IT Qualifizierung in der EUREGIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IT Qualifizierung in der EUREGIO"

Transcriptie

1 Eindrapportage IT Qualifizierung in der EUREGIO Resultaten van INTERREG III A Project Euregional Qualifiziertes IT-Personal / Euregionaal Gekwalificeert IT Personeel Projectpartners Aanvrager: Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH für Handwerk und Industrie, Ahaus Deelnemende partners: Euregio Qualifizierungs- und Technologieforum e.v. (EQT), Ahaus; DOC STAP, Doetinchem; Graafschapcollege, Doetinchem

2 Pagina 2 Project Euregionaal Gekwalificeert IT Personeel Aanvrager: Berufsbildungsstätte Westmünsterland GmbH für Handwerk und Industrie (BBS) Weidenstraße 2 D Ahaus Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) sowie zugehörend: Technische Akademie Ahaus (TAA) Schloss D Ahaus Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Ansprechpartner: Herr Stefan Weiß *** Samenwerkende partners: Eugegio Qualifizierungs- und Technologieforum e.v. (EQT) Weidenstraße 2 D Ahaus Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Ansprechpartner: Herr Hubertus Voß-Uhlenbrock DOC STAP J.F. Kennedylaan 49 NL 7001 EA Doetinchem Telefon: +31 (0) Fax: +31 (0) Ansprechpartner: Herr Ton Loef Regionaal Opleidingscentrum Graafschap College Slingelaan 1 NL 7001 EA Doetinchem Telefon: +31 (0) Fax: +31 (0) Ansprechpartner: Herr Harry Brink maart 2007

3 Inhoud Pagina 3 Inhoud 1 Voorwoord 4 2 Inleiding Beginsituatie Projectidee Projectpartners 6 3 Projectomschrijving Algemeen projectdoel Concrete projectdoelen Doel indicatoren Deelnemers / Statistieken Projectuitvoering 11 4 Resultaten en effecten van het project Resultaten Effecten (Werkgelegenheid, productiviteit, IT-beveiliging, ) NL-D samenwerking 19 5 Gerealiseerde maatregelen op het gebied van informatie en PR 22 6 Acceptatie en evaluatie van het IT kwalificatie aanbod Evaluatie Borging van de resultaten en voortzetting van het kwalificatieproces 26 7 Samenvatting 28

4 Voorwoord Pagina 4 1 Voorwoord De naam Euregionaal Gekwalificeerd IT-personeel staat symbool voor het belangrijkste doel van dit grensoverschrijdende project: Het op een hoger niveau brengen van Informatie- en Communicatie Technologische (ICT) processen in het MKB in een platteland grensregio door de kwalificering van het personeel. Bij de meeste MKB bedrijven zijn geen speciale ICT medewerkers in dienst. De systeembeheertaken worden er meestal bij gedaan door medewerkers. Deze medewerkers hebben hoofdzakelijk een technische, administratieve of commerciële functie. Verbetering van hun ICT competenties levert dus aantoonbaar een verbetering van de interne processen en de ICT-beveiliging van hun organisatie op. Basisvoorwaarde voor het succes van het project was de betrokkenheid en inzet van de deelnemers. Naast de vaak dubbele taken en verantwoordelijkheden in hun dagelijks werk, bleken zij bereid zich verder te ontwikkelen én brachten zij de moed op om zich voor hun taken officieel te willen kwalificeren. Hiervoor onze bijzondere dank! Verder danken wij alle trainers, adviseurs, begeleiders en deskundigen voor het ter beschikking stellen van hun omvangrijke vakkennis tijdens de leergangmodules, de advisering en begeleiding van deelnemers als wel tijdens de Expert workshops. Ook danken wij alle ondernemingen, samenwerkingsverbanden, organisaties en verenigingen die zich energiek hebben ingezet tijdens de voorbereiding en uitvoering van de Expert workshops. Even belangrijk was de financiële ondersteuning door de Europese Unie in het kader van INTERREG III A vanuit middelen van het Europese Structuurfonds voor Regionale Ontwikkeling evenals door het Bundesland Nordrhein Westfalen en de Provincie Gelderland. Hiervoor vanaf deze plaats onze hartelijke dank. De vestiging Gronau van de EUREGIO heeft dit project steeds enthousiast begeleid. Graag ook onze dank daarvoor, evenals bij de vele, hier niet met name genoemde, personen, die dit project van idee tot realisering op velerlei wijze hebben ondersteund.

5 Inleiding Pagina 5 2 Inleiding 2.1 Beginsituatie Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke factor in de EUREGIO, zowel voor de economische groei als ook voor de evenwichtige ontwikkeling van de regio. Zeker gezien de toenemende globalisering, is het absoluut noodzakelijk het MKB een kans te geven op een blijvende succesvolle toekomst door toepassing van de geschikte informatie- en infrastructuren de ontwikkeling van kwalificaties en competenties te stimuleren. IT techniek in het MKB neemt een steeds belangrijkere plaats in bij afhandeling van de zakelijke processen. IT kan vandaag de dag als een zelfstandig proces in de onderneming worden gezien en allang niet meer alleen ter ondersteuning van andere processen. Dit betekent dat noodzakelijke IT competenties van medewerkers in deze ondernemingen een kritische succesfactor is voor een moderne onderneming. Niet in de laatste plaats heeft ook de Europese wetgever dit ingezien en met Basel II voor de IT technologie en de IT processen een essentiële plaats ingeruimd. 2.2 Projectidee Het projectvoorstel Euregional Qualifiziertes IT-Personal had als doel een bijdrage te leveren aan de dekking van de behoefte aan IT competenties in agrarisch gestructureerde delen van de EUREGIO. Het project concentreerde zich in essentie op de behoefte aan aanvullende IT kwalificaties en de daarbij behorende certificerende examens. Software en hardware zijn in een onderneming aangepast aan de bestaande processen en procedures en dienen veranderingen op de voet te volgen. Deze veranderingen zijn steeds dynamischer en komen steeds sneller. Voor medewerkers is het moeilijk al deze ontwikkelingen te volgen en de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Het achterblijven van de kennis en vaardigheden leidt vaak tot vertraging in de ontwikkeling van de onderneming. Dit project hield rekening met deze omstandigheden en heeft de medewerker in de onderneming in het middelpunt gezet. IT kwalificaties zijn een belangrijk bezit van een onderneming en dient continue uitgebreid en aangepast worden aan de actuele ontwikkelingen. Hiervoor is een gedetailleerde analyse van de medewerker in de onderneming noodzakelijk om de exacte kwalificatiebehoefte van een onderneming vast te stellen.

6 Inleiding Pagina 6 Dit project heeft hiermee een begin gemaakt en precies deze problematiek nader onderzocht. De uitgewerkte oplossingen werden zowel aan de Duitse als aan de Nederlandse kant in de pilotfase getest in de deelnemende ondernemingen. 2.3 Projectpartners De partners in het project zijn gerenommeerde instellingen op het gebied van gekwalificeerde opleidingen en nascholing in de beide landen. Ze houden zich intensief bezig met ontwikkeling en uitvoering van gekwalificeerde trainingen op IT gebied. Hierbij leveren de projectpartners het leeuwendeel van de noodzakelijke IT technologie. Gekwalificeerde en ervaren trainers uit de IT sector ondersteunen ondernemingen in hun doelstelling IT competenties gericht op de praktische behoeften van de ondersteunde ondernemingen over te dragen.

7 Projectomschrijving Pagina 7 3 Projectomschrijving 3.1 Algemeen projectdoel Hoofddoel van het project was om de beschikbaarheid van IT vakmensen binnen het MKB in de regio te verhogen. Dit diende gerealiseerd te worden door een analyse van de kwalificatiebehoefte per onderneming. Op grond van de resultaten van deze analyse diende vervolgens een doelgerichte kwalificering voor de medewerkers te worden vastgesteld en uitgevoerd. 3.2 Concrete projectdoelen Uit het algemene doel werden de volgende concrete doelen afgeleid: 1. Activeren van het ICT vakpotentieel in het MKB in de regio Achterhoek / Kreis Borken 2. De ontwikkeling van een op de behoefte van de ondernemingen in de plattelandregio afgestemd grensoverschrijdend kwalificeringaanbod inclusief (internationaal erkende) examinering en certificering. 3. Concrete advisering van potentiële deelnemers en van ondernemingen, waarbij de interessen en behoeften in individueel aangepaste leermodules worden gerealiseerd. 4. Aanbod van regionale Expert Workshops over relevante en actuele IT thema s (bijvoorbeeld Security en OpenSource) 3.3 Doel indicatoren Het behalen van de concrete doelen is slechts deels kwantitatief meetbaar. Daarom is de nadruk gelegd op kwalitatieve criteria. De metingen richten zich daarbij meer op de gerealiseerde kwalificaties dan op de overgebrachte IT competenties.

8 Projectomschrijving Pagina 8 Om de realisatie van de doelen te kunnen registreren en te kunnen controleren, werden vanaf het indicatoren overeengekomen: begin van het project het volgende doel Indicator Eenheid Doelstelling Realisatie Ondernemingen die medewerkers Pilotbedrijven 6 In totaal 9 volgens model laten kwalificeren Ondernemingen in 50 de enquête Vraag naar verdere kwalificaties na afloop van het project Deelnemer duurzaam aanbot Verdere kwalificaties lopen, zie ook 6.2 Grensoverschrijdende afgestemde Aantal 2 2 beroepsprofielen en eindtermen kwalificaties in modulevorm Deelnemers aan kwalificaties Deelnemers / 153 zie 3.4 Grensoverschrijdende ontwikkeling Online modulen 1 1 (implementatie van multimediaal lesmateriaal van diverse modulen) Nieuwe netwerken op het gebied Open netwerk 1 1 van Kwalificeering, Beroepsopleiding opleidingsinstituten en Werkgelegenheid 3.4 Deelnemers / Statistieken Deelnemers van bedrijven zijn in principe niet in een bepaalde categorie in te delen. Omdat de toepassing van IT technologie zich uitstrekt over alle onderdelen van de bedrijfsvoering, komen uiteindelijk ook alle medewerkers ermee in aanraking en hebben ook de noodzakelijke kennis en vaardigheden nodig. In het project is met twee soorten doelgroepen gewerkt: Medewerkers die met IT beheer taken zijn belast, Medewerkers die IT gebruiker zijn Na een fase van marktonderzoek, intensieve reclame en gesprekken met geïnteresseerde ondernemingen, ging het project in de pilotfase van start met 10 deelnemers (6 Duits en 4 Nederlands) uit 5 ondernemingen (3 / 2). In 2005 kwamen hier nog 4 ondernemingen bij (3 / 1).

9 Projectomschrijving Pagina 9 Participerende ondernemingen: 1 't Wassinkhuys Schildersbedrijf, Doetinchem 2 DNL Contact, Steinfurt 3 Automobielbedrijf Brandon B.V., Doetinchem 4 St. Antoniusheim, Vreden 5 Vortkamp Kühllogistik, Ahaus 6 Simco Nederland B.V., Lochem 7 VitaDoor, Stadtlohn 8 Schepers, Vreden 9 Holzbau Terhalle, Ahaus In totaal waren er 89 verschillende deelneme rs (57 mannen en 32 vrouwen) aan een of meerdere modules: Wassinckhuys (NL) Onderdeel Mannen Vrouwen Cursus Access 1 Bouwen database 1 Implementatie database 2 2 Inrichten Backup procedure 1 Totaal 2 5 DNL-Contact (D) Modul/ Unterteilung Männer Frauen Modul IT-Sicherheit 1 Modul VPN 1 Modul Linux-Serveradministration 1 Modul Office Word 1 Modul Office Excel 1 Gesamt 5 Brandon (NL) Onderdeel Mannen Vrouwen Cursus Systeembeheer Server Cursus Excel Basis maatwerk 3 3 Cursus Excel Specialist - maatwerk 2 1 Totaal 8 4 Antoniusheim (D) Modul/ Unterteilung Männer Frauen Modul Windows-Serveradministration 1 Modul Netzwerktechnik 1 Modul IT-Sicherheit 1 Modul Office Excel 3 Gesamt 6

10 Projectomschrijving Pagina 10 Vortkamp Kühllogistik (D) Modul/ Unterteilung Männer Frauen Modul IT-Sicherheit 1 Modul VPN 1 Modul Windows-Clientadministration 1 Modul Windows-Serveradministration I 1 Modul Windows-Serveradministration II 1 Modul Windows-Server Infrastruktur 1 Modul Windows-Server ActiveDirectory 1 Modul Office Word 1 1 Modul Office Excel 1 1 Gesamt 9 2 Simco (NL) Onderdeel Mannen Vrouwen ECDL 10 7 MOS 8 7 Sjablonen bouwen 2 6 Implementeren sjabloon 1 Totaal VitaDoor (D) Modul/ Unterteilung Männer Frauen Modul IT-Sicherheit 1 Modul VPN 1 Modul Datenbanken 1 Modul Netzwerktechnik 1 Modul Maschinen- u. Geräteanbindung/.Net 1 Modul Kommunikationsserver 1 Gesamt 6 Schepers (D) Modul/ Unterteilung Männer Frauen Modul Windows-Serveradministration I 1 Modul Windows-Serveradministration II 1 Modul Netzwerk- und Systemtechnik 1 Gesamt 3 Holzbau Terhalle (D) Modul/ Unterteilung Männer Frauen Modul Office Word 16 7 Modul Office Excel 19 7 Modul Kommunikationssystem Anwender 5 3 Modul Kommunikationsserver 1 Modul Content-Management-System 1 1 Modul Windows-Serveradministration I 1 Modul Windows-Serveradministration II 1 Gesamt In totaal zijn dat 153 deelnemers (98 mannen en 55 vrouwe n), als volgt verdeeld over de Duitse en Nederlandse projectpartners: D: Totaal: 93 personen 67 mannen 26 vrouwen NL: Totaal: 60 personen 31 mannen 29 vrouwen

11 Projectomschrijving Pagina 11 Expert Workshops Verder bezochten meer dan 200 deelnemers de 4 eendaagse expert workshops en de IT-Learning Day in het Schloss Ahaus: Modul/ Unterteilung Männer Frauen Linux-Anwendertag IT-Sicherheitstag IT-Sicherheitstag Linux-Anwendertag IT- learning day Gesamt Projectuitvoering De ontwikkeling van modulen in het project was zowel gericht op de actuele ontwikkelingen in de IT-branche als op de concrete vragen van het MKB. De projectpartners hebben gewerkt aan de verdere ontwikkeling en optimalisering van de bereikte kwalificatiestructuren (D/ NL). Met als ongunstig uitgangspunt twee uitontwikkelde kwalificatiestructuren en een IT arbeidsmarkt waar het ontbrak aan marktdiepte, werd als oplossing gezocht naar een aanbod van internationale Industrie Certificeringen. Om dit te bereiken hebben zowel het Graafschap College als de TAA/BBS de al bestaande samenwerking met CompTIA (Computing Technologie Industry Association) verder geïntensiveerd. In de beide orga nisaties werden trainingen aangeboden, die de deelnemers klaarstomen voor de Certificerende examens van deze internationale organisatie (b.v. A+ Certification Program). (Opmerking: Zowel in Nederland als in Duitsland nee mt het belang van CompTIA certificering toe. CompTIA is voor de IT industrie de grootste internationale ontwikkelaar van leveranciersneutrale, certificerende examens. De CompTIA certificering vormt een wereldwijd erkende technologie standaard voor competentiegerichte (na-)scholing op IT gebied.)

12 Projectomschrijving Pagina 12 De gemeenschappelijke inspanning van de medewerkers van de partnerorganisaties was dan ook gericht op de onderlinge afstemming van het gebruik en het aanbod van CompTIA in de EUREGIO. Het bleek echter in de praktijk dat in de fase van de praktische uitvoering en afstemming met de ondernemingen dit aspect niet meer op de voorgrond stond. Daarvoor was de concrete vraag naar certificering te gering. De projectpartners hebben zich in tweede instantie gericht op de grensoverschrijdende transfer van het e-learning platform ITs Learning. De inhoud van de betreffende modules werd (in de eigen taal) opg enomen in het gemeenschappelijke (meertalige) e-learn platform. Op deze manier is een erkende en effectieve basis gecreëerd die het regionale werkgevers en werknemers mogelijk maakt de gecreëerde kwalificatiestructuur voortdurend en grensoverschrijdend te benutten. Internationale certificerende examens zoals MCP (Microsoft Certified Professional), MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator), CompTIA Network+ of Microsoft certificeringen op MS Office gebied bevestigen voor de deelnemers de verworven kennis en vaardigheden. Voor certificering is het afleggen van een erkend examen een vereiste. Het kwalificatiesysteem is flexibel en kan voortdurend worden aangepast aan de behoeften van de deelnemer. De inhoud van modules kunnen zonder meer worden aangepast met extra componenten, maar ook kunnen al bekende onderdelen uit het opleidingsprogramma vervallen. Een individuele kwalificering op erkende basis standaards is daarmee in grote mate gegarandeerd. Samenwerking met CompTIA in het project leverde verder de volgende voordelen op: Medewerking van een transferpartner met grote marketing kennis Ondersteuning door CompTIA voor het Maßnahmepaket Eenvoudige overdraagbaarheid van de resultaten naar andere grensregio s in Europa

13 Projectomschrijving Pagina 13 Concreet opleidingsaanbod voor ondernemingen Op basis van de conclusies van de werkgroep marktonderzoek werd een opleidingsaanbod vastgesteld voor het MKB. De Twee trajecten Open Leercentrum en het bedrijfsspecifieke Euregional qualifiziertes IT Personal auf Basis von Internationalen Industrie-Zertifizierungen zagen er als volgt uit: Lernkooperation im EQIT-Lernarrangement: Door de werkgevers ondersteunde zelfstudie Begeleiding door IT docenten Gebruik van bedrijf- en examengericht materiaal Begeleidende leerweg en stages Examenvoorbereiding en certificering Het was hierbij een concreet doel om de medewerkers binnen het bedrijfsnetwerk de noodzakelijke competenties te laten verwerven om op een goede manier en veilig met de bedrijfsdata om te kunnen gaan (Security). Een ander doel was om de competenties van de systeembeheerders op het gebied van de serveromgeving van de onderneming te verbeteren. Beheersing van IT technologieën is een noodzakelijke voorwaarde voor een goed functionerende IT infrastructuur. Deze wordt in de praktijk vastgesteld in nauw overleg met het algemene management en wordt voortdurend gecontroleerd en bewaakt. De beveiliging van de data van de onderneming heeft hierbij de hoogste prioriteit. Om de gegevensbeveiliging op het juiste niveau te kunnen krijgen én vervolgens te houden, zijn ook de hiervoor gekwalificeerde medewerkers nodig. Dit laatste werd gerealiseerd door de betrokken medewerkers in de dagelijkse processen te begeleiden en daar waar nodig met gerichte kwalificering en nascholing te ondersteunen. Hierbij werden kwalificatie modules uitgewerkt die ook voor andere ondernemingen kunnen worden ingezet en aangeboden. Resultaten uit dit

14 Projectomschrijving Pagina 14 project zijn verwerkt in deze modules en zorgen voor een significante optimalisering van de noodzakelijke kwalificaties binnen ondernemingen. De borging van de noodzakelijke competenties vindt voor een belangrijk deel plaats volgens het principe helpen zichzelf te helpen. Dit is de beste manier om de kennis en ervaring binnen een onderneming te behouden en verder uit te bouwen. Tenslotte vonden nog studieadviesgesprekken plaats in de deelnemende ondernemingen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de aangeboden trainingen goed aansloten op de actuele IT thema s binnen de betrokken onderneming.

15 Resultaten en effecten van het project Pagina 15 4 Resultaten en effecten van het project 4.1 Resultaten De intentie om Euregional Qualifiziertes IT-Personal op te leiden impliceerde een aantal kwantitatieve en kwalitatieve eisen. Met betrekking tot een aantal essentiële discussiepunten uit de projectaanvraag en een aantal geformuleerde projectcriteria, volgt hier een korte toelichting op de wijze waarop de projectpartners deze zien: Het project EQIT is één van de projecten uit de planning voor grensoverschrijdende programma s van de Kreis Borken en de Regio Achterhoek die door praktische samenwerking van de regionale opleidingsinstituten inderdaad zijn gerealiseerd Verbinding van het project aan regionale opleiders heeft zich bewezen. Hierdoor is de beschikbaarheid van de kwalificaties gegarandeerd. Daarentegen zijn andere initiatieven ter bevordering van IT in het MKB op niets uitgelopen Het project had door twee verlengingen de oorspronkelijk geplande lengte van 36 maanden, bij een in vergelijking met de planning aanzienlijk verminderd projectbudget. Verdere kostenbesparingen ten opzichte van de goedgekeurde projectaanvraag bleken mogelijk. Het voordeel voor de betrokken ondernemingen werd vergroot door een langere tijdsduur (gebruik van de middelen in 2006). Sommige kostenposten leken zeer hoog, zoals bijvoorbeeld bij de leersystemen en deze bleken ook inderdaad goedkoper te kunnen worden aangeschaft. Via het project zijn aanzienlijke bijdragen van de regionale opleiders in het gemeenschapsinitiatief INTERRREG ingebracht. In de uitgavenverantwoording is vastgelegd dat een eigen aandeel van 30% is geleverd De deelnemende bedrijven hebben voor een deel zeer forse tijdsinvesteringen in het project gedaan De ingezette Europese en regionale middelen werden duidelijk herleidbaar gebruikt voor innovatieve verbeteringen bij het MKB en voor structuurversterkende maatregelen, inclusief de verdere ontwikkeling van het opleidingsaanbod bij de betrokken aanbieders. De onderlinge relaties tussen deze beide doelen zijn evenwichtig te noemen. Daarbij valt verder op te merken dat aan de ene kant de

16 Resultaten en effecten van het project Pagina 16 bedrijfskwalificaties (specifiek onderzoek, ontwikkeling van kwalificaties, kwalificatiemaatregelen ca. 50%) en aan de andere kant de structurele innovaties bij de opleiders (leeromgeving, implementatie van lesmaterialen, IT manifestaties, projectmanagement ca. 50%) door het project moesten worden gedragen. De gerealiseerde uitvoeringskosten tonen aan dat de aanpassingen terecht waren en een economisch verdedigbaar raamwerk voor het project hebben opgeleverd Extra competenties zijn in de kern specifieke kennis en ervaring voor het betrokken bedrijf. Daarmee wordt ook duidelijk waarom weinig deelnemers met een algemene certificering hun opleidingstraject hebben afgesloten. Het is duidelijk herkenbaar dat de vaststelling van indicatoren voor het project uit de aanvraag van 2002 stammen. Dat geldt in het bijzonder voor doelstelling om 100 deelnemers met 80 verworven kwalificaties te realiseren. In het kader van het Duitse IT nascholingssysteem zijn 29 specialistenprofielen vastgesteld en uitgewerkt. De landelijke examenaantallen hebben zich van drie in 2003 via 73 in 2004 ontwikkeld tot een geschatte 270 in 2005 en 350 in Daar tegenover staat dat ongeveer 100 personen uit bedrijven binnen het project een kwalificatie hebben behaald. Omdat hier in het bijzonder algemene IT kennis met bedrijfsspecifieke kennis is verbonden, kan ervan worden uitgegaan dat hierdoor ook de arbeidsplaats van deze medewerkers is veilig gesteld. Gezien deze landelijke getallen en ondanks de bereikte hoge deelnemersaantallen in het project is duidelijk dat het EQIT project de oorspronkelijk geplande aantallen deelnemers met certificeringen binnen de looptijd van het project niet kon realiseren. De toename in de vraag naar certificaten en nascholingsexamens in de IT branche steeg duidelijk langzamer. Gezien de houdbaarheid van de projectresultaten is dit echter geen beperking.

17 Resultaten en effecten van het project Pagina 17 Het doel om vakkrachten te kwalificeren zoals in de aanvraag werd geformuleerd is niet uitgevoerd. Uit onderzoek bleek dat overwegend medewerkers die IT erbij deden, zoals bedrijfsleiders, technici en boekhouders, behoefte hadden aan kwalificatie. Door IT taken op zich te nemen komt de noodzakelijke basiskennis binnen het bedrijf beschikbaar. De samenwerking met externe dienstverleners blijft bestaan, maar wordt beter benut. De oriëntatie op doelgroepen op de reïntegratiemarkt is in het project niet verder uitgewerkt. De opzet is duidelijk gericht op mensen met een baan binnen het MKB. Het project kan geen specifiek antwoord geven op de vraag in welke branche of binnen welke beroepsgroep bepaalde kwalitatieve of kwantitatieve kwalificeringbehoeftes bestaan. De vraag weerspiegelt de in de EUREGIO bestaande brancheverdeling. De in de aanvraag genoemde branches bouw en grafisch bleken minder relevant, in de EUREGIO overheersen eerder logistiek en (klein)metaal. De gemiddelde functionaliteit van de IT techniek voor alle bedrijven dient te worden geïdentificeerd. Kwalificerende opleidingen dienen daarop hun opleidingsaanbod af te stemmen om het vervolgens bedrijfsspecifiek aan te bieden. Overeenkomstig met hetgeen in de aanvraagprocedure is gesteld, heeft het project geen eigen nascholingstructuur ontwikkeld, maar heeft door de nadruk te leggen op industriecertificaten een grensoverschrijdende basis gelegd, die een positieve bijdrage zal leveren aan de internationalisatie van de kwalificatiestructuren. 4.2 Effecten (Werkgelegenheid, productiviteit, IT-beveiliging, ) Het project is zowel voor de deelnemende bedrijven als voor de verdere ontwikkeling van het scholingsaanbod nuttig geweest. De in paragraaf 3.4 beschreven kwalificatiemodules hebben, behalve het aspect van kennisoverdracht (bediening en onderhoud van hard- en software), in bijna alle deelnemende bedrijven ook direct geleid tot innovaties en procesverbeteringen. Op deze wijze hebben ze ook direct of indirect bijgedragen aan het behoud van arbeidsplaatsen.

18 Resultaten en effecten van het project Pagina 18 De hieruit resulterende kwantitatieve effecten (bijvoorbeeld omzetgroei of toename aantal arbeidsplaatsen) zijn daarentegen slechts moeilijk meetbaar toe te schrijven aan het project. Als voorbeelden uit de deelnemende bedrijven noemen we een aantal aspecten: Vernieuwing van de server- en netwerk infrastructuur (in meerdere ondernemingen) Beveiliging van de IT van het bedrijf naar buiten toe Onderbrengen van machinecomponenten in het IT proces Verbetering van de bedrijfsprocessen door invoeren van procedures Veiligstellen van de werkgelegenheid in de onderneming door het op zich nemen van nieuwe taken (in dit geval: systeembeheer) Op basis van de diversiteit van bovengenoemde aspecten wordt duidelijk dat kwalificering van medewerkers en nascholing in de meeste gevallen maatwerk is. De individuele eisen van bedrijven aan IT kwalificaties wijken onderling sterk van elkaar af. Het is gebleken dat een goede mix van gestandaardiseerde kwalificatiemodules met op maat van de onderneming gesneden individuele kwalificaties de beste aanpak vormt. Bij de gestandaardiseerde kwalificaties bleek het een belangrijk voordeel om internationaal erkende basiskwalificaties op MS Office gebied, op server gebied en op het gebied van netwerktechnologie in te zetten. In grensgebieden van de EUREGIO is het voor de betroffen personen en bedrijven nuttig indien kwalificaties vergelijkbaar en controleerbaar zijn. Op dit gebied hebben zich de CompTIA certificeringen (Computing Technology Industry Association) en ook de Microsoft certificerende examens bijzonder waardevol getoond. Zowel aan de Duitse als aan de Nederlandse kant werden deze kwalificaties succesvol bij ondernemingen voorgesteld en geïmplementeerd. De overwegend positieve reacties van de betrokken medewerkers versterken de hierboven genoemde kwalificatie opzet. Ook bij de trainingsinstituten zijn effecten aanwijsbaar. Zo was het mogelijk ondanks een uiterst moeilijke afzetmarkt een nieuw aanbod te ontwikkelen en succesvol uit te bouwen. Deze positieve ontwikkeling heeft ook een concreet arbeidsplaats verzekerend effect (contractverlenging) na afloop van de looptijd van het project.

19 Resultaten en effecten van het project Pagina NL-D samenwerking Het project heeft alle geplande stappen van de grensoverschrijdende samenwerking gerealiseerd. In het bijzonder konden hier de EUREGIO competenties van de betrokken projectpartners op taalgebied maar ook zeker op branche specifiek gebied verbeterd worden. De projectpartners hebben wederz ijds interessante grensoverschrijdende aanknopingspunten in de opleiding- en nascholingsystemen gevonden, die het overnemen van goede oplossingen van de ander waarschijnlijk maakt. Zo sluit bijvoorbeeld de beschrijving van de praktijkgerichte beroepspraktijk in het Duitse Weiterbildung mit System aan op de Nederlandse ontwikkeling richting competentiegericht onderwijs. Op basis van deze vergelijking konden de projectpartners tot een eerste consensus komen voor de keuze van de kwalificatie inhoud. De betrokken projectpartners erkennen het belang van vanuit het bedrijfsleven ontwikkelde certificaten. Vooral belangrijk hierbij is dat zowel het Graafschap College als de Technische Akademie Ahaus / Berufsbildungsstätte Westmünsterland hierin samenwerken met CompTIA (Computing Technology Industry Association). In beide organisaties worden trainingen aangeboden die voorbereiden op de examens van deze internationale organisatie (bijvoorbeeld A+ Certification Program). Hiervoor bestaan mogelijkheden om de lessen grensoverschrijdend (in Duits - Nederlandse groepen) aan te bieden en een flexpool van trainers op te zetten waarop de partner organisaties grensoverschrijdend een beroep kunnen doen. De grensoverschrijdende samenwerking is ook buiten het project om verder gegroeid. De tot nu toe vastgestelde overeenkomsten en convergenties in de IT nascholingstructuren worden benut. Hierbij valt in het bijzonder de bevordering van industrie certificaten en de invoering van het e-learn platform ITs Learning in het Duitse deel van de EUREGIO te noemen.

20 Resultaten en effecten van het project Pagina 20 Momenteel lijkt het erop dat de inschatting uit het marktonderzoek bevestigd wordt dat de interculturele aspecten of EUREGIO competenties zich in de trainingen en opleidingen slechts moeilijk laten integreren door de omvang van de kwalificaties. De projectpartners hebben echter wel, voortbouwend op de positieve ervaringen tijdens de samenwerking, een vervolgoverleg over mogelijkheden voor de bedrijfsmatige IT nascholing. Daarbij werd overeengekomen intensief contact te houden over de toepassing van de wederzijdse ervaringen tijdens het EQIT project bij de grensoverschrijdende uitwisseling rond om Integrale Praktijk Centra en Überbetrieblichen Kompetenzzentren. Tussen de projectpartners was ook sprake van een intensieve uitwisseling over de in te zetten leermiddelen, in het bijzonder over de mogelijkheden om lesmateriaal op te nemen in ITs Learning. Het opbouwen van een trainerspool had niet de eerste prioriteit bij het praktische werk omdat er geen scholingsvraag naar aanleiding van het grensoverschrijdende aanbod kwam. In de praktijk hebben de trainers volgens het principe van de kwaliteitskring gewerkt, dat wil zeggen dat ze elkaar met name bij de implementatie van cursussen en van ITs Learning hebben ondersteund en gestimuleerd. Daardoor ontstond ook een duidelijke geldelijke meerwaarde. Voor de deelnemende kwalificerende instanties was er bovendien de uitdaging om een nieuw trainersprofiel te definiëren. Trainers dienen in staat te zijn om de lesstof te bewerken en te onderhouden in een online systeem, bedrijfspecifieke maatwerktrainingen voorbereiden en verzorgen en in voorkomende gevallen over kunnen gaan tot advisering over IT systemen. Wat betreft deze trainersprofielen hebben de partners belangrijke resultaten bereikt. Desondanks zijn ook bij de opbouw van een trainerspool belangrijke stappen gezet. De deelnemende projectpartners zijn in staat om aanvragen van ondernemingen in behandeling te nemen en zowel aan de Duitse als aan de Nederlandse kant projectbegeleiders in te zetten die in staat zijn de contacten met de vaktrainers te onderhouden. Door de wederzijdse kennisuitwisseling is bijvoorbeeld D O C STAP in staat om vragen van Duitse klanten gekwalificeerd te beantwoorden.

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

Cursus. > De cursus 2003/2004 in een notedop...

Cursus. > De cursus 2003/2004 in een notedop... Cursus Deze cursus is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door het ROC Oost-Nederland in samenwerking met de Technische Akademie Ahaus. Projectpartners aan Duitse kant zijn de Berufsbildungsstätte Westmünsterland

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten

Blended Learning met Canvas. De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Blended Learning met Canvas De complete e-learning oplossing voor opleidingsinstituten Als opleider weet u als geen ander hoe belangrijk het is om kennis snel en succesvol over te dragen. Daarnaast wilt

Nadere informatie

Training & Support: "Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training!"

Training & Support: Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training! COMPUTER-COLLEGE.NL Telefoon 0182 633 123 Internet www.computer-college.nl Training & Support: "Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training!" Een nieuwe aanpak voor

Nadere informatie

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L H E T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L I S H É T C E N T R U M I N N E D E R L A N D V O O R L E R E N, W E R K E N E N

Nadere informatie

MET MICROSOFT IT ACADEMY. effectiever gebruik van ICT middelen in het onderwijs. kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen

MET MICROSOFT IT ACADEMY. effectiever gebruik van ICT middelen in het onderwijs. kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen kwaliteits- en tijdswinst voor onderwijsprofessionals en leerlingen betere aansluiting op de arbeidsmarkt met wereldwijd erkende certificaten MET MICROSOFT IT ACADEMY effectiever gebruik van ICT middelen

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

ISEO Consult. voorbeelden uitgevoerde projecten

ISEO Consult. voorbeelden uitgevoerde projecten ISEO Consult voorbeelden uitgevoerde projecten E-LEARNING ONTWIKKELEN Type opdrachtgever: kenniscentrum Ontwikkel een e-learning module (inclusief toetsing) voor nieuwe medewerkers op tankstations. In

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Keuzedeel Digitale Vaardigheden

Keuzedeel Digitale Vaardigheden Keuzedeel Digitale Vaardigheden Producten en prijzen 2018 KDDV - KDDV.nl 1 Januari 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 - KDDV... 3 Keuzedeel en examen... 4 KDDV College... 5 Opbouw methode... 6 Inhoud

Nadere informatie

- Keuzedeel Digitale Vaardigheden

- Keuzedeel Digitale Vaardigheden Keuzedeel Digitale Vaardigheden Producten en prijzen 2017 www.kddv.nl KDDV - 1 Maart 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Kwalificatiestructuur en keuzedelen... 3 KDDV -... 4 KDDV College... 5 Opbouw

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Cursussen Doorlooptijd Prijs in. I-Tracks Electr. Leerplein per module 2 maand beschikbaar 350,00. Cursus Duur Cursusdag / startdata Prijs in

Cursussen Doorlooptijd Prijs in. I-Tracks Electr. Leerplein per module 2 maand beschikbaar 350,00. Cursus Duur Cursusdag / startdata Prijs in Planning voorjaar 2009. Algemeen Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW, literatuur en examengeld tenzij anders bij de cursusbeschrijving staat vermeld. Lestijden Open Leercentrum: 9.00 12.00 uur, 13.00

Nadere informatie

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding 1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding De afsluitende bijeenkomst van het Leonardo-project Key to Mobility vond plaats in september 2011. Het resultaat van het project was een trainingscursus

Nadere informatie

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) MCSE: Private Cloud MCSE: Data Platform (SQL Server 2012) MCSE: Business Intelligence (SQL Server 2012)

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) MCSE: Private Cloud MCSE: Data Platform (SQL Server 2012) MCSE: Business Intelligence (SQL Server 2012) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) MCSE: Private Cloud MCSE: Data Platform (SQL Server 2012) MCSE: Business Intelligence (SQL Server 2012) De nieuwe Microsoft certificeringen voor de Cloud Microsoft

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE

INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE BIJLAGE A BIJ PROJECTPLAN EMRIC+ 11.2 DEELPROJECTPLAN ACTIE 2 INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE Goedgekeurd op 9 juni 2010 Auteur : Th. BRASSEUR INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding en inleiding...3 1.1 Aanleiding...3

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo 1 INHOUD Een flexibele opleiding: studenten kunnen -binnen bepaalde kaders- eigen keuzes maken in inhoud, tempo en vorm, zodat

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V.

Klanttevredenheidsonderzoek. Right Management Nederland B.V. Klanttevredenheidsonderzoek Right Management Nederland B.V. 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Right Management Nederland B.V.

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO 9001 trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 9001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 9001 introductie en implementatie

Nadere informatie

Microsoft Office Specialist

Microsoft Office Specialist Efficiënter en productiever! Producten en prijzen 2017 (MOS) Efficiënter en productiever 1 Januari 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2... 3 Keuzedelen en MOS... 4 Digitaal... 5 Opbouw en inhoud... 6

Nadere informatie

Security & Privacy: erkend vaardig met het Europees Computer Rijbewijs MEET LEER BEWIJS. DIGI-VEILIGHEID, Security & Privacy

Security & Privacy: erkend vaardig met het Europees Computer Rijbewijs MEET LEER BEWIJS. DIGI-VEILIGHEID, Security & Privacy Security & Privacy: erkend vaardig met het Europees Computer Rijbewijs MEET LEER BEWIJS DIGI-VEILIGHEID, Security & Privacy Digi-veiligheid: belangrijker dan ooit Kennen uw medewerkers de belangrijkste

Nadere informatie

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT

ALGEMEEN PROJECT RAPPORT Evaluatie EVALUATION rapport RAPPORT SENDI PROJECT project ALGEMEEN PROJECT RAPPORT This report contains the evaluation analysis of the filled out questionnaire about the Kick off meeting in Granada Dit

Nadere informatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie Format werkplan maatschappelijke organisatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) In Veilige Handen 2. Korte omschrijving De zorg voor een veilige omgeving is essentieel

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon

Klanttevredenheidsonderzoek. Compagnon Klanttevredenheidsonderzoek Compagnon 1-4-2016 Inhoudsopgave A. Cedeo-erkenning B. Klanttevredenheidsonderzoek Opdrachtgevers C. Conclusie Cedeo 2016 Compagnon 2 A. Cedeo-erkenning 1. Achtergrond Er zijn

Nadere informatie

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsaanbod najaar 2013. voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsaanbod najaar 2013 voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Webmaster... 5 3.2 Workshop Beleidsbeïnvloeding Wmo... 6 3.3 Workshop

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

Cito Corporate. Werken bij Cito

Cito Corporate. Werken bij Cito Cito Corporate Werken bij Cito Werken bij Cito is werken bij dé specialist op het gebied van toetsontwikkeling, examinering en het meten, beoordelen en volgen van leerprestaties. Wij werken in binnen-

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Business Continuity Management conform ISO 22301

Business Continuity Management conform ISO 22301 Business Continuity Management conform ISO 22301 Onderzoek naar effecten op de prestaties van organisaties Business continuity management gaat over systematische aandacht voor de continuïteit van de onderneming,

Nadere informatie

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant Beter voor nu, beter voor later Niet alle kinderen in deze wereld vinden even makkelijk hun weg. Deze kinderen hebben extra begeleiding en zorg nodig om hun eigen

Nadere informatie

Hoe kies je een Learning Managment System (LMS)

Hoe kies je een Learning Managment System (LMS) Kaya Sagrado 24 Willemstad, Curaçao Willemstad, maart 2013 Hoe kies je een Learning Managment System (LMS) Er zijn vele Learning Management Systems en er komen steeds nieuwe bij. Geen overwogen keuze kan

Nadere informatie

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0

Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 Betere onderwijsondersteuning met Student Informatie Systemen SIS 2010: VAN INSCHRIJFSYSTEEM NAAR ONDERWIJS 2.0 MINISYMPOSIA Ter introductie / 2 Op 22 maart 2010 organiseerde M&I/Partners een minisymposium

Nadere informatie

Onbeperkt leren. NTI-Eega Businesscase en Discussie

Onbeperkt leren. NTI-Eega Businesscase en Discussie Onbeperkt leren NTI-Eega Businesscase en Discussie Voorstellen Drs. Erik Steenwelle MM Directeur NTI Zakelijk NTI Zakelijk 071-7501040 06-33324391 erik.steenwelle@nti.nl Programma Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

LzG4 Mobiliteit Leren zonder grenzen

LzG4 Mobiliteit Leren zonder grenzen Aanvraagformulier LzG4 Mobiliteit Leren zonder grenzen www.lerende-euregio.com 1 Inleiding Leren zonder grenzen Het Euregioproject Leren zonder grenzen is een Nederland-Duits samenwerkingsverband van scholen

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

Sweeburg advies training opleiding

Sweeburg advies training opleiding Sweeburg advies training opleiding Algemene Brochure Praktijkgerichte opleidingen en cursussen voor professionals individueel klassikaal incompany www.sweeburg.nl 1 Sweeburg Verbeter je kennis én haal

Nadere informatie

Microsoft Office Specialist

Microsoft Office Specialist Efficiënter en productiever! Producten en prijzen 2018 (MOS) Efficiënter en productiever 1 Januari 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2... 3 MOS-examens... 3 Keuzedelen en MOS... 4 Digitaal... 5 Opbouw

Nadere informatie

International Association of Facilitators

International Association of Facilitators International Association of Facilitators Overzicht van het Certificeringsproces De International Association of Facilitators (IAF TM ) is een internationale organisatie met als doel het professioneel

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

MBO ICT Opleidingen. Producten en prijzen Voor kwalificaties en keuzedelen. MBO ICT Opleidingen

MBO ICT Opleidingen. Producten en prijzen Voor kwalificaties en keuzedelen. MBO ICT Opleidingen Voor kwalificaties en keuzedelen Producten en prijzen 2018 Voor kwalificaties en keuzedelen Januari 1 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Studiemateriaal per kwalificatie... 3 Beroepsspecifieke boeken...

Nadere informatie

Voorwoord bij de tweede druk

Voorwoord bij de tweede druk 7 Voorwoord Er zijn veel verschillende bedrijven die werkzaam zijn in de productiesector of de dienstensector en die elk hun sterke en minder sterke zijden hebben. Een bedrijf probeert zich te onderscheiden

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

CompTIA opleidingen. voor beginnende systeembeheerders

CompTIA opleidingen. voor beginnende systeembeheerders CompTIA opleidingen voor beginnende systeembeheerders Algemene Informatie Compu Act Opleidingen Compu Act Opleidingen onderscheidt zich op het gebied van kwaliteit, prijsniveau en aanbod. Op onze vestigingen

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt?

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? SAAS CONSULTANCY PROJECT MANAGEMENT SUPPORT KLANT E-LEARNING DEVELOPMENT TRAINING BUSINESS PROCESS REDESIGN Alles centraal geregeld Verkoopt,

Nadere informatie

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl Training IPMA PMO Nóg sterker worden binnen het vak van PMO Training van WIN PMO. De IPMA PMO opleiding Sinds 2015 is het mogelijk om een IPMA PMO certificaat te behalen bij IPMA Certificering NL (voormaling

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Opleidingen voor Certified Programmer, Certified Service Technician en Certified PCS7 Engineer siemens.nl/training/s7

Opleidingen voor Certified Programmer, Certified Service Technician en Certified PCS7 Engineer siemens.nl/training/s7 Het Certificaat Opleidingen voor Certified Programmer, Certified Service Technician en Certified PCS7 Engineer siemens.nl/training/s7 Certified Programmers, dat zijn grenzeloze specialisten Siemens Certified

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Exam Scheduler Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Optimaliseer de examenervaring van uw studenten met de software Exam Scheduler van Scientia. Examenplanning in het hoger en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur

Agenda. Wat kost het MIS Waarom JorSoft. Over JorSoft. Diensten Het MIS. Vervolgstappen IT infrastructuur 13-01-2017 Agenda Over JorSoft Wat kost het MIS Waarom JorSoft Diensten Het MIS Vervolgstappen IT infrastructuur JorSoft JorSoft is een zelfstandige, financieel onafhankelijke onderneming Sterke financiele

Nadere informatie

Mobiliteit. Onderwijs Normen

Mobiliteit. Onderwijs Normen Kwaliteit Erkenning Mobiliteit Onderwijs Normen Werkgelegenheid Kwalificaties en opleidingsprogramma s gericht op de arbeidsmarkt ontwikkelen Het VSPORT + Project Het VSPORT + Project heeft als hoofddoel

Nadere informatie

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals

Franchise WerkAdvies. zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Franchise WerkAdvies zelfstandig ondernemen als bedrijfsadviseur en samenwerken met ervaren professionals Bedrijfsadviesbureau met een brede klantenkring WerkAdvies is een bedrijfsadviesbureau dat zich

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen?

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen? Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen Visies op de toekomst van Beleid, Praktijk en Onderzoek & Ontwikkeling In september 2002 heeft een internationale

Nadere informatie

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning

Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Software voor opleidingsmanagement, cursusadministratie en e-learning Overzichtelijk in beeld hebben welke cursussen, opleidingen en

Nadere informatie

Keuzedeel Digitale Vaardigheden

Keuzedeel Digitale Vaardigheden Keuzedeel Digitale Vaardigheden Producten en prijzen 2016 (KDDV) www.kddv.nl 1 Mei 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Kwalificatiestructuur en keuzedelen... 3... 4 Opbouw methode... 5 Inhoud methode...

Nadere informatie

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel

Michigan State University inkoopbenchmarkmodel pag.: 1 van 5 Michigan State University inkoopbenchmarkmodel In 1993 is Professor R. Monczka aan de Michigan State University (MSU) een benchmarking initiatief gestart, waarin circa 150 (multinationale)

Nadere informatie

Samenvatting van de inhoud van de gekozen modules uit het FLER programma, dat ontwikkeld is door Modern Learning in Berlijn.

Samenvatting van de inhoud van de gekozen modules uit het FLER programma, dat ontwikkeld is door Modern Learning in Berlijn. 2 Samenvatting van de inhoud van de gekozen modules uit het FLER programma, dat ontwikkeld is door Modern Learning in Berlijn. Inleiding De eisen die aan werknemers in de detailhandel gesteld worden, veranderen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur

Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Uitkomsten evaluatie module sociale infrastructuur Maart 2017 Begin 2017 zijn enquêtes uitgezet bij (A) gemeenten uit de kernwerkgebieden van Menzis, (B) zorgaanbieders die gecontracteerd zijn voor de

Nadere informatie

Inhoud. Over PlusPort 03/04. Academy 05 /06. Maatwerk e-learning 07. Veiligheidstrainingen 08/10. www.plusport.com 02

Inhoud. Over PlusPort 03/04. Academy 05 /06. Maatwerk e-learning 07. Veiligheidstrainingen 08/10. www.plusport.com 02 www.plusport.com 00 Inhoud Over PlusPort 03/04 Academy 05 /06 Maatwerk e-learning 07 Veiligheidstrainingen 08/10 www.plusport.com 02 PlusPort is gespecialiseerd in het ontwikkelen van HR & HSE Academies,

Nadere informatie

Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. International ADR Register. 2.1. Doel van de opleiding:

Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. International ADR Register. 2.1. Doel van de opleiding: Page 1 of 6 Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator 1. Basisgegevens Naam: Opleiding tot gespecialiseerd online mediator Uitvoering: Juripax B.V. Tijdsduur: ca. 25-30 gecombineerde klok-/contacturen,

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Linux certificering, wat moet ik er mee?! Voor professionals...door professionals

Linux certificering, wat moet ik er mee?! Voor professionals...door professionals Linux certificering, wat moet ik er mee?! Non-profit Merk en leverancier onafhankelijk LPI: The World s #1 Linux Certification Program Voor professionals...door professionals 1 van 17 Emiel Brok LPI LPI

Nadere informatie

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 1 Iedereen kent MVO February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 2 Waarom sociaal ondernemen?

Nadere informatie

FOOD FUTURE Toekomstgerichte technologieën en innovaties voor bedrijven uit de foodsector in het Duits-Nederlandse grensgebied

FOOD FUTURE Toekomstgerichte technologieën en innovaties voor bedrijven uit de foodsector in het Duits-Nederlandse grensgebied Toekomstgerichte technologieën en innovaties voor bedrijven uit de foodsector in het Duits-Nederlandse grensgebied Workshop 28 november 2012 INTERREG Europese internationale samenwerking = Economisch vraaggeoriënteerde

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh Het opleidingscentrum van de Euregio

ROC Leeuwenborgh Het opleidingscentrum van de Euregio ROC Leeuwenborgh Het opleidingscentrum van de Euregio inhoud pagina Visie 3 Aanbod 3 Competentie Gericht Onderwijs 4 Leerwegen & Trajecten 5 Euregionalisering 6 The Dutch Alliance 7 2 Leeuwenborgh Opleidingen

Nadere informatie

Projectaanvraag implementatieproject

Projectaanvraag implementatieproject Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker Projectaanvraag implementatieproject 1. Titel project. Projectvoorstel (in totaal niet meer dan 5 blz) a. Opzet Omschrijf het projectresultaat, het product,

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

BINNEN 6 MAANDEN EN IN 3 STAPPEN NAAR FIT!VAK PREVENTIECENTRUM IMPLEMENTATIETRAJECT VOOR CERTIFICERING. Versie 1.1

BINNEN 6 MAANDEN EN IN 3 STAPPEN NAAR FIT!VAK PREVENTIECENTRUM IMPLEMENTATIETRAJECT VOOR CERTIFICERING. Versie 1.1 Fit!vak Plus certificering Analyse en Plan Van Aanpak versie 1.1 Maart 2011 BINNEN 6 MAANDEN EN IN 3 STAPPEN NAAR FIT!VAK PREVENTIECENTRUM IMPLEMENTATIETRAJECT VOOR CERTIFICERING Versie 1.1 December 2011

Nadere informatie

Better thinking Better learning Better knowledge. For IT education

Better thinking Better learning Better knowledge. For IT education Better thinking Better learning Better knowledge For IT education In het Nederlandse onderwijs is men bezorgd over het kennisniveau van studenten. Met de komst van competentiegericht onderwijs verwacht

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2016

Inschrijving RBB-AWARD 2016 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Paul Eijkelenkamp e-mail adres: paul.eijkelenkamp@kvk.nl mobiele telefoon: 06-5357 3637 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

1. WAAROM DIT HANDBOEK? 2

1. WAAROM DIT HANDBOEK? 2 2 1.1. WAAROM DIT HANDBOEK? Internationale mobiliteit wordt steeds meer een absolute noodzaak op een arbeidsmarkt waar een sterke vraag heerst naar meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Een van de

Nadere informatie

Microsoft Certified Solutions Associate

Microsoft Certified Solutions Associate 1 BUSINESS ICT MANAGEMENT STUDIES. FACTSHEET MASTERCLASS DEEL HBO-ICT OPLEIDING Microsoft Certified Solutions Associate INCLUDED CURSUS DATA MANAGEMENT INFRASTRUCTURE LINUX SQL ASP NET EXCHANGESERVER 2010

Nadere informatie

Keuzedeel Verdieping Software

Keuzedeel Verdieping Software Keuzedeel Verdieping Software Productoverzicht 2018 1 Januari 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2... 3 Beschikbaar lesmateriaal... 4 MOS-modules... 5 ECDL-modules... 5 Programmeertalen... 6 2 Het keuzedeel

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Productoverzicht 2017 ICT-Updater

Productoverzicht 2017 ICT-Updater Via 0-meting tot cursus Productoverzicht 2017 Via 0-meting tot cursus 1 Januari 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2, opbouw en inhoud... 3 Begeleideromgeving... 3 Werkwijze in een cursus module... 4

Nadere informatie