Personeelsbestand via LDM/Webservice. dimonadistribution WSCentralPersonnelFile WSDimona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeelsbestand via LDM/Webservice. dimonadistribution WSCentralPersonnelFile WSDimona"

Transcriptie

1 Personeelsbestand via LDM/Webservice dimonadistribution WSCentralPersonnelFile WSDimona Versie Datum Verspreiding Verschillen met vorige versie Basis document A950_- _L950_Personeelbestand_basisdocumentatie. doc Werkgroep Aanpassingen na introductie Dimona New die de nieuwe technologie ondersteunt Werkgroep Uitwerking mutaties Website Extra codes aard werknemer & Channel Status: werkdocument

2 Inhoudsopgave 1 Doel, functionele beschrijving bericht en samenhang met andere berichten Raadplegen van het personeelsbestand Technische uitwerking Schematische weergave raadpleging Scenario 1: Syntax- en veiligheidsproblemen Scenario 2: Integratieproblemen bij leverancier of bestemmeling Scenario 3: De voorlegging wordt doorgestuurd Raadpleging Specifieke opmerkingen zones routering Beschrijving zones gegevensgedeelte Antwoord Beschrijving zones gegevensgedeelte Semi-online Verschil online en semi-online antwoorden Uitwerking Mutaties van het personeelsbestand Schematische weergave mutaties Scenario 1: Syntax- & Veiligheidsproblemen Scenario 2: Integratieproblemen bestemmeling Scenario 3: De voorlegging wordt doorgestuurd Distributierecord Specifieke opmerkingen uitwisselingsinformatie KSZ-Klant Beschrijving zones gegevensgedeelte Feedback via status... Error! Bookmark not defined. 5 Voorbeelden... Error! Bookmark not defined.

3 1 Doel, functionele beschrijving bericht en samenhang met andere berichten Het personeelsbestand is een gegevensbank van contracten (arbeidsovereenkomsten) tussen werkgevers en werknemers die gevoed wordt door de Dimona-aangiften. Sinds 1 januari 2003 zijn alle werkgevers verplicht om Dimona-aangiften te doen 1. In het personeelsbestand kan men het resultaat van de oplading van de Dimonaaangiften zien. Het personeelsbestand is een voorstelling van het papieren personeelsregister. Het heeft echter niet dezelfde juridische weerslag. 2 Een Dimona-aangifte, een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, is een elektronisch bericht waarmee de werkgever de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO) op de hoogte brengt van een indiensttreding of uitdiensttreding van een werknemer. Met de originele Dimona-aangiften bedoelen we de aangiften zoals die zijn ingegeven door de werkgever, zonder aanpassingen door de RSZ(PPO). Deze consultatie kan gebeuren van zodra de aangifte gedaan is. Het gebruik van Dimona en het personeelsbestand brengt een grote vereenvoudiging met zich mee die zich op meerdere vlakken situeert: Er is een vrijstelling van het bijwerken van het papieren personeelsregister. Tevens is er een afschaffing van het verplicht opsturen van studentencontracten naar de Inspectie van de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Er is ook een afschaffing van het individueel document (thans verplicht indien personeel op verschillende plaatsen tewerkgesteld wordt). Ook is er een vereenvoudiging van het speciaal personeelsregister (enkel indien personeel op meer dan 1 vaste plaats tewerkgesteld wordt). Bovendien krijgen alle betrokken instellingen via het netwerk van de sociale zekerheid automatisch de betreffende gegevens doorgestuurd. Dit spaart zowel schrijfwerk als opvolging. De Dimona-aangiften kunnen ingediend worden via verschillende communicatiekanalen: via het internet, via bestandsoverdracht (FTP en ISABEL) en via de vocale server (te bereiken via het nummer van het Contact Center Eranova: ). Bepaalde personen krijgen toegang tot de gegevens die op hun van toepassing zijn. Hiervoor moeten er, voor men toegang krijgt tot de elektronische diensten, verschillende stappen doorlopen worden. Zo dient er een lokale beheerder aangesteld te worden die dan een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord krijgt, waarmee hij toegang krijgt tot het beveiligde gedeelte van de site. Voor meer informatie in verband met de aangifte zelf kan men terecht op het portaal of bij het Contact Center Eranova. 1 Er zijn enkele kleine uitzonderingen, zie KB in BS KB in BS

4 De informatie in het Personeelsbestand is op verschillende manieren toegankelijk. Men kan on line de gegevens raadplegen via het portaal of langs de Kruispuntbank. Of men kan mutaties ontvangen op regelmatige/dagelijkse basis via de Kruispuntbank. In dit document betreft het enkel de toegangen via de Kruispuntbank via XML. In het eerste deel betreft het de (semi-)online raadpleging (via Webservice), de ontwikkelingen dienen hier door de instelling zelf gedaan te worden, maar de raadpleging heeft wel dezelfde functionaliteiten als de raadpleging via het portaal. Anderzijds gaat het in het tweede deel over de mutaties (full XML) die op regelmatige basis overgemaakt worden aan de geïnteresseerde instellingen.

5 2 Raadplegen van het personeelsbestand Consultatie van het personeelsbestand kan on line of semi-online 3. Er kan gevraagd worden welke werknemers actief waren gedurende de opgevraagde periode, ook al was er voor de betreffende periode geen wijziging van het contract. Voor contracten die begonnen zijn vóór de gevraagde periode, zijn dat de contracten die doorlopen gedurende de gevraagde periode. Die contracten kunnen op het moment van consultatie nog altijd doorlopend zijn of beëindigd na de gevraagde periode. Tevens is het mogelijk om contracten in de toekomst of het verleden te zien. Dit betekent dat contracten consulteerbaar zijn die reeds afgesloten zijn, maar ook contracten die nog niet begonnen zijn. Ten slotte is het ook mogelijk om de geschrapte contracten te bekijken. 2.1 Technische uitwerking Op de website van de KSZ staan uitgebreide documentatie met beschrijving van de verschillende stappen om een verbinding tot stand te brengen met de beschikbare webservices. Te raadplegen via Algemene documentatie webservices Schematische weergave raadpleging Scenario 1: Syntax- en veiligheidsproblemen Voorlegging ISZ KSZ Antwoord De KSZ ontvangt een voorlegging van de ISZ en controleert deze. De voorlegging wordt verworpen omwille van veiligheidsproblemen, syntactische problemen. Het antwoord blijft beperkt tot een status gedeelte. Hier worden geen business gegevens overgemaakt, en is een definitief antwoord. 3 Een online voorlegging, gevolgd door een tussentijds online antwoord en een batch definitief antwoord. 4 Algemene documentatie webservices: s_architecture/documentation-web.html

6 2.2.2 Scenario 2: Integratieproblemen bij leverancier of bestemmeling Voorlegging ISZ KSZ Antwoord De KSZ ontvangt een voorlegging van de ISZ en controleert de voorlegging. De voorlegging wordt verworpen omwille van problemen met de controle legale context bij de ISZ of RSZ(PPO). Het definitieve antwoord is een antwoord met enkel een status waarin aangegeven wordt dat de persoon niet gekend is in de juiste legale context Scenario 3: De voorlegging wordt doorgestuurd voorlegging voorlegging ISZ KSZ RSZ(PPO) antwoord antwoord De KSZ ontvangt een voorlegging van de ISZ en controleert de voorlegging. De voorlegging wordt niet verworpen. De KSZ stuurt de voorlegging naar de RSZ(PPO). De KSZ ontvangt een definitief positief of negatief antwoord van de RSZ(PPO) en stuurt dit door naar de ISZ. Indien het gaat om een positief antwoord, wordt een antwoord gegeven met een gegevensgedeelte dat het antwoord op de voorlegging bevat. Indien het gaat om een negatief antwoord wordt enkel een status teuggegeven met de reden van niet-antwoord. 2.3 Raadpleging Specifieke opmerkingen zones routering Dit wordt specifiek afgestemd met klant, en in een blok KlantenInformatie uitgewisseld Soort_aanvraag Er zijn 2 soorten opvragingen mogelijk via de aangeboden webservices: - werkgever-werknemer relatie

7 - gedetailleerde aangifte gegevens Beschrijving zones gegevensgedeelte Todo. 2.4 Antwoord Todo Beschrijving zones gegevensgedeelte 2.5 Semi-online Voor de consultatie van zeer grote werkgevers in het personeelsbestand of lange carrières is een semi-online opvraging aangewezen. De vraag wordt online gesteld, eerst volgt online een ontvangstbevestiging en later via een bestand een volledig antwoord Verschil online en semi-online antwoorden Door de beperking in lengte van de on-lineberichten is een online antwoord niet altijd volledig vanaf de eerste keer, ondanks het feit dat meerdere tewerkstellingen kunnen worden meegegeven in één antwoord. Deze situatie doet zich vooral voor bij personen die veel interimopdrachten aanvaarden of een lange carrière achter de rug hebben Uitwerking Todo

8 3 Mutaties van het personeelsbestand In het personeelsbestand bestaat 1 record per arbeidsrelatie, dit is een relatie INSZ- Inschrijvingsnummer-Deelentiteit-Periode-Paritair Comité, ongeacht hoeveel aangiften er voor die relatie al gebeurd zijn. Als er een wijziging is aan één van deze gegevens wordt er een mutatie gegenereerd. Een wijziging in OriolusValidatiecode zal ook resulteren in een mutatie, een naamswijziging echter niet. Elke dag wordt er een mutatie verstuurd van de laatste situatie van elke gewijzigde en gevalideerde arbeidsrelatie (niet-gevalideerde relaties worden niet gemuteerd). Bij elke aangifte wordt de laatst gevalideerde situatie opgestuurd. In 2006 werden de mutatieberichten uitgebreid met een gegevensblok tijdsregistratie, die een begin- en einduur van tewerkstelling bevatten voor extra s in de horeca, interim, land- of tuinbouw. Een wijziging in deze gegevens veroorzaakt ook een mutatie, voor bestemmelingen die de betreffende gegevens niet krijgen, kan het daardoor soms wel lijken alsof er geen aanleiding was voor een mutatie. 3.1 Schematische weergave mutaties Een mutatie kan door de KSZ naar meerdere bestemmelingen doorgestuurd worden Scenario 1: Syntax- & Veiligheidsproblemen Voorlegging RSZ(PPO) KSZ Antwoord De KSZ ontvangt een voorlegging van RSZ(PPO) en controleert de voorlegging. De voorlegging wordt verworpen omwille van veiligheidsproblemen (zie LDM) of syntactische problemen. Het antwoord blijft beperkt tot een antwoord met een status waarin het probleem wordt beschreven Scenario 2: Integratieproblemen bestemmeling

9 Voorlegging RSZ(PPO) KSZ Antwoord De KSZ ontvangt een voorlegging van de RSZ(PPO) en controleert de voorlegging. De voorlegging wordt verworpen omwille van problemen met de integratiecontrole van de bestemmeling(en). Naar andere bestemmelingen kan de mutatie nog doorgestuurd worden als voor die bestemmelingen aan de integratiecontrole voldaan wordt Scenario 3: De voorlegging wordt doorgestuurd RSZ(PPO) Voorlegging KSZ Distributie ISZ Antwoord ISZ De KSZ ontvangt een voorlegging van de RSZ(PPO) en controleert de voorlegging. De voorlegging wordt niet verworpen. De KSZ stuurt een antwoord naar de RSZ(PPO) waarin vermeld wordt dat de voorlegging doorgestuurd is (statuscode: DISTRIBUTION_SUCCESFULL). De KSZ geeft niet aan naar welke bestemmelingen de voorlegging is doorgestuurd. Naar de ISZ stuurt de KSZ een distributie. Dit zijn mutaties voor de dossiers die geïntegreerd zijn in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank. 3.2 Distributierecord Onderstaande beschrijving geeft een beeld van de beschikbare data en velden en businessregels, dit is geen technisch bindende documentatie. Daarvoor wordt verwezen naar de specifieke schema s die door de KSZ per klant ter beschikking gesteld worden Specifieke opmerkingen uitwisselingsinformatie KSZ-Klant Hieronder volgt een voorbeeld van de informatie die kan uitgewisseld worden tussen de KSZ en de Klant, dit is indicatief, en dient afgestemd te worden bilateraal met de klant Een mogelijkheid kan zijn:

10 - informationsuplier - informationcustomer o ssin : Het gevalideerde INSZ van de werknemer voor deze dimonaperiode. Dit kan eventueel afwijken van de oorspronkelijk aangegeven gegevens door de werkgever - informationcbss

11 3.2.2 Beschrijving zones gegevensgedeelte Hier worden de mogelijke zones beschreven die meegedeeld worden in het gegevensgedeelte. Per klant wordt dit afgestemd op de behoeftes en de machtiging van het Sectoraal Comité en worden desgewenst bepaalde datavelden niet meegedeeld en door de KSZ gefilterd. Het algemene schema van het datagedeelte ziet er als volgt uit (afgestemd op het schema: dimonamutations): - MutationTrigger : aanleiding van de mutatie. Kan de volgende waarden bevatten: DimonaDeclaration, Reprise of ReIdentification - ProcessingDate : datum van verwerking van de aangifte - ChildBenefitFund

12 Dit element bevat informatie over het kinderbijslagfonds van de werkgever waarop de mutatie betrekking heeft. - FundID : nummer van het fonds. - FileNbr : dossniernummer van de werkgever binnen het kinderbijslagfonds. - FundOfficeID : nummer van het bureau van het kinderbijslagfonds van de werkgever. Ten behoeve van RKW worden het nummer van het kinderbijslagfonds van de werkgever, het aansluitingsnummer van de werkgever bij het kinderbijslagfonds en de code van het bevoegde bureau toegevoegd. Indien een werkgever aangesloten is bij meerdere kinderbijslagfondsen wordt er 999 ingevuld en wordt de zone kinderbijslagdossier opgevuld met ssinambiguityindicator : duidt aan of de betrokken werknemer al dan niet een INSZ met flag bis heeft. Dit element kan de waarden true of false aannemen. - employerid Dit element bevat informatie over de werkgever waarop de mutatie betrekking heeft. - NOSSRegistrationNbr : NOSS of voorlopig NOSS van de werkgever (enkel indien het gaat om een RSZ-werkgever) - NOSSLPARegistrationNbr : NOSS van de RSZPPO-werkgever (enkel voor PPO-werkgevers) Meer informatie over de werkgever is beschikbaar in het werkgeversrepertorium via het portaal of via de Kruispuntbank. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Kruispuntbank (bericht A701,L raadpleging op basis van inschrijvingsnummer of uniek ondernemingsnummer of webservice EmployerAttestationService) of het portaal van de sociale zekerheid. - CompanyID : ondernemingsnummer van de werkgever. Een werkgever kan zijn aangifte doen met zijn KBO-nummer (companyid), RSZ(PPO) zal het nummer intern converteren voor verdere verwerking. Bij

13 - dimonadeclaration een aangifte met een KBO-nummer waarvoor geen RSZ(PPO)-nummer gekend is, wordt een voorlopig stamnummer gecreëerd. Een werkgever kan dus al werknemers aangeven zonder al een bij RSZ(PPO) gekend KBO-nummer te hebben. In principe wordt ofwel het KBO-nummer ofwel het RSZ(PPO)-nummer aanvaard in de aangifte. - IdentificationInProgress : duidt aan of het identificatieproces van de werkgever in het werkgeversrepertorium al dan niet afgerond is. Dit element kan de waarden true of false aannemen. Dit element bevat informatie over de aangifte die aan de basis van de mutatie ligt. - DimonaDeclarationId : bevat het aangiftenummer.

14 Indien de mutatie veroorzaakt is door een wijziging van het inschrijvingsnummer (NOSS(LPA)RegistrationNbr) wordt dit veld niet ingevuld, daar dit ook geen echte aangifte betreft. - ReceptionDate : bevat de datum van ontvangst van de aangifte verricht door de werkgever (of het sociaal secretariaat). Formaat T09:30:47Z. - DeclarationType : Type aangifte. Kan de waarden I(in), O(out), U(update), C(cancel) of D(delete) aannemen. De code van de laatste aangifte duidt aan of het om een originele aangifte, een wijziging of een schrapping gaat. Alleen de data van indiensttreding en van uitdiensttreding mogen worden gewijzigd. Een wijziging van de indiensttredingsdatum kan enkel door de datum te vervroegen. Als de indiensttredingsdatum later valt, volgt eerst een annulatie en daarna een nieuwe aangifte. Een wijziging van de uitdiensttredingsdatum kan ook enkel door de datum te vervroegen. Als de uitdiensttredingsdatum later valt, volgt een nieuwe indiensttredingsaangifte voor de extra periode. Een fysieke schrapping verwijdert alle gegevens die geregistreerd werden voor een contract (dimonanummer). Deze gegevens zijn dan ook in de historiek niet meer zichtbaar. - Channel : inputkanaal van de aangifte. Kan de volgende waarden bevatten: FTP, MQL (MQlink), ISA (Isabel), WNS (niet-beveiligd web), WSE (beveiligd web), WSM (beveiligd web Multi Dimona), VOC (vocal server), SMS en tijdelijk de dubbele inputkanalen via het klassieke dimonasysteem: FTP-C, MQL-C, ISA-C. 2 extra kanalen kunnen worden gebruikt; SFTP en MTOM (webservice). - FormVersionNbr : versienummer van het glossarium. - NaturalPerson : bevat de gegevens van de werknemer die meegedeeld werden in de aangifte. Dit element kan dus enkel aanwezig zijn voor de mutaties die het gevolg zijn van een aangifte Dimona IN. Deze gegevens zijn niet gevalideerd door RSZ(PPO) en kunnen dus afwijken van de gevalideerde gegevens op andere plaatsen in het bericht, zoals bijvoorbeeld naturalperson>ssin (= input werkgever) <> informationcustomer>ssin (gevalideerde ssin door RSZ(PPO).

15 - dimonaimpactreport Dit element bevat informatie over de gemuteerde periodes. - DimonaPeriodId : identificatienummer van de periode.

16 Het Dimonanummer (DimonaPeriodId) wordt toegekend aan de "origineel - indienst"-aangifte door de RSZ(PPO) bij een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling. Dit nummer identificeert een contract tussen een werknemer en zijn werkgever. De werkgever dient dit nummer te gebruiken voor alle gegevenswijzigingen van de aangifte - JointCommissionNbr : paritair comité van de periode. Het nummer van het paritair comité of subcomité waaronder de werkgever ressorteert. Voor de paritaire comités: 3 cijfers onder de vorm NNN. Voor de paritaire subcomités: 3 cijfers, een punt en 2 cijfers onder de vorm NNN.NN. Voor bepaalde sectorale tewerkstellingsakkoorden met een beperkt toepassingsgebied t.o.v. het paritair (sub)comité: 3 cijfers, een punt en 3 cijfers onder de vorm NNN.NNN. De lengte van de zone is volgens de KSZ-standaarden. "PPO" voor de werkgevers van de lokale en provinciale overheden en de intercommunales (RSZ-PPO). - WorkerType : type werknemer van de periode. Code die het type of de aard van de werknemer aangeeft met de volgende waarden: - STU: als de aangifte een student betreft (in alle sectoren) - OTH: voor alle werknemers (uitgezonderd studenten) in alle sectoren buiten de bouwsector - RTA: voor alle erkende leerlingen en gelijkgestelden in de bouwsector - BCW: voor alle andere werknemers (uitgezonderd studenten) in de bouwsector - IVT: individuele beroepsopleiding in alle sectoren - EXT: extra in de land- en tuinbouw en horeca - STX: student als extra in de land- en tuinbouw en horeca - TEA: onderwijzend personeel (code enkel geldig bij aangiftes RSZPPO) - DWD: werknemer niet onderworpen aan RSZ-Bijdragen. Hiervoor moet een Dimona worden ingediend maar geen DmfA. Dit type werknemer moeten verplicht worden gebruikt voor alle werknemers die onder deze categorie vallen, behalve voor de werknemers van het type IVT waarvoor de situatie ongewijzigd blijft. - SubEntityNbr : Deelentiteit van de werkgever voor de periode. Voorbehouden voor de publieke sector. Code toegekend aan de deelentiteit van de werkgever, na akkoord van de RSZ. - UsingEmployer UsingEmployerName : benaming van de gebruiker van een uitzendkracht. UsingEmployerCompanyID : ondernemingsnummer van de gebruiker van een uitzendkracht. UsingEmployerNOSSRegistrationNbr : RSZ-nummer van de gebruiker van een uitzendkracht. - ConstructionControlCards FirstMonthC32ANbr : nummer van de C3.2A-kaart die toegekend werd aan de werknemer voor de beginmaand van zijn Dimona-periode. NextMonthC32ANbr : nummer van de C3.2A-kaart die toegekend werd aan de werknemer voor de maand volgend op de beginmaand van zijn Dimona-periode. - StudentPlaceOfWork

17 Denomination : benaming van de plaats van tewerkstelling van een student. Street : straat van de plaats van tewerkstelling van een student. HouseNbr : huisnummer van de plaats van tewerkstelling van een student. PostBox : postbus van de plaats van tewerkstelling van een student. ZIPCode : postcode van de plaats van tewerkstelling van een student. City : gemeente van de plaats van tewerkstelling van een student. Country : landcode van de plaats van tewerkstelling van een student. - DimonaPeriodBefore: situatie van de periode vóór de mutatie. StartingDate: aanvangsdatum van werkperiode. StartingHour: deze zone komt enkel voor als het een aangifte van een gelegenheidswerknemer betreft. (Per mutatie kan er maar 1 tijdsperiode voorkomen). EndingDate: einddatum van werkperiode. EndingHour: deze zone komt enkel voor als het een aangifte van een gelegenheidswerknemer betreft. (Per mutatie kan er maar 1 tijdsperiode voorkomen). ServiceType : S = Small = 5 uur; L = Large = 11 uur Komt voor in combinatie met het beginuur van tewerkstelling van gelegenheidswerknemers, als alternatief voor het preciese einduur. DimonaPeriodBefore is ingevuld indien DeclarationType = O,U,C. Opmerking : Betreffende gelegenheidsarbeiders die een gewerkte periode hebben die middernacht overschrijdt: dit geldt als één gepresteerde dag. Tot nu toe werden dergelijke aangiften in de mutaties vertaald naar eenzelfde begin- en einddatum waarbij het uur horende bij de einddatum groter werd dan 24h. Bijvoorbeeld: 13/2/ :00-14/2/ :00 werd doorgegeven als 13/2/ :00-13/2/ :00. Het is historisch zo gegroeid dat een dag meer dan 24u kan tellen. Doch dit is niet meer bruikbaar in de huidige technologie. In deze nieuwe mutaties komt dus de realistische effectieve tijdsduur: 13/2/ :00-14/2/ :00 Het is hier belangrijk dat de sociale rechten van de werknemers correct worden toegekend. Voor een dergelijke gewerkte periode moet dit blijven beschouwd worden als één gewerkte dag met name de begindatum, en niet als 2 gewerkte dagen. - DimonaPeriodAfter: situatie van de periode na de mutatie. StartingDate StartingHour EndingDate EndingHour ServiceType DimonBeriodAfter is ingevuld indien DeclarationType = I, O, U. Opmerking : Indien de mutatie veroorzaakt is door een wijziging van het inschrijvingsnummer (NOSS(LPA)RegistrationNbr) en de mutatie dus geen echte aangifte betreft, is de DimonBeriodBefor = DimonBeriodAfter en DeclarationType = type van laatste aangifte.

18 3.2.3 De mapping van de xml-tags De mapping van de bovenstaande xml-tags met de vroeger gebruikte naamgeving in de A1-berichten van personeelsbestandmutaties (A950/A850) dimonadistribution A850 A950 OPM mutationtrigger processingdate childbenifitfund fundid filenbr fundofficeid ssinambiguityindicator employerid Timestamp childbenifitfund fundid filenbr fundofficeid OriolusValidationCode nossregistrationnbr Inschrijvingsnummer NOSSRegistrationNbr nosslparegistrationnbr Inschrijvingsnummer NOSSRegistrationNbr companyid Ondernemingsnummer CompanyID identificationprogress dimonadeclarationid Nummer ontvangstbewijs 1 receptiondate Datum & uur van ontvangst declarationtype Aangiftecode LastDImonaAction 2 channel Code oorsprong 5 formversionnbr naturalperson ssin workername workerfirstname workerinitial workerbirthdate workerbirthplace workerbirthplacecountry workersex workerstreet workerhousenbr workerpostbox workerpostalcode workercity workercountry nationality dimonaimpactreport Versienummer aangifte dimonaperiodid Dimona nummer DimonaNbr dimonafeatures jointcommissionnbr Paritair comité jointcommissionnbr workertype Type werknemer KindOfWorker 4

19 subentitynbr Deelentiteit Subentity usingemployer usingemployername Benaming gebruiker InterimUserName usingemployercompanyid Ondernemingsnummer gebruiker CompanyID usingemployernossregistrationnbr Inschrijvingsnummer gebruiker usingemployernossregistrationn br constructoncontrolcards firstmonthc32anbr nextmonthc32anbr studentplaceofwork denomination address Nummer 1 C3.2A Nummer 2 C3.2A Naam van de onderneming student StudentWorkPlace Name street Adres van de onderneming Address/Street housenbr postbox Postbus PostBox postalcode Postcode PostCOde city Plaats Town country Landcode CountryCode dimonaperiodbefore startingdate Datum indiensttreding BeginDate startinghour BeginTime endingdate Datum uitdiensttreding EndDate endinghour EndTime 3 servicetype dimonaperiodafter DurationCode startingdate Datum indiensttreding BeginDate startinghour BeginTime endingdate Datum uitdiensttreding EndDate endinghour EndTime 3 servicetype DurationCode Commentaar Waarde XML Waarde A850 Waarde A950 (1) bij een scenario Wijziging RSZ-nummer Niet aanwezig 0 (2) declarationtype I,O,U,C,D 1,2,3,4,S 1,2,3,4,S (3) endinghour tot 23u59m59s tot 47u59m59s (4) workertype STU IVT EXT STX OTH RTA BCW TEA DWD STU IBO EXT STX 3 blanco s TEA DWD STU IBO EXT STX 3 blanco s TEA DWD

20 (5) Channel FTP MQL ISA WNS WSE WSM DBI VOC SMS FTP-C MQL-C ISA-C SFTP MTOM 3 FTP 3 FTP 4 Isabel 2 WebSite 2 WebSite 2 WebSite 2 WebSite 1 Modif.Int 5 C-ZAM 3 FTP 3 FTP 4 Isabel 3 FTP 6 WebService

21 4 Feedback via status todo

22 5 Voorbeelden - todo 5.1.1

Personeelsbestand via appc L950 A950

Personeelsbestand via appc L950 A950 Personeelsbestand via appc L950 A950 Versie Datum Verspreiding Verschillen met vorige versie 0.0 27.11.2002 Intern -- 0.1 22.04.2003 Werkgroep Mutaties 0.2 - Toevoegen code S, N - Verbeteren voorbeelden

Nadere informatie

BERICHT RIP GEBRUIKERSGIDS. Deze gids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen geïntegreerd in het Kadaster.

BERICHT RIP GEBRUIKERSGIDS. Deze gids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen geïntegreerd in het Kadaster. BERICHT RIP GEBRUIKERSGIDS Deze gids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen geïntegreerd in het Kadaster. Het is de kritische lectuur van een RIP-bericht m.b.t. een rechthebbende (rolcode 101 in

Nadere informatie

Handleiding L - stromen

Handleiding L - stromen Handleiding L - stromen Handleiding L stromen - Blz. 1 - Inhoudstafel 1 INLEIDING... 3 2 BASISPRINCIPES EN CONTROLES... 4 2.1 ONLINE CONSULTATIES... 4 2.2 BATCH CONSULTATIES...4 2.2.1 De afzender vult

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Binnenlandse Zaken van 3 oktober 2005;

Gelet op de aanvraag van de FOD Binnenlandse Zaken van 3 oktober 2005; SCSZ/06/008 1 BERAADSLAGING NR. 06/005 VAN 17 JANUARI 2006 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ELEKTRONISCHE BERICHTEN

Nadere informatie

XMLite + message L950 (raadpleging personeelsbestand RSZ/PPO) Inhoud

XMLite + message L950 (raadpleging personeelsbestand RSZ/PPO) Inhoud XMLite + message L950 (raadpleging personeelsbestand RSZ/PPO) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Hoe werkt het?... 3 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een goede

Nadere informatie

PersonnelFile (mutaties van personeelsfiche) Inhoud

PersonnelFile (mutaties van personeelsfiche) Inhoud PersonnelFile (mutaties van personeelsfiche) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Hoe werkt het?... 2 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een goede overdracht van de

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg

Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg Attest waarbij de verzekeringsinstelling meedeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondsheidszorg A424 1. Inleiding De personen die in het buitenland

Nadere informatie

Release Note -V2 Versie 1.22

Release Note -V2 Versie 1.22 Release Note -V2 Versie 1.22 Datum van publicatie Release Note: 17 juni 2014 Datum van inproductiestelling Dimona : 24 juni 2014 Datum van inproductiestelling HORECA@WORK : 25 juni 2014 Contact: Eranova

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 De verplichtingen Inhoudstafel Verplichtingen tegenover de RSZ...6 Algemeenheden...7

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten A016, M: Gegevensstroom van RVA naar CIMIRe met de mededeling van de gelijkgestelde periodes voor

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/023 BERAADSLAGING NR 11/018 VAN 1 MAART 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de Kruispuntbank op 27 november 1998.

Gelet op de aanvraag ingediend door de Kruispuntbank op 27 november 1998. CS/98/135 BERAADSLAGING NR. 98/80 VAN 1 DECEMBER 1998 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE KRUISPUNTBANK VOOR DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE RSZ IN HET KADER VAN

Nadere informatie

Handleiding M en Z stromen

Handleiding M en Z stromen Handleiding M en Z stromen 1 / 14 Inhoudstafel Handleiding Generieke M_8.2.1.docx 1 INLEIDING... 3 2 BASISPRINCIPES EN CONTROLES.... 4 2.1 VERSCHIL M EN Z STROMEN.... 4 2.1.1 M - stromen... 4 2.1.2 Z -

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2011-02

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2011-02 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2011-02 De verplichtingen Inhoudstafel Verplichtingen tegenover de RSZ...6 Algemeenheden...7

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15; SCSZ/06/025 1 BERAADSLAGING NR. 06/010 VAN 14 FEBRUARI 2006 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Quick Dimona NEW

Gebruikershandleiding. Quick Dimona NEW Gebruikershandleiding Quick Dimona NEW Gebruikershandleiding Quick Dimona New Deze handleiding legt uit hoe u een Dimona via sms kan doorsturen via een vaste structuur. De samenstelling van een boodschap

Nadere informatie

Release Note -V2 Versie 1.24

Release Note -V2 Versie 1.24 Release Note -V2 Versie 1.24 Datum van publicatie Release Note:. 2015 Datum van inproductiestelling Dimona :. 2015 Contact: Eranova Telefoon: + 32 (0)2 511.51.51 Fax: + 32 (0)2 788.51.58 RSZ - DIBISS Page

Nadere informatie

Infosessie. 9 februari 2010

Infosessie. 9 februari 2010 1 Infosessie 9 februari 2010 Agenda 1. Inleiding en overzicht 2. Functionele aspecten 2.1. Dimona & werkgeversrepertorium 2.2. De verschillende componenten 2.2.1. Concepten & terminologie 2.2.2. Kern van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/112 BERAADSLAGING NR. 16/052 VAN 7 JUNI 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DIMONA/PPL-RIP-BERICHTEN OVER KINDEREN MET EEN HANDICAP

GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DIMONA/PPL-RIP-BERICHTEN OVER KINDEREN MET EEN HANDICAP GEBRRUIKERSGIDS VOOR DE DIMONA/PPL-RIP-BERICHTEN OVER KINDEREN MET EEN HANDICAP 0. CONTEXT Deze gebruikersgids is bestemd voor de kinderbijslaginstellingen waarvan de gegevens in het Kadaster geïntegreerd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/064 BERAADSLAGING NR. 08/022 VAN 8 APRIL 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Student@Work. Presentatie van het project. 26/10/2011 Student@Work 1

Student@Work. Presentatie van het project. 26/10/2011 Student@Work 1 Student@Work Presentatie van het project 26/10/2011 Student@Work 1 Inhoudsopgave 1. RSZ 2. Algemene context 3. Werkgevers context 4. Studenten context 26/10/2011 Student@Work 2 De Rijksdienst voor Sociale

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014-01 De verplichtingen Inhoudstafel Verplichtingen tegenover de RSZ...6 Algemeenheden...7

Nadere informatie

Release Note - Dimona V2 - Versie 1.19 (23/09/2013)

Release Note - Dimona V2 - Versie 1.19 (23/09/2013) Release Note - Dimona V2 - Versie 1.19 (23/09/2013) U vindt hierna de richtlijnen van het plan Horeca (PC 302) betreffende de tewerkstelling van gelegenheidswerknemers vanaf 1 oktober 2013. Deze informatie

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/057 BERAADSLAGING NR 11/036 VAN 3 MEI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

De administrateur-generaal

De administrateur-generaal Trierstraat 70 B-1000 Brussel De administrateur-generaal Afzender RKW Trierstraat 70 B-1000 Brussel datum 21.02.2008 uw ref. contact Johan Buyck Vincentia Michiels attachés telefoon 02-237 29 33 02-237

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/046 BERAADSLAGING NR 11/032 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/090 BERAADSLAGING NR 10/053 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Gelet op het sectoraal pensioenreglement gevoegd als bijlage bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006;

Gelet op het sectoraal pensioenreglement gevoegd als bijlage bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006; SCSZ/07/003 1 BERAADSLAGING NR. 07/005 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE INRICHTER EN DE PENSIOENINSTELLING

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 15 maart 2005;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 15 maart 2005; SCSZ/05/46 1 BERAADSLAGING NR. 05/015 VAN 5 APRIL 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN DE DIMONA-GEGEVENSBANK EN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE BRUSSELSE GEWESTELIJKE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING (BGDA) Gelet

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?... 4 3. Selectiescherm... 5 Selectiescherm werkgever... 5 Selectiescherm mandataris... 5 Opties, velden

Nadere informatie

Hierbij vindt u de lijst met controles en codes gebruikt in de toepassing NRW.

Hierbij vindt u de lijst met controles en codes gebruikt in de toepassing NRW. Hierbij vindt u de lijst met controles en codes gebruikt in de toepassing NRW. 1) Controles Een controle wordt aangemaakt in drie types situaties: - wanneer de situatie van de aansluiting bij het fonds

Nadere informatie

Dimona of de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

Dimona of de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Dimona of de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Philip BRAEKMANS Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Sociale Praktijkstudies nr. 11001 Stof bijgehouden tot 1 oktober

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/15/004 BERAADSLAGING NR 06/082 VAN 14 NOVEMBER 2006, GEWIJZIGD OP 13 JANUARI 2015, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/137 BERAADSLAGING NR 09/075 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3

DB2P. Gebruikershandleiding User Management. Scenario 3 DB2P Gebruikershandleiding User Management Scenario 3 Inhoud Stap 1 Activeren van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen en aanduiden van een Lokale beheerder... 3 Wie dient deze stap uit te

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/183 BERAADSLAGING NR. 14/101 VAN 4 NOVEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO R S Z P P O Kwartaal:2013-03 7. Richtlijnen voor het invullen van de onmiddellijke

Nadere informatie

Ecaro: Gebruikersgids

Ecaro: Gebruikersgids Ecaro: Gebruikersgids Page1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Hoe krijgt u toegang tot de onlinedienst?...4 3. Selectiescherm...5 Selectiescherm werkgever...5 Selectiescherm mandataris...5 Opties, velden en knoppen...6

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014-02 De verplichtingen Inhoudstafel Verplichtingen tegenover de RSZ...6 Algemeenheden...7

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 15 maart 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/06/044 1 BERAADSLAGING NR. 06/035 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PENSIOENINSTELLING VAN DE METAALSECTOR,

Nadere informatie

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 februari 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/06/044. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 21 februari 2006; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/06/044 1 BERAADSLAGING NR. 06/032 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PENSIOENINSTELLING VAN DE SECTOR VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/258 BERAADSLAGING NR. 13/125 VAN 3 DECEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW Gebruikershandleiding Quick Smart Dimona NEW 1 Inhoudstafel Enkele basisprincipes 3 De parameters van de toepassing configureren 4 De werkgevers beheren 5 De werknemers beheren 6 Werknemers importeren

Nadere informatie

Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval

Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval Gegevensstroom met betrekking tot periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval A044, M: Gegevensstroom van het FAO naar verschillende bestemmelingen (VSI, RKW, NIC, RJV, SIGeDIS)

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/187 BERAADSLAGING NR 08/069 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/16/162 BERAADSLAGING NR. 16/074 VAN 6 SEPTEMBER 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/136 BERAADSLAGING NR 09/049 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 1 DECEMBER 2009, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/193 BERAADSLAGING NR 13/090 VAN 1 OKTOBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 19 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/83 1 BERAADSLAGING NR. 05/030 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID VAN DE WERKLIEDEN UIT HET BOUWBEDRIJF AAN DE UITBETALINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling:

Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling: Studentenfiche Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling: Deze fiche kan enkel worden gebruikt indien de tewerkstelling van een student gebeurt op

Nadere informatie

Sociale Maribel L350

Sociale Maribel L350 Sociale Maribel L350 Versie Datum Verschillen met vorige versie 0.0 26.05.2004 -- 0.1 11.08.2004 Toevoegen voorbeelden 0.2 28.09.2004 Aanpassingen naar aanleiding van vergadering dd 10/09/2004 0.3 12.10.2004

Nadere informatie

Pensioenkadaster epk - Batch-aangiften aan het Pensioenkadaster Documentatie voor de instellingen

Pensioenkadaster epk - Batch-aangiften aan het Pensioenkadaster Documentatie voor de instellingen Versie 1.2 26/01/2012 Pensioenkadaster Documentatie voor de instellingen Ter attentie van: Contact: Instellingen die pensioenen uitbetalen en dienstverleners die aangiften doen aan het Pensioenkadaster

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/255 BERAADSLAGING NR. 13/122 VAN 3 DECEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/089 BERAADSLAGING NR 09/049 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

PC 302 : FAQ. gelegenheidswerknemers

PC 302 : FAQ. gelegenheidswerknemers PC 302 : FAQ. gelegenheidswerknemers 1. Mag je een dimona met uurforfait uitvoeren voor meer dan 6 uur? 2. Dimona student versus dimona gelegenheidswerknemer? 3. Ik heb een jobstudent + 50 (buiten contingent)

Nadere informatie

Uw werknemer is niet aangegeven in DmfA, maar is wel aanwezig in het Personeelsbestand. (Foutboodschap in uw DmfA-notificatie)

Uw werknemer is niet aangegeven in DmfA, maar is wel aanwezig in het Personeelsbestand. (Foutboodschap in uw DmfA-notificatie) Tip: Hoe rechtzetten? Uw werknemer is niet aangegeven in DmfA, maar is wel aanwezig in het Personeelsbestand. (Foutboodschap 90007-263 in uw DmfA-notificatie) 1. De werknemer is uit dienst maar er werd

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal: RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2011-01 De verplichtingen Inhoudstafel Verplichtingen tegenover de RSZ...6 Algemeenheden...7

Nadere informatie

XMLite + message A701 (raadpleging van repertorium van werkgevers) Inhoud

XMLite + message A701 (raadpleging van repertorium van werkgevers) Inhoud XMLite + message A701 (raadpleging van repertorium van werkgevers) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 3 4) Hoe werkt het?... 3 5) Wat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een

Nadere informatie

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Uw verplichte, elektronische RSZ tewerkstellingsaangifte in 10 stappen Wegwijs in Dimona vanaf 1 januari 2003! Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Geachte werkgever, Zoals u wellicht reeds wist, moet u

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 26 augustus 2004; A. SITUERING, ONDERWERP EN MOTIEVEN VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 26 augustus 2004; A. SITUERING, ONDERWERP EN MOTIEVEN VAN DE AANVRAAG SCSZ/04/102 BERAADSLAGING NR 04/035 VAN 5 OKTOBER 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD AAN DE VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING (VDAB) ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/111 BERAADSLAGING NR. 16/052 VAN 7 JUNI 2016, GEWIJZIGD OP 6 JUNI 2017, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA

Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA Smals Datum : 06 oktober 2015 TO&P ASR NOTA Ter attentie van : Batch-verzenders ASR Kopij aan : RSZ, RVA Onderwerp : Glossariawijzigingen vereenvoudiging sector werkloosheid Aantal bladzijden : 66 Inhoudstafel

Nadere informatie

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet

Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet Gegevensstroom betreffende de gelijkgestelde periodes voor personen in loopbaanonderbreking / tijdskrediet A0, M: Gegevensstroom van RVA naar SIGeDIS met de mededeling van de gelijkgestelde periodes voor

Nadere informatie

OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud

OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud OCMWCPASRegisterAttest (aangifte leefloon en weigering leefloon) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijn?...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/129 BERAADSLAGING NR 11/085 VAN 8 NOVEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Handleiding BE. Versie 1.0 Juni 2007 Bucom

Handleiding BE. Versie 1.0 Juni 2007 Bucom Handleiding BE Versie 1.0 Juni 2007 Bucom Inhoudstafel 1. Algemeen...5 1.1. Waarover gaat het?...5 1.2. Wat is de rol van de Belgische klant?...5 2. Waar vindt u de toepassing Limosa?...6 2.1. Ga naar

Nadere informatie

Release Note -V2 Versie 1.20

Release Note -V2 Versie 1.20 Release Note -V2 Versie 1.20 Datum van publicatie Release Note: 05 december 2013 Datum van inproductiestelling Dimona : 09 december 2013 Datum van inproductiestelling HORECA@WORK : 12 december 2013 Contact:

Nadere informatie

Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling:

Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling: Studentenfiche Naam werkgever: Nummer dossier bij Sociaal Secretariaat: Nummer werknemer (facultatief): Afdeling: Deze fiche kan enkel worden gebruikt indien de tewerkstelling van een student gebeurt op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 5

Gebruikershandleiding User Management Scenario 5 Gebruikershandleiding User Management Scenario 5 Inhoud Aangiften via batchverwerking: creatie van een technische gebruiker en keuze van een batchkanaal... 3 Wie dient deze stap uit te voeren?... 3 Wat

Nadere informatie

CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche

CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche 17-06-2012 CAPELO: Aangifte van historische gegevens: Technische fiche A. PRINCIPE Het CAPELO-project omvat 2 gedeelten: Het 1 e gedeelte heeft betrekking op de gegevens vanaf 1 januari 2011. Hiertoe werden

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2015-03 Uitkeringen Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie... 6 Wanneer...7 Wat invullen... 8 27/08/2015 Administratieve instructies

Nadere informatie

Gelet op het pensioenreglement gevoegd als bijlage bij hogervermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2006;

Gelet op het pensioenreglement gevoegd als bijlage bij hogervermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2006; SCSZ/06/146 1 BERAADSLAGING NR 06/082 VAN 14 NOVEMBER 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PENSIOENINSTELLING VAN DE BETONINDUSTRIE,

Nadere informatie

Release Note -V2 Versie 1.24

Release Note -V2 Versie 1.24 Release Note -V2 Versie 1.24 Datum van publicatie Release Note: 25 augustus 2015 Datum van inproductiestelling Dimona : 2 september 2015 Contact: Eranova Telefoon: + 32 (0)2 511.51.51 Fax: + 32 (0)2 788.51.58

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/180 BERAADSLAGING NR 08/064 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies

Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies Technische documentatie van het formulier L608 : raadpleging van de RVV door de gemeenten / provincies 1) Inhoud van de L608 De soort informatie heeft als kenmerk L608. De constante van de prefix is gelijk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DestHa. Beheer van de verzendingsregels. Bevoegde bestemmeling

Gebruikershandleiding DestHa. Beheer van de verzendingsregels. Bevoegde bestemmeling Gebruikershandleiding DestHa Beheer van de verzendingsregels Bevoegde bestemmeling Document DestHa Gebruikershandleiding Versie 9 Laatste wijziging 28/09/2012 1/19 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/073 BERAADSLAGING NR 10/042 VAN 1 JUNI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/105 BERAADSLAGING NR. 14/056 VAN 1 JULI 2014 INZAKE HET GEBRUIK VAN DE PERSOONSGEGEVENSBANK AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE

Nadere informatie

Capelo Historische Gegevens

Capelo Historische Gegevens Capelo Historische Gegevens Carrière publique électronique Elektronische loopbaan overheid Module PDOS - 2012 Agenda 2 Algemene presentatie Capelo historische gegevens Wijze van inzameling, statussen van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/001 BERAADSLAGING NR 11/001 VAN 11 JANUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1

Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 Gebruikershandleiding User Management Scenario 1 1 Inhoud Stap 1 Registratie van de entiteit in het User Management en aanduiding van de VTE... 4 Wie dient deze stap uit te voeren?... 4 Wat heeft u nodig?...

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 27 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 27 juni 2007; SCSZ/07/127 1 BERAADSLAGING NR. 06/043 VAN 16 MEI 2006, GEWIJZIGD OP 3 JULI 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/17/020 BERAADSLAGING NR. 17/008 VAN 7 FEBRUARI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Versie : Auteur : Smals Referentie : 20141_Annulatie_Aanvraag_NL.docx

Versie : Auteur : Smals Referentie : 20141_Annulatie_Aanvraag_NL.docx MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: ASR Aanvraag Sector Uitkeringen Richtlijnen bij het opstellen een annulatie van aanvraag in het batch-ciruit Versie : 20141 Auteur : Smals Referentie : 20141_Annulatie_Aanvraag_NL.docx

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/067 BERAADSLAGING NR 04/030 VAN 7 SEPTEMBER 2004, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2011, MET BETREKKING TOT DE AANGIFTE

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: Sector Uitkeringen. Scenario 2: Controles

MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: Sector Uitkeringen. Scenario 2: Controles MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA) Subgroep: Sector Uitkeringen Scenario 2: Controles Versie : 20124 Auteur : Smals Referentie : ZIMA002_Controles_Versie_20124_DocLib.doc Creatiedatum : 12/11/2012 Inhoudstafel

Nadere informatie

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T SCSZ/04/49 BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID VAN DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZPPO R S Z P P O Kwartaal:2013-01 7. Richtlijnen voor het invullen van de onmiddellijke

Nadere informatie