STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGEBIED PERSONENZORG"

Transcriptie

1 STUDIEGEBIED PERSONENZORG Ingrid Molein, Annick Van der Stricht voor directies, leraren studiegebied Personenzorg (BSO en TSO) Een blik op het studiegebied Personenzorg Dit artikel dient aangevuld te worden met de sectormededelingen van het studiegebied Personenzorg van het VVKSO. Op de website van het verbond ( onderwijspraktijk pedagogische websites personenzorg of vind je, buiten de sectormededelingen, ook andere informatie i.v.m. het studiegebied en algemene aanbevelingen. Op de website van het departement onderwijs ( edulex) kun je altijd de wettelijke regelgeving en omzendbrieven terugvinden. We zijn ook fier onze eigen website van het katholiek onderwijs bisdom Gent te kunnen voorstellen op diocesane pedagogische begeleidingsdienst secundair onderwijs vakgebieden personenzorg + sociale en technische wetenschappen Als je interessant materiaal, aankondigingen, tips hebt, dan mag je die altijd naar ons doorsturen en dan zorgen we dat deze op het web komen! 1 Structuur van het studiegebied personenzorg 1.1 Voltijds onderwijs Eerste graad (B-stroom) Tweede graad bso Derde graad bso Derde graad bso Tweede leerjaar bso Eerste en tweede leerjaar Eerste en tweede leerjaar Derde leerjaar Beroepenveld Verzorging - voeding Verzorgingvoeding Verzorging Kinderzorg Thuis- en bejaardenzorg Organisatiehulp Organisatieassistentie DM oktober 09 Studiegebied personenzorg pagina 1

2 Eerste graad (A-stroom) Tweede graad tso Derde graad tso Derde graad tso Eerste en tweede leerjaar Eerste en tweede leerjaar Eerste en tweede leerjaar Derde leerjaar Sociale en technische vorming Sociale en technische wetenschappen Sociale en technische wetenschappen Leefgroepenwerking Gezondheids- en welzijnswetenschappen Internaatswerking Jeugd- en gehandicaptenzorg Animatie in de ouderenzorg Tandartsassistente Vierde graad Verpleegkunde: wordt in de toekomst HBO 5 genoemd en levert gegradueerde verpleegkundigen af. Na geslaagd te zijn voor het eerste jaar of de eerste twee modules, zijn leerlingen zorgkundige. Het behalen van het diploma SO gebeurt in principe op het einde van de opleiding (drie jaar)! In principe kunnen leerlingen met vooropleiding verzorging vrijstellingen krijgen. Dit is echter een beslissing van de vierdegraadschool in kwestie. 1.2 Deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) Logistiek assistent, verzorgende. 1.3 Buitengewoon secundair onderwijs (buso) Logistiek assistent. Afgestudeerden kunnen naar verzorgende in gewoon secundair onderwijs doorgroeien. 1.4 Volwassenenonderwijs (osp of onderwijs sociale promotie) Logistiek assistent, verzorgende, polyvalent verzorgende, zorgkundige (+ 120 uur t.o.v. polyvalent verzorgende) (bso), kinderverzorgende/begeleider in de kinderopvang, (bso), jeugd- en gehandicaptenzorg, intercultureel werker, animator in de ouderenzorg (tso). DM oktober 09 Studiegebied personenzorg pagina 2

3 2 Stand van zaken Hierbij duiden we per studierichting het recente leerplan aan, geven we de belangrijkste accenten en ontwikkelingen weer, vermelden we wat er het afgelopen jaar gebeurd is en plannen we het volgend schooljaar. Leerplannen kunnen worden gedownload op < publicaties < leerplannen 2.1 B-stroom B Leerplan TV Technologische opvoeding 1ste leerjaar B Licap 1997/041 Leerlingen maken kennis met het studiegebied via het verkenningsgebied verzorging en voeding BVL Leerplan Beroepenveld Verzorging-voeding Licap 2003/011 Leerlingen krijgen dit als smaakmaker en verdere oriëntatie naar de 2de graad toe. Het accent wordt gelegd op zelfzorg via de vakken personenzorg, zorg voor voeding en zorg voor leef- en woonsituatie. Leerlingen moeten vanaf 1 september 2009 beschikken over een medisch attest voor leerlingen die met voedingswaren of voedingsstoffen in aanraking komen. Het medisch attest geldt als toelatingsvoorwaarde (Mededeling gewijzigd) Tweede graad Verzorging voeding Leerplan PV + TV Verzorging-voeding Licap 2000/078 Leerlingen dienen vooral basisvaardigheden te oefenen op huishoudelijk, expressief, sociaal en zorgend gebied waarbij theoretische invalshoeken worden geïntegreerd, zodat ze goed voorbereid zijn op de derde graad. Leerlingen moeten vanaf 1 september 2009 beschikken over een medisch attest voor leerlingen die met voedingswaren of voedingsstoffen in aanraking komen. Het medisch attest geldt als toelatingsvoorwaarde (Mededeling gewijzigd) Leerlingen kunnen hun toekomstige studie- en werkterreinen verkennen zodat ze een gemotiveerde keuze kunnen maken. We bedoelen hiermee studiebezoeken, getuigenissen, inleefmomenten bij kinderen en volwassenen zonder complexe problematiek én in logistieke, voedings-, onderhouds- en technische diensten. Vernieuwing: algemene doelstellingen voor het vakoverschrijdend leerplan voor 16 lestijden per week: 1 binnen een welomschreven opdracht kwaliteitsbewust handelen; 2 binnen een welomschreven opdracht communiceren in een 1-1 relatie; 3 binnen een welomschreven opdracht, binnen een klasgroep, in groep leren werken; 4 binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor de gezondheid en het welzijn van kinderen en volwassenen; 5 binnen een welomschreven opdracht ondersteunen bij (ped)agogische activiteiten voor kinderen en volwassenen; DM oktober 09 Studiegebied personenzorg pagina 3

4 6 binnen een welomschreven opdracht een maaltijd voor een doelgroep plannen, voorbereiden en bereiden; 7 binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor lokalen, keuken en leefruimten; 8 binnen een welomschreven opdracht zorg dragen voor linnen; 9 oriënteren op beroepen binnen directe en indirecte zorg en studiekeuze. Het ontwerp van het leerplan is terug te vinden op ga naar publicaties en daarna naar leerplannen. voorscholingstraject met coördinatoren: introductie en vier dagsessies; planning schooljaar : - 12 en 13 november 2009: coaching - enkel voor coördinatoren; - 26 november 2009: leerplantoelichting voor leraren en coördinatoren; - 9 december 2009 en 24 maart 2010: visie op leren en oefeningen voor leraren en coördinatoren; - 2 februari en 8 juni 2010: uitwerken opstart nieuw leerplan voor coördinatoren; - inhoudelijke nascholing leraren: data nog niet bepaald Derde graad Organisatiehulp en Organisatie-assistentie Leerplan PV + TV Organisatiehulp Licap A Leerplan PV + TV Organisatie-assistentie Licap D 2000/023 We bereiden de leerlingen voor om in drie diensten te werken als medewerker met name: de voedingsdienst, de logistieke dienst en de technische of onderhoudsdienst. Leerlingen kunnen vanaf 25 mei 2007, na het volgen van OH of OA, tewerkgesteld worden als logistieke assistent in ziekenhuizen. Dit heeft consequenties naar stages toe: verplichte 250 lesuren (zijn in het leerplan opgenomen en over verschillende vakken verspreid) en 250 uren stage in het kader van erkenning logistiek assistent: zie nota VVKSO PWPZ/DOC/09/02 Er wordt verder gewerkt aan een tekst rond profilering Organisatiehulp - Organisatie-assistentie Dit ontwerpdocument zal verder worden uitgewerkt en in worden voorgelegd aan de directies van de scholen die Organisatiehulp en Organisatie-assistentie inrichten. Opleiding: Professionele schoonmaaktechnieken (schoonmaken thuis) in samenwerking met de VDAB. Een eerste opleiding voor leraren (5 halve dagen) vond plaats in Limburg. Deze opleiding zal dit schooljaar worden herhaald in de andere bisdommen. Voor de leerlingen is het mogelijk om in een competentiecentrum van de VDAB opleiding te volgen binnen de gratis 72 uur. Het betreft de opleiding professionele schoonmaaktechnieken (klein- en groothuishouding) De powerpoint over ziekenhuishygiëne is terug te vinden op In het schooljaar was er op donderdag 18 juni 2009 de jaarlijkse netwerkdag OH/OA. Dit jaar was de BuSO-school Sint-Lodewijk te Kwatrecht- Wetteren gastschool Derde graad verzorging Leerplan PV + TV Verzorging Licap 1999/031 DM oktober 09 Studiegebied personenzorg pagina 4

5 Leerlingen bieden totaalzorg op maat aan zorgvragers van alle leeftijden in eenvoudige zorgsituaties in diverse settings. Verzorging Het beroepsprofiel Verzorgende (SERV, 2003) neemt ook de thuiszorg op, wat nu niet expliciet in het leerplan staat. Vandaar het belang om toch ook al in het zesde jaar leerlingen een introductie naar thuiszorg te geven onder vorm van bijvoorbeeld een kennismakingsdag, eventueel gevolgd door keuzestage. Tegelijkertijd is de thuissituatie de meest natuurlijke omgeving voor de oudere waarin hij ook echt thuis is en de verzorgende te gast is Ook in het vijfde jaar dient binnen de lessen vanuit deze invalshoek vertrokken te worden willen we voor leerlingen het begrip zorg op maat kunnen concretiseren. Een belangrijke vraag is hoe we leerlingen geleidelijk aan met zorgvragers kunnen laten kennismaken? Getuigenissen van ouderen (mondig en mobiel) en een bezoek aan een dienstencentrum geven een correcter beeld van de leefwereld van ouderen dan de onmiddellijke confrontatie met een ROB-RVT! De eerste stages starten met vooral logistieke taken, een eerste lichaamszorg met de stagebegeleider dat zijn allemaal mogelijkheden om stap voor stap te wennen. Kinderzorg Leerplan PV + TV Kinderzorg Licap 2005/019 Leerlingen gaan pedagogisch verantwoord om met kinderen van 0 tot 12 jaar in diverse settings. Ook kinderopvang aan huis wordt een mogelijke setting waarop leerlingen voorbereid moeten worden. Er zijn nu ook kwalificatievereisten voor de minicrèches en zelfstandige kinderdagverblijven. Je kunt informatie terugvinden op en op (wegwijs in de Vlaamse welzijns-, gezondheids- en gezinsregelgeving). Een aantal minicrèches schrijven vacatures uit voor een medewerker in het statuut van zelfstandige. Voor Kind en Gezin is dit geen vereiste. Medewerkers kunnen ook als werknemer ingeschreven worden. Wie zich echter vestigt als zelfstandige (in gelijk welke branche) heeft een attest bedrijfsbeheer nodig (behalve indien hij een bachelor of master heeft!) en kan dit ondermeer in een CVO of Syntra - centrum behalen. De vraag is of dit sociaal statuut interessant is voor pas afgestudeerden. Het Ministerieel besluit van 26 februari 2009 betreffende het attest van een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen voor onthaalouders en personeel in kinderopvangvoorzieningen, bepaalt in art. 2 dat onthaalouders en het personeel van een kinderdagverblijf over een attest van een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen moeten beschikken. Pas afgestudeerden uit een opleiding waarin levensreddend handelen geïntegreerd is in het leerplan, moeten binnen de drie jaar nadat ze afgestudeerd zijn, over een attest van basisopleiding levensreddend handelen beschikken. Als zij niet uit een opleiding komen waarin levensreddend handelen geïntegreerd is, moeten zij als startend personeel of als startende onthaalouder binnen de 6 maanden na het begin van hun tewerkstelling in de kinderopvang over zo'n attest beschikken. DM oktober 09 Studiegebied personenzorg pagina 5

6 Kind en Gezin raadt de sector van kinderopvang aan om aan pas afgestudeerden een schriftelijk bewijs te vragen, dat aantoont dat een opleiding levensreddend handelen in het leerplan is opgenomen. Wat het 3e leerjaar van de derde graad Kinderzorg bso betreft staat in het leerplan levensreddend handelen en kwaliteitsvol handelen in noodsituaties vermeld. Het VVKSO heeft een ontwerp opgesteld dat is afgetoetst bij Kind en Gezin. Je kan dit ontwerp en het ministerieel besluit terugvinden op Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige Leerplan PV + TV Thuis- en bejaardenzorg Licap 2005/020 Leerlingen gaan op zorgkundig verantwoorde wijze om met zorgvragers van alle leeftijden in complexe zorgsituaties in diverse settings. Het is heel belangrijk leerlingen voldoende vertrouwd te maken met totaalzorg ( kleine zorgen, 24 uur zorg, psychische, sociale, fysieke en materiële elementen van totaalzorg ), het gebruik van zorgplannen, het bijwonen van overdrachten, het werken binnen een verpleegkundige equipe. Een stageperiode van 4 weken is voor deze leerlingen zeer interessant. Een intensieve samenwerking stagementor - stagebegeleider kunnen bijdragen tot een constructief stageleerproces. Stagebegeleiding in de thuiszorg is een apart verhaal (zie ook deeltje bij verzorging ) waarbij we samen met de diensten de volgende aandachtspunten willen respecteren: - voldoende lange stageperiode met wen- en ingroeimogelijkheid; - goede informatie en communicatie met de leerling door de dienst i.v.m. opdrachten en betekenis; - tussentijdse evaluatie van de stage met verantwoordelijke van de dienst, leerling, verzorgende en stagebegeleider; - individuele gesprekken tussen leerling en stagebegeleider aan de hand van ervaringen en vragen van leerling, stageschrift en evaluaties Zorgkundige In februari 2006 (zie website VVKSO), verschenen in het Staatsblad: - het KB omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren; - de voorwaarden waaronder ze deze handelingen mogen stellen; - het KB tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige. Om er zeker van te zijn dat leerlingen die afstuderen in regel zijn met de voorwaarden tot registratie die in het KB worden gesteld, werden vanaf 1 september 2008 de toelatingsvoorwaarden voor deze studierichting aangepast. Enkel leerlingen die in het bezit zijn van een getuigschrift of diploma 3de graad binnen het studiegebied personenzorg kunnen worden toegelaten in het 7de jaar thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige. (Omzendbrief SO 64 van 25/06/1999, punt ) De leerlingen die de studierichting kinderzorg volgen, voldoen niet aan de voorwaarden om zich te laten registreren als zorgkundige. DM oktober 09 Studiegebied personenzorg pagina 6

7 Opgelet: Om in aanmerking te kunnen komen als zorgkundige, is het noodzakelijk dat binnen de studierichting minimaal een derde van de stage binnen een gestructureerde verpleegkundige equipe plaatsvindt en dat de leerlingen zich houden aan de lijst van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundige mag stellen. Het KB betreft enkel de zorgkundigen in de zorginstellingen (ziekenhuizen en rusthuizen). Voor de mogelijke rol en functie van de zorgkundige in de thuiszorg is er nog geen juridisch kader. We willen wijzen op de bredere opleiding dan louter zorgkundige handelingen die leerlingen krijgen in het 7de jaar. Ook agogische, animatieve, expressieve en huishoudelijke handelingen in diverse complexe contexten komen aan bod. Dit is een wezenlijk verschil met de vierdegraadsopleiding voor verpleegkunde waar leerlingen ook zorgkundige worden maar dit binnen de opleiding tot verpleegkundige! 2.2 A-stroom ste graad Leerplan keuzegedeelte 1ste leerjaar A en basisoptie STV Licap 2001/027 Sociale en technische vorming wordt als geïntegreerd vak aangeboden. Via kennis, technische en sociale vaardigheden leren werken met voeding en materialen Tweede en derde graad Sociale en technische wetenschappen Leerplan PV + TV 2de graad STW Licap 2008/047 (dit is het nieuwe leerplan ter vervanging van Licap 2007/0279/030 waarbij enkel wijzigingen aan Natuurwetenschappen werden aangebracht!) Leerplan PV + TV 3de graad STW Licap 1998/039 A oude lessentabel Leerplan PV + TV 3de graad STW Licap 2007/014 nieuwe lessentabel Bij de actualisering van Sociale en technische wetenschappen zijn we uitgegaan van wat we willen dat leerlingen op het einde van het zesde jaar kennen en kunnen. Op die manier kwamen we tot een studierichtingsprofiel dat geconcretiseerd werd in competenties. Deze competenties zijn een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die ingezet worden in een welbepaalde context. Studierichtingprofiel Sociale en technische wetenschappen: jongeren leren de wisselwerking mens, voeding en milieu en hun eigen positie daarin verkennen. Hiertoe verwerven ze ondersteunende kennis en vaardigheden op vlak van natuurwetenschappen en sociale wetenschappen en ontwikkelen ze een aantal duidelijk omlijnde competenties. Na deze studierichting kunnen jongeren doorstromen naar voortgezette opleidingen in de sociale, agogische, facilitaire en gezondheids- en onderwijssector. Vier competenties binnen de context van Sociale en technische wetenschappen: DM oktober 09 Studiegebied personenzorg pagina 7

8 1 binnen een welomschreven opdracht sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen onderzoeken; 2 binnen een welomschreven opdracht een persoonsgebonden activiteit voor een groep organiseren/een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden; 3 binnen een welomschreven opdracht iets mondeling voor een groep presenteren 4 de eigen studieloopbaan in handen nemen. Integrale Opdrachten (IO) vormen de kans bij uitstek om leerlingen in samenhang te laten leren. Het IO-team bestaat uit niet te veel personen (vier componenten) die elk voldoende aantal lestijden hebben. Om deze samenhang in leren te bekomen, dient er ook in samenhang onderwezen te worden. Bijgevolg is er idealiter een interdisciplinair lerarenteam IO dat regelmatig gestructureerd vakoverschrijdend overleg heeft (ondermeer op basis van een gezamenlijke jaarplanning van de verschillende componenten, de competenties en leerlijnen, het doelenboek ) en samen de IO opmaakt, begeleidt en evalueert. De begeleiding bij IO s door het lerarenteam is observerend, ondersteunend, feedbackgevend zodat leerlingen hun leerkansen maximaal benutten en bijgevolg hun competenties ontwikkelen. Leerlingen dienen zelf ook goed zicht te krijgen op hun eigen leerproces en groei. Het is noodzakelijk om een schooleigen doelenboek te ontwikkelen op basis van het doelenboek van het Verbond met integratie van voeding en expressie. Advies m.b.t. GIP is eveneens terug te vinden op Na een veelheid van nascholingen de voorbije schooljaren worden nog aangeboden: Tweedaagse vervolgtraining: coachingsvaardigheden voor een IO-begeleider (STW): 24 september en 6 oktober inschrijving via VVKSO brief aan directies Taalsteun in IO s: vrijdagnamiddag 2 oktober in PEDIC Gent. bekendmaking via Diocesane Mededelingen september Praktijksessie levensmiddelentechnologie: woensdag 25 november bekendmaking via PEDIC-affiche en brochure Andere nascholingen in de toekomst: vanuit DPB raadpleeg de Diocesane Mededelingen Derde graad Gezondheids- en welzijnswetenschappen Leerplan PV + TV 3de graad GWW Licap 2002/041 Leerlingen krijgen als deel van een bredere vorming inzicht in de verschillende beïnvloedende factoren en hun wisselwerking inzake de gezondheid en het welzijn van de mensen. Zij proberen zichzelf te situeren binnen de studie- en beroepsmogelijkheden van de gezondheids- en welzijnssector. Ze verkennen deze sectoren via seminaries en stages. Het blijft belangrijk een duidelijk onderscheid tussen de stage en een seminarie te bewaren (cf. Mededeling M-VVKSO )! Binnen het project in een seminarie is het zinvol om naast de componenten gezondheid en welzijn en psychologie en pedagogiek ook aansluiting met natuurwetenschappen te DM oktober 09 Studiegebied personenzorg pagina 8

9 zoeken, zodat de verschillende factoren van het model van Lalonde effectief belicht worden. Stilaan krijg je in GWW leerlingen binnen die uit de vernieuwde richting STW komen. Het is belangrijk goed te weten wat de vernieuwing inhoudt (zie 2.2.2) én te beseffen dat dit competentieontwikkelend leren kan doorgetrokken worden in GWW. We kunnen ook in GWW een aantal competenties bij leerlingen ontwikkelen: 1 sociaal-wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke thema s onderzoeken; 2 binnen een welomschreven opdracht een activiteit GVO (gezondheidsvoorlichting en opvoeding) voor een groep organiseren; 3 binnen een welomschreven opdracht iets mondeling presenteren voor een groep; 4 de eigen studieloopbaan in handen nemen. Dit gebeurt het best via stages en seminaries. Binnen ons diocees zijn we gestart met een werkgroep die vanuit concrete vragen meedenkt rond het ontwikkelen en concreet vormen geven aan deze competenties Derde graad Jeugd- en gehandicaptenzorg Leerplan AV Expressie PV + TV 3de graad JGZ Licap 1999/022 Leerlingen gaan als opvoeder of begeleider op een orthopedagogische wijze om met personen met een handicap of een beperking. De settings waar stage gelopen wordt, situeren zich dan ook in hoofdzaak in de gehandicaptenzorg en in mindere mate in de bijzondere jeugdzorg. We merken dat het niet gemakkelijk is om stageplaatsen te vinden voor vijfdejaars. Tevens valt de grote uitval op. Het lijkt ons aangewezen om in de toekomst een zicht te krijgen op mogelijke redenen van het niet-slagen Leefgroepenwerking Leerplan AV Expressie PV + TV 3de graad LFG Licap 2005/045 Leerlingen gaan als opvoeder of begeleider op een orthopedagogische wijze om met personen met een handicap of een beperking. De settings waarin stage gelopen wordt, zijn dan ook de gehandicaptenzorg en de bijzondere jeugdzorg. De uren stage zijn ook hier onderworpen aan de reglementering (maximum 8 uur per dag). Het leerplan werd herwerkt volgens het competentieontwikkelend leren. Het nieuwe leerplan kon in voege gaan op 1/9/2005 of 1/9/2006. Stilaan krijgen we in JGZ leerlingen binnen die uit de vernieuwde richting STW komen. Het is belangrijk goed te weten wat de vernieuwing inhoudt (zie 2.2.2) én te beseffen dat dit competentieontwikkelend leren kan doorgetrokken worden in JGZ. We kunnen ook in JGZ een aantal competenties ontwikkelen bij leerlingen (zoals in het leerplan leefgroepenwerking al uitgeschreven is): 1 vanuit een emancipatorische grondhouding als opvoeder of begeleider in een team binnen een organisatie in de orthopedagogische sector functioneren; DM oktober 09 Studiegebied personenzorg pagina 9

10 2 vanuit een emancipatorische grondhouding als opvoeder of begeleider orthopedagogische ondersteuning bieden aan personen en hun netwerk, zodat hun kwaliteit van leven bevorderd wordt; 3 vanuit een emancipatorische grondhouding als opvoeder of begeleider het groepsgebeuren orthopedagogisch begeleiden Internaatswerking Leerlingen gaan als opvoeder / begeleider op een orthopedagogische wijze om met kinderen en jongeren in internaatsverband. Zij lopen dan ook stage in internaten. In een internaat is minimaal één werknemer vereist die het erkend EHBO-attest bezit (meestal is dat een opvoeder). Maar het is voor leerlingen niet wettelijk verplicht om tijdens de opleiding het EHBO-attest te behalen. 3 Interdiocesane werking Samen met de pedagogische begeleiders uit de andere diocesen en de studiegebiedverantwoordelijke An Van Grieken engageren we ons om ook in het schooljaar vormingsinitiatieven voor leraren aan te bieden. We engageren ons eveneens om verder nieuwe publicaties van lesmateriaal te screenen op compatibiliteit met de leerplannen. Een aantal resultaten van deze screening staan reeds op de website van personenzorg. Als leraar en vakgroep is het heel belangrijk om cursusmateriaal kritisch te bekijken en altijd de vergelijking met het recentste leerplan én met de meest recente inzichten te maken. We zullen exacte data en toelichtingen voor doorgeven via de Diocesane Mededelingen en de interdiocesane initiatieven worden via mail naar de directie gestuurd vanuit het VVKSO. Het onderwijs, ook ons studiegebied Personenzorg, blijft voortdurend in beweging en voelt de polsslag van onze snel evoluerende samenleving. Lees meer op DM oktober 09 Studiegebied personenzorg pagina 10

PERSONENZORG. Vanuit onze ervaringen willen we jullie graag vragen:

PERSONENZORG. Vanuit onze ervaringen willen we jullie graag vragen: PERSONENZORG Dit artikel is een gezamenlijke bijdrage van de drie pedagogische begeleiders personenzorg (opvoedkunde - huishoudkunde verzorging) vanuit een streven naar meer vakkenintegratie en interdisciplinaire

Nadere informatie

PERSONENZORG vakkenintegratie en interdisciplinaire samenwerking samen vragen

PERSONENZORG vakkenintegratie en interdisciplinaire samenwerking samen vragen PERSONENZORG WORD Dit artikel is een gezamenlijke bijdrage van de drie pedagogische begeleiders personenzorg (opvoedkunde - huishoudkunde verzorging) vanuit een streven naar meer vakkenintegratie en interdisciplinaire

Nadere informatie

Tweede graad bso Derde graad bso Derde graad bso Eerste en tweede leerjaar. Eerste en tweede leerjaar. Organisatiehulp

Tweede graad bso Derde graad bso Derde graad bso Eerste en tweede leerjaar. Eerste en tweede leerjaar. Organisatiehulp Personenzorg WORD Dit artikel is een gezamenlijke bijdrage van de drie pedagogische begeleiders personenzorg (opvoedkunde - huishoudkunde verzorging) vanuit een streven naar meer vakkenintegratie en interdisciplinaire

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad www.instituutmariakoningin.be Imk Lanklaar Rotem IMK Dilsen-Stokkem Verzorging-voeding, 2 de graad Verzorging, 3 de graad Specialisatie Kinderzorg Specialisatie Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige Eerste

Nadere informatie

Organisatiehulp. 26 januari Leerplantoelichting 3de graad OH 1

Organisatiehulp. 26 januari Leerplantoelichting 3de graad OH 1 Organisatiehulp 26 januari 2012 Leerplantoelichting 3de graad OH 1 Vorige sessie september 2011 Situering actualisering leerplan OH binnen het geheel van de vernieuwing bso-personenzorg Uitgangspunten

Nadere informatie

IMK Verzorging-voeding, 2 de graad

IMK Verzorging-voeding, 2 de graad 1 IMK Verzorging-voeding, 2 de graad Belangstellingsgebied Welzijn en sociale wetenschappen leertraject praktisch De opleiding Verzorging-voeding (VV) is gesitueerd in de 2 de graad van het beroepssecundair

Nadere informatie

Mogelijke tips om de doorstroming van informatie naar scholen en binnen de scholen te optimaliseren.

Mogelijke tips om de doorstroming van informatie naar scholen en binnen de scholen te optimaliseren. 1 PERSONENZORG Dit artikel is een gezamenlijke bijdrage van de vier pedagogische begeleiders personenzorg (opvoedkunde - huishoudkunde verzorging) vanuit een streven naar meer vakkenintegratie en interdisciplinaire

Nadere informatie

PERSONENZORG. Ingrid Molein, Eef Rombaut en Tine Van Severen. voor directies en leraren studiegebied personenzorg

PERSONENZORG. Ingrid Molein, Eef Rombaut en Tine Van Severen. voor directies en leraren studiegebied personenzorg PERSONENZORG Ingrid Molein, Eef Rombaut en Tine Van Severen voor directies en leraren studiegebied personenzorg Als pedagogisch begeleiders staan wij klaar om leraren, vakgroepen en scholen zo goed mogelijk

Nadere informatie

Organisatiehulp derde graad. 1 juni 2012

Organisatiehulp derde graad. 1 juni 2012 Organisatiehulp derde graad 1 juni 2012 1 Agenda Stand van zaken OH -vragen van scholen en leraren Servicedocument Geïntegreerd werken Evalueren Reflecteren Stage Info per competentie Stand van zaken:

Nadere informatie

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO

IVV Sint-Vincentius. Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO IVV Sint-Vincentius Iets voor jou? Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg 3de graad TSO Sociale en Technische Wetenschappen 2de en 3de graad TSO Je bent sociaal

Nadere informatie

Dinsdag 27 september 2011 Ingrid Molein Annick Van der Stricht. DPB Gent

Dinsdag 27 september 2011 Ingrid Molein Annick Van der Stricht. DPB Gent Dinsdag 27 september 2011 Ingrid Molein Annick Van der Stricht DPB Gent Zorg en begeleiding bieden aan kinderen en volwassenen Vanuit een holistische, emancipatorische en dynamische visie Functioneren

Nadere informatie

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen

Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen Kwalificatiebewijs voor kinderbegeleider (gezinsopvang en groepsopvang) en voor verantwoordelijke van maximaal 18 opvangplaatsen PLAATS BINNEN ONDERWIJSSTRUCTUUR KWALIFICATIEBEWIJS VROEGERE BENAMING Secundair

Nadere informatie

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Een zorgjob Ik ga ervoor! Boordtabellenset 2015-2016 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 1 Prognose bevolking 2 18-jarigen 1991 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025

Nadere informatie

STUDIEGEBIED PERSONENZORG SINT-MARIA-INSTITUUT GEEL

STUDIEGEBIED PERSONENZORG SINT-MARIA-INSTITUUT GEEL STUDIEGEBIED PERSONENZORG SINT-MARIA-INSTITUUT GEEL STUDIEGEBIED PERSONENZORG TSO BSO 2 de graad STW VV 3 de graad STW JGZ VZ OH 2 Sociale & Technische Wetenschappen 2 DE GRAAD STW? Focus op Integrale

Nadere informatie

DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE

DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Geachte directeur Beste collega DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE SECUNDAIR ONDERWIJS MEDEDELINGEN Met deze mededelingen willen we al even vooruitblikken op de agenda van volgend

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Jeugd- en gehandicaptenzorg 3 de graad Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad IMK Lanklaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen erkende en zelfstandige ko - MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen VI.6. MB kwalificatiebewijzen 1 Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen 1

Nadere informatie

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen Omzendbrief WVG/KWAL/07/1 van 21 februari 2007 betreffende de vervanging van de omzendbrief van 2 juli 2004 houdende de kwalificatievereisten van de verzorgende personeelsleden in de rusthuizen Herkomst:

Nadere informatie

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO 7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST 8 Se-n-Se INTERNAATSWERKING Se-n-Se LEEFGROEPENWERKING 9 EEN SPRINGPLANK NAAR HET ECHTE LEVEN Se-n-Se INTERNAATSWERKING TSO WELKOM IN INTERNAATSWERKING BIJ

Nadere informatie

Vernieuwing 3de graad bso. Informatiesessie

Vernieuwing 3de graad bso. Informatiesessie Vernieuwing 3de graad bso Informatiesessie Inleidend Vernieuwen = ontwikkelen We willen ontwikkelen in overleg met de basis, vanuit een samenwerking met de pedagogische begeleiding. 26-6-2012 2 Inleidend

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN

HUMANE WETENSCHAPPEN REGIO OOST-VLAANDEREN Marialand 31 9000 GENT +32 9 223 11 25 www.katholiek HUMANE WETENSCHAPPEN Eef Rombaut directies en leraren Humane Wetenschappen Na een deugddoende en welverdiende vakantie zijn we

Nadere informatie

MEDEDELINGEN PERSONENZORG

MEDEDELINGEN PERSONENZORG MEDEDELINGEN PERSONENZORG REGIO WEST-VLAANDEREN Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge-Assebroek 050 37 26 75 www.kobrugge.be www.katholiekonderwijs.vlaanderen Geachte directeur Beste collega Het schooljaar

Nadere informatie

IVV Sint-Vincentius. Zorgsector: iets voor jou? Verzorging - Voeding 2de graad BSO

IVV Sint-Vincentius. Zorgsector: iets voor jou? Verzorging - Voeding 2de graad BSO IVV Sint-Vincentius Zorgsector: iets voor jou? Verzorging - Voeding 2de graad BSO Verzorging-Voeding: echt iets voor jou? Je bent gemotiveerd en enthousiast. Je hebt een goede gezondheid en een groot uithoudingsvermogen.

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Nieuwe leerplannen en lessentabellen met ingang van 1 september 2010 In de regel worden alle graadleerplannen (en bijhorende

Nadere informatie

Overzicht van de diocesane samenkomsten studiegebied Personenzorg, versie 22 september 2011

Overzicht van de diocesane samenkomsten studiegebied Personenzorg, versie 22 september 2011 Overzicht van de diocesane samenkomsten studiegebied Personenzorg, versie 22 september 2011 schooljaar 2011-2012 Locatie is normaal gezien DPB Brugge tenzij anders vermeld. Indeling 1 Diocesane overlegmomenten

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Omgang en communicatie. Huishoudzorg. Gezondheid en welzijn. Tweede graad Verzorging voeding. Schooljaar 2010-2011. Verzorging-voeding

Omgang en communicatie. Huishoudzorg. Gezondheid en welzijn. Tweede graad Verzorging voeding. Schooljaar 2010-2011. Verzorging-voeding KIJK WIJZER VV Tweede graad Verzorging voeding Schooljaar 2010-2011 Verzorging - voeding Basiszorg Omgang en communicatie Wie ben ik? Zelfbeeld Ik in omgang met de ander Omgang Verzorging-voeding Ik =

Nadere informatie

STUDIEGEBIED PERSONENZORG (tso)

STUDIEGEBIED PERSONENZORG (tso) STUDIEGEBIED PERSONENZORG (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen Derde graad Sociale en technische wetenschappen Gezondheids- en welzijnswetenschappen STUDIEGEBIED PERSONENZORG Studierichting

Nadere informatie

RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl 22 VERKORTE TRAJECTEN TOT HET CERTIFICAAT/DIPLOMA ZORGKUNDIGE

RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl 22 VERKORTE TRAJECTEN TOT HET CERTIFICAAT/DIPLOMA ZORGKUNDIGE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl 22 Toelichting VERKORTE TRAJECTEN TOT HET CERTIFICAAT/DIPLOMA ZORGKUNDIGE De verkorte trajecten Zorgkundige zijn aangepaste trajecten op basis van de vooropleiding van de cursist.

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Sociale en technische wetenschappen Derde graad... Sociale en technische wetenschappen Gezondheids- en welzijnswetenschappen STUDIEGEBIED PERSONENZORG Studierichting

Nadere informatie

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN Onze school heet u van harte welkom in de studierichting: TSO 3 de graad GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWETENSCHAPPEN Inschrijvingen: tijdens schooldagen en zomervakantie van 9u tot 12u en van 13u tot 16u Opendeurdag:

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie West-Vlaanderen

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie West-Vlaanderen Boordtabellenset 2015-2016 1 Prognose blking 2 +1,6% +0,2% -0,2% +0,2% 450.000 +1,5% 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 2000 2010 2020 2030 0,0% -0,6% -0,4% min 20 jarigen 20-39 jarigen 40-59 jarigen

Nadere informatie

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

DOCUMENT. Toelichting bij de lessentabellen. Inhoud. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT Inhoud...1 1 VOORSTELLING VAN DE LESSENTABELLEN...2 1.1 De kolom Leerplannummer...2 1.2 De kolom B/S/C (niet

Nadere informatie

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie Antwerpen

Boordtabellenset 2015-2016. Provincie Antwerpen Boordtabellenset 2015-2016 1 Prognose blking 2 +1,6% +0,2% -0,2% +0,2% 600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 +1,5% +0,3% 0,0% +0,5% min 20 jarigen 20-39 jarigen 40-59 jarigen plus 60 jarigen 350.000

Nadere informatie

IVV Sint-Vincentius. Jeugd- en Gehandicaptensector: iets voor jou? Leefgroepenwerking Se-n-Se specialisatiejaar TSO

IVV Sint-Vincentius. Jeugd- en Gehandicaptensector: iets voor jou? Leefgroepenwerking Se-n-Se specialisatiejaar TSO IVV Sint-Vincentius Jeugd- en Gehandicaptensector: iets voor jou? Leefgroepenwerking Se-n-Se specialisatiejaar TSO Je bent sociaal voelend en je wil in de toekomst graag werken met kinderen, jongeren en

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

DE JOBSTUDENTEN DIENEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN TE VOLDOEN: 2. Jobstudenten opvang moeten één van volgende kwalificatiebewijzen hebben:

DE JOBSTUDENTEN DIENEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN TE VOLDOEN: 2. Jobstudenten opvang moeten één van volgende kwalificatiebewijzen hebben: Het gemeentebestuur Hooglede zoekt JOBSTUDENTEN voor de dienst buitenschoolse kinderopvang De Boomgaard voor de krokus-, paas-, zomer- herfsten kerstvakantie! DE JOBSTUDENTEN DIENEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN

Nadere informatie

[Centrumgids] Welkom. Campus Centrum staat voor. Inschrijvingen. Onze-Lieve-Vrouwcollege II Campus Centrum STUDIEAANBOD. 7de specialisatiejaren

[Centrumgids] Welkom. Campus Centrum staat voor. Inschrijvingen. Onze-Lieve-Vrouwcollege II Campus Centrum STUDIEAANBOD. 7de specialisatiejaren Onze-Lieve-Vrouwcollege II Campus Centrum Zavel 15, 9620 Zottegem STUDIEAANBOD Campus Centrum [Centrumgids] Welkom De school bevindt zich in het centrum van Zottegem en is gemakkelijk te bereiken met het

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Leerplantoelichting 3de graad OH. Gent 2011-09-23

Leerplantoelichting 3de graad OH. Gent 2011-09-23 Leerplantoelichting 3de graad OH Gent DEEL 1 Situering actualisering leerplan OH binnen het geheel van de vernieuwing bso- personenzorg Waarom? Gewijzigde context Tendensen in maatschappij, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

INTERN DOCUMENT TOEKOMST SO: WELZIJN EN MAATSCHAPPIJ. 1 Beschrijving van het studiedomein

INTERN DOCUMENT TOEKOMST SO: WELZIJN EN MAATSCHAPPIJ. 1 Beschrijving van het studiedomein VVKSO CODIS/DOC/11/24 2011-06-09 INTERN DOCUMENT TOEKOMST SO: WELZIJN EN MAATSCHAPPIJ 1 Beschrijving van het studiedomein Het studiedomein Welzijn en maatschappij omvat alle studierichtingen waar de mens

Nadere informatie

L E S S E N T A B E L L E N

L E S S E N T A B E L L E N O n z e L i e v e V r o u w c o l l e g e C a m p u s C e n t r u m L E S S E N T A B E L L E N schooljaar 01013 Zavel 15 960 Zottegem Tel. 09 360 1 9 Fax 09 361 0 88 http://www.centrum.olvcollege.be L

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Aanbod volwassenenonderwijs o op het niveau van het secundair volwassenenonderwijs o Op HBO5 niveau ( tussen

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van KTA Niel

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van KTA Niel Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Personenzorg

Studieaanbod binnen het studiegebied Personenzorg Studieaanbod binnen het studiegebied Personenzorg Screening van de studierichtingen in het studiegebied Personenzorg in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 5 1 Beeld

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

Brochure 2e, 3e graad en 7e jaar tso

Brochure 2e, 3e graad en 7e jaar tso Sint-Norbertusinstituut Stationsstraat 6, 2570 Duffel 015 30 38 58 mail@snorduffel.be www.snorduffel.be Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 2e, 3e graad en 7e jaar tso Schooljaar 2017-2018

Nadere informatie

PERSONENZORG. Algemene informatie omtrent begeleidingsinitiatieven

PERSONENZORG. Algemene informatie omtrent begeleidingsinitiatieven 1 PERSONENZORG Dit artikel is een gezamenlijke bijdrage van de drie pedagogische begeleiders Personenzorg (opvoedkunde - huishoudkunde verzorging) vanuit een streven naar meer vakkenintegratie en interdisciplinaire

Nadere informatie

Studiegids derde graad

Studiegids derde graad Studiegids derde graad Algemene structuur tweede graad ASO TSO Economie wiskunde 4 u wiskunde 5 u Latijn wiskunde 4 u wiskunde 5 u Wetenschappen wiskunde 5 u Handel Sociale en Technische Wetenschappen

Nadere informatie

Studiegebied. (bso) Tweede graad... Derde graad... Verzorging-voeding

Studiegebied. (bso) Tweede graad... Derde graad... Verzorging-voeding Studiegebied (bso) Tweede graad... Verzorging-voeding Derde graad... Verzorging Organisatiehulp Kinderzorg (7de jaar) Thuis- en bejaardenzorg (7de jaar) Organisatie-assistentie (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Zorgopleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Droom je van een job in de zorgsector, dan spreken onze zorgopleidingen je vast en zeker aan.

Nadere informatie

Studiebrochure IMK Dilsen-Stokkem

Studiebrochure IMK Dilsen-Stokkem www.instituutmariakoningin.be Studiebrochure IMK Dilsen-Stokkem vu: vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem IMK Dilsen-Stokkem Studieaanbod 1 Blz. Een waaier aan mogelijkheden

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

Actualisatie Studierichting STW. Integrale Opdrachten. December 2010

Actualisatie Studierichting STW. Integrale Opdrachten. December 2010 Actualisatie Studierichting STW Integrale Opdrachten December 2010 Voeding binnen IO - inspectie: onderscheid leerplan voeding 2de en 3de graad - September 2011 - geen nieuw leerplan maar bestaande geëvalueerd:

Nadere informatie

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form Over Uni-form Ontstaan Vanuit de sector ouderenzorg kwam de vraag om uniformiteit te brengen in stagedocumenten voor de begeleiding van leerlingen verzorging. Voorzieningen werkten met evenveel verschillende

Nadere informatie

2. AZ Jan Palfijn. Walter Siau directeur verpleegkunde Semra Kubat - vroedvrouw

2. AZ Jan Palfijn. Walter Siau directeur verpleegkunde Semra Kubat - vroedvrouw 2. AZ Jan Palfijn Walter Siau directeur verpleegkunde Semra Kubat - vroedvrouw Opleidingen 1. Verpleegkunde Frances Martens Sint-Vincentius 2. Opvoeder Benny Nieto VSPW JGZ Jeugd- en GehandicaptenZorg

Nadere informatie

VERZORGENDEN / ZORGKUNDIGEN

VERZORGENDEN / ZORGKUNDIGEN VERZORGENDEN / ZORGKUNDIGEN Woord vooraf Met de komst van de functie van zorgkundige wijzigde het zorglandschap aanzienlijk. Dit roept heel wat vragen op bij het werkveld, maar ook bij geïnteresseerde

Nadere informatie

Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste graad

Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste graad Dienst CUR Guimardstraat 00 BRUSSEL + 07 06 0 www.katholiekonderwijs.vlaanderen DOCUMENT Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste graad 07-0- Mogelijkheden voor het keuzegedeelte in de eerste

Nadere informatie

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs PERSONENZORG BEDRIJFSBEHEER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE INLICHTINGEN ENCORA Geef je talent een kans. Een nieuw vak leren of je loopbaan een andere richting

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen 1 Inleiding Het getuigschrift

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad Techniek-wetenschappen,

Nadere informatie

3 de graad verzorging

3 de graad verzorging 3 de graad verzorging Klankbordgroep 3 de graad verzorging Stages 12 juni 2012 Deel 1 Graadleerplan verzorging Graadleerplan verzorging (min 20 uur) 3 competenties, 7 AD s en 122 LPD Context leerplan Juridisch

Nadere informatie

LICHAMELIJKE OPVOEDING

LICHAMELIJKE OPVOEDING LICHAMELIJKE OPVOEDING Dirk De Bock voor directies en leraren 1 Algemene didactische en pedagogische berichten De overheidsreglementering in verband met documenten bij de lesvoorbereiding is beperkt: de

Nadere informatie

zorg voor de toekomst

zorg voor de toekomst zorg voor de toekomst BSO TSO HBO5 GRAAD 2 VANAF 14 JAAR Verzorging-voeding Modulair aangeboden: Basis huishoudkunde Basis gezondheid Basis communicatie Sociale en technische wetenschappen GRAAD 3 VANAF

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang

Hoofdstuk 1. Gezinsopvang en groepsopvang 1 Ministerieel besluit van 23 mei 2014 tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter

Nadere informatie

Secundair na secundair: Internaatswerking

Secundair na secundair: Internaatswerking Secundair na secundair: Internaatswerking Omschrijving Hier word je opgeleid tot opvoeder in een internaat. Als internaatsopvoeder zal je doorgaans met leerlingen van het lager en/of het secundair onderwijs

Nadere informatie

Don Bosco Groenveld: een opvoedingsproject in het voetspoor van Jan Bosco

Don Bosco Groenveld: een opvoedingsproject in het voetspoor van Jan Bosco Don Bosco Groenveld: een opvoedingsproject in het voetspoor van Jan Bosco Onze school heeft bewust gekozen voor een opvoedingsproject: In dialoog met Don Bosco. We organiseren onze school dan ook naar

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen

MEDEDELING. KWMDJ002 16 maart 2009. Alle opvangvoorzieningen Hallepoortlaan 27 B-1060 BRUSSEL Telefoon: 02 533 12 11 Fax: 02 544 02 80 www.kindengezin.be e-mail : info@kindengezin.be MEDEDELING Het ministerieel besluit over het attest van een basisopleiding levensreddend

Nadere informatie

Een nieuwe school zoeken, een aangepaste studierichting vinden, het is een hele uitdaging.

Een nieuwe school zoeken, een aangepaste studierichting vinden, het is een hele uitdaging. Beste ouders en leerlingen Een nieuwe school zoeken, een aangepaste studierichting vinden, het is een hele uitdaging. We hopen dat de informatie in deze brochure u op weg kan helpen. Blijven er nog zaken

Nadere informatie

W&M. Welzijn & maatschappij. Humane wetenschappen Sociale en technische wetenschappen Bio-esthetiek Haarzorg Verzorging-voeding

W&M. Welzijn & maatschappij. Humane wetenschappen Sociale en technische wetenschappen Bio-esthetiek Haarzorg Verzorging-voeding Welzijn & maatschappij W&M Humane wetenschappen Sociale en technische wetenschappen Bio-esthetiek Haarzorg Verzorging-voeding AT TT T 16 Studiegids tweede graad Humane wetenschappen AT Aardrijkskunde 1

Nadere informatie

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

TWEEDE GRAAD. Technisch Secundair. Algemeen Secundair. Beroepssecundair TSO ASO BSO LATIJN HANDEL KANTOOR SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD Algemeen Secundair ASO Technisch Secundair TSO Beroepssecundair BSO LATIJN HANDEL KANTOOR ECONOMIE SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN VERZORGING- VOEDING WETENSCHAPPEN Het ASO (algemeen secundair

Nadere informatie

De geïntegreerde proef en integrale opdrachten in STW

De geïntegreerde proef en integrale opdrachten in STW Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO De geïntegreerde proef en integrale opdrachten in STW Woord vooraf Hieronder vindt u de tekst (deel 1 en

Nadere informatie

EERSTE GRAAD A-stroom

EERSTE GRAAD A-stroom Versie 2014 0707 Maximum 37 halve evaluatiedagen Wijzigingen naar volgend schooljaar Lessentabel en evaluatiedagen 2014-2015 EERSTE GRAAD A-stroom Eerste leerjaar A Latijn (1L) Aardrijkskunde 2 1 1 1 50

Nadere informatie

Vesaliusinstituut Oostende

Vesaliusinstituut Oostende Vesaliusinstituut Oostende School voor gezondheidsonderwijs School voor mens, welzijn en toegepaste wetenschappen. Studiegebieden personenzorg, chemie, optiek, orthopedische technieken, tandtechnieken

Nadere informatie

BIOLOGIE, CHEMIE EN NATUURWETENSCHAPPEN

BIOLOGIE, CHEMIE EN NATUURWETENSCHAPPEN BIOLOGIE, CHEMIE EN NATUURWETENSCHAPPEN Gerrit Schuermans voor alle leraren De berichten die in de vorige mededelingen werden gepubliceerd en andere interessante informatie over de vakken biologie, chemie

Nadere informatie

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Je wil een nieuwe uitdaging direct na je secundaire opleiding? Je studeert aan het hoger onderwijs en kiest resoluut voor verandering? Kies voor een voedingsberoep!

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

MEDEDELING. Moderne vreemde talen in de B-stroom en in het bso. 1 Algemeen

MEDEDELING. Moderne vreemde talen in de B-stroom en in het bso. 1 Algemeen Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2010-021 datum : 2010-03-26 gewijzigd : 2014-02-06 contact : Dienst Leren en onderwijzen,

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: HALFTIJDS CONTRACTUEEL BEGELEIDER BKO + AANLEG WERFRESERVE NIVEAU C1-C3 / D1-D3 (19/38)

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG De Bengeltjes & De Petteflet

JOBSTUDENTEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG De Bengeltjes & De Petteflet JOBSTUDENTEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG De Bengeltjes & De Petteflet De Buitenschoolse kinderopvanginitiatieven De Bengeltjes en De Petteflet (voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar) zijn op zoek naar veertien

Nadere informatie

Afdeling 1. Attest van kennis van organisatorisch beheer

Afdeling 1. Attest van kennis van organisatorisch beheer 1 Ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Documenten van de leraar

Documenten van de leraar DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Documenten van de leraar SECUNDAIR ONDERWIJS Tijdens je opleiding tot leraar werd je geïnformeerd over o.a. de leerplannen die voor je vak(gebied)

Nadere informatie

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE Voor de periode van 2011 tot 2014 1. Voorstelling van de opleiding begeleider in de kinderopvang en polyvalent verzorgende Het CVO biedt volwassenen met

Nadere informatie

De competentiemeter. Kris Mostrey Evaluatie van competentieontwikkelend leren.

De competentiemeter. Kris Mostrey Evaluatie van competentieontwikkelend leren. De competentiemeter Evaluatie van competentieontwikkelend leren Screenshots Kris Mostrey kris.mostrey@aimit.be www.competentiemeter.be 2011-2015 2011-2015 Kris Mostrey ~ 1 ~ Laatste update: 25-mrt-15 Inhoudsopgave

Nadere informatie

bso Sint - Jozefsinstituut de Robianostraat Borsbeek KOBA ZuidkANT vzw.

bso Sint - Jozefsinstituut de Robianostraat Borsbeek KOBA ZuidkANT vzw. bso Sint - Jozefsinstituut de Robianostraat 11 2150 Borsbeek 03 321 53 51 KOBA ZuidkANT vzw. Beste ouders en leerlingen Een nieuwe school zoeken, een aangepaste studierichting vinden, het is een hele uitdaging.

Nadere informatie

Ik zit in het secundair onderwijs: kan Onderwijskiezer mij helpen?

Ik zit in het secundair onderwijs: kan Onderwijskiezer mij helpen? Onderwijskiezer kan: 1. Helpen bij het verkennen van je interesse! Door het invullen van de I-Like-junior kom je te weten wat jouw belangstelling is. Deze test is bedoeld voor leerlingen van de eerst en

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Studiebrochure 2017 IMK Dilsen-Stokkem

Studiebrochure 2017 IMK Dilsen-Stokkem www.instituutmariakoningin.be Studiebrochure 2017 IMK Dilsen-Stokkem Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem IMK Dilsen-Stokkem Studieaanbod 1 Blz. Een

Nadere informatie