Medisch en Ethisch Verantwoord Sporten Promotie van fysiek, psychisch en sociaal welbevinden van de sportende jongere in Vlaamse jeugdsportclubs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medisch en Ethisch Verantwoord Sporten Promotie van fysiek, psychisch en sociaal welbevinden van de sportende jongere in Vlaamse jeugdsportclubs"

Transcriptie

1 Medisch en Ethisch Verantwoord Sporten Promotie van fysiek, psychisch en sociaal welbevinden van de sportende jongere in Vlaamse jeugdsportclubs Promotoren: Onderzoekers: Prof. dr. Jan Seghers Prof. dr. Jeroen Scheerder Prof. dr. Filip Boen drs. Erik Thibaut drs. Jeroen Meganck Informatiesessie Ethisch Verantwoord Sporten 23 januari 2012 Huis van de Sport - Gent Met de steun van de Vlaamse Overheid

2 Projectfasen Januari - Februari 2011 Maart Juni 2011 September Oktober 2011 November - December 2011 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Literatuurstudie Kwantitatief onderzoek (survey) Kwalitatief onderzoek (interviews) Expertenpanel + Eindrapport Departement Bewegingswetenschappen, KU Leuven

3 Overzicht presentatie 1. Beleidskader 2. Kwantitatief onderzoek Onderzoeksresultaten survey bij Vlaamse jeugdsportclubs 3. Kwalitatief onderzoek Interviews Praktijkvoorbeelden 4. Take Home messages Departement Bewegingswetenschappen, KU Leuven

4 Beleidskader Besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 thema s en richtsnoeren betreffende ethisch verantwoord sporten. ( De zes ethische thema s zijn: 1. De rechten van het kind in de sport o.a. Panathlonverklaring 2. Inclusie o.a. deelname personen uit bijzondere groepen 3. Respect voor diversiteit o.a. discriminatie en racisme 4. Het fairplay-beginsel o.a. kunnen sporten in aangepaste oefen- en competitievormen, fair gedrag van alle actoren 5. De fysieke en psychische integriteit van het individu o.a. gezondheidspromotie, ongewenst gedrag) 6. Solidariteit o.a. inspraak en betrokkenheid van alle belanghebbenden, elkaar respectvol behandelen Departement Bewegingswetenschappen, KU Leuven

5 Beleidskader % erkende sportfederaties ,6 29, , ,2 9, ,1 RVHK Inclusie Diversiteit Fair Play Integriteit Solidariteit 1 In totaal gaat het in 2010 om 93 sportfederaties: 89 erkende Vlaamse sportfederaties en 4 organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding. Bron: Departement CJSM van de Vlaamse overheid Departement Bewegingswetenschappen, KU Leuven

6 Kwantitatief onderzoek: survey Onderzoeksvragen: 1. In welke mate voeren Vlaamse jeugdsportclubs een beleid en ondernemen zij concrete acties in functie van medisch en ethisch verantwoord sporten? 2. Welke hindernissen ervaren Vlaamse jeugdsportclubs in functie van medisch en ethisch verantwoord sporten? 3. Welk contextfactoren verklaren beleid, acties en hindernissen in Vlaamse jeugdsportclubs in functie van medisch en ethisch verantwoord sporten. Departement Bewegingswetenschappen, KU Leuven

7 Kwantitatief onderzoek: survey Representatieve steekproef van Vlaamse jeugdsportclubs (n=293) Bron: Vlaams Sportclub Panel 2009 (Scheerder & Vos, 2010) Selectie op basis van Jeugdleden Jeugdwerking Jeugdbeleid Finale steekproef (n=154) 30,3% 29,7% 40,0% Teamsport Duosport Solosport Departement Bewegingswetenschappen, KU Leuven

8 Algemene visie MEVS is een belangrijke taak voor jeugdsportclub 91,2 In toekomst meer aandacht besteden aan MEVS 62,2 Positieve houding sportfederatie t.a.v. MEVS 63,7 Positieve houding trainers t.a.v. MEVS 77,8 Positieve houding jeugdleden t.a.v. MEVS 52,3 Positieve houding ouders t.a.v. MEVS 55, % niet akkoord % neutraal % akkoord Departement Bewegingswetenschappen, KU Leuven

9 Beleid 1. Onze (jeugd)sportclub heeft een beleidsplan/actieplan/jeugdplan en het ethisch thema komt hierin aan bod RVHK 31,2 Inclusie 24,2 Diversiteit 31,8 Fair Play 48,1 Integriteit 34,7 Solidariteit 27, % jeugdsportclubs

10 Acties 1. Onze (jeugd)sportclub besteed voldoende aandacht aan ethisch thema 2. Onze (jeugd)sportclub neemt concrete acties met betrekking tot het ethisch thema RVHK 44,4 28,7 Aandacht (% akkoord) Acties (% akkoord) Inclusie 25,0 32,1 Diversiteit 29,6 61,6 Fair Play 56,1 81,5 Integriteit 39,8 53,7 Solidariteit 28,0 54, Departement Bewegingswetenschappen, KU Leuven

11 Hindernissen 1. Gebrek aan kennis/expertise 2. Gebrek aan tijd RVHK 3. Gebrek aan geld 25,8 41,2 52,5 Inclusie 26,2 33,1 55,3 Diversiteit 17,2 26,3 33,8 Fair Play 14,8 17,6 12,1 Integriteit 21,2 38,4 34,9 Solidariteit 15,4 30,3 28, Kennis (% akkoord) Tijd (% akkoord) Geld (% akkoord) Departement Bewegingswetenschappen, KU Leuven

12 Verklarende contextfactoren: Beleid en Acties RVHK (1-5) Inclusie (1-5) Diversiteit (1-5) Fair Play (1-5) Integriteit (1-5) Solidariteit (1-5) Beleidsplan Ja 3,21*** 2,96*** 3,03** 3,96** 3,19*** 3,54*** Nee 2,55*** 2,51*** 2,65** 3,56** 2,55*** 3,07*** Lid van sportfederatie Ja 3,03* 2,83 2,92 3,87* 3,03* 3,42** Nee 2,41* 2,36 2,57 3,46* 2,36* 2,85** Jeugdcoördinator Ja 3,19** 2,96** 2,93 3,88 2,98 3,48 Nee 2,81** 2,68** 2,86 3,77 2,94 3,30 Verantwoordelijke MEVS Ja 3.41*** 3.00** 3.24*** 4.08*** 3.44*** 3.64*** Nee 2.66*** 2.63** 2.62** 3.59*** 2.58*** 3.15*** Clubgrootte Max 60 2,93 2,68 2,92 3,85 2,92 3, ,96 2,76 2,81 3,72 2,92 3,40 Meer dan 200 3,05 3,04 2,97 3,94 3,08 3,50 Sporttype Solo 2,95 2,77 2,73 3,70 2,88 3,26 Duo 2,93 2,75 3,07 3,91 3,13 3,40 Team 3,07 2,82 2,90 3,91 2,88 3,49 Procent jeugdleden 5 of minder 2,36** 2,07** 2,49 3,70 2,06 2,64** 6 tot en met 25 2,62** 2,51** 2,77 3,44 2,71 3,14** 26 tot en met 50 3,09** 2,90** 2,99 3,77 3,02 3,44** 51 tot en met 75 3,01** 2,96** 2,93 3,90 3,09 3,46** 75 en meer 3,15** 2,83** 2,90 3,94 3,06 3,50** * p<.05, ** p<.01, *** p<.001

13 Verklarende contextfactoren: Hindernissen RVHK (1-5) Inclusie (1-5) Diversiteit (1-5) Fair Play (1-5) Integriteit (1-5) Solidariteit (1-5) Beleidsplan Ja 2,63** 2,77* 2,45** 2,10* 2,57* 2,51** Nee 2,99** 3,03* 2,89** 2,40* 2,93* 2,93** Lid van sportfederatie Ja 2,76 2,91 2,61 2,17 2,72 2,65 Nee 2,74 2,45 2,68 2,41 2,65 2,53 Jeugdcoördinator Ja 2,79 2,96 2,66 2,15 2,77 2,71 Nee 2,74 2,80 2,59 2,25 2,66 2,63 Verantwoordelijke MEVS Ja 2.57** 2.71* 2.37** 2.00** 2.96*** 2.35*** Nee 2.91** 3.00* 2.82** 2.39** 2.38*** 2.91*** Clubgrootte Max 60 2,69 2,84 2,65 2,17 2,65 2, ,76 2,83 2,61 2,26 2,74 2,66 Meer dan 200 2,86 2,99 2,58 2,19 2,72 2,50 Sporttype Solo 2,68 2,80 2,70 2,44* 2,68 2,66 Duo 2,76 2,88 2,40 2,02* 2,66 2,59 Team 2,87 2,98 2,77 2,06* 2,85 2,74 Procent jeugdleden 5 of minder 2,62 2,69 2,75 1,81 2,74 2,99 6 tot en met 25 2,84 2,99 2,70 2,57 2,71 2,85 26 tot en met 50 2,85 2,90 2,67 2,27 2,75 2,60 51 tot en met 75 2,86 3,04 2,58 2,12 2,74 2,67 75 en meer 2,61 2,71 2,56 2,20 2,62 2,55 * p<.05, ** p<.01, *** p<.001

14 Kwantitatief onderzoek: conclusies 1. Jeugdsportclubs rapporteren beter beleid en meer acties indien: Verantwoordelijke voor MEVS (59.2% van bevraagde clubs) Beleidsplan voor jeugdsport (62.2% van bevraagde clubs) Jeugdsportcoördinator (39.5% van bevraagde clubs) 20,4% Lid sportfederatie (90.8% van bevraagde clubs) Meer jeugdleden 40,8% 59,2% 8,5% 23,9% 6,5% 2. Jeugdsportclubs ervaren minder hindernissen indien: Verantwoordelijke voor MEVS (59.2% van bevraagde clubs) Beleidsplan voor jeugdsport (62.2% van bevraagde clubs) Thema Fair Play ploegsporten en duosporten vs. solo- sporten Belang van structurele omkadering en werking jeugdsportclub Niemand Bestuurslid Medische begeleider Trainer/Coach Ouder of iemand anders Departement Bewegingswetenschappen, KU Leuven

15 Kwalitatief onderzoek: interviews Face 2 Face interviews (met bestuur) Optelsom van de scores op de vragenlijst per ethisch thema 22 jeugdsportclubs met hoogste score werden gecontacteerd voor interview Finaal: 14 jeugdsportclubs geïnterviewd Semi-gestructureerd interview: Actiegericht = Best Practices Departement Bewegingswetenschappen, KU Leuven

16 Kwalitatief onderzoek: interviews Fair Play RVHK Inclusie Diversiteit Fysieke integriteit Expliciet Concrete acties, afspraken Solidariteit Impliciet Cultuur van de jeugdsportclub Psychische integriteit Uitgeschreven Gebruik van aanwezige kennis/expertise Exemplarische/ anekdotische voorbeelden In onze sportclub is weinig gestructureerd, georganiseerd, maar de principes van medisch en ethisch verantwoord sporten maken wel onafscheidelijk deel uit van het hele clubleven Departement Bewegingswetenschappen, KU Leuven

17 Praktijkvoorbeelden PDCA - Kwaliteitscirkel 1. Ontwerpen (PLAN) Maak een plan met de doelstellingen die je wilt bereiken 2. Uitvoeren (DO) Voer de geplande actie uit. 3. Evalueren (CHECK) Evalueer het resultaat van de actie Toets aan de vastgestelde doelstellingen. 4. Bijsturen (ACT) Bijsturen (Act) Borgen of bijsturen van actie aan de hand van de resultaten bij 3. CHECK. Ontwerpen (Plan) Evalueren (Check) Uitvoeren (Do)

18 Praktijkvoorbeelden Fiches 1. Naam actie 2. Naar wie was de actie gericht? 3. Binnen welk ethisch thema kadert de actie? 4. Hoe werd de actie in de praktijk omgezet? 5. Hoe werd de actie gecommuniceerd? 6. Wat wilde de jeugdsportclub bereiken met de actie? 7. Hoe werd de actie geëvalueerd en hoe beoordeelt u het resultaat? 8. Wat waren de grote hindernissen en hoe werden deze aangepakt? 9. Heeft u tips voor andere jeugdsportclubs die deze actie willen toepassen? Departement Bewegingswetenschappen, KU Leuven

19 Overzicht Ethisch thema s Globaal ethisch beleid Rechten van het kind in de sport Inclusie & Diversiteit Fair Play Fysieke en Psychische integriteit Solidariteit Panathlonverklaring Gedragscode Praktijkvoorbeelden Inclusie van bijzondere doelgroepen: allochtonen, gehandicapten Prijs voor Fair Play Handschudacties Blessurepreventie Gezondheid (voeding) Vertrouwenspersoon Tevredenheidsenquête

20 % Ja Panathlonverklaring - gedragscode ,2 35,6 34, , Ondertekening "Panathlonverklaring" Gedragscode bestuur/trainers Gedragscode jeugdleden Gedragscode toeschouwers Jeugdsportclubs met een gedragscode of ondertekening ethisch charter (Panathlonverklaring) scoorden beter op beleid en acties binnen de ethische thema s RVHK, Fair Play en Solidariteit.

21 Gedragscode Doel 1. Nuttig instrument om discussies betreffende ongewenst gedrag in de club te vermijden. 2. Maak ethiek zichtbaar en begrijpbaar: geeft duidelijkheid met betrekking tot ethische waarden en verwachtingen voor atleten, trainers, bestuurders, juryleden, ouders en supporters

22 Gedragscode Tips Duidelijke communicatie van gedragscode (bvb. via website, verkorte versie in de kantine, affiches in sporthal, etc.) zodoende is ieder lid op de hoogte van de ethische waarden en normen die de club hanteert.

23 Gedragscode Tips Stel een gedragscode op in functie van concrete gebruiken en behoeften in sportclub en waar iedereen in de club zich kan vinden (~ inspraak) Bvb. voorbeeld-gedragscode via website VAL

24 Tevredenheidsenquête Doel Tips Inspraak van ouders, jeugdleden in het beleid van sportclub Feedback over de werking van jeugdsportclub werking verbeteren Nieuwe ideeën over de werking van jeugdsportclub Beperk enquête geef enquête een duidelijke focus Geef na afloop feedback bij resultaten (bvb. via nieuwsbrief, website, )

25 4 onderdelen: 1. Communicatie 2. Infrastructuur 3. Trainingen 4. Clubsfeer

26 Inclusie van bijzondere groepen Allochtonen Acties Tips Onthaalbrochure met toelichting van algemene regels en afspraken in club (bvb. stiptheid, voertaal in sportclub = Nederlands) Nultolerantie Pesten op basis van nationaliteit wordt onmiddellijk gestraft wie problemen heeft, zoekt best een andere club Toleranties rekening houden met culturele diversiteit verrijkend voor alle leden. Voorbeelden: Aangepast voedingsaanbod ( Halal -hapjes, thee, ) Afwezigheid op training (bv. islam: vrijdaggebed) Sleutel tot succes = duidelijke afspraken én communicatie naar alle leden Niet overdrijven beide partijen moeten elkaar tegemoet komen

27 Inclusie van bijzondere groepen Gehandicapten Acties Tips Aangepaste doelstellingen in functie van handicap Mentale handicap leren verloopt trager minder technieken aanleren toch mogelijk om progressie te maken (zelfde beloning als valide kinderen) Doofstommen aanleren van technieken is op zich geen probleem uitdaging voor trainers om alles goed te demonstreren Veiligheid garanderen ( buddy -werking) Maak gebruik van (interne of externe) expertise samenwerking met instelling/centra voor mensen met een handicap Zorg voor succeservaringen

28 Fair Play Acties Tips Fair Play prijs Na elke wedstrijd evaluatieformulier in functie van Fair Play (bvb. foutenlast, toegeven van fouten, reglementenkennis, communicatie, etc.) Het seizoen is voorbij. Hoog tijd dus om het eindklassement van de Fair Play bekend te maken. De eindwinnaars van elke categorie zullen binnenkort gepast in de bloemetjes worden gezet. De ploegen die minimaal 90% halen, verdienen een "Oorkonde van de Fair Play". Proficiat aan de laureaten! De ethische commissie KVV ( Handschudactie tijdens de Vlaamse indoorkampioenschappen ( promotiecampagne via mail, via de website van de federatie, via het tijdschrift van de federatie en via de rechtstreekse communicatie op het kampioenschap zelf Maak acties rond Fair Play zichtbaar Betrokkenheid van alle actoren en belanghebbenden (spelers, ouders, etc.)

29 Fysieke integriteit Blessurepreventie en revalidatie Eén van de trainingen is een I-day waarbij de jeugdspelers een individuele opwarming krijgen en opgedeeld worden in fysieke niveaugroepen (snelheid, kracht ) Een speler die gekwetst is op training en/of tijdens match, krijgt verzorging van een EHBO-specialist, hetgeen een gepensioneerde sportvrijwilliger is. Samenwerking met kinesitherapeuten De club werkt samen met twee kinesitherapeuten. De (top)atleten krijgen van hen kracht- en lenigheidsoefeningen en kunnen bij hen terecht voor behandeling van blessures. Deze samenwerking heeft als voordeel dat de trainers de kennis kunnen kopiëren naar de training, zodat ook hier preventie (lenigheid en spierversterkende oefeningen) kan plaatsvinden.

30 Fysieke integriteit Gezonde voeding Acties: De club wil ervoor zorgen dat iedereen goed ontbijt en voldoende drinkt tijdens de dag. De club wil dat iedereen gegeten heeft voor de training. De club past haar trainingsmomenten hieraan aan door de periode tussen het einde van de schooldag en de training te vergroten. Zo kunnen de jeugdspelers eten voordat de training begint en hoeven ze dit niet na de training te doen. Daarnaast gaat de sportclub door diëtisten onderwijs laten geven aan de ouders over gezonde voeding. De bedoeling is om twee tot drie op de tien ouders naar deze bijscholingen te krijgen. Tips: Samenwerking met deskundigen Betrokkenheid ouders het is moeilijk om invloed te hebben op de gewoontes buiten de sportclub. We informeren de ouders, omdat we van mening zijn dat velen de kennis van goede eetgewoontes niet hebben. Op deze manier hopen we invloed uit te oefenen op de eetgewoontes van onze jeugdleden.

31 Fysieke integriteit Medische fiches van jeugdleden (

32 Psychische integriteit Actie tegen pesten Actie Volgens ons komt pesten vooral voor op de momenten dat er verveling is. De kinderen moeten vooral bezig zijn met de les en het leren. Indien er kleine problemen zijn, grijpen we als lesgevers zo snel mogelijk in. De Facebook- en Twitterjeugd vraagt een eigen behandeling. De jongeren van nu babbelen minder met elkaar omdat ze reeds alles van elkaar weten via de sociale media. Indien er gepest wordt, gebeurt dit via sociale netwerksites. Hier zijn er wel enkele ervaringen mee geweest. Wij trachten ervoor te zorgen dat kinderen face-to-face met elkaar kunnen spreken. Wij trachten dit in te dijken doordat ze zelf een facebook en/of twitter-account van de club aan te maken, waardoor we een beetje controle hebben op wat er gezegd wordt. Tip: Actie afstemmen op leefwereld van de jongeren

33 Fysieke en psychische integriteit Doping en seksueel grensoverschrijdend gedrag Reactie sportclubs: Komt niet voor bij ons weinig concrete preventieve acties Onze club voert geen specifieke acties rond doping. Er ligt wel wat voorlichtingsmateriaal vanwege de federatie. Hier wordt weinig mee gedaan wegens het feit doping het (recreatieve, nvdr.) niveau van onze club weinig voorkomt. Onze club heeft gelukkig nog geen problemen gehad met seksueel misbruik. De club doet niets preventief. Kinderen trainen, maar worden kort voor de aanvang van de lessen afgezet en kort na de afloop van de lessen opgehaald, zodat er weinig contact is buiten de lessen. In al die jaren zijn wij nooit geconfronteerd geweest met seksueel misbruik. Aangezien onze club geen problemen heeft met seksueel misbruik, doet de club er ook niets rond. Departement Bewegingswetenschappen, KU Leuven

34 Psychische integriteit Vertrouwenspersoon op clubniveau Aanspreekpunt indien er problemen zij met de toepassing van de gedragscode of andere ethische aspecten. Seksueel grensoverschrijdend gedrag Vertrouwenspersoon op clubniveau niet evident Centraal en beleidsdomeinoverschrijdend meldpunt Attest goed gedrag en zeden (MODEL 2 : voor uitoefening van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medische- sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt) niet evident Tussenoplossing = ondertekenen van ethisch charter Rol sportclub = alert reageren + doorverwijzen Conclusies BOIC Colloquium "Seksueel misbruik in de sport op

35 Take Home messages Sportclubs erkennen belang van (M)EVS Groeimarge op vlak van concrete acties (expliciet vs. impliciet; sportspecifieke ethische thema s vs. nietsportspecifieke thema s) engagement van sportclubs is aanwezig Hindernis = gebrek aan kennis/expertise Geen kant en klare acties actie afstemmen op context van jeugdsportclub

36 Take Home messages Sleutels tot succes Structurele werking sportclub (bv. beleidsplan) Duidelijke, open communicatie (met alle actoren) Betrokkenheid en inspraak (van alle actoren) Samenwerking (o.a. met gemeentelijke sportdienst, deskundigen) Gepaste sportbeoefening blijft eerste doelstelling van jeugdsportclub (sport als doel vs. sport als instrument)

37 Eindrapport Gratis te downloaden via

ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN 2012-2013. De stedelijke sportraad Kortrijk en de Kortrijkse sportclubs werken mee!

ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN 2012-2013. De stedelijke sportraad Kortrijk en de Kortrijkse sportclubs werken mee! 2012-2013 ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN De stedelijke sportraad Kortrijk en de Kortrijkse sportclubs werken mee! Stedelijke sportraad Kortrijk p.a. Bad Godesberglaan 22 8500 Kortrijk Tel. 056 27 80 16 Inhoud

Nadere informatie

LUIK III. Ethisch Verantwoord Sporten

LUIK III. Ethisch Verantwoord Sporten LUIK III Punt 7.B. Ethisch Verantwoord Sporten Met het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening (MEVS), gewijzigd bij het decreet van 21 december 2008, werd vanaf

Nadere informatie

GEZONDE SPORTCLUB GEZOND SPORTEN CLUB

GEZONDE SPORTCLUB GEZOND SPORTEN CLUB GEZONDE SPORTCLUB GEZOND SPORTEN CLUB Jeroen Meganck Tine Sleurs 29/4/2014 GES- Studiedag Gezondheid in sport? Onderzoekslijn Sportclubs & gezondheid Promotoren Prof. Jan Seghers Prof. Jeroen Scheerder

Nadere informatie

Promotie van gezondheid en welzijn in sport- en bewegingsaccommodatie: een onderbenut potentieel

Promotie van gezondheid en welzijn in sport- en bewegingsaccommodatie: een onderbenut potentieel Promotie van gezondheid en welzijn in sport- en bewegingsaccommodatie: een onderbenut potentieel Jeroen Meganck Prof. Jeroen Scheerder Prof. Jan Seghers Dag van het Sportonderzoek 7/11/2013 Gezondheidspromotie

Nadere informatie

INHOUD BEWIJSDOSSIER JEUGDSPORTFONDS

INHOUD BEWIJSDOSSIER JEUGDSPORTFONDS TE VOLGEN LEIDRAAD INHOUD BEWIJSDOSSIER JEUGDSPORTFONDS 2017 INHOUD BEWIJSDOSSIER JEUGDSPORTFONDS 2017 Pagina 1 DEEL I = VERPLICHTE INSTAPCRITERIA Luik I: JEUGDLEDEN 1. Jeugdleden 1.1. Aantal jeugdleden

Nadere informatie

De voorzitter, de jeugdcoördinatoren en de sportieve cel zullen toezien op het navolgen van dit sportief charter.

De voorzitter, de jeugdcoördinatoren en de sportieve cel zullen toezien op het navolgen van dit sportief charter. WeGi Volley Groot Lille: Sportief Charter geupdate 2014-03-02 WeGi Volley Groot Lille is een sportclub met een aanbod op maat. Hiermee bedoelen we dat iedereen volgens zijn/haar niveau aan volleybal kan

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2015 LUIK I: JEUGDLEDEN

AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 2015 LUIK I: JEUGDLEDEN AANVRAAGFORMULIER JEUGDSPORTFONDS 20 NAAM GOLFCLUB: 1. JEUGDLEDEN LUIK I: JEUGDLEDEN 1.1. jeugdleden: 0 18j. 5 pnt per jeugdlid Norm: Min. 50 of 12% jeugdleden 1.2. Doelgroepen: JONGENS < 9j. Norm: Min.

Nadere informatie

Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken.

Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken. Samen sport mee(r) op jongerenmaat maken. Tips voor leerkrachten en trainers een samenwerking tussen Panathlon en de Vlaamse Sportfederatie vzw De campagne Sport op Jongerenmaat Waarom? Elke jongere heeft

Nadere informatie

GEDRAGSCODE G-LYMNASTIEK VZW

GEDRAGSCODE G-LYMNASTIEK VZW GEDRAGSCODE G-LYMNASTIEK VZW Voorwoord G-lymnastiek staat voor gymmen met een glimlach. G-lymnastiek vindt het belangrijk dat elke sporter zich goed voelt in de sportclub en plezier kan beleven aan sport.

Nadere informatie

Ethisch Verantwoord Sporten

Ethisch Verantwoord Sporten Versie 01/2015 Ethisch Verantwoord Sporten Een oproep aan onze sportverenigingen, bestuursleden, trainers, begeleiders, sporters, jongeren, ouders, supporters, sponsors, media en andere belanghebbenden

Nadere informatie

Engagementsverklaring: Ethisch verantwoord sporten:

Engagementsverklaring: Ethisch verantwoord sporten: Engagementsverklaring: Ethisch verantwoord sporten: Omnisport-Farao vzw is een recreatieve omnisportclub. FARAO staat voor FAmiliaal, Recreatief Afwisselend Omnisporten Het accent binnen de werking ligt

Nadere informatie

Ethisch management. Prof Dr. Annick Willem Jens De Rycke. ALM Antwerpen 29/04/2014

Ethisch management. Prof Dr. Annick Willem Jens De Rycke. ALM Antwerpen 29/04/2014 Ethisch management Prof Dr. Annick Willem Jens De Rycke ALM Antwerpen 29/04/2014 Decreet Gemiddelde score's per thema 4,16 4,11 4,33 4,47 3,98 3,77 Rechten vh Kind Inclusie Diversiteit Fairplay Integriteit

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN

WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN WERKINGSVERSLAG INDIVIDUELE SPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1.LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

Praktijkcase EVS -beleid: Van de

Praktijkcase EVS -beleid: Van de Praktijkcase EVS -beleid: Van de De VZF heeft gekozen voor de volgende thema s binnen zijn EVS beleid: Thema 1 : Rechten van het kind Waarom? De Vlaamse Zwemfederatie heeft de Panathlon Verklaring ondertekend

Nadere informatie

SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Charter ouders en supporters

SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Charter ouders en supporters SINT-MARTINUS SPORT LUBBEEK Charter ouders en supporters JEUGDSPELER STAAT CENTRAAL Mario Lermitte Jeugdcoördinator SMS Lubbeek De jeugd neemt binnen onze club SMS Lubbeek een centrale plaats in, want

Nadere informatie

Ik maak het verschil! Wegwijzer voor VLP-clubs

Ik maak het verschil! Wegwijzer voor VLP-clubs Ik maak het verschil! Wegwijzer voor VLP-clubs INHOUD 1. Wat is Ik maak het verschil!? 2. Project voor VLP-clubs: wat en hoe? 3. Voordelen van het project 4. Hoe aansluiten als VLP-club? 5. Meer informatie

Nadere informatie

[BIJSTURINGEN SUBSIDIEREGLEMENT EN ENQUÊTE]

[BIJSTURINGEN SUBSIDIEREGLEMENT EN ENQUÊTE] 2015 Jeugdsportproject Handboogliga [BIJSTURINGEN SUBSIDIEREGLEMENT EN ENQUÊTE] Overzicht bijsturingen subsidiereglement en enquête jeugdsportproject Voor elk Schuttertje Quality Time. HANDBOOGLIGA lid

Nadere informatie

KFC Sparta Petegem onderschrijft:

KFC Sparta Petegem onderschrijft: KFC Sparta Petegem onderschrijft Panathlon verklaring. Deze panathlon verklaring legt heldere gedragsregels vast bij het nastreven van de positieve waarden in de KFC Sparta Petegem onderschrijft: Met het

Nadere informatie

VLAAMSE TAEKWONDO BOND VZW GEDRAGSREGELS. Vlaamse Taekwondo Bond vzw

VLAAMSE TAEKWONDO BOND VZW GEDRAGSREGELS. Vlaamse Taekwondo Bond vzw VLAAMSE TAEKWONDO BOND VZW GEDRAGSREGELS Vlaamse Taekwondo Bond vzw De bijgevoegde regels gelden op en rond elke dojang en wedstrijdterrein. Lees ze goed en verspreid ze onder uw leden, zodat we er samen

Nadere informatie

Ethiek in de sport. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) www.ethicsandsport.com inf@ethicsandsport.com. De Aftrap 7 oktober 2014 - Deurne

Ethiek in de sport. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) www.ethicsandsport.com inf@ethicsandsport.com. De Aftrap 7 oktober 2014 - Deurne Ethiek in de sport Internationaal Centrum Ethiek in de Sport (ICES) www.ethicsandsport.com inf@ethicsandsport.com De Aftrap 7 oktober 2014 - Deurne Ethisch Sporten = sporten in overeenstemming met het

Nadere informatie

ETHISCH CHARTER KONINKLIJKE VLAAMSE VOETBALBOND vzw

ETHISCH CHARTER KONINKLIJKE VLAAMSE VOETBALBOND vzw ETHISCH CHARTER KONINKLIJKE VLAAMSE VOETBALBOND vzw ALGEMENE GEDRAGSREGELS Respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent Trek nooit de integriteit van

Nadere informatie

BMS 12 MEDISCH EN ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN. Het promoten van fysiek, psychisch en sociaal welbevinden van jongeren in Vlaamse jeugdsportclubs

BMS 12 MEDISCH EN ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN. Het promoten van fysiek, psychisch en sociaal welbevinden van jongeren in Vlaamse jeugdsportclubs BMS 12 Beleid & Management in Sport MEDISCH EN ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN Het promoten van fysiek, psychisch en sociaal welbevinden van jongeren in Vlaamse jeugdsportclubs Jan Seghers Jeroen Scheerder

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 2015-2017. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport

BELEIDSPLAN. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 2015-2017. Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 1 BELEIDSPLAN Internationaal Centrum Ethiek in de Sport 2015-2017 Internationaal Centrum Ethiek in de Sport Waterkluiskaai 16-9040 Sint-Amandsberg/Gent www.ethicsandsport.com - info@ethicsandsport.com

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

De rol van sportclubs in het promoten van de gezondheid van Vlaamse jongeren

De rol van sportclubs in het promoten van de gezondheid van Vlaamse jongeren De rol van sportclubs in het promoten van de gezondheid van Vlaamse jongeren Jeroen Meganck is verbonden aan de Onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport & Gezondheid van de KU Leuven. Hij doctoreerde

Nadere informatie

WEERBAARHEIDSTRAININGEN

WEERBAARHEIDSTRAININGEN WEERBAARHEIDSTRAININGEN INBEDDEN IN EEN MEERSPOREN WEERBAARHEIDSBELEID voor BASISSCHOLEN VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND BREVOORDT Sacha Jansen Schuiling, weerbaarheidstrainingen Groenlo, oktober 2010 INLEIDING

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding I. Algemene voorwaarden Art. 1: Met het reglement subsidiëring sportverenigingen wil het stadsbestuur

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport in Vlaanderen en Nederland

Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport in Vlaanderen en Nederland Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen in de sport in Vlaanderen en Nederland Een retrospectieve zelfrapportering van ervaringen met psychisch, fysiek en seksueel in de sport voor de leeftijd

Nadere informatie

Belfius: BE /

Belfius: BE / Intern reglement - Kon. Groenenhoek Sport vzw 2016 2018 Algemeen : De (of KGS) is sinds 1929 een voetbalvereniging waar de familiale sfeer steeds primeert. In het sportcomplex aan de Ruimtevaartlaan kent

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor atleten, trainers, bestuurders, juryleden, ouders en supporters

GEDRAGSCODE voor atleten, trainers, bestuurders, juryleden, ouders en supporters GEDRAGSCODE voor atleten, trainers, bestuurders, juryleden, ouders en supporters Atleten 1. We staan voor fairplay tegenover tegenstander, scheidsrechter en publiek. 2. Aanvaard de beslissingen van de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES JEUGD Periode 1 juli 2012 30 juni 2013

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES JEUGD Periode 1 juli 2012 30 juni 2013 Subsidiëring van sportverenigingen AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES JEUGD Periode 1 juli 2012 30 juni 2013 Naam van de club... De verstrekker van de gegevens:... Functie in de vereniging:... Adres:... Tel:...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Sportievak vzw Afspraken en verplichtingen voor de aangesloten clubs en leden

Huishoudelijk Reglement van Sportievak vzw Afspraken en verplichtingen voor de aangesloten clubs en leden Huishoudelijk Reglement van Sportievak vzw Afspraken en verplichtingen voor de aangesloten clubs en leden Elke club of lid dat aansluit bij Sportievak vzw, dient te voldoen aan de hierna bepaalde verplichtingen.

Nadere informatie

De Veiligheidsscan. Ifv een veilige sportomgeving

De Veiligheidsscan. Ifv een veilige sportomgeving De Veiligheidsscan Ifv een veilige sportomgeving Programma Erkende Antwerpse Sportvereniging Veiligheidsscan Domeinen Procedure Blik op de scan Samenvatting Vragen Kwaliteits - label Erkende Antwerpse

Nadere informatie

in te dienen voor 1 april 2011 APB Sport, Boomgaardstraat 22 bus 1 2600 Berchem ; subsidies@apbsport.provant.be

in te dienen voor 1 april 2011 APB Sport, Boomgaardstraat 22 bus 1 2600 Berchem ; subsidies@apbsport.provant.be Aanvraagformulier 2011 2 de golf NIEUWE PROJECTEN Subsidies voor jeugd- en gehandicaptensportprojecten in het kader van het Jeugdsportfonds Camille Paulus 1. IDENTITEIT ORGANISATIE: Naam organisatie voluit:

Nadere informatie

APPELS KORFBALCLUB VZW

APPELS KORFBALCLUB VZW APPELS KORFBALCLUB VZW Gedragscodes versie 2014 www.korfbalclubappels.be 1 Lid van de Raad van Bestuur of van een in het Huishoudelijk Reglement opgenomen Comité. - Aanvaardt de verantwoordelijkheid die

Nadere informatie

Effectiviteit en bruikbaarheid van verschillende werkvormen EVS in de opleiding van jeugdsportbegeleiders

Effectiviteit en bruikbaarheid van verschillende werkvormen EVS in de opleiding van jeugdsportbegeleiders Effectiviteit en bruikbaarheid van verschillende werkvormen EVS in de opleiding van jeugdsportbegeleiders J. De Bouw, K. De Martelaer, K. Struyven en L. Haerens 31/12/2011 Inleiding Aanleiding onderzoek:

Nadere informatie

Leidraad voor het beleidsplan 2015-2016. Erkende sportfederaties

Leidraad voor het beleidsplan 2015-2016. Erkende sportfederaties Leidraad voor het beleidsplan 2015-2016 Erkende sportfederaties LUIK I en II van het beleidsplan dient uiterlijk 1 september 2014 aangetekend of tegen ontvangstbewijs bij het Bloso ingediend te worden:

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas, binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN

WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN WERKINGSVERSLAG PLOEGSPORTEN 1.KWANTITEITSSUBSIDIE (30% van het te verdelen bedrag individuele- + ploegsporten) 1.1. LEDENLIJST CLUB:... Deze hebben jullie al bijgevoegd bij het formulier clubgegevens.

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging

Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013. Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities - Artikel

Nadere informatie

Senioren beleidsplan

Senioren beleidsplan Senioren beleidsplan 2011-2012 Voetbal engagement op maat van elke speler Seniorenbestuur van K.Noorse S.V --- - --- 5 juni 2011 Inleiding In dit beleidsplan is beschreven welke doelstellingen we wensen

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave

Gedragscode. Inhoudsopgave Gedragscode Inhoudsopgave Inleiding... 2 Wat is een gedragscode?... 2 Een gedragscode is geen wet... 3 Gedragscode voor de sport... 3 Richtlijnen voor afspraken binnen een gedragscode... 3 Sporters...

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden GR 14.10.2014 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget

Nadere informatie

De rol van het Topsportplatform = klankbord voor KU Leuven en Stad Leuven op vlak van topsport:

De rol van het Topsportplatform = klankbord voor KU Leuven en Stad Leuven op vlak van topsport: TOPSPORTPLATFORM ATLETEN: SPONSORREGLEMENT De Stad Leuven en KU Leuven ondertekenen het topsportcharter 2011-2020 en wensen samen te werken aan een topsportbeleid. Beide partners engageren zich om hun

Nadere informatie

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Wat is G-sport? Sportparticipatie uitgeoefend door personen met een handicap FYS VE VI AU PSY Filmpje Wie is in Vlaanderen met G-sport bezig? Vb. Vb. Vb.

Nadere informatie

6. ONDERSTEUNING EN REKRUTERING

6. ONDERSTEUNING EN REKRUTERING 6. ONDERSTEUNING EN REKRUTERING MEDISCHE BEGELEIDING TOEGEPASTE PROCEDURES M.B.T. SPORTMEDISCH SCREENING K. Hove Sport heeft een formeel medisch samenwerkingsakkoord met Sigrid Jacobs/Stefan Van Oevelen

Nadere informatie

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies

Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Subsidiëringssysteem Sportclubs Holsbeek Basis- en Stersubsidie Projectsubsidies Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in de begroting wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een basis-, project-

Nadere informatie

Brede school met promotie van sport en beweging

Brede school met promotie van sport en beweging Brede school met promotie van sport en beweging Ragnar Van Acker (UGent), Ilse De Bourdeaudhuij (UGent), Kristine De Martelaer (VUB), Jan Seghers (KULeuven) en Greet Cardon (UGent) 10 mei 11 Achtergrond

Nadere informatie

a Ik m h c Brochure voor lesgevers in www.vlp.be www.ikmaakhetverschil.be VLP

a Ik m h c Brochure voor lesgevers in www.vlp.be www.ikmaakhetverschil.be VLP k a a Ik m het! l i h c vers Brochure voor lesgevers in een VLP - club www.vlp.be www.ikmaakhetverschil.be Ethiek op een VLP club VLP draagt ethiek hoog in het vaandel en wil haar clubs aansporen om de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor atleten, trainers, joggers, bestuurders, juryleden, ouders en supporters

GEDRAGSCODE voor atleten, trainers, joggers, bestuurders, juryleden, ouders en supporters GEDRAGSCODE voor atleten, trainers, joggers, bestuurders, juryleden, ouders en supporters Beste AVMO-ers, Je bent van harte welkom in onze verenging. Onze vereniging die zich kenmerkt door zijn uitgesproken

Nadere informatie

Ethiek, ook in de G-sport!

Ethiek, ook in de G-sport! Ethiek, ook in de G-sport! Na afloop van een Goalbal-tornooi wordt de meest faire ploeg beloond. Een bestuurslid weet hoe hij op een gepaste manier een agressieve ouder aan de lijn kan kalmeren. Een coach

Nadere informatie

BMS 12 MEDISCH EN ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN. Het promoten van fysiek, psychisch en sociaal welbevinden van jongeren in Vlaamse jeugdsportclubs

BMS 12 MEDISCH EN ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN. Het promoten van fysiek, psychisch en sociaal welbevinden van jongeren in Vlaamse jeugdsportclubs BMS 12 Beleid & Management in Sport MEDISCH EN ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN Het promoten van fysiek, psychisch en sociaal welbevinden van jongeren in Vlaamse jeugdsportclubs Jan Seghers Jeroen Scheerder

Nadere informatie

BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING vzw

BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING vzw BOND VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING vzw Luik III: Ethisch Verantwoord Sporten 2013 2016 1 Punt 8. Ethisch Verantwoord Sporten (EVS) 8.1 Aanspreekpunt federatie Verantwoordelijke EVS: Emmeline Haek Functie:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5: Impulsbeleid

HOOFDSTUK 5: Impulsbeleid HOOFDSTUK 5: Impulsbeleid 5.1 INLEIDING Naast de beleidssubsidies verkoos de Vlaamse regering voor de periode - 2013 als beleidsprioriteit de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in de sportverenigingen,

Nadere informatie

ALCOHOL- & DRUGCOACH VERKIEZINGS FICHE

ALCOHOL- & DRUGCOACH VERKIEZINGS FICHE ALCOHOL- & DRUGCOACH VERKIEZINGS FICHE A&D COACH Je gaat op zoek naar de aangewezen persoon of personen in jullie club die de functie van alcohol- en drugcoach (A&D-coach) zal opnemen. Het profiel van

Nadere informatie

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen.

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen. In het kader van de impulssubsidie wordt het beleidsplan (goedgekeurd in 2007) verder gespecificeerd en de uitvoering geconcretiseerd in het nieuwe subsidiereglement. (art. 10.1, 10.2, 10.3) Impulssubsidie

Nadere informatie

AANPAK STAP 7: Acties Aan de slag!

AANPAK STAP 7: Acties Aan de slag! AANPAK STAP 7: Acties Aan de slag! Werkblad Aanwerving en omkadering sportbegeleiders In een sportorganisatie nemen heel wat mensen taken op zich en werken zo bewust of onbewust mee aan een ethisch sportklimaat.

Nadere informatie

GEZOND SPORTEN-BELEID

GEZOND SPORTEN-BELEID GEZOND SPORTEN-BELEID met de ondersteuning van: INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 3 2. Checklist... 3 Stap 1 : De federatie betrekt minstens één arts bij de uitwerking van haar gezond sporten-beleid... 3 Stap

Nadere informatie

6.5: kwaliteitsverbetering van de jeugdsport-begeleiders en jeugdsportcoördinatoren bij lokale sportclubs met jeugdwerking

6.5: kwaliteitsverbetering van de jeugdsport-begeleiders en jeugdsportcoördinatoren bij lokale sportclubs met jeugdwerking 6.5: kwaliteitsverbetering van de jeugdsport-begeleiders en jeugdsportcoördinatoren bij lokale sportclubs met jeugdwerking Voor de periode 2009 2013 is het thema voor de impulssubsidie de kwaliteit van

Nadere informatie

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt;

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt; 3.2. Het subsidiereglement - impulssubsidie De gemeenteraad, Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE HOOFDSTUK 1 Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch

Nadere informatie

Je kind kan winnen, los van het wedstrijdresultaat. Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen

Je kind kan winnen, los van het wedstrijdresultaat. Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen WORKSHOP Opvoedingsondersteuning van ouders in jeugdsportclubs Je kind kan winnen, los van het wedstrijdresultaat. Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Deze workshop is het resultaat van het PWO-project

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Sportievak vzw Afspraken en verplichtingen voor de aangesloten clubs en leden

Huishoudelijk Reglement van Sportievak vzw Afspraken en verplichtingen voor de aangesloten clubs en leden Huishoudelijk Reglement van Sportievak vzw Afspraken en verplichtingen voor de aangesloten clubs en leden Elke club of lid dat aansluit bij Sportievak vzw, dient te voldoen aan de hierna bepaalde verplichtingen.

Nadere informatie

Het jeugdsportproject Wat is het jeugdsportproject Hoe kan een club een label behalen? 4

Het jeugdsportproject Wat is het jeugdsportproject Hoe kan een club een label behalen? 4 MAAR FUN? DAT WEL! 2 Inhoudsopgave Het jeugdsportproject 3 1. Wat is het jeugdsportproject 3 2. Hoe kan een club een label behalen? 4 3. Een club voldoet niet aan alle basisvoorwaarden? 4 4. Welk label

Nadere informatie

Checklist gezond en ethisch sporten voor erkende Vlaamse sportfederaties

Checklist gezond en ethisch sporten voor erkende Vlaamse sportfederaties Checklist gezond en ethisch sporten voor erkende Vlaamse sportfederaties Deze checklist voor erkende Vlaamse sportfederaties 1 is een hulpmiddel om na te gaan of de nodige elementen voor een onderbouwd

Nadere informatie

Bijlage. Kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten

Bijlage. Kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten Bijlage. Kwaliteitsstandaard voor het organiseren van risicovechtsporten Afdeling I. Definities Artikel 1. In deze kwaliteitsstandaard wordt verstaan onder: 1 medisch aanspreekpunt: een arts of een medische

Nadere informatie

Acropolis kwaliteitsplan

Acropolis kwaliteitsplan Acropolis kwaliteitsplan 2017-2020 # medische omkadering # accommodatie # goed bestuur # scheidsrechters # trainers # ploegen # leden Doel van het Acropolisplan Rugby Vlaanderen wil zijn clubs kwalitatief

Nadere informatie

Gezond en Ethisch Sporten. Van MEVS naar GES

Gezond en Ethisch Sporten. Van MEVS naar GES Gezond en Ethisch Sporten Van MEVS naar GES Beleidsnota SD3: Het gezond en ethisch sportklimaat blijvend versterken Decreet gezond en ethisch sporten Risicovechtsportbeleid Aandacht voor mensen met een

Nadere informatie

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Wie zijn we? Erkende G-sportfederatie Recreatie, competitie en topsport 58 VLG-clubs, 2600 VLG-leden Samenwerking met 17 reguliere

Nadere informatie

Erkenning als Antwerpse sportvereniging - INFORMATIEBROCHURE

Erkenning als Antwerpse sportvereniging - INFORMATIEBROCHURE Erkenning als Antwerpse sportvereniging - INFORMATIEBROCHURE (dit is een uittreksel van het reglement erkenning als Antwerpse sportvereniging. Het volledige reglement kan u via raadplegen en downloaden)

Nadere informatie

Tolerantieklimaat sportverenigingen Noord-Holland Noord Samenvatting I&O Research Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN Maart 2014

Tolerantieklimaat sportverenigingen Noord-Holland Noord Samenvatting I&O Research Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN Maart 2014 Tolerantieklimaat sportverenigingen Noord-Holland Noord Samenvatting I&O Research Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN Maart 2014 I Handen schudden voor de wedstrijd, heldere communicatie met ouders en

Nadere informatie

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT

BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT BELEIDSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AARSCHOT Artikel 1: Krediet Voor zover er een krediet in het gemeentebudget wordt ingeschreven, kan het gemeentebestuur een subsidie verlenen aan een door

Nadere informatie

Regelgeving. Medisch en Ethisch Verantwoord Sporten. Medisch Verantwoord Sporten. Team Medisch Verantwoord Sporten

Regelgeving. Medisch en Ethisch Verantwoord Sporten. Medisch Verantwoord Sporten. Team Medisch Verantwoord Sporten Regelgeving Team Medisch Verantwoord Sporten www.dopinglijn.be dopinglijn@vlaanderen.be www.gezondsporten.be gezondsporten@vlaanderen.be www.ethischsporten.be ethischsporten@vlaanderen.be Decreet van 13

Nadere informatie

Infofiches opleidingen voorjaar 2012

Infofiches opleidingen voorjaar 2012 Infofiches opleidingen voorjaar 2012 1. Alcohol en drugspreventie Iedereen is begaan met de problemen die voortvloeien uit middelengebruik. Als sportclub kan je ook met gebruik en/of misbruik van alcohol

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. HC Hades

Jeugdbeleidsplan. HC Hades Jeugdbeleidsplan. HC Hades 2016-2017 Hades Hamont Inhoud Deel 1 Visie: HC HADES Hamont is een handbalclub die drijft op de inzet van vrijwilligers, handballers en niethandballers, kortom mensen met een

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1

Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1 Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1 I. Doel subsidiereglement en verdeling totaal subsidiebedrag beleidsprioriteit 1 Het subsidiereglement

Nadere informatie

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht

MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE en VISIE Koninklijke Voetbal Club Haacht MISSIE K.V.C. HAACHT SENIORS: MET EIGEN JEUGD ZO HOOG MOGELIJK SPELEN JEUGD: ZORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING MET OOK AANDACHT VOOR DE MINDERE

Nadere informatie

Reglement impulssubsidie sportverenigingen

Reglement impulssubsidie sportverenigingen Reglement impulssubsidie sportverenigingen Het reglement betreffende de subsidiering van sportverenigingen met jeugdwerking in het kader van de impulssubsidie 2009-2013 van de Vlaamse overheid wordt als

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

Een veilige toekomst voor de sportclub

Een veilige toekomst voor de sportclub Een veilige toekomst voor de sportclub De Veiligheidsscan Ifv een veilige sportomgeving Programma 1. Waarom werken aan een veilige sportomgeving? 2. Het veiligheidsverhaal 3. De veiligheidsscan 1. Procedure

Nadere informatie

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement erkende sportverenigingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 29.04.2015.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder

SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder SUBSIDIEREGLEMENT TERVUURSE JEUGDSPORTVERENIGINGEN Beleidsprioriteit 2 Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

Erkenning als Antwerpse sportvereniging - INFORMATIEBROCHURE

Erkenning als Antwerpse sportvereniging - INFORMATIEBROCHURE Erkenning als Antwerpse sportvereniging - INFORMATIEBROCHURE (Dit is een uittreksel van het reglement erkenning als Antwerpse sportvereniging. Het volledige reglement kan u via raadplegen en downloaden)

Nadere informatie

C L U B V I S I E

C L U B V I S I E C L U B V I S I E Doelstelling en missie K.F.C.M.D. HALEN wil aan zijn jeugdspelers een gezond alternatief aanbieden als vrije tijdsbesteding in 2 niveaus (Provinciaal/Bijzondere reeks of gewestelijk),

Nadere informatie

Ouders & Clubs: één doel?!

Ouders & Clubs: één doel?! Ouders & Clubs: één doel?! Workshop Opvoedingsondersteuning van ouders in jeugdsportclubs Zorg dat je kind wint, los van het resultaat! Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Kenniscentrum Hoger Instituut

Nadere informatie

Een gelijkaardige aanpak naar de zwemmers nodigt hen uit om in gesprek te gaan wanneer ze voelen dat er over hun grens wordt gegaan.

Een gelijkaardige aanpak naar de zwemmers nodigt hen uit om in gesprek te gaan wanneer ze voelen dat er over hun grens wordt gegaan. Aan het bestuur KLZC/Leuven Aquatics van oktober 2014 Aan de onderliggende comités Aan de trainingstechnische commissie Beleidsplan Ethisch Verantwoord Sporten De concrete aanleiding voor dit beleidsplan

Nadere informatie

TOFSPORT LEUVEN. Het onderstaande reglement toelagen vorming voor sportverenigingen goed te keuren.

TOFSPORT LEUVEN. Het onderstaande reglement toelagen vorming voor sportverenigingen goed te keuren. TOFSPORT LEUVEN pagina 1/5 TOELAGEN VORMING VOOR SPORTVERENIGINGEN WETTELIJK KADER Gelet op artikel 199 en artikel 200 van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Waarom een verenigingsbox? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING IDENTITEIT SPORTVERENIGING / SPORTORGANISATOR Naam sportvereniging/organisatior

Nadere informatie

HIJS HOKIJ DEN HAAG GEDRAGSCODE

HIJS HOKIJ DEN HAAG GEDRAGSCODE Waarom een gedragscode? Eén van de methodes om ongewenst gedrag zoals agressie, vandalisme e.d. te beperken, is het opstellen van een gedragscode. De twee belangrijkste oorzaken van ongewenst gedrag zijn

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Gedragscodes

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Gedragscodes Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Gedragscodes Gedragscodes Eén van de methodes om ongewenst gedrag te voorkomen is het opstellen van gedragscodes bij uw vereniging. Gedragscodes zijn regels die vaak

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES 1 REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN DE KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN IMPULSSUBSIDIES Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement erkende sportverenigingen Artikel 1 : Algemene voorwaarden. Binnen de perken van de goedgekeurde kredieten, voorzien in de beheers- en beleidscyclus, verleent de gemeente

Nadere informatie

Aanvraag tot bijkomende erkenning + werkingssubsidies voor een Gentse sportvereniging met een aanbod voor jeugd en/of personen met een handicap

Aanvraag tot bijkomende erkenning + werkingssubsidies voor een Gentse sportvereniging met een aanbod voor jeugd en/of personen met een handicap Sportdienst Unit Ondersteuning Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 000 Gent tel.: 0 0 00 fax: 0 0 0 e-mail: sportdienst@stad.gent Aanvraag tot bijkomende erkenning + werkingssubsidies

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas erkende sportverenigingen op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle

Nadere informatie