Verzameling van berichten aan de schipperij op Vlaamse Waterwegen. 1 maart 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzameling van berichten aan de schipperij op Vlaamse Waterwegen. 1 maart 2008"

Transcriptie

1 Verzameling van berichten aan de schipperij op Vlaamse Waterwegen. 1 maart 2008 Bron: Waterwegen en Zeekanaal NV Afdeling Coördinatie Voorafgaande mededeling Huidige verzameling van berichten aan de schipperij bevat de berichten uitgegeven voor 1 maart 2008 en die nog steeds van toepassing zijn op 1 maart De scheepvaart op de bevaarbare waterwegen van het Vlaams Gewest wordt met uitzondering van het Zeekanaal van Brussel naar de Schelde en het Belgisch gedeelte van het kanaal van Gent naar Terneuzen evenals met uitzondering van de Beneden- Zeeschelde en het Belgisch gedeelte der grensvormende vakken van de Maas geregeld door: - het ASR (Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk - KB van gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad d.d , zoals gewijzigd door latere besluiten). - vanaf 1 januari 2007 is het Algemeen Politiereglement voor de scheepvaart op de Binnenwateren van kracht (KB 24/9/2006). - de Bijzondere Reglementen van sommige scheepvaartwegen (KB van 7 september 1950 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad d.d , zoals gewijzigd door latere besluiten). Naast deze drie reglementeringen bestaan er ook de berichten aan de schipperij. Deze berichten aan de schipperij worden door elke waterwegbeheerder uitgevaardigd voor de waterwegen waarvoor hij bevoegd is. In principe hebben de berichten slechts een tijdelijk karakter en verliezen zij automatisch hun geldingskracht wanneer de erin vermelde toestand een einde neemt. Nochtans zijn er berichten die een blijvend karakter hebben. Deze laatste worden uitgevaardigd bij wijze van proef, eventueel in afwachting dat ze worden opgenomen in het Bijzonder Reglement van de desbetreffende waterweg en zijn dan ook voor onbeperkte duur van toepassing voor zover ze niet worden opgeheven. Berichten worden naar gelang de noodzaak uitgevaardigd en bekend gemaakt. In de regel gebeurt de bekendmaking wekelijks. Om de waterweggebruikers niet te verplichten permanent de berichten bij te houden opdat zij een totaalbeeld zou hebben, worden jaarlijks op 1 maart alle, nog steeds geldige berichten, gebundeld. Ten behoeve van de waterweggebruikers en andere belangstellenden wordt daarom onderhavige verzameling uitgegeven. Deze verzameling bevat dus alle berichten uitgegeven voor 1 maart 2008 en die nog steeds van kracht zijn op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse waterwegennetwerk dat beheerd wordt door Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart voor wat de binnenwateren betreft. Onderstaand geven we hier de berichten weer die van belang zijn voor de pleziervaart. Per beheerder vindt u volgende hoofdstukken terug: - Hoofdstuk I: Algemene berichten - Hoofdstuk II: Specifieke berichten per waterweg(en). Deze berichten gelden uiteraard alleen op de desbetreffende waterweg(en) - Hoofdstuk III: Berichten voor de recreatievaart (pleziervaart)

2 DEEL 1: Waterwegen en Zeekanaal nv Berichten geldig op de bevaarbare waterwegen beheerd door Waterwegen en Zeekanaal NV Hoofdstuk I: Algemene berichten Bericht nr. 46/1 d.d. 23 december 1992 Veren De aandacht van de schipperij wordt erop gevestigd dat ter hoogte van de verschillende veerdiensten de snelheid van de schepen derwijze dient verminderd dat bij het voorbij varen geen hinderlijke golfslag of enig gevaar voor de veerdienst wordt veroorzaakt. Bij wijze van proef worden aan de verschillende veerdiensten signalisatieborden op de oevers geplaatst waarmee een snelheidsbeperking en een verbod tot veroorzaken van golfslag wordt opgelegd. Bericht nr. 40/1 d.d. 5 oktober 1994 Gebruik van autobanden en trossen touw als wrijfhout of fender De bijzondere aandacht van de schipperij wordt erop gevestigd dat het in principe verboden is om autobanden en trossen touw te gebruiken als wrijfhout of fender. Dit verbod geldt voor alle vaartuigen zowel tijdens het varen op de waterwegen en het doorvaren van kunstwerken als bij het stilliggen of aanmeren aan vaste installaties voor korte duur. Het gebruik van autobanden en trossen touw wordt wel toegestaan bij het stilliggen of aanmeren voor lange duur (overnachten, laden, lossen, aanmeren in afwachting van een volgende reis). De schipper dient altijd de nodige voorzorgen te nemen om te beletten dat de autobanden of trossen touw in de waterweg terechtkunnen komen. Bericht nr. 14/1 d.d. 8 april 1998 Bediening kunstwerken in het Vlaams Gewest op het einde van een bedieningsdag Vanaf 1 mei 1998 wordt, bij wijze van proef, de bediening van de kunstwerken gelegen in het Vlaams Gewest als volgt geregeld: Een schip dat zich voor het sluitingsuur aan het kunstwerk voor bediening aanbiedt, zal nog bediend worden voor zover aan alle hierna vermelde voorwaarden wordt voldaan: 1. Het schip bevindt zich op minder dan 500 meter van het kunstwerk. 2. Het schip bevindt zich aan de kant van het kunstwerk waar de schutting kan aangevat worden. 3. Er is nog plaats beschikbaar voor het schip in de schutkolk. Bericht nr. 15/1 d.d. 11 april 2001 Oostende radio: Veiligheid- en noodfrequenties Vanaf 1 januari 2009 worden de dringende en/of belangrijke Berichten aan de Schipperij uitgezonden op marifoon via Oostende Radio op volgende uren: 1.00 uur, 3.00 uur, 5.00 uur, 7.00 uur, 9.00 uur, uur, uur, uur, uur, uur, uur en uur. De Berichten worden uitgezonden op kanaal 24. Daarenboven worden nood- of veiligheidsberichten onmiddellijk uitgezonden op kanaal 10, voorafgegaan door de melding Securité. De schipperij zelf kan bij noodsituaties (brand aan boord, dringende dokterszorg, enz..) Oostende Radio contacteren op kanaal 24, waarop 24uur/24 uur uitgeluisterd wordt. De hulp wordt dan onmiddellijk georganiseerd. De schipperij kan ook Oostende Radio oproepen op kanaal 24 of opbellen op het nummer teneinde een boodschap door te geven aan een bepaald schip om telefonisch contact op te nemen met een bepaald telefoonnummer. Deze berichten worden op een verkeerslijst verzameld en uitgezonden na beëindiging van de Berichten aan de Schipperij. Het uitzenden van deze verkeerslijst houdt niet in dat Oostende Radio deze telefoongesprekken zal verzorgen.

3 Algemeen bericht nr. 44/1 Alle waterwegen beheerd door afdeling Bovenschelde van W&Z nv. Ten behoeve van de goede werking van de sluizen beheerd door de afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal nv is het vanaf heden verboden het dek af te spuiten dit zowel tijdens het schutproces als binnen een zone van 50m van de sluiskolk. Hierbij wordt dan ook het artikel 91c. van het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen in de aandacht gebracht waarin staat dat het is verboden: In het bed van de waterweg, in de grachten of greppels die ervan afhangen, iets te werpen, te laten vlotten of aanlopen dat de bodem zou kunnen verhogen, de scheepvaart belemmeren, de vrije waterafvoer hinderen of het water bederven.

4

5 Hoofdstuk II: Specifieke berichten

6 1) Kanaal van Bossuit naar Kortrijk Sluizen Bossuit en Ooigem Gezien het grote waterverbruik van deze sluizen worden de bedieningen voor de yachten gekoppeld aan tijden, beroepsvaart en de hoeveelheid schepen die doorgang vragen. Bemerking van Bruno. Als ze stellen dat er wordt bediend van 4 schepen kan dit tot lange wachttijden leiden want de andere sluizen hebben een maximale capaciteit van 3 schepen en zijn gebonden aan mobiele ploegen. Sluizen waarop het aangewezen is de vooropgestelde werkwijze toe te passen: Sluis Verbruik (l) Lengte Breedte Verval (kleine kolk) per schutting Bossuit Ooigem Voorgestelde werkwijze: De kunstwerken enkel op vaste tijdstippen bedienen m.b.t. de pleziervaart. Bossuit (niet op zondag) Ooigem (grote sluis kleine kolk) 9:00 9:00 (maandag tot zaterdag) 10:00 (op zondag) 12:00 12:00 15:00 15:00 18:00 18:00 21:00 21:00 (niet op zondag) Jachten mogen buiten deze uren natuurlijk ook meegeschut worden samen met de beroepsvaart en wanneer minstens 4 jachten zijn aangemeld voor dezelfde schutting kan ook worden geschut buiten deze vaste uren. Tijdens het pleziervaartseizoen wordt telkens de laatste zondag van de maand in Ooigem bediend met de drietrapssluis. (zie BadS) Op deze dagen is de hierboven voorgestelde werkwijze dus niet van toepassing. 2) Ringvaart om Gent Bericht nr. 50/2 d.d. 12 december 2007 Ter informatie van de schippers werd op de Boven-Zeeschelde in Melle een digitaal signaalbord geplaatst dat realtime de waterdiepte weergeeft in het Zuidervak (vak Merelbeke - Boven-Zeeschelde). Bij een dalend waterpeil gaat bovendien een rode pijl oplichten. Een groene pijl geeft een stijgend waterpeil aan. Het bord werd op woensdag 12 november 2007 geplaatst op de Boven-Zeeschelde op linkeroever in Melle afwaarts de Mellebrug. De af te lezen waarde is het TAW waterpeil die aldaar gelijk is aan de waterdiepte op het Zuidervak. Verder blijft het bericht aan de schipperij nr. 44/1 van 06/11/1996 en artikel 2 par.1 van het Bijzonder Reglement van de Ringvaart om Gent van kracht.

7 3) Gemeentekanaal van Gent genoemd Handelsdok NiHIL 4) Demer en Dijle 5) Gekanaliseerde Dender (Vlaams gedeelte) - Bericht nr. 11/4 d.d. 15 maart 2006 De waterweggebruikers worden hierbij in kennis gesteld van de aangepaste bedieningsuren van de beweegbare kunstwerken op de Dender: 1. REGELING F: opwaarts de brug in Erembodegem, van maandag tot en met zaterdag van 7.00 uur tot uur. 2. REGELING C: de brug in Erembodegem (inbegrepen) en verder afwaarts, van maandag tot zaterdag van 6.00 uur tot uur. De sluis in Dendermonde wordt ook op zon- en wettelijke feestdagen, met uitzondering van 1 januari, Pasen en 25 december, bediend van 7.00 uur tot uur. Beperkingen: De spertijden van de Zwartehoekbrug, Sint-Annabrug en de Zeebergbrug over de Dender in Aalst zijn als volgt: - vanaf 8.00 uur tot 8.30 uur; - vanaf uur tot uur; - vanaf uur tot uur. Voormelde spertijden zijn niet van toepassing tijdens schoolvakanties, op zaterdagen en op zon- en feestdagen. - Bericht nr. 14/4 Dender Bediening kunstwerken - Zomerregeling Tijdens de periode vanaf 1 mei tot en met 30 september zullen op de Dender de kunstwerken opwaarts van de brug in Erembodegem bediend worden van maandag tot vrijdag van 8.00u tot 19.00u. De zondagsbediening tijdens het pleziervaartseizoen blijft ongewijzigd (10.00 uur tot uur) - Bericht nr. 39/1 Dender Bediening kunstwerken - Winterregeling

8 Tijdens de periode vanaf 1 oktober 2009 tot en met 30 april 2010 zullen op de Dender de kunstwerken opwaarts van de brug in Erembodegem bediend worden van maandag tot vrijdag van 8.00u tot 16.00u. De aanvraag moet gebeuren binnen deze bedieningsuren en minimum 24 uur op voorhand op het nummer 053/ (district Dender) Een bediening buiten de normale diensturen is mogelijk mits schriftelijke aanvraag bij de beheerder: Waterwegen en Zeekanaal NV Afdeling Bovenschelde, Scheepvaartinspectie, Nederkouter Gent tel: 09/ , fax: 09/ , Nota van de redactie: door tussenkomst van de VVW-clubs op de Dender wordt de bediening tijdens de winterregeling uitgebreid tot zaterdag. Bericht nr. 20/5 Dender Nieuwe Marifoonfrequentie Vanaf heden worden op de Dender volgende marifoonfrequenties gebruikt: - VHF-kanaal 18: vanaf sluis in Geraardsbergen tot de sluis in Teralfene; - VHF-kanaal 20: vanaf de sluis in Aalst tot de sluis in Dendermonde 6) Afleidingskanaal der Leie Bericht nr. 9/6 d.d. 27 februari 2008 De vaargeul van de zwaaikom in Deinze wordt afgebakend door 1 groene boei met verlichting gevolgd door 2 houten driepikkels (staketsels) met daarop zonnepaneel en verlichting. Bericht nr. 41/1 Sluis in Schipdonk Winterregeling. Tijdens de periode vanaf 1 oktober 2009 tot en met 30 april 2010 zal op het Afleidingskanaal van de Leie de sluis in Schipdonk bediend worden van maandag tot vrijdag van 8.00u tot 16.00u. De aanvraag moet gebeuren binnen deze bedieningsuren en minimum 24 uur op voorhand op het nummer 0477/ (mobiele ploeg) Nota van de redactie: door tussenkomst van de VVW-clubs op de Dender wordt de bediening tijdens de winterregeling uitgebreid tot zaterdag. 7) Boven-Zeeschelde opwaarts de toegangsgeul tot de sluis van Wintam - Bericht nr. 51/1 d.d. 21 december 1994 De schippers dienen tijdens hun vaart op de Boven-Zeeschelde uit te luisteren en contact te houden met de andere schepen via marifoonkanaal Bericht nr. 17/4 d.d. 30 april 1997 De binnenscheepvaart wordt ervan in kennis gesteld dat het afmeren aan de vlotsteiger Steendorp wordt toegelaten. Het afmeren is onderworpen aan volgende voorwaarden: De maximale duurtijd van het afmeren is 60 u/week. Langs rivierzijde van de steiger is het aanleggen voorbehouden aan de beroepsvaart. Er dient steeds afgemeerd (vastgemaakt) op de meerpalen - het is volstrekt verboden eertouwen aan de wrijfhouten vast te maken. De oeverzijde van de steiger wordt voorbehouden voor de pleziervaart waarbij de maximale duurtijd van het afmeren is bepaald op 60 u/week. De toelating tot aanleggen houdt geen enkele garantie in i.v.m. de diepte achter de steiger. De maximum toegelaten afmeting der schepen langs rivierzijde (beroepsvaart): 95 meter x 10,50 meter. De maximum toegelaten meerbreedte: langs rivierzijde: 16,5 meter; langs oeverzijde: mag niet breder gemeerd worden dan aangegeven op de loopbrug.

9 Indien het bord aanleggen verboden wordt getoond, mag de steiger of een deel ervan niet gebruikt worden, behalve door de eventueel opgegeven schepen. - Bericht nr. 17/10 d.d. 25 april 2007 Op 29 maart 2007 werden er opwaarts de Scheldebrug in Temse, ter hoogte van de nieuwe jachthaven op de linker oever van de Zeeschelde, 2 groene lichtboeien met karakter quick flash uitgelegd ter dekking van de steigers. Deze boeien werden geplaatst opwaarts en afwaarts de steigers op volgende locaties: GLB 135: NB OL GLB 137: NB OL De waterweggebruiker wordt gevraagd hier nota van te nemen. - Bericht nr. 50/4 d.d. 12 december 2007 De scheepvaart wordt ervan in kennis gesteld dat de peilschalen zowel opwaarts als afwaarts de Scheldebrug in Temse de doorvaarthoogte onder het beweegbare gedeelte van de brug weergeven. De doorvaarthoogte onder het niet-beweegbare gedeelte van de brug is 0,6 meter lager dan deze onder het beweegbare gedeelte. - Bericht nr. 9/7 d.d. 26 februari 2008 De schipperij wordt in kennis gesteld van het aanmeerreglement van de vlotsteiger te St- Amands op de Boven-Zeeschelde. De gebruiker wordt van deze nieuwe regelgeving op de hoogte gebracht door een bord geplaatst op de steiger. Het bord bevat volgende tekst: Steiger St-Amands aanmeerreglement": Beroepsvaart: - Aanmeren verboden Passagiersvaart: - Rivierzijde, opwaarts deel (1) - Enkel in- en ontschepen van passagiers, max. 1 uur Pleziervaart: - Rivierzijde, opwaarts deel (1), indien vrij - Oeverzijde, opwaarts deel (1), passantensteiger, max. 48 uur Veerdienst - Afwaarts ponton: strikt voorbehouden vak Indien het bord aanleggen verboden wordt getoond mag dat deel van de steiger niet gebruikt worden behalve schepen met een geschreven toelating van de afdeling Zeeschelde. Uitzonderingen worden enkel toegestaan door de afdeling Zeeschelde 03/ of 052/ (1) Opwaarts deel: de drie opwaartse pontons 8) Beneden-Zeeschelde 9) Durme 10) Rupel - Bericht nr. 4/4 d.d. 26 januari 2005 De schipperij wordt ervan in kennis gesteld dat een nieuwe regelgeving van toepassing is voor het aanmeren aan de gewestelijke vlotsteiger kade Boom. De gebruiker wordt van deze nieuwe regelgeving op de hoogte gebracht door een bord, geplaatst op de steiger. Het bord bevat de volgende tekst: Regelgeving aanmeren": Beroepsvaart:

10 - aanmeren verboden Passagiersvaart: - rivierzijde, afwaarts deel, indien vrij - enkel in- en ontschepen van passagiers, max. 1 uur - rivierzijde, opwaarts deel, enkel mits toelating Pleziervaart: - rivierzijde, afwaarts deel, indien vrij - enkel als wachtplaats voor sluis Klein-Willebroek - oeverzijde, op- en afwaarts, passantensteiger, max. 48 uur Veerdienst: - rivierzijde, opwaartse 25 m: strikt voorbehouden vak Indien het bord aanleggen verboden wordt getoond mag dat deel van de steiger niet gebruikt worden, behalve door de eventueel opgegeven schepen. Uitzonderingen worden enkel toegestaan door de afdeling Zeeschelde 03/ De schipperij wordt verzocht hier rekening mee te houden en de regels in acht te nemen. - Bericht nr. 40/2 d.d. 3 oktober 2007 Teneinde de dienstverlening te optimaliseren wordt de baanbrug over de Rupel in Boom sedert 15 september 2007 bediend door het sluispersoneel van de sluis in Klein- Willebroek. De sluis is bereikbaar via telefoonnummer 03/ , GSM 0497/ of op VHF kanaal 68. De sluis in Klein-Willebroek wordt bediend van 3,5 uur voor tot 3,5 uur na het hoog water op de Rupel in Boom. Van 1 april tot 30 september gebeurt de bediening van 6.00 uur tot uur en tijdens de maanden maart, oktober en november van 8.00 uur tot uur. In december, januari en februari wordt de sluis in Klein-Willebroek niet bediend. Buiten de bedieningsuren van de sluis in Klein-Willebroek en tijdens de maanden december, januari en februari dient voor de bediening van de baanbrug contact te worden opgenomen met de zeesluis Wintam op tel.nr: 03/ ) Beneden-Nete 12) Beneden-Dijle

11 13) Zenne 14) Spierekanaal 15) Kanaal van Gent naar Oostende - Bericht nr. 41/2 d.d. 11 oktober 2000 De scheepvaart wordt er van in kennis gesteld dat de Centrale Kruispoort vanaf 16 oktober 2000 via het marifoonkanaal 18 bereikbaar is. Vanuit de Centrale Kruispoort worden de bruggen in de Doortocht Brugge, evenals de bruggen in Nieuwege, Moerbrugge en Steenbrugge bediend. Ook de Dammepoortsluis is vanaf 16 oktober 2000 bereikbaar via marifoonkanaal 18. De nieuwe installatie is derwijze uitgevoerd dat ook de schepen onderling met elkaar kunnen communiceren. 16) Kanaal van Gent naar Terneuzen: Openingsuren Widauwkaaispoorwegbrug) - Bericht nr. 25/7 d.d. 1 juli 2009 Met ingang van woensdag 1 juli 2009 worden de bedieningsuren van de Wiedauwkaaispoorbrug over het Kanaal van Gent naar Terneuzen te Gent uitgebreid. Hieronder vindt u de nieuwe openingsuren voor de scheepvaart: Op week-/werkdagen: vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur;

12 vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur. vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur. Tijdens de weekends: vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; vanaf 16:45 uur tot 17:15 uur; vanaf 17:45 uur tot 18:15 uur. Dit bericht vervangt het bericht aan de schipperij nr 51/1 van woensdag 19 december De brug is normaal gesloten en wordt enkel geopend op vraag van de scheepvaart. Hiertoe zijn aan de brug borden aangebracht met het telefoonnummer De eerstvolgende mogelijke opening word aangekondigd aan de brug op de elektronische aankondigingborden. 17) Grote Nete 18) Boven-Schelde en vertakkingen - Bericht nr. 18/1 Boven-Schelde Pleziervaart Aanlegsteigers thv Keizerpark in Gent Op de Boven-Schelde afwaarts de Brusselsepoortsluis, thv van de steiger aan het Keizerpark in Gent is een zone van 40 meter voorbehouden voor de pleziervaart. In deze zone mag maximaal 24 uur worden aangemeerd en wordt door signalisatie aangegeven. Dit bericht vervangt en schrapt bericht 17/1 dd 22 april ) Leie (Belgisch gedeelte) - Bericht nr. 25/1 d.d. 20 juni 2001 Vanaf vrijdag 15 juni 2001 is afmeren aan de Geweststeiger op de rechteroever van de Leie, in St. Martens-Latem als volgt geregeld: Het aanmeren van pleziervaartuigen is toegelaten gedurende maximum 24 uur per week op het opwaarts gedeelte van de steiger. Dit deel wordt ter plaatse aangeduid met het bord E7.

13 Het afwaartse deel van de steiger wordt over een lengte van 36,30 meter voorbehouden voor het in en ontschepen van passagiersvaart met een maximum meertijd van 2 uur. Dit deel wordt ter plaatse aangeduid met het bord A7 VERBODEN TE MEREN. Het afmeren door andere pleziervaartuigen op dit gedeelte van de steiger is toegelaten, doch dient op eerste vraag van de passagiersvaart vrijgemaakt te worden. De steiger is volledig voorbehouden voor passagiers- en pleziervaart. Voor de overige scheepvaart is het verboden aan te leggen. De maximum toegelaten afmeting der schepen bedraagt: 38,00 meter x 5,10 meter. De maximum toegelaten meerbreedte bedraagt 7,00 meter. - Bericht nr. 18/1 Leie Doortocht Gent Pleziervaart Aanlegsteiger thv Baudelokaai. Op de Leie in de Doortocht Gent thv van de aanlegsteiger aan de Baudelokaai in Gent is een zone van 40 meter voorbehouden voor de pleziervaart. In deze zone mag maximaal 24 uur worden aangemeerd en wordt door signalisatie aangegeven. 20. Moervaart - Bericht nr. 43/217 d.d. 17 juli 1984 Aan de monding van de Moervaart in het kanaal van Gent naar Terneuzen is een lichtsignalisatie geplaatst teneinde deze monding, bij beperkte zichtbaarheid, beter zichtbaar te maken. Op de noordelijke hoek wordt een rood isofaas flikkerlicht van 6 sec. getoond, op de zuidelijke hoek een groen isofaas flikkerlicht van 6 sec. Deze signalisatie wordt getoond in samenhang met de afbakeningsverlichting op het kanaal van Gent naar Terneuzen. - Bericht nr. 9/3 d.d. 28 februari 2007 Wegens aanslibbingen in de Moervaart, opwaarts de Dambrug in Moerbeke-Waas tot Lokeren is de maximale diepgang beperkt tot 1,40m en dit tot nader bericht.

14 21. Netekanaal - Bericht nr. 3/4 d.d. 19 januari 2000 De schipperij wordt eraan herinnerd dat de passantenplaats t.h.v. Brug 3 Lier-Aarschot enkel voor de pleziervaart en niet voor de beroepsvaart (binnenvaart) dient. De scheepvaart wordt verzocht om met de nodige voorzichtigheid voorbij te varen. 22. Kleine Nete 23. Kanaal van Plassendale naar Nieuwpoort - Bericht Blokvaren op Plassendale Van af 2010 wordt blokvaren ingevoerd op Plassendale. Het blokvaren gebeurt in het hoogseizoen met twee mobiele ploegen, in de winter met één ploeg. De konvooien vertrekken om de twee uur of in de winter om de vier uur. Winterperiode: Vertrek Zandvoordebrug: 7.00u / 11.00u / 15.00u Vertrek Rattevallebrug: 9.00u / 13.00u / 17.00u Zomerperiode: Vertrek Zandvoordebrug: 7.00u / 9.00u / 11.00u / 13.00u / 15.00u / 17.00u Vertrek Rattevallebrug: 7.00u / 9.00u / 11.00u / 13.00u / 15.00u / 17.00u 24. Verbindingskanaal van Gent 25. Kanaal van Roeselare naar de Leie

15 26. IJzer opwaarts de Langebrug in Nieuwpoort - Bericht nr.18/4 d.d. 30 april 2002 De begrenzing van de vaargeul voor de scheepvaart en gemotoriseerde pleziervaart op het Spaarbekken in Nieuwpoort wordt: 1) langs de zijde van de IJzer aangegeven door rood/witte boeien die men afvarend over stuurboord moet laten liggen. 2) langs de zijde van de toegangsgeul naar de Sint-Jorissluis aangegeven door de witte staketsels langs beide zijden. Het vaargebied op het Spaarbekken wordt voor de niet gemotoriseerde pleziervaart (plankzeilen, opleiding zeilvaart, ) beperkt tot de zone tussen de rechteroever en de rood/witte boeien langs de zijde van de IJzer en de opwaartse witte staketsels langs de zijde van de toegangsgeul tot de Sint-Jorissluis. Het is voor deze verboden zich in de vaargeul van de scheepvaart en gemotoriseerde pleziervaart te begeven. - Bericht nr. 23/3 d.d. 5 juni 2002 De maximum toegelaten snelheid op het Kanaal van Nieuwpoort naar Duinkerken, de IJzer, het Kanaal van Ieper naar de IJzer en het Lokanaal wordt ingesteld op 7 km/uur. 27. Kanaal van Ieper naar de IJzer 28. Kanaal van Nieuwpoort naar Duinkerken (Belgisch gedeelte) - Bericht nr. 16/7 d.d. 18 april 2007 De bedieningsuren van de hefspoorbrug over het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerken in Veurne werden gewijzigd. Hieronder vindt u de nieuwe openingsuren voor de scheepvaart: Op week-/werkdagen: vanaf 5.10 uur tot 5.50 uur; vanaf 6.10 uur tot 6.20 uur; vanaf 7.10 uur tot 7.40 uur; (1) vanaf 7.30 uur tot 7.40 uur; vanaf 8.10 uur tot 8.40 uur; vanaf 9.10 uur tot 9.40 uur; vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur;

16 vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; (1) vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; (2) vanaf uur tot uur; (3) vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur. (1) Bijkomende bediening in de periode van: - 17 t.e.m. 19 mei 2007 (O.L.H. Hemelvaart); - 8 juli t.e.m. 18 augustus 2007; - 1 t.em. 3 november (2) Bijkomende bediening In de periode van: - 30 juni t.e.m. 2 september (3) Bijkomende bediening in de periode van: - 1 januari 2007 t.e.m. 29 juni 2007; - 3 september 2007 tot 31 december Op zaterdag, zon-/feestdagen: vanaf 7.10 uur tot 7.40 uur; vanaf 8.10 uur tot 8.40 uur; vanaf 9.10 uur tot 9.40 uur; vanaf uur tot uur; (3) vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; vanaf uur tot uur; (2) vanaf uur tot uur; (3) vanaf uur tot uur; (2) vanaf uur tot uur; (3) vanaf uur tot uur; (2) vanaf uur tot uur; (3) vanaf uur tot uur. (2) In de periode: - 30 juni t.e.m. 2 september (3) Bijkomende In de periode van: - 1 januari 2007 t.e.m. 29 juni 2007; - 3 september 2007 tot 31 december Kanaal van Lo - Bericht nr. 19/8 d.d. 9 mei 2007 De werken op het Kanaal van LO tussen Fintele en Veurne zijn beeindigd. De vlotte en vrije doorvaart binnen het gehele IJzerbekken is terug gegarandeerd. De bediening op het Kanaal van Lo is nog steeds: - In de periode van 16 juni tot en met 30 september van maandag tot zaterdag van 9.00 uur tot uur. - In de periode van 1 oktober tot 15 juni van maandag tot zaterdag van 8.00 uur tot uur. In de regel worden de kunstwerken op zon- en wettelijke feestdagen niet bediend. Voor de pleziervaart wordt evenwel in de periode vanaf 1 april of vanaf Pasen, indien dit voor 1 april valt, tot het laatste weekend van oktober, de sluizen en bruggen op zon- en wettelijke feestdagen bediend van uur tot uur.

17 30. Kanaal van Veurne naar St. Winoxbergen (Belgisch gedeelte) 31. Kanaal van Brussel naar Charleroi 32. Kanaal van Leuven naar de Dijle - Bericht nr. 49/2 d.d. 7 december 2005 Ingevolge het vergroten van de waterdiepte aan de Zennegatsluis wordt de scheepvaart hierbij in kennis gesteld dat de bedieningstijden vanaf 1 december 2005 zullen gewijzigd worden als volgt: Bediening Zennegatsluis: Van maandag tot vrijdag van 6.00 uur tot uur en op zaterdag van 6.00 uur tot uur, doch enkel in de periode van vier uur voor tot vier uur na hoogwater. Op zon- en wettelijke feestdagen, met uitzondering van Pasen, Pinksteren, 1 januari, 1 mei, 1 november en 25 december gebeurt de bediening rekening houdend met het tij van 7.00 uur tot uur. Beperkingen: Op 26 december begint de bediening op z n vroegst om 9.00 uur. Op de vooravond van Pasen, op 24 december en op 31 december eindigt de bediening uiterlijk om uur. De bedieningstijden van de overige sluizen en bruggen van het kanaal Leuven-Dijle blijven ongewijzigd, namelijk: Bediening sluizen en bruggen kanaal Leuven-Dijle, uitgezonderd Zennegatsluis in de periode van 16 maart tot en met 30 september Van maandag tot vrijdag van 7.00 uur tot uur. Op zaterdag van 7.00 uur tot uur. in de periode van 1 oktober tot en met 15 maart Van maandag tot vrijdag van 8.00 uur tot uur. Op zaterdag van 8.00 uur tot uur. Beperkingen: Op 26 december begint de bediening op zijn vroegst om 9.00 uur. Op 30 april eindigt de bediening uiterlijk om uur. In de regel worden de kunstwerken op zon- en wettelijke feestdagen niet bediend. Voor de pleziervaart worden evenwel in de periode van 1 mei tot en met einde september de sluizen en bruggen op zon- en wettelijke feestdagen bediend van uur tot uur. De juiste informatie hieromtrent wordt elk jaar via aparte berichten verspreid. - Bericht nr. 37/4 d.d. 13 september 2006 De scheepvaart wordt er van in kennis gesteld dat vanaf heden de waterkrachtcentrales op het kanaal Leuven Dijle in werking treden. Hierdoor zal in het benedenpand een lichte zijdelingse stroming ontstaan ( ter hoogte van de metalen cabines) die mogelijk voelbaar is tijdens het in en uitvaren van de sluizen. 33. Zeekanaal van Brussel naar de Schelde - Bericht nr. 24/16 d.d. 13 juni 2007 De schipperij wordt herinnerd dat er in de nieuwe kanaalarm van het zeekanaal Brussel Schelde, gaande van de zeesluis Wintam tot aan de splitsing met de oude kanaalarm die leidt naar de buiten dienst gestelde zeesluis, de maximum snelheid voor vaartuigen met een diepgang van minder dan 1,50 m is beperkt tot 18 km/h. Snelvaart in deze zone is verboden. De snelvaart zone wordt vanaf heden beperkt tot het vak gaande van 500 m afwaarts de spoorbrug Ruisbroek (Nijverheidsbrug) tot aan de splitsing oude en nieuwe kanaalarm (Hellegat). Snelvaart en waterski zijn in deze zone toegelaten. Het voorttrekken van banden, bananen en andere attributen die vastgehecht zijn aan het

18 trekkende vaartuig en waarover de getrokkene(n) geen controle heeft (hebben) is algemeen op het zeekanaal Brussel - Schelde verboden. Jetski blijft verboden op het zeekanaal Brussel Schelde behoudens 900 m afwaarts de brug van Vilvoorde langs de kade ex-meysmans. (Bron: Waterwegen en Zeekanaal NV: bericht aan de scheepvaart: d.d ) - Bericht nr. 42/8 d.d. 17 oktober 2007 De schippers worden er aan herinnerd dat zij zich tijdig dienen aan te melden aan de eerstvolgende sluis op het Zeekanaal van Brussel naar de Schelde via VHF kanaal 68 en dit om een efficiënte sluisplanning te realiseren. Volgende meldpunten zijn van toepassing. Voor Zeesluis Wintam: Kallebeek veer en Temse Brug; Nijverheidsbrug. Voor sluis Zemst: Vredesbrug Willebroek; Verbrande Brug Grimbergen. (Bron: Waterwegen en Zeekanaal NV: bericht aan de scheepvaart: d.d ) Bericht nr. 34/18 Centrale Willebroek Dit bericht annuleert en vervangt het bericht aan de schipperij 3/9 van 14 januari Op 19 januari 2009 werd op het Zeekanaal van Brussel naar de Schelde de centrale Willebroek in gebruik genomen. De centrale Willebroek is verantwoordelijk voor de verkeersafwikkeling en informatieverlening aan de scheepvaart op het Zeekanaal van Brussel naar de Schelde. Tevens staat de centrale Willebroek in voor de bediening van een aantal kunstwerken op afstand. De centrale Willebroek is gehuisvest in de centrale verkeerspost van de maatschappelijk zetel van Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110 te 2830 Willebroek, tel: 03 / fax: 03 / De centrale Willebroek dient opgeroepen op VHF kanaal 20, roepnaam centrale Willebroek. In een eerste fase worden volgende kunstwerken bediend van op afstand vanuit de centrale Willebroek: - Hefbrug Vilvoorde - Willemsbrug (Grimbergen) - Brielenbrug (Willebroek Tisselt) - Ringbrug (Willebroek Tisselt) - Boulevardbrug (Willebroek) -Victor Dumonbrug (Willebroek) Van maandag tot en met zaterdag vanaf uur tot 6.00 uur en op zon- enfeestdagen wordt tevens de Vredesbrug (Willebroek) mobiel bediend door personeel van de centrale Willebroek Het aanvragen van een opening van bovenstaande bruggen dient te gebeuren via oproep van de NAAM VAN DE BETREFFENDE BRUG op VHF kanaal 20. Alle vaartuigen dienen zich in opvaart bij het verlaten van de zeesluis Wintam, in afvaart bij onderdoorvaart van het viaduct Vilvoorde en vóór afvaart van eender welke kade op het zeekanaal aan te melden aan de centrale Willebroek. Onmiddellijk na beëindiging van het aanmeermanoeuvre aan eender welke kade op het Zeekanaal van Brussel naar de Schelde en voor opvarende vaartuigen na onderdoorvaart van het viaduct Vilvoorde dient het vaartuig zich tevens aan de centrale Willebroek af te melden. (Bron: Afdeling Zeekanaal: Bericht aan de Schipperij nr dd )

19 Hoofdstuk III: Pleziervaart - Bericht nr. 28/2 d.d. 12 juli 1995 De passagiers- en pleziervaart wordt ervan in kennis gesteld dat vanaf 8 juli 1995 bij wijze van proef het afmeren aan de vlotsteiger Palingplaat (rechtover Royerssluis), op Antwerpen linkeroever, wordt toegelaten. Deze steiger is volledig voorbehouden voor passagiers- en pleziervaart. Voor de overige scheepvaart is het verboden aan te leggen aan deze steiger. De afwaartse helft van de rivierzijde van de steiger wordt voorbehouden voor in- en ontschepen van lijnschepen die volgens een vast uurrooster varen. De opwaartse helft van de rivierzijde van de steiger wordt voorbehouden voor in- en ontschepen van passagiersvaart met een maximum meertijd van 2 uur, met voorrang voor in- en ontschepen. Het overnachten op de steiger is toegelaten na het aanvragen en bekomen van een toelating, en mits in acht name van de voorrang van in- en ontschepen, en van de lijnschepen. Het achterste gedeelte van de steiger wordt voorbehouden voor de pleziervaart waarbij de maximale duurtijd van het afmeren is bepaald op 18 uur. De maximum toegelaten afmeting der schepen: Langs de rivierzijde: 15 meter. Langs de achterzijde: Mag niet breder gemeerd worden dan aangegeven op de loopbrug. Indien het bord Aanleggen verboden wordt getoond, mag de steiger niet gebruikt worden. - Bericht nr. 33/4 d.d. 13 augustus 2003 Vanaf dinsdag 12 augustus 2003 is het voor de pleziervaart verboden aan te meren tussen de Kruispoortbrug en de Dammepoortsluis in de doortocht van Brugge. De betreffende zone wordt aangegeven door middel van de borden A5. Uitzonderingen worden plaatselijk aangeduid met onderborden met aanvullende aanduidingen. - Bericht nr. 29/4 d.d. 20 juli 2004 De pleziervaarders worden ervan in kennis gesteld dat in afspraak met het stadsbestuur en teneinde de verkeershinder te beperken de bediening vanaf de brug van Steenbrugge en de Nieuwwegebrug (Kanaal van Gent naar Oostende) in konvooi zal gebeuren met dien verstande dat de bediening van die bruggen zal gebeuren een uur na de aanmelding van een eerste pleziervaartuig of een uur na de passage van een vrachtschip. De pleziervaarders mogen immers steeds in konvooi meevaren met een vrachtschip. - Bericht nr. 2/1 d.d. 11 januari 2006 De waterweggebruikers worden ervan in kennis gesteld dat vanaf heden de sluizen op het Kanaal van Bossuit naar Kortrijk in Kortrijk van maandag tot en met zaterdag bediend worden tussen 8.00 uur en uur. Evenwel in het pleziervaartseizoen, vanaf 1 mei t.e.m. 30 sept, zullen deze sluizen bediend worden tussen 8 uur en 18 uur. De bediening van de 3 sluizen zal plaatsvinden door een mobiele ploeg die te bereiken is op het nummer: Wachttijden tot 30 min zijn mogelijk. - Bericht nr. 13/8 d.d. 29 maart 2006 Op 21 maart 2006 is verschenen in het Belgisch Staatsblad: Het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het scheepvaartreglement voor het kanaal Brussel Schelde, 18 november 2005; Het besluit van de Vlaamse Regering tot bekrachtiging van het tariefreglement voor het kanaal Brussel Schelde, 18 november Beide besluiten bevatten wijzigingen en aanvullingen op het Reglement betreffende het zeekanaal van Brussel naar de Rupel en de haveninrichtingen van Brussel, KB van 18 augustus 1975 voor wat het gedeelte behorend tot het Vlaamse Gewest betreft. Tevens vervangen beide besluiten het

20 bijzonder reglement Dok van Vilvoorde en houden ze wijzigingen in aan de regelgeving op het tot het Vlaamse Gewest behorende gedeelte van het Kanaal naar Charleroi. Beide besluiten zijn van toepassing vanaf 21 maart Bericht nr. 13/9 d.d. 29 maart 2006 De sluis in Klein-Willebroek is vanaf heden opnieuw geopend. Ze verbindt het Zeekanaal met de Rupel. Deze sluis wordt bediend voor jachten, pleziervaart en passagiersvaart tussen zonsopgang en zonsondergang (officiele tijden Ukkel) en dit van drie uren voor tot drie uren na hoog water op de Rupel. Schutperiodes van minder dan 30 minuten na zonsopgang en voor zonsondergang komen om veiligheidsredenen te vervallen. Pleziervaart en passagiersvaart worden verzocht maximaal gebruik te maken van de sluis in Klein Willebroek. - Bericht nr. 14/3 d.d. 5 april 2006 De waterweggebruikers worden ervan in kennis gesteld dat vanaf heden de Brusselsepoortsluis op de Boven-Schelde en de Lousbergbrug op de Visserijvaart in Gent van maandag tot en met zaterdag bediend worden tussen 9.00 uur uur. De bediening zal plaatsvinden door een mobiele ploeg die te bereiken is op het nummer: GSM 0477/ Tijdens het pleziervaartseizoen worden deze evenwel ook bediend op zondag tussen uur uur. Wachttijden tot 30 min. zijn mogelijk. - Bericht nr. 25/9 d.d. 20 juni 2006 Vanaf 1 juli 2007 is er op de IJzer doorvaart mogelijk tussen Fintele en Roesbrugge. Bij wijze van proef en onder voorwaarde dat deze maatregel geen aanleiding geeft tot een verhoging van het aantal averijgevallen op de IJzer, tussen Fintele en Roesbrugge, bedraagt de maximum toegelaten lengte van de vaartuigen 12 meter en de maximum toegelaten diepgang 1,50 meter. De waterweggebruikers worden verzocht hun vaarsnelheid aan te passen zodoende geen hinderlijke waterbewegingen te maken. - Bericht nr. 8/3 d.d. 20 februari 2008 Vanaf 1 mei 2008 tot en met einde september 2008 wordt alle dagen (7 dagen op 7) het blokvaren (het verplicht in groep varen van de pleziervaartuigen) ingevoerd op de Moervaart volgens het hierna weergegeven schema: - vertrekken aan de Overledebrug in Wachtebeke om uur, uur en uur; - vertrekken aan de Durmebrug in Lokeren (centrum) om 9.30 uur, uur en uur. DEEL 2: nv De Scheepvaart Berichten geldig op de bevaarbare waterwegen beheerd door nv De Scheepvaart Hoofdstuk I: Algemene berichten - Bericht nr. 119/2000 d.d. 23 november 2000 Melding van schadegevallen 1. Procedure a. melding De schipperij is verplicht schadegevallen (ongevallen, averijen, kanaalverontreinigingen), waarbij de aansprakelijkheid van nv De Scheepvaart in vraag kan worden gesteld, onmiddellijk aan nv De Scheepvaart te melden. De betrokken schipper kan zijn reis evenwel verder zetten tot aan het eerstvolgend bediend kunstwerk op het kanalennet beheerd door nv De Scheepvaart, op voorwaarde dat het schadegeval niet onmiddellijk kan worden gemeld aan het bevoegde personeel van nv De Scheepvaart en de oorzaak van de schade nadien nog kan worden vastgesteld. Aan het personeel van dit kunstwerk zal de betrokken schipper het schadegeval melden. Indien het eerstvolgend bediend kunstwerk buiten het kanalennet beheerd door nv De Scheepvaart is gelegen dient het schadegeval alleszins te worden gemeld aan het kortst bijgelegen bediend kunstwerk

21 gelegen op het kanalennet beheerd door nv De Scheepvaart.Na de melding van het schadegeval zal nv De Scheepvaart zo nodig een onderzoek instellen naar de aard en de oorzaak van het schadegeval en oordelen of het vaartuig al dan niet dient opgehouden. De schipper is gehouden daarbij alle gegevens waarover hij beschikt betreffende het schadegeval mee te delen. b. documenten Het bevoegde personeel van nv De Scheepvaart zal een verklaring afnemen van de betrokken schipper(s) en een inlichtingsblad invullen. Indien nodig zal het bevoegde personeel van nv De Scheepvaart de nodige vaststellingen doen om de oorzaak en de omvang van de schade te kunnen bepalen. De schipper dient alle nuttige inlichtingen te verstrekken in verband met het schadegeval opdat de verklaring correct kan worden opgesteld. De door nv De Scheepvaart opgestelde verklaring dient door de betrokken schipper(s) te worden ondertekend. nv De Scheepvaart maakt voorbehoud voor alle aanvragen voor schadeloosstelling die niet volgens voormelde procedure worden ingediend. 2. Bevoegde personen De voormeld beschreven schadegevallen dienen naargelang van de locatie gemeld aan de ambtenaar van nv De Scheepvaart vermeld op de bijlage aan dit bericht. Dit bericht vervangt het bericht nr. 8/ Bericht : - Bediening van de kunstwerken op zon- en feestdagen in 2010 t.b.v. de pleziervaart - Verplichting waterwegenvignet Nv De Scheepvaart zal in 2010 ten behoeve van de pleziervaart en de passagiersvaart de kunstwerken op het kanaal Bocholt-Herentals, de Zuid-Willemsvaart en het kanaal Briegden-Neerharen van uur tot uur bedienen op de volgende zon- en feestdagen : 1. op zondagen vanaf 2 mei tot en met 26 september; 2. zaterdag 1 mei (Feest van de Arbeid); 3. donderdag 13 mei (O.L.H.-Hemelvaart); 3. maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag); 4. woensdag 21 juli (Nationale Feestdag); Alle pleziervaartuigen die gebruik maken van de kanalen beheerd door nv De Scheepvaart moeten overeenkomstig een Besluit van de Vlaamse Executieve voorzien zijn van een waterwegenvignet dat op de achtersteven aan de bakboordzijde moet worden gekleefd. Deze vignetten, die geldig zijn van vrijdag 1 januari 2010 tot 31 maart van het daaropvolgende jaar (voor de jaarlijkse vignetten) of respectievelijk van 1 januari tot 30 juni, van 16 juni tot 15 september, van 1 september tot 31 maart van het daaropvolgende jaar (voor de deeltijdse vignetten) worden verkocht op volgende plaatsen : inningskantoor te Genk en Wijnegem, sluis 10 Schoten, sluis 1 Rijkevorsel, sluis 10 Herentals, sluis Olen, sluis Kwaadmechelen, sluis 4 Dessel, sluis 1 Lommel, sluis 18 Bocholt, en de sluis te Lanaken en in de kantoren van de directie van nv De Scheepvaart. Bijkomende inlichtingen hierover kunnen in deze verkooppunten worden bekomen of in de kantoren van de directie van nv De Scheepvaart, Havenstraat 44, 3500 Hasselt (rechtstreeks telefoonnummer ). (Bron: nv De Scheepvaart: Bericht aan de scheepvaart 102/2009 d.d ) Hoofdstuk II: Specifieke berichten

22 DEEL 3: Overige scheepvaartwegen Afdeling Maritieme toegang: Kanaal van Gent naar Terneuzen. Snelvaartzone Het varen met een grote snelheid op het Kanaal van Gent naar Terneuzen is verboden, uitgezonderd in de zone en onder de voorwaarden hieronder vermeld: 1.Het varen met een grote snelheid is op het Kanaal van Gent naar Terneuzen enkel toegelaten overdag en bij goede zichtbaarheid in volgend gebied: Tussen de monding van de arm van Langerbrugge en het groen bakenlicht op de zuidelijke hoek van de ingang van de Moervaart. Het begin wordt aangeduid door het verkeersteken E.21 en het einde door het verkeersteken A Het waterskiën en aanverwante activiteiten zijn verboden. 3. Het varen met jetboten is verboden. 4. Het overeenkomstig artikel 9.01, lid 5, aan te brengen nummer van de immatriculatieplaat (Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren) moet een hoogte hebben van ten minste 0,20 m. Bij pleziervaartuigen waar tengevolge van de constructie niet kan worden voldaan aan deze afmetingen, mag de hoogte van de tekens worden beperkt tot ten minste 0,10 meter. 5. Snelheids- en behendigheidswedstrijden van pleziervaartuigen zijn verboden. 6. Het varen met grote snelheid is verboden wanneer het zicht minder dan 150 meter bedraagt. 7. Snelvarende pleziervaartuigen moeten hun snelheid zodanig regelen dat zij geen schadelijke golfslag veroorzaken. 8. Het varen met grote snelheid is verboden wanneer er varende zeeschepen in dit vak aanwezig zijn. Dit bericht vervangt alle voorgaande publicaties over dit onderwerp. (Bron: Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang - Bericht aan de scheepvaart mail d.d ) HAVEN VAN ANTWERPEN - Boudewijnsluis Uitvaartsignalisatie In uitvoering van Art van de Gemeentelijke havenpolitieverordening wordt de Boudewijnsluis, als eerste sluis in Antwerpen, voorzien van uitvaartseinen. Deze seinen die eerstdaags operationeel zullen worden, staan opgesteld op de vier hoeken van de sluis, in lijn met de meerpalen. Bij rood licht is er, behoudens uitdrukkelijke toelating van de sluisleiding, geen uitvaart toegelaten. Bij groen licht mag slechts worden uitgevaren na onderlinge afspraak. Er mag in de sluis niet voorbijgevaren worden zonder toestemming van het voorbij te varen vaartuig. De sluis- of verkeersleiding behoudt steeds het recht om bij een mogelijk veiligheidsprobleem tussen te komen en hiervan af te wijken. Het groen licht kan slechts bijgezet worden wanneer zowel de deur als de brug open staan en vergrendeld zijn. De Van Cauwelaertsluis zal, na de renovatie in 2011, eveneens met uitvaartseinen uitgerust zijn.

23 (Bron: Haven van Antwerpen: Bericht aan de scheepvaart 09/115 d.d )

BEDIENINGSTIJDEN VAN DE KUNSTWERKEN

BEDIENINGSTIJDEN VAN DE KUNSTWERKEN BEDIENINGSTIJDEN VAN DE KUNSTWERKEN STANDAARDBEDIENINGSREGELING Regeling Periode Maandag Dinsdag tot vrijdag Zaterdag Zondag van tot van tot van tot van tot A gans het jaar 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00

Nadere informatie

Bedieningstijden van de kunstwerken

Bedieningstijden van de kunstwerken Bedieningstijden van de kunstwerken standaardbedieningsregeling Regeling Periode Maandag Dinsdag tot vrijdag Zaterdag Zondag van tot van tot van tot van tot A gans het jaar 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00

Nadere informatie

Bericht aan de schipperij

Bericht aan de schipperij Bericht aan de schipperij TOEGELATEN AFMETINGEN OP DE WATERWEGEN BEHEERD DOOR WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV I. Afmetingen Traject Toegelaten afmetingen in meter lengte breedte diepgang Bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

BEDIENINGSTIJDEN VAN DE KUNSTWERKEN

BEDIENINGSTIJDEN VAN DE KUNSTWERKEN BEDIENINGSTIJDEN VAN DE KUNSTWERKEN STANDAARDBEDIENINGSREGELING REGELING PERIODE MAANDAG DINSDAG TOT VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG VAN TOT VAN TOT VAN TOT VAN TOT A gans het jaar 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00

Nadere informatie

BEDIENINGSTIJDEN VOOR SLUIZEN EN BEWEEGBARE BRUGGEN OP DE VLAAMSE WATERWEGEN

BEDIENINGSTIJDEN VOOR SLUIZEN EN BEWEEGBARE BRUGGEN OP DE VLAAMSE WATERWEGEN BEDIENINGSTIJDEN VOOR SLUIZEN EN BEWEEGBARE BRUGGEN OP DE VLAAMSE WATERWEGEN 12de uitgave - januari 2014 SAMENSTELLING: Afdeling Coördinatie & Ondersteuning VERANTWOORDELIJKE UITGEVER EN LAY-OUT: Afdeling

Nadere informatie

Traject Toegelaten afmetingen Verplicht lengte breedte diepgang varen uit de oever op minstens. Albertkanaal

Traject Toegelaten afmetingen Verplicht lengte breedte diepgang varen uit de oever op minstens. Albertkanaal Toegelaten afmetingen op de kanalen beheerd door nv De Scheepvaart I. Afmetingen In afwijking van artikel 1 2 en van artikel 2 van het Bijzonder Reglement van de kanalen beheerd door nv De Scheepvaart

Nadere informatie

VEILIG EN CORRECT SCHUTTEN

VEILIG EN CORRECT SCHUTTEN UITNEEMBARE BROCHURE VEILIG EN CORRECT SCHUTTEN PLEZIERVAART Deze brochure geeft een vereenvoudigde voorstelling van de vaarregels voor het doorvaren van sluizen en de voorrang van schutting. VISURIS.BE

Nadere informatie

VLAAMSE WATERWEGEN. Verzameling van berichten aan de schipperij. 1 maart 2007. Waterwegen en Zeekanaal NV Afdeling Coördinatie

VLAAMSE WATERWEGEN. Verzameling van berichten aan de schipperij. 1 maart 2007. Waterwegen en Zeekanaal NV Afdeling Coördinatie VLAAMSE WATERWEGEN Verzameling van berichten aan de schipperij 1 maart 2007 Waterwegen en Zeekanaal NV Afdeling Coördinatie Inhoudstafel Deel 1: Berichten geldig op de bevaarbare waterwegen beheerd door

Nadere informatie

Errata bij de brochure bedieningstijden (12 de uitgave - januari 2014) Geldig vanaf 1 januari 2017

Errata bij de brochure bedieningstijden (12 de uitgave - januari 2014) Geldig vanaf 1 januari 2017 Errata bij de brochure bedieningstijden (12 de uitgave - januari 2014) Geldig vanaf 1 januari 2017 Blz. 1 ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder, De Vlaamse Waterweg nv en waarnemend gedelegeerd

Nadere informatie

Errata bij de brochure bedieningstijden (12 de uitgave - januari 2014) Geldig vanaf 1 januari 2016

Errata bij de brochure bedieningstijden (12 de uitgave - januari 2014) Geldig vanaf 1 januari 2016 Errata bij de brochure bedieningstijden (12 de uitgave - januari 2014) Geldig vanaf 1 januari 2016 Blz. 1 ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder, nv De Scheepvaart Blz. 4 ALGEMEEN GELDENDE REGELS

Nadere informatie

VAARREGELS DE BELANGRIJKSTE

VAARREGELS   DE BELANGRIJKSTE DE BELANGRIJKSTE VAARREGELS Dit overzicht omvat een vereenvoudigde voorstelling van vaarregels op het water. Een totaaloverzicht vind je op www.visuris.be/scheepvaartreglementering. Verder moeten schippers

Nadere informatie

BRUG / SLUIS VHF TELEFOON / GSM DOORVAARTHOOGTE Meulestedebrug 20 T +32 9 235 81 20

BRUG / SLUIS VHF TELEFOON / GSM DOORVAARTHOOGTE Meulestedebrug 20 T +32 9 235 81 20 Hoe Gent te bereiken? Vanuit noordelijke richting: kanaal Gent-Terneuzen Kom je van het kanaal Gent-Terneuzen is Meulestedebrug het eerste herkenningspunt. Daaropvolgend heb je Muidespoorbrug die op vaste

Nadere informatie

VADEMECUM 2010 afdeling Zeekanaal

VADEMECUM 2010 afdeling Zeekanaal VADEMECUM 2010 afdeling Zeekanaal Zicht op het Noordelijk Eiland, nabij de zeesluis in Wintam Inhoudstafel Korte voorstelling van W&Z en van de afdeling Zeekanaal.............. 3 Korte historiek van de

Nadere informatie

Toegelaten afmetingen in meter lengte breedte diepgang. Ringvaart om Gent

Toegelaten afmetingen in meter lengte breedte diepgang. Ringvaart om Gent BERICHT AAN DE SCHIPPERIJ (24 augustus 2017) I. Afmetingen TOEGELATEN AFMETINGEN OP DE WATERWEGEN BEHEERD DOOR DE VLAAMSE WATERWEG nv Traject Toegelaten afmetingen in meter lengte breedte diepgang Verplicht

Nadere informatie

STATISTIEK. van het GOEDERENVERVOER. over de WATERWEG. Januari 2016

STATISTIEK. van het GOEDERENVERVOER. over de WATERWEG. Januari 2016 STATISTIEK van het GOEDERENVERVOER over de WATERWEG Januari 2016 1 Inhoudsopgave Trafiekindex... 7 Evolutie van het goederenvervoer in ton voor de maand januari 2016... 8 Vervoerde tonnage januari 2016...

Nadere informatie

1.9 Het waterwegenvignet (zie pagina 12 brochure pleziervaart)

1.9 Het waterwegenvignet (zie pagina 12 brochure pleziervaart) 1.9 Het waterwegenvignet (zie pagina 12 brochure pleziervaart) De pleziervaartuigen d.w.z. de boten geschikt voor het vervoer van personen en zonder een winstgevend doel na te streven (geen personenvervoer

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft.

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft. 43 Examen maart 2013 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen 1. Hieronder is een verkeerssituatie

Nadere informatie

Voorwoord. Beste waterweggebruiker

Voorwoord. Beste waterweggebruiker Voorwoord Beste waterweggebruiker Met genoegen bezorgen de Vlaamse waterwegbeheerders u deze geactualiseerde brochure van de bedieningstijden voor sluizen en beweegbare bruggen op de Vlaamse waterwegen.

Nadere informatie

STATISTIEK. van het GOEDERENVERVOER. over de WATERWEG. Oktober 2011

STATISTIEK. van het GOEDERENVERVOER. over de WATERWEG. Oktober 2011 STATISTIEK van het GOEDERENVERVOER over de WATERWEG Oktober 211 1 Inhoudsopgave Trafiekindex...7 Evolutie van het goederenvervoer in voor de oktober211...8 Vervoerde nage oktober 211...1 Zeekanaal Brussel-Schelde:

Nadere informatie

Voorwoord. Beste waterweggebruiker,

Voorwoord. Beste waterweggebruiker, Voorwoord Beste waterweggebruiker, Het Vlaams Overlegplatform Waterwegbeheerders (VOW) biedt u deze totaal vernieuwde brochure aan. Dit is reeds de 4de uitgave van onze brochure met de bedieningstijden

Nadere informatie

Bedieningstijden van de kunstwerken

Bedieningstijden van de kunstwerken Bedieningstijden van de kunstwerken standaardbedieningsregeling Regeling Periode Maandag Dinsdag tot vrijdag Zaterdag Zondag van tot van tot van tot van tot A gans het jaar 0.00 24.00 0.00 24.00 0.00 24.00

Nadere informatie

Albertkanaal. De schepen zijn naargelang de grootte en beladingsgraad opgesplitst in twee categorieën:

Albertkanaal. De schepen zijn naargelang de grootte en beladingsgraad opgesplitst in twee categorieën: Albertkanaal De schepen zijn naargelang de grootte en beladingsgraad opgesplitst in twee categorieën: K: Schepen van CEMT-klasse I of II en schepen van andere klassen met een diepgang van 1.50m of lager

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 november 2011. Het gedeelte Beperkt en het gedeelte Algemeen bestaan ieder uit 20 vragen (60

Nadere informatie

Bezoek vzw Kanaalgidsen aan de sluis van Zemst op dinsdag 16 april 2013

Bezoek vzw Kanaalgidsen aan de sluis van Zemst op dinsdag 16 april 2013 Bezoek vzw Kanaalgidsen aan de sluis van Zemst op dinsdag 16 april 2013 Voorstelling van Waterwegen en Zeekanaal NV door Kevin Polfliet, communicatieverantwoordelijke afdeling Zeekanaal Vlaamse waterwegen

Nadere informatie

VERBETERLIJST. Kanaal Gent - Terneuzen Editie / december 2017

VERBETERLIJST. Kanaal Gent - Terneuzen Editie / december 2017 VERBETERLIJST 105 Kaart Kanaal Gent - Terneuzen Editie 2016 Bijgewerkt t/m BaZ 26 / 2017 21 december 2017 De laatste versie van deze verbeteringen kan geraadpleegd worden op www.vlaamsehydrografie.be 2016

Nadere informatie

VVW - Toervaren. Nuttige informatie voor Toervaarders 33 ste Toervaartreünie Eeklo VVW-Toervaren en zijn clubs Ankerhavens V V W-Recrea

VVW - Toervaren. Nuttige informatie voor Toervaarders 33 ste Toervaartreünie Eeklo VVW-Toervaren en zijn clubs Ankerhavens V V W-Recrea VVW - Toervaren GIDS 2013 Nuttige informatie voor Toervaarders 33 ste Toervaartreünie Eeklo VVW-Toervaren en zijn clubs Ankerhavens V V W-Recrea Met steun van de Vlaamse Gemeenschap ??? Deel I: Nuttige

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 16 november 2013

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 16 november 2013 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 110 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 16 november 013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Vragen 1-4 In

Nadere informatie

Examen Maart De vrije zijde van een beperkt manoeuvreerbaar schip wordt overdag aangeduid met (CEVNI):

Examen Maart De vrije zijde van een beperkt manoeuvreerbaar schip wordt overdag aangeduid met (CEVNI): Examen Maart 2005 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 5 maart 2005. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen (10

Nadere informatie

STATISTIEK. van het GOEDERENVERVOER. over de WATERWEG. Juni 2015

STATISTIEK. van het GOEDERENVERVOER. over de WATERWEG. Juni 2015 STATISTIEK van het GOEDERENVERVOER over de WATERWEG Juni 215 1 Inhoudsopgave Trafiekindex... 7 Evolutie van het goederenvervoer in ton voor de maand juni 215... 8 Vervoerde tonnage juni 215... 1 Zeekanaal

Nadere informatie

De standaardbedieningsregeling kan u op de handige uitvouwbare kaft van deze brochure terugvinden.

De standaardbedieningsregeling kan u op de handige uitvouwbare kaft van deze brochure terugvinden. Voorwoord Beste waterweggebruiker, Deze brochure wordt u aangeboden door de Vlaamse waterwegbeheerders. Sinds 1 maart 1996 wordt voor de bediening van de sluizen en beweegbare bruggen een standaardbedieningsregeling

Nadere informatie

Voorstelling Waterwegen en Zeekanaal NV. door Kevin Polfliet, communicatieverantwoordelijke afdeling Zeekanaal

Voorstelling Waterwegen en Zeekanaal NV. door Kevin Polfliet, communicatieverantwoordelijke afdeling Zeekanaal Voorstelling Waterwegen en Zeekanaal NV door Kevin Polfliet, communicatieverantwoordelijke afdeling Zeekanaal Bron: PBV Vlaamse waterwegen binnen Europa Vlaanderen: logistiek knooppunt Belangrijke rol

Nadere informatie

2012 examen 3 Beperkt Stuurbrevet

2012 examen 3 Beperkt Stuurbrevet 2012 examen 3 Beperkt Stuurbrevet Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 17 november 2012. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. U bent

Nadere informatie

nv De Scheepvaart : meren van vaartuigen op het Albertkanaal tussen Wijnegem en Antwerpen

nv De Scheepvaart : meren van vaartuigen op het Albertkanaal tussen Wijnegem en Antwerpen nv De Scheepvaart : meren van vaartuigen op het Albertkanaal tussen Wijnegem en Antwerpen I. Linkeroever 1. Zone opwaarts het sluizencomplex Wijnegem Zone van 50,00 meter opwaarts tot 500,00 meter opwaarts

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 russel LGEMEEN EN EPERKT STUURREVET 2 maart 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het PS. Vragen 1-5 In de tabel

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 21 november 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 21 november 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 21 november 2009 Opmerking: De vermelding APSB heeft betrekking op het Algemeen Politiereglement voor de

Nadere informatie

Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB.

Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. 40 2012 BEPERKT STUURBREVET EXAMEN 1 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen: Hieronder staan de vragen van het Beperkt Stuurbrevet-examen

Nadere informatie

VERBETERLIJST. Kanaal Gent - Terneuzen Editie / januari 2017

VERBETERLIJST. Kanaal Gent - Terneuzen Editie / januari 2017 VERBETERLIJST 105 Kaart Kanaal Gent - Terneuzen Editie 2016 Bijgewerkt t/m BaZ 02 / 2017 19 januari 2017 De laatste versie van deze verbeteringen kan geraadpleegd worden op www.vlaamsehydrografie.be 2012

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 22 november 2008

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 22 november 2008 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 22 november 2008 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 14 februari 2013 Nr. 04

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 14 februari 2013 Nr. 04 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 14 februari 2013 Nr. 04 1 BELGIE >04/076 (T) TIJDELIJKE WIJZIGING OP DE BEZWAAR TOT VERVOLG (BTV) PROCEDURE IN HET VTS-SCHELDEGEBIED Ref.: BaZ 2013-01/17C. Niet alle

Nadere informatie

V.V.H.V. Dr. M. Coussement

V.V.H.V. Dr. M. Coussement V.V.H.V. Dr. M. Coussement Twee groepen wateren: Groep 1 = waterwegen (bevaarbare waterlopen en kanalen) + kunstmatige visplassen (afgesloten viswateren)= Positief Lijst Groep 2= alle onbevaarbare waterlopen

Nadere informatie

Havenbedrijf Antwerpen

Havenbedrijf Antwerpen 10 Communicatie jaar Gemeentelijk Zandvlietsluis Havenbedrijf Antwerpen werken bodemrails Communicatie werken Zandvlietsluis Opdrachtgever: Afdeling Maritieme Toegang g Projectleiding: Gemeentelijk Havenbedrijf

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 MEI 2008

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 MEI 2008 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 MEI 2008 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de scheepvaartregelgeving aan de mogelijkheden van geautomatiseerd varen

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de scheepvaartregelgeving aan de mogelijkheden van geautomatiseerd varen Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de scheepvaartregelgeving aan de mogelijkheden van geautomatiseerd varen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Vaarwegnaam Object Objectnaam VHF

Vaarwegnaam Object Objectnaam VHF Afleidingskanaal van de Leie Sluis Sluis Schipdonk 20 Albertkanaal (Vlaams gedeelte) Sluis Sluis Genk 80 Albertkanaal (Vlaams gedeelte) Sluis Sluis Diepenbeek 18 Albertkanaal (Vlaams gedeelte) Sluis Sluis

Nadere informatie

Samen varen. Beroeps- en pleziervaart in harmonie

Samen varen. Beroeps- en pleziervaart in harmonie Samen varen Beroeps- en pleziervaart in harmonie Door vlotte en veilige wateren Als schipper vaar je in Vlaanderen door vlotte en veilige wateren. Dat geldt zowel voor professionals als voor hobbyisten.

Nadere informatie

Notitie. : Vechtbrug in de N-236 te Weesp

Notitie. : Vechtbrug in de N-236 te Weesp Aan Onderwerp Bouw Brugbouw in de N-236 over de Vecht te Weeso Bijlagen :1 1.Bordenplan (BPR) Nautisch advies Contactpersoon G. Kroon Doorkiesnummer Locatie : Vechtbrug in de N-236 te Weesp Nautisch vaarwegbeheerder:

Nadere informatie

STERKE EN SLIMME INFRASTRUCTUUR

STERKE EN SLIMME INFRASTRUCTUUR STERKE EN SLIMME INFRASTRUCTUUR ir. Chris Danckaerts algemeen directeur nv De Scheepvaart dia 1 REACTIES FISN-VRAAGSTELLING blijven investeren in uitbouw waterwegennet bekommernis verouderde infrastructuur

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010 Opmerking: De vermelding APSB heeft betrekking op het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart

Nadere informatie

Examen November 2005

Examen November 2005 Examen November 2005 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 26 november 2005. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen

Nadere informatie

Examen November 2007

Examen November 2007 Examen November 2007 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 17 november 2007. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen

Nadere informatie

1/16B VESSEL TRAFFIC SERVICES SCHELDE EN HAAR MONDINGEN

1/16B VESSEL TRAFFIC SERVICES SCHELDE EN HAAR MONDINGEN 85 Andere wijzigingen zoals sluiskanalen, adres regeling loodsbestelling, etc. is opgenomen in de nieuwe folder aanvulling op versie 3. _(Bron: Afd. Scheepvaartbegeleiding. dd. 16/03/2005) 1/16B VESSEL

Nadere informatie

DEEL 1 - VRAGEN 1-20

DEEL 1 - VRAGEN 1-20 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel DEEL 1 - VRAGEN 1-20 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 4 mei 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB.

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden

Berichten aan Zeevarenden Berichten aan Zeevarenden + BaZ nr. 22 2016 27 oktober 2016 1 BELGIE 2016-22/276(T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2016-21/269(T) vervalt. Gedurende de periode van 07/11/2016 tot en met

Nadere informatie

Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart. Algemeen. hoofdvaargeul varen.

Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart. Algemeen. hoofdvaargeul varen. Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart Algemeen - Houd op het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal (rechterkant) aan. Ook binnen de betonde vaargeul. - Pas uw koers en snelheid tijdig

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 8 MAART 2008

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 8 MAART 2008 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 8 MAART 2008 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

Proefexamen Beperkt Stuurbrevet

Proefexamen Beperkt Stuurbrevet Proefexamen Beperkt Stuurbrevet Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. U bent geslaagd indien u 60 % gehaald hebt (36/60). Let op: met dit systeem van meerkeuzevragen

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 21 JULI 2011 NR. 15

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 21 JULI 2011 NR. 15 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 21 JULI 2011 NR. 15 1 BELGIE >15/203 BELGISCHE VAARWATEREN EN WESTERSCHELDE - BINNENVAARTPASSAGIERSSCHEPEN, BIJKOMENDE VOORSCHRIFTEN INZAKE KENNIS VOERTALEN IN HET

Nadere informatie

Verzamelde berichten aan de schipperij. Samenvatting van alle berichten op de downloadsectie van nts.flaris.be

Verzamelde berichten aan de schipperij. Samenvatting van alle berichten op de downloadsectie van nts.flaris.be Verzamelde berichten aan de schipperij. Samenvatting van alle berichten op de downloadsectie van nts.flaris.be 25/9/2015 Huidige verzameling van berichten aan de schipperij bevat de berichten uitgegeven

Nadere informatie

18 NOVEMBER Besluit van de Vlaamse Regering tot bekrachtiging van het tariefreglement voor het kanaal Brussel-Schelde

18 NOVEMBER Besluit van de Vlaamse Regering tot bekrachtiging van het tariefreglement voor het kanaal Brussel-Schelde MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 18 NOVEMBER 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bekrachtiging van het tariefreglement voor het kanaal Brussel-Schelde De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Examen Maart Twee schepen naderen elkaar met tegengestelde koersen bij een engte. Bij gevaar voor aanvaring moet (CEVNI):

Examen Maart Twee schepen naderen elkaar met tegengestelde koersen bij een engte. Bij gevaar voor aanvaring moet (CEVNI): Examen Maart 2002 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 9 maart 2002. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen (10

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen Veilig varen doen we samen Vaarregels recreatie- en beroepsvaart Algemeen - Houd op het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal (rechterkant) aan. Ook binnen de betonde vaargeul. - Pas uw koers en snelheid

Nadere informatie

Algemene tijdelijke voorschriften voor de waterweggebruiker van toepassing op 28 augustus 2017

Algemene tijdelijke voorschriften voor de waterweggebruiker van toepassing op 28 augustus 2017 Algemene tijdelijke voorschriften voor de waterweggebruiker van toepassing op 28 augustus 2017 28-08-2017 Algemene tijdelijke voorschriften 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 3 Algemene berichten...

Nadere informatie

GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN HAVENHUIS ENTREPOTKAAI 1 B-2000 ANTWERPEN TEL 32-3-205 20 11 FAX 32-3-205 20 28 BTW BE 248 399 380

GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN HAVENHUIS ENTREPOTKAAI 1 B-2000 ANTWERPEN TEL 32-3-205 20 11 FAX 32-3-205 20 28 BTW BE 248 399 380 GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN HAVENHUIS ENTREPOTKAAI 1 B-2000 ANTWERPEN TEL 32-3-205 20 11 FAX 32-3-205 20 28 BTW BE 248 399 380 UITVOERINGSMODALITEITEN VAN DE TARIEFVERORDENING OP DE BINNENVAART

Nadere informatie

2. In onderstaande tekening is een verkeerssituatie afgebeeld.

2. In onderstaande tekening is een verkeerssituatie afgebeeld. 41 2012 BEPERKT STUURBREVET EXAMEN 2 Opmerking: De vermelding "CEVNI" heeft betrekking op de Europese reglementering. De vermelding "SIGNI" heeft betrekking op de Europese voorschriften voor signalisatie

Nadere informatie

STUDIE NAAR DE TOEKOMST VAN HET KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK. Uitgangspunten en onderzoeksvragen in de studie Deel Zwevegem - Leie

STUDIE NAAR DE TOEKOMST VAN HET KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK. Uitgangspunten en onderzoeksvragen in de studie Deel Zwevegem - Leie STUDIE NAAR DE TOEKOMST VAN HET KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK Uitgangspunten en onderzoeksvragen in de studie Deel Zwevegem - Leie ! Uitgangspunten vertrekken vanuit de hoofddoelstelling van het onderzoek: het

Nadere informatie

3. In onderstaande tekening is een verkeerssituatie afgebeeld. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft.

3. In onderstaande tekening is een verkeerssituatie afgebeeld. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft. 44 Examen mei 2013 Examenvragen stuurbrevet - 04 Mei 2013 Beperkt stuurbrevet Opmerking: De vermelding "CEVNI" heeft betrekking op de Europese reglementering. De vermelding "SIGNI" heeft betrekking op

Nadere informatie

OOSTENDE 07 juli 2005

OOSTENDE 07 juli 2005 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

Examen Maart 1999 BEPERKT STUURBREVET

Examen Maart 1999 BEPERKT STUURBREVET Examen Maart 1999 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 6 maart 1999. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen (10

Nadere informatie

LIJST VAN HET MARIFOONNET BELGISCHE BINNENWATEREN

LIJST VAN HET MARIFOONNET BELGISCHE BINNENWATEREN LIJST VAN HET MARIFOONNET BELGISCHE BINNENWATEREN Waterweg Plaats Station Werkkanaal Contactkanaal of bijkomende info. Zeekanaal Brussel-Schelde Zeesluis Wintam 68 Centrale Zemst 25 melden Nijverheidsbrug

Nadere informatie

VWNAAM KWCODE KWNAAM. 71 Centre (Canal du) (Secteur. Grand Ascenseur de Strépy- Écluse Wallon) 20 Centre (Canal du) (Secteur Wallon) Thieu

VWNAAM KWCODE KWNAAM. 71 Centre (Canal du) (Secteur. Grand Ascenseur de Strépy- Écluse Wallon) 20 Centre (Canal du) (Secteur Wallon) Thieu VWNAAM KWCODE KWNAAM VHF- I Afleidingskanaal van de Leie Schipdonk 20 Albertkanaal (Vlaams Genk 80 Albertkanaal (Vlaams Diepenbeek 18 Albertkanaal (Vlaams Hasselt 20 Albertkanaal (Vlaams Kwaadmechelen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 8 DECEMBER 1998. - Besluit van de Vlaamse regering tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater,

Nadere informatie

OOSTENDE 10 november 2005

OOSTENDE 10 november 2005 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

Signalisatie Scheepvaart op Albertkanaal

Signalisatie Scheepvaart op Albertkanaal Signalisatie Scheepvaart op Albertkanaal UITVOERING VAN DE VERKEERSTEKENS. a) Kleuren Kleuren van verkeerstekens behoren te voldoen aan de algemene internationale norm van de Commission Internationale

Nadere informatie

OOSTENDE 09 juni 2005

OOSTENDE 09 juni 2005 BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN uitgegeven door het MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Kust HYDROGRAFIE Administratief

Nadere informatie

> 18/185 (T) BENEDEN ZEESCHELDE AANMEERPONTONS LILLO

> 18/185 (T) BENEDEN ZEESCHELDE AANMEERPONTONS LILLO Oostende 31 augustus 2006 Nr. 18 1 FRANKRIJK > 18/184 HAVEN DUINKERKE - WIJZIGEN BEBAKENING 1. Schrappen in positie 51 03,6 N 2 19,6 E de spitse ton Sile 0. 2. Vervangen in positie 51 03,7 N - 2 23,4

Nadere informatie

Examen Beperkt stuurbrevet

Examen Beperkt stuurbrevet Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 Maart 2011. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen (10 vragen) geeft u

Nadere informatie

BPR. Betonning. Kardinale Betonning. Laterale Betonning. Splitsingen. Hoe herken je de betonning? Betonning. Om aan te geven waar je kan varen

BPR. Betonning. Kardinale Betonning. Laterale Betonning. Splitsingen. Hoe herken je de betonning? Betonning. Om aan te geven waar je kan varen Betonning Betonning Om aan te geven waar je kan varen 2 soorten: Kardinale Betonning Laterale Betonning Kardinale Betonning Laterale Betonning Wordt gebruikt om een obstakel of ondiepte te markeren Geeft

Nadere informatie

VERBETERLIJST. kaart: Westerschelde. INT 1478 (Belg. kaart 106) editie november 2015

VERBETERLIJST. kaart: Westerschelde. INT 1478 (Belg. kaart 106) editie november 2015 VERBETERLIJST kaart: Westerschelde INT 1478 (Belg. kaart 106) editie november 2015 Bijgewerkt t/m BaZ nr. 03/2016 van 04 februari 2016 De laatste versie van deze verbeteringen kan geraadpleegd worden op

Nadere informatie

Examenvragen Basis Certificaat Marifonie 1

Examenvragen Basis Certificaat Marifonie 1 Examenvragen Basis Certificaat Marifonie 1 Veel succes bij het maken van de vragen. 1. De juiste volgorde van de inhoud van het noodbericht is: (3) A. noodsein, naam schip, roepnaam, positie, aard verlangde

Nadere informatie

H4 Lichten, seinen & termen

H4 Lichten, seinen & termen Kielboot 4.4 Verkeerstekens algemeen Net zoals in het verkeer kan je op het water ook verkeerstekens tegen komen. Deze tekens zijn in 4 groepen te verdelen; - Verbodstekens, - Aanbevelingstekens, - Aanwijzingstekens,

Nadere informatie

Saint-Quentin (Frankrijk) Frankrijk. België. Nederland. in de Noordzee (Nederland) Vlaams Gewest. Waals Gewest

Saint-Quentin (Frankrijk) Frankrijk. België. Nederland. in de Noordzee (Nederland) Vlaams Gewest. Waals Gewest Leerlingen Naam: Het Kanaal Bossuit-Kortrijk: varen tussen Zwevegem en Bossuit Klas: 9 Opdracht 1: rivieren het stroomgebied en kanalen van in Vlaanderen Schelde 1a. Waar bevindt zich de bron van de Schelde?

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Waterwegen en zeekanaal NV Afdeling Bovenschelde

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Waterwegen en zeekanaal NV Afdeling Bovenschelde Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Waterwegen en zeekanaal NV Afdeling Bovenschelde Tel: 09-253.94.71 Fax: 09-253.56.64 Woord vooraf : Het jaar 2004 was een bijzonder sterk jaar. In tien van de twaalf

Nadere informatie

Niet zwemmen in waterlopen

Niet zwemmen in waterlopen OOK AL VAN GEHOORD.. OF ERGENS GELEZEN? WATERWEGENVIGNET 2017 Herinnering! Binnenkort worden de dagen alweer wat langer en het weer wat milder, stilletjes aan de tijd dus om ons vaartuig alweer wat op

Nadere informatie

Marc Vantorre Maxim Candries Marc Mansuy. Guillaume Delefortrie Jeroen Verwilligen. Koen Maeghe Herlinde Liégeois

Marc Vantorre Maxim Candries Marc Mansuy. Guillaume Delefortrie Jeroen Verwilligen. Koen Maeghe Herlinde Liégeois Veilig en vlot per binnenschip: naar trajectcontroles voor de binnenvaart in Vlaanderen Marc Vantorre Maxim Candries Marc Mansuy Afdeling Maritieme Techniek, UGent Guillaume Delefortrie Jeroen Verwilligen

Nadere informatie

RAPPORT VAN EXPERTISE

RAPPORT VAN EXPERTISE Gemeente Heemstede Sneek, 21 mei 2013 afdeling juridische zaken Postbus 352, 2100 AJ Heemstede RAPPORT VAN EXPERTISE Opdrachtgever : Gemeente Heemstede Opdrachtdatum : 12-04-2013 Onze referentie : P13030

Nadere informatie

ONDERZOEK TOERVAREN NOVEMBER 2004 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN TOERISME VLAANDEREN

ONDERZOEK TOERVAREN NOVEMBER 2004 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN TOERISME VLAANDEREN ONDERZOEK TOERVAREN NOVEMBER 2004 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN TOERISME VLAANDEREN INHOUDSTAFEL INLEIDING 3 HOOFDSTUK 1: INVENTARISATIE AANBOD 4 1. Kunstwerken 5 1.1. Profiel van de waterwegen en

Nadere informatie

Examen November 1999

Examen November 1999 Examen November 1999 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 20 november 1999. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen

Nadere informatie

1/12A BESTELREGELING LOODSEN VOOR SCHEPEN MET EEN VLAAMSE HAVEN ALS BESTEMMING

1/12A BESTELREGELING LOODSEN VOOR SCHEPEN MET EEN VLAAMSE HAVEN ALS BESTEMMING 61 1/12A BESTELREGELING LOODSEN VOOR SCHEPEN MET EEN VLAAMSE HAVEN ALS BESTEMMING BaZ nr 1/16B - 2005 vervalt. Artikel 1: Definities In deze procedures wordt verstaan onder: Exploitant: de kapitein maar

Nadere informatie

Het Dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Besluit: De concept-beleidsregels voor nautische vergunningen vast te stellen;

Het Dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Besluit: De concept-beleidsregels voor nautische vergunningen vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Nr. CVDR418890_1 12 september 2017 Beleidsregels voor nautische vergunningen Het Dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en

Nadere informatie

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV

Beleidsregels voor nautische. vergunningen. Datum 30 september Ons kenmerk /BBV Datum 30 september Beleidsregels voor nautische Ons kenmerk 16.089057/BBV16.0425 Versie vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 27 september vergunningen Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Binnenvaartpolitiereglement

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 7 JULI 2011 NR. 14

Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 7 JULI 2011 NR. 14 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 7 JULI 2011 NR. 14 1 BELGIE >14/197 BELGISCHE VAARWATEREN EN WESTERSCHELDE - VOERTALEN IN HET BEHEERSGEBIED VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE NAUTISCHE AUTORITEIT (GNA) In

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden NR. 19

Berichten aan Zeevarenden NR. 19 Berichten aan Zeevarenden + OOSTENDE 13 september 2012 NR. 19 1 BELGIE >19/273 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2012-18/260 (T) vervalt. Gedurende de periode van 01/10/2012 tot en met

Nadere informatie

Veersteigers afdeling Zeeschelde

Veersteigers afdeling Zeeschelde Veersteigers afdeling Zeeschelde Veer Schellebelle: Vaartijd: op belsignaal, geen overzetboot tussen 12u30 en 13u00 31/3 alle dagen van 7u tot 18u, geen overzet tussen 12u30 en 13u00 Vanaf 16/01/2016 zal

Nadere informatie

De Willemsroute. Het verleidelijke alternatief. Vaarverslag naar Maastricht via het kanaal Wessem-Nederweert en de Belgische Zuid-Willemsvaart

De Willemsroute. Het verleidelijke alternatief. Vaarverslag naar Maastricht via het kanaal Wessem-Nederweert en de Belgische Zuid-Willemsvaart De Willemsroute Het verleidelijke alternatief Vaarverslag naar Maastricht via het kanaal Wessem-Nederweert en de Belgische Zuid-Willemsvaart Met het mooie Pinksterweer in het verschiet verlaten wij op

Nadere informatie

Oostende 15 maart 2007 Nr. 06

Oostende 15 maart 2007 Nr. 06 Oostende 15 maart 2007 Nr. 06 1 BELGIE > 06/73 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN Gedurende de periode 26/03/2007 tot en met 06/04/2007 worden er door de artillerie schietoefeningen uitgevoerd

Nadere informatie

De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen

De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen De pleziervaart op de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen Een beknopt overzicht van de reglementeringen 11de uitgave I Januari 2014 1 WATERWEGEN BEHEERSVERDELING IN HET VLAAMS GEWEST 2 3 Voorwoord Beste

Nadere informatie

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 23 mei 2013 Nr. 11

Berichten aan Zeevarenden. OOSTENDE 23 mei 2013 Nr. 11 Berichten aan Zeevarenden OOSTENDE 23 mei 2013 Nr. 11 + 1 BELGIE >11/167 (T) NIEUWPOORT - ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN BaZ 2013-10/153 (T) vervalt. Gedurende de periode van 10/06/2013 tot en met 21/06/2013

Nadere informatie

A. Verbodstekens A.1 In-, uit- of doorvaren verboden (algemeen teken)

A. Verbodstekens A.1 In-, uit- of doorvaren verboden (algemeen teken) A. Verbodstekens A.1 In-, uit- of doorvaren verboden (algemeen teken) of of A.1.a Buiten gebruik gestelde gedeelten van de vaarweg; vaarverbod, niet geldend voor een klein schip zonder motor A.2 Voorbijlopen

Nadere informatie