Inspectierapport 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectierapport 2012"

Transcriptie

1 Inspectierapport 2012 Object: Straat: Muurhuizen 3 Pc en plaats: 3811 EC Amersfoort Monumentenwacht Utrecht Adres: Utrechtseweg 3-F Pc en plaats: 3811 NA Amersfoort Bezoekadres: Utrechtseweg 3-F Telefoon: Website:

2 2012 Inspectierapport Objectgegevens Objectnummer Object: Straat: Postcode: Plaats: Eigenaar: Straat: Postcode: Postbus: Postcode: Plaats: Muurhuizen EC Amersfoort NV SO Vastgoed en roen, t.a.v. dhr. B. van de Brom AD Amersfoort Monumentnummer: 7980 Monumenttype ijksmonument Bouwjaar: 1561 Inspectiegegevens Inspectienummer: UT_3434_ Naam Type werk Datum Begintijd Eindtijd Uren S. Haasnoot Inspectie 27 jun 12 11:15 14: J. Agterberg Inspectie 27 jun 12 11:15 14: S. Haasnoot Inspectie 28 jun 12 8:00 9: S. Haasnoot Inspectie 28 jun 12 8:00 9: S. Haasnoot apportage 28 jun 12 14:00 14: S. Haasnoot apportage 27 jul 12 8:00 11: S. Haasnoot Beeldmateriaal 27 jul 12 11:00 12: Totaal aantal uren: 13,00 Algemeen In het rapport worden soms onderdelen naar windrichting benoemd. Voor uw oriëntatie; de voorzijde wordt gezien als de zuidgevel, de achterzijde als de noordgevel. Nummerverwijzingen in het rapport komen overeen met de nummering van onder andere daken en gevels in de dakplattegrond. Bouwkundige staat en bereikbaarheid De bouwkundige staat van het casco is goed. De onderhoudsstaat is goed. Het verloop van het onderhoud gaat vooruit. De kwaliteit van de uitvoering is goed. De toegankelijkheid voor inspecties is goed. De bereikbaarheid voor inspecties is goed. De bereikbaarheid voor reparaties is goed. Bijlagen 1 Fotobijlage 1 Dakplattegrond Uitgevoerde werkzaamheden door de Monumentenwacht Het object is van binnen en buiten geïnspecteerd. Om de goten goed te kunnen inspecteren, zijn deze door ons schoongemaakt. Enkele gezakte dakpannen zijn goed gelegd. Inspectierapport en dakplattegrond zijn bijgesteld, fotobijlage is gemaakt.

3 Onderhoudsgeschiedenis Jaar van uitvoering: +/ Omschrijving onderhoud: Vervangen zinkbekleding goten rondom Kwaliteit uitvoering: oed. Uitgevoerd door: Onbekend.

4 Uit te voeren werkzaamheden in volgorde van prioriteit Inspectienummer: UT_3434_ jaar jaarlijks terugkerend onderhoud Het periodiek aandacht besteden aan onderstaande verlengt de levensduur: - einigen van geschilderd houtwerk. - einigen van goten, bezinkputten en controle op verstoppingen. - Controle hemelwaterafvoeren, e.d. - Controle van waterkerende aansluitingen (bijv. loodaansluitingen). - Controle brandblusmiddelen en veiligheidsvoorzieningen. [voor info zie het inspectierapport] urgent herstel Om gevolgschade zo veel mogelijk te voorkomen: - Herstellen van metsel- en voegwerk schoorsteen ST-2. - Herstellen muurankers en omringend metsel- en voegwerk. - Herstellen metselwerk gevel B en D. - Partitieel voegwerkherstel gevel B, C en D. - Herstellen muurloodaansluitingen. - Herstellen aangetast houtwerk onderdorpel en kozijnstijl gevel A en C, vervolgens schilderwerk bijwerken. - Schoonmaken buitenschilderwerk gevel A t.p.v. maaiveld. - Was- en bijwerkbeurt buitenschilderwerk gevel C. [voor info zie het inspectierapport] 1-3 jaar onderhoud korte termijn De eerst volgende onderhoudscyclus aandacht besteden aan: - Herstellen houtwerk ronde kozijn gevel B, vervolgens schilderen. - Herstellen natuurstenen onderdorpel gevel C. - Herstellen of vervangen loodafdekking van de omlijsting deurkozijn gevel A. [voor info zie het inspectierapport]

5 3-6 jaar onderhoud op middellange termijn Bij de onderhoudscyclus op middellange termijn aandacht besteden aan: - Was- en bijwerkbeurt buitenschilderwerk gevel A, B en D. - Onderhoudsbeurt buitenschilderwerk gevel C. [voor info zie het inspectierapport] De prioriteiten zijn grijs weergegeven in het afdrukrapport.

6 ubriek 1. EVELS Funderingen Algemeen - opmerking Zonder graafwerkzaamheden is de kwaliteit van de fundering moeilijk te beoordelen. ezien de kwaliteit van het opgaande muurwerk zijn er echter geen gebreken te verwachten. 1.2 evels Baksteen Metselwerk Noordgevel A - metselwerk, baksteen Oostgevel B - metselwerk, baksteen - metselwerk t.p.v. aanzetsteen en rollaag M Ter plaatse van de aanzetsteen en de rollaag op de topgevel, baksteen topgevel ligt het metselwerk los. Het overige metselwerk is redelijk. Herstel van het metselwerk dient met een passende steen te geschieden, waarbij gelet moet worden op kleur, hardheid en afmeting. Nieuw voegwerk dient in samenstelling, kleur en uitvoering overeen te komen met het bestaande, historisch juiste voeg - metselwerk t.p.v. rond kozijn, baksteen M Door het oproesten van vermoedelijk het kozijnanker, is het metselwerk gescheurd en komt los. Zie foto 1. Idem als voorgaande. Zuidgevel C - metselwerk,baksteen Westgevel D - metselwerk, baksteen - metselwerk onder aanzetsteen, baksteen M Onder de aanzetsteen is los metselwerk aanwezig. Zie foto 2. Idem als voorgaande. - metselwerk t.p.v. muuranker A, baksteen M Door het oproesten van de veer van één van de muurankers wordt het metselwerk over de lengte van ongeveer 1 meter naar buiten gedrukt. Zie foto 3. Nadat het muuranker volledig is ontroest, en roestwerend is behandeld, kan deze worden teruggeplaatst. Vervolgens kan het metselwerk opnieuw ingeboet worden. Uitvoering, zoals eerder beschreven in dit rapport. - metselwerk t.p.v. muuranker B, baksteen M Door het oproesten van het muuranker is scheurvorming in het metselwerk aanwezig. Zie foto 4. Idem als voorgaande. Inspectierapport oed edelijk Matig Slecht Pagina 6 van 16

7 ubriek Voegwerk Noordgevel A - voegwerk, platvol Oost - topgevel B - voegwerk, platvol Het voegwerk is plaatselijk weggevallen / uitgespoeld. Er dient partitieel voegwerkherstel plaats te vinden. Aangetaste voegen uithakken en opnieuw aanbrengen met de voegspecie die qua samenstelling, hardheid, kleur en uitvoering in overeenstemming is met het bestaande, historisch juiste voegwerk. Zuidgevel C - voegwerk, platvol Het voegwerk is plaatselijk weggevallen / uitgespoeld. Idem als voorgaande. West - topgevel D - voegwerk, platvol Het voegwerk is plaatselijk weggevallen / uitgespoeld. Idem als voorgaande Natuursteen 5 - aanzetstenen /hardsteen (2 stuks) 1.3 Buitenpleisterwerk Pleisterlaag Noordgevel A - gepleisterde plint 1.4 Vensters Hout Noordgevel A - kozijn met schuifraam (11 stuks) In een van de kozijnen op de begande grond is in de onderkant stijl en onderdorpel aangetast houtwerk aanwezig. Zie foto 5. Het aangetaste hout dient voor de volgende schilderbeurt vervangen / aangeheeld te worden. - kozijn met luik en diefijzers (3 stuks) Oost - topgevel B - rond kozijn met gaas (1 stuks) M Het houtwerk is ernstig verweerd. Eén van de kozijnankers roest op met schade aan het metselwerk tot gevolg. Zie foto 6. Het kozijn dient losgehaald en beoordeeld te worden in hoeverre dit nog geschilderd kan worden. Het ernstig aangetaste hout (onderzijde) dient vervangen en aangeheeld te worden. - glas-in-lood raam in steensponning (1 M De bindroeden zijn geroest. De loodprofielen stuks) beginnen te verteren en zijn op een paar plaatsen beschadigd. las-in-lood raam vervangen. Inspectierapport oed edelijk Matig Slecht Pagina 7 van 16

8 ubriek Zuidgevel C - kozijn met schuifraam (12 stuks) Op de eerste verdieping is van één van de kozijnen een gedeelte stijl en onderdorpel aangetast door houtrot. Het aangetaste hout dient voor de volgende schilderbeurt vervangen / aangeheelt te worden. - hardstenen onderdorpels (12 stuks) Eén van de onderdorpels is gescheurd. De onderdorpel dient te worden verlijmd, of de scheur dient dichtgezet te worden zodat vocht niet meer kan binnendringen in ondergelegen constructie. West - topgevel D - rond kozijn met glas (1 stuks) 1.5 Deuren, poortjes, toegangen Hout Noordgevel A - kozijn met deur en omlijsting (1 stuks) - loodafdekking van de omlijsting De loodafdekking is op meerdere plaatsen gescheurd doordat het lood in een te lange lengte is aangebracht / en is vastgeschroefd. Zie foto 7. De loodafdekking dient hersteld te worden, of te worden vervangen voor loodstroken met een maximale lengte van 1 meter i.v.m. werking van het materiaal. - hardstenen, neuten en onderdorpel Zuidgevel C - kozijn met dubbele deur en omlijsting (1 stuks) - loodafdekking van de omlijsting - hardstenen, neuten en onderdorpel 1.7 las en schilderwerk Beglazing Enkel glas - algemeen Eén enkel ruitje aan de zuidgevel is gescheurd. Het ruitje bij de volgende onderhoudsbeurt buitenschilderwerk vervangen. - stopverfzomen Inspectierapport oed edelijk Matig Slecht Pagina 8 van 16

9 ubriek Schilderwerk Algemeen - algemeen onderhoudsadvies buitenschilderwerk Het regelmatig schoonmaken van het schilderwerk is gunstig voor het behoud van de laklaag. Het verlengt de levensduur aanzienlijk waardoor onderhoud minder vaak noodzakelijk is. Tevens is het erg belangrijk dat metalen onderdelen zoals muurankers, luikwervels, gehengen en duimen goed in de verf staan. Metaal dat roest, zet sterk uit waardoor het omringende materiaal zoals hout en metselwerk kapotgedrukt wordt. - standaard onderhoudscyclus buitenschilderwerk De standaard onderhoudscyclus van schilderwerk is een was- en bijwerkbeurt drie jaar na het aanbrengen van een nieuwe laklaag. Na ongeveer zes jaar dient de laklaag opnieuw aangebracht te worden. In de begroting voor het onderhoud is het verstandig hiermee rekening te houden Buitenschilderwerk Noordgevel A - algemeen Het schilderwerk verkeert in goede conditie. Wel is het op meerdere plaatsen, met name langs het maaiveld, erg vuil. Het schilderwerk van de kozijnen met diefijzers t.p.v. het maaiveld schoonmaken. Nadat het houtwerk van een van de onderdorpels en kozijnstijl is hersteld (zie rubriek ), deze voorzien van een bijwerkbeurt. Oost - topgevel B - algemeen M Het schilderwerk van het ronde kozijn is vrijwel niet meer aanwezig. Nadat het kozijn is hersteld, deze voorzien van een volledig nieuw verfsysteem, te weten 2 x gronden, 2 x lakken. Zuidgevel C - algemeen Het schilderwerk vertoont op de liggende delen scheurvorming en krijt af. Het schilderwerk verdient een was- en bijwerkbeurt. West - topgevel D - algemeen Inspectierapport oed edelijk Matig Slecht Pagina 9 van 16

10 ubriek 1.8 Diversen evelankers Noordgevel A - muurankers (20 stuks) Eén van de ankers roest ernstig op, met scheurvorming en uitbuikend metselwerk tot gevolg. Zie ook rubriek metselwerk westgevel D voor de foto van de gevolgschade. Het anker dient volledig ontmanteld te worden, ontroest en roestwerend behandeld, geschilderd en vervolgens teruggeplaatst te worden. Oost - topgevel B - muurankers (7 stuks) Zuidgevel C - muurankers (12 stuks) West - topgevel D - muurankers (4 stuks) Eén van de ankers roest ernstig op, met scheurvorming in het metselwerk tot gevolg. Idem als voorgaande. 2. DAKEN 2.1 Kapconstructies Algemeen - opmerking houtaantasting In de kapconstructie zijn geen ernstige gebreken of actieve aantastingen door insecten of schimmels aangetroffen. Wel zijn er oude, niet-actieve aantastingen aanwezig Hout - grenen sporen, eiken muurplaten en spanten - geïsoleerde dakplaten met spaanplaat ondergrond 2.2 Dakbedekking Dakpannen - oude holle dakpannen, grijs - oude holle dakpannen (links), grijs - panlatten en tengels Normale veroudering. 2.3 Loodaansluitingen Algemeen - noklood Voor zover waarneembaar Muurlood en loketten - muurlood M Op een enkele plek raakt het muurlood los. De muurloodaansluiting in de zuidoostelijke hoek van dakvlak 2 is niet afwaterend aangebracht en zorgt voor lekkage. Vocht kan in ondergelegen constructie binnendringen met alle gevolgen van dien. Het losgeraakte muurlood vastzetten en aanvoegen. De niet afwaterend aangebrachte loodaansluitingen dienen losgehaald, en opnieuw juist aangebracht te worden. Hiervoor zal ook de houten topgevelafdekking losgehaald moeten worden. Inspectierapport oed edelijk Matig Slecht Pagina 10 van 16

11 ubriek 2.4 oten en hemelwaterafvoeren oten Zink - bakgoten, zink Deze zijn vervangen en zien er goed uit Hemelwaterafvoeren Zink Noordgevel A - zinken hemelwaterafvoeren (2 stuks) Deze zijn vervangen en zien er goed uit. Zuidgevel C - zinken hemelwaterafvoeren (2 stuks) Idem als voorgaande. 2.5 Dakopeningen Dakkapellen Zuidzijde dakkapel - zinkbedekking - zinken zijwangen - kozijn met draairamen - loodaansluitingen - schilderwerk 2.6 Schoorstenen Metselwerk Schoorsteen ST-1 - metselwerk, baksteen - voegwerk, platvol - dakpan afdekking - loodaansluitingen De zalinggoot begint wat putcorrosie te vertonen en is in het verleden al eens voor nood gerepareerd met loodband. Schoorsteen ST-2 - metselwerk, baksteen M Op de kop van de schoorsteen is los metselwerk aanwezig. Bij de vorige inspectie in 2010 is door ons los metselwerk verwijderd. Ook is op meerdere plaatsen scheurvorming in het metselwerk aanwezig. De schoorsteen dient volledig nagelopen en hersteld te worden. Herstel/inboeten van het metselwerk dient in een passende steen te geschieden, waarbij gelet moet worden op kleur, hardheid en afmeting. Nieuw voegwerk dient in samenstelling, kleur en uitvoering overeen te komen met het bestaande, historisch juiste voeg. - voegwerk, platvol M Het voegwerk begint te verzanden en plaatselijk zijn de voegen uitgesleten. Dit is vooral aan de zuidzijde van de schoorsteen. Nadat het metselwerk is hersteld, het voegwerk herstellen. Nieuw voegwerk dient in samenstelling, kleur en uitvoering overeen te komen met het bestaande, historisch juiste voegwerk. - loodaansluitingen Inspectierapport oed edelijk Matig Slecht Pagina 11 van 16

12 ubriek Schoorsteen ST-3 - metselwerk, baksteen - voegwerk, platvol - loodaansluitingen 2.7 Dakrandafwerking Algemeen Noordgevel A - gootbodem en gootlijst - schilderwerk Zuidgevel C - gootbodem en gootlijst - schilderwerk 2.8 Diversen Dakdoorvoeren - dakdoorvoer dakvlak nr 1 Deze is vervangen en ziet er goed uit. 3. INTEIEU 3.0 Algemeen - totale indruk Voor zover door Monumentenwacht geconstateerd kan worden (gezien de bereikbaarheid en de zichtbaarheid van bouwkundige onderdelen) zijn er geen ernstige of noemenswaardige gebreken aan het constructieve gedeelte van het interieur. 3.2 Dragende constructies en vloeren Dragende constructies Hout - moerbalken - kinderbinten - sleutelstukken Vloeren Hout - eiken vloer Steen - marmeren vloer Tegen de noordgevel verzakt de marmeren vloer. - estrikken vloer 3.3 ewelven en plafonds ewelven Pleisterwerk - gepleisterde kruisgraatgewelven 3.4 Kelders - souterrain, algemeen In het verleden zijn de keldervloeren tegen vocht geïnjecteerd. Voor zover waarneembaar voldoet dit nog steeds. 3.6 Timmerwerk en lijstwerk Leskamer begane grond - eiken schouw Inspectierapport oed edelijk Matig Slecht Pagina 12 van 16

13 ubriek 3.7 Binnenpleisterwerk Pleisterwerk Orgelzaal - schouw Ornamenten stucwerk halpartijen - plafonds en wanden rote zaal boven - geornamenteerde schouw stucwerk 4. DIVESEN 4.1 Technische installaties Algemeen - opmerking De werking van de zich in of op een gebouw bevindende installaties valt buiten het bouwkundig onderzoek van de Monumentenwacht. 4.2 Bereikbaarheid en toegankelijkheid Interieur - toegankelijkheid kapruimte en zolder Exterieur Nen 517 veiligheidsvoorzieningen - veiligheidshaken Het gebouw is voorzien van gecertificeerde veiligheidsvoorzieningen. Deze zijn door de isolatieplaten aangebracht met een spaanplaat ondergrond. Enkele bevestigingen zijn in de naad tussen twee platen aangebracht. Hiervan kan niet met zekerheid worden gezegd of ze ook de vereiste valsterkte kunnen waarborgen. De veiligheidshaken welke in een naad van twee dakplaten zijn aangebracht nazien, en waar nodig versterken door het aanbrengen van een plaat multiplex. - bereikbaarheid goten De goot aan de noordzijde langs dakvlak nr. 1 is bereikbaar vanuit de kapruimte. Enkele pannen en panlatten kunnen weggenomen worden. - bereikbaarheid dakvlakken Inspectierapport oed edelijk Matig Slecht Pagina 13 van 16

14 ubriek 5. SAMENVATTINEN 5.1 Herstel- en onderhoudswerkzaamheden Periode 0-1 jaar - urgent herstel Om gevolgschade zo veel mogelijk te voorkomen: - Herstellen van metsel- en voegwerk schoorsteen ST-2. - Herstellen muurankers en omringend metsel- en voegwerk. - Herstellen metselwerk gevel B en D. - Partitieel voegwerkherstel gevel B, C en D. - Herstellen muurloodaansluitingen. - Herstellen aangetast houtwerk onderdorpel en kozijnstijl gevel A en C, vervolgens schilderwerk bijwerken. - Schoonmaken buitenschilderwerk gevel A t.p.v. maaiveld. - Was- en bijwerkbeurt buitenschilderwerk gevel C. [voor info zie het inspectierapport] - jaarlijks terugkerend onderhoud Het periodiek aandacht besteden aan onderstaande verlengt de levensduur: - einigen van geschilderd houtwerk. - einigen van goten, bezinkputten en controle op verstoppingen. - Controle hemelwaterafvoeren, e.d. - Controle van waterkerende aansluitingen (bijv. loodaansluitingen). - Controle brandblusmiddelen en veiligheidsvoorzieningen. [voor info zie het inspectierapport] Periode 1-3 jaar - onderhoud korte termijn De eerst volgende onderhoudscyclus aandacht besteden aan: - Herstellen houtwerk ronde kozijn gevel B, vervolgens schilderen. - Herstellen natuurstenen onderdorpel gevel C. - Herstellen of vervangen loodafdekking van de omlijsting deurkozijn gevel A. [voor info zie het inspectierapport] Periode 3-6 jaar - onderhoud op middellange termijn Bij de onderhoudscyclus op middellange termijn aandacht besteden aan: - Was- en bijwerkbeurt buitenschilderwerk gevel A, B en D. - Onderhoudsbeurt buitenschilderwerk gevel C. [voor info zie het inspectierapport] Inspectierapport Pagina 14 van 16

15 Foto 1: Los/gescheurd metselwerk t.p.v. rond kozijn. Foto 2: Onder de aanzetsteen is los metselwerk aanwezig. Foto 3: Door het oproesten van de veer van één van de muurankers wordt het metselwerk over de lengte van ongeveer 1 meter naar buiten gedrukt. Foto 4: Door het oproesten van het muuranker is scheurvorming in het metselwerk aanwezig. Foto 5: In een van de kozijnen op de begane grond is in de onderkant stijl en onderdorpel aangetast houtwerk aanwezig. Foto 6: Het houtwerk van het ronde kozijn is ernstig verweerd. Inspectierapport Pagina 15 van 16

16 Foto 7: De loodafdekking is op meerdere plaatsen gescheurd doordat het lood in een te lange lengte is aangebracht. Inspectierapport Pagina 16 van 16

Inspectierapport 2015

Inspectierapport 2015 Inspectierapport 2015 Objectnummer: Object: Straat: Pc en plaats: UT 2234 rafkapel "Coelhorst" Coelhorsterweg 35 3838 PA Hoogland Monumentenwacht Utrecht Adres: Koningsweg 133-C Pc en plaats: 3582 D Utrecht

Nadere informatie

Inspectierapport 2012

Inspectierapport 2012 Inspectierapport 2012 Objectnummer: Object: Straat: Pc en plaats: UT 0377 Muurhuizen 1 3811 EC Amersfoort Monumentenwacht Utrecht Adres: Utrechtseweg 3-F Pc en plaats: 3811 NA Amersfoort Bezoekadres: Utrechtseweg

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0068 v.m. Stadhuis Heerenwal 48 8556 XW Sloten

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0068 v.m. Stadhuis Heerenwal 48 8556 XW Sloten INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0068 v.m. Stadhuis Heerenwal 48 8556 XW Sloten Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365 / fax. 058-2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer 2781 Mausoleum Achter Ljouwerterdyk GC Akkrum

INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer 2781 Mausoleum Achter Ljouwerterdyk GC Akkrum INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer 2781 Achter Ljouwerterdyk 6 8491 GC Akkrum Stichting Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058 2157365/fax. 058 2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0340 Toren Eagum Master Wijbrensdijk 1 9006 XH Eagum

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0340 Toren Eagum Master Wijbrensdijk 1 9006 XH Eagum INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0340 Toren Eagum Master Wijbrensdijk 1 9006 XH Eagum Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0230 Klokkenstoel Mirnserdijk 24 te MIrns O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0230 Klokkenstoel Mirnserdijk 24 te MIrns O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0230 Mirnserdijk 24 te MIrns FRYSLÂN EMMAKADE 59 NZ POSTBUS 137 8900 AC LEEUWARDEN

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT objectnummer 29 ON Fort Vechten Poortgebouwen Marsdijk 2, 3931 HE Bunnik

INSPECTIERAPPORT objectnummer 29 ON Fort Vechten Poortgebouwen Marsdijk 2, 3931 HE Bunnik INSPECTIERAPPORT objectnummer 29 ON Fort Vechten Poortgebouwen Marsdijk 2, 3931 HE Bunnik Monumentenwacht Utrecht Postbus 10058 3505 AB Utrecht tel. 0488-2343880 / fax. 030-2328624 e-mail: mwu@erfgoed-utrecht.nl

Nadere informatie

Rubriek Kwalificatie* Toelichting objectnummer 0419

Rubriek Kwalificatie* Toelichting objectnummer 0419 vervolg diversen - los houten luik noordzijde G Deze ligt in de oven opgeslagen. - eiken ondervloer R Het eerste deel onder de opening geeft enige aantasting te zien. Tijdens de ze inspectie is aan de

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 1673 Klokkenstoel Tsjerkehofleane 2 te Ruigahuizen O N D E R H O U D S C H E C K S

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 1673 Klokkenstoel Tsjerkehofleane 2 te Ruigahuizen O N D E R H O U D S C H E C K S O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 1673 Klokkenstoel Tsjerkehofleane 2 te Ruigahuizen MONUMENTENWACHT FRYSLÂN

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2018 Objectnummer 2781 Mausoleum Achter Ljouwerterdyk 6 te Akkrum

INSPECTIERAPPORT 2018 Objectnummer 2781 Mausoleum Achter Ljouwerterdyk 6 te Akkrum O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2018 Objectnummer 2781 Mausoleum Achter Ljouwerterdyk 6 te Akkrum FRYSLÂN EMMAKADE 59 NZ POSTBUS

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2010 Objectnummer 2781 Mausoleum Achter Ljouwerterdyk GC Akkrum

INSPECTIERAPPORT 2010 Objectnummer 2781 Mausoleum Achter Ljouwerterdyk GC Akkrum INSPECTIERAPPORT 2010 Objectnummer 2781 Achter Ljouwerterdyk 6 8491 GC Akkrum Stichting Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058 2157365/fax. 058 2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

Reguliere inspectie 2018

Reguliere inspectie 2018 eguliere inspectie 2018 Berging Buitenkerke Object: Berging Straat: Dorpsplein 4 Postcode en plaats: 4527 C Buitenkerke ONUENTENWACHT 2018 Inspectierapport Objectgegevens Objectnummer Object: Straat: Postcode:

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2010 objectnummer 0363 Klokkenstoel Kleasterwei 8490 AA Nes

INSPECTIERAPPORT 2010 objectnummer 0363 Klokkenstoel Kleasterwei 8490 AA Nes INSPECTIERAPPORT 2010 objectnummer 0363 Klokkenstoel Kleasterwei 8490 AA Nes Monumentenwacht Fryslan Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2018

INSPECTIERAPPORT 2018 O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N. K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2018 Toren Master Wybrensdyk 1 te Eagum STICHTING EMMAKADE 59 NZ POSTBUS 137 8900 AC LEEUWARDEN

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0645 Klokkenstoel nr DT Teroele

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0645 Klokkenstoel nr DT Teroele INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0645 nr. 14 8528 DT Teroele Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365 / fax 058-2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl www.monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0542 Klokkenstoel en baarhokje Schoterweg TE Rotstergaast

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0542 Klokkenstoel en baarhokje Schoterweg TE Rotstergaast INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0542 Klokkenstoel en baarhokje Schoterweg 11 8462 TE Rotstergaast Monumentenwacht Fryslan Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336

Nadere informatie

Inspectierapport 2013

Inspectierapport 2013 Inspectierapport 2013 Objectnummer Object: Straat: Pc en plaats: UT 7036m0370 Landgoed Randenbroek Heiligenbergenweg 113 3816 AJ Amersfoort Hoofdgebouw onumentenwacht Utrecht Adres: Utrechtseweg 3-F Pc

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0340 Toren Eagum Master Wijbrensdijk XH Eagum

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0340 Toren Eagum Master Wijbrensdijk XH Eagum INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0340 Toren Eagum Master Wijbrensdijk 1 9006 XH Eagum Stichting Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365 / fax. 058-2157336

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 1050 Klokkenstoel Leeuwarderweg 2, 8505 AA Snikzwaag

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 1050 Klokkenstoel Leeuwarderweg 2, 8505 AA Snikzwaag INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 1050 Leeuwarderweg 2, 8505 AA Snikzwaag Monumentenwacht Fryslan Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0227 Dakruiter Beuckenswijkstraat 2 8565 GN Sondel

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0227 Dakruiter Beuckenswijkstraat 2 8565 GN Sondel INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0227 Beuckenswijkstraat 2 8565 GN Sondel Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

De Friese Meren GEMEENTE. INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0634 Toren op begraafplaats Westermeer Geert Knolweg 4 8501 MK Joure. Ontv.

De Friese Meren GEMEENTE. INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0634 Toren op begraafplaats Westermeer Geert Knolweg 4 8501 MK Joure. Ontv. Ontv. GEMEENTE De Friese Meren 1 3 MAART 2014 RB INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0634 op begraafplaats Westermeer Geert Knolweg 4 8501 MK Joure Nr. Rappel. Monumentenwacht Fryslan Emmakade 59 Postbus

Nadere informatie

Inspectierapport 2013

Inspectierapport 2013 Inspectierapport 2013 Objectnummer: Object: Straat: Pc en plaats: ZH 3615 Bethelkerk Kerkweg 2 2992 SG BARENDRECHT 2013 Inspectierapport Objectgegevens Objectnummer Object: Straat: Postcode: Plaats: 3615

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT objectnummer 9007 De Papsluis voor het werk aan de Bakkerskil Coördinaten

INSPECTIERAPPORT objectnummer 9007 De Papsluis voor het werk aan de Bakkerskil Coördinaten INPECTIERAPPORT objectnummer 9007 Coördinaten 121-422 Monumentenwacht Utrecht Postbus 10058 3505 AB Utrecht tel. 030-2343880 / fax 030-2328624 e-mail: mwu@erfgoed-utrecht.nl website: www.monumentenwacht.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer 0363 Klokkenstoel Kleasterwei NM Nes

INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer 0363 Klokkenstoel Kleasterwei NM Nes INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer 0363 Kleasterwei 12 8494 NM Nes Stichting Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058 2157365/fax. 058 2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl www.monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2018 objectnummer 0

INSPECTIERAPPORT 2018 objectnummer 0 INSPECTIERAPPORT 2018 objectnummer 0 Monumentenwacht Limburg Postbus 700 6040 AS Roermond e-mail: info@monumentenwachtlimburg.nl tel: 0475-56 39 99 INSPECTIERAPPORT objectnummer 0 Objectgegevens Objectnummer

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0360 Toren N.H. Kerk Om 'e Toer 4 8491 CV Akkrum

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0360 Toren N.H. Kerk Om 'e Toer 4 8491 CV Akkrum INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0360 N.H. Kerk Om 'e Toer 4 8491 CV Akkrum Stichting Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365 / fax. 058-2157336 info@monumentenwacht-fryslân.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 0123 Raadhuis Dubbelstraat 2 8561 BC Balk

INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 0123 Raadhuis Dubbelstraat 2 8561 BC Balk INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 0123 Dubbelstraat 2 8561 BC Balk Stichting Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058 2157365/fax. 058 2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl www.monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0228

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0228 INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0228 Lyclamawei 18 8566 JL Nijemirdum Monumentenwacht Fryslan Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0235 Toren Tsjerkewei KB Elahuizen

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0235 Toren Tsjerkewei KB Elahuizen INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0235 Tsjerkewei 3 8581 KB Elahuizen Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

Boswachterswoning, Huis te Loïnen

Boswachterswoning, Huis te Loïnen Inspectierapport Boswachterswoning, Huis te Loïnen Waaldijk 11, Slijk-Ewijk (Overbetuwe) Enderman de Kat architecten Objectgegevens Monumentnummer : 520776 Complexnummer : 520765 (Huis te Loïnen) Object

Nadere informatie

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal

INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal INSPECTIE RAPPORT Nispensestraat 79 te Roosendaal Inhoudsopgave 1) Daken A) Kapconstructies B) Dakbedekkingen C) Dakoverstekken D) Dakramen E) Dakkapellen F) Schoorstenen 2) Goten 3) Hemelwaterafvoeren

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen

INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen INSPECTIERAPPORT 2014 Objectnummer 242701 Boerderij Enne-Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen Monumentenwacht Groningen Hoge der A 5 9712 AC Groningen tel. 050-5891585/ fax. 050-3123362 info@monumentenwachtgroningen.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0707 Klokkenstoel It Noard 21 te Broek O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0707 Klokkenstoel It Noard 21 te Broek O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0707 Klokkenstoel It Noard 21 te Broek FRYSLÂN EMMAKADE 59 NZ POSTBUS 137

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0068

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0068 INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0068 v.m. Stadhuis Heerenwal 48 8556 XW Sloten Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365 / fax. 058-2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2016 objectnummer 0227

INSPECTIERAPPORT 2016 objectnummer 0227 INSPECTIERAPPORT 2016 objectnummer 0227 Beuckenswijkstraat 2 8565 N Sondel Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L

O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2018 Objectnummer 0645 Klokkenstoel Troelstraweg 27 te Teroele MONUMENTENWACHT FRYSLÂN EMMAKADE

Nadere informatie

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E

M O D E L - B O U W K U N D I G R A P P O R T N A T I O N A L E H Y P O T H E E K G A R A N T I E T O E L I C H T I N G 34 Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. Indien het rapport wordt opgemaakt door de gemeente

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2016 objectnummer 0122 Toren Van Swinderenstraat AP Balk

INSPECTIERAPPORT 2016 objectnummer 0122 Toren Van Swinderenstraat AP Balk INSPECTIERAPPORT 2016 objectnummer 0122 Van Swinderenstraat 6 8561 AP Balk Monumentenwacht Fryslan Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2013 objectnummer 242701 Boerderij Enne -Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen

INSPECTIERAPPORT 2013 objectnummer 242701 Boerderij Enne -Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen INSPECTIERAPPORT 2013 objectnummer 242701 Boerderij Enne -Jans Heerd Maarhuizen 3 te Maarhuizen Monumentenwacht Groningen Hoge der A 5 9712 AC Groningen tel. 050-5891585/ fax. 050-3123362 info@monumentenwachtgroningen.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT Objectnummer 2167 Singel 137 Amsterdam

INSPECTIERAPPORT Objectnummer 2167 Singel 137 Amsterdam BOUWEXPLOOT2008 INSPECTIERAPPORT Objectnummer 2167 Singel 137 Amsterdam INSPECTIERAPPORT objectnummer 2167 Objectgegevens Objectnummer Object Gelegen te : Eigenaar/beheerder : Adres eigenaar : : S485l

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Geul 68 3961 HZ Wijk bij Duurstede Datum: 3 augustus 2012 Geul 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2013 Objectnummer 1025 Toren van NH kerk Tsjerkebuorren 2 8495 KH Aldeboarn

INSPECTIERAPPORT 2013 Objectnummer 1025 Toren van NH kerk Tsjerkebuorren 2 8495 KH Aldeboarn INSPECTIERAPPORT 2013 Objectnummer 1025 van NH kerk Tsjerkebuorren 2 8495 KH Aldeboarn Stichting Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058 2157365/fax. 058 2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN HERVORMDE KERK TE BROEK IN WATERLAND BUREAU DELFGOU ARCHITECTUUR EN MONUMENTENADVIES

PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN HERVORMDE KERK TE BROEK IN WATERLAND BUREAU DELFGOU ARCHITECTUUR EN MONUMENTENADVIES PERIODIEK INSTANDHOUDINGSPLAN HERVORMDE KERK TE BROEK IN WATERLAND OPDRACHTGEVER Kerkvoogdij van de N.H. Gemeente Broek in Waterland te Broek in Waterland MONUMENTENNUMMER 11042 KADASTRALE GEGEVENS Gemeente

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2010 Objectnummer 3033 Urinoir Aan de Grote Buren Warga

INSPECTIERAPPORT 2010 Objectnummer 3033 Urinoir Aan de Grote Buren Warga INSPECTIERAPPORT 2010 Objectnummer 3033 Urinoir Aan de Grote Buren Warga Stichting Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058 2157365/fax. 058 2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk

Kuyperschool Ridderkerk Bouwkundige opname 15 augustus 2011. Bouwkundige opname. Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk Bouwkundige opname Voormalige Kuyperschool te Ridderkerk 5 september 2011 1. Inleiding In opdracht van Leyten Bouwplanontwikkeling B.V. heeft er op 15 augustus 2011 een inspectie plaats gevonden naar een

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0229 Dakruiter Kerkstraat 1, 8567 JE Oudemirdum

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0229 Dakruiter Kerkstraat 1, 8567 JE Oudemirdum INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0229 Dakruiter Kerkstraat 1, 8567 JE Oudemirdum Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-215 73 65/fax. 058-215 73 36 info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

Rapportage opname ten behoeve MJOP

Rapportage opname ten behoeve MJOP Rapportage opname ten behoeve MJOP Schilperoortstraat 45 te Rotterdam Juli 2018 Bouwkundig Adviesbureau Rietdijk B.V. Inleiding Bouwkundig Adviesbureau Rietdijk B.V. is een onafhankelijk adviesbureau dat

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE BIJLAGE 3 MODEL - BOUWKUNDIG RAPPORT NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE TOELICHTING Inleiding Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt.

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan appartementen Dorpsweg 126abc-140abc Rotterdam Algemene Objectgegevens Code Code 20110114 Object Type Adres Postcode Plaats Telefoon appartementen Dorpsweg 126abc-140abc 3083LG

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE

INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE INSPECTIERAPPORT HOUTEN KAPCONSTRUCTIE Muurhuizen 1 3 3811 EC AMERSFOORT SSW Groep B.V. Postbus 536, 3760 AM te Soest T: 035-6023113 E: info@ssw-groep.nl I: www.ssw-woningkeur.nl Rabobank: 1099.80.840

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Regge 20 3961 HP Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Regge 20 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0634 Toren op begraafplaats Westermeer Geert Knolweg MK Joure

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0634 Toren op begraafplaats Westermeer Geert Knolweg MK Joure INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0634 op begraafplaats Westermeer Geert Knolweg 4 8501 MK Joure Monumentenwacht Fryslan Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email:

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0228 Toren Lyclamawei 18 te Nijemirdum O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0228 Toren Lyclamawei 18 te Nijemirdum O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0228 Toren Lyclamawei 18 te Nijemirdum MONUMENTENWACHT FRYSLÂN EMMAKADE 59

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0982 Toren Stinsenwei 16 te Harich O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0982 Toren Stinsenwei 16 te Harich O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0982 Toren Stinsenwei 16 te Harich MONUMENTENWACHT FRYSLÂN EMMAKADE 59 NZ

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0341 Toren Buorren 23, 9007 SC Idaerd

INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0341 Toren Buorren 23, 9007 SC Idaerd INSPECTIERAPPORT 2014 objectnummer 0341 Buorren 23, 9007 SC Idaerd Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging

Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging TacoBouwadvies Bovenbergweg 4 te Markelo Bevindingen en opmerkingen bij inmeting werknr.201205 Behorende bij tekeningen : 1205BT-01,02 en 03

Nadere informatie

Inspectierapport Objectnummer: ZH 0043 Object: Toren van de St. Catharijnekerk Straat: St. Catharijnehof 1 Pc en plaats: 2231 XS BRIELLE

Inspectierapport Objectnummer: ZH 0043 Object: Toren van de St. Catharijnekerk Straat: St. Catharijnehof 1 Pc en plaats: 2231 XS BRIELLE Inspectierapport 2017 Objectnummer: ZH 0043 Object: Toren van de St. Catharijnekerk Straat: St. Catharijnehof 1 Pc en plaats: 2231 XS BIELLE 2017 INSPECTIEAPPOT Objectnummer: ZH 0043 OBJECTEEVENS Objectnummer:

Nadere informatie

BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant

BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant BUITENGEWONE WERKZAAMHEDEN diverse sluizen en kraanbruggen Nieuwe Hollandse Waterlinie Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Brabant Monumentenwacht Utrecht Postbus 10058 3505 AB Utrecht tel. 030-2343880

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Bouwkundige rapport inzake Nationale ypotheek Garantie Administratieve gegevens: Aanvrager: Naam: Keuringsinstantie: Janis van Donk Bedrijf: Bouwkundig Adviesbureau Adres: Telefoon: Adres: Beemd 24 3193L

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0634 Toren op begraafplaats Westermeer Geert Knolweg 4 te Joure O N D E R H O U D S C H E C K S

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0634 Toren op begraafplaats Westermeer Geert Knolweg 4 te Joure O N D E R H O U D S C H E C K S O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0634 Toren op begraafplaats Westermeer Geert Knolweg 4 te Joure MONUMENTENWACHT

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Inspectierapport 2014

Inspectierapport 2014 Inspectierapport 2014 Objectnummer: Object: traat: Pc en plaats: ZH 4419 Diergaarde Blijdorp Van Aersenlaan 47 3039 KE ROTTERDAM 2014 Inspectierapport Objectgegevens Objectnummer Object: traat: Postcode:

Nadere informatie

Oude Rijn HM Leiden

Oude Rijn HM Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 111039/151714 Oude Rijn 168 2312 HM Leiden Opdrachtgever S. Cool Oude Rijn 168 2312 HM Leiden Betreft Inventarisatie van de houten

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport

1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport 1 Algemene gegevens bouwkundig keuringsrapport Opdrachtgever: V. Oorbeeld Adres: Keuringslaan 8 3366 BK Gorinchem Bouwjaar: 1932 Datum keuring: 5 februari 2011 Uitgevoerd door: Vincent Jans Berkelselaan

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer V0854 R.K. Kerk De Goede Raad (1914) Arendsweg 57 1944 JA Beverwijk

INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer V0854 R.K. Kerk De Goede Raad (1914) Arendsweg 57 1944 JA Beverwijk Gemeente Beverwijk INSPECTIERAPPORT 2015 Objectnummer V0854 R.K. Kerk De Goede Raad (1914) Arendsweg 57 1944 JA Beverwijk Vanaf 1 januari 2016 worden de inspectierapporten uitsluitend digitaal verzonden.

Nadere informatie

M ON UMENTEN WACHT. L ~ r. INSPECTIERAPPORT 2007 objectnummer 3214 Schansbrug ter hoogte van de Hoogstraat/Marnixkade

M ON UMENTEN WACHT. L ~ r. INSPECTIERAPPORT 2007 objectnummer 3214 Schansbrug ter hoogte van de Hoogstraat/Marnixkade L ~ r Oude Delft 116, Delft Postbus 3092 2601 DB Delft '5 21 5 43 50 F 015 215 43 99 mw@erfgoedhuis zh nl www erfgoedhuis zh nl Rabobank 23 4117 834 Postbank 8317572 KvK 41149658 ON UENTEN WACHT INSPECTIERAPPORT

Nadere informatie

Adres modelwoning Exterieur

Adres modelwoning Exterieur 1111101 Adres modelwoning Exterieur Gevels Gevelconstructie baksteen 7.9 m2 Loszittend, onsamenhangend 21% Slopen/verwijderen Stenen ontbreken van rollaag tuinmuur achter en staat los. 1% Vervuiling stenen

Nadere informatie

co z Bouwhistorisch onderzoek

co z Bouwhistorisch onderzoek co z Bouwhistorisch onderzoek Boerderij aan de Graafdijk oost 24b te Molenaarsgraaf nummer: 2507 datum : 26-05 -2015 opdrachtgever Fam. K. de Jong IJsselstein 26-05- 2015 Wout van Vliet Bouwkundige Prins

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK:

ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: ALGEMENE OMSCHRIJVING AANPAK: 00 Algemeen Indeling pand blijft ongewijzigd. Gevelbeeld zoveel mogelijk terug brengen in originele staat. Alles binnen de schil is voor rekening en uitvoering van de koper

Nadere informatie

Rapportage Inventarisatie

Rapportage Inventarisatie Rapportage Inventarisatie Kenmerk Klant de heer Projectnummer P080345 Volgnr. 00 Datum 07-09- Project Opname belendingen Woonboerderij Bevindingen Sloopterrein (gebouw met betonnen vloer verwijderd) L:

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

Rapportage t.b.v. uitleg werkzaamheden voorgevel van het pand aan de Dorpsstraat 13-15 te Lage Vuursche

Rapportage t.b.v. uitleg werkzaamheden voorgevel van het pand aan de Dorpsstraat 13-15 te Lage Vuursche Rapportage t.b.v. uitleg werkzaamheden voorgevel van het pand aan de Dorpsstraat 13-15 te Lage Vuursche Gegevens: - Opdrachtgever: Stichting behoud monumenten Lage Vuursche Amersfoortsestraat 1 3769 BR

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0360 Toren Om 'e Toer 4 te Akkrum O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N

INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0360 Toren Om 'e Toer 4 te Akkrum O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N O N D E R H O U D S C H E C K S P R A K T I S C H E A D V I E Z E N K L E I N H E R S T E L INSPECTIERAPPORT 2017 Objectnummer 0360 Toren Om 'e Toer 4 te Akkrum FRYSLÂN EMMAKADE 59 NZ POSTBUS 137 8900

Nadere informatie

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright.

Bouwkundig Opname Rapport. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 VOORBURG. Interactief Gebouw Beheer Systeem, versie 6.01 Copyright. VvE van der Marckstraat 2-4 van Sevenbergestraat 49 Bladzijde 1 INHOUDSOPGAVE: Inleiding Algemene object en klant gegevens Elementenlijst met conditiescore Bevindingen Bladzijde 2 INLEIDING Het doel van

Nadere informatie

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau G van der Gaag bouwadvies en servicebureau Bouwkundig inspectierapport van het woonhuis Zoekweg 56 1111 AA Marktplaats Bovenkruier 2~3297 TE Puttershoek~tel 078.6760237~fax 078.6760238~ E-mail:info@vandergaagbouwadvies.nl

Nadere informatie

Beschrijving bij foto 1: Overzichtfoto toren OLV ten Hemelopening

Beschrijving bij foto 1: Overzichtfoto toren OLV ten Hemelopening Beschrijving bij foto 1: Overzichtfoto toren OLV ten Hemelopening De foto s welke gebruikt zijn in deze fotobijlage zijn foto s welke genomen zijn tijdens een inspectie m.b.v. abseiltechniek aan de buitenzijde

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0341 Toren Buorren 23, 9007 SC Idaerd

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0341 Toren Buorren 23, 9007 SC Idaerd INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0341 Buorren 23, 9007 SC Idaerd Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365/fax. 058-2157336 email: info@monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

Sjef Kickken. Kickken Bouwtechnisch Advies

Sjef Kickken. Kickken Bouwtechnisch Advies Sjef Kickken Kickken Bouwtechnisch Advies 1 Behoud van waarde Voorkomen van schade Lange levensduur 2 Kapconstructie Bitumen dakbedekking PVC dakgoten Zinken dakgoten Houten dakkapel Kunststof dakkapel

Nadere informatie

INSPECTIE RAPPORT 2015 Objectnummer 0067

INSPECTIE RAPPORT 2015 Objectnummer 0067 INSPECTIE RAPPORT 2015 Objectnummer 0067 Heerenwal 52 8556 XW Sloten Stichting Monumentenwacht Fryslân Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058 2157365/fax. 058 2157336 info@monumentenwacht-fryslan.nl www.monumentenwacht-fryslan.nl

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0360 Toren N.H. Kerk Om 'e Toer CV Akkrum

INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0360 Toren N.H. Kerk Om 'e Toer CV Akkrum INSPECTIERAPPORT 2015 objectnummer 0360 N.H. Kerk Om 'e Toer 4 8491 CV Akkrum Stichting Monumentenwacht Fryslân Emmakade 59 Postbus 137 8900 AC Leeuwarden tel. 058-2157365 / fax. 058-2157336 info@monumentenwacht-fryslân.nl

Nadere informatie

Rapportage beknopt onderhoudsplan

Rapportage beknopt onderhoudsplan Onderhoudslaan 12 2018 AA Vastgoed Rapportage beknopt onderhoudsplan Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Opdrachtomschrijving: dakrenovatie oude woning, bestaande uit meerdere klussen.

Opdrachtomschrijving: dakrenovatie oude woning, bestaande uit meerdere klussen. Opdrachtomschrijving: dakrenovatie oude woning, bestaande uit meerdere klussen. Deze renovatie aan een woning in Dordrecht bestaat uit meerdere klussen die naar verwachting binnen enkele werkdagen kunnen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM Afdeling Toezicht Gebouwen Versie 1.2 februari 2007 INLEIDING Dit Programma van Eisen is van toepassing op alle handhavingsbesluiten op grond

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Ringoven 43 3961 EH Wijk bij Duurstede Datum: 8 augustus 2012 Ringoven 43 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres :

Nadere informatie

verdiepte kast dichtzetten legplanken behouden 13 slaapkamer 14,9 m² legplanken behouden 14 toilet 1,2 m² 9 kantoor 5,7 m²

verdiepte kast dichtzetten legplanken behouden 13 slaapkamer 14,9 m² legplanken behouden 14 toilet 1,2 m² 9 kantoor 5,7 m² VH.2 elektra kast? verdiepte kast dichtzetten nieuw te schacht tot 2e verdieping V06 kelder handhaven 330 250 verdiepte kast dichtzetten kozijn dichtzetten Voor het voorhuis geldt t.p.v. grove scheurvorming

Nadere informatie

RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN

RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN RESTAURATIE en VERBOUWING VESTESTRAAT 146, LEIDEN Datum : Kenmerk : 3 november 2017 1725-002 0. Vestestraat 146, Leiden monumentnummer 435 A. Globale omschrijving werkzaamheden Het plan bestaat uit een

Nadere informatie

Quick scan bouwkundige staat Sint Jan de Doper Uithoorn

Quick scan bouwkundige staat Sint Jan de Doper Uithoorn Quick scan bouwkundige staat Sint Jan de Doper Uithoorn Datum opname: 9 april 2008 Den Haag, 23 april 2008 Opdrachtgever Gemeente Uithoorn Contactpersoon dhr. J. Bosschers Postbus 8 1420 AA Uithoorn Uitvoering

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie