nieuwsbrief De officiële e-nieuwsbrief van BRIDGE-IT December 2010 Nieuwsbrief Eén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nieuwsbrief De officiële e-nieuwsbrief van BRIDGE-IT December 2010 Nieuwsbrief Eén"

Transcriptie

1 NL B Rlvat t Itcultual Divity Gati i Eup Itgati Tam LLP GRUNDTVIG-GMP iuwbif Dcmb 2010 D fficiël -iuwbif va BRIDGE- BRIDGE- (B Rlvat t Itcultual Divity Gati i Eup Itgati Tam) digt pfial di i ititutil buaucatich mgvig wk uit 't b lvat', dat wil zgg m t flct v hu itcultul vaadighd. BRIDGE- bplit it cultul aapaig i d amlvig, maa wl ht aat lkaa btaa va vchilld cultu i d amlvig, waai d zich dialctich dyamich tt d ad vhudt. BRIDGE- Pat Dit pjct i gfiacid mt tu va d Eup Cmmii. Dz publicati gft lcht d tadput va d autu w. D Cmmii ka it aapaklijk wd gtld v wlk gbuikmakig da k va d hii vvatt ifmati. Niuwbif Eé Va SPICES aa -SPICES aa BRIDGE- lag wg D iuw wg: BRIDGE- D iuw ppctiv D tatbijkmt i Kaków D iuw act va BRIDGE- D iuw itumt Va SPICES aa -SPICES aa BRIDGE- lag wg Eup vbad wd td multicultul, i d daglijk paktijk blijk w g td it v vldd cmmuicati-itumt t bchikk m i d l vadd maatchappij p gpat mai p lkaa t ag. Dat wdt af t p damatich wijz duidlijk i buaucatichititutil ytm wa migat i ctact km mt pfial. BRIDGE- i ht ultaat va lagduig amwkig tu d pichtd pat, va d bijdag va wild ad pat. Ht pjct tatt i 2004 mt d vbidig va t Eup pjct, Scat-Gudtvig 1.1 pjct v taiigcuu, SPICES ( ; CP GRUNDTVIG-G11). Dit iitiatif wd i 2008 gvlgd d Gudtvig lpatchap -SPICES ( ; GRU ) dat uitidlijk uitmdd i ht huidig Gudtvig Multilatal Pjct BRIDGE- ( ; LLP GRUNDTVIG-GMP). All di d Gudtvig-pjct hud zich bzig mt vlwadwij pciaal mt itcultul cmmuicati (ICC) i buaucatich-ititutil ctxt, thma waaaa wiig dzk wdt gdaa waaaa vldd aadacht wdt btd i dwijpgamma'. Wij zij va mig dat 'ICC i buaucatich-ititutil ctxt va uitzdlijk blag i, it all v migat (di wij liv aaduid al 'Adult-i-Mbiliy'), di vaak taal- cmmuicatipblm hbb, maa k v pfial, ambta (di w divkmtig aaduid al 'Adult-i-Ctact-with-Mbility'), di vaak milijkhd dvid wa z t mak kijg mt m di di fyik, ciaal, cmich cultul va h vchill. D gdgdacht acht dz pjct i gbad p tw vdtllig di zij bvtigd d tgafich itviw mt d btkk p d dict bvati va vwat ituati: 1) migat dvid cmmuicatipblm i buaucatich-ititutil ttig; 2) i tudibk wdt g aadacht btd aa d cmmuicativ vaadighd taalvaadighd di dig zij i d daglijk paktijk i d gmd ttig. Dz ultat wd gchtvaadigd i ht zd 'Gmchapplijk baibgil' izak d itgati va immigat, zal gfmuld aagm d d Raad va d EU (zi Dcumt 14615/04 va 19 vmb 2004) waai wdt vklaad dat: 'tgag va immigat tt itllig tt publik pivat gd dit, p dzlfd gdlag al v atial bug p it-dicimid wijz, [ ] blid vwaad [i] v bt itgati'. D acim gv d lz baiid va d vchill tu dz di pjct: SPICES btkt Scial Pmti f Itcultual Cmmuicati Expti ad Skill (www.taiigpic.t) -SPICES taat v lctic Scial Pmti f Itcultual Cmmuicati Expti ad Skill (www.-pic.t) BRIDGE- btkt B Rlvat t Itcultual Divity Gati i Eup Itgati Tam ( LLP GRUNDTVIG-GMP) BRIDGE- PARTNERS AT BE th ui club autialia DE E R A S M U S B R U S S E L bb Fchugititut Btiblich Bildug MT KEY&KEY C O M M U N I C A T I O N S Aciazi za cp di luc NL PL ZUYD TR

2 At - Educati - Thapy Multilatal Gudtvig Pjct LLP PL-GRUNDTVIG-GMP - Octb 2010 Sptmb 2012 ARTERY PROJECT z i h yu d ud a p x u E g g i l cap! l d a h l t i ia b m U ' f Italy ORKSHOP. W Y R E T R A apy i - Th up t a c u d E At ulabl G u V f l il k c Scial S ic taiig v I ig 9 Gudtv : gia b m u u Rfc P b m t p 3-8S Th ARTERY Platfm (http://www.atypjct.u/platfm/) pvid a uiqu pptuity f atit, ducat ad thapit t ha ad dicu thi wk i ich multimdia. Nw, yu hav th pptuity t tak pat i a bldd laig cu bad xplitig ad ctibutig t thi platfm. Yu will gai acc t a databa f activiti ad mthdlgi dvlpd by a highly xpicd tam fm all aud Eup, implmt yu dvlpd adaptati, ad ha yu ult th ARTERY platfm! F m if abut th cu ad gat pibiliti, pla g t th ARTERY wbit Yu may al ctact: Kffi M. DOSSOU Thi pjct ha b fudd with uppt fm th Eupa Cmmii. Thi publicati flct th viw ly f th auth, ad th Cmmii cat b hld pibl f ay u which may b mad f th ifmati ctaid thi.

3 BRIDGE- B Rlvat t Itcultual Divity Gati i Eup Itgati Tam LLP GRUNDTVIG-GMP Ht vaamt vchil i zijd glg i d dlgp adzijd i ht idpduct. SPICES i bdld v cmmuicatitai facilitat, taaldct itcultul mdiat. Bi dit pgamma i ICCtaiigmthdlgi twikkld m d dlgp t l hu ig taiigmatiaal t twp, dat gbad i p d taiigbhft cmmuicativ bhft va hu llig (Adult-i-Mbility Adult-iCtact-with Mbility). D d SPICES vchaft taiig btd uit 'tai-th-tai'-cuu, zal bchv i ht bk va Gabill B. Kli, Sad Cauaa, Kffi M. Du, David Laagabat, Galya Matva, Nataša Piih-Svtia & Jha Schwitalla: Spic Guidli: A taiig mthd f itcultual cmmuicati i ititutial ttig. Pugia, Ky & Ky Cmmuicati, 2007 (gpublicd i g vijf ad taal- cultuupcifik vi, amlijk i ht Bulgaa, Duit, Italiaa, Slv Spaa). D SPICES GUIDELINES bvatt mthdlgi tvag, plu di blagijk pijz: D EUROPEAN LABEL v ht pmt va ht l va L2 (Rm, 2006) D Silv Awad f Quality i Bwgig bi d Gudtvig LLP-acti (Ljubljaa, 2008) Nmiati v d t 20 pjct di zij gkwalificd al Bt Pactic f Cativity ad Ivati (Bul, 2009) D Egl vi va d Guidli i gpublicd p d fficiël EU-wbit va ht Eup Jaa va d Itcultul Dialg 2008, ka gati wd gdwlad (http://www.itcultualdialgu2008.u/ html). Aagmdigd d dz gd ultat did kl va d SPICERS-pat (d uivitit va Malta, Ky & Ky Cmmuicati () d uivitit va Pugia () am mt d Spaa pat (di m it d it k wd glctd) aavaag i v gdctalid Gudtvig Lpatchap, di gbuikt ka wd m taiigmdul t mak v ICC v ctxttaal / twd taal (Lc/L2), d middl va dwij- lpakktt. D mthd i aa t pa t gbuik bi vchilld buaucatich-ititutil ctxt. Z i it bdld al vvagig va taiigcuu di al gïmplmtd wd. Itgdl, z i bdld al igdiët, al pcij (pic) di ku wd tgvgd aa d gbuikt cuu p ht gbid va ICCtaiig f L2-dwij. D bdlig va dit itumt i cmmuicativ milijkhd t hlp vwi d middl va pcifik taiig v Adult-i-Mbility Adulti-Ctact-with-Mbility, d ht bvd va ki, vaig vaadighd p ht gbid va ICC, icluif dwij i d twd taal mt pcial aadacht v d buaucatich-ititutil ctxt. gaamd -SPICES, dat i Italië Malta i gdgkud. Al lpatchap vchaft -SPICES (lctic Scial Pmti f Itcultual Cmmuicati Expti ad Skill) fum v d uitwilig va gd paktijk, idë xpimt p ht gbid va -litaiig. Ht patchip maakt gbuik va ht DOKEOS-platfm al 'vitul cmmuicati- litumt'. Ht ivativ ultaat i cmmuicatiytm dat i gbad p lktich lfacilitit di maal wdt gbuikt v -litaiig. D pat hbb it all all lvat dcumt pglag p ht DOKEOS-platfm zich bzigghud mt pdaggich xpimt, maa z hbb p dz mai k lat zi h z' patchap l-vaig plvt. Tijd ht xpimt had ht patchap cmptti vwv m aavaag i t di v vd pjct: ht SPICES hft div bwijz va waadig huidig BRIDGE- (B Rlvat t Itcultual Divity Gati i Eup - Itgati Tam). Gaphic ad ccpt: Kffi Du - Ky&Ky it / Dc Txt: Caml Bg ad Gabilla B. Kli

4 D iuw wg: BRIDGE- BRIDGE- (B Rlvat t Itcultual Divity Gati i Eup - Itgati Tam) digt pfial di i buaucatich itllig wk, p 't b lvat', dat wil zgg m t flct v hu huidig cmmuicativ vaadighd bi multicultul ttig, mt d bdlig m d cmmuicati t vbt. D iuw ppctiv BRIDGE- i dict gicht p dg di uitidlijk pfit va dglijk itgatipc: d Adult-i-Mbility (AM') d Adult-i-Ctact-with-Mbility (AMC'), ht gvligt mmt dat bpaalt f d itgati tt tad kmt f milukt. Ht vaamt 'pduct' va BRIDGE-, dat vtbuwt p d ICC-taiigmthdlgi va SPICES ht -SPICES -liplatfm, wdt gmgd taigcuu v zwl AM' al AMC'. T w i j l S P I C E S - S P I C E S, g i c h t p cmmuicatitai itcultul mdiat, tpabaa zij i lk t buaucatichititutil ctxt, pitt BRIDGE- zich t p d gvligt pid va itgatipc: 'th fit impact'. Wat vtaa w d 'th fit impact'? D fit impact i t idtific al d pid di tat mt ht t ctact tu AM AMC i pcifik lad, di idigt mt d v g u i g m f w l t b l i j v ( t vblijfvguig) fwl aa ad lad t vhuiz. Ht hfddl va ht huidig pjct i dat id patlad i kaat bgt wlk achtvlgd publik (f pivat) dit / buau AM mt dlp a ht allt ctact dat hij/zij al iuwkm i iuw lad hft mt AMC. Ht cai ka vaië mt ht t migati dat d AM mmaakt. E zij di vchilld typ migat dkbaa: bug va d EU it-bug va d EU, cfm d gl (i bzit va vium f divkmtig dcumt) it-bug va d EU, i tijd mt d gl (it i bzit va vium f divkmtig itumt). V ht twp amtll va taiigmatiaal lpad zull i dit pjct d mt kwtba gp migat p d vgd wd gplaatt. D tatbijkmt i Kaków, Pl, dcmb 2010 D tatbijkmt i Kaków had tt dl m: ht gppc t iitië; patvkmt t dtk; ht wkpla t pt t bpk; gmchapplijk tmilgi t g. D pat zull wk aa vgkm wkchma, mt gbuikmakig va d d btaad itumt (d SPICES taiigmthdlgi ht -SPICES DOKEOS platfm), tt d vlgd bijkmt p Malta, i mi D iuw act va BRIDGE- D iuw act va BRIDGE- zij d g patgaiati, hu diëdtig gacid pat, d AM' d AMC'. D pat km uit acht lad (zv EUlidtat éé kadidaat-lidtaat va g vchilld gaiati, waad vi uivitit: 1. Uività dgli Studi, t Pugia, ALIË, al taatial cödiat 2. Eamuhgchl, t Bul, BELGIË 3. L-Uività ta' Malta, p MALTA 4. Zuyd Uivity (Hgchl Zuyd), t Hl, Maaticht Sittad-Gl, NEDERLAND tw -pfitgaiati 5. Th Bui Club Autialia, t W, OOSTENRIJK 6. Ky & Ky Cmmuicati, t Duta (PG), ALIË tw itllig v vlwadwij 7. f - b b, d z k i t i t u u t v bpdwij chlig, t Nübg, DUSLAND 8. EST Liflg Laig Ct, t Wadwic, POLEN éé vhiddit 9. Pvicial vhiddit va ht miiti va Natial Educati, t Yzgat, Tukij. waai d twikkld gmgd taiigmthdlgi zal wd uitgtt. D iuw itumt Twijl SPICES taiigmthdlgi had glvd v tai facilitat i itcultul cmmuicati i buaucatich-cultul ttig, -SPICES al hfdpduct vitul cmmuicati- lmgvig hft glvd, zal BRIDGE- -liltajct implmt v zwl AM' al AMC', mt btkkig tt cmmuicatibaiè di hfdzaklijk wd pgwp d pblm bij ht ivull va f m u l i ( g c h v t kt ) d divkmtig itacti aa d bali (gpk tkt). Daabij lvt BRIDGE- tatgich pla m ICC-baiè t lcht. I dit vbad kmt tktbak v ht plaa cult va d gmd gchv gpk tkt. E zull tkt wd gkz di ht vaakt vkm i fit-impactituati. D tktbak zal d dict gbuik (AM' AMC') k vzi va cmmtaa wat buaucatich tmilgi btft zal wijz p itcultul implicati. 'Hbt u it v agdacht h milijk ht ka zij m j ig aam t chijv al ht fmuli ad uitzit da wat u gwd bt?' Mt dat t vaagtukk hudt BRIDGE- zich bzig. Ht patchap hft diëdtig gacid pat, vamlijk va vhiddit di zich dict bzighud mt fit-impactituati uit all acht patlad. Dz zull actif wd btkk bij ht pc va implmtati va ht p j c t, d m i d d l v a g z a m l i j k bijkmt, itviw, fcugp, vzamlig va gchv gpk tkt. AM' zull actif wd btkk bij d tttaiigi. Tt lt zal 'tai-th-tai' cuu GRUNDTVIG i-viccuu wd ghud, Gaphic ad ccpt: Kffi Du - Ky&Ky it / Dc Txt: Caml Bg ad Gabilla B. Kli

5 BRIDGE- B Rlvat t Itcultual Divity Gati i Eup Itgati Tam LLP GRUNDTVIG-GMP Thi pjct ha b fudd with uppt fm th Eupa Cmmii. Thi publicati flct th viw ly f th auth, ad th Cmmii cat b hld pibl f ay u which may b mad f th ifmati ctaid thi. PARTNERS Uività dgli Studi, t Pugia D Uivitit va Pugia hft 11 facultit gt aatal pgamma' waaaa acadmich gaad i vbd. Al cödid itllig va BRIDGE-, vvult d afdlig Humaia Educati d l va tzichthud p ht pjct i al zij wtchapplijk admiitativ apct, z icht vitul l- cmmuicati-mgvig p twikklt am mt d ad pat d BRIDGE- taiigmthdlgi, waabij zij icht ptlt v ht cë lv va liltajct AT AT Bui Club AUSTRIALIA D Bui Club AUSTRIALIA i NPO-NGO, pgicht i 2000, di i-victaiig v Eup dct tai vzgt. D tt u t pgztt pgamma' wa gicht p itcultul cmptti & cmmuicati, waav d gaiati imiddl hg cmptti hft twikkld. D dlam aa BRIDGE- i lgich tap vuit p d wg aa hgwaadig ptfli p ht gbid va itcultul cmmuicati v vlwa. MT MT L-Uività ta'malta D i 1769 pgicht uivitit va Malta i d hgt dwijitllig va Malta. Ht i d d vhid gfiacid itllig i tgaklijk v all di d vit kwalificati bzitt. Tgwdig hft d uivitit twaalf facultit m da tudt. Ht BRIDGE- patchap wdt i Malta vtgwdigd d ld va d dwijfacultit, di k btkk zij bij d cödiati va ht Pgamm i Tachig f Divity ht Natial Lt M La Tach Taiig Pgamm. NL th ui club autialia BE E R A S M U S B R U S S E L DE bb Fchugititut Btiblich Bildug KEY&KEY C O M M U N I C A T I O N S Aciazi za cp di luc NL Zuyd Uivity (Hgchl Zuyd) Zuyd Uivity i va d gtt uivitit v tgpat wtchapp i Ndlad. Zij daagt bij aa BRIDGE-, am mt blagijk twkpat zal ht Exptictum Maatchapplijk Odtuig Limbug (EMOL), ht Kictum Emacipati Maaticht (KCEM), d Stichtig Vuw & Wlzij Gl (P-Tam), ht Platfm Succful Migat Wm Maaticht Fum: Itituut v Multicultul Zak. PL PL EST Liflg Laig Ct Ht EST Liflg Laig Ct i Pl itllig, pgicht i 1994, v pmat ducati v jg vlwa. EST i actif p ht ti va cuu v vmdtaldwij, ICT-wkhp, cuu cmmuicativ vaadighd, itgati va achttadgp p d abidmakt. EST daagt aa BRIDGE- bij mt zij ubtatiël vaig mt pjct di gcfiacid wd d EU-pgamma', mt ht gv va taiig i itpl cmmuicativ va a d i g h d a a d a d m i i t at i v ta f va dwijitllig. TR TR Yzgat Il Milli Eðitim Müdülüðü Yzgat Il Milli Egitim Müdülügü (ht Dictaat-Gaal Odwij) v d pvici Yzgut, Tukij), i d hgt pvicial vhiddit va ht miiti va Natial Educati. BE Eamuhgchl Bul D Eamuhgchl Bul i gvtigd t Bul, d hfdtad va ht vltalig multicultul Eupa, waa gt bhft btaat aa taiigmatiaal p ht gbid va itcultul cmmuicati. Ht Ctum v Vaktaal Cmmuicati i dzkgp va ht D p a t m t T g p a t Ta a l k u d v a d Eamuhgchl Bul. Ht dzk icht zich pciaal p tchich cmmuicati tmilgi p vltalig kimaagmt. DE f-bb, Fchugititut Btiblich Bildug Ht f-bb Fchugititut Btiblich Bildug hudt zich bzig mt gt ptfli va dzk- twikkligpjct p ht gbid va bpdwij taiig. Nam bdijv, aciati, miiti, d Eup Cmmii ad gaiati wkt ht itituut aa pjct p ht gbid va wtchapplijk dzk dzkpjct ggvvzamlig, ht bglidt mdltt izak bpplidig taiig, ht zgt v wtchapplijk cachig v pjct pgamma'. Ht itituut hft -mdul twikkld v taiig i itcultul cmmuicati v ambta, zal zij vaig dgv aa ht BRIDGE- patchap. ZUYD Ky & Ky Cmmuicati Ky & Ky Cmmuicati, pgicht i 1994, i cultul wtchapplijk -pfitgaiati mt ld va div cultul hkmt, di wk p ht uitgbid gbid va Cmmuicati. Haa activ l haa bijdag btff d viul twikklig va ht ghl pjct d twikklig va d BRIDGE- mthdlgi al li lytm d middl va ht vzaml dig va vid-pam, li-ljabl v -vbaal viul bgip va gchv/gpk tkt, waabij z tv ptdt al tai v pcifik cmptti. Gaphic ad ccpt: Kffi Du - Ky&Ky it / Dc Txt: Caml Bg ad Gabilla B. Kli

6 BUSINESS_MAIL PL1-LEO LLP-LDV-PA PARTNERS Lkig fwad mak! Thi pjct ha b fudd with uppt fm th Eupa Cmmii. Thi publicati flct th viw ly f th auth, ad th Cmmii cat b hld pibl f ay u which may b mad f th ifmati ctaid thi.

NHG-Praktijkaccreditering

NHG-Praktijkaccreditering t E t Aamldig & zlfvaluati P-audit Vbt & gais G c b h t t v a a d i g d V Jaalijks ctl- Audit Paktijk gaisati Patiët vaig v NHG-Paktijkaccditig v a u w V huisatspaktijk di zich l g z g B d Mdisch hadl

Nadere informatie

Houtversnipperaars. Energie uit de natuurlijke kringloop HM 4/6-300 HM 6-300 VM HM 5/6/8-400 HM 4/6-300 EM & 5/6/8-400 EM HM 8/10-500 K & HM 14-800 K

Houtversnipperaars. Energie uit de natuurlijke kringloop HM 4/6-300 HM 6-300 VM HM 5/6/8-400 HM 4/6-300 EM & 5/6/8-400 EM HM 8/10-500 K & HM 14-800 K Hutvipp 4/6-3 Pg. 2 / 3 6-3 VM Pg. 4 / 5 5/6/8-4 Pg. 6 / 7 4/6-3 EM & 5/6/8-4 EM Pg. 8 / 9 8/1-5 K & 14-8 K Pg. 1 / 11 1-5 KT & 14-8 KT Pg. 12 / 13 14-8 KL Pg. 14 / 15 Egi uit d tuulijk kiglp 2 Stmdimt

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

s t o t t e r e n Wat is stotteren? STOTTEREN Aanleg en uitlokkende factoren

s t o t t e r e n Wat is stotteren? STOTTEREN Aanleg en uitlokkende factoren STOTTEREN Al hapu kijg ik ijd udgpkk vaak d pmkig h: W zij z bag da kid la gp gaa wd, daam will w i aa h d. P i mal gich p pvalld gdag va ad. S i gdag ka pvalld zij, du d ag va ud i ël. Tch i mij vaig

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Pre-, Peri-, en Post- natale voeding hee2 enorme invloed op de ontwikkeling van het kind

Pre-, Peri-, en Post- natale voeding hee2 enorme invloed op de ontwikkeling van het kind 60% 70% 50% 50% Ramiz t al 2014, Mxic plimiay data CHOLINE EPA, DHA Pgacy dplts mths EFA sts! EFA status is assciatd with cgitiv ad visual acuity dvlpmt. Pcamplsia GstaIal diabts Pmatu bith Lw bith wight

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

Algemene opmerkingen vooraf

Algemene opmerkingen vooraf Algm pmrkig vraf Blagrijkst mthdlgisch cmmtaar p d vraglijst is dat r hlmaal it gvraagd wrdt aar h d App gbruikt wrdt, f dat aasluit bij ht dl va d App. Er wrdt all gvraagd f ms ku film mt hu tlf, f d

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo ACTIVE t i g l l i w h c o t.. bb h k u r d t h i d s m r o o Bl 078 15 50 10 -v Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk orgaisati di j

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding. Kinderen. Ik ben ik en jij bent jij. Veiligheid. Educatie, onderwijs en opvang; een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar

INHOUD. Inleiding. Kinderen. Ik ben ik en jij bent jij. Veiligheid. Educatie, onderwijs en opvang; een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 13 jaar INHOUD Ilidig Kid I b i jij bt jij Vilighid Educati, dwijs pvag; dgaad twiligslij va 0 tt 13 jaa Spld l Pdaggisch mdws Ouds D uimt Ht itm va d dag Vlg bsv D gp Ntitis 5 6 7 8 11 12 18 22 24 26 27 28 28

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Wie zijn onze sterren?

Wie zijn onze sterren? ME LL OF FA HAN WA W i z o j zi? t alijk d ja t ik D HAN gghpij u B d M. Va ichtig uit. D St N tlt d A H d o Stuf hikkig. c b t pijz dwk m d D wi g gldbda t g ij k twk. u k tudt d i D w g gldbda kijgt.

Nadere informatie

Welke zinnen horen wel bij dit verhaal?

Welke zinnen horen wel bij dit verhaal? md kasl adk vaf Wlk wd i d ks k j al? Vik aa. aabid bldig dfiiif i d gs ak hmlbd hvlig jachsl klch Lad da Vici miis i d mgvig va ddaa i vk Wlk wd k j g m? Vl aa. Kis i d wdlijs di wd di j is vll wa j i

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk. Mastervoorlichting Leiden Leadership Programme, 30 mei 2012

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk. Mastervoorlichting Leiden Leadership Programme, 30 mei 2012 Lid Ldhip Pg: Lidchp i Pkijk Mvlichig Lid Ldhip Pg, 30 i 2012 H Lid Ldhip Pg H Lid Ldhip Pg i bdld v givd ud di gd p zd udivgig, di d bii hbb lidchpkwlii wikkl. H Lid Ldhip Pg H Lid Ldhip Pg i bdld v givd

Nadere informatie

Rijden op de rug van een tijger

Rijden op de rug van een tijger Rijd p d rug va tijgr adk vraf Wk wrd uit d tkst k j a? Vik aa. Wk wrd k j g mr? Vu aa. amusr bddhism rbidwaardig kstr ij mrkwaardig mik sjamaa spruk strpr vid trac Kis uit d wrdijst zs wrd di t mak hbb

Nadere informatie

SOLUTIONS VOOR PROFESSIONALS

SOLUTIONS VOOR PROFESSIONALS SOLUTIONS VOOR PROFESSIONALS VOOR AMBITIEUZE PLANNEN ZIJN OVERTUIGENDE OPLOSSINGEN NODIG. Bth bidt tppdct v zaklijk klat. www.bth.l PARTNER VOOR UW BUSINESSDEALS BROTHER HEEFT ALS MOTTO AT YOUR SIDE, WAARMEE

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo rs g r o z l t a m r o o v ARE - C t m o m hu a v t i g i d.. d v ho b g r o z & Bl 078 15 50 10 Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk

Nadere informatie

De biologische veehouderij

De biologische veehouderij Ald ks v blsch Blsch wafls Blsch mablljs Blsch b ma Blsch ljfl 100 4 suks Halfj 0.5 l 1.25 0. 0. 3.7 7.58/l 12.50/k... maak ks m D blsch vhudj E km sds m bj... 463 WT_B-FaTad_Fld_203x288_11.dd 1 24-0-15

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Gewoon gelukkig _ -- -- -- -- - De familieband is de basis van elke behandeling. De stimulerende kracht van vertrouwen

Gewoon gelukkig _ -- -- -- -- - De familieband is de basis van elke behandeling. De stimulerende kracht van vertrouwen uitgav va pluy jauai 2015 N u m m a m h T k N tw Gw glukkig i_ d samlvig -- - -- -- -- -- - { { D familibad is d basis va lk bhadlig D stimuld kacht va vtuw NIEUWS D schlgp va Pluy, bstaad uit D Blst,

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

12c u 1000 = =

12c u 1000 = = G&R vwo C dl 3 9 Rij C. vo Schwartzbrg 1/10 1a A hoort bij rij IV; B hoort bij rij II; C hoort bij rij III D hoort bij rij I. 1b Bij rij I: 36, 49, 64; bij rij II: 8000, 16000, 3000; bij rij III: 17, 19,

Nadere informatie

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur Jugd Spsr Acti 5479-3 Draaibk vrigig Jugd Spsr Acti 206.idd 8-0-6 7:4 Bst dlmd club f vrigig, Allrrst gflicitrd mt d dlam aa d Jugd Spsr Acti i 206. Graag mak wij als Pisz suprmarkt r sam mt all vrigig

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V.

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. DOEKBEDRUKKING 2015 VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. Vlaggidustri Groig bv staat voor: iovatif, vooruitstrvd, kwalitatif hoog ivau, cocurrrd prijz sll lvrtijd. Bovdi wrk w mt zr activ thousiast bi buitdist

Nadere informatie

wecycle.nl/city Wat weet jij van recyclen?

wecycle.nl/city Wat weet jij van recyclen? wyl.l/iy W w jij v yl? Bs yl-f, W luk d j d slg g m h Wyl Ciy Dbk. I di Dbk vid j puzzls llli ifmi v h yl v kli lkish pp splmp. D yl zij mid gdsff ui d uu dig. E ku wij blijv gi v z mbiljs, klks TV s.

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Inleiding

Verzuimprotocol. Inleiding Ilidig Voor volgd schooljaar hft d schoollidig i samwrkig mt d vrzuimcoördiator adr btrokk fuctis iuw protocol mt btrkkig tot vrzuim (t-laat-kom, o- goorloofd absti, vrwijdrig uit d ls) vorm ggv. Naar

Nadere informatie

Open dagen Brederode Daltonschool. Bezoekrooster woensdag 15 en 22 maart. Pauzetijden / buiten speeltijden

Open dagen Brederode Daltonschool. Bezoekrooster woensdag 15 en 22 maart. Pauzetijden / buiten speeltijden Op ag B Daltchl Bzkt wag 15 22 maat Tij paltj Plaat 8.30 ilp Gp Zblm bkptati Gp 8 8.45 cachgpk Gp R Maatjict taal i blkj Gp 3 9.00 lvligkaat Gp 5 Wk mt taak Gp 8 9.30 tut Gp 4a Wk mt taak Gp 6 10.00 lvligkaat

Nadere informatie

sale opruiming solden

sale opruiming solden vt hftu vt ztt Bt Buy W1499,2,5-ztk Hv mt ttm vt ztt z f L tf 2,5-ztk Hv mt ttm (k f cht) vt ztt z f L tf 1499,- vf 2998, 3-ztk mt vt ztt tf vf 899,- vf 1599, 2,5-ztk mt vt ztt tf vf 799,- vf 1499, mj

Nadere informatie

Voorkom forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid met WIA aanvullende verzekeringen

Voorkom forse inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid met WIA aanvullende verzekeringen km fs nkmnstgval bj abdsngschkthd mt W aanvllnd vkngn lgmn nfmat s bstmd v wkgvs n wknms d gaag m wlln wtn v d aanvllnd W vkngn n d bch lst wlk nadlg gvlgn d Wt nkmn n bd (W) v ht nkmn van wknms kan hbbn

Nadere informatie

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015 Mu va ag Hrcapli 31 maart 2015 Parkr bij Lkaal 55 Vaaf 09.30 uur rij tritjs aar Harst 4-6 Vaaf 10.00 uur Otvagst mt kffi / th lkkrij 10.30 uur Opig wlkm r Mll Bakkr 10.45 12.00 uur Gastvrijhi ispiratr

Nadere informatie

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen).

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen). 1a G&R vwo A dl 9 Rij Goiomtri C. vo Schwartzbrg 1/1 110, 116, 1,... (stds 6 rbij). 1b 607,5, 911,5, 166,875... (stds kr 1,5). 1c 1d 51, 66, 8,... (stds mr rbij). 60, 97, 7,... (stds d voorgaad gtall optll).

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS LESONTWERP

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS LESONTWERP !! PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS LESONTWERP Studt:Hla Buttis Studitajctblid: Hild va Dal FLLLEX: tajct 1: studt mt bachlo- of mast diploma mt odwijsvai tajct 2.1: studt mt bachlo-

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

Modelwoningen druk bezocht

Modelwoningen druk bezocht vmb 2012 PAGINA 1 I di umm Mdlwig duk bzch. Wijzigig wkzmhd. Apssig plig. Pupus d slg. Es slp i D Gd. W ku u ch m uw vg. Mdlwig D Pkbuu spig i h g d l viuwd gvl dk. Ik b s vd l m mij fmili wz kijk, z s

Nadere informatie

gratis APP Gebruik dan je smartphone en zie je favoriete ijshelden zoals je ze nog nooit gezien hebt... en tover je favoriete figuren uit

gratis APP Gebruik dan je smartphone en zie je favoriete ijshelden zoals je ze nog nooit gezien hebt... en tover je favoriete figuren uit t v j v t s c S s L. V t u g g t A Ic g s z v j z t d t t. d My d Gbu d j stph z j vt jshd zs j z g t gz hbt... Bg d gp tt v t dt b d gts vdpp. P d ctpp vg t Scts u Ps v t t Sd Agstuud d Dgt Mgc 9 789021

Nadere informatie

5.6 Breuker is gerechtigd bij het aangaan van een opdracht een aanbetaling of een bankgarantie te verlangen.

5.6 Breuker is gerechtigd bij het aangaan van een opdracht een aanbetaling of een bankgarantie te verlangen. Atkl 1 Glh z 1.1 Dz zj tp p ll b p ll kmt Buk TlMkt & M, l Buk Tlmkt & tll B.V. t Schutum, h t m Buk,. - Bj ht tkk pcht f bj tttkm kmt, ccptt pcht tpljkh lm Buk. Afjk b b Buk lcht z z b chftljk zj km 1.2

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Limieten toepassen

Hoofdstuk 2 Limieten toepassen Hoofdstuk Liit topass. Covrgti ladzijd a Er ot gld dat u > u dus u u >. u u ( ) >, wat ( ) ( ) ( ) u adrt aar voor Uit, 999 volgt dus vaaf zij d tr grotr da,999. a ( ) voor dus u D klist is u d grootst

Nadere informatie

bra nd in IJs s elbro ek

bra nd in IJs s elbro ek s ki o l it b v! D nog olr co bin Ro Aa a a hhh!! n d bra nd in IJs s lbro k D balk valt op mi jn b n. Ik ka n ni t m r w g. Mi jn kl k ni jpt dic ht n ik prob r om hulp t ro p n. Ma ar r komt alln n s

Nadere informatie

Tout en français! duidelijke taal. Tout en français! Franse taal en cultuur studeren in Nijmegen

Tout en français! duidelijke taal. Tout en français! Franse taal en cultuur studeren in Nijmegen Afgud, da? hog owij. I bacloop- Al j afgud b i Fa lidig b j moglijkid om aal culuu b j uilop ducaiv mio lg, waam j moglijkd op abidmak. J i ko ijd waad o- ku v ozok gaa do bij wijbdid ku bhal. ozokillig

Nadere informatie

1 Zet in de goede volgorde. Van klein naar groot.

1 Zet in de goede volgorde. Van klein naar groot. Hhlig Ω g 5 Ω Aijsu (bl 1) Z gi i h lsb Ls s bij f f ig M vg gi 2 3 1 Z i g vlg V li g wll wl wls vici l 5 1 2 3 gi 7 8 2 T lij? h w wm vl G ij! Wm zi h z ui? Vi i h mi? W is hzlf? Ω hhligsbl Ω g 5 Ω bl

Nadere informatie

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10 100- a 1 H a a a a a V Sa. D a aa () a a a. H 100- a a aa.a.. 9/11, a a. 1-- 2 z : Taaa H aa a a a a aaa. éé 27 33, a aaa z a. 3-- 3 z : Taaa Ra a a a a aaa. a éé, za aaa z aa a -. H a -. 1PL 4 z : 2PL,

Nadere informatie

Opdrachten. Ja, ik ben erg sterk. Ik kan wel 48 kg. dragen!! 1. Welke 2 koffers kan hij tegelijk dragen?

Opdrachten. Ja, ik ben erg sterk. Ik kan wel 48 kg. dragen!! 1. Welke 2 koffers kan hij tegelijk dragen? M5 Opdachtn 1. Wlk 2 kffs kan hij tglijk dagn? Ja, ik bn g stk. Ik kan wl 48 kg. dagn!!. 24 kg. 26 kg. 25 kg. 27 kg E. 24 kg ntl j antwd : () 24 kg +. kg (wat j hbt gkzn) mag nit m dan 48 kg zijn. + +

Nadere informatie

:!g. Het wordt hoog tijd te bestellen! Uitgeverij. Ï$ì:!!g. !$ì:!g. Øq ÅDr. m::!g. KortenhoefDe Arend. Naar wens bestellen Kortenhoef, januari 2013

:!g. Het wordt hoog tijd te bestellen! Uitgeverij. Ï$ì:!!g. !$ì:!g. Øq ÅDr. m::!g. KortenhoefDe Arend. Naar wens bestellen Kortenhoef, januari 2013 Uitgvrij KorthofD Ard Koigiwg 9 11 CX Korthof Gacht Collga', Tlfoo: 035-53 Fax: 0-71970 NL5 SNSB 0931 355 uitgvrij@dard.l Kamr va Koophadl Hilvrum 30550 http://www.dard.l Naar w btll Korthof, jauari 013

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Zoekmachine. Een historische formule

Zoekmachine. Een historische formule Vli Zkmci H llml b Vb v ivii i v Vli Plum Jlly? E z vl m luk kic i i m ii m k. H z zl zvl Vli u zkmci v iuc. D Vli zkmci zl 2 kb 200 lic zi i ll zkmci i i b i v uivziuc. T i zkblk m uil i vc i bl..vlizkmci.l

Nadere informatie

> Urineverlies? Zorg voor jezelf en bescherm je vrijheid!

> Urineverlies? Zorg voor jezelf en bescherm je vrijheid! > Uv? Zg v jz bh j vjh! www.hyg. www.hyg. I ag a! Vh v va U b a! S Ovw Z vaaag ag g ab. Hw j agjk a hbb va h h h bk va w vjh, vgh. Paa w a bhj w yp. S w vajk vzaak h wk bkkbp. D kvhgg bkh (yk ) ka v aa.

Nadere informatie

Program Canvas. Samen naar de kern van je programma THEO VAN DER TAK, BJÖRN PREVAAS EN HANS CREMER

Program Canvas. Samen naar de kern van je programma THEO VAN DER TAK, BJÖRN PREVAAS EN HANS CREMER Pgam Cavas Sam aa d k va j pgamma THEO VAN DER TAK, BJÖRN PREVAAS EN HANS CREMER 1 2 Pgam Cavas Sam aa d k va j pgamma THEO VAN DER TAK, BJÖRN PREVAAS EN HANS CREMER 3 Samsll(s) d uigv zij zich vlldig

Nadere informatie

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com Wrldwijd 1 i huidvrzorgig Liks Huidsrim Vraag raad aa uw apohkr bio-oil.com UNIEKE FORMULE Bio-Oil is gspcialisrd huidvrzorgigsproduc da aabvol word als hulp bij h vrmidr va d zichbaarhid va LITTEKENS

Nadere informatie

& & Individueel aanpasbaar. Stoere en robuuste eiken eettafel! Verkrijgbaar in 16 verschillende kleuren 1799,- 3999,- 1599,- B LIJ MAKE

& & Individueel aanpasbaar. Stoere en robuuste eiken eettafel! Verkrijgbaar in 16 verschillende kleuren 1799,- 3999,- 1599,- B LIJ MAKE Hv 19 OPRUIMKRANT DECEMBER 2015 -Sijk VISSER MEUBELEN Sijk (Mi t. (0187) 48 33 28 Tui i j ui! W W W.VISSERMEUBELEN.NL S A LE DE MOOISTE WOONWINKEL TOT 70% WINTE R KORTING OP S HOWROOM MODE LLE N Bk Mct

Nadere informatie

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw.

1 Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor de verhuizing naar en de opstart van het Stadshuis en voor de oplevering van het Meandergebouw. Niwgi Gtd 7 drwrp Bhikbr tll krdit vr tthlzig Mdr ihlzlg tdhl t brri Rdvrtl Adlig pprt Prtillhdr dr. B.J. Lbblg drwrp Bhikbr tll v krdit vr d vrhizig r d ptrt v ht tdhi vr d plvrig v ht Mdrgbw. Gvgd blit

Nadere informatie

Lezen en schrijven voor iedereen

Lezen en schrijven voor iedereen N Lz scijv v id M s bt l lz scijv: id ka iaa bijdag. PAGINA 4 Aapak D Haag Wist j dat i gi D Haag 1 p d 5 vlwass it ft t lz scijv? PAGINA 6 Taalabassad Dick Vgd Ik ka it zd p, -ail f Facbk PAGINA 8 Taalvijwillig

Nadere informatie

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen Idi wdtijd diii 4 5 27 ji 2013 Tt Hiz Wdtijd 1 (wmi 8.15 ; tt wdtijd 8.30 ; # 59) B I (24) B II (35) It D1 diii 4 Ji diii 4 - i 6 Jd I diii 5 - i 8 Jd II diii 5 - i 8 Wdtijd 2 (wmi 12.00 ; tt wdtijd 12.15

Nadere informatie

Ingangen en parkeren bezoekers. Kinder MS centrum P K&R

Ingangen en parkeren bezoekers. Kinder MS centrum P K&R p hi c - (f c l i g b c ij ( h p k l i Igg pk bzk Igg pk bzk Hfigg Igg Hfigg Sphi/fcli Igg Sphi/fcli Igg pkgg vi ii Wzijk kgg Igg pkgg bl vi pk ii Wzijk i i llpk pië/bzk fz kgg bl Dijhg D pkgg hf xil ijhg

Nadere informatie

Sterke merken op de kaart, toppers in uw verkoop

Sterke merken op de kaart, toppers in uw verkoop Strk mrkn op d kaart, toppr in uw vrkoop Waarom Cécéml op uw dranknkaart mot taan Authntik D gchidni van chocolad gaat trug tot in d tijd van d Aztkn, n oud Mxicaan bchaving. Ht woord chocolad i afkomtig

Nadere informatie

Projectinformatie voor de basisschool

Projectinformatie voor de basisschool Prjctifrmati vr d basisschl Lkkr Fit! Lkkr Fit! d Hartstichtig D Hartstichtig zt zich i vr hartgzd tkmst va all kidr, ds k va w lrlig. Jg glrd is d gdaa. Dat gldt k vr gzd lfstijl. T vl f gzd t é t wiig

Nadere informatie

DE MOOISTE WOONWINKEL

DE MOOISTE WOONWINKEL COLLECTIEKRANT VOORJAAR 2015 Thuis i j huis! DE MOOISTE WOONWINKEL NIEUWE COLLECTIE! Zi pagia 5 BLIJMAKER Raxfautui Bst Dsig Lvrbaar i 3 rgmi mat I divrs stf-, drkwaitit kur vrkrijgbaar Ok kuz uit mrdr

Nadere informatie

financiële analyse Inkomenssituatie van de heer B Voorbeeld en mevrouw A Voorbeeld Leeftijd van de heer B Voorbeeld

financiële analyse Inkomenssituatie van de heer B Voorbeeld en mevrouw A Voorbeeld Leeftijd van de heer B Voorbeeld fiaciël aalys Psi-situati. Btrft: Grafisch vrstllig issituati (i Eur's) t bhv va d hr B Vrbld vruw A Vrbld ssituati va d hr B Vrbld vruw A Vrbld Lftijd va d hr B Vrbld Ldist Alg udrdswt Psirglig Hiat 15.200

Nadere informatie

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR

8SQEXIR 6MNO EER P]GSTIIR +SIHI FVSR ZER ZMXEQMRI % IR ' 4EWWIRH MR HI 7GLMNJ ZER :MNJ -XEPMEERW +IPI KITIPHI 6SQE XSQEXIR +ITIPHI 6SQE XSQEXIR Cppl is Itlis fmilibrijf, mt lg triti v vrvrigig istributi v hgwrig vslpruct. Os rfg trt uit 1908 t fmili Cppl is bg mt ht srvr vrkp v t wij i ht Itlis Mrct S Svri Slr. I 1952 bg Erst Cppl mt mt ht iblikk

Nadere informatie

Duitsland (DE)

Duitsland (DE) DPD 8:30 Met DPD 8:30 worden uw pakketten de volgende werkdag voor 8.30 uur geleverd bij uw klanten. DPD 8:30 is mogelijk voor pakketzendingen naar Duitsland. Bepaalde postcodes zijn uitgesloten van verzending.

Nadere informatie

augustus maandelijks tijdschrift van dyade vzw vu stoffel verheyde vaartblekersstraat 12a 8400 oostende AFzendadres idem

augustus maandelijks tijdschrift van dyade vzw vu stoffel verheyde vaartblekersstraat 12a 8400 oostende AFzendadres idem t Bj mj tjchft v y vz v tff vhy vtbtt 12 8400 t AFz m gt 2017 jgg 11 mm 12 P608522 mt t v.yvz.b h vg vg h 3 4 K E v... Actvtt v Bg v 5 j tt 9 j 5 Vt... 6 7 Scmg: mg (

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur Niuws brif Niuwsbrif dcmbr 2013 Hir d laatst iuwsbrif va ht jaar 2013. Was spad jaar, waari vl is gburd, mt wl als d mst spad zak d ovrgag aar ht cotiuroostr d officiël crtificrig aar D Vrdzam School.

Nadere informatie

Wat vertellen gebruikers van onze producten? Referentie Wegenwacht ANWB. Haarlem, 14 januari 2013

Wat vertellen gebruikers van onze producten? Referentie Wegenwacht ANWB. Haarlem, 14 januari 2013 Rfti Wat vtll buik va oz poduct? Rfti Wwacht ANWB Haalm, 14 jauai 2013 Bdijf: ANWB Naam: Jo Hack Fucti: Wwacht ANWB Mk Votui: Volkwa Typ Votui: Tapot T5 1.9TDI 75KW Motocod:BRS(Rotfilt) Badtof typ: Dil

Nadere informatie

Overschie. Langer Thuis. Augustus BCO_MJ_MO_LangerThuisOverschie.indd 1

Overschie. Langer Thuis. Augustus BCO_MJ_MO_LangerThuisOverschie.indd 1 vi L Ti 2017 C_MJ_M_LTivii 1 06-09-17 12:17 C_MJ_M_LTivii 2 06-09-17 12:17 Iii L Ti L Ti v i z zfi zi, zijii, ii, zvz i i zf j i i, vi, ifi D i z v i 2018 i z zfi i Vzf iz v ij; i 2018 i iz v f f L Ti

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

MEUBELEN VLOERBEDEKKING ZONWERING GORDIJNEN SLAAPKAMERS LINNENSHOP PVC VLOEREN. Familie Soet Bécé Sjanie van de linnenhoek Soet Tempur

MEUBELEN VLOERBEDEKKING ZONWERING GORDIJNEN SLAAPKAMERS LINNENSHOP PVC VLOEREN. Familie Soet Bécé Sjanie van de linnenhoek Soet Tempur Jubilum MEUBELEN VLOERBEDEKKING ZONWERING GORDIJNEN SLAAPKAMERS LINNENSHOP PVC VLOEREN Jubilum Jubilum GRATIS BED.w.v. Fmili S Bécé Sji v d lih S Tmu 1.298,- Bij v 2 TEMPUR mss m lisch vslb bdbdms* Exclusif

Nadere informatie

Normaal COMPLEE 12 MAAN -42% KORTING. Normaal % KORTING. Zaterdag. Vrijdag d. Donderdag. Woensdag. Dinsdag.

Normaal COMPLEE 12 MAAN -42% KORTING. Normaal % KORTING. Zaterdag. Vrijdag d. Donderdag. Woensdag. Dinsdag. 9 10 11 12 13 14 ig Mg g Wg Ztg Vijg chuv JUI JUI V 10.00 tt 20.00 V 10.00 tt 20.00 JUI JUI JUI JUI V 10.00 tt 20.00 V 10.00 tt 20.00 V 10.00 tt 21.00 V 9.00 tt 19.00 - IJ X FI FI IJ 32 IX Z i vmggv mt

Nadere informatie

E Kıyı. Dit is Bodrum. Ieder detail werd nauwkeurig uitgewerkt en sluit aan op jouw dromen

E Kıyı. Dit is Bodrum. Ieder detail werd nauwkeurig uitgewerkt en sluit aan op jouw dromen D z d j b cht v l m d E Kıyı t m wcht p j Bdum, h vd j mx v tuuljk schhd cultul ghd, d wld mt ll cmft v md lv. Dt s Bdum. Id dtl wd uwkug utgwkt slut p juw dm Tukj Ngs ds smlt ggf gschds z spctcul sm zls

Nadere informatie

96 khz 24. bit. opname. razendsnel FILMOPNAMEN. High-Definition. tot publicatie: op zakformaat. Definition geluid. & film!

96 khz 24. bit. opname. razendsnel FILMOPNAMEN. High-Definition. tot publicatie: op zakformaat. Definition geluid. & film! Git ptimaal va j muzik, z at k maa its vl gaat ZEER GETROUWE Gluispam FU High-fiiti FIMOPNAMEN p zakfmaat Va pam tt publicati: azsl iai PCM-c High- fiiti glui & film! 96 khz 24 bit Evuig uitwissl via INTERNET

Nadere informatie

De Tweede Wereld oorlog.

De Tweede Wereld oorlog. D T W. Psc C - Op 10 m 1940 km usts N b. Z stuu p 14 m 1940 bf bumst v Rttm st. As u t s vv bmb Rttm hm pt. Om hf 2 s ms p 14 m st bmm fvuu. D St s t vuuz s tt vt k v zt k t z. I 2 z 900 ms v 1000 ms hbb

Nadere informatie

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e.

FSC. Jolly Zwart-Zilver & Jolly Creme-Goud. Budget 2014 Pure. v Kerst is een ti. v e. m ons heen. kiezen voor. t e. Krst vrpakkig 2014GE SH EN K VER PAKK IN GEN D Pur gsckvrpakkig is ar, Gv m lka. v g a v jd Krst is ti m s. ld r w d m gv r gkz m d ft k ac ap M i dat r d Daarm is t m -kurmrk d t lij t apar middl va dz

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN

BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN BIJLAGE BIJ VERZUIMCIJFERS INDIVIDUELE SCHOLEN VO-scholen niet in het bestand Van 391 VO-scholen hebben we gegevens staan in verzuimdata website 2010.xls. Van verschillende VO-scholen zijn de gegevens

Nadere informatie

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 1 Begripsbepaling a v l d E mo Pr u u a S l o i s ofs Pr-ambul Social parrs i h odrwijs srv r aar sam m SBL d wlijk zorgplich voor profssiol auoomi profssiol ruim op all odrwijsisllig vral i profssiol sauu. Zij bid hirbij

Nadere informatie

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ Itrprtti drzk ʹkid rditʹ Juri 2008. 128 fruir zij igvrd. 125 fruir zij igvud. Op 350 ptvkk i dt 36. D rp k rprttif gcht wrd vr ht gh. t dz kttkig: - V d 54 gzi, wrv kidr d crch+ bzk, hbb 33 grgrd p tig

Nadere informatie

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer?

Versoberen verlichting. Waar gaat het licht s nachts uit en per wanneer? b ii i i p? I Iii 5 4 i zi 6 i 8 i 1 i i 12 i 14 i Zi 16 i Z D 18 i Zi 2 2 i b ii 3 ii iii i Iii iii i i Ui 21. 5. Ui 23. 5. D izii i i i Ji 213 Ji 213 A 213 pb 213 i i i i p z i bi b b. D z i ii p. i

Nadere informatie

1 Vul in. 2 Vul in. p e i. E n. n u. i e. z e. w e r k e n

1 Vul in. 2 Vul in. p e i. E n. n u. i e. z e. w e r k e n Hhg Ω gp 6 Ω N (b 1) L zch Nm: Zk pg h bk L k bkjk f f kg Mk vg pg 2 1 Vu H w k w h N Amm h f Mj v 12 v h pvc D hf v mj pvc pg, 5 6 2 Vu 1 p c H 2 j k E u p U V 5 z E 6 D L w k 1 E wm j hg v h w m 2 Dz

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

Auteurs: Jasper Vilé en Steven van der Linden, Ultracomp

Auteurs: Jasper Vilé en Steven van der Linden, Ultracomp Cr Rfrc MS IIL 6.4 MS IIL I 2001 ft Micrft t Micrft Oprati Framwrk (MOF) gïtrducrd. Ht i Micrft vii p I Srvic Maagmt. Siddi i d wrld va Srvic Maagmt i bwgig: Wat wil Micrft mt MOF?. E d dicui i lgbart:

Nadere informatie