Personeelsbestand via LDM/Webservice. dimonadistribution WSCentralPersonnelFile WSDimona

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeelsbestand via LDM/Webservice. dimonadistribution WSCentralPersonnelFile WSDimona"

Transcriptie

1 Personeelsbestand via LDM/Webservice dimonadistribution WSCentralPersonnelFile WSDimona Versie Datum Verspreiding Verschillen met vorige versie Basis document A950_- _L950_Personeelbestand_basisdocumentatie. doc Werkgroep Aanpassingen na introductie Dimona New die de nieuwe technologie ondersteunt Werkgroep Uitwerking mutaties Website Extra codes aard werknemer & Channel Status: werkdocument

2 Inhoudsopgave 1 Doel, functionele beschrijving bericht en samenhang met andere berichten Raadplegen van het personeelsbestand Technische uitwerking Schematische weergave raadpleging Scenario 1: Syntax- en veiligheidsproblemen Scenario 2: Integratieproblemen bij leverancier of bestemmeling Scenario 3: De voorlegging wordt doorgestuurd Raadpleging Specifieke opmerkingen zones routering Beschrijving zones gegevensgedeelte Antwoord Beschrijving zones gegevensgedeelte Semi-online Verschil online en semi-online antwoorden Uitwerking Mutaties van het personeelsbestand Schematische weergave mutaties Scenario 1: Syntax- & Veiligheidsproblemen Scenario 2: Integratieproblemen bestemmeling Scenario 3: De voorlegging wordt doorgestuurd Distributierecord Specifieke opmerkingen uitwisselingsinformatie KSZ-Klant Beschrijving zones gegevensgedeelte Feedback via status... Error! Bookmark not defined. 5 Voorbeelden... Error! Bookmark not defined.

3 1 Doel, functionele beschrijving bericht en samenhang met andere berichten Het personeelsbestand is een gegevensbank van contracten (arbeidsovereenkomsten) tussen werkgevers en werknemers die gevoed wordt door de Dimona-aangiften. Sinds 1 januari 2003 zijn alle werkgevers verplicht om Dimona-aangiften te doen 1. In het personeelsbestand kan men het resultaat van de oplading van de Dimonaaangiften zien. Het personeelsbestand is een voorstelling van het papieren personeelsregister. Het heeft echter niet dezelfde juridische weerslag. 2 Een Dimona-aangifte, een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, is een elektronisch bericht waarmee de werkgever de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO) op de hoogte brengt van een indiensttreding of uitdiensttreding van een werknemer. Met de originele Dimona-aangiften bedoelen we de aangiften zoals die zijn ingegeven door de werkgever, zonder aanpassingen door de RSZ(PPO). Deze consultatie kan gebeuren van zodra de aangifte gedaan is. Het gebruik van Dimona en het personeelsbestand brengt een grote vereenvoudiging met zich mee die zich op meerdere vlakken situeert: Er is een vrijstelling van het bijwerken van het papieren personeelsregister. Tevens is er een afschaffing van het verplicht opsturen van studentencontracten naar de Inspectie van de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Er is ook een afschaffing van het individueel document (thans verplicht indien personeel op verschillende plaatsen tewerkgesteld wordt). Ook is er een vereenvoudiging van het speciaal personeelsregister (enkel indien personeel op meer dan 1 vaste plaats tewerkgesteld wordt). Bovendien krijgen alle betrokken instellingen via het netwerk van de sociale zekerheid automatisch de betreffende gegevens doorgestuurd. Dit spaart zowel schrijfwerk als opvolging. De Dimona-aangiften kunnen ingediend worden via verschillende communicatiekanalen: via het internet, via bestandsoverdracht (FTP en ISABEL) en via de vocale server (te bereiken via het nummer van het Contact Center Eranova: ). Bepaalde personen krijgen toegang tot de gegevens die op hun van toepassing zijn. Hiervoor moeten er, voor men toegang krijgt tot de elektronische diensten, verschillende stappen doorlopen worden. Zo dient er een lokale beheerder aangesteld te worden die dan een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord krijgt, waarmee hij toegang krijgt tot het beveiligde gedeelte van de site. Voor meer informatie in verband met de aangifte zelf kan men terecht op het portaal of bij het Contact Center Eranova. 1 Er zijn enkele kleine uitzonderingen, zie KB in BS KB in BS

4 De informatie in het Personeelsbestand is op verschillende manieren toegankelijk. Men kan on line de gegevens raadplegen via het portaal of langs de Kruispuntbank. Of men kan mutaties ontvangen op regelmatige/dagelijkse basis via de Kruispuntbank. In dit document betreft het enkel de toegangen via de Kruispuntbank via XML. In het eerste deel betreft het de (semi-)online raadpleging (via Webservice), de ontwikkelingen dienen hier door de instelling zelf gedaan te worden, maar de raadpleging heeft wel dezelfde functionaliteiten als de raadpleging via het portaal. Anderzijds gaat het in het tweede deel over de mutaties (full XML) die op regelmatige basis overgemaakt worden aan de geïnteresseerde instellingen.

5 2 Raadplegen van het personeelsbestand Consultatie van het personeelsbestand kan on line of semi-online 3. Er kan gevraagd worden welke werknemers actief waren gedurende de opgevraagde periode, ook al was er voor de betreffende periode geen wijziging van het contract. Voor contracten die begonnen zijn vóór de gevraagde periode, zijn dat de contracten die doorlopen gedurende de gevraagde periode. Die contracten kunnen op het moment van consultatie nog altijd doorlopend zijn of beëindigd na de gevraagde periode. Tevens is het mogelijk om contracten in de toekomst of het verleden te zien. Dit betekent dat contracten consulteerbaar zijn die reeds afgesloten zijn, maar ook contracten die nog niet begonnen zijn. Ten slotte is het ook mogelijk om de geschrapte contracten te bekijken. 2.1 Technische uitwerking Op de website van de KSZ staan uitgebreide documentatie met beschrijving van de verschillende stappen om een verbinding tot stand te brengen met de beschikbare webservices. Te raadplegen via Algemene documentatie webservices Schematische weergave raadpleging Scenario 1: Syntax- en veiligheidsproblemen Voorlegging ISZ KSZ Antwoord De KSZ ontvangt een voorlegging van de ISZ en controleert deze. De voorlegging wordt verworpen omwille van veiligheidsproblemen, syntactische problemen. Het antwoord blijft beperkt tot een status gedeelte. Hier worden geen business gegevens overgemaakt, en is een definitief antwoord. 3 Een online voorlegging, gevolgd door een tussentijds online antwoord en een batch definitief antwoord. 4 Algemene documentatie webservices: s_architecture/documentation-web.html

6 2.2.2 Scenario 2: Integratieproblemen bij leverancier of bestemmeling Voorlegging ISZ KSZ Antwoord De KSZ ontvangt een voorlegging van de ISZ en controleert de voorlegging. De voorlegging wordt verworpen omwille van problemen met de controle legale context bij de ISZ of RSZ(PPO). Het definitieve antwoord is een antwoord met enkel een status waarin aangegeven wordt dat de persoon niet gekend is in de juiste legale context Scenario 3: De voorlegging wordt doorgestuurd voorlegging voorlegging ISZ KSZ RSZ(PPO) antwoord antwoord De KSZ ontvangt een voorlegging van de ISZ en controleert de voorlegging. De voorlegging wordt niet verworpen. De KSZ stuurt de voorlegging naar de RSZ(PPO). De KSZ ontvangt een definitief positief of negatief antwoord van de RSZ(PPO) en stuurt dit door naar de ISZ. Indien het gaat om een positief antwoord, wordt een antwoord gegeven met een gegevensgedeelte dat het antwoord op de voorlegging bevat. Indien het gaat om een negatief antwoord wordt enkel een status teuggegeven met de reden van niet-antwoord. 2.3 Raadpleging Specifieke opmerkingen zones routering Dit wordt specifiek afgestemd met klant, en in een blok KlantenInformatie uitgewisseld Soort_aanvraag Er zijn 2 soorten opvragingen mogelijk via de aangeboden webservices: - werkgever-werknemer relatie

7 - gedetailleerde aangifte gegevens Beschrijving zones gegevensgedeelte Todo. 2.4 Antwoord Todo Beschrijving zones gegevensgedeelte 2.5 Semi-online Voor de consultatie van zeer grote werkgevers in het personeelsbestand of lange carrières is een semi-online opvraging aangewezen. De vraag wordt online gesteld, eerst volgt online een ontvangstbevestiging en later via een bestand een volledig antwoord Verschil online en semi-online antwoorden Door de beperking in lengte van de on-lineberichten is een online antwoord niet altijd volledig vanaf de eerste keer, ondanks het feit dat meerdere tewerkstellingen kunnen worden meegegeven in één antwoord. Deze situatie doet zich vooral voor bij personen die veel interimopdrachten aanvaarden of een lange carrière achter de rug hebben Uitwerking Todo

8 3 Mutaties van het personeelsbestand In het personeelsbestand bestaat 1 record per arbeidsrelatie, dit is een relatie INSZ- Inschrijvingsnummer-Deelentiteit-Periode-Paritair Comité, ongeacht hoeveel aangiften er voor die relatie al gebeurd zijn. Als er een wijziging is aan één van deze gegevens wordt er een mutatie gegenereerd. Een wijziging in OriolusValidatiecode zal ook resulteren in een mutatie, een naamswijziging echter niet. Elke dag wordt er een mutatie verstuurd van de laatste situatie van elke gewijzigde en gevalideerde arbeidsrelatie (niet-gevalideerde relaties worden niet gemuteerd). Bij elke aangifte wordt de laatst gevalideerde situatie opgestuurd. In 2006 werden de mutatieberichten uitgebreid met een gegevensblok tijdsregistratie, die een begin- en einduur van tewerkstelling bevatten voor extra s in de horeca, interim, land- of tuinbouw. Een wijziging in deze gegevens veroorzaakt ook een mutatie, voor bestemmelingen die de betreffende gegevens niet krijgen, kan het daardoor soms wel lijken alsof er geen aanleiding was voor een mutatie. 3.1 Schematische weergave mutaties Een mutatie kan door de KSZ naar meerdere bestemmelingen doorgestuurd worden Scenario 1: Syntax- & Veiligheidsproblemen Voorlegging RSZ(PPO) KSZ Antwoord De KSZ ontvangt een voorlegging van RSZ(PPO) en controleert de voorlegging. De voorlegging wordt verworpen omwille van veiligheidsproblemen (zie LDM) of syntactische problemen. Het antwoord blijft beperkt tot een antwoord met een status waarin het probleem wordt beschreven Scenario 2: Integratieproblemen bestemmeling

9 Voorlegging RSZ(PPO) KSZ Antwoord De KSZ ontvangt een voorlegging van de RSZ(PPO) en controleert de voorlegging. De voorlegging wordt verworpen omwille van problemen met de integratiecontrole van de bestemmeling(en). Naar andere bestemmelingen kan de mutatie nog doorgestuurd worden als voor die bestemmelingen aan de integratiecontrole voldaan wordt Scenario 3: De voorlegging wordt doorgestuurd RSZ(PPO) Voorlegging KSZ Distributie ISZ Antwoord ISZ De KSZ ontvangt een voorlegging van de RSZ(PPO) en controleert de voorlegging. De voorlegging wordt niet verworpen. De KSZ stuurt een antwoord naar de RSZ(PPO) waarin vermeld wordt dat de voorlegging doorgestuurd is (statuscode: DISTRIBUTION_SUCCESFULL). De KSZ geeft niet aan naar welke bestemmelingen de voorlegging is doorgestuurd. Naar de ISZ stuurt de KSZ een distributie. Dit zijn mutaties voor de dossiers die geïntegreerd zijn in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank. 3.2 Distributierecord Onderstaande beschrijving geeft een beeld van de beschikbare data en velden en businessregels, dit is geen technisch bindende documentatie. Daarvoor wordt verwezen naar de specifieke schema s die door de KSZ per klant ter beschikking gesteld worden Specifieke opmerkingen uitwisselingsinformatie KSZ-Klant Hieronder volgt een voorbeeld van de informatie die kan uitgewisseld worden tussen de KSZ en de Klant, dit is indicatief, en dient afgestemd te worden bilateraal met de klant Een mogelijkheid kan zijn:

10 - informationsuplier - informationcustomer o ssin : Het gevalideerde INSZ van de werknemer voor deze dimonaperiode. Dit kan eventueel afwijken van de oorspronkelijk aangegeven gegevens door de werkgever - informationcbss

11 3.2.2 Beschrijving zones gegevensgedeelte Hier worden de mogelijke zones beschreven die meegedeeld worden in het gegevensgedeelte. Per klant wordt dit afgestemd op de behoeftes en de machtiging van het Sectoraal Comité en worden desgewenst bepaalde datavelden niet meegedeeld en door de KSZ gefilterd. Het algemene schema van het datagedeelte ziet er als volgt uit (afgestemd op het schema: dimonamutations): - MutationTrigger : aanleiding van de mutatie. Kan de volgende waarden bevatten: DimonaDeclaration, Reprise of ReIdentification - ProcessingDate : datum van verwerking van de aangifte - ChildBenefitFund

12 Dit element bevat informatie over het kinderbijslagfonds van de werkgever waarop de mutatie betrekking heeft. - FundID : nummer van het fonds. - FileNbr : dossniernummer van de werkgever binnen het kinderbijslagfonds. - FundOfficeID : nummer van het bureau van het kinderbijslagfonds van de werkgever. Ten behoeve van RKW worden het nummer van het kinderbijslagfonds van de werkgever, het aansluitingsnummer van de werkgever bij het kinderbijslagfonds en de code van het bevoegde bureau toegevoegd. Indien een werkgever aangesloten is bij meerdere kinderbijslagfondsen wordt er 999 ingevuld en wordt de zone kinderbijslagdossier opgevuld met ssinambiguityindicator : duidt aan of de betrokken werknemer al dan niet een INSZ met flag bis heeft. Dit element kan de waarden true of false aannemen. - employerid Dit element bevat informatie over de werkgever waarop de mutatie betrekking heeft. - NOSSRegistrationNbr : NOSS of voorlopig NOSS van de werkgever (enkel indien het gaat om een RSZ-werkgever) - NOSSLPARegistrationNbr : NOSS van de RSZPPO-werkgever (enkel voor PPO-werkgevers) Meer informatie over de werkgever is beschikbaar in het werkgeversrepertorium via het portaal of via de Kruispuntbank. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Kruispuntbank (bericht A701,L raadpleging op basis van inschrijvingsnummer of uniek ondernemingsnummer of webservice EmployerAttestationService) of het portaal van de sociale zekerheid. - CompanyID : ondernemingsnummer van de werkgever. Een werkgever kan zijn aangifte doen met zijn KBO-nummer (companyid), RSZ(PPO) zal het nummer intern converteren voor verdere verwerking. Bij

13 - dimonadeclaration een aangifte met een KBO-nummer waarvoor geen RSZ(PPO)-nummer gekend is, wordt een voorlopig stamnummer gecreëerd. Een werkgever kan dus al werknemers aangeven zonder al een bij RSZ(PPO) gekend KBO-nummer te hebben. In principe wordt ofwel het KBO-nummer ofwel het RSZ(PPO)-nummer aanvaard in de aangifte. - IdentificationInProgress : duidt aan of het identificatieproces van de werkgever in het werkgeversrepertorium al dan niet afgerond is. Dit element kan de waarden true of false aannemen. Dit element bevat informatie over de aangifte die aan de basis van de mutatie ligt. - DimonaDeclarationId : bevat het aangiftenummer.

14 Indien de mutatie veroorzaakt is door een wijziging van het inschrijvingsnummer (NOSS(LPA)RegistrationNbr) wordt dit veld niet ingevuld, daar dit ook geen echte aangifte betreft. - ReceptionDate : bevat de datum van ontvangst van de aangifte verricht door de werkgever (of het sociaal secretariaat). Formaat T09:30:47Z. - DeclarationType : Type aangifte. Kan de waarden I(in), O(out), U(update), C(cancel) of D(delete) aannemen. De code van de laatste aangifte duidt aan of het om een originele aangifte, een wijziging of een schrapping gaat. Alleen de data van indiensttreding en van uitdiensttreding mogen worden gewijzigd. Een wijziging van de indiensttredingsdatum kan enkel door de datum te vervroegen. Als de indiensttredingsdatum later valt, volgt eerst een annulatie en daarna een nieuwe aangifte. Een wijziging van de uitdiensttredingsdatum kan ook enkel door de datum te vervroegen. Als de uitdiensttredingsdatum later valt, volgt een nieuwe indiensttredingsaangifte voor de extra periode. Een fysieke schrapping verwijdert alle gegevens die geregistreerd werden voor een contract (dimonanummer). Deze gegevens zijn dan ook in de historiek niet meer zichtbaar. - Channel : inputkanaal van de aangifte. Kan de volgende waarden bevatten: FTP, MQL (MQlink), ISA (Isabel), WNS (niet-beveiligd web), WSE (beveiligd web), WSM (beveiligd web Multi Dimona), VOC (vocal server), SMS en tijdelijk de dubbele inputkanalen via het klassieke dimonasysteem: FTP-C, MQL-C, ISA-C. 2 extra kanalen kunnen worden gebruikt; SFTP en MTOM (webservice). - FormVersionNbr : versienummer van het glossarium. - NaturalPerson : bevat de gegevens van de werknemer die meegedeeld werden in de aangifte. Dit element kan dus enkel aanwezig zijn voor de mutaties die het gevolg zijn van een aangifte Dimona IN. Deze gegevens zijn niet gevalideerd door RSZ(PPO) en kunnen dus afwijken van de gevalideerde gegevens op andere plaatsen in het bericht, zoals bijvoorbeeld naturalperson>ssin (= input werkgever) <> informationcustomer>ssin (gevalideerde ssin door RSZ(PPO).

15 - dimonaimpactreport Dit element bevat informatie over de gemuteerde periodes. - DimonaPeriodId : identificatienummer van de periode.

16 Het Dimonanummer (DimonaPeriodId) wordt toegekend aan de "origineel - indienst"-aangifte door de RSZ(PPO) bij een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling. Dit nummer identificeert een contract tussen een werknemer en zijn werkgever. De werkgever dient dit nummer te gebruiken voor alle gegevenswijzigingen van de aangifte - JointCommissionNbr : paritair comité van de periode. Het nummer van het paritair comité of subcomité waaronder de werkgever ressorteert. Voor de paritaire comités: 3 cijfers onder de vorm NNN. Voor de paritaire subcomités: 3 cijfers, een punt en 2 cijfers onder de vorm NNN.NN. Voor bepaalde sectorale tewerkstellingsakkoorden met een beperkt toepassingsgebied t.o.v. het paritair (sub)comité: 3 cijfers, een punt en 3 cijfers onder de vorm NNN.NNN. De lengte van de zone is volgens de KSZ-standaarden. "PPO" voor de werkgevers van de lokale en provinciale overheden en de intercommunales (RSZ-PPO). - WorkerType : type werknemer van de periode. Code die het type of de aard van de werknemer aangeeft met de volgende waarden: - STU: als de aangifte een student betreft (in alle sectoren) - OTH: voor alle werknemers (uitgezonderd studenten) in alle sectoren buiten de bouwsector - RTA: voor alle erkende leerlingen en gelijkgestelden in de bouwsector - BCW: voor alle andere werknemers (uitgezonderd studenten) in de bouwsector - IVT: individuele beroepsopleiding in alle sectoren - EXT: extra in de land- en tuinbouw en horeca - STX: student als extra in de land- en tuinbouw en horeca - TEA: onderwijzend personeel (code enkel geldig bij aangiftes RSZPPO) - DWD: werknemer niet onderworpen aan RSZ-Bijdragen. Hiervoor moet een Dimona worden ingediend maar geen DmfA. Dit type werknemer moeten verplicht worden gebruikt voor alle werknemers die onder deze categorie vallen, behalve voor de werknemers van het type IVT waarvoor de situatie ongewijzigd blijft. - SubEntityNbr : Deelentiteit van de werkgever voor de periode. Voorbehouden voor de publieke sector. Code toegekend aan de deelentiteit van de werkgever, na akkoord van de RSZ. - UsingEmployer UsingEmployerName : benaming van de gebruiker van een uitzendkracht. UsingEmployerCompanyID : ondernemingsnummer van de gebruiker van een uitzendkracht. UsingEmployerNOSSRegistrationNbr : RSZ-nummer van de gebruiker van een uitzendkracht. - ConstructionControlCards FirstMonthC32ANbr : nummer van de C3.2A-kaart die toegekend werd aan de werknemer voor de beginmaand van zijn Dimona-periode. NextMonthC32ANbr : nummer van de C3.2A-kaart die toegekend werd aan de werknemer voor de maand volgend op de beginmaand van zijn Dimona-periode. - StudentPlaceOfWork

17 Denomination : benaming van de plaats van tewerkstelling van een student. Street : straat van de plaats van tewerkstelling van een student. HouseNbr : huisnummer van de plaats van tewerkstelling van een student. PostBox : postbus van de plaats van tewerkstelling van een student. ZIPCode : postcode van de plaats van tewerkstelling van een student. City : gemeente van de plaats van tewerkstelling van een student. Country : landcode van de plaats van tewerkstelling van een student. - DimonaPeriodBefore: situatie van de periode vóór de mutatie. StartingDate: aanvangsdatum van werkperiode. StartingHour: deze zone komt enkel voor als het een aangifte van een gelegenheidswerknemer betreft. (Per mutatie kan er maar 1 tijdsperiode voorkomen). EndingDate: einddatum van werkperiode. EndingHour: deze zone komt enkel voor als het een aangifte van een gelegenheidswerknemer betreft. (Per mutatie kan er maar 1 tijdsperiode voorkomen). ServiceType : S = Small = 5 uur; L = Large = 11 uur Komt voor in combinatie met het beginuur van tewerkstelling van gelegenheidswerknemers, als alternatief voor het preciese einduur. DimonaPeriodBefore is ingevuld indien DeclarationType = O,U,C. Opmerking : Betreffende gelegenheidsarbeiders die een gewerkte periode hebben die middernacht overschrijdt: dit geldt als één gepresteerde dag. Tot nu toe werden dergelijke aangiften in de mutaties vertaald naar eenzelfde begin- en einddatum waarbij het uur horende bij de einddatum groter werd dan 24h. Bijvoorbeeld: 13/2/ :00-14/2/ :00 werd doorgegeven als 13/2/ :00-13/2/ :00. Het is historisch zo gegroeid dat een dag meer dan 24u kan tellen. Doch dit is niet meer bruikbaar in de huidige technologie. In deze nieuwe mutaties komt dus de realistische effectieve tijdsduur: 13/2/ :00-14/2/ :00 Het is hier belangrijk dat de sociale rechten van de werknemers correct worden toegekend. Voor een dergelijke gewerkte periode moet dit blijven beschouwd worden als één gewerkte dag met name de begindatum, en niet als 2 gewerkte dagen. - DimonaPeriodAfter: situatie van de periode na de mutatie. StartingDate StartingHour EndingDate EndingHour ServiceType DimonBeriodAfter is ingevuld indien DeclarationType = I, O, U. Opmerking : Indien de mutatie veroorzaakt is door een wijziging van het inschrijvingsnummer (NOSS(LPA)RegistrationNbr) en de mutatie dus geen echte aangifte betreft, is de DimonBeriodBefor = DimonBeriodAfter en DeclarationType = type van laatste aangifte.

18 3.2.3 De mapping van de xml-tags De mapping van de bovenstaande xml-tags met de vroeger gebruikte naamgeving in de A1-berichten van personeelsbestandmutaties (A950/A850) dimonadistribution A850 A950 OPM mutationtrigger processingdate childbenifitfund fundid filenbr fundofficeid ssinambiguityindicator employerid Timestamp childbenifitfund fundid filenbr fundofficeid OriolusValidationCode nossregistrationnbr Inschrijvingsnummer NOSSRegistrationNbr nosslparegistrationnbr Inschrijvingsnummer NOSSRegistrationNbr companyid Ondernemingsnummer CompanyID identificationprogress dimonadeclarationid Nummer ontvangstbewijs 1 receptiondate Datum & uur van ontvangst declarationtype Aangiftecode LastDImonaAction 2 channel Code oorsprong 5 formversionnbr naturalperson ssin workername workerfirstname workerinitial workerbirthdate workerbirthplace workerbirthplacecountry workersex workerstreet workerhousenbr workerpostbox workerpostalcode workercity workercountry nationality dimonaimpactreport Versienummer aangifte dimonaperiodid Dimona nummer DimonaNbr dimonafeatures jointcommissionnbr Paritair comité jointcommissionnbr workertype Type werknemer KindOfWorker 4

19 subentitynbr Deelentiteit Subentity usingemployer usingemployername Benaming gebruiker InterimUserName usingemployercompanyid Ondernemingsnummer gebruiker CompanyID usingemployernossregistrationnbr Inschrijvingsnummer gebruiker usingemployernossregistrationn br constructoncontrolcards firstmonthc32anbr nextmonthc32anbr studentplaceofwork denomination address Nummer 1 C3.2A Nummer 2 C3.2A Naam van de onderneming student StudentWorkPlace Name street Adres van de onderneming Address/Street housenbr postbox Postbus PostBox postalcode Postcode PostCOde city Plaats Town country Landcode CountryCode dimonaperiodbefore startingdate Datum indiensttreding BeginDate startinghour BeginTime endingdate Datum uitdiensttreding EndDate endinghour EndTime 3 servicetype dimonaperiodafter DurationCode startingdate Datum indiensttreding BeginDate startinghour BeginTime endingdate Datum uitdiensttreding EndDate endinghour EndTime 3 servicetype DurationCode Commentaar Waarde XML Waarde A850 Waarde A950 (1) bij een scenario Wijziging RSZ-nummer Niet aanwezig 0 (2) declarationtype I,O,U,C,D 1,2,3,4,S 1,2,3,4,S (3) endinghour tot 23u59m59s tot 47u59m59s (4) workertype STU IVT EXT STX OTH RTA BCW TEA DWD STU IBO EXT STX 3 blanco s TEA DWD STU IBO EXT STX 3 blanco s TEA DWD

20 (5) Channel FTP MQL ISA WNS WSE WSM DBI VOC SMS FTP-C MQL-C ISA-C SFTP MTOM 3 FTP 3 FTP 4 Isabel 2 WebSite 2 WebSite 2 WebSite 2 WebSite 1 Modif.Int 5 C-ZAM 3 FTP 3 FTP 4 Isabel 3 FTP 6 WebService

21 4 Feedback via status todo

22 5 Voorbeelden - todo 5.1.1

Infosessie. 9 februari 2010

Infosessie. 9 februari 2010 1 Infosessie 9 februari 2010 Agenda 1. Inleiding en overzicht 2. Functionele aspecten 2.1. Dimona & werkgeversrepertorium 2.2. De verschillende componenten 2.2.1. Concepten & terminologie 2.2.2. Kern van

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

CAPELO - DHG. Handleiding Capelo Historische Gegevens via batch 01/07/2014

CAPELO - DHG. Handleiding Capelo Historische Gegevens via batch 01/07/2014 CAPELO - DHG Handleiding Capelo Historische Gegevens via batch 01/07/2014 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be Un programme sigedis /

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ

ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ 1 of 14 ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2014/04 2 of 14 3 of 14 Inhoudstafel Varia Contact met de rsz en de regionale antennes De attesten Bekendmaking van schuldvorderingen Het toezicht

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Infoblad - werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden uitleg over de schorsingsregeling

Infoblad - werkgevers Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden uitleg over de schorsingsregeling Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werkgevers

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602L De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Brochure voor de leden van Federgon Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue du Port 86c/302

Nadere informatie

Aanwezigheidsregistratie: vraag en antwoord

Aanwezigheidsregistratie: vraag en antwoord 1 Aanwezigheidsregistratie: vraag en antwoord Contents Definitie... 5 Wat is de definitie van werf voor de aanwezigheidsregistratie?... 5 Wie is de bouwdirectie belast met het ontwerp?... 5 Wie is de bouwdirectie

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

Student@Work. Presentatie van het project. 26/10/2011 Student@Work 1

Student@Work. Presentatie van het project. 26/10/2011 Student@Work 1 Student@Work Presentatie van het project 26/10/2011 Student@Work 1 Inhoudsopgave 1. RSZ 2. Algemene context 3. Werkgevers context 4. Studenten context 26/10/2011 Student@Work 2 De Rijksdienst voor Sociale

Nadere informatie

1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid

1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid NIEUWSBRIEF MEI 2014 1. Wijziging mededeling tijdelijke werkloosheid Sinds 26 maart 2014 zijn alle werkgevers verplicht om bij de mededeling van de eerste werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek de tewerkstellingsplaats

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5

Infoblad - werknemers Het tijdskrediet 1/5 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

1. Voorgaanden 1. 2. Belgische wet- en regelgeving 6. 3.1. Factureringsregels 12 3.2. Betrokken belastingplichtigen, handelingen en stukken 15

1. Voorgaanden 1. 2. Belgische wet- en regelgeving 6. 3.1. Factureringsregels 12 3.2. Betrokken belastingplichtigen, handelingen en stukken 15 1 sur 27 06-05-14 23:32 Home > Circulaire AAFisc Nr. 14/2014 (nr. E.T. 120.000) dd. 04.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW - Taxatieprocedure

Nadere informatie

MijnAccountantsPortal

MijnAccountantsPortal MijnAccountantsPortal - gebruikershandleiding - 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 Publiek en indeling... 3 2 AANMELDEN BIJ MIJNACCOUNTANTSPORTAL... 4 Inloggen via Philipsen Accountants Adviseurs... 4 Rechtstreeks

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare instelling voor Sociale zekerheid Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling: gegevens op 31 december 2011 Gedecentraliseerde

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Elektronisch Communiceren

Elektronisch Communiceren Elektronisch Communiceren WOORD VOORAF Sedert september 1995 kunnen een groot deel van de Vlaamse scholen het merendeel van de personeelsgegevens via elektronische weg overmaken aan het departement onderwijs.

Nadere informatie

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4

Easypay News 2/2011. Inhoudsopgave. Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 N E W S Juli 2011 Inhoudsopgave Nieuwigheden op RSZ vlak tijdens het tweede kwartaal DmfA 2/2011... 4 1 RSZ-bijdragen... 4 2 RSZ-verminderingen... 5 3 DmfA-wijzigingen... 6 4 Andere... 7 5 Aangepaste bedragen...

Nadere informatie

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be

SWA. sociale wetgeving actueel. www.jobcentrum.be SWA sociale wetgeving actueel www.jobcentrum.be SWA Statuten voor kansengroepen Daisy Van der Auwera Deborah Callebert 1 VOORAF Sociale wetgeving wijzigt voortdurend. Onze cursus SWA ontsnapt hier jammer

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS Sociale Statistieken Leuvenseweg 44-1000 Brussel Tel. : 02/ 548. 62.11 http://statbel.fgov.be DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS DE VRAGENLIJSTEN VAN 2004

Nadere informatie