SERVICE. Het juiste onderhoud van uw zwemvijver-systeem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SERVICE. Het juiste onderhoud van uw zwemvijver-systeem"

Transcriptie

1 SERVICE Het juiste onderhoud van uw zwemvijver-systeem

2 DE Die richtige SERVICE Pflege für Ihre Anlage Het juiste onderhoud van uw zwemvijver-systeem Vooral het onderhoud van de regeneratiezone is belangrijk. Biologische afbraakprocessen leiden in de loop van de tijd tot het verdikken van de sedimentenlaag. Om te verhinderen dat er zuurstofarme gedeelten ontstaan is het noodzakelijk deze sliklaag weg te zuigen, de afgestorven plantenresten te verwijderen en dit gedeelte met vijver- of leidingwater af te spoelen. Voor het schoonmaken van uw zwemvijver zijn er de volgende mogelijkheden: U laat een kleine danwel grote service uitvoeren door een competente onderhoudstechnicus van een BIOTOP-partnerbedrijf bij u in de buurt. Uw vraagt een offerte aan voor een door ons aangeboden modderzuiger (U kunt deze producten bestellen bij uw BIOTOP partner) en voert de werkzaamheden zelf uit. Vele partners bieden ook de modderzuiger te huur aan. Informeer bij de dichtstbijzijnde partner. Om niet al te lang te moeten wachten op een service raden wij u aan hiervoor zo tijdig mogelijk een afspraak te maken bij uw BIOTOPpartner. Indien nodig planten terugsnoeien Technische installatie winterklaar maken of weer in gebruik nemen Voor een goed verloop van een kleine service is het een voorwaarde dat de bodem vrij is van stenen en andere voorwerpen zodat ongehinderd kan worden gezogen. Bij de kleine service worden de wanden of de houten trap in het zwemgedeelte niet schoongemaakt. Wij verzoeken u uw wensen betreffend de extra werkzaamheden al bij uw aanvraag kenbaar te maken om er zeker van te zijn dat deze volledig uitgevoerd worden op de dag van de service Jaarlijks uit te voeren werkzaamheden Kleine service Opzuigen van de sedimentenlaag van de bodem in het zwemgedeelte met een modderzuiger. Het opgezogen vijverwater wordt afgevoerd door het riool of versproeid over de tuingrond. Een zekere algengroei in het voorjaar hoort bij de natuurlijke jaarcyclus van de zwemvijver. Het naplanten van waterplanten en een zuurstofkuur kunnen hier uitkomst bieden.

3 AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN Reiniging van het kleuterzwemgedeelte van het bekken De grindlaag in het kleuterzwemgedeelte van het bekken wordt naar behoefte opgeruimd, afgespoeld of vernieuwd. Bij het vervangen van de grindlaag wordt rekening gehouden met de geschikte korrelgrootten. Handmatige reiniging van het regeneratiegedeelte resp. de zwemvijver Snoeien en opvissen van afgestorven plantenresten (deponeren op uw composthoop). Hierbij hoeft het water niet uit de zwemvijver te worden gepompt. Plantenverjonging Vakkundig uitdunnen van overmatig groeiende planten, vooral de waterplanten, met de onderwaterzeis. Het daarbij vrijkomende materiaal wordt bij u gecomposteeerd of tegen betaling afgevoerd. Het leegpompen van de zwemvijver is daarbij niet noodzakelijk Aanvullen van onderwaterplanten Voor een snelle ontwikkeling van de onderwatervegetatie in het voorjaar is het goed het plantenbestand aan te vullen met vroeg uitlopende waterplanten. Ook als de dichtheid van planten ontoereikend is kunnen er planten naar keuze worden bijgeplant. Details kunnen worden besproken bij het maken van een afspraak. Rooien van woekerende waterplanten Te welig groeiende moerasplanten moeten eventueel geheel worden verwijderd. Het vakkundig opruimen van bepaalde plantensoorten kost wat moeite. De wortelstokken zijn erg vergroeid en moeten worden weggehaald, de daarnaast groeiende waterplanten mogen daarbij niet worden aangestast en de folie mag niet worden beschadigd. Dit vraagt om een goed Fingerspitzen gevoel en veel inspanning van onze servicemedewerkers bij deze tijdrovende klus. De daadwerkelijke werktijd en het gebruik van machines voor deze dienstverlening worden per uur verrekend.

4 GROTE SERVICE Om de 3 tot 5 jaar uit te voeren werkzaamheden Grote service In het regeneratiegedeelte van uw zwemvijver vinden sedimentatieprocessen plaats die in de loop der jaren leiden tot een toename van drijvende deeltjes. Zo kunnen er na ongeveer drie jaar zuurstofarme zones op de vijverbodem ontstaan die het ecologische evenwicht kunnen verstoren. Daarom moet om de drie tot vijf jaar een grote service worden uitgevoerd. Het beste moment daarvoor is aan het eind van de zomer tot en met de herfst. De werkzaamheden kunnen ook in het voorjaar worden afgewerkt alleen kan het dan, door het terugsnoeien van riet en lisdodden etc., leiden tot een vertraagde uitloop. Extra opties bij deze service: Leegpompen van de hele zwemvijver en het schoonmaken van de folie met een hogedrukreiniger. Heeft u nog meer vragen resp. wensen met betrekking tot het thema service van uw zwemvijver dan vindt u onder de dichtstbijzijnde aanspreekpartner. Deze service omvat: Opzuigen van de sedimentenlaag van de bodem in het zwemgedeelte Leegpompen van de regeneratiezone Terugsnoeien en verwijderen van afgestorven moeras- en waterplanten Opzuigen van sliklaag in de regeneratiezone Het met de modderzuiger opgepompte modderige water wordt afgevoerd door het riool of over de tuingrond versproeid Reiniging van het kleuterzwemgedeelte Technische installatie winterklaar maken danwel weer in gebruik nemen

5 TIPS VAN EXPERTS VOOR DO-IT-YOURSELF Jaarlijks onderhoud voor een unieke zwemervaring Het juiste tijdstip voor het snoeien van de planten is afhankelijk van de plantensoort. Moerasplanten kunnen of in de herfst of eerst in het voorjaar voor het uitlopen worden gesnoeid. Het voordeel van het snoeien in de herfst is dat de vijver er de hele winter verzorgd uitziet, in de lente snoeien geeft een decoratief effect met de vele moerasplanten ook als ze afgestorven zijn. Het snoeien van planten kan, als er een stabile ijslaag is, ook in de winter worden gedaan. Rietsoorten kunnen pas in het voorjaar worden gesnoeid. In de winter bieden ze onderdak aan kleine diertjes en verhogen ze met hun hoge halmen de gasuitwisseling onder de ijslaag. Dit houdt in dat de gasontwikkeling van de bacteriën onder de ijslaag kan worden uitgestoten. Het beste kan het snoeien worden uitgevoerd met een speciale onderwaterzeis. Deze wordt op een telescoopstang geplaatst zodat men gemakkelijk vanaf de kant kan werken. De zeis moet goed scherp zijn en met een korte snelle beweging door het water worden getrokken. De drijvende plantenresten worden opgevist, zo mogelijk met een kunststof- of een houten hark, zodat de folie niet wordt beschadigd. Mocht een plantensoort te welig groeien dan moet deze worden teruggesnoeid of geheel worden verwijderd. Sterk woekerende soorten neigen ertoe planten van de omringende flora te belemmeren in hun groei. Zo worden de waterplanten, die de voedingsstoffen van de vijver binden, verdrongen. Hier moet dan radicaal worden ingegrepen en deze planten dienen drastisch worden teruggesnoeid. Verwelkte moerasplanten waarbij de halmen geknikt zijn worden ongeveer tien centimeter boven de waterspiegel afgeknipt om het afsterven en verrotten tijdens de winter te voorkomen Het blad van de waterlelies wordt ook weggesneden voordat het afsterft en naar de bodem zinkt. Hiermee vermindert u het ontstaan van een sliblaag in de regeneratiezone. De modder op de bodem wordt opgezogen om te voorkomen dat de voedingsstoffen weer in het water oplossen.

6 TIPS VAN EXPERTS VOOR DO-IT-YOURSELF Het is aan te bevelen om elke 3-5 jaar de regeneratiezone geheel leegpompen. Het leegpompen wordt gedaan met behulp van een dompelpomp. De waterspiegel van de zwemzone wordt tot op hoogte van de scheidingswand met de regeneratiezone verlaagd. Dit water hoeft niet te worden vervangen, omdat het niet echt zinvol is, want daarmee zou je ook alle bacteriën verwijderen en duurt het veel langer voordat het evenwicht in de vijver weer is hersteld. Deze waterbesparende methode van onderhoud is natuurlijk alleen dan mogelijk wanneer het zwemgedeelte door een waterdichte afscheiding (muur, hoekelementen etc.) wordt gescheiden van het regeneratiegedeelte. Het opgepompte water kan door het gehalte aan voedingsstoffen als mest voor uw tuin worden gebruikt, wat echter tot minimale stankoverlast kan leiden. Afspoelen van de over de jaren aangegroeide modderige sedimentenlaag op de bodem van de regeneratiezone. Deze wordt met het vijverwater van het zwemgedeelte resp. leidingwater met behulp van een motermodderpomp opgezogen. Het opgepompte water kan het beste via het riool worden afgevoerd. Het over een grote oppervlakte versproeien van het water kan nog dagen na de service tot stankoverlast leiden. Wanneer het grind op de bodem aangevuld wordt kan het rottende slib onder en tussen de stenen maar moeilijk worden verwijderd waardoor de algengroei sterk kan toenemen. Daarom raden wij aan de vijver geheel leeg te pompen en het grind te verwijderen. Mocht er bij het afspoelen van de bodem te veel substraat in de regeneratiezone verloren gaan, dan raden wij aan een nieuwe dunne laag van circa 10 centimer met speciaal vijversubstraat aan te brengen. Als laatste stap wordt het zwemgedeelte gereinigd. Dit houdt in dat de bekkenwanden worden gezogen en afgeborsteld en de bodem wordt gezogen met een modderzuiger. Daarna wordt de vijver weer gevuld. Bij goed aangelegde zwemvijvers blijft met deze manier van schoonmaken tweederde van het water behouden en hoeft er maar eenderde te worden nagevuld. Onze videohandleiding kunt u vinden op Youtube.

7 HANDIGE HULPSTUKKEN De onderwaterzeis Comfortabel vanaf de oever met de door BIOTOP ontwikkelde onderwaterzeis waterplanten terugsnoeien in de zwemvijver. De zeis is een speciaal gemaakt product van smeedijzer met aan beide uiteinden een ijzeren kogel om de folie te beschermen. Daarmee wordt voorkomen dat de folie bij het snoeien beschadigd wordt. Voor het gebruik moet de zeis met de meegeleverde wetsteen nat worden geslepen. Men wil uiteindelijk de planten snijden en niet eruit trekken. Na het slijpen wordt de zeis aan de telescoopstang bevestigd. Bij het maaien van de waterplanten moet het gereedschap niet dieper dan tien tot twintig centimeter boven de grond met korte snelle bewegingen door het water worden getrokken. Daardoor zullen de planten het volgende jaar beter uitlopen en de, in de planten opgeslagen, fosfor wordt uit levenscyclus gehaald. De gesnoeide plantenresten drijven op het water en kunnen ook gemakkelijk vanaf de kant met een hark of een schepnet worden opgevist. De hark De hark dient als aanvulling op de onderwaterzeis. De harktanden zijn van kunststof en beschadigen zodoende de vijverfolie niet. De hark kan, net zo als de onderwaterzeis, met een kliksysteem op de telescoopstang worden bevestigd. Er zijn tweedelige telescoopstangen met een lengte van 3,6 meter en 7,5 meter verkrijgbaar. De delen kunnen traploos worden versteld en met een draaibeweging met de klok mee worden gefixeerd en met een draaibeweging tegen de klok in worden losgemaakt.

8 HANDIGE HULPSTUKKEN Het loofbeschermingsnet Wat heeft u nodig voor het opzetten van het loofbeschermingsnet: Twee houten staanders met ogen aan de bovenzijde voor het bevestigen van het spantouw. Een stevig spantouw met een lengte van ca. 25 m Spanvoorziening Twee houten pennen Voldoende haringen (om de twee meter een haring) Loofbeschermingsnet (lengte x breedte van het wateroppervlak plus vier meter extra aan de lengte- en breedtezijde). Zo functioneert het: 1. De beide houten staanders (1) worden in het midden van de beide korte kanten van de vijver geplaatst. Daarvoor wordt op beide plaatsen, buiten de folieafdichting, telkens een houten pen (2) in de bodem geslagen. 2. Nu wordt het spantouw (3) aan een pen vlak bovende grond vastgemaakt en door de ogen, die zich aan de bovenkant van de houten staander bevinden, getrokken. 3. Dan wordt het spantouw aan de tweede houten pen vastgebonden en met de spanvoorziening (4) strak getrokken. 4. Nu wordt naast de vijver het net uitgespreid en met twee hoekpunten middels haringen op de grond gefixeerd. Het net wordt aan de beide andere hoekpunten genomen en over het, boven de vijver gespannen touw getrokken en eveneens met haringen op de grond vastgezet. 5. Het net wordt om de twee meter met een haring vastgemaakt. Aan de rand wordt het net opgerold en met een haring door meerdere mazen bevestigd aan de bodem. Alle gereedschappen kunt u direct bij uw locale BIOTOP-partner kopen.

9 FAQ Waarom is de lente naast de herfst een goed moment voor een service? De herfst is het meest geschikte moment voor het algemene vijveronderhoud omdat de meeste dieren hun overwinteringsplek al hebben opgezocht en de waterplanten in winterrust zijn. Om echt te kunnen genieten van het zwemmen in het nieuwe seizoen is het echter aan te bevelen om in de lente vooral het zwemgedeelte schoon te maken. Ook wanneer de vijver al in de herfst gereinigd is kan nadien loof tot een verhoging van de voedingsstoffen en rottende omstandigheden leiden en daarmee de waterkwaliteit verminderen. Met behoedzaam werken in het regeneratiegedeelte zal ook in het voorjaar de flora en fauna geen schade ondervinden. Bij het opzuigen van de sliklaag op de bodem van het zwemgedeelte moet de borstel langzaam over de bodem worden getrokken om de sedimenten niet onnodig te laten opwervelen. Zo kunnen ook de dieren zich terugtrekken in het voor hen beschutte regenieratiegedeelte. Het beste tijdstip voor een voorjaarsschoonmaak is nog voor het uitlopen van de planten. Wat te doen bij een overmatige algenontwikkeling? Een zeker algengroei behoort tot de natuurlijke jaarcyclus van een vijver. Bij het hand over hand toenemen van de eencellige groen- of blauwalgen of de meercellige draadalgen zijn er een tal van manieren die gebruikt kunnen worden om dit tegen te gaan: 1. Het (na-)planten van de vijver met een veelvoud aan waterplanten, met name vederkruid bindt de fosfor uitstekend. 2. Het inzetten van een zuurstofkuur. Met behulp van waterstofperoxide worden de algen snel gedood. De waterstofperoxide valt uiteen in water (H2O) en zuurstof (O2) en belast daardoor het water niet met chemicaliën. 3. Ook Teichklar is een probaat middel voor het bestrijden van groenalgen omdat het de in water opgeloste fosfaat bindt en zo de algen hun levensbasis ontneemt. De melkachtige oplossing gaat over in vlokken die na circa twee dagen van de bodem kunnen worden opgezogen. 4. Het leiding- en bronwater laten onderzoeken. Voor het geval dat de fosforconcentratie in het bronwater te hoog is, moet dit door een vulwater-fosfaatfilter stromen voordat de vijver ermee gevuld wordt.

10 FAQ 5. De vijverschoonmaak zelf. Door het verwijderen van sedimenten worden voedingsstoffen aan het systeem onttrokken en het rottingsproces verhinderd. 6. Het binnenkomen van voedingsstoffen van buiten verhinderen door het inbouwen van drainage en het afsluiten van capillairwerking. 7. Tenslotte kan de groei van algen worden tegengewerkt door het saneren van een vijver, met name als er geen of een meer slecht dan goed werkende technische installatie aanwezig is. Om besmetting van ziekten danwel parasieten te voorkomen moet op het navolgende worden gelet : Optimale locatie Zorgen voor voldoende voedingsstoffen Het bevorderen van natuurlijke vijanden (nuttige organisme en vogels) Regelmatig onderhoud BIOTOP Landschaftsgestaltung GmbH Hauptstraße Weidling/Österreich Tel.: +43 (0)2243/ Neem contact op met een BIOTOP-partner bij u in de buurt voor verdere vragen.

Rapportage project: Vaststellen van de nulsituatie in de gemeente Noordenveld bij de vijverpartij de vijfde verloting.

Rapportage project: Vaststellen van de nulsituatie in de gemeente Noordenveld bij de vijverpartij de vijfde verloting. Page 1 of 35 Rapportage project: Vaststellen van de nulsituatie in de gemeente Noordenveld bij de vijverpartij de vijfde verloting Uitgevoerd door: Laboratorium Specialist in vijverwaterkwaliteit Page

Nadere informatie

Plantenkennis Waterplanten

Plantenkennis Waterplanten Plantenkennis Waterplanten Lijst 2 Algemene informatie Waterplanten De planten in, op en aan het water zijn onder te verdelen in de volgende groepen: oeverplant moerasplant echte waterplanten Functies

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 5. 1 Kruidachtige gewassen en beplantingen 8. 2 Houtachtige beplantingen en gewassen Grond, water en technische werken 132

Inhoud. Inleiding 5. 1 Kruidachtige gewassen en beplantingen 8. 2 Houtachtige beplantingen en gewassen Grond, water en technische werken 132 Inhoud Inleiding 5 1 Kruidachtige gewassen en beplantingen 8 2 Houtachtige beplantingen en gewassen 66 3 Grond, water en technische werken 132 Trefwoordenlijst 195 1 Kruidachtige gewassen en beplantingen

Nadere informatie

Vijver aanleggen. Nummer 13

Vijver aanleggen. Nummer 13 Nummer 13 Art.nr. 910147 In deze KlusZo beschrijven we stapsgewijs waar u rekening mee moet houden als u een vijver gaat aanleggen. We beginnen met de voorbereiding: welke soort vijver past bij uw tuin

Nadere informatie

Zelf een (folie) vijver aanleggen

Zelf een (folie) vijver aanleggen Zelf een (folie) vijver aanleggen Zelf een (folie) vijver aanleggen Materialen Gereedschap Touw Vijverfolie Zand Decoratiestenen Lat Vijverafdeknet Schep Waterpas Emmer Tuinslang Rolmaat Schaar Vijverpomp

Nadere informatie

Stappenplan zwemvijver

Stappenplan zwemvijver Stappenplan zwemvijver 18-06-2018 Het idee achter een natuurlijke zwemvijver is het aanleggen van een vijver zonder chemische middelen waarin ook gezwommen kan worden. De waterkwaliteit wordt op niveau

Nadere informatie

De vijverkalender. In januari heeft de vijver niet veel aandacht nodig. Enkele punten van aandacht zijn:

De vijverkalender. In januari heeft de vijver niet veel aandacht nodig. Enkele punten van aandacht zijn: De vijverkalender Hovenier Roel Zuidema biedt u advies en tips voor u vijver. Welke taken en welk onderhoud kunt u het best in bepaalde perioden uitvoeren? Vijver in januari In januari heeft de vijver

Nadere informatie

PACCO-PARAMETERS DO - DOSSOLVED OXYGEN EC- DE ELEKTRISCHE CONDUCTIVITEIT ORP- DE REDOXPOTENTIAAL T - DE TEMPERATUUR. PaccoParameters

PACCO-PARAMETERS DO - DOSSOLVED OXYGEN EC- DE ELEKTRISCHE CONDUCTIVITEIT ORP- DE REDOXPOTENTIAAL T - DE TEMPERATUUR.   PaccoParameters PACCO-PARAMETERS PH DO - DOSSOLVED OXYGEN EC- DE ELEKTRISCHE CONDUCTIVITEIT ORP- DE REDOXPOTENTIAAL T - DE TEMPERATUUR PH De ph geeft de zuurtegraad van het water weer. Ze varieert doorgaans op een schaal

Nadere informatie

Waterplanten in het algemeen:

Waterplanten in het algemeen: Water in de tuin: In veel culturen wordt water gezien als bron van leven en een belangrijk onderdeel van tuinen. Water fascineert mensen en in een tuin met een vijver kan dit op verschillende manieren:

Nadere informatie

ZWEMVIJVER ZWEMVIJVER

ZWEMVIJVER ZWEMVIJVER DE ZWEMVIJVER ZWEMVIJVER C MAAK VAN UW TUIN EEN LUSTOORD! pu ur ge no t vo or li ch aa m en ge es t DI Peter Petrich Directeur BIOTOP Voor meer dan drie decennia heb ik met de eerste BIOTOP zwemvijver

Nadere informatie

Vijvers Constructie, inrichting en waterkwaliteit

Vijvers Constructie, inrichting en waterkwaliteit Vijvers Constructie, inrichting en waterkwaliteit IPC Groene Ruimte, Arnhem 2009 Inhoud Inleiding 5 1 De vijver 7 1.1 De biologische vijver 7 1.2 De siervisvijver 7 1.3 De zwemvijver 8 1.4 De spiegelvijver

Nadere informatie

Werkblad Waterrapport 1 - Kleur van het water

Werkblad Waterrapport 1 - Kleur van het water Werkblad Waterrapport - Kleur van het water Water in sloten, plassen, meren en rivieren kan allerlei verschillende kleuren hebben door de stoffen die erin opgelost zijn. Meestal betekent helder en lichtgekleurd

Nadere informatie

Dossiernummer: 23-10-2013 Projectnummer:

Dossiernummer: 23-10-2013 Projectnummer: Bijlagen bij verordening subsidies natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen 2014: 1. Inrichtingseisen natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen; 2. Richtlijnen voor natuurvriendelijk onderhoud.

Nadere informatie

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Filteren (Filtering) Normale functie Het water van het zwembad wordt na het zand van de filter gepasseerd te zijn,

Nadere informatie

Montage Schapengaas. Handleiding

Montage Schapengaas. Handleiding 1 Montage Schapengaas Handleiding 3 Handleiding Introductie Hekkenwereld levert alleen gaas die ook voor u gemakkelijk te plaatsen zijn. Deze handleiding zal u begeleiden met een duidelijk te doorlopen

Nadere informatie

Schoner water in sloten en plassen Maatregelen voor een betere waterkwaliteit

Schoner water in sloten en plassen Maatregelen voor een betere waterkwaliteit Schoner water in sloten en plassen Maatregelen voor een betere waterkwaliteit We leven in een land vol water. Daar genieten we van. We zwemmen, vissen, besproeien de tuin, varen in bootjes en waarderen

Nadere informatie

Vijver aanleggen _KlusZo_13_Vijver :51 Pagina 1. Nummer 13 Art.nr

Vijver aanleggen _KlusZo_13_Vijver :51 Pagina 1. Nummer 13 Art.nr 10000586_KlusZo_13_Vijver 02-10-2003 16:51 Pagina 1 Nummer 13 Art.nr. 910147 In deze KlusZo beschrijven we stapsgewijs waar u rekening mee moet houden als u een vijver gaat aanleggen. We beginnen met de

Nadere informatie

De juiste keus voor uw zwembadwater

De juiste keus voor uw zwembadwater De juiste keus voor uw zwembadwater Het kraanwater waarmee u het zwembad heeft gevuld, blijft helaas niet zo helder en betrouwbaar als het was. Als u het water niet behandelt, zal het snel vervuilen en/of

Nadere informatie

Werkstuk Biologie : Biologische zuivering van afvalwater Waterzuiberingsbekkens

Werkstuk Biologie : Biologische zuivering van afvalwater Waterzuiberingsbekkens Lycée Mater Dei Luchtvaartlaan 72 1150 Brussel Docent: de heer. Waelkens Werkstuk Biologie : Biologische zuivering van afvalwater Waterzuiberingsbekkens Schooljaar 2004-2005 Manon Renard Laurence Delobelle

Nadere informatie

Uw tuin goed onderhouden

Uw tuin goed onderhouden Uw tuin goed onderhouden Een goed onderhouden tuin is een lust voor het oog en een kostbaar bezit. Het vereist de nodige kennis en kunde om het onderhoud goed uit te voeren. Bijvoorbeeld wat, wanneer en

Nadere informatie

Het handige stappenplan van ECOstyle

Het handige stappenplan van ECOstyle Het handige stappenplan van ECOstyle 1 dag in de lente Spelende kinderen. Lekker languit zonnen. Ravotten met de hond. Een mooi, mosvrij gazon is heel wat waard. Het is immers de basis van uw tuin. ECOstyle

Nadere informatie

Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud

Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud Wat is buitengewoon onderhoud? Het buitengewoon onderhoud omvat het op de juiste afmetingen (breedte, diepte en helling van taluds) houden van een watergang.

Nadere informatie

Beleid Natuurvriendelijk maaien gestart in 2015.

Beleid Natuurvriendelijk maaien gestart in 2015. Beleid Natuurvriendelijk maaien gestart in 2015. Natuurvriendelijk maaien is in 2015 opgestart en heeft zich steeds verder ontwikkeld. Het heeft geresulteerd in het onderstaande maaiplan dat in het voorjaar

Nadere informatie

Invloed Waterkwaliteit op de Onderwater Flora en Fauna

Invloed Waterkwaliteit op de Onderwater Flora en Fauna Invloed Waterkwaliteit op de Onderwater Flora en Fauna Gezond en voedselrijkwater waarborgt een diversiteit aan Flora en Fauna. Een wankel evenwicht tussen de biologische elementen. Index. De voedselketen.

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2003

Examenopgaven VMBO-BB 2003 Examenopgaven VMBO-BB 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 11.30-13.00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING GROENE RUIMTE CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Bij

Nadere informatie

DE NATUURLIJKE SCHOONHEID VAN EEN ZWEMVIJVER

DE NATUURLIJKE SCHOONHEID VAN EEN ZWEMVIJVER DE NATUURLIJKE SCHOONHEID VAN EEN ZWEMVIJVER Zwemmen in zuiver water zonder chloor of andere chemicaliën. Steeds meer mensen kiezen voor de natuurlijke schoonheid van een zwemvijver. Heerlijk om in te

Nadere informatie

Onderhouden van beplanting 1

Onderhouden van beplanting 1 Onderhouden van beplanting 1 3 Struiken, heesters, coniferen en sierbomen onderhouden 47 Water- en moerasbeplanting onderhouden 139 6oriëntatie a... Oriënteren op border- en perkbeplanting onderhouden

Nadere informatie

Montage Tuingaas. Handleiding

Montage Tuingaas. Handleiding 1 Montage Tuingaas Handleiding 3 Handleiding Introductie Hekkenwereld levert alleen gaas die ook voor u gemakkelijk te plaatsen zijn. Deze handleiding zal u begeleiden met een duidelijk te doorlopen stappenplan

Nadere informatie

Aan de slag met uw watergang Dit moet u weten over onderhoud aan watergangen

Aan de slag met uw watergang Dit moet u weten over onderhoud aan watergangen Aan de slag met uw watergang Dit moet u weten over onderhoud aan watergangen 13.0634 brochure WT.indd 1 Onderhoud is belangrijk Watergangen zorgen voor aanvoer, afvoer en berging van water. Goed onderhoud

Nadere informatie

Werkstuk Techniek. Rioolwaterzuiveringsinstallaties. Werkstuk gemaakt door: Klas: B2E Datum inleveren werkstuk: Dinsdag 30 mei Docent: JGT

Werkstuk Techniek. Rioolwaterzuiveringsinstallaties. Werkstuk gemaakt door: Klas: B2E Datum inleveren werkstuk: Dinsdag 30 mei Docent: JGT Werkstuk Techniek Rioolwaterzuiveringsinstallaties Bron foto: www.wve.nl Bron foto: www.wve.nl Werkstuk gemaakt door: Anoniem Samantha (op van eigen de verzoek) Maat Bert Bert van van Naamen Naamen Klas:

Nadere informatie

Fonteinen Beluchters Aqua Control beluchtingsfonteinen

Fonteinen Beluchters Aqua Control beluchtingsfonteinen Fonteinen Beluchters Aqua Control beluchtingsfonteinen Aqua Control beluchtingsfonteinen Beluchten is simpelweg het inbrengen van zuurstof van de buitenlucht in het water. Het organische leven heeft zuurstof

Nadere informatie

Nooit meer bang van water! Kant-en-klare oplossingen voor problemen in de vijver

Nooit meer bang van water! Kant-en-klare oplossingen voor problemen in de vijver V i j v e r i n f o T u i n a a n l e g Nooit meer bang van water! Kant-en-klare oplossingen voor problemen in de vijver Laat uw vijver niet verwateren meer info i.v.m. waterkwaliteit op www.aquanatura.com

Nadere informatie

Proeven AC7: Afvalwaterzuivering

Proeven AC7: Afvalwaterzuivering Proeven AC7: Afvalwaterzuivering 1 De vetvang Kernwoorden: waterzuivering-vetvang Glazen bokaal met deksel water olijfolie rietje Vul de bokaal met water. Giet olijfolie op het water. De olijfolie drijft

Nadere informatie

Diepte-/profielschouw Kromme Rijngebied 2014

Diepte-/profielschouw Kromme Rijngebied 2014 Diepte-/profielschouw Kromme Rijngebied 2014 1 Diepte-/profielschouw, wat en waarom? EEN SLOOT MOET EEN SLOOT BLIJVEN. Het is om meerdere redenen belangrijk dat de diepte en breedte van een sloot door

Nadere informatie

Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud

Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud Veelgestelde vragen schouw dagelijks onderhoud Wat is gewoon onderhoud? Gewoon onderhoud is het jaarlijks verwijderen van een overmaat aan begroeiing, vuil enzovoort dat zich in en direct naast de watergang

Nadere informatie

Thee- en soortgelijke hybriden

Thee- en soortgelijke hybriden Thee- en soortgelijke hybriden Theehybriden en andere grootbloemige rozen worden zo gesnoeid, dat er sterke basisscheuten, een komvormige plant met een open centrum worden gevormd. Theehybriden bloeien

Nadere informatie

Een gezonde, heldere vijver

Een gezonde, heldere vijver Een gezonde, heldere vijver Een optimale waterkwaliteit Algengroei De Bio Filter Stappenplan voor een zuivere vijver 10 tips voor een heldere vijver www.aquanatura.com 1 Een goede waterkwaliteit... het

Nadere informatie

Doe niets met planten in de tuin als het vriest!

Doe niets met planten in de tuin als het vriest! Wintertips December Doe niets met planten in de tuin als het vriest! Dahlia s, gladiolen en dergelijke planten die opgeslagen liggen, liggen vaak té vochtig en krijgen last van schimmels. December is de

Nadere informatie

Blauwalgenprolematiek Kralingse Plas

Blauwalgenprolematiek Kralingse Plas Blauwalgenprolematiek Kralingse Plas Situation Kralingse Plas Lorem ipsum dolor amet Lorem ipsum Hit, omnihillupis mo consequi ulparci bearund ignihictibus rem ipsa. 2 Kralingse Bos en Plas -Grootste stadspark

Nadere informatie

het zwembad voor een rustig gewetten

het zwembad voor een rustig gewetten het zwembad voor een rustig gewetten DI Peter Petrich Directeur BIOTOP Voor meer dan drie decennia heb ik met de eerste BIOTOP zwemvijver in Oostenrijk een nieuw tijdperk voor vrije tijd en zwemplezier

Nadere informatie

Vijverstolp ( ) Gerrit van Eijndhoven htpp://www.gerritentiny.nl

Vijverstolp ( ) Gerrit van Eijndhoven htpp://www.gerritentiny.nl Vijverstolp (30-9-2017) Gerrit van Eijndhoven htpp://www.gerritentiny.nl Voorwoord... 1 Hoe het werkt... 2 Het systeem.... 2 De stolp... 2 De console... 3 De zuigpomp... 4 Je vissen fotograferen... 5 Onderhoud...

Nadere informatie

Ecologisch Beheer. Speeldernis.nl, Rotterdam

Ecologisch Beheer. Speeldernis.nl, Rotterdam Ecologisch Beheer Speeldernis.nl, Rotterdam Inleiding Koen van der Hauw Ecologisch: Aandacht voor mens Aandacht voor inheemse planten en dieren Aandacht voor milieu Groenling: Ecologisch Beheer 2 Opbouw

Nadere informatie

De Gouden Ham. Onderzoek blauwalgen. Rapportage : September 2007.

De Gouden Ham. Onderzoek blauwalgen. Rapportage : September 2007. Drema Waterbehandeling BV Daltonstraat 16 3316 GD Dordrecht The Netherlands Tel: 0031 78 618 40 11 Fax:0031 78 618 77 80 www.drema.nl Onderzoek blauwalgen De Gouden Ham Rapportage : September 2007. Ten

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 5. 1 Het dagelijkse werk in de bloemenwinkel 8. 2 Kamerplanten Bloemwerk van de vakman Speciaal bloemwerk 150

Inhoud. Inleiding 5. 1 Het dagelijkse werk in de bloemenwinkel 8. 2 Kamerplanten Bloemwerk van de vakman Speciaal bloemwerk 150 Inhoud Inleiding 5 1 Het dagelijkse werk in de bloemenwinkel 8 2 Kamerplanten 60 3 Bloemwerk van de vakman 104 4 Speciaal bloemwerk 150 Trefwoordenlijst 189 INHOUD 7 1 Het dagelijkse werk in de bloemenwinkel

Nadere informatie

HerinrichtingWaterleliegracht

HerinrichtingWaterleliegracht HerinrichtingWaterleliegracht 115m x 11,65m Oppervlakte 1340 m2 Capaciteit 1.074 m3 = 1.074.000 liter Voorgeschiedenis Oorspronkelijk: riet voor zuivering, gevarieerde oeverplanten, waterlelies. In het

Nadere informatie

Montagehandleiding voor harmonicagaas. Copyright Hekkenwereld

Montagehandleiding voor harmonicagaas. Copyright Hekkenwereld Montagehandleiding voor harmonicagaas Introductie levert alleen gaas wat ook voor u gemakkelijk te plaatsen zijn. Daarom deze overzichtelijke montagehandleiding. Deze handleiding zal u begeleiden met een

Nadere informatie

INBOUWHANDLEIDING Steel Plus KORFU Achtvormig zwembad

INBOUWHANDLEIDING Steel Plus KORFU Achtvormig zwembad INBOUWHANDLEIDING Steel Plus KORFU Achtvormig zwembad Gefeliciteerd met uw nieuwe inbouwzwembad van Fonteyn. Fonteyn staat garant voor een kwaliteitsproduct, daarom worden de nieuwste technieken toegepast

Nadere informatie

Inleiding. Afvalwater. Afvalwaterzuivering

Inleiding. Afvalwater. Afvalwaterzuivering Inleiding Je poetst je tanden en spoelt je mond. Hup, doorspoelen! Vieze handen? Flink wat zeep en de kraan open: hup, ook maar doorspoelen! Elke dag spoel jij vele liters schoon drinkwater door de wastafel,

Nadere informatie

Eindopdracht Natuurbeheer en inrichting TB43B

Eindopdracht Natuurbeheer en inrichting TB43B Taak Eindopdracht Natuurbeheer en inrichting TB43B resultaat Je krijgt inzicht in beheer- en onderhoudsmaatregelen voor een aantal natuurtypen vooraf Bestudeer boek Ecologisch groenbeheer werktijd 4 weken

Nadere informatie

DEUTSCH. Multiclip

DEUTSCH. Multiclip DEUTSCH D Multiclip 8211-0229-07 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NEDERLANDS NL SYMBOLEN De volgende symbolen staan op de machine om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en

Nadere informatie

Aquasilver Pools Gestraatje 13 6065 AB,Montfort Tel: 0475-541622. Installatie rechthoekig zwembaden

Aquasilver Pools Gestraatje 13 6065 AB,Montfort Tel: 0475-541622. Installatie rechthoekig zwembaden Aquasilver Pools Gestraatje 13 6065 AB,Montfort Tel: 0475-541622 Installatie rechthoekig zwembaden Voorbereidings werkzaamheden: Let op: De rechthoekige zwembaden zijn alleen geschikt voor inbouw! Bepaal

Nadere informatie

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing KRUPS F380 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 max. 30 cm 7 8 9 max. 3 /4 10 11 12 13 14 15 Nederland Veiligheidsvoorschriften Dit apparaat dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact. Het voltage

Nadere informatie

De uitleg bij de 2 e foto: De Suzu no homare zijn 2 jaar oud. De hoogte is ongeveer 75 cm. Ook deze soort is vrij hard en stug.

De uitleg bij de 2 e foto: De Suzu no homare zijn 2 jaar oud. De hoogte is ongeveer 75 cm. Ook deze soort is vrij hard en stug. Vertaling Uitgave Februari 2014 Bonsaiblad Satsuki Kenkyu P56 door Isamu Enomoto. Handleiding om Satsuki azalea s te kweken en te vormen in alle stijlen van jonge planten. Les 2: De basis methoden om jonge

Nadere informatie

Overzicht cursusaanbod Groen en Doen

Overzicht cursusaanbod Groen en Doen Overzicht cursusaanbod Groen en Doen Veilig werken als basis voor vrijwilligerswerk (1 module) 1 Maaien met de zeis (3 modules) 1 Leren zeisen 2 Leren haren 3 Zeistechnieken voor gevorderden Snoeien fruitbomen

Nadere informatie

Inspectie dakbedekking en beplanting Markenhoven.

Inspectie dakbedekking en beplanting Markenhoven. Inspectie dakbedekking en beplanting Markenhoven. Copijn tuin- en landschapsarchitecten b.v. Datum: 13 juni 2014 V.3 Projectnummer: 14.T0344 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wijze van onderzoek 3 3. Uitgangssituatie

Nadere informatie

SPREEKBEURT SLUIERSTAARTGOUDVIS

SPREEKBEURT SLUIERSTAARTGOUDVIS l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT SLUIERSTAARTGOUDVIS VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE SLUIERSTAARTGOUDVIS

Nadere informatie

DEUTSCH. Multiclip 46 El

DEUTSCH. Multiclip 46 El DEUTSCH D Multiclip 46 El 8211-0229-08 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NEDERLANDS NL SYMBOLEN De volgende symbolen staan op de machine om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid

Nadere informatie

TIPS & TRICKS. TIP 5: Reinigen Bewateringssysteem

TIPS & TRICKS. TIP 5: Reinigen Bewateringssysteem TIP 5: Reinigen Bewateringssysteem Ongelijke waterafgiftes door leidingvernauwingen en/of verstopte druppelaars of sproei-installatie zijn een doorn in het oog van een kweker. Ongelijke bewatering verstoort

Nadere informatie

UltraFleece. Professioneel Bandfilter. Gebruiksaanwijzing

UltraFleece. Professioneel Bandfilter. Gebruiksaanwijzing UltraFleece Professioneel Bandfilter Gebruiksaanwijzing Proficiat met de aanschaf van uw UltraFleece Professioneel Bandfilter! U bezit hiermee een hoogwaardig mechanisch filter volgens de nieuwste technologische

Nadere informatie

Inhoud 4-6. Zwembad of Zwemvijver? Natuurlijke zwemvijver. Downflow typevijver Upflow typevijvers Wat kost een zwemvijver

Inhoud 4-6. Zwembad of Zwemvijver? Natuurlijke zwemvijver. Downflow typevijver Upflow typevijvers Wat kost een zwemvijver Ea ud ore zw em vijv ers 20 18 Inhoud Zwembad of Zwemvijver? Natuurlijke zwemvijver Downflow typevijver Upflow typevijvers Wat kost een zwemvijver Onderhoud van een zwemvijver Kan je een zwemvijver verwarmen?

Nadere informatie

Ga je mee op watersafari?

Ga je mee op watersafari? Informatie en reserveringen voor het Nationaal Park Weerribben-Wieden: www.np-weerribbenwieden.nl Beulakerpad 1 8326 AH Sint Jansklooster t 0527-246196 / 06-12890380 e n.vanderlaan@ivn.nl Ga je mee op

Nadere informatie

Kip Bosuil. Span als laatste alle tussenliggende afspanpunten af.

Kip Bosuil. Span als laatste alle tussenliggende afspanpunten af. Kip Bosuil 1. Plaats de Shelter op de gewenste plek en draai de pootjes uit, zorg ervoor dat de Shelter waterpas staat. 2. Leg een ondergrondzeil uit. 3. Rol het Kuipzeil uit op het ondergrondzeil. Haal

Nadere informatie

Op vijverbezoek bij Remy en Denise

Op vijverbezoek bij Remy en Denise De vijver mooi centraal in de tuin. Op vijverbezoek bij Remy en Denise Zaterdag 12:15 uur, wij vertrekken richting Poortugaal om bij de vijver van Remy en Denise te gaan kijken. Dit keer betreft het een

Nadere informatie

Energy Solutions Provider WATERPOMPEN. SDMO Portable Power 50 Hz PPW-PR-DO-NL-22

Energy Solutions Provider WATERPOMPEN. SDMO Portable Power 50 Hz PPW-PR-DO-NL-22 Energy Solutions Provider WATERPOMPEN 26 Drie belangrijke stappen om de juiste waterpomp te kiezen TM waterpompen zijn ontwikkeld als passende oplossing voor de specifieke eisen van een bepaalde werkplek,

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Nitraat-/Fosfaat filter

Gebruikshandleiding Nitraat-/Fosfaat filter Gebruikshandleiding Nitraat-/Fosfaat filter Categorie: Waterwaarden en filtratie Werkingsprincipe Nitraat in het aquarium ontstaat door bacteriële omzetting van organische stoffen, zoals voedselresten

Nadere informatie

Anamneseformulier Nishikigoi Vereniging Nederland Pagina 1

Anamneseformulier Nishikigoi Vereniging Nederland Pagina 1 Pagina 1 Let op: Dit formulier bestaat uit 8 pagina's. 1- inhoudsopgave Pagina 1: 1 Inhoudsopgave Pagina 2: 2 3 Algemene gegevens van het N.V.N. lid Omschrijving van het probleem Pagina 3: 4 Leefomstandigheden

Nadere informatie

Voorbereidende onderzoeken. Baggeren Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder

Voorbereidende onderzoeken. Baggeren Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder Voorbereidende onderzoeken Baggeren Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder Bagger Wat is bagger? Op de bodem van de Ringvaart groeit een laag die ontstaat door bezonken slib, inwaaiende bladeren, afgestorven

Nadere informatie

Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan

Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan Tips om wateroverlast op eigen perceel tegen te gaan Voorwoord In dit boekje zijn maatregelen om wateroverlast op particulier terrein te voorkomen samengevat. Dit is een overzicht van maatregelen uit de

Nadere informatie

Ecologische monitoring

Ecologische monitoring Ecologische monitoring Op dit deel van de website staan de monitoringsgegevens die Eco-Niche heeft verzameld voor de jaarlijkse ecologische monitoring van de Meeslouwerplas. Gegevens over vissen, vogels,

Nadere informatie

Montage tuinhek op maat. Handleiding

Montage tuinhek op maat. Handleiding 1 Montage tuinhek op maat Handleiding 3 Handleiding Introductie Hekkenwereld levert alleen hekken die ook voor u gemakkelijk te plaatsen zijn. Deze handleiding zal u begeleiden met een duidelijk te doorlopen

Nadere informatie

De Leemvallei, ga je mee op onderzoek?

De Leemvallei, ga je mee op onderzoek? De Leemvallei, ga je mee op onderzoek? Hallo allemaal, welkom in dit waanzinnige park voor jong en oud! Vandaag krijgen jullie de kans om dit park in het echt te openen met elkaar. Dit gaan we doen op

Nadere informatie

Bestrijding exotische waterplanten

Bestrijding exotische waterplanten Bestrijding exotische waterplanten Exotische waterplanten komen sinds circa 2000 steeds meer voor in sloten en vaarten. Door de sterke, woekerende groei belemmeren ze de doorstroming van de watergangen.

Nadere informatie

Mystiek in combinatie met sneldekkers

Mystiek in combinatie met sneldekkers Mystiek in combinatie met sneldekkers Achtergrond Naar aanleiding van de veel voorkomende vraag of Mystiek zonnedakpannen kunnen worden toegepast in combinatie met sneldek pannen hebben wij een esthetisch

Nadere informatie

Chemisch wateronderzoek 1. klimaatstad. water leeft 2. Abio. klimaatstad

Chemisch wateronderzoek 1. klimaatstad. water leeft 2. Abio. klimaatstad Chemisch wateronderzoek 1 water leeft 2 Abio Chemisch wateronderzoek 2 Chemisch wateronderzoek 3 WATER LEEFT Chemisch wateronderzoek Een goede waterkwaliteit is van groot belang voor het leven van waterdieren

Nadere informatie

Spiegelplas en Ankeveense plassen

Spiegelplas en Ankeveense plassen Spiegelplas en Ankeveense plassen Stand van de natuur en herstelmaatregelen Gerard ter Heerdt Bart Specken Jasper Stroom Floor Speet Winnie Rip Een tienminuten gesprek. Hoe staan onze kinderen er voor?

Nadere informatie

De composthoop Een composthoop bij school

De composthoop Een composthoop bij school De composthoop Afval in de natuur bestaat eigenlijk niet. Alles wat op de bodem komt, wordt uiteindelijk verteerd door bodemdieren, schimmels en bacteriën. In een composthoop gebeurt precies hetzelfde

Nadere informatie

Graszoden die niet onmiddellijk gelegd kunnen worden, rolt u uit op een stuk plastic. Geef ze dagelijks water.

Graszoden die niet onmiddellijk gelegd kunnen worden, rolt u uit op een stuk plastic. Geef ze dagelijks water. Graszoden leggen Graszoden leggen Het voordeel van graszoden boven graszaad is dat het effect direct zichtbaar is. Maar ook graszoden moeten eerst aanslaan voor ze kunnen worden betreden en moeten vochtig

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei tijdsduur voor het gehele examen 09:00 11:00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING GROENE RUIMTE CSE KB Het examen Landbouw en natuurlijke omgeving CSE

Nadere informatie

Je tuin. tips en afspraken

Je tuin. tips en afspraken Je tuin tips en afspraken Je tuin hoort bij je woning. Het is prettig als deze er netjes en goed onderhouden uitziet. Zodat je er altijd van kunt genieten. Maar hoe richt je je tuin in? En hoe onderhoud

Nadere informatie

Planten stekken Benodigdheden Algemene regels Kweekkasje Koude bak

Planten stekken Benodigdheden Algemene regels Kweekkasje Koude bak Planten stekken Planten kunnen op veel manieren vermeerderd worden. Er zijn verschillende bomen, heesters, vaste- en eenjarige planten die door zaad vermeerderd kunnen worden. Planten die door zaad vermeerderd

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een holle wand Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 5 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Opdrachten thema. Veluwe

Opdrachten thema. Veluwe Opdrachten thema Schema groepjes en opdrachten bij vorm 2: elke opdracht vaste begeleider Groepje 1: schaatsenrijders Groepje 2: beekprikken Groepje 3: schrijvertjes Groepje 4: bloedzuigers Groepje 5:

Nadere informatie

Op YouTube zijn een aantal goede instructie video s beschikbaar:

Op YouTube zijn een aantal goede instructie video s beschikbaar: Fruitsoort Wanneer snoeien? Abrikoos Appel Kers Peer Perzik Pruim Vóór half september, direct na de pluk en/of direct na de bloei Jonge bomen: januari t/m eind maart. Oude bomen: juli t/m eind augustus

Nadere informatie

Montage sierhekken. Handleiding

Montage sierhekken. Handleiding 1 Montage sierhekken Handleiding 3 Handleiding Introductie Hekkenwereld levert alleen sierhekken die ook voor u gemakkelijk te plaatsen zijn. Deze handleiding zal u begeleiden met een duidelijk te doorlopen

Nadere informatie

Handleiding voor Zonweringen met Hele Cassette uit Hout. 1,5 tot 3,5m

Handleiding voor Zonweringen met Hele Cassette uit Hout. 1,5 tot 3,5m Handleiding voor Zonweringen met Hele Cassette uit Hout 1,5 tot 3,5m Netherlands Handleiding voor Zonweringen met Hele Cassette uit Hout Inhoud Benodigde gereedschappen Onderdelen Veiligheidsaanwijzingen

Nadere informatie

Waterproefjes. Drijvende punaise. Nodig schaal vloeipapier punaises met platte metalen kop afwaszeep

Waterproefjes. Drijvende punaise. Nodig schaal vloeipapier punaises met platte metalen kop afwaszeep Waterproefjes Zelf aan de slag met water? Hier staan een aantal waterproefjes die je thuis of in de klas kunt doen. Sommige natuur- en milieu-educatiecentra hebben ook kant en klare leskisten met waterproefjes.

Nadere informatie

Leg voorzichtig een vloeipapiertje op het water. wel of niet in het riool?

Leg voorzichtig een vloeipapiertje op het water. wel of niet in het riool? Waterproefjes Drijvende punaise Zelf aan de slag met water? Hier staan een aantal schaal waterproefjes die je thuis of in de klas kunt doen. vloeipapier Sommige natuur- en milieu-educatiecentra hebben

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE WATERKWALITEIT

ONDERZOEK NAAR DE WATERKWALITEIT ONDERZOEK NAAR DE WATERKWALITEIT Naam: Klas: Datum: 1 Situering van het biotoop Plaats: Type water: vijver / meer / ven / moeras/ rivier / kanaal / poel / beek / sloot / bron Omgeving: woonkern / landbouwgebied

Nadere informatie

De Gouden Ham. Onderzoek blauwalgen. Rapportage : Augustus 2007.

De Gouden Ham. Onderzoek blauwalgen. Rapportage : Augustus 2007. Drema Waterbehandeling BV Daltonstraat 16 3316 GD Dordrecht The Netherlands Tel: 0031 78 618 40 11 Fax:0031 78 618 77 80 www.drema.nl Onderzoek blauwalgen De Gouden Ham Rapportage : Augustus 2007. Ten

Nadere informatie

Omschrijving verschillende kwaliteitsklassen van sloten

Omschrijving verschillende kwaliteitsklassen van sloten Omschrijving verschillende kwaliteitsklassen van sloten Auteur: Bart Specken 2016 Zeer goed Deze klasse onderscheidt zich van alle andere klassen doordat hier waterplanten in voorkomen die kenmerkend zijn

Nadere informatie

Vaste planten. Inhoudsopgave:

Vaste planten. Inhoudsopgave: Vaste planten Vaste planten zijn kruidachtige meerderjarige planten. Ze overwinteren ondergronds en lopen in het voorjaar opnieuw uit. Enkele zijn wintergroen zoals vinca en waldsteinia. Vaste planten

Nadere informatie

1 van 8 Written by Online Tuinieren 11 January 2010 Er zijn nogal wat standaard vijvervragen waar ik telkens weer mee geconfronteerd wordt. Op iedere verjaardag of bijeenkomst waar men weet dat ik een

Nadere informatie

Lopen er beesten op het water? De sloot in al haar lagen

Lopen er beesten op het water? De sloot in al haar lagen L E E S T E K S T Lopen er beesten op het water? De sloot in al haar lagen Sloten zijn meestal geen natuurlijke waterwegen, maar worden door de mens gegraven omdat er vaak problemen zijn om het overtollige

Nadere informatie

ConSole. Installatiehandleiding TUV

ConSole. Installatiehandleiding TUV Installatiehandleiding ConSole www.tuv.com ID : TUV Berlin 8011005400 Met de ConSole heeft u een uitstekend product in handen om uw zonnepanelen op platte daken te plaatsen. De installatie is snel en eenvoudig

Nadere informatie

- Kluswijzer - 9. Zelf een tuinafscheiding plaatsen

- Kluswijzer - 9. Zelf een tuinafscheiding plaatsen 9. Zelf een tuinafscheiding plaatsen U heeft graag wat meer privacy in uw tuin. U wilt een fraaier hekwerk rondom of u vindt dat die gammele schutting nodig aan vervanging toe is. Voor een nieuwe tuinafscheiding

Nadere informatie

Maak van uw tuin, uw droomtuin

Maak van uw tuin, uw droomtuin Van Hout Tuinprojecten Maak van uw tuin, uw droomtuin www.vanhouttuinprojecten.nl 1 2 Tuinontwerp Bent u trots als u naar uw tuin kijkt? Of ziet uw droomtuin er heel anders uit? Van Hout Tuinprojecten

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

SPREEKBEURT Vissengroep Harnasmeervallen

SPREEKBEURT Vissengroep Harnasmeervallen SPREEKBEURT Vissengroep Harnasmeervallen l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VISSEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER

Nadere informatie

OUTDOOR-TUINDOUCHE VOOR HETE ZOMERDAGEN

OUTDOOR-TUINDOUCHE VOOR HETE ZOMERDAGEN OUTDOOR-TUINDOUCHE VOOR HETE ZOMERDAGEN Wanneer in juli en augustus de thermometer boven de 30 graden stijgt, is het in de tuin thuis op een schaduwrijk plekje of in een comfortabele ligstoel het aangenaamst

Nadere informatie

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

INSTALLATIE-INSTRUCTIES ALGEMEEN Deze installatie-instructies zijn alleen van toepassing op de hieronder vermelde ROTO-bouwproducten: Regenwateropslagtanks Afvalwaterzuiveringsinstallatie Olieafscheiders Vetafscheiders Pompstations

Nadere informatie