IT Qualifizierung in der EUREGIO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IT Qualifizierung in der EUREGIO"

Transcriptie

1 Eindrapportage IT Qualifizierung in der EUREGIO Resultaten van INTERREG III A Project Euregional Qualifiziertes IT-Personal / Euregionaal Gekwalificeert IT Personeel Projectpartners Aanvrager: Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH für Handwerk und Industrie, Ahaus Deelnemende partners: Euregio Qualifizierungs- und Technologieforum e.v. (EQT), Ahaus; DOC STAP, Doetinchem; Graafschapcollege, Doetinchem

2 Pagina 2 Project Euregionaal Gekwalificeert IT Personeel Aanvrager: Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH für Handwerk und Industrie (BBS) Weidenstraße 2 D Ahaus Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) sowie zugehörend: Technische Akademie Ahaus (TAA) Schloss D Ahaus Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Ansprechpartner: Herr Stefan Weiß *** Samenwerkende partners: Eugegio Qualifizierungs- und Technologieforum e.v. (EQT) Weidenstraße 2 D Ahaus Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Ansprechpartner: Herr Hubertus Voß-Uhlenbrock DOC STAP J.F. Kennedylaan 49 NL 7001 EA Doetinchem Telefon: +31 (0) Fax: +31 (0) Ansprechpartner: Herr Ton Loef Regionaal Opleidingscentrum Graafschap College Slingelaan 1 NL 7001 EA Doetinchem Telefon: +31 (0) Fax: +31 (0) Ansprechpartner: Herr Harry Brink maart 2007

3 Inhoud Pagina 3 Inhoud 1 Voorwoord 4 2 Inleiding Beginsituatie Projectidee Projectpartners 6 3 Projectomschrijving Algemeen projectdoel Concrete projectdoelen Doel indicatoren Deelnemers / Statistieken Projectuitvoering 11 4 Resultaten en effecten van het project Resultaten Effecten (Werkgelegenheid, productiviteit, IT-beveiliging, ) NL-D samenwerking 19 5 Gerealiseerde maatregelen op het gebied van informatie en PR 22 6 Acceptatie en evaluatie van het IT kwalificatie aanbod Evaluatie Borging van de resultaten en voortzetting van het kwalificatieproces 26 7 Samenvatting 28

4 Voorwoord Pagina 4 1 Voorwoord De naam Euregionaal Gekwalificeerd IT-personeel staat symbool voor het belangrijkste doel van dit grensoverschrijdende project: Het op een hoger niveau brengen van Informatie- en Communicatie Technologische (ICT) processen in het MKB in een platteland grensregio door de kwalificering van het personeel. Bij de meeste MKB bedrijven zijn geen speciale ICT medewerkers in dienst. De systeembeheertaken worden er meestal bij gedaan door medewerkers. Deze medewerkers hebben hoofdzakelijk een technische, administratieve of commerciële functie. Verbetering van hun ICT competenties levert dus aantoonbaar een verbetering van de interne processen en de ICT-beveiliging van hun organisatie op. Basisvoorwaarde voor het succes van het project was de betrokkenheid en inzet van de deelnemers. Naast de vaak dubbele taken en verantwoordelijkheden in hun dagelijks werk, bleken zij bereid zich verder te ontwikkelen én brachten zij de moed op om zich voor hun taken officieel te willen kwalificeren. Hiervoor onze bijzondere dank! Verder danken wij alle trainers, adviseurs, begeleiders en deskundigen voor het ter beschikking stellen van hun omvangrijke vakkennis tijdens de leergangmodules, de advisering en begeleiding van deelnemers als wel tijdens de Expert workshops. Ook danken wij alle ondernemingen, samenwerkingsverbanden, organisaties en verenigingen die zich energiek hebben ingezet tijdens de voorbereiding en uitvoering van de Expert workshops. Even belangrijk was de financiële ondersteuning door de Europese Unie in het kader van INTERREG III A vanuit middelen van het Europese Structuurfonds voor Regionale Ontwikkeling evenals door het Bundesland Nordrhein Westfalen en de Provincie Gelderland. Hiervoor vanaf deze plaats onze hartelijke dank. De vestiging Gronau van de EUREGIO heeft dit project steeds enthousiast begeleid. Graag ook onze dank daarvoor, evenals bij de vele, hier niet met name genoemde, personen, die dit project van idee tot realisering op velerlei wijze hebben ondersteund.

5 Inleiding Pagina 5 2 Inleiding 2.1 Beginsituatie Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke factor in de EUREGIO, zowel voor de economische groei als ook voor de evenwichtige ontwikkeling van de regio. Zeker gezien de toenemende globalisering, is het absoluut noodzakelijk het MKB een kans te geven op een blijvende succesvolle toekomst door toepassing van de geschikte informatie- en infrastructuren de ontwikkeling van kwalificaties en competenties te stimuleren. IT techniek in het MKB neemt een steeds belangrijkere plaats in bij afhandeling van de zakelijke processen. IT kan vandaag de dag als een zelfstandig proces in de onderneming worden gezien en allang niet meer alleen ter ondersteuning van andere processen. Dit betekent dat noodzakelijke IT competenties van medewerkers in deze ondernemingen een kritische succesfactor is voor een moderne onderneming. Niet in de laatste plaats heeft ook de Europese wetgever dit ingezien en met Basel II voor de IT technologie en de IT processen een essentiële plaats ingeruimd. 2.2 Projectidee Het projectvoorstel Euregional Qualifiziertes IT-Personal had als doel een bijdrage te leveren aan de dekking van de behoefte aan IT competenties in agrarisch gestructureerde delen van de EUREGIO. Het project concentreerde zich in essentie op de behoefte aan aanvullende IT kwalificaties en de daarbij behorende certificerende examens. Software en hardware zijn in een onderneming aangepast aan de bestaande processen en procedures en dienen veranderingen op de voet te volgen. Deze veranderingen zijn steeds dynamischer en komen steeds sneller. Voor medewerkers is het moeilijk al deze ontwikkelingen te volgen en de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Het achterblijven van de kennis en vaardigheden leidt vaak tot vertraging in de ontwikkeling van de onderneming. Dit project hield rekening met deze omstandigheden en heeft de medewerker in de onderneming in het middelpunt gezet. IT kwalificaties zijn een belangrijk bezit van een onderneming en dient continue uitgebreid en aangepast worden aan de actuele ontwikkelingen. Hiervoor is een gedetailleerde analyse van de medewerker in de onderneming noodzakelijk om de exacte kwalificatiebehoefte van een onderneming vast te stellen.

6 Inleiding Pagina 6 Dit project heeft hiermee een begin gemaakt en precies deze problematiek nader onderzocht. De uitgewerkte oplossingen werden zowel aan de Duitse als aan de Nederlandse kant in de pilotfase getest in de deelnemende ondernemingen. 2.3 Projectpartners De partners in het project zijn gerenommeerde instellingen op het gebied van gekwalificeerde opleidingen en nascholing in de beide landen. Ze houden zich intensief bezig met ontwikkeling en uitvoering van gekwalificeerde trainingen op IT gebied. Hierbij leveren de projectpartners het leeuwendeel van de noodzakelijke IT technologie. Gekwalificeerde en ervaren trainers uit de IT sector ondersteunen ondernemingen in hun doelstelling IT competenties gericht op de praktische behoeften van de ondersteunde ondernemingen over te dragen.

7 Projectomschrijving Pagina 7 3 Projectomschrijving 3.1 Algemeen projectdoel Hoofddoel van het project was om de beschikbaarheid van IT vakmensen binnen het MKB in de regio te verhogen. Dit diende gerealiseerd te worden door een analyse van de kwalificatiebehoefte per onderneming. Op grond van de resultaten van deze analyse diende vervolgens een doelgerichte kwalificering voor de medewerkers te worden vastgesteld en uitgevoerd. 3.2 Concrete projectdoelen Uit het algemene doel werden de volgende concrete doelen afgeleid: 1. Activeren van het ICT vakpotentieel in het MKB in de regio Achterhoek / Kreis Borken 2. De ontwikkeling van een op de behoefte van de ondernemingen in de plattelandregio afgestemd grensoverschrijdend kwalificeringaanbod inclusief (internationaal erkende) examinering en certificering. 3. Concrete advisering van potentiële deelnemers en van ondernemingen, waarbij de interessen en behoeften in individueel aangepaste leermodules worden gerealiseerd. 4. Aanbod van regionale Expert Workshops over relevante en actuele IT thema s (bijvoorbeeld Security en OpenSource) 3.3 Doel indicatoren Het behalen van de concrete doelen is slechts deels kwantitatief meetbaar. Daarom is de nadruk gelegd op kwalitatieve criteria. De metingen richten zich daarbij meer op de gerealiseerde kwalificaties dan op de overgebrachte IT competenties.

8 Projectomschrijving Pagina 8 Om de realisatie van de doelen te kunnen registreren en te kunnen controleren, werden vanaf het indicatoren overeengekomen: begin van het project het volgende doel Indicator Eenheid Doelstelling Realisatie Ondernemingen die medewerkers Pilotbedrijven 6 In totaal 9 volgens model laten kwalificeren Ondernemingen in 50 de enquête Vraag naar verdere kwalificaties na afloop van het project Deelnemer duurzaam aanbot Verdere kwalificaties lopen, zie ook 6.2 Grensoverschrijdende afgestemde Aantal 2 2 beroepsprofielen en eindtermen kwalificaties in modulevorm Deelnemers aan kwalificaties Deelnemers / 153 zie 3.4 Grensoverschrijdende ontwikkeling Online modulen 1 1 (implementatie van multimediaal lesmateriaal van diverse modulen) Nieuwe netwerken op het gebied Open netwerk 1 1 van Kwalificeering, Beroepsopleiding opleidingsinstituten en Werkgelegenheid 3.4 Deelnemers / Statistieken Deelnemers van bedrijven zijn in principe niet in een bepaalde categorie in te delen. Omdat de toepassing van IT technologie zich uitstrekt over alle onderdelen van de bedrijfsvoering, komen uiteindelijk ook alle medewerkers ermee in aanraking en hebben ook de noodzakelijke kennis en vaardigheden nodig. In het project is met twee soorten doelgroepen gewerkt: Medewerkers die met IT beheer taken zijn belast, Medewerkers die IT gebruiker zijn Na een fase van marktonderzoek, intensieve reclame en gesprekken met geïnteresseerde ondernemingen, ging het project in de pilotfase van start met 10 deelnemers (6 Duits en 4 Nederlands) uit 5 ondernemingen (3 / 2). In 2005 kwamen hier nog 4 ondernemingen bij (3 / 1).

9 Projectomschrijving Pagina 9 Participerende ondernemingen: 1 't Wassinkhuys Schildersbedrijf, Doetinchem 2 DNL Contact, Steinfurt 3 Automobielbedrijf Brandon B.V., Doetinchem 4 St. Antoniusheim, Vreden 5 Vortkamp Kühllogistik, Ahaus 6 Simco Nederland B.V., Lochem 7 VitaDoor, Stadtlohn 8 Schepers, Vreden 9 Holzbau Terhalle, Ahaus In totaal waren er 89 verschillende deelneme rs (57 mannen en 32 vrouwen) aan een of meerdere modules: Wassinckhuys (NL) Onderdeel Mannen Vrouwen Cursus Access 1 Bouwen database 1 Implementatie database 2 2 Inrichten Backup procedure 1 Totaal 2 5 DNL-Contact (D) Modul/ Unterteilung Männer Frauen Modul IT-Sicherheit 1 Modul VPN 1 Modul Linux-Serveradministration 1 Modul Office Word 1 Modul Office Excel 1 Gesamt 5 Brandon (NL) Onderdeel Mannen Vrouwen Cursus Systeembeheer Server Cursus Excel Basis maatwerk 3 3 Cursus Excel Specialist - maatwerk 2 1 Totaal 8 4 Antoniusheim (D) Modul/ Unterteilung Männer Frauen Modul Windows-Serveradministration 1 Modul Netzwerktechnik 1 Modul IT-Sicherheit 1 Modul Office Excel 3 Gesamt 6

10 Projectomschrijving Pagina 10 Vortkamp Kühllogistik (D) Modul/ Unterteilung Männer Frauen Modul IT-Sicherheit 1 Modul VPN 1 Modul Windows-Clientadministration 1 Modul Windows-Serveradministration I 1 Modul Windows-Serveradministration II 1 Modul Windows-Server Infrastruktur 1 Modul Windows-Server ActiveDirectory 1 Modul Office Word 1 1 Modul Office Excel 1 1 Gesamt 9 2 Simco (NL) Onderdeel Mannen Vrouwen ECDL 10 7 MOS 8 7 Sjablonen bouwen 2 6 Implementeren sjabloon 1 Totaal VitaDoor (D) Modul/ Unterteilung Männer Frauen Modul IT-Sicherheit 1 Modul VPN 1 Modul Datenbanken 1 Modul Netzwerktechnik 1 Modul Maschinen- u. Geräteanbindung/.Net 1 Modul Kommunikationsserver 1 Gesamt 6 Schepers (D) Modul/ Unterteilung Männer Frauen Modul Windows-Serveradministration I 1 Modul Windows-Serveradministration II 1 Modul Netzwerk- und Systemtechnik 1 Gesamt 3 Holzbau Terhalle (D) Modul/ Unterteilung Männer Frauen Modul Office Word 16 7 Modul Office Excel 19 7 Modul Kommunikationssystem Anwender 5 3 Modul Kommunikationsserver 1 Modul Content-Management-System 1 1 Modul Windows-Serveradministration I 1 Modul Windows-Serveradministration II 1 Gesamt In totaal zijn dat 153 deelnemers (98 mannen en 55 vrouwe n), als volgt verdeeld over de Duitse en Nederlandse projectpartners: D: Totaal: 93 personen 67 mannen 26 vrouwen NL: Totaal: 60 personen 31 mannen 29 vrouwen

11 Projectomschrijving Pagina 11 Expert Workshops Verder bezochten meer dan 200 deelnemers de 4 eendaagse expert workshops en de IT-Learning Day in het Schloss Ahaus: Modul/ Unterteilung Männer Frauen Linux-Anwendertag IT-Sicherheitstag IT-Sicherheitstag Linux-Anwendertag IT- learning day Gesamt Projectuitvoering De ontwikkeling van modulen in het project was zowel gericht op de actuele ontwikkelingen in de IT-branche als op de concrete vragen van het MKB. De projectpartners hebben gewerkt aan de verdere ontwikkeling en optimalisering van de bereikte kwalificatiestructuren (D/ NL). Met als ongunstig uitgangspunt twee uitontwikkelde kwalificatiestructuren en een IT arbeidsmarkt waar het ontbrak aan marktdiepte, werd als oplossing gezocht naar een aanbod van internationale Industrie Certificeringen. Om dit te bereiken hebben zowel het Graafschap College als de TAA/BBS de al bestaande samenwerking met CompTIA (Computing Technologie Industry Association) verder geïntensiveerd. In de beide orga nisaties werden trainingen aangeboden, die de deelnemers klaarstomen voor de Certificerende examens van deze internationale organisatie (b.v. A+ Certification Program). (Opmerking: Zowel in Nederland als in Duitsland nee mt het belang van CompTIA certificering toe. CompTIA is voor de IT industrie de grootste internationale ontwikkelaar van leveranciersneutrale, certificerende examens. De CompTIA certificering vormt een wereldwijd erkende technologie standaard voor competentiegerichte (na-)scholing op IT gebied.)

12 Projectomschrijving Pagina 12 De gemeenschappelijke inspanning van de medewerkers van de partnerorganisaties was dan ook gericht op de onderlinge afstemming van het gebruik en het aanbod van CompTIA in de EUREGIO. Het bleek echter in de praktijk dat in de fase van de praktische uitvoering en afstemming met de ondernemingen dit aspect niet meer op de voorgrond stond. Daarvoor was de concrete vraag naar certificering te gering. De projectpartners hebben zich in tweede instantie gericht op de grensoverschrijdende transfer van het e-learning platform ITs Learning. De inhoud van de betreffende modules werd (in de eigen taal) opg enomen in het gemeenschappelijke (meertalige) e-learn platform. Op deze manier is een erkende en effectieve basis gecreëerd die het regionale werkgevers en werknemers mogelijk maakt de gecreëerde kwalificatiestructuur voortdurend en grensoverschrijdend te benutten. Internationale certificerende examens zoals MCP (Microsoft Certified Professional), MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator), CompTIA Network+ of Microsoft certificeringen op MS Office gebied bevestigen voor de deelnemers de verworven kennis en vaardigheden. Voor certificering is het afleggen van een erkend examen een vereiste. Het kwalificatiesysteem is flexibel en kan voortdurend worden aangepast aan de behoeften van de deelnemer. De inhoud van modules kunnen zonder meer worden aangepast met extra componenten, maar ook kunnen al bekende onderdelen uit het opleidingsprogramma vervallen. Een individuele kwalificering op erkende basis standaards is daarmee in grote mate gegarandeerd. Samenwerking met CompTIA in het project leverde verder de volgende voordelen op: Medewerking van een transferpartner met grote marketing kennis Ondersteuning door CompTIA voor het Maßnahmepaket Eenvoudige overdraagbaarheid van de resultaten naar andere grensregio s in Europa

13 Projectomschrijving Pagina 13 Concreet opleidingsaanbod voor ondernemingen Op basis van de conclusies van de werkgroep marktonderzoek werd een opleidingsaanbod vastgesteld voor het MKB. De Twee trajecten Open Leercentrum en het bedrijfsspecifieke Euregional qualifiziertes IT Personal auf Basis von Internationalen Industrie-Zertifizierungen zagen er als volgt uit: Lernkooperation im EQIT-Lernarrangement: Door de werkgevers ondersteunde zelfstudie Begeleiding door IT docenten Gebruik van bedrijf- en examengericht materiaal Begeleidende leerweg en stages Examenvoorbereiding en certificering Het was hierbij een concreet doel om de medewerkers binnen het bedrijfsnetwerk de noodzakelijke competenties te laten verwerven om op een goede manier en veilig met de bedrijfsdata om te kunnen gaan (Security). Een ander doel was om de competenties van de systeembeheerders op het gebied van de serveromgeving van de onderneming te verbeteren. Beheersing van IT technologieën is een noodzakelijke voorwaarde voor een goed functionerende IT infrastructuur. Deze wordt in de praktijk vastgesteld in nauw overleg met het algemene management en wordt voortdurend gecontroleerd en bewaakt. De beveiliging van de data van de onderneming heeft hierbij de hoogste prioriteit. Om de gegevensbeveiliging op het juiste niveau te kunnen krijgen én vervolgens te houden, zijn ook de hiervoor gekwalificeerde medewerkers nodig. Dit laatste werd gerealiseerd door de betrokken medewerkers in de dagelijkse processen te begeleiden en daar waar nodig met gerichte kwalificering en nascholing te ondersteunen. Hierbij werden kwalificatie modules uitgewerkt die ook voor andere ondernemingen kunnen worden ingezet en aangeboden. Resultaten uit dit

14 Projectomschrijving Pagina 14 project zijn verwerkt in deze modules en zorgen voor een significante optimalisering van de noodzakelijke kwalificaties binnen ondernemingen. De borging van de noodzakelijke competenties vindt voor een belangrijk deel plaats volgens het principe helpen zichzelf te helpen. Dit is de beste manier om de kennis en ervaring binnen een onderneming te behouden en verder uit te bouwen. Tenslotte vonden nog studieadviesgesprekken plaats in de deelnemende ondernemingen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de aangeboden trainingen goed aansloten op de actuele IT thema s binnen de betrokken onderneming.

15 Resultaten en effecten van het project Pagina 15 4 Resultaten en effecten van het project 4.1 Resultaten De intentie om Euregional Qualifiziertes IT-Personal op te leiden impliceerde een aantal kwantitatieve en kwalitatieve eisen. Met betrekking tot een aantal essentiële discussiepunten uit de projectaanvraag en een aantal geformuleerde projectcriteria, volgt hier een korte toelichting op de wijze waarop de projectpartners deze zien: Het project EQIT is één van de projecten uit de planning voor grensoverschrijdende programma s van de Kreis Borken en de Regio Achterhoek die door praktische samenwerking van de regionale opleidingsinstituten inderdaad zijn gerealiseerd Verbinding van het project aan regionale opleiders heeft zich bewezen. Hierdoor is de beschikbaarheid van de kwalificaties gegarandeerd. Daarentegen zijn andere initiatieven ter bevordering van IT in het MKB op niets uitgelopen Het project had door twee verlengingen de oorspronkelijk geplande lengte van 36 maanden, bij een in vergelijking met de planning aanzienlijk verminderd projectbudget. Verdere kostenbesparingen ten opzichte van de goedgekeurde projectaanvraag bleken mogelijk. Het voordeel voor de betrokken ondernemingen werd vergroot door een langere tijdsduur (gebruik van de middelen in 2006). Sommige kostenposten leken zeer hoog, zoals bijvoorbeeld bij de leersystemen en deze bleken ook inderdaad goedkoper te kunnen worden aangeschaft. Via het project zijn aanzienlijke bijdragen van de regionale opleiders in het gemeenschapsinitiatief INTERRREG ingebracht. In de uitgavenverantwoording is vastgelegd dat een eigen aandeel van 30% is geleverd De deelnemende bedrijven hebben voor een deel zeer forse tijdsinvesteringen in het project gedaan De ingezette Europese en regionale middelen werden duidelijk herleidbaar gebruikt voor innovatieve verbeteringen bij het MKB en voor structuurversterkende maatregelen, inclusief de verdere ontwikkeling van het opleidingsaanbod bij de betrokken aanbieders. De onderlinge relaties tussen deze beide doelen zijn evenwichtig te noemen. Daarbij valt verder op te merken dat aan de ene kant de

16 Resultaten en effecten van het project Pagina 16 bedrijfskwalificaties (specifiek onderzoek, ontwikkeling van kwalificaties, kwalificatiemaatregelen ca. 50%) en aan de andere kant de structurele innovaties bij de opleiders (leeromgeving, implementatie van lesmaterialen, IT manifestaties, projectmanagement ca. 50%) door het project moesten worden gedragen. De gerealiseerde uitvoeringskosten tonen aan dat de aanpassingen terecht waren en een economisch verdedigbaar raamwerk voor het project hebben opgeleverd Extra competenties zijn in de kern specifieke kennis en ervaring voor het betrokken bedrijf. Daarmee wordt ook duidelijk waarom weinig deelnemers met een algemene certificering hun opleidingstraject hebben afgesloten. Het is duidelijk herkenbaar dat de vaststelling van indicatoren voor het project uit de aanvraag van 2002 stammen. Dat geldt in het bijzonder voor doelstelling om 100 deelnemers met 80 verworven kwalificaties te realiseren. In het kader van het Duitse IT nascholingssysteem zijn 29 specialistenprofielen vastgesteld en uitgewerkt. De landelijke examenaantallen hebben zich van drie in 2003 via 73 in 2004 ontwikkeld tot een geschatte 270 in 2005 en 350 in Daar tegenover staat dat ongeveer 100 personen uit bedrijven binnen het project een kwalificatie hebben behaald. Omdat hier in het bijzonder algemene IT kennis met bedrijfsspecifieke kennis is verbonden, kan ervan worden uitgegaan dat hierdoor ook de arbeidsplaats van deze medewerkers is veilig gesteld. Gezien deze landelijke getallen en ondanks de bereikte hoge deelnemersaantallen in het project is duidelijk dat het EQIT project de oorspronkelijk geplande aantallen deelnemers met certificeringen binnen de looptijd van het project niet kon realiseren. De toename in de vraag naar certificaten en nascholingsexamens in de IT branche steeg duidelijk langzamer. Gezien de houdbaarheid van de projectresultaten is dit echter geen beperking.

17 Resultaten en effecten van het project Pagina 17 Het doel om vakkrachten te kwalificeren zoals in de aanvraag werd geformuleerd is niet uitgevoerd. Uit onderzoek bleek dat overwegend medewerkers die IT erbij deden, zoals bedrijfsleiders, technici en boekhouders, behoefte hadden aan kwalificatie. Door IT taken op zich te nemen komt de noodzakelijke basiskennis binnen het bedrijf beschikbaar. De samenwerking met externe dienstverleners blijft bestaan, maar wordt beter benut. De oriëntatie op doelgroepen op de reïntegratiemarkt is in het project niet verder uitgewerkt. De opzet is duidelijk gericht op mensen met een baan binnen het MKB. Het project kan geen specifiek antwoord geven op de vraag in welke branche of binnen welke beroepsgroep bepaalde kwalitatieve of kwantitatieve kwalificeringbehoeftes bestaan. De vraag weerspiegelt de in de EUREGIO bestaande brancheverdeling. De in de aanvraag genoemde branches bouw en grafisch bleken minder relevant, in de EUREGIO overheersen eerder logistiek en (klein)metaal. De gemiddelde functionaliteit van de IT techniek voor alle bedrijven dient te worden geïdentificeerd. Kwalificerende opleidingen dienen daarop hun opleidingsaanbod af te stemmen om het vervolgens bedrijfsspecifiek aan te bieden. Overeenkomstig met hetgeen in de aanvraagprocedure is gesteld, heeft het project geen eigen nascholingstructuur ontwikkeld, maar heeft door de nadruk te leggen op industriecertificaten een grensoverschrijdende basis gelegd, die een positieve bijdrage zal leveren aan de internationalisatie van de kwalificatiestructuren. 4.2 Effecten (Werkgelegenheid, productiviteit, IT-beveiliging, ) Het project is zowel voor de deelnemende bedrijven als voor de verdere ontwikkeling van het scholingsaanbod nuttig geweest. De in paragraaf 3.4 beschreven kwalificatiemodules hebben, behalve het aspect van kennisoverdracht (bediening en onderhoud van hard- en software), in bijna alle deelnemende bedrijven ook direct geleid tot innovaties en procesverbeteringen. Op deze wijze hebben ze ook direct of indirect bijgedragen aan het behoud van arbeidsplaatsen.

18 Resultaten en effecten van het project Pagina 18 De hieruit resulterende kwantitatieve effecten (bijvoorbeeld omzetgroei of toename aantal arbeidsplaatsen) zijn daarentegen slechts moeilijk meetbaar toe te schrijven aan het project. Als voorbeelden uit de deelnemende bedrijven noemen we een aantal aspecten: Vernieuwing van de server- en netwerk infrastructuur (in meerdere ondernemingen) Beveiliging van de IT van het bedrijf naar buiten toe Onderbrengen van machinecomponenten in het IT proces Verbetering van de bedrijfsprocessen door invoeren van procedures Veiligstellen van de werkgelegenheid in de onderneming door het op zich nemen van nieuwe taken (in dit geval: systeembeheer) Op basis van de diversiteit van bovengenoemde aspecten wordt duidelijk dat kwalificering van medewerkers en nascholing in de meeste gevallen maatwerk is. De individuele eisen van bedrijven aan IT kwalificaties wijken onderling sterk van elkaar af. Het is gebleken dat een goede mix van gestandaardiseerde kwalificatiemodules met op maat van de onderneming gesneden individuele kwalificaties de beste aanpak vormt. Bij de gestandaardiseerde kwalificaties bleek het een belangrijk voordeel om internationaal erkende basiskwalificaties op MS Office gebied, op server gebied en op het gebied van netwerktechnologie in te zetten. In grensgebieden van de EUREGIO is het voor de betroffen personen en bedrijven nuttig indien kwalificaties vergelijkbaar en controleerbaar zijn. Op dit gebied hebben zich de CompTIA certificeringen (Computing Technology Industry Association) en ook de Microsoft certificerende examens bijzonder waardevol getoond. Zowel aan de Duitse als aan de Nederlandse kant werden deze kwalificaties succesvol bij ondernemingen voorgesteld en geïmplementeerd. De overwegend positieve reacties van de betrokken medewerkers versterken de hierboven genoemde kwalificatie opzet. Ook bij de trainingsinstituten zijn effecten aanwijsbaar. Zo was het mogelijk ondanks een uiterst moeilijke afzetmarkt een nieuw aanbod te ontwikkelen en succesvol uit te bouwen. Deze positieve ontwikkeling heeft ook een concreet arbeidsplaats verzekerend effect (contractverlenging) na afloop van de looptijd van het project.

19 Resultaten en effecten van het project Pagina NL-D samenwerking Het project heeft alle geplande stappen van de grensoverschrijdende samenwerking gerealiseerd. In het bijzonder konden hier de EUREGIO competenties van de betrokken projectpartners op taalgebied maar ook zeker op branche specifiek gebied verbeterd worden. De projectpartners hebben wederz ijds interessante grensoverschrijdende aanknopingspunten in de opleiding- en nascholingsystemen gevonden, die het overnemen van goede oplossingen van de ander waarschijnlijk maakt. Zo sluit bijvoorbeeld de beschrijving van de praktijkgerichte beroepspraktijk in het Duitse Weiterbildung mit System aan op de Nederlandse ontwikkeling richting competentiegericht onderwijs. Op basis van deze vergelijking konden de projectpartners tot een eerste consensus komen voor de keuze van de kwalificatie inhoud. De betrokken projectpartners erkennen het belang van vanuit het bedrijfsleven ontwikkelde certificaten. Vooral belangrijk hierbij is dat zowel het Graafschap College als de Technische Akademie Ahaus / Berufsbildungsstätte Westmünsterland hierin samenwerken met CompTIA (Computing Technology Industry Association). In beide organisaties worden trainingen aangeboden die voorbereiden op de examens van deze internationale organisatie (bijvoorbeeld A+ Certification Program). Hiervoor bestaan mogelijkheden om de lessen grensoverschrijdend (in Duits - Nederlandse groepen) aan te bieden en een flexpool van trainers op te zetten waarop de partner organisaties grensoverschrijdend een beroep kunnen doen. De grensoverschrijdende samenwerking is ook buiten het project om verder gegroeid. De tot nu toe vastgestelde overeenkomsten en convergenties in de IT nascholingstructuren worden benut. Hierbij valt in het bijzonder de bevordering van industrie certificaten en de invoering van het e-learn platform ITs Learning in het Duitse deel van de EUREGIO te noemen.

20 Resultaten en effecten van het project Pagina 20 Momenteel lijkt het erop dat de inschatting uit het marktonderzoek bevestigd wordt dat de interculturele aspecten of EUREGIO competenties zich in de trainingen en opleidingen slechts moeilijk laten integreren door de omvang van de kwalificaties. De projectpartners hebben echter wel, voortbouwend op de positieve ervaringen tijdens de samenwerking, een vervolgoverleg over mogelijkheden voor de bedrijfsmatige IT nascholing. Daarbij werd overeengekomen intensief contact te houden over de toepassing van de wederzijdse ervaringen tijdens het EQIT project bij de grensoverschrijdende uitwisseling rond om Integrale Praktijk Centra en Überbetrieblichen Kompetenzzentren. Tussen de projectpartners was ook sprake van een intensieve uitwisseling over de in te zetten leermiddelen, in het bijzonder over de mogelijkheden om lesmateriaal op te nemen in ITs Learning. Het opbouwen van een trainerspool had niet de eerste prioriteit bij het praktische werk omdat er geen scholingsvraag naar aanleiding van het grensoverschrijdende aanbod kwam. In de praktijk hebben de trainers volgens het principe van de kwaliteitskring gewerkt, dat wil zeggen dat ze elkaar met name bij de implementatie van cursussen en van ITs Learning hebben ondersteund en gestimuleerd. Daardoor ontstond ook een duidelijke geldelijke meerwaarde. Voor de deelnemende kwalificerende instanties was er bovendien de uitdaging om een nieuw trainersprofiel te definiëren. Trainers dienen in staat te zijn om de lesstof te bewerken en te onderhouden in een online systeem, bedrijfspecifieke maatwerktrainingen voorbereiden en verzorgen en in voorkomende gevallen over kunnen gaan tot advisering over IT systemen. Wat betreft deze trainersprofielen hebben de partners belangrijke resultaten bereikt. Desondanks zijn ook bij de opbouw van een trainerspool belangrijke stappen gezet. De deelnemende projectpartners zijn in staat om aanvragen van ondernemingen in behandeling te nemen en zowel aan de Duitse als aan de Nederlandse kant projectbegeleiders in te zetten die in staat zijn de contacten met de vaktrainers te onderhouden. Door de wederzijdse kennisuitwisseling is bijvoorbeeld D O C STAP in staat om vragen van Duitse klanten gekwalificeerd te beantwoorden.

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning

Competentie Gericht Onderwijs bij het ROC van Amsterdam. De kracht van toewijding. Een zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning Het herontwerp MBO biedt grote uitdagingen. De invoering van de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur, de flexibilisering van het onderwijs met zijn mogelijkheden voor individuele leerwegen en

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

(H)ERKENNEN VAN COMPETENTIES IN EUREGIONAAL PERSPECTIEF Werkveld: Informatie en Communicatie Technologie

(H)ERKENNEN VAN COMPETENTIES IN EUREGIONAAL PERSPECTIEF Werkveld: Informatie en Communicatie Technologie (H)ERKENNEN VAN COMPETENTIES IN EUREGIONAAL PERSPECTIEF Werkveld: Informatie en Communicatie Technologie Nijmegen, Maart 2008 Kees Meijer, KBA Gerd Busse Samenvatting / leeswijzer Een van de belangrijkste

Nadere informatie

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Kees Zandvliet Arie Gelderblom Olivier Tanis m.m.v. Bart Kuipers en Jaap de Koning TOEKOMSTBESTENDIG ARBEIDSMARKTBELEID MAINTENANCE

Nadere informatie

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008 Titel project Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IA05010 Dhr. J. Berkhout 1 april 2006 30 augustus 2008 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Nederlands. www.wiki.spread-digital-literacy.eu

Nederlands. www.wiki.spread-digital-literacy.eu Nederlands Imprint Editor: MFG Baden-Württemberg mbh, Stuttgart, Germany Directorate General for Modernisation, Generalitat de la Comunitat Valenciana, Valencia, Spain CINOP - Centre for the Innovation

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Rapport. Pagina1 Rapport

Managementsamenvatting. Rapport. Pagina1 Rapport Rapport Onderwerp: Eindrapportage werkpakket 1 Stepping Stones for Safety en Security Datum: 3 mei 2011 Van: Werkgroep werkpakket 1 Aan: Stuurgroep C.c.: N.t.b. Versie: 1.0 definitief Referentie: WP01_R_10

Nadere informatie

Belang van het hbo voor de regionale economie

Belang van het hbo voor de regionale economie Belang van het hbo voor de regionale economie Kenniscirculatie tussen het midden- en kleinbedrijf en hogescholen in de regio Heike Delfmann Sierd Jan Koster Piet Pellenbarg Rijksuniversiteit Groningen/

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

MONITORVERSLAG WAM RAPPORTAGE VOOR DE EINDEVALUATIE VAN EQUALPROJECT WAM (WERKGEVERSPLATFORM ARBEIDSTOELEIDING MEPPEL) NL-2004/EQA/0028

MONITORVERSLAG WAM RAPPORTAGE VOOR DE EINDEVALUATIE VAN EQUALPROJECT WAM (WERKGEVERSPLATFORM ARBEIDSTOELEIDING MEPPEL) NL-2004/EQA/0028 MONITORVERSLAG WAM RAPPORTAGE VOOR DE EINDEVALUATIE VAN EQUALPROJECT WAM (WERKGEVERSPLATFORM ARBEIDSTOELEIDING MEPPEL) NL-2004/EQA/0028 Johan! Meppel, december 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Organisatie:

Nadere informatie

Shared EDA Centre Business plan

Shared EDA Centre Business plan 2008 Shared EDA Centre Business plan Rick Stroot STRiTec Technical Consultancy Versie 2.1 (22-7-2008) Inhoud Technical Consultancy 1 Achtergrond... 3 2 Doelstellingen... 3 3 Organisatie... 4 3.1 Tijdsbestek...

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie