19 september 2013 Versie 3 NL , P13-17 PAGINA. Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: 'Houvast, voor elkaar'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "19 september 2013 Versie 3 NL45159.044.13, P13-17 PAGINA. Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: 'Houvast, voor elkaar'"

Transcriptie

1 1 van 7 Geachte heer/mevrouw, Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: 'Houvast, voor elkaar' Enschede, 19 september 2013 We nodigen u uit om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van een online zelfhulpcursus voor mensen waarvan de partner kanker heeft of dit overleefd heeft. We willen in deze brief u graag meer informatie geven over het onderzoek en uitleggen wat deelname voor u betekent. Daarna kunt u zelf kiezen of u mee wilt doen aan het onderzoek. Lees de informatie rustig door. Bespreek de inhoud eventueel met uw partner en/of vrienden en familie. Als u na het lezen van de brief nog vragen heeft, kunt u terecht bij de onderzoeker Nadine Köhle. U vindt haar contactgegevens onderaan deze brief. Het onderzoek Partners van mensen die kanker (overleefd) hebben, hebben vaak te kampen met (lichamelijke) stress, vermoeidheid, of negatieve gevoelens als verdriet of eenzaamheid. Om deze partners van kankerpatiënten te helpen om te gaan met de veeleisende situatie, is de cursus Houvast, voor elkaar ontwikkeld. De cursus is ontwikkeld door de Universiteit Twente, met steun van KWF Kankerbestrijding/ Stichting Alpe d HuZes. Omdat het hier om een nieuwe cursus gaat, is er een wetenschappelijk onderzoek aan gekoppeld dat inzicht moet geven in het effect van deze zelfhulpcursus. Dit betekent dat de cursus voorlopig alleen beschikbaar is voor mensen die ook deelnemen aan het onderzoek. Hieronder vindt u eerst informatie over de cursus, daarna over het onderzoek. De cursus Houvast, voor elkaar 1. In welke situaties kan deze cursus ondersteuning bieden? - Uw partner wordt behandeld. U merkt dat u moe wordt en uw uithoudingsvermogen en uw relatie worden op de proef gesteld. U maakt zich nog steeds erge zorgen over de afloop van de behandeling. De cursus ondersteunt u zodat u het op een goede manier kunt volhouden en jullie relatie meegroeit met de situatie. - De behandeling is achter de rug en is geslaagd. U bent ontzettend opgelucht. Maar ook erg moe. Er is sprake van een korter of langer herstelproces van uw partner. Nu gaat u pas merken wat het allemaal van u gevraagd heeft en u gaat inzien wat er allemaal veranderd is door de ziekte. Dan kunt u de cursus gebruiken om (met terugwerkende kracht) te verwerken wat er is gebeurd en te communiceren met uw partner over wat jullie hebben meegemaakt en wat dit betekent voor hoe jullie samen verder willen. - De behandeling is achter de rug en jullie zijn geconfronteerd met een slechte prognose. De cursus kan dan ondersteuning bieden in het samen omgaan daarmee. 2. Sluit de cursus voldoende aan bij mijn persoonlijke situatie? Dit is een belangrijk punt. Er zijn grote verschillen in persoonlijke situaties. Welke vorm van kanker heeft uw partner? Hoe lang geleden is dit ontdekt? In welke fase van de behandeling zit hij of zij? Wat is de prognose? Hoe is jullie gezinssituatie? Welke leeftijd hebben u en uw partner? Het is natuurlijk ondoenlijk om hier met alle factoren rekening te houden. Dan worden de teksten heel lang en saai. Toch blijkt uit onderzoek en uit interviews met partners van mensen met kanker dat een aantal thema s en processen bij (bijna) iedereen speelt. We beschrijven deze thema s en processen op een algemene maar wel persoonlijke manier. U kunt er dan uithalen wat voor u relevant is. De oefeningen helpen u om de thema s toe te passen op uw persoonlijke situatie en hoe u en uw partner met deze moeilijke periode omgaan.

2 2 van 7 3. Ik heb maar weinig tijd en ruimte. Is daar rekening mee gehouden? We hebben ervoor gekozen om deze cursus licht te houden. We reiken korte informatieve teksten aan, u kunt de tips en helpende ervaringen van lotgenoten bekijken. Mogelijk zit daar iets bij wat op uw situatie van toepassing is en wat u als helpend ervaart. We reiken wat korte oefeningen aan die u direct kunt uitproberen als ze u aanspreken. We raden aan om er ca 1-1,5 uur per week mee bezig te zijn. De thema s en inhoud van deze cursus zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met mensen die zelf een partner met kanker hebben (gehad). Zij geven aan dat de relatie, communicatie en veerkracht (het volhouden) de belangrijkste uitdagingen zijn voor partners van mensen met kanker. Zij hebben zelf informatie en inzichten gemist toen zij zich midden in deze moeilijke periode van hun leven bevonden. Juist deze informatie en inzichten willen we u aanreiken. 4. Welke thema s komen aan de orde? De cursus bestaat uit zes basislessen. Elke les wordt één thema behandeld. De thema s zijn: Les 1: Je klein voelen en groot houden: omgaan met je eigen emoties en behoeften Les 2: Het veerkrachtplan: hoe zorg je dat je het volhoudt? Les 3: Mijn verstand maakt overuren Les 4: Wat is nu eigenlijk echt belangrijk? Les 5: Heel bang, enorm moe en momenten om van te genieten Les 6: De kunst van het in gesprek blijven Wij raden u aan om al deze thema s door te nemen en de oefeningen te doen, juist wanneer u erg moe bent en niet meer weet waar u het zoeken moet. Deze cursus kan dan een klein rustpunt worden in de week, een kort moment van reflectie en een pas op de plaats. Dan weet u waarschijnlijk weer beter wat u te doen staat, wat u wel en niet wilt, en boort u hopelijk een nieuwe bron van energie aan. Afhankelijk van uw ervaringen en het ziekteproces of herstel van uw partner kunt u dan overwegen of u nog een van de twee aanvullende lessen wilt doen: Het leven weer oppakken na de behandeling Een goede laatste periode 5. Hoe kan ik gebruik maken van deze cursus? In principe duurt elke les één week. U krijgt toegang tot de volgende les, als u de vorige les hebt afgerond. In drukke periodes kunt u ervoor kiezen om iets langer (maximaal 2 weken) over een les te doen. Naast de zes basislessen kunt u nog voor één van de twee aanvullende lessen kiezen. In het totaal duurt de cursus dus minimaal 6 weken, en maximaal 14 weken. U krijgt steeds via bericht als de nieuwe les geopend is. U kunt de lessen overal en op elke tijd doen, als u internet hebt en uw inloggegevens. De cursus is ook te gebruikten vanaf een tablet (bijvoorbeeld IPad). 6. Hoe zijn de lessen opgebouwd? Alle lessen starten met een korte informatieve tekst om de verschillende processen te beschrijven die een rol kunnen spelen als partner van een kankerpatiënt. De teksten worden aangevuld met korte psychologische oefeningen die aansluiten bij het onderwerp van de les. De lessen gaan over (1) het herkennen en omgaan met eigen emoties, (2) het onderkennen van de gevolgen van chronische stress en het omgaan daarmee, (3) piekeren en negatieve gedachten, (4) het herkennen van waarden in het leven en in de relatie en het leven hiernaar, (5) het belang van communicatie en (6) het vriendelijk zijn voor jezelf. Naast de teksten en oefeningen ontvangt u ook praktische informatie, tips en referenties naar relevante websites en organisaties en de lessen bevatten ook gedichten of inspirerende teksten. U kunt ervoor kiezen om sms jes te ontvangen met korte inspirerende teksten. Om lotgenotencontact mogelijk te maken krijgt u de mogelijkheid om (1) antwoorden op sommige oefeningen te delen met andere cursisten, (2) om zelf tips of adviezen toe te voegen, en (3) om in contact te komen met andere deelnemers via persoonlijk contact. Om de anonimiteit voor lotgenotencontact te kunnen garanderen kunt u een nickname aanmaken. U beslist zelf of u wel of niet van de mogelijkheden gebruik wilt maken.

3 3 van 7 Wie kunnen deelnemen aan het onderzoek? Bent u 18 jaar of ouder? Bent u partner van iemand die kanker heeft (overleefd)? Bent u bereid om elke week ongeveer uur met de onlinecursus bezig te zijn? Heeft u toegang tot internet? Beheerst u de Nederlandse taal goed? Heeft u geen last van zeer ernstige psychische problematiek? Bent u op dit moment niet onder behandeling van een psycholoog of psychiater? Bent u in de afgelopen drie maanden niet gestart met medicatietherapie voor stemmings- of angstklachten? Dan is de cursus Houvast, voor elkaar! iets voor u! Doel van het onderzoek Met het onderzoek willen we nagaan of het volgen van de cursus partners van mensen die kanker hebben of gehad hebben, kan helpen bij het omgaan met de veeleisende situatie. Verder wordt gekeken of stress, psychische of lichamelijke klachten die kunnen optreden hiermee voorkomen of verminderd kunnen worden. Daarnaast willen we met dit onderzoek bekijken hoe de onlinecursus het beste aangeboden kan worden. In het onderzoek vergelijken we twee manieren van het aanbieden van de onlinecursus. De inhoud van de cursus is bij beide varianten hetzelfde, maar er wordt gevarieerd op de manier van begeleiding (zie paragraaf hieronder). Om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de onlinecursus (bijvoorbeeld tijd die op de website doorgebracht wordt, afronden van oefeningen, gebruik maken van sms jes of in contact komen met lotgenoten) zullen alle acties op de website van de onlinecursus Houvast, voor elkaar anoniem gemonitord worden. Uitvoering van het onderzoek: 3 groepen We vragen de deelnemers van dit onderzoek om vier keer een vragenlijst in te vullen. In het onderzoek vergelijken we antwoorden op deze vragenlijsten van de drie groepen mensen. Wanneer u zich aanmeldt voor het onderzoek, kunt u in één van de volgende drie groepen terecht komen: 1. U volgt de onlinecursus Houvast, voor elkaar en u wordt begeleid door een persoonlijke begeleider. 2. U volgt de onlinecursus Houvast, voor elkaar en u krijgt automatisch aangemaakte ondersteunde s op basis van uw antwoorden. 3. U komt op een wachtlijst en volgt een onlinecursus met automatisch aangemaakte ondersteunde s na drie maanden (start drie maanden na de aanmelding). Om de verdeling over de drie groepen eerlijk te maken zal er voor iedere deelnemer worden geloot in welke groep hij/zij terecht komt. Aan de uitslag van de loting kunnen wij niets veranderen. Begeleiding Als u in de eerste groep terecht komt heeft u wekelijks contact met een begeleider. Deze begeleiders zijn getrainde en gesuperviseerde vierdejaarsstudenten Psychologie van de Universiteit Twente. Zij zijn getraind in het geven van de begeleiding en worden begeleid door de ervaren psychologen van de Universiteit Twente. De persoon die u begeleidt zal altijd dezelfde persoon zijn. De begeleider stuurt op een met u afgesproken dag een . Daarin staan vragen over de vorderingen van de afgelopen week en vragen over mogelijke knelpunten en problemen. Van u wordt verwacht dat u op de afgesproken dag een antwoord in een terugstuurt. De begeleider geeft binnen 2 à 3 werkdagen feedback op de en maakt of bevestigt een nieuw contact voor de week erna. De verstuurde e- mails van de begeleider en de ontvangen s van u zullen anoniem opgeslagen worden voor eventuele analyse na afloop van het onderzoek (zie verder onder kopje privacy ).

4 4 van 7 Wanneer u in de tweede groep zit, krijgt u automatisch aangemaakte ondersteunende s op basis van uw antwoorden. Hoe werkt het onderzoek? Als u geïnteresseerd bent in het onderzoek, kunt u zich aanmelden op de website Toestemming geven Als u besluit om aan het onderzoek deel te nemen, kunt u op de website testen of u voldoet aan de toelatingscriteria die onder het kopje Wie kunnen deelnemen aan het onderzoek? zijn genoemd. Indien u voldoet aan de toelatingscriteria, kunt u zich aanmenden op de website. U krijgt dan per post deze brief en een toestemmingsformulier thuisgestuurd. Uw aanmelding is definitief als u het toestemmingsformulier hebt ingevuld en ondertekend. Het toestemmingsformulier stuurt u vervolgens zo snel mogelijk naar de onderzoekers in de bijgevoegde antwoordenvelop (postzegel is niet nodig). Ter informatie vindt u het toestemmingsformulier ook op deze website. Korte vragenlijst over hoe u zich voelt Nadat u toestemming heeft gegeven voor deelname aan het onderzoek, vragen we u een korte online vragenlijst (16 vragen) in te vullen over hoe u zich voelt. Hiervoor ontvangt u per een uitnodiging. Afhankelijk van uw antwoorden op de vragen kan het zijn, dat u éénmalig telefonisch benaderd wordt voor het afnemen van een extra vragenlijst. Dit doen we om uit te sluiten dat mensen met te ernstige klachten mee doen aan het onderzoek. De meeste mensen zullen echter niet gebeld worden en zullen meteen te horen krijgen, of ze mee kunnen doen aan het onderzoek. Vragenlijst invullen en loting Als u toestemming heeft gegeven en voldoet aan de toelatingscriteria, krijgt u het verzoek een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bevat vragen over uw gezondheid en de gevolgen van de ziekte op u als partner van een kankerpatiënt. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten. Na ontvangst van uw ingevulde vragenlijst vindt de loting plaats. U ontvangt per de uitslag van de loting: of u volgt de onlinecursus Houvast, voor elkaar met persoonlijke begeleiding, of u volgt de onlinecursus Houvast, voor elkaar met automatisch aangemaakte ondersteunende , of u komt tijdelijk op een wachtlijst. U ontvangt ook een link om te kunnen beginnen met de cursus als u bent ingeloot voor één van de twee versies van de onlinecursus. Na afloop van het onderzoek Na afloop van het onderzoek zijn we van plan om nog enkele deelnemers te benaderen voor vervolgonderzoek in het kader van de deelname aan dit onderzoek. Het is belangrijk te beseffen dat u zelf beslist of u deel wilt nemen aan vervolgonderzoek. Wat wordt er van u verwacht? De cursus De onlinecursus kunt u thuis (of op een andere gewenste locatie met internetverbinding) en op voor u geschikte tijden volgen. U hebt alleen baat bij de cursus als u gedurende de looptijd van de cursus zelf aan de slag gaat met de cursus. Per week bent u gemiddeld uur zelfstandig bezig met de lessen. Vragenlijsten Voor het onderzoek maken we gebruik van online vragenlijsten. Het is van belang dat zowel deelnemers van de onlinecursus, als mensen die op een wachtlijst staan, de vragenlijsten invullen. De vragenlijsten gaan onder andere over uw welbevinden, de gevolgen van de ziekte op u als partner van een kankerpatiënt en mindfulness. Het invullen van deze vragenlijsten vindt plaats op 4 verschillende momenten: vooraf aan de start van het onderzoek, direct na afloop van het onderzoek, en zes en twaalf maanden na de start van het onderzoek. Het invullen van de vragenlijsten neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

5 5 van 7 Voor- en nadelen van de deelname Voordelen van deelname zijn: - U krijgt gratis een onlinecursus aangeboden. Ook wanneer u op een wachtlijst terecht komt krijgt u de mogelijkheid na afloop van het onderzoek (3 maanden na de loting) alsnog een cursus te volgen. - We verwachten dat de onlinecursus u zal helpen bij het omgaan met de veeleisende situatie, en/of de stress, psychische en lichamelijke klachten. - U kunt de ervaringen van lotgenoten lezen en indien u wilt uw eigen ervaringen delen met de andere cursisten. - U hebt de mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten. - U levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de gezondheidszorg voor partners van kankerpatiënten. - De cursus kan vanuit huis, in uw eigen tijd gevolgd worden. Nadelen van deelname zijn: - Wanneer u op een wachtlijst terecht komt, kunt u pas na drie maanden een cursus volgen. - Deelname brengt ook met zich mee dat u iedere week tijd aan de cursus moet besteden. - De onlinecursus kan confronterend zijn. - Het is mogelijk dat uw problemen eerst erger worden voordat ze beter worden. Vrijwilligheid Het is belangrijk te beseffen dat u zelf beslist of u deel wilt nemen aan dit onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit dat u niet mee wilt doen aan het onderzoek, hoeft u verder niets te doen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet mee wilt doen aan het onderzoek. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. Dit kan ook tijdens het onderzoek. Eigen verantwoordelijkheid Het is de bedoeling dat u de cursus zelfstandig doorloopt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te melden als het niet goed met u gaat. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met de onderzoeker Nadine Köhle. Wacht daar niet te lang mee. Mevrouw Köhle zal vervolgens met u overleggen en u eventueel verwijzen naar uw huisarts. U beslist dan zelf of u met het onderzoek wilt stoppen of doorgaan. Privacy De bescherming van uw privacy is in Nederland bij de wet geregeld. Het is de onderzoekers verboden vertrouwelijke informatie aan derden door te geven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw naam, adres, telefoonnummer moeten wij voor de duur van het onderzoek gebruiken om u te kunnen bereiken. Deze zullen in een afgesloten ruimte worden bewaard. Na afloop van het onderzoek worden deze gegevens apart van de onderzoeksgegevens (zie hieronder) bewaard. Alle gegevens (zoals uw persoonlijke gegevens, uw antwoorden op de vragenlijsten en uw s aan de begeleider (voor deelnemers in de eerste groep)) die in dit onderzoek verzameld worden, zullen vertrouwelijk en gecodeerd worden behandeld. Dit betekent dat er een code wordt gegeven aan uw gegevens, die niet naar u herleidbaar is. Alle ingevulde vragenlijsten zullen los van uw persoonlijke gegevens bewaard worden. De gecodeerde onderzoeksgegevens en uw persoonlijke gegevens zullen 15 jaar bewaard moeten blijven opdat eventuele (wettelijke) controle op de onderzoeksresultaten mogelijk blijft. Het contact zal verlopen met het door u opgeven adres. Het contact zal hierdoor niet anoniem kunnen verlopen. De s die u verstuurt, worden alleen gelezen door de onderzoeker Nadine Köhle of door uw persoonlijke begeleider (als u wordt ingeloot in groep 1). Gedurende de looptijd van het onderzoek kunt u altijd contact opnemen met de onderzoekers wanneer u inzage in uw gegevens wilt hebben.

6 6 van 7 Toestemmingsverklaring Als u besluit mee te werken, zullen we vragen toestemming te geven voor deelname aan het onderzoek. Dit kan door het ondertekenen en opsturen van een toestemmingsformulier. Hiermee bevestigt u uw voornemen mee te doen aan het onderzoek. Ook bevestigt u daarmee dat we u voldoende geïnformeerd hebben over het onderzoek. Ook na het verlenen van toestemming tot deelname heeft u de vrijheid om op ieder moment te stoppen. Wel zullen de gegevens die van u verzameld zijn tot aan het moment dat u stopt worden bewaard en gebruikt. Klachten of inzage Hoewel wij de grootste zorgvuldigheid nastreven, kan het voorkomen dat u klachten heeft over het onderzoek of de betrokken medewerkers. U kunt in dat geval contact opnemen met de Klachtencommissie van de Universiteit Twente (,. tel ). Het belang van uw bijdrage Uw bijdrage kan ervoor zorgen dat er goed aanbod beschikbaar komt voor partners van mensen met kanker om hen steun en houvast te bieden en de beste zorg voor de patiënt mogelijk te maken. Ten slotte Dit onderzoek wordt uitgevoerd na een positief oordeel van de Medisch-ethische Toetsingscommissie Twente en goedkeuring van het College van Bestuur van de Universiteit Twente. De voor dit onderzoek internationaal vastgestelde richtlijnen zullen nauwkeurig in acht worden genomen. Contact Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Twente in Enschede (/gw/pcgr) in samenwerking met de onderzoeksgroep Samenleven met kanker van het VUmc in Amsterdam (http://www.samenlevenmetkanker.nl/). Het onderzoeksteam bestaat uit de heer Prof. dr. E.T. Bohlmeijer. Mevrouw Prof. dr. I.M. Verdonck- de Leeuw, mevrouw Dr. C.H.C. Drossaert, mevrouw Prof. dr. K.M.G. Schreurs en mevrouw N. Köhle, MSc. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de uitvoerder van het onderzoek. Dit kan bij mevrouw N. Köhle, MSc. ( Tel: (ma-vr) tijdens kantooruren). Ook kunt u ten allen tijde contact opnemen met een onafhankelijke deskundige, mevrouw Dr. Laurien M. Buffart. Zij is te bereiken via telefoonnummer of per [Print de proefpersoneninformatie]

7 7 van 7 TOESTEMMINGSVERKLARING Titel van het onderzoek: 'Houvast, voor elkaar' Geachte heer/mevrouw U wordt verzocht onderstaande tekst door te lezen. Wanneer u medewerking wilt verlenen aan het onderzoek, dient u onderaan de tekst uw naam, datum en handtekening in te vullen. Ik bevestig dat ik de informatie heb gelezen en ik begrijp de informatie. Ik heb voldoende tijd gehad om over mijn deelname na te denken. Ik ben in de gelegenheid geweest om vragen te stellen. Deze vragen zijn naar mijn tevredenheid beantwoord. Ik geef toestemming voor deelname aan bovengenoemd onderzoek. Ik weet dat mijn deelname geheel vrijwillig is en dat ik mijn toestemming op ieder moment kan intrekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven. Ik weet dat ik na het onderzoek eventueel nog benaderd kan worden voor vervolgonderzoek en ik ben me ervan bewust dat ook deze deelname geheel vrijwillig is. Ik geef toestemming om de gegevens te verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in de informatiebrief. Ik stem in dat mijn activiteiten op de website van de onlinecursus gemonitord worden maar dat deze gegevens ook zonder mijn naam worden verwerkt. Naam deelnemer: Plaats: Datum:

Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: Haal meer uit je leven, met pijn

Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: Haal meer uit je leven, met pijn Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: Haal meer uit je leven, met pijn Enschede, februari 2011 Geachte heer/mevrouw, We vragen u vriendelijk om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden Bent u gemotiveerd om het plezier in uw leven en uw persoonlijke ontwikkeling een impuls te geven?

Nadere informatie

Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden. Informatie voor deelnemers

Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden. Informatie voor deelnemers Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden Informatie voor deelnemers Geachte heer, mevrouw, Enschede, september 2015 Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

HOUVAST, VOOR ELKAAR EEN ONLINE ZELFHULPCURSUS VOOR PARTNERS VAN KANKERPATIËNTEN. Nadine Köhle, MSc.

HOUVAST, VOOR ELKAAR EEN ONLINE ZELFHULPCURSUS VOOR PARTNERS VAN KANKERPATIËNTEN. Nadine Köhle, MSc. HOUVAST, VOOR ELKAAR EEN ONLINE ZELFHULPCURSUS VOOR PARTNERS VAN KANKERPATIËNTEN Nadine Köhle, MSc. Contactdag Leven met blaas- en nierkanker 11-04-2015 Amersfoort ACHTERGROND Kanker heb je niet alleen!

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Gelukkig ondanks pijn: een online behandelprogramma voor mensen die lijden aan fibromyalgie of andere vormen van chronische pijn

Gelukkig ondanks pijn: een online behandelprogramma voor mensen die lijden aan fibromyalgie of andere vormen van chronische pijn Gelukkig ondanks pijn: een online behandelprogramma voor mensen die lijden aan fibromyalgie of andere vormen van chronische pijn Algemene informatie Dag in dag uit geconfronteerd worden met aanhoudende

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie TELSTAR: Treatment of ELectroencephalographic STatus epilepticus After cardiopulmonary Resuscitation (ABR 46296) Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Nadere informatie

Informatiebrief Versie 2.2-4 maart 2014. Geachte heer/ mevrouw,

Informatiebrief Versie 2.2-4 maart 2014. Geachte heer/ mevrouw, Geachte heer/ mevrouw, Deze brief gaat over de studie getiteld Fitter na kanker onderzoek naar de effectiviteit en werkingsmechanismen van twee verschillende e-therapieën voor chronische vermoeidheid na

Nadere informatie

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U?

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? Nadine Köhle, MSc. Contactdag Stichting Olijf 3 oktober 2015 Garderen EVEN VOORSTELLEN ACHTERGROND KANKER HEB JE NIET ALLEEN! 4 ACHTERGROND IMPACT VAN DE

Nadere informatie

HypoBewust: een educatief groepsprogramma met internet voor diabetespatiënten met hypoproblematiek. Een studie naar de kosteneffectiviteit.

HypoBewust: een educatief groepsprogramma met internet voor diabetespatiënten met hypoproblematiek. Een studie naar de kosteneffectiviteit. HypoBewust: een educatief groepsprogramma met internet voor diabetespatiënten met hypoproblematiek. Een studie naar de kosteneffectiviteit. HypoAware: a combined group and online educational program for

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw,

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Met deze brief willen we u uitnodigen om deel te nemen aan het SCORE-onderzoek. Dit onderzoek gaat over de inhoud van revalidatie na een beroerte,

Nadere informatie

Patiënteninformatiefolder

Patiënteninformatiefolder Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Geachte heer/mevrouw, Uw behandelend arts heeft u deze informatie gegeven,

Nadere informatie

Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies

Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies Geachte mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE TRACING. Registratie van real time continue glucose monitoring in Nederland (TRACING)

PATIËNTENINFORMATIE TRACING. Registratie van real time continue glucose monitoring in Nederland (TRACING) PATIËNTENINFORMATIE TRACING Registratie van real time continue glucose monitoring in Nederland (TRACING) Geachte heer/mevrouw, Bij de behandeling van uw diabetes gebruikt u op dit moment de real time continue

Nadere informatie

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora.

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. Uw behandelend arts of de onderzoeker heeft u geïnformeerd over het medisch-wetenschappelijk onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. U beslist zelf of u wilt meedoen. Om deze beslissing

Nadere informatie

Informatiebrief voor ouders GODIVA studie: Pilot Longitudinale Profielen

Informatiebrief voor ouders GODIVA studie: Pilot Longitudinale Profielen Informatiebrief voor ouders GODIVA studie: Pilot Longitudinale Profielen Titel van het onderzoek Het beoordelen van de grof motorische ontwikkeling met de Alberta Infant Motor Scale (AIMS) in de tijd gemeten

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Patiënteninformatie Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Geachte heer/mevrouw, U bent in het Erasmus MC onder behandeling voor een vorm

Nadere informatie

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld:

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Kunststof matje versus geen matje voor navelbreuken: een dubbel blind, prospectief gerandomiseerd onderzoek Engelse titel: Mesh versus suture

Nadere informatie

Informatieformulier MRI onderzoek. Verbetering van MRI scan protocollen

Informatieformulier MRI onderzoek. Verbetering van MRI scan protocollen Informatieformulier MRI onderzoek Verbetering van MRI scan protocollen Geachte heer, mevrouw, U bent door uw behandelend arts gevraagd deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek naar het optimaliseren

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie 18+ jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie Geachte mevrouw, meneer, Wij willen u vragen deel te nemen aan de landelijke, een unieke

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Geachte mevrouw, mijnheer, Wij willen u om toestemming vragen voor deelname van uw kind

Nadere informatie

Laser flare in de voorste oogkamer als voorspeller van littekenvorming op het netvlies

Laser flare in de voorste oogkamer als voorspeller van littekenvorming op het netvlies Schiedamse Vest 160 www.oogziekenhuis.nl Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek in het Oogziekenhuis Rotterdam, genaamd IFlare. U beslist

Nadere informatie

Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Een onderzoek naar de behandeling van angst- en stemmingsklachten. Informatie voor deelnemers Drs. L. Kool Dr. A. van Straten

Nadere informatie

EFFECT VAN LICHT OP STEMMING EN SLAAP BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON

EFFECT VAN LICHT OP STEMMING EN SLAAP BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON EFFECT VAN LICHT OP STEMMING EN SLAAP BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het effect van licht op stemming

Nadere informatie

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Julius Centrum UMC Utrecht Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Zelfstandig omgaan met COPD. - persoonlijke ondersteuning via internet - deelname aan het e-vita COPD platform en wetenschappelijk onderzoek.

Zelfstandig omgaan met COPD. - persoonlijke ondersteuning via internet - deelname aan het e-vita COPD platform en wetenschappelijk onderzoek. Zelfstandig omgaan met COPD - persoonlijke ondersteuning via internet - deelname aan het e- COPD platform en wetenschappelijk onderzoek - Informatie voor deelnemers Zelf de regie bij uw COPD behandeling

Nadere informatie

Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25!

Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25! 1 Informatiebrief CONNECT-IN studie (De effecten van CenteringPregnancy in Nederland) NL44319.058.13 Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25! Geachte mevrouw, Wij vragen u

Nadere informatie

De VIPER-studie: operatie versus gips bij polsbreuken

De VIPER-studie: operatie versus gips bij polsbreuken De VIPER-studie: operatie versus gips bij polsbreuken Inleiding U bent gevraagd om deel te nemen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U heeft een breuk opgelopen van uw pols en daarom ontvangt u

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar Beste lezer, Wij willen je vragen deel te nemen aan de landelijke FSHD registratie,

Nadere informatie

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld:

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Kunststof matje versus geen matje voor navelbreuken: een dubbel blind, prospectief gerandomiseerd onderzoek Engelse titel: Mesh versus suture

Nadere informatie

Mamakits online onderzoek

Mamakits online onderzoek I Mamakits online onderzoek Een onderzoek naar een zelfhulpcursus voor zwangere vrouwen met stress, depressieve en/of angstklachten via het internet The (cost) effectiveness of an online intervention (MamaKits)

Nadere informatie

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028 Geachte mevrouw, U heeft gekozen voor de nekplooimeting, of u heeft een medische reden om een vroege uitgebreide echo te ondergaan. Dit betekent dat er voor de 14 e week van de zwangerschap een echo bij

Nadere informatie

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028 Geachte mevrouw, U heeft gekozen voor de nekplooimeting, of u heeft een medische reden om een vroege uitgebreide echo te ondergaan. Dit betekent dat er voor de 14 e week van de zwangerschap een echo bij

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Informatie over een onderzoek, genaamd Alle klokken gelijk (On Time: An integrated approach to sleep improvement) Kenmerk Telefoon E-mail Datum Betreft 2012.472 - NL42867.029.12 020-5665500 contact.slaaponderzoek@gmail.com

Nadere informatie

Het MILON onderzoek Mindfulness bij longkanker

Het MILON onderzoek Mindfulness bij longkanker Het MILON onderzoek Mindfulness bij longkanker De diagnose longkanker is ingrijpend en roept vaak emoties en reacties op. Niet alleen bij de patiënt, maar ook bij zijn of haar naasten. Uit onderzoek blijkt

Nadere informatie

Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis

Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis Geachte heer, mevrouw, Bij u is vastgesteld, dat er mogelijk sprake is van een perforatie (gaatje) van de dikke darm ten gevolge van divertikels (uitstulpingen).

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

Hoeveel tijd kost het u? Het invullen van de vragenlijsten zal gemiddeld 5 minuten duren. Het dagboekje invullen kost ongeveer 2 minuten per dag.

Hoeveel tijd kost het u? Het invullen van de vragenlijsten zal gemiddeld 5 minuten duren. Het dagboekje invullen kost ongeveer 2 minuten per dag. Ruggespraak Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan het onderzoek Ruggespraak. U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten

Nadere informatie

Mamakits online onderzoek

Mamakits online onderzoek Mamakits online onderzoek Een onderzoek naar een zelfhulpcursus voor zwangere vrouwen met depressieve en/of angstklachten via het internet The (cost) effectiveness of an online intervention (MamaKits)

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van acute milde diverticulitis

Onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van acute milde diverticulitis DIABOLO studie Onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van acute milde diverticulitis Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar het effect van antibiotica op het beloop van milde diverticulitis.

Nadere informatie

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE BEHANDELING OP DE GEZONDHEIDSTOESTAND BIJ EEN HERSENINFARCT Geachte heer / mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch

Nadere informatie

De meest effectieve behandelstrategie voor Diabetisch Macula Oedeem

De meest effectieve behandelstrategie voor Diabetisch Macula Oedeem Schiedamse Vest 160 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (studie)

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT Titel van het onderzoek Een gerandomiseerd onderzoek naar operatieve versus niet-operatieve behandeling van breuken van het kopje van het spaakbeen. Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie. Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden

Proefpersoneninformatie. Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden Proefpersoneninformatie Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden Geachte mevrouw, meneer, In aansluiting op het gesprek met uw behandelend arts, ontvangt u hierbij

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 1 Uitgebreide versie:27-3-2012 v.10 GGD Zuid Limburg

Jeugdgezondheidszorg 1 Uitgebreide versie:27-3-2012 v.10 GGD Zuid Limburg Titel van het onderzoek: Hulp voor jongeren met vragen of problemen via internet Inleiding: Beste leerling, Aan de hand van de vragenlijst die je hebt ingevuld, vinden we het nodig om je nog een keer terug

Nadere informatie

SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint

SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over het SPLINT medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Informatiebrief onderzoek Stop or Go? Terugvalpreventie training bij het begeleid afbouwen van antidepressiva in de zwangerschap.

Informatiebrief onderzoek Stop or Go? Terugvalpreventie training bij het begeleid afbouwen van antidepressiva in de zwangerschap. Informatiebrief onderzoek Stop or Go? Terugvalpreventie training bij het begeleid afbouwen van antidepressiva in de zwangerschap. Geachte mevrouw, U bent zwanger. U heeft aangegeven meer informatie te

Nadere informatie

Informatie over het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van psychologische behandeling bij dwangklachten.

Informatie over het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van psychologische behandeling bij dwangklachten. 1 Informatie over het wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van psychologische behandeling bij dwangklachten. Geachte heer, mevrouw, Bij u is na de intakeprocedure de diagnose obsessief-compulsieve

Nadere informatie

Gezondheidseffecten van palingconsumptie

Gezondheidseffecten van palingconsumptie Gezondheidseffecten van palingconsumptie Informatiebrochure Deze brochure bevat informatie over een nieuw wetenschappelijk onderzoek, namelijk de Vissersstudie. De informatie is bedoeld voor palingconsumenten

Nadere informatie

Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis

Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis Type darmoperatie voor geperforeerde diverticulitis Geachte heer, mevrouw, Bij u is vastgesteld, dat er mogelijk sprake is van een perforatie (gaatje) van de dikke darm ten gevolge van divertikels (uitstulpingen).

Nadere informatie

TNO 24 december 15 1/7. ABC-studie. Titel onderzoek: Projectleider: VERTROUWELIJKHEID

TNO 24 december 15 1/7. ABC-studie. Titel onderzoek: Projectleider: VERTROUWELIJKHEID TNO 24 december 15 1/7 Korte titel onderzoek: Titel bijlage: ABC-studie Informatie voor deelnemers Titel onderzoek: Methodeontwikkeling voor doe-het-zelf meten van cognitief functioneren, welbevinden en

Nadere informatie

embryo kwaliteit bij BRCA1 of BRCA2 mutatie draagsters

embryo kwaliteit bij BRCA1 of BRCA2 mutatie draagsters Toelichting bij informatie folder Informatie voor IVF/PGD patiënten Deze informatie folder is bedoeld voor alle IVF/PGD patiënten die geschikt zijn voor deelname aan dit onderzoek. Dit zijn de patiënten

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt

Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief voor de patiënt Geachte mevrouw / mijnheer, U bent getroffen door een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). Vanuit het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam wordt onderzoek

Nadere informatie

Informatiebrief SPLENDID II

Informatiebrief SPLENDID II Informatiebrief SPLENDID II Deze informatiebrief bevat informatie over deelname aan SPLENDID II. U wordt verzocht deze brief goed te lezen voordat u zich aanmeldt voor dit onderzoek. Doel van het onderzoek

Nadere informatie

Kiezen voor Pillen of Praten?: Voorkeuren en Besluitvorming omtrent de Behandeling van Stemmings- en Angststoornissen

Kiezen voor Pillen of Praten?: Voorkeuren en Besluitvorming omtrent de Behandeling van Stemmings- en Angststoornissen Kiezen voor Pillen of Praten?: Voorkeuren en Besluitvorming omtrent de Behandeling van Stemmings- en Angststoornissen Een wetenschappelijk onderzoek naar behandelvoorkeuren, gezamenlijke besluitvorming

Nadere informatie

Informatie voor de ouder(s) /verzorger(s) voor de studie: Etiologie, beloop en lange termijn gevolgen van de ziekte van Kawasaki

Informatie voor de ouder(s) /verzorger(s) voor de studie: Etiologie, beloop en lange termijn gevolgen van de ziekte van Kawasaki Informatie voor de ouder(s) /verzorger(s) voor de studie: Etiologie, beloop en lange termijn gevolgen van de ziekte van Kawasaki Beste ouder(s) / verzorger(s), In het kader van onze studie naar de ziekte

Nadere informatie

Gamma-probe en echografisch geleide punctie van de schildwachtklier bij melanoom en borstkankerpatiënten; GULF Trial.

Gamma-probe en echografisch geleide punctie van de schildwachtklier bij melanoom en borstkankerpatiënten; GULF Trial. Gamma-probe en echografisch geleide punctie van de schildwachtklier bij melanoom en borstkankerpatiënten; GULF Trial. Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling

Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling Patiënt informatiebrief Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling Geachte heer/mevrouw, Wij vragen

Nadere informatie

Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap

Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap Informatie folder voor zwangere patiënten met een leveradenoom Geachte

Nadere informatie

Een onderzoek naar de werkzaamheid van assisted hatching

Een onderzoek naar de werkzaamheid van assisted hatching Een onderzoek naar de werkzaamheid van assisted hatching Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van assisted

Nadere informatie

de INDEX-studie Geachte mevrouw,

de INDEX-studie Geachte mevrouw, -------- -------- -------- -------- INDEX Informatiebrief over deelname aan een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van inleiden van de bevalling bij een zwangerschapsduur van 41 weken in plaats

Nadere informatie

The Symphony triple A study

The Symphony triple A study Patiënten informatie en toestemmingsverklaring The Symphony triple A study USING SYMPHONY AS AN ADJUNCT TO HISTOPATHOLOGIC PARAMETERS WHEN THE DOCTOR IS AMBIVALENT ABOUT THE ADMINISTRATION AND TYPE OF

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Gewrichtsbelasting bij hardloopprotheses

Gewrichtsbelasting bij hardloopprotheses dossiernr.nl26975.068.09 Gewrichtsbelasting bij hardloopprotheses versie nr. 02 6april2009 1 Gewrichtsbelasting bij hardloopprotheses Proefpersoon informatie Dr. H.H.C.M. Savelberg Vakgroep Bewegingswetenschappen

Nadere informatie

Revalidatie & MS Centrum vzw. V. Cuyvers Uitgavedatum: 12.05.2015 Pagina: 1 van 5

Revalidatie & MS Centrum vzw. V. Cuyvers Uitgavedatum: 12.05.2015 Pagina: 1 van 5 Pagina: 1 van 5 Het ondervragen van patiënten in het kader van een eindwerk voor het bekomen van een graad van bachelor of bachelor na bachelor komt neer op een prospectieve verzameling van gegevens met

Nadere informatie

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek

Patiënteninformatie voor deelname aan het onderzoek PAIS 2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden Celsius of hoger Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u via deze brief mee

Nadere informatie

informatie voor ouders De Gezonde Basisschool van de toekomst: werkt het?

informatie voor ouders De Gezonde Basisschool van de toekomst: werkt het? informatie voor ouders De Gezonde Basisschool van de toekomst: werkt het? Geachte ouders/verzorgers, We willen u uitnodigen om mee te doen aan een onderzoek. Dit onderzoek zal plaatsvinden op de basisschool

Nadere informatie

Informatiefolder over GESOND. Het gevoeligheid voor elektromagnetische signalen onderzoek

Informatiefolder over GESOND. Het gevoeligheid voor elektromagnetische signalen onderzoek Informatiefolder over GESOND Het gevoeligheid voor elektromagnetische signalen onderzoek 2 Doel en doelgroep Zijn sommige mensen gevoelig voor elektromagnetische signalen? Dat is de centrale vraagstelling

Nadere informatie

Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 6 SUPER-studie Rode Kruis Ziekenhuis versie 3 dd 20 december 2012

Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 6 SUPER-studie Rode Kruis Ziekenhuis versie 3 dd 20 december 2012 Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 6 Onderzoek naar behandeling van etalagebenen Geachte heer/mevrouw, december 12 Uw arts heeft de diagnose etalagebenen (claudicatio intermittens)

Nadere informatie

Chemotherapie gevolgd door chirurgie versus chirurgie alleen in hoog-risico patiënten met colorectale levermetastasen. De CHARISMA trial.

Chemotherapie gevolgd door chirurgie versus chirurgie alleen in hoog-risico patiënten met colorectale levermetastasen. De CHARISMA trial. Patiëntinformatie bij het onderzoek: Chemotherapie gevolgd door chirurgie versus chirurgie alleen in hoog-risico patiënten met colorectale levermetastasen. De CHARISMA trial. Geachte heer/mevrouw, U bent

Nadere informatie

Patiënt informatiebrief DRAINAGE Studie

Patiënt informatiebrief DRAINAGE Studie Patiënt informatiebrief DRAINAGE Studie Endoscopische versus percutane galwegdrainage voor operatie van een hilair cholangiocarcinoom Geachte mevrouw/mijnheer, Dit onderzoek, waarvoor uw medewerking wordt

Nadere informatie

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten Diagnostiek van osteoporose en het verbeteren van de therapietrouw bij patiënten met osteoporose na een recente fractuur Wat als u nog vragen heeft? Mocht u na het

Nadere informatie

EFFECT VAN LICHTTHERAPIE OP MOTORISCHE KLACHTEN BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON

EFFECT VAN LICHTTHERAPIE OP MOTORISCHE KLACHTEN BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON EFFECT VAN LICHTTHERAPIE OP MOTORISCHE KLACHTEN BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het effect van

Nadere informatie

The Symphony triple A study

The Symphony triple A study Patiënten informatie en toestemmingsverklaring The Symphony triple A study USING SYMPHONY AS AN ADJUNCT TO HISTOPATHOLOGIC PARAMETERS WHEN THE DOCTOR IS AMBIVALENT ABOUT THE ADMINISTRATION AND TYPE OF

Nadere informatie

Een proef-bevolkingsonderzoek naar darmkanker in de regio Groot-Rijnmond. Informatie FOBT - 1

Een proef-bevolkingsonderzoek naar darmkanker in de regio Groot-Rijnmond. Informatie FOBT - 1 Een proef-bevolkingsonderzoek naar darmkanker in de regio Groot-Rijnmond 8 Informatie FOBT - 1 Inhoudsopgave Darmkanker 3 Een proef-bevolkingsonderzoek naar darmkanker 4 Het ontlastingsonderzoek 6 Vervolgonderzoek:

Nadere informatie

Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 5 DAMOCLES-trial NL44429.018.13 Flevo versie 2.1 29 mei

Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 5 DAMOCLES-trial NL44429.018.13 Flevo versie 2.1 29 mei Patiëntenbrief en toestemmingsverklaring, pagina 1 van 5 PATIËNTENINFORMATIE Onderzoek naar de effecten en kosten van hyperbare zuurstoftherapie voor diabetische patiënten met een slecht doorbloede wond:

Nadere informatie

Patiënten-informatiebrief INCH-trial

Patiënten-informatiebrief INCH-trial Patiënten-informatiebrief INCH-trial Een onderzoek naar de chirurgische behandeling van een littekenbreuk; het verschil tussen de kijkoperatie en de open operatie wordt onderzocht. Amsterdam, 14 sept 2011

Nadere informatie

Informatiebrief over de studie naar het zeer vroeg toedienen van tranexaminezuur na een subarachnoïdale bloeding. De ULTRA-studie

Informatiebrief over de studie naar het zeer vroeg toedienen van tranexaminezuur na een subarachnoïdale bloeding. De ULTRA-studie Informatiebrief over de studie naar het zeer vroeg toedienen van tranexaminezuur na een subarachnoïdale bloeding Ultra-early tranexamic acid after subarachnoid hemorrhage De ULTRA-studie Geachte mevrouw

Nadere informatie

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Patiënten-informatie bij het onderzoek naar de behandeling van een hersenbloeding bij patiënten die bloedplaatjes remmende medicijnen gebruiken Geachte

Nadere informatie

Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening

Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening Wat zijn uw ervaringen? Informatie voor mantelzorgers Wat houdt het onderzoek in? Er kan nog veel verbeteren

Nadere informatie

Stoppen of doorgaan met een sulfonylureumderivaat in combinatie met insuline glargine bij diabetes type 2 patiënten in de huisartspraktijk?

Stoppen of doorgaan met een sulfonylureumderivaat in combinatie met insuline glargine bij diabetes type 2 patiënten in de huisartspraktijk? Patiënteninformatie Stoppen of doorgaan met een sulfonylureumderivaat in combinatie met insuline glargine bij diabetes type 2 patiënten in de huisartspraktijk? Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor

Nadere informatie

Continue levodopa via een dunne darmsonde (Duodopa) vergeleken met diepe hersenstimulatie als behandeling van gevorderde ziekte van Parkinson

Continue levodopa via een dunne darmsonde (Duodopa) vergeleken met diepe hersenstimulatie als behandeling van gevorderde ziekte van Parkinson INVEST studie Continue levodopa via een dunne darmsonde (Duodopa) vergeleken met diepe hersenstimulatie als behandeling van gevorderde ziekte van Parkinson Geachte Heer/Mevrouw, Wij vragen u vriendelijk

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Informatie over een onderzoek, genaamd Slaperigheid overdag ( Sleep, fatigue and body temperature in health and disease. Slaap, vermoeidheid en lichaamtemperatuur bij patiënten en gezonde mensen.) Kenmerk

Nadere informatie

Chemotherapie gevolgd door chirurgie versus chirurgie alleen in hoog-risico patiënten met colorectale levermetastasen. De CHARISMA trial.

Chemotherapie gevolgd door chirurgie versus chirurgie alleen in hoog-risico patiënten met colorectale levermetastasen. De CHARISMA trial. Patiëntinformatie bij het onderzoek: Chemotherapie gevolgd door chirurgie versus chirurgie alleen in hoog-risico patiënten met colorectale levermetastasen. De CHARISMA trial. Geachte heer/mevrouw, U bent

Nadere informatie

Meedoen aan de studie Zicht op gewicht

Meedoen aan de studie Zicht op gewicht VOEDING & DIEET Meedoen aan de studie Zicht op gewicht Informatie voor deelnemers Meedoen aan de studie Zicht op gewicht U bent uitgenodigd om mee te doen aan een studie. Of u deelneemt of niet, is helemaal

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, DIRECT trial Behandeling van persisterende klachten en recidieven bij diverticulitis: Operatief versus Conservatief. EEN GERANDOMISEERDE MULTICENTRISCHE KLINISCHE TRIAL Geachte heer, mevrouw, Uw behandelend

Nadere informatie

Mindfulness voor mensen met longkanker en naasten

Mindfulness voor mensen met longkanker en naasten Mindfulness voor mensen met longkanker en naasten De diagnose longkanker is ingrijpend en roept vaak veel emoties en reacties op. Niet alleen bij uzelf maar ook bij uw naasten. Uit wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

BRIOS-studie: Breast Reconstruction In One Stage

BRIOS-studie: Breast Reconstruction In One Stage Skin sparing mastectomy with implant reconstruction: clinical outcomes and cost effectiveness of reconstruction in one stage with the use of a collagen matrix (Strattice ). A randomized clinical trial.

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Titel onderzoek: Kosteneffectiviteit van vroege chirurgie versus fysiotherapie met optionele verlate meniscectomie in oudere patiënten. Een gerandomiseerde multicenter studie. Geachte heer/mevrouw, Via

Nadere informatie

STEP-UP trial. Patiënten met lumbosacraal radiculair syndroom in de huisartsenpraktijk. Aanmeldingsformulier voor deelname aan de STEP-UP studie

STEP-UP trial. Patiënten met lumbosacraal radiculair syndroom in de huisartsenpraktijk. Aanmeldingsformulier voor deelname aan de STEP-UP studie STEP-UP trial Patiënten met lumbosacraal radiculair syndroom in de huisartsenpraktijk Aanmeldingsformulier voor deelname aan de STEP-UP studie Patiënt voldoet aan de volgende criteria (graag aanvinken):

Nadere informatie

Wij willen daarom graag uw toestemming vragen om mee te doen aan dit onderzoek.

Wij willen daarom graag uw toestemming vragen om mee te doen aan dit onderzoek. PATIËNTENINFORMATIE PROTECT (Profylaxe van Trombo- Embolische Complicaties Trial) Profylaxe van veneuze tromboembolieën bij patiënten met een fractuur van de onderste extremiteit die conservatief behandeld

Nadere informatie

Ouder, Kind en Eten Onderzoek

Ouder, Kind en Eten Onderzoek Ouder, Kind en Eten Onderzoek Informatiebrochure Voorwoord Fijn dat u interesse heeft in het Ouder, Kind & Eten onderzoek. Op dit moment doen er al 165 ouders mee aan het onderzoek en we zoeken nog 40

Nadere informatie

Patiënt informatie over de TREND studie Medisch wetenschappelijk onderzoek

Patiënt informatie over de TREND studie Medisch wetenschappelijk onderzoek Patiënt informatie over de TREND studie Medisch wetenschappelijk onderzoek TREND-studie Deelnemende ziekenhuizen in Nederland: Chirurgische of endoscopische behandeling van grote poliepen in de endeldarm?

Nadere informatie

Om uit te zoeken of schoenen goed passen bij de voetvorm van ouderen, proberen we tijdens dit onderzoek antwoorden te vinden op de volgende vragen:

Om uit te zoeken of schoenen goed passen bij de voetvorm van ouderen, proberen we tijdens dit onderzoek antwoorden te vinden op de volgende vragen: Effecten van veroudering op de voetvorm bij vrouwen INFORMATIE VOOR DEELNEMERS Geachte mevrouw, Aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) wordt continu onderzoek gedaan om meer te weten te

Nadere informatie

Informatiebrief voor patiënten. Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling

Informatiebrief voor patiënten. Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling Informatiebrief voor patiënten Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling NL42942.068.13 Versie 4 18-11.2013 Geachte mevrouw, U bent voor uw zwangerschap onder controle in het academisch ziekenhuis

Nadere informatie

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank: Maagtumoren

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank: Maagtumoren Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank: Maagtumoren Datum: 09-09-2014 Versienummer: 2 Inleiding U bent in ons ziekenhuis onder behandeling in verband met een tumor van de maag. U bent gevraagd

Nadere informatie

The Symphony triple A study

The Symphony triple A study Patiënten informatie en toestemmingsverklaring The Symphony triple A study USING SYMPHONY AS AN ADJUNCT TO HISTOPATHOLOGIC PARAMETERS WHEN THE DOCTOR IS AMBIVALENT ABOUT THE ADMINISTRATION AND TYPE OF

Nadere informatie

Amsterdam, Geachte ,

<naam> <adres> <postcode en woonplaats> Amsterdam, <datum> Geachte <naam>, Amsterdam, Geachte , In samenwerking met de Radboud Universiteit voeren wij dit najaar een groot onderzoek uit onder de Nederlandse bevolking getiteld

Nadere informatie

Genetic origin of Dupuytren s disease and associated fibromatosis Genexpressie onderzoek

Genetic origin of Dupuytren s disease and associated fibromatosis Genexpressie onderzoek UMCG, Martini Ziekenhuis, MCL, MST, Isala Klinieken, UMCU, Catharina Ziekenhuis, Nederland 1 University of California, Los Angeles, Verenigde Staten Informatie Genetic origin of Dupuytren s disease and

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van ontsteking bij het ontstaan van bipolaire stoornissen

Onderzoek naar de rol van ontsteking bij het ontstaan van bipolaire stoornissen Onderzoek naar de rol van ontsteking bij het ontstaan van bipolaire stoornissen CAPRI Universiteit Antwerpen INFORMATIEBRIEF VOOR DEELNEMERS Versie voor patiënten Versie 3 22/04/2015 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie