Technische informatie SMA SPEEDWIRE VELDBUS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische informatie SMA SPEEDWIRE VELDBUS"

Transcriptie

1 Technische informatie SMA SPEEDWIRE VELDBUS Speedwire-TI-nl-10 Versie 1.0 NEDERLANDS

2

3 SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij dit document Inleiding Wat is Speedwire? Speedwire-producten Kwalificatie van vakmensen Veiligheidsaanwijzingen Speedwire-communicatie in PV-installaties Voorwaarden voor het gebruik van Speedwire Eisen aan gekwalificeerde netwerkcomponenten Eigenschappen van Speedwire Datatransmissiesnelheid Maximale kabellengtes (end-to-end links) Gebruikte communicatieprotocollen Adrestoekenning en registratie van apparaten Bekabeling in Speedwire-netwerken Kabelvereisten Algemene aanwijzingen Kabelcategorieën Kabelafscherming Aarding Kabelmantel Grondbeginselen bekabeling Kabeladvies Netwerkaansluiting Algemene aanwijzingen Aansluitschema van de netwerkstekkers Leds van de netwerkbus Aansluitschema's Aansluiting van netwerkstekkers Technische informatie Speedwire-TI-nl-10 3

4 Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG 4 Grondbeginselen voor de planning van een PV-installatie met Speedwire Keuze van de topologie Lijntopologie Stertopologie Boomtopologie Aanwijzingen voor installatie van netwerkkabels Algemeen Aanwijzingen voor storingsonderdrukking Mechanische bescherming van netwerkkabels Controle van de Speedwire-bekabeling Inbedrijfstelling en gebruik van een PV-installatie met Speedwire FAQ Verklarende woordenlijst Speedwire-TI-nl-10 Technische informatie

5 SMA Solar Technology AG 1 Toelichting bij dit document 1 Toelichting bij dit document Doelgroep Dit document is bedoeld voor vakmensen die een PV-installatie met SMA Speedwire-apparaten willen plannen of installeren (zie hoofdstuk 2.3 "Kwalificatie van vakmensen", pagina 9). Symbolen Symbool Toelichting Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen direct tot de dood of tot zwaar lichamelijk letsel leidt Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot de dood of tot zwaar lichamelijk letsel kan leiden Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot licht of middelzwaar lichamelijk letsel kan leiden Veiligheidsaanwijzing waarvan het niet in acht nemen tot materiële schade kan leiden Informatie die voor een specifiek onderwerp of doel van belang is, maar niet relevant is voor de veiligheid Voorwaarde waaraan voor een specifiek doel moet worden voldaan Gewenst resultaat Eventueel voorkomend probleem Terminologie Volledige benaming SMA Speedwire veldbus Fotovoltaïsche installatie SMA Speedwire/Webconnect Piggy-Back SMA Speedwire/Webconnect datamodule SMA Speedwire datamodule Sunny Island SMA Webconnect-functie SMA omvormer SMA Cluster Controller Benaming in dit document Speedwire PV-installatie, installatie Speedwire/Webconnect Piggy-Back Speedwire/Webconnect datamodule Speedwire datamodule SI Webconnect-functie Omvormer Cluster Controller Technische informatie Speedwire-TI-nl-10 5

6 1 Toelichting bij dit document SMA Solar Technology AG Afkortingen Afkorting Benaming Toelichting AC Alternating Current Wisselstroom AWG American Wire Gauge Amerikaanse kabeldoorsnee DC Direct Current Gelijkstroom DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Protocol voor de dynamische toewijzing van IP-configuraties ESS Electronic Solar Switch De Electronic Solar Switch vormt samen met de DC-connectoren een DC-lastscheidingseenheid IP Internet Protocol Internetprotocol LAN Local Area Network Lokaal netwerk Led Light-emitting diode Lichtdiode PV Photovoltaics Fotovoltaïek WAN Wide Area Network Nationaal en wereldwijd netwerk 6 Speedwire-TI-nl-10 Technische informatie

7 SMA Solar Technology AG 2 Inleiding 2 Inleiding 2.1 Wat is Speedwire? Speedwire is een kabelgebonden, op ethernet gebaseerde veldbus voor de realisatie van krachtige communicatienetwerken in decentrale grote PV-installaties. Speedwire maakt gebruik van de internationaal gevestigde ethernetstandaard, het hierop voortbouwende IP-protocol en tevens het voor PV-installaties geoptimaliseerde communicatieprotocol SMA Data2+. Dit maakt een continue 10/100 Mbit-datatransmissie naar de omvormer en een betrouwbare bewaking, sturing en regeling van de installatie mogelijk. De opbouw van het Speedwire-netwerk kan naar keuze met de volgende topologieën gerealiseerd worden: lijntopologie (zie hoofdstuk 4.1.1, pagina 23) stertopologie (zie hoofdstuk 4.1.2, pagina 24) boomtopologie (zie hoofdstuk 4.1.3, pagina 25) De Speedwire-veldbus bestaat uit: gekwalificeerde netwerkcomponenten als switches of netwerkkabels (zie hoofdstuk 3.2 "Eisen aan gekwalificeerde netwerkcomponenten", pagina 10 en hoofdstuk "Kabelvereisten", pagina 13) Speedwire-systeemcomponenten van SMA Solar Technology AG als Cluster Controller, Sunny Home Manager, SMA Energy Meter en omvormers met Speedwire-interface (zie hoofdstuk 2.2 "Speedwire-producten", pagina 8) Technische informatie Speedwire-TI-nl-10 7

8 2 Inleiding SMA Solar Technology AG 2.2 Speedwire-producten SMA Speedwire-interfaces Er zijn verschillende Speedwire-interfaces voor SMA omvormers: Speedwire geïntegreerd af fabriek geïnstalleerd afhankelijk van de omvormer: de omvormer beschikt over 1 netwerkbus (boomtopologie of stertopologie mogelijk) de omvormer beschikt over 2 netwerkbussen (lijntopologie, boomtopologie of stertopologie mogelijk) aansluiting via plug & play Speedwire/Webconnect datamodule verkrijgbaar als uitbreidingsset of reeds gemonteerd in de omvormer beschikt over 2 netwerkbussen (lijntopologie, boomtopologie of stertopologie mogelijk) aansluiting via plug & play Speedwire/Webconnect Piggy-Back verkrijgbaar als uitbreidingsset beschikt over 1 netwerkaansluiting (boom- of stertopologie mogelijk) aansluiting via netwerkkabel Speedwire datamodule Sunny Island verkrijgbaar als uitbreidingsset beschikt over 1 netwerkbus (alleen stertopologie mogelijk) aansluiting via plug & play Ondersteunde SMA Speedwire-producten Omvormers Alle omvormers met geïntegreerde of achteraf gemonteerde Speedwire-interface. Antwoord op de vraag of een omvormer over een geïntegreerde Speedwire-interface beschikt of achteraf met een Speedwire-interface kan worden uitgerust, vindt u op de productpagina van de desbetreffende omvormer op Communicatieproducten (apparaten en software) Antwoord op de vraag of een communicatieproduct Speedwire ondersteunt, vindt u op de productpagina van het desbetreffende communicatieproduct op 8 Speedwire-TI-nl-10 Technische informatie

9 SMA Solar Technology AG 2 Inleiding 2.3 Kwalificatie van vakmensen De in dit document beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door vakmensen worden uitgevoerd. De vakmensen moeten over de volgende kwalificaties beschikken: opgeleid voor de installatie en inbedrijfstelling van elektrische apparaten en installaties kennis over de omgang met de gevaren en risico s bij het installeren en bedienen van elektrische apparaten en installaties kennis over de werking en het gebruik van een omvormer kennis van de geldende normen en richtlijnen als EN , EN , EN , ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568-C.2 kennis van ethernettechnologie kennis over en naleving van dit document, inclusief alle veiligheidsaanwijzingen 2.4 Veiligheidsaanwijzingen Voor het aansluiten van de netwerkkabels op de Speedwire-interfaces van de omvormers moeten de omvormers worden geopend. Neem de veiligheidsaanwijzingen in de installatiehandleiding van de desbetreffende omvormer en de volgende veiligheidsaanwijzingen voor veilig werken met de omvormers in acht. Levensgevaar door elektrische schok bij het openen van de omvormer Op de spanningvoerende onderdelen van de omvormer staan hoge spanningen. Het aanraken van spanningvoerende onderdelen leidt tot de dood of tot ernstig letsel. Schakel vóór alle werkzaamheden aan de omvormer de omvormer altijd spanningsvrij aan de AC- en DC-zijde (zie de installatiehandleiding van de omvormer). Neem daarbij de wachttijd voor de ontlading van de condensatoren in acht. Gevaar voor verbranding door hete onderdelen van de behuizing Onderdelen van de behuizing van de omvormer kunnen tijdens gebruik heet worden. Het aanraken van deze onderdelen kan brandwonden veroorzaken. Raak tijdens gebruik uitsluitend de onderste behuizingsdeksel van de omvormer aan. Beschadiging van de omvormer door elektrostatische ontlading Onderdelen in de omvormer kunnen door elektrostatische ontlading onherstelbaar beschadigd raken. Zorg dat u geaard bent voordat u een onderdeel van de omvormer aanraakt. Technische informatie Speedwire-TI-nl-10 9

10 3 Speedwire-communicatie in PV-installaties SMA Solar Technology AG 3 Speedwire-communicatie in PV-installaties 3.1 Voorwaarden voor het gebruik van Speedwire Om gebruik te maken van Speedwire hebt u de volgende componenten nodig: minimaal 1 omvormer die met een Speedwire-interface is uitgerust (zie hoofdstuk 2.2 "Speedwire-producten", pagina 8) 1 communicatieproduct dat Speedwire ondersteunt (zie hoofdstuk 2.2 "Speedwire-producten", pagina 8) 1 computer De netwerkkabels van de installatie moeten zijn uitgevoerd volgens de in dit document beschreven eisen (zie hoofdstuk 3.4, pagina 13) 3.2 Eisen aan gekwalificeerde netwerkcomponenten Voor Speedwire kunt u standaard netwerkcomponenten gebruiken. Aan de volgende minimale eisen moet echter worden voldaan. Vereisten: Datatransmissiesnelheid fast-ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) of gigabit-ethernet (1000BASE-T)* Ondersteuning van autonegotiation** Ondersteuning van autocrossing Ondersteuning van de datatransmissieprocedure full-duplex Aansluittechnologie RJ45 voor netwerken met schermaansluiting Minimaal 2 netwerkbussen voor representatie van een lijntopologie; voor einddeelnemers van een lijntopologie is 1 netwerkbus of 1 netwerkaansluiting voldoende Het geheugen voor MAC-adressen van de gebruikte switches moet voldoende zijn voor de geplande installatiegrootte en moet telkens minstens 512 MAC-adresvermeldingen bezitten. Routers of switches die buiten worden gebruikt, moeten voldoen aan de beschermingsgraad IP65. * Elke gigabit-interface omvat 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T en is zodoende achterwaarts compatibel met fast-ethernet (10BASE-T/100BASE-TX). ** Autonegotiation (ook "auto sensing"): automatische instelling van de snelst mogelijke snelheid die door beide linkpartners wordt ondersteund. 10 Speedwire-TI-nl-10 Technische informatie

11 SMA Solar Technology AG 3 Speedwire-communicatie in PV-installaties 3.3 Eigenschappen van Speedwire Datatransmissiesnelheid Speedwire is als veldbus voor installatiecommunicatie berekend op een datatransmissiesnelheid van 100 Mbit/s. Deze datatransmissiesnelheid wordt ook ondersteund door netwerkcomponenten met de aanduiding "10/100Mbit/s". Alle Speedwire-apparaten gebruiken 2 transmissiestandaarden: 10BASE-T (10 Mbit/s) 100BASE-TX (100 Mbit/s) Alle Speedwire-apparaten stellen de datatransmissiesnelheid automatisch in. Standaard wordt 100 Mbit/s met full-duplex gekozen Maximale kabellengtes (end-to-end links) De maximale kabellengte tussen 2 netwerkdeelnemers wordt ook wel "end-to-end link" genoemd. De maximale lengte van de end-to-end link hangt af van het gebruikte kabeltype. Bij gebruik van installatiekabels (bijv. Profinet-kabels) en maximaal 2 overgangspunten* : maximaal 100 m Bij gebruik van patchkabels: maximaal 50 m De maximale totale lengte van de Speedwire-veldbus is afhankelijk van de end-to-end link en het maximaal toegestane aantal apparaten per communicatieproduct. Voorbeeld: maximale totale lengte bij installaties met Cluster Controller De Cluster Controller kan maximaal 75 omvormers beheren. De end-to-end link tussen de netwerkdeelnemers (Cluster Controller, omvormer) is telkens 100 m. 75 x 100 m = m De maximale totale lengte bedraagt zodoende m Gebruikte communicatieprotocollen Als transmissieprotocol (OSI layer 3) wordt het internetprotocol v4 (IPv4) gebruikt. Als transportprotocol (OSI layer 4) wordt het User Datagram Protocol (UDP) gebruikt. De SMA Data 2+-telegrammen worden via de dataprotocollen UDP/IP verzonden. Afbeelding 1: Indeling van het Speedwire-communicatieprotocol * Een overgangspunt kan een koppeling of een netwerkdoos zijn. Technische informatie Speedwire-TI-nl-10 11

12 3 Speedwire-communicatie in PV-installaties SMA Solar Technology AG Adrestoekenning en registratie van apparaten Adrestoekenning apparaten Voor het gebruik van het internetprotocol moet elke netwerkdeelnemer een binnen het desbetreffende subnet uniek IP-adres krijgen. Het toekennen van het IP-adres kan op verschillende manieren gebeuren: Als er geen DHCP-server aanwezig is in het Speedwire-netwerk, worden de IP-adressen automatisch toegekend met het IPv4LL-protocol. Als er een DHCP-server aanwezig is in het Speedwire-netwerk (bijv. een Cluster Controller of router), kunnen alle IP-adressen worden toegekend door de DHCP-server. Desgewenst kunt u de IP-adressen ook statisch toekennen, bijv. met SMA Connection Assist* of via het desbetreffende communicatieapparaat (bijv. Cluster Controller). Registratie apparaten Afhankelijk van de gebruikte SMA producten kan de registratie van apparaten automatisch via een communicatieproduct (bijv. Cluster Controller) of via software (Sunny Explorer of SMA Connection Assist) gebeuren (zie handleiding van het SMA product). * De software Sunny Explorer en SMA Connection Assist zijn gratis verkrijgbaar in de downloadsectie op 12 Speedwire-TI-nl-10 Technische informatie

13 SMA Solar Technology AG 3 Speedwire-communicatie in PV-installaties 3.4 Bekabeling in Speedwire-netwerken Kabelvereisten Algemene aanwijzingen Installatie van netwerkkabels binnen en buiten Gebruik voor het installeren van netwerkkabels in gebouwen of buiten uitsluitend daarvoor toegelaten netwerkkabels. Dit geldt in het bijzonder voor het onder de grond installeren van kabels. Bij het bekabelen van netwerkapparatuur zijn de volgende begrippen gangbaar: voor patchkabels: netwerkkabel, flexibel voor vaste bekabeling: installatiekabel Profinet-kabel netwerkkabel, stug permanent link Voor Speedwire zijn netwerkkabels toegelaten met 8 aders, onderverdeeld in 4 paren met elk 2 aders. De aders van de paren zijn getwist (Engels: twisted pair). Toegelaten zijn ook kabels met slechts 4 aders (minimaal aantal) die ofwel uit 2 getwiste paren bestaan ofwel uit één stergroep (4 aders getwist). Naast zuivere koperkabels zijn er ook met koper beklede kabels die dezelfde transmissie-eigenschappen bieden. Met koper beklede kabels zijn gelabeld met de afkorting CCA (Engels: Copper Clad Aluminium). Voor de kabeldoorsnedes wordt de internationaal gangbare codering AWGxx/y gebruikt. Bij AWGxx/y staat xx voor de kabeldoorsnede en y voor het aantal afzonderlijke draden per ader. Voorbeelden van y-waarden stugge installatiekabel: AWGxx/1: 1 afzonderlijke draad flexibele kabel, litzedraad (bijv. patchkabel): AWGxx/7: 7 afzonderlijke draden per ader flexibele kabel, litzedraad (bijv. patchkabel): AWGxx/19: 19 afzonderlijke draden per ader Technische informatie Speedwire-TI-nl-10 13

14 3 Speedwire-communicatie in PV-installaties SMA Solar Technology AG Voor ethernet- en Speedwire-kabels wordt in de meeste gevallen de volgende aderdoorsnede (xx) gebruikt: massieve kabel: AWGxx/1; AWG26 t/m AWG22 (AWG26 t/m AWG22 komt overeen met een aderdoorsnede van 0,13 mm2 tot 0,32 mm 2 ) flexibele kabel, litzedraad (bijv. patchkabel): AWGxx/7; AWG26 t/m AWG22 (AWG26 t/m AWG22 komt overeen met een kabeldoorsnede van 0,13 mm 2 tot 0,32 mm 2 ) voorbeeld van een standaard patchkabel: AWG26/7 (7 afzonderlijke draden met een aderdoorsnede van 0,13 mm 2 ) Bij sommige netwerkkabels wordt ook de aanduiding xxawg gebruikt. Bij installatiekabels wordt ook de aanduiding "AWG24 stug" gebruikt (komt overeen met AWG24/1) Kabelcategorieën Voor Speedwire kunnen naast de standaard netwerkkabels met acht aders ook de kabeltypes van Profinet worden gebruikt. Binnen de Europese normering worden kabels ook wel in klassen onderverdeeld, maar gangbaar is de vermelding van de categorie (Engels: "Cat" = "Category"). De categorie bepaalt welke datatransmissiesnelheid met de desbetreffende netwerkkabel maximaal mogelijk is. De onderstaande tabel geeft aan welke categorie de netwerkkabels bij Speedwire moeten hebben. Eigenschappen/ Categorie kenmerken Cat3 Cat5, Cat5e Cat6, Cat6a Cat7 Klasse C D E F Toegestaan voor Speedwire Datatransmissiesnelheid max. 10 Mbit/s max. 10/100 Mbit en gigabit max. 1 gigabit en 10 gigabit max. 10 gigabit Gebruikte symbolen: = toegestaan, = niet toegestaan 14 Speedwire-TI-nl-10 Technische informatie

15 SMA Solar Technology AG 3 Speedwire-communicatie in PV-installaties Kabelafscherming Voor een zo goed mogelijke transmissie gebruikt u voor Speedwire uitsluitend de volgende kabelafschermingen: Aanduiding Aanduiding Beschrijving volgens oude norm SF/UTP S-FTP Gevlochten afscherming en afschermfolie rondom kabel zonder afscherming van afzonderlijke aderparen SF/UTP Gevlochten afscherming rondom kabel zonder afscherming van afzonderlijke aderparen SF/FTP Gevlochten afscherming en folieafscherming rondom kabel met folieafscherming van afzonderlijke aderparen S/FTP S-STP Gevlochten afscherming rondom kabel met folieafscherming van afzonderlijke aderparen In de handel zijn de kabeltypes SF/UTP en S/FTP het meest gangbaar. Afbeelding 2: Positie A B C D E Kabelafscherming conform ISO/IEC11801 Omschrijving Buitenmantel Gevlochten afscherming Folieafscherming Binnenmantel Koperen ader Technische informatie Speedwire-TI-nl-10 15

16 3 Speedwire-communicatie in PV-installaties SMA Solar Technology AG Aarding Aarding van de kabelafscherming vindt bij Speedwire-apparaten in de regel plaats via de desbetreffende netwerkbus. Hiervoor moet de kabelafscherming te allen tijde goed worden aangesloten in de netwerkstekker. Er zijn geen verdere aardingsmaatregelen vereist. Alleen bij Speedwire/Webconnect Piggy-Back vindt aarding van de kabelafscherming plaats via de schermklem in de omvormer (zie de installatiehandleiding van Speedwire/Webconnect Piggy-Back) Kabelmantel De plaats van installatie van de kabel is bepalend voor het materiaal van de buitenmantel van de kabel. Er zijn netwerkkabels verkrijgbaar voor de volgende toepassingsgebieden: installatie binnen installatie buiten installatie onder de grond Voor elk toepassingsgebied zijn netwerkkabels met de overeenkomstige eigenschappen verkrijgbaar. Om netwerkkabels te kunnen identificeren, zijn de belangrijkste kabeleigenschappen afgedrukt op de kabelmantel. Voorbeelden: opdruk op de kabelmantel en kabeleigenschappen Opdruk SFTP 300 CAT.5E 26AWGX4P PATCH ISO/IEC11801 & EN50173 verified Kabeleigenschappen S/FTP, gevlochten afscherming, CAT5e performance AWG26-kabel met 4 twisted pairs als patchkabel Gekeurd conform de norm ISO/IEC11801 en EN50173 Patchkabel, alleen voor korte afstanden Cat5e SF/UTP patchkabel Kabel geschikt voor fast-ethernet Cat5e Gevlochten afscherming en folieafscherming rondom de kabel voor alle aderparen SF/UTP Patchkabel, alleen voor korte afstanden S-FTP 4x2xAWG 24/1 CAT5e Gevlochten afscherming voor alle aderparen en folieafscherming van de afzonderlijke aderparen S/FTP Installatiekabel voor permanent-link, kabel stug 4 dubbele aders 16 Speedwire-TI-nl-10 Technische informatie

17 SMA Solar Technology AG 3 Speedwire-communicatie in PV-installaties Grondbeginselen bekabeling Speedwire is gebaseerd op punt-tot-punt-verbindingen (point-to-point) van apparaat naar apparaat. Aftakkingen, stubs en parallel gebruik zijn niet toegestaan. Speedwire-apparaten kunnen volgens 2 principes worden bekabeld: Een gestructureerde bekabeling voor thuis- en kantoorinstallaties Toepassingsneutrale installatiebekabeling voor industrieel gebruikte locaties Directe verbinding zonder overgangspunt met 2 netwerkstekkers Afbeelding 3: Het principe van directe verbinding De directe verbinding is gunstig als de netwerkkabel direct wordt gelegd en wordt aangepast aan de lengte van de end-to-end link. Verbinding met overgangspunten Afbeelding 4: Verbinding met 2 overgangspunten volgens het principe van gestructureerde bekabeling (voorbeeld) Bij een gestructureerde bekabeling is een installatiekabel met een maximale lengte van 90 m toegestaan. Voor het aansluiten van de Speedwire-apparaten via overgangspunten is max. 5 m patchkabel aan beide kanten toegestaan. In een end-to-end link met een totale lengte van 100 m mogen maximaal 2 overgangspunten worden gebruikt. Om bijkomende storingsbronnen te vermijden, moet het aantal overgangspunten echter zoveel mogelijk worden beperkt. Als meer overgangspunten nodig zijn, vermindert dit de maximale lengte van de end-to-end link. Voor elk bijkomend overgangspunt dat bovenop het maximale aantal van 2 overgangspunten per 100 m komt, moet de totale lengte van de netwerkkabel met ca. 4 m worden verkort. Invloed van hoge omgevingstemperaturen op de maximale kabellengte Bij hoge omgevingstemperaturen moet de maximale kabellengte conform de normen van gestructureerde bekabeling worden verminderd. Technische informatie Speedwire-TI-nl-10 17

18 3 Speedwire-communicatie in PV-installaties SMA Solar Technology AG Het gebruik van glasvezel Als in Speedwire-netwerken behalve koperkabels ook glasvezel wordt gebruikt, moeten daarvoor geschikte mediaconverters worden gebruikt. Afbeelding 5: Toepassing van mediaconverters bij gebruik van glasvezel Meer informatie over bijzonderheden bij het gebruik van glasvezel vindt u in de desbetreffende normen (zie hoofdstuk 2.3 "Kwalificatie van vakmensen", pagina 9) Kabeladvies SMA Solar Technology AG adviseert voor de bekabeling van de Speedwire het kabeltype SMA COMCAB-OUT voor installatie buiten en SMA COMCAB-IN voor installatie binnen. SMA COMCAB-kabels zijn Profinet-kabels van het type B voor flexibele installatie en deze zijn verkrijgbaar in de lengtes 100 m, 200 m, 500 m of m. 18 Speedwire-TI-nl-10 Technische informatie

19 SMA Solar Technology AG 3 Speedwire-communicatie in PV-installaties Netwerkaansluiting Algemene aanwijzingen Aansluiting op het netwerk gebeurt via RJ45 (RJ45-netwerkbus en RJ45-netwerkstekker). RJ45 is de meest gangbare aansluittechnologie voor ethernetnetwerken. Speedwire heeft minimaal 2 aderparen nodig, d.w.z. 4 aders van de netwerkkabel. Alle Speedwire-poorten ondersteunen de functie auto MDI/MDIX, ook wel bekend als autocrossing. Dit betekent dat bij alle Speedwire-apparaten een automatische omschakeling tussen zender en ontvanger is geïntegreerd. Hierdoor hoeft er bij het bekabelen geen onderscheid te worden gemaakt tussen gekruiste netwerkkabels (crossover-kabels) en niet-gekruiste netwerkkabels Aansluitschema van de netwerkstekkers Afbeelding 6: Pinschema van de netwerkstekker Pin van de netwerkstekker Schema fast-ethernet MDI Schema fast-ethernet MDI-X (RJ45) 1 TX+ RX+ 2 TX RX 3 RX+ TX+ 4 Niet toegewezen Niet toegewezen 5 Niet toegewezen Niet toegewezen 6 RX TX 7 Niet toegewezen Niet toegewezen 8 Niet toegewezen Niet toegewezen Schermaansluiting Kabelafscherming Kabelafscherming Technische informatie Speedwire-TI-nl-10 19

20 3 Speedwire-communicatie in PV-installaties SMA Solar Technology AG Leds van de netwerkbus Kleuren en functies van de leds van de netwerkbus zijn niet genormeerd De kleuren en functies van de leds van de netwerkbus zijn niet algemeen geldend genormeerd. De door SMA Solar Technology AG gebruikte kleur "groen" voor de link/activity-led en "geel" voor de speed-led en de overeenkomstige functies kunnen bij andere fabrikanten afwijken. Afbeelding 7: Leds van de netwerkbus Led Toestand Toelichting A - link/activity (groen) uit Geen netwerkverbinding aanwezig. knippert Netwerkverbinding is aanwezig. Er worden gegevens verzonden of ontvangen. aan Netwerkverbinding aanwezig. B - speed (geel) uit Netwerkverbinding is aanwezig. 10 Mbit/s-modus, de datatransmissiesnelheid bedraagt maximaal 10 Mbit/s. aan Netwerkverbinding is aanwezig. 100 Mbit/s-modus, de datatransmissiesnelheid bedraagt maximaal 100 Mbit/s. 20 Speedwire-TI-nl-10 Technische informatie

21 SMA Solar Technology AG 3 Speedwire-communicatie in PV-installaties Aansluitschema's Het aansluitschema van netwerkkabels is conform de standaarden ANSI/TIA-568-A of ANSI/TIA-568-B. Wordt er gebruikgemaakt van een Profinet-kabel zoals SMA COMCAB, dan vindt aansluiting plaats volgens het kleurschema van Profinet. Speedwire heeft minimaal 2 aderparen nodig, d.w.z. 4 aders. In de volgende tabel zijn de kleuren van het aansluitschema weergegeven. Pin van de netwerkstekker (RJ45) Aansluitschema fast-ethernet Kleurschema voor 8-aderige kabel conform ANSI/TIA-568-A Kleurschema voor 8-aderige kabel conform ANSI/TIA-568-B Kleurschema voor 4-aderige kabel, Profinet 1 TX+ wit/groen wit/oranje geel 2 TX groen oranje oranje 3 RX+ wit/oranje wit/groen wit 4 Niet toegewezen blauw blauw 5 Niet toegewezen wit/blauw wit/blauw 6 RX oranje groen blauw 7 Niet toegewezen wit/bruin wit/bruin 8 Niet toegewezen bruin bruin Schermaansluiting Kabelafscherming Kabelafscherming Kabelafscherming Kabelafscherming Voor 4-aderige kabels zijn bij Speedwire schema's van netwerkstekkers toegestaan conform ANSI/TIA-568-A en ANSI/TIA-568-B. Let op dat beide uiteinden van een kabel volgens dezelfde standaard zijn bedraad. Neem bij 4-aderige Profinet-kabels het schema volgens de specificaties van Profinet in acht. Dit geldt ook voor voorgeconfectioneerde kabels. Technische informatie Speedwire-TI-nl-10 21

22 3 Speedwire-communicatie in PV-installaties SMA Solar Technology AG Aansluiting van netwerkstekkers Voor Speedwire kunnen netwerkstekkers in de categorieën Cat5, Cat5e, Cat6 en Cat6A worden gebruikt (Engels: "Cat" = "Category"). De categorie bepaalt welke datatransmissiesnelheid met de desbetreffende netwerkstekker maximaal mogelijk is. Netwerkstekkers in de categorie Cat7 (ook aangeduid als "GG-45") zijn niet toegestaan, omdat deze niet achterwaarts compatibel zijn en een ander pinschema gebruiken. Bij RJ45-aansluitingen alle aders aansluiten Om communicatiestoringen te vermijden, moeten bij het aansluiten van netwerkstekkers alle aders worden aangesloten, ook de niet benodigde aders. Eigenschappen/ kenmerken Toegestaan voor Speedwire Categorie Cat5, Cat5e Cat6, Cat6a Cat7 (GG-45) Datatransmissiesnelheid max. 10/100 Mbit en gigabit max. 1 gigabit en 10 gigabit max. 10 gigabit Gebruikte symbolen: = toegestaan, = niet toegestaan Geen ISDN- en RJ11-stekkers gebruiken In de netwerkbussen passen fysiek gezien ook ISDN-stekkers en RJ11-stekkers. Door de spanningsvoorziening op de ISDN-leidingen kan het aangesloten apparaat echter onherstelbaar beschadigd raken. Gebruik de netwerkbussen nooit samen met ISDN- en RJ11-stekkers. Voor het aansluiten van de netwerkstekkers geldt: De afscherming van een netwerkkabels moet altijd worden verbonden met de schermaansluiting van de netwerkstekker. Meer aanwijzingen voor het aansluiten van de netwerkstekkers vindt u in de documentatie van de desbetreffende netwerkstekker. 22 Speedwire-TI-nl-10 Technische informatie

23 SMA Solar Technology AG 4 Grondbeginselen voor de planning van een PV-installatie met Speedwire 4 Grondbeginselen voor de planning van een PV-installatie met Speedwire 4.1 Keuze van de topologie Een belangrijk voordeel van Speedwire is de flexibele netwerkopbouw. De keuze van de optimale topologie is gebaseerd op de gekozen Speedwire-apparaten en hun ruimtelijke rangschikking binnen de installatie. Hierbij mogen de maximaal toegestane kabellengtes tussen de Speedwire-apparaten niet worden overschreden (zie hoofdstuk "Maximale kabellengtes (end-to-end links)", pagina 11). Als de kabellengtes worden overschreden, dan moeten er mediaconverters naar glasvezel worden gebruikt (zie hoofdstuk "Boomtopologie", pagina 25). De opbouw van het Speedwire-netwerk kan naar keuze met de volgende topologieën gerealiseerd worden: lijntopologie (zie hoofdstuk 4.1.1, pagina 23) stertopologie (zie hoofdstuk 4.1.2, pagina 24) boomtopologie (zie hoofdstuk 4.1.3, pagina 25) Lijntopologie Voorwaarde: De omvormers moeten zijn voorzien van Speedwire-interfaces met elk 2 netwerkbussen. Voor de einddeelnemer van een lijntopologie is 1 netwerkbus voldoende. Afbeelding 8: Lijntopologie met Cluster Controller (voorbeeld) Technische informatie Speedwire-TI-nl-10 23

24 4 Grondbeginselen voor de planning van een PV-installatie met Speedwire SMA Solar Technology AG Stertopologie Afbeelding 9: Stertopologie (voorbeeld) 24 Speedwire-TI-nl-10 Technische informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Bedieningshandleiding SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL SB30-50TL-21-BE-nl-11 Versie 1.1 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Bedieningshandleiding SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-nl-13 98-108900.03 Versie 1.3 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG

Nadere informatie

OpenCom X320. Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing

OpenCom X320. Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing OpenCom X320 Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij Aastra DeTeWe Hartelijk bedankt dat u voor een product van Aastra DeTeWe hebt gekozen. Ons product staat voor zeer hoge kwaliteit,

Nadere informatie

Cebeo I 2012-2013 Selectiegids datacom

Cebeo I 2012-2013 Selectiegids datacom Cebeo I 2012-2013 Selectiegids datacom GESTRUCTUREERDE BEKABELING I DATAKASTEN EN TOEBEHOREN I UPS I TESTING Elektrotechnisch materiaal, technische oplossingen & diensten. www.cebeo.be 2 Cebeo I Selectiegids

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen

Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij Proximus Hartelijk dank dat uw keuze op een product van Proximus is gevallen. Ons product staat voor de hoogste kwaliteitseisen,

Nadere informatie

OpenCom 100 OpenCom 130, 131, 150: Montage en in gebruik nemen

OpenCom 100 OpenCom 130, 131, 150: Montage en in gebruik nemen OpenCom 100 OpenCom 130, 131, 150: Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij DeTeWe Hartelijk bedankt dat u voor een product van DeTeWe hebt gekozen. Ons product staat voor zeer hoge kwaliteit,

Nadere informatie

Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP. tiptel

Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP. tiptel Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP (NL) tiptel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Richtlijnen... 4 Inhoud van de levering... 5 Systeemvereisten... 5 Richtlijnen

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

devolo dlan 200 AV USB extender

devolo dlan 200 AV USB extender devolo dlan 200 AV USB extender 2010 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen.

Nadere informatie

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

Conettix Ethernet-Übertragungsmodul

Conettix Ethernet-Übertragungsmodul Conettix Ethernet-Übertragungsmodul B426 nl Installatie- en bedieningshandleiding Conettix Ethernet-Übertragungsmodul Inhoud nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 2 Inleiding 5 2.1 Over de documentatie 5

Nadere informatie

Belgacom Forum 5050. In gebruik nemen en onderhoud. Gebruiksaanwijzing

Belgacom Forum 5050. In gebruik nemen en onderhoud. Gebruiksaanwijzing Belgacom Forum 5050 In gebruik nemen en onderhoud Gebruiksaanwijzing Welkom bij Belgacom Hartelijk dank dat uw keuze op een product van Belgacom is gevallen. Ons product staat voor de hoogste kwaliteitseisen,

Nadere informatie

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4

Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Gebruiks- en installatiehandboek SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek geldt voor omvormers voor zonne-energie met modelaanduiding SOL10.0-1TR3-E4 SOL11.0-1TR3-E4 Dit handboek kan op elk moment

Nadere informatie

One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013

One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013 One van KPN Dienstbeschrijving Office Access Release 10.1 Juni 2013 One Release 10.1 juni 2013 Inhoudsopga ve 1 Inleiding... 3 1.1 Positie van Office Access binnen de One-dienstverlening... 4 1.2 Functionele

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

PCTV Systems DistanTV

PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV PCTV Systems DistanTV Gebruikershandboek NL juli 2009 2008-2009 PCTV Systems S.à r.l. Alle rechten voorbehouden Niets uit dit Handboek mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

Nadere informatie

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation devolo dlan 1200+ WiFi ac 2014 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging

Nadere informatie

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0. n Gebruiksaanwijzing. Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 n Gebruiksaanwijzing Inverter voor netstroomgekoppelde fotovoltaïsche installaties 4,046,0077,NL 0/00 0 Geachte lezer, n Inleiding Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen

Nadere informatie

XL Transceiver installatie handleiding

XL Transceiver installatie handleiding XL Transceiver installatie handleiding Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl Technische gegevens van de AlphaCom XL transceiver:

Nadere informatie

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy GE Digital Energy Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten GE-publicatiecode: GET-20009 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Nadere informatie

NetworX NX-570. Installatie- en programmeer Handleiding. ISDN communicatie module AL1 & AL2 geschikt voor Up- en downloading. Handleiding NX-570

NetworX NX-570. Installatie- en programmeer Handleiding. ISDN communicatie module AL1 & AL2 geschikt voor Up- en downloading. Handleiding NX-570 NetworX NX-570 ISDN communicatie module AL1 & AL2 geschikt voor Up- en downloading Installatie- en programmeer Handleiding juni 2006 NP0093.5 1-6-2006 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek 0 Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek P/N 9-14986 (NL) REV 01 ISS 16FEB15 Copyright 2015 UTC Fire & Security en SenseTek B.V. Alle rechten voorbehouden. Contactgegevens Zie

Nadere informatie

Symbol. Zonnestroom omvormer. Gebruikshandleiding. Pagina 1 van 34 SITOP Solar 11/2003, versie NL1.0

Symbol. Zonnestroom omvormer. Gebruikshandleiding. Pagina 1 van 34 SITOP Solar 11/2003, versie NL1.0 Symbol Zonnestroom omvormer Gebruikshandleiding Pagina 1 van 34, versie NL1.0 De verspreiding en de reproductie van dit document of het gebruik ende openbaar making van de inhoud ervan zijn niet toegelaten

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Internet Plus

Dienstbeschrijving Internet Plus Dienstbeschrijving Internet Plus Inhoudsopgave 1 Internet plus 3 1.1 Dienstbeschrijving 3 1.2 Doelgroep 3 2 Opbouw van internet plus 4 2.1 Toegang tot het netwerk: cable access 4 2.2 Internet plus varianten

Nadere informatie

Draadloze G. router. Handleiding F5D7230-4

Draadloze G. router. Handleiding F5D7230-4 Draadloze G router Handleiding F5D7230-4 Inhoud 1. Inleiding... 1 Voordelen van een netwerk in uw woning... 1 Voordelen van een draadloos netwerk... 1 De ideale plaats voor uw router... 2 2. Productoverzicht...

Nadere informatie

industrial ethernet R.A.Hulsebos

industrial ethernet R.A.Hulsebos industrial ethernet industrial ethernet R.A.Hulsebos Inhoud 1. Dertig jaar Ethernet 13 1.1 Still going strong 13 1.2 Richting industrieel gebruik 13 1.3 Positie van Ethernet ten opzichte van veldbussen

Nadere informatie

Handleiding verbeteren internetsnelheid. Bij hoge snelheid internetproducten

Handleiding verbeteren internetsnelheid. Bij hoge snelheid internetproducten Handleiding verbeteren internetsnelheid Bij hoge snelheid internetproducten Welkom Met deze handleiding leggen wij u uit hoe u de snelheid van uw internetverbinding optimaal kunt gebruiken. Komt u er

Nadere informatie

Producthandboek ise smart connect KNX Sonos Bestelnr. 1-0001-002 Geldig voor applicatiesoftware versie 2.1

Producthandboek ise smart connect KNX Sonos Bestelnr. 1-0001-002 Geldig voor applicatiesoftware versie 2.1 Productdocumentatie Versie van de documentatie: 12.12.2014 Afdruk: 22.12.2014 Producthandboek ise smart connect KNX Sonos Bestelnr. 1-0001-002 Geldig voor applicatiesoftware versie 2.1 Producthandboek

Nadere informatie