BESTUURDERSACADEMIE. Najaar Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn"

Transcriptie

1 BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn

2 Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders. He gaan dat srt dingen vaak? Je gaat bij een club m lekker te sprten bijvrbeeld, det wat extra werk in de kantine f vr het clubblad en vr je het weet vragen ze je f je de club mee wil besturen. Ik kan als wethuder beamen dat het besturen echt een vak is. Of het nu gaat ver een sprtclub, een gezelligheidsvereniging f een gemeente, het is ged als je bepaalde vaardigheden hebt. Natuurlijk heb je altijd natuurlijke talenten, maar de meeste mensen greien in z n taak dr cursussen te vlgen en dr te praten met ervaringsdeskundigen. De nieuwe bestuurdersacademie gaat wat mij betreft echt in een behefte vrzien en er zijn gede mensen aangetrkken die gaan meehelpen. Het kan nu alleen ng misgaan als er niet vldende belangstelling zu zijn en dat kan ik mij echt niet vrstellen! Vr wie aan de slag gaat met een training: veel succes! Fkk Spelstra Wethuder Sprt gemeente Apeldrn 1

3 BESTUURDERSACADEMIE Delgrepen: kaderleden van verenigingen en stichtingen uit de gemeente Apeldrn ptentiële kaderleden van verenigingen en stichtingen uit de gemeente Apeldrn talentrijke (allchtne) jngere leden van verenigingen en stichtingen uit de gemeente Apeldrn Deelname staat pen vr alle verenigingen en stichtingen in de gemeente Apeldrn. Wat: de bestuurdersacademie mhelst een trainings-, cursus- en intervisieprgramma vr bvengenemde delgrepen betreffende de binnen deze verenigingen en stichtingen vrkmende (kader)functies. Het aanbd bestaat uit trainingen vr: vrzitter secretaris penningmeester dynamisch besturen ann 2011 (verjngend en vernieuwend) vrijwilligersbeleid vr een vereniging PR & cmmunicatie beheer & explitatie van verenigingsgebuwen spnsring He: met behulp van praktijkdeskundigen uit het verenigingsleven, werkprfessinals en maatschappelijk betrkken ndernemingen wrden deze cursussen, intervisie en trainingen samengesteld en uitgeverd. Del: m te kmen tt een prfessinaliseringsslag wrden, dr middel van de bestuurdersacademie, de verenigingen en stichtingen ndersteund bij het vinden en trainen van ptentiële (jngere (allchtne)) kaderleden de bestaande kaderleden met behulp van de bestuurdersacademie ruimte bieden vr het pden en verruimen van functie-inhudelijke kennis de verenigingen en stichtingen dr middel van de bestuurdersacademie kennis laten maken met bestuurlijke vernieuwing en mderne (digitale) bestuurstechnieken met de bestuurdersacademie sterke verenigingen en stichtingen creëren die inspelen p maatschappelijke tendensen en gericht zijn p de tekmst (bijvrbeeld dr bij vrkeur aan te sluiten bij het actuele verheidsbeleid 1 ) dr de inzet van de bestuurdersacademie een kwaliteitsimpuls geven aan verenigingen en stichtingen en dr middel van intervisie samenwerking tussen verenigingen en stichtingen stimuleren 1 Beleidsnta Sprt ministerie van VWS sept (Tijd vr sprt). 2

4 Werkwijze: start van de 2 e tranche cursussen, intervisie en trainingen vanaf najaar 2011 de leergangen wrden geïntegreerd in de vrijwilligersacademie 2 van het Verenigingsbur cursisten kunnen zich inschrijven via de website: de uitvering van de leergangen wrden structureel pgenmen in een jaarkalender (NB: basisaanbd wrdt naar behefte aangepast en/f uitgebreid.) Certificaat: de deelnemers ntvangen na deelname aan een training een (deel)certificaat vr de cursus waaraan zij deelgenmen hebben. Naar dit certificaat kan bijvrbeeld gevraagd wrden tijdens een IK Sprt afname. Partners: Verenigingsbur Sprtraad Apeldrn (VSA) Maatschappelijk Ondernemen Apeldrn (MOA) Bn Accuntants Belastingadviseurs (&BOON) Samenwerkende rganisaties: FranklinCvey Benelux Accres Apeldrn C.S.V. Apeldrn Univé Stad en Land BOON accuntants belastingadviseurs Atlant Zrggrep Emtin Kmmunikatiebur SV Twell Barlaeus Advies STEET Services Hckeyclub Ares Apeldrn s Heerenl Van Reekum stichting G Ahead Eagles Deventer Trainers: Reinier Plante Jan Kuipers Christel van Reekum Wim Tamber Chris Regts René Rtscheid Maarten Drp Frank Hes Rianne Brnckhrst Tristan Steenmeijer Wut van Zeren Martijn Blemers Bas vn Pickartz Annemarie Zeewuster-Thissen Marc Ankersmid Piet Arends Richard Thannhauser 2 3

5 TRAINING VOORZITTER He zit ik mijn beste beentje vr? Ga er maar aan staan. Je wrdt gevraagd als vrzitter van de vereniging. Aan de ene kant ben je vereerd, aan de andere kant kmt er een klus p je af die je waarschijnlijk ng nit eerder hebt uitgeverd. De taak van de vrzitter is veelzijdig, dynamisch en sms lastig. Je kunt er prachtige dingen in den, en je kunt er in verdrinken. Een gede vrzitter brengt rust en stabiliteit binnen de vereniging. Tijdens de vrzitterscyclus van de Bestuurdersacademie kmen in vier avnden vele facetten van het vrzitterschap aan de rde. Samen met de cllega deelnemers werkt u aan uw eigen vragen en thema s, nder leiding van ervaren vrzitters. Trainingsdata: - maandagavnd 12 september uur uur - maandagavnd 3 ktber uur uur - maandagavnd 31 ktber uur uur - maandagavnd 28 nvember uur uur De thema s van de avnden zijn: Als vrzitter aan de slag Waar wil je met de club naar te? Vrtgang vinger aan de pls PR en crisis Het prgramma vr de avnden is: Avnd 1 Als vrzitter aan de slag je rl als vrzitter wat verwachten mensen van ju, wat mgen ze van ju verwachten werken met een bestuursstatuut leg vast he je als bestuur wilt functineren statuten en HR vergaderingen - bestuur - leden - juw rl, juw vrbereiding - het vastleggen en cmmuniceren van bestuursbesluiten - externe vergaderingen; sprtraad, sprtbnd, etc. Avnd 2 Waar wil je met de club naar te visie p de tekmst van de vereniging beleidsplan draagvlak vr beleid creëren jaarplan maken afdelingen aan het werk krijgen benut het ptentieel binnen de vereniging stichtingen binnen de vereniging; ieder vr zich f samen sterk Op de vlgende pagina zijn de andere trainingsavnden terug te vinden. 4

6 Avnd 3 Vrtgang vinger aan de pls samenwerking met penningmeester en secretaris weten wat er speelt functineringsgesprekken in een vrijwilligersrganisatie tussentijdse evaluaties ver de vrzitter, het bestuur, de vereniging persneel binnen de vereniging Avnd 4 PR en crisis pbuwen van je netwerk buiten de vereniging mgaan met de pers interne PR vrwrd, speeches e.d. aanpak lastige leden crisis (in welke vrm dan k) Iedere avnd start met de inventarisatie van de verzeknummers van de deelnemers p het thema. Deze vragen zijn leidend. Bvengenemde nderwerpen zijn aanvullend. Trainers: - Jan Kuipers - Reinier Plante 5

7 TRAINING SECRETARIS Stralen als strategisch middelpunt U bent gevraagd f geïnteresseerd geraakt vr de functie van secretaris van het bestuur van een vereniging. De secretaris is de spin in het web van de vereniging. De secretaris heeft samen met de verige bestuursleden de belangrijke taak m de vereniging in gede banen te leiden. Tijdens het secretarisprgramma van de Bestuurdersacademie kmen in twee avnden gedurende 1 ½ à 2 uur de nderdelen van het secretarisschap aan de rde. Trainingsdata: - wensdagavnd 28 september uur uur - wensdagavnd 12 ktber uur uur - wensdagavnd 9 nvember uur uur Het prgramma vr de avnden is: Avnd 1 taken secretaris werkwijze capaciteiten Avnd 2 werkwijze (vervlg) algemene eigenschappen tips en advies; waar mgelijk zal een kleine pdracht aan de deelnemers wrden meegegeven. Avnd 3 Is een terugkm -avnd. Op deze avnd zal.a. de meegegeven pdracht aan de rde kmen. De trainers zetten in p interactie. Uitwisseling van nderlinge ervaringen is uiteraard mgelijk. Vraf zal aan de hand van de prgrammanderdelen bij de deelnemers wrden geïnventariseerd welk(e) nderwerp(en) zij besprken willen hebben. Trainers: - Wim Tamber - Christel van Reekum 6

8 TRAINING PENNINGMEESTER Penningmeester maar k de penning meester? De penningmeester is belast met het vastleggen van en de verantwrding ver alle financiële transacties van de vereniging. Verder legt hij het financiële beleid van de vereniging vast in de jaarbegrting. De financiële verantwrding evenals de jaarbegrting wrden ter gedkeuring aangebden aan de Algemene Ledenvergadering. Het klinkt allemaal heel eenvudig maar he ga je dit den. Tijdens de thema avnd vr penningmeesters van de Bestuurdersacademie kmen in drie avnden vele facetten aan de rde. Samen met de cllega deelnemers werkt u aan uw eigen vragen en thema s. De thema s van de avnden zijn: De rl van de penningmeester in het bestuur Van Begrting tt Jaarrekening WvttK Trainingsdata: - dinsdagavnd 1 nvember uur uur - dinsdagavnd 15 nvember uur uur - dinsdagavnd 29 nvember uur uur Het prgramma vr de avnden is: Avnd 1 De rl van de penningmeester in het bestuur Statuten en reglementen Wet- en regelgeving Verslaglegging Avnd 2 Begrtingen en budgetten Jaarverslag / Jaarrekening Afleggen van verantwrding / verkrijging decharge Avnd 3 Wat verder ter tafel kmt (punten cursisten) Belastingen en subsidies Afleggen van verantwrding / verkrijging decharge Iedere avnd start met de inventarisatie van de verzeknummers van de deelnemers p het thema. Deze vragen zijn leidend. Bvengenemde nderwerpen zijn aanvullend. Trainers: - Chris Regts - Maarten Drp - René Rtscheid 7

9 TRAINING DYNAMISCH BESTUREN Na 2 avnden wrdt bestieren besturen! Uw vereniging staat midden in de dynamische samenleving. Kijk maar eens naar de veranderingen van de laatste jaren m te zien wat er allemaal anders is gewrden vr u als bestuurder. Had u vijf geleden gedacht dat twitteren wat zu kunnen betekenen vr uw vereniging? Had u ten vrzien dat u aanvullende taken, zals buitenschlse pvang, zu ntwikkelen als vereniging? En daarbij stellen leden, spnsren en subsidiënten steeds meer en hgere eisen aan uw rganisatie. He u het k wendt f keert, de wijze van besturen is flink aan het veranderen. U kunt niet stil blijven zitten. Wat betekent al die dynamiek nu precies vr uw vereniging? Wat is nu wel en niet relevant vr u? Wat betekent het vr uw rl als bestuurder? Blijft u stilstaan f gaat uw vereniging mee? He pakt u veranderingen p? In de training leert de bestuurder de laatste ntwikkelingen p het gebied van besturen en rganiseren te te passen in zijn eigen vereniging f rganisatie. Waarm deelnemen? u wilt bepaalde veranderingen ppakken in uw vereniging en weet niet precies waar en he te starten u wilt leren de klf verbruggen tussen stijlen en generaties u wilt de betrkkenheid van uw leden vergrten u wilt leren p mderne wijze te besturen Trainingsdata: - wensdagavnd 26 ktber uur uur - wensdagavnd 9 nvember uur uur Avnd 1 Wat hudt dynamisch besturen ann nu in? de X en Y generatie; mgaan met verschillende generaties in de vereniging sciale en technische ntwikkelingen en uw vereniging kaders: prfessinaliteit en rekenschap kenmerken van de vereniging van mrgen Avnd 2 He verandering ppakken en inveren het inveren van verjnging en vernieuwing het rganiseren van verandering draagvlak creëren en mgaan met weerstand het inzetten van mderne media bij verandering en besturen Werkwijze van de training interactief praktisch prikkelend leren van elkaar Trainer: - Frank Hes 8

10 TRAINING VRIJWILLIGERSBELEID VOOR EEN VERENIGING Samen kaderen naar een helder beleid Is een vrijwilligersbeleid ndig? Vr veel mensen betekent vrijwilligerswerk: deelname aan het maatschappelijk verkeer. Het bevrdert de cntacten tussen verschillende grepen in de samenleving. Vrijwilligerswerk levert vaak een directe bijdrage aan de kwaliteit van de vereniging en het vergrt de nderlinge slidariteit. Tch is het niet makkelijk m vrijwilligers te werven. Er zijn minder mensen beschikbaar drdat veel mensen werken f drdat men andere bezigheden heeft. Ok is de grep beschikbare vrijwilligers tegenwrdig zeer divers. De vraag naar vrijwilligers is grt en er wrden hge eisen gesteld aan de kwaliteit van het vrijwilligerswerk. Hierdr kunnen vraag en aanbd ntspren. Een ged vrijwilligersbeleid kan erte bijdragen dat vraag en aanbd weer beter bij elkaar passen. Wat is er ndig vr het beleid? Wat je eerst ndig hebt is een ged kader. Vrijwilligersbeleid met eerst p het netvlies van bestuurders kmen, visientwikkeling is daarbij belangrijk en zicht p de vrijwilligers. Maar het gaat vervlgens k m een daadwerkelijke uitwerking van een vrijwilligersbeleid. He km je tt een ged vrijwilligersbeleid? Den we in een aantal stappen. Trainingsdata: - wensdagavnd 21 september uur uur - wensdagavnd 19 ktber uur uur - wensdagavnd 9 nvember uur uur Avnd 1 Drlichten van de vereniging Taken vrijwilligers, wat gebeurt er al, wat kan er ng meer uitgeverd wrden Begeleiding/cördinatie vrijwilligers Prblemen die vrijwilligers ervaren Verlp vrijwilligerskrps Avnd 2 Beleid vanuit het bestuur Visie, delstelling en budget Aanstelling van een werkgrep vrijwilligersbeleid Opdracht vanuit het bestuur aan de werkgrep vrijwilligersbeleid Als de vereniging al een vrijwilligersbeleid heeft dan kunt u na de eerste avnd kijken welke punten knelpunten zijn. Deze punten met u dus gaan aanpassen in uw huidige beleid. Z kunt u kmen tt verbetering in het vrijwilligerbeleid. En dit resulteert in een actueel vrijwilligersbeleid. Dit kan k uitgeverd wrden dr een werkgrep vrijwilligersbeleid. Avnd 3 Opstellen jaarplan Inventarisatie en pririteitstelling knelpunten Begeleiding en cmmunicatie Trainers: - Rianne Brnckhrst - Tristan Steenmeijer 9

11 TRAINING PR & COMMUNICATIE Mijn vereniging in de etalage; talk f the twn? He werkt cmmunicatie? He trek ik nieuwe leden? He breng ik mijn rganisatie nder de aandacht bij het grte publiek? He schrijf ik een ged persbericht? He kan ik creatief cmmuniceren met weinig budget? Op deze, en vele andere vragen, krijgt u antwrd tijdens de praktische training PR & Cmmunicatie. De training bestaat uit 3 avnden. U leert in een aantal simpele stappen he u cmmunicatie binnen uw eigen rganisatie kunt tepassen. Daarnaast krijgt u tips en trucs en schrijft u zelf een bndig cmmunicatieplan dat u direct kunt gebruiken. Trainingsdata: - dinsdagavnd 4 ktber uur uur - dinsdagavnd 11 ktber uur uur - dinsdagavnd 25 ktber uur uur Avnd 1 Basistraining cmmunicatie Tijdens deze eerste avnd krijgt u een inleiding in de cmmunicatie. Onderdelen die aan bd kmen zijn.a.: wat is cmmunicatie? he werkt cmmunicatie? he km je achter juw nderscheidend vermgen? de rl van cmmunicatie binnen uw vereniging cmmunicatiemdel Met alleen therie km je er niet. Aan het einde van de avnd krijgt iedereen de pdracht het cmmunicatiemdel vr zijn/haar vereniging in te vullen. Iedereen krijgt feedback p zijn/haar mdel, zdat de eerste stap naar het pzetten van een cmmunicatieplan gemaakt is. Aan het einde van de avnd wrden de wensen van de deelnemers in kaart gebracht. Samen bekijken we p welke facetten van cmmunicatie we de derde avnd dieper in kunnen gaan. Avnd 2 Persbenadering In te vullen dr Piet Arends (ud-jurnalist) en Richard Thannhauser (PR & Cmmunicatie G Ahead Eagles). De nderwerpen die aan de rde kmen zijn nder meer: de ndzaak van interne en externe cmmunicatie het maken van een persbericht, het infrmeren van de media het nderhuden van cntacten met de media vrlichten f vrliegen? richtlijnen clubs vr een gede externe cmmunicatie (mediagericht) Avnd 3 Dieper in gaan p cmmunicatie Tijdens de eerste avnd van de training is er een inventarisatie gemaakt van welke facetten van cmmunicatie behefte is m dieper p in te gaan. Tevens zullen we dan de ingevulde cmmunicatiemdellen bespreken. Trainers: - Marc Ankersmid - Richard Thannhauser - Piet Arends 10

12 TRAINING BEHEER EN EXPLOITATIE VAN VERENIGINGSGEBOUWEN Faciliteren met finesse Als bestuurslid vr beheer en explitatie ben je verantwrdelijk vr de kantine/hreca en het nderhud van de accmmdatie. Bij veel verenigingen zijn er vervlgens meerdere cmmissies waarbinnen de taken met betrekking tt beheer en explitatie zijn verdeeld. Twee veel vrkmende cmmissies zijn de cmmissie gebuw en materiaal en de kantinecmmissie. Als bestuurslid ben je dus zwel verantwrdelijk vr een belangrijke inkmstenbrn als vr de grtste uitgavenbrn. Om hier structuur aan te kunnen geven wrdt in deze cursus ingegaan p de belangrijkste aspecten waar je als bestuurder/cmmissie mee te maken kunt krijgen. Onderstaande vragen zullen in de cursus wrden besprken. Uiteraard is er vldende gelegenheid m praktijkvrbeelden van de deelnemende cursisten te bespreken. Trainingsdata: - wensdagavnd 2 nvember uur uur - wensdagavnd 16 nvember uur uur - wensdagavnd 7 december uur uur Avnd 1 Beheer (nderhud van het gebuw) is het gebuw in eigendm van de vereniging? Z ja, he wrdt er mgegaan met het nderhud van het gebuw? Z nee, heeft de vereniging een verantwrdelijkheid ten aanzien van het (klein)nderhud? wrdt er gebruik gemaakt van een nderhudsplan en zijn daar de bijbehrende financiën aan gekppeld? Vindt er afstemming plaats tussen de gebuwcmmissie en de penningmeester? he stel ik een MJOP (meerjarennderhudsplanning) p? wrden er veel werkzaamheden dr leden van de vereniging uitgeverd? Avnd 2 Explitatie (hreca en kantine) he is de hreca/kantine mmenteel binnen uw vereniging geregeld? Belangrijke aspecten hierbij zijn: Wel f niet in eigen beheer? Vrijwilligers f betaalde krachten? Is er een beleidsplan aanwezig? he wrdt de in- en verkp binnen de vereniging gerganiseerd? he wrdt er mgegaan met de financiële strmen ten aanzien van de hreca/kantine? is de vereniging p de hgte van de wet- en regelgeving en he is dit gerganiseerd? Avnd 3 Terugkmavnd na 3 weken. Tijdens deze avnd wrdt er ingegaan p de praktijksituatie van de deelnemers en eventuele aanpassingen die zij in hun vereniging dr willen veren f te hebben gepast na de eerste cursusavnd. Tevens is het mgelijk m eventueel pgestelde (nderhuds)plannen te bespreken. Trainers: - Bas vn Pickartz - Annemarie Zeewuster-Thissen - Martijn Blemers 11

13 TRAINING SPONSORING Geldstrmen aanbren znder er een munt uit te slaan U lpt al een tijdje mee bij de vereniging. Een vereniging die het vral met hebben van vrijwilligers. Tevens een vereniging die sterk afhankelijk is van financiële en materiele middelen. Omdat men u kent en er ng geen persn binnen uw rganisatie is, die zich echt bezig hudt met het werven van extra financiën en andere diensten, bent u gevraagd deze taak p u te nemen. Het lijkt u een geweldige uitdaging znder dat u zich wellicht realiseert wat er allemaal p u af zal kmen. Er zullen twee avnden wrden gerganiseerd m u p weg te helpen met de pzet en aanpak van dit fenmeen. Samen met uw mede (aspirant) bestuurders zullen we k aan de hand van praktische vrbeelden prberen u p weg te helpen. Zveel mgelijk k gericht p de vrijwilligersrganisatie waar u deel van uitmaakt. De thema`s van de twee avnden zijn: wat is er al aanwezig/gebeurd tt nu te binnen de vereniging? Zijn er delstellingen gefrmuleerd met een daaraan gekppeld tijdschema/tijdsplan? Zijn de financiële en materiele cnsequenties terug te vinden in een begrting? is het werven van fndsen een zaak van het bestuur? Of is er een afznderlijk rganisatie-element die belast is met deze taak? is een spnsrplan aanwezig? wat kunnen we spnsrs bieden? wat vragen we van ptentiële spnsrs? Trainingsdata: - dinsdagavnd 11 ktber uur uur - dinsdagavnd 25 ktber uur uur Avnd 1 de ndzaak van een missie en visie, vastgelegd in een verenigingsplan/beleidsplan en de financiële cnsequenties van deze delstellingen is er een scheiding tussen het werven van fndsen en spnsring dr externen (bedrijfsleven)? Van belang is het p één lijn zitten van de bestuurders die zich bezighuden met fndsenwerving en de instantie/persn die spnsrs gaat werven wat zijn de strategische pririteiten p krte, middellange en lange termijn en he passen spnsr- en fndsenwerving daarin? Wat heeft de vereniging nu regulier aan financiële inkmsten en materiele steun? wat heeft de vereniging ndig m de delstellingen te kunnen realiseren? werven van fndsen, subsidies aanvragen, leningen, inkmsten uit schenkingen enz. Avnd 2 wat met er aan extra middelen wrden gegenereerd? plan van aanpak, waarin we duidelijk aangeven wat we willen, wat we ndig hebben m dit te kunnen realiseren. Het maken van een spnsrplan. Eventueel uitgebreid met een presentatie(-map) ptentiële spnsrs benaderen. He de je dat en waarmee trek je ze ver de brug? relatie tussen verenigingsbeleid en spnsrbeleid. Prbeer duidelijk te maken wat je met de spnsrgelden wilt realiseren welke tegenprestaties mag een spnsr verwachten van de vereniging? nderhuden van cntacten en z mgelijk een één lketfunctie hanteren en he hud je een spnsr tevreden? het vrtbestaan van de vereniging Trainer: - Wut van Zeren 12

14 INSCHRIJVING TRAINING VIA DE VRIJWILLIGERS ACADEMIE Iedere vrijwilliger heeft van tijd tt tijd behefte aan kennis en vaardigheden. De digitale Vrijwilligers Academie is er m rganisaties én hun vrijwilligers te helpen met het delen en verkrijgen van kennis. En z te greien in de belangrijke rl die zij vervullen. Op de website vindt u het cmplete en verzichtelijke aanbd vr deskundigheidsbevrdering, van training tt wrkshp, van handleiding tt praktische tips. Vr meer infrmatie betreffende de trainingen van de Bestuurdersacademie kunt u kijken p f Alle trainingen zijn hierp terug te vinden nder het kpje Bestuurdersacademie. Om deel te nemen aan één van de trainingen dient u zich in te schrijven. Let p! Om u aan te melden vr een training met u er eerst vr zrgen dat u ingelgd bent. Wanneer u ng geen inlggegevens heeft, dan met u zich eerst inschrijven p U ntvangt uw inlggegevens direct per mail. 13

15 Partners 14

16 Samenwerkende rganisaties 15

17 OVERZICHT PLANNING BESTUURDERSACADEMIE NAJAAR 2011 Planning 2 e halfjaar 2011 SEP OKT NOV DEC Training Vrzitter Training Secretaris Training Penningmeester Training Dynamisch besturen ann Training Vrijwilligersbeleid vr een vereniging Training PR & Cmmunicatie Training Beheer en explitatie van verenigingsgebuwen Training Spnsring

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren.

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren. CURSUSAANBOD NAJAAR 2010 VRIJWILLIGERS 1. SWOFFICE SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te verkrijgen in je resultaten, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door. VERSLAG Regivergadering regi 1, 2 & 3 zaalvetbal Sprthallen Zuid d.d. dnderdag 18 ktber 2012 Aanwezig: Districtsbestuur Jaap Verkrst, Gerrit Aafjes, Hans Buitenhuis en Henk Zeeman Arbeidsrganisatie Guus

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Teamtrainingen en teamdagen

Teamtrainingen en teamdagen Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Teamtrainingen en teamdagen Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan beleidsplan. Sportvereniging Stappenplan beleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd Een beleidsplan is een plan dat de kers aangeeft die een vereniging in een bepaalde peride (meestal 3 tt 5 jaren) wil varen. Elke vereniging hrt een beleidsplan

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst Van analg via dialg naar digitaal Prtein Thuis: Paraat vr de tekmst 1 Inleiding Prtein Thuis stelt zich als del ged vrbereid de uitdagingen van de tekmst aan te gaan. De uitdagingen p het gebied van de

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Stappenplan Jeugdbeleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan Jeugdbeleidsplan. Sportvereniging Stappenplan Jeugdbeleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd In een jeugdbeleidsplan wrdt de stand van zaken, bij de jeugd, van de vereniging beschreven. Hier wrden nder andere delen vr pgesteld. Deze delen

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model.

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model. Natuurlijk, een netwerkcach. Tweedaagse vr Cördinatren. Een prgramma dr Nfactry van Slt & Partners Natuurlijk een Netwerkcach! Trainingsprgramma s dr Nfactry van Slt & Partners, ntwikkelaars van dit mdel

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model.

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model. 2014/2015 Natuurlijk een Netwerkcach! Brchure Trainingsprgramma s Prfessinals Krte Opleidingen van Ik-land nar Wijland. Ged kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcach! Trainingen rechtstreeks van de

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Concept Jaarverslag 2011

Concept Jaarverslag 2011 UNDUGU VRIENDENKRING NEDERLAND Vereniging Undugu Vriendenkring Nederland Statutair gevestigd te Rtterdam. Het del van de Vriendenkring is p alle denkbare wijzen steun te verlenen aan het bereiken van de

Nadere informatie

Beleidsplan Be Quick 2012-2016 Groeien naar Succes

Beleidsplan Be Quick 2012-2016 Groeien naar Succes Beleidsplan Be Quick 2012-2016 Greien naar Succes Dr en vr de Maasdnkse gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p ieder zijn eigen niveau. Dr en vr de gemeenschap, met (spel)vreugde vr jng en ud p

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw,

ENQUÊTE GIETHOORN. Beste meneer/mevrouw, ENQUÊTE GIETHOORN Beste meneer/mevruw, Welkm bij de enquête van dit nderzek, wat de eerste stap met wrden naar een tekmstprf Giethrn. Dit nderzek gaat ver het waarbrgen van de leefbaarheid en kwaliteit

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Sponsorplan. Stichting ATB Zevenhuizen

Sponsorplan. Stichting ATB Zevenhuizen www.atbzevenhuizen.nl 1-1-2013 Spnsrplan Inleiding Vr u ligt het spnsrplan van de stichting ATB Zevenhuizen. In dit schrijven leggen wij enthusiast uit wie wij zijn en waar wij binnen de fietssprt vr gaan.

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

HART4DOORNENBURG. Presentatie café avond 28 november 2015

HART4DOORNENBURG. Presentatie café avond 28 november 2015 HART4DOORNENBURG Presentatie café avnd 28 nvember 2015 Een initiatief van zes drnenburgers Erik Feijen Gerard van Gemert Dirk Witjes Stef Huisman Hans Feijen Luuk Timmers Inhud presentatie Ontstaan van

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Vrwrd Het bestuur kijkt met vldening terug p het jaar 2011! Een jaar waarin nder andere Hanzeland werd verfraaid met een tunnelschildering, er met ndernemers aan het Lübeckplein

Nadere informatie

1. SW OFFICE (ALGEMEEN)

1. SW OFFICE (ALGEMEEN) 1. SW OFFICE (ALGEMEEN) SW Office is een belangrijk instrument, niet alleen m inzicht te krijgen, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan de klanten van WnenPlus. In verleg

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home Jaarverslag Stichting Bys Industrial Hme 2013 Barneveld, februari 2014 1. Verslag van het bestuur Terugblik Heeft 2013 datgene pgeleverd wat we ervan verwacht hadden? Niets menselijks is ns vreemd, dus

Nadere informatie

Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen

Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen Inzet van vrijwilligers: kansen en grenzen Situering Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Vrijwilligerswerk is nbetaalbaar. Drie uitspraken die in vrijwilligerscampagnes

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans

Wie zijn we? Brochure Zorggroep Kans Wie zijn we? Zrggrep KANS is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Ik ben in mijn werkzame leven 40 jaar Makelaar, Ondernemer en Investeerder geweest, de laatste 2 nog steeds met heel veel plezier en passie!

Ik ben in mijn werkzame leven 40 jaar Makelaar, Ondernemer en Investeerder geweest, de laatste 2 nog steeds met heel veel plezier en passie! Vrzitter Jhn Reinerie Ik ben 62 jaar, gehuwd met Anne en (grt)vader van 3 dchters en 6 kleinkinderen. Ik ben in mijn werkzame leven 40 jaar Makelaar, Ondernemer en Investeerder geweest, de laatste 2 ng

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie