Overzicht 142 leerobjecten theorie release 1.3 mei BEDRIJFSCORRESPONDENTIE (7 kennisdomeinen) Aanmaningen Aanmaningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht 142 leerobjecten theorie release 1.3 mei 2008. BEDRIJFSCORRESPONDENTIE (7 kennisdomeinen) Aanmaningen Aanmaningen"

Transcriptie

1 BEDRIJFSCORRESPONDENTIE (7 kennisdomeinen) Aanmaningen Aanmaningen Correspondentie: doel, doelgroep, inhoud Correspondentie: doel, doelgroep, inhoud Memo en Memo en Offerte en klachtenbrief Offerte en klachtenbrief Taalgebruik Taalgebruik Verslag Verslag Zakelijke brieven Zakelijke brieven 2008 Wolters-Noordhoff bv Pagina 1 van 12

2 BEDRIJFSECONOMIE (17 kennisdomeinen) Break-even omzet Break-even omzet BTW berekenen Verkoopprijs; Bruto verkoopprijs; Consumentenprijs BTW-budget BTW-budget Budget opstellen Planning en budgettering; Functie van een budget; Soorten budgetten; Gegevens voor een budget; Indeling van het budget Exploitatiebegroting Exploitatiekosten; Begroting en budget. Financiële aspecten Juridische aspecten; Bank en belastingdienst; Accountant en leveranciers Financiële kengetallen Financiële kengetallen; Liquiditeit; Solvabiliteit; REV; RVV en RTV Indelingen kosten Soorten kosten; Constante kostentarief; Variabele kosten Inkomsten en uitgaven Geld beheren Investeringsbegroting Opbouw begroting; Investeren; Opstellen begroting; Financieringsplan Juridische aspecten Juridische eisen; Vestigingswet Kengetallen interpreteren Financiële kengetallen; Normen voor kengetallen; Hefboomeffect; Prognoses Liquiditeitsbegroting Liquiditeitsbudget Ondernemingsvormen Rechtspersoonlijkheid; Eenpersoonszaak, vof en cv; Besloten vennootschap Ondernemingsvormen: de winstverdeling Winstverdeling vof en cv; Winstverdeling bv Ondernemingsvormen: het eigen vermogen Eenmanszaak, vof en cv; Besloten vennootschap Openingsbalans Openingsbalans 2008 Wolters-Noordhoff bv Pagina 2 van 12

3 COMMUNICATIE (13 kennisdomeinen) Commercieel schrijven Schrijfstijl; Commercieel schrijven Communicatiemodel Het communicatiemodel Electronic mail; bericht Inkomend telefoongesprek Een inkomend (inbound) telefoongesprek correct voeren; Adviezen voor stem- en taalgebruik; Aannemen van de telefoon en de begroeting; Doorverbinden; Het eigenlijke gesprek; Inbound telefoonscript; Afsluiten Intranet en internet Intranet; Teksten voor internet of intranet Lichaamstaal en intonatie Lichaamstaal en intonatie Personeelsblad Personeelsblad Promotiemix Promotiemix Public Relastions Public relations Reclame Reclamedoel; Reclameboodschap; Reclamevormen; Reclamedoelgroep en media; Regelgeving Sales promotion Promotievormen; promotiedoelen en doelgroepen Uitgaand telefoongesprek Een uitgaand (outbound) telefoongesprek correct voeren Verbale- en non-verbale communicatie Verbale en non-verbale communicatie 2008 Wolters-Noordhoff bv Pagina 3 van 12

4 MANAGEMENT (19 kennisdomeinen) Arbeidscontract Arbeidscontract Arbeidsomstandigheden Risico-inventarisatie; Inrichten van je werkplek; RSI Arbowet Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet); Arbodienst (extern) en arbocoördinator (intern) Budgetbewaking Projectfasen; Idee en project beschrijven; Aan de slag met een project; Budget, soorten kosten, budgetbewaking en tijdplanning; Periodieke rapportage CAO CAO; Beloning Coachingsgesprek Coachingsgesprek Commerciële functies Taakverdeling tussen medewerkers; Lijnorganisatie; Stafafdelingen en ondersteunende afdelingen; Functiebeschrijving Conflicthantering Omgaan met problemen en conflicten; Oorzaken van conflicten Evaluatie Evalueren Feedback geven en krijgen De spiegel; Feedback krijgen; Feedback geven Functioneren beoordelen Beoordeling functioneren Instructies geven Instructies geven; Vrijblijvendheid is fnuikend Intervisie Intervisie Kwaliteitszorg Zorg voor kwaliteit; Kwaliteitszorgsysteem; Kwaliteitsnormen; Borging en beheersing Leiderschap Leiderschapsstijlen; Kenmerken van een leider. Motiveren Motiveren: het proces; Enkele theorieën; Factoren die motiveren; Motivatie in de praktijk; Demotivatie. Projectplanning Projectfasen; Idee en project beschrijven; Aan de slag met een project 2008 Wolters-Noordhoff bv Pagina 4 van 12

5 Timemanagement Voorgenomen activiteiten afstemmen met je manager; Zorgvuldig en verantwoord handelen; Omgaan met werkdruk en stress; Combineren van werk en privé; Timemanagement Werkoverleg Werkoverleg 2008 Wolters-Noordhoff bv Pagina 5 van 12

6 MARKETINGMIX (13 kennisdomeinen) Assortiment Het assortiment; Dimensies van het assortiment Distributiekengetallen Distributiekengetallen E-commerce Begripsbepaling; Invoeren van e-business; E-marketing Groothandelsvormen Groothandelsvormen Marketingmix Marketingmix Merk Het merk; Functies van het merk; Keuze van het merk Persoonlijke verkoop Persoonlijke verkoop Plaats/distributie Functie van het distributiekanaal; Soorten distributiekanalen; Keuze van het distributiekanaal; Pushen pull-strategie; Kanaalconflicten; Distributie-intensiteit Product Het product; Productindeling; Productmix Promotie Communicatieproces; Promotiemix Prijs Functies van de prijs; Vaststellen van de prijs; Vaststellen van de prijs van een nieuw product Sponsoring Sponsoring Wat is marketing? Wat is marketing?; Marktbenaderingsconcepten; Afnemers 2008 Wolters-Noordhoff bv Pagina 6 van 12

7 MARKETINGPLANNING (10 kennisdomeinen) Concurrentiestrategieën Inleiding; Concurrentieniveau s; Concurrentiestrategieën; Concurrentiestrategieën van Porter Groeistrategieën Inleiding; Groeimatrix van Ansoff Marketingplan: strategie Prognose, probleemstelling en doelstellingen; Bepalen van de marketingstrategie Marketingplan: SWOT-analyse Marketingplanning; Omgevingsfactoren; De SWOT-analyse Marketingplan: tactiek Bepalen van de marketingtactiek; Uitvoering; Controle en bijsturing Marktsegmentatie Inleiding; Marktsegmentatie; Segmentatiecriteria; Segmentatiestrategieën Ondernemingsplan Ondernemingsplan Planning Planning Portfolio-analyse Inleiding; Portfolio-analyse Waarom ondernemingsplan? Waarom en voor wie?; Opbouw ondernemingsplan 2008 Wolters-Noordhoff bv Pagina 7 van 12

8 MARKTVERKENNING (14 kennisdomeinen) Besluitvormingsproces Besluitvormingsproces; Koopsituaties Consumentengedragmodel Blackboxmodel Fieldresearch Inleiding; Fieldresearch Koopgedrag: economische benadering Economische benadering Koopgedrag: psychologische benadering Psychologische benadering Koopgedrag: sociologische benadering Sociologische benadering Management Informatie Systeem (MIS) Managementinformatiesysteem; Tools; Rapportage en evaluatie Marktonderzoekproces Inleiding; Functies van het marktonderzoek; Het marktonderzoekproces Marktonderzoekrapport Inleiding; Het marktonderzoekrapport Marktvormen Concrete en abstracte markt; Marktvormen; Bedrijfskolom Marktvraag Generieke, primaire, secundaire en selectieve vraag; Initiële, trial, additionele, uitbreidings-, vervangings- en herhalingsvraag; Totale vraag en effectieve vraag; Marktpotentieel en potentiële vraag Soorten consumentengedrag Soorten consumentengedrag Steekproef Inleiding; Steekproef Telefonisch onderzoek Een telefonische enquête/markt-onderzoek uitvoeren (outbound) 2008 Wolters-Noordhoff bv Pagina 8 van 12

9 RELATIEBEHEER (17 kennisdomeinen) Begeleiden van bezoekers Bezoeker begeleiden; Bezoeker aan je manager overdragen; Bezoeker uitgeleide doen Beurzen Beurzen en congressen; Productpresentatie op beurzen en tentoonstellingen; Versturen van productinformatie Bezoekers met klachten Bezoekers met klachten CRM-software CRM-software; Minder kosten en meer omzet Customer Relationship Management (CRM) Database; Customer Relationship Management; CRM invoeren in de onderneming Evenementen Evenementen Externe relaties Interne en externe relaties: wat hebben zij met elkaar gemeen?; Externe relaties en hun zienswijzen; Verwachtingen van de externe relaties; Hoe relaties de organisatie beïnvloeden; Internationale relaties; Netwerken Internationale relaties Internationale relaties Klachten behandelen Klachtenbehandeling; Hoe klachten behandelen?; Soorten klachten Klachtenprocedure uitvoeren Klachtenprocedure Minderheidsgroepen en gevoeligheden Minderheidsgroepen en gevoeligheden Netwerken Netwerken Omgaan met moeilijke personen Omgaan met moeilijke personen Relatiemarketing Waarom relatiemarketing? Hoe bereikt een bedrijf de klanten? Vastleggen van klantgegevens. Telefoniesystemen Inbound en outbound telefoonverkeer; Callcenters; Telefoon en CRM Telefonische klachtenbehandeling Klachtenbehandeling: een klacht als prikkel tot verbetering Telefonisch service- en adviesgesprek Een service- en adviesgesprek voeren (zowel inbound als outbound) 2008 Wolters-Noordhoff bv Pagina 9 van 12

10 STATISTIEK (8 kennisdomeinen) Centrummaten Het rekenkundig gemiddelde; De modus; De mediaan Chi-kwadraatanalyse De chi-kwadraatanalyse Frequentietabel Inleiding; Frequentieverdeling; Frequentietabel; De relatieve en cumulatieve frequentie; De grafische weergave van een frequentietabel Grafieken Grafieken Indexcijfers Indexcijfers Spreidingsmaatstaven Het rekenkundig gemiddelde; De modus; De mediaan Steekproefberekeningen De normaalverdeling; De standaardfout Tabellen Tabellen 2008 Wolters-Noordhoff bv Pagina 10 van 12

11 VAARDIGHEDEN (14 kennisdomeinen) Archiveren Waarom archiveren; Bewaartermijnen; Soorten archieven; Archiveringsprocedure; Postbehandeling Omgaan met fouten Het nut van fouten; Leren van fouten Omgaan met kritiek Omgaan met kritiek Plannen De principes van tijdbeheer; Agenda, dagmemo en tijdschema Presenteren Presenteren Prioriteiten stellen Prioriteiten stellen; Problemen bij prioriteitstelling Proactief werken Informatie vragen; Advies vragen; Durf te kiezen Samenwerken Samenwerken Sociale vaardigheden Sociale omgangsvormen; Helpen Telefoongesprek voeren Telefoon aannemen; Opbellen Telefoonnotities maken Notitie schrijven Vergaderen Structuur; Taak notulist; Deelnemers; Storingen Vragen stellen Vragen stellen Werk afbakenen Werk afbakenen 2008 Wolters-Noordhoff bv Pagina 11 van 12

12 VERKOOP (10 kennisdomeinen) Afhandelen van orders Afhandelen van orders Afsluiten van verkoopovereenkomsten Afsluiten van verkoopovereenkomsten Betalings- en kredietverleningsvoorwaarden Betalings- en kredietverleningsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden Offerte Offreren Onderhandelen over de verkoopvoorwaarden Onderhandelen over de voorwaarden Productpresentatie Productpresentatie in een winkel; Winkellay-out en sfeer; Routing en goederenpresentatie; Schapbeheer Telefonische verkoop Telefonische verkoop Verkoopgesprek Het verkoopgesprek Voorwaarden m.b.t. voorraadbeheer Voorwaarden met betrekking tot voorraadbeheer 2008 Wolters-Noordhoff bv Pagina 12 van 12

Werken met. Wegwijzer 2014-2015. mbo Opleidingen Commercieel Niveaus 3-4. Persoonlijke activeringscode

Werken met. Wegwijzer 2014-2015. mbo Opleidingen Commercieel Niveaus 3-4. Persoonlijke activeringscode mbo Opleidingen Commercieel Niveaus 3-4 Persoonlijke activeringscode Op deze wegwijzer ontbreekt de persoonlijke activeringscode. Werken met Elobase Commercieel www.noordhoffuitgevers.nl Wegwijzer 2014-2015

Nadere informatie

NIMA Marketing-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Marketing, een moderne denkdiscipline

NIMA Marketing-A. Inhoudsopgave. Les 1. Les 4. Les 2. Les 5. Les 3. Marketing, een moderne denkdiscipline NIMA Marketing-A Inhoudsopgave Les 1 Marketing, een moderne denkdiscipline 1.1 Inleiding 1.2 Het begrip marketing uitgelegd 1.3 Toepassing van marketing 1.4 Een beetje geschiedenis 1.5 Van bedrijf naar

Nadere informatie

Accountmanager. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 4. Les 2. Les 5. Segmenteren. Verkoop als onderdeel van de marketingmix

Accountmanager. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 4. Les 2. Les 5. Segmenteren. Verkoop als onderdeel van de marketingmix Accountmanager Inhoudsopgave Les 1 Verkoop als onderdeel van de marketingmix 1.1 Inleiding 1.2 Wat is marketing? 1.3 Definities van marketing 1.4 Opdracht 1.5 De marketingmix 1.6 Marketingstrategieën 1.7

Nadere informatie

Grondslagen van de marketing

Grondslagen van de marketing Grondslagen van de marketing Bronvermelding Titel : Grondslagen van de marketing Druk : 7 e druk, 2009 Auteur : B. Verhage Uitgever : Noordhoff Uitgevers B.V. ISBN (boek) : 9789001765415 Aantal hoofdstukken

Nadere informatie

Ondernemerschap retail

Ondernemerschap retail Kwalificatiedossier mbo Ondernemerschap retail Kwalificaties Ondernemer retail Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Handel en ondernemerschap Crebonr. 79080 Penvoerder: KCH Ontwikkeld door: Team

Nadere informatie

Leerplan. Graduaat Marketing. ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40

Leerplan. Graduaat Marketing. ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Marketing Leerplan graduaat Marketing 1 Inhoudsopgave 1. Structuur

Nadere informatie

EXAMENEISEN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B

EXAMENEISEN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B EXAMENEISEN EN LITERATUURLIJST NIMA MARKETING-B (Van toepassing op de examens vanaf april 2005) INHOUDSOPGAVE I Examendoelstelling 5 II Examenmethodiek 5 III Toelatingen en vrijstellingen 7 IV Exameneisen

Nadere informatie

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs

MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING HOKT/SP. Economisch. Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan Studierichting MODULAIRE OPLEIDING GRADUAAT MARKETING Onderwijsniveau HOKT/SP Categorie

Nadere informatie

Consortium Beroepsonderwijs. Consortium Beroepsonderwijs

Consortium Beroepsonderwijs. Consortium Beroepsonderwijs Quick scan: Datum: Kwartiermaker: Sector: Profielnaam: Naam aanbieder: Uitgiftedatum: Aanbod paper based: aanbod digitaal: Onderwijsmateriaal nieuw beroepsgericht examenprogramma 30 sep Ruud van Leeuwen

Nadere informatie

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A Marketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2014

Exameneisen en literatuurlijst. NIMA A Marketing. Van toepassing op de examens vanaf januari 2014 Exameneisen en literatuurlijst NIMA A Marketing Van toepassing op de examens vanaf januari 2014 INHOUDSOPGAVE I. Examendoelstelling... 3 II. Examenmethodiek... 3 III. Toelichting exameneisen... 4... 5

Nadere informatie

De onderstaande 8 titels worden door Delta Press gedistribueerd: www.deltapress.nl. ISBN / Titel

De onderstaande 8 titels worden door Delta Press gedistribueerd: www.deltapress.nl. ISBN / Titel De onderstaande 8 titels worden door Delta Press gedistribueerd: www.deltapress.nl ISBN / Titel Info ISBN 90 74365 485 Beroepsvorming 2 incl. vragen website ISBN 90 74365 523 Beroepsvorming 3 incl. vragen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT FINANCIEEL MANAGEMENT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Wim Peeters Vakverantwoordelijke: Wim Peeters BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Marketing. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Marketing HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1619/N/G 1 maart 2007 MARKETING - Economisch HOSP A C D E F asis marketing Media en reclame Marketingmanagement

Nadere informatie

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER

BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER BEDRIJFSADMINISTRATIEF MEDEWERKER EINDTERMEN VANAF 2000/2001 DATUM VAN INDIENING: 01.06.1996 1 e WIJZIGING: 01.06.1997 2 e WIJZIGING: 01.06.1999 INDIENER: Kenniscentrum ECABO POSTADRES: Postbus 1230 PLAATS:

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Contractbeheer

Branchetoetsdocument: Contractbeheer pagina van 6 Branchetoetsdocument: Contractbeheer Versie 4. VERVALLEN per -0-20 Deelbranche(s) Bedrijfsauto Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar kan offertes

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding C1 Ondernemerschap: Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend

Nadere informatie

Kennisportfolio Bedrijfskunde MER

Kennisportfolio Bedrijfskunde MER Kennisportfolio Bedrijfskunde MER Jorinda van Sas Studentnummer: 2070363 Avans Hogeschool te s-hertogenbosch Alle modellen en theorieën die op Avans Hogeschool aan de opleiding Bedrijfskunde MER (Management,

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Sales & Marketing. Hoofdstuk 1 : De ontwikkeling en de functie van verkoop in Marketing. 1.1 Achtergronden. 1.2 De aard en rol van verkoop

Sales & Marketing. Hoofdstuk 1 : De ontwikkeling en de functie van verkoop in Marketing. 1.1 Achtergronden. 1.2 De aard en rol van verkoop Sales & Marketing Hoofdstuk 1 : De ontwikkeling en de functie van verkoop in Marketing 1.1 Achtergronden 1.2 De aard en rol van verkoop De verkoper heeft vaak belangrijkste contact met d eklant Persoonlijke

Nadere informatie

KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER

KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER DERDE GRAAD BSO SPECIALISATIEJAAR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt leerplan D/2004/0279/073 vanaf 1 september 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Projectgroep 5

Onderzoeksrapport Projectgroep 5 Hogeschool van Amsterdam (HES) - Locatie Leeuwenburg Onderzoeksrapport Projectgroep 5 Solio Power of the Universe Project Intern (PIN) Opleiding Communicatie Duaal In opdracht van Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Verkoop en marketing

Verkoop en marketing Kwaliteit in Praktijk VERKOOP EN MARKETING februari 2005 B1-4 Verkoop en marketing Ir. Jan Maas Inhoud Samenvatting, leeswijzer en toepassing 2 Kwaliteit bij verkoop en marketing 3 Het verkoop- en marketingproces

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Ondernemer hbo graadniveau

Ondernemer hbo graadniveau Ondernemer hbo graadniveau Reiswerk_ hbo_ondernemer Pagina 1 van 21 ALGEMENE BEROEPSCONTEXT EN FUNCTIONEREN Algemene beroepscontext en functioneren: Inhoudsopgave 1. Inleiding & motivatie 2. Legitimering

Nadere informatie

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP

Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele. DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele DERDE GRAAD KANTOOR Leerplan GO! OEFENFIRMA COFEP INHOUDSOPGAVE 1 Waarom kiezen voor een oefenfirma? 3 2 Oefenfirma in studierichting Kantoor BSO 3e graad,

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op www.schoolzakelijk.nl

Nadere informatie