Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN"

Transcriptie

1 Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

2 Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting Coördinatie Guy Redig, attaché bij de Koning Boudewijnstichting Els Tijskens, attaché bij de Koning Boudewijnstichting Auteur Kris Molemans, Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en consulenten Stuurgroep Maria De Koninck, Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid Miek De Kepper, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Wim Van Hecke, Vereniging van Vlaamse Welzijnsdiensten Els Tijskens, Koning Boudewijnstichting Guy Redig, Koning Boudewijnstichting Extern advies Sarah D'hondt, K.U.Leuven Taalnazicht Nathalie Demeyere Lay-out Productie Drukkerij De Plano Samenstellers en uitgevers hebben een zo betrouwbaar mogelijke uitgave beoogd. Niettemin zullen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Overname van teksten en illustraties is toegestaan met bronvermelding. Koning Boudewijnstichting - Brederodestraat 21, 1000 Brussel Bestellen via contactcentrum van de Koning Boudewijnstichting: tel Eerste uitgave - mei 2001 ISBN Wettelijk depot D/2001/2893/12 NUGI 663 Informatie over deze publicatie via tel

3 Voorwoord Een omvangrijk sociaal kapitaal Eén op vijf Vlamingen steekt wel eens vrijwillig de handen uit de mouwen. Met veel plezier en enthousiasme engageren zij zich in tienduizenden verenigingen, projecten, acties enz. Duizelingwekkende cijfers die meteen een belangrijk deel van het Vlaamse sociaal kapitaal uitmaken. Nu de Verenigde Naties 2001 hebben uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Vrijwilliger bereikt de vrijwilliger ook het internationale podium. Voor de Koning Boudewijnstichting zijn vrijwilligers en hun verenigingen steeds een belangrijk aandachtspunt geweest. Ter ondersteuning en om anderen aan te moedigen hun voorbeeld te volgen, nam de Stichting heel wat initiatieven. Zo werden in het recente verleden de campagnes 'Steek meer dynamiet in je vereniging', 'Verenig de krachten' en onlangs nog 'Succes Verzekerd' gelanceerd. Via deze oproepen wil de Koning Boudewijnstichting het actieve, actuele en dynamische vrijwilligerswerk stimuleren en honoreren. Maar het vrijwilligerswerk is kind van zijn tijd. In een samenleving die gekenmerkt wordt door toenemende regelgeving en verzakelijking, ontwikkelt het vrijwilligerswerk zich in dezelfde zin. En dat creëert onzekerheid en onduidelijkheid. Plots steken begrippen als aansprakelijkheid, kostenvergoeding, verzekering en tenslotte ook een 'statuut' de kop op. Daarom probeert de Koning Boudewijnstichting, samen met de vrijwilligerswereld, klaarheid te scheppen over de sociaaljuridische situatie van de vrijwilliger. Een belangrijke stap werd gezet met de publicatie van 'Statuut van de vrijwilliger: knelpunten en oplossingen' in Dit boek van prof. Bea Van Buggenhout en Sarah D'hondt bevat een fundamentele analyse van de sociaaljuridische context van de vrijwilliger en het vrijwilligerswerk en een voorstel van statuut van de vrijwilliger. Een studiedag in het voorjaar van 1999, ondersteund door twee brochures waarin zowel de regelgeving als het voorstel van statuut behandeld werden, stimuleerde een brede discussie. Zowel in de vrijwilligerssector zelf, als bij de fiscale en sociaal-rechtelijke instanties én bij de federale en Vlaamse regering groeide de aandacht. Steeds sterker manifesteerde het vrijwilligerswerk zich als een belangrijk beleidsterrein, met nood aan nieuwe en adequate regelgeving. Naast de discussie over de wenselijkheid en een mogelijke invulling van een statuut, maakte de eerder genoemde studie ook duidelijk dat er een grijze zone bestaat tussen vrijwilligerswerk en professionele arbeid. De wet- en regelgeving van een aantal activiteiten die voor een lichte vergoeding worden uitgevoerd, vertoont belangrijke hiaten. Daarom gaf de Koning Boudewijnstichting in 2000 aan prof. Bea Van Buggenhout en Steven Bouckaert de opdracht om deze problematiek te onderzoeken en een voorstel 0 5

4 Voorwoord tot oplossing van de knelpunten te ontwikkelen. Het rapport van dit onderzoek, 'Een juridische verkenning van de grijze zone tussen vrijwilligerswerk en professionele arbeid', bevat een fundamentele analyse van de sociaal-juridische context van de vergoede vrijwillige inzet en een voorstel tot oplossing van knelpunten. Ondertussen werden er ook initiatieven genomen om het vrijwilligerswerk op het terrein te ondersteunen. Dat gebeurde o.m. door het project Tandem in het voorjaar van Tandem wou de gemeentebesturen inspireren tot een vernieuwde en actuele ondersteuning van het vrijwilligerswerk, uiteraard via een intensieve dialoog met het verenigingsleven. Via tien regionale informatiemomenten werd deze boodschap succesvol tot op het terrein gebracht. De Koning Boudewijnstichting ijverde ook voor stevige samenwerking binnen het vrijwilligerswerk, over de grenzen van sectoren en werkvelden heen. Ze bood een gesprekstafel en gaf opdracht tot een onderzoek om de opportuniteit van gestructureerde samenwerking te onderzoeken. Het onderzoeksrapport 'Een eigen-zinnige ondersteuning voor het vrijwilligerswerk' verscheen in het najaar van Ook het Platform voor Voluntariaat (actuele naam: Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk) en de provinciale steunpunten voor vrijwilligerswerk werden door de Stichting nauw betrokken en ondersteund. Nood aan actuele en toegankelijke informatie Ondanks deze initiatieven blijken vele organisaties en verenigingen - groot of klein, met een lange staat van dienst of pas opgericht, met een juridisch statuut of niet nog altijd heel wat vragen te hebben over de sociaal-juridische aspecten van het vrijwilligerswerk. Ook vrijwilligers vragen zich af 'of ze wel in orde zijn'. Anderen schuiven de mogelijkheid dat er iets mis kan gaan terwijl ze niet verzekerd zijn, ver van zich af. Er kunnen zeker in de context van het vrijwilligerswerk juridische problemen rijzen, zowel bij activiteiten in een feitelijke vereniging (b.v. in een buurtcomité) als in een v.z.w. (b.v. in een jeugdhuis of een ziekenhuis). Hoe zit het met de aansprakelijkheid van een vrijwilliger en zijn organisatie? Hoe moet of kan een vereniging zichzelf en haar vrijwilligers verzekeren? Welke kostenvergoedingen zijn toegelaten? Kunnen uitkeringsgerechtigde werklozen vrijwilligerswerk doen? Dit zijn maar enkele van de vele vragen die vrijwilligers en verenigingen zich stellen. Het vermelde rapport 'Statuut van de vrijwilliger: knelpunten en oplossingen' geeft een zeer volledig antwoord op deze en nog veel meer vragen in soms complexe materies. Het wetenschappelijke en technische karakter van deze publicatie en het opzet van volledigheid, maakte dit tot een noodzakelijk en bijzonder nuttig, maar omstandig rapport. 0 6

5 Voorwoord Daarom kiest de Koning Boudewijnstichting voor deze nieuwe publicatie: een meer beperkte en sterk vereenvoudigde handleiding. Deze handleiding steunt uiteraard op de bevindingen van het onderzoek en de teksten van het rapport en is dus zeer schatplichtig aan het werk van prof. Bea Van Buggenhout en Sarah D'hondt. Deze nieuwe publicatie is meer dan een vervanging van de brochure 'Tien vragen voor het vrijwilligerswerk' uit 1999, want ze biedt actuele en meer diepgaande informatie. De handleiding licht de belangrijkste aspecten toe van de regelgeving zoals ze van kracht is voorjaar Hierbij gaat de aandacht in eerste instantie uit naar de materies aansprakelijkheid, verzekeringen en vergoedingen en vervolgens ook naar de belangrijkste bepalingen uit het sociaal en fiscaal recht. Ook het voorstel van statuut krijgt een plaats. De grote uitdaging is om met een globale regeling de ruime diversiteit van het vrijwilligerswerk niet in het gedrang te brengen. Tegelijkertijd moet bewaakt worden dat de administratieve rompslomp met de komst van een statuut niet onnodig toeneemt. Toch kan een statuut of althans een meer globale regeling van de rechtspositie van de vrijwilliger een oplossing bieden voor enkele problemen en onduidelijkheden van vandaag. Met dank aan en tenslotte De Koning Boudewijnstichting wil Kris Molemans van de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten bedanken voor het puike werk dat zij met deze handleiding leverde. Het bleek voorwaar geen sinecure om ingewikkelde en soms onduidelijke systemen en regeltjes duidelijk, juist en toegankelijk te vertalen. Uiteraard hoort hierbij ook appreciatie voor het werk van prof. Van Buggenhout en Sarah D'hondt, dat de basis vormde voor deze handleiding. Ook de leden van de stuurgroep speelden een belangrijke rol. Zij bewaakten nauwgezet de basisdoelstelling, namelijk een bruikbare, toegankelijke en nauwkeurige handleiding tot stand brengen. De Koning Boudewijnstichting is ervan overtuigd dat deze publicatie aan een hoge nood tegemoet komt. De Stichting hoopt dat vele vrijwilligers én hun verenigingen hier op een toegankelijke manier de noodzakelijke informatie zullen vinden. Deze handleiding kan hen helpen om de juridische aspecten van hun activiteiten beter te beheersen. Hopelijk zal een grotere duidelijkheid en in de toekomst een meer globale regeling een echte ondersteuning betekenen voor het vrijwilligerswerk en de vrijwilligers. Koning Boudewijnstichting mei

6 Inhoudstafel 0 9

7 Inhoudstafel COLOFON VOORWOORD INHOUDSTAFEL INLEIDING Deel 1: Vrijwilligerswerk Hoofdstuk 1 Definitie van vrijwilligerswerk Zes elementen Onderscheid met beroepsarbeid Onderscheid met vrijwillige inzet Onderscheid met vergoede vrijwillige inzet Hoofdstuk 2 De vrijwilligersovereenkomst Deel 2: Positie van de vrijwilliger in de huidige regelgeving Hoofdstuk 1 Overzicht van de huidige regelgeving Hoofdstuk 2 Vrijwilligerswerk en aansprakelijkheid Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Strafrechtelijke aansprakelijkheid Verzekeren van aansprakelijkheid Hoofdstuk 3 Vrijwilligerswerk en verzekeringen Belang van een verzekering Verzekeringscontract Aansprakelijkheidsverzekeringen Ongevallenverzekeringen Andere verzekeringen Hoofdstuk 4 Vrijwilligerswerk en vergoedingen Loon Kostenvergoeding Hoofdstuk 5 Vrijwilligerswerk en het sociaal recht Arbeidsrecht Socialezekerheidsrecht Hoofdstuk 6 Vrijwilligerswerk en het fiscaal recht Loon Kostenvergoedingen Algemene fiscale vrijstellingsregeling Sectorgebonden fiscale vrijstellingsregelingen

8 Inhoudstafel Deel 3: Mogelijkheden tot regeling van de rechtspositie van de vrijwilliger Hoofdstuk 1 Schriftelijke overeenkomst Hoofdstuk 2 Decreet op het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector Hoofdstuk 3 Naar een statuut van de vrijwilliger Eigen soort overeenkomst Aansprakelijkheid Verzekeringen Vergoedingen Sociaal recht Fiscaal recht UITLEIDING BIJLAGEN Bronnen Adressen Wetgevende bepalingen Omzendbrief betreffende de fiscale vrijstelling van onkostenvergoedingen voor vrijwilligerswerk Modelovereenkomsten

9 Twee rapporten en nu nog een handleiding Deze handleiding verschilt van de twee vorige publicaties van de Koning Boudewijnstichting over vrijwilligerswerk en de vergoede vrijwillige inzet. Eerst was er het 'Statuut van de vrijwilliger: knelpunten en oplossingen' van prof. Van Buggenhout en Sarah D'hondt met een fundamentele analyse van de sociaal-juridische context van de vrijwilliger en de vrijwilligersorganisatie. Dit is een zo volledig mogelijk rapport van een wetenschappelijk onderzoek en daardoor dus erg technisch van aard. Dan was er 'Een juridische verkenning van de grijze zone tussen vrijwilligerswerk en professionele arbeid' van prof. Van Buggenhout en Steven Bouckaert, met een fundamentele analyse van de sociaal-juridische context van de vergoede vrijwillige inzet. Het gaat hier om maatschappelijk relevante taken die niet echt tot de professionele arbeid behoren, maar waarvoor wel een vergoeding wordt betaald die de kosten overstijgt. Ook dit is een rapport van een wetenschappelijk onderzoek en dus technisch van aard. Vrijwilligerswerk: wat kan, mag en moet sluit rechtstreeks aan bij het eerste rapport. Deze nieuwe publicatie is dus meer dan een vervanging van de bijzonder populaire brochure Tien vragen voor het vrijwilligerswerk uit 1999, want ze biedt geactualiseerde en meer diepgaande informatie. Het is een zo eenvoudig mogelijke en meer beperkte toelichting bij de sociaal-juridische aspecten van de vrijwilliger en het vrijwilligerswerk. Op deze manier wil de Koning Boudewijnstichting tegemoet komen aan de informatienood van de verantwoordelijken van lokale verenigingen. 1 2

10 NOTITIES 1 3

11 Publicatie in vogelvlucht 1 5

12 Publicatie in vogelvlucht In deze handleiding lichten we de sociaal-juridische aspecten van het vrijwilligerswerk toe. We wijzen ook op een aantal knelpunten. Daarnaast verduidelijken we ideeën die momenteel ter tafel liggen om tot een statuut of een meer globale regeling te komen. In deel 1 wordt in het eerste hoofdstuk vrijwilligerswerk gedefinieerd. Deze definitie werd ook in recente rapporten en brochures van de Koning Boudewijnstichting gehanteerd. Met die definitie wordt vrijwilligerswerk onderscheiden van enerzijds beroepsarbeid en anderzijds van andere vormen van vrijwillige inzet. In hoofdstuk twee beschrijven we de rechtsverhouding tussen de vrijwilliger, de vereniging waarvoor hij zich inzet en derden. Bestaat er een overeenkomst tussen de vrijwilliger en de organisatie? En zo ja, wat is de inhoud van die overeenkomst? Deel 2 behandelt de positie van de vrijwilliger in de huidige regelgeving. Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de regelgeving die van toepassing is. Er is geen algemene juridische regeling voor het vrijwilligerswerk. Er is wel een decreet op het georganiseerd vrijwilligerswerk in de gezondheids- en de welzijnssector. Verder is er een heleboel wetgeving die deelaspecten van het vrijwilligerswerk regelt of die zijdelings betrekking heeft op vrijwilligerswerk. In hoofdstuk twee behandelen we de aansprakelijkheid. Hoe zit het met de burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger t.a.v. de organisatie en t.a.v. derden? En hoe zit het met de aansprakelijkheid van de organisatie t.a.v. de vrijwilliger en t.a.v. derden? In welke situaties kan je als vrijwilliger strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld? Hoofdstuk drie behandelt het vrijwilligerswerk en de verzekeringen. Hoe kan je de burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger en van de organisatie verzekeren? Hoe kan je de vrijwilliger verzekeren voor ongevallen? Welke andere verzekeringen zijn noodzakelijk of wenselijk in het kader van het vrijwilligerswerk? In hoofdstuk vier behandelen we de vergoedingen. Op welke manier kan een organisatie de kosten van zijn vrijwilligers vergoeden? Zijn forfaitaire kostenvergoedingen toegelaten? In welke gevallen zijn daar consequenties aan verbonden? In een vijfde hoofdstuk bekijken we de positie van de vrijwilliger in het sociaal recht. Is het arbeidsrecht van toepassing op vrijwilligerswerk? Levert vrijwilligerswerk rechten op inzake sociale zekerheid? Welke kostenvergoedingen 1 6

13 Publicatie in vogelvlucht of andere tegemoetkomingen zijn onderhevig aan de sociale zekerheid? Welke vrijstellingen zijn mogelijk en voor wie? Hoofdstuk zes behandelt de positie van de vrijwilliger in het fiscaal recht. Is het fiscaal recht van toepassing op vrijwilligerswerk? Welke kostenvergoedingen en andere tegemoetkomingen zijn belastbaar? Welke fiscale vrijstellingen zijn mogelijk en voor wie? Tot slot bekijken we in deel 3 op welke manier de rechtspositie van de vrijwilliger duidelijker kan worden geregeld. Eerst is er de suggestie om de overeenkomst, zoals die nu al erkend wordt door het Burgerlijk Wetboek, vast te leggen in de vorm van een schriftelijke overeenkomst of afsprakennota. Daarnaast is er het decreet op het georganiseerd vrijwilligerswerk in de welzijns- en gezondheidssector, dat nu al in de erkende organisaties de rechten en plichten van de vrijwilligers en hun organisaties regelt. En dan is er het voorstel zoals dit in 'Statuut van de vrijwilliger: knelpunten en oplossingen' van prof. Van Buggenhout en Sarah D'hondt werd uitgewerkt. Onder meer op basis van dit voorstel kan er in de toekomst een meer globale regeling van de rechten en plichten van de vrijwilliger en zijn organisatie tot stand komen. In de bijlagen vind je de bronnen op basis waarvan deze handleiding werd samengesteld, een aantal adressen waar je terecht kunt voor algemene of eerder specifieke bijkomende informatie, de belangrijkste wetgevende bepalingen, de volledige tekst van de omzendbrief van 5 maart 1999 van het ministerie van Financiën betreffende de fiscale vrijstelling van onkostenvergoedingen van vrijwilligers en enkele modellen voor een schriftelijke overeenkomst tussen vrijwilliger en organisatie. 1 7

14 Publicatie in vogelvlucht NOTITIES 1 8

15 Inleiding Deel 1 VRIJWILLIGERSWERK 01 9

16 Deel 1 In dit deel definiëren we in een eerste hoofdstuk 'vrijwilligerswerk'. Deze definitie werd ook in recente rapporten en brochures van de Koning Boudewijnstichting gehanteerd. Met die definitie wordt vrijwilligerswerk onderscheiden van enerzijds beroepsarbeid en anderzijds van andere vormen van vrijwillige inzet. In hoofdstuk twee beschrijven we de rechtsverhouding tussen de vrijwilliger, de vereniging waarvoor hij zich inzet en derden. Bestaat er een overeenkomst tussen de vrijwilliger en de organisatie? Wat is de inhoud van die overeenkomst? 2 0

17 NOTITIES 2 1

18 Hoofdstuk 1 Deel 1 DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSWERK 2 3

19 Deel 1 VRIJWILLIGERSWERK HOOFDSTUK 1 DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSWERK Vele mensen zetten zich in hun vrije tijd in voor anderen of voor de samenleving. Ze zijn actief in jeugdverenigingen, in de welzijns- en gezondheidszorg, in sportverenigingen, in hobbyclubs of verenigingen die zich bezighouden met kunstbeoefening, in buurtcomités, in parochiale verenigingen, in actiegroepen, in vakbonden en beroepsverenigingen, in levensbeschouwelijke verenigingen, in gemeentelijke adviesraden of schoolraden, in politieke organisaties en in de sociaal-culturele sector. Ze noemen zichzelf vrijwilliger. Vrijwilligers kunnen zich inzetten voor het bestuur van een vereniging, voor de coördinatie, de organisatie of de begeleiding van activiteiten, de administratie, de verzorging van externe contacten, hulpverlening en ondersteuning, administratie, voordrachten en cursussen, klusjes, kaartenverkoop, tombola's enz. Alhoewel vrijwilligerswerk dus heel divers is, zijn er toch een aantal gemeenschappelijke kenmerken waardoor je vrijwilligerswerk kan onderscheiden van andere activiteiten. Op basis van enkele onderzoeken in de afgelopen jaren kwamen prof. Van Buggenhout en Sarah D'hondt in hun reeds vermelde rapport tot een definitie die wij hier overnemen. 1.1 ZES ELEMENTEN De definitie bestaat uit zes elementen waardoor je vrijwilligerswerk kan onderscheiden van andere activiteiten. Vrijwilligerswerk is een activiteit met onverplicht karakter ten behoeve van anderen of van de samenleving die onbezoldigd in min of meer georganiseerd verband wordt verricht door een natuurlijke persoon. Bijvoorbeeld Wie zich via een buurtcomité of vereniging inzet voor de geldinzameling voor een dure medische behandeling van een doodziek buurmeisje is een vrijwilliger. Het meisje is geen familie. De hulp die men voor het meisje wil organiseren, is anders dan de hulp voor een zieke moeder of dochter. De inzameling gebeurt vrijwillig en zonder bezoldiging. Als acteur van een amateurtoneelgezelschap ben je geen vrijwilliger. Je repeteert en je treedt af en toe op. Maar je trekt niet mee aan de kar van de vereniging. Je organiseert de optredens niet, je regisseert niet, geeft geen les, zit niet in het bestuur, draagt geen financiële verantwoordelijkheid. Je doet gewoon mee. 2 4

20 DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSWERK Hoofdstuk 1 Definitie van vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk gaat om: een activiteit met onverplicht karakter ten behoeve van anderen of van de samenleving die onbezoldigd in min of meer georganiseerd verband wordt verricht door een natuurlijke persoon 2 5

21 Deel 1 VRIJWILLIGERSWERK Als opvangmoeder zet je je in voor de verzorging en opvoeding van baby's en peuters. Je hebt geen arbeidscontract. Maar je krijgt een vergoeding die je kosten overstijgt. Ook jij doet geen vrijwilligerswerk. Toelichting bij de zes elementen Activiteit Vrijwilligerswerk veronderstelt een activiteit die onder meer kan bestaan uit organiseren, plannen of begeleiden. Het gaat dus niet om loutere participatie aan de activiteiten van een vereniging (via 'inschrijving' of 'lidmaatschap'). Het gaat ook niet om zorgactiviteiten in het gezin. De activiteit moet gekenmerkt zijn door een 'externe gerichtheid' zodat ze andere mensen of de samenleving ten goede komt. Onverplicht karakter De stap om gratuite arbeid te verrichten, wordt vrijwillig gezet. Die arbeid is niet juridisch afdwingbaar. Een stage in het kader van een schoolopleiding, een alternatieve sanctie, werk voor een P.W.A. zijn dus geen vrijwilligerswerk. Vrijwilligheid is echter niet hetzelfde als vrijblijvendheid. Ondanks het onverplichte, vrijwillige karakter, is er wel degelijk sprake van een overeenkomst tussen de vrijwilliger en de organisatie waarvoor hij zich inzet (zie: Deel 1, hoofdstuk 2). Ten behoeve van anderen of van de samenleving De activiteit is gericht op de belangen van anderen of van de samenleving. Het gaat dus niet om activiteiten die men louter ten voordele van zichzelf ('zelfzorg') of van naastbestaanden ('mantelzorg') verricht. Onbezoldigd Vrijwilligers ontvangen geen loon. In principe ontvangen zij ook geen voordelen in natura. Ze kunnen wel een vergoeding ontvangen, waarmee de vereniging hun inspanningen en de onkosten die zij hebben voor verplaatsingen, kledij en het onderhoud ervan, gebruik van eigen materiaal, maaltijden, verblijf, telefoon enz. erkent. Deze kostenvergoeding is uiteraard toegestaan. De vergoeding moet overeenkomen met de reële kosten, nodig om de vrijwillige medewerking te verlenen. De onkosten moeten dus bewezen kunnen worden. Ook een zogenaamde 'vrijgevigheid' die niet direct in relatie staat tot de arbeidsprestatie is toegelaten (b.v. een verjaardagsgeschenk). Maar zakgeld en voordelen in natura, zoals kost en inwoon en gratis filmtickets kunnen worden beschouwd als loon. In principe geldt dat ook voor gratis maaltijden en drank, maar een vergoeding voor maaltijden zal - voor zover de vrijwilliger omwille van de uitvoering van zijn overeenkomst die uitgaven voor maaltijden moet doen en wanneer de vergoeding niet meer bedraagt dan de reële uitgaven niet worden beschouwd als loon. 2 6

22 Hoofdstuk 1 DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSWERK Op het algemene principe dat er enkel een vergoeding mag zijn voor de reële, bewijsbare kosten zijn er sinds enige tijd toch uitzonderingen. Er wordt erkend dat vrijwilligers soms kosten hebben die niet makkelijk te bewijzen zijn. Daarom kan een vereniging een forfaitaire vergoeding - een vast en laag bedrag voor niet te bewijzen kosten betalen aan haar vrijwilligers. Onder bepaalde voorwaarden en tot bepaalde maxima worden deze vergoedingen niet beschouwd als loon. Daardoor is de vergoeding niet belastbaar, noch onderworpen aan de sociale zekerheid (zie: Deel 2, hoofdstuk 4 en 5). Min of meer georganiseerd verband Een 'georganiseerd' verband kan zowel een sterk geformaliseerde en hiërarchische vereniging zijn, b.v. een vzw, als een juridisch niet geregelde structuur, de zgn. feitelijke vereniging of een louter tijdelijk initiatief, b.v. een buurtcomité. Zodra een groep mensen zich feitelijk verenigt om onbezoldigd en onverplicht een activiteit te verrichten ten behoeve van een derde, spreekt men van vrijwilligerswerk. Het verschil tussen een vzw en een feitelijke vereniging, een vereniging met en een vereniging zonder juridisch statuut dus, wordt verderop toegelicht (zie Deel 2, hoofdstuk 2). Door een natuurlijke persoon Een vennootschap kan normaal niet aan onbezoldigd werk doen. Maar ook vzw's en instellingen van openbaar nut kunnen geen vrijwilligerswerk doen. Ze verrichten de niet-winstgevende activiteiten waartoe ze zich verbonden hebben via hun maatschappelijk doel. Dat staat het onverplicht karakter in de weg. Alleen personen kunnen onverplicht iets doen. 1.2 ONDERSCHEID MET BEROEPSARBEID Beroepsarbeid is arbeid die verricht wordt op de arbeidsmarkt in de hoedanigheid van werknemer, zelfstandige of ambtenaar. Daarmee verwerft men een in geld (of soms deels in natura) uitgedrukt inkomen. Cruciaal in het onderscheid met andere vormen van arbeid (huishoudelijke taken, opvoedingstaken, studieactiviteiten of vrijwilligerswerk) is het loon dat men krijgt in ruil voor de arbeid. 1.3 ONDERSCHEID MET VRIJWILLIGE INZET Uit de definitie onder 1.1 blijkt dat vrijwilligerswerk niet hetzelfde is als vrijwillige inzet. Vrijwillige inzet is b.v. mantelzorg (inzet voor hulpbehoevende familieleden of buren) of een financiële gift aan een humanitaire organisatie of bloeddonatie. 2 7

23 Deel 1 VRIJWILLIGERSWERK 1.4 ONDERSCHEID MET VERGOEDE VRIJWILLIGE INZET Opvanggezinnen, vrijwillige brandweerlieden, vrijwilligers van de civiele bescherming, voetbalstewards : allemaal hebben ze een onzeker of onduidelijk statuut. Het zijn geen onbezoldigde vrijwilligers, maar ze verrichten anderzijds ook geen echt marktgebonden beroepsarbeid. Het gaat om maatschappelijk nuttige activiteiten waarvoor systematisch een beperkte vergoeding wordt betaald die meer bedraagt dan de gemaakte kosten. Dit 'betaalde' vrijwilligerswerk of deze vergoede vrijwillige inzet past in een bredere maatschappelijke ontwikkeling waarbij mensen ook voor voorheen onbezoldigde (familie-)taken zoals mantelzorg, nu soms kleine vergoedingen ontvangen. In het rapport 'Een juridische verkenning van de grijze zone tussen vrijwilligerswerk en professionele arbeid' van prof. Van Buggenhout en Steven Bouckaert (zie bijlage 1: Bronnen) wordt vergoede vrijwillige inzet als volgt gedefinieerd. Vergoede vrijwillige inzet omvat activiteiten die door een natuurlijk persoon in enig georganiseerd verband worden verricht, onverplicht, maar niet noodzakelijk beroepsmatig, ten behoeve van anderen of van de samenleving en waarvoor een vergoeding wordt betaald die de door de 'vrijwilliger' gemaakte kosten overstijgt. De vrijwilligerswereld staat kritisch tegenover de gedeeltelijke gelijkschakeling van deze activiteiten met vrijwilligerswerk. Maar ook de gedeeltelijke gelijkschakeling met beroepsarbeid, verricht onder een arbeidsovereenkomst, ligt moeilijk. Heel wat regels uit het arbeidsrecht (het gewaarborgd minimumloon, de arbeidsduur, de opzegtermijn en vergoeding enz.) en de plicht om sociale bijdragen te betalen, steunen op de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst. Werklozen of andere uitkeringsgerechtigden kunnen deze uitkering slechts cumuleren met inkomsten uit beloonde arbeid onder strenge en zwaar gesanctioneerde voorwaarden. En op een inkomen uit beroepsarbeid moeten belastingen worden betaald. Bij strikte toepassing van deze regels wordt een aantal van deze activiteiten bijna onmogelijk. Bovendien zijn de verschillen met beroepsarbeid ook reëel. Zo is de vergoeding lager dan op de arbeidsmarkt. Vaak gaat het om occasionele activiteiten (b.v. een paar uur per week) en vereisen ze niet altijd dezelfde vorming of opleiding als professionele arbeid. Vergoede vrijwillige inzet blijft dus best onderscheiden van beide andere vormen van arbeid. De onderzoekers geven in hun rapport aan op welke manier dit zou kunnen worden geregeld (zie bijlage 1: Bronnen). 2 8

24 Hoofdstuk 1 DEFINITIE VAN VRIJWILLIGERSWERK Vage grenzen De definitie van vrijwilligerswerk bestaat uit zes elementen waardoor je vrijwilligerswerk kan onderscheiden van beroepsarbeid, van vrijwillige inzet en van vergoede vrijwillige inzet. Toch vertoont vrijwilligerswerk kenmerken van de drie andere groepen van activiteiten. Kenmerken die aansluiten bij beroepsarbeid zijn de aard van de activiteit en soms de omvang en de duur ervan. Verschillend is dan weer de mate van sociale nabijheid. De vrijwilliger kiest een activiteit die zo dicht mogelijk aansluit bij zijn interesses. Dat ligt anders dan in de directe sociale verhouding, zoals die bestaat in het informele circuit. Bij beroepsarbeid is er een grotere sociale afstand, o.a. door de aanwezigheid van structuren en eisen en door een meer beperkte keuze, omdat de persoon die beroepsarbeid wil verrichten slechts kan kiezen uit de arbeidsplaatsen van dat moment. Een ander onderscheid zit in de mate van 'eenzijdigheid'. De vrijwilliger zet zich in zonder dat daar een tegenprestatie van vergelijkbare aard tegenover staat. In de informele sfeer en bij beroepsarbeid is er meer sprake van wederzijdsheid. Vrijwilligers zoeken die wederzijdsheid niet. Niet op materieel vlak zoals bij de beroepsarbeid, noch op immaterieel vlak zoals bij de informele inzet. Al kan je dat nuanceren. Vrijwilligers verwachten ook een immateriële wederdienst, b.v. onder vorm van begeleiding, vorming en betrokkenheid bij de werking. Vrijwilligerswerk is een dynamisch gegeven. Je kan b.v. naar een zelfhulpgroep gaan met een persoonlijk probleem. Als dat probleem verwerkt of opgelost is, kan je je inzetten voor de werking van de zelfhulpgroep. Er komt dan meer nadruk te liggen op de hulp aan anderen, je kan actiever worden in het sensibiliseren van de maatschappij en van de politici. Op dat ogenblik beantwoordt je inzet wél aan de definitie van vrijwilligerswerk. Soms evolueren vrijwilligerstaken ook naar jobs. Zo belanden we bij het vage onderscheid tussen vrijwilligerswerk en professionele arbeid. Anders Alhoewel niet altijd even duidelijk, is het onderscheid tussen deze soorten activiteiten heel belangrijk. Want als vrijwilliger heb je bepaalde rechten, bepaalde verantwoordelijkheden en loop je bepaalde risico's die anders zijn dan in het kader van beroepsarbeid, vrijwillige inzet of vergoede vrijwillige inzet. Het vervolg van deze handleiding behandelt enkel de rechten en plichten in het kader van vrijwilligerswerk. 2 9

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers 2. Wettelijke initiatieven 1) wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van

Nadere informatie

Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger

Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger Inhoud van de toelichting Historiek Krachtlijnen van de wet En verder? Historiek Legislatuur 1999-2003 Verschillende studies over vrijwilligerswerk Twee wetsvoorstellen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK INFORMATIEPLICHT

VRIJWILLIGERSWERK INFORMATIEPLICHT VRIJWILLIGERSWERK Sinds 1 augustus 2006 is de hernieuwde wet op het vrijwilligerswerk van kracht. Deze wet legt vast wat onder de vorm van vrijwilligerswerk mogelijk is en op welke manier dit dient te

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Een juridische verkenning van de grijze zone tussen vrijwilligerswerk

Een juridische verkenning van de grijze zone tussen vrijwilligerswerk Arbeidsmarkt Een juridische verkenning van de grijze zone tussen vrijwilligerswerk en professionele arbeid Bouckaert, S. Van buggenhout, B. (2002), Een juridische verkleining van de grijze zone tussen

Nadere informatie

WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK

WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK 1.1. DEFINITIES: Vrijwilligerswerk: Feitelijke vereniging: dient verricht te worden ten behoeve van andere personen, een groep, een organisatie of de samenleving in zijn geheel

Nadere informatie

De vrijwilliger in de zorgsector. Gert Geerts & Tom Peeters

De vrijwilliger in de zorgsector. Gert Geerts & Tom Peeters De vrijwilliger in de zorgsector Gert Geerts & Tom Peeters Inhoud I. Inleiding II. Bronnen III. Kenmerken vrijwilligerswerk IV. Aansprakelijkheid en verzekering M.b.t. de aansprakelijkheid M.b.t. de immuniteit

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Sportclub Druivenstreek vzw

Vrijwilligerswerk in Sportclub Druivenstreek vzw Vrijwilligerswerk in Sportclub Druivenstreek vzw INLEIDING Sportclub Druivenstreek is een vereniging opgericht voor personen met een beperking, hierna sport actief lid genoemd. De vereniging heeft tot

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. [De informatieplicht] HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. Feitelijke vereniging.

INFORMATIENOTA. Feitelijke vereniging. INFORMATIENOTA 1. Organisatie Adres Tel.nr e-mail Sociale doelstelling Juridisch statuut Voorbeelden: VZW-IVZW (internationaal) Gemeente, OCMW, gemeentelijke VZW Stichting/Instelling van Openbaar Nut Intercommunale:

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Laatst aangepast: 28/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Vrijwilligerswerk: wat en voor wie?...

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (3 juli 2005, gewijzigd door de Wet houdende Diverse bepalingen van 27/12/2005) is aangepast. De nieuwe

Nadere informatie

Vrijwilligers: een nieuwe toekomst voor de politie?

Vrijwilligers: een nieuwe toekomst voor de politie? Vrijwilligers: een nieuwe toekomst voor de politie? Inhoud Inzet vrijwilligers politie België: wettelijk kader Mogelijkheden inzet vrijwilligers bij politie in België Politie in bijberoep Conclusie 1 Hoge

Nadere informatie

Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016

Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016 Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016 Inhoudstafel 1. Nut van een informatienota 2. De vrijwilliger en UNICEF België 3. Statuut van de organisatie 4. Strategie 2016-2018 en

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST Beste vrijwilliger Je hebt ervoor gekozen je te engageren als vrijwilliger bij de. We willen jou hiervoor dan ook van harte danken. Het engagement van al haar vrijwilligers is

Nadere informatie

NODIG. Ben ik wel verzekerd? Mag ik mijn kosten aanrekenen? Mag ik. doen twee weken na mijn bevalling?

NODIG. Ben ik wel verzekerd? Mag ik mijn kosten aanrekenen? Mag ik. doen twee weken na mijn bevalling? Mag ik mijn kosten aanrekenen? Mag ik als gepensioneerde vrijwilligerswerk doen? Mag ik vrijwilligerswerk doen twee weken na mijn bevalling? Zijn er bijzondere voorwaarden? n a t o l e i d e r s u u r

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. 1.Organisatie. Stad en OCMW Bree. OCMW Bree Peerderbaan 37 3960 Bree Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be

INFORMATIENOTA. 1.Organisatie. Stad en OCMW Bree. OCMW Bree Peerderbaan 37 3960 Bree Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be INFORMATIENOTA Stad en 1.Organisatie 1.1.Contactgegevens Vrijthof 10 Tel. 089 84 85 00 E-mail info@bree.be Peerderbaan 37 Tel. 089 84 85 00 E-mail ocmw@bree.be 1.2.Doelstelling 1.2.1 De gemeente regelt

Nadere informatie

Brochure vrijwilligerswerk. in samenwerking met

Brochure vrijwilligerswerk. in samenwerking met Brochure vrijwilligerswerk in samenwerking met INHOUDSTAFEL Richtlijnen vrijwilligerswerk binnen PAB en PGB p.3 Wetgeving rond vrijwilligerswerk p.4 Wie mag vrijwilligerswerk doen? p.5 Hoe inschrijven

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem

Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem ONZE VISIE Anzegem leeft en is voortdurend in beweging! Om die reden werkt het gemeentebestuur en het OCMW, naast hun vaste beroepskrachten, nauw samen met enthousiaste

Nadere informatie

Ontwerp van decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger. Een beknopt overzicht

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger. Een beknopt overzicht Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Een beknopt overzicht Doel van de wet? Juridische duidelijkheid scheppen Vrijwilligers beschermen Federale regeling (>< decreet) Van kracht sinds 1 augustus

Nadere informatie

Informatiefiche. Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon

Informatiefiche. Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon Informatiefiche Verantwoordelijkheid van de bevoegde persoon VERANTWOORDELIJKHEID Een (ernstig) arbeidsongeval leidt zowel tot strafrechtelijke verantwoordelijkheid als burgerlijke aansprakelijkheid Strafrechtelijke

Nadere informatie

Wet van 3 JULI 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S., 29 agustus 2005

Wet van 3 JULI 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S., 29 agustus 2005 Wet van 3 JULI 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, B.S., 29 agustus 2005 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Nadere informatie

Vrijwilligerswetgeving

Vrijwilligerswetgeving Vrijwilligerswetgeving Titel: Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers Wet houdende diverse bepalingen (B.S. 30-12-05) Wet van 19 juli 2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005

Nadere informatie

Voorwoord 11 INHOUDSTAFEL

Voorwoord 11 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL Voorwoord 11 1 Beleidsmatige aspecten van het inzetten van vrijwilligers 15 1. Vrijwilligersbeleid 17 1.1. Een visie op vrijwilligerswerk als leidraad 17 1.2. Een vrijwilligersbeleid uittekenen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/326 19 september 2007 Besluit houdende het reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het aanbieden van een verzekering Het College, Gelet op de artikelen 127,

Nadere informatie

Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten

Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten Voorwoord De lijst met knelpunten welke volgt is niet exhaustief. De opsomming is gebaseerd op de vragen welke onze consulenten krijgen en hun analyses van

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen?

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen? Vrijwilligerswerk Wie kan er op jou rekenen? Alles over vrijwilligerswerk Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk tel. 03 218 59 01 www.vrijwilligersweb.be www.vrijwilligerswetgeving.be Provinciale Steunpunten

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem

Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem Vrijwilligerswerk OCMW en Gemeente Anzegem ONZE VISIE Anzegem leeft en is voortdurend in beweging! Om die reden werkt het gemeentebestuur en het OCMW, naast hun vaste beroepskrachten, nauw samen met enthousiaste

Nadere informatie

Juridische verantwoordelijkheden /aansprakelijkheid van de preventieadviseur

Juridische verantwoordelijkheden /aansprakelijkheid van de preventieadviseur Juridische verantwoordelijkheden /aansprakelijkheid van de preventieadviseur dr. Vanessa Verdeyen Docent sociaal recht & zorgrecht Vrijwillig wetenschappelijk medewerker Instituut Sociaal Recht, KULeuven

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen?

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen? Vrijwilligerswerk Wie kan er op jou rekenen? Alles over vrijwilligerswerk Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw tel. 03 218 59 01 www.vlaanderenvrijwilligt.be www.vrijwilligerswerk.be Het Punt Brussel

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

OLON, Hilversum Vijfde druk, september 2012

OLON, Hilversum Vijfde druk, september 2012 MODEL MEDEWERKEROVEREENKOMST VOOR LOKALE OMROEPINSTELLINGEN OLON, Hilversum Vijfde druk, september 2012 OLON Postbus 441 tel: 024-3601222 e-mail: buro@olon.nl 6500 AK Nijmegen fax: 024-3601656 website:

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT

AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT AUTEURSRECHTEN EN FISCALITEIT pagina 1 1.) Auteursrechten, naburige rechten en loon. Analyse van het arrest van het Hof van Cassatie dd. 15 september 2014 Moeten naburige rechten onderworpen worden aan

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; Overwegende

Nadere informatie

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN Het Handvest succesvol vrijwilligen is opgevat als een handig en visueel aantrekkelijke tool. Het moet organisaties toelaten zich te profileren als vrijwilligersorganisatie(-dienst

Nadere informatie

School & Ziekzijn S&Z - afdeling Oost-Vlaanderen vzw n. e voor studiebegeleiding van zieke leerlingen ORGANISATIENOTA

School & Ziekzijn S&Z - afdeling Oost-Vlaanderen vzw n. e voor studiebegeleiding van zieke leerlingen ORGANISATIENOTA e voor studiebegeleiding van zieke leerlingen School & Ziekzijn S&Z - afdeling Oost-Vlaanderen vzw n Vrijwilligersorganisatie voor studiebegeleiding van zieke leerlingen Poolse-Winglaan 27 9051 Sint-Denijs-Westrem

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND. Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND. Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen INHOUD I. De begrippen burgerlijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke II. Twee concrete

Nadere informatie

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De persoon die schade aan iemand anders veroorzaakt, is verplicht die te herstellen. Hierbij wordt een onderscheid

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1. Het doel van dit reglement is de kwalitatieve ondersteuning

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.581 ----------------------------- Zitting van dinsdag 21 november 2006 ----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.581 ----------------------------- Zitting van dinsdag 21 november 2006 ---------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.581 ----------------------------- Zitting van dinsdag 21 november 2006 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

Kick-off voor presidia

Kick-off voor presidia Kick-off voor presidia 13.05.2014 JURIDISCH STATUUT EN AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN STUDENTENVERENIGING Stad Antwerpen/ juridische dienst Inhoud 1. Feitelijke vereniging vs. vzw 2. Aansprakelijkheid feitelijke

Nadere informatie

Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht.

Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement vrijwilligersverzekering Artikel 1.- Binnen de perken van de in het verdelingsplan van de nationale Loterij voorziene subsidies, biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie een

Nadere informatie

Federgon kwaliteitscharter

Federgon kwaliteitscharter N2010 100 Federgon kwaliteitscharter Het kwaliteitscharter van Federgon is een basisdocument van de federatie en een instrument om de kwaliteit van de dienstverlening van de leden te waarborgen. Het beoogt

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Bijdrage voor een verkeersongevallenverzekering voor leerlingen.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Bijdrage voor een verkeersongevallenverzekering voor leerlingen. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/V/KSO/2003/24 BETREFT: Bijdrage voor een verkeersongevallenverzekering voor leerlingen. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangstdatum: 29/08/2003 1.2 Vraag - Vraag van het Vlaams Verbond

Nadere informatie

Informatienota : Rechten en plichten van de vrijwilliger

Informatienota : Rechten en plichten van de vrijwilliger 1 Organisatie Naam Adres Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint-Amandsberg Tel.nr 09/395 55 10 e-mail info@onafhankelijkleven.be Onafhankelijk Leven wil ervoor zorgen dat alle personen

Nadere informatie

Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk. Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen

Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk. Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen Verzekering vrijwilligerswerk aangeboden via Vlaamse Provincies Korte historiek Het reglement: voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Kunnen vrijwilligers bij de politie aan de slag?

Kunnen vrijwilligers bij de politie aan de slag? Kunnen vrijwilligers bij de politie aan de slag? ANALYSE WERKGROEP VASTE COMMISSIE VAN DE LOKALE POLITIE Overzicht uiteenzetting Mogelijkheden inzet vrijwilligers politie België Politie in bijberoep Conclusie

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Gemeente en OCMW Anzegem

Vrijwilligerswerk Gemeente en OCMW Anzegem Vrijwilligerswerk Gemeente en OCMW Anzegem ONZE VISIE Anzegem leeft en is voortdurend in beweging! Om die reden werkt het gemeentebestuur en het OCMW, naast hun vaste beroepskrachten, nauw samen met enthousiaste

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk

Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking dienst Maatschappelijke Participatie Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk HOOFDSTUK

Nadere informatie

Animatoren en vergoeding

Animatoren en vergoeding Animatoren en vergoeding Vrijwilliger Nooit betalen voor prestaties! Kunnen wel een vergoeding krijgen voor gemaakte kosten Ofwel reëel: bewijsstukken! (facturen, tickets, ) Ofwel forfaitair: (index dd

Nadere informatie

Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband

Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband Prof. dr. Alois VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen 1 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID A. Begrip burgerlijke

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Gelet op artikel 128, 1, van de Grondwet; Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en PAB

Vrijwilligerswerk en PAB Vrijwilligerswerk en PAB Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben over hun leven,zodat

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en BTW in de vzw & de feitelijke vereniging

Aansprakelijkheid en BTW in de vzw & de feitelijke vereniging Aansprakelijkheid en BTW in de vzw & de feitelijke vereniging 1 Wat? A. Inleiding verschillen tussen een feitelijke vereniging en een vzw B. Toegepast: Aansprakelijkheid welk risico lopen leden en bestuur

Nadere informatie

Werkloosheidsbureaus. Directie werkloosheidsreglementering. Betreft: PLAATSELIJKE RUILDIENSTEN (LETS en SEL)

Werkloosheidsbureaus. Directie werkloosheidsreglementering. Betreft: PLAATSELIJKE RUILDIENSTEN (LETS en SEL) Directie werkloosheidsreglementering Werkloosheidsbureaus Nummer riodoc 100378 Ons kenmerk 31000/0452/02533A/AMO Contactpersoon Amanda Morel, Attaché Telefoon 02/515.44.69 Fax 02/515.43.15 E-mail amanda.morel@onem.be

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven

Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZ-initiatieven Assenede 1 Huishoudelijk reglement van de GROS voor verdeling van de subsidies voor NZinitiatieven Assenede 1 Algemene

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA vrijwilligers Basketbal in Malle vzw

ORGANISATIENOTA vrijwilligers Basketbal in Malle vzw ORGANISATIENOTA vrijwilligers Basketbal in Malle vzw Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Inleiding Sinds 1 augustus 2006 is de nieuwe vrijwilligerswet in werking. Om in orde te

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

!" # $$! #% "! " "# #& # ' $ #! "! # & # )! * " + "!,-!./ " # 1 0 #2 #3! 4./# " $! " # "! #) "! " $ # 0 " 5!! $ 1 8. (/# " "!

! # $$! #% !  # #& # ' $ #! ! # & # )! *  + !,-!./  # 1 0 #2 #3! 4./#  $!  # ! #) !  $ # 0  5!! $ 1 8. (/#  ! $$ % & ' ( $ & ) * +,-./ 0 & 1 0 2 3 4./,56-5 $ ) $ 0 0 ( 7 $ 5 $ 1 8. (/ 8 (0 1 & 2 9 9 : ( + - 8 (0; - ; -./; - ; - ; - 4

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als 18-jarige

Uw rechten en plichten als 18-jarige Uw rechten en plichten als 18-jarige Hoofdstuk 5 Een 18 de verjaardag is vaak een mijlpaal waarop men zelfstandiger en onafhankelijker wordt, maar het is ook het moment van wettelijke meerderjarigheid.

Nadere informatie

Informatienota vrijwilligerswerk. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger

Informatienota vrijwilligerswerk. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger Informatienota vrijwilligerswerk Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1 Organisatie Vrijwilliger Naam en adres Naam en adres OCMW Borgloon Graethempoort 3A 3840 Borgloon Sociale doelstelling

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSWERK VISIETEKST & AFSPRAKEN

VRIJWILLIGERSWERK VISIETEKST & AFSPRAKEN VRIJWILLIGERSWERK VISIETEKST & AFSPRAKEN 1. Visie Werken met vrijwilligers is een bewuste keuze in OC Cirkant. Wij geloven immers in de kracht en waarde van vrijwilligers in een sterk geprofessionaliseerde

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 nr. TB 15.5037761; gelet op artikel 8a,

Nadere informatie

Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD?

Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD? Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD? 1 2 Wat is een vrijwilligersorganisatie? Géén commerciële ondernemingen WEL - rechtspersonen van publiek recht zonder winstoogmerk

Nadere informatie

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand No. 015.038.0010 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand De raad van de gemeente Twenterand; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Donderdag 19 september 2013 Brussel Spreker: Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent T+32 9 243 12 90 F +32 9 243 12 99 info@vlaamsesportfederatie.be

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Gemeentebestuur Oostrozebeke. informatienota voor vrijwilligers. Een informatienota voor vrijwilligers

Gemeentebestuur Oostrozebeke. informatienota voor vrijwilligers. Een informatienota voor vrijwilligers gemeentebestuur Oostrozebeke informatienota voor vrijwilligers Een informatienota voor vrijwilligers De wet betreffende de rechten van vrijwilligers legt organisaties die werken met vrijwilligers een informatieplicht

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015

Verordening Tegenprestatie 2015 Bijlage 2 Verordening Tegenprestatie 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- Harmonisering van het statuut arbeider/bediende Motivering

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

Burgerlijke aansprakelijkheid. persoonlijke fout schade oorzakelijk verband (artikel 1382-1383 B.W.)

Burgerlijke aansprakelijkheid. persoonlijke fout schade oorzakelijk verband (artikel 1382-1383 B.W.) Burgerlijke aansprakelijkheid persoonlijke fout schade oorzakelijk verband (artikel 1382-1383 B.W.) Begrip fout Foutieve daad Nalatigheid Onvoorzichtigheid Schade Materiële schade Morele schade Bewijslast

Nadere informatie

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen

Social-profitsector en vrije beroepen. Fonds sluiting ondernemingen Social-profitsector en vrije beroepen Fonds sluiting ondernemingen Vanaf 1 oktober 2007 Fonds sluiting ondernemingen Het FSO is een publieke instelling die vergoedingen uitbetaalt aan slachtoffers van

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a) uitkeringsgerechtigden: personen die een uitkering ontvangen op grond van

Nadere informatie

Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen

Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen Principes Aansprakelijkheid 1. Wie door zijn fout schade berokkent aan een ander moet deze schade vergoeden De wet

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 4 maart 2011 Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Jo Vandeurzen: Vrijwilligers zullen almaar onmisbaarder blijken

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

I. Federaal Sociaal Strafrecht

I. Federaal Sociaal Strafrecht I. Federaal Sociaal Strafrecht Deel I. Het Sociaal Strafwetboek........... 3 Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010 (Uittreksel)... 3 Boek I. De preventie, de vaststelling en de

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO-beleid - studentenarbeid A04 Brussel, 25.06.2009 MH/MG/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN UITBREIDING VAN DE BESTAANDE REGELING INZAKE STUDENTENARBEID

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

REGLEMENT ERKENNING als MALDEGEMSE VERENIGING of SPECIFIEKE MALDEGEMSE VERENIGING

REGLEMENT ERKENNING als MALDEGEMSE VERENIGING of SPECIFIEKE MALDEGEMSE VERENIGING REGLEMENT ERKENNING als MALDEGEMSE VERENIGING of SPECIFIEKE MALDEGEMSE VERENIGING Artikel 1 soorten erkenning als vereniging Verenigingen of organisaties kunnen op twee manieren erkend worden door het

Nadere informatie