de voorzitter van Provinciale Staten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de voorzitter van Provinciale Staten"

Transcriptie

1 - de voorzitter van Provinciale Staten /39/30 ruimtelijke ontwikkeling 3 F.Ch. Broodman overzicht overlegorganen betreffende de Westerschelde 17 februari 2004 Geachte voorzitter, In onze vergadering van 10 februari jl. hebben wij een globaal overzicht van de (hoofdzakelijk) Nederlandse overlegorganen voor de Westerschelde, op bestuurlijk niveau, voor kennisgeving aangenomen. Het lijkt ons zinvol dat ook Provinciale Staten kennis kunnen nemen van dat globale overzicht. Bijgaand sturen wij u een en ander dan ook ter kennisneming. Hoogachtend, overeenkomstig het door gedeputeerde staten genomen besluit, drs. C.J. Colijn, directeur directie Ruimte, Milieu en Water.

2 BIJLAGE 1 Bestuurlijke overlegorganen m.b.t. de Westerschelde Inleiding De organen die overleggen over zaken betreffende de Westerschelde zijn globaal in te delen in twee rubrieken: 1. veiligheid/rampenbestrijding/nautisch beheer 2. andere zaken Deze twee kolommen komen bij elkaar - op rijksniveau, te weten in het bewindsliedenoverleg Nederland-Vlaanderen - in de regio, te weten in het Bestuurlijk Overleg Westerschelde (provincie/ gemeenten/waterschappen/rijk/belangenorganisaties, zie ook bijgevoegd overzicht bijl. 3-) en in de Taakgroep Westerschelde (gemeenten om de Westerschelde/waterschappen). Overzicht I. Veiligheid/rampenbestrijding/nautisch beleid Overlegorgaan Doel Vertegenwoordigd Permanente Commissie Toezicht houden op de Nederlandse en Vlaamse Scheldevaart (o.a. voorbereiden verdrag Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit) Vlaanderen Nederland Nautische Adviesraad in de Schelderegio Bestuurlijk Overleg Veiligheid Wester-schelde Adviseren aan de Permanente Commissie a. technisch-nautische deelraad: 3 Scheldehavens, loodsdienst, zee- en bin-nenschaapvaart b. bestuurlijk-maatschap-pelijke deelraad: Zeeland, Antwerpen, Ned. gemeenten + Antwerpen en Gent, havenbedrijven Uitvoering Memorandum van Vlissingen deel II: - onderzoek - reduceren risico s vervoer ammoniak - rampbestrijdingsplannen actualiseren - ontwikkelingsschets 2010 beoordelen t.a.v. veiligheid en hulpverlening Gouverneur Antwerpen, CvdK Zeeland, Vlaamse en Nederlandse ministeries, directeur BASF en Hydroagri.

3

4 II. Overige zaken Overlegorgaan Doel Vertegenwoordigd Bewindsliedenoverleg Beslissingen nemen over Nederlands/Vlaamse Beide bewindslieden zaken betr. verkeer en vervoer, o.a. in dec vaststellen Ontwikkelingsschets 2010 ProSes (zie bijlage 2) Techn. Schelde Cie Voorbereiden bewindsliedenoverleg Beide ministeries (TSC) Overleg Adviserende Partijen (OAP) Bestuurlijk Overleg Westerschelde (BOWS) Taakgroep Westerschelde (er is een netwerk Gemeenten aan de rivier) Internationale Scheldecommissie Bestuurlijk Overleg Rijn Schelde Delta Advies uitbrengen aan de bewindslieden over producten en processen Ontwikkelingsschets 2010/ProSes (dus tijdelijk); adviezen lopen via TSC Afstemming behartigen belangen Westerschelde Afstemming behartigen belangen Westerschelde, incl. uitvoeringsaspecten Uitvoering Europese Kaderrichtlijn Water (project Scaldit). Correctie vragen aan Loes of Thecla Internationale afstemming. Correctie vragen aan Arjan Drijgers Vlaamse en Nederlandse - ministeries - provincies - gemeenten - waterschappen - havens - landbouworg. - milieuorg. Prov. Zeeland RWS dir. Zeeland gemeenten waterschappen Ned. Havenraad LTO ZMF - gemeenten rond Westerschelde - beide waterschappen????? Tot slot Naast bovenstaande structureel overleg vindt er vanzelfsprekend ook ad hoc bestuurlijk overleg plaats. Dergelijk ad hoc overleg ontwikkelt zich soms tot structureel overleg (Westerscheldehavens). In het overzicht is niet opgenomen het overleg waarin incidenteel de Westerschelde aan de orde kan komen (bijv. overleg waterschappen; Euregio Scheldemond/Scheldemondraad).

5 Bijlage 2 digitaal niet aanwezig

6 Bestuurlijk Overleg Westerschelde Algemeen Bestuur Afstemming en coördinatie op hoofdzaken m.b.t. ontwikkelingen Westerschelde. Participanten + Schelde InformatieCentrum: -Provincie Zeeland (Kramer vz., Feijtel secr., Broodman plv. secr.), -Gemeente Reimerswaal (Verbree), -Gemeente Kapelle (Kramer), -Gemeente Borsele (Vermue), -Gemeente Vlissingen (Poppe-de Looff), -Gemeente Veere (Bostelaar), -Gemeente Sluis (Provoost), -Gemeente Terneuzen (v. Waes), -Gemeente Hulst (de Deckere), -Ministerie V&W RWS dir Zeeland- (Donk), -Ministerie LNV (v. Zandbrink), -Waterschap Zeeuwse Eilanden (v. t Westeinde), -Waterschap Zeeuws Vlaanderen (de Graaf / Paauwe), -Zeeuwse Milieufederatie (v. Zonneveld / Klap), -Het Zeeuws Landschap (Hemminga), -Natuurmonumenten (Smeele), -Zevibel (v. Geesbergen), -ZLTO (de Koeijer), -BOD (Bom), -Schelde InformatieCentrum (Phernambucq). Toehoorder: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap -Coördinatiecel LTV Schelde-estuarium (v. Hoof), Provincie Antwerpen (Gobel). Ministerie VROM (--), Ministerie financiën (Carlier), Ministerie EZ (--), Nationale Havenraad (v. der Hek). Ad hoc adviseur: Regionale Brandweer (v. Leersum), GHOR (Slenter), Ministerie BZK (v. Leest). BOWS februari 2004-

7 Dagelijks Bestuur Afstemming en coördinatie reguliere zaken m.b.t. ontwikkelingen Westerschelde. Participanten + Schelde InformatieCentrum: -Provincie Zeeland (Kramer * vz., Feijtel* secr., Broodman plv. secr.), -Gemeenten ten noorden van de Westerschelde (Poppe-de Looff *), -Gemeenten ten zuiden van de Westerschelde (v. Waes), -Ministerie V&W, -RWS dir Zeeland- (Donk*), -Namens de Waterschappen (de Graaf *), -Namens de ecologisch sector, Zeeuwse Milieufederatie (v. Zonneveld / Klap *), -Namens de economische sector, ZLTO (de Koeijer *), -Schelde InformatieCentrum (Phernambucq). Toehoorder: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Coördinatiecel LTV Schelde-estuarium (v. Hoof). Ministerie LNV (v. Zandbrink), Ministerie VROM (--), Nationale Havenraad (v. der Hek *). Ad hoc adviseur: Regionale Brandweer (v. Leersum), GHOR (Slenter), Ministerie BZK (v. Leest) * deelnemers Overleg Adviserende Partijen (OAP) in het kader van ProSes Werkgroep WesterSchelde Ondersteuning / beleidsadvisering BOWS, afstemming coördinatie. Participanten: -Provincie Zeeland (Feijtel vz, Broodman secr.) -Gemeenten noord van de Westerschelde (Vlissingen, Rijk) -Gemeenten zuid van de Westerschelde (Sluis, Claeijs/Sanderse) -Waterschappen (Provoost) -Ministerie V&W, RWS dir Zld (Termaat) -Schelde IinformatieCentrum (Phernambucq) -Vlaams Gewest (ANIMAL, Hemelaer, Maritieme Toegang, Mergaert) Ministerie LNV (Soeters) ZMF (Klap) ZLTO (de Koeijer) HZL (Hemminga) Natuurmonumenten (Smeele) Werkgroep Risico s Westerschelde Coördinatie en voortgangbewaking actieplan externe veiligheid Westerschelde, rapporteren aan BOWS. Participanten: -Provincie Zeeland (Dekker, Theune, Feijtel, Zonnevijlle) -Gemeente Vlissingen (Busé) -Gemeente Sluis (Sanderse / Bijl) -Gemeente Reimerswaal (Visser) -Ministerie V&W (de Vries), -RWS dir Zld (Prins) -Ministerie BZK (v. Leest) -Ministerie VROM (Buitenkamp), -Inspectie Milieuhygiëne (van der Veen) -Regionale Brandweer (v. Beek) Gemeente Terneuzen (Allewijnse) GHOR (Slenter) BOWS februari 2004-

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins

Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied. Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Theo Camps Ronald van der Mark Floris Bannink Chantal Inia Hessel Heins 14 juni 2010 41643 Evaluatie bestuurlijke organisatie waddengebied Inhoud Pagina

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust JAARBOEK 2007

Vlaamse overheid. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust JAARBOEK 2007 Vlaamse overheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust JAARBOEK 2007 Voorwoord Het afgelopen jaar was het eerste volledige werkjaar van het Agentschap waarin de koers, die al van bij de aanvang

Nadere informatie

WENNEN AAN DE WESTERSCHELDE ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER

WENNEN AAN DE WESTERSCHELDE ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER ADVIES COMMISSIE NATUURHERSTEL WESTERSCHELDE: ALTERNATIEVEN VOOR ONTPOLDERING HERTOGIN HEDWIGEPOLDER 2 Advies Commissie Natuurherstel Westerschelde Schelde Het land draagt de rivier die schepen varen laat

Nadere informatie

Er is een traditie ontstaan om de

Er is een traditie ontstaan om de nummer 6 juni 2005 Voor u ligt andermaal het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse collega's die gezamenlijk rapporteren over de successen van het Gemeenschappelijk Nautisch

Nadere informatie

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN Beleidsplan 2008 2012 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Inhoudsopgave BELEIDSPLAN 2008 2012 1 Documentinformatie 1.1 Grondslag beleidsplan 07 1.2 Doelstelling beleidsplan

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Procesovereenkomst Spoorzone Delft

Procesovereenkomst Spoorzone Delft Procesovereenkomst Spoorzone Delft Partijen 1. De Minister van Verkeer & Waterstaat, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen "V&W"; 2. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Productenrekening 2007

Productenrekening 2007 Productenrekening 2007 2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2007 Hoofdstuk 1: rekening lasten en baten...5 Hoofdstuk 2: toelichting op de rekening van lasten en baten per productgroep... 19 1. Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden

Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden November 2007 2 Inhoud Voorwoord 9 De 162 Natura 2000-gebieden in

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land

Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land November 2013 Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land Dossier : BA8257 Registration number : BA8257-20131115 Version : Definitief ontwerp Classification

Nadere informatie

Intern en extern verbinden: vastgoed in breder perspectief. Jaarrapportage 2012 Vastgoed Rijkswaterstaat

Intern en extern verbinden: vastgoed in breder perspectief. Jaarrapportage 2012 Vastgoed Rijkswaterstaat Intern en extern verbinden: vastgoed in breder perspectief Jaarrapportage 2012 Vastgoed Rijkswaterstaat Inhoud Met deze jaarrapportage wordt beoogd een beeld te geven van de werkzaamheden die in 2012 binnen

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Besturen over grenzen

Besturen over grenzen Besturen over grenzen Opgave voor alle bestuurslagen mei 2008 /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Nederland: één groot grensgebied 11 1.2 Adviesaanvraag: achtergrond en kern

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting

Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Gezamenlijke Verklaring Nederland en Duitsland grensoverschrijdende m.e.r.: schematische samenvatting Inhoud 1. Aanleiding p. 1 2. Project of plan/programma vindt plaats op Nederlands grondgebied: Nederland

Nadere informatie

Jierstikken 2011. Jierstikken 2011. Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Fryslân: iepen en eigen

Jierstikken 2011. Jierstikken 2011. Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach. Fryslân: iepen en eigen Omslag_Jaarstukken_2011.qxp:439x297 30-03-2012 11:06 Pagina 1 Jierstikken 2011 Jierferslach, Jierrekken en Boargerjierferslach Jierstikken 2011 Fryslân: iepen en eigen Fryslân: iepen en eigen Jierstikken

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

Bodembeheer: kwaliteit & opleiding

Bodembeheer: kwaliteit & opleiding Bodembeheer: kwaliteit & opleiding Competentiemanagement en kader voor het ontwikkelen van cursussen en trainingen voor ambtenaren VOORT fase 1 SIKB Prj. 44, fase 1 voor de programmagemeenten December

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E april 2014

C U R R I C U L U M V I T A E april 2014 C U R R I C U L U M V I T A E april 2014 Naam Visser, Steven Jurjen Titel Ir. Geboortejaar 1971 Nationaliteit s Beroep Civiel Ingenieur / Adviseur Waterbeheer Beroepsopleiding 1996 Technische Universiteit

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

Van rampenbestrijding naar crisis beheersing

Van rampenbestrijding naar crisis beheersing rijkshere crisismanagement Van rampenbestrijding naar crisis beheersing De betekenis van de rijksheren voor de veiligheidsregio CRISISMANAGEMENT Van rampenbestrijding naar crisis beheersing - de betekenis

Nadere informatie

Nationale Landschappen: van beleidsconcept naar kwaliteitsmerk

Nationale Landschappen: van beleidsconcept naar kwaliteitsmerk Nationale Landschappen: van beleidsconcept naar kwaliteitsmerk Verslag van het symposium van 25 november 2010 en aanbevelingen voor mogelijke vervolgstappen Op 25 november vond in het oude stadhuis van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie