De LokaleLastenVergelijker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De LokaleLastenVergelijker"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek De LokaleLastenVergelijker Arjan Bruil 1. Inleiding De LokaleLastenVergelijker (LLV) van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft informatie over de hoogte van lokale heffingen en belastingen. De LokaleLastenVergelijker bestaat uit twee delen: Met de LokaleLastenVergelijker per huishouden kun je voor je voor je eigen woonsituatie de hoogte en de samenstelling van de lokale lasten berekenen en vergelijken met andere woonsituaties. Met de LokaleLastenVergelijker per tarief kun je per heffing of belasting de hoogte van het tarief in een gemeente, provincie of waterschap vergelijken met de tarieven in andere gemeenten, provincies of waterschappen. Lokale belastingen zijn de belastingen die gemeenten, provincies en waterschappen heffen. In de LokaleLastenVergelijker zijn de volgende belastingen opgenomen 1 : Gemeentelijke belastingen: onroerende zaakbelasting, rioolrecht eigenaar en gebruiker, reinigingsheffing, hondenbelasting en heffingskorting Provinciale belastingen: opcenten motorrijtuigenbelasting Waterschapsbelastingen: watersysteemheffing ingezetenen en gebouwd, niet-taakgebonden heffing ingezetenen en gebouwd, zuiveringsheffing en heffing wegenbeheer ingezetenen en gebouwd. De LLV is niet helemaal volledig, maar bevat de belastingen die voor huishoudens de grootste uitgaven vormen. De volgende lokale belastingen zitten niet in de LLV: 1 De tarieven voor de gemeentelijke belastingen zijn afkomstig van het COELO. De tarieven voor de provinciale belastingen en de waterschapsbelastingen zijn afkomstig uit StatLine tabellen van het CBS. Verwijzingen naar deze bronnen staan in hoofdstuk 5.

2 Gemeentelijke belastingen: toeristenbelasting, reclamebelasting, baatbelasting, forensenbelasting, parkeerbelasting, precariobelasting, roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen en gemeentelijke leges zoals bouwvergunningen Provinciale belastingen: grondwaterbelasting, heffing nazorg stortplaatsen, leges milieubeheer en overige leges Waterschapsbelastingen: watersysteemheffing natuur en ongebouwd, niettaakgebonden heffing natuur en ongebouwd, heffing wegenbeheer natuur en ongebouwd en verontreinigingsheffing. 2. Hoe werkt de LLV? 2.1 De LokaleLastenVergelijker per huishouden Met de LokaleLastenVergelijker per huishouden kun je voor je voor je eigen woonsituatie de hoogte en de samenstelling van de lokale lasten berekenen en vergelijken met andere woonsituaties. Eigen woonsituatie Hoeveel een huishouden kwijt is aan lokale lasten is afhankelijk van de eigen woonsituatie, zoals de woongemeente, het aantal personen in het huishouden of het gewicht van de auto Het beginscherm van de LokaleLastenVergelijker per huishouden toont een invulkader waarin je kunt aangeven wat jouw specifieke woonsituatie is (woonsituatie 1). De velden in dit kader zijn: Het belastingjaar De woongemeente Huurhuis of koophuis (wanneer het een koophuis 2 betreft kan ook de WOZwaarde worden ingevuld) Het aantal personen in het huishouden Het aantal auto s in het huishouden (en het gewicht en of de auto een lage CO2 uitstoot heeft) Het aantal motoren in het huishouden Bezit van een hond 2 Bij enkele gemeenten moet de WOZ-waarde ook worden ingevuld als de gebruiker een huurhuis heeft. Deze gemeenten bepalen de rioolheffing voor bewoners (huurders) aan de hand van de WOZ-waarde van de woning. 2

3 Hoogte en samenstelling van de lokale belastingen Op basis van de woonsituatie berekent de LLV de hoogte van de lokale belastingen voor het huishouden. De samenstelling van de belastingen (gemeentelijke belastingen, provinciale belastingen en waterschapsbelastingen) is zichtbaar in het detailscherm. 3

4 Vergelijking met de rest van Nederland In het plaatje van Nederland kun je de hoogte en samenstelling van de lokale lasten voor je huishouden in je woongemeente (of een andere geselecteerde gemeente) vergelijken met die in andere gemeenten. De gemeenten die goedkoper zijn dan de geselecteerde gemeente kleuren groen en gemeenten die duurder zijn kleuren rood. Het kaartje van Nederland geeft de hoogte van de belastingen per gemeente weer. In een groot aantal gemeenten is echter meer dan één waterschap actief, waardoor er binnen die gemeenten ook meerdere uitkomsten mogelijk zijn. In dit geval zijn de tarieven gebruikt van het waterschap dat voor de meeste huishoudens in die gemeente geldt. 4

5 Vergelijking met een andere woonsituatie Ook kun je een vergelijking maken tussen verschillende (woon)situaties door in het tweede kader (woonsituatie 2) andere waarden in te vullen. Door bijvoorbeeld een andere gemeente te selecteren, verandert de hoogte van de gemeentelijke belastingen en mogelijk ook de waterschapsbelastingen en/of de provinciale opcenten. Op deze manier kun je elk aspect van je profiel veranderen en de effecten op de lokale lasten in detail bekijken. 5

6 2.2 De LokaleLastenVergelijker per tarief Met de LokaleLastenVergelijker per tarief kun je per heffing of belasting de hoogte van het tarief in een gemeente, provincie of waterschap vergelijken met de tarieven in andere gemeenten, provincies of waterschappen. Selectiemogelijkheden De LokaleLastenVergelijker per tarief is opgebouwd uit een selectiekader en een kaart van Nederland. De selectiemogelijkheden zijn: De heffing of belasting Weergave van de hoogte van de tarieven of de tariefverandering De huishoudensgrootte (indien van invloed) De WOZ-waarde (indien van invloed) Referentiegemeente/-provincie/-waterschap 6

7 Vergelijking van de hoogte van de tarieven In eerste instantie wordt het plaatje van Nederland gekleurd voor de hoogte van de tarieven. De gemeenten, provincies of waterschappen worden gekleurd op basis van rangschikking, van de goedkoopste in lichtblauw tot de duurste in het donkerblauw. Door linksonder het vakje kleur kaart relatief t.o.v. aan te vinken kan een gemeente, provincie of waterschap geselecteerd worden. In dit geval kleurt het kaartje t.o.v. de gekozen selectie. Gemeenten, provincies of waterschappen waar de tarieven lager liggen dan de gekozen selectie kleuren groen en gemeenten, provincies of waterschappen die duurder zijn kleuren rood. Met de mouseover worden in de kaart de tarieven weergegeven van de gemeente, provincie of waterschap waarboven de mouseover zweeft. In de legenda wordt het tarief weergegeven dat bij de duurste en goedkoopste gemeente, provincie of waterschap hoort. Ook wordt aangegeven waar de mediaan zich bevindt. Vergelijking van de tariefverandering Je kunt er ook voor kiezen om de tariefverandering t.o.v het voorgaande jaar te laten zien. Als de optie TariefStijging aangevinkt wordt, dan kleurt het kaartje rood als de stijging groter dan 0 is en groen als de stijging negatief is (belastingen worden goedkoper). Ook nu kan een ander referentiepunt gekozen worden. In dat geval kleurt het kaartje rood als de stijging groter is dan in de referentiegemeente (-provincie of waterschap) en groen als de stijging kleiner is. Reinigingsheffing en rioolheffing Bij de reinigingsheffing en de rioolheffing gebruiker zijn de tarieven verschillend per huishoudensgrootte. Als deze heffingen geselecteerd worden, verschijnt een selectiemogelijkheid voor het aantal personen in het huishouden. Voor de rioolheffing eigenaar en de rioolheffing gebruiker geldt dat er verschillende tariefstructuren door elkaar lopen, sommige gemeenten hanteren een absoluut bedrag en andere gemeenten een percentage van de WOZ-waarde. Om deze verschillende tariefstructuren met elkaar te kunnen vergelijken, wordt er gebruik gemaakt van de gemiddelde woningwaarde in de gemeenten. Deze woningwaarde kan desgewenst worden aangepast (d.w.z. ingesteld op één vaste waarde) als deze belastingen geselecteerd worden. 7

8 3. Lokale belastingen 3.1 Gemeentebelastingen De gemeentelijke belastingen die in de LLV zitten zijn: Onroerende zaakbelasting Rioolheffing Reinigingsheffing Hondenbelasting Heffingskorting Het aantal gemeenten verandert door herindelingen. Hierdoor ontstaan nieuwe gemeenten, die in sommige gevallen aparte tarieven hanteren voor de verschillende gemeenten waaruit zij ontstaan zijn. Indien dit het geval is wordt in de LokaleLastenVergelijker per tarief het gemiddelde tarief gepresenteerd voor die gemeenten. Ook voor de vergelijking met het voorgaande jaar wordt gebruik gemaakt van het gemiddelde tarief van de gemeenten die in de nieuwe gemeente zijn opgegaan. Onroerende zaakbelasting Gemeenten heffen belasting op onroerende zaken (woningen, kantoorpanden en dergelijke). De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. Huishoudens betalen deze belasting alleen als zij een eigen huis bezitten. Als een gebruiker in de LLV per huishouden aangeeft dat hij een eigen huis bezit, dan kan hij ook de WOZ-waarde van dit huis opgeven. In de LokaleLastenVergelijker per huishouden wordt deze WOZ-waarde (de grondslag) vermenigvuldigd met het tarief dat de gemeente hanteert. De LLV per tarief laat alleen het percentage zien. Rioolheffing De rioolheffing is een belasting die gemeenten heffen om de kosten te dekken van de aanleg en onderhoud van de riolering. De gemeente bepaalt zelf wie deze heffing moet betalen: eigenaren van een woning (de woningbezitter) en/of de gebruiker van een woning (de bewoner). Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze deze belasting berekenen. Voor eigenaren 8

9 van woningen bestaan momenteel drie verschillende tariefstructuren. 1. vastrecht 2. een bedrag dat afhankelijk is van de waarde van de woning 3. een combinatie van de twee bovenstaande methoden In het eerste geval betaalt elke huiseigenaar een vast bedrag. In het tweede geval is de rioolheffing vastgesteld als percentage van de WOZ-waarde van de woning. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop gemeenten de OZB bepalen. Ook een combinatie van deze twee methoden is mogelijk, in dat geval betaalt de huiseigenaar een percentage van de WOZ-waarde plus een vast bedrag. Een paar gemeenten maakt voor het tarief geen gebruik van een vast percentage van de WOZ-waarde, maar van staffels. In dit geval is de hoogte van de rioolheffing afhankelijk van de klasse waarin de WOZ-waarde van een woning valt. Een eigenaar van een woning met een WOZ-waarde van betaalt in de gemeente Reimerswaal bijvoorbeeld 44,88, omdat deze waarde in de klasse tot valt (zie onderstaande tabel). Een aantal gemeenten stelt een maximum aan de hoogte van de rioolheffing als deze afhankelijk is van de WOZ-waarde. Reimerswaal Klassen naar WOZ waarden Tarief 0 tot , tot , tot , en hoger 67,44 De LLV per huishouden neemt deze verschillende methoden bijna altijd exact over. Alleen als een gemeente gebruik maakt van een staffel om de hoogte van de rioolheffing te bepalen wordt gerekend met de gemiddelde woningwaarde in deze gemeente. Voor alle huiseigenaren in deze gemeente is de hoogte van de rioolheffing berekend met deze gemiddelde woningwaarde. In het geval dat een gemeente gebruik maakt van de WOZ-waarde wordt er in de LokaleLastenVergelijker per tarief uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. Alleen op deze manier is een direct vergelijk tussen de verschillende tariefstructuren (absoluut bedrag en een percentage) mogelijk. Wel is het in deze gevallen mogelijk om de WOZ-waarde te veranderen om het vergelijk zo nauwkeurig mogelijk te maken. Gemeenten bepalen ook voor de rioolheffing voor bewoners (gebruikers) zelf hoe ze die berekenen. De gebruikte methoden hiervoor zijn: 9

10 1. vastrecht, of tot 250m3 waterverbruik een vast bedrag 2. een bedrag afhankelijk van de huishoudensomvang 3. een bedrag afhankelijk van het waterverbruik 4. een bedrag afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning 5. een combinatie van de WOZ-waarde van de woning en vastrecht In het eerste geval betaalt een bewoner (gebruiker) een vast bedrag, onafhankelijk van het verbruik van water, de omvang van het huishouden of de waarde van een woning. Als een gemeente tot een waterverbruik van 250 m 3 geen verschillende tarieven hanteert dan wordt dit ook als een vast bedrag gezien. De tweede mogelijkheid is dat de hoogte van de belasting afhangt van het aantal personen in het huishouden. In de LLV zitten de tarieven tot huishoudens van maximaal vier personen. De derde mogelijkheid is dat de belasting afhangt van het waterverbruik. Dit is moeilijk te bepalen voor individuele huishoudens, daarom hanteert de LLV gemiddelde waarden voor het waterverbruik, waarbij voor elke huishoudensomvang een gemiddeld verbruik bepaald is. De vierde mogelijkheid is een bedrag afhankelijk van de waarde van de woning. Dit gaat op dezelfde manier als beschreven bij het eigenarendeel van deze belasting. Net als voor de heffing voor eigenaren maken een paar gemeenten gebruik van staffels en kan er een maximum gesteld zijn aan de hoogte van de belasting. Deze opties zijn in de LLV nauwkeurig opgenomen. In het geval dat de belasting bepaald wordt op basis van de WOZ-waarde, geldt wederom dat de LokaleLastenVergelijker per tarief uitgaat van de gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. Reinigingsheffing De reinigingsheffing is een belasting die huishoudens betalen als vergoeding voor het verwijderen van huisvuil. Gemeenten bepalen de hoogte van deze belasting op één van de volgende manieren: 1. vastrecht 2. afhankelijk van de huishoudensomvang 3. volume container 4. volume container en aantal ledigingen 5. aantal zakken 6. aantal zakken en huishoudensomvang 7. aantal zakken en ledigingen of volume 8. gewicht van het afval 9. gewicht en aantal ledigingen 10

11 Hanteert een gemeente vastrecht of een bedrag afhankelijk van de huishoudensomvang dan zijn deze bedragen ook opgenomen in de LLV. Voor de overige methoden geldt dat ze afhankelijk zijn van de hoeveelheid afval die aangeboden wordt. Deze tariefsystemen worden ook wel DIFTAR (gedifferentieerde tarieven) genoemd. In de LLV zijn deze tariefstructuren omgerekend naar huishoudensomvang, zoals bij de rioolheffing gebruikers ook gedaan is met het waterverbruik. Dit betekent dat de LLV voor deze tariefstructuren geen exact bedrag voor de individuele situatie van een gebruiker kan bepalen, maar een gemiddeld bedrag per huishouden geeft. In Amsterdam hebben deelgemeenten de vrijheid aparte tarieven vast te stellen. Dit is in de LokaleLastenVergelijker per tarief niet meegenomen, voor Amsterdam is een gemiddeld tarief bepaald. In de LLV per huishouden kan wel nauwkeurig een deelgemeente geselecteerd worden. Hondenbelasting Gemeenten mogen belasting heffen op het bezit van één of meer honden. De opbrengst van de hondenbelasting kan aan het bestrijden van hondenoverlast worden besteed, maar gemeenten hoeven dit niet te doen. De tarieven die gemeenten hanteren zijn vaste bedragen per hond. De tarieven voor de eerste hond kunnen sterk afwijken van het tarief voor de tweede hond, de derde hond etc. In de LLV is alleen het tarief voor de eerste hond opgenomen. Heffingskorting Een aantal gemeenten kent nog een heffingskorting. Dit is een vast bedrag dat van de totale gemeentelijke belastingen afgetrokken wordt. In de LLV per huishouden is deze korting opgenomen als een negatief bedrag. De LLV per tarief geeft de heffingskorting niet weer. Er zijn te weinig gemeenten die deze heffing nog hanteren om binnen de LLV per tarief een interessant vergelijk te maken. 3.2 Provinciale belastingen De enige provinciale belasting in de LLV, zijn de provinciale opcenten. Deze belasting is alleen van belang voor eigenaren van één of meerdere personenauto s en/of motoren. Particulieren met een bestelauto betalen hierover geen provinciale opcenten. Het tarief is een percentage van de hoofdsom motorrijtuigenbelasting. Deze hoofdsom is afhankelijk van het gewicht van een auto. Over auto s met een lage CO2 uitstoot wordt géén motorrijtuigenbelasting geheven en ook geen opcenten motorrijtuigenbelasting. 11

12 De gewichtsklassen en bijbehorende hoofdsommen voor auto s staan in onderstaande tabel. De grondslag voor de opcenten over het bezit van een motor is 7,80 per drie maanden. Tabel 1: Grondslag opcenten bij een eigen massa in kilogrammen van Over een tijdvak van drie maanden Vermeerderd met Per 100 kg eigen massa boven kg 14, kg 17, kg 20, kg 26, kg 34, kg en meer 45,81 11, kg 3.3 Waterschapsbelastingen De waterschapsbelastingen die in de LLV zitten zijn: Watersysteemheffing Heffing wegenbeheer Niet-taakgebonden heffing Zuiveringsheffing De waterschappen leggen de watersysteemheffing, de heffing wegenbeheer en de niet-taakgebonden heffing op aan vier soorten belastingplichtingen: Bewoners (heffing ingezetenen) Eigenaren van gebouwen (heffing gebouwd) Eigenaren van grond (heffing ongebouwd) Eigenaren van natuurgebieden (heffing natuur) De waterschappen leggen de heffing ingezetenen op aan de hoofdbewoner van een woonruimte. Dit is dus een tarief per woonruimte. Eigenaren van gebouwen moeten ook de heffing gebouwd betalen. De heffing natuur geldt voor eigenaren van natuurgebieden en de heffing ongebouwd voor eigenaren van grond waarop niet 12

13 gebouwd is en dat geen natuurgebied is. Deze laatste twee heffingen worden in de LLV niet meegenomen, omdat huishoudens over het algemeen geen onbebouwde grond of natuurgebieden bezitten. De LokaleLastenVergelijker per tarief presenteert de ingezetenenheffingen voor de watersysteemheffing, de heffing wegenbeheer en de niet-taakgebonden heffing als één heffing. Ditzelfde geldt voor de heffingen gebouwd. Niet elk waterschap hanteert al deze heffingen, waardoor een vergelijkend beeld van de afzonderlijke heffingen minder interessant is dan een beeld van het geheel. Watersysteemheffing De watersysteemheffing is een belasting die waterschappen opleggen om de kosten voor de zorg voor het gehele watersysteem te dekken. Dit omvat onder meer de zorg voor de waterkeringen en het waterpeil (het houden van droge voeten). De watersysteemheffing voor ingezetenen is een vast bedrag per woonruimte, in de LLV dus een vast bedrag per huishouden. De watersysteemheffing gebouwd is een percentage van de WOZ-waarde, in de LLV de WOZ-waarde van het huis. Dit is alleen van belang voor huiseigenaren. Waterschappen kunnen tariefdifferentiatie toepassen voor de watersysteemheffing gebouwd. Dit geldt bijvoorbeeld voor woningen die buitendijks staan en daarom geen belang hebben bij dijken. Niet elk waterschap hanteert tariefdifferentiatie, maar als dit er wel is hanteert de LLV een gemiddeld tarief. Heffing wegenbeheer Om de kosten te dekken voor het beheer en onderhoud van wegen mogen de waterschappen de heffing wegenbeheer opleggen. Niet alle waterschappen doen dit, sommige waterschappen betalen deze kosten uit de watersysteemheffing. Bovendien hebben niet alle waterschappen wegen in beheer. De heffing wegenbeheer wordt opgelegd aan dezelfde vier groepen belastingplichtigen als de watersysteemheffing. Ook hier zijn voor huishoudens alleen de groepen ingezetenen en de gebouwd van belang. Deze worden op dezelfde manier bepaald als de watersysteemheffing. Bij de heffing wegenbeheer komt geen tariefdifferentiatie voor. Zuiveringsheffing De zuiveringsheffing is een belasting die de kosten dekt voor het zuiveren van afvalwater. Huishoudens die afvalwater lozen op een riool of een 13

14 zuiveringsinstallatie zijn hiervoor belastingplichtig. Deze belasting is een vast bedrag per vervuilingseenheid. Aan een éénpersoonshuishouden wordt één vervuilingseenheid in rekening gebracht en aan een meerpersoonshuishouden drie. Niet-taakgebonden heffing Sommige kosten zijn niet zijn toe te schrijven aan de andere taken, zoals de kosten voor waterschapsverkiezingen. Om deze kosten te dekken mogen de waterschappen een niet-taakgebonden heffing opleggen. Ook hiervoor geldt dat niet alle waterschappen dit doen, maar sommigen ervoor kiezen deze kosten te dekken uit de watersysteemheffing en de heffing wegenbeheer. Voor de waterschappen die deze heffing wel opleggen geldt dezelfde systematiek als bij de watersysteemheffing en de heffing wegenbeheer. 4. Interpretatie van de resultaten De LokaleLastenVergelijker geeft een goed beeld van de lokale belastingen voor huishoudens. Maar de LLV bevat niet alle heffingen die door lokale overheden opgelegd (kunnen) worden, zo ontbreken bijvoorbeeld leges zoals bouwvergunningen en parkeervergunningen. Daarnaast zullen de uitkomsten van de berekeningen in de regel licht afwijken van de belastingaanslagen die gebruikers ontvangen. Hiervoor is een aantal redenen. Ten eerste heeft de LLV een aantal beperkingen in het op maat maken van de woonsituatie. De LLV is bijvoorbeeld beperkt tot één hond, terwijl gemeenten wel aparte tarieven hebben voor een tweede hond, een derde hond etc.. Daarnaast is de grootte van het huishouden beperkt tot 4 personen en het aantal auto's en motoren tot 5 (1 in de LLV per tarief). Ten tweede gebruikt de LLV niet in alle gevallen de exacte tarieven, maar maakt het een benadering. De reinigingsheffing wordt bijvoorbeeld door gemeenten verschillend bepaald. De ene gemeente berekent dit op basis van het aantal zakken huisvuil, een andere gemeente op basis aantal ledigingen van de container. Deze tariefstructuren (DIFTAR) zijn omgerekend naar huishoudensomvang en daardoor een benadering van de werkelijke kosten. Ook is er gebruik gemaakt van de gemiddelde WOZ-waarde in een gemeente om verschillende tariefstructuren met elkaar te kunnen vergelijken (in het geval van de rioolheffing) en worden heringedeelde gemeenten als een gemiddelde gepresenteerd in de LLV per tarief. En in het geval van de watersysteemheffing gebouwd bij de waterschappen zijn gedifferentieerde tarieven mogelijk. In dit geval gebruikt de LLV ook gemiddelde tarieven. Tot slot hebben gemeenten en waterschappen de mogelijkheid tot (gedeeltelijke) kwijtschelding van de belastingen, afhankelijk van het inkomen van het huishouden. Hier houdt de LLV geen rekening mee. 14

15 5. StatLine-tabellen Gemeentebegrotingen; opbrengst heffingen naar regio en grootteklasse Provinciebegrotingen; opbrengst heffingen Waterschappen; begroting, opbrengst heffingen Provincies; tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting Waterschappen; begroting, tarieven De tarieven voor de gemeentelijke belastingen zijn afkomstig van het COELO. 15

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013

SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013 SAMENVATTING DRECHTSTEDEN COELO-Atlas van de lokale lasten 2013 Sliedrecht, 26 april 2013 1. Inleiding Jaarlijks wordt door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden van de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Lokale lastendruk in Kampen

Lokale lastendruk in Kampen Lokale lastendruk in Kampen Notitie opgesteld in opdracht van de gemeente Kampen (herziene versie) Dr. ir. C. Hoeben COELO 19 februari 2004 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2009

COELO Woonlastenmonitor 2009 COELO Woonlastenmonitor 2009 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2009 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten

Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Notitie Ontwikkeling van de lokale woonlasten Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (voorts COELO) publiceert jaarlijks de Atlas van de lokale lasten, een overzicht van de

Nadere informatie

Atlas van de lokale lasten 2015

Atlas van de lokale lasten 2015 Atlas van de lokale lasten 2015 Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau prof.dr. M.A. Allers dr. C. Hoeben L. Janzen MSc K. Kwakkel MSc J.B. Geertsema MSc J. Veenstra

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2008

COELO Woonlastenmonitor 2008 COELO Woonlastenmonitor 2008 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2012

COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Atlas van de lokale lasten 2014

Atlas van de lokale lasten 2014 Atlas van de lokale lasten 2014 Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau prof.dr. M.A. Allers dr. C. Hoeben L. Janzen MSc M. van Gelder MSc J.B. Geertsema MSc J. Veenstra

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

Presentatie Harmonisatie Belastingverordeningen. Gemeente Krimpenerwaard

Presentatie Harmonisatie Belastingverordeningen. Gemeente Krimpenerwaard Presentatie Harmonisatie Belastingverordeningen Gemeente Krimpenerwaard Inhoud presentatie Wettelijke kaders Harmonisering Belastingen Besluiten tot op heden Overzicht nog te harmoniseren verordeningen

Nadere informatie

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 04 2014 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2011

COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2011 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 2015 01 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

Atlas van de lokale lasten

Atlas van de lokale lasten Atlas van de lokale lasten Algemene deel: Monitor van de ontwikkeling van de lokale lasten op macroniveau M.A. Allers, C. Hoeben, L. Janzen, J. Veenstra, B. Geertsema E. Merkus COELO Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Reparatie Waterschapswet

Reparatie Waterschapswet 347 Reparatie Waterschapswet verhoogt lasten huishoudens Mevr. Dr. C. Hoeben 1 In tegenstelling tot gemeenten en provincies bekostigen waterschappen hun taken voornamelijk door zelf belasting te heffen.

Nadere informatie

Waterschapsbelasting 2015

Waterschapsbelasting 2015 Waterschapsbelasting 2015 uw bijdrage aan droge voeten en schoon water Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water, en dat kost geld. Om alles te kunnen bekostigen, zijn

Nadere informatie

s; 1=^1 :^-i kj( COELO Atlas van de lokale lasten 7>V^ -VV/TX'" Vi( i,.^j Monitor van dë ontwikkeling van de lokale lasten op macro en microniveau rxj

s; 1=^1 :^-i kj( COELO Atlas van de lokale lasten 7>V^ -VV/TX' Vi( i,.^j Monitor van dë ontwikkeling van de lokale lasten op macro en microniveau rxj COELO Atlas van de lokale lasten 2013 rxj :>' ' ^J 1 ^., I'yx i,.^j V ^K \X^.', r t Vi( > # VJ s; 1=^1 :^-i kj( ^^: 7>V^ -VV/TX'" " ^ i.? x. ^ :^w -v-\«tl-^rt^cr, r

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011

Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 Aanslag gemeentelijke belastingen 2011 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2011. Uitgebreide

Nadere informatie

Paragraaf 4.1 Lokale Heffingen

Paragraaf 4.1 Lokale Heffingen Paragraaf 4.1 Lokale Heffingen 4.1.1 Inleiding In de Jaarrekening 2010 volgen we zoveel mogelijk de indeling en de inhoud uit de begroting 2010. Op die manier stellen we u in staat een vergelijking te

Nadere informatie

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010

Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 Aanslag gemeentelijke belastingen 2010 In deze toelichting ontvangt u de belangrijkste informatie bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Uitgebreidere

Nadere informatie

Om een duidelijke afweging te kunnen maken is het gewenst om een aantal definities eerst te verduidelijken.

Om een duidelijke afweging te kunnen maken is het gewenst om een aantal definities eerst te verduidelijken. Aan: Van: Betreft: A.J. Flach B. Starink Heffingsgrondslagen rioolheffing Datum: 23-11-2012 Memo heffingsgrondslagen Inleiding In deze memo wordt ingegaan op de uitwerking van de mogelijke heffingsgrondslagen

Nadere informatie

Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012

Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Ontwikkeling waterschapslasten in de periode 1998-2012 Corine Hoeben

Nadere informatie

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018.

2. Wij stellen uw raad voor om in te stemmen met de gewijzigde ramingen op het gebied van afval voor 2015-2018. Agendapunt nr.: 6 Raadsvoorstel Onderwerp: Belasting- en tarievenmaatregelen 2015 Datum voorstel: 27 oktober 2014 Vergaderdatum: 16 december 2014 Registratienr.: 094-2014 Opsteller: Jan Roest Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Monitor Lokale Lasten Centraal Gelderland en Regio FoodValley 2013

Monitor Lokale Lasten Centraal Gelderland en Regio FoodValley 2013 Monitor Lokale Lasten Centraal Gelderland en Regio FoodValley 2013 Colofon Met dank aan: ABF Research Uitgever: op verzoek van VNO-NCW Midden en MKB-Nederland / Midden Kronenburgsingel 525 Postbus 9292

Nadere informatie

Woonlastenmonitor over 2013. Vergelijking van de woonlasten van huurders van Wold & Waard en alle huurders in Nederland

Woonlastenmonitor over 2013. Vergelijking van de woonlasten van huurders van Wold & Waard en alle huurders in Nederland Woonlastenmonitor over 2013 Vergelijking van de woonlasten van huurders van en alle huurders in Nederland Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WOONLASTEN... 4 2.1 Beïnvloedbare woonlasten- en baten... 4

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 9 Onderwerp: Grondslag rioolheffing Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 279 Informant: G.

Nadere informatie

Belastingoverzicht 2013

Belastingoverzicht 2013 Belastingoverzicht 2013 Tarieven en lastendruk van OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing van de Limburgse gemeenten en de waterschapsheffingen in Limburg Provincie Limburg, februari 2013 Samensteller

Nadere informatie

Kadernota lokale heffingen Alkmaar. 1 Inleiding

Kadernota lokale heffingen Alkmaar. 1 Inleiding 3 Klik met de muiswijzer op het nummer voor meer informatie Kadernota lokale heffingen Alkmaar 1 Inleiding De gemeenteraad heeft in de vergadering van 3 november 2003 de Financiële verordening gemeente

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen 2013

Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 Gemeentelijke belastingen 2013 De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het algemeen belang van onze burgers en onze gemeente. U betaalt hiervoor belasting.

Nadere informatie

Monitor Lokale Lasten Centraal Gelderland en Vallei regio 2009

Monitor Lokale Lasten Centraal Gelderland en Vallei regio 2009 Monitor Lokale Lasten Centraal Gelderland en Vallei regio 2009 Colofon Met dank aan: ABF Research Uitgever: op verzoek van VNO-NCW Arnhem/Nijmegen en MKB Centraal Gelderland Kronenburgsingel 525 Postbus

Nadere informatie

Kanaal Zuid 114. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Kanaal Zuid 114. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Kanaal Zuid 114 Apeldoorn Kanaal Zuid 114 te Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Oppervlakte Ligging Aanvaarding Bedrijfsruimte met kantoorruimte 35,- per m² per jaar BTW belast Circa 3.760m² Industrieterrein

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht In het gebied waar u woont, werkt en/of eigendommen heeft, is Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht verantwoordelijk

Nadere informatie

Gevolgen invoering waterketentarief voor de lastenontwikkeling van huishoudens. dr. ir. C. Hoeben drs E. Gerritsen

Gevolgen invoering waterketentarief voor de lastenontwikkeling van huishoudens. dr. ir. C. Hoeben drs E. Gerritsen Gevolgen invoering waterketentarief voor de lastenontwikkeling van huishoudens dr. ir. C. Hoeben drs E. Gerritsen COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit der Economische

Nadere informatie

Steller : Simone van Bodegraven Telefoonnummer : 0229-252200 Afdeling ; Middelen en Beheer - FB Email : s.van.bodegraven@hoorn.nl

Steller : Simone van Bodegraven Telefoonnummer : 0229-252200 Afdeling ; Middelen en Beheer - FB Email : s.van.bodegraven@hoorn.nl BI II Ii>»'^ J^QQJ*J][ Zaaknummer ' 10.14697 Behoort bij ODleqqer: 10.14697 nr. : Wethouder Louwman Programmabegroting^g Fi n a n c ën en Alaemene Lasten en Baten Telefoonnummer : 0229-252200 ; Middelen

Nadere informatie

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object

Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 21 augustus 2012 314119 Betreft Voorstel gedifferentieerde rioolheffing op basis van WOZ-waarde en type object 1 Inleiding Eind 2011 is de rioolheffing opnieuw berekend

Nadere informatie

Sutton 3. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Sutton 3. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Sutton 3 Apeldoorn Sutton 3 te Apeldoorn Kenmerken Te koop of te huur Vraagprijs Huurprijs BTW Kantoorruimte 895.000,- k.k. 95,- per m² per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 650m² In units vanaf Circa

Nadere informatie

Oude Beemterweg 22. Beemte Broekland. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Oude Beemterweg 22. Beemte Broekland. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Oude Beemterweg 22 Beemte Broekland Oude Beemterweg 22 te Beemte Broekland Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Bedrijfsruimte met kantoorruimte 1.600,- per maand BTW belast Oppervlakte Circa 547m² Ligging

Nadere informatie

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding BIJLAGE 1. adviesscenario Inleiding Het adviesscenario bestaat uit een onderdeel A, een onderdeel B en als laatste een onderdeel C. In onderdeel A is onderzoek gedaan naar de effecten die betrekking hebben

Nadere informatie

Lage Kamp 10. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Lage Kamp 10. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Lage Kamp 10 Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs Bedrijfsruimte met kantoorruimte 650,- per maand Oppervlakte Circa 400m² In units vanaf Circa 100m² Ligging Aanvaarding Bedrijventerrein in overleg Te

Nadere informatie

Steenbokstraat 21. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Steenbokstraat 21. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Steenbokstraat 21 Apeldoorn Steenbokstraat 21 te Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Kantoorruimte 70,- per m² per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 600m² In units vanaf Circa 200m² Ligging Bedrijventerrein

Nadere informatie

J.C. Wilslaan 29. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

J.C. Wilslaan 29. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 J.C. Wilslaan 29 Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Kantoorruimte 125,- per m² per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 345m² In units vanaf Circa 200m² Ligging Aanvaarding Elders in overleg Op unieke

Nadere informatie

Curacao 16. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Curacao 16. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Curacao 16 Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Oppervlakte Ligging Aanvaarding Bedrijfsruimte met showroom-/kantoorruimte 175.000,- per jaar BTW belast Circa 2.850m² Bedrijventerrein in overleg Te

Nadere informatie

Kalverstraat 4. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Kalverstraat 4. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Kalverstraat 4 Apeldoorn Kenmerken Te koop of te huur Vraagprijs Huurprijs Oppervlakte Ligging Kantoorruimte 1.500.000,- k.k. 65,- per m² per jaar Circa 3.483m² Stadscentrum/dorpskern Aanvaarding in overleg

Nadere informatie

Van Riebeeckstraat 87. Vaassen. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Van Riebeeckstraat 87. Vaassen. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Van Riebeeckstraat 87 Vaassen Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Kantoorruimte 90,- per m² per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 475m² Perceeloppervlakte Ligging Bijzonderheden Aanvaarding Circa 1.445m² Woonomgeving

Nadere informatie

Stationsstraat 72-80. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Stationsstraat 72-80. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Stationsstraat 72-80 Apeldoorn Kenmerken Te koop of te huur Huurprijs BTW Oppervlakte In units vanaf Ligging Aanvaarding Winkelruimte en kantoorruimte 85,- per m² per jaar BTW belast Circa 3.886m² Circa

Nadere informatie

Laan van Malkenschoten 80. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Laan van Malkenschoten 80. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Laan van Malkenschoten 80 Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs bedrijfsruimte Huurprijs kantoorruimte BTW Oppervlakte Ligging Aanvaarding Bedrijfsruimte met kantoorruimte 45,- per m² per jaar 80,- per

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking De aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gecombineerd met de WOZbeschikking wordt in week 9 verzonden. De WOZ-beschikking staat vermeld

Nadere informatie

Deventerstraat 17 A-23 B. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Deventerstraat 17 A-23 B. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Deventerstraat 17 A-23 B Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Oppervlakte Kantoorruimte 115,- per m² per jaar BTW belast Circa 2.764m² In units vanaf Circa 69m² Perceeloppervlakte Ligging Aanvaarding

Nadere informatie

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014

Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Toelichting op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2014 Het aanslagbiljet 2014 is een gecombineerd biljet van de WOZ beschikking en de aanslagen onroerendezaakbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing,

Nadere informatie

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT (AH 09/05) Beleidsregels voor de berekening van de vervuilingswaarde van vanuit IBA systemen geloosd afvalwater van huishoudelijke

Nadere informatie

Loolaan 554. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Loolaan 554. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Loolaan 554 Apeldoorn Loolaan 554 te Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Kantoorruimte 150,- per m² per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 390m² In units vanaf Circa 100m² Ligging Aanvaarding Woonomgeving

Nadere informatie

Molenmakershoek 64 b. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Molenmakershoek 64 b. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Molenmakershoek 64 b Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Kantoorruimte met opslagruimte 725,- per maand BTW belast Oppervlakte Circa 74m² Ligging Bijzonderheden Aanvaarding Bedrijventerrein Flexibele

Nadere informatie

Tarieven met ingang van 1 april 2011

Tarieven met ingang van 1 april 2011 12345 Tarieven met ingang van 1 april 2011 Motorrijtuigenbelasting In deze brochure vindt u de tarieven van motor rijtuigenbelasting voor motoren, personenauto s, bestelauto s, autobussen en vrachtauto

Nadere informatie

Belastingoverzicht grote gemeenten 2010

Belastingoverzicht grote gemeenten 2010 Belastingoverzicht grote gemeenten 2010 dr. M.A. Allers dr. L.A. Toolsema dr. C. Hoeben drs. J. Bolt Onderzoek in opdracht van het Belastingoverleg Grote Gemeenten (BOGG) Centrum voor Onderzoek van de

Nadere informatie

Het gemeentelijk belastinggebied in vraag en antwoord

Het gemeentelijk belastinggebied in vraag en antwoord Het gemeentelijk belastinggebied in vraag en antwoord Het gemeentelijk belastinggebied in vraag en antwoord 2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Inleiding Deze handreiking biedt een eerste kennismaking

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 14R.00481

RAADSBESLUIT 14R.00481 RAADSBESLUIT 14R.00481 Gemeente Woerden 14R.00481 ^ 3 gemeente WOERDEN Agendapunt: hl- Onderwerp: Verordening rioolheffing 2015 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 18 november 2014

Nadere informatie

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING DEZE BROCHURE BIEDT EEN TOELICHTING OP HET AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016. HIERIN VINDT U INFORMATIE OVER DE AANSLAGEN (ON)ROERENDE ZAAKBELASTING, RIOOLHEF - FING, AFVALSTOFFENHEFFING EN

Nadere informatie

NOORDWIJK. H Gemeente. Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht. Belastingverordeningen 2014

NOORDWIJK. H Gemeente. Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht. Belastingverordeningen 2014 H Gemeente NOORDWIJK Agendapunt: 8 (k) Raadsvoordracht Belastingverordeningen 2014 Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het volgende besluit te nemen: De gemeenteraad

Nadere informatie

Klein chemisch afval 607070014 K.C.A. 37,000.00 37,000.00 37,000.00

Klein chemisch afval 607070014 K.C.A. 37,000.00 37,000.00 37,000.00 BIJLAGE I Raadsvoorstel Vaststellen wijziging "verordening reinigingsheffingen 2006" KOSTEN AFVALSTOFFENHEFFING 2011 Lasten Lasten Lasten Variabel Variabel Variabel Baten excl btw incl btw incl btw 25%

Nadere informatie

Belastinguitgave 2014

Belastinguitgave 2014 Belastinguitgave 2014 Overijsselse gemeenten zetten lijn beperking woonlasten voort De Overijsselse gemeenten blijven de woonlasten voor hun inwoners beperken. Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-11-2014 Nummer voorstel: 2014/76

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-11-2014 Nummer voorstel: 2014/76 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-11-2014 Nummer voorstel: 2014/76 Voor raadsvergadering d.d.: 09-12-2014 Agendapunt: 13 Onderwerp:

Nadere informatie

Lange Amerikaweg 55. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Lange Amerikaweg 55. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Lange Amerikaweg 55. Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Oppervlakte Kantoorruimte 115,- per m² per jaar BTW belast Circa 2.894m² In units vanaf Circa 500m² Ligging Aanvaarding Bedrijventerrein in

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 5 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

1. Wettelijke grondslag. 2. Fusie. Aan de Gemeenteraad.

1. Wettelijke grondslag. 2. Fusie. Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2009 Nummer : 16 Commissie : Commissie Bestuur en Middelen Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke Afdeling : IV- Financiën en Facilitaire zaken / Belastingen

Nadere informatie

w Į, em ee,e Oosterhout

w Į, em ee,e Oosterhout re I o c JÉ 3 s -O O o ċō I CD E a o c i? a LU LU WW w Į, em ee,e Oosterhout /Hf. V /I NOTA VOOR DE RAAD 'Vil-**'* Datum: 21 november 2014 Onderwerp: Vaststellen belastingverordeningen 2015 Nummer raadsnota:

Nadere informatie

Koninginnelaan 42. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Koninginnelaan 42. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Koninginnelaan 42 Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Winkelruimte 145,- per m² per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 487m² In units vanaf Circa 130m² Ligging Aanvaarding Woonomgeving in overleg

Nadere informatie

Audit WB21: Kosten- en lastenontwikkeling ten gevolge van de NBW-opgave wateroverlast

Audit WB21: Kosten- en lastenontwikkeling ten gevolge van de NBW-opgave wateroverlast Audit WB21: Kosten- en lastenontwikkeling ten gevolge van de NBW-opgave wateroverlast drs. E.Gerritsen dr. C. Hoeben drs. J.Th. van der Veer COELO COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere

Nadere informatie

Schumanpark 95. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Schumanpark 95. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Schumanpark 95 Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Kantoorruimte met bedrijfsruimte 87.500,- per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 680m² In units vanaf Circa 400m² Ligging Aanvaarding Kantorenpark

Nadere informatie

Molenmakershoek 64 b* Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Molenmakershoek 64 b* Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Molenmakershoek 64 b* Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Bedrijfsruimte met kantoorruimte 425,- per maand BTW belast Oppervlakte Circa 455m² In units vanaf Circa 75m² Ligging Bijzonderheden Aanvaarding

Nadere informatie

Vlijtseweg 246. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Vlijtseweg 246. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Vlijtseweg 246 Apeldoorn Kenmerken Te koop of te huur Vraagprijs Huurprijs BTW Bedrijfsruimte, Kantoorruimte 174.000,- k.k. 875,- per maand BTW belast Oppervlakte Circa 144m² Ligging Aanvaarding Industrieterrein

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen

Belastingen 2016. Afdeling Belastingen en Verzekeringen Belastingen 2016 Afdeling Belastingen en Verzekeringen 1 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 4 Rioolheffing 6 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 8 Hondenbelasting 12 Precariobelasting 16 Reclamebelasting 17

Nadere informatie

Uitleg WOZ-Waarde. 1. De onroerende zaakbelasting (OZB) die de gemeente heft. 2. Waterschapsheffing. 3. Het Eigenwoningforfait.

Uitleg WOZ-Waarde. 1. De onroerende zaakbelasting (OZB) die de gemeente heft. 2. Waterschapsheffing. 3. Het Eigenwoningforfait. Uitleg WOZ-Waarde In dit document leggen wij u uit wat de WOZ-waarde inhoudt en hoe u bezwaar aan kunt tekenen tegen een te hoog vastgestelde WOZ-Waarde. U kunt de WOZ-Waarde vergelijken met de Woningwijs

Nadere informatie

NOTA LOKALE HEFFINGEN

NOTA LOKALE HEFFINGEN NOTA LOKALE HEFFINGEN (vastgesteld bij raadsbesluit van 6 september 2012) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De samenstelling van het pakket aan gemeentelijke heffingen... 5 3. De kostendekkendheid van

Nadere informatie

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Toelichting. bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 014 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Vooraf In deze toelichting staat belangrijke informatie over het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop kunnen zowel WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Nota OZB versus heffingen

Nota OZB versus heffingen Nota OZB versus heffingen Inleiding In Nederland is de afgelopen jaren sprake van een toenemende ongelijkheid van inkomen en vooral besteedbaar inkomen. Iets waar we als gemeente niet heel veel aan kunnen

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1035670 Bosveld, Dolf PF-FIN Ten Heuw. Belastingtarieven 2015

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. 1035670 Bosveld, Dolf PF-FIN Ten Heuw. Belastingtarieven 2015 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1035670 Bosveld, Dolf PF-FIN Ten Heuw ONDERWERP Belastingtarieven 2015 AGENDANUMMER SAMENVATTING Conform de Kadernota 2015-2018

Nadere informatie

Raadsbesluit Raadsvergadering: 30 oktober 2014

Raadsbesluit Raadsvergadering: 30 oktober 2014 ONDERWERP Herijking en harmonisatie kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen Heemstede 2015. SAMENVATTING Als een belastingplichtige niet in staat is een belastingaanslag te voldoen, kan hiervoor

Nadere informatie

Amersfoortseweg 15 e. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Amersfoortseweg 15 e. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Amersfoortseweg 15 e Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Kantoorruimte 47.500,- per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 275m² Ligging Aanvaarding Kantorenpark in overleg Te huur Kantoorruimte Huurprijs

Nadere informatie

Laan van de Kreeft 153. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Laan van de Kreeft 153. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Laan van de Kreeft 153 Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Bedrijfsruimte met kantoorruimte 1.800,- per maand BTW belast Oppervlakte Circa 300m² Ligging Aanvaarding Bedrijventerrein in overleg Te

Nadere informatie

Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116

Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116 Gemeente Bussum Vaststellen 'Kwijtscheldingsregeling 2013' Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Prins Willem-Alexanderlaan 1425

Prins Willem-Alexanderlaan 1425 Prins Willem-Alexanderlaan 1425 Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Kantoorruimte 300,- per maand BTW belast Oppervlakte Circa 248m² In units vanaf Circa 18m² Ligging Aanvaarding Woonomgeving direct Te huur

Nadere informatie

Inhoud. Blz. Corsa: 2009031978 10-2009.

Inhoud. Blz. Corsa: 2009031978 10-2009. 27-10 10-2009. Corsa: 2009031978 H A R M O N I S A T I E R I O O L H E F F I N G Inhoud Blz. Inleiding... 2 Waarom harmonisatie... 2 Collegeprogramma 2009-2014... 2 Keuze heffingsmaatstaf... 2 WAAROM DEZE

Nadere informatie

Belastingen 2015. Afdeling Belastingen en Verzekeringen

Belastingen 2015. Afdeling Belastingen en Verzekeringen Belastingen 2015 Afdeling Belastingen en Verzekeringen 1 Inhoudsopgave Afvalstoffenheffing 04 Rioolheffing 06 Onroerende-zaakbelastingen (OZB) 08 Hondenbelasting 12 Precariobelasting 16 Reclamebelasting

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s blijft tot en met 2013 bestaan.

Nadere informatie

Waterschapslasten: met recht een aanslag te noemen. De gevolgen van de nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie

Waterschapslasten: met recht een aanslag te noemen. De gevolgen van de nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie Waterschapslasten: met recht een aanslag te noemen De gevolgen van de nieuwe waterschapsbelastingen, een inventarisatie Paulus Jansen, SP-Tweede Kamerlid Den Haag, decmber 2008 Waterschapslasten: met recht

Nadere informatie

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013

00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1. Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 1 Aanslag Gemeentelijke Heffingen 2013 00000_Aanslag_Gem_heffingen_2013:Opmaak 1 05-02-2013 09:00 Pagina 2 Toelichting bij het aanslagbiljet

Nadere informatie

Raadsvoorstel 91F. Gemeenteraad. Vergadering 5 november 2015. Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen Helmond 2016

Raadsvoorstel 91F. Gemeenteraad. Vergadering 5 november 2015. Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen Helmond 2016 Raadsvoorstel 91F Vergadering 5 november 2015 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen Helmond 2016 B&W vergadering : 22 september 2015 Dienst / afdeling : FC.BLV Aan de gemeenteraad, Bij

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

Tweelingenlaan 99. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Tweelingenlaan 99. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Tweelingenlaan 99 Apeldoorn Kenmerken Te koop of te huur Vraagprijs Huurprijs BTW Kantoorruimte, Bedrijfsruimte 495.000,- k.k. 18.000,- per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 570m² In units vanaf Circa

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer!

GEMEENTE SOEST. Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! GEMEENTE SOEST B e l a st i ng w i j z ge m e e er nte S o est 201 3 Vragen over uw aanslag? Met behulp van deze brochure wordt u een stuk wijzer! 1 Inleiding 2 Zonder er misschien bij stil te staan, maakt

Nadere informatie

6.1 Lokale heffingen. 6.1.1 Ontwikkelingen

6.1 Lokale heffingen. 6.1.1 Ontwikkelingen 6.1 Lokale heffingen Door lokale heffingen verwerft de gemeente eigen middelen. Daarmee vindt zij dekking voor haar uitgaven voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. De invoering, wijziging of intrekking

Nadere informatie

Belastingen 2013. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen

Belastingen 2013. Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2013 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Belastingen 2013 Toelichting bij het aanslagbiljet gemeentebelastingen Deze folder geeft u meer informatie over uw aanslagbiljet,

Nadere informatie