Acht op de tien ontslagen werknemers IJsboerke hebben opnieuw werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Acht op de tien ontslagen werknemers IJsboerke hebben opnieuw werk"

Transcriptie

1 Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be Goed outplacement vraagt om heldere visie op arbeidsmarkt Acht op de tien ontslagen werknemers IJsboerke hebben opnieuw werk Begin 2013 stapten 89 van de 113 ontslagen werknemers bij IJsboerke in een outplacementtraject. Na zes maanden had 70 procent van hen een nieuwe job. Inmiddels is 81 procent van de begeleide werknemers opnieuw aan de slag. dels is dat al 81 procent. Volgens Johan Maes van outplacementkantoor Hura heeft dat te maken met de manier waarop zijn kantoor het outplacement aangepakt heeft. De eerste reactie bij veel werknemers was laat me gerust. Ze wilden tot rust komen na een turbulente periode. Daarom hebben we in het begin vooral geluisterd: wat hebben ze meegemaakt, welke impact heeft dat gehad, hoe zien ze de komende maanden? Wat Hura wel deed, was de competenties In februari 2013 nam ijsproducent Glacio uit Beerse de bekende ijsmaker IJsboerke uit het naburige Tielen over. 225 jobs werden zo gered, maar bij de overname verloren ook 113 mensen hun baan. De meeste ontslagen vielen bij de huis-aanhuisverkopers. Uiteindelijk maakten 89 werknemers gebruik van het aangeboden outplacementtraject om een nieuwe job te vinden. Na zes maanden had 70 procent van de begeleide werknemers die beet. Inmidvan de ex-werknemers van IJsboerke in kaart brengen. De meesten vonden dat een leuke oefening. Logisch, het doet deugd om te zien wat je kunt, zegt Johan Maes. We voelden de motivatie groeien. Om dezelfde reden hebben sommige exwerknemers korte opleidingen gevolgd, zoals die tot heftruckchauffeur. Dat zijn belangrijke successen voor wie zijn job net verloren heeft. Na een week of vijf merkte Johan Maes dat het bij velen begon te kriebelen. Ze wilden opnieuw aan het werk. Op dat moment zocht Eismann, een concurrent van IJsboerke, nieuwe medewerkers. Blijven opvolgen Omdat Hura meer wou zijn dan een doorgeefluik van namen en adressen is het met Eismann rond de tafel gaan zitten. We hebben hen gewezen op de verschillen in bedrijfscultuur, in verloning, op de sterke band die de ex-werknemers met het merk IJsboerke hadden opgebouwd, vertelt Johan Maes. Op basis van die gesprekken heeft Eismann een presentatie gegeven. Daarna hebben 22 werknemers uit het outplacementtraject de overstap gemaakt. We zijn die blijven opvolgen, ook na hun overstap, aldus Johan Maes. Bij Eismann moeten de chauffeurs immers niet alleen leveren maar ook verkopen. Momenteel zijn nog altijd 18 ex-werknemers van IJsboerke bij Eismann aan de slag. Met de interimkantoren die interesse hadden om de ex-werknemers van IJsboerke aan een nieuwe job te helpen, doorliep Hura een gelijkaardig proces. We zaten steeds mee rond de tafel, plaatsten de werkzoekenden centraal en ontwikkelden samen een heldere visie op de arbeidsmarkt en wat vandaag nodig is om een nieuwe job te vinden. Ook als iemand werk gevonden had, bleven we in contact. Johan Maes, Hura Outplacement De IJsboerke-fabriek (foto) in Tielen werd vorig jaar overgenomen door Glacio uit Beerse. De eerste reactie bij veel werknemers was laat me gerust. Ze wilden tot rust komen na een turbulente periode. De ex-werknemers van IJsboerke die via Hura een nieuwe job hebben gevonden, werken inmiddels in diverse sectoren en bedrijven. Er zijn chauffeurs naar Eismann vetrokken, maar er zijn er ook die nu werken als rayonverantwoordelijke in een supermarkt. Iemand die zijn passie voor auto s gevolgd heeft, werkt nu als showroomverkoper. Eén persoon heeft zich zelfs herschoold tot webdesigner en daar een job mee gevonden, aldus Johan Maes jobs op Jobat.be

2 30 Ontslagmotivatie verplicht vanaf 1 april Motivatieplicht maakt ontslag moeilijker Zowel arbeiders als bedienden hebben sinds 1 april recht op een uitgebreide ontslagmotivatie. Dat is een gevolg van het nieuwe eenheidsstatuut. Personeelsdossiers zullen inhoudelijk sterk moeten zijn. Het nieuwe eenheidsstatuut doet meer dan de verschillen tussen arbeiders en bedienden wegwerken op het vlak van de opzegtermijnen, het outplacement en de carensdag. De wettekst maakt ook werk van de verschillen in de manier waarop arbeiders en bedienden tot nu toe hun ontslag konden aanvechten. Voor april 2014 konden arbeiders zich beroepen op een wet (artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, red.) om hun ontslag te laten motiveren door de werkgever. Oordeelde de rechtbank dat een ontslag onvoldoende gemotiveerd was, dan had de arbeider in kwestie recht op een bijkomende premie van zes maanden loon. In deze procedure lag de bewijslast volledig bij de werkgever, wat ervoor zorgde dat arbeiders regelmatig naar de rechtbank stapten. Voor bedienden gold een andere regeling. Zij konden zich alleen beroepen op het misbruik van ontslagrecht, maar moesten wel zelf voor de bewijslast zorgen. Aangezien dit niet evident is, kwamen dergelijke rechtszaken amper voor. Slaagde een bediende toch in zijn opzet, lag de vergoeding zelden zo hoog als bij arbeiders. Beter documenteren De nieuwe wet op het eenheidsstatuut wil deze discriminatie wegwerken. Concreet gebeurt dat aan de hand van cao nr Over die cao bereikten de sociale partners op 12 februari in de Nationale Arbeidsraad een akkoord. De arbeiders en bedienden voor wie cao nr. 109 geldt - niet in de bouwsector bijvoorbeeld - kunnen sinds begin april 2014 gebruik maken van twee regelingen. Ten eerste krijgt elke werknemers het recht om te weten waarom hij ontslagen is, ten tweede kan hij een procedure inspannen als hij vindt dat zijn ontslag onredelijk is. Die motivatieplicht maakt werknemers ontslaan moeilijker voor werkgevers. In het verleden was een ontslag vrij gemakkelijk te motiveren. De nieuwe cao heeft als gevolg dat werkgevers de loopbaan van hun werknemers beter zullen moeten documenteren in hun personeelsdossiers, onder andere aan de hand van evaluatieverslagen. Een werknemer ontslaan omdat hij slecht presteert, zal minder makkelijk worden als blijkt dat al zijn voorgaande evaluaties goed waren. Elke werknemer kan tot twee maanden na zijn ontslag aan zijn werkgever vragen om dit ontslag te motiveren, als hij dat al niet gedaan heeft. Die aanvraag moet schriftelijk en aangetekend gebeuren. De werkgever moet binnen de twee maanden antwoorden, via een aangetekende brief. Verzuimt de werkgever dit, dan moet hij een boete betalen van twee weken loon, wat een pak minder is dan de zes maanden loon waar arbeiders in het vorige systeem recht op hadden. Cao nr. 109 voorziet een uitzondering op de motivatieplicht bij een ontslag tijdens de eerste zes maanden tewerkstelling, bij het ontslag van interim-werknemers en studenten, bij ontslagen als gevolg van een herstructurering en bij werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Kleinere vergoeding Gaat een werknemer niet akkoord met de motivatie die zijn werkgever aan zijn ontslag geeft, dan kan hij die aanvechten voor de arbeidsrechtbank. De rechtbank kan een ontslag als onredelijk beschouwen als het niets te maken heeft met het gedrag of de geschiktheid van de werknemer, of met de noodwendigheden van het bedrijf. Haalt de werknemer zijn gelijk, dan heeft hij recht op een vergoeding van drie tot zeventien weken loon. Ook dat is flink minder dan de zes maanden waar arbeiders vroeger recht op hadden. De conclusie is dat arbeiders erop achteruitgaan en dat bedienden een stapje voorwaarts zetten. Een van de grootste veranderingen van de Een van de grootste veranderingen van de nieuwe cao is dat bedrijven zullen moeten leren om ontslagmotivaties te schrijven. Corbis nieuwe cao is dat bedrijven zullen moeten leren om ontslagmotivaties te schrijven. Welke termen gaan ze gebruiken? Hoe voorkomen ze discriminatie in hun verwoording? Hoe de geschreven ontslagmotivatie er precies moet uitzien, of hoe lang die moet zijn, zegt de wet niet. De wet zegt wel dat de werkgever concrete redenen moet geven. Vormvereisten voor de geschreven ontslagmotivatie voorziet cao nr. 109 niet. De wet zegt alleen dat de werkgever concrete redenen moet te kennen geven die tot het ontslag hebben geleid, dat dit per aangetekende brief moet én in de juiste taal. Een vereiste lengte voor de ontslagmotivatie is er ook niet. Maar niet meer schrijven dan bijvoorbeeld om redenen zoals besproken zal niet volstaan. Bij iemand die al vijf verwittigingen heeft gekregen, kan het volstaan om daar naar te verwijzen en het meest recente feit concreet te beschrijven. Een werknemer ontslaan omdat hij slecht presteert, zal minder makkelijk worden als blijkt dat zijn voorgaande evaluaties goed waren. Moesten dan niet alle werkgevers in het verleden hun ontslagen motiveren op het C4- formulier? Dat klopt, maar ten eerste was dat niet zo uitgebreid. Er was op het C4-formulier maar plaats voor één regel voorzien. Op het nieuwe formulier is er meer plaats. Ten tweede werd daar uit goodwill vaak iets geschreven zodat de RVA geen reden had om de uitkering van de ontslagen werknemer tijdelijk te schorsen, en ten derde is het C4- formulier eigenlijk bestemd voor de RVA. De nieuwe ontslagmotivatie is gericht aan de werknemer. Zelfs een werkgever die nu beslist om geen motivatie te schrijven, moet toch nog iets noteren op het C4. Werkgevers zullen zeker oppassen met wat en hoeveel ze schrijven. Eens iets op papier staat, kan dat immers tegen hen gebruikt worden. (Bron: HR Square)

3 31 Als dienstverlenend intergemeentelijk samenwerkingsverband richt Haviland zich voornamelijk op projecten rond gemeentelijke bouwwerken en infrastructuur, preventie en bescherming op het werk, noodinterventieplanning, afvalpreventiebeleid, afvalinzameling en afvalverwerking in de regio Halle-Vilvoorde. Al deze markten staan, met het oog op de toekomst, voor heel wat boeiende en belangrijke uitdagingen. HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN UKKEL zal binnenkort een wervingsexamen organiseren voor een (m/v) Preventieadviseur voor de Interne dienst voor preventie en bescherming Voornaamste voorwaarden om deel te nemen aan het examen: in het bezit zijn van een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag (max. 6 maanden) de burgerlijke en politieke rechten genieten voldaan hebben aan de wetten op het taalgebruik in bestuurszaken (SELOR certificaat elementaire kennis: schriftelijk art. 8) ten minste 18 jaar oud zijn houder zijn van een diploma van het hogere onderwijs, van het hogere onderwijs van het korte type of van een Bachelor of gelijkaardig diploma EN van het diploma voor de preventieadviseur niveau II 5 jaar nuttige ervaring hebben. OF houder zijn van het diploma van de middelbare school (algemeen of technisch onderwijs) EN van het diploma preventieadviseur niveau II 10 jaar nuttige ervaring. Maatschappelijk werker / Trajectbegeleider Voornaamste voorwaarden om deel te nemen aan het examen: houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type: bachelor niveau: maatschappelijk werker / assistent in psychologie / trajectbegeleider / human resources management in het bezit zijn van een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag (max. 6 maanden) de burgerlijke en politieke rechten genieten voldaan hebben aan de wetten op het taalgebruik in bestuurszaken (SELOR certificaat elementaire kennis: schriftelijk art. 8) ten minste 18 jaar oud zijn. De kandidaturen vergezeld van de vereiste documenten en het inschrijvingsformulier dienen per aangetekend schrijven gezonden te worden aan het O.C.M.W. van UKKEL, Alsembergsesteenweg 860 te 1180 Brussel, uiterlijk op 26 mei Inlichtingen, inschrijvingsformulieren en examenprogramma kunnen bekomen worden op de personeelsdienst, tel. : of of of Momenteel zijn wij op zoek naar een m/v: Projectmanager Haviland (contractueel) Als projectmanager neem je een centrale plaats in tussen Haviland en haar vennoten (OCMW s, gemeenten, provincie). Je kernopdracht bestaat erin om systematisch de behoeften van de aangesloten vennoten in kaart te brengen, deze te analyseren naar concrete meerwaarden op financieel vlak, efficiëntiewinsten, expertise ten behoeve van de vennoten. Op basis van deze analyse ontwikkel je een aanbod van diensten afgestemd op de behoeften. Je bent een creatieve geest die graag zijn/haar kennis van de wetgeving op overheidsopdrachten op peil houdt. Deze kennis deel je met je collega s en met de vennoten. Daarnaast ben je het centrale aanspreekpunt bij binnenkomende vragen en verzorg je zowel de interne als externe communicatie. Profiel: je hebt een masterdiploma of licentiaatsdiploma in handelsingenieur of in toegepaste economische wetenschappen of in economie of bedrijfskunde. Daarnaast heb je minimum 3 jaar relevante professionele ervaring. Ervaring in de publieke sector is een pluspunt. Flexibele werkuren vormen voor jou geen probleem. Aanbod: een aantrekkelijke vakantieregeling, gratis groepsverzekering en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques. De aanvangswedde bedraagt minimum 3 223,51 euro bruto per maand (A1a). Beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen voor een maximum van 10 jaar, op voorwaarde dat ze relevant is voor de uitoefening van de functie. Interesse? Stuur dan het kandidaatstellingsformulier per mail naar of per post naar Ascento, t.a.v. Eva Dewalheyns, Remylaan 4c, 3018 Leuven. Op vind je het kandidaatstellingsformulier en meer informatie over de functie-inhoud terug. Op vind je meer informatie over de organisatie terug. We verwachten je sollicitatie uiterlijk zondag 11 mei De eerste selectieproef zal plaatsvinden op dinsdag 27 mei HET GEMEENTEBESTUUR VAN OOSTERZELE WERFT AAN: Directeur/directrice GBS in Oosterzele (3 afdelingen) Uw functie en profiel: Als directeur/directrice staat u in voor het mee gestalte geven aan en/of het uitvoeren van het pedagogisch project van de school U biedt de kinderen maximale ontplooiingskansen en accentueert de eigenheid van de school U bevordert de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs en u verhoogt de betrokkenheid van de participanten U stimuleert het eigen beleidsvoerend vermogen door samen te werken binnen de scholengemeenschap U geeft leiding en sturing aan het onderwijzend en beleidsondersteunend personeel. Voorwaarden: U bent Belg of onderdaan van de Europese Unie U geniet de burgerlijke en politieke rechten Uw gezondheidstoestand levert geen gevaar op voor de gezondheid van de leerlingen U bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs van tenminste professionele bachelor (PBA) en een bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) U voldoet aan de taalvereisten zoals bepaald in artikel 19 bis tot en met 19 quinquies U bent van onberispelijk gedrag zoals blijkt uit een uittreksel uit het strafregister (maximaal 3 maanden oud) U voldoet aan de dienstplichtwetten. Ons aanbod: Aanstelling vanaf 01 september 2014 als directeur/directrice basisonderwijs met een proefperiode van 2 jaar. Alle geslaagde kandidaten worden gerangschikt volgens hun resultaat en in de wervingsreserve opgenomen met een geldigheidsduur van 3 jaar. Als de wervingsreserve is samengesteld, wordt overgegaan tot aanstelling van de directeur/directrice. Bijkomende inlichtingen (functiebeschrijving, procedure, ) kan u bekomen bij de personeelsdienst (09/ of De plaats en datum van de selectie wordt later meegedeeld. Interesse? Sollicitaties (brief, CV, kopie van het vereiste diploma en attest uit het strafregister model 2 (max. 3 maanden oud), een uittreksel uit de geboorteakte en een nationaliteitsbewijs) kan u aangetekend of tegen ontvangstbewijs richten aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9860 Oosterzele, uiterlijk op 15 mei 2014 (verzendingsdatum geldt). Franstalige scholen in Brussel en Waals-Brabant zoeken voor september 2014 Vlaamse leraars om les in t Nederlands te geven vakken: nederlands geschiedenis aardrijkskunde wetenschappen wiskunde Voor meer informaties stuur uw C.V. naar Het Havenbedrijf Gent, nv van publiek recht, baat de haven uit en wil, in nauwe samenwerking met zijn klanten, op een duurzame wijze welvaart en groei creëren. We doen dit door de ontwikkeling van de zeehaven als multimodaal platform en door het ter beschikking stellen van kaaien en bedrijfsterreinen. Om het Havenbedrijf te versterken en deze missie te realiseren, zijn we op zoek naar een (m/v): dossierbeheerder personeel JOUW OPDRACHT Als dossierbeheerder personeel ben je verantwoordelijk voor een kwalitatief personeelsbeheer en een correcte loonadministratie. Je bouwt een degelijke kennis van de wet- en regelgeving op en bent een vast aanspreekpunt voor alle medewerkers. JOUW TROEVEN Je weet het eigen werk efficiënt te organiseren en volgt de voortgang van jouw dossiers actief op. Je denkt mee over verdere optimalisatie van de werking. Je legt vlot verbanden tussen de verkregen informatie, speelt adequaat in op wijzigende omstandigheden en hebt interesse voor hoe een organisatie werkt. Je bent een administratieve duizendpoot die een kwalitatief resultaat weet af te leveren. Je bent in het bezit van een professionele bachelor (HOKT) en hebt een eerste relevante werkervaring. informatiebeheerder JOUW OPDRACHT Als informatiebeheerder bied je ondersteuning bij de realisatie van het informatie- en archiefbeleid. Je onderzoekt de noden, mogelijkheden en beperkingen. Samen met een extern expert teken je de beleidslijnen uit. Als interne projectleider ondersteun je de integratie van de nieuwe aanpak binnen de organisatie en ben je een ambassadeur voor alle medewerkers. Je staat in voor sensibilisering, opleiding en ondersteuning van eindgebruikers. JOUW TROEVEN Je hebt ervaring met principes van informatiebeheer en digitaal werken en affiniteit met de technologieën om dit te verwezenlijken. Je hebt een sterk analytisch inzicht en een brede kijk op de organisatie. Je getuigt duidelijk van veranderingsbereidheid en slaagt erin om hiervoor ook een draagvlak bij anderen te creëren. Je bent in het bezit van een professionele bachelor (HOKT) en hebt relevante ervaring in een soortgelijke functie. ONS AANBOD VOOR BEIDE FUNCTIES Een afwisselende job met impact, ruime opleidingskansen en veelzijdige contacten. Een contract van onbepaalde duur in een stabiele, boeiende en toekomstgerichte werkomgeving met een goede werk-privébalans. Een aantrekkelijk loonpakket inclusief maaltijdcheques en een interessante groeps- en hospitalisatieverzekering. Relevante ervaring wordt gewaardeerd. BEN JIJ DE ENTHOUSIASTE COLLEGA NAAR WIE WIJ OP ZOEK ZIJN? Ga naar en ga naar de vacature via de knop bekijk onze jobs. Op de vacaturepagina klik je rechts onderaan op solliciteer nu en vul je het standaard-cv in. De uiterste inschrijvingsdatum is 19 mei Wij staan open voor diversiteit op de werkvloer.

4 32 TECHNISCH-COMMERCIEEL MANAGER VLAANDEREN Fischer België maakt deel uit van de Duitse Fischer Groep, welke meer dan 50 jaar een begrip is in de wereld van bevestigingsoplossingen in de vorm van kunststof, staal en chemische toepassingen. Ze bieden op heden meer dan 6000 hoogwaardige kwalitatieve bevestigingssystemen aan. Teneinde de verkoopsmaatschappij in Mechelen verder te ontwikkelen, is men op zoek naar een: De uitdaging: Je brengt binnen Vlaanderen complexere projecten en hoog gespecialiseerde specifieke technische toepassingen rond bevestigingssystemen in kaart en legt actief contacten met beslissingsnemers. Technische vragen en lastenboeken weet je door te vertalen in het productengamma van Fischer. Je geeft diepgaand technisch advies rond bevestigingssystemen aan eindklanten, installateurs, bouwfirma s en aan studieburelen. Je biedt gericht oplossingen aan en je werkt voorstellen uit op maat van de toepassing. Je geeft input inzake offertes en calculaties en voert zelf de commerciële onderhandelingen rond de projecten. Profiel: Je bent in het bezit van een technisch bachelor- of masterdiploma. Naast je commerciële flair, heb je de technische affiniteit om op projectmatige basis in de diepte te werken. Je hebt ervaring met lastenboeken en projectwerk. Je bent gebeten door het oplossen van problemen en je investeert tijd in analyse. Ervaring in een gelijkaardige rol is vanzelfsprekend. Het aanbod: Fischer België biedt je mogelijkheden om je professioneel te ontplooien en door te groeien binnen een stabiele organisatie. Dit alles aangevuld met een marktconform verloningspakket met firmawagen. Interesse? Neem telefonisch contact op met Jens Meert 09/ Stuur ons gerust een mailtje met je vragen of je cv naar Jobs in te vullen of wilt u adverteren? Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies. T Ik ben een gelukkig mens Werknemers bouwen ervaring op in verschillende jobs. Ze maken professionele keuzes die hun loopbaan in de ene of andere richting sturen. Als het goed is zorgen die ervaring en de keuzes voor een job met een mooi loon, goede extralegale voordelen en uitdagende doorgroeimogelijkheden. Heel soms merkt de werknemer dat hij het wel allemaal mooi op een rijtje heeft, maar ontbreekt het aan mentale rust. Ik had het nodig om even stil te staan bij waar ik mee bezig was., vertelt Geert. Uitgerekend op dat moment kreeg ik een folder van VDAB over loopbaanbegeleiding in handen. Net wat ik nodig had. Talent gebruikt Ik wilde graag met mensen werken, maar daarvoor moest ik een andere richting uit. Gecoacht door een loopbaanbegeleider werkte Geert een traject uit om uiteindelijk op zoek te gaan naar de job die aansloot bij zijn droom. Van mijn loopbaanbegeleider kreeg ik feedback om in mijn CV mijn opgebouwde competenties beter af te stemmen op mijn toekomstplannen. Mijn commercieel talent en ervaring gebruikte ik om mijn netwerk uit te bouwen, mijn stage bij mijn opleiding maatschappelijk werk te onderhandelen en mijn nieuwe baan te vinden. Ik werk nu als arbeidstherapeut. Maar ook mijn kinderdroom om cliniclown te worden, bleef de kop opsteken. Ondertussen bouwde ik ook een organisatie uit die contactclowns begeleidt., vat Geert kort zijn traject van verschillende jaren samen. Rijke ervaring Gesterkt door zijn jarenlange ervaring in verschillende jobs en sectoren bewees Ik had het nodig om even stil te staan bij waar ik mee bezig was Geert heel duidelijk over voldoende dynamiek en doorzettingsvermogen te beschikken. Het hielp hem om zijn carrière te sturen in een richting waar hij zichzelf goed voelt en een meerwaarde kon creëren. Voor Geert is het alvast duidelijk: Door de loopbaanbegeleiding ben ik een gelukkig mens. Ik doe nu wat ik wil. En een deel van mijn droom maakte ik waar. Meer info op vdab.be of bel

5 33 Conservator Bruggemuseum (niveau A4a-A4b) Brugge is een stad in volle ontwikkeling, een stad met ambitie die nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat. Ook jij kunt je steentje bijdragen. J O U W F U N C T I E Je leidt op een kwalitatieve en efficiënte manier een museumgroep en dit binnen het vooropgestelde beleid. Je staat in voor collectievorming, inventarisatie, conservatie en presentatie van de collectie. Je organiseert tentoonstellingen die de internationale uitstraling van de Brugse musea versterken. Brutomaandsalaris op niveau A4a-A4b (zowel met 3 als 5 jaar relevante ervaring): 3 826,65 euro (geïndexeerd). J O U W P R O F I E L Je bent houder van het diploma licentiaat kunstwetenschappen of kunstgeschiedenis met minimum 3 jaar ervaring op stafniveau in het museaal circuit ofwel ben je houder van een ander universitair diploma met 5 jaar ervaring op stafniveau in het museaal circuit. Je hebt grondige kennis van en inzicht in het eigen vakgebied en kennis van de museale en culturele sector. Je geeft leiding op een coachende manier en motiveert medewerkers. Je bent gevoelig voor trends in het eigen vakgebied en de globale museumsector. Je hebt voeling met de maatschappelijke context waarbinnen de musea opereren. Stad Brugge organiseert momenteel drie selectieprocedures met het oog op de contractuele aanstelling van en het vastleggen van een driejarige werfreserve voor (m/v) De vermoedelijke data voor conservator Bruggemuseum: schriftelijke proef: 23 mei 2014 in de voormiddag assessment center: 13, 17 juni 2014 (& 18 juni 2014 als reserve) mondelinge proef: 25 juni Economisch coördinator (niveau A4a-A4b) J O U W F U N C T I E Je versterkt de concurrentiepositie van Brugge en de hele regio als aantrekkelijke regio voor ondernemen, investeren en jobcreatie. Je bouwt het ondernemingsvriendelijk klimaat verder uit, zodat ondernemingen gebruikmaken van de troeven en kwaliteiten van de regio. Je zet in op tewerkstelling en begeleidt ondernemers naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Brutomaandsalaris op niveau A4a-A4b met 5 jaar relevante ervaring: 3 826,65 euro (geïndexeerd). J O U W P R O F I E L Je bent houder van een master- of licentiaatsdiploma (geen specificatie) aangevuld met ten minste 5 jaar relevante ervaring in een leidinggevende middenkaderfunctie. Je hebt een zeer goede kennis van het economisch landschap van de Brugse regio. Je hebt kennis van algemene economische principes en relevante formaliteiten, wetgeving, reglementering Je bent een netwerker met goede organisatie- en coördinatietalenten. Problemen kan je analyseren en oplossen. Je geeft leiding op een coachende manier en motiveert medewerkers. Expert sociale economie (niveau A1a-A2a) J O U W F U N C T I E Je monitort de sociale economie binnen de Brugse regio. Je creëert binnen het beleid van de stad Brugge een gunstig voorwaardenscheppend en ondersteunend klimaat, zodat de sociale economie verder kan groeien. Je helpt de tewerkstellingskansen voor doelgroepen te verhogen en aldus hun integratie in de reguliere economie te bevorderen. Brutomaandsalaris op niveau A1a-A2a: 2 928,63 euro (geïndexeerd). J O U W P R O F I E L Je bent houder van een diploma van licentiaat of master in de economische wetenschappen of in het overheidsmanagement en -beleid ofwel heb je een masterdiploma (zonder specificatie) én 2 jaar ervaring als stafmedewerker of leidinggevende in de sector van de sociale economie. Je hebt kennis van de sociale diensteconomie zowel lokaal als regionaal. Je kan netwerken en je bezit overtuigingskracht. Je bent luisterbereid en proactief. Ons bestuur hecht meer belang aan kwaliteiten en competenties van mensen dan aan leeftijd, geslacht, nationaliteit, etnische afkomst, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing. O N S A A N B O D Aangename werkomgeving, loon volgens wettelijke barema s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering na één jaar tewerkstelling, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer ). Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling. Wil je weten wat jouw nettosalaris zou zijn? Neem dan even contact op met onze dienst Loonadministratie op het nummer: Meer informatie zoals een gedetailleerde functieomschrijving en het selectieprogramma kun je opvragen bij de Personeelsdienst, Riddersstraat 12, 8000 Brugge t H E B J E I N T E R E S S E? Bezorg je motivatiebrief en cv mét opgave van de gevraagde werkervaring en een kopie van het gevraagde diploma uiterlijk maandag 12 mei 2014 per mail, per brief of tegen ontvangstbewijs aan de balie van de Personeelsdienst, Riddersstraat 12, 8000 Brugge t Vermeld duidelijk voor welke functie je je kandidaat wil stellen. OPGELET! Kandidaturen die, op datum van afsluiten, niet vergezeld zijn van het cv met opgave van de gevraagde werkervaring en een kopie van het gevraagde diploma worden niet in aanmerking genomen.

6 34 NOBLE CHOCOLATES nv is een jonge en sterk groeiende onderneming gevestigd op de industriezone in VEURNE. Met onze innovatieve en kwaliteitsvolle chocoladeproducten bereiken wij een wereldwijde afzetmarkt. Creatieve ideeën, originele recepten, het gebruik van verse en natuurlijke ingrediënten alsook het toepassen van nieuwe technieken liggen aan de basis van ons succes. In het kader van verdere expansie wensen wij over te gaan tot de vaste aanwerving van een bijkomende kracht, nl. INTERNATIONAL SALES REPRESENTATIVE Aanwerving exclusief begeleid door ons personeelsadviesbureau. Menen Oostende Zuid-Amerika + Zuid Europa + Azië verkoop chocoladeproducten b2b (ref B) Functie: Na een korte introductie word je verantwoordelijk voor de klantenopvolging in Zuid-Amerika, Zuid Europa en Azië. Hiertoe zal je een netwerk van commerciële contacten onderhouden en verder uitbreiden met het oog op verdere omzetgroei in catering en retail. Je gesprekspartners zijn agenten, invoerders of aankopers van de betere supermarkten. Daarnaast zal je tevens verdelers opsporen en opvolgen. Uiteraard zal je ook deelnemen aan beurzen om aldus in contact te treden met potentiële afnemers die je op een gerichte wijze zal prospecteren. Je rapporteert rechtstreeks aan de directie. Profiel: een gedreven verkoper met een sterke internationale interesse geboeid door de veelzijdigheid van onze producten een hogere opleiding (bijv. marketing) communicatief vaardig en vlot méértalig (E + S + F) getuigen van een initiatiefrijke en resultaatgerichte aanpak bereid tot geregelde verplaatsingen in het buitenland (minimum 40%) wonen in een straal van 30km rond Veurne. Aanbod: een autonome functie met groeikansen een werkomgeving waarin eigen initiatief gestimuleerd wordt aantrekkelijke en aangename producten (Belgische chocolade) unieke concepten bestemd voor een specifiek marktsegment waarin kwaliteit, finesse, pure producten en een optimale service centraal staan aantrekkelijke salariscondities (te bespreken) + voordelen + bedrijfswagen. INTERESSE? Contacteer of stuur cv naar Verdonck Personeelsmanagement of of VG. 1080/B Interesse? Stuur jouw cv naar Twist NV, Vantegemstraat 7, 9230 Wetteren, t.a.v. Mevr. Ellen Coppens, T , Twist nv (www.twist-tobacco.be), in Wetteren, is een jonge dynamische onderneming actief in de niche sector van de roltabak. Het bedrijf beschikt over een exclusieve merkenportefeuille van verschillende soorten roltabak afkomstig uit Zuid-Amerika, Centraal Afrika en Indonesië. Tot de merken behoren Eastwood, Stanley en Kingston. Twist exporteert deze producten binnen Europa en naar diverse overzeese landen. Om de groei van Twist in België professioneel te ondersteunen, zoeken wij een (m/v): SALES REPRESENTATIVE voor de nightshops JOUW UITDAGING Je wordt samen met het sales team medeverantwoordelijk voor de verdere uitbouw van het bestaande klantenbestand en de aanbreng van nieuwe klanten om het marktaandeel van Twist nv in jouw regio/markt te verstevigen. Als Sales Representative Nightshops, werk je van 18u. tot 2u. en bezoek je op geregelde tijdstippen de nachtwinkels in de regio Gent Antwerpen Brussel. Je neemt hun bestellingen op, detecteert opportuniteiten en stelt nieuwe producten voor. De opgenomen bestellingen geef je door aan de interne commerciële dienst. Je blijft het rechtstreekse aanspreekpunt van je klanten en streeft ernaar om op elk ogenblik een perfecte service te leveren. Daarnaast ga je actief op zoek naar nieuwe klanten. Je rapporteert aan de directie. JOUW PROFIEL Je bent een commercieel talent en hebt een zelfstandige en ondernemende persoonlijkheid. Je bent een junior met sterke interesse in een commerciële functie of hebt een eerste ervaring in een gelijkaardige functie. Je bent een vlotte communicator en werkt resultaatgericht. Je ziet opportuniteiten die je kan omzetten in concrete resultaten. Je houdt ervan om op te treden als vertrouwenspersoon en een lange termijn relatie op te bouwen met je klanten. Je hebt een goede kennis van MS Office en spreekt vlot N/F. ONS AANBOD Een verantwoordelijke verkoopfunctie met een belangrijke impact op het bedrijfsresultaat. Een dynamische job met een grote autonomie en veel wisselende contacten. Je komt terecht in een ambitieus en groeiend bedrijf waar het nemen van initiatieven sterk wordt gewaardeerd. Je maakt deel uit van een jong team met een open communicatie. De verloning staat in verhouding tot je profiel en je ervaring en wordt aangevuld met een bedrijfswagen. Compensation &Benefits Een congres dat loont! workshops over verloning en aanverwante thema s Kies zelf de workshops die u wil volgen Gepresenteerd door topspecialisten Praktijkgerichtheid is het sleutelwoord Een ideale gelegenheid om te netwerken met collega s Wanneer? 14 mei 2014 Waar? Business Faculty, Brussel (Neder-over-Heembeek) Meer info op tweet mee! #compben in samenwerking met

Lift-off voor sterkere regionale luchthavens

Lift-off voor sterkere regionale luchthavens Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be

Nadere informatie

Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer

Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer ZATERDAG 15 T/M VRIJDAG 21 februari 2014 www.jobat.be Voor de job van je leven Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer Een conflict op de werkvloer wordt in ons land veel vaker via de

Nadere informatie

Wilt u adverteren? Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be. info@jobatmedia.be 02 467 48 00

Wilt u adverteren? Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be. info@jobatmedia.be 02 467 48 00 Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wilt u adverteren?

Nadere informatie

Meer winkels maar steeds minder zelfstandige handelaars

Meer winkels maar steeds minder zelfstandige handelaars Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wilt u adverteren?

Nadere informatie

RealDolmen zoekt 40 young graduates

RealDolmen zoekt 40 young graduates Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be RealDolmen zoekt 40 young graduates IT-dienstenleverancier RealDolmen wil in september veertig pas afgestudeerde informatici laten starten in zijn acaddemict-traject.

Nadere informatie

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wieland De Hoon

Nadere informatie

LOGISTICS & PRODUCTION PLANNING OFFICER

LOGISTICS & PRODUCTION PLANNING OFFICER Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies De Watergroep is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. We leveren drinkwater aan 2,8 miljoen klanten in 171 Vlaamse

Nadere informatie

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Let s talk + 8.299. JOBS in de kijker. Fusie tussen Ardo en Dujardin Foods goedgekeurd

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Let s talk + 8.299. JOBS in de kijker. Fusie tussen Ardo en Dujardin Foods goedgekeurd Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be

Nadere informatie

Verplicht solliciteren over de landsgrenzen?

Verplicht solliciteren over de landsgrenzen? Op zoek naar nog meer toffe jobs in Limburg? Surf naar Jobat.be/limburg editie Limburg de Jobat.be crew Onze adviseurs luisteren Redactie en reporters tergraag plaatse naar uw verhaal voor het gepaste

Nadere informatie

Kwart cfo s wil nieuwe jobs invullen

Kwart cfo s wil nieuwe jobs invullen ZATERDAG 6 APRIL T/M VRIJDAG 1 2 APRIL 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Onderzoek bij 200 financieel verantwoordelijken Dossier Finance & Consulting Kwart cfo s wil nieuwe jobs invullen Bijna

Nadere informatie

Onderwijstalent staat leerkrachten en directies bij

Onderwijstalent staat leerkrachten en directies bij Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Bart Roggeman1@telenet.be Info nodig? info@jobatmedia.be - 02 467 48 00 Sofie Nauwelaerts - 03 210 03 09 Mieke Van Gheluwe - 03 210

Nadere informatie

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen?

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wilt u adverteren?

Nadere informatie

20.000 vragen via sociale media

20.000 vragen via sociale media ZATERDAG 30 MAART T/M VRIJDAG 5 APRIL 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Dossier TELECOM Klantendienst Mobistar noteert 160.000 online vermeldingen 20.000 vragen via sociale media Telecomoperator

Nadere informatie

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen?

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be

Nadere informatie

Zorg verlenen bij Defensie. Op zoek naar nog meer jobs in Vlaams-Brabant?

Zorg verlenen bij Defensie. Op zoek naar nog meer jobs in Vlaams-Brabant? Op zoek naar nog meer jobs in Vlaams-Brabant? Surf naar Jobat.be/Vlaams-Brabant Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Erik Derycke erik.derycke@jobatmedia.be

Nadere informatie

Wilt u adverteren? Annick Housen - 011 87 83 64

Wilt u adverteren? Annick Housen - 011 87 83 64 Op zoek naar nog meer toffe jobs in Limburg? Surf naar Jobat.be/limburg editie Limburg de Jobat.be crew onze adviseurs luisteren Redactie en reporters tergraag plaatse naar uw verhaal voor het gepaste

Nadere informatie

:LOW X DGYHUWHUHQ" info@jobatmedia.be 02 467 48 00

:LOW X DGYHUWHUHQ info@jobatmedia.be 02 467 48 00 2S ]RHN QDDU QRJ PHHU WRIIH MREV LQ $QWZHUSHQ" 6XUI QDDU -REDW EH $QWZHUSHQ Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies 5HSRUWHU WHU SODDWVH :LOW X DGYHUWHUHQ" Bart Roggeman

Nadere informatie

Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen?

Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wim Verdoodt wim.verdoodt@jobatmedia.be

Nadere informatie

20.000 vragen via sociale media

20.000 vragen via sociale media ZATERDAG 30 MAART T/M VRIJDAG 5 APRIL 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Dossier TELECOM Klantendienst Mobistar noteert 160.000 online vermeldingen 20.000 vragen via sociale media Telecomoperator

Nadere informatie

+6.677 jobs op Jobat.be. FMCG & Retail

+6.677 jobs op Jobat.be. FMCG & Retail ZATERDAG 1 JUNI T/M VRIJDAG 7 JUNI 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Dossier FMCG & Retail Opleiding retailmanagement introduceert werkplekleren in hoger onderwijs Bacheloropleiding stoomt winkelmanagers

Nadere informatie

PipeTech Academy: opleiding pijpfitter voor werkzoekenden en werknemers

PipeTech Academy: opleiding pijpfitter voor werkzoekenden en werknemers Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wilt u adverteren?

Nadere informatie

Europese Commissie blijft aantrekkelijke werkgever

Europese Commissie blijft aantrekkelijke werkgever Op zoek naar nog meer jobs in Vlaams-Brabant? Surf naar Jobat.be/Vlaams-Brabant Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Erik Derycke erik.derycke@jobatmedia.be

Nadere informatie

Drie dagen op de werkvloer, twee dagen in de schoolbanken

Drie dagen op de werkvloer, twee dagen in de schoolbanken ZATERDAG 7 SEP TEMBER T/M VRIJDAG 1 3 SEP TEMBER 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Work & Study geeft hogeschoolstudenten techniek eerste werkervaring Drie dagen op de werkvloer, twee dagen in

Nadere informatie

R&D MANAGER Ref 2015/1332

R&D MANAGER Ref 2015/1332 Ook tijdens de zomer helpt Jobat.be je aan de job van je leven! Solliciteer nu en ontdek deze 8835 JoBS op JoBAt.Be Sodeva Consulting & Development is een ambitieuze HR consultancy organisatie waarin ondernemerschap,

Nadere informatie

+7.653 jobs op Jobat.be. Jobs in oost-vlaanderen. Special. De Vlaamse bouwbedrijven zoeken hun technische kaderleden vooral op de eigen arbeidsmarkt.

+7.653 jobs op Jobat.be. Jobs in oost-vlaanderen. Special. De Vlaamse bouwbedrijven zoeken hun technische kaderleden vooral op de eigen arbeidsmarkt. ZATERDAG 8 T/M VRIJDAG 14 februari 2014 Special Werken in de BouW www.jobat.be Voor de job van je leven 7 op de 10 studenten bouwbachelor komt uit TSo De Vlaamse Confederatie bouw wijst al langer op het

Nadere informatie

Vergrijzing zorgt voor groot tekort aan chauffeurs

Vergrijzing zorgt voor groot tekort aan chauffeurs ZATERDAG 2 8 SEP TEMBER T/M VRIJDAG 4 OKTOBER 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven SPECIAL transport & logistiek 80.000 werknemers in transport en logistiek Vergrijzing zorgt voor groot tekort aan

Nadere informatie

Goede geranten zijn zeldzaam

Goede geranten zijn zeldzaam ZATERDAG 2 T/M VRIJDAG 8 MAART 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Dossier FMCG & Retail Comeos pleit voor bachelor retailmanagement Goede geranten zijn zeldzaam Ook de handel zit verlegen om goed

Nadere informatie

Groeien. of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 7.628 jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz.

Groeien. of besparen? Zelfs Duitsland verandert van mening JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR. + 7.628 jobs op Jobat.be Career Launch vanaf blz. Zaterdag 19 en zondag 20 mei 2012 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen www.jobat.be FREDERIK ANSEEL Wat Bart De Wever onderschat Blz. 3 Geniale ideeën Wie wordt er rijk van? Blz. 4

Nadere informatie

Elke verkoop begint met een neen

Elke verkoop begint met een neen ZATERDAG 27 APRIL T/M VRIJDAG 3 MEI 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Succesvolle verkopers gedragen zich als ondernemers Elke verkoop begint met een neen Dossier SALES & MARKETING Verkopen is

Nadere informatie

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22

WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 SALARISWIJZER 2014 1 6 8 13 22 39 40 WOORD VOORAF 5 OVER DEZE GIDS 6 HOEVEEL VERDIENT DE ASSISTANT? 8 DE BELANGRIJKSTE LOONDETERMINANTEN 13 AANVULLENDE BELONINGSSYSTEMEN 22 EXTRALEGALE VOORDELEN BLIJVEN

Nadere informatie