Ver-kennen van Competenties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ver-kennen van Competenties"

Transcriptie

1 Project Nummer: Projectnaam: NL-2004/EQE/0035 Ver-kennen van Competenties Produkt type: Bijlagen bij rapport Produkt nummer: Contractuele datum van oplevering: Titel van produkt: Bijlage bij Rapport Instrumenten en Portfolio Nummer werkpakket: WP3 : Deskresearch WO3.4 : Instrumenten en Portfolio Verspreiding: Steller: Contactgegevens: Versie: CONCEPT (Binnen OP en PMT) Kees Schuur v0.4 (CONCEPT) Datum Oktober 2005 Samenvatting Sleutelwoorden Deze bijlgen behoren bij hit rapport Instrumenten en Portfolio dat een een verslag is van de werkgroep instrumenten en portfolio naar de bestaande mogelijkheden en het gebruik daarvan. EVC instrumenten, portfolio, deskresearch Co-ordinator: Koninklijke Landmacht OTCo Maj Max van den heuvel Tel: Fax: Partners: - 1

2 Dit rapport is een verslag van de bevindingen van de Werkgroep Instrumenten en Portfolio. Deze werkgroep bestond uit: - Kees Schuur (ECommovation) - Frank de Groot (Ecabo) - Janneke Kool (ROC Amsterdam) - Jet Windig (ROC Friese Poort) - Josje Jasper (ROC Midden Nederland) - Hannie Wiering (ROC West Brabant) 1 Inleiding Literatuurlijst Bijlage: vergelijk portfolio systemen Bijlage: vergelijk portfolio systemen 2 (2003) Bijlage: inventarisatie IT-instrumenten voor EVC Bijlage: EVC-tools Bijlage: Basis inhoud Portfolio Bijlage: Succesfactoren en belemmeringen volgens KBB / Adviesbureau s

3 Nog aan te vullen: 1 Inleiding (voor betere leesbaarheid) 2 Literatuurlijst Inclusief een overzicht van websites van leveranciers en onderzoeken. Aan vullen per onderzoek: - wie heeft het uitgevoerd - met welk doel - voor welke context 3

4 3 Bijlage: vergelijk portfolio systemen 1 Koppeling aan systemen Algemene indruk Inrichting met eigen formulieren en templates Maken van portfolio Aanbieden portfolio Commentaar leveren Commentaar ontvangen Inzage van commentaar Certificering van documenten Minpunten Eportaro Portfolio in Blackboard E-portaro kan als stand alone Alleen samen met Bb Enterprise systeem functioneren én via building block aan Bb worden gekoppeld. Gebruikersvriendelijk: docenten In eerste instantie lijkt het systeem hebben snel door hoe een portfolio ingewikkelder in gebruik mede omdat tot stand komt. het deel uitmaakt van Bb CMS: er Je krijgt snel overzicht van komen nogal wat knopjes bij maar er is mogelijkheden; te weinig mee gewerkt om een goed geschatte training voor student max. inzicht te krijgen. 2 uur, voor docent max. 4 uur. De geschatte tijdsinvestering voor zowel student als docent ligt hoog, omdat je tegelijkertijd het gebruik van het CMS veel mogelijkheden Positief, via sjabloon wordt gewenste informatie aangevinkt; de portfoliohouder kan een vink verwijderen en blijft zo helemaal verantwoordelijk voor het samenstellen Positief, de portfoliohouder kan rechten van de lezer differentiëren Positief Positief, what s new wordt duidelijk in beeld gebracht Positief, alleen de portfoliohouder kan het commentaar in het portfolio opnemen en aan anderen tonen. Zeer goed mogelijk Er wordt niet optimaal gebruik gemaakt van gegevens die al in database bekend zijn, zoals adresen persoonsgegevens. Erg veel geklik met de muis voordat informatie wordt getoond. aanleert. minder mogelijkheden en dus minder extra inspanning Positief, er is een wizard Door middel van sharing wordt portfolio gedeeld met andere gebruikers. Waarschijnlijk is er geen fifferentiatie in rechten Positief, Onbekend Negatief, commentaar is voor allen die toegang hebben tot het portfolio zichtbaar. Het is onduidelijk tot op welk niveau certificering mogelijk is De vraag is of student is eigenaar helemaal opgaat. Extra s CMS wordt meegeleverd Tabel 1: vergelijking tussen E-portaro en Blackboard CMS 4

5 Volgens de projectgroep biedt het Foliosysteem van E-portaro veel mogelijkheden. Pluspunten van het systeem zijn de flexibiliteit, aansluiting bij Blackboard en de certificeringsmogelijkheid. Overige systemen Projectplace Projectplace een heel geschikt programma voor projecten beheer. Het is minder geschikt voor e-portfolio vanwege de volgende aspecten: de omgeving staat vast; een student kan geen eigen invulling aan het e-portfolio geven. nieuwe elementen toegevoegd of gewijzigd worden automatisch gemeld een kalender met taken Conclusie Als elektronisch portfoliosysteem is Projectplace niet geschikt. Quickplace Quickplace is, evenals Projectplace, een programma voor projectenbeheer. Het valt af voor nader onderzoek vanwege: de docent moet bij iedere student een ander inlognaam invullen (lastig) er is geen open en gesloten gedeelte de vraag is in hoeverre dit systeem te koppelen is aan Nestor producten kunnen niet worden gefixeerd (met betrekking tot beoordeling) de omgeving staat vast; een student kan geen eigen invulling aan het e-portfolio geven. Quickplace is niet geschikt als elektronisch portfoliosysteem. Personal Development Planner (PDP) De ontwikkelaars van Personal Development Planner hebben dit programma gemaakt vanuit een onderwijskundige achtergrond. Basaal bevat het portfolio 4 te volgen stappen: leerdoel formuleren, plan van aanpak maken om leerdoel te bereiken, succesindicatoren formuleren, evalueren en reflecteren op deze succesindicatoren. De opzet is zo generiek, dat ook uit het bedrijfsleven belangstelling is getoond. PDP is geschikt voor nader onderzoek vanwege: onderwijskundig kader open en gesloten gedeelte beheer door studenten rechten kunnen worden toegekend: documenten te lezen; te bewerken; te beoordelen. PDP kan niet in eigen beheer van een instelling komen, omdat Vigorplaza eigenaar is. Er is geen flexibele inrichting mogelijk, deze staat vast. Er is geen zoekfunctie. Dat is wel handig bij een grote hoeveelheid van documenten. Interessant in dit systeem is de strikt doorgevoerde eis dat de student eigenaar van het portfolio is. 5

6 Dit systeem is bij de Hanzehogeschool op kleine schaal uitgeprobeerd. De Hanzehogeschool zag bezwaren in de vast opgelegde structuur met voorgedefinieerde rollen. Kosten PDP Dit systeem is nog in ontwikkeling maar kent sinds half oktober 2002 wel een stabiele, werkbare versie. De prijs om deel te kunnen nemen in deze versie van het systeem en daarmee aan de ontwikkeling van het product is gesteld op 35 per gebruiker. Deze gebruiker heeft hierbij 25 Mb aan opslagcapaciteit voor zijn portfoliodocumenten tot zijn beschikking. E-portfoliosysteem van de Digitale Universiteit Het e-portfoliosysteem van de DU is bekeken met de bedoeling een actuele ontwikkeling te kunnen volgen. Het systeem is nog volop in ontwikkeling. Het systeem is bedoeld om documenten te verzamelen en uit te wisselen. Het DUportfolio is een eenvoudig te leren en te gebruiken instrument. Het is gebaseerd op een file management systeem (zoals BSCW). Vier knoppen zijn gedefinieerd: archief, uitvoer, beheer en help. In een archief kan men rubriceren en structureren met behulp van zelf aan te geven trefwoorden en hoofdonderwerpen (via beheer). Het is van belang hier wel goed van te voren over te hebben nagedacht. Onder de knop archief staat de hele lijst van documenten, de data, het aantal bijlagen per document.een eenmaal aangemaakte structuur ligt vast. Per document kan aangegeven worden welke extern geïnteresseerde het document mag lezen of bewerken, de eigenaar van het portfolio nodigt deze uit. Tevens wordt een overzicht gegeven van het aantal reacties. Omdat het systeem door de DU wordt ontwikkeld en eigendom is van de DU zijn, is het systeem als breed inzetbaar portfoliosysteem niet geschikt. Het e-portfoliogedeelte is een onderdeel van een gehele leeromgeving (LMS) van Voor het optimaal functioneren van het e-portfolio is deze leeromgeving nodig. In de leeromgeving staat namelijk het opleidingsdossier (met alle vakken inclusief specificaties). Het opleidingsdossier kan gekoppeld worden aan het studiedossier van de student. Er is een mogelijkheid het systeem te koppelen aan Blackboard. De Blackboardcursussen moeten daarvoor gelabeld worden met specificaties (opleidingskant). De student die op het gebied van een bepaalde vaardigheid (specificatie) een vak zoekt, krijgt een lijst op het scherm die voldoen aan de gezochte vaardigheid. Hieruit kan dan een keuze gemaakt worden. Wat onderscheidt met de voorgaande systemen is dat het compliant is met standaarden en specificaties: IMS-enterprise (te koppelen met interne systemen zoals People-soft, SAP en dus ook te koppelen met ISIS-Progress) IMS content packaging (uitwisseling van gegevens in systemen bijv hanze rug bijv persoonlijke gegevens, cursusinfo; vakinhouden etc; bedrijfsgegevens) QTI: uitwisseling mbt toetsgegevens 6

7 biedt veel mogelijkheden: open en gesloten gedeelte beheer door studenten rechten kunnen worden toegekend: documenten te lezen; te bewerken; te beoordelen. didactisch neutraal flexibel in te richten door de student, door het windows look en feel uiterlijk kan de beheerder zelf de structuur bepalen. Communicatiemogelijkheid met degenen die rechten hebben gekregen. Maar door deze mogelijkheden kost het wel enige tijd om al deze mogelijkheden te inzichtelijk te maken en te benutten. De vraag is in hoeverre de overzichtelijkheid bewaard kan blijven bij een grote hoeveelheid documenten. Tevens het volgende: er is geen zoekfunctie, dat wel handig is bij een grote hoeveelheid van documenten (n.b. dit heeft geen enkel bekeken systeem). en een eenmaal vastgestelde structuur is moeilijk te veranderen. Omdat de Apolloinstellingen werken met Blackboard ligt de aanschaf van als portfoliosysteem niet voor de hand. In feite is ook een leeromgeving, waarin het portfolio is geïntegreerd. 7

8 4 Bijlage: vergelijk portfolio systemen 2 (2003) VERGELIJKEND ONDERZOEK PORTFOLIOSYSTEMEN Functionele en technische kenmerken Digitaal Portfoliosysteem Beschrijving van de functionele en technische kenmerken van de geselecteerde digitaal port-foliosystemen (shortlist) Algemene kenmerken en functies Productinformat ie 1 Naam en korte omschrijving van het product 2 Op de markt sinds Korte omschrijving Korte omschrijving Korte omschrijving Korte omschrijving Korte omschrijving Demo: inloggen op met uvaportfolio Naam DPF: Digitaal portfolio DU Periode / datum onderzoek: 22 december 2003 Onderzoeker: Karen Slotman Digitaal Portfolio DU Een webbased digitaal portfoliosysteem dat ten alle tijden beschikbaar is via het internet en waarin in principe alle onderwijsconcepten passen die uitgaan van de eigenaar als (enige) verantwoordelijke Naam DPF: EFA Electronisch Portfolio Systeem Periode / datum onderzoek: november 2003 Onderzoeker(s): Jan-Willem Doornenbal (EFA), Anna Tomson (EFA Naam DPF: Digitaal Portfolio Periode / datum onderzoek:.. Onderzoeker(s): Patricia Kokx, Fontys EFA Portfolio, een Het Digitaal Portfolio van internetgebaseerd electronisch portfolio voor studenten en medewerkers van de Educatieve Faculteit Amsterdam Natschool maakt deel uit van de totale ELO Natschool. Het Portfolio is sterk verbonden met het Leermanagementsysteem in Natschool, maar kan ook separaat worden gebruikt September Het Digitaal Portfolio maakt deel uit van Natschool sinds 2002 Naam DPF: anymeta-portfolio Periode / datum onderzoek: november 2003 Onderzoeker(s): Jan-Willem Doornenbal / Anna Tomson (EFA) i.s.m. Willem Velthoven c.s. (Mediamatic) Naam DPF: Folio by Eportaro Periode / datum onderzoek: 1 december 2003 Onderzoeker(s): Egbert van de Winckel en Nico Verbey, STOAS in samenwerking met Magda Ritzen (HvU) AnyMeta, content management Folio by eportaro systeem (CMS): gedistribueerde Digitaal portfolio redactie van kleine en grote websites. Zeer gestructureerde informatieopslag en flexibele presentatie (www.anymeta.net) versie 2 CMS sinds Portfolio is in ontwikkeling Naam leverancier Espelon BV, een gezamenlijk initiatief van SURF en de Digitale Universiteit, is een jonge organisatie die zich inzet voor alle universiteiten en Satama (voorheen General Design) Threeships Mediamatic, Prins Hendrikkade 192, 1011 TD Amsterdam, tel EPortaro, vertegenwoordigd in Europa door Stoas 8

9 4 Contactpersoon leverancier 5 Mate van gebruik in Nederland 6 Omvang van het bedrijf 7 Vertrouwen in leverancier (continuïteit, toegepaste technologie en support) hogescholen in Nederland. Espelon wordt dé plaats voor de distributie, het onderhoud en de technische en didactische ondersteuning van digitale onderwijsproducten. Espelon (vanaf januari 2004) Dennis Kornet (030) of mail Espelon is Verschillende universiteiten en hogescholen in Nederland (opleidingen aan de UvA, VU, UT, Saxion, Inholland) Espelon BV, een gezamenlijk initiatief van SURF en de Digitale Universiteit. Vertrouwen in Espelon kan nog niet worden beschreven, omdat Espelon in januari 2004 start. Waldemar Moes Henk van de Laar Willem Velthoven Ino Paap Vanaf 1999 bij EFA (5000 portfolio s). Op kleinere schaal ook bij Hogeschool INHOLLAND Diemen Zie Ons bureau is opgericht in 1994, telt nu ruim 50 specialisten en behoort tot de marktleiders in Nederland. Tot onze opdrachtgevers horen: Audi Nederland, Hooge Huys, Ministerie van VWS, Nokia, Planet Internet, Vereniging Eigen Huis en Voetbal International. De Amsterdamse vestiging van Satama is onderdeel van de - aan de beurs van Helsinki genoteerde - Satama Interactive Group. Wel vertrouwen. Maar EFA is volledig afhankelijk van de technische applicatiesupport door de leverancier; dat is een kostbare zaak licencies Het nieuwe CMS is voor een negental sites in Nederland in gebruik. Portfolio moet nog ontwikkeld worden E. van de Winckel, Stoas Aantal installaties (WUR, ROC ASA) en aantal pilots op ASP basis (HS Zuyd, Apollo consortium) 40 personen 40 personen EPortaro: 25 personen waarvan de helft ontwikkelaar Stoas: 140 personen E- learningteam: 30 personen Fontys is Launching Customer en heeft veel en direct contact met de leverancier. Fontys heeft ook invloed op de functionele specificaties. Functionaliteiten met een onderwijskundige achtergrond Mediamatic bestaat vanaf Vanaf 1992 actief in projecten met nieuwe media voor uiteenlopende klanten. Veel ervaring met onderwijs en onderwijstoepassingen. Geeft ook trainingen in toepassingen met nieuwe media. (www.mediamatic.nl) 8 Student is De student is geheel eigenaar Student is eigenaar van het 1 Ja: De student is volledig Bestaat al enkele jaren,.net technologie en lokaal support door Stoas 9

10 eigenaar van zijn portfolio d.w.z. 1. dat het portfolio bedoeld is om student te ondersteunen i.t.t. opleiding te voorzien van voortgangsinform atie; 2. dat de student bepaalt wie toegang heeft tot (onderdelen van) zijn portfolio (medestudent, begeleider, docent, beoordelaar, gast en de wereld ) 3. dat de student zelf bepaalt wat hij in zijn portfolio opneemt en bepaalt zelf wat hij voor zichzelf wil houden in zijn portfolio en kan documenten of reflecties laten zien aan anderen. Hij kan het beschikbaar stellen voor iedereen die beschikt over een internetverbinding en hij kan daarnaast ook dingen beschikbaar stellen via presentaties (soort websites) aan mensen die hij uitnodigt om in zijn portfolio te kijken. Genodigden of gasten hebben alleen leesrechten in het portfolio en géén schrijfrechten. Wel hebben ze de mogelijkheid om één of meerdere reactie te plaatsen. ja ja ja Portfolio en bepaalt zelf : 1. wat in het portfolio komt te staan 2. wie in het portfolio mag kijken/wijzigen/toevoeg en 3. hoe het portfolio is gestructureerd kan OF helemaal door de student worden bepaald, OF gedeeltelijk door de opleiding en gedeeltelijk door de student. Hoe het portfolio wordt gebruikt is afhankelijk van de afspraken die tussen student en opleiding worden gemaakt. Portfolio kan gebruikt worden als begeleidingsinstrument, toetsinginstrument of beide. eigenaar. Uitgebreide rapportagefuncties geven echter opleiding een goed overzicht van door studenten ter beschikking gestelde informatie/documenten. 2 Ja: zowel samenwerken aan nog niet gepubliceerde documenten als gericht publiceren is mogelijk. 3 Ja: opleiding kan modules aanbieden maar student bepaalt wat opgenomen wordt en kan alle soorten documenten zelf aanmaken en delen met anderen. Ja, student beheert zijn eigen archief (Mijn folio) en stelt daaruit zelf portfolio s uit samen Ja Ja 9 Er is koppeling met een gesloten deel waar presentaties, beoordelingen etc. gearresteerd en gearchiveerd kunnen worden Het archief van het portfolio is alleen beschikbaar voor de eigenaar en deze bepaalt of hij delen uit zijn archief beschikbaar wil maken voor anderen (via presentaties). De reacties die gasten kunnen geven zijn door dezelfde gast te wijzigen indien dat nodig is (bv. Bij voorschrijdend inzicht of verkeerde/onduidelijk gegeven feedback). De eigenaar van het portfolio kan deze reactie lezen en evt. weghalen, maar niet wijzigen! Er kan dus van buitenaf niemand iets definitief goed- of Er is een gesloten deel ontwikkeld en geaccepteerd. Op de EFA is dit echter (nog) niet in gebruik genomen, ten eerste omdat men vreest dat het voor de gebruikers te ingewikkeld is, ten tweede omdat de inrichting van het onderwijs uiteindelijk niet goed aansluit bij de opzet van het gesloten deel. Het Natschool Portfolio kent een gesloten deel (Afgerond werk). Eenmaal in dit deel geplaatste producten kunnen niet meer worden verwijderd of gemuteerd. Ja: zowel werkstukken en presentaties als beoordelingen kunnen gearresteerd worden. Ja, informatie die extern is gecertificeerd kan door de student niet meer gewijzigd worden. Student bepaalt zelf of deze informatie wordt opgenomen in de portfolio s 10

11 10 Genodigden (medestudent, docent, begeleider etc.) kunnen feedback in het portfolio plaatsen. De gegeven feedback is door de student naar eigen inzicht te gebruiken afkeuren in het portfolio. Het uitgangspunt van dit portfoliosysteem is namelijk dat de student volledig eigenaar is en dus ook alle rechten heeft! Genodigden/gasten kunnen reacties plaatsen en eerder gegeven reacties wijzigen. De reacties komen te staan bij de documenten/presentaties waar de gast toegang tot heeft. De eigenaar weet daardoor precies waar de reacties over gaan en reacties betreffen dus niet het gehele portfolio. Nee Student bepaalt wie meekijkt in het portfolio en wie daarnaast ook producten (bv feedback) mag plaatsen. Wat de student doet met de gegeven feedback wordt bepaald door de afspraken die gemaakt zijn tussen student en opleiding Ja: feedback zit is losse documenten die aan het portfolio gekoppeld worden. Iedereen kan feedback geven op de documenten die hij kan zien. Ja, feedbackgever bepaalt of de gegeven feedback door de student in volgende portfolio s mag worden gebruikt. Deze feedback kan door de student niet meer worden gewijzigd. De student kan deze feedback opnemen in de portfolio s 11 Mogelijkheid om Elke opleiding kan onbeperkt verschillende eigen gemaakte templates templates (als beschikbaar stellen (of zelfs uitvoerdocument) verplicht stellen) voor de aan portfolio te gebruikers. koppelen (pop, competentieprofie l, cv, assessment, reflectie).? Het Natschool portfolio kent een zgn bibliotheekmap. Via deze map kan de student dit soort formats ophalen. Ja: templates zijn er voor invoer en voor presentatie. Sitebeheerder kan templates ter beschikking stellen en aanpassen. Ja, het portfoliosjabloon bepaalt de vormgeving en vinkt alvast een aantal items aan. 12 Metadata door student aan te brengen, bijv. categorieën en trefwoorden: 1. door eigenaar bedacht, 2. door opleiding bedacht, 3. door Norm bedacht Categorieën en trefwoorden zijn door de eigenaar aan te brengen in het archief van het portfolio. De opleiding kan de student vragen om bepaalde categorieën en trefwoorden te gebruiken. nee Nog geen functionaliteit in het Natschool portfolio Metadata is een van de sterke kanten van anymeta 1. ja: eigen trefwoorden zijn zoekbaar dmv free text search/matching 2. ja: opleiding kan eigen trefwoorden definiëren bijv. per studierichting 3. ja: centraal vastgestelde metainformatie wordt gedeeld door alle studierichtingen Nee 13 Student kan lookand-feel naar De student is volledig vrij in de eigen look en feel. Hij bepaalt ja ja; alles werkt met HTML. In principe staat alleen de Student kan, mits in het sjabloon daarvoor permissies gekregen, 1. Ja: kiezen van vooringestelde stylesheets en het maken van 11

12 eigen smaak veranderen: 1. tav eigen pagina s 2. tav portfoliovormgeving: de eigenaar kan het portfolio personificeren door zelf te bepalen welke kleuren hij gebruikt, welke structuur hij aanbrengt, welk lettertype, -grootte, enz. alles zelf: vormgeving, gebruik tabellen, links naar documenten, internetsites, kruisverwijzingen in worddocumenten, achtergrondkleur, lettertype en kleur en grootte, de informatie die hij erin plaatst en beschikbaar stelt aan anderen. navigatiebalk bovenin vast (en daar is ook nog de keuze uit 5 kleuren) een eigen mappenstructuur aanmaken in het portfolio. Layout elementen kan de student nog niet zelf aanbrengen. In toekomstige versies van het Natschool portfolio zal dit wel het geval zijn. eigen stijlen wordt ondersteund 2. Ja: stijlen en navigatie zijn aanpasbaar. Nee: mijn folio=archief kan alleen door de instelling worden aangepast niet door de student Ja: door het kiezen van portfolio-sjablonen of door het zelf maken van portfoliosjablonen (alleen voor gevorderde ICT-gebruikers). Er is een sjabloon-editor in ontwikkeling 14 Materiaal (reeds opgenomen en nog op te nemen) is makkelijk en volledig vrij te (her)ordenen: student kan b.v. zelf mappen aanmaken en/of trefwoorden toevoegen. De student kan door middel van gebruik van categorieën en trefwoorden zijn archief structureren. De categorieën en trefwoorden zijn vrij door de student aan te maken en te verwijderen. Wanneer de student kan omgaan met HTML (bv Frontpage) en FTP is alles vrij in te richten. Er is alleen een vastgestelde hoofdstructuur tbv de hoofdnavigatie. (bv de knop [CV] in de navigatiebalk verwijst naar het bestand index.htm in de map [CV]) Student kan mappen aanmaken, submappen aanmaken, met producten schuiven tussen de verschillende mappen. Student kan ook een logboek bijhouden in het portfolio. Dit logboek kan gebruikt worden om leeractiviteiten te loggen. Ja, zelf trefwoorden toevoegen en zelf ordening aanbrengen dmv Sets. Sets zijn vrije verzamelingen waar mee flexibel gestructureerd kan worden. Ja 15 Mogelijkheid voor Ja, dit is allemaal mogelijk de student zijn binnen het DU portfolio eigen verhaallijn in een presentatie te zetten. En wel op de manier die hij zelf wil (chronologisch of naar onderwerp of misschien wel kris kras door Ja, volledige vrijheid (mits de student voldoende kennis heeft van HTML en/of een editor) Student kan zgn showdossiers en assessmentdossiers maken. Hierin kan hij een eigen ordening aanbrengen en een selectie maken van materialen die hij t.b.v. een presentatie of assessment wil laten zien. Van het showdossier kan een student een webpagina maken, zodat deze ook kan worden getoond aan derden die niet Ja, dmv Sets. De volgorde binnen een set is vrij Ja, Sets zijn nestbaar voor hiërarchische structuren Een student kan ook zelf hiërarchische menustructuur maken. Ja, interne links zijn naar vaste Ja, via het linken van deelportfolio s Beperkt, via het linken van deelportfolio s 12

13 elkaar) Mogelijkheid zelf een heldere ordening (met diepte ) aan kunnen brengen Mogelijkheid om een soort webje te maken van een presentatie, dus een presentatie waarbij doorgelinkt kan worden naar andere presentaties over Natschool beschikken. onveranderbare IDs of naar symbolic names 16 Mogelijkheid om kennis te delen: het portfolio is naast een publicatiemogelijk heid ook een omgeving om bewerkte en onbewerkte producten beschikbaar te stellen aan de wereld (Kennismanagem entsysteem) Bewerkte en onbewerkte documenten kunnen altijd gepubliceerd worden door ze met een druk op de knop toe te voegen aan een presentatie (erg simpel). In de presentatie kunnen zowel bewerkte en onbewerkte documenten staan, ook halfprodukten of schetsen of aantekeningen. Alle mogelijke producten kunnen geupload worden en ter inzage worden gesteld aan andere PFgebruikers. Er is echter geen Kennismanagementsysteem. De functionaliteit kennisbank is nog in ontwikkeling Ja. Gebruikers kunnen, naast het openbaar publiceren op de portfoliosite, selectief informatie delen met andere sites zoals een knowledgebase. Door matching op metainformatie wordt automatische navigatie gegenereerd. Ja, door een portfolio met de deelproducten samen te stellen en via mail te versturen naar anderen. In het mailbericht staat de link waarlangs men bij het portfolio komt. In het portfolio kan dan commentaar worden gegeven op onderdelen. 17 Mogelijkheid om presentaties aan te passen (te allen tijde of beperkt) De presentaties zijn ten alle Ja, altijd. tijden aan te passen wanneer de betreffende persoon de beschikking heeft over het internet Student kan zoveel showdossiers maken als hij wil en deze te allen tijde aanpassen. Naar wens. Alleen gearresteerde presentaties zijn niet meer aanpasbaar. Onbeperkt Functionele informatie 18 DPF is Ja, de eigenaar heeft een direct Ja Ja Ja, alle gebruikers hebben eigen Ja, Bij gebruik van de koppeling 13

14 gepersonificeerd: elke gebruiker (eigenaar en bezoeker) heeft een login en password nodig 19 Het portfoliosysteem is beveiligd opdat onbevoegde toegang tot gegevens en functies wordt voorkomen 20 Uitleverbaar via internet (webbased): 7 x 24 uur bereikbaar zichtbare username en password en de gasten die speciaal uitgenodigd worden krijgen ook een username en wachtwoord. Het wachtwoord en gebruikersnaam van gasten zijn verwerkt in de url (die de gast krijgt via een mailbericht) waar de gast op kan klikken. De gast komt door het klikken op de url direct in het portfolio van de eigenaar. Onbevoegden kunnen niet zonder inlogcodes in het portfolio. Wel kan iedereen de showcase van de gebruiker van het portfolio bekijken. De gebruiker dient dan wel aangegeven te hebben een showcase beschikbaar te stellen via het internet. wachtwoord en kunnen zelfs gepersonaliseerde navigatie hebben. Openbaar gepubliceerde documenten kunnen desgewenst ook door bezoekers zonder wachtwoord gezien worden. met Blackboard kan de Bbgebruiker via een tabblad direct (zonder opnieuw in te loggen) naar de eigen Folio-omgeving. Ja Ja Ja. Ja, via inlognaam en wachtwoord Ja Ja Ja Ja. Volledig webbased 21 Mogelijkheid om off-line aan het portfolio te werken 22 Mogelijkheid Alle gangbare documentformate n op te nemen 23 Gebruiksvriendelij kheid Je kan alle inhoud in de vorm van teksten van te voren klaarzetten, zodat je een presentatie later (platte tekst of bv html) in één keer kan uploaden. Een archief vullen kan niet off-line. Ja Producten kunnen worden Nee. Documenten voorbereiden uitgecheckt, waarna offline aan is goed mogelijk. Het plaatsen het product gewerkt kan van documenten en linken in worden. Voor het vervolgens navigatie en naar uploaden van deze producten is metainformatie gaat alleen on uiteraard wel weer een online line. verbinding nodig. Ja Ja In principe ja. Voor heel Natschool geldt dat de instelling zelf kan besluiten welke documentformaten wel en welke niet worden toegestaan. Het systeem is gebruikersvriendelijk en erg fijn Er is veel aanvullende kennis nodig op het gebied van HTML Het Natschool Portfolio lijkt sterk op de Windows Verkenner, Als attachment en als directe URI verwijzing. Alle typen documenten kunnen van gestandaardiseerde metainformatie worden voorzien. Ook niet gangbare formaten kunne opgenomen worden. Ja, gemakkelijk en leuk! Geen HTML nodig. Nee, in ontwikkeling Ja 14

15 Hierbij o.a. aandacht voor: Eenvoudig in gebruik en prettig om mee te werken DPF eist geen (of niet teveel) htmlkennis of andere ICTtaalvaardigh eden (html of andere talen mogen het product wel onderste unen! Maar niet als enige tool) om mee te werken omdat er op drie verschillende niveaus presentaties binnen het portfolio gemaakt kunnen worden (op een eenvoudig en geavanceerd manier en een manier waar de gebruiker gebruik kan maken van html en dus ook software als frontpage, dreamwaver). Het systeem is te gebruiken ZONDER kennis van html, maar het is voor html-kenners ook mogelijk om html te gebruiken. (of een editor hiervoor) en FTP (hoewel dit met Webdrive eenvoudig is) waardoor het erg toegankelijk is. Per type document zijn er voor Het gebruik van het portfolio eist de opleiding aanpasbare geen HTML kennis. HTMLpagina s kunnen uiteraard wel presentatietemplates, die invoertemplates en worden opgenomen. Aan het overzichtelijk zijn en portfolio zijn een aantal tools gestructureerd werken gekoppeld om HTML paginas te stimuleren. kunnen maken. Eenvoudig in gebruik via simpele menstructuur en gebruik van knoppen Eist geen html-kennis 24 Flexibel in gebruik: functies kunnen aan- en uitgeschakeld worden, door eigenaar en/of beheerder 25 Portfolio kan na afronden studie door eigenaar worden meegenomen, bijv. via cd-rom. 26 Mogelijkheid om vanuit portfolio te linken naar een De gebruiker heeft de mogelijkheid om functionaliteiten wel of niet te gebruiken (categorieën, trefwoorden, de manier waarop presentaties worden gemaakt eenvoudig, geavanceerd en helemaal zelf), de beheerder kan portfolio s aanvragen, (de)blokkeren en wachtwoorden wijzigen Nog niet, staat op de lijst van zaken die wel gerealiseerd moeten worden. Ja, links naar documenten, links naar websites, links naar databases zijn allemaal Wat voor functies? Eigenaar kan middels FTP zijn hele map downloaden. Er is ook een ZIP-bestand beschikbaar dat de navigatiestructuur bevat. Er kan naar elk willekeurig document op internet gelinkt worden, maar er is geen sprake Iedere opleiding kan eigen Ja, zelfs de navigatie is geheel portfolio sjablonen aanmaken aanpasbaar en uitbreidbaar. waarin een basisinriching wordt geregeld. Deze sjablonen zijn heel flexibel. Vervolgens kan een student (afhankelijk van de in het sjabloon toegekende permissies) zelf functies aan- en uitzetten Nog niet, ook aan deze functionaliteit wordt nog gewerkt. Dit is mogelijk. Links kunnen in het portfolio worden opgenomen. Wel is belangrijk Ja. Het portfolio is web gebaseerd en kan zonder problemen met een webgrabber lokaal op schijf (of CD / DVD) gezet worden. Dit kan een student te allen tijde zelfstandig doen dmv een eenvoudige standaardprocedure. Ja, Naar externe documenten linken kan met een gewone URI of, beter, met een alias object Allerlei zaken kunnen via een rechtenstructuur door beheerders worden geregeld. Ja Ja, als deze documenten in een elektronische leeromgeving of in een elektronische 15

16 document dat elders staat (bijv. In groepsruimte of intranet): document is resultaat van meerdere studenten mogelijk. van groepsruimtes o.i.d. dat afspraken gemaakt worden over de status van links. Documenten of pagina s die via links die opgenomen zijn in het gesloten deel van het portfolio blijven namelijk wijzigbaar. 27 DPF heeft een Zoeken (full-text search) in het zoekfunctie op archief is mogelijk, ook in opengestelde bijlagen die in het archief zijn pagina s: opgenomen. 1. zoeken door Zoeken in alle portfolio s is een (eigen) alleen mogelijk als via een portfolio heen, search-engine gezocht wordt, 2. zoeken door maar binnen het systeem is alle portfolio s (nog) geen apart zoeksysteem. van een specifieke groep. De zoekfunctie is: Full text search of Zoeken op titel/datum/soort document Er kan gezocht worden binnen het portfolio van een enkele gebruiker: "Er wordt gezocht in bestanden met de volgende extensies: doc, html, htm, psd, en txt." (.psd??, wellicht wordt.pdf bedoeld) Portfolio heeft nog geen zoekfunctie. dat binnen het portfolio van metainformatie voorzien kan worden. Ook binnen anymeta is gezamenlijk beheer van documenten mogelijk en een document kan sowieso in meerdere presentaties opgenomen worden. Het systeem is immers niet gebaseerd op hiërarchische opslag van documenten. Ja, en ook op andere metainformatie; dit is aanpasbaar. De rapportagefuncties van anymeta zijn zeer uitgebreid en personaliseerbaar. samenwerkingsomgeving staan kan de student hiernaar een link maken Ja via de mappenstructuur Nee 28 Representatie (Showcase) : mogelijkheid om delen voor anderen (individuen of groepen) te ontsluiten en/of om vanuit DPF op internet te publiceren Ja, één presentatie-showcase kan de gebruiker beschikbaar stellen voor iedereen. Andere presentaties kan de gebruiker openstellen voor gasten die de gebruiker speciaal uitnodigt. Uitnodigen is mogelijk via het mailadres van de gast. Per presentatie kunnen één of meerdere mensen uitgenodigd worden. Nee, alle inhoud van het PF is alleen zichtbaar te maken voor andere gebruikers. Is mogelijk via showdossier of assessment dossier. Zie hierboven bij punt 15 Ja. Een presentatie kan Ja zichtbaar zijn voor individuen, groepen en allen. Het is zelfs mogelijk om in een openbare presentatie bepaalde documenten (bijv. interne beoordeling of commentaar) op te nemen die onzichtbaar blijven voor bezoekers zonder wachtwoord. 29 (Re)presentaties Ja, in de optie geavanceerd kan Nee Natschool beschikt over een Ja. Het hele systeem werkt met In ontwikkeling 16

17 kunnen makkelijk de gebruiker gebruik maken van gemaakt worden de editor. Deze editor is een doordat een soort Word-editor. De eigenaar editor (hulp bij het kan plaatjes, tabellen, kleuren, maken van een bullets, en nog vele andere presentatie) zaken opnemen in de geïntegreerd in presentatie. En ook is het het systeem zit mogelijk om html te gebruiken naast de Word-editor (optioneel). aantal tools voor het maken van HTML documenten maar niet over een tool die helpt bij het maken van presentaties. geïntegreerde editors voor de documenten. Technische informatie 30 Product werkt Ja, het produkt is stabiel bij stabiel juiste hosting (beschikbaarheid / ongestoorde werking, goede performance etc.) 31 Uitbreidingsmoge lijkheden 32 Schaalbaarheid (max. aantal gebruikers / portfolio s) 33 Ondersteunde operating systems (Microsoft Windows 2002/ 2003/ ; Sun Solaris; Linux) Uitbreiding is in standaard niet mogelijk. Eventueel wel in overleg met Espelon (meer duidelijk zal in januari 2004 gegeven kunnen worden, wanneer Espelon officieel van start gaat). Het produkt is uitermate schaalbaar bij juist gebruik. iseries (OS/400) Linux Solaris Windows Ja 24*7 beschikbaar; storing werking 1x per maand, performance is op drukke momenten nog punt van zorg, maar is ook afhankelijk van de eigen ICT- omgeving en niet alleen van Natschool? Niet geheel duidelijk wat met deze vraag wordt bedoeld. Er zijn nu bij de EFA zo'n 5000 gebruikers (lang niet allemaal actief) Volgens leverancier >5000 mogelijk Windows Server (nu: Win2000) Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows 2003 Voorlopers van anymetaportfolio: Ja ook projecten die met anymeta gebouwd zijn werken stabiel en hebben een goede performance. Ja, door toepassing van open standaarden ook door derden. AnyMeta heeft een generieke informatiemanagement basis waardoor ook andere toepassingen binnen de opleiding goed geïntegreerd kunnen worden. Zeer groot (> ) bij koppeling van servers. Deze kunnen ook op verschillende locaties staan en samenwerken waardoor locale performance gegarandeerd is. Server: Linux/Unix Windows > 2000 Mac OSX Client: standaard www-browser Ja Ja Ja Microsoft windows 2000 / Ondersteunde Notes-database server MS SQL SQL server 7 or 2000 MySQL. Aanpasbaar voor MS MS SQL, Oracle 17

18 databases (MS SQL; Oracle; MySQL) en Oracle. MySQL kan ook in Windows omgeving gehost worden. 35 Authenticatie en autorisatie mechanisme (LDAP, Active Directory Sibboleth) 36 Ondersteunde webservers (Apache, MS IIS, andere) Het kan in ieder geval met LDAP draaien. Onduidelijk is nog of dit ook mogelijk is met de andere authenticatie en autorisatie mechanismen. Windows systeem (ASP) Nog niet mogelijk LDAP LDAP / Brug naar Blackboard Notes IIS MS IIS Apache IIS 37 Over welke import- en exportfuncties beschikt het DPF? (aansluiting bij leertechnologie standaarden) IMS specificaties voor: Content package Competenties Metadata Portfolio QTI (toetsen) LIP. Learner nformation profile Enterprise 38 Mogelijkheid om inhoudelijke en/of technische aanpassingen te laten verrichten Geen (wat niet zegt dat dit niet gemaakt kan worden). geen Natschool ondersteunt SCORM voor import naar catalogi met studiemateriaal, maar nog niet voor Portfolio. Een gebruikersvriendelijke export van portfolio s heeft momenteel veel aandacht maar is nog niet gerealiseerd. Ja Maatwerk mogelijk In principe is maatwerk door de leverancier niet nodig. Natschool is flexibel genoeg om verschillende soorten portfoliogebruik te kunnen ondersteunen. Indien maatwerk toch nodig is dan kan dit met de leverancier worden kortgesloten. XML export is flexibel configureerbaar dmv templates. IMS: content package: ja competenties: ja metadata: ja portfolio: postfolio zelf is geen IMS standaard. QTI: ten dele (wordt maatwerk) LIP: subset wordt ondersteund Enterprise: subset wordt ondersteund Inhoudelijk: Ja. Veel inhoudelijke aanpassingen kunnen door de portfolio beheerder (opleiding) zelf gedaan worden. Technisch: Ja. anymeta is gebaseerd op open standaards en open source componenten. Import en export routines zijn gebaseerd op objecten die worden beschreven in XML. De gebruiker (met name de beheerder) heeft de mogelijkheid om sjablonen te gebruiken en deze ook zelf te ontwikkelen. Het IMS LIP model wordt gedeeltelijk ondersteund en is aangepast voor het gebruik binnen dit systeem. Ja, via Stoas 18

19 Daardoor zeer goede technische aanpasbaarheid. 39 Omvang portfolio (in aantal Mb) door instelling in te stellen Nee, in principe is het aantal MB s per portfolio 100. Wel kan er over uitbreiding gesproken worden. Ja (bij ons 50 MB) Per gebruiker of groep gebruikers in te stellen. Veranderingen kunnen in overleg met Mediamatic gedaan worden. De ontwikkelaar is Nederlands, daardoor gemakkelijke communicatie en betere aansluiting op Europese onderwijsontwikkelingen. Ja. Ja, door Administrator per rol vast te stellen 40 Aanwezigheid helpdesk 2 e lijnsondersteunin g die te allen tijde benaderd kan worden (technische support) Ja, er is zelfs een website waarop je problemen kan aangeven. Van alle inkomende problemen wordt een call gemaakt en een melding wanneer het probleem is verholpen. Satama biedt enige ondersteuning (afhankelijk van service-contract) Helpdeskfunctie Fontys-intern vaak op opleidingsniveau geregeld. 2 de lijns helpdesk voor Fontys door eigen ELOteam. Fontys ELO-team wordt weer ondersteund door de (goed bereikbare) helpdesk van de leverancier (Threeships) Ja, tijdens kantooruren via Ja, via Stoas servicedesk abonnement systeem en flexibel op nacalculatie. 41 Aanwezigheid handleiding voor gebruikers 42 Aanwezigheid FAQ-lijst voor gebruikers Ja, een tutorial (voor practicaachtige ondersteuning) en een FAQ (papier en online) die erg geschikt is gebleken in de vorm van de online help-optie. Door EFA gemaakte uitleg, handleidingen en voorbeelden op Ja, zowel op papier als online zie 41 Aanwezig op de Fontys Natschool website. Handleidingen voor de Ja, on line en op papier. Er is verschillende gebruikersgroepen ook context-afhankelijke help aanwezig per scherm. Deze is door de beheerder aan te passen. Ja. Door de opleiding aan te passen. Ja Nee, in ontwikkeling Functioneel beheer 43 Rechtenbeheer voor eigenaar: Overzicht van gegeven rechten aan welke kijkers en voor hoe lang dat Ja, de eigenaar heeft een compleet overzicht van uitgenodigde gasten per presentatie en de termijn waarop de gasten toegang hebben. De toegangstermijn is per gast apart in te stellen. Kan toegang geven aan individuele gebruikers van het PFS. Datumbegrenzing is niet mogelijk. De eigenaar van een portfolio regelt zelf de permissies van de meekijkers en kan op elk gewenst deze permissies weer stopzetten. Permissies kunnen betrekking hebben op groepen gebruikers, individuele Ja. De document-eigenaar beheert toegang en heeft overzicht. Toegang kan altijd achteraf gewijzigd worden. Alleen bij arrestatie niet meer. Ja, via de beheerdersomgeving 19

20 geldig is (De eigenaar kan een genodigde de toegang ook weer ontzeggen of stopzetten) Default wordt een gast oneindig lang uitgenodigt. gebruikers en gebruikers in een bepaalde rol. Permissies kunnen op ieder mapniveau in het portfolio worden beheerd. 44 Versiebeheer van De eigenaar moet zelf voor het (uitvoer)documen versiebeheer zorgen. ten door eigenaar 45 Accountbeheer door functioneel beheerder en / of docent 46 Metadatabeheer door functioneel beheerder en / of opleiding Ja, kan allebei. Dat is afhankelijk van de permissies die een gebruiker (docent) heeft. Iedere gebruiker kan zelf een portfolio aanvragen en dus ook aanmaken. De eigenaar kan dan ook zijn eigen gegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord aanpassen. Ook een beheerder van een instelling kan een portfolio aanmaken voor meerdere studenten tegelijk via batchbestanden. Een beheerder van een instelling kan ook portfolio s (de)blokkeren en wachtwoorden wijzigen, en zien hoeveel ruimte de portfolio s in beslag nemen. nee Functioneel beheerder Portfolio kent versiebeheer. Vorige versies van producten worden altijd bewaard. Eigenaar kan deze echter wel verwijderen. Accountbeheer door decentraal beheerder. Meestal is dit een docent van de opleiding. Nee Geen metadata Er is nog geen sprake van metadatabeheer in het Portfolio. Dit punt wordt meegenomen met de specificaties van de nog te ontwikkelen kennisbank. Ja. Standaard zijn er van elk document 2 versies. een gepubliceerde, en een versie die in bewerking is. Beide versies kunnen voor geregistreerde bezoekers zichtbaar gemaakt worden. De gepubliceerde versie is naar wens onzichtbaar te maken voor externen. De versie die in bewerking is, is altijd onzichtbaar voor externen. Ja, kan allebei. Dat is afhankelijk van de permissies die een gebruiker (docent) heeft. Ja, combinatie van Instelling en per opleiding aanpasbare metadata structuur. 47 Rapportage De beheerder kan in een Geen ingebouwde rapportages. Niet duidelijk wat hiermee wordt Ja. De rapportagefuncties zijn Ja Ja Door functioneel beheerder Geen metadata toegepast 20

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6 KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict Februari 2008 Nummer 6 Vergelijkend onderzoek ict-producten en diensten voor het onderwijs In dit nummer: 3 Waarom een elektronische leeromgeving? 4 Beschrijving elektronische

Nadere informatie

ACTA Portal: Een inventariserend onderzoek. versie 1.0

ACTA Portal: Een inventariserend onderzoek. versie 1.0 : Een inventariserend onderzoek versie 1.0 Projecttitel: ACTA Portal: Een inventariserend onderzoek Projectcode: 2004-2005 Faculteit: Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) Projectperiode: 1

Nadere informatie

E-merge en het Blackboard Content System

E-merge en het Blackboard Content System E-merge en het Blackboard Content System Peter Verheijen Mei 2004 Voorwoord Met de invoering van elektronische leeromgevingen is de rol van informatie en communicatie technologie (ICT) in het onderwijs

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Invoering E-Learning,

Invoering E-Learning, Invoering E-Learning, een leidraad Fontys Hogeschool opleiding Post HBO E-learning Juni 2009 Auteurs: Maud Leistra, ROC West Brabant Breda, Radius College Arie Oosterwijk Praktijkschool de Noordhoek Groot-Ammers

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS)

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) Inhoudsopgave 1 OpenIMS Content Management Server (CMS)... 3 2 Waarom OpenIMS Content Management Server... 4 3 Content management... 5 3.1 Beheer via webbrowser...

Nadere informatie

Social Software in het onderwijs

Social Software in het onderwijs Colofon Titel Social Software in het onderwijs Auteur Pierre Gorissen, P.Gorissen@fontys.nl Fontys Hogescholen Afdeling Onderwijs Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek Postbus 347, 5600AH Eindhoven

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Adviesrapport SharePoint

Adviesrapport SharePoint Voor de Kennissatelliet Amersfoort Een advies- en overzichtsrapportage ten behoeve van de optimale implementatie van een SharePoint Portal Server binnen de Kennissatelliet Amersfoort Auteur: Datum: 16

Nadere informatie

Moderators Versie 3.1

Moderators Versie 3.1 webportal Handleiding voor Moderators Versie 3.1 Auteur: drs.ing. J.A. de Pree, Datum: 21 juni 2011 Versie: 3.1 Build: 11 Contactinformatie: De Pree e-consult Oosthavenstraat 2 4486 AR Colijnsplaat Algemeen:

Nadere informatie

Digitaal Bewegend Beeld. Deel 1: Beleidsformulering (bijlage 1 bij het hoofdverslag)

Digitaal Bewegend Beeld. Deel 1: Beleidsformulering (bijlage 1 bij het hoofdverslag) Digitaal Bewegend Beeld Deel 1: (bijlage 1 bij het hoofdverslag) Projecttitel: Digitaal Bewegend beeld: van beleid tot praktijk Projectcode: ICT2004-7 Faculteit: Letteren Projectperiode: sept 2004 oktober

Nadere informatie

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland Architectuurontwerp ELO Open Universiteit Nederland Heerlen, september 1999 Datum 30-03-04 Pagina 1 van 68 Onderwijstechnologisch

Nadere informatie

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF DIGI TAAL n u m m e r 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF HAN digitale mening

Nadere informatie

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Colofon Auteur(s): Ineke Lam, Wilfred Rubens, Robert-Jan Simons Korte beschrijving: In dit rapport wordt verslag gedaan van

Nadere informatie

Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen

Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen 1 OP RAPPORT 02 Voorwoord Hartelijk dank voor uw interesse in itslearning! itslearning is al jaren een toonaangevende partij in het Nederlandse

Nadere informatie

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15

VOORWOORD... 2 GERAADPLEEGDE LITERATUUR... 14 BIJLAGEN... 15 VOORWOORD... 2 I PERIODE SEPTEMBER 2001 TOT JANUARI 2002... 2 INLEIDING... 2 WAT IS ER GEBEURD... 3 EVALUATIE VAN DE CURSUSSEN... 4 WAT IS ER NOG NIET GEBEURD... 5 RICHTING ACTIVEREND ONDERWIJS?... 5 IMPLEMENTATIE

Nadere informatie

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Basiscursus Geo-Informatie

Basiscursus Geo-Informatie Basiscursus Geo-Informatie student driven learning 1 Versie: GIPSY rapport 2004-01 versie 2.5 Auteurs: Paul van den Heuvel, Ron van Lammeren, Petra Wentzel, Patris van Boxtel, Peter de Klein, Bram Aarts,

Nadere informatie

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek

Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Functioneel ontwerp Linux WerkPlek Inleiding Het project Linux WerkPlek (LWP) beoogt voor verschillende doelgroepen een Linux desktop en bijbehorende infrastructuur aan te bieden. Doelstelling daarbij

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie