Passend Onderwijs voor uw kind. SPPOH, presentatie voor ouders (voorjaar 2014)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Passend Onderwijs voor uw kind. SPPOH, presentatie voor ouders (voorjaar 2014)"

Transcriptie

1

2 Passend Onderwijs voor uw kind SPPOH, presentatie voor ouders (voorjaar 2014)

3 Wat is passend onderwijs? Voor de meeste leerlingen is het regulier onderwijs prima, Voor sommige leerlingen is extra ondersteuning nodig. En voor sommige leerlingen is een lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs noodzakelijk. Zo is het nu, en zo blijft het, en toch verandert er heel veel. Verdeling van het aantal leerlingen in het primair onderwijs in de gemeenten Den Haag, Leidschendam- Voorburg en Rijswijk

4 Passend onderwijs Alle vormen van ondersteuning beginnen op de school van het kind, dat in nauwe samenwerking met de ouders, voor ieder kind, een helder omschreven pakket aan basisondersteuning biedt.

5 Passend onderwijs gaat toch over onderwijs? Onderwijs De school werkt met inzet van pedagogische en didactische instrumenten aan de ontwikkeling van de kinderen. Ondersteuning De op een individueel kind gerichte inzet van specifieke pedagogische en/of didactische instrumenten, om het kind te helpen de eigen mogelijkheden volop te benutten. Zorg Hulpverlening aan het kind en/of personen in de omgeving van het kind. Passend Onderwijs gaat vooral over ondersteuning, maar altijd in relatie tot het onderwijs en vaak ook zorg.

6 Handelingsgericht ondersteunen Het gaat altijd om: Hoeveel tijd en aandacht heeft de leerling nodig? Is er aangepast of extra leermateriaal nodig? Moet iets in het gebouw of lokaal aangepast of ingericht worden? Is de inzet van bepaalde deskundigheid nodig? Is samenwerking met een externe partner nodig? Er wordt altijd uitgegaan van de doelen, die voor de ontwikkeling van de leerling worden gesteld.

7 Ondersteuning op drie niveau s Iedere school biedt basisondersteuning. De meeste ondersteuningsvragen kunnen binnen de basisondersteuning worden opgevangen. Voor sommige leerlingen is extra ondersteuning nodig. Soms heeft een school die zelf in huis, soms moet extra ondersteuning de school in gehaald worden. En voor sommige leerlingen is een lesplaats in het speciaal (basis)onderwijs noodzakelijk.

8 Hoe is passend onderwijs in de regio Haaglanden georganiseerd?

9 Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH) 28 schoolbesturen werken daarom samen binnen het samenwerkingsverband SPPOH. SPPOH werkt voor bijna 200 scholen binnen de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Op kun je alle deelnemende scholen en schoolbesturen bekijken. Het aantal leerlingen Binnen SPPOH op 1 oktober 2013:

10 Bestuur: 28 Dagelijks bestuur: 7 Algemeen bestuur: 21 Ondersteuningsplanraad Directeur Bureau SPPOH Coördinatoren Expertiseteam Adviseurs Bureau Expertiseteam

11 Wat doet SPPOH? Samen met de schoolbesturen en de scholen werkt SPPOH aan een dekkend aanbod van ondersteuning, zodat ieder kind goed geholpen kan worden. SPPOH betrekt hierbij de gemeenten en de zorginstellingen, zodat een samenwerkend geheel van onderwijs, ondersteuning en zorg ontstaat. SPPOH steunt de één kind, één gezin, één plan -aanpak.

12 Wat doet SPPOH? De adviseurs passend onderwijs van SPPOH ondersteunen scholen en ouders in situaties waar waarschijnlijk extra ondersteuning nodig is of dringende problemen (dreigen te) ontstaan. SPPOH kan op aanvraag van een schooldirecteur een budget voor een arrangement verstrekken of een toelaatbaarheidsverklaring tot speciaal (basis)onderwijs.

13 Passend Onderwijs: In de praktijk

14 Carien blijft achter met lezen De leerkracht bespreekt dit met de ouders en met de intern begeleider. Afgesproken wordt dat ze in de klas en thuis extra oefent en dat de remedial teacher van de school iedere week een uurtje met haar gaat zitten. En ze gaat naar de oogarts (voor de zekerheid).

15 Als basisondersteuning niet voldoende blijkt Het gesprek gaat dan verder, maar vaak is dan meer expertise nodig. de schoolmaatschappelijk werker en de adviseur passend onderwijs zijn beschikbaar. Onder regie van de intern begeleider wordt bekeken wat nodig is. Ook andere expertise kan betrokken worden bijv. de schoolarts.

16 Carien gaat niet vooruit en is ook erg onzeker Carien is halverwege het schooljaar in groep 4. De schoolprestaties gaan eigenlijk niet meer vooruit en ze is ook wel erg onzeker en stil. In het gesprek met ouders, de leerkracht, de schoolarts en de schoolondersteuningscommissie blijkt dat de ouders echtscheiding overwegen. Besloten wordt het extra oefenen met lezen en rekenen wel door te zetten, maar zonder te veel van Carien te vragen. De ouders gaan met Carien praten over de scheiding en zorgen dat ze in elk geval naar haar dansclubje blijft gaan. Onderzocht gaat worden of Carien geholpen zou zijn met een individueel arrangement. De resultaten van het overleg worden vastgelegd in het groeidocument.

17 Het groeidocument Het groeidocument wordt gebruikt voor aanvragen bij SPPOH. Het laat de voorgeschiedenis zien, wat de stimulerende en de belemmerende factoren voor het kind zijn en wat het ontwikkelingsperspectief van het kind is. Op basis daarvan wordt het ondersteuningsplan gemaakt.

18 Een plan voor Carien Bij het overleg zijn twee deskundigen betrokken. Een GZ-psycholoog, die inmiddels met Carien heeft gesproken, en een ambulant begeleider van de Buitenschool (school voor kinderen met een internaliserende problematiek).

19 Aanvraag voor extra ondersteuning Bij SPPOH wordt een aanvraag voor een individueel arrangement ingediend Voorgesteld wordt: Een ambulant begeleider van de Buitenschool begeleidt Carien en vooral ook de leerkracht bij de eigen leerroute van Carien. Daarbij wordt vooral gelet op het zelfvertrouwen van Carien, omdat ze snel onzeker of zelfs angstig wordt. De leerkracht stimuleert dat Carien in de groep ook sociaal blijft meedoen. De remedial teacher van de school helpt Carien bij lezen en rekenen. Voor Carien wordt specifiek leermateriaal aangeschaft.

20 Klein stukje bureaucratie Het Expertiseteam beoordeelt de aanvraag en brengt advies uit aan de directeur van SPPOH. Binnen 6 weken (in spoedsituaties liefst sneller) wordt het besluit genomen.

21 Aanvraag voor extra ondersteuning Niet bekostigd uit het arrangement, maar wel essentieel in het plan: De ouders hebben inmiddels een mediator in de arm genomen en met de ouders wordt afgesproken dat zij Carien naar dansen blijven brengen. Omdat op school de laatste tijd meerdere echtscheidingssituaties speelden geeft een KIES-coach het team een training.

22 Het expertiseteam neemt een besluit Het expertiseteam bestaat uit: Voorzitter/coördinator SPPOH Secretaris/orthopedagoog Jeugdarts Maatschappelijk werkende Het expertiseteam beoordeelt of gezien de mogelijkheden en de ondersteuningsbehoefte van de leerling het best mogelijke plan wordt voorgesteld. Het besluit is bindend, maar het is mogelijk een second opinion aan te vragen of bezwaar aan te tekenen.

23 Een nieuwe school Dit heet in jargon een BAO/BAOplaatsing en kan met of zonder arrangement plaatsvinden. Voor plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs moet de schooldirecteur in overleg met de ouders bij SPPOH een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Die kan voor kortere of langere duur worden afgegeven.

24 De eigen school Met een individueel arrangement kan een kind gewoon op de eigen school blijven, maar zowel zijn leerkracht als hij of zij zelf worden daarbij extra ondersteund. In de komende jaren is het de bedoeling dat binnen de scholengroepen op stadsdeelniveau groepsarrangementen ontwikkeld worden. Denk bijvoorbeeld aan een basisschool die zich specialiseert op taal-spraakvragen, waar leerlingen van andere basisscholen een aantal dagdelen meedraaien in een trainingsgroep.

25 Meer weten? Ga naar Daar vindt u al deze informatie en nog veel meer. Bijvoorbeeld een kaart van de regio.

26 Bedankt!

Passend Onderwijs: Aan de start. SPPOH Presentatie voor schoolteams voorjaar 2014

Passend Onderwijs: Aan de start. SPPOH Presentatie voor schoolteams voorjaar 2014 Passend Onderwijs: Aan de start SPPOH Presentatie voor schoolteams voorjaar 2014 Passend onderwijs Doel: Ieder kind in staat stellen zich naar de eigen mogelijkheden te ontwikkelen. Uitgangspunten: Het

Nadere informatie

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden)

Ondersteuningsplan SPPOH. (PO Haaglanden) Ondersteuningsplan SPPOH (PO Haaglanden) Een samenvatting van het ondersteuningsplan op basis van de elementen die volgens de MR/GMR van RESPONZ vanuit het (V)SO- van belang zijn bij de beoordeling en

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Onderwijs en ondersteuning op de basisschool. passend onderwijs voor ieder kind.

Onderwijs en ondersteuning op de basisschool. passend onderwijs voor ieder kind. Onderwijs en ondersteuning op de basisschool passend onderwijs voor ieder kind. ...passend onderwijs voor ieder kind. SPPOH 2 Inhoud 1. De basisschool: onderwijs en ondersteuning 3 4. Overleg met ouders

Nadere informatie

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan Ondersteuningsplan 2018-2022 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland Publieksversie Alle leerlingen gaan succesvol naar school dat is onze opdracht en daar werken alle scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring

Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring Bijlage 1: voorstel toelaatbaarheidsverklaring en toelaatbaarheidscommissie PPO Rotterdam Auteur: N. Teeuwen e.a. 1 Versie Datum 27-5-2014 Overzicht besluitvormingstraject Datum: Datum: 12 juni 2014 Projectbestuur

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Ouders. Alle kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past!

Ouders. Alle kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past! Ouders Alle kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past! SAMENWERKINGSVERBAND VOOR PRIMAIR ONDERWIJS ELBURG EPE ERMELO HARDERWIJK NIJKERK NUNSPEET PUTTEN ZEEWOLDE

Nadere informatie

Publieksversie Ondersteuningsplan

Publieksversie Ondersteuningsplan samenwerkingsverband primair onderwijs Publieksversie Ondersteuningsplan Passenderwijs 26.0 Voor elk kind een passend aanbod Passenderwijs is het samenwerkingsverband van scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Van de directie. Beste Ouders, Verzorgers,

Van de directie. Beste Ouders, Verzorgers, Beste Ouders, Verzorgers, Van de directie Einde schooljaar Nog een weekje en dan begint de zomervakantie! Veel kinderen zijn er echt aan toe, een lang schooljaar en vele late voetbalwedstrijden eisen hun

Nadere informatie

1.2 Dynamiek scholengroep

1.2 Dynamiek scholengroep 1.2 Dynamiek scholengroep Schoolbestuur Basisschool St. Anna valt onder het bestuur van de stichting Dynamiek Scholengroep.Dynamiek Scholengroep verzorgt primair onderwijs in de gemeente Horst aan de Maas

Nadere informatie

Ouderbrochure. samenwerkingsverband de Meierij PO

Ouderbrochure. samenwerkingsverband de Meierij PO Ouderbrochure samenwerkingsverband de Meierij PO Wat is passend onderwijs? Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Uitgangspunt van passend onderwijs is dat elk kind recht heeft op goed

Nadere informatie

Arrangementen binnen PasVOrm en de ondersteuning vanuit het expertiseteam. Werkwijze Definitieve versie

Arrangementen binnen PasVOrm en de ondersteuning vanuit het expertiseteam. Werkwijze Definitieve versie Arrangementen binnen PasVOrm en de ondersteuning vanuit het expertiseteam Werkwijze 2016-2017 Definitieve versie 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Arrangementen 2016-2017 3 Individueel arrangement

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? december 2016 Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal

Nadere informatie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie speciaal voor het basisonderwijs Plus: Plezier, Leren, Uniek en Samen 1. De plus van SBO De Springplank: onze visie SBO De Springplank zorgt voor een veilige plek waar iedereen erbij hoort en waar iedereen

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 15VU00 't Palet Samen school zijn! Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1

Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 1 Inleiding De scholen in een samenwerkingsverband stellen minstens eenmaal in de vier jaar een

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

Hoe zit het eigenlijk met Passend Onderwijs?

Hoe zit het eigenlijk met Passend Onderwijs? Hoe zit het eigenlijk met Passend Onderwijs Wat merk ik daarvan in de groep op school Wat merkt mijn kind daarvan Ehm... Wat is dat Passend Onderwijs SWV de Eem legt in deze brochure uit hoe er wordt

Nadere informatie

Gemeenteraad Rhenen

Gemeenteraad Rhenen Gemeenteraad Rhenen 29 10 2014 Voorstellen Fransje van Veen: Directeur PPO de Link (Openbare scholen in Rhenen, Wageningen en Renkum) Voorzitter van oude SWV Veluwe Rijn Vallei tot 1 aug 2014 Bestuurslid

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

ROUTE A: LEERLING WORDT AANGEMELD BIJ EEN BASISSCHOOL

ROUTE A: LEERLING WORDT AANGEMELD BIJ EEN BASISSCHOOL ONDERSTEUNINGTOEWIJZINGSROUTE De toeleiding naar passende ondersteuning vindt plaats op basis van arrangeren. Arrangeren wordt gedefinieerd als het proces om te komen tot een match tussen onderwijsbehoefte

Nadere informatie

Kader arrangeren en indiceren

Kader arrangeren en indiceren Kader arrangeren en indiceren Versie vastgesteld door het bestuur van SPPOH op 4 juni 2014 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding blz. 1 1.2 Doel van het kader blz. 1 1.3 Uitgangspunten voor het kader blz. 2 2. Procedure

Nadere informatie

Ervaringen en wensen van scholen m.b.t. passend onderwijs

Ervaringen en wensen van scholen m.b.t. passend onderwijs Ervaringen en wensen van scholen m.b.t. passend onderwijs Resultaten van vragenlijst (samenvatting) Naam SWV: Samenwerkingsverband IJssel Berkel (PO250) Datum opstelling: 2 december 207 Datum bespreking

Nadere informatie

Procedure aanvragen Toelaatbaarheidsverklaring

Procedure aanvragen Toelaatbaarheidsverklaring Procedure aanvragen Toelaatbaarheidsverklaring Bij dit document hoort de Handleiding aanvraag TLV, te vinden op www.zeeluwe.nl Deze handreiking is opgesteld voor besturen en scholen van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen.

Voor wat betreft de financiën ligt de prioriteit bij de interne begeleiding op de basisscholen. Zoetermeer, april 2014. NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS NUMMER 10 Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en extra ondersteuning Versie 24 juni 2014 Het bestuur van het Samenwerkingsverband Passend

Nadere informatie

Verslag Wat ouders verwachten van Passend onderwijs - Amsterdam

Verslag Wat ouders verwachten van Passend onderwijs - Amsterdam Verslag Wat ouders verwachten van Passend onderwijs - Amsterdam Thema: Passend onderwijs in Amsterdam: wat verandert er volgend schooljaar voor mijn kind Organisatie: Onderwijs Consumenten Organisatie

Nadere informatie

Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing

Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing Toewijzingsprotocol Commissie Ondersteuningstoewijzing Protocol ondersteuningstoewijzing 1 mei 2016 Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs heeft een regionaal samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad

Jaarverslag Ondersteuningsplanraad Jaarverslag Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal, Moerdijk en omgeving 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 De OPR van samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal,

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar Handreiking september 2016 Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs pag. 5-7 C. Speciaal onderwijs pag. 8-11 D. Aanmelding rechtstreeks

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2019-2021 Prinses Beatrixschool P.W.A. Park 602 3905 DR Veenendaal tel. 0318-522807 e-mail. beatrixschool@gavescholen.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs: geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte om maatwerk

Nadere informatie

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen.

Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3. Ondersteuningstoewijzing: de route Ondersteuningstoewijzing gaat over de wijze waarop leerlingen die extra ondersteuning behoeven die ondersteuning kunnen ontvangen. 4.3.1. Route bij verwijzing, gemeenschappelijk

Nadere informatie

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband Unita en

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL

AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL AANMELDING EN ZORGPLICHT S(B)O-SCHOOL (Leerling staat nog niet ingeschreven bij een school) Aanmelding S(B)O school en voorwaarden Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Ouders moeten

Nadere informatie

Verbreden, verdiepen en versterken

Verbreden, verdiepen en versterken Verbreden, verdiepen en versterken voor optimale ontwikkelingskansen voor kinderen Samenvatting Ondersteuningsplan Sine Limite 2018-2022 juni 2018 Vooraf: Ondersteuningsplan hoe & wat Vanaf schooljaar

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE BRON SPIESHEEM NJ VEENENDAAL TEL

BASISSCHOOL DE BRON SPIESHEEM NJ VEENENDAAL TEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL BASISSCHOOL DE BRON SPIESHEEM 54 3907 NJ VEENENDAAL TEL. 0318-508510 E-MAIL: DEBRON@GAVESCHOLEN.NL PASSEND ONDERWIJS - ELKE SCHOOL ZORGPLICHT?! Met het ingaan van de Wet passend

Nadere informatie

Alle kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past!

Alle kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past! Voorschoolse instellingen en instanties Alle kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past! SAMENWERKINGSVERBAND VOOR PRIMAIR ONDERWIJS ELBURG EPE ERMELO HARDERWIJK

Nadere informatie

Basisondersteuning in het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek

Basisondersteuning in het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek Mei 2018 Basisondersteuning in het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek In het samenwerkingsverband is voor ieder kind een plek en krijgt het de gelegenheid zich binnen zijn/haar

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Regio 30-08

Passend Onderwijs. Regio 30-08 Passend Onderwijs Regio 30-08 SYSTEEM VAN DOORVERWIJZEN 4 16 jaar WSNS en LGF De aanleiding Nadelige effecten? Nog steeds vallen leerlingen tussen wal en schip Nog steeds moeten ouders zoeken naar een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies Passend Onderwijs in Friesland hoe zit dat precies Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop in het onderwijs extra ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden wordt gegeven.

Nadere informatie

ADVIES. in het geding tussen: [bezwaarden], wonende te [woonplaats], bezwaarden gemachtigde: de heer mr. C.J. Driessen

ADVIES. in het geding tussen: [bezwaarden], wonende te [woonplaats], bezwaarden gemachtigde: de heer mr. C.J. Driessen 108110 - bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring; de deskundigen die adviseren over de aanvraag voor een tlv moeten hun advies onpartijdig en objectief kunnen formuleren. ADVIES in het geding tussen:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap

Schoolondersteuningsprofiel. SO Onder de Kap Schoolondersteuningsprofiel SO Onder de Kap 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde het College van Bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE

in het geding tussen: de heer A, wonende te B, bezwaarde het College van Bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 106806 - Het bezwaar tegen de afwijzing van een tlv voor het sbo is gegrond omdat het besluit onbevoegd is genomen en is gebaseerd op deskundigenverklaringen die het besluit niet dragen. ADVIES in het

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum 6 juli 2014 Versie 0.1nmp en fnc Inleiding: In dit document worden de ondersteuningsstructuren van het Lorentz Lyceum beschreven. Het Lorentz Lyceum vindt het bieden

Nadere informatie

Scholen. Alle kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past!

Scholen. Alle kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past! Scholen Alle kinderen naar de juiste school, zodat zij het onderwijs ontvangen dat bij hen past! SAMENWERKINGSVERBAND VOOR PRIMAIR ONDERWIJS ELBURG EPE ERMELO HARDERWIJK NIJKERK NUNSPEET PUTTEN ZEEWOLDE

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Het Ondersteuningsprofiel

Het Ondersteuningsprofiel Het Ondersteuningsprofiel Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. Dit betekent dat zij vanaf dat moment ieder leerling die (extra) ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO Positie van de intern begeleider in de school binnen Passend Onderwijs Apeldoorn PO Inleiding: Alle basisscholen in ons SWV hebben een intern begeleider. Historisch gezien is er een intern begeleider sinds

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning

Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Versie 1 september 2017 Reglement voor de commissie toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs clusters 3 en 4 en toekenning extra ondersteuning Samenwerkingsverband passend

Nadere informatie

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!!

Passend Onderwijs in PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! Passend Onderwijs in 23-02 PO; de wereld verandert niet op 1 augustus 2014!! misverstanden 1. Zorgplicht is plaatsingsplicht en dus inclusief onderwijs 2. Er komt een buslading zorgleerlingen bij Maar

Nadere informatie

van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K)

van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K) memo aan: schoolbesturen en scholen Passend primair onderwijs N-K van: werkgroep werkgebieden; Astrid Ottenheym (directeur Passend primair onderwijs N-K) datum: 10 juni 2015 onderwerp: werkwijze inzet

Nadere informatie

Concept projectplan Steunpunt Hoogbegaafdheid

Concept projectplan Steunpunt Hoogbegaafdheid Concept projectplan Steunpunt Hoogbegaafdheid Procesbeschrijving Bij het vormgeven aan het project Hoogbegaafdheid hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden, waaronder met andere samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Loket Plein 013

Huishoudelijk reglement Loket Plein 013 Huishoudelijk reglement Loket Plein 013 1. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: 1. Commissie: de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring als bedoeld in artikel 18a lid 11 van de WPO; 2. Loket Plein

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan A. Algemeen deel Leerling Naam leerling: Geboortedatum: Geslacht: Groep: Schoolloopbaan: Schooljaar: Datum aanmaak document: Datum aanpassing(en): Opvoedsituatie Naam ouder(s)/verzorger(s)/voogd:

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen.

Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Ondersteuningsstructuur voor passend onderwijs in de Viviani scholen. Algemeen: Alle scholen hebben in hun School Ondersteunings Profiel uitgewerkt en verantwoord hoe er invulling wordt gegeven aan de

Nadere informatie

Samenvatting. Aanvulling op het ondersteuningsplan ten behoeve van beleid kalenderjaar 2017 RSV Breda PO 30-03

Samenvatting. Aanvulling op het ondersteuningsplan ten behoeve van beleid kalenderjaar 2017 RSV Breda PO 30-03 Samenvatting Aanvulling op het ondersteuningsplan 2014-2018 ten behoeve van beleid kalenderjaar 2017 RSV Breda PO 30-03 Inleiding In januari 2017 heeft het bestuur van het RSV Breda PO 30-03 de aanvulling

Nadere informatie

Samenvatting verwachtingen

Samenvatting verwachtingen Verslagformat Wat ouders verwachten van Passend onderwijs Dit verslag is gemaakt in het kader van het project Wat ouders verwachten van Passend onderwijs. In dit project wordt de mening van ouders gevraagd

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Een inschrijving is iets andere dan een aanmelding.

Nadere informatie

Notitie zorgplicht voor de scholen

Notitie zorgplicht voor de scholen Notitie zorgplicht voor de scholen pagina 1 van 7 Zorgplicht voor de scholen In het kader van de Wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

ADVIES. D, gevestigd te B, het bevoegd gezag van C te E, een school voor speciaal basisonderwijs, verweerder

ADVIES. D, gevestigd te B, het bevoegd gezag van C te E, een school voor speciaal basisonderwijs, verweerder 107766 De zorgplicht voor het vinden van een andere passende school rust op de school van aanmelding, ook als de leerling nog staat ingeschreven bij een andere school in het geding tussen: mevrouw A, wonende

Nadere informatie

Zorglandschap specialistische jeugdhulp Presentatie voor de conferentie Passend Onderwijs 5 en 6 oktober.

Zorglandschap specialistische jeugdhulp Presentatie voor de conferentie Passend Onderwijs 5 en 6 oktober. Zorglandschap specialistische jeugdhulp Presentatie voor de conferentie Passend Onderwijs 5 en 6 oktober. Jan Menting, Ambassadeur Zorglandschap Ingeborg Visscher, Projectleider ondersteuningsteam Zorglandschap

Nadere informatie

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk 1: En wat kunnen jullie betekenen voor hoogbegaafde kinderen. Het is aan de school om aanbod te hebben voor hoogbegaafde

Nadere informatie

Ouderbeleid Stromenland

Ouderbeleid Stromenland Ouderbeleid Stromenland De wijze waarop ouders bij passend onderwijs worden betrokken verschilt per platform. Er is wel een gezamenlijk kader, dat in dit hoofdstuk wordt behandeld. De platforms zullen

Nadere informatie

TERUGBLIK 2016: PASSEND ONDERWIJS VOOR ELKE LEERLING

TERUGBLIK 2016: PASSEND ONDERWIJS VOOR ELKE LEERLING SAMENWERKINGSVERBAND TERUGBLIK 2016: PASSEND ONDERWIJS VOOR ELKE LEERLING JAARBERICHT SAMENWERKINGSVERBAND VO 2 SAMENWERKINGSVERBAND INHOUD VOORWOORD 3 ORGANISATIE 4 BESTUUR EN MEDEZEGGENSCHAP 4 SWV AM:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

Op weg naar Passend Onderwijs in Zuidwest Friesland

Op weg naar Passend Onderwijs in Zuidwest Friesland Passend Onderwijs Op weg naar Passend Onderwijs in Zuidwest Friesland Pyt Nauta, OOP-dag 7 november 2017 Waarom deze ontwikkeling? Ouders manifesteren zich Maatschappelijk perspectief Jarenlange pogingen

Nadere informatie

Informatie Centrum Onderwijs Zoetermeer Nieuwsbrief Passend Onderwijs Nummer 2 november 2016

Informatie Centrum Onderwijs Zoetermeer Nieuwsbrief Passend Onderwijs Nummer 2 november 2016 Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief passend onderwijs. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de twee flexvoorzieningen die in Zoetermeer aanwezig zijn; de Time Out en het doorstart arrangement

Nadere informatie

Proces toeleiding tot extra ondersteuning SWV PO De Kempen met ingang van versie juni 2016

Proces toeleiding tot extra ondersteuning SWV PO De Kempen met ingang van versie juni 2016 Proces toeleiding tot extra ondersteuning SWV PO De Kempen met ingang van 1-8-2016 versie 0.6 2 juni 2016 1. Inleiding Deze notitie is een concretisering van de uitgangspunten, principes en motieven uit

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN ROUTEPLANNER BIJ GROEIDOCUMENT HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN Bronnen: Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam (Pameijer, Van Beukering & De Lange, 2009, ACCO) Handelingsgerichte

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014 PASSEND ONDERWIJS Auticafe Castricum 24 september 2014 PROGRAMMA VAN VANAVOND 20.05 presentatie Susan Walstra Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV PO) 20.30 presentatie Marjolijn Loos samenwerkingsverband

Nadere informatie

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 107261 in het geding tussen: ADVIES mevrouw A, wonende te Amsterdam, verzoekster, en Stichting B, gevestigd te Houten, het bevoegd gezag van C, verweerder gemachtigde: de heer mr. S.G. van der Galiën 1.

Nadere informatie

Bezwaar toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs is ongegrond, omdat de school handelingsverlegen is geworden.

Bezwaar toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs is ongegrond, omdat de school handelingsverlegen is geworden. 108180 - Bezwaar toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs is ongegrond, omdat de school handelingsverlegen is geworden. ADVIES in het geding tussen: [bezwaarde], wonende te [woonplaats], bezwaarde

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS

TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS TOELICHTING AANMELDING EN ZORGPLICHT REGULIERE PO-SCHOOL SWV PASSENDWIJS Aanmelding reguliere school en voorwaarden De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Lia van Meegen Schoolondersteuningsprofiel februari 2012 Wat staat in de wetsvoorstellen? Wat is een schoolondersteuningsprofiel? Wat is een ondersteuningsplan? Wat is een ondersteuningsplanraad? Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2017-2018 OBS Annie M.G. Schmidtschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool OBS Annie M.G. Schmidt. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Periode van het moment van aanmelding tot het bericht van toelating op de meest passende plek Periode van 6 weken!

Periode van het moment van aanmelding tot het bericht van toelating op de meest passende plek Periode van 6 weken! Uitwerkingen ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan van het SWV staat op hodlijnen aangegeven hoe procedures op hodlijnen verlopen. Deze toelichting is een uitwerking van de in het ondersteuningsplan

Nadere informatie

Minister Marga Klompéschool

Minister Marga Klompéschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Minister Marga Klompéschool Algemene gegevens School Minister Marga Klompéschool BRIN 17RX Directeur R. van der Veer Adres Robert Kochplaats 346-348 Telefoon

Nadere informatie

Vastgesteld op: Advies MR Looptijd: Schoolondersteuningsprofiel versie 1.2

Vastgesteld op: Advies MR Looptijd: Schoolondersteuningsprofiel versie 1.2 Vastgesteld op: 11-1-2016 Advies MR 16-4-2016 Looptijd: 2016-2020 Schoolondersteuningsprofiel versie 1.2 Schoolondersteuningsprofiel Wat is een schoolondersteuningsprofiel? Een school is betrokken bij

Nadere informatie

De verwijdering is redelijk is omdat de school niet meer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling ADVIES

De verwijdering is redelijk is omdat de school niet meer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling ADVIES 107880 - De verwijdering is redelijk is omdat de school niet meer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling in het geding tussen: ADVIES de heer A en mevrouw B, wonende te C, verzoekers,

Nadere informatie