Leones. IT Service Assessment & Improvement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leones. IT Service Assessment & Improvement"

Transcriptie

1 Leones IT Service Assessment & Improvement

2 1. Inleiding Dit rapport is geschreven in opdracht van Leones door Jurjen Bloo, student aan de Hogeschool van Amsterdam en is onderdeel van de afstudeeropdracht. Binnen dit rapport worden de volgende onderdelen behandeld: De organisatie van Leones; IT dienstverlening met de daarbij horende bedrijfsprocessen; Nul-meting van de IT-Servicedesk; Advies met betrekking tot de IT dienstverlening. De organisatie Leones wordt in de eerste paar hoofdstukken uitgediept. Naarmate het document vordert zullen de problemen aan het licht komen. Om de analyse op een juiste manier te doorlopen heb ik gekozen om de stappen van lemniscate model te volgen. 2

3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING DE ORGANISATIE LEONES PRODUCTEN EN DIENSTEN ORGANOGRAM PROCESSEN Primaire processen Secundaire processen Porter waardeketen IT-SERVICE C/U MATRIX NUL-METING VAN DE IT-SERVICE ORGANISATIE DOELSTELLINGEN FUNCTIES TAKEN PROCESSEN Change Incident Infrastructure Incident Software Solutions CULTUUR BINNEN IT-SERVICE ORGANISATIE PROBLEMEN BINNEN DE IT-SERVICE ORGANISATIE CONCLUSIE HUIDIGE EN GEWENSTE SERVICE Huidige service Gewenste service METHODOLOGIE INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY (ITIL) ITIL process assessment CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATED(CMMI) ADVIES KORTE TERMIJN DOELSTELLINGEN LANGER TERMIJN DOELSTELLINGEN BIJLAGE I: INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY VRAGENLIJST BIJLAGE II: CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION (CMMI) BIJLAGE III: APPLICATION SERVICES LIBRARY(ASL) ASL Framework Niveaus

4 2. De organisatie 2.1 Leones Leones is een ICT dienstverlener die zich richt op de zorgsector. Binnen de zorgsector neemt ICT een steeds belangrijker plaats in. Was het vroeger ter ondersteuning van het administratieve proces, tegenwoordig wordt ICT een helper, zowel voor de interne processen als onderscheidend vermogen ten opzichte van andere instellingen. Daardoor hebben zorginstellingen behoefte aan een goed geïnformeerde en betrouwbare gesprekspartner. Leones heeft ruime ervaring in het geven van advies op maat en indien gewenst, voegen de daad graag bij het woord en realiseren een passende ICT voorziening. 2.2 Producten en diensten Leones biedt een groot aantal ICT producten en diensten aan. De dienstverlening varieert van beleidsadvies, complete inrichting van computernetwerken en het ontwikkelen van maatwerk (web)applicaties tot hard- en software producten. Tot het dienstenpakket behoren ook interim management na een fusie, de inrichting van een nieuw rekencentrum of de installatie van een beveiligde netwerk infrastructuur. Een beknopte opsomming van de producten en diensten vindt u hieronder: Op project- of regiebasis Installatie en inrichting ICT netwerken Maatwerk software Beleidsadvisering Interim management Projectmanagement Infrastructuur engineering Informatie analyse Ontwerp van ICT-architecturen Training Website en intranet ontwikkeling Op contractbasis ICT Servicedesk Systeembeheer Werkplek service Datacenterbeheer Technisch applicatiebeheer ASP diensten en hosting Beheerde netwerkinfrastructuren Calamiteiten service 4

5 2.3 Organogram Directie Secretariaat Programma Marketing Operations Finance Sales Consultant Project Service 2.4 Processen De processen binnen Leones zijn op te splitsen in primaire en secundaire processen. Hieronder zijn de Primaire processen en de Secundaire processen kort beschreven. Ook is er een Porter waardeketen gemaakt van de processen Primaire processen Het primaire proces van Leones is het verkopen van IT oplossingen aan diverse klanten. De processen die hiervoor nodig zijn worden in vier verschillende soorten onderverdeeld: Marketing Operations Finance Sales Marketing Om de producten van Leones aan de man te krijgen zal er goede marketing moeten zijn. De afdeling marketing is hier verantwoordelijk voor. Ze houden zich bezig met het kijken naar de vraag van de markt en de naamsbekendheid. Operations Operations is het hart van de organisatie. Binnen deze afdeling worden de ICT-oplossingen gecreëerd, consultancy geleverd en service verleend aan de verschillende klanten van Leones. Finance Fincance houdt zich bezig met de betalingen van Leones. 5

6 Sales Om ervoor te zorgen dat de ICT-oplossingen verkocht is er de afdeling Sales. Deze is verantwoordelijk voor het werven van klanten en de juiste contracten af te sluiten Secundaire processen Secretariaat Het secretariaat houdt zich bezig met het plannen van afspraken voor de directie en het opstellen van contracten voor de medewerkers. Programma Programma houdt zich bezig met het onderzoeken naar mogelijke nieuwe ICToplossingen Porter waardeketen Programma Secretariaat Marketing Operations Finance Sales Service 6

7 2.5 IT-Service Leones maakt gebruik van een speciaal ontwikkeld systeem genaamd Webs. Dit systeem verwerkt een groot aantal gegevens binnen Leones. Hierbij moet gedacht worden aan contactgegevens, offertes, contracten, projecten en servicedeskmeldingen. Voor de klanten van Leones is het mogelijk om op dit systeem in te loggen. Er bestaan dan de mogelijkheid om incidenten te melden bij de servicedesk, de voortgang van incidenten bekijken en contactgegevens wijzigen. De IT-Service gebruikt het systeem om met elkaar te communiceren tijdens het afhandelen van incidenten. Naast de applicatie Webs wordt er nog een tal van andere applicaties gebruikt. Hieronder ziet u een opsomming van veel gebruikte applicaties binnen Leones: Microsoft Office 2003; Microsoft Office 2007; Microsoft SQL Server 2003; Microsoft SQL Server 2007; Visual Studio 2008; Microsoft Exchange 2003; Microsoft Windows Server 2000; Microsoft Windows Server 2003; Microsoft Windows XP; Microsoft Windows Vista; Adobe Photoshop CS2; Citrix Neighborhood. 7

8 2.6 C/U Matrix 8

9 3. Nul-Meting van de IT-Service organisatie Om een duidelijk beeld te krijgen van de IT-Service organisatie heeft een nul-meting plaats gevonden. Hierdoor zal er een duidelijk beeld van de organisatie komen waarop vervolgens een advies geschreven worden. 3.1 Doelstellingen De IT-Service organisatie, Servicedesk, heeft een aantal primaire doelstellingen: 3.2 Functies De klant voorzien van een zo hoog mogelijk service; Systeem en Netwerkbeheer binnen de organisatie; De IT-Service organisatie bestaat uit een aantal medewerkers. Hieronder is weergegeven om welke functie het gaat met daarbij het aantal medewerkers. Functie(s) Aantal FTE S Servicedesk 2 2 e lijn(systeembeheer) 2,5 3 e lijn(systeembeheer) 5,5 Netwerk Consultant 2 2 e lijn(applicatiebeheer) 1 3 e lijn(junior programmeur) 2 Specialist(Senior programmeur) 2 Software Consultant 1 Change Manager 1 Project 3 IT Manager 1 De medewerkers hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Hieronder is een organogram zichtbaar van de IT-Service organisatie. In de volgende paragraaf zal ingegaan worden op de taken van de verschillende functies. 9

10 Operations Manager Consultant Project Service Manager Netwerk Consultant Software Consultant Change Manager 3e lijn (Systeembeheer) 3e lijn (Junior programmeur) 2e lijn (Systeembeheer) 2e lijn (Applicatiebeheer) 1e lijn (Servicedesk) 3.3 Taken Binnen de IT-Service organisatie zijn een aantal verschillende taken te definiëren. In de onderstaande matrix staan de taken zoals deze door het Nederlands Genootschap voor Informatici (NGI) worden omschreven. Daarnaast staan de functies en wordt aan gegeven welke taak wordt vervult door welke functie. 10

11 11

12 12

13 13

14 3.4 Processen In deze paragraaf zullen de processen besproken worden die momenteel toegepast worden. In het onderstaande overzicht zal met uitleg de huidige werkwijze uitgelegd worden. Vervolgens zijn de processen uitgetekend. Zodra een melding binnenkort op de Servicedesk zal er gekeken worden of de melding bestemd is voor software bestemd of voor infrastructure. Als de melding met software te maken heeft wordt deze doorgestuurd naar de 2 e lijns van applicatiebeheer. Is het een melding voor infrastructure zal er eerst gekeken worden of het gaat om een Change of dat het om een storing gaat. De verschillende processen zijn hieronder uitgetekend. Klant 1 Klant 2 Klant 3 Incident Telefoon Mail Webs Change Servicedesk (Eerste-lijnsondersteuning) Change Infrastructure Software Solutions Change Manager 2e lijn (Systeembeheer) 2e lijn (Applicatiebeheer) Technisch Consultant 3e lijn (Systeembeheer) 3e lijn (Junior programmeur) Netwerk consultant Software consultant Verkoop 14

15 3.4.1 Change Change Registratie (Servicedesk) Intake en bewaking (Change Manager) Engineering (Tech. Consultants) Offerte (Verkoop binnendienst) Aanname Aanvulling info van beheer en klant Incident Incident Proceskeuze Advies? Ja Advies Offerte in Webs Change Nee Registratie in Webs (aanvraag) Engineering? Ja Engineering Offerte Nee Registratie Aanvraagformulier Offerte? Akkoord? Nee Ja Inplannen Project in Webs Uitvoering Terugkoppeling klant Change afgesloten Nee 15

16 3.4.2 Incident Infrastructure Incident management Infrastructure Registratie & bewaken (Servicedesk) 2e lijn (Systeembeheer) 3e lijn (Systeembeheer) Aanname 1 1 Change Change Proceskeuze Incident Diagnose Diagnose Registratie Nee Nee Oplossen Nee Oplossen Matching Opgelost? Opgelost? Opgelost? 1 Ja Niet opgelost Controle klant Ja Ja Opgelost Afsluiten 16

17 3.4.3 Incident Software Solutions Incident management Software Solutions Registratie & bewaken (Servicedesk) 2e lijn (Applicatiebeheer) 3e lijn (Junior Programmeur) Aanname 1 1 Proceskeuze Incident Diagnose Diagnose Registratie Nee Nee Oplossen Nee Oplossen Matching Opgelost? Opgelost? Opgelost? 1 Ja Niet opgelost Controle klant Ja Ja Opgelost Afsluiten 3.5 Cultuur binnen IT-Service organisatie Binnen de IT-Service organisatie hangt een informele sfeer. Iedereen is bereid elkaar te helpen en domme vragen bestaan niet. De contact met de klanten verloopt voldoende. Vragen en incidenten worden serieus in behandeling genomen. De IT-Service organisatie is momenteel erg reactief. Men is niet vaak een probleem voor en moet altijd reageren op wensen/eisen/klachten/incidenten van de klanten. 17

18 3.6 Problemen binnen de IT-Service organisatie Binnen de IT-Service organisatie bestaan er een aantal problemen. Kort geleden is men begonnen met het procesmatig werken binnen de IT-Service organisatie. Tijdens het uitvoeren van deze processen komt naar voren dat sommige processen nog vrij stroef lopen. De nieuwe processen zullen nader bekeken moeten worden en aangepast worden waar nodig is. Ook is er op dit moment weinig controle op de incidenten die voor Software Solutions bestemd zijn. Deze incidenten worden doorgestuurd en verdwijnen dan uit zicht van de IT-Service organisatie. Dit komt mede doordat er een slechte communicatie is tussen deze afdelingen. De slechte communicatie wordt door een aantal zaken gecreëerd. Momenteel valt de servicedesk onder infrastructure net als de Change, 2 e en 3 e lijns systeembeheer. De 2 e lijns applicatiebeheer en de 3 e lijns junior programmeur vallen onder Software Solutions. De afdelingen Infrastructure en Software Solutions leggen beide aan een andere manager verantwoording. Prioriteiten binnen de afdelingen worden ook anders gesteld. Wat de communicatie verder verslechterd is dat beide afdelingen aan de andere kant van het gebouw zitten. Hierdoor is snel overleg tussen de afdelingen lastiger. Beide afdelingen verzuimen om documenten up-to-date te houden. Dit zorgt ervoor dat er soms meer tijd nodig is om gegevens te achterhalen. Ook zijn er nauwelijks procedures uitgewerkt. Hierdoor is het voor nieuwe werknemers lastig om te beginnen met zijn/haar werkzaamheden. Bij ziekte levert dit ook problemen op. Taken over te nemen van een collega is lastig als de werkzaamheden niet beschreven staan. Doordat werknemers niet goed bijhouden wat hun huidige werkzaamheden zijn. Levert dit het probleem dat bij ziekte niet bekend is waar diegene gebleven is met zijn werkzaamheden. Hierdoor worden taken misschien dubbel uitgevoerd. Dit levert vertraging op. Bij ziekte wordt ook zichtbaar dat er gebrek is aan personeel. Binnen de IT-Service organisatie is er niet genoeg mankracht om de taken van een zieke werknemer volledig over te nemen. Hierdoor zullen werkzaamheden vertraging oplopen. Dit wordt ook zichtbaar als het gaat om het beheer van de IT binnen Leones zelf. IT problemen binnen Leones worden vrijwel niet in behandeling genomen omdat hier te weinig tijd voor is. De klanten van Leones gaan nou eenmaal voor. 3.7 Conclusie Aan de hand van de nul meting kunnen we opmaken dat er nog een hoop moet gebeuren binnen de IT-Service organisatie. Hieronder staat een opsomming van punten die verbeterd kunnen en moeten worden. Optimaliseren huidige processen; Beschrijving werkzaamheden; Vanuit de servicedesk betere controle incidenten Software Solutions; Communicatie tussen Infrastructuur en Software Solutions verbeteren; Documenten up-to-date houden; Uitbreiding IT-Service organisatie. 18

19 3.8 Huidige en gewenste service Huidige service Momenteel loopt de IT-Service organisatie vrij stroef. Er wordt vrij reactief en ad hoc gewerkt. Er bestaan procedures maar deze staan nauwelijks op papier. Iedere medewerk weet wat zijn of haar taken zijn maar bij ziekte levert dit het probleem op dat andere de werkzaamheden van de desbetreffende medewerker niet over kan nemen. Voor nieuwe medewerkers is dit ook lastig om ingewerkt te worden. Ze hebben geen hou vast aan een overzicht met werkzaamheden die hij/zij uit moet voeren. Dit zal hem/haar de eerste weken afhankelijk maken van de andere medewerkers en zal het langer duren voordat iemand ingewerkt is. Voor mensen die een storing hebben is het vrij makkelijk om de servicedesk te bereiken. Dit verloopt goed. Probleem is nog wel dat als er storingen binnen Leones zelf zijn dat deze vrijwel niet verholpen worden. Dit veroorzaakt wildgroei op het netwerk. Mensen gaan hun eigen weg zoeken om hun probleem op te lossen. De communicatie tussen Infrastructure en Software Solutions loopt alles behalve soepel. Doordat er weinig communicatie is tussen de afdelingen is het voor de servicedesk niet mogelijk om controle te houden op de incidenten van Software Solutions. Doordat de documentatie niet altijd up-to-date is, is het soms onbekend wat de wachtwoorden zijn voor de verschillende systemen. Dit voorkomt vertraging op bij het verhelpen van incidenten. Tijd dat onnodig verloren gaat Gewenste service Leones geeft aan dat het de IT-Service organisatie wil veranderen. Dat wordt ook zichtbaar doordat Leones bezig is met het reorganiseren. Er zijn momenteel een aantal processen uitgeschreven maar dit is niet voldoende. De wens is om een proactieve IT-Service organisatie neer te zetten. Die gaat werken volgens de ITIL processen. Men hoopt hierdoor de kwaliteit van de IT-Service organisatie te verhogen. In de IT-Service organisatie moeten de afdelingen Infrastructure en Software Solutions samen komen. Dit zal ervoor zorgen dat er op de juiste manier met elkaar gecommuniceerd word. Ook wordt het mogelijk voor de servicedesk om de incidenten beter te beheren. Hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn om incidenten voor een lange tijd open te laten staan. Dit zal ook de kwaliteit van de servicedesk verhogen. Leones wenst ook dat Infrastructure en Software Solutions op dezelfde manier de incidenten af gaat handelen. Zo wil men een standaard creëren voor de manier van werken. 19

20 4. Methodologie In dit hoofdstuk zal ik een tweetal modellen gebruiken als referentie. De gegevens in de bovenstaande hoofdstukken zullen gebruikt worden om te meten welke procesen goed lopen en waar de zwakheden van de IT-Service organisatie liggen. Als referentie modellen maak ik gebruik van Information Technology Infrastructure Library (ITIL) om de processen te meten en 20

21 Capability Maturity Model Integrated(CMMI) om de volwassenheid van de processen te meten. 4.1 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) Information Technology Infrastructure Library is een framework voor het inrichten van beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. ITIL bestaat uit een set van best practices. In de onderstaande opsomming staan de processen van ITIL versie twee. Service Delivery 1. Financial for IT Services (FMITS) 2. Capacity 3. Availability 4. IT Service Continuity (ITSCM) 5. Service Level 6. Security Service Support 1. Change 2. Release 3. Problem 4. Incident 5. Configuration 6. Service Desk 21

22 4.1.1 ITIL process assessment Om de taken en processen van ITIL te meten heb ik een aantal vragen gedefinieerd. Deze vragen heb ik door de medewerkers van de IT-Service organisatie laten beantwoorden. De uitslag zal een duidelijk beeld creëren welke processen van ITIL gebruikt worden en op welke punten er laag gescoord wordt.. Hieronder zal de uitslag weergegeven worden. Voor de vragenlijst verwijs ik u door naar Bijlage I: Information Technology Infrastructure Library vragenlijst. De medewerkers konden antwoorden met cijfers. De cijfers staan voor het volgende: 1 Unsure 2 Strongly disagree (NO) 3 Disagree 4 Agree 5 Strongly agree (YES) Average Process Score - all participants, all questions Capacity Service Desk Security Availability Incident Financial for IT Problem Average Score IT Service Continuity Configuration Service Level Change Release In de bovenstaande grafiek valt op te maken hoe de processen momenteel zijn ingevoerd. Gezien de uitslag is dit allemaal vrij laag. De Service Desk scoort het hoogst. Deze zit echter nog onder de 3 wat Disagree betekend. Dit zegt dat er momenteel geen gebruik wordt gemaakt van ITIL of iets dat in erop lijkt. De wens is om gebruik te maken van ITIL. Er zal nog een hoop aangepast moeten worden wil Leones ITIL invoeren. De score zou dan tussen de 4 en 5 moeten liggen. 22

23 4.2 Capability Maturity Model Integrated(CMMI) Het CMMI model wordt gebruikt om de volwassenheid van een proces te kunnen meten en hier een niveau aan te kunnen koppelen. Doormiddel van de taak/proces matrix kan ik een duidelijke meting doen van het CMMI niveau van de ITIL processen binnen Leones. In het volgende diagram kan worden afgelezen, welk proces op welk niveau operationeel is. Voor meer informatie over het CMMI model kunt u zich wenden tot Bijlage II: Capability Maturity Model Integration (CMMi). ICT infrastructure Financial for IT Services (FMITS) 5 Servicedesk 4 3 Capacity Availability Applicatie Security Continuity Service Level Configuration Change Incident Problem Release 23

24 5. Advies Gezien de wensen van Leones en hoe Leones er momenteel voorstaat moet er het een en ander veranderd worden. In dit hoofdstuk zullen de doelstellingen voor korte en langer termijn beschreven staan. 5.1 Korte termijn doelstellingen Op korter termijn adviseer ik een aantal doelstellingen te behalen. Als we kijken naar de analyse en de problemen die naar voren komen. Komt duidelijk naar voren dat de communicatie tussen de verschillende helpdesks verbeterd moet worden. Ook wordt er weinig gedocumenteerd door de verschillende afdelingen. Hierdoor is het niet voor iedereen duidelijk hoe sommige procedures lopen binnen de organisatie. Door deze twee problemen te verbeteren zal de helpdesk van beide afdelingen kwalitatief beter samenwerken met elkaar. Dit zal voordeel hebben voor Leones maar ook voor de klanten van Leones. Communicatie Momenteel bestaat de IT-Service organisatie uit twee eilanden(software Solutions en Infrastructure). Dit komt mede doordat beide afdelingen aan het andere kant van het gebouw zitten. Hierdoor wordt er niet of nauwelijks met elkaar gecommuniceerd. Om het probleem te verhelpen zal de servicedesk van beide afdelingen samengevoegd moeten worden. De IT-Service medewerkers van Software Solutions en Infrastructure zouden samen moeten komen te zitten om zo de communicatie te versterken. Verandering in de informatie management Momenteel zit de meeste kennis van de medewerkers in het hoofd. Door een kennismanagement systeem op te zetten zal de kennis die men heeft niet verloren gaan bij ziekte of vertrek. Ook als een collega iets moet weten kan hier de oplossing eventueel gevonden worden. Er is momenteel ook geen intranet. Intranet maakt het mogelijk om makkelijker met elkaar te communiceren binnen Leones. Hierbij moet gedacht worden aan een smoelenboek, forum maar ook een up-to-date telefoonlijst zodat iedereen elkaar weet te vinden. Verandering binnen het proces De processen van de IT-Service management zal flink moeten veranderen. Momenteel zijn er een aantal gedefinieerd. Deze werken echter niet optimaal. Om de IT-Service juist in te richten zal er naar mijn mening gebruik worden gemaakt van een tweetal frameworks, ITIL en ASL. ITIL is een wel bekende IT-Service framework dat zich vooral richt op de technische infrastructuur. ASL is gericht op het beheren van applicaties. Wat ook een onderdeel zal zijn binnen de IT-Service organisatie. Voor meer informatie over ASL verwijs ik u door naar Bijlage III: Application Services Library(ASL). Gezien de omvang van Leones raad ik aan om alleen de Support Set van ITIL in te voeren. Van het ASL model raad ik aan om het operations niveau in te voeren. Dit zal voldoende zijn om de juiste service te bieden aan de klanten en Leones zelf. 24

25 Verandering binnen de organisatie Als binnen de IT-Service organisatie ITIL en ASL ingevoerd wordt zal er wat veranderen in de organisatie. Hieronder ziet u een globale schets hoe de IT-Service organisatie eruit zou moeten komen te zien. SLA S Service Software Infrastructure ASL ITIL 25

26 5.2 Langer termijn doelstellingen Om van de reactieve IT-Service organisatie een proactive IT-Service organisatie te maken zal het gedrag dat de IT-Service organisatie moeten veranderen. Er zal verder vooruit gedacht moeten worden en de processen gemaakte processen zullen goed uitgevoerd moeten worden. Als we kijken naar het CMM model zien we dat de score laag is. De processen en procedures zijn slecht gedocumenteerd en worden niet tot nauwelijks uitgevoerd. Wil Leones de kwaliteit omhoog brengen dan zal hier zeker aan gewerkt moeten worden. In Nederland zitten de meeste bedrijven gemiddeld rond CMM level 3. CMM level 3 staat voor Defined. Dit is het niveau waarbij de belangrijkste processen zijn gestandaardiseerd. Dit is ook het niveau waar Leones naartoe moet. 26

27 6. Bijlage I: Information Technology Infrastructure Library vragenlijst De vragen kunnen beantwoord worden met de volgende nummers. Achter elke nummer staat de betekenis van het antwoord. 1 Unsure 2 Strongly disagree (NO) 3 Disagree 4 Agree 5 Strongly agree (YES) 1 Service Desk 1 Is there a Service Desk in place within your organisation (either formal or informal)? Are new employees to the organisation briefed on the ways to contact the Service Desk 2 and for what type of issues? 3 Is the Service Desk the known contact point for all IT problems? 4 Are calls that are taken at the Service Desk recorded in an electronic system? 5 Does the Service Desk advise end users of upcoming expected outages? 6 Does the organisation as a whole feel that the Service Desk is a good investment? 7 Are there easily accessible reports on numbers of calls received, types of calls, etc.? Does the Service Desk proactively advise users of the status of their calls, when 8 certain time limits are reached? Is there a user satisfaction survey system in place (either automated for each issue 9 or for instance a quarterly/annual survey)? 10 Do the number of staff working on the Service Desk change in times of peak load? Do the Service Desk staff receive adequate training in the use of tools, telephone 11 techniques and general customer support skills? Is there an escalation process in place for calls that cannot be resolved at first point 12 of contact with the Service Desk? Is there a regular review of Service Desk performance against expected Key 13 Performance Indicators? Is the Service Desk tool selected appropriate for the level of activities performed by 14 Service Desk personnel? Is working on the Service Desk seen as a highly demanding role, requiring expert 15 skills in troubleshooting and people management? Does the Service Desk provide trending information and customer satisfaction rating 16 reports to? SCORE 27

28 2 Security Is there a clear understanding in the organisation of who or which department is 1 responsible for IT security? Are there physical barriers in place preventing unauthorized access to critical IT 2 equipment? 3 Have the security needs of the business been documented? Is there a commitment within the management team to protect the organisations 4 information? 5 Is there an IT Security Plan in place that is constantly reviewed and updated? Are there preventative systems in place to protect against electronic attacks (e.g.. 6 Firewalls)? 7 Are there clear steps in place for handling security breaches? Do staff in the organisation appreciate the importance of protecting their 8 information and IT Assets? Is provided security reports highlighting areas under attack, with 9 suggested strategies? Are changes to the security profile of the organisation handled through a formal 10 change management process? Is the cost of providing security known and balanced against the value of the 11 information being protected? Are there procedures in place to ensure that the systems protecting the 12 organisation are updated to the latest versions on a known schedule? Are there regular reviews with suppliers to ensure that their security measures are 13 adequate? Are there regular reviews with clients/customers to ensure that your security 14 measures do not hamper the smooth operation of the business? Do the Security team and the IT Service Continuity 15 team have excellent communication channels between them? Are contracts/agreements with external security providers reviewed on a regular 16 basis for completeness, reporting and relevance? SCORE 28

29 3 Incident 1 Is there a clear understanding by the IT Staff in the organisation of this process? 2 Is there enough information captured about incidents when they are registered? Are incidents assigned a classification code that may point to the likely cause of the 3 incident? Is there a feeling within the business users that reducing the number of incidents 4 will increase overall productivity? Is there a budget for the provision of incident management tracking tools and the 5 overall Incident reduction? When closed are incidents assigned a code that points to the actual cause of the 6 incident? Before effort is put into solving a new incident are there checks to see if the same 7 incident was dealt with in the past? 8 Is there sufficient time and budget allowed for training staff in this process area? Are the procedures in place to assess the user satisfaction levels of incident 9 resolution? Are there suitable reports provided to that indicate incidents solved at 10 the Service Desk, first level support, etc.? Are there regular reviews on performance of this process area against documented 11 Key Performance Indicators (KPI's)? Are all incidents recorded or is there some informal ways users can bypass the 12 process? Is there a good flow of information from Incident into the Problem 13 process? Is there a list of high priority users that receive preferential treatment when 14 registering incidents? 15 Is there a procedure in place for dealing with high impact incidents? 16 Is each incident given it's own unique identifying number? SCORE 29

30 4 Problem 1 Is there a clear understanding by the IT Staff in the organisation of this process? 2 Is it clear who in the organisation should be assigned problems to be dealt with? Is there a list of workarounds maintained and used while more detailed analysis is 3 done? Does the process owner undertake proactive problem management (looking for 4 potential areas of failure, before they occur)? 5 Is there sufficient time and budget allowed for training staff in this process area? 6 Does the Process owner analyze incident information to look for incident trends? Is there management commitment to support staff allocating sufficient time for 7 structural problem solving activities? Is the organisation committed to reducing the total number of problems and the 8 number of incidents that interrupt the conduct of business? Are there suitable reports provided to that indicate numbers of 9 problems outstanding & resolved, etc.? 10 Have the responsibilities for problem management been assigned? 11 Are electronic tools used in this process area well utilized? 12 Is there a procedure by which potential problems are classified, in terms of category, urgency, priority and impact and assigned for investigation? 13 Does the Problem process have a good line of communication with the Change process area? 14 Is infrastructure monitored after problem resolution? 15 Are there regular reviews on performance of this process area against documented Key Performance Indicators (KPI's)? 16 Does this process area exchange information with a variety of other process areas? SCORE 30

31 5 Configuration 1 Is there sufficient time and budget allowed for training staff in this process area? Is there a published and accepted list of what is considered to be the highest 2 priority components of the infrastructure? Is there a known and documented naming convention in place for all Configuration 3 items (CI's)? 4 Are there procedures in place to ensure that the process cannot be bypassed? 5 Is there a clear understanding by the IT Staff in the organisation of this process? 6 Is the level of information held matched to the organizational requirements? 7 Are electronic tools used in this process area well utilized? Is there a Definitive Software Library and a Definitive Hardware Store within the 8 organisation (physical storage locations for software and hardware)? 9 Are all relevant components adequately labeled? 10 Does this process area exchange information with a variety of other process areas? 11 Are problem CI's identified automatically highlighted by defining rules in the CMDB? 12 Does the structure of the Configuration Database (CMDB) help to prevent duplication of entries? 13 Is there a regular review of the activities associated with this process? 14 Is there a good flow of information from Configuration into the Release area? 15 Are there regular reviews on performance of this process area against documented Key Performance Indicators (KPI's)? 16 Is there a schedule of audit activity that is followed to check CMDB accuracy? SCORE 31

32 6 Release 1 Has a release policy been agreed with the business representatives? 2 Is their a well defined change management process within the organisation? Is the master copy software/applications used in the organisation held in a 3 physically secure location (DSL)? 4 Is there sufficient time and budget allowed for training staff in this process area? 5 Are electronic tools used in this process area well utilized? 6 Are test plans and back out plans prepared for each release? 7 Is there a regular review of the activities associated with this process? 8 Is the CMDB updated with new details once a release is distributed? Are there standard setups that can be quickly deployed on standard equipment that 9 comes into the organisation? Is there a schedule maintained of expected releases and their expected release 10 date? 11 Is there a clear understanding by the IT Staff in the organisation of this process? 12 Are the release numbers and naming conventions in place? 13 Is the development environment properly insulated from the production or live environment? 14 Are post release reviews held as part of a continual improvement program? 15 Does this process area exchange information with a variety of other process areas? 16 Are there regular reviews on performance of this process area against documented Key Performance Indicators (KPI's)? SCORE 32

33 7 Change 1 Is there a clear understanding by the IT Staff in the organisation of this process? 2 Are change requests check and verified for completeness prior to their submission? 3 Is there sufficient time and budget allowed for training staff in this process area? 4 Are electronic tools used in this process area well utilized? Has the Change Advisory Board (CAB) been established with appropriate terms of 5 reference (meeting times, authority, etc.)? 6 Are all changes submitted recorded (even ones that are rejected)? 7 Is there a procedure in place to handle Emergency Changes? Does the process area produce a Forward Schedule of Changes (FSC) (expected 8 changes for the future)? 9 Is there a regular review of the activities associated with this process? 10 Are business representatives involved with major changes? 11 Is there a clear distinction between a change request (e.g.. Upgrade application) and a service request (e.g.. Resetting a password)? 12 Does this process area exchange information with a variety of other process areas? 13 Are there regular reviews on performance of this process area against documented Key Performance Indicators (KPI's)? 14 Are multiple changes grouped and then properly scheduled to minimize the impact to the business users? 15 Are changes categorized according to their impact and urgency? 16 Are changes assessed on the value they will deliver to the business prior to their approval? SCORE 33

34 8 Service Level 1 Is there a clear understanding by the IT Staff in the organisation of this process? 2 Is there a regular review of the activities associated with this process? 3 Are there Service Level Agreements (SLA) in place that follow a defined structure? 4 Does this process area exchange information with a variety of other process areas? Are agreements with external suppliers (Underpinning contracts) documented and 5 reflected in the SLA's? Is there a Service Catalog that describes the services offered by the IT 6 organisation? Is there a good communication channel between the IT Service Level Manager and 7 the customer/business representative? 8 Have all SLA's been accepted (signed off) by customers/business representatives? Is there an adequate Service Improvement Plan (SIP) that can be followed when 9 SLA's are seriously breached? 10 Is there sufficient time and budget allowed for training staff in this process area? 11 Are electronic tools used in this process area well utilized? 12 Are there regular reviews on performance of this process area against documented Key Performance Indicators (KPI's)? 13 Are SLA's written in such a way that changing Service Level Requirements (SLRs) can be easily incorporated and agreed upon? 14 Are regular service review meetings held to discuss current and future requirements of the IT organisation? 15 Does the SLA structure include features such as reliability, security, service hours, support, response times, turnaround times, performance criteria? 16 Can new services be easily incorporated into the Service Level process? SCORE 34

35 9 IT Service Continuity 1 Is there a clear understanding by the IT Staff in the organisation of this process? 2 Is there a regular review of the activities associated with this process? Is there a regular Business Impact Analysis (BIA) that reviews the services used by 3 the business and the impact if they are lost? Is there a documented and known recovery plan in place for each service area, in 4 the event of an unforeseen issue? Do changes to the IT Service Continuity Plans go through a formal change 5 management process? 6 Does this process area exchange information with a variety of other process areas? 7 Are there regular backups of critical data taken and stored securely? 8 Are electronic tools used in this process area well utilized? 9 Is the cost of continuity planning balanced against the value to the business? 10 Is there sufficient time and budget allowed for training staff in this process area? 11 Is there a continual check to find more effective solutions to incorporate into the ITSCM plan? 12 Does the IT Service Continuity plan form part of the Business Continuity Plan? 13 Is there a clear understanding of the recovery options available (manual workaround, reciprocal, gradual, intermediate, immediate)? 14 Is there sufficient testing of the ITSCM plan? 15 Are critical backups of information tested on a regular basis? 16 Are there regular reviews on performance of this process area against documented Key Performance Indicators (KPI's)? SCORE 35

36 10 Financial for IT 1 Is there a clear understanding by the IT Staff in the organisation of this process? 2 Is there a regular review of the activities associated with this process? 3 Do you have a good insight into the costs of running the IT environment? 4 Can costs of providing current services to the business be demonstrated easily? 5 Are actual costs compared to budgeted costs on a regular basis? 6 Are financial audits conducted regularly? 7 Is there sufficient time and budget allowed for training staff in this process area? 8 Can variances of actual to budgeted costs be easily traced? 9 Does this process area exchange information with a variety of other process areas? 10 Is there clear understanding of operating versus capital costs, indirect versus direct and fixed costs versus variable costs? 11 Are financial reports simple and easy to understand? 12 Is it understood whether the IT department operates as a recovery center, profit center or simply an accounting center? 13 Are electronic tools used in this process area well utilized? 14 Is the charging model used by the IT organisation defined and understood? 15 Are there regular reviews on performance of this process area against documented Key Performance Indicators (KPI's)? 16 Are checks made on the suitability for outsourcing or insourcing aspects of the IT environment against current known costs? SCORE 36

37 11 Availability 1 Is there a clear understanding by the IT Staff in the organisation of this process? 2 Is there a regular review of the activities associated with this process? Are there regular reviews on performance of this process area against documented 3 Key Performance Indicators (KPI's)? Are the availability targets set by the organisation SMART (Simple, Measurable, 4 Achievable, Realistic, Time bound)? 5 Are electronic tools used in this process area well utilized? 6 Are availability statistics published on a regular basis? 7 Does this process area exchange information with a variety of other process areas? 8 Does this process area provide information to the Change process area, about the impact of proposed changes? 9 Is it accepted that high service availability is one of the key factors in high customer satisfaction ratings? 10 Is there sufficient time and budget allowed for training staff in this process area? 11 Is there a regular review of current infrastructure against required availability, with a view to optimizing equipment (lowering cost)? 12 Can the cost of system failure be calculated (tangible and intangible)? 13 Has the cost of high systems availability been analyzed alongside the business benefits? 14 Are any accepted periods of service downtime for maintenance known and accepted by the customer/business representative? 15 There is an accepted procedure for investigating reasons for high unavailability? 16 Trend analysis is carried out on availability data, to help identify potential future bottlenecks? SCORE 37

38 12 Capacity 1 Is there a clear understanding by the IT Staff in the organisation of this process? 2 Is there a regular review of the activities associated with this process? Are there regular reviews on performance of this process area against documented 3 Key Performance Indicators (KPI's)? 4 Are electronic tools used in this process area well utilized? Attempts are made to influence the behavior of users to spread the peak load on 5 services into non-peak times? 6 Is there sufficient time and budget allowed for training staff in this process area? Threshold alarms in place for individual services that alert staff about approaching 7 maximum capacity limits? There is a clear understanding of the differences between Business Capacity, 8 Service Capacity and Resource Capacity? 9 Does this process area exchange information with a variety of other process areas? Key components (resources) are monitored for capacity load (e.g.. Hard disk, 10 memory, CPU, etc.). Capacity data is constantly analyzed to help in resolution of incidents and 11 problems? Changes to the capacity of the IT environment are handled through a formal 12 Change process? 13 There is continual review of new products and technologies? Business capacity requirements are known well in advance - due to regular 14 meetings and discussions about new services and changing requirements? The process is able to simulate the effects on capacity of new services or changes 15 to existing services? Data relating to capacity is stored in a Capacity database (CDB) - allowing for 16 powerful analysis and investigation? SCORE 38

39 7. Bijlage II: Capability Maturity Model Integration (CMMi) CMMI sm is ontwikkeld door het Software Engineering Institute (SEI) en staat voor het Cabability Maturity Model Integration. Het CMMI sm is een procesmodel met verschillende representaties dat gebruikt kan worden om de volwassenheid van systeemontwikkelprocessen te beoordelen. Als opvolger van het Software CMM is het CMMI sm in vele opzichten sterk verbeterd. Daarmee is het een van de meest krachtige procesmodellen die beschikbaar zijn. In het model is aandacht voor procesgebieden in de volgende categorieën: projectmanagement, engineering, support en procesmanagement. Per procesgebied wordt aandacht geschonken aan doelen, activiteiten, voorwaarden en verificatie & validatie. Het model onderscheidt vijf levels (niveaus): 1. Initial is chaotisch en ad hoc. Dit is het niveau dat iedere organisatie aankan. 2. Repeatable is het niveau waarbij een proces zover geprofessionaliseerd is dat bij het ontwikkelproces gebruik wordt gemaakt van de kennis die eerder is opgedaan. 3. Defined is het niveau waarbij de belangrijkste processen zijn gestandaardiseerd. 4. Managed is het niveau waarbij de kwaliteit van het ontwikkelproces wordt gemeten zodat het kan worden bijgestuurd. 5. Optimizing is het niveau waarbij het ontwikkelproces als een geoliede machine loopt en er alleen maar sprake is van fijnafstemming (de puntjes op de i). 39

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands 1 Dankbetuigingen We zijn dank verschuldigd aan degenen

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

MOF implementatie binnen The Backbone

MOF implementatie binnen The Backbone MOF implementatie binnen The Backbone Auteur: Gert Kienhuis Datum: 12 februari 2007 MOF implementatie binnen The Backbone Afstudeerder: Naam: Studie: Studentnummer: Opdrachtgever: Bedrijfsnaam: Eerste

Nadere informatie

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Application Services Library Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Auteurs: Lucille van der Hagen, David Hinley, Machteld Meijer, Remko van der Pols, Paul Ruijgrok. Redactie:

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Informatie Beveiling Informatie Beveiliging Resultaat van de CIO Interest Group

Informatie Beveiling Informatie Beveiliging Resultaat van de CIO Interest Group Informatie Beveiling Informatie Beveiliging Resultaat van de CIO Interest Group Onderwerpen: Informatiebeveiliging in control Security awareness Identity en Access management Tweede publicatie van het

Nadere informatie

ITIL Begrippen en woordenlijst

ITIL Begrippen en woordenlijst ITIL Begrippen en woordenlijst cursief: nog niet behandeld Engelse term ITIL Information Technology Infrastructure Library Best practise voor het beheren van ITdienstverlening Lifecycle Levenscyclus De

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

ASL en Microsoftframeworks,

ASL en Microsoftframeworks, applicatiebeheer Doelstellingen komen overeen, maar uitwerking dwingt tot keuze ASL en Microsoftframeworks, als twee druppels water? Hans Boer en Norbert Huijzer Applicatiebeheer is een vakgebied dat duidelijk

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Product approval proces

Product approval proces Product approval proces Op zoek naar een nieuw evenwicht tussen risico's, rendement en het belang van de klant. Geactualiseerd - januari 2015 Product approval en review procedure 1 Inleiding Productaanbieders

Nadere informatie

Need to know voor professionals

Need to know voor professionals Need to know voor professionals Fondscatalogus 2011 Studieboek Bestseller Nieuw Up to Date IT-management Enterprise-architectuur Projectmanagement Businessmanagement www.vanharen.net Dit zijn onze belangrijkste

Nadere informatie

Principes voor Workspace Management Services

Principes voor Workspace Management Services Scriptie IT Audit VU 2006-2007 Principes voor Workspace Management Services opgesteld door Scriptie team 714 Versie 1.1 AUTEURS : H.J. Hopman; J.M.A. Conquet DATUM : 24 Mei 2007 Principes voor Workspace

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010 : Naam: Jasper Vandegaer Klas: 3 SWM Academiejaar: 2009-2010 Bedrijf: Ordina Belgium Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde Elfde-Liniestraat26 3500 Hasselt

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel)

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Tracker MT-900M Service diensten SafelinQ Benelux BV OVERZICHT DIENSTEN Land: Product: Benelux Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Dit serviceoverzicht geeft inzicht

Nadere informatie

Vernieuwing in productontwikkeling

Vernieuwing in productontwikkeling Vernieuwing in productontwikkeling strategie voor de toekomst Redactie: ir. Arie Korbijn STT 62 Vernieuwing in productontwikkeling De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is in 1968 opgericht door het

Nadere informatie

FOD Financiën. Helpdesk Strategie. Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004. deeper. Copyright IBM Corporation 2003

FOD Financiën. Helpdesk Strategie. Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004. deeper. Copyright IBM Corporation 2003 FOD Financiën Helpdesk Strategie Final deliverable Versie 1_0 24/05/2004 deeper Content Inleiding Werkwijze voor het bepalen van de Helpdesk strategie Helpdesk definitie en naam Helpdesk Model - Organisatie

Nadere informatie

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Nadere informatie

Adviesrapport. Smart homes

Adviesrapport. Smart homes Adviesrapport Smart homes Diederick Hoogland Nick van der Deijl Djani Sadloe Prabdeep Singh RedouanOulad El Hadj Fayaaz Ramdjan Thomas de Zeeuw Angelo Ravenberg Victor van Els Opdrachtgever De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Quickscan SharePoint: eindrapport

Quickscan SharePoint: eindrapport Student & Onderwijs Service Centrum Betreft Van Voor Eindrapport Quickscan SharePoint Projectteam Quickscan SharePoint: Stanley Portier, Ellen Peters, Lisa Gommer, Dennis Vierkant, Eelco Laagland, Koos

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie