19 september 2013 Versie 3 NL , P13-17 PAGINA. Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: 'Houvast, voor elkaar'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "19 september 2013 Versie 3 NL45159.044.13, P13-17 PAGINA. Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: 'Houvast, voor elkaar'"

Transcriptie

1 1 van 7 Geachte heer/mevrouw, Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: 'Houvast, voor elkaar' Enschede, 19 september 2013 We nodigen u uit om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van een online zelfhulpcursus voor mensen waarvan de partner kanker heeft of dit overleefd heeft. We willen in deze brief u graag meer informatie geven over het onderzoek en uitleggen wat deelname voor u betekent. Daarna kunt u zelf kiezen of u mee wilt doen aan het onderzoek. Lees de informatie rustig door. Bespreek de inhoud eventueel met uw partner en/of vrienden en familie. Als u na het lezen van de brief nog vragen heeft, kunt u terecht bij de onderzoeker Nadine Köhle. U vindt haar contactgegevens onderaan deze brief. Het onderzoek Partners van mensen die kanker (overleefd) hebben, hebben vaak te kampen met (lichamelijke) stress, vermoeidheid, of negatieve gevoelens als verdriet of eenzaamheid. Om deze partners van kankerpatiënten te helpen om te gaan met de veeleisende situatie, is de cursus Houvast, voor elkaar ontwikkeld. De cursus is ontwikkeld door de Universiteit Twente, met steun van KWF Kankerbestrijding/ Stichting Alpe d HuZes. Omdat het hier om een nieuwe cursus gaat, is er een wetenschappelijk onderzoek aan gekoppeld dat inzicht moet geven in het effect van deze zelfhulpcursus. Dit betekent dat de cursus voorlopig alleen beschikbaar is voor mensen die ook deelnemen aan het onderzoek. Hieronder vindt u eerst informatie over de cursus, daarna over het onderzoek. De cursus Houvast, voor elkaar 1. In welke situaties kan deze cursus ondersteuning bieden? - Uw partner wordt behandeld. U merkt dat u moe wordt en uw uithoudingsvermogen en uw relatie worden op de proef gesteld. U maakt zich nog steeds erge zorgen over de afloop van de behandeling. De cursus ondersteunt u zodat u het op een goede manier kunt volhouden en jullie relatie meegroeit met de situatie. - De behandeling is achter de rug en is geslaagd. U bent ontzettend opgelucht. Maar ook erg moe. Er is sprake van een korter of langer herstelproces van uw partner. Nu gaat u pas merken wat het allemaal van u gevraagd heeft en u gaat inzien wat er allemaal veranderd is door de ziekte. Dan kunt u de cursus gebruiken om (met terugwerkende kracht) te verwerken wat er is gebeurd en te communiceren met uw partner over wat jullie hebben meegemaakt en wat dit betekent voor hoe jullie samen verder willen. - De behandeling is achter de rug en jullie zijn geconfronteerd met een slechte prognose. De cursus kan dan ondersteuning bieden in het samen omgaan daarmee. 2. Sluit de cursus voldoende aan bij mijn persoonlijke situatie? Dit is een belangrijk punt. Er zijn grote verschillen in persoonlijke situaties. Welke vorm van kanker heeft uw partner? Hoe lang geleden is dit ontdekt? In welke fase van de behandeling zit hij of zij? Wat is de prognose? Hoe is jullie gezinssituatie? Welke leeftijd hebben u en uw partner? Het is natuurlijk ondoenlijk om hier met alle factoren rekening te houden. Dan worden de teksten heel lang en saai. Toch blijkt uit onderzoek en uit interviews met partners van mensen met kanker dat een aantal thema s en processen bij (bijna) iedereen speelt. We beschrijven deze thema s en processen op een algemene maar wel persoonlijke manier. U kunt er dan uithalen wat voor u relevant is. De oefeningen helpen u om de thema s toe te passen op uw persoonlijke situatie en hoe u en uw partner met deze moeilijke periode omgaan.

2 2 van 7 3. Ik heb maar weinig tijd en ruimte. Is daar rekening mee gehouden? We hebben ervoor gekozen om deze cursus licht te houden. We reiken korte informatieve teksten aan, u kunt de tips en helpende ervaringen van lotgenoten bekijken. Mogelijk zit daar iets bij wat op uw situatie van toepassing is en wat u als helpend ervaart. We reiken wat korte oefeningen aan die u direct kunt uitproberen als ze u aanspreken. We raden aan om er ca 1-1,5 uur per week mee bezig te zijn. De thema s en inhoud van deze cursus zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met mensen die zelf een partner met kanker hebben (gehad). Zij geven aan dat de relatie, communicatie en veerkracht (het volhouden) de belangrijkste uitdagingen zijn voor partners van mensen met kanker. Zij hebben zelf informatie en inzichten gemist toen zij zich midden in deze moeilijke periode van hun leven bevonden. Juist deze informatie en inzichten willen we u aanreiken. 4. Welke thema s komen aan de orde? De cursus bestaat uit zes basislessen. Elke les wordt één thema behandeld. De thema s zijn: Les 1: Je klein voelen en groot houden: omgaan met je eigen emoties en behoeften Les 2: Het veerkrachtplan: hoe zorg je dat je het volhoudt? Les 3: Mijn verstand maakt overuren Les 4: Wat is nu eigenlijk echt belangrijk? Les 5: Heel bang, enorm moe en momenten om van te genieten Les 6: De kunst van het in gesprek blijven Wij raden u aan om al deze thema s door te nemen en de oefeningen te doen, juist wanneer u erg moe bent en niet meer weet waar u het zoeken moet. Deze cursus kan dan een klein rustpunt worden in de week, een kort moment van reflectie en een pas op de plaats. Dan weet u waarschijnlijk weer beter wat u te doen staat, wat u wel en niet wilt, en boort u hopelijk een nieuwe bron van energie aan. Afhankelijk van uw ervaringen en het ziekteproces of herstel van uw partner kunt u dan overwegen of u nog een van de twee aanvullende lessen wilt doen: Het leven weer oppakken na de behandeling Een goede laatste periode 5. Hoe kan ik gebruik maken van deze cursus? In principe duurt elke les één week. U krijgt toegang tot de volgende les, als u de vorige les hebt afgerond. In drukke periodes kunt u ervoor kiezen om iets langer (maximaal 2 weken) over een les te doen. Naast de zes basislessen kunt u nog voor één van de twee aanvullende lessen kiezen. In het totaal duurt de cursus dus minimaal 6 weken, en maximaal 14 weken. U krijgt steeds via bericht als de nieuwe les geopend is. U kunt de lessen overal en op elke tijd doen, als u internet hebt en uw inloggegevens. De cursus is ook te gebruikten vanaf een tablet (bijvoorbeeld IPad). 6. Hoe zijn de lessen opgebouwd? Alle lessen starten met een korte informatieve tekst om de verschillende processen te beschrijven die een rol kunnen spelen als partner van een kankerpatiënt. De teksten worden aangevuld met korte psychologische oefeningen die aansluiten bij het onderwerp van de les. De lessen gaan over (1) het herkennen en omgaan met eigen emoties, (2) het onderkennen van de gevolgen van chronische stress en het omgaan daarmee, (3) piekeren en negatieve gedachten, (4) het herkennen van waarden in het leven en in de relatie en het leven hiernaar, (5) het belang van communicatie en (6) het vriendelijk zijn voor jezelf. Naast de teksten en oefeningen ontvangt u ook praktische informatie, tips en referenties naar relevante websites en organisaties en de lessen bevatten ook gedichten of inspirerende teksten. U kunt ervoor kiezen om sms jes te ontvangen met korte inspirerende teksten. Om lotgenotencontact mogelijk te maken krijgt u de mogelijkheid om (1) antwoorden op sommige oefeningen te delen met andere cursisten, (2) om zelf tips of adviezen toe te voegen, en (3) om in contact te komen met andere deelnemers via persoonlijk contact. Om de anonimiteit voor lotgenotencontact te kunnen garanderen kunt u een nickname aanmaken. U beslist zelf of u wel of niet van de mogelijkheden gebruik wilt maken.

3 3 van 7 Wie kunnen deelnemen aan het onderzoek? Bent u 18 jaar of ouder? Bent u partner van iemand die kanker heeft (overleefd)? Bent u bereid om elke week ongeveer uur met de onlinecursus bezig te zijn? Heeft u toegang tot internet? Beheerst u de Nederlandse taal goed? Heeft u geen last van zeer ernstige psychische problematiek? Bent u op dit moment niet onder behandeling van een psycholoog of psychiater? Bent u in de afgelopen drie maanden niet gestart met medicatietherapie voor stemmings- of angstklachten? Dan is de cursus Houvast, voor elkaar! iets voor u! Doel van het onderzoek Met het onderzoek willen we nagaan of het volgen van de cursus partners van mensen die kanker hebben of gehad hebben, kan helpen bij het omgaan met de veeleisende situatie. Verder wordt gekeken of stress, psychische of lichamelijke klachten die kunnen optreden hiermee voorkomen of verminderd kunnen worden. Daarnaast willen we met dit onderzoek bekijken hoe de onlinecursus het beste aangeboden kan worden. In het onderzoek vergelijken we twee manieren van het aanbieden van de onlinecursus. De inhoud van de cursus is bij beide varianten hetzelfde, maar er wordt gevarieerd op de manier van begeleiding (zie paragraaf hieronder). Om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de onlinecursus (bijvoorbeeld tijd die op de website doorgebracht wordt, afronden van oefeningen, gebruik maken van sms jes of in contact komen met lotgenoten) zullen alle acties op de website van de onlinecursus Houvast, voor elkaar anoniem gemonitord worden. Uitvoering van het onderzoek: 3 groepen We vragen de deelnemers van dit onderzoek om vier keer een vragenlijst in te vullen. In het onderzoek vergelijken we antwoorden op deze vragenlijsten van de drie groepen mensen. Wanneer u zich aanmeldt voor het onderzoek, kunt u in één van de volgende drie groepen terecht komen: 1. U volgt de onlinecursus Houvast, voor elkaar en u wordt begeleid door een persoonlijke begeleider. 2. U volgt de onlinecursus Houvast, voor elkaar en u krijgt automatisch aangemaakte ondersteunde s op basis van uw antwoorden. 3. U komt op een wachtlijst en volgt een onlinecursus met automatisch aangemaakte ondersteunde s na drie maanden (start drie maanden na de aanmelding). Om de verdeling over de drie groepen eerlijk te maken zal er voor iedere deelnemer worden geloot in welke groep hij/zij terecht komt. Aan de uitslag van de loting kunnen wij niets veranderen. Begeleiding Als u in de eerste groep terecht komt heeft u wekelijks contact met een begeleider. Deze begeleiders zijn getrainde en gesuperviseerde vierdejaarsstudenten Psychologie van de Universiteit Twente. Zij zijn getraind in het geven van de begeleiding en worden begeleid door de ervaren psychologen van de Universiteit Twente. De persoon die u begeleidt zal altijd dezelfde persoon zijn. De begeleider stuurt op een met u afgesproken dag een . Daarin staan vragen over de vorderingen van de afgelopen week en vragen over mogelijke knelpunten en problemen. Van u wordt verwacht dat u op de afgesproken dag een antwoord in een terugstuurt. De begeleider geeft binnen 2 à 3 werkdagen feedback op de en maakt of bevestigt een nieuw contact voor de week erna. De verstuurde e- mails van de begeleider en de ontvangen s van u zullen anoniem opgeslagen worden voor eventuele analyse na afloop van het onderzoek (zie verder onder kopje privacy ).

4 4 van 7 Wanneer u in de tweede groep zit, krijgt u automatisch aangemaakte ondersteunende s op basis van uw antwoorden. Hoe werkt het onderzoek? Als u geïnteresseerd bent in het onderzoek, kunt u zich aanmelden op de website Toestemming geven Als u besluit om aan het onderzoek deel te nemen, kunt u op de website testen of u voldoet aan de toelatingscriteria die onder het kopje Wie kunnen deelnemen aan het onderzoek? zijn genoemd. Indien u voldoet aan de toelatingscriteria, kunt u zich aanmenden op de website. U krijgt dan per post deze brief en een toestemmingsformulier thuisgestuurd. Uw aanmelding is definitief als u het toestemmingsformulier hebt ingevuld en ondertekend. Het toestemmingsformulier stuurt u vervolgens zo snel mogelijk naar de onderzoekers in de bijgevoegde antwoordenvelop (postzegel is niet nodig). Ter informatie vindt u het toestemmingsformulier ook op deze website. Korte vragenlijst over hoe u zich voelt Nadat u toestemming heeft gegeven voor deelname aan het onderzoek, vragen we u een korte online vragenlijst (16 vragen) in te vullen over hoe u zich voelt. Hiervoor ontvangt u per een uitnodiging. Afhankelijk van uw antwoorden op de vragen kan het zijn, dat u éénmalig telefonisch benaderd wordt voor het afnemen van een extra vragenlijst. Dit doen we om uit te sluiten dat mensen met te ernstige klachten mee doen aan het onderzoek. De meeste mensen zullen echter niet gebeld worden en zullen meteen te horen krijgen, of ze mee kunnen doen aan het onderzoek. Vragenlijst invullen en loting Als u toestemming heeft gegeven en voldoet aan de toelatingscriteria, krijgt u het verzoek een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bevat vragen over uw gezondheid en de gevolgen van de ziekte op u als partner van een kankerpatiënt. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten. Na ontvangst van uw ingevulde vragenlijst vindt de loting plaats. U ontvangt per de uitslag van de loting: of u volgt de onlinecursus Houvast, voor elkaar met persoonlijke begeleiding, of u volgt de onlinecursus Houvast, voor elkaar met automatisch aangemaakte ondersteunende , of u komt tijdelijk op een wachtlijst. U ontvangt ook een link om te kunnen beginnen met de cursus als u bent ingeloot voor één van de twee versies van de onlinecursus. Na afloop van het onderzoek Na afloop van het onderzoek zijn we van plan om nog enkele deelnemers te benaderen voor vervolgonderzoek in het kader van de deelname aan dit onderzoek. Het is belangrijk te beseffen dat u zelf beslist of u deel wilt nemen aan vervolgonderzoek. Wat wordt er van u verwacht? De cursus De onlinecursus kunt u thuis (of op een andere gewenste locatie met internetverbinding) en op voor u geschikte tijden volgen. U hebt alleen baat bij de cursus als u gedurende de looptijd van de cursus zelf aan de slag gaat met de cursus. Per week bent u gemiddeld uur zelfstandig bezig met de lessen. Vragenlijsten Voor het onderzoek maken we gebruik van online vragenlijsten. Het is van belang dat zowel deelnemers van de onlinecursus, als mensen die op een wachtlijst staan, de vragenlijsten invullen. De vragenlijsten gaan onder andere over uw welbevinden, de gevolgen van de ziekte op u als partner van een kankerpatiënt en mindfulness. Het invullen van deze vragenlijsten vindt plaats op 4 verschillende momenten: vooraf aan de start van het onderzoek, direct na afloop van het onderzoek, en zes en twaalf maanden na de start van het onderzoek. Het invullen van de vragenlijsten neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

5 5 van 7 Voor- en nadelen van de deelname Voordelen van deelname zijn: - U krijgt gratis een onlinecursus aangeboden. Ook wanneer u op een wachtlijst terecht komt krijgt u de mogelijkheid na afloop van het onderzoek (3 maanden na de loting) alsnog een cursus te volgen. - We verwachten dat de onlinecursus u zal helpen bij het omgaan met de veeleisende situatie, en/of de stress, psychische en lichamelijke klachten. - U kunt de ervaringen van lotgenoten lezen en indien u wilt uw eigen ervaringen delen met de andere cursisten. - U hebt de mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten. - U levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de gezondheidszorg voor partners van kankerpatiënten. - De cursus kan vanuit huis, in uw eigen tijd gevolgd worden. Nadelen van deelname zijn: - Wanneer u op een wachtlijst terecht komt, kunt u pas na drie maanden een cursus volgen. - Deelname brengt ook met zich mee dat u iedere week tijd aan de cursus moet besteden. - De onlinecursus kan confronterend zijn. - Het is mogelijk dat uw problemen eerst erger worden voordat ze beter worden. Vrijwilligheid Het is belangrijk te beseffen dat u zelf beslist of u deel wilt nemen aan dit onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit dat u niet mee wilt doen aan het onderzoek, hoeft u verder niets te doen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet mee wilt doen aan het onderzoek. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen. Dit kan ook tijdens het onderzoek. Eigen verantwoordelijkheid Het is de bedoeling dat u de cursus zelfstandig doorloopt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te melden als het niet goed met u gaat. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met de onderzoeker Nadine Köhle. Wacht daar niet te lang mee. Mevrouw Köhle zal vervolgens met u overleggen en u eventueel verwijzen naar uw huisarts. U beslist dan zelf of u met het onderzoek wilt stoppen of doorgaan. Privacy De bescherming van uw privacy is in Nederland bij de wet geregeld. Het is de onderzoekers verboden vertrouwelijke informatie aan derden door te geven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw naam, adres, telefoonnummer moeten wij voor de duur van het onderzoek gebruiken om u te kunnen bereiken. Deze zullen in een afgesloten ruimte worden bewaard. Na afloop van het onderzoek worden deze gegevens apart van de onderzoeksgegevens (zie hieronder) bewaard. Alle gegevens (zoals uw persoonlijke gegevens, uw antwoorden op de vragenlijsten en uw s aan de begeleider (voor deelnemers in de eerste groep)) die in dit onderzoek verzameld worden, zullen vertrouwelijk en gecodeerd worden behandeld. Dit betekent dat er een code wordt gegeven aan uw gegevens, die niet naar u herleidbaar is. Alle ingevulde vragenlijsten zullen los van uw persoonlijke gegevens bewaard worden. De gecodeerde onderzoeksgegevens en uw persoonlijke gegevens zullen 15 jaar bewaard moeten blijven opdat eventuele (wettelijke) controle op de onderzoeksresultaten mogelijk blijft. Het contact zal verlopen met het door u opgeven adres. Het contact zal hierdoor niet anoniem kunnen verlopen. De s die u verstuurt, worden alleen gelezen door de onderzoeker Nadine Köhle of door uw persoonlijke begeleider (als u wordt ingeloot in groep 1). Gedurende de looptijd van het onderzoek kunt u altijd contact opnemen met de onderzoekers wanneer u inzage in uw gegevens wilt hebben.

6 6 van 7 Toestemmingsverklaring Als u besluit mee te werken, zullen we vragen toestemming te geven voor deelname aan het onderzoek. Dit kan door het ondertekenen en opsturen van een toestemmingsformulier. Hiermee bevestigt u uw voornemen mee te doen aan het onderzoek. Ook bevestigt u daarmee dat we u voldoende geïnformeerd hebben over het onderzoek. Ook na het verlenen van toestemming tot deelname heeft u de vrijheid om op ieder moment te stoppen. Wel zullen de gegevens die van u verzameld zijn tot aan het moment dat u stopt worden bewaard en gebruikt. Klachten of inzage Hoewel wij de grootste zorgvuldigheid nastreven, kan het voorkomen dat u klachten heeft over het onderzoek of de betrokken medewerkers. U kunt in dat geval contact opnemen met de Klachtencommissie van de Universiteit Twente (,. tel ). Het belang van uw bijdrage Uw bijdrage kan ervoor zorgen dat er goed aanbod beschikbaar komt voor partners van mensen met kanker om hen steun en houvast te bieden en de beste zorg voor de patiënt mogelijk te maken. Ten slotte Dit onderzoek wordt uitgevoerd na een positief oordeel van de Medisch-ethische Toetsingscommissie Twente en goedkeuring van het College van Bestuur van de Universiteit Twente. De voor dit onderzoek internationaal vastgestelde richtlijnen zullen nauwkeurig in acht worden genomen. Contact Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Twente in Enschede (/gw/pcgr) in samenwerking met de onderzoeksgroep Samenleven met kanker van het VUmc in Amsterdam ( Het onderzoeksteam bestaat uit de heer Prof. dr. E.T. Bohlmeijer. Mevrouw Prof. dr. I.M. Verdonck- de Leeuw, mevrouw Dr. C.H.C. Drossaert, mevrouw Prof. dr. K.M.G. Schreurs en mevrouw N. Köhle, MSc. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de uitvoerder van het onderzoek. Dit kan bij mevrouw N. Köhle, MSc. ( Tel: (ma-vr) tijdens kantooruren). Ook kunt u ten allen tijde contact opnemen met een onafhankelijke deskundige, mevrouw Dr. Laurien M. Buffart. Zij is te bereiken via telefoonnummer of per [Print de proefpersoneninformatie]

7 7 van 7 TOESTEMMINGSVERKLARING Titel van het onderzoek: 'Houvast, voor elkaar' Geachte heer/mevrouw U wordt verzocht onderstaande tekst door te lezen. Wanneer u medewerking wilt verlenen aan het onderzoek, dient u onderaan de tekst uw naam, datum en handtekening in te vullen. Ik bevestig dat ik de informatie heb gelezen en ik begrijp de informatie. Ik heb voldoende tijd gehad om over mijn deelname na te denken. Ik ben in de gelegenheid geweest om vragen te stellen. Deze vragen zijn naar mijn tevredenheid beantwoord. Ik geef toestemming voor deelname aan bovengenoemd onderzoek. Ik weet dat mijn deelname geheel vrijwillig is en dat ik mijn toestemming op ieder moment kan intrekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven. Ik weet dat ik na het onderzoek eventueel nog benaderd kan worden voor vervolgonderzoek en ik ben me ervan bewust dat ook deze deelname geheel vrijwillig is. Ik geef toestemming om de gegevens te verwerken voor de doeleinden zoals beschreven in de informatiebrief. Ik stem in dat mijn activiteiten op de website van de onlinecursus gemonitord worden maar dat deze gegevens ook zonder mijn naam worden verwerkt. Naam deelnemer: Plaats: Datum:

Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: Haal meer uit je leven, met pijn

Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: Haal meer uit je leven, met pijn Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: Haal meer uit je leven, met pijn Enschede, februari 2011 Geachte heer/mevrouw, We vragen u vriendelijk om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar een zelfhulpcursus voor uw veerkracht en welbevinden Bent u gemotiveerd om het plezier in uw leven en uw persoonlijke ontwikkeling een impuls te geven?

Nadere informatie

Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden. Informatie voor deelnemers

Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden. Informatie voor deelnemers Onderzoek naar een zelfhulpcursus voor het vergroten van zelfcompassie en welbevinden Informatie voor deelnemers Geachte heer, mevrouw, Enschede, september 2015 Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar geluksoefeningen

Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar geluksoefeningen Informatie voor deelnemers aan het onderzoek naar geluksoefeningen Bent u gemotiveerd om het plezier in uw leven en uw geluk een blijvende impuls te geven? Wilt u zelfstandig aan de slag om uw welbevinden

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR PARTNERS Onderzoek ALS Naasten support

INFORMATIEBRIEF VOOR PARTNERS Onderzoek ALS Naasten support INFORMATIEBRIEF VOOR PARTNERS Onderzoek ALS Naasten support Beste meneer, mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. In dit onderzoek kijken we naar het effect

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR PATIËNTEN Onderzoek ALS Naasten support

INFORMATIEBRIEF VOOR PATIËNTEN Onderzoek ALS Naasten support INFORMATIEBRIEF VOOR PATIËNTEN Onderzoek ALS Naasten support Beste meneer, mevrouw, Wij hebben uw partner gevraagd om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek naar een ondersteuningsprogramma

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

HOUVAST, VOOR ELKAAR EEN ONLINE ZELFHULPCURSUS VOOR PARTNERS VAN KANKERPATIËNTEN. Nadine Köhle, MSc.

HOUVAST, VOOR ELKAAR EEN ONLINE ZELFHULPCURSUS VOOR PARTNERS VAN KANKERPATIËNTEN. Nadine Köhle, MSc. HOUVAST, VOOR ELKAAR EEN ONLINE ZELFHULPCURSUS VOOR PARTNERS VAN KANKERPATIËNTEN Nadine Köhle, MSc. Contactdag Leven met blaas- en nierkanker 11-04-2015 Amersfoort ACHTERGROND Kanker heb je niet alleen!

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie TELSTAR: Treatment of ELectroencephalographic STatus epilepticus After cardiopulmonary Resuscitation (ABR 46296) Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Nadere informatie

Gelukkig ondanks pijn: een online behandelprogramma voor mensen die lijden aan fibromyalgie of andere vormen van chronische pijn

Gelukkig ondanks pijn: een online behandelprogramma voor mensen die lijden aan fibromyalgie of andere vormen van chronische pijn Gelukkig ondanks pijn: een online behandelprogramma voor mensen die lijden aan fibromyalgie of andere vormen van chronische pijn Algemene informatie Dag in dag uit geconfronteerd worden met aanhoudende

Nadere informatie

Informatiebrief Versie 2.2-4 maart 2014. Geachte heer/ mevrouw,

Informatiebrief Versie 2.2-4 maart 2014. Geachte heer/ mevrouw, Geachte heer/ mevrouw, Deze brief gaat over de studie getiteld Fitter na kanker onderzoek naar de effectiviteit en werkingsmechanismen van twee verschillende e-therapieën voor chronische vermoeidheid na

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Titel van het onderzoek: Sneller behandelen van patiënten met een acute beroerte door een volgsysteem met directe visuele feedback

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van patiënten met galstenen

Onderzoek naar de beste behandeling van patiënten met galstenen Onderzoek naar de beste behandeling van patiënten met galstenen Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar de beste behandeling van galstenen. Een onderzoeker zal contact met u opnemen om te vragen

Nadere informatie

Patiëntinformatie TES

Patiëntinformatie TES Patiëntinformatie TES Datum: 6 november 2013 Onderwerp: Proefpersoneninformatie Geachte heer / mevrouw, U bent gevraagd om mee te doen aan een onderzoek naar de behoefte aan ondersteuning bij zorgen over

Nadere informatie

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek?

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

HypoBewust: een educatief groepsprogramma met internet voor diabetespatiënten met hypoproblematiek. Een studie naar de kosteneffectiviteit.

HypoBewust: een educatief groepsprogramma met internet voor diabetespatiënten met hypoproblematiek. Een studie naar de kosteneffectiviteit. HypoBewust: een educatief groepsprogramma met internet voor diabetespatiënten met hypoproblematiek. Een studie naar de kosteneffectiviteit. HypoAware: a combined group and online educational program for

Nadere informatie

Titel van het onderzoek Cognitieve variabiliteit van NF1 en TSC in eeneiige tweelingen (COVANTT)

Titel van het onderzoek Cognitieve variabiliteit van NF1 en TSC in eeneiige tweelingen (COVANTT) Titel van het onderzoek Cognitieve variabiliteit van NF1 en TSC in eeneiige tweelingen (COVANTT) Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk of u toestemming geeft voor de deelname van u aan

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Routine versus op indicatie verwijderen van de stelschroef Routinematig versus op indicatie verwijderen van de stelschroef:

Nadere informatie

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora.

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. Uw behandelend arts of de onderzoeker heeft u geïnformeerd over het medisch-wetenschappelijk onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. U beslist zelf of u wilt meedoen. Om deze beslissing

Nadere informatie

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek?

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw,

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Met deze brief willen we u uitnodigen om deel te nemen aan het SCORE-onderzoek. Dit onderzoek gaat over de inhoud van revalidatie na een beroerte,

Nadere informatie

Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek?

Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Informatiebrief. Kies Gerust op maat. Versie 11 oktober 2016

Informatiebrief. Kies Gerust op maat. Versie 11 oktober 2016 Informatiebrief Kies Gerust op maat Versie 11 oktober 2016 Inhoud 1. Wat is het doel van het onderzoek? 2. Hoe wordt de zorg vanuit de huisarts onderzocht? 3. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 4. Wat

Nadere informatie

Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen

Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar de behandeling van galstenen. Uw arts heeft u gevraagd of u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Haalbaarheidsstudie naar het thuis meten van de bloeddruk bij patiënten met een hoge bloeddruk Geachte heer/mevrouw, Wij vragen

Nadere informatie

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U?

UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? UW PARTNER HEEFT KANKER EN HOE GAAT HET MET U? Nadine Köhle, MSc. Contactdag Stichting Olijf 3 oktober 2015 Garderen EVEN VOORSTELLEN ACHTERGROND KANKER HEB JE NIET ALLEEN! 4 ACHTERGROND IMPACT VAN DE

Nadere informatie

Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek

Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Zelfzorgberichtjes via de app ter bevordering van diabetes zelfmanagement bij insuline gebruikende type 2 diabetes patiënten (TRIGGER studie) Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Routine versus op indicatie verwijderen van de stelschroef Routinematig versus op indicatie verwijderen van de stelschroef:

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Patiënteninformatie Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Geachte heer/mevrouw, U bent in het Erasmus MC onder behandeling voor een vorm

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE TRACING. Registratie van real time continue glucose monitoring in Nederland (TRACING)

PATIËNTENINFORMATIE TRACING. Registratie van real time continue glucose monitoring in Nederland (TRACING) PATIËNTENINFORMATIE TRACING Registratie van real time continue glucose monitoring in Nederland (TRACING) Geachte heer/mevrouw, Bij de behandeling van uw diabetes gebruikt u op dit moment de real time continue

Nadere informatie

Laser flare in de voorste oogkamer als voorspeller van littekenvorming op het netvlies

Laser flare in de voorste oogkamer als voorspeller van littekenvorming op het netvlies Schiedamse Vest 160 www.oogziekenhuis.nl Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek in het Oogziekenhuis Rotterdam, genaamd IFlare. U beslist

Nadere informatie

Metingen van de zenuwvezels in het netvlies met SD-OCT.

Metingen van de zenuwvezels in het netvlies met SD-OCT. Schiedamse Vest 160 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek (studie)

Nadere informatie

Patiënten Informatie formulier. SPLINT-trial

Patiënten Informatie formulier. SPLINT-trial Patiënten Informatie formulier SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint? Versie 2 09-10-2013 pagina 1 van 8 Titel van het onderzoek

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie 18+ jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie voor mensen met facioscapulohumerale spierdystrofie Geachte mevrouw, meneer, Wij willen u vragen deel te nemen aan de landelijke, een unieke

Nadere informatie

A nimal A ssisted T herapy

A nimal A ssisted T herapy C l i ë n t i n f o r m a t i e A nimal A ssisted T herapy b i j o n d e r z o e k s p r o j e c t bij volwassenen met een autismespectrumstoornis bij volwassenen met een autismespectrumstoornis Cliënteninformatie

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Geachte mevrouw, mijnheer, Wij willen u om toestemming vragen voor deelname van uw kind

Nadere informatie

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial Informatiebrief LOGICA trial: Laparoscopische versus Open Maag Operatie Datum: Onderwerp Telefoon E-mail 1 november 2015 LOGICA trial 088-005 6908 espillenaarbilgen@rijnstate.nl Geachte heer/mevrouw, U

Nadere informatie

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012

Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Patiënteninformatieblad voor deelname monitoren Zorgprogramma Kanker Versie 1.0 juli 2012 Onderzoek naar de antroposofische zorg die verleend wordt aan patiënten met kanker en het effect van de zorg. Geachte

Nadere informatie

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld:

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Kunststof matje versus geen matje voor navelbreuken: een dubbel blind, prospectief gerandomiseerd onderzoek Engelse titel: Mesh versus suture

Nadere informatie

Informatieformulier MRI onderzoek. Verbetering van MRI scan protocollen

Informatieformulier MRI onderzoek. Verbetering van MRI scan protocollen Informatieformulier MRI onderzoek Verbetering van MRI scan protocollen Geachte heer, mevrouw, U bent door uw behandelend arts gevraagd deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek naar het optimaliseren

Nadere informatie

Coach2Move Fysiotherapie bij kwetsbare ouderen

Coach2Move Fysiotherapie bij kwetsbare ouderen Coach2Move Fysiotherapie bij kwetsbare ouderen Geachte heer/mevrouw, U ontvangt deze brief omdat wij u vriendelijk willen vragen om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van fysiotherapie

Nadere informatie

Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies

Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies Geachte mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: een evaluatie van een game ontwikkeld voor de revalidatie van pijn patiënten.

Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: een evaluatie van een game ontwikkeld voor de revalidatie van pijn patiënten. Informatie voor proefpersonen over het onderzoek: een evaluatie van een game ontwikkeld voor de revalidatie van pijn patiënten. Geachte Mevrouw Hooites, Enschede, 14 februari 2011 U hebt interesse getoond

Nadere informatie

Onderzoek CATCH. Stoppen met roken. Doe mee met onderzoek van de Universiteit Maastricht. Informatie over het onderzoek

Onderzoek CATCH. Stoppen met roken. Doe mee met onderzoek van de Universiteit Maastricht. Informatie over het onderzoek Onderzoek CATCH Stoppen met roken Doe mee met onderzoek van de Universiteit Maastricht Informatie over het onderzoek Volg gratis een stoppen-met-rokencursus van SineFuma Maak 50% kans op cadeaubonnen ter

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor jongeren van 12-17 jaar Beste lezer, Wij willen je vragen deel te nemen aan de landelijke FSHD registratie,

Nadere informatie

Patiënten informatiebrief

Patiënten informatiebrief Patiënten informatiebrief Landelijk onderzoek naar patiënten met trombocytopathie in Nederland Geachte mevrouw/mijnheer, Trombocytopathie in Nederland (TiN) Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan

Nadere informatie

Patiënten informatiebrief

Patiënten informatiebrief Patiënten informatiebrief Landelijk onderzoek naar patiënten met trombocytopathie in Nederland Geachte mevrouw/mijnheer, Trombocytopathie in Nederland (TiN) Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan

Nadere informatie

Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten.

Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Geachte heer/mevrouw, Uw behandelend arts heeft u deze informatie gegeven,

Nadere informatie

De invloed van een uitwendige kracht op de oogdruk.

De invloed van een uitwendige kracht op de oogdruk. 1 www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek (studie) naar de invloed die een uitwendige kracht heeft

Nadere informatie

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Julius Centrum UMC Utrecht Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Wij stellen het erg op prijs dat u overweegt deel te nemen aan ons onderzoek naar communicatie met patiënten rondom een operatie.

Wij stellen het erg op prijs dat u overweegt deel te nemen aan ons onderzoek naar communicatie met patiënten rondom een operatie. Communicatie met patiënten rondom een operatie Geachte meneer/mevrouw, Wij stellen het erg op prijs dat u overweegt deel te nemen aan ons onderzoek naar communicatie met patiënten rondom een operatie.

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek PACER-onderzoek: Onderzoek naar de noodzaak van correctie van bloedplaatjestekort voor het plaatsen van een centraal veneuze

Nadere informatie

Informatiebrief Internetbehandelingen om drankgebruik te verminderen voor (ex-)kankerpatiënten

Informatiebrief Internetbehandelingen om drankgebruik te verminderen voor (ex-)kankerpatiënten Informatiebrief Internetbehandelingen om drankgebruik te verminderen voor (ex-)kankerpatiënten Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder 16+ jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor mensen van 16 jaar en ouder Geachte mevrouw, meneer, Wij willen u vragen deel te nemen aan de landelijke

Nadere informatie

Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing. Patiënten Informatie Folder

Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing. Patiënten Informatie Folder Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing Patiënten Informatie Folder PATIËNTEN INFORMATIE FOLDER Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn

Nadere informatie

Een zelfhulpcursus voor zwangere vrouwen met depressieve en/of angstklachten via het internet

Een zelfhulpcursus voor zwangere vrouwen met depressieve en/of angstklachten via het internet Een zelfhulpcursus voor zwangere vrouwen met depressieve en/of angstklachten via het internet Informatie voor deelnemers 25 juni 2013 Prezens, preventieafdeling van GGZ Ingeest Amsterdam Afdelingen Verloskunde

Nadere informatie

Schiedamse Vest 160 Postbus LM Rotterdam. tel.:

Schiedamse Vest 160 Postbus LM Rotterdam.  tel.: Schiedamse Vest 160 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek (studie),

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie TELSTAR: Treatment of ELectroencephalographic STatus epilepticus After cardiopulmonary Resuscitation (ABR 46296) Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Nadere informatie

Begeleide internetbehandeling, een goed alternatief binnen de huisartsenpraktijk?

Begeleide internetbehandeling, een goed alternatief binnen de huisartsenpraktijk? Begeleide internetbehandeling, een goed alternatief binnen de huisartsenpraktijk? Folder voor patiënten Een project van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMCG, in samenwerking met de afdeling klinische

Nadere informatie

Patiënteninformatiefolder

Patiënteninformatiefolder Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Geachte heer/mevrouw, Uw behandelend arts heeft u deze informatie gegeven,

Nadere informatie

Informatiebrief voor ouders GODIVA studie: Pilot Longitudinale Profielen

Informatiebrief voor ouders GODIVA studie: Pilot Longitudinale Profielen Informatiebrief voor ouders GODIVA studie: Pilot Longitudinale Profielen Titel van het onderzoek Het beoordelen van de grof motorische ontwikkeling met de Alberta Infant Motor Scale (AIMS) in de tijd gemeten

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Proefpersoneninformatie ten behoeve van het verzamelen van extra beenmerg voor wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met verdenking op een aplastische anemie Geachte heer, mevrouw, Uw behandelende arts

Nadere informatie

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028 Geachte mevrouw, U heeft gekozen voor de nekplooimeting, of u heeft een medische reden om een vroege uitgebreide echo te ondergaan. Dit betekent dat er voor de 14 e week van de zwangerschap een echo bij

Nadere informatie

Zelfstandig omgaan met COPD. - persoonlijke ondersteuning via internet - deelname aan het e-vita COPD platform en wetenschappelijk onderzoek.

Zelfstandig omgaan met COPD. - persoonlijke ondersteuning via internet - deelname aan het e-vita COPD platform en wetenschappelijk onderzoek. Zelfstandig omgaan met COPD - persoonlijke ondersteuning via internet - deelname aan het e- COPD platform en wetenschappelijk onderzoek - Informatie voor deelnemers Zelf de regie bij uw COPD behandeling

Nadere informatie

Schiedamse Vest 160 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam. www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449

Schiedamse Vest 160 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam. www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449 Schiedamse Vest 160 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam www.oogziekenhuis.nl tel.: 010-4023449 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek (studie),

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Proefpersoneninformatie ten behoeve van het verzamelen van extra beenmerg voor wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met leukemie en MDS 06 januari 2014 Geachte heer, mevrouw, Uw behandelende arts heeft

Nadere informatie

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028 Geachte mevrouw, U heeft gekozen voor de nekplooimeting, of u heeft een medische reden om een vroege uitgebreide echo te ondergaan. Dit betekent dat er voor de 14 e week van de zwangerschap een echo bij

Nadere informatie

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Op het moment dat u deze brief leest bent u herstellende van klachten waarvoor u werd

Nadere informatie

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar

Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar tot 12 jr Informatiebrief en toestemmingsformulier registratie facioscapulohumerale spierdystrofie voor kinderen tot 12 jaar Geachte mevrouw, mijnheer, Wij willen u om toestemming vragen voor deelname

Nadere informatie

Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom?

Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom? Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom? Om die vraag te kunnen beantwoorden zoeken wij gezonde vrijwilligers van 20 jaar en ouder. Een medisch wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie

Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie Geachte heer, mevrouw, Bij u of een van uw familieleden is een antitrombine gebrek vastgesteld. Dat is een aandoening die een verhoogde kans

Nadere informatie

Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn Stepped care bij Angst & Depressie: van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Een onderzoek naar de behandeling van angst- en stemmingsklachten. Informatie voor deelnemers Drs. L. Kool Dr. A. van Straten

Nadere informatie

Deelnemersinformatie. De haalbaarheid en effectiviteit van intensieve thuisbehandeling als alternatief voor acute psychiatrische opname

Deelnemersinformatie. De haalbaarheid en effectiviteit van intensieve thuisbehandeling als alternatief voor acute psychiatrische opname Deelnemersinformatie De haalbaarheid en effectiviteit van intensieve thuisbehandeling als alternatief voor acute psychiatrische opname Amsterdam, 2016 Geachte heer/mevrouw, Wij zouden u hierbij willen

Nadere informatie

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE BEHANDELING OP DE GEZONDHEIDSTOESTAND BIJ EEN HERSENINFARCT Geachte heer / mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch

Nadere informatie

EFFECT VAN LICHT OP STEMMING EN SLAAP BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON

EFFECT VAN LICHT OP STEMMING EN SLAAP BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON EFFECT VAN LICHT OP STEMMING EN SLAAP BIJ DE ZIEKTE VAN PARKINSON Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek naar het effect van licht op stemming

Nadere informatie

Wij vragen u vriendelijk om deel te nemen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek, genaamd de mijnibdcoach studie.

Wij vragen u vriendelijk om deel te nemen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek, genaamd de mijnibdcoach studie. De mijnibdcoach studie NL47697.068.14 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om deel te nemen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek, genaamd de mijnibdcoach studie. Wij benaderen u omdat u

Nadere informatie

Informatiebrief voor mensen met afasie. Versie 3, 21 januari 2013

Informatiebrief voor mensen met afasie. Versie 3, 21 januari 2013 Wetenschappelijk onderzoek: Onderzoek naar woordvindingsproblemen van mensen met afasie Informatie ten behoeve van deelnemers Geachte mevrouw/mijnheer, U heeft afasie. U bent via de logopedist gewezen

Nadere informatie

Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom?

Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom? Hoe kan het meten van oogbewegingen leiden tot betere diagnostiek bij glaucoom? Om die vraag te kunnen beantwoorden zoeken wij patiënten met glaucoom van 40 jaar en ouder. Een medisch wetenschappelijk

Nadere informatie

Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25!

Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25! 1 Informatiebrief CONNECT-IN studie (De effecten van CenteringPregnancy in Nederland) NL44319.058.13 Doet u ook mee? Dan maakt u ieder kwartaal kans op een VVV-bon van 25! Geachte mevrouw, Wij vragen u

Nadere informatie

Een experimentele scan-techniek om de doorbloeding van het netvlies en het vaatvlies in het oog te meten.

Een experimentele scan-techniek om de doorbloeding van het netvlies en het vaatvlies in het oog te meten. Schiedamse Vest 180 1 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam telefoon: : 010-4023449 e-mail: roi@oogziekenhuis.nl www.oogziekenhuis.nl Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Patiënten Informatie Folder

Patiënten Informatie Folder Patiënten Informatie Folder imprint studie OZBS62.15245 Patiënten Informatie Folder imprint studie (imaging of PSMA: Registratie en Inventarisatie voor Nederlandse Toepassing) Inleiding Uw arts heeft voorgesteld

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT Titel van het onderzoek Een gerandomiseerd onderzoek naar operatieve versus niet-operatieve behandeling van breuken van het kopje van het spaakbeen. Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

1. Titel van het onderzoek: Primaire Baerveldt implant versus Trabeculectomie bij een oogdrukverlagende glaucoomoperatie.

1. Titel van het onderzoek: Primaire Baerveldt implant versus Trabeculectomie bij een oogdrukverlagende glaucoomoperatie. Schiedamse Vest 180 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam tel.: 010-4017777 email: www.oogziekenhuis.nl 1. Titel van het onderzoek: Primaire Baerveldt implant versus Trabeculectomie bij een oogdrukverlagende

Nadere informatie

Het Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam voert dit onderzoek uit in samenwerking met ZonMw, VUMc, KNLTB en Veiligheid.nl.

Het Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam voert dit onderzoek uit in samenwerking met ZonMw, VUMc, KNLTB en Veiligheid.nl. Inleiding Geachte heer/mevrouw, U wilt zich aanmelden om mee te doen aan het KNLTB TennisReady blessure preventie onderzoek. Dit betreft een medisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij meedoen vrijwillig

Nadere informatie

Toestemming voor een onderzoek

Toestemming voor een onderzoek Toestemming voor een onderzoek Research Institute of Child Development and Education Universiteit van Amsterdam UvA minds Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind Universiteit van Amsterdam en Zilveren

Nadere informatie

Drie-dimensionale echografie voor het verbeteren van cosmetisch resultaat bij borstkanker patiënten; TURACOS trial

Drie-dimensionale echografie voor het verbeteren van cosmetisch resultaat bij borstkanker patiënten; TURACOS trial Drie-dimensionale echografie voor het verbeteren van cosmetisch resultaat bij borstkanker patiënten; Geachte mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

E-Vita hartfalen: Het effect van een informatieve website en telemonitoring

E-Vita hartfalen: Het effect van een informatieve website en telemonitoring E-Vita hartfalen: Het effect van een informatieve website en telemonitoring Ziekenhuis Gelderse Vallei Inhoud Inleiding 3 1. Wat is het doel van het onderzoek? 3 2. Welk product wordt onderzocht? 3 3.

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF HOSPITAL-ADL STUDIE

INFORMATIEBRIEF HOSPITAL-ADL STUDIE INFORMATIEBRIEF HOSPITAL-ADL STUDIE Titel van het onderzoek: Ontrafelen van het mechanisme achter ziekenhuis-gerelateerd functieverlies (Hospital-ADL studie). Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk

Nadere informatie

Titel onderzoek: Bepalen van nieuwe ziektevoorspellers bij colorectale levermetastasen. De MIRACLE studie.

Titel onderzoek: Bepalen van nieuwe ziektevoorspellers bij colorectale levermetastasen. De MIRACLE studie. Titel onderzoek: Bepalen van nieuwe ziektevoorspellers bij colorectale levermetastasen. De studie. Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

ROSCAN Huidkanker Biobank

ROSCAN Huidkanker Biobank Kanker Instituut Uw behandelend arts in het Erasmus MC heeft u geïnformeerd over het bestaan van de ROSCAN Biobank. Hij/zij heeft u al het een en ander uitgelegd. Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie. Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden

Proefpersoneninformatie. Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden Proefpersoneninformatie Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden Geachte mevrouw, meneer, In aansluiting op het gesprek met uw behandelend arts, ontvangt u hierbij

Nadere informatie

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld:

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Kunststof matje versus geen matje voor navelbreuken: een dubbel blind, prospectief gerandomiseerd onderzoek Engelse titel: Mesh versus suture

Nadere informatie

Informatiebrief. Titel van het onderzoek. Vriendschappen en pesten op basisscholen in Rotterdam. Inleiding

Informatiebrief. Titel van het onderzoek. Vriendschappen en pesten op basisscholen in Rotterdam. Inleiding Informatiebrief Titel van het onderzoek Vriendschappen en pesten op basisscholen in Rotterdam. Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan het wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Hoeveel tijd kost het u? Het invullen van de vragenlijsten zal gemiddeld 5 minuten duren. Het dagboekje invullen kost ongeveer 2 minuten per dag.

Hoeveel tijd kost het u? Het invullen van de vragenlijsten zal gemiddeld 5 minuten duren. Het dagboekje invullen kost ongeveer 2 minuten per dag. Ruggespraak Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan het onderzoek Ruggespraak. U beslist zelf of u wilt meedoen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE OUDER(S)/VOOGD

INFORMATIE VOOR DE OUDER(S)/VOOGD Studie 1 : Vragenlijsten Versie informatiebrief: 3.1b INFORMATIE VOOR DE OUDER(S)/VOOGD Tweede taal acquisitie bij slechthorende jongeren N.B. Een samenvatting van deze informatiebrief is te vinden op

Nadere informatie

Patiënten-informatiebrief Volwassenen ICOS

Patiënten-informatiebrief Volwassenen ICOS Patiënteninformatiefolder Voor patiënten van 18 jaar en ouder Behorende bij het onderzoek: International CIDP Outcome Study (ICOS) Een studie naar de variatie en de voorspellers van het ziektebeloop bij

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt

Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Uw arts vermoedt dat u de ziekte sinustrombose heeft. Op dit moment wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan

Nadere informatie

TEMPO studie - Proefpersoneninformatie September Proefpersoneninformatie voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

TEMPO studie - Proefpersoneninformatie September Proefpersoneninformatie voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Proefpersoneninformatie voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek studie Temporele Dominantie methode voor het meten van emoties, smaak en textuur eigenschappen Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk

Nadere informatie