VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 1"

Transcriptie

1 Inhoud De VVD Kamercentrale Haarlem... 2 Huishoudelijk Reglement... 2 Belangrijke Kamercentrale... 2 Overleg Hoofdbestuur... 3 Bijeenkomsten... 3 Inhoudelijke discussie... 4 Communicatie en Public Relations... 4 Opleiding en Training... 5 Cursusaanbod... 5 Het bestuur van de Kamercentrale Haarlem:... 6 Contactpersonen afdelingen... 7 Activiteiten... 8 VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 1

2 De VVD Kamercentrale Haarlem De Kamercentrale Haarlem biedt indien nodig ondersteuning aan alle afdelingen binnen het KC gebied. Het kamercentrale gebied Haarlem strekt zich uit van Zandvoort tot aan Laren en telt 22 afdelingen, dit zijn: Aalsmeer, Amstelveen, Beverwijk, Blaricum, Bloemendaal, Diemen, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden Bussum, Ouder-Amstel, Uithoorn - De Kwakel, Velsen, Weesp, Wijdemeren, Zandvoort. Het totaal aantal leden van deze 22 afdelingen bedroeg: 31 december december mei Huishoudelijk Reglement 3.1 De taken, rechten en verplichtingen van (het bestuur van) een Kamercentrale zijn: a. het binnen haar gebied bevorderen en stimuleren van de oprichting van afdelingen; b. het bevorderen en stimuleren van het goede verloop van de werkzaamheden in de afdelingen binnen haar gebied; c. het bevorderen en stimuleren van de uitvoering van het door de algemene vergadering vastgestelde beleid van het hoofdbestuur; d. het benoemen van leden in de partijraad. Belangrijke Kamercentrale De Kamercentrale Haarlem is onderdeel van het Randstedelijk gebied met een aantal belangrijke maatschappelijke en economische functies, onder meer: Haarlemmermeer met de luchthaven Schiphol, vormt een sterke motor voor de regionale economie Velsen/ IJmuiden is onderdeel van onze industriële backbone. Met TATA steel en de haven van IJmuiden, als voorportaal naar het Amsterdam Noorzeekanaalgebied en de Amsterdamse Haven neemt het een belangrijke plek in voor wat betreft onze toekomstige welvaartsontwikkeling. De Gooi- en Vechtstreek, waar historische landgoederen & forten en romantische vestingsteden & brinkdorpen worden omringd door een diversiteit aan heerlijke natuur. Waarin zich o.a. het Naardermeer (Nederlands oudste natuurmonument) de Loosdrechtse Plassen en het Goois Natuurreservaat bevinden. Ook de dynamische Hilversumse mediasector is hier gevestigd.ondersteuning De Kamercentrale vervult geen actieve politieke rol, maar heeft wel leden met opvattingen en de ambitie om met elkaar over politiek te spreken. Deels gebeurt dit in de afdelingen, maar de KC kan ook een doorgeefluik van opvattingen in de richting van de landelijke partij en politici zijn. De politiek is echter voorbehouden aan de volksvertegenwoordigers en bestuurders van onze partij. De KC probeert wel in toenemende mate de politieke meningsvorming binnen de Kamercentrale te begeleiden en waar nodig en gewenst te ondersteunen. In de afgelopen periode heeft de KC in meer of mindere mate betrokkenheid gehad bij vraagstukken in Muiden, Velsen, Zandvoort & Haarlem. VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 2

3 Er is een werkgroep politiek van start gegaan die de voorbereidende werkzaamheden verricht voor standpuntbepaling ten behoeve van verkiezingsprogramma s etc. binnen de partij. Daarnaast tracht de KC kandidaten uit onze regio, waar de leden achter staan te begeleiden in hun ontwikkeling en politieke carrière. De voorzitter voert hiertoe o.a. regelmatig gesprekken met personen die iets willen binnen de VVD en adviseert hen over de te nemen stappen. Overleg Hoofdbestuur Vertegenwoordigers van het KC bestuur hebben voortvloeiende uit hun portefeuilles ca. 5 x per jaar overleg met het VVD Hoofdbestuur De KC voorzitter in het HB- KC voorzittersoverleg Bestuurslid Opleiding en training is lid van de Landelijke commissie opleidingen (LCO) Bestuurslid Communicatie en PR is lid van de Landelijke PR commissie (LPC) Bijeenkomsten Kamercentrale Bestuursvergadering min. 11 x per jaar komt het Kamercentrale bestuur in vergadering bijeen. Kamercentrale overleg ca. 2 x per jaar komen de besturen van de Kamercentrale Haarlem en Noord-Holland Noord bijeen in een gemeenschappelijke vergadering. Kamercentrale borrel naast de Nieuwjaar borrel, houden we 2 maal per jaar een borrel in een van de afdelingen, waarvoor alle leden, raadsleden, wethouders, burgemeesters, Provinciale Statenleden, Eerste- en Tweede Kamerleden en bewindslieden worden uitgenodigd. Kamercentrale Netwerkdiner 1 maal per jaar organiseren we een avond (tegen betaling) voor burgemeesters, afdelingsbesturen, (duo- en schaduw-) gemeenteraadsleden, wethouders, GS en PS-leden. Voorzittersoverleg minimaal 2 maal per jaar vindt er een overleg plaats tussen het bestuur van de KC, de voorzitters van de afdelingen en de partijraadsleden uit de KC. Secretarissenoverleg minimaal 1 x per jaar organiseert de secretaris van de KC een overleg waarbij alle afdelingssecretarissen worden uitgenodigd. Campagneoverleg minimaal 1 x per jaar organiseert het bestuurslid communicatie en PR vooraf gaande aan een gemeenteraadsverkiezing een overleg waarbij alle afdelings - campagneleiders worden uitgenodigd. Communicatie en PR overleg minimaal 1 x per jaar organiseert het bestuurslid communicatie en PR een overleg waarbij alle afdelingscommunicatie/ pr bestuursleden worden uitgenodigd Algemene Ledenvergadering minimaal 2 maal per jaar wordt er een ALV georganiseerd waarop alle leden welkom zijn. Inhoudelijke discussie ca. 3 x per jaar organiseert de KC een bijeenkomst waarin een aantal beleidsvelden worden besproken. Er is een bestuurslid afdelingszaken benoemd, welke aanspreekpunt is voor bijzondere zaken de afdelingen betreffend. De bestuursleden van de KC zullen in het komend jaar naast hun reguliere taken contactpersoon voor één of meer afdelingen zijn, waarbij zij als aanspreekpunt fungeren voor die bepaalde afdelingen. Zij zullen namens de KC ook de Algemene Ledenvergaderingen van die afdelingen bijwonen. VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 3

4 Inhoudelijke discussie In 2013 heeft de KC Haarlem de aanzet genomen tot de Inhoudelijke discussie. Besproken worden een aantal beleidsvelden, die belangrijk zijn om te worden behandeld. We vragen één tot drie leden die op dit veld deskundig zijn gezamenlijk een kort stuk (Max 1 a-4) te schrijven waarin het probleem en de liberale oplossing van de toekomst als discussiestuk wordt vormgegeven. Dit discussiestuk wordt, al dan niet in bijzijn van Kamerleden, besproken in een denktank en vervolgens aangepast en vastgesteld. Daarna zullen we dit stuk aanbieden aan de afdelingen met een verzoek om binnen een bepaalde termijn een reactie te geven. Vervolgens kunnen deze reacties door het team, dat eerder de bespreking heeft gevoerd, worden besproken en beoordeeld en al dan niet gewijzigd overgenomen. Tot slot wordt dit stuk tijdens onze eigen ALV besproken en in stemming gebracht met eventuele amendementen Als we de komende twee jaar de tien belangrijkste beleidsvelden op die manier behandelen, krijgen we een interessant beleidswitboek dat we het HB aan kunnen bieden ter overpeinzing bij de totstandkoming van een nieuw verkiezingsprogramma. Op 6 februari 2013 vond de eerste inhoudelijke discussie plaats in Haarlem. Het thema was Europa. Begin 2014 zal de volgende Inhoudelijke discussie plaatsvinden, met als onderwerp verkeer. Daarnaast staat dit jaar een inhoudelijke discussie gepland waarin we aandacht besteden aan de 50 plussers Communicatie en Public Relations 1. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 zullen we op 16 november een training organiseren: Omgaan met Social Media, Facebook en Twitter o voor afdelings- bestuursleden en fractieleden en Statenfractieleden o tijdens deze training leer je wat het belang is van Social media, hoe je Social media kunt inzetten en wat je wel of juist niet op Social media kunt plaatsen, Optimaal gebruik van de afdeling Website o Voor websitebeheerders, campagneleiders, communicatie en pr leden o De belangrijkste criteria - in zijn algemeenheid, maar zeker in campagnetijd - voor een goede website zijn actualiteit en relevantie 2. Er is in 2013 een permanent campagneteam geïnstalleerd wat de afdelingen en Statenfractie via bijeenkomsten zal ondersteunen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen én Provinciale Statenverkiezingen. Permanente Campagnetraining o Deze bijeenkomsten worden zo veel mogelijk per afdeling georganiseerd, vooral omdat men met lokale omstandigheden te kampen heeft is het zaak daar zoveel mogelijk voordeel uit te halen 3. Er worden per categorie 3 geldprijzen beschikbaar gesteld, namelijk: 1 ste prijs 750,- 2 de prijs 500,- 3 de prijs 250,- a. voor de beste meest actuele- en informatieve website b. voor de afdeling die het hoogste percentage leden verwerft c. voor de afdeling die het beste campagneplan schrijft VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 4

5 Opleiding en Training Er is een opleidingsplan gemaakt voor de (potentiële) kandidaten voor de aankomende GR verkiezingen. Ook nieuwe leden die zich interesseren in de partij, achtergrond en uitgangspunten van het Liberalisme zijn van harte welkom. Speciaal voor hen starten we dan ook met de Introductie Cursus / Nieuwe Leden dag. Ook voor de ervaren volksvertegenwoordiger worden juist nu de gereedschappen aangereikt om nog effectiever om te kunnen gaan met pers en media door cursussen op het gebied van debatteren en media. De cursussen worden centraal georganiseerd in Haarlem in het inspirerende Gemeentehuis. Cursusaanbod De volgende cursussen zullen op korte termijn worden aangeboden aan kandidaat Gemeenteraadsleden: Dagdeel 1 Dagdeel 2 Liberalisme in de dagelijkse praktijk Gemeenteraad/ gemeenteraadsfinanciën Debatteren Presentatietechnieken Onderhandelen Sociale Media In het najaar zullen de volgende cursussen door de KC worden aangeboden: Introductiecursus / nieuwe leden dag Liberale waarden Politieke stromingen Cursus Gemeenteraad Discussietechnieken I Discussietechnieken II Parlementair debatteren Mediacursus Debat wedstrijd - Lagerhuis debat Stem op Mij Workshop De Haya organiseert een nieuwe Collegetour op 26 oktober 2013, Daarna komt er nog een workshop Stem-Op-Mij (SOM). Doelgroep: kandidaat Gemeenteraadsleden 2014 plus de Campagneteams Doelen: - Awareness creëren over thematiek en campagnevoeren. Kandidaten ondersteunen bij hun persoonlijke campagne (= inzet eigen netwerk, positieve persoonlijke campagne ), scherp stellen en oefenen individuele boodschap. Iedereen focussen op kernboodschappen campagne. VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 5

6 Debatteren voor lijsttrekkers In de aanloop naar de verkiezingen zijn er diverse lijsttrekkersdebatten. De technieken die geleerd zijn bij de trainingen Debatteren I en II komen hierbij uiteraard goed van pas. Maar bij een lijsstrekkersdebat komt meer kijken dan bij een debat in een gemeenteraad. Er wordt echt op het scherp van de schede gedebatteerd. Belangrijk zijn dan ook o.a. de presentatie, kennis van het liberalisme en het kunnen reageren op lastige vragen van pers en andere lijsttrekkers. Daarnaast is er ook ruimte voor eigen inbreng van cursisten. Een praktische training voor de lijsstrekkersdebatten. Het bestuur van de Kamercentrale Haarlem: Voorzitter - Henry Meijdam Vicevoorzitter/ politiek - Paul ten Westeneind Secretaris - Angélique van Tintelen 2 e Secretaris - Belinda Göransson Penningmeester - Tom Coumans Opleiding en training - Thijn de Ruyter Communicatie en PR - Ron Mazer Afdelingszaken - Ellen von Koczian VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 6

7 Contactpersonen afdelingen Hieronder treft u de contactpersonen voor de afdelingen binnen de Kamercentrale Haarlem aan. Zij zullen voor zover mogelijk de Algemene Ledenvergaderingen van de hun toebedeelde afdelingen bijwonen. U kunt uw contactpersoon altijd benaderen en wilt u ook zo vriendelijk zijn hen op de hoogte te houden van uw Algemene Leden Vergaderingen. Voor niet reguliere zaken kunt u contact opnemen met Ellen von Koczian, bestuurslid afdelingszaken. Henry Meijdam Tel: GSM: Contactpersoon voor: Hilversum, Naarden-Bussum en Weesp en Regio overleg Gooi en Vecht Paul ten Westeneind GSM: Contactpersoon voor: Beverwijk, Heemstede, Haarlemmerliede, Heemskerk Thijn de Ruyter GSM: Contactpersoon voor: Diemen, Muiden en Wijdemeren Tom Coumans GSM: Contactpersoon voor: Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn-De Kwakel Ron Mazer GSM: Contactpersoon voor: Blaricum, Huizen, Laren en Regio overleg Gooi en Vecht Ellen von Koczian GSM: Contactpersoon voor: Regio Kennemerland, Haarlemmermeer en Velsen Belinda Göransson GSM: Contactpersoon voor: Bloemendaal, Haarlem, Zandvoort VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 7

8 Activiteiten Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Datum Onderwerp Doelgroep Plaats Nieuwjaarsreceptie Alle leden Diemen KC overleg KC bestuur Opmeer Inhoudelijke discussie Europa Haarlem Bestuursvergadering KC bestuur Haarlem Bestuursvergadering KC bestuur Hoofddorp Voorzittersoverleg Afdelingsvoorzitters Hoofddorp Bestuursvergadering KC bestuur Hoofddorp Bestuursvergadering KC bestuur Bussum Kroningsborrel Alle leden Bussum Bestuursvergadering KC bestuur Hoofddorp ALV KC Haarlem Alle leden Hoofddorp Bestuursvergadering KC bestuur Maarssen Bestuursvergadering KC bestuur Hoofddorp Bestuursvergadering KC bestuur Hoofddorp Bestuursvergadering KC bestuur Hoofddorp Bespreking Noord Holland Dag NHD Team Haarlem Bestuursvergadering KC bestuur Hoofddorp Ledenvergadering Europese Alle leden Aalsmeerderbrug verkiezingen Voorzittersoverleg Afdelingsvoorzitters Amstelveen Collegetour (kandidaat)raadsleden Ouderkerk a/d/ Amstel Bestuursvergadering KC bestuur Spaarndam Netwerkdiner Afd. Bestuurders/ raadsleden/ PS leden Spaarndam ALV KC Haarlem Alle leden, Barbara Visser De Witte Bergen, Eemnes/ Laren Social Media training Afd. Bestuurders/ raadsleden/ PS leden Ouderkerk a/d/ Amstel Website beheer Website beheerders/ afd. Ouderkerk a/d/ Amstel Campagneleiders Secretarissenoverleg Afdelingssecretarissen, Judith Tielen Haarlem Bestuursvergadering KC bestuur Campagnebijeenkomst KC Haarlem Lijsttrekker+ campagneleider Ouderkerk a/d/ Amstel Stem Op Mij kandidaat raadsleden + campagneteams Ouderkerk a/d/ Amstel Bezoek Halbe Zijstra aan KC Haarlem KC bestuur Noord Holland Zuid Bestuursvergadering KC bestuur Hoofddorp Oudejaarsborrel en prijsuitreiking alle leden Heemstede meest informatieve website VVD afdelingen Heemstede beste campagneplan VVD afdelingen Heemstede percentage ledenwerving VVD afdelingen Heemstede VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 8

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De VVD Kamer Centrale Haarlem

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De VVD Kamer Centrale Haarlem 2014 De VVD Kamer Centrale Haarlem Inhoud De... 2 Huishoudelijk Reglement... 2 Belangrijke Kamercentrale... 2 Ondersteuning... 2 Overleg Hoofdbestuur... 3 Bijeenkomsten... 3 Inhoudelijke discussie... 4

Nadere informatie

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14 Haya van Somerenstichting Opleidingsgids 2011 1 Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1: Opleiding en training 1.1 De Haya van Somerenstichting... 4 1.2 De doelstelling van de Haya van Somerenstichting... 4 1.3 Wat

Nadere informatie

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe Let op: soms wijzigt er iets in dit programma. Kijk daarom voor de zekerheid altijd op de website van de kamercentrale of u de laatste versie van dit

Nadere informatie

De Vrije Rotterdammer

De Vrije Rotterdammer De Vrije Rotterdammer Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 32ste jaargang, nr 311, mei 2006 Uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraadsfractie en het bestuur van de afdeling Rotterdam.

Nadere informatie

Evaluatierapport Opleiding & Training

Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatie landelijke scholingsactiviteiten Aangeboden aan de Algemene Vergadering op woensdag 24 oktober 2012 2 Voorwoord JOVD geleerd is oud gedaan was het motto

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch Voorwoord Partijvoorzitter Congresinformatie C100 1 november 2014 Welkom Beste Democraten, Van harte welkom

Nadere informatie

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen!

Wat men moet leren doen, leert men door het te doen! trainingen 2010/2011 Wat men moet leren doen, leert men door het te doen! WerKWiJZe trainingen SeiZOen 2010-2011 Voor wie zijn de trainingen > Voor bestuurders van afdelingen, vakgroepen, secties, > Voor

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Jaarverslag VvKkNH 2014

Jaarverslag VvKkNH 2014 Jaarverslag VvKkNH 2014 Rapportage en urenverantwoording Activiteitenplan VvKkNH 2014 in het kader van projectsubsidie Provincie Noord-Holland. In onderstaande overzicht legt de Vereniging van Kleine kernen

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

3. 20.20 uur: Verantwoording afvaardiging partijcongres 27 april 2013 (verslag bijgevoegd)

3. 20.20 uur: Verantwoording afvaardiging partijcongres 27 april 2013 (verslag bijgevoegd) p/a Wim Vink D.C. Meesstraat 8 3201 RA Spijkenisse Spijkenisse/Bernisse Spijkenisse, 17 mei 2013 Aan de leden van de PvdA afdeling Spijkenisse/Bernisse Beste partijgenoten, Met onze brief van 22 april

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014. Studievereniging POLIS

Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014. Studievereniging POLIS Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014 Studievereniging POLIS Tilburg, maart 2013 Studievereniging POLIS Tilburg University Locatie: P. 3.217 Warandelaan 2 Tilburg Postadres: Postbus 90153 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging

Handvatten voor de PVT. Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Handvatten voor de PVT Voortvarend aan de slag met de personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe wordt een personeelsvertegenwoordiging succesvol? 4 Wetgeving 6 De bevoegdheden van de PVT?

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

Vrijdag 31 mei vanaf 17.00 uur tot zondag 2 juni 16.00 uur. 22 mei Spreken in het openbaar (meer items volgen)

Vrijdag 31 mei vanaf 17.00 uur tot zondag 2 juni 16.00 uur. 22 mei Spreken in het openbaar (meer items volgen) KvK Tilburg 17244153 Rabobank 1087.73.973 VOV Academie info@vrouwenontmoetenvrouwen.nl www.vrouwenontmoetenvrouwen.nl Investeren in opleiden, ontwikkeling en ontmoeten door het zichtbaar maken van topvrouwen

Nadere informatie

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst Stadsregio Amsterdam september 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant

Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant Sociaal Democratie in de 21 ste Eeuw Najaarscongres 2011 Tweede Congreskrant 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Procedures Congres...5 Congresprogramma...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7

Nadere informatie