d-color d-color Code:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "d-color d-color Code: 572505"

Transcriptie

1 d-color MF652/d-COLOR MF752 Code:

2 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, Ivrea (ITALY) Copyright 2012, Olivetti Alle rechten voorbehouden Het merk dat op het product is aangebrachtgeeft aan dat het product voldoet aan defundamentele kwaliteitsvereisten. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het in dezehandleiding beschreven product aan te brengen. ENERGY STAR is een U.S. geregistreerd merk. Het ENERGY STAR programma is een energiebesparingsplan geïntroduceerd door de United StatesEnvironmental Protection Agency in antwoord op de milieuproblematiek en met als doel bevordering van deontwikkeling en het gebruik van meer energie-efficiënte kantoorapparatuur. Gelieve rekening te houden met het feit dat de volgende omstandigheden bovengenoemde conformiteit evenals deproductkenmerken niet meer gegarandeerd zijn: verkeerde elektrische stroomvoorziening; verkeerde installatie, verkeerd of onheus gebruik of in ieder geval gebruik waarbij geen rekening wordtgehouden met de aanwijzingen in de bij het product geleverde handleiding; vervangen van originele componenten of accessoires door een ander type dat niet goedgekeurd is door deconstructeur, of uitgevoerd door onbevoegd personeel. Alle rechten voorbehouden. Niets van dit materiaal mag worden verveelvoudigd ofovergedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch,inclusief fotokopieën, opname of door middel van enig systeem voor het opslaan enopvragen van gegevens, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deuitgever.

3 Belangrijk! Vanwege wijzigingen in de specificatie van de gebruikersinterface, kunnen de afbeeldingen van de gebruikersinterface die in de handleidingen zijn weergegeven, iets verschillen van de beschrijvingen. De knoppen "Annul.", "OK", "Sluit", "Ja" en "Nee" zijn vervangen door pictogrammen en de beschrijvende tekst kan nog steeds de woorden "Annul.", "OK", "Sluit", "Ja" en "Nee" bevatten. Vorig ontwerp: Nieuw ontwerp:

4

5 Inhoud 1 Web Connection Web Connection Besturingsomgeving Bewerkingen die vereist zijn voor het gebruik van Web Connection 2.1 De instellingen voor de netwerkomgeving configureren Overzicht Een IP-adres toewijzen Het IP-adres bevestigen webbrowser bevestigen Basisgebruik 3.1 Toegang Opmaak van het venster Web Connection Aanmeldingsmethoden Aanmeldingsscherm Aanmeldingsmodus Schakelen tussen aanmeldingsmodi Aanmelden bij de beheerderfunctie Aanmelden in de gebruikersmodus Overzicht van de gebruikersfunctie Hoofdmenu Elke modus in de gebruikersmodus [Information] [Job] [Box] [Direct Print] [Store Address] [Customize] De functie Help gebruiken De online Help gebruiken De betekenis van de instelling weergeven in het pop-upvenster De wizard gebruiken bij het configureren van de functie-instellingen Het gebruik van Web Connection beperken basisinformatie van deze machine configureren 4.1 Informatie van deze machine registreren Ondersteuningsinformatie registreren Datum en tijd instellen voor de machine De instellingen handmatig configureren De instellingen automatisch configureren met NTP De netwerkinstellingen van deze machine configureren 5.1 De IPv4-omgeving gebruiken Overzicht Een IP-adres toewijzen De DNS-server die door deze machine is gebruikt, registreren De hostnaam registreren De domeinnaam registreren De IPv6-omgeving gebruiken Gebruiken in de IPX-omgeving d-color MF752/652 Inhoud-1

6 5.4 Deze machine weergeven op het netwerkoverzicht De netwerkfoutcode weergeven De gebruiksomgeving van Web Connection 6.1 De communicatie coderen met Web Connection Het beheerderswachtwoord wijzigen Het basisscherm aanpassen De tijd tot het automatisch afmelden wijzigen voor de flashweergave configureren voor flashweergave configureren De flashweergave beperken De scanomgeving configureren 7.1 De omgeving Scan to configureren Overzicht Basisinstellingen configureren voor Scan to Werken met SSL/TLS-communicatie Werken met de SMTP-authenticatie Werken met POP voor SMTP-authenticatie Werken met S/MIME De SMB-verzendomgeving configureren Overzicht Basisinstellingen voor de SMB-afdruk configureren Werken met de WINS-server Werken met de direct hosting SMB service De naam omzetten met LLMNR Werken in de DFS-omgeving De FTP-verzendomgeving configureren Overzicht Basisinstellingen voor de FTP-afdruk configureren Werken met de proxyserver De WebDAV-verzendomgeving configureren Overzicht Basisinstellingen voor de WebDAV-afdruk configureren Werken met de proxyserver Werken met SSL-communicatie De WS-scanomgeving configureren Overzicht De basisinstellingen configureren voor de WS scan-verzending Werken met de proxyserver Werken met SSL-communicatie De TWAIN-scanomgeving configureren Overzicht De basisinstellingen configureren voor de TWAIN scan De vergrendelingstijd voor het bedieningspaneel wijzigen Een bestemming zoeken met de LDAP-server Overzicht Basisinstellingen voor LDAP-zoeken configureren Werken met SSL-communicatie De afdrukomgeving configureren 8.1 De LPR-afdrukomgeving configureren Overzicht LPD inschakelen De Port9100-afdrukomgeving configureren Overzicht RAW-poortnummer wijzigen Inhoud-2 d-color MF752/652

7 8.3 De SMB-afdrukomgeving configureren Overzicht Basisinstellingen voor de SMB-afdruk configureren Werken met de WINS-server Werken met de direct hosting SMB service De naam omzetten met LLMNR De IPP-afdrukomgeving configureren Overzicht Basisinstellingen voor de IPP-afdruk configureren Werken met de IPP-authenticatie Communiceren via SSL (IPPS) De WS-afdrukomgeving configureren Overzicht Basisinstellingen voor de WS-afdruk configureren Werken met de proxyserver Werken met SSL-communicatie De Bonjour-afdrukomgeving configureren De Apple Talk-afdrukomgeving configureren De NetWare-afdrukomgeving configureren Overzicht In de externe printermodus met NetWare 4.x Bindery-emulatie In de afdrukservermodus met NetWare 4.x Bindery-emulatie In externe printermodus NetWare 4.x (NDS) In de printerservermodus van NetWare 4.x/5.x/6 (NDS) Voor gedistribueerde afdrukservice van NetWare 5.x/6 Novell (NDPS) De omgeving voor het afdrukken via een Bluetooth-compatibel apparaat configureren De standaard afdrukinstellingen voor deze machine opgeven De standaard afdrukinstellingen opgeven De standaard PCL-afdrukinstellingen opgeven De standaard PS-afdrukinstellingen opgeven De standaard TIFF-afdrukinstellingen opgeven Beveiligingsinstellingen configureren voor XPS- of OOXML-afdruk De standaard OOXML-afdrukinstellingen configureren De standaard combinatie-instellingen configureren De tijd voor de time-out opgeven via de interface Gebruikers verhinderen om apparaatinformatie te verkrijgen via het gebruik van een wachtwoord De netwerkfaxomgeving configureren 9.1 Basisfaxinstellingen configureren De lijngebruikinstellingen configureren Verbindingsinstellingen configureren voor de PBX-omgeving De afzenderinformatie registreren Bewerkingen opgeven bij het verzenden en ontvangen van een fax Opgeven hoe de informatie voor de afzendernaam/ontvangst moet worden afgedrukt De afdrukinstellingen wijzigen wanneer een fax wordt ontvangen De stempelinstelling annuleren bij het verzenden van een fax De afbeeldingskwaliteit aanpassen afhankelijk van de resolutie van een ontvangen fax Nuttige verzend- en ontvangstfuncties opgeven De faxfuncties inschakelen/uitschakelen De functie Closed Network RX gebruiken De functie Fax Retransmit gebruiken De functie Verplicht geheugen RX gebruiken De functie Doorsturen TX gebruiken Met de functie PC-Fax RX De TSI Routing-functie gebruiken PC-Fax verzending beperken d-color MF752/652 Inhoud-3

8 9.4 Een extra lijn gebruiken Afdrukomstandigheden voor het faxrapport opgeven De netwerkfaxomgeving configureren 10.1 De internetfaxomgeving configureren Overzicht De basisinstellingen configureren voor het verzenden en ontvangen van een Internetfax Een faxontvangst controleren De ontvangstmogelijkheid van deze machine opgeven De instelling configureren van het standaard compressietype voor verzending in zwart-wit De instelling configureren van het standaard compressietype voor verzending in kleur Werken met SSL/TLS-communicatie Werken met de SMTP-authenticatie Werken met POP voor SMTP-authenticatie De IP-adresfaxomgeving configureren Overzicht Basisinstellingen configureren voor het verzenden en ontvangen van faxen met IP-adresfax De instelling configureren van het standaard compressietype voor verzending in zwart-wit De instelling configureren van het standaard compressietype voor verzending in kleur Gebruikersboxomgeving configureren 11.1 Een gebruikersbox maken en bewerken Een gebruikersbox maken De gebruikersboxinstellingen wijzigen Een systeemgebruikersbox maken en bewerken Een Bulletin Board gebruikersbox maken Een relay-gebruikersbox maken Een Annotatie gebruikersbox maken Bulletin Board User Box wijzigen Relay-gebruikersbox wijzigen Annotation User Box wijzigen Gebruikersboxomgeving configureren Het maximale aantal gebruikersboxen opgeven Alle lege gebruikersboxen verwijderen Bestanden automatisch verwijderen uit een gebruikersbox Opgeven hoe een bestand moet worden verwerkt na het afdrukken of verzenden Systeem gebruikersboxomgeving configureren Alle beveiligde documenten verwijderen Bestanden automatisch verwijderen uit een systeemgebruikersbox Bewerkingen opgeven van afgedrukte ID & afdrukken-documenten De instellingen voor het USB-geheugenapparaat configureren Het registreren/wijzigen van een gebruikersbox door de gebruiker uitschakelen Het gebruik van dit apparaat beperken voor gebruikers 12.1 Overzicht gebruikersauthenticatie en gebruikersregistratie Gebruikersauthenticatie Gebruikersregistratie Gebruikersauthenticatie en gebruikersbeheer combineren De MFP-authenticatie gebruiken Overzicht Basisinstellingen voor de gebruikersauthenticatie configureren De functie Gebruikersregistratie gebruiken Overzicht Basis gebruikersregistratie-instellingen configureren Inhoud-4 d-color MF752/652

9 12.4 De Active Directory-authenticatie gebruiken Overzicht Basisinstellingen voor de Active Directory-authenticatie configureren Verzenden naar uw computer (Scan to Home) De enkele aanmelding gebruiken De NTLM-authenticatie gebruiken Overzicht Basisinstellingen voor de NTLM-authenticatie configureren Werken met de WINS-server Werken met de direct hosting SMB service De LDAP-authenticatie gebruiken Overzicht Basisinstellingen voor de LDAP-authenticatie configureren Werken met SSL-communicatie NDS over IPX-authenticatie installeren Overzicht Basisinstellingen configureren voor de NDS over IPX-authenticatie NDS over TCP/IP-authenticatie gebruiken Overzicht Basisinstellingen configureren voor de NDS over TCP/IP-authenticatie Verzenden naar uw adres (Scan to Me) Een eenmalige aanmeldingsomgeving bouwen voor de SMB-verzending Privileges instellen om de functies van deze machine te gebruiken per gebruiker of account Beschikbare functies beperken op gebruiker of account De standaardinstelling voor functiemachtigingen opgeven wanneer de externe serverauthenticatie wordt gebruikt Beschikbare functies voor openbare gebruikers beperken Het maximale aantal kopieën per gebruiker of account beheren Toegang tot bestemmingen voor elke gebruiker beperken Methoden om de toegang tot bestemmingen te beperken Beheer op basis van het toegelaten referentieniveau Access Allowed Level Het toegelaten toegangsniveau instellen Beheer op basis van de referentie toegelaten groep Referentie toegelaten groep Een toegelaten referentiegroep toewijzen Het toegelaten toegangsniveau van de toegelaten groep voor beheer combineren Het toegelaten toegangsniveau van de toegelaten referentiegroep combineren Een toegelaten toegangsniveau en toegelaten referentiegroep tegelijk instellen Het weergavepatroon van de functietoetsen wijzigen per gebruiker of account Overzicht Het wijzigen van het weergavepatroon van de functietoetsen per gebruiker of account toestaan Het weergavepatroon van de functietoetsen selecteren per gebruiker Het weergavepatroon van de functietoetsen selecteren per account De bewerkingen van de functie ID & afdrukken opgeven Algemene instellingen configureren bij het gebruik van de authenticatiefunctie Afdrukopdrachten zonder authenticatiegegevens beperken Afdrukken zonder wachtwoord (snelle authenticatie voor afdruk) Overzicht De functie Snelle authenticatie voor afdruk toestaan De server voor Snelle authenticatie voor afdruk registreren Werken met SSL-communicatie Werken met de authenticatie-eenheid Bewerkingen instellen van de authenticatie-eenheid Authenticatie-eenheid (IC-kaarttype) Authenticatie-eenheid (Biometrisch type) d-color MF752/652 Inhoud-5

10 Authenticeren in de LDAP-server met de authenticatiekaart (LDAP-IC-kaartauthenticatie) Overzicht Basisinstellingen voor de LDAP-IC-kaartauthenticatie configureren Werken met SSL-communicatie De authenticatiekaart-id opnemen in de tellerinformatie van deze machine De beveiliging versterken 13.1 Een certificaat maken voor deze machine om te communiceren via SSL Overzicht Het certificaat gebruiken dat bij de levering is gecertificeerd Zelf een certificaat maken De certificeringsinstantie aanvragen voor het verstrekken van een certificaat De certificaten voor deze machine beheren Verschillende certificaten gebruiken, afhankelijk van de toepassing Een certificaat exporteren Een certificaat importeren Een certificaat verwijderen De instellingen voor de certificaatverificatie configureren Een certificaat voor peer controleren Externe certificaten die worden gebruikt voor het valideren van de ketting, worden geïmporteerd Types externe certificaten die kunnen worden geïmporteerd Hoe importeren Gebruikerscertificaten automatisch registreren op deze machine De toegang tot deze machine beheren via het IP-adres IPsec-communicatie gebruiken IEEE802.1x-authenticatie gebruiken Gegevens verzenden naar de geauthenticeerde gedeelde map (Scan to Authorized Folder) Scan to Authorized Folder De directe invoer van adressen beperken Het gebruik van de gebruiker van registratie/wijziging uitschakelen Werken met de kopieerbeveiligingsfunctie Het bewerkingslogboek van het bedieningspaneel opslaan De machinestatus beheren 14.1 Het machinevermogen beheren voor energiebesparing De voedingstoets/energiebesparingsfunctie instellen Naar de spaarstandmodus schakelen op een opgegeven tijdstip (weektimer) De zomertijdinstellingen configureren De omgeving van het bedieningspaneel aanpassen Een functie wijzigen die moet worden toegewezen aan een toets Register Functies selecteren die in het hoofdmenu moeten worden geschikt Het thema van het hoofdmenu wijzigen Functietoetsen selecteren die op het hoofdscherm moeten worden weergegeven (een weergavepatroon gebruiken) Functietoetsen selecteren die op het hoofdscherm moeten worden weergegeven (individuele specificatie) Overzicht Laat de wijziging van functietoetsen toe in elke modus De functietoetsen wijzigen in de kopieermodus Functietoetsen wijzigen in de fax/scanmodus Hiermee kunt u de weergavetaal op het tiptoetsscherm wijzigen De machinestatus melden via Overzicht De instellingen voor het melden van de machinestatus configureren Inhoud-6 d-color MF752/652

11 14.5 De machineteller melden via Overzicht De instellingen voor de tellermelding configureren De machine beheren via SNMP Overzicht De instellingen voor het gebruik van SNMP configureren De printerinformatie controleren De teller van deze machine controleren De ROM-versie controleren De instelinformatie beheren De instelinformatie voor deze machine schrijven (importeren) Types informatie die kunnen worden geïmporteerd Hoe importeren De instelinformatie van deze machine opslaan (exporteren) Types informatie die kunnen worden geëxporteerd De gegevens exporteren De netwerkinstellingen opnieuw instellen De netwerkinterface opnieuw opstarten Alle adresgegevens verwijderen Opdrachtlogboeken uitvoeren Vereiste bewerkingen voor het gebruik van deze functie Opdrachtlogboeken downloaden De gebruiksomgeving voor deze machine instellen Standaardinstellingen tegelijk voor Normaal display en Vergroot display te configureren De actie instellen voor het schakelen van het display naar Vergroot display De standaardmethode configureren voor de weergave van bestemmingen De instellingen voor het detecteren van het origineelformaat configureren De standaardnaam van het scangegevensbestand wijzigen Een voorbeeld weergeven van het origineel dat wordt gescand in real time Een stempel afdrukken op lege pagina's De voorwaarden voor het overslaan van opdrachten instellen De verwerkingsnauwkeurigheid van Omtreklijn PDF instellen Het verzenden van de gebruiksfrequentie van de machine of informatie over de functie-instellingen toestaan Een geavanceerde functie gebruiken door de licentie te registreren De aanvraagcode verschaffen De geavanceerde functie inschakelen De functie inschakelen met de functie- en licentiecodes De functie inschakelen met het tokennummer De firmware van deze machine bijwerken Overzicht Voorbereiden op het downloaden van firmware De firmware automatisch bijwerken op het opgegeven tijdstip De firmware handmatig bijwerken Verschillende types informatie registreren 15.1 Adresboeken registreren adres registreren Een FTP-bestemming registreren Een SMB-bestemming registreren Een WebDAV-bestemming registreren Een gebruikersbox registreren Een faxadres registreren Een internetfaxadres registreren Een IP-adresfaxbestemming registreren Een groep registreren d-color MF752/652 Inhoud-7

12 15.3 Een programma registreren Een adresprogramma registreren Een FTP-programma registreren Een SMB-programma registreren Een WebDAV-programma registreren Een gebruikersboxprogramma registreren Een faxadresprogramma registreren Een internetfax-adresprogramma registreren Een IP-adresfaxprogramma registreren Een groepprogramma registreren Een programma zonder bestemming registreren De instellingen voor de fax/scanverzendingsopties configureren Een tijdelijke snelkiesbestemming registreren Het onderwerp en de tekst van een registreren Het onderwerp registreren De tekst registreren Een voorvoegsel en achtervoegsel van elke bestemming registreren De informatie die aan de koptekst/voettekst moet worden toegevoegd, registreren Een lettertype/macro toevoegen Een papiernaam en papiertype registreren Data Management Utility gebruiken Data Management Utility Tegen kopiëren beveiligde gegevens beheren De stempelgegevens beheren De lettertype/macrogegevens beheren Koppelen met externe toepassing 16.1 Koppelen via TCP-socket Overzicht De standaard TCP-socketinstellingen configureren Werken met SSL-communicatie Koppelen via OpenAPI Overzicht Basis-OpenAPI-instellingen configureren Werken met SSL-communicatie De FTP-server van de machine gebruiken voor de koppeling Overzicht De FTP-serverinstellingen configureren De WebDAV-server van de machine gebruiken voor de koppeling Overzicht De WebDAV-serverinstellingen configureren Werken met SSL-communicatie De koppeling met de toepassing opheffen Koppelen met de gedistribueerde scanserver Overzicht Gedistribueerd scanbeheer inschakelen Het uploaden van inhoud naar deze machine toestaan Koppelen met het externe diagnosesysteem Een proxyserver die wordt gebruikt voor externe diagnose registreren Het ophalen van de machineteller toestaan De bedrijfsstatus van de machine verzenden Het lezen en schrijven van informatie over de machineinstelling lezen en schrijven Koppelen met de faxserver Overzicht Toepassingen registreren Sjablonen toepassingsinstelling Koppelen met de faxserver met communicatie in opmaak Inhoud-8 d-color MF752/652

13 16.10 Het bedieningspaneel van de machine gebruiken Overzicht Werken met de gespecialiseerde software De machine rechtstreeks openen van de instelknoppen (Beheerderinstelling) [Beheerderinstelling] [Netwerkinstelling] [TCP/IP instelling] [IPv4-inst.] [IPv6-instellingen] [DNS-host] [DNS-domein] [DNS-serverinst. (IPv4)] [DNS-serverinst. (IPv6)] [IPsecinstellingen] [IKE-instellingen] [IPsecSA-instellingen] [Peer] [Protocolinst.] [IPsec inschakelen] [Communicatiecontrole] [IP permissie instellingen] [IP afwijzing instellingen] [RAW poortnummer] [LLMNR-instelling] [NetWare instelling] [IPX-instelling] [NetWare-afdrukinstellingen] [Gebruikersauth. instelling (NDS)] [http-serverinstellingen] [FTP instelling] [FTP TX-instel.] [FTP-serverinstellingen] [SMB instelling] [Clientinstellingen] [Afdrukinstellingen] [WINS-instelling] [Instelling Direct hosting] [LDAP instelling] [ instelling] [ TX (SMTP)] [ RX (POP)] [S/MIME communicatieinstelling] [SNMP instelling] [AppleTalk instelling] [Bonjourinstellingen] [TCP-socketinstellingen] [Netwerkfaxinstellingen] [ netwerkfaxfuncties] [SMTP TXinstellingen] [SMTP RXinstellingen] [WebDAV-instellingen] [WebDAV Clientinstellingen] [WebDAV-serverinstellingen] [Proxy-instellingen externe diagnose] [DPWS-instellingen] [DPWS algemene instellingen] [DPWS-uitbreidingsinstellingen] [Printerinstellingen] [Scannerinstellingen] [Gedistribueerde scaninstellingen] [SSDP instellingen] [Detailinstelling] d-color MF752/652 Inhoud-9

14 [Apparaat instellen] [Tijd aanpassing instelling] [Status melding instelling] [Instelling totaalteller melding] [PING bevestiging] [SLP instelling] [LPD instelling] [Prefix/Suffix instelling] [Weergave-instelling foutcode] [IEEE802.1x authenticatie-instellingen] [Webbrowser-instelling] [Bluetooth-instelling] [ enkele aanmelding] [IWS-instellingen] [ Remote Panel] [Serverinstellingen] ([ Remote Panel]) [Clientinstellingen] ([ Remote Panel]) [Internet ISW-instellingen] Index 18.1 Index op item Index op knop Inhoud-10 d-color MF752/652

15 1 Web Connection

16

17 1 1 Web Connection Web Connection Web Connection is een ingebouwd hulpprogramma voor het beheer. Door een webbrowser op uw computer te gebruiken, kunt u de status van deze machine gewoon bevestigen en de verschillende machine-instellingen configureren. Hoewel de tekeninvoer, zoals de adresinvoer en de netwerkinstelling, een moeilijk proces is via het tiptoetsscherm. Dit is gemakkelijker als u de computer gebruikt. Besturingsomgeving Item Netwerk Webbrowser Flash Player Specificaties Ethernet (TCP/IP) In Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 Microsoft Internet Explorer 6/7/8 /9 Mozilla Firefox 3.5 of hoger Op Mac OS 9.x/Mac OS X Mozilla Firefox 1.0 of hoger Mozilla Firefox 3.5 of hoger Op Linux Mozilla Firefox 3.5 of hoger JavaScript en cookies moeten worden ingeschakeld door uw webbrowser. Adobe Flash Player Invoegtoepassing versie 7.0 of later vereist om de op Flash gebaseerde weergave te selecteren. Invoegtoepassing versie 9.0 of later is vereist om het hulpprogramma voor gegevensbeheer te gebruiken (beheer lettertype/macrogegevens). d-color MF752/

18 1 1-4 d-color MF752/652

19 2 Bewerkingen die vereist zijn voor het gebruik van Web Connection

20

21 2.1 De instellingen voor de netwerkomgeving configureren 2 2 Bewerkingen die vereist zijn voor het gebruik van Web Connection 2.1 De instellingen voor de netwerkomgeving configureren Overzicht Om deze machine te verbinden met het netwerk (TCP/IP), volgt u de onderstaande procedure om de instellingen te configureren. 1 Een IP-adres toekennen aan deze machine % Als deze machine een vast IP-adres heeft, voert u het IP-adres, het subnetmasker en de standaard gateway in. Raadpleeg pagina 2-3 voor meer informatie. % Om het IP-adres van de machine automatisch te verkrijgen via DHCP, schakelt u de functie Auto ophalen in om automatisch een IP-adres te verkrijgen via DHCP (standaard: ingeschakeld). Raadpleeg pagina 2-3 voor meer informatie. % Raadpleeg pagina 5-8 voor details over de manier waarop deze machine moet worden gebruikt in de IPv6-omgeving. 2 Het IP-adres dat aan deze machine is toegewezen bevestigen % Wanneer u Web Connection opent, hebt u het IP-adres van deze machine nodig. Zie pagina 2-4 voor de procedure voor de IP-adresbevestiging. OPMERKING Om de gewijzigde netwerkinstellingen in te schakelen, schakelt u de hoofdvoeding van de machine uit en opnieuw in. Wanneer u deze machine opnieuw opstart, schakelt u de hoofdvoeding uit en opnieuw in na minstens 10 seconden. Als u dat niet doet, is het mogelijk dat de machine niet correct werkt. Een IP-adres toewijzen Als deze machine een vast IP-adres heeft, voert u het IP-adres, het subnetmasker en de standaard gatewayadres handmatig in. Druk op het bedieningspaneel op [Toepassing] - [Beheerderinstelling] - [Netwerkinstelling] - [TCP/IP instelling] - [IPv4-inst.] en configureer dan de volgende instelling. d-color MF752/

22 2 De instellingen voor de netwerkomgeving configureren 2.1 [Instelmethode IP-adres] [IP-adres] [Subnet Mask] [Standaard Gateway] Selecteer [Directe invoer] om het IP-adres handmatig in te voeren. Om het IP-adres automatisch te verkrijgen met DHCP, selecteert u [Auto ophalen] en geeft u vervolgens de automatische invoermethode op. [Auto ophalen] wordt standaard opgegeven. Voer het vaste IP-adres in dat aan de machine is toegewezen. Voer het subnetmasker in. Voer de standaard gateway in. Het IP-adres bevestigen Bevestig het IP-adres dat is toegewezen aan deze machine. Wanneer u Web Connection opent, hebt u het IP-adres van deze machine nodig. Selecteer in het bedieningspaneel het item [Toepassing] - [Apparaatinformatie] en bevestig vervolgens het IP-adres van deze machine. 2-4 d-color MF752/652

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel

Netwerkhandleiding. Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Netwerkhandleiding 1 3 4 Een Printerserver gebruiken De printer volgen en configureren Speciale bewerkingen onder Windows Aanhangsel Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt

Nadere informatie

AXIS 1650-gebruikershandleiding

AXIS 1650-gebruikershandleiding AXIS 1650-gebruikershandleiding De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding

Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding Lees dit eerst Handleidingen voor deze printer...11 Specifieke modelinformatie...12 Aanwijzingen voor het lezen van deze handleiding...13 Symbols...13 Voorbereiden

Nadere informatie

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later.

Netwerkcamera. Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Gebruikershandleiding Netwerkcamera Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later. Modellen LNB5220 1505 (V1.0) Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding voor netwerkprinten

Handleiding voor netwerkprinten Handleiding voor netwerkprinten 1 2 3 4 5 6 7 Configuratie van Windows 95/98/Me Configuratie van Windows 2000 Configuratie van Windows XP Configuratie van Windows NT 4.0 Configuratie van NetWare Configuratie

Nadere informatie

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing DX-C200P Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding 1 Voorbereiden voor afdrukken 2 Het printerstuurprogramma instellen 3 Andere afdrukbewerkingen 4 Rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera (PictBridge)

Nadere informatie

AR-M256 AR-M316 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner)

AR-M256 AR-M316 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) INLEIDING VOORDAT U DE NETWERKSCANNERFUNCTIE GEBRUIKT HOE U DE NETWERKSCANNERFUNCTIE GEBRUIKT PROBLEMEN OPLOSSEN

Nadere informatie

hp geïntegreerde webserver hp LaserJet 4345mfp

hp geïntegreerde webserver hp LaserJet 4345mfp gebruik use hp geïntegreerde webserver hp LaserJet 5mfp HP Geïntegreerde webserver Gebruikershandleiding Copyright 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging, bewerking en

Nadere informatie

Instellingen voor Scannen naar e-mail

Instellingen voor Scannen naar e-mail Handleiding Snelle configuratie scanfuncties XE3024NL0-2 In deze handleiding vindt u instructies voor het volgende: Instellingen voor Scannen naar e-mail op pagina 1 Instellingen voor Scannen naar mailbox

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4429-00 NL

Gebruikershandleiding NPD4429-00 NL NPD4429-00 NL Inhoudsopgave Voorwoord Auteursrecht en handelsmerken... 7 Het gebruik van deze gids... 8 Conventies... 8 Productkenmerken... 9 De Epson AcuLaser C1750 Serie.................. 9 Functies...

Nadere informatie

HP LaserJet P3005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding

HP LaserJet P3005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding HP LaserJet P005-serie printers HP geïntegreerde webserver gebruikershandleiding HP geïntegreerde webserver Gebruikershandleiding Copyright 005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvuldiging,

Nadere informatie

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation

Wireless LAN Router AWL-700. Gebruiksaanwijzing. Versie 1.1 Juni 2002. BENQ Corporation Wireless LAN Router AWL-700 Gebruiksaanwijzing Versie 1.1 Juni 2002 Opmerking I Copyright-verklaring Deze handleiding mag niet worden verveelvuldigd in enigerlei vorm noch op enigerlei wijze noch worden

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver Ingebouwde multiprotocol ethernetprintserver en draadloze Ethernet-printserver NETWERKHANDLEIDING In deze Netwerkhandleiding staat handige informatie over netwerkinstellingen bij gebruik van de rother

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Juridische opmerkingen. Over handelsmerken. 2014 KYOCERA Document Solutions Inc.

Juridische opmerkingen. Over handelsmerken. 2014 KYOCERA Document Solutions Inc. Juridische opmerkingen Niet-geautoriseerde reproductie van (een gedeelte van) deze handleiding is verboden. De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd. We kunnen

Nadere informatie

EM4484 Draadloze Internet Camera

EM4484 Draadloze Internet Camera EM4484 Draadloze Internet Camera 2 NEDERLANDS EM4484 Draadloze Internet Camera Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Handleiding Veiligheidsinformatie De volgende veiligheidsmaatregelen moeten altijd zorgvuldig gevolgd worden bij het gebruik van dit toestel. Veiligheid tijdens het bedienen In deze handleiding worden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4751-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4751-01 NL NPD4751-01 NL Inhoudsopgave Voorwoord Auteursrecht en handelsmerken... 7 Het gebruik van deze gids... 8 Conventies... 8 Productkenmerken... 9 Functies... 9 Hoofdstuk 1 Specificaties Specificaties... 11

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6 A-61708_nl Smart Touch gebruiken versie 1.6 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT ESSENTIALS ILO ADVANCED PACK SW http://nl.yourpdfguides.com/dref/883010

Uw gebruiksaanwijzing. HP PROLIANT ESSENTIALS ILO ADVANCED PACK SW http://nl.yourpdfguides.com/dref/883010 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PROLIANT ESSENTIALS ILO ADVANCED PACK SW. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PROLIANT ESSENTIALS

Nadere informatie

Wireless-N breedbandrouter met Storage Link

Wireless-N breedbandrouter met Storage Link GEBRUIKERSHANDLEIDING Wireless-N breedbandrouter met Storage Link Model: WRT160NL Over deze handleiding Over deze handleiding Pictogrambeschrijvingen Als u de gebruikershandleiding leest, kunt u diverse

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282 6444

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2

Gebruikershandleiding. Nederlandse Versie 1.2 Gebruikershandleiding Nederlandse Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Programma introductie...4 2. Voorbereidingen voor bediening...4 2.1 Minimale systeemeisen...4 2.2 evideoclient16 installeren...4 2.3 Netwerk

Nadere informatie

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding

My Net. N900 Central Router. Gebruikershandleiding My Net N900 Central Router Gebruikershandleiding WD -service en -ondersteuning Mocht u tegen een probleem aanlopen, geef ons dan eerst de kans om dit aan te pakken voordat u dit product retourneert. De

Nadere informatie

Network Scanner Tool R3.1

Network Scanner Tool R3.1 Network Scanner Tool R3.1 Handleiding Versie 3.0.04 Handleiding voor Network Scanner Tool i Copyright 2000-2004 door Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling

Nadere informatie

Smart Touch gebruiken

Smart Touch gebruiken A-61770_nl Smart Touch gebruiken versie 1.7 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Linksys E3000 High Performance Wireless-N router

Gebruikershandleiding. Linksys E3000 High Performance Wireless-N router Gebruikershandleiding Linksys E3000 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Productoverzicht 1 Bovenkant......................................................... 1 Achterkant........................................................

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver

NETWERKHANDLEIDING. Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver Ingebouwde multiprotocol Ethernetafdrukserver en draadloze Ethernetafdrukserver NETWERKHANDLEIDING Deze gebruikershandleiding voor het netwerk biedt nuttige informatie over bedrade en draadloze netwerkinstellingen

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie