e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT"

Transcriptie

1 e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT U aangeboden door IBS Nederland B.V. Auteur: A.M. van den Bos

2 Inhoud e-hrm wegwijzer (onderzoek, literatuur) Een beetje basistechniek Aanpak van e-hrm Procesmodellering en e-hrm Organisatie van e-hrm Selecteren van nieuwe software Privacy en ICT Over de auteur e-hrm wegwijzer (onderzoek,literatuur) Is er onderzoek gedaan op het gebied van e-hrm? Hoewel wetenschappelijk onderzoek naar e-hrm schaars is zijn er een aantal organisaties of adviesbureaus geweest die onderzoek hebben gedaan naar het onderwerp: NVP, e-hrm onderzoek Kijk op onder de sectie e-hrm NIPO Interactive/Media Plaza 2001 Twynstra Gudde/CKC - e-hrm Onderzoek 2002/2003 IDC - Dutch ehuman Resources 2001 Watson Wyatt - B2E/eHR survey 2002 Cedar Human Resources Self Service/ Portal Survey Fourth Annual Survey Voor meer onderzoeken (o.a. van verschillende universiteiten) contacteer auteur. Welke bedrijven lopen voorop met e-hrm? Over het algemeen lopen de grote technologiebedrijven voorop met e-hrm. Bedrijven als KPN, Cisco, IBM, HP zijn veel gerefereerde cases als het gaat om hun e-hrm succes. Toch zie je ook in andere branches vooroplopers op dit terrein. Dow Chemical (Petrochemie) is heel ver, en in de zorgsector wordt vaak ziekenhuis Rijnstaete als vooruitstrevend genoemd. In België bestaat een e-hrm award. De laatste twee winnaars van deze award zijn Generale Bank en Belgacom. Meer informatie op Hoe ver is Nederland met e-hrm? E-HRM is steeds meer in opkomst. Uit onderzoek in 2002 blijkt dat minder dan een kwart van de organisaties aangeeft nog geen e-hrm toepassingen in de eigen organisatie te hebben. Bijna de helft van de managers en medewerkers maken regelmatig tot veel gebruik van e- HRM toepassingen. Volgens het tweejaarlijkse Human Capital Survey van IBM Business Consulting Services is de interesse in e-hrm de afgelopen jaren zo fors toegenomen dat Nederland nu vooroploopt in het gebruik van ervan. Maar liefst 81 procent van de respondenten wil de mogelijkheden voor e-hrm de komende jaren verder uitbreiden. Welke toepassingen worden het meest gebruikt? E-HRM wordt vaak ingezet als informatiemiddel. Online personele regelingen, personeelshandboek of HRM-nieuws blijven het meest populair. De toepassingen die gericht zijn op het stroomlijnen en efficiënter maken van HRMprocessen worden steeds meer geïmplementeerd binnen organisaties. Shared Service Centers (SSC) voor HRM, die als bedoeling hebben om met name administratieve processen te ondersteunen, zijn na SSC voor Finance en Accounting, het meest populair in Nederland. Hiervoor wordt ICT ingezet om de processen te centraliseren. De vacaturebank op het eigen intranet of op internet wordt veel gebruikt. Een groot deel van de activiteiten van de afdeling HRM is gericht op het ontwikkelen van medewerkers. e-hrm toepassingen ter ondersteuning van de ontwikkeling van medewerkers (zoals online-trainingen of elektronische beoordelingsinstrumenten) worden over het algemeen minder gebruikt. Wat zijn voor organisaties de belangrijkste voordelen van e-hrm? Voor veel organisaties zijn de belangrijkste redenen om aan e-hrmte beginnen: administratieve processen centraliseren en uitvoeringswerkzaamheden concentreren (met als resultaat o.a. kostenbesparing) sneller kunnen genereren van betere stuurinformatie en gegevens presentabeler kunnen maken voor management en andere gebruikers een betere dienstverlening naar managers en medewerkers verbeterde medewerkerstevredenheid Wat zijn de belangrijkste obstakels bij e-hrm voor organisaties? In de praktijk blijken met name andere HRM-prioriteiten als een obstakel te worden gezien. Ook onvoldoende deskundigheid bij HRM is nog vaak een belemmering bij de ontwikkeling en implementatie van e-hrm. Vaak ontbreekt er een projectmatige aanpak waardoor e-hrm er even bij gedaan wordt. Hoewel de afdeling HRM zich vaak wel eigenaar voelt van een e-hrm project is het toch vaak zo dat de directie het belang van e-hrm nog onvoldoende beseft. HRM doet er goed aan het belang van e-hrm en Pagina: 2

3 de samenhang met de organisatiedoelstellingen duidelijk te formuleren. Welke boeken zijn er geschreven over e-hrm? Adam/Van den Berg, e-hrm Inspelen op veranderende organisaties en medewerkers, 2001, Academic Services Walker, Alfred J., Web-based Human Resources, 2001, McGraw-Hill Ruël, H e.a., E-HRM: innovation or irritation - An exploration of Web-Based Human Resource Management in Large Companies, 2004 Buyens, D. e.a., E-HRM in kaart, 2003 Voor meer informatie over andere boeken (bijvoorbeeld op het gebied van e-leren) contacteer de auteur. Aanbevolen literatuur en weblinks CD Rom e-hrm met meer dan 130 kennisdocumenten: Een beetje basistechniek Hoe ziet de techniek van e-hrm eruit? E-HRM is het geheel van alle op internettechnologie gebaseerde hulpmiddelen die het human resource management in algemene zin ondersteunen. Aan de basis van e-hrm ligt vaak een standaard HRM systeem die gegevens opslaat en verwerkt, van aanstelling van een nieuwe medewerker tot salarisbetaling. Veel van dit soort systemen bieden tevens een portaalfunctie waarbij medewerkers en managers via de look en feel van het intranet van de organisatie zelf informatie kunnen raadplegen of mutaties kunnen uitvoeren. Het is ook mogelijk dat een organisatie ervoor kiest bepaalde processen niet via het standaardsysteem te ondersteunen maar hiervoor aparte, gespecialiseerde systemen wil implementeren (bijvoorbeeld op het gebied van competentiemanagement of arbeidsvoorwaarden á la carte). Soms wisselen dergelijke gespecialiseerde systemen wel basisgegevens uit met het basis HRM-systeem (bijvoorbeeld namen adresgegevens). De HRM-informatie die op het intranet van een organisatie valt ook onder het begrip e-hrm en is niet altijd gekoppeld met andere systemen (bijvoorbeeld HRMnieuws of links naar interessante HRM-websites). Waarom is kennis van techniek belangrijk bij e-hrm? Ondanks dat e-hrm in hoofdzaak een organisatorisch vraagstuk is, is kennis van techniek belangrijk om een aantal redenen: om de vertaalslag te kunnen maken tussen de techniek die wordt ingezet en de impact daarvan op processen en verantwoordelijkheden; om een goede visie te ontwikkelen is het nodig de mogelijkheden, onmogelijkheden en ontwikkelingen van technologie te snappen; om op een goede manier een selectie kunnen maken uit leveranciers van oplossingen op het gebied van e-hrm. Wat is een gepersonaliseerd e-hrm portaal? De term e-hrm portaal komt van de internettechnologie 'portal technologie'. Deze technologie maakt het mogelijk om informatie vanuit verschillende systemen op eenvoudige wijze samen te brengen in één Internet omgeving. Informatie over hetzelfde onderwerp, of voor dezelfde doelgroep kan hiermee geïntegreerd aangeboden worden, waarmee een inzichtelijke toegangspoort (portal) geboden wordt. De e-hrm portal brengt informatie rondom HRM bij elkaar in één omgeving voor de gebruiker. Personaliseren van deze portal maakt de omgeving nog toegankelijker voor de gebruiker. Door middel van een log-in ziet de gebruiker precies die informatie op die gewenste plaats, zoals hij/zij dat heeft ingesteld. Wat zijn de vijf technische redenen waarom de internettechniek achter e-hrm zo populair is? 1. Platformonafhankelijkheid Een platform is een onderliggend computersysteem waarop applicaties/programma s draaien. Voorbeelden van platforms zijn Unix of Windows. Inter- en intranet zijn platformonafhankelijk in de zin dat zij met een browser altijd toepasbaar zijn, ongeacht het platform. 2. Gebruikersvriendelijkheid Op het beeldscherm bieden menu s en (hyper)links (automatische verbindingen ) houvast om keuzes te maken bij het zoeken naar informatie of toepassingen. Deze links kunnen bijvoorbeeld gevonden worden via zogenaamde vindmachines (bijvoorbeeld 3. Tijd-onafhankelijkheid (a-synchroniciteit) Het verstrekken en anderzijds het verwerken van informatie hoeft niet gelijktijdig ( a-synchroon ) te geschieden. Dat heeft het voordeel voor de gebruiker dat hij zelf kan bepalen wanneer hij het inter- of intranet raadpleegt en voor de Pagina: 3

4 aanbieder dat hij informatie voortdurend kan aanpassen. 4. Plaats-onafhankelijkheid Toegang tot inter- en intranet is mogelijk vanuit alle plaatsen waar een computer kan inloggen op het Internet of intranet, dus vanaf de werkplek, huis, hotel, etc. De gebruiker is dus niet gebonden aan een vaste plek 5. Multi-medialiteit De gebruiker kan via meerdere zintuigen worden aangesproken (bijvoorbeeld via bewegende beelden en geluid) waardoor een boodschap (informatie, etc.) aantrekkelijker kan zijn. Wat is een database? Een database is een hoeveelheid gegevens in digitaal formaat, waarin op allerlei manieren gezocht en geselecteerd kan worden. Wanneer is Internet ontstaan? 1958: Oprichting Advanced Research Projects Agency die de ontwikkeling van het latere internet begon 1969: Arpanet (het eerste computernetwerk ) 1975: De eerste Personal Computer 1982: Internet wordt als term gelanceerd 1991: Verbod op commercieel dataverkeer wordt opgeheven (Internet nu ook toegankelijk voor bedrijven 1991: Tim Berners Lee is de uitvinder van hypertekst (de taal waarin Internet is geschreven) 1991: Marc Andreessen: Mosaic (de eerste browser waarmee je kunt navigeren op Internet net zoals met Windows Explorer of Netscape) Begin 1998: 18% bedrijven hebben intranet 2001: meer dan 60% van de bedrijven heeft Internet en intranet. Wat is een server? De server wordt vaak een Web server genoemd. Een server is een computer dat bestanden bevat met allerlei informatie dat uiteindelijk het intranet/internet maakt. Om informatie geschikt te maken voor het Web, is het noodzakelijk dat informatie in de standaardopmaaktaal voor het Web (HTML) op de server geplaatst wordt. Deze computer (de server) 'serves' (deelt uit) deze bestanden uit naar de computers die ze opvragen. Een webserver zorgt er dus voor dat de gebruiker de pagina s op Internet kan lezen. Dit wordt op een logische manier verzameld of gegroepeerd door de server. Zo n logische verzameling noemen we een website. Wat is workflowmanagement? Workflow betekent letterlijk werkpoces of werkstroom. Een workflow bestaat uit meerdere stappen. HRM kent vele workflows. Een voorbeeld is het proces van indienen, goedkeuren en uitbetalen van declaraties. Via het e-hrmsysteem kunnen dergelijke processen efficiënt worden doorlopen. Gegevens hoeven maar één maal te worden ingevoerd en vaak gebeurt dat aan de bron, dat wil zeggen door de gebruiker zelf (manager, medewerker of HRM-er). Het systeem zorgt dan voor de routing en handelt, binnen de aangegeven kaders, het proces verder af. Waarom workflowmanagement? Workflowmanagement wordt vooral toegepast om de efficiency, kwaliteit en flexibiliteit van processen te verhogen. Documenten (mutaties) kunnen efficiënter worden afgehandeld. Wat is XML? XML staat voor extended Markup Language. XML is een uitgebreide variant van HTML (HyperText Markup Language: de taal waarmee Internet is geschreven). XML is een techniek om op een gestructureerde manier data te verzamelen uit in oorsprong verschillende en niet-compatibele systemen en toch via het Internet of bedrijfsintranet te presenteren aan de gebruiker. Met XML worden aanzienlijk bespaard op integratiekosten en faciliteert het netwerken van andere HRM-applicaties. XML is hiermee erg belangrijk voor HRM omdat organisaties dikwijls meerdere systemen (in meerdere technische talen) in gebruik hebben. De gegevens uit deze systemen kunnen nu zonder een nieuw systeem aan te schaffen met elkaar geintegreerd worden. Dit is soms een betere oplossing dan de aanschaf van één nieuw systeem. Het HR-XML Consortium, dat de ontwikkeling en promotie van XML voor HRM doet is te vinden op Internet met meer informatie (www.hr-xml.org). Wat is ketenintegratie? Ketenintegratie is de ontwikkeling dat er steeds meer integratie ontstaaat tussen organisaties, organisatie-onderdelen en processen. Informatiesystemen worden in toenemende mate aan elkaar gekoppeld, men krijgt inzage in elkaars systemen en er worden overeenkomsten gesloten waarmee een afnemer meer bevoegdheden krijgt om de leverancier rechtstreeks aan te sturen. Wat is een firewall? Een firewall is een technische veiligheidsvoorziening. Bijvoorbeeld bij het kopiëren van bestanden van een andere computer naar de eigen computer kunnen ook virussen Pagina: 4

5 binnengehaald worden. Om dat te voorkomen is een firewall een mogelijkheid. Het is een beveiliging tussen het Internet (extern) en het intranet (intern), die probeert te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot het interne netwerk. Wat is een webbased applicatie? Een applicatie die gebruikt kan worden via een web cliënt (dus via een standaard web browser) zonder specifieke additionele software. Wat is een webcliënt? Een webclient is een cliënt (een individuele computer) waarop uitsluitend een standaard web browser nodig is om het systeem te kunnen gebruiken. Wat is groupware? Groupware biedt de mogelijkheid om gezamenlijk te werken aan een en dezelfde activiteit met behulp van ondersteunende hard- en software. Gebruikers communiceren met elkaar en maken gemeenschappelijk gebruik van informatie. Kenmerkend is dat het systeem ondersteunt bij coördinatie, communicatie en coöperatie. Wat is ERP? Enterprise Resource Planning (ERP) staat voor de ondersteuning van bedrijfsprocessen door middel van software, beheersing van materiaal, middelen en geldstromen. Geïntegreerde standaardsoftwarepakketten kunnen het best worden ingezet bij organisaties of afdelingen waar sprake is van redelijk vaak voorkomende en uniforme bedrijfsprocessen, zoals inkoop, finance, logistiek, productie en voorraadbeheer. Wat is een contentmanagementsysteem? Met een contentmanagementsysteem (CMS) wordt de aangeboden informatie, oftewel inhoud (content) van bijvoorbeeld een HRMintranet beheerd. De organisatie kan zelf het beheer van de website verzorgen, zonder daarvoor extra kosten te maken en zonder programmeur te hoeven zijn om dit te doen. Een CMS is vaak al opgebouwd uit zogenaamde templates die de bouwstenen vormen voor pagina s in de juiste huisstijl. Niet alleen tekst of afbeeldingen kunnen met een CMS worden onderhouden maar bijvoorbeeld ook de menustructuur, discussiefora of de autorisatiestructuur van het intranet. Wat zijn de mogelijkheden voor hosting van e-hrm? Er zijn in het algemeen twee varianten voor het hosten van een HRM systeem: Variant A: Het HRM-systeem functioneert op een fysieke omgeving binnen de eigen organisatie (het systeem wordt geinstalleerd op het eigen netwerk) Variant B: Het HRM-systeem functioneert op een fysieke omgeving buiten de organisatie (ASPvariant). Die HRMfunctionaliteiten worden dan 'gehost' (beheerd) door een gespecialiseerd bedrijf ( host ) dat de service voor een of meer applicaties (toepassingen) aanbiedt ( provides ) via hun eigen server. Wat is middleware? Onder middleware wordt generieke functionaliteit verstaan die communicatie tussen applicaties of applicatiecomponenten mogelijk maakt. De middleware draagt hierbij zorg voor de routering van het berichtenverkeer, de eventuele (technische of functionele) transformatie van berichten, monitoring en logging, en de benodigde beveiligingsmaatregelen. Daarnaast voorziet middleware vaak in een voorziening om alle bericht- en servicedefinities centraal te beheren. Hoe werkt internettechnologie? Schematisch gezien bestaat het Internet uit vier lagen: 1. Het onderliggende netwerk. Deze laag verzorgt de daadwerkelijke verbinding, m.a.w. de draden, kabels en satellieten, die zorgen voor het feitelijke transport van de gegevens. 2. De verzorging van het verkeer over het netwerk. Hier wordt ervoor gezorgd, dat de stromen digitale gegevens niet alleen op het netwerk terecht komen, maar dat ze ook bij de geadresseerde aankomen. 3. De transportlaag zorgt ervoor dat de digitale pakketjes in precies dezelfde vorm aankomen als ze verstuurd zijn. Soms moeten pakketjes meerdere keren verstuurd worden omdat er onderweg "beschadigingen" zijn ontstaan: een verandering van enkele bytes kan al grote gevolgen hebben, dus deze fouten moeten hersteld worden. 4. Het programma dat gebruik maakt van het Internet. Voorbeelden hiervan zijn programma's voor elektronische post en de "Webbrowsers": dit noemen we de applicaties. Het hele netwerk is gebaseerd op het zogenaamde TCP/ IP protocol, dit is een afspraak over hoe de verschillende onderdelen met elkaar communiceren (TCP/IP staat voor Pagina: 5

6 Transfer Control Protocol/Internet Protocol). Hoofdzaak voor het gebruik is, dat iedere computer die aangesloten is aan het Internet uniek te identificeren is. Aanpak van e-hrm Waar begin je als je met e-hrm aan de slag wilt? Het introduceren van e-hrm oplossingen in organisaties kan aanzienlijke consequenties hebben. Er zijn altijd gevolgen voor de ITinfrastructuur, de bestaande werkwijzen, bestaande taken en verantwoordelijkheden en - dus - voor de mensen die ermee moeten werken. De mate van impact is natuurlijk erg afhankelijk van welke e-hrm oplossing wordt geïntroduceerd. Het is belangrijk om in de initiatieffase stil te staan bij de vraag wat met e-hrm bereikt moet gaan worden. Deze doelen moeten concreet, meetbaar en herkenbaar zijn. Als er geen helder beeld is over het waarom zal er bij het wat (de gevraagde activiteiten) meer weerstand uit de organisatie kunnen optreden. Het valt verder aan te bevelen, als u stapsgewijs wilt starten, om die applicaties te introduceren die qua IT-kenmerken makkelijk te implementeren zijn en een hoge impact hebben op bijvoorbeeld de tevredenheid van medewerkers. Voorbeelden hiervan zijn 'Wie is Wie-databases', vacaturepublicatie en nieuwscommunicatie via het web of het publiceren van procedures. De introductie van e-hrm kan van eenvoudig tot complex. Eenvoudig beginnen voorkomt risico's en levert de snelste successen op. Tip: analyseer een week lang de meest gestelde vragen aan de HRM-afdeling en kijk of er in de beantwoording van deze vragen iets verbeterd kan worden door middel van ICT. Moet ik eerst HRM-processen beschrijven voordat ik aan e-hrm ga doen? Zonder gedetailleerd inzicht in hoe de huidige processen lopen kan er niet begonnen worden aan e-hrm. e-hrm dwingt namelijk de organisatie tot een centrale, uniforme en gedetailleerde aanpak. Je moet eerst weten hoe processen precies lopen om te kunnen bepalen waar ze beter moeten en waar techniek kan helpen. Zo moet een e-hrm portaal kunnen putten uit een uniforme set van gegevens, anders worden gegevens net zo versnipperd als daarvoor en zal men niet de gewenste efficiency bereiken. Wanneer oude (inefficiënte) processen worden gedigitaliseerd loopt men het risico dat de voordelen van ICT niet of onvoldoende worden benut. Moet ik eerst beginnen met het digitaliseren van informatie voordat ik meer interactieve applicaties ga ontwikkelen? Een personeelshandboek online, het laatste nieuws of een smoelenboek; dergelijke functionaliteit wordt vaak als eerste gekozen wanneer men besluit aan e-hrm te gaan doen. Toch hoeft informatie niet de eerste stap te zijn in de ontwikkeling naar ICT-ondersteund HRMbeleid. De belangrijkste vraag die gesteld moet worden is; welke behoeften leven er onder de leden van de organisatie? of welke applicatie draagt het beste bij aan onze HRM-prioriteiten voor het komende jaar?. Als er een hoog ziekteverzuim is in de organisatie en veel kosten gemoeid zijn met de afhandeling van ziekteverzuimprocedures dan heeft een geavanceerde applicatie die het verzuimproces aanstuurt, administreert en controleert wellicht de eerste prioriteit. Wat zijn de fasen in de ontwikkeling van e-hrm? In het algemeen is de ontwikkeling van e-hrm in te delen in een vijftal fasen. Deze fasen verlopen niet altijd in volgorde. Soms is het nodig stappen uit een latere fase eerder te zetten en andersom. Fase 1: Relateren: Vaststellen doelstellingen, globale resultaten, uitgangspunten en randvoorwaarden. Fase 2: Organiseren: Opstellen en goedkeuren projectplan. Bemenste en samenhangende projectorganisatie samenstellen. Fase 3: Detailleren: opstellen deelplannen op het gebied van functionaliteit, content, techniek, beheer, opleiding en communicatie. Fase 4: Realiseren: Op basis van deelplannen het functioneel ontwerp daadwerkelijk bouwen, de verzamelde content plaatsen en de communicatie en opleiding starten. Fase 5: Innoveren: Meten kwaliteit en de resultaten van toepassingen en voorbereiden nieuwe of verbeterde toepassingen. Wat doe ik in fase 1: Relateren? In deze eerste fase is het zaak de doelstellingen, resultaten, uitgangspunten en randvoorwaarden met betrekking tot e-hrm vast te stellen. Hiervoor zal een verkenning moeten plaatsvinden naar de ambities van de organisatie en de prioriteiten op het terrein van HRM die hieraan bijdragen. Voor uitwerking van het concept en de implementatie van e-hrm zullen de huidige HR-processen, -doelen en -strate- Pagina: 6

7 gie geanalyseerd en in kaart gebracht moeten worden. Het is belangrijk dat er tot in detailniveau teruggegaan wordt naar de vraag hoe je processen en instrumenten inricht en op elkaar afstemt. Pas dan kan er een werkend systeem geprogrammeerd worden. E-HRM dwingt tot structuur en zichtbaarheid van werkwijzen. Een voorwaarde voor ontwikkeling van e-hrm is dan ook een goed en expliciet HRM beleidsplan. Als de belangrijkste HRM-processen in beeld zijn gebracht, kan worden nagegaan waar eventuele knelpunten zitten. Wanneer duidelijk is waar knelpunten precies zitten, krijgt men ook zicht op de mogelijkheden om zaken te verbeteren door middel van e-hrm en waar andere interventies dan het invoeren van e-hrm zinvol zijn. Tip: schrijf liever geen lange beleidsplannen maar visualiseer wat u wilt met e-hrm (bijvoorbeeld door het maken van een Doel- Inspanningen-Netwerk). Voor iedereen moet het als het ware in één oogopslag duidelijk zijn wat de koers is met e-hrm. Welke vragen stel ik bij het bepalen van e-hrm prioriteiten? Wat wordt er eerst geïmplementeerd en wat later? Als toets voor het stellen van prioriteiten gelden ondermeer de volgende overwegingen: Wat wil ik als HRM- professional nu op de plank hebben liggen? Welke producten en diensten willen we aanbieden aan medewerkers en managers, en hoe sluiten die op elkaar aan? Waar staan we voor als HRM-afdeling? Een bezinning op de eigen ambities, doelstellingen, rol en houding. Wat gaat er goed en wat kan er beter in onze huidige processen en activiteiten? Welke thema's en onderwerpen leven er op dit moment in de organisatie met betrekking tot HRM? Wat zijn voorbeelden van doelstellingen en uitgangspunten uit stap 1? Voorbeeld van een doelstelling: door e-hrm realiseren van een efficiëntere en goedkopere administratieve organisatie door het digitaal ondersteunen van standaardformulieren voor alle HRMprocessen en een uniforme en gecentraliseerde werkwijze in november van dit jaar. Het resultaat is een besparing van 2,2 fte op de HRM-afdeling via natuurlijk verloop. Voorbeeld van een uitgangspunt: Het primaire / eerste ka- naal voor het wijzigen en beheren van en informeren over (standaard) administratieve stappen is het e-hrm systeem zodat we op de afdeling HRM minder tijd kwijt zijn aan administratieve handelingen. Voorbeeld van een randvoorwaarde: voor alle HRM-processen die gedigitaliseerd worden is er een processchema gemaakt met daarin onder andere de nieuwe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per stap in het proces. Wat zijn handige instrumenten in het ontwikkelen van e-hrm? De volgende concrete instrumenten kunt u gebruiken in het ontwikkelen van e-hrm: Een Doel-Inspanningen-Netwerk voor het bepalen van e-hrm doelen in relatie tot concrete functionaliteiten Doelgroepen-Functionaliteiten-Matrix: voor het bepalen van e-hrm functionaliteiten in relatie tot specifieke doelgroepen. ROI-spreadsheet (Return on Investment): voor het bepalen van de kosten en opbrengsten van e-hrm De uitwerking van deze instrumenten omvat de kern van een Business Case. Wat staat er in een Business Case? Alle informatie nodig om een beslissing te rechtvaardigen voor een bepaald veranderingstraject. Deze zijn: harde opbrengsten, zachte opbrengsten, kosten, eventuele quick wins, het tijdspad waarin kosten en opbrengsten gemaakt worden, de aannames die gemaakt zijn in het vaststellen van de kosten en opbrengsten, en de risico s. Wat niet altijd in een business case staat, maar wel relevant kan zijn is ook de kosten op te nemen voor de organisatie als het veranderingstraject niet wordt ingezet. Wat is een haalbaarheidsanalyse? In veel gevallen is een haalbaarheidsanalyse hetzelfde als een business case. Een haalbaarheidsanalyse kan echter meer omvatten. Specifiek voor e-hrm kan hierin worden meegenomen: De cultuur van de organisatie: risico s en risico beperkende maatregelen De mogelijkheden op het gebied van de eigen ICT infrastructuur De impact op die e-hrm heeft op de HRM organisatie (bijvoorbeeld structuurveranderingen, veranderingen in gedrag van HRMmede werkers, noodzakelijke opleiding, etc.) Pagina: 7

8 Wat is een Doel-Inspanningen-Netwerk? De kracht van e-hrm-toepassingen dient te liggen in de verbinding met HRM. Voor het inzichtelijk maken van de relaties tussen HRM doelen en e-hrm toepassingen is een zogenaamd Doel- Inspanningen Netwerk (DIN) een goed hulpmiddel. Kort gezegd is een DIN een diagram dat de verbanden aangeeft tussen vaak abstracte HRM-hoofddoelen (bijvoorbeeld verbeteren van de efficiency ), de concretere subdoelen per hoofddoel (bijvoorbeeld gegevens zijn per november van dit jaar in één centrale database opgeslagen op eenduidige en uniforme wijze) en de concrete inspanningen die daar aan bijdragen (bijvoorbeeld digitaliseren van de persoonsdossiers in het nieuwe e-hrm systeem). De HRM-functionaliteiten die men web-enabled wil aanbieden, kunnen in het DIN worden gerelateerd aan de HRM-doelen en activiteiten. Een uitgewerkte DIN kan bovendien een handig instrument zijn om de communicatie met sleutelfiguren zoals leidinggevenden te vergemakkelijken. Tip: een voorbeeld van een Doel-Inspanningen-Netwerk is op te vragen bij de auteur. Hoe maak ik een DIN? maak een break-down van de (HRM-)doelen (in sub-smart- doelen). SMART-doelen zijn Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden; inventariseer of bedenk zoveel mogelijk nuttige en zinvolle (liefst noodzakelijke) inspanningen die een bijdrage leveren in het nastreven van de doelen; geef de onderlinge afhankelijkheden tussen deze inspanningen aan (het inspanningennetwerk); specifceer de interfaces (volgorde, capaciteitsbron, locatie, etc.); verbind de inspanningen met de doelen en geef daarbij aan welke inspanning aan welke doelen welke bijdrage dient of verwacht wordt te leveren; bespreek dit DIN met alle relevante betrokkenen en leg het definitieve DIN vast, opdat het kan worden bestuurd; laat het DIN goedkeuren door de opdrachtgever, als onderdeel van het definitieve programmaplan). Wat zijn de eisen aan een Doel-Inspanningen- Netwerk? Een goed opgesteld DIN stelt de gebruiker in staat om na te gaan of de plannen en/of het programma: de doelenhiërarchie consistent is, dat wil zeggen alle lager gelegen doelen een bijdrage leveren aan de hoger gelegen doelen; de doelen in het totaal de missie van het programma zo dicht mogelijk benaderen; de doelen substantieel worden geëffectueerd door de verschillende inspanningen, zoals projecten, improvisaties en routine-werkzaamheden; de afhankelijkheden tussen de projecten in termen van volgtijdigheid en inhoud, goed zijn weergegeven; alle inspanningen een substantiële bijdrage leveren aan één of meerdere doelen (substantieel wil zeggen een bijdrage >20%); de juiste prioriteiten zijn gesteld en daarmee de beschikbare middelen zo effectief mogelijk zijn ingezet; de doelen en inspanningen helder en herkenbaar zijn geformuleerd. Wat is een Doelgroep-Functionaliteiten-Matrix? Op basis van onderzoek kunnen globaal verschillende gebruikersgroepen worden onderscheiden. Met het opstellen van een doelgroepen-functionaliteiten-matrix wordt nagegaan welke functies er nodig zijn om aan de behoeften van de verschillende groepen in de organisatie te voldoen. Daarom is het handig een overzicht te maken van gebruikersgroepen en de functies die daarbij passen. Er ontstaat een overzicht in de vorm van een matrix. Een voorbeeld is: Management: inzage in formatieplanningsoverzichten; toegankelijk maken van diverse HRM-formats. Wat is ROI voor e-hrm? Return on Investment is zowel een specifieke financiële berekening als de overkoepelende term voor veel van dit soort financiële formules. Als je e-hrm als een project benadert kun je deze waarden uitrekenen. De formule voor ROI is daarbij: (Opbrengsten - Kosten) / Kosten. Een andere manier om naar ROI voor e-hrm te kijken is een analyse te maken van de ROI van het menselijk kapitaal in een onderneming, en de mate waarin deze vergroot als gevolg van e-hrm. Pagina: 8

9 Wat staat er in een ROI-spreadsheet? In een ROI-spreadsheet staan de basisgegegevens van het bedrijf zoals aantal medewerkers, omzet, verzuimpercentage, verloop, etc. Deze gegevens zijn bepalend voor de te schatten hoogte van kosten en opbrengsten. Een opsomming van de verschillende soorten kosten, zoals software, hardware, procesinrichting, communicatie. Een opsomming van de verschillende soorten opbrengsten: besparingen en/of verbeteringen. Deze worden uitgezet in de tijd, en over deze totaalspanne kan ROI, Net PresentValue (NPV), payback periode, etc, worden berekend. Een voorbeeld van een ROI-spreadsheet is bij de auteur op te vragen. Wat doe ik in stap 2: Organiseren? In de fase van organiseren wordt er een projectplan opgesteld en goedgekeurd en wordt er gezorgd voor een bemenste en samenhangende projectorganisatie. Het proces van opstellen, bijstellen en goedkeuren van een projectplan kan een belangrijke drager voor committent zijn. In de projectorganisatie zullen verschillende niveaus van de organisatie en verschillende disciplines vertegenwoordigd moeten zijn. Een multi-disciplinaire samenstelling waarborgt dat niet alleen doelen en belangen worden gecombineerd, maar ook dat expertise wordt ingezet op het gebied van communicatie, webontwerp, techniek, Projectmanagement, verandermanagement en human resources. Met de betrokkenen kan in (groeps)interviews, voorlichtingsbijeenkomsten of workshops van gedachten worden gewisseld over hoe de doelen en concrete inspanningen het beste geformuleerd kunnen worden. Natuurlijk dienen tijd en middelen voor de projectmedewerkers vrijgemaakt te worden om aan het project te werken. Wat doe ik in stap 3: Detailleren? Er zijn een aantal samenhangende deelplannen die verdere uitwerking vragen om de doelstellingen van (e-)hrm te kunnen realiseren. Het betreft gedetailleerde plannen rondom: functionaliteit, content, techniek, beheer, opleiding en communicatie. In deze stap worden in ieder geval de volgende plannen opgesteld: een functioneel plan een programma van eisen een beheerplan een contentplan een technisch plan een implementatieplan een opleidingsplan een communicatieplan Wat zet ik in een functioneel plan? Een functioneel plan beschrijft in detail de e-hrm functionaliteiten en de specificaties en eisen waaraan deze dienen te voldoen. De belangrijkste vraag die beantwoord wordt in het functioneel ontwerp is: wat doet de e-hrm toepassing? Bij een systeem dat ontwikkeld moet worden wordt de globale structuur en navigatie van de e-hrm toepassing bepaald. De meeste standaard e-hrm systemen bieden al veel functionaliteit en hebben een eigen structuur. De functionaliteiten dienen alleen nog geconfigureerd (aangepast) te worden aan de werkprocessen van de organisatie. Een functioneel plan is gebaseerd op een grondige, gedetailleerde analyse van huidige en gewenste werkprocessen. Wat is een programma van eisen? Het programma van eisen en wensen omvat het geheel aan eisen en wensen die de een organisatie stelt aan een nieuw e-hrm systeem. Het programma van eisen en wensen is onderdeel van een selectietraject voor de aanschaf van een nieuw e-hrm systeem. Wat staat er in een programma van eisen? Het programma van eisen en wensen omvat eisen en wensen op de volgende gebieden: algemene functionaliteit (zoekfunctionaliteit, rapportages, back-up, etc.) functionaliteit op het gebied van HRM-processen (werving en selectie, salarisadministratie, ziekteverzuim, etc.) techniek en infrastructuur (flexibiliteit, schaalbaarheid, integratie andere systemen, etc.) dienstverlening van de leverancier (implementatie, onderhoud, helpdesk, service, etc.) Wat zet ik in een beheerplan? In het beheerplan waarin wordt aangegeven welke onderdelen beheerd zullen gaan worden door welke personen en hoeveel tijd deze beheerfuncties in beslag zullen nemen. Een beheerorganisatie is een operationele organisatie die bijvoorbeeld een HRM-intranet levendig houdt en ervoor zorgt dat dit aan blijft sluiten bij de eisen en wensen van de doelgroep. Beheer kan van verschillende aard zijn, zowel technisch- en functioneel beheer, inhoudelijk, alsook relatiebeheer. Wat zet ik in een contentplan? Het contentplan geeft aan welke content in welk format, door wie, wanneer en met welke frequentie aangeleverd wordt. Onder content verstaan we de teksten en tekeningen binnen een HRM-intranetsite of e-hrm toepassing, of- Pagina: 9

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS

DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS DEEL II TESTEN IN ALLE STADIA VAN E-BUSINESS 5 Testen in het Informatie-stadium 5.1 Inleiding Zoals wij in paragraaf 4.2.1 uiteen hebben gezet is er in het stadium Informatie sprake van statische informatieverschaffing

Nadere informatie

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen De afgelopen jaren heeft marketingautomatisering een grote vlucht genomen. MRM,

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT

FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT FLEXIBEL DE BURGER BEDIENEN MET ICT VKA white paper Merijn van der Zalm Christ Reniers Pim Schouten September 2007 Samenvatting In de wereld van de gemeenten, provincies en waterschappen zien wij een enorme

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT

S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT S TARTERKIT IDENTITY M ANAGEM ENT versie 1.0, 4 april 2011 SURF NE T B V, R A DBOUDKW A RTIE R 273, P OS TBU S 19035, 3501 DA UTRECH T T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, W WW. S URFNE T.NL I N HO UD

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

Succesvol op weg op de elektronische snelweg!!

Succesvol op weg op de elektronische snelweg!! Succesvol op weg op de elektronische snelweg!! Succesfactoren voor het toepassen van elektronisch zakendoen in het MKB drs. P. Gibcus drs. J.P.J. de Jong R. van Rossum drs. R. de Vree Zoetermeer, november

Nadere informatie