Argumentenkaart Pensioenbeslissing. Werknemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Argumentenkaart Pensioenbeslissing. Werknemers"

Transcriptie

1 Argumentenkaart Pensioenbeslissing Werknemers Zie ook de Argumentenkaart Pensioenbeslissing Werkgevers Wat bepaalt of ik door, met ga of een kies Wat zijn Bekijk totale kaart

2 Wat bepaalt of ik door, met ga of wil dat ik blijf wil iets anders met mij Wat mijn betreft, kan ik gaan gevoel

3 Wat bepaalt of ik door, met ga of wil dat ik blijf Ik heb een leidinggevende die me niet kwij t wil. Mij n leidinggevende geeft me de ruimte om mij n naar wens aan te passen (deeltij d, flexibele tij den, andere taakinvulling, na mij n 65ste). gevoel

4 Wat bepaalt of ik door, met ga of wil iets anders met mij Mij n leidinggevende stuurt aan op deeltij d, een andere functie of taken binnen deze organisatie. Mij n leidinggevende wil mij detacheren of een outplacement traject starten. gevoel

5 Wat bepaalt of ik door, met ga of Wat mijn betreft, kan ik gaan Ik heb het gevoel (of weet zeker) dat mij n leidinggevende/manager/ van me af wil. Mij n biedt geen mogelij kheden om na mij n 65ste door te en. Ik kan nu gebruik maken van een vertrekregeling en bij de overheid of in het onderwij s weet je nooit of dat over een jaar nog zo is. gevoel

6 De weergegeven financiële afwegingen zijn algemeen van aard. Wilt u de financiële kant van uw eigen beslissing precies weten, ga dan naar en kies voor ABP. Wat bepaalt of ik door, met ga of Ik kan beter, vanwege het Ik kan de inkomensdaling van (deeltijd) opvangen gevoel

7 De weergegeven financiële afwegingen zijn algemeen van aard. Wilt u de financiële kant van uw eigen beslissing precies weten, ga dan naar en kies voor ABP. Wat bepaalt of ik door, met ga of Ik kan beter, vanwege het Ik heb hoge vaste lasten, of wil kunnen besteden aan vakanties en andere leuke dingen. Mij n partner is al met, en daardoor is ons inkomen flink gedaald. Ik heb weinig opgebouwd, bij voorbeeld omdat ik pas na mij n 25ste ben gaan en, in deeltij d heb get, arbeidsongeschikt of loos ben geweest. Ik ben geboren vóór 1950; terwij l ik met FPU mag, is gunstig voor mij n ouderdoms. Ik kan vóór mij n 65ste stoppen met en, en met ABP KeuzePensioen gaan. Voor elk jaar dat ik eerder met ABP KeuzePensioen ga, daalt mij n maandelij kse ouderdoms met enkele procenten. Door mij n scheiding heeft mij n ex recht op een (flink) deel van mij n FPU en/of. gevoel

8 De weergegeven financiële afwegingen zijn algemeen van aard. Wilt u de financiële kant van uw eigen beslissing precies weten, ga dan naar en kies voor ABP. Wat bepaalt of ik door, met ga of Ik kan de inkomensdaling van (deeltijd) opvangen Ik heb vermogen opgebouwd (sparen, levensloopregeling, erfenis, overwaarde huis). Het inkomen van mij n partner is goed. Mij n vaste lasten kunnen omlaag, door zuiniger te leven, omdat mij n kinderen afstuderen of omdat mij n hypotheek is afgelost. Ik vul de inkomensdaling aan met ABP KeuzePensioen; als ik volledig stop, is mij n daardoor enkele procenten lager. Ik kan mij n verhogen door het partner over te hevelen, want ik heb geen partner, mij n partner heeft een goed of ik heb een andere overlij densrisicoverzekering. Ik krij g een deel van het van mij n ex. gevoel

9 Wat bepaalt of ik door, met ga of is prima Vanwege mijn wil ik stoppen gevoel

10 Wat bepaalt of ik door, met ga of is prima Werken is goed voor mij n geestelij ke en lichamelij ke. Lichamelij k en geestelij k kan ik mij n goed aan. gevoel

11 Wat bepaalt of ik door, met ga of Vanwege mijn wil ik stoppen Ik vind het lichamelij k of geestelij k te zwaar worden. Ik verwacht dat mij n achteruit gaat. De situatie op mij n - ik heb het gevoel dat ze van me af willen - is slecht voor mij n. Nu ben ik nog gezond, wie weet wat er over een paar jaar gebeurt. gevoel

12 Wat bepaalt of ik door, met ga of De maatschappij huidige maatschappelijke positie bevalt me goed Als ik naar de maatschappij kijk, ga ik liever met gevoel

13 Wat bepaalt of ik door, met ga of huidige maatschappelijke positie bevalt me goed De maatschappij Het dat ik doe, verschaft mij een bepaalde positie die ik niet wil verliezen. Door mij n bij de overheid of in het onderwij s kan ik me maatschappelij k nuttig maken. Ik vind dat er weinig respect is voor ouderen, en wil nog niet bij de grij ze golf horen. gevoel

14 Wat bepaalt of ik door, met ga of De maatschappij Als ik naar de maatschappij kijk, ga ik liever met Ik heb altij d hard get en premies betaald, het is tij d dat de jongere generatie mij n rol overneemt. Als ik met ga, kan ik me nuttig(er) maken, bij voorbeeld door zorg voor anderen of als vrij williger. De maatschappij heeft weinig respect voor mij n functie en voor de publieke sector. gevoel

15 Wat bepaalt of ik door, met ga of en mijn zijn goed te combineren Ik wil meer tijd voor mijn gevoel

16 Wat bepaalt of ik door, met ga of en mijn zijn goed te combineren Zolang mij n partner nog t, wil ik niet alleen thuis zitten. Mij n partner moedigt me aan om buitenshuis actief te blij ven. Ik zie op tegen het opnieuw verdelen van de taken thuis. Ik heb geen partner en ben bang dat ik misschien in een isolement raak. Omdat ik voor mij n relatief jonge kinderen zorg, kan ik net zo goed en (veel reizen kan toch niet). gevoel

17 Wat bepaalt of ik door, met ga of Ik wil meer tijd voor mijn Mij n partner en ik willen meer tij d samen doorbrengen. en mijn zijn goed te combineren Mij n partner of kinderen hebben mij n zorg nodig, bij voorbeeld vanwege ziekte, handicaps of problemen. Ik wil mij n kinderen graag helpen in hun drukke bestaan, bij voorbeeld met oppassen. Ik wil meer tijd voor mijn Ik wil meer tij d besteden aan mij n kleinkinderen. Ik heb de relatie met mij n partner en/of kinderen verwaarloosd, en wil daar nu tij d aan kunnen besteden. gevoel

18 Wat bepaalt of ik door, met ga of gevoel Ik zie op tegen mijn Ik kijk uit naar mijn gevoel

19 Wat bepaalt of ik door, met ga of Ik zie op tegen mijn gevoel Ik associeer met ouderdom, de laatste fase van het leven en doelloosheid. Ik ben bang dat ik me ga vervelen en weet niet hoe ik straks mij n tij d moet indelen. Ik ben bang voor de grote veranderingen die samengaan met en ouder worden. Ik ben te jong om thuis te zitten. gevoel

20 Wat bepaalt of ik door, met ga of gevoel Ik kijk uit naar mijn Ik wil van het leven kunnen - gaan - genieten. Ik wil vrij heid en geen verplichtingen meer. Iedereen om me heen stopt, dus ik wil nu ook graag kunnen stoppen. Ik wil meer tij d voor leuke dingen, zoals mij n hobbies, reizen, familie en vrienden. Ik wil meer tij d besteden aan mij n persoonlij ke ontwikkeling, bij voorbeeld aan studie of cursussen. gevoel

21 Wat bepaalt of ik door, met ga of Ik vind mijn prettig zoals het nu is Ik wil wel blijven en, maar het moet anders dan nu Ik beleef weinig plezier aan mijn gevoel

22 Wat bepaalt of ik door, met ga of Ik vind mijn prettig zoals het nu is Ik vind mij n leuk en zinvol, ik ben gemotiveerd voor de publieke zaak. Werk houdt me actief, geeft me een reden om op te staan en brengt ritme en structuur aan. Ik wil de sociale contacten met collega s, met de maatschappij en met jongere generaties niet missen. Ik blij f waar ik ben, want hier profiteer ik van goede arbeidsvoorwaarden (veel vakantiedagen, goede ontslagbescherming, de ABP-regeling of - mits geboren voor het recht op FPU). gevoel

23 Wat bepaalt of ik door, met ga of Ik wil wel blijven en, maar het moet anders dan nu Ik wil met deeltij d, of flexibelere tij den, zodat ik mij n leven prettiger kan inrichten. Ik wil andere taken dan nu, bij voorbeeld minder zware verantwoordelij kheden, of omschakelen naar als leermeester of coach. Ik zie aantrekkelij ke kansen voor een andere baan of het beginnen van mij n eigen bedrij f. gevoel

24 Wat bepaalt of ik door, met ga of Ik beleef weinig plezier aan mijn Ik vind het dat ik doe niet zinvol, ik moet dingen doen waar ik niet achter sta. Ik heb het gevoel dat ik niet goed meer meekom; de arbeidsomstandigheden en druk zij n zwaar. Ik heb het gevoel dat het dat ik doe, niet meer gewaardeerd wordt. Ik heb geen zin meer in cursussen en allerlei vernieuwingen. Ik voel me, als overheidsfunctionaris, niet thuis in het huidige maatschappelij ke of politieke klimaat. gevoel

25 De weergegeven financiële afwegingen zijn algemeen van aard. Wilt u de financiële kant van uw eigen beslissing precies weten, ga dan naar en kies voor ABP. Wat bepaalt of ik door, met ga of Wat De mening zijn mijn van de medeer mogelijkheden gevoel

26 De weergegeven financiële afwegingen zijn algemeen van aard. Wilt u de financiële kant van uw eigen beslissing precies weten, ga dan naar en kies voor ABP. Wat bepaalt of ik door, met ga of Op dezelfde manier blij ven en Wat De mening zijn mijn van de medeer mogelijkheden gevoel

27 De weergegeven financiële afwegingen zijn algemeen van aard. Wilt u de financiële kant van uw eigen beslissing precies weten, ga dan naar en kies voor ABP. Wat bepaalt of ik door, met ga of Wat De mening zijn mijn van de medeer mogelijkheden Bij huidige Bij andere Eigen bedrij f gevoel

28 De weergegeven financiële afwegingen zijn algemeen van aard. Wilt u de financiële kant van uw eigen beslissing precies weten, ga dan naar en kies voor ABP. Wat bepaalt of ik door, met ga of Wat De mening zijn mijn van de mede- mogelijkeheden Bij huidige Bij andere Eigen bedrij f Deeltij d, eventueel aangevuld met FPU of ABP KeuzePensioen Flexibele tij den Andere taken Andere functie Ander type contract (free-lance, tij delij k) gevoel

29 De weergegeven financiële afwegingen zijn algemeen van aard. Wilt u de financiële kant van uw eigen beslissing precies weten, ga dan naar en kies voor ABP. Wat bepaalt of ik door, met ga of Bij huidige Wat De mening zijn mijn van de medeer mogelijkheden Bij andere Eigen bedrij f Deeltij d, eventueel aangevuld met FPU of ABP KeuzePensioen Voltij d gevoel

30 De weergegeven financiële afwegingen zijn algemeen van aard. Wilt u de financiële kant van uw eigen beslissing precies weten, ga dan naar en kies voor ABP. Wat bepaalt of ik door, met ga of Bij huidige Wat De mening zijn mijn van de medeer mogelijkheden Bij andere Eigen bedrij f Deeltij d, eventueel aangevuld met FPU of ABP KeuzePensioen Voltij d gevoel

31 De weergegeven financiële afwegingen zijn algemeen van aard. Wilt u de financiële kant van uw eigen beslissing precies weten, ga dan naar en kies voor ABP. Wat bepaalt of ik door, met ga of Wat De mening zijn mijn van de medeer mogelijkheden Geboren voor 1950 Geboren na 1949 gevoel

32 De weergegeven financiële afwegingen zijn algemeen van aard. Wilt u de financiële kant van uw eigen beslissing precies weten, ga dan naar en kies voor ABP. Wat bepaalt of ik door, met ga of Wat De mening zijn mijn van de medeer mogelijkheden Geboren voor 1950 Volledig met FPU of ABP Ouderdoms Geboren na 1949 gevoel

33 De weergegeven financiële afwegingen zijn algemeen van aard. Wilt u de financiële kant van uw eigen beslissing precies weten, ga dan naar en kies voor ABP. Wat bepaalt of ik door, met ga of Wat De mening zijn mijn van de medeer mogelijkheden Geboren voor 1950 Geboren na 1949 Standaard ABP KeuzePensioen op mij n 65ste Flexibel moment (tussen 60 en 70) Flexibele inzet en gevoel

34 Ik vind mijn prettig zoals het nu is Ik wil wel blijven en, maar het moet anders dan nu Ik beleef weinig plezier aan mijn Ik zie op tegen mijn Ik kijk uit naar mijn en mijn zijn goed te combineren Ik wil meer tijd voor mijn gevoel Argumentenkaart Pensioenbeslissing Werknemers Wat bepaalt of ik door, met ga of een kies wil dat ik blijf wil iets anders met mij Wat mijn betreft, kan ik gaan Ik kan beter, vanwege het Ik kan de inkomensdaling van (deeltijd) opvangen is prima Vanwege mijn wil ik stoppen huidige maatschappelijke positie bevalt me goed Als ik naar de maatschappij kijk, ga ik liever met De maatschappij Wat zijn mijn mogelijkheden in opdracht van: gemaakt door:

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Interview Rob van Brakel

Interview Rob van Brakel Interview Rob van Brakel Atributes Consequences Values Hallo Rob van Brakel, mag ik jou een aantal vragen mogen stellen? Prima. Hoe oud ben je? 21 jaar Wat is je woonsituatie op het moment? Op het moment

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Deventer investeert in jou! Informatie over de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) www.deventer.nl/wij

Deventer investeert in jou! Informatie over de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) www.deventer.nl/wij Deventer investeert in jou! Informatie over de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) www.deventer.nl/wij Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Deze wet gaat over jou! Ben jij tussen de 16 en 27? Heb jij geen werk?

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Werkdruk in balans! Plezier in het werk!

Werkdruk in balans! Plezier in het werk! Te Hoge Werkdruk! Werkdruk in balans! Plezier in het werk! Te lage werkdruk! Hier vindt u voorbeelden hoe u werkdruksignalen uit de praktijk kunt indelen op de vijf stuurknoppen voor werkdrukbalans en

Nadere informatie

De Levensloopregeling

De Levensloopregeling De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Januari 2007 7.0093ML /GW De Levensloopregeling De meest gestelde vragen Het belang van een goede regeling Wellicht wilt u binnenkort een lange reis maken,

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

3 geheimen om je stiefgezin te redden. Marike Smilde

3 geheimen om je stiefgezin te redden. Marike Smilde 3 geheimen om je stiefgezin te redden Marike Smilde 1 Inhoud Leven in een stiefgezin is niet eenvoudig 3 Wie is Marike? 4 Welke problemen wil jij graag oplossen? 6 En wat gebeurt er als je niets doet??

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder?

Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder? Bouwsteen 2: motivatie Waarom kies ik voor de job als onthaalouder? Bij de start als onthaalouder koos je om één of meerdere redenen voor deze job. Dit bepaalt mee wat voor jou belangrijk is in de job.

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig je pensioen regelen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig je pensioen regelen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig je pensioen regelen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die wil weten wat je kunt doen om

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Waarom 50-plussers maar moeilijk aan de bak komen. Esther Schop

Waarom 50-plussers maar moeilijk aan de bak komen. Esther Schop Waarom 50-plussers maar moeilijk aan de bak komen Esther Schop Waarom 50-plussers maar moeilijk aan de bak komen Acht belangrijke vooroordelen: hoe zit het werkelijk? 20 november 2012 Ester Schop De werkloze

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje

Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 1 Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje Onmisbaar voor elke werkgever Hoe motiveert u medewerkers van alle leeftijden en verschillende generaties? Het elke-dag-lekker-aan-het-werk-boekje 3 Lekker aan

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012

grijs 3 4 vermogensbeheerder nr.10 beleggen met pensioengeld voor iedereen die nu meer wil weten over later juli 2013 vragen over over 2012 grijs voor iedereen die nu meer wil weten over later nr.10 juli 20 vragen over 3 4 vermogensbeheerder pensioenopbouw over 20 beleggen met pensioengeld Beleggen moet, anders heb je straks nauwelijks pensioen.

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck!

UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND. Wat u moet weten. Wat u zelf kunt doen. Extra informatie. Doe de pensioencheck! 2015 UW PENSIOEN BIJ PGB DE PERSGROEP NEDERLAND Doe de pensioencheck! Pagina 20 Wat u moet weten Wat u zelf kunt doen Extra informatie INHOUD Sta even stil bij uw pensioen 03 Wat u moet weten over uw pensioen

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker

Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker Pensioennieuws December 2010 Krijg ik genoeg pensioen? Met een gezin en kinderen wordt je pensioen belangrijker In gesprek met Walter Brand, directeur Bestuursbureau Pensioenfonds Vervoer: Het gaat beter,

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat.

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. 1) De kracht van mensen zien. Je kan alleen het negatieve en het falen zien van mensen in armoede. Je kan echter ook

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

een dierbare verliezen

een dierbare verliezen een dierbare verliezen een dierbare verliezen U heeft kort geleden iemand verloren. Dat kan heel verwarrend zijn. Vaak is het moeilijk te accepteren dat iemand er niet meer is. Soms is het verdriet of

Nadere informatie