BESTUURDERSACADEMIE. Najaar Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn"

Transcriptie

1 BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn

2 Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders. He gaan dat srt dingen vaak? Je gaat bij een club m lekker te sprten bijvrbeeld, det wat extra werk in de kantine f vr het clubblad en vr je het weet vragen ze je f je de club mee wil besturen. Ik kan als wethuder beamen dat het besturen echt een vak is. Of het nu gaat ver een sprtclub, een gezelligheidsvereniging f een gemeente, het is ged als je bepaalde vaardigheden hebt. Natuurlijk heb je altijd natuurlijke talenten, maar de meeste mensen greien in z n taak dr cursussen te vlgen en dr te praten met ervaringsdeskundigen. De nieuwe bestuurdersacademie gaat wat mij betreft echt in een behefte vrzien en er zijn gede mensen aangetrkken die gaan meehelpen. Het kan nu alleen ng misgaan als er niet vldende belangstelling zu zijn en dat kan ik mij echt niet vrstellen! Vr wie aan de slag gaat met een training: veel succes! Fkk Spelstra Wethuder Sprt gemeente Apeldrn 1

3 BESTUURDERSACADEMIE Delgrepen: kaderleden van verenigingen en stichtingen uit de gemeente Apeldrn ptentiële kaderleden van verenigingen en stichtingen uit de gemeente Apeldrn talentrijke (allchtne) jngere leden van verenigingen en stichtingen uit de gemeente Apeldrn Deelname staat pen vr alle verenigingen en stichtingen in de gemeente Apeldrn. Wat: de bestuurdersacademie mhelst een trainings-, cursus- en intervisieprgramma vr bvengenemde delgrepen betreffende de binnen deze verenigingen en stichtingen vrkmende (kader)functies. Het aanbd bestaat uit trainingen vr: vrzitter secretaris penningmeester dynamisch besturen ann 2011 (verjngend en vernieuwend) vrijwilligersbeleid vr een vereniging PR & cmmunicatie beheer & explitatie van verenigingsgebuwen spnsring He: met behulp van praktijkdeskundigen uit het verenigingsleven, werkprfessinals en maatschappelijk betrkken ndernemingen wrden deze cursussen, intervisie en trainingen samengesteld en uitgeverd. Del: m te kmen tt een prfessinaliseringsslag wrden, dr middel van de bestuurdersacademie, de verenigingen en stichtingen ndersteund bij het vinden en trainen van ptentiële (jngere (allchtne)) kaderleden de bestaande kaderleden met behulp van de bestuurdersacademie ruimte bieden vr het pden en verruimen van functie-inhudelijke kennis de verenigingen en stichtingen dr middel van de bestuurdersacademie kennis laten maken met bestuurlijke vernieuwing en mderne (digitale) bestuurstechnieken met de bestuurdersacademie sterke verenigingen en stichtingen creëren die inspelen p maatschappelijke tendensen en gericht zijn p de tekmst (bijvrbeeld dr bij vrkeur aan te sluiten bij het actuele verheidsbeleid 1 ) dr de inzet van de bestuurdersacademie een kwaliteitsimpuls geven aan verenigingen en stichtingen en dr middel van intervisie samenwerking tussen verenigingen en stichtingen stimuleren 1 Beleidsnta Sprt ministerie van VWS sept (Tijd vr sprt). 2

4 Werkwijze: start van de 2 e tranche cursussen, intervisie en trainingen vanaf najaar 2011 de leergangen wrden geïntegreerd in de vrijwilligersacademie 2 van het Verenigingsbur cursisten kunnen zich inschrijven via de website: de uitvering van de leergangen wrden structureel pgenmen in een jaarkalender (NB: basisaanbd wrdt naar behefte aangepast en/f uitgebreid.) Certificaat: de deelnemers ntvangen na deelname aan een training een (deel)certificaat vr de cursus waaraan zij deelgenmen hebben. Naar dit certificaat kan bijvrbeeld gevraagd wrden tijdens een IK Sprt afname. Partners: Verenigingsbur Sprtraad Apeldrn (VSA) Maatschappelijk Ondernemen Apeldrn (MOA) Bn Accuntants Belastingadviseurs (&BOON) Samenwerkende rganisaties: FranklinCvey Benelux Accres Apeldrn C.S.V. Apeldrn Univé Stad en Land BOON accuntants belastingadviseurs Atlant Zrggrep Emtin Kmmunikatiebur SV Twell Barlaeus Advies STEET Services Hckeyclub Ares Apeldrn s Heerenl Van Reekum stichting G Ahead Eagles Deventer Trainers: Reinier Plante Jan Kuipers Christel van Reekum Wim Tamber Chris Regts René Rtscheid Maarten Drp Frank Hes Rianne Brnckhrst Tristan Steenmeijer Wut van Zeren Martijn Blemers Bas vn Pickartz Annemarie Zeewuster-Thissen Marc Ankersmid Piet Arends Richard Thannhauser 2 3

5 TRAINING VOORZITTER He zit ik mijn beste beentje vr? Ga er maar aan staan. Je wrdt gevraagd als vrzitter van de vereniging. Aan de ene kant ben je vereerd, aan de andere kant kmt er een klus p je af die je waarschijnlijk ng nit eerder hebt uitgeverd. De taak van de vrzitter is veelzijdig, dynamisch en sms lastig. Je kunt er prachtige dingen in den, en je kunt er in verdrinken. Een gede vrzitter brengt rust en stabiliteit binnen de vereniging. Tijdens de vrzitterscyclus van de Bestuurdersacademie kmen in vier avnden vele facetten van het vrzitterschap aan de rde. Samen met de cllega deelnemers werkt u aan uw eigen vragen en thema s, nder leiding van ervaren vrzitters. Trainingsdata: - maandagavnd 12 september uur uur - maandagavnd 3 ktber uur uur - maandagavnd 31 ktber uur uur - maandagavnd 28 nvember uur uur De thema s van de avnden zijn: Als vrzitter aan de slag Waar wil je met de club naar te? Vrtgang vinger aan de pls PR en crisis Het prgramma vr de avnden is: Avnd 1 Als vrzitter aan de slag je rl als vrzitter wat verwachten mensen van ju, wat mgen ze van ju verwachten werken met een bestuursstatuut leg vast he je als bestuur wilt functineren statuten en HR vergaderingen - bestuur - leden - juw rl, juw vrbereiding - het vastleggen en cmmuniceren van bestuursbesluiten - externe vergaderingen; sprtraad, sprtbnd, etc. Avnd 2 Waar wil je met de club naar te visie p de tekmst van de vereniging beleidsplan draagvlak vr beleid creëren jaarplan maken afdelingen aan het werk krijgen benut het ptentieel binnen de vereniging stichtingen binnen de vereniging; ieder vr zich f samen sterk Op de vlgende pagina zijn de andere trainingsavnden terug te vinden. 4

6 Avnd 3 Vrtgang vinger aan de pls samenwerking met penningmeester en secretaris weten wat er speelt functineringsgesprekken in een vrijwilligersrganisatie tussentijdse evaluaties ver de vrzitter, het bestuur, de vereniging persneel binnen de vereniging Avnd 4 PR en crisis pbuwen van je netwerk buiten de vereniging mgaan met de pers interne PR vrwrd, speeches e.d. aanpak lastige leden crisis (in welke vrm dan k) Iedere avnd start met de inventarisatie van de verzeknummers van de deelnemers p het thema. Deze vragen zijn leidend. Bvengenemde nderwerpen zijn aanvullend. Trainers: - Jan Kuipers - Reinier Plante 5

7 TRAINING SECRETARIS Stralen als strategisch middelpunt U bent gevraagd f geïnteresseerd geraakt vr de functie van secretaris van het bestuur van een vereniging. De secretaris is de spin in het web van de vereniging. De secretaris heeft samen met de verige bestuursleden de belangrijke taak m de vereniging in gede banen te leiden. Tijdens het secretarisprgramma van de Bestuurdersacademie kmen in twee avnden gedurende 1 ½ à 2 uur de nderdelen van het secretarisschap aan de rde. Trainingsdata: - wensdagavnd 28 september uur uur - wensdagavnd 12 ktber uur uur - wensdagavnd 9 nvember uur uur Het prgramma vr de avnden is: Avnd 1 taken secretaris werkwijze capaciteiten Avnd 2 werkwijze (vervlg) algemene eigenschappen tips en advies; waar mgelijk zal een kleine pdracht aan de deelnemers wrden meegegeven. Avnd 3 Is een terugkm -avnd. Op deze avnd zal.a. de meegegeven pdracht aan de rde kmen. De trainers zetten in p interactie. Uitwisseling van nderlinge ervaringen is uiteraard mgelijk. Vraf zal aan de hand van de prgrammanderdelen bij de deelnemers wrden geïnventariseerd welk(e) nderwerp(en) zij besprken willen hebben. Trainers: - Wim Tamber - Christel van Reekum 6

8 TRAINING PENNINGMEESTER Penningmeester maar k de penning meester? De penningmeester is belast met het vastleggen van en de verantwrding ver alle financiële transacties van de vereniging. Verder legt hij het financiële beleid van de vereniging vast in de jaarbegrting. De financiële verantwrding evenals de jaarbegrting wrden ter gedkeuring aangebden aan de Algemene Ledenvergadering. Het klinkt allemaal heel eenvudig maar he ga je dit den. Tijdens de thema avnd vr penningmeesters van de Bestuurdersacademie kmen in drie avnden vele facetten aan de rde. Samen met de cllega deelnemers werkt u aan uw eigen vragen en thema s. De thema s van de avnden zijn: De rl van de penningmeester in het bestuur Van Begrting tt Jaarrekening WvttK Trainingsdata: - dinsdagavnd 1 nvember uur uur - dinsdagavnd 15 nvember uur uur - dinsdagavnd 29 nvember uur uur Het prgramma vr de avnden is: Avnd 1 De rl van de penningmeester in het bestuur Statuten en reglementen Wet- en regelgeving Verslaglegging Avnd 2 Begrtingen en budgetten Jaarverslag / Jaarrekening Afleggen van verantwrding / verkrijging decharge Avnd 3 Wat verder ter tafel kmt (punten cursisten) Belastingen en subsidies Afleggen van verantwrding / verkrijging decharge Iedere avnd start met de inventarisatie van de verzeknummers van de deelnemers p het thema. Deze vragen zijn leidend. Bvengenemde nderwerpen zijn aanvullend. Trainers: - Chris Regts - Maarten Drp - René Rtscheid 7

9 TRAINING DYNAMISCH BESTUREN Na 2 avnden wrdt bestieren besturen! Uw vereniging staat midden in de dynamische samenleving. Kijk maar eens naar de veranderingen van de laatste jaren m te zien wat er allemaal anders is gewrden vr u als bestuurder. Had u vijf geleden gedacht dat twitteren wat zu kunnen betekenen vr uw vereniging? Had u ten vrzien dat u aanvullende taken, zals buitenschlse pvang, zu ntwikkelen als vereniging? En daarbij stellen leden, spnsren en subsidiënten steeds meer en hgere eisen aan uw rganisatie. He u het k wendt f keert, de wijze van besturen is flink aan het veranderen. U kunt niet stil blijven zitten. Wat betekent al die dynamiek nu precies vr uw vereniging? Wat is nu wel en niet relevant vr u? Wat betekent het vr uw rl als bestuurder? Blijft u stilstaan f gaat uw vereniging mee? He pakt u veranderingen p? In de training leert de bestuurder de laatste ntwikkelingen p het gebied van besturen en rganiseren te te passen in zijn eigen vereniging f rganisatie. Waarm deelnemen? u wilt bepaalde veranderingen ppakken in uw vereniging en weet niet precies waar en he te starten u wilt leren de klf verbruggen tussen stijlen en generaties u wilt de betrkkenheid van uw leden vergrten u wilt leren p mderne wijze te besturen Trainingsdata: - wensdagavnd 26 ktber uur uur - wensdagavnd 9 nvember uur uur Avnd 1 Wat hudt dynamisch besturen ann nu in? de X en Y generatie; mgaan met verschillende generaties in de vereniging sciale en technische ntwikkelingen en uw vereniging kaders: prfessinaliteit en rekenschap kenmerken van de vereniging van mrgen Avnd 2 He verandering ppakken en inveren het inveren van verjnging en vernieuwing het rganiseren van verandering draagvlak creëren en mgaan met weerstand het inzetten van mderne media bij verandering en besturen Werkwijze van de training interactief praktisch prikkelend leren van elkaar Trainer: - Frank Hes 8

10 TRAINING VRIJWILLIGERSBELEID VOOR EEN VERENIGING Samen kaderen naar een helder beleid Is een vrijwilligersbeleid ndig? Vr veel mensen betekent vrijwilligerswerk: deelname aan het maatschappelijk verkeer. Het bevrdert de cntacten tussen verschillende grepen in de samenleving. Vrijwilligerswerk levert vaak een directe bijdrage aan de kwaliteit van de vereniging en het vergrt de nderlinge slidariteit. Tch is het niet makkelijk m vrijwilligers te werven. Er zijn minder mensen beschikbaar drdat veel mensen werken f drdat men andere bezigheden heeft. Ok is de grep beschikbare vrijwilligers tegenwrdig zeer divers. De vraag naar vrijwilligers is grt en er wrden hge eisen gesteld aan de kwaliteit van het vrijwilligerswerk. Hierdr kunnen vraag en aanbd ntspren. Een ged vrijwilligersbeleid kan erte bijdragen dat vraag en aanbd weer beter bij elkaar passen. Wat is er ndig vr het beleid? Wat je eerst ndig hebt is een ged kader. Vrijwilligersbeleid met eerst p het netvlies van bestuurders kmen, visientwikkeling is daarbij belangrijk en zicht p de vrijwilligers. Maar het gaat vervlgens k m een daadwerkelijke uitwerking van een vrijwilligersbeleid. He km je tt een ged vrijwilligersbeleid? Den we in een aantal stappen. Trainingsdata: - wensdagavnd 21 september uur uur - wensdagavnd 19 ktber uur uur - wensdagavnd 9 nvember uur uur Avnd 1 Drlichten van de vereniging Taken vrijwilligers, wat gebeurt er al, wat kan er ng meer uitgeverd wrden Begeleiding/cördinatie vrijwilligers Prblemen die vrijwilligers ervaren Verlp vrijwilligerskrps Avnd 2 Beleid vanuit het bestuur Visie, delstelling en budget Aanstelling van een werkgrep vrijwilligersbeleid Opdracht vanuit het bestuur aan de werkgrep vrijwilligersbeleid Als de vereniging al een vrijwilligersbeleid heeft dan kunt u na de eerste avnd kijken welke punten knelpunten zijn. Deze punten met u dus gaan aanpassen in uw huidige beleid. Z kunt u kmen tt verbetering in het vrijwilligerbeleid. En dit resulteert in een actueel vrijwilligersbeleid. Dit kan k uitgeverd wrden dr een werkgrep vrijwilligersbeleid. Avnd 3 Opstellen jaarplan Inventarisatie en pririteitstelling knelpunten Begeleiding en cmmunicatie Trainers: - Rianne Brnckhrst - Tristan Steenmeijer 9

11 TRAINING PR & COMMUNICATIE Mijn vereniging in de etalage; talk f the twn? He werkt cmmunicatie? He trek ik nieuwe leden? He breng ik mijn rganisatie nder de aandacht bij het grte publiek? He schrijf ik een ged persbericht? He kan ik creatief cmmuniceren met weinig budget? Op deze, en vele andere vragen, krijgt u antwrd tijdens de praktische training PR & Cmmunicatie. De training bestaat uit 3 avnden. U leert in een aantal simpele stappen he u cmmunicatie binnen uw eigen rganisatie kunt tepassen. Daarnaast krijgt u tips en trucs en schrijft u zelf een bndig cmmunicatieplan dat u direct kunt gebruiken. Trainingsdata: - dinsdagavnd 4 ktber uur uur - dinsdagavnd 11 ktber uur uur - dinsdagavnd 25 ktber uur uur Avnd 1 Basistraining cmmunicatie Tijdens deze eerste avnd krijgt u een inleiding in de cmmunicatie. Onderdelen die aan bd kmen zijn.a.: wat is cmmunicatie? he werkt cmmunicatie? he km je achter juw nderscheidend vermgen? de rl van cmmunicatie binnen uw vereniging cmmunicatiemdel Met alleen therie km je er niet. Aan het einde van de avnd krijgt iedereen de pdracht het cmmunicatiemdel vr zijn/haar vereniging in te vullen. Iedereen krijgt feedback p zijn/haar mdel, zdat de eerste stap naar het pzetten van een cmmunicatieplan gemaakt is. Aan het einde van de avnd wrden de wensen van de deelnemers in kaart gebracht. Samen bekijken we p welke facetten van cmmunicatie we de derde avnd dieper in kunnen gaan. Avnd 2 Persbenadering In te vullen dr Piet Arends (ud-jurnalist) en Richard Thannhauser (PR & Cmmunicatie G Ahead Eagles). De nderwerpen die aan de rde kmen zijn nder meer: de ndzaak van interne en externe cmmunicatie het maken van een persbericht, het infrmeren van de media het nderhuden van cntacten met de media vrlichten f vrliegen? richtlijnen clubs vr een gede externe cmmunicatie (mediagericht) Avnd 3 Dieper in gaan p cmmunicatie Tijdens de eerste avnd van de training is er een inventarisatie gemaakt van welke facetten van cmmunicatie behefte is m dieper p in te gaan. Tevens zullen we dan de ingevulde cmmunicatiemdellen bespreken. Trainers: - Marc Ankersmid - Richard Thannhauser - Piet Arends 10

12 TRAINING BEHEER EN EXPLOITATIE VAN VERENIGINGSGEBOUWEN Faciliteren met finesse Als bestuurslid vr beheer en explitatie ben je verantwrdelijk vr de kantine/hreca en het nderhud van de accmmdatie. Bij veel verenigingen zijn er vervlgens meerdere cmmissies waarbinnen de taken met betrekking tt beheer en explitatie zijn verdeeld. Twee veel vrkmende cmmissies zijn de cmmissie gebuw en materiaal en de kantinecmmissie. Als bestuurslid ben je dus zwel verantwrdelijk vr een belangrijke inkmstenbrn als vr de grtste uitgavenbrn. Om hier structuur aan te kunnen geven wrdt in deze cursus ingegaan p de belangrijkste aspecten waar je als bestuurder/cmmissie mee te maken kunt krijgen. Onderstaande vragen zullen in de cursus wrden besprken. Uiteraard is er vldende gelegenheid m praktijkvrbeelden van de deelnemende cursisten te bespreken. Trainingsdata: - wensdagavnd 2 nvember uur uur - wensdagavnd 16 nvember uur uur - wensdagavnd 7 december uur uur Avnd 1 Beheer (nderhud van het gebuw) is het gebuw in eigendm van de vereniging? Z ja, he wrdt er mgegaan met het nderhud van het gebuw? Z nee, heeft de vereniging een verantwrdelijkheid ten aanzien van het (klein)nderhud? wrdt er gebruik gemaakt van een nderhudsplan en zijn daar de bijbehrende financiën aan gekppeld? Vindt er afstemming plaats tussen de gebuwcmmissie en de penningmeester? he stel ik een MJOP (meerjarennderhudsplanning) p? wrden er veel werkzaamheden dr leden van de vereniging uitgeverd? Avnd 2 Explitatie (hreca en kantine) he is de hreca/kantine mmenteel binnen uw vereniging geregeld? Belangrijke aspecten hierbij zijn: Wel f niet in eigen beheer? Vrijwilligers f betaalde krachten? Is er een beleidsplan aanwezig? he wrdt de in- en verkp binnen de vereniging gerganiseerd? he wrdt er mgegaan met de financiële strmen ten aanzien van de hreca/kantine? is de vereniging p de hgte van de wet- en regelgeving en he is dit gerganiseerd? Avnd 3 Terugkmavnd na 3 weken. Tijdens deze avnd wrdt er ingegaan p de praktijksituatie van de deelnemers en eventuele aanpassingen die zij in hun vereniging dr willen veren f te hebben gepast na de eerste cursusavnd. Tevens is het mgelijk m eventueel pgestelde (nderhuds)plannen te bespreken. Trainers: - Bas vn Pickartz - Annemarie Zeewuster-Thissen - Martijn Blemers 11

13 TRAINING SPONSORING Geldstrmen aanbren znder er een munt uit te slaan U lpt al een tijdje mee bij de vereniging. Een vereniging die het vral met hebben van vrijwilligers. Tevens een vereniging die sterk afhankelijk is van financiële en materiele middelen. Omdat men u kent en er ng geen persn binnen uw rganisatie is, die zich echt bezig hudt met het werven van extra financiën en andere diensten, bent u gevraagd deze taak p u te nemen. Het lijkt u een geweldige uitdaging znder dat u zich wellicht realiseert wat er allemaal p u af zal kmen. Er zullen twee avnden wrden gerganiseerd m u p weg te helpen met de pzet en aanpak van dit fenmeen. Samen met uw mede (aspirant) bestuurders zullen we k aan de hand van praktische vrbeelden prberen u p weg te helpen. Zveel mgelijk k gericht p de vrijwilligersrganisatie waar u deel van uitmaakt. De thema`s van de twee avnden zijn: wat is er al aanwezig/gebeurd tt nu te binnen de vereniging? Zijn er delstellingen gefrmuleerd met een daaraan gekppeld tijdschema/tijdsplan? Zijn de financiële en materiele cnsequenties terug te vinden in een begrting? is het werven van fndsen een zaak van het bestuur? Of is er een afznderlijk rganisatie-element die belast is met deze taak? is een spnsrplan aanwezig? wat kunnen we spnsrs bieden? wat vragen we van ptentiële spnsrs? Trainingsdata: - dinsdagavnd 11 ktber uur uur - dinsdagavnd 25 ktber uur uur Avnd 1 de ndzaak van een missie en visie, vastgelegd in een verenigingsplan/beleidsplan en de financiële cnsequenties van deze delstellingen is er een scheiding tussen het werven van fndsen en spnsring dr externen (bedrijfsleven)? Van belang is het p één lijn zitten van de bestuurders die zich bezighuden met fndsenwerving en de instantie/persn die spnsrs gaat werven wat zijn de strategische pririteiten p krte, middellange en lange termijn en he passen spnsr- en fndsenwerving daarin? Wat heeft de vereniging nu regulier aan financiële inkmsten en materiele steun? wat heeft de vereniging ndig m de delstellingen te kunnen realiseren? werven van fndsen, subsidies aanvragen, leningen, inkmsten uit schenkingen enz. Avnd 2 wat met er aan extra middelen wrden gegenereerd? plan van aanpak, waarin we duidelijk aangeven wat we willen, wat we ndig hebben m dit te kunnen realiseren. Het maken van een spnsrplan. Eventueel uitgebreid met een presentatie(-map) ptentiële spnsrs benaderen. He de je dat en waarmee trek je ze ver de brug? relatie tussen verenigingsbeleid en spnsrbeleid. Prbeer duidelijk te maken wat je met de spnsrgelden wilt realiseren welke tegenprestaties mag een spnsr verwachten van de vereniging? nderhuden van cntacten en z mgelijk een één lketfunctie hanteren en he hud je een spnsr tevreden? het vrtbestaan van de vereniging Trainer: - Wut van Zeren 12

14 INSCHRIJVING TRAINING VIA DE VRIJWILLIGERS ACADEMIE Iedere vrijwilliger heeft van tijd tt tijd behefte aan kennis en vaardigheden. De digitale Vrijwilligers Academie is er m rganisaties én hun vrijwilligers te helpen met het delen en verkrijgen van kennis. En z te greien in de belangrijke rl die zij vervullen. Op de website vindt u het cmplete en verzichtelijke aanbd vr deskundigheidsbevrdering, van training tt wrkshp, van handleiding tt praktische tips. Vr meer infrmatie betreffende de trainingen van de Bestuurdersacademie kunt u kijken p f Alle trainingen zijn hierp terug te vinden nder het kpje Bestuurdersacademie. Om deel te nemen aan één van de trainingen dient u zich in te schrijven. Let p! Om u aan te melden vr een training met u er eerst vr zrgen dat u ingelgd bent. Wanneer u ng geen inlggegevens heeft, dan met u zich eerst inschrijven p U ntvangt uw inlggegevens direct per mail. 13

15 Partners 14

16 Samenwerkende rganisaties 15

17 OVERZICHT PLANNING BESTUURDERSACADEMIE NAJAAR 2011 Planning 2 e halfjaar 2011 SEP OKT NOV DEC Training Vrzitter Training Secretaris Training Penningmeester Training Dynamisch besturen ann Training Vrijwilligersbeleid vr een vereniging Training PR & Cmmunicatie Training Beheer en explitatie van verenigingsgebuwen Training Spnsring

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips In dit prgrammabekje: Het prgrammaverzicht Sprekersbigrafieën Wrkshps en lezingen Meerdere extra tips Prgramma Cultuurcngres 2014 Met marketing en sales naar meer mzet, meer bezekers en meer naamsbekendheid

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

Meer winst met. consumenten versmerken

Meer winst met. consumenten versmerken Meer winst met cnsumenten versmerken in pdracht van uitgeverd dr Frans-Peter Dechering RM april 2013 (definitieve versie) 1 Inhudspgave INHOUDSOPGAVE 2 SAMENVATTING 3 I. MERK OF GEEN MERK? 5 REDEN VAN

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Provinciaal beleid transformatie kantoren en Rijksvastgoed RIGO Research en Advies Wn- werk- en leefmgeving www.rig.nl Prvinciaal beleid transfrmatie kantren en Rijksvastged Krte schets van de stand van zaken begin 2014 De verantwrdelijkheid vr de inhud berust

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie