Acht op de tien ontslagen werknemers IJsboerke hebben opnieuw werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Acht op de tien ontslagen werknemers IJsboerke hebben opnieuw werk"

Transcriptie

1 Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be Goed outplacement vraagt om heldere visie op arbeidsmarkt Acht op de tien ontslagen werknemers IJsboerke hebben opnieuw werk Begin 2013 stapten 89 van de 113 ontslagen werknemers bij IJsboerke in een outplacementtraject. Na zes maanden had 70 procent van hen een nieuwe job. Inmiddels is 81 procent van de begeleide werknemers opnieuw aan de slag. dels is dat al 81 procent. Volgens Johan Maes van outplacementkantoor Hura heeft dat te maken met de manier waarop zijn kantoor het outplacement aangepakt heeft. De eerste reactie bij veel werknemers was laat me gerust. Ze wilden tot rust komen na een turbulente periode. Daarom hebben we in het begin vooral geluisterd: wat hebben ze meegemaakt, welke impact heeft dat gehad, hoe zien ze de komende maanden? Wat Hura wel deed, was de competenties In februari 2013 nam ijsproducent Glacio uit Beerse de bekende ijsmaker IJsboerke uit het naburige Tielen over. 225 jobs werden zo gered, maar bij de overname verloren ook 113 mensen hun baan. De meeste ontslagen vielen bij de huis-aanhuisverkopers. Uiteindelijk maakten 89 werknemers gebruik van het aangeboden outplacementtraject om een nieuwe job te vinden. Na zes maanden had 70 procent van de begeleide werknemers die beet. Inmidvan de ex-werknemers van IJsboerke in kaart brengen. De meesten vonden dat een leuke oefening. Logisch, het doet deugd om te zien wat je kunt, zegt Johan Maes. We voelden de motivatie groeien. Om dezelfde reden hebben sommige exwerknemers korte opleidingen gevolgd, zoals die tot heftruckchauffeur. Dat zijn belangrijke successen voor wie zijn job net verloren heeft. Na een week of vijf merkte Johan Maes dat het bij velen begon te kriebelen. Ze wilden opnieuw aan het werk. Op dat moment zocht Eismann, een concurrent van IJsboerke, nieuwe medewerkers. Blijven opvolgen Omdat Hura meer wou zijn dan een doorgeefluik van namen en adressen is het met Eismann rond de tafel gaan zitten. We hebben hen gewezen op de verschillen in bedrijfscultuur, in verloning, op de sterke band die de ex-werknemers met het merk IJsboerke hadden opgebouwd, vertelt Johan Maes. Op basis van die gesprekken heeft Eismann een presentatie gegeven. Daarna hebben 22 werknemers uit het outplacementtraject de overstap gemaakt. We zijn die blijven opvolgen, ook na hun overstap, aldus Johan Maes. Bij Eismann moeten de chauffeurs immers niet alleen leveren maar ook verkopen. Momenteel zijn nog altijd 18 ex-werknemers van IJsboerke bij Eismann aan de slag. Met de interimkantoren die interesse hadden om de ex-werknemers van IJsboerke aan een nieuwe job te helpen, doorliep Hura een gelijkaardig proces. We zaten steeds mee rond de tafel, plaatsten de werkzoekenden centraal en ontwikkelden samen een heldere visie op de arbeidsmarkt en wat vandaag nodig is om een nieuwe job te vinden. Ook als iemand werk gevonden had, bleven we in contact. Johan Maes, Hura Outplacement De IJsboerke-fabriek (foto) in Tielen werd vorig jaar overgenomen door Glacio uit Beerse. De eerste reactie bij veel werknemers was laat me gerust. Ze wilden tot rust komen na een turbulente periode. De ex-werknemers van IJsboerke die via Hura een nieuwe job hebben gevonden, werken inmiddels in diverse sectoren en bedrijven. Er zijn chauffeurs naar Eismann vetrokken, maar er zijn er ook die nu werken als rayonverantwoordelijke in een supermarkt. Iemand die zijn passie voor auto s gevolgd heeft, werkt nu als showroomverkoper. Eén persoon heeft zich zelfs herschoold tot webdesigner en daar een job mee gevonden, aldus Johan Maes jobs op Jobat.be

2 30 Ontslagmotivatie verplicht vanaf 1 april Motivatieplicht maakt ontslag moeilijker Zowel arbeiders als bedienden hebben sinds 1 april recht op een uitgebreide ontslagmotivatie. Dat is een gevolg van het nieuwe eenheidsstatuut. Personeelsdossiers zullen inhoudelijk sterk moeten zijn. Het nieuwe eenheidsstatuut doet meer dan de verschillen tussen arbeiders en bedienden wegwerken op het vlak van de opzegtermijnen, het outplacement en de carensdag. De wettekst maakt ook werk van de verschillen in de manier waarop arbeiders en bedienden tot nu toe hun ontslag konden aanvechten. Voor april 2014 konden arbeiders zich beroepen op een wet (artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, red.) om hun ontslag te laten motiveren door de werkgever. Oordeelde de rechtbank dat een ontslag onvoldoende gemotiveerd was, dan had de arbeider in kwestie recht op een bijkomende premie van zes maanden loon. In deze procedure lag de bewijslast volledig bij de werkgever, wat ervoor zorgde dat arbeiders regelmatig naar de rechtbank stapten. Voor bedienden gold een andere regeling. Zij konden zich alleen beroepen op het misbruik van ontslagrecht, maar moesten wel zelf voor de bewijslast zorgen. Aangezien dit niet evident is, kwamen dergelijke rechtszaken amper voor. Slaagde een bediende toch in zijn opzet, lag de vergoeding zelden zo hoog als bij arbeiders. Beter documenteren De nieuwe wet op het eenheidsstatuut wil deze discriminatie wegwerken. Concreet gebeurt dat aan de hand van cao nr Over die cao bereikten de sociale partners op 12 februari in de Nationale Arbeidsraad een akkoord. De arbeiders en bedienden voor wie cao nr. 109 geldt - niet in de bouwsector bijvoorbeeld - kunnen sinds begin april 2014 gebruik maken van twee regelingen. Ten eerste krijgt elke werknemers het recht om te weten waarom hij ontslagen is, ten tweede kan hij een procedure inspannen als hij vindt dat zijn ontslag onredelijk is. Die motivatieplicht maakt werknemers ontslaan moeilijker voor werkgevers. In het verleden was een ontslag vrij gemakkelijk te motiveren. De nieuwe cao heeft als gevolg dat werkgevers de loopbaan van hun werknemers beter zullen moeten documenteren in hun personeelsdossiers, onder andere aan de hand van evaluatieverslagen. Een werknemer ontslaan omdat hij slecht presteert, zal minder makkelijk worden als blijkt dat al zijn voorgaande evaluaties goed waren. Elke werknemer kan tot twee maanden na zijn ontslag aan zijn werkgever vragen om dit ontslag te motiveren, als hij dat al niet gedaan heeft. Die aanvraag moet schriftelijk en aangetekend gebeuren. De werkgever moet binnen de twee maanden antwoorden, via een aangetekende brief. Verzuimt de werkgever dit, dan moet hij een boete betalen van twee weken loon, wat een pak minder is dan de zes maanden loon waar arbeiders in het vorige systeem recht op hadden. Cao nr. 109 voorziet een uitzondering op de motivatieplicht bij een ontslag tijdens de eerste zes maanden tewerkstelling, bij het ontslag van interim-werknemers en studenten, bij ontslagen als gevolg van een herstructurering en bij werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Kleinere vergoeding Gaat een werknemer niet akkoord met de motivatie die zijn werkgever aan zijn ontslag geeft, dan kan hij die aanvechten voor de arbeidsrechtbank. De rechtbank kan een ontslag als onredelijk beschouwen als het niets te maken heeft met het gedrag of de geschiktheid van de werknemer, of met de noodwendigheden van het bedrijf. Haalt de werknemer zijn gelijk, dan heeft hij recht op een vergoeding van drie tot zeventien weken loon. Ook dat is flink minder dan de zes maanden waar arbeiders vroeger recht op hadden. De conclusie is dat arbeiders erop achteruitgaan en dat bedienden een stapje voorwaarts zetten. Een van de grootste veranderingen van de Een van de grootste veranderingen van de nieuwe cao is dat bedrijven zullen moeten leren om ontslagmotivaties te schrijven. Corbis nieuwe cao is dat bedrijven zullen moeten leren om ontslagmotivaties te schrijven. Welke termen gaan ze gebruiken? Hoe voorkomen ze discriminatie in hun verwoording? Hoe de geschreven ontslagmotivatie er precies moet uitzien, of hoe lang die moet zijn, zegt de wet niet. De wet zegt wel dat de werkgever concrete redenen moet geven. Vormvereisten voor de geschreven ontslagmotivatie voorziet cao nr. 109 niet. De wet zegt alleen dat de werkgever concrete redenen moet te kennen geven die tot het ontslag hebben geleid, dat dit per aangetekende brief moet én in de juiste taal. Een vereiste lengte voor de ontslagmotivatie is er ook niet. Maar niet meer schrijven dan bijvoorbeeld om redenen zoals besproken zal niet volstaan. Bij iemand die al vijf verwittigingen heeft gekregen, kan het volstaan om daar naar te verwijzen en het meest recente feit concreet te beschrijven. Een werknemer ontslaan omdat hij slecht presteert, zal minder makkelijk worden als blijkt dat zijn voorgaande evaluaties goed waren. Moesten dan niet alle werkgevers in het verleden hun ontslagen motiveren op het C4- formulier? Dat klopt, maar ten eerste was dat niet zo uitgebreid. Er was op het C4-formulier maar plaats voor één regel voorzien. Op het nieuwe formulier is er meer plaats. Ten tweede werd daar uit goodwill vaak iets geschreven zodat de RVA geen reden had om de uitkering van de ontslagen werknemer tijdelijk te schorsen, en ten derde is het C4- formulier eigenlijk bestemd voor de RVA. De nieuwe ontslagmotivatie is gericht aan de werknemer. Zelfs een werkgever die nu beslist om geen motivatie te schrijven, moet toch nog iets noteren op het C4. Werkgevers zullen zeker oppassen met wat en hoeveel ze schrijven. Eens iets op papier staat, kan dat immers tegen hen gebruikt worden. (Bron: HR Square)

3 31 Als dienstverlenend intergemeentelijk samenwerkingsverband richt Haviland zich voornamelijk op projecten rond gemeentelijke bouwwerken en infrastructuur, preventie en bescherming op het werk, noodinterventieplanning, afvalpreventiebeleid, afvalinzameling en afvalverwerking in de regio Halle-Vilvoorde. Al deze markten staan, met het oog op de toekomst, voor heel wat boeiende en belangrijke uitdagingen. HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN UKKEL zal binnenkort een wervingsexamen organiseren voor een (m/v) Preventieadviseur voor de Interne dienst voor preventie en bescherming Voornaamste voorwaarden om deel te nemen aan het examen: in het bezit zijn van een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag (max. 6 maanden) de burgerlijke en politieke rechten genieten voldaan hebben aan de wetten op het taalgebruik in bestuurszaken (SELOR certificaat elementaire kennis: schriftelijk art. 8) ten minste 18 jaar oud zijn houder zijn van een diploma van het hogere onderwijs, van het hogere onderwijs van het korte type of van een Bachelor of gelijkaardig diploma EN van het diploma voor de preventieadviseur niveau II 5 jaar nuttige ervaring hebben. OF houder zijn van het diploma van de middelbare school (algemeen of technisch onderwijs) EN van het diploma preventieadviseur niveau II 10 jaar nuttige ervaring. Maatschappelijk werker / Trajectbegeleider Voornaamste voorwaarden om deel te nemen aan het examen: houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type: bachelor niveau: maatschappelijk werker / assistent in psychologie / trajectbegeleider / human resources management in het bezit zijn van een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag (max. 6 maanden) de burgerlijke en politieke rechten genieten voldaan hebben aan de wetten op het taalgebruik in bestuurszaken (SELOR certificaat elementaire kennis: schriftelijk art. 8) ten minste 18 jaar oud zijn. De kandidaturen vergezeld van de vereiste documenten en het inschrijvingsformulier dienen per aangetekend schrijven gezonden te worden aan het O.C.M.W. van UKKEL, Alsembergsesteenweg 860 te 1180 Brussel, uiterlijk op 26 mei Inlichtingen, inschrijvingsformulieren en examenprogramma kunnen bekomen worden op de personeelsdienst, tel. : of of of Momenteel zijn wij op zoek naar een m/v: Projectmanager Haviland (contractueel) Als projectmanager neem je een centrale plaats in tussen Haviland en haar vennoten (OCMW s, gemeenten, provincie). Je kernopdracht bestaat erin om systematisch de behoeften van de aangesloten vennoten in kaart te brengen, deze te analyseren naar concrete meerwaarden op financieel vlak, efficiëntiewinsten, expertise ten behoeve van de vennoten. Op basis van deze analyse ontwikkel je een aanbod van diensten afgestemd op de behoeften. Je bent een creatieve geest die graag zijn/haar kennis van de wetgeving op overheidsopdrachten op peil houdt. Deze kennis deel je met je collega s en met de vennoten. Daarnaast ben je het centrale aanspreekpunt bij binnenkomende vragen en verzorg je zowel de interne als externe communicatie. Profiel: je hebt een masterdiploma of licentiaatsdiploma in handelsingenieur of in toegepaste economische wetenschappen of in economie of bedrijfskunde. Daarnaast heb je minimum 3 jaar relevante professionele ervaring. Ervaring in de publieke sector is een pluspunt. Flexibele werkuren vormen voor jou geen probleem. Aanbod: een aantrekkelijke vakantieregeling, gratis groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques. De aanvangswedde bedraagt minimum 3 223,51 euro bruto per maand (A1a). Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen voor een maximum van 10 jaar, op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie. Interesse? Stuur dan het kandidaatstellingsformulier per mail naar of per post naar Ascento, t.a.v. Eva Dewalheyns, Remylaan 4c, 3018 Leuven. Op vind je het kandidaatstellingsformulier en meer informatie over de functie-inhoud terug. Op vind je meer informatie over de organisatie terug. We verwachten je sollicitatie uiterlijk zondag 11 mei De eerste selectieproef zal plaatsvinden op dinsdag 27 mei HET GEMEENTEBESTUUR VAN OOSTERZELE WERFT AAN: Directeur/directrice GBS in Oosterzele (3 afdelingen) Uw functie en profiel: Als directeur/directrice staat u in voor het mee gestalte geven aan en/of het uitvoeren van het pedagogisch project van de school U biedt de kinderen maximale ontplooiingskansen en accentueert de eigenheid van de school U bevordert de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs en u verhoogt de betrokkenheid van de participanten U stimuleert het eigen beleidsvoerend vermogen door samen te werken binnen de scholengemeenschap U geeft leiding en sturing aan het onderwijzend en beleidsondersteunend personeel. Voorwaarden: U bent Belg of onderdaan van de Europese Unie U geniet de burgerlijke en politieke rechten Uw gezondheidstoestand levert geen gevaar op voor de gezondheid van de leerlingen U bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs van tenminste professionele bachelor (PBA) en een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) U voldoet aan de taalvereisten zoals bepaald in artikel 19 bis tot en met 19 quinquies U bent van onberispelijk gedrag zoals blijkt uit een uittreksel uit het strafregister (maximaal 3 maanden oud) U voldoet aan de dienstplichtwetten. Ons aanbod: Aanstelling vanaf 01 september 2014 als directeur/directrice basisonderwijs met een proefperiode van 2 jaar. Alle geslaagde kandidaten worden gerangschikt volgens hun resultaat en in de wervingsreserve opgenomen met een geldigheidsduur van 3 jaar. Als de wervingsreserve is samengesteld, wordt overgegaan tot aanstelling van de directeur/directrice. Bijkomende inlichtingen (functiebeschrijving, procedure, ) kan u bekomen bij de personeelsdienst (09/ of De plaats en datum van de selectie wordt later meegedeeld. Interesse? Sollicitaties (brief, CV, kopie van het vereiste diploma en attest uit het strafregister model 2 (max. 3 maanden oud), een uittreksel uit de geboorteakte en een nationaliteitsbewijs) kan u aangetekend of tegen ontvangstbewijs richten aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9860 Oosterzele, uiterlijk op 15 mei 2014 (verzendingsdatum geldt). Franstalige scholen in Brussel en Waals-Brabant zoeken voor september 2014 Vlaamse leraars om les in t Nederlands te geven vakken: nederlands geschiedenis aardrijkskunde wetenschappen wiskunde Voor meer informaties stuur uw C.V. naar Het Havenbedrijf Gent, nv van publiek recht, baat de haven uit en wil, in nauwe samenwerking met zijn klanten, op een duurzame wijze welvaart en groei creëren. We doen dit door de ontwikkeling van de zeehaven als multimodaal platform en door het ter beschikking stellen van kaaien en bedrijfsterreinen. Om het Havenbedrijf te versterken en deze missie te realiseren, zijn we op zoek naar een (m/v): dossierbeheerder personeel JOUW OPDRACHT Als dossierbeheerder personeel ben je verantwoordelijk voor een kwalitatief personeelsbeheer en een correcte loonadministratie. Je bouwt een degelijke kennis van de wet- en regelgeving op en bent een vast aanspreekpunt voor alle medewerkers. JOUW TROEVEN Je weet het eigen werk efficiënt te organiseren en volgt de voortgang van jouw dossiers actief op. Je denkt mee over verdere optimalisatie van de werking. Je legt vlot verbanden tussen de verkregen informatie, speelt adequaat in op wijzigende omstandigheden en hebt interesse voor hoe een organisatie werkt. Je bent een administratieve duizendpoot die een kwalitatief resultaat weet af te leveren. Je bent in het bezit van een professionele bachelor (HOKT) en hebt een eerste relevante werkervaring. informatiebeheerder JOUW OPDRACHT Als informatiebeheerder bied je ondersteuning bij de realisatie van het informatie- en archiefbeleid. Je onderzoekt de noden, mogelijkheden en beperkingen. Samen met een extern expert teken je de beleidslijnen uit. Als interne projectleider ondersteun je de integratie van de nieuwe aanpak binnen de organisatie en ben je een ambassadeur voor alle medewerkers. Je staat in voor sensibilisering, opleiding en ondersteuning van eindgebruikers. JOUW TROEVEN Je hebt ervaring met principes van informatiebeheer en digitaal werken en affiniteit met de technologieën om dit te verwezenlijken. Je hebt een sterk analytisch inzicht en een brede kijk op de organisatie. Je getuigt duidelijk van veranderingsbereidheid en slaagt erin om hiervoor ook een draagvlak bij anderen te creëren. Je bent in het bezit van een professionele bachelor (HOKT) en hebt relevante ervaring in een soortgelijke functie. ONS AANBOD VOOR BEIDE FUNCTIES Een afwisselende job met impact, ruime opleidingskansen en veelzijdige contacten. Een contract van onbepaalde duur in een stabiele, boeiende en toekomstgerichte werkomgeving met een goede werk-privébalans. Een aantrekkelijk loonpakket inclusief maaltijdcheques en een interessante groeps- en hospitalisatieverzekering. Relevante ervaring wordt gewaardeerd. BEN JIJ DE ENTHOUSIASTE COLLEGA NAAR WIE WIJ OP ZOEK ZIJN? Ga naar en ga naar de vacature via de knop bekijk onze jobs. Op de vacaturepagina klik je rechts onderaan op solliciteer nu en vul je het standaard-cv in. De uiterste inschrijvingsdatum is 19 mei Wij staan open voor diversiteit op de werkvloer.

4 32 TECHNISCH-COMMERCIEEL MANAGER VLAANDEREN Fischer België maakt deel uit van de Duitse Fischer Groep, welke meer dan 50 jaar een begrip is in de wereld van bevestigingsoplossingen in de vorm van kunststof, staal en chemische toepassingen. Ze bieden op heden meer dan 6000 hoogwaardige kwalitatieve bevestigingssystemen aan. Teneinde de verkoopsmaatschappij in Mechelen verder te ontwikkelen, is men op zoek naar een: De uitdaging: Je brengt binnen Vlaanderen complexere projecten en hoog gespecialiseerde specifieke technische toepassingen rond bevestigingssystemen in kaart en legt actief contacten met beslissingsnemers. Technische vragen en lastenboeken weet je door te vertalen in het productengamma van Fischer. Je geeft diepgaand technisch advies rond bevestigingssystemen aan eindklanten, installateurs, bouwfirma s en aan studieburelen. Je biedt gericht oplossingen aan en je werkt voorstellen uit op maat van de toepassing. Je geeft input inzake offertes en calculaties en voert zelf de commerciële onderhandelingen rond de projecten. Profiel: Je bent in het bezit van een technisch bachelor- of masterdiploma. Naast je commerciële flair, heb je de technische affiniteit om op projectmatige basis in de diepte te werken. Je hebt ervaring met lastenboeken en projectwerk. Je bent gebeten door het oplossen van problemen en je investeert tijd in analyse. Ervaring in een gelijkaardige rol is vanzelfsprekend. Het aanbod: Fischer België biedt je mogelijkheden om je professioneel te ontplooien en door te groeien binnen een stabiele organisatie. Dit alles aangevuld met een marktconform verloningspakket met firmawagen. Interesse? Neem telefonisch contact op met Jens Meert 09/ Stuur ons gerust een mailtje met je vragen of je cv naar Jobs in te vullen of wilt u adverteren? Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies. T Ik ben een gelukkig mens Werknemers bouwen ervaring op in verschillende jobs. Ze maken professionele keuzes die hun loopbaan in de ene of andere richting sturen. Als het goed is zorgen die ervaring en de keuzes voor een job met een mooi loon, goede extralegale voordelen en uitdagende doorgroeimogelijkheden. Heel soms merkt de werknemer dat hij het wel allemaal mooi op een rijtje heeft, maar ontbreekt het aan mentale rust. Ik had het nodig om even stil te staan bij waar ik mee bezig was., vertelt Geert. Uitgerekend op dat moment kreeg ik een folder van VDAB over loopbaanbegeleiding in handen. Net wat ik nodig had. Talent gebruikt Ik wilde graag met mensen werken, maar daarvoor moest ik een andere richting uit. Gecoacht door een loopbaanbegeleider werkte Geert een traject uit om uiteindelijk op zoek te gaan naar de job die aansloot bij zijn droom. Van mijn loopbaanbegeleider kreeg ik feedback om in mijn CV mijn opgebouwde competenties beter af te stemmen op mijn toekomstplannen. Mijn commercieel talent en ervaring gebruikte ik om mijn netwerk uit te bouwen, mijn stage bij mijn opleiding maatschappelijk werk te onderhandelen en mijn nieuwe baan te vinden. Ik werk nu als arbeidstherapeut. Maar ook mijn kinderdroom om cliniclown te worden, bleef de kop opsteken. Ondertussen bouwde ik ook een organisatie uit die contactclowns begeleidt., vat Geert kort zijn traject van verschillende jaren samen. Rijke ervaring Gesterkt door zijn jarenlange ervaring in verschillende jobs en sectoren bewees Ik had het nodig om even stil te staan bij waar ik mee bezig was Geert heel duidelijk over voldoende dynamiek en doorzettingsvermogen te beschikken. Het hielp hem om zijn carrière te sturen in een richting waar hij zichzelf goed voelt en een meerwaarde kon creëren. Voor Geert is het alvast duidelijk: Door de loopbaanbegeleiding ben ik een gelukkig mens. Ik doe nu wat ik wil. En een deel van mijn droom maakte ik waar. Meer info op vdab.be of bel

5 33 Conservator Bruggemuseum (niveau A4a-A4b) Brugge is een stad in volle ontwikkeling, een stad met ambitie die nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat. Ook jij kunt je steentje bijdragen. J O U W F U N C T I E Je leidt op een kwalitatieve en efficiënte manier een museumgroep en dit binnen het vooropgestelde beleid. Je staat in voor collectievorming, inventarisatie, conservatie en presentatie van de collectie. Je organiseert tentoonstellingen die de internationale uitstraling van de Brugse musea versterken. Brutomaandsalaris op niveau A4a-A4b (zowel met 3 als 5 jaar relevante ervaring): 3 826,65 euro (geïndexeerd). J O U W P R O F I E L Je bent houder van het diploma licentiaat kunstwetenschappen of kunstgeschiedenis met minimum 3 jaar ervaring op stafniveau in het museaal circuit ofwel ben je houder van een ander universitair diploma met 5 jaar ervaring op stafniveau in het museaal circuit. Je hebt grondige kennis van en inzicht in het eigen vakgebied en kennis van de museale en culturele sector. Je geeft leiding op een coachende manier en motiveert medewerkers. Je bent gevoelig voor trends in het eigen vakgebied en de globale museumsector. Je hebt voeling met de maatschappelijke context waarbinnen de musea opereren. Stad Brugge organiseert momenteel drie selectieprocedures met het oog op de contractuele aanstelling van en het vastleggen van een driejarige werfreserve voor (m/v) De vermoedelijke data voor conservator Bruggemuseum: schriftelijke proef: 23 mei 2014 in de voormiddag assessment center: 13, 17 juni 2014 (& 18 juni 2014 als reserve) mondelinge proef: 25 juni Economisch coördinator (niveau A4a-A4b) J O U W F U N C T I E Je versterkt de concurrentiepositie van Brugge en de hele regio als aantrekkelijke regio voor ondernemen, investeren en jobcreatie. Je bouwt het ondernemingsvriendelijk klimaat verder uit, zodat ondernemingen gebruikmaken van de troeven en kwaliteiten van de regio. Je zet in op tewerkstelling en begeleidt ondernemers naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Brutomaandsalaris op niveau A4a-A4b met 5 jaar relevante ervaring: 3 826,65 euro (geïndexeerd). J O U W P R O F I E L Je bent houder van een master- of licentiaatsdiploma (geen specificatie) aangevuld met ten minste 5 jaar relevante ervaring in een leidinggevende middenkaderfunctie. Je hebt een zeer goede kennis van het economisch landschap van de Brugse regio. Je hebt kennis van algemene economische principes en relevante formaliteiten, wetgeving, reglementering Je bent een netwerker met goede organisatie- en coördinatietalenten. Problemen kan je analyseren en oplossen. Je geeft leiding op een coachende manier en motiveert medewerkers. Expert sociale economie (niveau A1a-A2a) J O U W F U N C T I E Je monitort de sociale economie binnen de Brugse regio. Je creëert binnen het beleid van de stad Brugge een gunstig voorwaardenscheppend en ondersteunend klimaat, zodat de sociale economie verder kan groeien. Je helpt de tewerkstellingskansen voor doelgroepen te verhogen en aldus hun integratie in de reguliere economie te bevorderen. Brutomaandsalaris op niveau A1a-A2a: 2 928,63 euro (geïndexeerd). J O U W P R O F I E L Je bent houder van een diploma van licentiaat of master in de economische wetenschappen of in het overheidsmanagement en -beleid ofwel heb je een masterdiploma (zonder specificatie) én 2 jaar ervaring als stafmedewerker of leidinggevende in de sector van de sociale economie. Je hebt kennis van de sociale diensteconomie zowel lokaal als regionaal. Je kan netwerken en je bezit overtuigingskracht. Je bent luisterbereid en proactief. Ons bestuur hecht meer belang aan kwaliteiten en competenties van mensen dan aan leeftijd, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing. O N S A A N B O D Aangename werkomgeving, loon volgens wettelijke barema s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering na één jaar tewerkstelling, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer ). Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling. Wil je weten wat jouw nettosalaris zou zijn? Neem dan even contact op met onze dienst Loonadministratie op het nummer: Meer informatie zoals een gedetailleerde functieomschrijving en het selectieprogramma kun je opvragen bij de Personeelsdienst, Riddersstraat 12, 8000 Brugge t H E B J E I N T E R E S S E? Bezorg je motivatiebrief en cv mét opgave van de gevraagde werkervaring en een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk maandag 12 mei 2014 per mail, per brief of tegen ontvangstbewijs aan de balie van de Personeelsdienst, Riddersstraat 12, 8000 Brugge t Vermeld duidelijk voor welke functie je je kandidaat wil stellen. OPGELET! Kandidaturen die, op datum van afsluiten, niet vergezeld zijn van het cv met opgave van de gevraagde werkervaring en een kopie van het gevraagde diploma worden niet in aanmerking genomen.

6 34 NOBLE CHOCOLATES nv is een jonge en sterk groeiende onderneming gevestigd op de industriezone in VEURNE. Met onze innovatieve en kwaliteitsvolle chocoladeproducten bereiken wij een wereldwijde afzetmarkt. Creatieve ideeën, originele recepten, het gebruik van verse en natuurlijke ingrediënten alsook het toepassen van nieuwe technieken liggen aan de basis van ons succes. In het kader van verdere expansie wensen wij over te gaan tot de vaste aanwerving van een bijkomende kracht, nl. INTERNATIONAL SALES REPRESENTATIVE Aanwerving exclusief begeleid door ons personeelsadviesbureau. Menen Oostende Zuid-Amerika + Zuid Europa + Azië verkoop chocoladeproducten b2b (ref B) Functie: Na een korte introductie word je verantwoordelijk voor de klantenopvolging in Zuid-Amerika, Zuid Europa en Azië. Hiertoe zal je een netwerk van commerciële contacten onderhouden en verder uitbreiden met het oog op verdere omzetgroei in catering en retail. Je gesprekspartners zijn agenten, invoerders of aankopers van de betere supermarkten. Daarnaast zal je tevens verdelers opsporen en opvolgen. Uiteraard zal je ook deelnemen aan beurzen om aldus in contact te treden met potentiële afnemers die je op een gerichte wijze zal prospecteren. Je rapporteert rechtstreeks aan de directie. Profiel: een gedreven verkoper met een sterke internationale interesse geboeid door de veelzijdigheid van onze producten een hogere opleiding (bijv. marketing) communicatief vaardig en vlot méértalig (E + S + F) getuigen van een initiatiefrijke en resultaatgerichte aanpak bereid tot geregelde verplaatsingen in het buitenland (minimum 40%) wonen in een straal van 30km rond Veurne. Aanbod: een autonome functie met groeikansen een werkomgeving waarin eigen initiatief gestimuleerd wordt aantrekkelijke en aangename producten (Belgische chocolade) unieke concepten bestemd voor een specifiek marktsegment waarin kwaliteit, finesse, pure producten en een optimale service centraal staan aantrekkelijke salariscondities (te bespreken) + voordelen + bedrijfswagen. INTERESSE? Contacteer of stuur cv naar Verdonck Personeelsmanagement of of VG. 1080/B Interesse? Stuur jouw cv naar Twist NV, Vantegemstraat 7, 9230 Wetteren, t.a.v. Mevr. Ellen Coppens, T , Twist nv ( in Wetteren, is een jonge dynamische onderneming actief in de niche sector van de roltabak. Het bedrijf beschikt over een exclusieve merkenportefeuille van verschillende soorten roltabak afkomstig uit Zuid-Amerika, Centraal Afrika en Indonesië. Tot de merken behoren Eastwood, Stanley en Kingston. Twist exporteert deze producten binnen Europa en naar diverse overzeese landen. Om de groei van Twist in België professioneel te ondersteunen, zoeken wij een (m/v): SALES REPRESENTATIVE voor de nightshops JOUW UITDAGING Je wordt samen met het sales team medeverantwoordelijk voor de verdere uitbouw van het bestaande klantenbestand en de aanbreng van nieuwe klanten om het marktaandeel van Twist nv in jouw regio/markt te verstevigen. Als Sales Representative Nightshops, werk je van 18u. tot 2u. en bezoek je op geregelde tijdstippen de nachtwinkels in de regio Gent Antwerpen Brussel. Je neemt hun bestellingen op, detecteert opportuniteiten en stelt nieuwe producten voor. De opgenomen bestellingen geef je door aan de interne commerciële dienst. Je blijft het rechtstreekse aanspreekpunt van je klanten en streeft ernaar om op elk ogenblik een perfecte service te leveren. Daarnaast ga je actief op zoek naar nieuwe klanten. Je rapporteert aan de directie. JOUW PROFIEL Je bent een commercieel talent en hebt een zelfstandige en ondernemende persoonlijkheid. Je bent een junior met sterke interesse in een commerciële functie of hebt een eerste ervaring in een gelijkaardige functie. Je bent een vlotte communicator en werkt resultaatgericht. Je ziet opportuniteiten die je kan omzetten in concrete resultaten. Je houdt ervan om op te treden als vertrouwenspersoon en een lange termijn relatie op te bouwen met je klanten. Je hebt een goede kennis van MS Office en spreekt vlot N/F. ONS AANBOD Een verantwoordelijke verkoopfunctie met een belangrijke impact op het bedrijfsresultaat. Een dynamische job met een grote autonomie en veel wisselende contacten. Je komt terecht in een ambitieus en groeiend bedrijf waar het nemen van initiatieven sterk wordt gewaardeerd. Je maakt deel uit van een jong team met een open communicatie. De verloning staat in verhouding tot je profiel en je ervaring en wordt aangevuld met een bedrijfswagen. Compensation &Benefits Een congres dat loont! workshops over verloning en aanverwante thema s Kies zelf de workshops die u wil volgen Gepresenteerd door topspecialisten Praktijkgerichtheid is het sleutelwoord Een ideale gelegenheid om te netwerken met collega s Wanneer? 14 mei 2014 Waar? Business Faculty, Brussel (Neder-over-Heembeek) Meer info op tweet mee! #compben in samenwerking met

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een administratief/commerciële bediende

TEGELS DEPAEPE zoekt een administratief/commerciële bediende administratief/commerciële bediende Uw taak: Na een intense inwerkperiode waarin u vertrouwd wordt gemaakt met de organisatie, de activiteit en de klanten van ons bedrijf, wordt u ingeschakeld in de commerciële

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL. C1-C3 voltijds (38/38)

Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL. C1-C3 voltijds (38/38) Administratief medewerker sociale dienst (ref. 17soc) CONTRACTUEEL C1-C3 voltijds (38/38) VOORWAARDEN & INLICHTINGEN Contact: Bram Vandendriessche personeelsdienst, 051 48 00 65, bram.vandendriessche@zonnebeke.be

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Adjunct-coördinator HRM (A4a-A4b)

Adjunct-coördinator HRM (A4a-A4b) Adjunct-coördinator HRM (A4a-A4b) Brandweer Zone Antwerpen streeft naar een degelijke bescherming voor haar burgers, bedrijven en andere maatschappelijke partners. Om een goede dienstverlening te kunnen

Nadere informatie

Verantwoordelijke ICT B1-B3

Verantwoordelijke ICT B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Verantwoordelijke ICT B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Vacature Office Manager/Secretaresse

Vacature Office Manager/Secretaresse Vacature Office Manager/Secretaresse Abeka, de fiscale en financiële ontzorger, is wegens zijn sterke groei op zoek naar een Office Manager/Secretaresse. U zal binnen ons modern kantoor met een team van

Nadere informatie

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011 Fiscaal Adviseur Je bent een all-round specialist

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

Bedrijf en onderwijs kennen mekaar onvoldoende

Bedrijf en onderwijs kennen mekaar onvoldoende Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wim Verdoodt wim.verdoodt@jobatmedia.be

Nadere informatie

Voltijds deskundige Personeel (m/v)

Voltijds deskundige Personeel (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Opdracht 2: Vacature

Opdracht 2: Vacature Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Sociale wetgeving Opdracht 2: Vacature CAMPUS Geel Jasper De Kinderen Yoran Peeters Academiejaar 2013-2014 Inleiding Tijdens een sollicitatie

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

Voltijds technisch medewerker (m/v)

Voltijds technisch medewerker (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel

Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider. Contract onbepaalde duur. Brussel /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Agentschap Natuur en Bos, is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Projectleider Contract onbepaalde

Nadere informatie

Vacature hoofdmedewerker administratie en planning. (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar

Vacature hoofdmedewerker administratie en planning. (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar Vacatures Hoofdmedewerker administratie en planning Omschrijving Vacature hoofdmedewerker administratie en planning (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar CC De Factorij

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN

OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS ICT - dienst informatica m/v SELECTIEPROCEDURE AANWERVING EN BEVORDERING VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR

Nadere informatie

Voltijds elektricien (m/v)

Voltijds elektricien (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Voltijdse contractuele functie (B1 B3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Als projectwerker lokaal cultuurbeleid werk je mee aan de doelstellingen

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) financiën

Voltijds deskundige (m/v) financiën De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Boekhouder (B1-3) Infobundel

Boekhouder (B1-3) Infobundel Boekhouder (B1-3) Infobundel Gemeente & OCMW SINT-LAUREINS Het gemeentebestuur van Sint-Laureins organiseert een selectieprocedure voor de aanleg van een wervingsreserve voor de functie van een (m/v):

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 Het stadsbestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hoofdanimator graad C1-C3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van

Nadere informatie

Vacature. Research Director

Vacature. Research Director Vacature Research Director Januari 2014 Wat is de core-business van ivox? ivox is actief op vlak van marktonderzoek en online marketing. ivox specialiseert zich in consumenten data- en informatieverzameling,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

deskundige straathoekwerker

deskundige straathoekwerker De stad Sint-Niklaas is een moderne centrumstad met meer dan 70.000 inwoners. Momenteel zijn we op zoek naar een M/V: deskundige straathoekwerker voltijds contractueel B1-B3 Wat de job inhoudt Straathoekwerk

Nadere informatie

Voltijds hoofd schoonmaak (m/v)

Voltijds hoofd schoonmaak (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Stafmedewerker Brusselwerking

Stafmedewerker Brusselwerking Stafmedewerker Brusselwerking Je wil je inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen? Het Minderhedenforum (www.minderhedenforum.be) is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen.

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit Randstad Randstad Roeselare Sint-Michielsstraat 31 8800 Roeselare Medewerker Calculatiedienst U genoot bij voorkeur een bacheloropleiding in een administratieve of financiële

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds

INFORMATIEBERICHT. Directeur Dienstenchequebedrijf. Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds INFORMATIEBERICHT Directeur Dienstenchequebedrijf Contractuele tewerkstelling - onbepaalde duur - voltijds Het dienstenchequebedrijf PWA Maasmechelen gaat over tot de aanwerving van een (m/v) directeur,

Nadere informatie

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Konvert Interim NV Kennedypark 16 8500 Kortrijk Uitzendconsulent Regio Veurne m/v A1 niveau

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604 VACATURE Innoviris is op zoek naar een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab Referentie: AFN201604 Wetenschappelijke Directie Cel strategisch onderzoek Innoviris Instelling van Openbaar

Nadere informatie

SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN. BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR

SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN. BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR JE FUNCTIE: Plaats in het organogram Staat

Nadere informatie

:LOW X DGYHUWHUHQ" Sofie Nauwelaerts - 03 210 03 09. -REV LQ WH YXOOHQ" Mieke Van Gheluwe - 03 210 02 34

:LOW X DGYHUWHUHQ Sofie Nauwelaerts - 03 210 03 09. -REV LQ WH YXOOHQ Mieke Van Gheluwe - 03 210 02 34 2S ]RHN QDDU QRJ PHHU WRIIH MREV LQ $QWZHUSHQ" 6XUI QDDU -REDW EH $QWZHUSHQ Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies 5HSRUWHU WHU SODDWVH %DUW 5RJJHPDQ Bart Roggeman1@telenet.be

Nadere informatie

Applicatiebeheerder (Deskundige ICT/ B1 - B3)

Applicatiebeheerder (Deskundige ICT/ B1 - B3) Applicatiebeheerder (Deskundige ICT/ B1 - B3) Ook in 2016 blijft Brandweer Zone Antwerpen verder uitbouwen. We streven naar een uitmuntende (brand)veiligheid voor onze burgers, bedrijven en andere overheidsdiensten.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost.

De kandidaten moeten bereid zijn om over te gaan van de stedelijke gemengde brandweerdienst Aalst naar de hulpverleningszone Zuid-Oost. Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van preventionist (statutair/contractueel) voor de stedelijke gemengde brandweerdienst De kandidaten moeten bereid zijn om over

Nadere informatie

Bibliotheekassistent C1-C3

Bibliotheekassistent C1-C3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Bibliotheekassistent C1-C3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: HALFTIJDS CONTRACTUEEL ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDER NIVEAU B1-B3 CONTRACT BEPAALDE DUUR VAN

Nadere informatie

Aanwerving van. 1 stafmedewerker projecten en organisatiebeheersing (A4a-A4b)

Aanwerving van. 1 stafmedewerker projecten en organisatiebeheersing (A4a-A4b) Aanwerving van 1 stafmedewerker projecten en organisatiebeheersing (A4a-A4b) voltijds - contractueel verband - onbepaalde duur + samenstelling wervingsreserve 2 jaar Het College van Burgemeester en Schepenen

Nadere informatie

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: HR-medewerker

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeel@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS (38/38) CONTRACTUEEL DESKUNDIGE RUIMTELIJKE ORDENING NIVEAU B1-B3 CONTRACT BEPAALDE DUUR

Nadere informatie

Deskundige Communicatie digitale media (B1 B3)

Deskundige Communicatie digitale media (B1 B3) Deskundige Communicatie digitale media (B1 B3) Brandweer Zone Antwerpen streeft naar een degelijke bescherming voor haar burgers, bedrijven en andere maatschappelijke partners. Om een goede dienstverlening

Nadere informatie

Statutair bouwhistoricus voor de dienst Monumentenzorg

Statutair bouwhistoricus voor de dienst Monumentenzorg Aalst is een aangename, aantrekkelijke en actieve stad, die met een klantgerichte dienstverlening bijdraagt tot het welzijn van haar burgers. Op dit moment legt de stad Aalst een wervingsreserve (2 jaar

Nadere informatie

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015

moet toekomen bij het College van Burgemeester en Schepenen Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel uiterlijk op 20 april 2015 GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwerving van (m/v) ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST OPENBARE WERKEN (C1-C2-C3) 19/38: werkt elke voormiddag contractuele aanwerving met aanleg wervingsreserve van 3 jaar (voor contractuele

Nadere informatie

Word jij onze collega?

Word jij onze collega? Word jij onze collega? Waarom werft Veronove volop aan? Gina & Andy Verhoonhove nemen het roer definitief over van Paul en Claire Verhoonhove. Zoals hun ouders destijds, hebben zij op heden tal van concrete

Nadere informatie

Selectiereglement Financieel manager

Selectiereglement Financieel manager 1. Functiebeschrijving 1.1 Doel van de functie Coördineert mee de financiële afdeling en is verantwoordelijk voor een tijdige en kwaliteitsvolle oplevering van alle vereiste wettelijke documenten en rapporteringen.

Nadere informatie

Financieel verantwoordelijke - Boekhouder

Financieel verantwoordelijke - Boekhouder Vacaturebrochure Financieel verantwoordelijke - Boekhouder Financieel verantwoordelijke - Boekhouder Voltijds contract onbepaalde duur Indien u slaagt voor de selectieprocedure, wordt u in de wervingsreserve

Nadere informatie

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve Vacatures Vacature Sportpromotor (B1-B3) Omschrijving Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve 1. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Om toegelaten te worden tot de vacante functie

Nadere informatie

Fiscaal Jurist/ Corporate Lawyer/ Tax Consultant

Fiscaal Jurist/ Corporate Lawyer/ Tax Consultant Academiejaar 2016-2017 6 december 2016 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN december 2016 VACATURE 2016-2017/015 Kantoor Accountants- en Belastingconsulenten,

Nadere informatie

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP WAT? De dienstverlening Arbeidsbemiddeling is geïntegreerd in het dienstverleningspakket van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en vereist dus geen

Nadere informatie

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker Job onbepaalde duur (niet via uitzendkantoren) 1 Ft mw er tewerkgesteld in het Onthaalteam Functieomschrijving Het Sociaal Huis

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2015/10 De Provincie WestVlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure, in het Nederlands, voor de aanwerving van een voltijds directeur gedelegeerd bestuurder (m/v) in

Nadere informatie

Coördinator Argos vzw (38/38)

Coördinator Argos vzw (38/38) 1. Publicatie Wil je in de toekomst van Ieper een cruciale rol spelen? Dat kan, het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat zal overgegaan worden tot de openstelling in contractueel verband

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: HALFTIJDS CONTRACTUEEL MEDEWERKER EVENEMENTEN VERVANGINGSOVEREENKOMST NIVEAU C1 C3 (19/38)

Nadere informatie

Werkloosheid in West-Vlaanderen blijft stabiel

Werkloosheid in West-Vlaanderen blijft stabiel Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be

Nadere informatie

Vacature huurbegeleider Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene Oostende

Vacature huurbegeleider Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene Oostende Publicatie vanaf 1/11/2017 tot 11/11/2017 gedurende 10 dagen. o Website VDAB o Website Stad Oostende o Website Sociaal Verhuurkantoor Koepel Bredene Oostende o Website OCMW Bredene o Digitale nieuwsbrief

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v)

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v) INFORMATIEPAKKET COÖRDINATOR (m/v) FUNCTIECONTEXT Werkplus is de naam van zowel een sociale werkplaats als een lokaal diensteneconomiebedrijf (LDE) binnen Waregem. Beide bedrijven, actief binnen de sociale

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Zelzate. Werkleider Contractueel Voltijds - C1-C3

INFORMATIEBROCHURE. Gemeente Zelzate. Werkleider Contractueel Voltijds - C1-C3 INFORMATIEBROCHURE Gemeente Zelzate Werkleider Contractueel Voltijds - C1-C3 Voorstelling gemeente Zelzate Zelzate is een vooruitstrevende gemeente gelegen in de provincie Oost-Vlaanderen, middendoor gesneden

Nadere informatie

2 HALFTIJDSE MEDEWERKER POETSDIENST VOOR 19 uren/week (E1-E3) ONBEPAALDE DUUR, IN CONTRACTUEEL DIENSTVERBAND

2 HALFTIJDSE MEDEWERKER POETSDIENST VOOR 19 uren/week (E1-E3) ONBEPAALDE DUUR, IN CONTRACTUEEL DIENSTVERBAND GEMEENTE MALDEGEM 2 HALFTIJDSE MEDEWERKER POETSDIENST VOOR 19 uren/week (E1-E3) ONBEPAALDE DUUR, IN CONTRACTUEEL DIENSTVERBAND Zowel vrouwelijke als mannelijke kandidaten komen in aanmerking Toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van technisch hoofdmedewerker CC De Werf.

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van technisch hoofdmedewerker CC De Werf. Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van technisch hoofdmedewerker CC De Werf. Selectieprocedure De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte, een assessment

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3

INFORMATIEBERICHT. Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3 INFORMATIEBERICHT Toeristisch ambtenaar Graad B1 B3 Het gemeentebestuur van Tremelo gaat over tot de aanwerving van een (m/v) toeristisch ambtenaar - voltijdse contractuele functie - onbepaalde duur -

Nadere informatie

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT

Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT INFORMATIEBERICHT VRIJETIJDSCONSULENT De gemeente Sint-Martens-Latem organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving in de afdeling Welzijn, Burger en Vrije Tijd van een Vrijetijdsconsulent (m/v),

Nadere informatie

VERKOOPS- ADVISEUR BADKAMER EN WELLNESS INTERIEURARCHITECT- PROJECTBEGELEIDER (M/V)

VERKOOPS- ADVISEUR BADKAMER EN WELLNESS INTERIEURARCHITECT- PROJECTBEGELEIDER (M/V) ZELLIEN VOSSELAAR Alsan Zellien met vestiging in Vosselaar heeft zich in de wereld van de badkamer, wellness en energietechnieken ontwikkeld tot een talentvolle trendsetter. Ons aandeel in de sector groeit,

Nadere informatie

Teamleader van de financiële diensten

Teamleader van de financiële diensten Vacature Teamleader van de financiële diensten Instelling van Openbaar Nut Charleroisesteenweg, 110 1060 Brussel INNOVIRIS en RIB Heb jij de ambitie om een carrière uit te bouwen bij een innovatieve en

Nadere informatie

Vacature. Client & Sales Support

Vacature. Client & Sales Support Vacature Client & Sales Support Januari 2014 Wat is de core-business van ivox? ivox is actief op vlak van marktonderzoek en online marketing. ivox specialiseert zich in consumenten data- en informatieverzameling,

Nadere informatie

Met maximaal 8 jaar meerekenbare anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige in schaal B1 op weddetrap 8:

Met maximaal 8 jaar meerekenbare anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige in schaal B1 op weddetrap 8: Boekhouder Info aan de kandidaten Kenmerken van de functie Salaris functie: boekhouder graad: deskundige niveau: B rang: Bv salarisschaal: B1/B3 tewerkstellingsbreuk: voltijds (38/38) statuut: contractueel

Nadere informatie

De gemeente Diepenbeek werft aan:

De gemeente Diepenbeek werft aan: De gemeente Diepenbeek werft aan: Administratief medewerker C1-C3, dienst vrije tijd en communicatie/ cultuur Dit betreft een half-tijdse arbeidsovereenkomst (m/v) in contractueel verband. De selectie

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

Aanwervingsbrochure. Fondsenwerver. Contractueel onbepaalde duurvoltijds

Aanwervingsbrochure. Fondsenwerver. Contractueel onbepaalde duurvoltijds Aanwervingsbrochure Fondsenwerver Contractueel onbepaalde duurvoltijds - weddenschaal A1a-A3a 1 2 Kennismaking met M M brengt gisteren, vandaag en morgen samen in een publieksgericht museum. M is een platform

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

Vertaler (m/v) NIVEAU B

Vertaler (m/v) NIVEAU B Vertaler (m/v) NIVEAU B Parket van de Arbeidsauditeur te Halle Vilvoorde Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap Selectieprocedure Lijst van geslaagden

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Stafmedewerker/jurist Graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Stafmedewerker/jurist Graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Stafmedewerker/jurist Graad A1a-A3a Het OCMW en de gemeente Tremelo gaan over tot de aanwerving van een (m/v) stafmedewerker/jurist - voltijdse contractuele functie - onbepaalde duur

Nadere informatie

Met maximaal 8 jaar meerekenbare anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige in schaal D1 op weddetrap 8:

Met maximaal 8 jaar meerekenbare anciënniteit uit de privésector of als zelfstandige in schaal D1 op weddetrap 8: Assistent wegenis Info aan de kandidaten Kenmerken van de functie Salaris functie: assistent wegenis graad: technisch assistent niveau: D rang: Dv salarisschaal: D1/D3 tewerkstellingsbreuk: voltijds (40/40)

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker

INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker INFORMATIEBERICHT Maatschappelijk werker 1 voltijdse statutaire functie graad B1 B3 Het OCMW van Houthulst gaat over tot de aanwerving van een (m/v) maatschappelijk werker, een voltijdse, statutaire functie

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER HRM (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER HRM (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER HRM (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan voor een kwaliteitsvol

Nadere informatie

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v):

Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): Gemeente Grimbergen werft aan (m/v): 1 deeltijds administratief medewerker 26/36 uren per week voor de gemeentelijke basisschool te Borgt vervangingstewerkstelling opdrachten: Zelfstandig zorg dragen voor

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan voor een kwaliteitsvol

Nadere informatie

Diensthoofd openbare werken B1-B3

Diensthoofd openbare werken B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Diensthoofd openbare werken B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten

Nadere informatie

Er wordt een vergelijkende selectieproef georganiseerd voor beheerder Openbaar Domein in statutair verband.

Er wordt een vergelijkende selectieproef georganiseerd voor beheerder Openbaar Domein in statutair verband. Er wordt een vergelijkende selectieproef georganiseerd voor beheerder Openbaar Domein in statutair verband. DEELNEMINGSVOORWAARDEN 1. onderdaan zijn van de EU-lidstaten en lidstaten van de Europese Economische

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste

Functiebeschrijving. Rapporteert aan : de hiërarchisch overste Functiebeschrijving 130-02-20100722 Functietitel Doel van de functie Functiefamilie Plaats in de organisatie Administratief medewerker Uitvoeren van administratieve taken gekoppeld aan een bepaalde werking/dienst

Nadere informatie

PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020. Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert? Dan is dit de opportuniteit waar je naar zoekt!

PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020. Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert? Dan is dit de opportuniteit waar je naar zoekt! Academiejaar 2014-2015 23 juni 2015 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020 Inleiding Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert?

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie

FUNCTIEPROFIEL. Functie: Zorgcoördinator. A. Functiebeschrijving. 1. Doel van de functie FUNCTIEPROFIEL Functie: Zorgcoördinator A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Hij/zij staat, samen met de leefgroepencoördinator, in voor de aansturing van een woonbuurt bestaande uit een aantal

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2

INFORMATIEBERICHT. Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2 INFORMATIEBERICHT Begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel Graad C1 C2 Het gemeentebestuur van Tremelo gaat over tot de aanwerving van een (m/v) begeleider buitenschoolse kinderopvang Pimpernel

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Gespecialiseerd technisch medewerker buitendienst specialisatie groenonderhoud (D1-3) Infobundel

Gespecialiseerd technisch medewerker buitendienst specialisatie groenonderhoud (D1-3) Infobundel Gespecialiseerd technisch medewerker buitendienst specialisatie groenonderhoud (D1-3) Infobundel Gemeentebestuur Sint-Laureins Het gemeentebestuur van Sint-Laureins gaat over tot de aanwerving van een:

Nadere informatie

Wat doe je? Vacature Applicatiebeheerder ICT (Deskundige ICT/ B1 - B3)

Wat doe je? Vacature Applicatiebeheerder ICT (Deskundige ICT/ B1 - B3) Vacature Applicatiebeheerder ICT (Deskundige ICT/ B1 - B3) Ook in 2018 blijft Brandweer Zone Antwerpen verder uitbouwen. We streven naar een uitmuntende (brand)veiligheid voor onze burgers, bedrijven en

Nadere informatie

Selectiereglement Systeembeheerder

Selectiereglement Systeembeheerder 1. Functiebeschrijving 1.1 Doel van de functie Realisatie van de ICT-doelstellingen door een kwalitatief systeem- en netwerkbeheer, projectbegeleiding bij de verdere uitbouw van de ICT-infrastructuur en

Nadere informatie