SIGbericht. Nummer 83 november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SIGbericht. Nummer 83 november 2014"

Transcriptie

1 SIGbericht Nummer 83 november 2014 Uitgave van de stichting SIG - organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking Postbus 101, 1940 AC Beverwijk Alkmaarseweg 1, 1947 DA Beverwijk tel fax internet: redactie: Linde Dijkstra, Madelon Timmerman, Nellie Borst P&O SPECIAL Inhoud Persoonlijk Budget levensfase pag. 2 Vacature ambtelijk secretaris OR pag. 8 HR Self Service pag. 3 Aanvraag VOG en registratie De digitale salarisstrook pag. 4 HBO jeugdprofessionals pag. 9 Employee Self Service (rooster) pag. 4 Het BedrijfsCultureel Abonnement pag. 9 Toekomstbestendig Sociaal Beleid pag. 5 De Werkkostenregeling pag. 9 BHV workshops pag. 7 Scholing voor vrijwilligers pag.10 Pensioenbijeenkomst pag. 7 Pilot Risico Inventarisatie Dagbesteding pag. 8 Wijiziging IZZ-premie werkgeversbijdrage pag. 8 P&O Special Eén keer per jaar geeft Nellie Borst de redactie van het SIG-bericht uit handen aan haar P&O collega s, met als resultaat de P&O-special van het SIG-bericht. Hoewel deze uitgave van het SIG-bericht veel informatie bevat voor medewerkers van de SIG, worden ook onze vrijwilligers steeds belangrijker. Het sociaal beleid van de organisatie zal zich namelijk de komende jaren in toenemende mate niet meer alleen richten op betaalde professionals (de medewerkers), maar ook op de onbetaalde professionals (de vrijwilligers). Denk bijvoorbeeld aan het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Minstens zo belangrijk is het om te weten hoe tevreden onze vrijwilligers zijn! Dit geldt ook voor het scholingsbeleid van de SIG, de arbeidsomstandigheden en zo veel meer. In deze P&O-special lees je meer over het vrijwilligersbeleid van de SIG, dat volop in ontwikkeling is. Daarnaast informeren we je graag over het toekomstbestendig sociaal beleid van de SIG en over de vele veranderingen waar je als medewerker mee te maken hebt of krijgt. Kortom, een informatief SIG-bericht dat tevens bewaard kan worden als naslagwerk. Want hoe zat het ook al weer met die PBL-uren..? Linde Dijkstra Personeelsfunctionaris - 1

2 Persoonlijk Budget Levensfase In 2010 werd het persoonlijk budget levensfase (PBL) geïntroduceerd. Dit zijn extra verlofuren die naar eigen inzicht ingezet kunnen worden. Je kunt ze gebruiken voor extra vrije tijd (aanvullend op je vakantie-uren) maar je kunt ze ook opsparen voor een later moment. Bijvoorbeeld voor een langere periode van betaald verlof of voorafgaand aan je pensioen. Ook kun je de PBL-uren (in ieder geval tot 1 januari 2015) inzetten ten behoeve van het fietsplan of verkopen. verlofopname. Meer informatie hierover kun je terugvinden in de PBL-regeling op intranet (P&O > informatie ABC). PBL-uren niet hetzelfde als vakantie-uren PBL-uren zijn niet hetzelfde als vakantie-uren. PBLuren verjaren bijvoorbeeld niet in tegenstelling tot vakantie-uren. Je kunt je PBL-uren 5 jaar lang waardevast sparen tegen je actuele uurloon. In de nieuwe CAO ( ) is bepaald dat, wanneer je je PBL-uren na afloop van deze 5 jaar niet geheel hebt opgenomen of op een eerder moment hebt verzilverd, deze aan het einde van het kalenderjaar worden uitbetaald. Concreet betekent dit dat de uren die je in 2010 hebt opgebouwd en nog niet hebt opgenomen, in 2015 aan je worden uitbetaald. Wanneer je dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat je je uren wilt opsparen voor een langere periode van betaald verlof, dan dien je een gemotiveerd voorstel in te dienen bij je leidinggevende. Uitbetalen van PBL-uren Je kunt je PBL-uren op verzoek laten uitbetalen aan het einde van het kalenderjaar. Voor oproepkrachten en gewerkte overuren geldt dat het opgebouwde PBL-recht in de vorm van een toeslag op het uurloon wordt uitbetaald. Het opnemen van PBL voor een langere periode van betaald verlof Je kunt je PBL-uren geheel of gedeeltelijk opsparen tot maximaal 50 keer de arbeidsduur per week. Bij een voltijds dienstbetrekking betekent dit een maximum van 250 dagen verlof. Wanneer je een langere periode van verlof wilt opnemen, dan dien je dit tijdig aan te vragen, bij voorkeur voor 1 december voorafgaand aan het kalenderjaar waarin je het verlof wilt opnemen. Wanneer je tijdens het lopende kalenderjaar een langere periode van verlof op wilt nemen, dan geldt hiervoor een aanvraagtermijn. De duur van deze termijn is afhankelijk van de duur van je - 2 Je kunt het PBL-verlof dus ook opnemen voorafgaand aan je (vervroegd) pensioen. Ook hierbij geldt een maximum van 50 keer de arbeidsduur per week. PBL-uren kopen of verkopen In ieder geval tot 1 januari 2015 is het mogelijk om PBL-uren te kopen of verkopen. Je mag jaarlijks maximaal 50,4 PBL-uren kopen en maximaal 22 PBL-uren verkopen. Kijk voor meer informatie op intranet: P&O > CAO > MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKA). Ook kun je je PBL-uren (met een maximum van 22 uur per jaar) inzetten voor het kopen van een fiets. Neem voor meer informatie over het fietsplan contact op met het secretariaat P&O: Of deze MKA-regelingen ook na 1 januari a.s. ongewijzigd van kracht blijfven, is op dit moment nog niet duidelijk. Dit heeft te maken met de werkkostenregeling per 2015 waarover je verderop in dit SIG-bericht meer leest. Hoeveel PBL-uren heb ik per jaar? Dit is afhankelijk van je leeftijd én in sommige gevallen van het aantal jaren dat je werkzaam bent in de zorg. Het kan zijn dat je onder het overgangsrecht valt en hierdoor meer PBL-uren hebt.

3 Medewerkers die onder dit overgangsrecht vallen, worden hierover jaarlijks per brief geïnformeerd. Voor alle medewerkers geldt dat de PBL-rechten berekend worden in Harmony (roosterprogramma). Bij aanpassing van het dienstverband (bijvoorbeeld bij wijziging van de arbeidsduur) wordt dit saldo automatisch aangepast in Harmony. PBL en ziekte Een ander verschil met vakantie-uren, is dat je bij ziekte niet over de volledige ziekteperiode PBL-uren opbouwt. Dit is bij vakantie-uren wel het geval. Je bouwt alleen over de eerste 6 maanden van ziekte PBL-uren op. Mocht je na deze periode gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, dan bouw je alleen PBL-uren op over de periode dat je arbeidsgeschikt bent. Opgebouwd verlof van vóór je ziekteperiode komt niet te vervallen. Wanneer je ziek bent en je hebt op dat moment PBL-verlof opgenomen, dan wordt de opname opgeschort voor de duur van je ziekteperiode. Meer informatie over PBL kun je terugvinden in het informatiedocument veelgestelde vragen over het persoonlijk budget levensfase. Deze kun je vinden op intranet. Intranet: P&O > informatie ABC > Persoonlijk Budget Levensfase (vraag & antwoord). De SIG gaat digitaal HR Self Service Vanaf 1 april is de afdeling P&O gestart met het digitaliseren van processen en formulieren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van HR Self Service (HRSS). HRSS is een online module van Raet, ook wel bekend van de salarisstroken. Wat is er veranderd voor jou als medewerker? Vanaf 1 mei jongstleden dien je al je declaraties in via HRSS. Ook wijzigingen in je persoonlijke situatie dien je door te geven via HRSS. Denk hierbij aan een adreswijziging of een gewijzigd bankrekeningnummer (IBAN). Ook kun je zelf je dienstverband-gegevens inzien via HRSS. Alle medewerkers hebben eind april een handleiding ontvangen. Deze handleiding kun je tevens terugvinden op intranet. Natuurlijk is het werken met HRSS voor iedereen even wennen, maar de meeste medewerkers hebben hun koudwatervrees inmiddels overwonnen en kunnen al aardig goed overweg met HRSS. Helaas hebben we in de eerste periode ook wat knelpunten ervaren in het gebruik van HRSS. Achter de schermen is hard gewerkt om deze knelpunten te verhelpen. Alle knelpunten en vragen hebben wij verzameld en op dit moment werken we aan een document veelgestelde vragen en voorkomende knelpunten. Dit document zal op korte termijn op intranet worden geplaatst. Hiervan verschijnt dan tevens een berichtje op de nieuwspagina van intranet. Mocht je vragen hebben over HRSS, dan kun je uiteraard ook contact opnemen met het secretariaat P&O via het algemene nummer van de SIG of mailen naar Intranet: P&O > informatie ABC > HR Self Service Handleiding voor medewerkers. - 3

4 De digitale salarisstrook Vanaf maart van dit jaar zijn we overgestapt van de papieren salarisstrook naar digitale salarisstrook. Alle medewerkers hebben eind 2013 een brief ontvangen waarin je hierover geïnformeerd werd. Tevens kreeg je de mogelijkheid om aan te geven of je je salarisstrook op papier per post wilt blijven ontvangen. Voor alle medewerkers die na maart 2014 in dienst zijn getreden, geldt dat de salarisstrook enkel digitaal wordt verstrekt. Hierover is sinds maart van dit jaar een apart artikel opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Je kunt je salarisstrook bekijken door met je persoonlijke inloggegevens (personeelsnummer en wachtwoord) in te loggen op Wanneer je nog geen persoonlijke inloggegevens hebt aangemaakt, dien je dit eerst te doen. Op intranet vind je een instructie over de digitale loonstrook waarin tevens uitgelegd wordt hoe je met je personeelsnummer kunt inloggen om een persoonlijk wachtwoord aan te maken. Intranet: P&O > informatie ABC > Salarisstrook instructie digitaal opvragen Employee Self Service (ESS) Deze maand gaat het roosterprogramma Harmony over naar OWS. OWS lijkt in veel gevallen op Harmony, er zijn echter wat functionaliteiten bijgekomen en de lay-out is in sommige gevallen iets anders. Daarnaast gaan we werken met ESS, dat staat voor Employee Self Service. Dit houdt in dat alle medewerkers de bevoegdheid krijgen om vanuit huis hun rooster in te zien via mijnrooster-sig.carantegroep.nl Wat krijg je allemaal te zien: Je opbouw vakantiedagen en wanneer je deze opgenomen hebt; Je opbouw PBL-uren en wanneer je deze opgenomen hebt; Je eigen rooster en het rooster van je collega, zodat je van huis uit kunt zien met wie je eventueel een dienst zou kunnen ruilen; Tevens kun je ook verlofwensen aanvragen. De teamleider kan deze accorderen bij goedkeuring van de aanvraag; Wanneer je werkzaam bent op een andere roostergroep of meerdere contracten hebt, wordt door de kleur van de dienst duidelijk waar je de dienst moet werken; Voor ESS is ook een app ontwikkelt zodat je op je mobiele telefoon overal kunt inloggen en je rooster in kunt zien. Het werken met ESS komt er dus binnenkort aan, maar het is nog niet zover. Eind november worden eerst de teamleiders nog geschoold en na deze scholing zullen de teamleiders de medewerkers instrueren. Daarnaast ontvangt iedereen een handleiding. Deze zal dan tevens terug te vinden zijn op intranet. - 4

5 Toekomstbestendig Sociaal Beleid De SIG heeft zich de afgelopen jaren intensief voorbereid op de aanstaande veranderingen in het kader van de WMO en de gemeentelijke jeugdwet. Op dit moment is nog steeds niet volledig duidelijk hoe dit er vanaf 2015 uit gaat zien en wat dit (op termijn) voor gevolgen heeft voor de zorg en dienstverlening aan onze cliënten. Dit betekent ook dat niet duidelijk is wat de gevolgen zijn voor de toekomstige werkgelegenheid binnen de SIG. Het werk verandert hoe dan ook en zal mogelijk ook op sommige plekken afnemen. Wat betekent dit voor het personeelsbeleid van de SIG? In 2012 en 2013 is in toenemende mate aandacht besteed aan het toekomstbestendig maken van ons sociaal beleid. Hoewel veel collega-organisaties reeds in een eerder stadium de keuze hebben gemaakt om over te gaan tot een sociaal plan, heeft de SIG bewust de keuze gemaakt om dit niet te doen. Er was (en is) immers nog onvoldoende duidelijk welke gevolgen de ontwikkelingen zullen hebben voor de werkgelegenheid. Daarnaast is de SIG van mening dat we vooral samen in de toekomst de zorg vorm moeten geven en daar is energie voor nodig. Het lekken van energie in sociaal plannen en het behouden van je baan, moeten we zolang mogelijk uitstellen. Juist zoeken naar mogelijkheden waarbij iedereen weet dat hij/zij verantwoordelijk is voor het kunnen blijven leveren van zorg, maakt dat SIG een sterk merk in de zorg is! Dit neemt niet weg dat de SIG zich dient voor te bereiden op een aantal denkbare scenario s en daarvan maakt ook de oriëntatie op sociale begeleidingsmaatregelen (een sociaal plan) deel uit. Hiertoe heeft - in gezamenlijkheid met de ondernemingsraad - in februari van dit jaar een informerend gesprek plaatsgevonden met de heer Kitsz, jurist bij Carante Groep. Tijdens dit gesprek is ondermeer gesproken over het moment waarop de SIG wél in gesprek zou moeten gaan met de ondernemingsraad en de vakbonden om tot afspraken te komen in het kader van een sociaal plan. Mocht dit moment komen, zullen we hier direct transparant over communiceren. Maar we blijven vertrouwen hebben! Zoals gezegd; Hoewel een sociaal plan op dit moment niet aan de orde is, is het wel raadzaam om een aantal zaken in overeenstemming met de ondernemingsraad (OR) vast te leggen. Denk hierbij aan definities en begrippen zoals; wanneer is iemand geschikt voor een functie en wat verstaan we onder uitwisselbare of passende functies? Deze definities en begrippen zijn vastgelegd in de 4 e notitie van toekomstbestendig sociaal beleid. Mobiliteitsbevorderende maatregelen De SIG heeft in de afgelopen periode nadrukkelijker aandacht gehad voor het inzetten van mobiliteitsbevorderende maatregelen. Denk hierbij aan de toekomstgesprekken (o.m. gericht op bewustwording en stimuleren van eigen verantwoordelijkheid) en het interne vacaturebeleid. Dit heeft het afgelopen half jaar geleid tot een toename van de interne doorstroom van medewerkers, zowel horizontaal als verticaal (promotie of demotie). Daarnaast is er ten aanzien van individuele situaties geïnvesteerd in loopbaan-, coaching- en outplacementtrajecten die in sommige gevallen tot afspraken met betrekking tot vertrek van medewerkers (uitstroom) hebben geleid. Intern vacaturebeleid Ten aanzien van het interne vacaturebeleid zal in de komende periode nog meer aandacht uitgaan naar het actief aanbieden van vacatures. Dit kan ondermeer inhouden dat een vacature bij bepaalde functiegroepen of locatieeenheden voor wie de functie als passend wordt beoordeeld, specifiek onder de aandacht wordt gebracht. Daarnaast hebben interne sollicitanten bij voldoende geschiktheid voorrang op externe sollicitanten. Per - 5

6 individuele situatie zal bekeken worden of een medewerker ook geschikt gemaakt kan worden voor een functie door middel van (bij)scholing en/of coaching. In dat geval gaat het over potentiële geschiktheid. Tijdelijke contracten Ten aanzien van het omzetten van tijdelijke contracten naar contracten voor onbepaalde tijd zal per individuele situatie een besluit genomen worden. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het functioneren van de betrokken medewerker en de vraag vanuit de betreffende locatie, maar zal er ook organisatiebreed gekeken worden. Wanneer er ten aanzien van de formatie binnen een ander team iets opgelost moet worden, kan die oplossing voorrang krijgen op het verlengen of omzetten van een tijdelijk contract van een medewerker. De continuïteit van zorg zal echter doorslaggevend zijn in de besluitvorming. Mobiliteitsbudget De SIG investeert in bewustwording van medewerkers en zij worden gestimuleerd om de regie te nemen over hun loopbaan binnen of wellicht buiten de SIG. Om die reden zijn er eind 2013 en begin 2014 binnen het cluster Ambulante Ondersteuning, het cluster Kinderen & Jongeren en binnen de Dagbesteding toekomstgesprekken gevoerd. In 2014 is er een mobiliteitsbudget ingevoerd om medewerkers financieel in staat te stellen om: 1. Een cursus of studie te volgen in aanvulling op/ter verdieping van de huidige functie. Deze deskundigheidsbevordering levert een bijdrage aan de kwaliteit van het werk binnen de SIG, maakt het eventueel mogelijk om bij potentiële geschiktheid medewerkers geschikt te maken voor een functie en verstevigt (zo nodig) de positie van de medewerker op de arbeidsmarkt. (100% vergoeding). 2. Een cursus of studie die niet gerelateerd is - of bijdraagt aan- de uitvoering van de huidige functie of een vergelijkbare functie binnen de organisatie, maar wel de mogelijkheden van de medewerker op de externe arbeidsmarkt verbreedt c.q. vergroot (zo mogelijk ook sectoroverstijgend). Hierbij dient bij de honorering van de studieaanvraag reëel gekeken te worden naar vraag en aanbod op regionaal niveau. (50% vergoeding). 3. Een loopbaan- of outplacementtraject met een maximum van 6 maanden waarbij de medewerker toekomsten actiegericht begeleid wordt naar een volgende loopbaanstap binnen of buiten de organisatie. (100% vergoeding). Omdat een aanvraag voor bekostiging vanuit het mobiliteitsbudget onderdeel uitmaakt van het mobiliteitsbeleid, is hier de route conform het huidige mobiliteitsbeleid van toepassing. Dit houdt in dat er in het kader van de aanvraag een gesprek plaatsvindt over de motivatie van de medewerker ( wat is je huidige situatie en waar wil je naar toe? ) Dit maakt het mogelijk om op individueel niveau afspraken te maken over het te volgen traject en de toekomst van de medewerker binnen (of buiten) de SIG. Mocht je vragen hebben over het toekomstbestendig sociaal beleid, dan kun je contact opnemen met Linde Dijkstra (personeelsfunctionaris) Intranet: P&O > informatie ABC > Toekomstbestendig sociaal beleid (notitie mei 2014)) - 6

7 BHV-workshops In drie maanden tijd hebben bijna 200 medewerkers zonder BHV-diploma deelgenomen aan de BHVworkshops die werden verzorgd door Medi-Select. Doel van deze workshop is bewustwording, oefenen en weten wat ervan je verwacht wordt in het geval er zich een incident of noodsituatie voordoet. bewustwording van het belang van een veilige leefen werkomgeving voor cliënten en medewerkers. Sommige medewerkers hebben aangegeven dat zij in volgende BHV-workshops graag Aan de hand van een reconstructiefilm van een grote brand bij een zorginstelling werd besproken hoe de medewerkers zouden handelen en hoe het in deze situatie in werkelijkheid is gegaan. Aan de hand van een Table-Top oefening is er geoefend met ontruimen. Hierbij konden medewerkers met poppetjes aangeven wat zij zouden doen in geval van een ontruiming (zie voorbeeld hiervan op de foto). Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de feitelijke situatie is er bij de table top oefeningen gebruik gemaakt van de plattegronden van de locatie waar de medewerkers werkzaam zijn. Tijdens de tweede helft van de workshops is er geoefend met reanimeren. Uit de evaluatie van de workshops is gekomen dat medewerkers de workshops als leerzaam hebben ervaren. Ook heeft het bijgedragen aan de willen oefenen hoe zij moeten handelen in geval van verstikking, het aanleggen van verband, het verzorgen van brandwonden en kinderreanimatie. Verder zouden een aantal medewerkers graag een keer oefenen met echte blusmiddelen. De BHV-workhops zullen begin 2016 worden herhaald voor alle niet BHV-gediplomeerde medewerkers. Pensioenbijeenkomst Ook dit jaar vindt er in samenwerking met Carante Groep en Pensioenfonds Zorg & Welzijn weer een pensioenbijeenkomst plaats voor medewerkers van 55 jaar en ouder. De bijeenkomst vindt plaats op 20 november van tot uur op het Steunpunt Ambulant, James Wattstraat 10b te Alkmaar (locatie van De Waerden). Intranet: Tijdens deze bijeenkomst krijg je uitleg over welke pensioenkeuzes je zelf kunt maken, wat daarvan de vooren nadelen zijn en hoe en wanneer je die keuzes kunt maken. Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen. Alle medewerkers van 55 jaar en ouder hebben inmiddels een schriftelijke uitnodiging met aanmeldingsformulier ontvangen. Op kun je je actuele pensioenoverzicht inzien (inloggen met digi-d) P&O > formulieren > pensioenbijeenkomst aanmeldingsformulier P&O > informatie ABC > Pensioen - (eerder) stoppen met werken P&O > informatie ABC > Pensioen informatiekaart stoppen met werken - 7

8 Pilot Risico Inventarisatie Dagbesteding In september en oktober heeft op twee locaties van de dagbesteding een pilot plaatsgevonden met de Risico Inventarisatie voor de cliënten van Dagbesteding. Deze pilot is ontwikkeld door Madelon Timmerman (arbofunctionaris) en Nellie Borst (stafmedewerker Bestuursbureau). De pilot vond plaats op Waterrijck (brasserie in Heemkserk) en Schoterhof (winkeltje in Haarlem-Noord). Het werkplezier van de cliënt en de veiligheid op het werk van de cliënt staan centraal in deze pilot. De cliënten werden bevraagd over veiligheid op hun werkplek, de inhoud van hun werkzaamheden, fysieke belasting en sociaal/ emotionele factoren. Uit de evaluatie van deze pilot worden verbeterpunten gehaald die betrekking hebben op de veiligheid en werkplezier van de cliënten. Daarnaast is de pilot bedoeld om te kijken of de wijze waarop we de risico inventarisatie uitvoeren voor cliënten een prettig en begrijpelijk instrument is. Wanneer de pilot positief wordt geëvalueerd, zal ook op de andere locaties binnen de Dagbesteding een risico-inventarisatie plaatsvinden. Naast de algemene veiligheid en werkplezier is er ook aandacht voor de unieke zaken die het werken in bijvoorbeeld een bakkerij, Wisselwerk of een winkel met zich mee brengen. Aan de hand van de uitkomsten zal er samen met de cliënten gesproken worden over verbeteringen en oplossingen. Wijziging met betrekking tot Werkgeversbijdrage IZZ-premie Voor medewerkers die een werkgeversbijdrage in de IZZ-premie ontvangen voor één of meer thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder, geldt dat zij deze bijdrage vanaf 1 januari 2015 niet meer ontvangen. Conform de CAO ontvangt de medewerker vanaf 2015 een werkgeversbijdrage in de premie voor het aancullende pakket IZZ Zorg voor de Zorg voor zichzelf en eventueel meeverzekerde echtgeno(o)t(e) of relatiepartner. De OR zoekt een nieuwe ambtelijk secretaris De SIG is een organisatie met ongeveer 300 medewerkers en heeft als zodanig wettelijk een ondernemingsraad binnen de organisatie die maximaal 9 leden mag tellen. De ondernemingsraad van de SIG wordt secretarieel ondersteund door een ambtelijk secretaris. De Ondernemingsraad is per 1 december op zoek naar een nieuwe Ambtelijk Secretaris (6 uur per week). Vind jij het leuk om secretariële werkzaamheden te verrichten, zoals het notuleren van vergaderingen, het opstellen van brieven en notities én ben je op vrijdag beschikbaar? Kijk dan voor de gehele vacaturetekst op intranet en reageer voor 15 november! De werkzaamheden worden in overleg overeengekomen binnen of gedeeltelijk buiten je huidige contractomvang. - 8

9 Per 1 januari 2015: VOG niet ouder dan 3 jaar en registratie HBO-jeugdprofessionals Verklaring omtrent Gedrag In verband met de WMO en de jeugdwet dienen de medewerkers die werkzaam zijn binnen het cluster ambulante ondersteuning, de dagbesteding en het cluster Kinderen & Jongeren per 1 januari 2015 in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 3 jaar. Dit betekent dat alle medewerkers die niet eerder een VOG hebben aangevraagd óf een VOG hebben gekregen vóór 1 januari 2012, een nieuwe VOG dienen aan te vragen. Deze medewerkers ontvangen persoonlijk bericht met het verzoek een nieuwe VOG aan te vragen. HBO Jeugdprofessionals Conform de jeugdwet dienen medewerkers die werken met cliënten tot en met 17 jaar en beschikken over een afgeronde HBO-opleiding, zich als HBO jeugdprofessional te registreren in een landelijk register. Op dit moment wordt er binnen het cluster Kinderen & Jongeren en de teams gezinsondersteuning geïnventariseerd welke medewerkers zich voor 1 januari 2015 dienen te registreren. Deze medewerkers ontvangen persoonlijk bericht. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Linde Dijkstra (personeelsfunctionaris) Het bedrijfscultureel Abonnement met drie jaar verlengd! De SIG biedt jou als medewerker/vrijwilliger graag een leuk extraatje aan voor in je vrije tijd; het Bedrijfs Cultureel Abonnement (BCA). Het BCA maakt het mogelijk om met aantrekkelijke kortingen te genieten van uiteenlopende culturele activiteiten. Daarnaast maak je regelmatig kans op vrijkaarten door deel te nemen aan leuke last-minute acties en prijsvragen. Het actuele en totale aanbod met interessante kortingen maar ook last-minute acties en prijsvragen kun je vinden op de website van BCA: Gebruikersnaam: SIG Wachtwoord: ontspanning (Deze code is exclusief voor de medewerkers/vrijwilligers van de SIG) Tevens kun je je via de site van BCA aanmelden voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van de laatste acties en aanbiedingen. De werkkostenregeling wat gaat er veranderen? Per 1 januari 2015 gaan we over op de werkkostenregeling. Wat is de werk-kostenregeling en wat merk jij hiervan als medewerker? De werkkostenregeling.. wat houdt het in? Medewerkers ontvangen vergoedingen en verstrekkingen van de werkgever en deze worden beschouwd als loon. Wanneer iets beschouwd wordt als loon, moet je hierover ook loonbelasting betalen. Er zijn echter vergoedingen en verstrekkingen waarvoor een zogenoemde vrijstelling geldt. Denk hierbij aan studie- en opleidingskosten en de vergoeding van de reiskosten (tot een maximum van 0,19 per km). Tevens zijn er een aantal voorzieningen die vallen onder de zogenoemde nihilwaardering. Dit betreft verstrekkingen (loon in natura) zoals; - 9

10 (arbo)voorzieningen op de werkplek, consumpties die geen deel uitmaken van een maaltijd (koffie/thee/koekje), werkkleding dieuitsluitend geschikt is om op het werk te dragen, mobiele telefoon, laptop e.d. Ook over verstrekkingen die vallen onder de nihilwaardering hoeft geen loonbelasting betaald te worden. Er zijn ook vergoedingen en verstrekkingen waarover wél loonbelasting betaald dient te worden. Echter, met de werkkostenregeling komt er een zogenoemde vrije ruimte. Deze vrije ruimte bedraagt 1,2 % van de totale loonsom. Wanneer vergoedingen of verstrekkingen waarover in beginsel wél loonbelasting betaald moet worden, worden opgenomen in deze vrije ruimte, dan hoeft hierover géén loonbelasting betaald te worden. Dus: vergoedingen en verstrekkingen die worden opgenomen in de vrije ruimte, mogen onbelast worden uitbetaald aan de medewerker. Over welke vergoedingen of verstrekkingen opgenomen worden in de vrije ruimte, mag de SIG zelf een besluit nemen. Op dit moment is er nog geen definitief besluit genomen dat wij in dit SIGbericht kunnen vermelden. Een veelgestelde vraag is of de fietsregeling nu wel of niet per 1 januari 2015 verdwijnt. Ook de fietsregeling kan opgenomen worden in werkkostenregeling en dus onderdeel uitmaken van de vrije ruimte. Omdat de fietsregeling binnen de SIG erg populair is, is het uitgangspunt van de SIG om deze regeling te behouden. Het kan wel zijn de voorwaarden van de fietsregeling zullen wijzigen. Ook hierover later meer. Scholing voor vrijwilligers De SIG organiseert in samenwerking met Stichting De Baan en Stichting Thuiszorg Gehandicapten (STG) diverse scholingsactiviteiten voor vrijwilligers. Het gezamenlijke trainingsaanbod van de Baan, STG en de SIG wordt tevens aangeboden op zodat ook vrijwilligers van andere organisaties hieraan kunnen deelnemen. Op 2 oktober heeft de eerste scholingsavond voor vrijwilligers plaatsgevonden. De scholing wat is een verstandelijke beperking werd verzorgd door Merel Holleman (gedragsdeskundige). De opkomst was zeer goed en de reacties achteraf waren erg positief. De scholing werd tevens bezocht door een aantal mensen die werkzaam zijn op het bestuursbureau en regelmatig in de wandelgangen contact hebben met onze cliënten. In november vinden er nog twee scholingsavonden plaats voor vrijwillige chauffeurs ( omgaan met mensen met een verstandelijke beperking ) en een scholingsavond communiceren met mensen met een verstandelijke beperking. Voor meer informatie over scholing voor vrijwilligers kun je kijken op Servet (werkzaam bij Kroon schoonmaakbedrijf): Heel leuk en leerzaam. Veel geleerd van de vragen bijvoorbeeld: Kan ik een geheim bewaren? Mag ik een knuffel geven? Veel dingen wist ik niet en kan ik nu toch al in mijn werk gebruiken als ik cliënten tegenkomen en ze met mij praten. - 10

11 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN BEREIKBAARHEIDSDIENST (06) buiten kantooruren en in het weekend VOOR CLIËNTEN Vertrouwenspersoon cliënten Hella Hendriks, Jan Croese, Sylvia Mandemaker Telefoon (06) Mail Voorzitter klachtencommissie cliënten Mevrouw M. Verspagen p/a Stichting SIG Postbus AC Beverwijk VOOR MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS Vertrouwenspersoon medewerkers en vrijwilligers Dinsdag, donderdag, vrijdag: Mirjam van Kessel T (06) E Maandag en woensdag voor spoedgevallen: Annelies van der Velden T (06) E Klachtencommissie medewerkers en vrijwilligers Je kunt een klacht schriftelijk indienen in een gesloten envelop met daarop vermeld Klacht medewerker/vrijwilliger bij het Secretariaat Klachtencommissie Medewerkers/Vrijwilligers SIG Postbus AC Beverwijk. Deze envelop wordt ongeopend doorgestuurd naar de voorzitter van de klachtencommissie medewerkers, mevrouw Brigitte van Wijhe. Bedrijfsarts Marc van Reijsen (Metaplanning) T (070) Medewerkers en vrijwilligers van de SIG kunnen op eigen initiatief een afspraak maken met de bedrijfsarts. VOOR IEDEREEN Goede ideeën voor de SIG Stuur een briefje naar de SIG t.a.v. Nellie Borst (Postbus AC Beverwijk) of mail: schrijven telefoon computer - 11

12 - 12

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden

IKB. Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden IKB Het Individueel Keuzebudget in de Drechtsteden Wat is het IKB? Vanaf 1 januari 2017 krijg je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is afgesproken

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA) Bijlage B van de aanvullende ondernemingsovereenkomst arbeidsvoorwaarden Doelgroep: medewerkers werkzaam onder CAO VVT Duur regeling: onbepaalde tijd Ingangsdatum

Nadere informatie

kantoor Den Haag Verbond van Verzekeraars Postbus AL DEN HAAG Geachte heer,

kantoor Den Haag Verbond van Verzekeraars Postbus AL DEN HAAG Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Verbond van Verzekeraars Postbus 93450 2509 AL DEN HAAG Datum 23 juli 2015 Uw kenmerk

Nadere informatie

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden

Mijn Budget, Mijn Keuze. Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden Mijn Budget, Mijn Keuze Stel een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen 120 Mijn Keuze Mijn Budget, Mijn Keuze bestaat uit een aantal arbeidsvoorwaarden, uitgedrukt in geld, die je Budget vormen. Hieronder

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Programma 1. Welke wijzigingen in de vakantieregelingen staan er op stapel? 2. Wat zijn de wijzigingen in het BW? 3. Hoe ziet de (vakantie)verlof

Nadere informatie

Harmony Mijn online rooster. Handleiding voor medewerkers.

Harmony Mijn online rooster. Handleiding voor medewerkers. Harmony Mijn online rooster. Handleiding voor medewerkers. 1. Inleiding Harmony WebAcces is het programma waarmee medewerkers toegang hebben tot het roosterprogramma Harmony. Via OLVG, locatie West intranet

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Datum

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking

Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Onderwerp Wat wil FNV Wat wil DSV Opmerking Over onzeker werk onderzoek noodzaak onzeker werk Definitie werknemer Onafhankelijk onderzoek om te bepalen hoeveel flexkrachten bij DSV in vaste dienst kunnen

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden CP4 gesprek over arbeidsvoorwaarden In Nederland maakt de werkgever met de werknemer afspraken over het werk. Afspraken over bijvoorbeeld kinderopvang, reiskostenvergoeding en vakantiedagen. Die afspraken

Nadere informatie

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar.

Hoe werkt het? Mocht je na het lezen van dit boekje toch nog vragen hebben, staan onze medewerkers op de vestiging natuurlijk graag voor je klaar. WERKWIJZER Hoe werkt het? Welkom bij Flexion Uitzendbureau. In dit boekje behandelen we de meest gestelde vragen die voorkomen wanneer je voor het eerst via ons aan het werk gaat. Mocht je na het lezen

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

OR-INFO. Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016

OR-INFO. Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016 OR-INFO Nieuwsbrief van de OR van Stichting Wijkwerk, nummer 27, voorjaar 2016 Noodoproep Vorig jaar rond deze tijd bestond de OR nog maar uit één persoon. Na een brandbrief meldden zich toen 4 nieuwe

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS)

JUS. Jaarurensystematiek. een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg. JaarUrenSystematiek (JUS) JUS Jaarurensystematiek een inhoudelijke toelichting bij de invoering in de gehandicaptenzorg JaarUrenSystematiek (JUS) Inleiding In de CAO Gehandicaptenzorg 2007-2008 (CAO) is opgenomen dat per 1 januari

Nadere informatie

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten Oost/kantoor Almelo ALMELO > 1 Postbus Telefoon Telefax Kennisgroep CAO-adoptie Doorkiesnummer Datum 7 juni 2010 Uw kenmerk Kenmerk Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK

VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK VEEL GESTELDE VRAGEN/FAQ s GENERATIEPACT METAAL EN TECHNIEK 1. ALGEMEEN 01. WAT IS HET GENERATIEPACT? Het Generatiepact Metaal en Techniek zorgt ervoor dat ouderen in de Metaal en Techniek de gelegenheid

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Het Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt de mogelijkheid om onderdelen van de arbeidsvoorwaarden uit te ruilen tegen andere onderdelen.

Nadere informatie

academisch ziekenhuis Maastricht Persoonlijk budget

academisch ziekenhuis Maastricht Persoonlijk budget academisch ziekenhuis Maastricht Persoonlijk budget 2 Het persoonlijk budget Uw persoonlijk budget Vanaf 2008 bouwt u als medewerker van het Maastricht UMC+ een persoonlijk budget op. De opbouw van het

Nadere informatie

Handleiding Medewerker Versie 3.0

Handleiding Medewerker Versie 3.0 Handleiding Medewerker Versie 3.0 0 Laatst bijgewerkt op: 21 mei 2013 Inhoud 1 Starten met Online-Planning... 2 1.1 De eerste keer inloggen... 2 1.2 De Online-Planning navigatie... 4 2 Uw persoonlijke

Nadere informatie

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een NIEUWE baan. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een NIEUWE baan Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Een nieuwe baan 3 2. Wat betekent een nieuwe baan voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1. U heeft al pensioen opgebouwd bij PFZW 3 2.2. U heeft al

Nadere informatie

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT. Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012

Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT. Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012 Vakantieverlof en het Persoonlijk Levensfase Budget in de CAO VVT Presentatie voor medewerkers van Faveo CNV Publieke Zaak en Abvakabo FNV mei 2012 Programma 1. Welke wijzingen in de vakantieregelingen

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot eind juni 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. Dit is slechts een selectie van de

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

Handleiding Mijn Prokx.nl. Afbeelding 1: Website Prokx Payroll Professionals

Handleiding Mijn Prokx.nl. Afbeelding 1: Website Prokx Payroll Professionals Handleiding Mijn Prokx.nl Afbeelding 1: Website Prokx Payroll Professionals Prokx Payroll Professionals B.V. Handleinding FlexOnline versie 24092012 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 1. Inloggen op de Virtuele

Nadere informatie

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden.

7 : Datum: datum waarop door Van Spronsen & Partners de loonverwerking voor die maand heeft plaatsgevonden. Wij verzorgen de salarisadministratie van uw werkgever, vragen over uw salarisslip dient u aan de verantwoordelijke persoon voor de salarissen van uw eigen bedrijf te vragen. Hieronder een gedetailleerde

Nadere informatie

kantoor Haarlem BETA t.a.v. secretariaat Postbus BC Rotterdam Geachte heer, mevrouw,

kantoor Haarlem BETA t.a.v. secretariaat Postbus BC Rotterdam Geachte heer, mevrouw, kantoor Haarlem > 1 Postbus 1682 2003 BS HAARLEM Kennisgroep CAO BETA tav secretariaat Postbus 19128 3001 BC Rotterdam Datum 22 september 2014 Uw kenmerk KG cao 2014-44 Kenmerk Betreft Beoordeling CAO

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie intern digitaal invoeren

Handleiding urenregistratie intern digitaal invoeren Beste collega, In deze handleiding wordt beschreven hoe je jouw maandstaat met overheaduren (zoals (kort) verlof, ziekte en bijzonder verlofuren) digitaal kunt inleveren bij je manager. Eén keer per maand,

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen

Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Pensioen 2 WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste

Nadere informatie

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer,

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE. Raad Nederlandse Detailhandel. Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM. Geachte heer, > 1 Postbus 30206 Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 182 2260 AD LEIDSCHENDAM 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Doorkiesnummer

Nadere informatie

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013

... Betreft CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro 2011-2013, algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2013 > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK Leidschendam Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 152

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Informatie voor werknemers Stel: u wilt meer tijd om voor uw kinderen te zorgen. Of u wilt fiscaal voordelig een opleiding volgen. Of u wilt spaarverlof opbouwen om

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 - live gaan IKB/Benefitplanner/Raet

Nieuwsbrief 5 - live gaan IKB/Benefitplanner/Raet Nieuwsbrief 5 - live gaan IKB/Benefitplanner/Raet Inleiding De projectgroep implementatie IKB krijgt veel vragen. Zij ziet dat er binnen de sector een behoefte is aan aanvullende informatie. Om hierin

Nadere informatie

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget

Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget Fiscale vragen en antwoorden over het loopbaanbudget 1. Wat zijn de consequenties als er geen jaargesprek plaatsvindt/geen afspraken worden vastgelegd? De Belastingdienst heeft de cao-tekst van hoofdstuk

Nadere informatie

Je sollicitatie bij Cedrah

Je sollicitatie bij Cedrah Je sollicitatie bij Cedrah Welkom! Beste sollicitant, Als je deze handleiding leest, betekent het dat je een (open) sollicitatie bij Cedrah hebt gedaan. Uiteraard weten we op dit moment nog niet of we

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget (IKB)

Individueel Keuzebudget (IKB) Veel gestelde vragen Individueel Keuzebudget (IKB) De onderstaande vragen en antwoorden zijn gebaseerd op de tot medio maart 2016 door de VNG gepubliceerde informatie. De definitieve LOGA-circulaire met

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Versie Postbus AX Amersfoort t e.

Werkkostenregeling. Versie Postbus AX Amersfoort t e. Werkkostenregeling Versie 01-08-2017 Postbus 930 3800 AX Amersfoort t. 033-2570645 e. info@kpoa.nl 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Wat is de werkkostenregeling... 3 Waarom gebruikmaken van de werkkostenregeling...

Nadere informatie

Hand out planners / Leidinggevende van medewerkers (Vaste Roosters) Medrie

Hand out planners / Leidinggevende van medewerkers (Vaste Roosters) Medrie Hand out planners / Leidinggevende van medewerkers (Vaste Roosters) Medrie Versie 23 mei 2014 Inleiding Wanneer de term planner wordt gebruikt wordt in het geval van Medrie ook leidinggevende bedoeld.

Nadere informatie

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu

Pensioen en arbeidsongeschiktheid. Later = Nu Pensioen en arbeidsongeschiktheid Later = Nu Later = Nu Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wat gebeurt er met uw inkomen als u ziek wordt en daardoor (gedeeltelijk) niet meer kunt werken? En hoe zit

Nadere informatie

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden

Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Werkkostenregeling/Ruilen van Arbeidsvoorwaarden Op het Serviceplein van Zorggroep vind je informatie over de Werkkostenregeling. Wat is de werkkostenregeling (WKR) De WKR vervangt alle verschillende regels

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

( v e r s i e w e r k n e m e r s )

( v e r s i e w e r k n e m e r s ) H andleiding P - services D igitaal ( v e r s i e w e r k n e m e r s ) Wat kunt u in de digitale omgeving van P-services? Als werknemer kunt u in deze beveiligde omgeving alle informatie terugvinden over

Nadere informatie

Wijzigingen rondom uw vakantierechten. Wat verandert er per 1 januari 2016?

Wijzigingen rondom uw vakantierechten. Wat verandert er per 1 januari 2016? Wijzigingen rondom uw vakantierechten Wat verandert er per 1 januari 2016? Inhoudsopgave Inleiding Wijzigingen rondom uw vakantierechten U krijgt voortaan wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren Uw

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 juli 2015 Definitief vastgesteld door het OAW, 30 april 2015 16.00 uur, onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

Advies bij een faillissement

Advies bij een faillissement Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Advies bij een faillissement Als uw werkgever in zwaar weer komt en failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor u als werknemer. Ook zorginstellingen hebben

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Kantoor Utrecht. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus AH GOUDA. Geachte heer,

Kantoor Utrecht. Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus AH GOUDA. Geachte heer, Kantoor Utrecht > 1 Postbus 18500 3501 CM UTRECHT Telefoon 0800-0543 Telefax Kennisgroep CAO Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging Postbus 332 2800 AH GOUDA Datum 23 oktober 2013 Uw

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Regeling bedrijfsfitness

Regeling bedrijfsfitness IBN stelt bedrijfsfitness ter beschikking aan bijna alle medewerkers. Als u wilt weten of u mee kunt doen aan bedrijfsfitness, volgt u de stappen die hieronder zijn aangegeven. Kan ik mee doen aan bedrijfsfitness?

Nadere informatie

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS Netwerken in de sport Groningen, Huis van de Sport Friesland, Sport Fryslân Drenthe, Sport Drenthe NH, ZH en Utrecht, Sportkader

Nadere informatie

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer,

kantoor Den Haag Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus AK LEIDSCHENDAM Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) Postbus 407 2260 AK LEIDSCHENDAM Betreft

Nadere informatie

Wijzigingen rondom uw vakantierechten. Wat is er per 1 januari 2016 veranderd?

Wijzigingen rondom uw vakantierechten. Wat is er per 1 januari 2016 veranderd? Wijzigingen rondom uw vakantierechten Wat is er per 1 januari 2016 veranderd? Inhoudsopgave Inleiding Wijzigingen rondom uw vakantierechten U krijgt voortaan wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Welke van de onderstaande functies zijn bij u van toepassing?

Welke van de onderstaande functies zijn bij u van toepassing? Welke van de onderstaande functies zijn bij u van toepassing? Functie: 2011 % 2012 % OR-lid 47 19% 49 19% Kaderlid 41 17% 33 13% OR en Kaderlid 22 9% 25 10% Medewerker 137 55% 151 59% Het Flexibel Arbeidsvoorwaardenbudget

Nadere informatie

... Betreft Cao voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf 2014

... Betreft Cao voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf 2014 kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Kennisgroep CAO De Glas Branche Organisatie Postbus 2075 2800 BE GOUDA Datum 18 december 2014 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft

Nadere informatie

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011

TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 TOELICHTING TIJDELIJKE REGELING CAFETARIAMODEL 2011 Gemeente Stichtse Vecht Nadere uitwerking van artikel 4a:3 CAR/UWO Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bronnen 2.1 Bronnen 2.1.1 Persoonsgebonden budget (PGB)

Nadere informatie

SENIOREN REGELING. in de Glastuinbouw. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl

SENIOREN REGELING. in de Glastuinbouw. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl SENIOREN REGELING in de Glastuinbouw Arbeidsmarkt Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl VANAF 62 JAAR MINDER WERKEN? Minder werken, met behoud van 90% van uw laatst verdiende

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Een nieuwe baan. Wat betekent dit voor uw pensioen? Een nieuwe baan Wat betekent dit voor uw pensioen? Inhoud 1. Een nieuwe baan 3 2. Wat betekent een nieuwe baan voor uw ouderdomspensioen? 3 2.1 U heeft al pensioen opgebouwd bij PFZW 3 2.2 U heeft al pensioen

Nadere informatie

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus

Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Pensioen 2 WIA Aanvulling Plus Wat vindt u in Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in drie lagen. Iedere informatielaag gaat iets dieper op de pensioenregeling in. In de eerste laag leest

Nadere informatie

Mijn Personeelszaken/ESS. Gebruikershandleiding ESS. juni 2013 CTB Personele Systemen BV

Mijn Personeelszaken/ESS. Gebruikershandleiding ESS. juni 2013 CTB Personele Systemen BV Mijn Personeelszaken/ESS Gebruikershandleiding ESS juni 2013 CTB Personele Systemen BV Inhoudsopgave 1.Mijn Personeelszaken/ESS 3 Tegels en toepassingen 3 Gegevens opslaan of annuleren 3 2.Werken met Mijn

Nadere informatie

Handleiding Employee Self Service

Handleiding Employee Self Service Handleiding Employee Self Service Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 1. Dashlets... 5 2. Output... 5 3. Extra Opties... 7 4. App... 8 2 1.

Nadere informatie

1. Inloggen op de Virtuele Vestiging... 3. 2. Declaraties... 4. 3. Facturen... 5. 5. Declaratiematrix... 5. 6. DeclaratieGoedkeuren...

1. Inloggen op de Virtuele Vestiging... 3. 2. Declaraties... 4. 3. Facturen... 5. 5. Declaratiematrix... 5. 6. DeclaratieGoedkeuren... Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Inloggen op de Virtuele Vestiging... 3 2. Declaraties... 4 3. Facturen... 5 4. Loonafrekeningen...5 5. Declaratiematrix... 5 6. DeclaratieGoedkeuren... 7 7. DeclaratieStappen...

Nadere informatie

Toelichting. Inhoud. Relevante cao-artikelen : 3, 8, 10,12, 16, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 36, 37, 40 en 64

Toelichting. Inhoud. Relevante cao-artikelen : 3, 8, 10,12, 16, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 36, 37, 40 en 64 Toelichting In deze toelichting wordt aan de hand van voorbeelden uitleg gegeven over de loonberekening volgens de Cao Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Verhuur van Mobiele Kranen. Het gaat om de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 - live gaan IKB-PIMS/LPS

Nieuwsbrief 5 - live gaan IKB-PIMS/LPS Nieuwsbrief 5 - live gaan IKB-PIMS/LPS Inleiding De projectgroep implementatie IKB krijgt veel vragen. Zij ziet dat er binnen de sector een behoefte is aan aanvullende informatie. Om hierin te voorzien

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS De succesvolle sportvereniging Levensaders voor succes Voldoende schaal Goed bestuur Goede accommodatie Betrokken vrijwilligers

Nadere informatie

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden Jij mag kiezen! Als medewerker van het Westfriesgasthuis profiteer je van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden MKSA uit de CAO Ziekenhuizen. Hiermee kun je bepaalde

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014 Werkkostenregeling 2015 18 november 2014 Wet loonbelasting 1964 Artikel 10 wet op de loonbelasting: Loon is al het geen uit een dienstbetrekking of een vroeger dienstverband wordt genoten, daaronder mede

Nadere informatie

SIGbericht. Nummer 89 juli 2016

SIGbericht. Nummer 89 juli 2016 SIGbericht Nummer 89 juli 2016 Uitgave van de stichting SIG - organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking Postbus 101, 1940 AC Beverwijk Alkmaarseweg 1, 1947 DA Beverwijk tel. 0251 257

Nadere informatie

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Colofon Uitgave Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale werkbriefjes voor werknemers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale werkbriefjes voor werknemers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale werkbriefjes voor werknemers Versie 2.10 augustus 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 2 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Werkgeverschap en vrijwilligers. 29 februari 2016 Nabil Bouchlal

Werkgeverschap en vrijwilligers. 29 februari 2016 Nabil Bouchlal Werkgeverschap en vrijwilligers 29 februari 2016 Nabil Bouchlal Netwerken in de Sport Groningen, Huis van de Sport Friesland, Sport Fryslân Drenthe, Sport Drenthe Noord-Holland, Sportkader Nederland

Nadere informatie

Handleiding Employee Self Service

Handleiding Employee Self Service Handleiding Employee Self Service Versie 2016-1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 1. Dashlets... 5 2. Output... 5 3. Extra Opties... 7 4.

Nadere informatie

Een onderhandelingsresultaat passend bij onze nieuwe realiteit! Afgesproken door cao partijen op 24 april 2014

Een onderhandelingsresultaat passend bij onze nieuwe realiteit! Afgesproken door cao partijen op 24 april 2014 Een onderhandelingsresultaat passend bij onze nieuwe realiteit! Afgesproken door cao partijen op 24 april 2014-1 - Een nieuw onderhandelingsresultaat Op donderdag 24 april hebben vakbonden en Carglass

Nadere informatie

Artikel 6b Telewerken Artikel 11 Vergoeding overwerk Artikel 13 Regeling fietsenplan

Artikel 6b Telewerken Artikel 11 Vergoeding overwerk Artikel 13 Regeling fietsenplan Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Telefoon (0800) 0543 Doorkiesnummer (088) 1576 584 Vereniging van Openbare Bibliotheken Postbus 16146, 2500 BC Den Haag Datum 5 november 2015 Uw kenmerk

Nadere informatie

Handleiding Extranet en Flexportal AB Oost ABS (waaronder de ureninvoer) versie 06/06/2013

Handleiding Extranet en Flexportal AB Oost ABS (waaronder de ureninvoer) versie 06/06/2013 Handleiding Extranet en Flexportal AB Oost ABS (waaronder de ureninvoer) versie 06/06/2013 In deze handleiding vind je meer informatie over het Extranet en de Flexportal van AB Oost. Extranet Via het Extranet

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING

TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING TOELICHTING VOOR ONLINE-PEOPLE PAYROLLING Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Payrolling... 2 1.2 Wat is Pay-People?... 2 2. Rechten en plichten... 3 2.1 Opbouw van je rechten... 3 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw

Mijn pensioenregeling Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw Mijn pensioenregeling 2017 Alles over uw pensioen in de houtverwerkende industrie en jachtbouw januari 2017 Inhoud 1. Alstublieft! Uw pensioenregeling Pensioen hoort bij uw werk. Misschien staat u er nu

Nadere informatie

Spelregels. Voor de vervangers van RTC De Beurs.

Spelregels. Voor de vervangers van RTC De Beurs. Spelregels Voor de vervangers van RTC De Beurs. Welkom! Beste vervanger, Van harte welkom bij RTC De Beurs. In het Regionaal Transfer Centrum De Beurs regelen wij als schoolbesturen in de regio Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Handleiding WebAccess inclusief shiftbidding Noorderbreedte Banen

Handleiding WebAccess inclusief shiftbidding Noorderbreedte Banen Handleiding WebAccess inclusief shiftbidding Noorderbreedte Banen Handleiding WebAccess inclusief shiftbidding Noorderbreedte Banen Inhoudsopgave 1 Wat is WebAccess? 3 2 Waar vind ik WebAccess? 4 2.1 WebAccess

Nadere informatie

Universitair Medisch Centrum Groningen. Inleiding

Universitair Medisch Centrum Groningen. Inleiding Persoonlijk Budget Universitair Medisch Centrum Groningen Inleiding In de CAO UMC is afgesproken dat er een persoonlijk budget voor UMC werknemers, geboren na 1950, beschikbaar is. Dit persoonlijk budget

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING Versie: 1.0 Datum: 27-07-2016 Afdeling: HR & Payroll Solutions Versie: 1.0 HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Menu IKB 5 2.1

Nadere informatie