d-color d-color Code:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "d-color d-color Code: 572505"

Transcriptie

1 d-color MF652/d-COLOR MF752 Code:

2 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, Ivrea (ITALY) Copyright 2012, Olivetti Alle rechten voorbehouden Het merk dat op het product is aangebrachtgeeft aan dat het product voldoet aan defundamentele kwaliteitsvereisten. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het in dezehandleiding beschreven product aan te brengen. ENERGY STAR is een U.S. geregistreerd merk. Het ENERGY STAR programma is een energiebesparingsplan geïntroduceerd door de United StatesEnvironmental Protection Agency in antwoord op de milieuproblematiek en met als doel bevordering van deontwikkeling en het gebruik van meer energie-efficiënte kantoorapparatuur. Gelieve rekening te houden met het feit dat de volgende omstandigheden bovengenoemde conformiteit evenals deproductkenmerken niet meer gegarandeerd zijn: verkeerde elektrische stroomvoorziening; verkeerde installatie, verkeerd of onheus gebruik of in ieder geval gebruik waarbij geen rekening wordtgehouden met de aanwijzingen in de bij het product geleverde handleiding; vervangen van originele componenten of accessoires door een ander type dat niet goedgekeurd is door deconstructeur, of uitgevoerd door onbevoegd personeel. Alle rechten voorbehouden. Niets van dit materiaal mag worden verveelvoudigd ofovergedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch,inclusief fotokopieën, opname of door middel van enig systeem voor het opslaan enopvragen van gegevens, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deuitgever.

3 Belangrijk! Vanwege wijzigingen in de specificatie van de gebruikersinterface, kunnen de afbeeldingen van de gebruikersinterface die in de handleidingen zijn weergegeven, iets verschillen van de beschrijvingen. De knoppen "Annul.", "OK", "Sluit", "Ja" en "Nee" zijn vervangen door pictogrammen en de beschrijvende tekst kan nog steeds de woorden "Annul.", "OK", "Sluit", "Ja" en "Nee" bevatten. Vorig ontwerp: Nieuw ontwerp:

4

5 Inhoud 1 Web Connection Web Connection Besturingsomgeving Bewerkingen die vereist zijn voor het gebruik van Web Connection 2.1 De instellingen voor de netwerkomgeving configureren Overzicht Een IP-adres toewijzen Het IP-adres bevestigen webbrowser bevestigen Basisgebruik 3.1 Toegang Opmaak van het venster Web Connection Aanmeldingsmethoden Aanmeldingsscherm Aanmeldingsmodus Schakelen tussen aanmeldingsmodi Aanmelden bij de beheerderfunctie Aanmelden in de gebruikersmodus Overzicht van de gebruikersfunctie Hoofdmenu Elke modus in de gebruikersmodus [Information] [Job] [Box] [Direct Print] [Store Address] [Customize] De functie Help gebruiken De online Help gebruiken De betekenis van de instelling weergeven in het pop-upvenster De wizard gebruiken bij het configureren van de functie-instellingen Het gebruik van Web Connection beperken basisinformatie van deze machine configureren 4.1 Informatie van deze machine registreren Ondersteuningsinformatie registreren Datum en tijd instellen voor de machine De instellingen handmatig configureren De instellingen automatisch configureren met NTP De netwerkinstellingen van deze machine configureren 5.1 De IPv4-omgeving gebruiken Overzicht Een IP-adres toewijzen De DNS-server die door deze machine is gebruikt, registreren De hostnaam registreren De domeinnaam registreren De IPv6-omgeving gebruiken Gebruiken in de IPX-omgeving d-color MF752/652 Inhoud-1

6 5.4 Deze machine weergeven op het netwerkoverzicht De netwerkfoutcode weergeven De gebruiksomgeving van Web Connection 6.1 De communicatie coderen met Web Connection Het beheerderswachtwoord wijzigen Het basisscherm aanpassen De tijd tot het automatisch afmelden wijzigen voor de flashweergave configureren voor flashweergave configureren De flashweergave beperken De scanomgeving configureren 7.1 De omgeving Scan to configureren Overzicht Basisinstellingen configureren voor Scan to Werken met SSL/TLS-communicatie Werken met de SMTP-authenticatie Werken met POP voor SMTP-authenticatie Werken met S/MIME De SMB-verzendomgeving configureren Overzicht Basisinstellingen voor de SMB-afdruk configureren Werken met de WINS-server Werken met de direct hosting SMB service De naam omzetten met LLMNR Werken in de DFS-omgeving De FTP-verzendomgeving configureren Overzicht Basisinstellingen voor de FTP-afdruk configureren Werken met de proxyserver De WebDAV-verzendomgeving configureren Overzicht Basisinstellingen voor de WebDAV-afdruk configureren Werken met de proxyserver Werken met SSL-communicatie De WS-scanomgeving configureren Overzicht De basisinstellingen configureren voor de WS scan-verzending Werken met de proxyserver Werken met SSL-communicatie De TWAIN-scanomgeving configureren Overzicht De basisinstellingen configureren voor de TWAIN scan De vergrendelingstijd voor het bedieningspaneel wijzigen Een bestemming zoeken met de LDAP-server Overzicht Basisinstellingen voor LDAP-zoeken configureren Werken met SSL-communicatie De afdrukomgeving configureren 8.1 De LPR-afdrukomgeving configureren Overzicht LPD inschakelen De Port9100-afdrukomgeving configureren Overzicht RAW-poortnummer wijzigen Inhoud-2 d-color MF752/652

7 8.3 De SMB-afdrukomgeving configureren Overzicht Basisinstellingen voor de SMB-afdruk configureren Werken met de WINS-server Werken met de direct hosting SMB service De naam omzetten met LLMNR De IPP-afdrukomgeving configureren Overzicht Basisinstellingen voor de IPP-afdruk configureren Werken met de IPP-authenticatie Communiceren via SSL (IPPS) De WS-afdrukomgeving configureren Overzicht Basisinstellingen voor de WS-afdruk configureren Werken met de proxyserver Werken met SSL-communicatie De Bonjour-afdrukomgeving configureren De Apple Talk-afdrukomgeving configureren De NetWare-afdrukomgeving configureren Overzicht In de externe printermodus met NetWare 4.x Bindery-emulatie In de afdrukservermodus met NetWare 4.x Bindery-emulatie In externe printermodus NetWare 4.x (NDS) In de printerservermodus van NetWare 4.x/5.x/6 (NDS) Voor gedistribueerde afdrukservice van NetWare 5.x/6 Novell (NDPS) De omgeving voor het afdrukken via een Bluetooth-compatibel apparaat configureren De standaard afdrukinstellingen voor deze machine opgeven De standaard afdrukinstellingen opgeven De standaard PCL-afdrukinstellingen opgeven De standaard PS-afdrukinstellingen opgeven De standaard TIFF-afdrukinstellingen opgeven Beveiligingsinstellingen configureren voor XPS- of OOXML-afdruk De standaard OOXML-afdrukinstellingen configureren De standaard combinatie-instellingen configureren De tijd voor de time-out opgeven via de interface Gebruikers verhinderen om apparaatinformatie te verkrijgen via het gebruik van een wachtwoord De netwerkfaxomgeving configureren 9.1 Basisfaxinstellingen configureren De lijngebruikinstellingen configureren Verbindingsinstellingen configureren voor de PBX-omgeving De afzenderinformatie registreren Bewerkingen opgeven bij het verzenden en ontvangen van een fax Opgeven hoe de informatie voor de afzendernaam/ontvangst moet worden afgedrukt De afdrukinstellingen wijzigen wanneer een fax wordt ontvangen De stempelinstelling annuleren bij het verzenden van een fax De afbeeldingskwaliteit aanpassen afhankelijk van de resolutie van een ontvangen fax Nuttige verzend- en ontvangstfuncties opgeven De faxfuncties inschakelen/uitschakelen De functie Closed Network RX gebruiken De functie Fax Retransmit gebruiken De functie Verplicht geheugen RX gebruiken De functie Doorsturen TX gebruiken Met de functie PC-Fax RX De TSI Routing-functie gebruiken PC-Fax verzending beperken d-color MF752/652 Inhoud-3

8 9.4 Een extra lijn gebruiken Afdrukomstandigheden voor het faxrapport opgeven De netwerkfaxomgeving configureren 10.1 De internetfaxomgeving configureren Overzicht De basisinstellingen configureren voor het verzenden en ontvangen van een Internetfax Een faxontvangst controleren De ontvangstmogelijkheid van deze machine opgeven De instelling configureren van het standaard compressietype voor verzending in zwart-wit De instelling configureren van het standaard compressietype voor verzending in kleur Werken met SSL/TLS-communicatie Werken met de SMTP-authenticatie Werken met POP voor SMTP-authenticatie De IP-adresfaxomgeving configureren Overzicht Basisinstellingen configureren voor het verzenden en ontvangen van faxen met IP-adresfax De instelling configureren van het standaard compressietype voor verzending in zwart-wit De instelling configureren van het standaard compressietype voor verzending in kleur Gebruikersboxomgeving configureren 11.1 Een gebruikersbox maken en bewerken Een gebruikersbox maken De gebruikersboxinstellingen wijzigen Een systeemgebruikersbox maken en bewerken Een Bulletin Board gebruikersbox maken Een relay-gebruikersbox maken Een Annotatie gebruikersbox maken Bulletin Board User Box wijzigen Relay-gebruikersbox wijzigen Annotation User Box wijzigen Gebruikersboxomgeving configureren Het maximale aantal gebruikersboxen opgeven Alle lege gebruikersboxen verwijderen Bestanden automatisch verwijderen uit een gebruikersbox Opgeven hoe een bestand moet worden verwerkt na het afdrukken of verzenden Systeem gebruikersboxomgeving configureren Alle beveiligde documenten verwijderen Bestanden automatisch verwijderen uit een systeemgebruikersbox Bewerkingen opgeven van afgedrukte ID & afdrukken-documenten De instellingen voor het USB-geheugenapparaat configureren Het registreren/wijzigen van een gebruikersbox door de gebruiker uitschakelen Het gebruik van dit apparaat beperken voor gebruikers 12.1 Overzicht gebruikersauthenticatie en gebruikersregistratie Gebruikersauthenticatie Gebruikersregistratie Gebruikersauthenticatie en gebruikersbeheer combineren De MFP-authenticatie gebruiken Overzicht Basisinstellingen voor de gebruikersauthenticatie configureren De functie Gebruikersregistratie gebruiken Overzicht Basis gebruikersregistratie-instellingen configureren Inhoud-4 d-color MF752/652

9 12.4 De Active Directory-authenticatie gebruiken Overzicht Basisinstellingen voor de Active Directory-authenticatie configureren Verzenden naar uw computer (Scan to Home) De enkele aanmelding gebruiken De NTLM-authenticatie gebruiken Overzicht Basisinstellingen voor de NTLM-authenticatie configureren Werken met de WINS-server Werken met de direct hosting SMB service De LDAP-authenticatie gebruiken Overzicht Basisinstellingen voor de LDAP-authenticatie configureren Werken met SSL-communicatie NDS over IPX-authenticatie installeren Overzicht Basisinstellingen configureren voor de NDS over IPX-authenticatie NDS over TCP/IP-authenticatie gebruiken Overzicht Basisinstellingen configureren voor de NDS over TCP/IP-authenticatie Verzenden naar uw adres (Scan to Me) Een eenmalige aanmeldingsomgeving bouwen voor de SMB-verzending Privileges instellen om de functies van deze machine te gebruiken per gebruiker of account Beschikbare functies beperken op gebruiker of account De standaardinstelling voor functiemachtigingen opgeven wanneer de externe serverauthenticatie wordt gebruikt Beschikbare functies voor openbare gebruikers beperken Het maximale aantal kopieën per gebruiker of account beheren Toegang tot bestemmingen voor elke gebruiker beperken Methoden om de toegang tot bestemmingen te beperken Beheer op basis van het toegelaten referentieniveau Access Allowed Level Het toegelaten toegangsniveau instellen Beheer op basis van de referentie toegelaten groep Referentie toegelaten groep Een toegelaten referentiegroep toewijzen Het toegelaten toegangsniveau van de toegelaten groep voor beheer combineren Het toegelaten toegangsniveau van de toegelaten referentiegroep combineren Een toegelaten toegangsniveau en toegelaten referentiegroep tegelijk instellen Het weergavepatroon van de functietoetsen wijzigen per gebruiker of account Overzicht Het wijzigen van het weergavepatroon van de functietoetsen per gebruiker of account toestaan Het weergavepatroon van de functietoetsen selecteren per gebruiker Het weergavepatroon van de functietoetsen selecteren per account De bewerkingen van de functie ID & afdrukken opgeven Algemene instellingen configureren bij het gebruik van de authenticatiefunctie Afdrukopdrachten zonder authenticatiegegevens beperken Afdrukken zonder wachtwoord (snelle authenticatie voor afdruk) Overzicht De functie Snelle authenticatie voor afdruk toestaan De server voor Snelle authenticatie voor afdruk registreren Werken met SSL-communicatie Werken met de authenticatie-eenheid Bewerkingen instellen van de authenticatie-eenheid Authenticatie-eenheid (IC-kaarttype) Authenticatie-eenheid (Biometrisch type) d-color MF752/652 Inhoud-5

10 Authenticeren in de LDAP-server met de authenticatiekaart (LDAP-IC-kaartauthenticatie) Overzicht Basisinstellingen voor de LDAP-IC-kaartauthenticatie configureren Werken met SSL-communicatie De authenticatiekaart-id opnemen in de tellerinformatie van deze machine De beveiliging versterken 13.1 Een certificaat maken voor deze machine om te communiceren via SSL Overzicht Het certificaat gebruiken dat bij de levering is gecertificeerd Zelf een certificaat maken De certificeringsinstantie aanvragen voor het verstrekken van een certificaat De certificaten voor deze machine beheren Verschillende certificaten gebruiken, afhankelijk van de toepassing Een certificaat exporteren Een certificaat importeren Een certificaat verwijderen De instellingen voor de certificaatverificatie configureren Een certificaat voor peer controleren Externe certificaten die worden gebruikt voor het valideren van de ketting, worden geïmporteerd Types externe certificaten die kunnen worden geïmporteerd Hoe importeren Gebruikerscertificaten automatisch registreren op deze machine De toegang tot deze machine beheren via het IP-adres IPsec-communicatie gebruiken IEEE802.1x-authenticatie gebruiken Gegevens verzenden naar de geauthenticeerde gedeelde map (Scan to Authorized Folder) Scan to Authorized Folder De directe invoer van adressen beperken Het gebruik van de gebruiker van registratie/wijziging uitschakelen Werken met de kopieerbeveiligingsfunctie Het bewerkingslogboek van het bedieningspaneel opslaan De machinestatus beheren 14.1 Het machinevermogen beheren voor energiebesparing De voedingstoets/energiebesparingsfunctie instellen Naar de spaarstandmodus schakelen op een opgegeven tijdstip (weektimer) De zomertijdinstellingen configureren De omgeving van het bedieningspaneel aanpassen Een functie wijzigen die moet worden toegewezen aan een toets Register Functies selecteren die in het hoofdmenu moeten worden geschikt Het thema van het hoofdmenu wijzigen Functietoetsen selecteren die op het hoofdscherm moeten worden weergegeven (een weergavepatroon gebruiken) Functietoetsen selecteren die op het hoofdscherm moeten worden weergegeven (individuele specificatie) Overzicht Laat de wijziging van functietoetsen toe in elke modus De functietoetsen wijzigen in de kopieermodus Functietoetsen wijzigen in de fax/scanmodus Hiermee kunt u de weergavetaal op het tiptoetsscherm wijzigen De machinestatus melden via Overzicht De instellingen voor het melden van de machinestatus configureren Inhoud-6 d-color MF752/652

11 14.5 De machineteller melden via Overzicht De instellingen voor de tellermelding configureren De machine beheren via SNMP Overzicht De instellingen voor het gebruik van SNMP configureren De printerinformatie controleren De teller van deze machine controleren De ROM-versie controleren De instelinformatie beheren De instelinformatie voor deze machine schrijven (importeren) Types informatie die kunnen worden geïmporteerd Hoe importeren De instelinformatie van deze machine opslaan (exporteren) Types informatie die kunnen worden geëxporteerd De gegevens exporteren De netwerkinstellingen opnieuw instellen De netwerkinterface opnieuw opstarten Alle adresgegevens verwijderen Opdrachtlogboeken uitvoeren Vereiste bewerkingen voor het gebruik van deze functie Opdrachtlogboeken downloaden De gebruiksomgeving voor deze machine instellen Standaardinstellingen tegelijk voor Normaal display en Vergroot display te configureren De actie instellen voor het schakelen van het display naar Vergroot display De standaardmethode configureren voor de weergave van bestemmingen De instellingen voor het detecteren van het origineelformaat configureren De standaardnaam van het scangegevensbestand wijzigen Een voorbeeld weergeven van het origineel dat wordt gescand in real time Een stempel afdrukken op lege pagina's De voorwaarden voor het overslaan van opdrachten instellen De verwerkingsnauwkeurigheid van Omtreklijn PDF instellen Het verzenden van de gebruiksfrequentie van de machine of informatie over de functie-instellingen toestaan Een geavanceerde functie gebruiken door de licentie te registreren De aanvraagcode verschaffen De geavanceerde functie inschakelen De functie inschakelen met de functie- en licentiecodes De functie inschakelen met het tokennummer De firmware van deze machine bijwerken Overzicht Voorbereiden op het downloaden van firmware De firmware automatisch bijwerken op het opgegeven tijdstip De firmware handmatig bijwerken Verschillende types informatie registreren 15.1 Adresboeken registreren adres registreren Een FTP-bestemming registreren Een SMB-bestemming registreren Een WebDAV-bestemming registreren Een gebruikersbox registreren Een faxadres registreren Een internetfaxadres registreren Een IP-adresfaxbestemming registreren Een groep registreren d-color MF752/652 Inhoud-7

12 15.3 Een programma registreren Een adresprogramma registreren Een FTP-programma registreren Een SMB-programma registreren Een WebDAV-programma registreren Een gebruikersboxprogramma registreren Een faxadresprogramma registreren Een internetfax-adresprogramma registreren Een IP-adresfaxprogramma registreren Een groepprogramma registreren Een programma zonder bestemming registreren De instellingen voor de fax/scanverzendingsopties configureren Een tijdelijke snelkiesbestemming registreren Het onderwerp en de tekst van een registreren Het onderwerp registreren De tekst registreren Een voorvoegsel en achtervoegsel van elke bestemming registreren De informatie die aan de koptekst/voettekst moet worden toegevoegd, registreren Een lettertype/macro toevoegen Een papiernaam en papiertype registreren Data Management Utility gebruiken Data Management Utility Tegen kopiëren beveiligde gegevens beheren De stempelgegevens beheren De lettertype/macrogegevens beheren Koppelen met externe toepassing 16.1 Koppelen via TCP-socket Overzicht De standaard TCP-socketinstellingen configureren Werken met SSL-communicatie Koppelen via OpenAPI Overzicht Basis-OpenAPI-instellingen configureren Werken met SSL-communicatie De FTP-server van de machine gebruiken voor de koppeling Overzicht De FTP-serverinstellingen configureren De WebDAV-server van de machine gebruiken voor de koppeling Overzicht De WebDAV-serverinstellingen configureren Werken met SSL-communicatie De koppeling met de toepassing opheffen Koppelen met de gedistribueerde scanserver Overzicht Gedistribueerd scanbeheer inschakelen Het uploaden van inhoud naar deze machine toestaan Koppelen met het externe diagnosesysteem Een proxyserver die wordt gebruikt voor externe diagnose registreren Het ophalen van de machineteller toestaan De bedrijfsstatus van de machine verzenden Het lezen en schrijven van informatie over de machineinstelling lezen en schrijven Koppelen met de faxserver Overzicht Toepassingen registreren Sjablonen toepassingsinstelling Koppelen met de faxserver met communicatie in opmaak Inhoud-8 d-color MF752/652

13 16.10 Het bedieningspaneel van de machine gebruiken Overzicht Werken met de gespecialiseerde software De machine rechtstreeks openen van de instelknoppen (Beheerderinstelling) [Beheerderinstelling] [Netwerkinstelling] [TCP/IP instelling] [IPv4-inst.] [IPv6-instellingen] [DNS-host] [DNS-domein] [DNS-serverinst. (IPv4)] [DNS-serverinst. (IPv6)] [IPsecinstellingen] [IKE-instellingen] [IPsecSA-instellingen] [Peer] [Protocolinst.] [IPsec inschakelen] [Communicatiecontrole] [IP permissie instellingen] [IP afwijzing instellingen] [RAW poortnummer] [LLMNR-instelling] [NetWare instelling] [IPX-instelling] [NetWare-afdrukinstellingen] [Gebruikersauth. instelling (NDS)] [http-serverinstellingen] [FTP instelling] [FTP TX-instel.] [FTP-serverinstellingen] [SMB instelling] [Clientinstellingen] [Afdrukinstellingen] [WINS-instelling] [Instelling Direct hosting] [LDAP instelling] [ instelling] [ TX (SMTP)] [ RX (POP)] [S/MIME communicatieinstelling] [SNMP instelling] [AppleTalk instelling] [Bonjourinstellingen] [TCP-socketinstellingen] [Netwerkfaxinstellingen] [ netwerkfaxfuncties] [SMTP TXinstellingen] [SMTP RXinstellingen] [WebDAV-instellingen] [WebDAV Clientinstellingen] [WebDAV-serverinstellingen] [Proxy-instellingen externe diagnose] [DPWS-instellingen] [DPWS algemene instellingen] [DPWS-uitbreidingsinstellingen] [Printerinstellingen] [Scannerinstellingen] [Gedistribueerde scaninstellingen] [SSDP instellingen] [Detailinstelling] d-color MF752/652 Inhoud-9

14 [Apparaat instellen] [Tijd aanpassing instelling] [Status melding instelling] [Instelling totaalteller melding] [PING bevestiging] [SLP instelling] [LPD instelling] [Prefix/Suffix instelling] [Weergave-instelling foutcode] [IEEE802.1x authenticatie-instellingen] [Webbrowser-instelling] [Bluetooth-instelling] [ enkele aanmelding] [IWS-instellingen] [ Remote Panel] [Serverinstellingen] ([ Remote Panel]) [Clientinstellingen] ([ Remote Panel]) [Internet ISW-instellingen] Index 18.1 Index op item Index op knop Inhoud-10 d-color MF752/652

15 1 Web Connection

16

17 1 1 Web Connection Web Connection Web Connection is een ingebouwd hulpprogramma voor het beheer. Door een webbrowser op uw computer te gebruiken, kunt u de status van deze machine gewoon bevestigen en de verschillende machine-instellingen configureren. Hoewel de tekeninvoer, zoals de adresinvoer en de netwerkinstelling, een moeilijk proces is via het tiptoetsscherm. Dit is gemakkelijker als u de computer gebruikt. Besturingsomgeving Item Netwerk Webbrowser Flash Player Specificaties Ethernet (TCP/IP) In Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2 Microsoft Internet Explorer 6/7/8 /9 Mozilla Firefox 3.5 of hoger Op Mac OS 9.x/Mac OS X Mozilla Firefox 1.0 of hoger Mozilla Firefox 3.5 of hoger Op Linux Mozilla Firefox 3.5 of hoger JavaScript en cookies moeten worden ingeschakeld door uw webbrowser. Adobe Flash Player Invoegtoepassing versie 7.0 of later vereist om de op Flash gebaseerde weergave te selecteren. Invoegtoepassing versie 9.0 of later is vereist om het hulpprogramma voor gegevensbeheer te gebruiken (beheer lettertype/macrogegevens). d-color MF752/

18 1 1-4 d-color MF752/652

19 2 Bewerkingen die vereist zijn voor het gebruik van Web Connection

20

21 2.1 De instellingen voor de netwerkomgeving configureren 2 2 Bewerkingen die vereist zijn voor het gebruik van Web Connection 2.1 De instellingen voor de netwerkomgeving configureren Overzicht Om deze machine te verbinden met het netwerk (TCP/IP), volgt u de onderstaande procedure om de instellingen te configureren. 1 Een IP-adres toekennen aan deze machine % Als deze machine een vast IP-adres heeft, voert u het IP-adres, het subnetmasker en de standaard gateway in. Raadpleeg pagina 2-3 voor meer informatie. % Om het IP-adres van de machine automatisch te verkrijgen via DHCP, schakelt u de functie Auto ophalen in om automatisch een IP-adres te verkrijgen via DHCP (standaard: ingeschakeld). Raadpleeg pagina 2-3 voor meer informatie. % Raadpleeg pagina 5-8 voor details over de manier waarop deze machine moet worden gebruikt in de IPv6-omgeving. 2 Het IP-adres dat aan deze machine is toegewezen bevestigen % Wanneer u Web Connection opent, hebt u het IP-adres van deze machine nodig. Zie pagina 2-4 voor de procedure voor de IP-adresbevestiging. OPMERKING Om de gewijzigde netwerkinstellingen in te schakelen, schakelt u de hoofdvoeding van de machine uit en opnieuw in. Wanneer u deze machine opnieuw opstart, schakelt u de hoofdvoeding uit en opnieuw in na minstens 10 seconden. Als u dat niet doet, is het mogelijk dat de machine niet correct werkt. Een IP-adres toewijzen Als deze machine een vast IP-adres heeft, voert u het IP-adres, het subnetmasker en de standaard gatewayadres handmatig in. Druk op het bedieningspaneel op [Toepassing] - [Beheerderinstelling] - [Netwerkinstelling] - [TCP/IP instelling] - [IPv4-inst.] en configureer dan de volgende instelling. d-color MF752/

22 2 De instellingen voor de netwerkomgeving configureren 2.1 [Instelmethode IP-adres] [IP-adres] [Subnet Mask] [Standaard Gateway] Selecteer [Directe invoer] om het IP-adres handmatig in te voeren. Om het IP-adres automatisch te verkrijgen met DHCP, selecteert u [Auto ophalen] en geeft u vervolgens de automatische invoermethode op. [Auto ophalen] wordt standaard opgegeven. Voer het vaste IP-adres in dat aan de machine is toegewezen. Voer het subnetmasker in. Voer de standaard gateway in. Het IP-adres bevestigen Bevestig het IP-adres dat is toegewezen aan deze machine. Wanneer u Web Connection opent, hebt u het IP-adres van deze machine nodig. Selecteer in het bedieningspaneel het item [Toepassing] - [Apparaatinformatie] en bevestig vervolgens het IP-adres van deze machine. 2-4 d-color MF752/652

Uw gebruiksaanwijzing. KONICA BIZHUB 223 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2821938

Uw gebruiksaanwijzing. KONICA BIZHUB 223 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2821938 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor KONICA BIZHUB 223. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de KONICA BIZHUB 223 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KONICA BIZHUB C280 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822165

Uw gebruiksaanwijzing. KONICA BIZHUB C280 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822165 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor KONICA BIZHUB C280. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de KONICA BIZHUB C280 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze gids wordt uitgelegd hoe u de functies Verzenden naar e-mail en Opslaan in gedeelde map kunt instellen met behulp van de Instel-tool Zendfunctie en hoe u kunt controleren

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Instellingen voor Scannen naar e-mail

Instellingen voor Scannen naar e-mail Handleiding Snelle configuratie scanfuncties XE3024NL0-2 In deze handleiding vindt u instructies voor het volgende: Instellingen voor Scannen naar e-mail op pagina 1 Instellingen voor Scannen naar mailbox

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken INHOUDSOPGAVE OVER DEZE HANDLEIDING............................................................................. 2 FUNCTIE AFDRUKVRIJGAVE...........................................................................

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 4 5 Aanraakscherm

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT NETWERKHANDLEIDING Afdruklogboek op netwerk opslaan Versie 0 DUT Definities van opmerkingen Overal in deze handleiding gebruiken we de volgende aanduiding: Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Handleiding samenvatting: b.t. de handleiding...... @@Volgorde van actie............... Tips.................. Speciale tekstmarkeringen...

Handleiding samenvatting: b.t. de handleiding...... @@Volgorde van actie............... Tips.................. Speciale tekstmarkeringen... U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor KONICA BIZHUB 361. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de KONICA BIZHUB 361 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Versie 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Versie 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Versie 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Ongepubliceerde rechten voorbehouden onder de copyrightwetten van de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag in geen

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde (geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding

Nadere informatie

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x)

Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Snel aan de slag Snel aan de slag met Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) Cisco Unity Connection Postvak IN Web (versie 9.x) 2 Cisco Unity Connection Postvak IN Web 2 Opties in Postvak IN

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT PPPoA en NAT + PPPoA en routing RoutIT maakt gebruik van 2 keer PPPoA, waarbij de eerste PPPoA wordt gebruikt voor NAT en de tweede PPPoA wordt toegepast voor routing.

Nadere informatie

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren.

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. HELP BIJ HET RAADPLEGEN VAN HET PORTAAL HDP Hoe internet-cookies aanvaarden? U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. Internet Explorer

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat. Naslagkaart Wordt gekopieerd Kopieën maken Snel kopiëren 3 Druk op het bedieningspaneel van de printer op. 4 Als u het document op de glasplaat hebt gelegd, raakt u Finish the Job (Taak voltooien) aan

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh 13 De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh Op de cd-rom met gebruikerssoftware bevinden zich softwareinstallatieprogramma s voor Fiery Link. Fiery-hulpprogrammasoftware wordt ondersteund

Nadere informatie

Het installeren van de software.

Het installeren van de software. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Het installeren van de software.... 2 De Printserver Bekabeld Configureren... 8 Instellen van je IP adres... 10 Netwerk poorten configureren... 12 Een printer Toevoegen....

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen

Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstige raadpleging. Gebruiksaanwijzing Website met toepassingen INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?... 2

Nadere informatie

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de Veiligheidsinformatie in deze gebruikshandleiding te lezen voordat u het apparaat Copyright 2005. De auteursrechtelijke bescherming

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Instellen en gebruiken van LDAP met Active Directory LDAP - Lightweight Directory Access Protocol Algemene lay-out van LDAP Informatie Informatie in een LDAP database

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

Smart-VPN app voor ios

Smart-VPN app voor ios Smart-VPN app voor ios Smart-VPN app voor ios. DrayTek heeft de Smart-VPN app uitgebracht voor ios gebruikers (link). Met deze VPN App is het mogelijk voor ios gebruikers om een SSL VPN tunnel op te zetten

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 5 Ontgrendeling

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

Installatiehandleiding software

Installatiehandleiding software Installatiehandleiding software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Snel op weg met webworxx e-mail

Snel op weg met webworxx e-mail pagina 1 van 23 Snel op weg met webworxx e-mail U heeft kleur bekend en gekozen voor webworxx e-mail. Met deze handleiding helpen wij u graag snel op weg bij het instellen van uw e-mailaccount. Firefox

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-16 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-17 Andere installatiemethoden

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER

USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER USB 2.0 ETHERNET PRINTSERVER DN-13014-3 DN-13003-1 Snel installatiegids DN-13014-3 & DN-13003-1 Voordat u begint, moet u de volgende items voorbereiden: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 computer met printserver

Nadere informatie

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen.?

Nadere informatie

Google cloud print handleiding

Google cloud print handleiding Google cloud print handleiding Versie 0 DUT Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding wordt de volgende aanduiding gebruikt: en leggen uit wat u in een bepaalde situatie moet doen of hoe

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

Kopiëren...5. Kopieën maken...5. Taakonderbreking...6 Een kopieertaak annuleren en...7. Voorbereiden op het per verzenden...

Kopiëren...5. Kopieën maken...5. Taakonderbreking...6 Een kopieertaak annuleren en...7. Voorbereiden op het per  verzenden... Naslagkaart Inhoudsopgave Kopiëren...5 Kopieën maken...5 Snel kopiëren...5 Kopiëren via de ADF...5 Kopiëren via de glasplaat...5 Taakonderbreking...6 Een kopieertaak annuleren...6 Een kopieertaak annuleren

Nadere informatie

Syslog / Mail Alert Setup

Syslog / Mail Alert Setup Syslog / Mail Alert Setup Syslog Wat is Syslog? Syslog is een utility waarmee de router activiteit kan worden bijgehouden. Tevens kan de utility worden gebruikt als debug utility. Wanneer gebruikt u Syslog?

Nadere informatie

1 Auteursrecht en Copyright 1 2 Overzicht 3 3 Benodigd 3 4 IP adres instel mogelijkheden 3 5 Details om te weten 3. 6 IP adres instellen 5

1 Auteursrecht en Copyright 1 2 Overzicht 3 3 Benodigd 3 4 IP adres instel mogelijkheden 3 5 Details om te weten 3. 6 IP adres instellen 5 File: TD1224 Technisch Document MOXOM voor telefoonnummer zie s.v.p. www.moxom.nl Titel: Instellen ethernet aansluiting Nummer: 1224 v1.01 Datum: 16 april 2014 Getest op: Windows 7 1 Auteursrecht en Copyright

Nadere informatie

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Macintosh In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Vereisten" op pagina 3-31 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-31 "EtherTalk voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken" op

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

ETI/Domo. Nederlands. www.bpt.it. ETI-Domo Config 24810200 NL 10-07-14

ETI/Domo. Nederlands. www.bpt.it. ETI-Domo Config 24810200 NL 10-07-14 ETI/Domo 24810200 www.bpt.it NL Nederlands ETI-Domo Config 24810200 NL 10-07-14 Configuratie van de pc Voordat u start met de configuratie van het systeem, moet de pc geconfigureerd worden zodat hij een

Nadere informatie

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Voor de iphone SHARP CORPORATION April 27, 2012 1 Inhoudsopgave 1 Overzicht... 3 2 Ondersteunde besturingssystemen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Installatie

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 7800-serie Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 7800-serie Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. ABC DEF Menu's GHI

Nadere informatie

Vigor 2860 serie Multi PVC/EVC - RoutIT

Vigor 2860 serie Multi PVC/EVC - RoutIT Vigor 2860 serie Multi PVC/EVC - RoutIT PPPoA en NAT + PPPoA en routing RoutIT maakt gebruik van 2 keer PPPoA, waarbij de eerste PPPoA wordt gebruikt voor NAT en de tweede PPPoA wordt toegepast voor routing.

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

PLEXTALK Pocket PTP1 Tutorial - Podcastontvanger -

PLEXTALK Pocket PTP1 Tutorial - Podcastontvanger - PLEXTALK Pocket PTP1 Tutorial - Podcastontvanger - Shinano Kenshi Co., Ltd. behoudt het recht om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaand bericht te veranderen. Inhoudstafel 1 Wat kan ik doen

Nadere informatie

Software voor printerbeheer

Software voor printerbeheer Software voor printerbeheer In dit onderwerp wordt het volgende besproken: CentreWare-software gebruiken op pagina 3-10 Printerbeheerfuncties gebruiken op pagina 3-12 CentreWare-software gebruiken CentreWare

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de WNDR4500

Gebruikershandleiding voor de WNDR4500 Gebruikershandleiding voor de WNDR4500 Handleiding voor het gebruik van met de WNDR4500-router ReadySHARE Printer ReadySHARE-toegang Desktop NETGEAR Genie Time Machine 2012 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Snel aan de slag met Novell Vibe Mobile

Snel aan de slag met Novell Vibe Mobile Snel aan de slag met Novell Vibe Mobile Maart 2015 Aan de slag Mobiele toegang tot de Novell Vibe-site kan door uw Vibe-beheerder worden gedeactiveerd. Raadpleeg uw Vibe-beheerder als u geen toegang kunt

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Printerstuurprogramma installeren

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Printerstuurprogramma installeren MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Printerstuurprogramma installeren Inleiding Zorg ervoor dat voordat met deze installatie wordt begonnen, u het IP adres van de betreffende e-studio heeft. Indien u het

Nadere informatie

SSL VPN Smart-VPN app voor ios

SSL VPN Smart-VPN app voor ios SSL VPN Smart-VPN app voor ios Smart-VPN app voor ios. DrayTek heeft de Smart-VPN app uitgebracht voor ios gebruikers (link). Met deze VPN App is het mogelijk voor ios gebruikers om een SSL VPN tunnel

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client Inleiding Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding communiceren

Nadere informatie

Dynamic DNS Wat is DNS? Wat is Dynamic DNS? Hoe krijgt u een domeinnaam? Welke DNS providers zijn er?

Dynamic DNS Wat is DNS? Wat is Dynamic DNS? Hoe krijgt u een domeinnaam? Welke DNS providers zijn er? Dynamic DNS Dynamic DNS Wat is DNS? De afkorting DNS staat voor Domain Name System. Door middel van DNS worden domeinnamen gekoppeld aan IP-adressen. Alle systemen op internet communiceren met elkaar met

Nadere informatie

Handleiding Aastra 57i

Handleiding Aastra 57i Handleiding Aastra 57i Inhoudsopgave Account Informatie opvragen... 2 Web interface van het toestel openen... 4 Aanmelding Controle... 8 12Connect Support... 9 Begrippenlijst... 10 NB: Om gebruik te kunnen

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Dit document beschrijft de upgrade van de Fiery EXP4110-printerstuurprogramma s voor ondersteuning van de optie Lade 6 (Extra groot).

Nadere informatie

Fax Connection Unit Type C Gebruiksaanwijzing

Fax Connection Unit Type C Gebruiksaanwijzing Fax Connection Unit Type C Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE Hoe werkt

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol

VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol VPN LAN-to-LAN De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder dat hiervoor een VPN server

Nadere informatie

Formulieren en favorieten

Formulieren en favorieten Formulieren en favorieten Versie 5.1 Beheerdershandleiding Juli 2016 www.lexmark.com Inhoud 2 Inhoud Wijzigingsgeschiedenis...3 Overzicht... 4 Toepassing configureren... 5 De Embedded Web Server openen...5

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

Met de andere QR-code opent u een Xerox-webpagina op uw mobiele apparaat, waarmee u naar mobiele Xerox-applicaties kunt zoeken.

Met de andere QR-code opent u een Xerox-webpagina op uw mobiele apparaat, waarmee u naar mobiele Xerox-applicaties kunt zoeken. Xerox QR Code-app Snelstartgids 702P03999 Voor gebruik met applicaties voor de QR-codescanner/-lezer Gebruik de QR Code-app samen met de volgende applicaties: applicaties voor het scannen/lezen van QR-codes,

Nadere informatie

In de General Setup kunt u het IP-adres aanpassen. Standaard staat het IP-adres op 192.168.1.1 zoals u ziet in onderstaande afbeelding.

In de General Setup kunt u het IP-adres aanpassen. Standaard staat het IP-adres op 192.168.1.1 zoals u ziet in onderstaande afbeelding. LAN LAN Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke LAN instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen bespreken die van toepassing

Nadere informatie

LEES MIJ EERST WorkCentre 7300 Series Fiery-installatie

LEES MIJ EERST WorkCentre 7300 Series Fiery-installatie LEES MIJ EERST WorkCentre 7300 Series Fiery-installatie Dit document beschrijft de installatie en de configuratie van de Fiery Network Controller voor de WorkCentre 7300 Series. Voer de stappen uit die

Nadere informatie

Handleiding E-mail clients

Handleiding E-mail clients Handleiding E-mail clients Inhoudsopgave Handleiding E-mail clients... 1 1 POP of IMAP... 2 2 Outlook... 2 2.1 Instellen Mailaccount... 2 Stap 1... 2 Stap 2... 2 Stap 3... 3 Stap 4... 3 Stap 5... 3 Stap

Nadere informatie

Setupprogramma Gebruikershandleiding

Setupprogramma Gebruikershandleiding Setupprogramma Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 1 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows XP 6 Stap 2: De EnGenius ECB/SCB-8610S

Nadere informatie

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Macintosh In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Vereisten' op pagina 3-35 'Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom' op pagina 3-35 'EtherTalk voor Mac OS 9.x inschakelen en gebruiken' op

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen In dit hoofdstuk staat informatie over het oplossen van problemen met de router. Snelle tips Hier volgen een aantal tips voor het oplossen van eenvoudige problemen. Start

Nadere informatie

Handleiding 3CX Centrale. Handleiding 3CX Centrale. Pagina 1. 12Connect 03/2011 versie2.1

Handleiding 3CX Centrale. Handleiding 3CX Centrale. Pagina 1. 12Connect 03/2011 versie2.1 Pagina 1 Handleiding 3CX Centrale Inhoudsopgave Accountinformatie opvragen... 3 3CX Downloaden en Installeren.... 5 3CX Wizzard... 7 3CX laten verbinden met 12Connect... 9 Aanmelding Controle... 11 12Connect

Nadere informatie

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur)

Stap Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) Stap 1. 1. Sluit de kabel vanaf uw modem aan op de Modem-aansluiting van uw router. (u herkent het juiste poortje aan de blauwe kleur) 2. Sluit de adapter aan op de router en steek de stekker in het stopcontact.

Nadere informatie

Beveiligde taken in de wacht

Beveiligde taken in de wacht Beveiligde taken in de wacht Versie 3.0 Beheerdershandleiding Januari 2016 www.lexmark.com Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Wijzigingsgeschiedenis...3 Overzicht... 4 Controlelijst gereedheid voor implementatie...

Nadere informatie

Migreren naar Access 2010

Migreren naar Access 2010 In deze handleiding Het uiterlijk van Microsoft Access 2010 verschilt aanzienlijk van Access 2003. Daarom hebben we deze handleiding gemaakt, zodat u niet te veel tijd hoeft te besteden aan het leren werken

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Aanmaken van Templates voor scan-to-file

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Aanmaken van Templates voor scan-to-file MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Aanmaken van Templates voor scan-to-file Templates aanmaken tbv scan-to-file Aanmaken van Scan Templates gaat het eenvoudigst via het webbased beheerprorgramma van de

Nadere informatie

BEHEERDERSGIDS BUSINESS EDITION. Versie 7.6

BEHEERDERSGIDS BUSINESS EDITION. Versie 7.6 BEHEERDERSGIDS BUSINESS EDITION Versie 7.6 BEHEERDERSGIDS BUSINESS EDITION Versie 7.6 OBJECTIF LUNE Inc. 2030 Pie-IX, Suite 500 Montréal, QC, Canada, H1V 2C8 +1 (514) 875-5863 sales@ca.objectiflune.com

Nadere informatie

Hosted Exchange Handleiding

Hosted Exchange Handleiding Hosted Exchange Handleiding 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Installatie... 4 2.1 Vooraf... 4 2.1.1 Systeemeisen... 4 2.1.2 Firewall... 4 2.1.3 Migratie richtlijnen... 5 2.2 Mobile... 6 2.2.1 ActiveSync instellen...

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android )

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Voordat u uw Brother-machine gebruikt Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en conventies

Nadere informatie

2016 KBC CBC PAYPAGE. User Manager

2016 KBC CBC PAYPAGE. User Manager User Manager Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Gebruikersprofielen 2.1 Admin 2.2 Admin zonder gebruikersbeheer 2.3 Encoder 2.4 Super encoder 2.5 Viewer 3. Soorten gebruikers 3.1 Backoffice-gebruiker (ADM-gebruiker)

Nadere informatie

QL-580N QL-1060N. Handleiding voor de installatie van de software. Nederlands LB9156001A

QL-580N QL-1060N. Handleiding voor de installatie van de software. Nederlands LB9156001A QL-580N QL-060N Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB95600A Eigenschappen CD-ROM voorzorgsmaatregelen Maak geen krassen op de cd-rom. Stel de cd-rom niet bloot aan extreem hoge

Nadere informatie

Wi-Fi installatie. Inleiding

Wi-Fi installatie. Inleiding Wi-Fi installatie Inleiding De Solar Wi-Fi module is een data logging module. Met de functie plug & play kan de WiFi module eenvoudig informatie van uw PV-installatie verzamelen. Met de geïntegreerde Wi-

Nadere informatie

Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox

Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox Introductie Het Kodak Scan Station 100 welke gebruikt wordt t.b.v. TBlox factuurscanning is een zelfstandige oplossing, waarvoor geen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing. Gebruikershandleiding Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE 1. Introductie Overzicht van RemoteConnect Support... 3 Hoe werkt deze handleiding?... 5 Symbolen... 5 Disclaimer...5 Opmerkingen...5 Terminologie...

Nadere informatie