SIGbericht. Nummer 83 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SIGbericht. Nummer 83 november 2014"

Transcriptie

1 SIGbericht Nummer 83 november 2014 Uitgave van de stichting SIG - organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking Postbus 101, 1940 AC Beverwijk Alkmaarseweg 1, 1947 DA Beverwijk tel fax internet: redactie: Linde Dijkstra, Madelon Timmerman, Nellie Borst P&O SPECIAL Inhoud Persoonlijk Budget levensfase pag. 2 Vacature ambtelijk secretaris OR pag. 8 HR Self Service pag. 3 Aanvraag VOG en registratie De digitale salarisstrook pag. 4 HBO jeugdprofessionals pag. 9 Employee Self Service (rooster) pag. 4 Het BedrijfsCultureel Abonnement pag. 9 Toekomstbestendig Sociaal Beleid pag. 5 De Werkkostenregeling pag. 9 BHV workshops pag. 7 Scholing voor vrijwilligers pag.10 Pensioenbijeenkomst pag. 7 Pilot Risico Inventarisatie Dagbesteding pag. 8 Wijiziging IZZ-premie werkgeversbijdrage pag. 8 P&O Special Eén keer per jaar geeft Nellie Borst de redactie van het SIG-bericht uit handen aan haar P&O collega s, met als resultaat de P&O-special van het SIG-bericht. Hoewel deze uitgave van het SIG-bericht veel informatie bevat voor medewerkers van de SIG, worden ook onze vrijwilligers steeds belangrijker. Het sociaal beleid van de organisatie zal zich namelijk de komende jaren in toenemende mate niet meer alleen richten op betaalde professionals (de medewerkers), maar ook op de onbetaalde professionals (de vrijwilligers). Denk bijvoorbeeld aan het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Minstens zo belangrijk is het om te weten hoe tevreden onze vrijwilligers zijn! Dit geldt ook voor het scholingsbeleid van de SIG, de arbeidsomstandigheden en zo veel meer. In deze P&O-special lees je meer over het vrijwilligersbeleid van de SIG, dat volop in ontwikkeling is. Daarnaast informeren we je graag over het toekomstbestendig sociaal beleid van de SIG en over de vele veranderingen waar je als medewerker mee te maken hebt of krijgt. Kortom, een informatief SIG-bericht dat tevens bewaard kan worden als naslagwerk. Want hoe zat het ook al weer met die PBL-uren..? Linde Dijkstra Personeelsfunctionaris - 1

2 Persoonlijk Budget Levensfase In 2010 werd het persoonlijk budget levensfase (PBL) geïntroduceerd. Dit zijn extra verlofuren die naar eigen inzicht ingezet kunnen worden. Je kunt ze gebruiken voor extra vrije tijd (aanvullend op je vakantie-uren) maar je kunt ze ook opsparen voor een later moment. Bijvoorbeeld voor een langere periode van betaald verlof of voorafgaand aan je pensioen. Ook kun je de PBL-uren (in ieder geval tot 1 januari 2015) inzetten ten behoeve van het fietsplan of verkopen. verlofopname. Meer informatie hierover kun je terugvinden in de PBL-regeling op intranet (P&O > informatie ABC). PBL-uren niet hetzelfde als vakantie-uren PBL-uren zijn niet hetzelfde als vakantie-uren. PBLuren verjaren bijvoorbeeld niet in tegenstelling tot vakantie-uren. Je kunt je PBL-uren 5 jaar lang waardevast sparen tegen je actuele uurloon. In de nieuwe CAO ( ) is bepaald dat, wanneer je je PBL-uren na afloop van deze 5 jaar niet geheel hebt opgenomen of op een eerder moment hebt verzilverd, deze aan het einde van het kalenderjaar worden uitbetaald. Concreet betekent dit dat de uren die je in 2010 hebt opgebouwd en nog niet hebt opgenomen, in 2015 aan je worden uitbetaald. Wanneer je dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat je je uren wilt opsparen voor een langere periode van betaald verlof, dan dien je een gemotiveerd voorstel in te dienen bij je leidinggevende. Uitbetalen van PBL-uren Je kunt je PBL-uren op verzoek laten uitbetalen aan het einde van het kalenderjaar. Voor oproepkrachten en gewerkte overuren geldt dat het opgebouwde PBL-recht in de vorm van een toeslag op het uurloon wordt uitbetaald. Het opnemen van PBL voor een langere periode van betaald verlof Je kunt je PBL-uren geheel of gedeeltelijk opsparen tot maximaal 50 keer de arbeidsduur per week. Bij een voltijds dienstbetrekking betekent dit een maximum van 250 dagen verlof. Wanneer je een langere periode van verlof wilt opnemen, dan dien je dit tijdig aan te vragen, bij voorkeur voor 1 december voorafgaand aan het kalenderjaar waarin je het verlof wilt opnemen. Wanneer je tijdens het lopende kalenderjaar een langere periode van verlof op wilt nemen, dan geldt hiervoor een aanvraagtermijn. De duur van deze termijn is afhankelijk van de duur van je - 2 Je kunt het PBL-verlof dus ook opnemen voorafgaand aan je (vervroegd) pensioen. Ook hierbij geldt een maximum van 50 keer de arbeidsduur per week. PBL-uren kopen of verkopen In ieder geval tot 1 januari 2015 is het mogelijk om PBL-uren te kopen of verkopen. Je mag jaarlijks maximaal 50,4 PBL-uren kopen en maximaal 22 PBL-uren verkopen. Kijk voor meer informatie op intranet: P&O > CAO > MeerKeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKA). Ook kun je je PBL-uren (met een maximum van 22 uur per jaar) inzetten voor het kopen van een fiets. Neem voor meer informatie over het fietsplan contact op met het secretariaat P&O: Of deze MKA-regelingen ook na 1 januari a.s. ongewijzigd van kracht blijfven, is op dit moment nog niet duidelijk. Dit heeft te maken met de werkkostenregeling per 2015 waarover je verderop in dit SIG-bericht meer leest. Hoeveel PBL-uren heb ik per jaar? Dit is afhankelijk van je leeftijd én in sommige gevallen van het aantal jaren dat je werkzaam bent in de zorg. Het kan zijn dat je onder het overgangsrecht valt en hierdoor meer PBL-uren hebt.

3 Medewerkers die onder dit overgangsrecht vallen, worden hierover jaarlijks per brief geïnformeerd. Voor alle medewerkers geldt dat de PBL-rechten berekend worden in Harmony (roosterprogramma). Bij aanpassing van het dienstverband (bijvoorbeeld bij wijziging van de arbeidsduur) wordt dit saldo automatisch aangepast in Harmony. PBL en ziekte Een ander verschil met vakantie-uren, is dat je bij ziekte niet over de volledige ziekteperiode PBL-uren opbouwt. Dit is bij vakantie-uren wel het geval. Je bouwt alleen over de eerste 6 maanden van ziekte PBL-uren op. Mocht je na deze periode gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, dan bouw je alleen PBL-uren op over de periode dat je arbeidsgeschikt bent. Opgebouwd verlof van vóór je ziekteperiode komt niet te vervallen. Wanneer je ziek bent en je hebt op dat moment PBL-verlof opgenomen, dan wordt de opname opgeschort voor de duur van je ziekteperiode. Meer informatie over PBL kun je terugvinden in het informatiedocument veelgestelde vragen over het persoonlijk budget levensfase. Deze kun je vinden op intranet. Intranet: P&O > informatie ABC > Persoonlijk Budget Levensfase (vraag & antwoord). De SIG gaat digitaal HR Self Service Vanaf 1 april is de afdeling P&O gestart met het digitaliseren van processen en formulieren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van HR Self Service (HRSS). HRSS is een online module van Raet, ook wel bekend van de salarisstroken. Wat is er veranderd voor jou als medewerker? Vanaf 1 mei jongstleden dien je al je declaraties in via HRSS. Ook wijzigingen in je persoonlijke situatie dien je door te geven via HRSS. Denk hierbij aan een adreswijziging of een gewijzigd bankrekeningnummer (IBAN). Ook kun je zelf je dienstverband-gegevens inzien via HRSS. Alle medewerkers hebben eind april een handleiding ontvangen. Deze handleiding kun je tevens terugvinden op intranet. Natuurlijk is het werken met HRSS voor iedereen even wennen, maar de meeste medewerkers hebben hun koudwatervrees inmiddels overwonnen en kunnen al aardig goed overweg met HRSS. Helaas hebben we in de eerste periode ook wat knelpunten ervaren in het gebruik van HRSS. Achter de schermen is hard gewerkt om deze knelpunten te verhelpen. Alle knelpunten en vragen hebben wij verzameld en op dit moment werken we aan een document veelgestelde vragen en voorkomende knelpunten. Dit document zal op korte termijn op intranet worden geplaatst. Hiervan verschijnt dan tevens een berichtje op de nieuwspagina van intranet. Mocht je vragen hebben over HRSS, dan kun je uiteraard ook contact opnemen met het secretariaat P&O via het algemene nummer van de SIG of mailen naar Intranet: P&O > informatie ABC > HR Self Service Handleiding voor medewerkers. - 3

4 De digitale salarisstrook Vanaf maart van dit jaar zijn we overgestapt van de papieren salarisstrook naar digitale salarisstrook. Alle medewerkers hebben eind 2013 een brief ontvangen waarin je hierover geïnformeerd werd. Tevens kreeg je de mogelijkheid om aan te geven of je je salarisstrook op papier per post wilt blijven ontvangen. Voor alle medewerkers die na maart 2014 in dienst zijn getreden, geldt dat de salarisstrook enkel digitaal wordt verstrekt. Hierover is sinds maart van dit jaar een apart artikel opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Je kunt je salarisstrook bekijken door met je persoonlijke inloggegevens (personeelsnummer en wachtwoord) in te loggen op Wanneer je nog geen persoonlijke inloggegevens hebt aangemaakt, dien je dit eerst te doen. Op intranet vind je een instructie over de digitale loonstrook waarin tevens uitgelegd wordt hoe je met je personeelsnummer kunt inloggen om een persoonlijk wachtwoord aan te maken. Intranet: P&O > informatie ABC > Salarisstrook instructie digitaal opvragen Employee Self Service (ESS) Deze maand gaat het roosterprogramma Harmony over naar OWS. OWS lijkt in veel gevallen op Harmony, er zijn echter wat functionaliteiten bijgekomen en de lay-out is in sommige gevallen iets anders. Daarnaast gaan we werken met ESS, dat staat voor Employee Self Service. Dit houdt in dat alle medewerkers de bevoegdheid krijgen om vanuit huis hun rooster in te zien via mijnrooster-sig.carantegroep.nl Wat krijg je allemaal te zien: Je opbouw vakantiedagen en wanneer je deze opgenomen hebt; Je opbouw PBL-uren en wanneer je deze opgenomen hebt; Je eigen rooster en het rooster van je collega, zodat je van huis uit kunt zien met wie je eventueel een dienst zou kunnen ruilen; Tevens kun je ook verlofwensen aanvragen. De teamleider kan deze accorderen bij goedkeuring van de aanvraag; Wanneer je werkzaam bent op een andere roostergroep of meerdere contracten hebt, wordt door de kleur van de dienst duidelijk waar je de dienst moet werken; Voor ESS is ook een app ontwikkelt zodat je op je mobiele telefoon overal kunt inloggen en je rooster in kunt zien. Het werken met ESS komt er dus binnenkort aan, maar het is nog niet zover. Eind november worden eerst de teamleiders nog geschoold en na deze scholing zullen de teamleiders de medewerkers instrueren. Daarnaast ontvangt iedereen een handleiding. Deze zal dan tevens terug te vinden zijn op intranet. - 4

5 Toekomstbestendig Sociaal Beleid De SIG heeft zich de afgelopen jaren intensief voorbereid op de aanstaande veranderingen in het kader van de WMO en de gemeentelijke jeugdwet. Op dit moment is nog steeds niet volledig duidelijk hoe dit er vanaf 2015 uit gaat zien en wat dit (op termijn) voor gevolgen heeft voor de zorg en dienstverlening aan onze cliënten. Dit betekent ook dat niet duidelijk is wat de gevolgen zijn voor de toekomstige werkgelegenheid binnen de SIG. Het werk verandert hoe dan ook en zal mogelijk ook op sommige plekken afnemen. Wat betekent dit voor het personeelsbeleid van de SIG? In 2012 en 2013 is in toenemende mate aandacht besteed aan het toekomstbestendig maken van ons sociaal beleid. Hoewel veel collega-organisaties reeds in een eerder stadium de keuze hebben gemaakt om over te gaan tot een sociaal plan, heeft de SIG bewust de keuze gemaakt om dit niet te doen. Er was (en is) immers nog onvoldoende duidelijk welke gevolgen de ontwikkelingen zullen hebben voor de werkgelegenheid. Daarnaast is de SIG van mening dat we vooral samen in de toekomst de zorg vorm moeten geven en daar is energie voor nodig. Het lekken van energie in sociaal plannen en het behouden van je baan, moeten we zolang mogelijk uitstellen. Juist zoeken naar mogelijkheden waarbij iedereen weet dat hij/zij verantwoordelijk is voor het kunnen blijven leveren van zorg, maakt dat SIG een sterk merk in de zorg is! Dit neemt niet weg dat de SIG zich dient voor te bereiden op een aantal denkbare scenario s en daarvan maakt ook de oriëntatie op sociale begeleidingsmaatregelen (een sociaal plan) deel uit. Hiertoe heeft - in gezamenlijkheid met de ondernemingsraad - in februari van dit jaar een informerend gesprek plaatsgevonden met de heer Kitsz, jurist bij Carante Groep. Tijdens dit gesprek is ondermeer gesproken over het moment waarop de SIG wél in gesprek zou moeten gaan met de ondernemingsraad en de vakbonden om tot afspraken te komen in het kader van een sociaal plan. Mocht dit moment komen, zullen we hier direct transparant over communiceren. Maar we blijven vertrouwen hebben! Zoals gezegd; Hoewel een sociaal plan op dit moment niet aan de orde is, is het wel raadzaam om een aantal zaken in overeenstemming met de ondernemingsraad (OR) vast te leggen. Denk hierbij aan definities en begrippen zoals; wanneer is iemand geschikt voor een functie en wat verstaan we onder uitwisselbare of passende functies? Deze definities en begrippen zijn vastgelegd in de 4 e notitie van toekomstbestendig sociaal beleid. Mobiliteitsbevorderende maatregelen De SIG heeft in de afgelopen periode nadrukkelijker aandacht gehad voor het inzetten van mobiliteitsbevorderende maatregelen. Denk hierbij aan de toekomstgesprekken (o.m. gericht op bewustwording en stimuleren van eigen verantwoordelijkheid) en het interne vacaturebeleid. Dit heeft het afgelopen half jaar geleid tot een toename van de interne doorstroom van medewerkers, zowel horizontaal als verticaal (promotie of demotie). Daarnaast is er ten aanzien van individuele situaties geïnvesteerd in loopbaan-, coaching- en outplacementtrajecten die in sommige gevallen tot afspraken met betrekking tot vertrek van medewerkers (uitstroom) hebben geleid. Intern vacaturebeleid Ten aanzien van het interne vacaturebeleid zal in de komende periode nog meer aandacht uitgaan naar het actief aanbieden van vacatures. Dit kan ondermeer inhouden dat een vacature bij bepaalde functiegroepen of locatieeenheden voor wie de functie als passend wordt beoordeeld, specifiek onder de aandacht wordt gebracht. Daarnaast hebben interne sollicitanten bij voldoende geschiktheid voorrang op externe sollicitanten. Per - 5

6 individuele situatie zal bekeken worden of een medewerker ook geschikt gemaakt kan worden voor een functie door middel van (bij)scholing en/of coaching. In dat geval gaat het over potentiële geschiktheid. Tijdelijke contracten Ten aanzien van het omzetten van tijdelijke contracten naar contracten voor onbepaalde tijd zal per individuele situatie een besluit genomen worden. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het functioneren van de betrokken medewerker en de vraag vanuit de betreffende locatie, maar zal er ook organisatiebreed gekeken worden. Wanneer er ten aanzien van de formatie binnen een ander team iets opgelost moet worden, kan die oplossing voorrang krijgen op het verlengen of omzetten van een tijdelijk contract van een medewerker. De continuïteit van zorg zal echter doorslaggevend zijn in de besluitvorming. Mobiliteitsbudget De SIG investeert in bewustwording van medewerkers en zij worden gestimuleerd om de regie te nemen over hun loopbaan binnen of wellicht buiten de SIG. Om die reden zijn er eind 2013 en begin 2014 binnen het cluster Ambulante Ondersteuning, het cluster Kinderen & Jongeren en binnen de Dagbesteding toekomstgesprekken gevoerd. In 2014 is er een mobiliteitsbudget ingevoerd om medewerkers financieel in staat te stellen om: 1. Een cursus of studie te volgen in aanvulling op/ter verdieping van de huidige functie. Deze deskundigheidsbevordering levert een bijdrage aan de kwaliteit van het werk binnen de SIG, maakt het eventueel mogelijk om bij potentiële geschiktheid medewerkers geschikt te maken voor een functie en verstevigt (zo nodig) de positie van de medewerker op de arbeidsmarkt. (100% vergoeding). 2. Een cursus of studie die niet gerelateerd is - of bijdraagt aan- de uitvoering van de huidige functie of een vergelijkbare functie binnen de organisatie, maar wel de mogelijkheden van de medewerker op de externe arbeidsmarkt verbreedt c.q. vergroot (zo mogelijk ook sectoroverstijgend). Hierbij dient bij de honorering van de studieaanvraag reëel gekeken te worden naar vraag en aanbod op regionaal niveau. (50% vergoeding). 3. Een loopbaan- of outplacementtraject met een maximum van 6 maanden waarbij de medewerker toekomsten actiegericht begeleid wordt naar een volgende loopbaanstap binnen of buiten de organisatie. (100% vergoeding). Omdat een aanvraag voor bekostiging vanuit het mobiliteitsbudget onderdeel uitmaakt van het mobiliteitsbeleid, is hier de route conform het huidige mobiliteitsbeleid van toepassing. Dit houdt in dat er in het kader van de aanvraag een gesprek plaatsvindt over de motivatie van de medewerker ( wat is je huidige situatie en waar wil je naar toe? ) Dit maakt het mogelijk om op individueel niveau afspraken te maken over het te volgen traject en de toekomst van de medewerker binnen (of buiten) de SIG. Mocht je vragen hebben over het toekomstbestendig sociaal beleid, dan kun je contact opnemen met Linde Dijkstra (personeelsfunctionaris) Intranet: P&O > informatie ABC > Toekomstbestendig sociaal beleid (notitie mei 2014)) - 6

7 BHV-workshops In drie maanden tijd hebben bijna 200 medewerkers zonder BHV-diploma deelgenomen aan de BHVworkshops die werden verzorgd door Medi-Select. Doel van deze workshop is bewustwording, oefenen en weten wat ervan je verwacht wordt in het geval er zich een incident of noodsituatie voordoet. bewustwording van het belang van een veilige leefen werkomgeving voor cliënten en medewerkers. Sommige medewerkers hebben aangegeven dat zij in volgende BHV-workshops graag Aan de hand van een reconstructiefilm van een grote brand bij een zorginstelling werd besproken hoe de medewerkers zouden handelen en hoe het in deze situatie in werkelijkheid is gegaan. Aan de hand van een Table-Top oefening is er geoefend met ontruimen. Hierbij konden medewerkers met poppetjes aangeven wat zij zouden doen in geval van een ontruiming (zie voorbeeld hiervan op de foto). Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de feitelijke situatie is er bij de table top oefeningen gebruik gemaakt van de plattegronden van de locatie waar de medewerkers werkzaam zijn. Tijdens de tweede helft van de workshops is er geoefend met reanimeren. Uit de evaluatie van de workshops is gekomen dat medewerkers de workshops als leerzaam hebben ervaren. Ook heeft het bijgedragen aan de willen oefenen hoe zij moeten handelen in geval van verstikking, het aanleggen van verband, het verzorgen van brandwonden en kinderreanimatie. Verder zouden een aantal medewerkers graag een keer oefenen met echte blusmiddelen. De BHV-workhops zullen begin 2016 worden herhaald voor alle niet BHV-gediplomeerde medewerkers. Pensioenbijeenkomst Ook dit jaar vindt er in samenwerking met Carante Groep en Pensioenfonds Zorg & Welzijn weer een pensioenbijeenkomst plaats voor medewerkers van 55 jaar en ouder. De bijeenkomst vindt plaats op 20 november van tot uur op het Steunpunt Ambulant, James Wattstraat 10b te Alkmaar (locatie van De Waerden). Intranet: Tijdens deze bijeenkomst krijg je uitleg over welke pensioenkeuzes je zelf kunt maken, wat daarvan de vooren nadelen zijn en hoe en wanneer je die keuzes kunt maken. Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen. Alle medewerkers van 55 jaar en ouder hebben inmiddels een schriftelijke uitnodiging met aanmeldingsformulier ontvangen. Op kun je je actuele pensioenoverzicht inzien (inloggen met digi-d) P&O > formulieren > pensioenbijeenkomst aanmeldingsformulier P&O > informatie ABC > Pensioen - (eerder) stoppen met werken P&O > informatie ABC > Pensioen informatiekaart stoppen met werken - 7

8 Pilot Risico Inventarisatie Dagbesteding In september en oktober heeft op twee locaties van de dagbesteding een pilot plaatsgevonden met de Risico Inventarisatie voor de cliënten van Dagbesteding. Deze pilot is ontwikkeld door Madelon Timmerman (arbofunctionaris) en Nellie Borst (stafmedewerker Bestuursbureau). De pilot vond plaats op Waterrijck (brasserie in Heemkserk) en Schoterhof (winkeltje in Haarlem-Noord). Het werkplezier van de cliënt en de veiligheid op het werk van de cliënt staan centraal in deze pilot. De cliënten werden bevraagd over veiligheid op hun werkplek, de inhoud van hun werkzaamheden, fysieke belasting en sociaal/ emotionele factoren. Uit de evaluatie van deze pilot worden verbeterpunten gehaald die betrekking hebben op de veiligheid en werkplezier van de cliënten. Daarnaast is de pilot bedoeld om te kijken of de wijze waarop we de risico inventarisatie uitvoeren voor cliënten een prettig en begrijpelijk instrument is. Wanneer de pilot positief wordt geëvalueerd, zal ook op de andere locaties binnen de Dagbesteding een risico-inventarisatie plaatsvinden. Naast de algemene veiligheid en werkplezier is er ook aandacht voor de unieke zaken die het werken in bijvoorbeeld een bakkerij, Wisselwerk of een winkel met zich mee brengen. Aan de hand van de uitkomsten zal er samen met de cliënten gesproken worden over verbeteringen en oplossingen. Wijziging met betrekking tot Werkgeversbijdrage IZZ-premie Voor medewerkers die een werkgeversbijdrage in de IZZ-premie ontvangen voor één of meer thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder, geldt dat zij deze bijdrage vanaf 1 januari 2015 niet meer ontvangen. Conform de CAO ontvangt de medewerker vanaf 2015 een werkgeversbijdrage in de premie voor het aancullende pakket IZZ Zorg voor de Zorg voor zichzelf en eventueel meeverzekerde echtgeno(o)t(e) of relatiepartner. De OR zoekt een nieuwe ambtelijk secretaris De SIG is een organisatie met ongeveer 300 medewerkers en heeft als zodanig wettelijk een ondernemingsraad binnen de organisatie die maximaal 9 leden mag tellen. De ondernemingsraad van de SIG wordt secretarieel ondersteund door een ambtelijk secretaris. De Ondernemingsraad is per 1 december op zoek naar een nieuwe Ambtelijk Secretaris (6 uur per week). Vind jij het leuk om secretariële werkzaamheden te verrichten, zoals het notuleren van vergaderingen, het opstellen van brieven en notities én ben je op vrijdag beschikbaar? Kijk dan voor de gehele vacaturetekst op intranet en reageer voor 15 november! De werkzaamheden worden in overleg overeengekomen binnen of gedeeltelijk buiten je huidige contractomvang. - 8

9 Per 1 januari 2015: VOG niet ouder dan 3 jaar en registratie HBO-jeugdprofessionals Verklaring omtrent Gedrag In verband met de WMO en de jeugdwet dienen de medewerkers die werkzaam zijn binnen het cluster ambulante ondersteuning, de dagbesteding en het cluster Kinderen & Jongeren per 1 januari 2015 in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die niet ouder is dan 3 jaar. Dit betekent dat alle medewerkers die niet eerder een VOG hebben aangevraagd óf een VOG hebben gekregen vóór 1 januari 2012, een nieuwe VOG dienen aan te vragen. Deze medewerkers ontvangen persoonlijk bericht met het verzoek een nieuwe VOG aan te vragen. HBO Jeugdprofessionals Conform de jeugdwet dienen medewerkers die werken met cliënten tot en met 17 jaar en beschikken over een afgeronde HBO-opleiding, zich als HBO jeugdprofessional te registreren in een landelijk register. Op dit moment wordt er binnen het cluster Kinderen & Jongeren en de teams gezinsondersteuning geïnventariseerd welke medewerkers zich voor 1 januari 2015 dienen te registreren. Deze medewerkers ontvangen persoonlijk bericht. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Linde Dijkstra (personeelsfunctionaris) Het bedrijfscultureel Abonnement met drie jaar verlengd! De SIG biedt jou als medewerker/vrijwilliger graag een leuk extraatje aan voor in je vrije tijd; het Bedrijfs Cultureel Abonnement (BCA). Het BCA maakt het mogelijk om met aantrekkelijke kortingen te genieten van uiteenlopende culturele activiteiten. Daarnaast maak je regelmatig kans op vrijkaarten door deel te nemen aan leuke last-minute acties en prijsvragen. Het actuele en totale aanbod met interessante kortingen maar ook last-minute acties en prijsvragen kun je vinden op de website van BCA: Gebruikersnaam: SIG Wachtwoord: ontspanning (Deze code is exclusief voor de medewerkers/vrijwilligers van de SIG) Tevens kun je je via de site van BCA aanmelden voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van de laatste acties en aanbiedingen. De werkkostenregeling wat gaat er veranderen? Per 1 januari 2015 gaan we over op de werkkostenregeling. Wat is de werk-kostenregeling en wat merk jij hiervan als medewerker? De werkkostenregeling.. wat houdt het in? Medewerkers ontvangen vergoedingen en verstrekkingen van de werkgever en deze worden beschouwd als loon. Wanneer iets beschouwd wordt als loon, moet je hierover ook loonbelasting betalen. Er zijn echter vergoedingen en verstrekkingen waarvoor een zogenoemde vrijstelling geldt. Denk hierbij aan studie- en opleidingskosten en de vergoeding van de reiskosten (tot een maximum van 0,19 per km). Tevens zijn er een aantal voorzieningen die vallen onder de zogenoemde nihilwaardering. Dit betreft verstrekkingen (loon in natura) zoals; - 9

10 (arbo)voorzieningen op de werkplek, consumpties die geen deel uitmaken van een maaltijd (koffie/thee/koekje), werkkleding dieuitsluitend geschikt is om op het werk te dragen, mobiele telefoon, laptop e.d. Ook over verstrekkingen die vallen onder de nihilwaardering hoeft geen loonbelasting betaald te worden. Er zijn ook vergoedingen en verstrekkingen waarover wél loonbelasting betaald dient te worden. Echter, met de werkkostenregeling komt er een zogenoemde vrije ruimte. Deze vrije ruimte bedraagt 1,2 % van de totale loonsom. Wanneer vergoedingen of verstrekkingen waarover in beginsel wél loonbelasting betaald moet worden, worden opgenomen in deze vrije ruimte, dan hoeft hierover géén loonbelasting betaald te worden. Dus: vergoedingen en verstrekkingen die worden opgenomen in de vrije ruimte, mogen onbelast worden uitbetaald aan de medewerker. Over welke vergoedingen of verstrekkingen opgenomen worden in de vrije ruimte, mag de SIG zelf een besluit nemen. Op dit moment is er nog geen definitief besluit genomen dat wij in dit SIGbericht kunnen vermelden. Een veelgestelde vraag is of de fietsregeling nu wel of niet per 1 januari 2015 verdwijnt. Ook de fietsregeling kan opgenomen worden in werkkostenregeling en dus onderdeel uitmaken van de vrije ruimte. Omdat de fietsregeling binnen de SIG erg populair is, is het uitgangspunt van de SIG om deze regeling te behouden. Het kan wel zijn de voorwaarden van de fietsregeling zullen wijzigen. Ook hierover later meer. Scholing voor vrijwilligers De SIG organiseert in samenwerking met Stichting De Baan en Stichting Thuiszorg Gehandicapten (STG) diverse scholingsactiviteiten voor vrijwilligers. Het gezamenlijke trainingsaanbod van de Baan, STG en de SIG wordt tevens aangeboden op zodat ook vrijwilligers van andere organisaties hieraan kunnen deelnemen. Op 2 oktober heeft de eerste scholingsavond voor vrijwilligers plaatsgevonden. De scholing wat is een verstandelijke beperking werd verzorgd door Merel Holleman (gedragsdeskundige). De opkomst was zeer goed en de reacties achteraf waren erg positief. De scholing werd tevens bezocht door een aantal mensen die werkzaam zijn op het bestuursbureau en regelmatig in de wandelgangen contact hebben met onze cliënten. In november vinden er nog twee scholingsavonden plaats voor vrijwillige chauffeurs ( omgaan met mensen met een verstandelijke beperking ) en een scholingsavond communiceren met mensen met een verstandelijke beperking. Voor meer informatie over scholing voor vrijwilligers kun je kijken op Servet (werkzaam bij Kroon schoonmaakbedrijf): Heel leuk en leerzaam. Veel geleerd van de vragen bijvoorbeeld: Kan ik een geheim bewaren? Mag ik een knuffel geven? Veel dingen wist ik niet en kan ik nu toch al in mijn werk gebruiken als ik cliënten tegenkomen en ze met mij praten. - 10

11 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN BEREIKBAARHEIDSDIENST (06) buiten kantooruren en in het weekend VOOR CLIËNTEN Vertrouwenspersoon cliënten Hella Hendriks, Jan Croese, Sylvia Mandemaker Telefoon (06) Mail Voorzitter klachtencommissie cliënten Mevrouw M. Verspagen p/a Stichting SIG Postbus AC Beverwijk VOOR MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS Vertrouwenspersoon medewerkers en vrijwilligers Dinsdag, donderdag, vrijdag: Mirjam van Kessel T (06) E Maandag en woensdag voor spoedgevallen: Annelies van der Velden T (06) E Klachtencommissie medewerkers en vrijwilligers Je kunt een klacht schriftelijk indienen in een gesloten envelop met daarop vermeld Klacht medewerker/vrijwilliger bij het Secretariaat Klachtencommissie Medewerkers/Vrijwilligers SIG Postbus AC Beverwijk. Deze envelop wordt ongeopend doorgestuurd naar de voorzitter van de klachtencommissie medewerkers, mevrouw Brigitte van Wijhe. Bedrijfsarts Marc van Reijsen (Metaplanning) T (070) Medewerkers en vrijwilligers van de SIG kunnen op eigen initiatief een afspraak maken met de bedrijfsarts. VOOR IEDEREEN Goede ideeën voor de SIG Stuur een briefje naar de SIG t.a.v. Nellie Borst (Postbus AC Beverwijk) of mail: schrijven telefoon computer - 11

12 - 12

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel

INHOUD. 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek. 5 Formatie & Personeel INHOUD 2 Inleiding 3 Mobiliteitsbeleid Interview met Diana Piek 5 Formatie & Personeel 7 Werving & Selectie 9 Samenwerking Sociale Diensten gemeenten Haaren en Boxtel Interview met Lia van Baest 11 Opleiding,

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon...

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon... Inhoud Personeelsmap Tab 1 Welkom..3 1.1 De SKOFV... 3 1.2 Organisatie... 4 1.3 Adressenoverzicht... 5 1.4 De missie en visie van de SKOFV... 6 1.4.1 De Missie... 6 1.4.2 De visie... 7 1.5 School(jaar)plan...

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoud: Inleiding... 4 1. Arbeidsvoorwaarden... 4 1.1. CAO... 4 1.2. Arbeidscontracten... 4 1.3. Pensioen Verzekeringen... 5 1.3.1 Pensioen... 5 1.3.2 De zorgverzekeringswet...

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015. (Samen)werken in dialoog!

Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015. (Samen)werken in dialoog! Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015 (Samen)werken in dialoog! Hoofdlijnen Cao umc 2013-2015 (Samen)werken in dialoog! 1 Ik geloof in het sneeuwbaleffect van voorbeeldgedrag van leidinggevenden. Grenzen bepalen

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

Bestendig naar de toekomst.

Bestendig naar de toekomst. Bestendig naar de toekomst. Rabobank CAO 2013 2015. Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 juli 2013 1 januari 2016 INHOUD CAO-verklaring 8 DEEL I

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft

Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Sociaal Plan Soort document Kies uit: - Beleidsnotitie Doel Bedrijfsonderdeel / afdeling waarop dit document betrekking heeft Kies uit: - Organisatie breed Het waarborgen van de rechtszekerheid voor medewerkers

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel

Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel Arbeidsvoorwaarden bij AkzoNobel Inleiding De medewerkers van AkzoNobel bepalen het succes van de onderneming. Dat succes is direct afhankelijk van hún kwaliteiten, initiatief en toewijding. Er is AkzoNobel

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

De eerste baan, en dan?

De eerste baan, en dan? JA ARGANG 1 OK TOBER 2007 NR 5 De eerste baan, en dan? Interview met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kabinet te traag met aanpak personeelsproblemen Advies nodig bij de volgende loopbaanstap?

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden:

Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden: Promoveren? 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor vierjarige promovendi verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en voor diegenen die overwegen promovendus te worden. Het

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen JA ARGANG 1 AUGUSTUS 2007 NR 4 Groen werken Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen rsc Flesje. Luiers. Pensioen? Nu de baby

Nadere informatie