Modern afvalwater beheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modern afvalwater beheer"

Transcriptie

1 Eenvoudiger dan u denkt! Kenmerken: Onafhankelijke leverancier Breed scala aan technieken Toepassen van standaarden Moderne communicatie Open protocollen (IEC) Internet en webtechnologie Projectleiding ISO9001:2000 gecertificeerd De zorg voor ons milieu en de problemen met de berging en transport van afvalwater hebben geleid tot meer aandacht voor het automatiseren en beheer van afvalwaterstelsels. Toenemende problemen door hevige regenval heeft deze aandacht alleen maar versterkt. Een nauwkeurige controle op het functioneren van rioolstelsels en een betere benutting van berging en afvoercapaciteiten door M2M communicatie (machine to machine) zijn enkele aspecten die noodzakelijk zijn geworden. Hoewel het lozingsverbod voorlopig is uitgesteld wordt de druk van de overheid op gemeenten om woningen en kassencomplexen in buitengebieden aan te sluiten op nieuwe of bestaande stelsels steeds groter. Nieuwe technieken vergroten de mogelijkheden om hierop antwoord te geven zodat overstorten en lozen op buitenwater wordt beperkt en afvoercapaciteit en berging beter worden benut. In dit vakgebied heeft Datawatt BV al vele jaren ervaring, niet alleen voor beheer van oppervlaktewater maar ook voor afvalwatersystemen. Bij Datawatt kunt u terecht voor de automatisering van gemalen, de levering van schakelkasten, afstandsbesturing, automatisering, SCADA en rapportage naar management systemen. Moderne communicatietechnieken maken de inzet van RTC (Real Time Control) budgettair steeds aantrekkelijker zodat de capaciteiten van bestaande systemen inzichtelijk gemaakt kunnen worden en daardoor beter benut kunnen worden. Zo kan er zelfs gebruik gemaakt worden van voorspellende software die optimaal inspelen op de te verwachten hoeveelheid regenwater of verdeling van dit regenwater in een bepaalde regio.

2 Toepassen van standaarden Datawatt maakt zoveel als mogelijk gebruik van open standaarden. Binnen het International Electricity Committee (IEC) zag men begin jaren 90 al de noodzaak van standaardisatie en openheid voor afstandsbesturing. Daardoor zijn de protocollen IEC en 104 uitgegroeid tot algemeen geaccepteerde standaarden waarmee onderstations of telemetriestations (remote terminal units) met host systemen communiceren. In het buitenland worden deze standaarden ook in de watermarkt veelvuldig en algemeen toegepast. Naast de uitstekende technische eigenschappen hebben deze protocollen als bijkomend voordeel dat ze specifiek voor afstandsbesturing zijn ontwikkeld, het zijn echte open en gestandaardiseerde, leverancier onafhankelijke protocollen. Naast de IEC protocollen mag niet onvermeld blijven dat ook Modbus en DNP3.0 zich tot standaarden hebben ontwikkeld. Van Modbus zijn echter vele varianten beschikbaar zodat meestal op applicatie niveau aanpassingen gemaakt of ingesteld moeten worden. DNP3.0 is ook een belangrijke standaard die vooral in Noord- en Zuid-Amerika wordt gebruikt. In Europa ligt het accent voor 90% op de IEC protocollen. Datawatt heeft dan ook al vanaf 1994 gekozen voor de IEC protocollen. Vanaf dat moment is ons streven naar standaardisatie alleen maar gegroeid en is een verdere standaardisatie in de markt in volle gang. Op het gebied van programmering voor onderstations is de IEC open PLC standaard uit de PLC wereld door Datawatt BV overgenomen. Het programmeren is eenvoudig door de gebruiker of installateur uit te voeren terwijl investeringen in programma s hun waarde blijven behouden door de overdracht van software tussen verschillende systemen. Onderstations zijn bovendien meestal modulair van opbouw. Kant en klare 1-, 2- of 3-pomps opstellingen kunnen later eenvoudig worden uitgebreid. Een vrije keuze tussen pomp en telemetrie is dan ook te maken. In de software wordt bovendien veelvuldig gebruik gemaakt van functiebouwstenen die als standaard in de software worden opgenomen. Gemalen automatiseren Eén van de kerntaken van Datawatt is de automatisering van gemalen en de levering van daarop toegesneden gemaalcomputers en software. Gemalen kennen vele standaard functies die altijd voorkomen en ze lenen zich dan ook bij uitstek voor standaardisatie van besturingsfuncties. Door de jaren heen heeft Datawatt voor honderden gemalen apparatuur geleverd en met de introductie van de D05 kan van deze expertise gebruik worden gemaakt door de aanschaf van goedkope programma s voor 1, 2 en 3 pomps gemalen. De PLC software is geprogrammeerd en gedocumenteerd in overdraagbare IEC standaard zodat eventuele investeringen hun waarde voor de toekomst behouden en ook op andere PLC s gebruikt kunnen worden. Niet alleen de kleinere gemalen laten zich met een D05 automatiseren maar ook de grote tot zeer grote eindgemalen in stedelijke gebieden zoals het gemaal Marconieweg van de gemeente Schiedam met 3 RWA pompen (5kV) en 4 DWA pompen. Naast de communicatie met host systemen kan de D05 ook lokaal procespresentaties verzorgen door koppelen met intelligente display systemen.

3 De D05 beschikt ook over gedistribueerde I/O via een CAN bus zodat de bedrading voor I/O signalen in grote gemalen beperkt kan worden tot de specifieke schakelkast van bijvoorbeeld een pomp. Het transport van de signalen loopt dan via een 2-draads verbinding naar de Master Control Unit. Op één D05 kunnen meer dan 1000 I/O signalen worden aangesloten en daarmee kunnen zware automatiseringstaken worden uitgevoerd. Bergbezinkbassins Voor de berging van overtollig afvalwater worden steeds meer bergbezink voorzieningen gebouwd, soms zijn het grote betonnen bakken of het bestaat uit een lange buis van grote diameter. Ze zijn bijna allemaal opgebouwd uit een interne en externe overstortdrempel, één of twee ledigingspompen, een spoelpomp of straalpomp en een onderstation voor de automatisering en metingen. Daarnaast heeft ieder bassin zo zijn eigen ontwerpdetails en instrumentatie. Metingen van flow, debiet, dagdebiet, interne en externe overstorten zijn gebaseerd op complexe berekeningen die naast de automatiseringstaken door het onderstation worden uitgevoerd. Bovendien moeten de gegevens gelogd worden zodat ze later deel kunnen uitmaken van de rapportage. Een Datawatt D05 onderstation neemt al deze complexe taken voor zijn rekening met gebruikmaking van de standaard functiebouwstenen. Hierdoor worden de kosten van de nieuwbouw van de schakelkast en het later toevoegen van een meting, pompsysteem of berekening goedkoper. Datawatt kan de programmering uitvoeren en zorgdragen voor de complete instrumentatie en begeleiding van het project. Overstortmetingen Het beperken van overstorten en het meten van de hoeveelheid overgestort water worden steeds belangrijker vanwege de zorg voor ons milieu die door waterschappen wordt vertaald in steeds strengere regels en voorschriften. Daarom moet er veel meer gemeten en geregistreerd worden. Een overstortmeting bestaat uit een daarvoor geschikte nauwkeurige niveauopnemer, een overstortdrempel en een datalogger. Hij hoeft alleen maar in werking te treden wanneer er een overstort dreigt te komen, tijdens, en een beperkte tijd daarna. Voor het berekenen van de overstort dienen een aantal parameters bekend te zijn en moeten voldoende metingen met hoge nauwkeurigheid worden uitgevoerd. Aan al deze eisen kan door de Datawatt apparatuur worden voldaan. Drukriolering besturen De pompputten van een drukriolering laten zich goed besturen vanuit het tussengemaal waar een D05 is opgesteld. De D05 communiceert met de pompputten via de voedingskabel, een speciaal gelegde vaste lijn of via radio communicatie. De pompput-units kunnen eenvoudige lokale besturingen zijn van bijvoorbeeld HiTechnologies of eenvoudige I/O units die verder geen intelligentie hebben en daarom remote bestuurd worden vanuit het tussengemaal. Wanneer de capaciteit van de persleiding beperkt is, is het in sommige gevallen noodzakelijk dat de huis- en bedrijfsaansluitingen met eigen meet- en besturingsapparatuur uit te rusten. Dit is niet alleen nodig om de lokale besturing te verzorgen maar ook de centrale besturing het lokale programma te laten beïnvloeden zodat de afvoer van de persleiding optimaal kan worden benut. In dit geval kan de kleinste D05 als gemaalcomputer ingezet worden. Deze unit heeft binnen de afmetingen van 120 x 120 mm 8 digitale ingangen, 3 digitale uitgangen en 4 meetingangen aan boord zodat ze zelfs in de kleinste kasten kunnen worden gebouwd.

4 Grondwatermetingen Stijgend grondwater, kwelwater, drangwater en teveel bebouwd oppervlak beperken de natuurlijke berging van regenwater in de bodem. Daarnaast hebben de vermindering van grondwaterverbruik en natuurbeheer effecten op grondwaterstanden. Daarom wordt op steeds meer plaatsen in Nederland grondwater monitoring toegepast. Metingen worden anders dan in het verleden nu meestal automatisch uitgevoerd door sensoren in peilbuizen die met een datalogger zijn verbonden. Het op afstand uitlezen kan doormiddel van GSM of SMS communicatie. Omdat het aanbrengen van een netvoeding dikwijls niet mogelijk is moet de apparatuur op batterij of zonnecel kunnen werken. Voor het uitvoeren van grondwatermetingen maakt Datawatt gebruik van apparatuur van derden waarmee met bijvoorbeeld TelDas gecommuniceerd kan worden. Schakelkasten Besturing- en meetinstallaties worden door Datawatt in allerlei maten en uitvoeringen ontworpen en gebouwd. De kasten worden zodanig opgezet dat zij turnkey voorgeprogrammeerd en klaar zijn voor installatie in het veld. Meetapparatuur, sterdriehoek schakelaars, frequentie omvormers etc. Het kan allemaal geleverd worden en in één behuizing tot een complete voedings- en schakelinstallatie samengebouwd worden. De compacte afmetingen van de D05 zorgen er natuurlijk voor dat de grootte van de kasten daardoor zeker niet nadelig beïnvloed worden. Soms kunnen zelfs zeer kleine kasten toegepast worden. Moderne communicatie technieken Bij Datawatt kunt u terecht voor alle mogelijke communicatietechnieken. Belangrijk voor moderne netwerken zoals glasvezel, Ethernet en GPRS zijn het gebruik van geschikte protocollen die op TCP/IP gebaseerd moeten zijn. De kosten van communicatie kunnen net als het onderhoud onderling sterk verschillen en kunnen zwaar wegen in de totale kosten van eigendom die voor de gebruiker uiteindelijk de doorslag zullen geven. Datawatt kan u hierin adviseren. SMS SMS (Short Message Service) heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig medium ook in de meet- en meld systemen van technische automatiseringssystemen. Er kunnen niet alleen alarmen en meldingen mee verstuurd worden maar ook gelogde metingen en bedrijfsuren. De berichten kunnen worden verzonden naar een mobiele telefoon, een website of naar een centraal systeem. Het nadeel is dat er geen goede tweerichting communicatie mogelijk is. SMS leent zich voor korte berichten die af en toe, weliswaar regelmatig, verstuurd worden. Voor grote hoeveelheden data is dit medium te duur.

5 GSM De vertrouwde kieslijn van de KPN is in veel gevallen verdrongen door GSM (Global System for Mobile communication) dat goedkoper en vooral efficiënter kan worden geïnstalleerd. Het is een eenvoudig en goedkoop medium vooral wanneer gebruik wordt gemaakt van speciale data-abonnementen. GSM is bij uitstek het medium voor offline M2M communicatie zoals gelogde gegevens op te halen en om commando s en instellingen over te brengen. Als er niets bijzonders aan de hand is wordt meestal één keer per dag met het onderstation gecommuniceerd om de laatste gegevens op te halen en om te controleren of het onderstation nog goed functioneert. In geval van calamiteit moet het onderstation zelf initiatief kunnen nemen om een alarm door te geven terwijl het voor de operator mogelijk moet zijn een monitor verbinding te leggen zodat het proces in real time gevolgd kan worden. GPRS Met GPRS (General Packet Radio Service) heeft de gebruiker de mogelijkheid om zijn netwerk uit te breiden tot in het veld en kan een vrijwel continue verbinding opzetten met onderstations. Daarvoor is nodig dat men centraal toegang krijgt tot het netwerk van de GPRS aanbieder. GPRS is niet zo eenvoudig toe te passen als GSM maar heeft grote voordelen omdat tot en met het onderstation TCP/IP communicatie kan worden toegepast. De verbinding is niet alleen veel sneller dan bij GSM maar kan ook continue in bedrijf zijn. Zodra het centrale systeem een verbinding heeft opgebouwd kan continue gecommuniceerd worden. Een ander voordeel is dat men alleen betaalt voor de hoeveelheid data die wordt verstuurd en niet zoals bij GSM voor de tijd dat de verbinding open staat. Het is daarom van belang dat men kiest voor een goed protocol, bij voorkeur niet voor een master - slave protocol zoals IEC101 of een scan protocol zoals Modbus maar bijvoorbeeld IEC104 dat in alle facetten op TCP/IP is gebaseerd en gebruik maakt van ontvangstbevestiging van individuele pakketjes. Het verpakken van seriële protocollen zoals Modbus in TCP/IP is een manier om over GPRS te communiceren maar dit leidt tot duurdere communicatie. ADSL Door de komst van ADSL (Asynchroneous Digital Subscriber Link) wint de ouderwetse telefoonlijn weer aan interesse. Voor aantrekkelijke prijzen kan deze lijn met ADSL worden uitgerust zonder dat betaalt hoeft te worden voor het gewone telefoonabonnement. Dat geldt niet alleen voor stedelijke gebieden maar dikwijls ook al voor het landelijke gebied. Met ADSL kan men via VPN (Virtual Private Network) technieken een eigen netwerk met onderstations opbouwen. Daarmee ontstaat een snelle op TCP/IP gebaseerde verbinding tussen onderstations en centrale applicatie. In principe is ADSL zeer betrouwbaar, de kosten dient men af te wegen tegen bijvoorbeeld GPRS en andere communicatie media. Voor zware applicaties bijvoorbeeld om zuiveringsinstallaties te koppelen met een centraal systeem is ADSL een uitkomst. Radio In Nederland kan men conform de Europese richtlijnen gebruik maken van vrije radio frequenties. De introductie van hot spots en draadloze netwerken zijn daar de resultaten van. Ook voor toepassing in industriële projecten is inmiddels veel apparatuur op de markt gekomen. Een nadeel van de toegelaten frequenties en uitgangsvermogen (10 tot 100 mw) is het beperkte bereik dat sterk samenhangt met de hoogte van de antenne. Dit neemt niet weg dat radio zich voor projecten met een geografisch beperkte verspreiding goed laat toepassen. Bovendien kan men doormiddel van repeating (herhalen) netwerken aan elkaar koppelen. Voorbeelden van toepassing zijn de besturing en regeling van drukriolering of aansturen van achterliggende gemalen. Het grote voordeel van vrije radio is dat er geen communicatie kosten aan verbonden zijn, de snelheid is zeer goed (typisch 9600 bps.) en de radio s kunnen serieel, bijvoorbeeld op een D05, worden aangesloten. Communicatie over 230/400 VAC voedingskabel Rioolgemalen hebben spanning nodig om te werken, er ligt dus een voedingskabel die gebruikt kan worden voor communicatie. Men spreekt in dit geval over PLC of Power Line Communication. Veelal wordt hiervoor het zg. LON protocol gebruikt. Na jaren van experimenteren en proefprojecten is aantrekkelijk geprijsde apparatuur op de markt gekomen waarmee projecten voor drukriolering uitgevoerd kunnen worden.

6 Communicatie over voedingskabels hebben ook hun beperking. Zo is de te overbruggen afstand beperkt en zijn transformatoren in het elektriciteitsnet natuurlijke barrières waarlangs geen communicatie mogelijk is. Verder kan assimilatie verlichting van tuinders behoorlijke storing veroorzaken. Op lang gerekte voedingsleidingen met weinig andere aansluitingen kunnen behoorlijke afstanden tot enkele kilometers overbrugd worden. De communicatie snelheid is beperkt, het gaat hierbij om enkele berichten per seconde. Alarmeren en doormelden Het bewaken van kritische onderdelen van een stelsel wordt steeds belangrijker. Wanneer een gemaal in storing is of een berging dreigt over te lopen dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden. Dit kan door middel van alarmmelders zoals de D24 of onderstations zoals de D05. Melding kan plaatsvinden direct naar een GSM toestel, semafoon of naar een centraal systeem zoals bijvoorbeeld TelDas. Wanneer veel objecten bewaakt moeten worden is een centraal doormeldsysteem een efficiënte manier om alarmen door te melden en te beheren. Met de doormeldmodule van TelDas kunnen ook complete wachtdiensten met roosters worden samengesteld. De moderne manier van doormelden gaat meestal via SMS berichten hoewel semafoonnetwerken nog niet uitgediend zijn. De laatst genoemde netwerken hebben een betere bereikbaarheid en wanneer berichten op de centrale afgeleverd worden, wordt de goede ontvangst bevestigd. De SMS centrale bevestigt niet de goede ontvangst maar zal het bericht voor een bepaalde tijd bufferen en het bericht afleveren zodra het GSM toestel zich weer op het netwerk meldt. Beleidsrapportage Meten is weten, automatiseren is managen en rapportage is beheren. Zonder efficiënte rapportage is beleid en controle op het beleid nauwelijks uit te voeren. Het nemen van maatregelen, investeringen en periodiek onderhoud moeten resulteren in minder storingen, minder overstorten of een verbeterde afvoer. Het is verder goed te weten dat alle door Datawatt opgeslagen informatie beschikbaar wordt gesteld in standaard databases die door de gebruiker vrij benaderd kunnen worden. Koppelingen naar bestaande informatiesystemen zijn mogelijk zonder dat daarbij de onafhankelijkheid van het telemetriesysteem wordt aangetast.

7 Natuurlijk moet het mogelijk zijn om van historische gegevens snel trends en grafieken maar ook rapporten uit te draaien. Dit is van belang bij storingsonderzoek en rapportage van individuele gemalen, overstorten of afvoeren. Het automatisch genereren van, van te voren gedefinieerde rapporten over vastgestelde periodes is mogelijk. Er zijn vele andere mogelijkheden waarbij volledig internet of intranet georiënteerde rapportage software door Datawatt kan worden ingezet. Real Time Control Real Time Control betekent in afvalwaterprojecten het zonder vertraging besturen van processen en gemalen die bijvoorbeeld op één persleiding of riool lozen. Dit wordt gedaan om bergingsmogelijkheden beter te benutten en om de afvoer over een bepaalde periode uit te smeren. Real Time Control kan worden uitgevoerd door een onderstation dat als master functioneert van een groep slave stations of centraal door een SCADA oplossing. Voorwaarde om RTC uit te voeren is de directe beschikbaarheid van meetinformatie en de mogelijkheid om snel pompen in of uit te schakelen. De keuze voor het communicatie medium en protocol is daarbij van groot belang. D01 en D05 onderstations zijn geschikt om op basis van de krachtige PLC software deze regelingen met een aantal slaves uit te voeren. Bovendien kunnen op basis van de Datawatt software centrale RTC systemen worden gebouwd. Centrale systemen Uiteindelijk komen alle gegevens tezamen in een centraal computer systeem. Hoe een dergelijk computer systeem er uit ziet en wat er allemaal mee gedaan wordt is sterk afhankelijk van de gewenste functies van de eindgebruiker. Datawatt heeft vele mogelijkheden in huis om kleine en grote systemen te kunnen leveren en opzetten. Bovendien kunnen de Datawatt onderstations in de meeste gevallen ook met systemen van derden communiceren zodat de gebruiker of System Integrator niet aan Datawatt is gebonden. Aan de andere kant is de software van Datawatt geschikt om met onderstations van derden zoals T-Box, TMX, Flygt en Observator te communiceren. Datawatt zelf levert software voor de volgende oplossingen: WinCoach Suite: WinCoach is de productgroep waarin modern gestructureerde programma s voor communicatie en beheer van telemetrie en telecontrole systemen zijn ondergebracht. Deze software modules kunnen zowel onafhankelijk als in combinatie met elkaar worden gebruikt. WinCoach software kan worden ingezet voor diverse centrale systemen tot en met tienduizenden I/O signalen. De software is geschikt voor communicatie met verschillende telemetrieprotocollen en biedt open interfaces voor host applicaties van derden. TelDas: Voor telemetrie & data-acquisitie. Dit software pakket is bedoeld voor grafische presentatie en rapportage van onderstations en andere meetapparatuur in het veld. Het is beschikbaar voor kleine en middel grote systemen variërend van 200 I/O punten tot I/O punten. Het is een complete oplossing waarmee veel projecten in de watermarkt en infrastructuur kunnen worden beheerd.

8 Adroit Technologies producten: Voor de bouw van grotere centrale systemen maakt Datawatt al jarenlang gebruik van de producten van Adroit Technologies uit Zuid-Afrika. De producten blinken uit door hun modern ontwerp, openheid, betrouwbaarheid en ondersteuning. Met deze producten kunnen krachtige centrale oplossingen gerealiseerd worden die zich met de grootste systemen in de markt kunnen meten. Krachtig in presentatie en koppelingen met andere informatie bronnen zoals Meteo, Rijkswaterstaat en andere beschikbare databases. De volgende producten worden toegepast: - ADROIT Open Automation Technology: Krachtige SCADA software voor bewaken, alarmeren, bedienen, informatie verzamelen en automatiseren. Bestaat uit servers en clients die verspreid in een netwerk kunnen voorkomen maar in één systeem werken. - VIZNET Industrial Information Portal: Dit product is in staat om op een geavanceerde manier gegevens uit diverse databronnen (op netwerk, intranet of internet) te verzamelen, te manipuleren, te presenteren en om processen zowel administratief als technisch aan te sturen. - HOPUS Web based reporting: Uit diverse bronnen gegevens putten, samenstellen, rapporten en grafieken maken. Ze kunnen automatisch of handmatig worden gegenereerd en via internet in diverse formaten zoals Excel, HTML en PDF worden gedistribueerd. Het project dat Datawatt uitvoert voor Waterschap Hunze en Aa s is een goed voorbeeld van een integraal hoofdpost systeem waarin deze software wordt gebruikt om informatie en besturingen voor afvalwater- en oppervlaktewater objecten in één systeem samen te brengen. Bezoekadres: Tukseweg 128d, 8331 LH Steenwijk, Postadres: Postbus 119, 8330 AC Steenwijk. Nederland Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) Website: Uitgave November 2005, Versie 1.7 Wijzigingen voorbehouden

L A N D Y T E L E M E T R I E S Y S T E M E N

L A N D Y T E L E M E T R I E S Y S T E M E N INLEIDING Tegenwoordig worden steeds hogere eisen gesteld aan het waterbeheer. Landustrie levert geavanceerde technieken waarmee de besturing, signalering en gegevensregistratie van gemalen, zuiveringen

Nadere informatie

Energiebeheer op afstand

Energiebeheer op afstand Energiebeheer > > > OP AFSTAND Draadloze elektriciteitsmeters > Draadloze pulstransmitters Onderstations met Ethernet en GPRS/UMTS WEBBased datacollectiesysteem Overzichtelijke rapporten Multi-site Energiebeheer

Nadere informatie

i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie

i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie i-view 2.0: The Next Level in Telemetrie Watermanagement is onontbeerlijk in een waterrijk land als Nederland. In het belang van veiligheid en milieubescherming

Nadere informatie

Maatwerk in telemetrie en automatisering

Maatwerk in telemetrie en automatisering Maatwerk in telemetrie en automatisering Datawatt. Specialisten in vanzelfsprekendheden Wat gebeurt er wanneer onverwacht de elektriciteit uitvalt? Wat zijn de consequenties als er plotseling geen water

Nadere informatie

Data sheet. MJK Automation B.V. Castricummer Werf 144 NL-1901 RS Castricum Tel.: 0251-672171 Fax: 0251-671951 mjk@mjk.com www.mjk.

Data sheet. MJK Automation B.V. Castricummer Werf 144 NL-1901 RS Castricum Tel.: 0251-672171 Fax: 0251-671951 mjk@mjk.com www.mjk. De Comtroller 702 is ontworpen voor controle en monitoring van kleinere pompstations en watervoorraad-stations. De Comtroller 702 is een complete unit met in- en uitgangen, CPU, datalogger en communicatie-poort

Nadere informatie

Machine onderhoud via de Cloud

Machine onderhoud via de Cloud Machine onderhoud via de Cloud Hoe kunnen we onze klanten sneller en efficiënter service verlenen met minder kosten Door: Peter Noodelijk IIoT = Industrial Internet of Things, Industrie 4.0 Producten staan

Nadere informatie

Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401

Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401 Energiebesparing BROCHURE NL 6.00 ENERGY BROCHURE 1401 H E L D E R E N M I L I E U B E S P A R E N D C O N C E P T MJK Connect is een multi-functionele pomp regelaar en SCADA unit, in één behuizing. Tijdens

Nadere informatie

TMX-NET PRO. Veilig op afstand beheren via internet. smart telecontrol

TMX-NET PRO. Veilig op afstand beheren via internet. smart telecontrol TMX-NET PRO Veilig op afstand beheren via internet smart telecontrol Overal en altijd, compleet en veilig beheer via de cloud clients tablets secure internet smartphones Voordelen TMX-Net Pro Universeel

Nadere informatie

Diver Telemetrie. Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie

Diver Telemetrie. Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie Telemetrie Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie Maximaliseer datakwaliteit Verminder operationele kosten Near real-time informatie -NETZ BEHEER 3 UW DATA IN STAPPEN Introductie -NETZ

Nadere informatie

LMX800. Open telecontrol onderstation. smart telecontrol

LMX800. Open telecontrol onderstation. smart telecontrol LMX800 Open telecontrol onderstation smart telecontrol Features Open en modulair concept voor universele toepassing Telecontrol functionaliteit standaard ingebouwd Directe aansluiting voor TCP/IP (tele)communicatie

Nadere informatie

Het managementsysteem voor intelligente veiligheid. FlexES Guard

Het managementsysteem voor intelligente veiligheid. FlexES Guard Het managementsysteem voor intelligente veiligheid naast overzicht ook inzicht De overvloed aan informatie die we Het modulaire beschikt tegenwoordig moeten verwerken, is over de volgende functionaliteiten:

Nadere informatie

De opdrachtnemer dient gezamenlijk met de directie de telemetrie-koppeling te testen en inbedrijf te stellen.

De opdrachtnemer dient gezamenlijk met de directie de telemetrie-koppeling te testen en inbedrijf te stellen. Bijlage xxxxxxxxx: voorschriften applicatiesoftware Besturing Het complete besturingssysteem van de installatie dient volgens de standaard van de gemeente geïntegreerd te worden in het bestaande telemetriesysteem

Nadere informatie

Chatter DATALOGGER MET BATTERIJ EN MODEM BROCHURE NL 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter DATALOGGER MET BATTERIJ EN MODEM BROCHURE NL 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter DATALOGGER MET BATTERIJ EN MODEM BROCHURE NL 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A A N B R E K E N D E T E C H N O L O G I E De Chatter is ontwikkeld voor regeling en meting van de waterstand op plaatsen

Nadere informatie

Ondernemend in waterbeheer

Ondernemend in waterbeheer Ondernemend in waterbeheer Nederland is onlosmakelijk verbonden met water. Het zit in ons DNA. Al dat water moeten we optimaal beheren. Daar weet u alles van. Van der Linden Pomptechniek is specia list

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS GROUNDWATER IS OUR BUSINESS Diver-NETZ BEHEER UW DATA IN 3 STAPPEN Diver-NETZ is een compleet draadloos systeem voor het effectief en efficiënt beheren van grond- en oppervlaktewatermeetnetten. Diver-NETZ

Nadere informatie

De compacte hybride AlphaBox centrale voor de particuliere en klein zakelijke markt

De compacte hybride AlphaBox centrale voor de particuliere en klein zakelijke markt Geproduceerd door: De compacte hybride AlphaBox centrale voor de particuliere en klein zakelijke markt Alphatronics B.V. Watergoorweg 71 3861 MA NIJKERK Tel: 033-2459944 Fax: 033-2453149 www.alphatronics.nl

Nadere informatie

ENERGIEMONITORING > > > VOOR SMART FACTORIES ENERGIEBESPARING BENCHMARKING KOSTENTOEWIJZING CONTRACTBEWAKING

ENERGIEMONITORING > > > VOOR SMART FACTORIES ENERGIEBESPARING BENCHMARKING KOSTENTOEWIJZING CONTRACTBEWAKING ENERGIEMONITORING > > > VOOR SMART FACTORIES ENERGIEBESPARING > BENCHMARKING KOSTENTOEWIJZING CONTRACTBEWAKING WATER PERSLUCHT GAS STOOM Energiebeheer in de industrie ELEKTRA ANDERS Bedrijven willen niet

Nadere informatie

Draadloze registratie en alarmering

Draadloze registratie en alarmering Draadloze registratie en alarmering www.re5al.nl Draadloze (temperatuur)registratie IceSpy Notion Pro is de opvolger van het succesvolle System5 en maakt gebruik van de nieuwste draadloze technieken. Niet

Nadere informatie

Experience matters. Introductie ixor. Introductie ixor

Experience matters. Introductie ixor. Introductie ixor Introductie ixor Introductie ixor! ixor is in 2002 door drie partners opgericht;! Gevestigd in Mechelen, België! Bestaat uit 50 ervaren en gedreven IT professionals! Wij bedienen diverse klanten in België,

Nadere informatie

1945, eerste DC. Eigen logo

1945, eerste DC. Eigen logo 1945, eerste DC Eigen logo Doelstelling: Binnen uw computer ruimte verzamelt u diverse informatie over bijvoorbeeld stroomverbruik van uw apparatuur. Via welk netwerk kunt u deze data verwerken. Welk

Nadere informatie

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend.

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva blue id & Top control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva Blue ID & Top Control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Nooit eerder waren gebruiksgemak, snelheid en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie

Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie Bijlage: Toelichting gebruikte terminologie Er zijn veel mogelijkheden op het gebied van camerabewaking en daarom is het soms erg lastig om te weten waardoor er verschillen in kwaliteit en prijs ontstaan.

Nadere informatie

Emeris Log oplossing. Sleutel functies en voordelen

Emeris Log oplossing. Sleutel functies en voordelen Emeris Log oplossing Met de Emeris Log-oplossing kunt u de consumptie van een watermeter 24 uur per dag controleren. Het is eenvoudig te installeren en voorkomt dure IT-projecten. Het concept bestaat uit

Nadere informatie

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter Straatkast POP locatie Datacenter Het beheer van uw telecomruimten neemt veel tijd in beslag en is een kostbaar proces. U heeft immers 24/7 personeel nodig dat alle processen nauwkeurig in de gaten houdt.

Nadere informatie

SiteLocator. RFID tag FLA. Kno-Tech R F I D t e c h n o l o g i e s. Bereik van verschillende typen antennes

SiteLocator. RFID tag FLA. Kno-Tech R F I D t e c h n o l o g i e s. Bereik van verschillende typen antennes RFID anti-diefstal systeem voor materialen, auto's, machines, enzovoort(s). RFID monitoring, het monitoren van patrouilles en looproutes van bewakers/beveiligingsmedewerkers. Eenvoudige bediening van het

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

Het TA project. Technische Automatisering van het waterbeheer. Ing. Hans van der Does hvanderdoes@hhdelfland.nl

Het TA project. Technische Automatisering van het waterbeheer. Ing. Hans van der Does hvanderdoes@hhdelfland.nl Het TA project Technische Automatisering van het waterbeheer Ing. Hans van der Does hvanderdoes@hhdelfland.nl Wie ben ik? Senior technisch specialist Installatieverantwoordelijke en betrokken bij nieuwbouw

Nadere informatie

DATALOGGERS. Technolog - Cello 8-kanaals CELLO 8 KANAALS SMS/GPRS DATALOGGER

DATALOGGERS. Technolog - Cello 8-kanaals CELLO 8 KANAALS SMS/GPRS DATALOGGER TECHNOLOG - CELLO 8-KANAALS Technolog - Cello 8-kanaals CELLO 8 KANAALS SMS/GPRS DATALOGGER Volledig geïntegreerde SMS/GPRS datalogger Elk kanaal kan onafhankelijk geselecteerd worden voor digitale of

Nadere informatie

HYDROVAR. toegenomen flexibiliteit en besturing met De nieuwe generatie

HYDROVAR. toegenomen flexibiliteit en besturing met De nieuwe generatie HYDROVAR toegenomen flexibiliteit en besturing met De nieuwe generatie Hydrovar pompbesturing maakt pompen flexibeler en efficiënter m Wand- of motormontage m Meer flexibiliteit m Kostenbesparend m Hitech

Nadere informatie

Controle over openbare verlichting. Altijd en overal met de TeleController

Controle over openbare verlichting. Altijd en overal met de TeleController Controle over openbare verlichting Altijd en overal met de TeleController 2 Met de TeleController van Ziut bedient u snel, betaalbaar en veilig iedere lichtmast op afstand Controle over openbare verlichting

Nadere informatie

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe generatie Hydrovar drukverhogingssets brengt pompen naar een hoger niveau van flexibiliteit en efficiëntie. Montage op de

Nadere informatie

HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties

HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties PROFIBUS Nederland PROFIBUS, PROFINET HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties Edegem, 8 juni 2010 De reden De reden voor het initiëren van zo n project kan het verbeteren van de productie

Nadere informatie

www.kno-tech.com AlarmLocator

www.kno-tech.com AlarmLocator KnoTech biedt innovatieve oplossingen in productbeveiliging en RFID technologie voor: Detailhandel Industrie Bibliotheken/Mediatheken Periferie Logistiek AlarmLocator RFID antidiefstal systeem voor materialen,

Nadere informatie

HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties

HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties HART en 4 20 ma integreren in een PROFIBUS-installaties Edeg, 12 november 2009 De reden De reden voor het initiëren van zo n project kan het verbeteren van de productie en of veiligheid zijn. De Nationale

Nadere informatie

Nieuw: de PowerMax Plus centrale

Nieuw: de PowerMax Plus centrale Nieuw: de PowerMax Plus centrale Inleiding Nog meer gemak, nog meer mogelijkheden en nog meer flexibiliteit voor zowel de installateur als eindgebruiker. Dit alles gaat volledig op voor de nieuwe PowerMax

Nadere informatie

DATALOGGERS. Technolog Cello 3-kanaals CELLO - 3-KANAALS SMS/GPRS DRUK EN FLOW DATALOGGER

DATALOGGERS. Technolog Cello 3-kanaals CELLO - 3-KANAALS SMS/GPRS DRUK EN FLOW DATALOGGER TECHNOLOG CELLO 3-KANAALS CELLO - 3-KANAALS SMS/GPRS DRUK EN FLOW DATALOGGER Volledig geïntegreerde GSM/SMS/GPRS datalogger Ondersteunt gemiddelde en statistische registratie Optionele drukingang Twee

Nadere informatie

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Professional 2 Efficiency door aanpassing Ideale oplossingen voor uw succes Om onmiddellijke reacties op noodoproepen, snelle service en naadloze communicatie

Nadere informatie

Meten is weten! Nauwkeurig inzicht stroomverbruik en efficiënt energiemanagement

Meten is weten! Nauwkeurig inzicht stroomverbruik en efficiënt energiemanagement Meten is weten! Nauwkeurig inzicht stroomverbruik en efficiënt energiemanagement Who s talking? Alfred Rombeek Saia-Burgess Benelux B.V. www.saia-pcd.com/nl Controls specialisten Integratie toonaangevende

Nadere informatie

PROBA 4. Bananenrijping onder controle. World leaders in process control.

PROBA 4. Bananenrijping onder controle. World leaders in process control. PROBA 4. Bananenrijping onder controle World leaders in process control. Uitgebreide controle met de PROBA 4 Bananenrijperijen eisen bananen met exact de juiste rijpheid op exact het juiste moment. Aan

Nadere informatie

Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1

Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1 Intelligente Verkeers Regel Installatie (ivri) Fase 1 Deliverable C: Standaard tekst uitvraag Standaardtekst voor uitvraag bij vervanging VRI's voor wegbeheerders (t.b.v. voorbereiding infrastructuur op

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Telecontrol systeem PCE-GPRS 2 Telecontrol systeem GPRS met Quad Band (900/1800/850/1900 MHz) / 4x Analoge ingang / 4x Digitale ingang / 4x Temperatuur ingang/ 4x Open collector uitgang / Dataloggerfunctie

Nadere informatie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Share our Vision for Automation

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Share our Vision for Automation De PROFIBUS, PROFINET & Share our Vision for Automation IO-Link dag 2010 Veiligheidstechniek Machine veiligheid in PROFIBUS en PROFINET 2 Harm Geurink Product Manager AUTOMATION systems Phoenix Contact

Nadere informatie

Connect SUPERIEURE FLEXIBILITEIT BROCHURE NL 6.05 CONNECT BROCHURE 1507

Connect SUPERIEURE FLEXIBILITEIT BROCHURE NL 6.05 CONNECT BROCHURE 1507 Connect SUPERIEURE FLEXIBILITEIT BROCHURE NL 6.05 CONNECT BROCHURE 1507 C O N N E C T - F A N T A S T I S C H E M O G E L I J K H E D E N Connect biedt deze voordelen: Beheer en monitoring van pompgemalen

Nadere informatie

HYDROVAR. toegenomen flexibiliteit en besturing met de nieuwe generatie

HYDROVAR. toegenomen flexibiliteit en besturing met de nieuwe generatie HYDROVAR toegenomen flexibiliteit en besturing met de nieuwe generatie Hydrovar pompbesturing maakt pompen flexibeler en efficiënter m Wand- of motormontage m Meer flexibiliteit m Kostenbesparend m Hitech

Nadere informatie

voor een flexibel beheer van uw pompinstallaties

voor een flexibel beheer van uw pompinstallaties >> Systeemonafhankelijke telemetrie voor een flexibel beheer van uw pompinstallaties Altijd op de hoogte Voor een optimaal waterbeheer is een adequate telemetrie onmisbaar. Met iview kan u uw pompstations

Nadere informatie

Welke bijdrage leveren digitale sensoren voor de Smart Industry?

Welke bijdrage leveren digitale sensoren voor de Smart Industry? Welke bijdrage leveren digitale sensoren voor de Smart Industry? Agenda Smart Industry Smart Sensoren anno 2016 Analoge sensoren Digitale sensoren IO-link sensoren Slot Smart Industry Industrie 4.0 is

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

Intelligente stroomtransformatoren

Intelligente stroomtransformatoren Intelligente stroomtransformatoren Besparen in montagetijd en ruimte Nauwkeuriger dan losse trafo en omvormer combinatie Hoge stromen kunnen direct gemeten worden Minder bedrading, dus minder kans op storing

Nadere informatie

ORION Smart Vibration Monitoring Terminal. Always keep an eye on vibrations. 01dB.com

ORION Smart Vibration Monitoring Terminal. Always keep an eye on vibrations. 01dB.com ORION Smart Vibration Monitoring Terminal Always keep an eye on vibrations 01dB.com ORION Smart Vibration Monitoring Terminal Door de steeds sneller toenemende stedelijke ontwikkeling, komen er elke dag

Nadere informatie

Industrial Ethernet 2014. Verbeter de transparantie en beschikbaarheid van uw proces

Industrial Ethernet 2014. Verbeter de transparantie en beschikbaarheid van uw proces Industrial Ethernet 2014 Verbeter de transparantie en beschikbaarheid van uw proces - Verbeter de transparantie en beschikbaarheid van uw proces Met de mogelijkheden van de nieuwste generatie PAC - (Programmable

Nadere informatie

GSMS USB GSM/GPRS - SMS Melder Versie 20 e.v.

GSMS USB GSM/GPRS - SMS Melder Versie 20 e.v. GSMS 3000 USB GSM/GPRS - SMS Melder Versie 20 e.v. Telesignal Europe BV Accustraat 27 A 3903 LX Veenendaal Tel. 0318-522233 Fax. 0318-510573 Email: info@telesignal.com 1 Algemeen De GSMS 3000 is een professionele

Nadere informatie

Besteksteksten BRC 23. (met lokale In en Uitgangen) Controller (Centrale Processor Unit) (met lokale In en Uitgangen)

Besteksteksten BRC 23. (met lokale In en Uitgangen) Controller (Centrale Processor Unit) (met lokale In en Uitgangen) Besteksteksten BRC 23 Controller (Centrale Processor Unit) De Centrale Processor Unit (CPU of systeemcontroller) is van het fabricaat BRControls Nederland of gelijkwaardig en bestaat uit een web based

Nadere informatie

Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix TRANSMITTER VOOR OPGELOSTE ZUURSTOF BROCHURE NL 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MET MINIMAAL ONDERHOUD De Oxix transmitter is een nieuw en uniek MJK instrument voor het meten van opgeloste zuurstof.

Nadere informatie

Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management.

Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management. Veilig, flexibel en intelligent EMKA Rack Management www.emka-electronics.com Monitoring Service Toegangscontrole 2 Veiligheid voor alles Rack Management van EMKA Electronics De verscherpte voorschriften

Nadere informatie

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS GRUNDWATER IS UR BUSINESS Mini-Diver Kostenefficiënt De Mini-Diver is gebaseerd op een ingenieus en bewezen concept en geldt als een zeer betrouwbaar instrument voor autonome metingen en registratie van

Nadere informatie

De opdrachtnemer dient gezamenlijk met de directie de telemetrie-koppeling te testen en inbedrijf te stellen.

De opdrachtnemer dient gezamenlijk met de directie de telemetrie-koppeling te testen en inbedrijf te stellen. Bijlage xxxxxxxxx: voorschriften applicatiesoftware Besturing Het complete besturingssysteem van de installatie dient volgens de standaard van de gemeente geintegreerd te worden in het bestaande centrale

Nadere informatie

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe generatie Hydrovar drukverhogingssets brengt pompen naar een hoger niveau van flexibiliteit en efficiëntie. Montage op de

Nadere informatie

MJK Automation UW PARTNER IN MEET- EN REGELTECHNIEK BROCHURE NL 1.00 PRODUKT BROCHURE 1401

MJK Automation UW PARTNER IN MEET- EN REGELTECHNIEK BROCHURE NL 1.00 PRODUKT BROCHURE 1401 MJK heeft meer dan 40 jaar ervaring als producent en leverancier van meet- en regel apparatuur, bij elk soort (afval)watervoorziening. Het MJK netwerk verkoopt wereldwijd aan meer dan 40 landen. 1 MJK

Nadere informatie

Draadloze 30 groepen beveiligingscentrale

Draadloze 30 groepen beveiligingscentrale Draadloze 30 groepen beveiligingscentrale NCP nr. IQA01503-CCS Alphatronics b.v. versie 1.1./26 januari 2005 Geleverd door Alphatronics b.v. Watergoorweg 71 3861 MA NIJKERK wwww.alphatronics.nl Nieuw:

Nadere informatie

HMI s ontsluiten machines naar het WEB

HMI s ontsluiten machines naar het WEB HMI s ontsluiten machines naar het WEB Grip op uw machine onafhankelijk van zijn locatie Door: Bert-Jan Ruesink Email: b.ruesink@duranmatic.nl Machinebouw event 2015 Pag. 1 Duranmatic B.V. Technische handelsonderneming,

Nadere informatie

Productinformatie. ORION-VA Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS)

Productinformatie. ORION-VA Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS) Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com Klimaatcomputer met centrale regelingen (IRIS) Klimaatcomputer

Nadere informatie

Installatie & Configuratiehandleiding. Socket Server. OpenAT applicatie

Installatie & Configuratiehandleiding. Socket Server. OpenAT applicatie Installatie & Configuratiehandleiding Socket Server OpenAT applicatie 2009 / 05 / 29 2 ! OPGEPAST! GEVAAR VOOR ELECTRISCHE SCHOKKEN BIJ VERWIJDERING BESCHERMEND DEKSEL VAN INDUBOX GSM IV ONDERHOUD ENKEL

Nadere informatie

Wat is communicatie het begrip Algemeen Het uitwisselen van informatie (van Dale) Opzettelijk of onopzettelijk zenden van een boodschap met als doel d

Wat is communicatie het begrip Algemeen Het uitwisselen van informatie (van Dale) Opzettelijk of onopzettelijk zenden van een boodschap met als doel d en netwerkstructuren Wim Slabbekoorn Wat is communicatie het begrip Algemeen Het uitwisselen van informatie (van Dale) Opzettelijk of onopzettelijk zenden van een boodschap met als doel de ander op één

Nadere informatie

Data Connect M2M. Mobiele datacommunicatie tussen apparaten, machines en systemen

Data Connect M2M. Mobiele datacommunicatie tussen apparaten, machines en systemen Mobiele datacommunicatie tussen apparaten, machines en systemen Draadloze machine-to-machine communicatie Machines worden slimmer. Niet alleen doen ze hun werk sneller en nauwkeuriger, maar ze zijn ook

Nadere informatie

EasyHandling Meer dan een bouwpakket. Gemakkelijker. Sneller. Efficiënter.

EasyHandling Meer dan een bouwpakket. Gemakkelijker. Sneller. Efficiënter. EasyHandling Meer dan een bouwpakket Gemakkelijker. Sneller. Efficiënter. 2 EasyHandling De perfecte applicatie binnen handbereik Met Rexroth s EasyHandling wordt het automatiseren van systemen voor producthandling

Nadere informatie

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device MOBILE BUSINESS APPS Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device YOUR VIEW ON BUSINESS Introductie Oplossingen Any2info is een innovatieve ICT-onderneming

Nadere informatie

Helvar in Nederland. Helvar in Nederland. Helvar & Lighting Controls. Wat is DALI. Stand-alone systeem. Netwerk systeem. Gebouwbeheersysteem

Helvar in Nederland. Helvar in Nederland. Helvar & Lighting Controls. Wat is DALI. Stand-alone systeem. Netwerk systeem. Gebouwbeheersysteem Helvar in Nederland Helvar & Lighting Controls Wat is DALI Helvar in Nederland Stand-alone systeem Netwerk systeem Gebouwbeheersysteem Noodverlichting Helvar Oy, Finland Onafhankelijke fabrikant van componenten

Nadere informatie

Totaal overzicht met een alarm webgebaseerde servicecentrale.

Totaal overzicht met een alarm webgebaseerde servicecentrale. ALARM COMMUNICATIEDIENSTEN EagleEye Totaal overzicht met een alarm webgebaseerde servicecentrale. EagleEye is een cloud-gebaseerde dienst met een centrale, moderne en krachtige functie voor toezicht en

Nadere informatie

WATERSTAND DATALOGGERS

WATERSTAND DATALOGGERS WATERSTAND DATALGGERS TD-Diver Hoogwaardige lange-termijn prestatie De TD-Diver is gebaseerd op een ingenieus en bewezen concept en geldt als een zeer betrouwbaar instrument voor autonome metingen en registratie

Nadere informatie

Kennissessie Remote Beheer Met Conel Routers. 23 mei 2013. Private GSM Private M2M

Kennissessie Remote Beheer Met Conel Routers. 23 mei 2013. Private GSM Private M2M Kennissessie Remote Beheer Met Conel Routers 23 mei 2013 Mixe Communication Solutions (MCS) Jan van Rossum MCS: twee hoofdpijlers Telefonie/besdrijfsnetwerk Machine to Machine Voice vast/mobiel, SMS &

Nadere informatie

ALARMCENTRALE VOOR TELEBEWAKING.

ALARMCENTRALE VOOR TELEBEWAKING. ALARMCENTRALE VOOR TELEBEWAKING. De alarmcentrale van SECURITY MONITORING CENTRE werkt conform de voorschriften van INCERT T020 en is goedgekeurd volgens ISO9001. Alarmbewaking. Beschrijving van de verschillende

Nadere informatie

De PROFIBUS & PROFINET dag 2009. Edegem, 10 juni 2009

De PROFIBUS & PROFINET dag 2009. Edegem, 10 juni 2009 De PROFIBUS & PROFINET dag 2009 Edegem, 10 juni 2009 Wat is PROFIBUS? Ronald Poosen PI Competence Center ACRO 2 Waarom PROFIBUS - Centrale PLC - Sensoren/Actuatoren - Gebaseerd op 4-20mA of 0-10V technologie

Nadere informatie

Ondergronds watermanagement

Ondergronds watermanagement Ondergronds watermanagement niet langer meer uit het zicht, uit het hart Ruben Houmes NU-adviesbureau Aanleiding Vragen gemeente Goes Vulling rioolleiding Geautomatiseerde metingen grondwaterstanden Overstortgebeurtenissen

Nadere informatie

World Class Charging Systems. TEBETRON expert. Intelligente gelijkrichter voor tractiebatterijen

World Class Charging Systems. TEBETRON expert. Intelligente gelijkrichter voor tractiebatterijen World Class Charging Systems Intelligente gelijkrichter voor tractiebatterijen 2 BENNING World Class Charging Systems Intelligente gelijkrichter De serie is een moderne serie gelijkrichters. De heeft de

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Productinformatie. ORION-VS Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS)

Productinformatie. ORION-VS Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS) Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS) Klimaatcomputer

Nadere informatie

Industry 4.0. Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën. Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT

Industry 4.0. Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën. Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT Industry 4.0 Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT Internet of Things: de evolutie Vandaag, 2016, groeit

Nadere informatie

Nieuw: controllers van Syel Europe

Nieuw: controllers van Syel Europe INDUSTRIËLE ELEKTRONICA Nieuw: controllers van Syel Europe De compacte controller die intelligent én voordelig is. voor seriebouw en klantspecifieke toepassingen voor complexe berekeningen én eenvoudige

Nadere informatie

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 2 U hoeft zich geen zorgen meer te maken met de 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Het systeem wordt gedefinieerd door uw wensen

Nadere informatie

de juiste persoon op de juiste tijd, de juiste plaats, met de juiste informatie

de juiste persoon op de juiste tijd, de juiste plaats, met de juiste informatie waarschuw de juiste persoon op de juiste tijd, de juiste plaats, met de juiste informatie Alarm supervisie... Operator oproep... Informatie transmissie... Interventie opvolging... MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Nadere informatie

AxiLink. GPRS modem / e-mail en SMS transmitter. Manual. September 2011

AxiLink. GPRS modem / e-mail en SMS transmitter. Manual. September 2011 AxiLink GPRS modem / e-mail en SMS transmitter Manual September 2011 Leiderdorp Instruments Dijkgravenlaan 17 2352 RN Leiderdorp Postbus 319 2350 AH Leiderdorp Telefoon: 071-5415514 Fax: 071-5418980 e-mail:

Nadere informatie

Wij sturen jouw energie. 7 april FixSus sturing voor gebouwen automatisering: Functionaliteitenoverzicht

Wij sturen jouw energie. 7 april FixSus sturing voor gebouwen automatisering: Functionaliteitenoverzicht Wij sturen jouw energie 7 april 2015 FixSus sturing voor gebouwen automatisering: Functionaliteitenoverzicht De technologie Open gate systeem Via het FixSus open gate systeem is elke variabele, parameter

Nadere informatie

Welkom! GertJan Coolen

Welkom! GertJan Coolen Welkom! GertJan Coolen Agenda Introductie Communicare Trends in de markt & MS Lync Contact Center for Lync Uitgangspunten Architectuur Functionaliteiten Partnership Wrap up & interactie Communicare Internationaal

Nadere informatie

Unrestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Unrestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. LOGO! Simpelweg uniek. siemens.com/answers LOGO! Positionering Advanced SIMATIC S7-1500 De modulaire controller voor systeem oplossingen in mid-range tot t high-endh discrete automatisering Applicatie

Nadere informatie

Voor registreren en bewaken van temperaturen in tapwaterinstallaties

Voor registreren en bewaken van temperaturen in tapwaterinstallaties Datablad Micromon en Temperatuurbewaking en alarmering Voor registreren en bewaken van temperaturen in tapwaterinstallaties Kenmerken: Basisinstelling in enkele minuten door een eenvoudige menustructuur

Nadere informatie

Regio Ruimte Regelaars. Zone regeling op elk nivo met comfort en stijl

Regio Ruimte Regelaars. Zone regeling op elk nivo met comfort en stijl Regio Ruimte Regelaars Zone regeling op elk nivo met comfort en stijl Zone regeling op elk nivo... Regio is de nieuwe reeks Regin ruimte regelaars voor HVAC installaties en andere zone toepassingen. Regio

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

ACQUEOS. Linking the Taps. Postbus 10105 3004AC Rotterdam Nederland. www.eos-watermanagement.nl www.acqueos.com

ACQUEOS. Linking the Taps. Postbus 10105 3004AC Rotterdam Nederland. www.eos-watermanagement.nl www.acqueos.com Postbus 10105 3004AC Rotterdam Nederland www.eos-watermanagement.nl www.acqueos.com EOS-Watermanagement is al meer dan tien jaar een begrip als het gaat om ontwerp en productie van elektronische toepassingen

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Uitwerking marktconsultatie dataloggers

Uitwerking marktconsultatie dataloggers Uitwerking marktconsultatie dataloggers Onderdeel van de Europese openbare aanbesteding dataloggers Waterschap de Dommel Versie: 1.0 Datum: 22-09-2015 Inleiding Waterschap de Dommel (hierna: de Dommel)

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

Draadloze sensornetwerken in productiebesturing en procesbewaking

Draadloze sensornetwerken in productiebesturing en procesbewaking Draadloze sensornetwerken in productiebesturing en procesbewaking Jouke Miedema Wireless Value November 2011 Presentatie inhoud Wireless Value Belang van monitor en control in Food & Laboratoria Waar en

Nadere informatie

Profiteer maximaal van uw solarsysteem

Profiteer maximaal van uw solarsysteem Monitoring Profiteer maximaal van uw solarsysteem Historie en ontwikkeling van opbrengsten Bewaking & alarmering Voor PC, laptop of iphone Oplossingen voor 500 W tot 200 kwatt installaties Monitoring:

Nadere informatie

Remote maintenance 4.0

Remote maintenance 4.0 Locatie A Locatie B Remote maintenance 4.0 Onderwerpen 1 2 3 Uitleg Remote maintenance 4.0 Verschillende manieren van Remote maintenance Remote maintenance als een service 4 Twee voorbeelden van mogelijke

Nadere informatie

Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP

Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP Otc TopEnd voor Windows-95/98/XP Opticom Engineering B.V. 1 Programma handleiding Het kan voorkomen dat bepaalde informatie in deze handleiding niet geheel overeenkomt met de werking van het programma.

Nadere informatie

e+ WATER L van Eijkelkamp Agrisearch Equipment All it takes for environmental research

e+ WATER L van Eijkelkamp Agrisearch Equipment All it takes for environmental research e+ WATER L van Eijkelkamp Agrisearch Equipment All it takes for environmental research e+ WATER L De e+ WATER L (Level) sensor is een intelligente en nauwkeurige sensor voor het meten en registreren van

Nadere informatie

Handleiding controle Portal

Handleiding controle Portal Met Sociale Controle raakt u nooit meer iets kwijt Handleiding controle Portal 2.1 Actuele locatie bekijken & uitleg interface 1. log in via http://portal.sociale-controle.nl/ 1. U komt in de online controle

Nadere informatie

GE Energy Industrial Solutions. GE s Intelligente Motor Management Systeem. EntelliPro. Motorbeveiliging & Motorcontrole. GE imagination at work

GE Energy Industrial Solutions. GE s Intelligente Motor Management Systeem. EntelliPro. Motorbeveiliging & Motorcontrole. GE imagination at work GE Energy Industrial Solutions GE s Intelligente Motor Management Systeem EntelliPro Motorbeveiliging & Motorcontrole GE imagination at work Kenmerken en voordelen Ontwerp Kenmerken Snelle opstart, geen

Nadere informatie