De LokaleLastenVergelijker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De LokaleLastenVergelijker"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek De LokaleLastenVergelijker Arjan Bruil 1. Inleiding De LokaleLastenVergelijker (LLV) van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft informatie over de hoogte van lokale heffingen en belastingen. De LokaleLastenVergelijker bestaat uit twee delen: Met de LokaleLastenVergelijker per huishouden kun je voor je voor je eigen woonsituatie de hoogte en de samenstelling van de lokale lasten berekenen en vergelijken met andere woonsituaties. Met de LokaleLastenVergelijker per tarief kun je per heffing of belasting de hoogte van het tarief in een gemeente, provincie of waterschap vergelijken met de tarieven in andere gemeenten, provincies of waterschappen. Lokale belastingen zijn de belastingen die gemeenten, provincies en waterschappen heffen. In de LokaleLastenVergelijker zijn de volgende belastingen opgenomen 1 : Gemeentelijke belastingen: onroerende zaakbelasting, rioolrecht eigenaar en gebruiker, reinigingsheffing, hondenbelasting en heffingskorting Provinciale belastingen: opcenten motorrijtuigenbelasting Waterschapsbelastingen: watersysteemheffing ingezetenen en gebouwd, niet-taakgebonden heffing ingezetenen en gebouwd, zuiveringsheffing en heffing wegenbeheer ingezetenen en gebouwd. De LLV is niet helemaal volledig, maar bevat de belastingen die voor huishoudens de grootste uitgaven vormen. De volgende lokale belastingen zitten niet in de LLV: 1 De tarieven voor de gemeentelijke belastingen zijn afkomstig van het COELO. De tarieven voor de provinciale belastingen en de waterschapsbelastingen zijn afkomstig uit StatLine tabellen van het CBS. Verwijzingen naar deze bronnen staan in hoofdstuk 5.

2 Gemeentelijke belastingen: toeristenbelasting, reclamebelasting, baatbelasting, forensenbelasting, parkeerbelasting, precariobelasting, roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen en gemeentelijke leges zoals bouwvergunningen Provinciale belastingen: grondwaterbelasting, heffing nazorg stortplaatsen, leges milieubeheer en overige leges Waterschapsbelastingen: watersysteemheffing natuur en ongebouwd, niettaakgebonden heffing natuur en ongebouwd, heffing wegenbeheer natuur en ongebouwd en verontreinigingsheffing. 2. Hoe werkt de LLV? 2.1 De LokaleLastenVergelijker per huishouden Met de LokaleLastenVergelijker per huishouden kun je voor je voor je eigen woonsituatie de hoogte en de samenstelling van de lokale lasten berekenen en vergelijken met andere woonsituaties. Eigen woonsituatie Hoeveel een huishouden kwijt is aan lokale lasten is afhankelijk van de eigen woonsituatie, zoals de woongemeente, het aantal personen in het huishouden of het gewicht van de auto Het beginscherm van de LokaleLastenVergelijker per huishouden toont een invulkader waarin je kunt aangeven wat jouw specifieke woonsituatie is (woonsituatie 1). De velden in dit kader zijn: Het belastingjaar De woongemeente Huurhuis of koophuis (wanneer het een koophuis 2 betreft kan ook de WOZwaarde worden ingevuld) Het aantal personen in het huishouden Het aantal auto s in het huishouden (en het gewicht en of de auto een lage CO2 uitstoot heeft) Het aantal motoren in het huishouden Bezit van een hond 2 Bij enkele gemeenten moet de WOZ-waarde ook worden ingevuld als de gebruiker een huurhuis heeft. Deze gemeenten bepalen de rioolheffing voor bewoners (huurders) aan de hand van de WOZ-waarde van de woning. 2

3 Hoogte en samenstelling van de lokale belastingen Op basis van de woonsituatie berekent de LLV de hoogte van de lokale belastingen voor het huishouden. De samenstelling van de belastingen (gemeentelijke belastingen, provinciale belastingen en waterschapsbelastingen) is zichtbaar in het detailscherm. 3

4 Vergelijking met de rest van Nederland In het plaatje van Nederland kun je de hoogte en samenstelling van de lokale lasten voor je huishouden in je woongemeente (of een andere geselecteerde gemeente) vergelijken met die in andere gemeenten. De gemeenten die goedkoper zijn dan de geselecteerde gemeente kleuren groen en gemeenten die duurder zijn kleuren rood. Het kaartje van Nederland geeft de hoogte van de belastingen per gemeente weer. In een groot aantal gemeenten is echter meer dan één waterschap actief, waardoor er binnen die gemeenten ook meerdere uitkomsten mogelijk zijn. In dit geval zijn de tarieven gebruikt van het waterschap dat voor de meeste huishoudens in die gemeente geldt. 4

5 Vergelijking met een andere woonsituatie Ook kun je een vergelijking maken tussen verschillende (woon)situaties door in het tweede kader (woonsituatie 2) andere waarden in te vullen. Door bijvoorbeeld een andere gemeente te selecteren, verandert de hoogte van de gemeentelijke belastingen en mogelijk ook de waterschapsbelastingen en/of de provinciale opcenten. Op deze manier kun je elk aspect van je profiel veranderen en de effecten op de lokale lasten in detail bekijken. 5

6 2.2 De LokaleLastenVergelijker per tarief Met de LokaleLastenVergelijker per tarief kun je per heffing of belasting de hoogte van het tarief in een gemeente, provincie of waterschap vergelijken met de tarieven in andere gemeenten, provincies of waterschappen. Selectiemogelijkheden De LokaleLastenVergelijker per tarief is opgebouwd uit een selectiekader en een kaart van Nederland. De selectiemogelijkheden zijn: De heffing of belasting Weergave van de hoogte van de tarieven of de tariefverandering De huishoudensgrootte (indien van invloed) De WOZ-waarde (indien van invloed) Referentiegemeente/-provincie/-waterschap 6

7 Vergelijking van de hoogte van de tarieven In eerste instantie wordt het plaatje van Nederland gekleurd voor de hoogte van de tarieven. De gemeenten, provincies of waterschappen worden gekleurd op basis van rangschikking, van de goedkoopste in lichtblauw tot de duurste in het donkerblauw. Door linksonder het vakje kleur kaart relatief t.o.v. aan te vinken kan een gemeente, provincie of waterschap geselecteerd worden. In dit geval kleurt het kaartje t.o.v. de gekozen selectie. Gemeenten, provincies of waterschappen waar de tarieven lager liggen dan de gekozen selectie kleuren groen en gemeenten, provincies of waterschappen die duurder zijn kleuren rood. Met de mouseover worden in de kaart de tarieven weergegeven van de gemeente, provincie of waterschap waarboven de mouseover zweeft. In de legenda wordt het tarief weergegeven dat bij de duurste en goedkoopste gemeente, provincie of waterschap hoort. Ook wordt aangegeven waar de mediaan zich bevindt. Vergelijking van de tariefverandering Je kunt er ook voor kiezen om de tariefverandering t.o.v het voorgaande jaar te laten zien. Als de optie TariefStijging aangevinkt wordt, dan kleurt het kaartje rood als de stijging groter dan 0 is en groen als de stijging negatief is (belastingen worden goedkoper). Ook nu kan een ander referentiepunt gekozen worden. In dat geval kleurt het kaartje rood als de stijging groter is dan in de referentiegemeente (-provincie of waterschap) en groen als de stijging kleiner is. Reinigingsheffing en rioolheffing Bij de reinigingsheffing en de rioolheffing gebruiker zijn de tarieven verschillend per huishoudensgrootte. Als deze heffingen geselecteerd worden, verschijnt een selectiemogelijkheid voor het aantal personen in het huishouden. Voor de rioolheffing eigenaar en de rioolheffing gebruiker geldt dat er verschillende tariefstructuren door elkaar lopen, sommige gemeenten hanteren een absoluut bedrag en andere gemeenten een percentage van de WOZ-waarde. Om deze verschillende tariefstructuren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt er gebruik gemaakt van de gemiddelde woningwaarde in de gemeenten. Deze woningwaarde kan desgewenst worden aangepast (d.w.z. ingesteld op één vaste waarde) als deze belastingen geselecteerd worden. 7

8 3. Lokale belastingen 3.1 Gemeentebelastingen De gemeentelijke belastingen die in de LLV zitten zijn: Onroerende zaakbelasting Rioolheffing Reinigingsheffing Hondenbelasting Heffingskorting Het aantal gemeenten verandert door herindelingen. Hierdoor ontstaan nieuwe gemeenten, die in sommige gevallen aparte tarieven hanteren voor de verschillende gemeenten waaruit zij ontstaan zijn. Indien dit het geval is wordt in de LokaleLastenVergelijker per tarief het gemiddelde tarief gepresenteerd voor die gemeenten. Ook voor de vergelijking met het voorgaande jaar wordt gebruik gemaakt van het gemiddelde tarief van de gemeenten die in de nieuwe gemeente zijn opgegaan. Onroerende zaakbelasting Gemeenten heffen belasting op onroerende zaken (woningen, kantoorpanden en dergelijke). De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Huishoudens betalen deze belasting alleen als zij een eigen huis bezitten. Als een gebruiker in de LLV per huishouden aangeeft dat hij een eigen huis bezit, dan kan hij ook de WOZ-waarde van dit huis opgeven. In de LokaleLastenVergelijker per huishouden wordt deze WOZ-waarde (de grondslag) vermenigvuldigd met het tarief dat de gemeente hanteert. De LLV per tarief laat alleen het percentage zien. Rioolheffing De rioolheffing is een belasting die gemeenten heffen om de kosten te dekken van de aanleg en onderhoud van de riolering. De gemeente bepaalt zelf wie deze heffing moet betalen: eigenaren van een woning (de woningbezitter) en/of de gebruiker van een woning (de bewoner). Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze deze belasting berekenen. Voor eigenaren 8

9 van woningen bestaan momenteel drie verschillende tariefstructuren. 1. vastrecht 2. een bedrag dat afhankelijk is van de waarde van de woning 3. een combinatie van de twee bovenstaande methoden In het eerste geval betaalt elke huiseigenaar een vast bedrag. In het tweede geval is de rioolheffing vastgesteld als percentage van de WOZ-waarde van de woning. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop gemeenten de OZB bepalen. Ook een combinatie van deze twee methoden is mogelijk, in dat geval betaalt de huiseigenaar een percentage van de WOZ-waarde plus een vast bedrag. Een paar gemeenten maakt voor het tarief geen gebruik van een vast percentage van de WOZ-waarde, maar van staffels. In dit geval is de hoogte van de rioolheffing afhankelijk van de klasse waarin de WOZ-waarde van een woning valt. Een eigenaar van een woning met een WOZ-waarde van betaalt in de gemeente Reimerswaal bijvoorbeeld 44,88, omdat deze waarde in de klasse tot valt (zie onderstaande tabel). Een aantal gemeenten stelt een maximum aan de hoogte van de rioolheffing als deze afhankelijk is van de WOZ-waarde. Reimerswaal Klassen naar WOZ waarden Tarief 0 tot , tot , tot , en hoger 67,44 De LLV per huishouden neemt deze verschillende methoden bijna altijd exact over. Alleen als een gemeente gebruik maakt van een staffel om de hoogte van de rioolheffing te bepalen wordt gerekend met de gemiddelde woningwaarde in deze gemeente. Voor alle huiseigenaren in deze gemeente is de hoogte van de rioolheffing berekend met deze gemiddelde woningwaarde. In het geval dat een gemeente gebruik maakt van de WOZ-waarde wordt er in de LokaleLastenVergelijker per tarief uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. Alleen op deze manier is een direct vergelijk tussen de verschillende tariefstructuren (absoluut bedrag en een percentage) mogelijk. Wel is het in deze gevallen mogelijk om de WOZ-waarde te veranderen om het vergelijk zo nauwkeurig mogelijk te maken. Gemeenten bepalen ook voor de rioolheffing voor bewoners (gebruikers) zelf hoe ze die berekenen. De gebruikte methoden hiervoor zijn: 9

10 1. vastrecht, of tot 250m3 waterverbruik een vast bedrag 2. een bedrag afhankelijk van de huishoudensomvang 3. een bedrag afhankelijk van het waterverbruik 4. een bedrag afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning 5. een combinatie van de WOZ-waarde van de woning en vastrecht In het eerste geval betaalt een bewoner (gebruiker) een vast bedrag, onafhankelijk van het verbruik van water, de omvang van het huishouden of de waarde van een woning. Als een gemeente tot een waterverbruik van 250 m 3 geen verschillende tarieven hanteert dan wordt dit ook als een vast bedrag gezien. De tweede mogelijkheid is dat de hoogte van de belasting afhangt van het aantal personen in het huishouden. In de LLV zitten de tarieven tot huishoudens van maximaal vier personen. De derde mogelijkheid is dat de belasting afhangt van het waterverbruik. Dit is moeilijk te bepalen voor individuele huishoudens, daarom hanteert de LLV gemiddelde waarden voor het waterverbruik, waarbij voor elke huishoudensomvang een gemiddeld verbruik bepaald is. De vierde mogelijkheid is een bedrag afhankelijk van de waarde van de woning. Dit gaat op dezelfde manier als beschreven bij het eigenarendeel van deze belasting. Net als voor de heffing voor eigenaren maken een paar gemeenten gebruik van staffels en kan er een maximum gesteld zijn aan de hoogte van de belasting. Deze opties zijn in de LLV nauwkeurig opgenomen. In het geval dat de belasting bepaald wordt op basis van de WOZ-waarde, geldt wederom dat de LokaleLastenVergelijker per tarief uitgaat van de gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. Reinigingsheffing De reinigingsheffing is een belasting die huishoudens betalen als vergoeding voor het verwijderen van huisvuil. Gemeenten bepalen de hoogte van deze belasting op één van de volgende manieren: 1. vastrecht 2. afhankelijk van de huishoudensomvang 3. volume container 4. volume container en aantal ledigingen 5. aantal zakken 6. aantal zakken en huishoudensomvang 7. aantal zakken en ledigingen of volume 8. gewicht van het afval 9. gewicht en aantal ledigingen 10

11 Hanteert een gemeente vastrecht of een bedrag afhankelijk van de huishoudensomvang dan zijn deze bedragen ook opgenomen in de LLV. Voor de overige methoden geldt dat ze afhankelijk zijn van de hoeveelheid afval die aangeboden wordt. Deze tariefsystemen worden ook wel DIFTAR (gedifferentieerde tarieven) genoemd. In de LLV zijn deze tariefstructuren omgerekend naar huishoudensomvang, zoals bij de rioolheffing gebruikers ook gedaan is met het waterverbruik. Dit betekent dat de LLV voor deze tariefstructuren geen exact bedrag voor de individuele situatie van een gebruiker kan bepalen, maar een gemiddeld bedrag per huishouden geeft. In Amsterdam hebben deelgemeenten de vrijheid aparte tarieven vast te stellen. Dit is in de LokaleLastenVergelijker per tarief niet meegenomen, voor Amsterdam is een gemiddeld tarief bepaald. In de LLV per huishouden kan wel nauwkeurig een deelgemeente geselecteerd worden. Hondenbelasting Gemeenten mogen belasting heffen op het bezit van één of meer honden. De opbrengst van de hondenbelasting kan aan het bestrijden van hondenoverlast worden besteed, maar gemeenten hoeven dit niet te doen. De tarieven die gemeenten hanteren zijn vaste bedragen per hond. De tarieven voor de eerste hond kunnen sterk afwijken van het tarief voor de tweede hond, de derde hond etc. In de LLV is alleen het tarief voor de eerste hond opgenomen. Heffingskorting Een aantal gemeenten kent nog een heffingskorting. Dit is een vast bedrag dat van de totale gemeentelijke belastingen afgetrokken wordt. In de LLV per huishouden is deze korting opgenomen als een negatief bedrag. De LLV per tarief geeft de heffingskorting niet weer. Er zijn te weinig gemeenten die deze heffing nog hanteren om binnen de LLV per tarief een interessant vergelijk te maken. 3.2 Provinciale belastingen De enige provinciale belasting in de LLV, zijn de provinciale opcenten. Deze belasting is alleen van belang voor eigenaren van één of meerdere personenauto s en/of motoren. Particulieren met een bestelauto betalen hierover geen provinciale opcenten. Het tarief is een percentage van de hoofdsom motorrijtuigenbelasting. Deze hoofdsom is afhankelijk van het gewicht van een auto. Over auto s met een lage CO2 uitstoot wordt géén motorrijtuigenbelasting geheven en ook geen opcenten motorrijtuigenbelasting. 11

12 De gewichtsklassen en bijbehorende hoofdsommen voor auto s staan in onderstaande tabel. De grondslag voor de opcenten over het bezit van een motor is 7,80 per drie maanden. Tabel 1: Grondslag opcenten bij een eigen massa in kilogrammen van Over een tijdvak van drie maanden Vermeerderd met Per 100 kg eigen massa boven kg 14, kg 17, kg 20, kg 26, kg 34, kg en meer 45,81 11, kg 3.3 Waterschapsbelastingen De waterschapsbelastingen die in de LLV zitten zijn: Watersysteemheffing Heffing wegenbeheer Niet-taakgebonden heffing Zuiveringsheffing De waterschappen leggen de watersysteemheffing, de heffing wegenbeheer en de niet-taakgebonden heffing op aan vier soorten belastingplichtingen: Bewoners (heffing ingezetenen) Eigenaren van gebouwen (heffing gebouwd) Eigenaren van grond (heffing ongebouwd) Eigenaren van natuurgebieden (heffing natuur) De waterschappen leggen de heffing ingezetenen op aan de hoofdbewoner van een woonruimte. Dit is dus een tarief per woonruimte. Eigenaren van gebouwen moeten ook de heffing gebouwd betalen. De heffing natuur geldt voor eigenaren van natuurgebieden en de heffing ongebouwd voor eigenaren van grond waarop niet 12

13 gebouwd is en dat geen natuurgebied is. Deze laatste twee heffingen worden in de LLV niet meegenomen, omdat huishoudens over het algemeen geen onbebouwde grond of natuurgebieden bezitten. De LokaleLastenVergelijker per tarief presenteert de ingezetenenheffingen voor de watersysteemheffing, de heffing wegenbeheer en de niet-taakgebonden heffing als één heffing. Ditzelfde geldt voor de heffingen gebouwd. Niet elk waterschap hanteert al deze heffingen, waardoor een vergelijkend beeld van de afzonderlijke heffingen minder interessant is dan een beeld van het geheel. Watersysteemheffing De watersysteemheffing is een belasting die waterschappen opleggen om de kosten voor de zorg voor het gehele watersysteem te dekken. Dit omvat onder meer de zorg voor de waterkeringen en het waterpeil (het houden van droge voeten). De watersysteemheffing voor ingezetenen is een vast bedrag per woonruimte, in de LLV dus een vast bedrag per huishouden. De watersysteemheffing gebouwd is een percentage van de WOZ-waarde, in de LLV de WOZ-waarde van het huis. Dit is alleen van belang voor huiseigenaren. Waterschappen kunnen tariefdifferentiatie toepassen voor de watersysteemheffing gebouwd. Dit geldt bijvoorbeeld voor woningen die buitendijks staan en daarom geen belang hebben bij dijken. Niet elk waterschap hanteert tariefdifferentiatie, maar als dit er wel is hanteert de LLV een gemiddeld tarief. Heffing wegenbeheer Om de kosten te dekken voor het beheer en onderhoud van wegen mogen de waterschappen de heffing wegenbeheer opleggen. Niet alle waterschappen doen dit, sommige waterschappen betalen deze kosten uit de watersysteemheffing. Bovendien hebben niet alle waterschappen wegen in beheer. De heffing wegenbeheer wordt opgelegd aan dezelfde vier groepen belastingplichtigen als de watersysteemheffing. Ook hier zijn voor huishoudens alleen de groepen ingezetenen en de gebouwd van belang. Deze worden op dezelfde manier bepaald als de watersysteemheffing. Bij de heffing wegenbeheer komt geen tariefdifferentiatie voor. Zuiveringsheffing De zuiveringsheffing is een belasting die de kosten dekt voor het zuiveren van afvalwater. Huishoudens die afvalwater lozen op een riool of een 13

14 zuiveringsinstallatie zijn hiervoor belastingplichtig. Deze belasting is een vast bedrag per vervuilingseenheid. Aan een éénpersoonshuishouden wordt één vervuilingseenheid in rekening gebracht en aan een meerpersoonshuishouden drie. Niet-taakgebonden heffing Sommige kosten zijn niet zijn toe te schrijven aan de andere taken, zoals de kosten voor waterschapsverkiezingen. Om deze kosten te dekken mogen de waterschappen een niet-taakgebonden heffing opleggen. Ook hiervoor geldt dat niet alle waterschappen dit doen, maar sommigen ervoor kiezen deze kosten te dekken uit de watersysteemheffing en de heffing wegenbeheer. Voor de waterschappen die deze heffing wel opleggen geldt dezelfde systematiek als bij de watersysteemheffing en de heffing wegenbeheer. 4. Interpretatie van de resultaten De LokaleLastenVergelijker geeft een goed beeld van de lokale belastingen voor huishoudens. Maar de LLV bevat niet alle heffingen die door lokale overheden opgelegd (kunnen) worden, zo ontbreken bijvoorbeeld leges zoals bouwvergunningen en parkeervergunningen. Daarnaast zullen de uitkomsten van de berekeningen in de regel licht afwijken van de belastingaanslagen die gebruikers ontvangen. Hiervoor is een aantal redenen. Ten eerste heeft de LLV een aantal beperkingen in het op maat maken van de woonsituatie. De LLV is bijvoorbeeld beperkt tot één hond, terwijl gemeenten wel aparte tarieven hebben voor een tweede hond, een derde hond etc.. Daarnaast is de grootte van het huishouden beperkt tot 4 personen en het aantal auto's en motoren tot 5 (1 in de LLV per tarief). Ten tweede gebruikt de LLV niet in alle gevallen de exacte tarieven, maar maakt het een benadering. De reinigingsheffing wordt bijvoorbeeld door gemeenten verschillend bepaald. De ene gemeente berekent dit op basis van het aantal zakken huisvuil, een andere gemeente op basis aantal ledigingen van de container. Deze tariefstructuren (DIFTAR) zijn omgerekend naar huishoudensomvang en daardoor een benadering van de werkelijke kosten. Ook is er gebruik gemaakt van de gemiddelde WOZ-waarde in een gemeente om verschillende tariefstructuren met elkaar te kunnen vergelijken (in het geval van de rioolheffing) en worden heringedeelde gemeenten als een gemiddelde gepresenteerd in de LLV per tarief. En in het geval van de watersysteemheffing gebouwd bij de waterschappen zijn gedifferentieerde tarieven mogelijk. In dit geval gebruikt de LLV ook gemiddelde tarieven. Tot slot hebben gemeenten en waterschappen de mogelijkheid tot (gedeeltelijke) kwijtschelding van de belastingen, afhankelijk van het inkomen van het huishouden. Hier houdt de LLV geen rekening mee. 14

15 5. StatLine-tabellen Gemeentebegrotingen; opbrengst heffingen naar regio en grootteklasse Provinciebegrotingen; opbrengst heffingen Waterschappen; begroting, opbrengst heffingen Provincies; tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting Waterschappen; begroting, tarieven De tarieven voor de gemeentelijke belastingen zijn afkomstig van het COELO. 15

Lokale belastingen 2011

Lokale belastingen 2011 Lokale belastingen 2011 Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Inwoners en woonruimten Tarieven Belastingdruk Onroerende-zaakbelastingen tarieven woningen tarieven niet-woningen gemeente zakelijk

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten

Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten Rapportage Vergelijking Lokale Lasten Limburgse Gemeenten 2015-2016 Mei, 2016 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Werkwijze... 6 1.3 Mutaties en gemiddelden... 6 1.4 Rekenbenadering en gegevensuitvraag...

Nadere informatie

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013 SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013 Sliedrecht, 26 april 2013 1. Inleiding Jaarlijks wordt door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Lokale lastendruk in Kampen

Lokale lastendruk in Kampen Lokale lastendruk in Kampen Notitie opgesteld in opdracht van de gemeente Kampen (herziene versie) Dr. ir. C. Hoeben COELO 19 februari 2004 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Nadere informatie

Leidse regio - gemeentelijke woonlasten 2016 vergeleken

Leidse regio - gemeentelijke woonlasten 2016 vergeleken Leidse regio - gemeentelijke woonlasten 2016 vergeleken Vergelijking van de woonlasten in Leiden - Leiderdorp - Oegstgeest - Voorschoten - Zoeterwoude BELEIDSONDERZOEK Serie Statistiek 2016 / 13 25 nov

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2009

COELO Woonlastenmonitor 2009 COELO Woonlastenmonitor 2009 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2009 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Belastinguitgave 2013

Belastinguitgave 2013 Belastinguitgave 2013 Overijsselse gemeenten beperken stijging woonlasten Inwoners van Overijssel betalen in 2013 gemiddeld slechts een fractie meer aan gemeentelijke woonlasten dan vorig jaar. In tien

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

Overzicht belastingdruk woningen 2011 t/m 2015, verhoging OZB 5%

Overzicht belastingdruk woningen 2011 t/m 2015, verhoging OZB 5% Overzicht belastingdruk woningen 2011 t/m 2015, verhoging OZB 5% Uitgangspunten: Meerpersoonshuishouden Eigenaar is ook de gebruiker WOZ-waarde woning, waarbij geen rekening is gehouden met waardedaling

Nadere informatie

Atlas van de lokale lasten 2015

Atlas van de lokale lasten 2015 Atlas van de lokale lasten 2015 Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau prof.dr. M.A. Allers dr. C. Hoeben L. Janzen MSc K. Kwakkel MSc J.B. Geertsema MSc J. Veenstra

Nadere informatie

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen Paragraaf Lokale heffingen Lokale heffingen zijn alle gemeentelijke belastingen en bijdragen die wij vragen om de kosten van producten te dekken. In deze paragraaf komen alle gemeentelijke heffingen en

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met gemeenten in de regio COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met

Nadere informatie

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015

Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Betreft Raadsvoorstel inzake vaststelling belastingverordeningen voor 2015 Vergaderdatum 6 november 2014 Gemeenteblad 2014 / 69 Agendapunt 3 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld de navolgende

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 6 november 2012 Agendanummer: 6b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595 447729 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2008

COELO Woonlastenmonitor 2008 COELO Woonlastenmonitor 2008 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

De toegepaste inflatiecorrectie voor 2016 en verder is bepaald op 1,5% per jaar.

De toegepaste inflatiecorrectie voor 2016 en verder is bepaald op 1,5% per jaar. A. Lokale heffingen In het beleidsprogramma 2014-2018 is vastgelegd dat uitgegaan wordt van een terughoudende ontwikkeling van OZB en lokale lastendruk: uitgangspunt is dat deze niet meer dan trendmatig

Nadere informatie

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN

7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7. PARAGRAAF BELASTINGEN EN TARIEVEN 7.1 Tarieven belastingen en heffingen Algemeen Bij de behandeling van de Kadernota 2015-2018 is besloten het indexcijfer 2015 voor de gemeentelijke belastingen, heffingen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 23 april 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen?

Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Inwoners en woonruimten Tarieven Belastingdruk Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Lokale belastingen 2002 Inwoners en woonruimten gemeente inwoners woonruimten Axel 12.325 5.625 Borsele 22.253

Nadere informatie

Atlas van de lokale lasten 2014

Atlas van de lokale lasten 2014 Atlas van de lokale lasten 2014 Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau prof.dr. M.A. Allers dr. C. Hoeben L. Janzen MSc M. van Gelder MSc J.B. Geertsema MSc J. Veenstra

Nadere informatie

Presentatie Harmonisatie Belastingverordeningen. Gemeente Krimpenerwaard

Presentatie Harmonisatie Belastingverordeningen. Gemeente Krimpenerwaard Presentatie Harmonisatie Belastingverordeningen Gemeente Krimpenerwaard Inhoud presentatie Wettelijke kaders Harmonisering Belastingen Besluiten tot op heden Overzicht nog te harmoniseren verordeningen

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2012

COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

Inwoners en woonruimten. Tarieven. Belastingdruk. Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Provincie Zeeland

Inwoners en woonruimten. Tarieven. Belastingdruk. Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Provincie Zeeland Inwoners en woonruimten Provincie Zeeland Tarieven Belastingdruk Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Lokale belastingen 2005 Inwoners en woonruimten gemeente inwoners woonruimten Borsele 22.397

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 04 2014 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

Herindeling? Hareners betalen twee miljoen méér volgens huidige Groningse tarieven

Herindeling? Hareners betalen twee miljoen méér volgens huidige Groningse tarieven Herindeling? ers betalen twee miljoen méér volgens huidige Groningse tarieven Al sinds het onderwerp bestuurlijke toekomst van op de agenda staat, leeft er een vraag die nog nooit beantwoord is. Wat betekent

Nadere informatie

Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 4 november 2008 Agendanummer: 4b Status: bespreekstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447729 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Nadere informatie

Paragraaf 1. Lokale heffingen

Paragraaf 1. Lokale heffingen Paragraaf 1. Lokale heffingen Onroerende zaakbelasting (OZB) Gemeenten kunnen de hoogte van de OZB-tarieven in principe zelf bepalen. Het totaal van de stijgingen van alle gemeenten samen mag echter de

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2011

COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Atlas van de lokale lasten

Atlas van de lokale lasten Atlas van de lokale lasten Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau M.A. Allers, C. Hoeben, L. Janzen, J. Veenstra, B. Geertsema E. Merkus COELO Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2016.

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2016. Paragraaf 1 Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt een overzicht geboden van de heffingen die de gemeente Enkhuizen kent en welke plaats deze heffingen innemen in de gemeentelijke begroting

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 2015 01 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1148631 Datum: 10 september 2014 Behandeld door: G.H. Strijbos Afdeling / Team: INW/BEL Samenvatting: Door uw raad is bij de Kadernota 2014-2017 besloten

Nadere informatie

Ontwikkeling van de lokale woonlasten voor eigenaren van woningen

Ontwikkeling van de lokale woonlasten voor eigenaren van woningen Ontwikkeling van de lokale woonlasten voor eigenaren van woningen 1998-2009 dr. C. Hoeben COELO COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische Wetenschappen

Nadere informatie

Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering

Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering Bij de redactie van de belastingverordeningen worden de modellen van de VNG gevolgd. In het algemeen

Nadere informatie

Provincie Zeeland. Lokale belastingen Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen?

Provincie Zeeland. Lokale belastingen Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Inwoners en woonruimten Provincie Zeeland Tarieven Belastingdruk Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Lokale belastingen 2003 2e druk, aangevuld met de tarieven van de heringedeelde gemeenten

Nadere informatie

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012

Inleiding Beleidskader Lokaal belastingbeleid Vaststelling tarieven 2012 Lokale heffingen Inleiding Deze paragraaf bevat informatie en voorstellen over de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en gaat in op de consequenties daarvan voor de inwoners. Eerst krijgen de

Nadere informatie

Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2017

Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2017 Ontwikkeling van de lokale woonlasten 2017 Inhoud 1. Aanleiding 2. Methode 3. Ontwikkeling totale woonlasten 4. Ontwikkeling afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB 5. Conclusies Bijlage 1 Hoe ontwikkelen

Nadere informatie

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

4.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Procentueel aandeel per belastingsoort op totale belastingopbrengsten 2006 Burgerzaken 3% Parkeren 11% Rioolrecht 14% Havengelden 6% Bouwleges 4% Begraaf- en crematierechten 4% Overige baten 2% OZB 33%

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016

NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016 Postadres: Postbus 845 7550 AV Hengelo E-mailadres: info@gbtwente.nl Telefoon: 053-481 8875 Website www.gbtwente.nl NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016 Woonlasten Twentse gemeenten stijgen iets meer dan

Nadere informatie

Reparatie Waterschapswet

Reparatie Waterschapswet 347 Reparatie Waterschapswet verhoogt lasten huishoudens Mevr. Dr. C. Hoeben 1 In tegenstelling tot gemeenten en provincies bekostigen waterschappen hun taken voornamelijk door zelf belasting te heffen.

Nadere informatie

Waterschapsbelasting 2015

Waterschapsbelasting 2015 Waterschapsbelasting 2015 uw bijdrage aan droge voeten en schoon water Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water, en dat kost geld. Om alles te kunnen bekostigen, zijn

Nadere informatie

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. G.H.J. Weierink : L. Evers

: 3 december 2013 : 16 december : dhr. G.H.J. Weierink : L. Evers (gewijzigd) RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 3 december 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2008

VERGADERING GEMEENTERAAD 2008 VERGADERING GEMEENTERAAD 2008 Pre-adviesnr. 46 Agendapunt Onderwerp Belastingvoorstel 2009. Aan de raad Middenbeemster, 23 september 2008 > voorstel Wij stellen u voor te besluiten om: 1. De legestarieven

Nadere informatie

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009 OPENBAAR Adviseur: E.N.M. 't Hart (POI, tst. 813) Portefeuillehouder: E. Mackay 08.13969 1 ADVIESNOTA Begrotingsraadsvergadering d.d. 6 november 2008 Voorstel nr. 85/08 Programma en product Bestuur Oegstgeest,

Nadere informatie

Toelichting op de belastingaanslag

Toelichting op de belastingaanslag BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA Tiel T (0344) 649 649 www.bsr.nl Toelichting op de belastingaanslag Voor inwoners van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen,

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

Paragraaf 1: Lokale heffingen

Paragraaf 1: Lokale heffingen Paragraaf 1: Lokale heffingen inzameling van regenwater evenals de zorg voor de grondwaterstand. De kosten die hiervoor worden gemaakt, worden met de rioolheffing verhaald op gebruikers van woningen en

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 24560

\ Raadsvoorstel Zaak 24560 \ Raadsvoorstel Zaak 24560 Onderwerp: Belastingverordeningen 2016 Openbaarheid: Portefeuillehouder: Openbaar Wethouder Leunissen Datum Raad: 17-12-2015 Nummer: \ Samenvatting Jaarlijks dienen voor 1 januari

Nadere informatie

Geme. Samenvatting In deze brief wordt uw raad geïnformeerd over de bevindingen uit het door de provincie Limburg opgestelde Belastingoverzicht 2016.

Geme. Samenvatting In deze brief wordt uw raad geïnformeerd over de bevindingen uit het door de provincie Limburg opgestelde Belastingoverzicht 2016. Geme ^Echt-Susteren Raadsinformatiebrief 4 9 3 7 7 5 BBV. nr. 493716 Datum B&W-vergadering 3 mei 2016 Portefeuillehouders) G.H.C. Frische Onderwerp Belastingoverzicht 2016 Samenvatting In deze brief wordt

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2011. Uitgebreide

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven BBVnr:

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven BBVnr: Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2017 Portefeuillehouder: Keuzenkamp - van Emmerik, T. e-mailadres opsteller: k.djodikromo@bar-organisatie.nl Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Om een duidelijke afweging te kunnen maken is het gewenst om een aantal definities eerst te verduidelijken.

Om een duidelijke afweging te kunnen maken is het gewenst om een aantal definities eerst te verduidelijken. Aan: Van: Betreft: A.J. Flach B. Starink Heffingsgrondslagen rioolheffing Datum: 23-11-2012 Memo heffingsgrondslagen Inleiding In deze memo wordt ingegaan op de uitwerking van de mogelijke heffingsgrondslagen

Nadere informatie

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2017.

Welke lokale heffingen In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van verwachte opbrengsten van de belangrijkste heffingssoorten in 2017. Paragraaf 1 Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt een overzicht geboden van de heffingen die de gemeente Enkhuizen kent en welke plaats deze heffingen innemen in de gemeentelijke begroting

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Uitgebreidere

Nadere informatie

Raadsvergadering van 8 november 2011 Agendapunt 6. Onderwerp: Gemeentelijk belastingbeleid 2012 Schiermonnikoog, 20 oktober 2011

Raadsvergadering van 8 november 2011 Agendapunt 6. Onderwerp: Gemeentelijk belastingbeleid 2012 Schiermonnikoog, 20 oktober 2011 Raadsvergadering van 8 november 2011 Agendapunt 6 Onderwerp: Gemeentelijk belastingbeleid 2012 Schiermonnikoog, 20 oktober 2011 Aan de Gemeenteraad Ten aanzien van de belastingheffing voor het jaar 2012

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2017

Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2017 Agendapunt nr.: 8 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2017 Datum voorstel: 7 november 2016 Vergaderdatum: 20 december 2016 Registratienr.: 061-2016 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Behandeld in Raadscommissie en Raad. Telefoonnummer

Behandeld in Raadscommissie en Raad. Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00145* GR16.00145 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 26 oktober 2016 Agendanummer 9 Datum Raad 9 november 2016 Agendanummer 8 Opsteller

Nadere informatie

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN

PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN Inleiding In deze paragraaf volgt een overzicht van de in onze gemeente gehanteerde heffingen. Daarna worden de ontwikkelingen van de onroerende-zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Onderwerp Belastingverordening 2013 Volgnr Portefeuillehouder R. Bergsma

VOORSTEL AAN DE RAAD. Onderwerp Belastingverordening 2013 Volgnr Portefeuillehouder R. Bergsma Onderwerp Belastingverordening 2013 Volgnr. 2012-073 Portefeuillehouder R. Bergsma Ambtenaar Natascha Baardman Afdeling Bedrijfsvoering Datum voorstel Opiniërende raad 27 november 2012 Agendapunt 10 Besluitvormende

Nadere informatie

Behandeld door: G.H. Strijbos. Onderwerp: Belastingmaatregelen 2015 (aangepast nav commissie AZ).

Behandeld door: G.H. Strijbos. Onderwerp: Belastingmaatregelen 2015 (aangepast nav commissie AZ). RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I Registratienummer raad 1155840 Datum: 10 september 2014 Behandeld door: G.H. Strijbos Afdeling / Team: INW/BEL. Samenvatting: Door uw raad is bij de Kadernota 2014-2017

Nadere informatie

Te nemen besluit: De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarbij behorende tarieventabellen voor het jaar 2016 vaststellen.

Te nemen besluit: De verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen en de daarbij behorende tarieventabellen voor het jaar 2016 vaststellen. 10 Stiens, 13 oktober 2015 Raadsvergadering: 5 november 2015 Voorstelnummer: 2015/47 Portefeuillehouder: drs J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2014

Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2014 Aan de gemeenteraad 5 november 2013 Gemeentestukken: 2013-316 /32892 Onderwerp: Vaststelling belastingtarieven en -verordeningen 2014 1. Voorstel Wij stellen u voor de tarieven van gemeentelijke belastingen,

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Paragraaf 1 : Lokale heffingen Inleiding In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de door de gemeente Leiderdorp geheven belastingen, heffingen en leges. De paragraaf geeft

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2013

Belastingoverzicht 2013 Belastingoverzicht 2013 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, februari 2013 Samensteller

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016

Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 Toelichting gemeentelijke belastingen 2016 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2016 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

Vraag (art. 39 Reglement van Orde) Kenmerk: Afdeling: Portefeuillehouder: Vraag (art. 39 Reglement van Orde) de voorzitter van de Raad VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: M. Barbé / CDA ONDERWERP: heffingsgrondslag voor de Rioolheffing TOELICHTING:

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.0911, d.d. 23 september 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Belastingen 2009 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen bijgaande brief aan de Raad Belastingen 2009 met

Nadere informatie

50 / 50 REGELING Een initiatiefvoorstel voor wijziging van de grondslag voor het heffen van afvalstoffenheffing

50 / 50 REGELING Een initiatiefvoorstel voor wijziging van de grondslag voor het heffen van afvalstoffenheffing 50 / 50 REGELING Een initiatiefvoorstel voor wijziging van de grondslag voor het heffen van afvalstoffenheffing 1 50 / 50 REGELING Initiatiefvoorstel voor wijziging van heffingsgrondslag voor afvalstoffenheffing

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Uw raad wordt voorgesteld om de bijgevoegde belastingverordeningen voor 2017 vast te stellen.

Uw raad wordt voorgesteld om de bijgevoegde belastingverordeningen voor 2017 vast te stellen. WW w m «,, oosterhout J: NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160518 Onderwerp: Belastingverordeningen 2017 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Van der Helm 1. Belastingverordeningen

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

Paragraaf 4.1 Lokale Heffingen

Paragraaf 4.1 Lokale Heffingen Paragraaf 4.1 Lokale Heffingen 4.1.1 Inleiding In de Jaarrekening 2010 volgen we zoveel mogelijk de indeling en de inhoud uit de begroting 2010. Op die manier stellen we u in staat een vergelijking te

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2015

Belastingoverzicht 2015 Belastingoverzicht 2015 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, 31 maart 2015 Samensteller

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2012

VERGADERING GEMEENTERAAD 2012 VERGADERING GEMEENTERAAD 2012 VOORSTEL Registratienummer R-2012-0149 Bijlage(n) Onderwerp Belastingvoorstel 2013 Aan de raad Middenbeemster, 25 september 2012 Inleiding en probleemstelling In de nota van

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : Datum : 23 september 2012 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord

Nadere informatie

Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten.

Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten. 0. Voorwoord Dit is een verkorte versie van het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten. In de jaren 2002 tot en met 2010 stelde COELO jaarlijks een Belastingoverzicht grote gemeenten samen in

Nadere informatie

s; 1=^1 :^-i kj( COELO Atlas van de lokale lasten 7>V^ -VV/TX'" Vi( i,.^j Monitor van dë ontwikkeling van de lokale lasten op macro en microniveau rxj

s; 1=^1 :^-i kj( COELO Atlas van de lokale lasten 7>V^ -VV/TX' Vi( i,.^j Monitor van dë ontwikkeling van de lokale lasten op macro en microniveau rxj COELO Atlas van de lokale lasten 2013 rxj :>' ' ^J 1 ^., I'yx i,.^j V ^K \X^.', r t Vi( > # VJ s; 1=^1 :^-i kj( ^^: 7>V^ -VV/TX'" " ^ i.? x. ^ :^w -v-\«tl-^rt^cr, r

Nadere informatie

3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen

3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen 3.1 Paragraaf lokale heffingen en belastingen 3.1.1 Inleiding In deze paragraaf geven wij inzicht in de tarieven en de tariefontwikkeling met betrekking tot de lokale heffingen en belastingen. De lokale

Nadere informatie

Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012

Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 Corine Hoeben

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Grondslag rioolheffing Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 279 Informant: G.

Nadere informatie

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen Belastinggids 2014 Informatieblad over gemeentelijke belastingen 1 Inhoud Algemeen 3 Wet waardering onroerende zaak belasting 5 Afvalstoffenheffing 7 Rioolheffing 8 Liggeld voor woonschepen 9 Reclamebelasting

Nadere informatie

Opbrengsten gemeentelijke heffingen stijgen met ruim 4 procent

Opbrengsten gemeentelijke heffingen stijgen met ruim 4 procent Publicatiedatum CBS-website: 8 augustus 2007 Opbrengsten gemeentelijke heffingen stijgen met ruim 4 procent Drs. W. Jonkers Dit is een herziene versie. Het oorspronkelijke artikel verscheen op 11-04-2007

Nadere informatie

gemeente roerdalen 2 Verordening rioolheffing 2016.

gemeente roerdalen 2 Verordening rioolheffing 2016. gemeente roerdalen Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen 2016 Indiener agendapunt: College van Burgemeester en wethouders Roerdalen Portefeuillehouder: I M.H. Verheijden Gevraagd

Nadere informatie

Monitor Lokale Lasten Centraal Gelderland en Regio FoodValley 2013

Monitor Lokale Lasten Centraal Gelderland en Regio FoodValley 2013 Monitor Lokale Lasten Centraal Gelderland en Regio FoodValley 2013 Colofon Met dank aan: ABF Research Uitgever: op verzoek van VNO-NCW Midden en MKB-Nederland / Midden Kronenburgsingel 525 Postbus 9292

Nadere informatie

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015.

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. TOELICHTING BIJ DE WOZ-BESCHIKKING EN/OF DE AANSLAGEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. WOZ-BESCHIKKING Welk

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

Van Almelo tot Zoetermeer: verschillen in koopkracht van senioren op lokaal niveau

Van Almelo tot Zoetermeer: verschillen in koopkracht van senioren op lokaal niveau Van Almelo tot Zoetermeer: verschillen in koopkracht van senioren op lokaal niveau Van Almelo tot Zoetermeer: verschillen in koopkracht van senioren op lokaal niveau - EINDRAPPORT - Auteur Jerzy Straatmeijer

Nadere informatie

2. De Verordening brandweerrechten 2011 De algemene verhoging van 1½% wordt ook voor de tarieven van de brandweerrechten doorgevoerd.

2. De Verordening brandweerrechten 2011 De algemene verhoging van 1½% wordt ook voor de tarieven van de brandweerrechten doorgevoerd. Aan de raad AGENDAPUNT 7.9 ALDUS BESLOTEN 9 DECEMBER 2010 Belastingverordeningen 2011 Voorstel: de belastingverordeningen 2011 vaststellen. Jaarlijks doen wij u voorstellen om de diverse belastingtarieven

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen 2013

Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het algemeen belang van onze burgers en onze gemeente. U betaalt hiervoor belasting.

Nadere informatie

Kanaal Zuid 114. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Kanaal Zuid 114. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Kanaal Zuid 114 Apeldoorn Kanaal Zuid 114 te Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Oppervlakte Ligging Aanvaarding Bedrijfsruimte met kantoorruimte 35,- per m² per jaar BTW belast Circa 3.760m² Industrieterrein

Nadere informatie

13 Stiens, 15 november 2016

13 Stiens, 15 november 2016 13 Stiens, 15 november 2016 Raadsvergadering: 8 december 2016 Voorstelnummer: 2016/46 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: S. Vis E-mail: s.vis@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/

* * RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/ *0010100120132816* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 december 2013 KNDK/2013/2816 9.12 Datum: 29 oktober 2013 Verzonden: 28 november 2013 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: aanpassen

Nadere informatie

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen

1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen 1 Paragraaf Lokale Tarieven en Belastingen Deze paragraaf biedt inzicht in de diverse lokale heffingen en de gevolgen daarvan voor de inwoners. Bij lokale lasten gaat het om inkomsten, verkregen op grond

Nadere informatie