ta VOND UU R TREND kooklessen zijn weer LEERKRACHT IN DE KIJKER Wat is er eigenlijk gaande tussen N i c o l e D e S m e t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ta VOND UU R TREND kooklessen zijn weer LEERKRACHT IN DE KIJKER Wat is er eigenlijk gaande tussen N i c o l e D e S m e t"

Transcriptie

1 ta VOND UU R t T AVOND(T)UUR NR 4 - JANUARI JAARGANG 2 CURSIST IN DE KIJKER W i m B r a e m Hét Magazine van de Avondschool TREND wil best wel eens rondparaderen in zijn zwembroek... voor 6500 euro HOT kooklessen zijn weer CURSIST IN DE KIJKER Moet kunnen... Onze school schijnt toch een beachclub te zijn... LEERKRACHT IN DE KIJKER Wat is er eigenlijk gaande tussen N i c o l e D e S m e t & B r y a n A d a m s? Ook de avondschool viert 50 jaar Vlaamse televisie met Walter Moeremans Volgt E d d y? M e r c k x les in de avondschool in Geraardsbergen? EN NOG VEEL MEER... CVO IVV De Avondschool Brakel - Evergem - Gent- Geraardsbergen - Herzele - Melle - Wetteren - Zottegem

2 S prongen mee in dit avond tuur R E D A C T I E Redacteurs van dienst... L E E R K A C H T E N N i c o l e D e S m e t P a t r i c k W y n a n t s W i l l y E e m a n s E r i k a J a n s s e n s M a r t i n e M a n n e n s C h r i s t i n e D e C l e r c q B a r b a r a Va n H e c k e W i l l e m Ve r b a n c k S t e v e n S t o c k m a n t avond(t)uur wordt verdeeld onder leerkrachten en cursisten van de avondschool in volgende vestigingsplaatsen: Gent Evergem Wetteren Melle Geraardsbergen Zottegem Brakel Herzele t avond(t)uur is eveneens te downloaden en/of na te lezen op de website van de school w w w. a v o n d s c h o o l. b e C U R S I S T E N W i m B r a e m T a n i a S a n s p e u r Wa l t e r M o e r e m a n s H a n Va n D y c k V é r o R i g o l e F r a n k D e W i l d e m a n L A Y / O U T & I L L U S T R A T I E L e s l e y A r e n s E I N D R E D A C T I E L e s l e y A r e n s a d r e s v a n d e r e d a c t i e S c h o o n m e e r s s t r a a t G e n t t e l : 0 9 / l e s l e y. a r e n p a n d o r a. b e

3 t A VOND UU R t I N H O U D n r 4 j a n D E A VOND STA ME TOE u uit te nodigen voor wat avond(t)uur... CURSIST IN DE KIJKER Véronique Rigole Wim Braem Han Van Dyck Tania Sanspeur Walter Moeremans HUMOR OP STAP MET DE AVONDSCHOOL OPLEIDING IN DE KIJKER Talen GPB LEERKRACHT IN DE KIJKER Nicole De Smet EN NOG VEEL MEER...

4 Een leerrijk schooljaar Een 2004 toegewenst vanwege de redactie Woord vooraf van de redactie... Een nieuw jaar, nieuwe goede voornemens die we hopelijk kunnen waarmaken. Hoe zit het met de beloften van de redactie van t avond(t)uur? Vorig schooljaar kondigden wij trots de geboorte aan van t avond(t)uur, het schoolmagazine van de avondschool. Datzelfde jaar kreeg die baby er twee broertjes of zusjes bij (zoals u zelf verkiest). Baby s worden groot en zo ook de ambities van ons instituut en van de redactie. Niet alleen is de lay out van ons schoolpennetje veranderd, ook de inhoud zal geleidelijk aan wijzigen. Gezien de grote respons vanwege leerkachten en cursisten blijven een aantal rubrieken zoals leerkracht, opleiding en vooral cursist in de kijker vaste waarden. Maar vernieuwing dringt zich op. Onze school telt 8 vestigingsplaatsen, ruim 150 leerkrachten en bij benadering 5000 cursisten. Het is moeilijk een schoolblad uit te geven dat beantwoordt aan ieders verwachting. Vandaar dat de redactie bij deze een oproep doet aan ieder die dit blad leest. Heb je opmerkingen? Geef gerust een seintje... Niet alleen krijgen alle leerkrachten een exemplaar. Het magazine wordt tevens in alle vestigingsplaatsen verspreid onder de cursisten. Uiteraard kan t avond(t)uur ook gedownload worden op de website van de avondschool Een goede gezondheid Veel liefde en geluk H e b o o k j i j z i n g e k r e g e n i n m e e r? W i l o o k j i j e e n a v o n d ( t ) u u r l i j k e s p r o n g w a g e n? Laat van je horen en mail naar l e s l e y. a r e n p a n d o r a. b e Alle reacties zijn welkom we wensen jullie alvast veel leesplezier! Enjoy De redactie... Uitstekende examenresultaten t avond(t)uur januari 2004 mail naar:

5 Nieuw personeelstrainingsprogramma O B J E C T I E F Beste collegae, Om het hoogste niveau in kwaliteit en productiviteit van het werk, uitgevoerd door de werknemers van dit bedrijf, te blijven verzekeren, heeft de bedrijfsleiding (het management) beslist om in het kader van het nieuwe beleidsplan Objectief 2004 de werknemers bij te scholen & te trainen d.m.v. het Special High Intensity Training programma, kortweg S.H.I.T. Het is de bedoeling om de werknemers van dit bedrijf meer S.H.I.T. te bezorgen dan eender welke andere werknemer in eender welk ander bedrijf. Als u denkt dat u niet uw deel van de S.H.I.T. ontvangt, neem dan zo snel mogelijk contact op met de manager van het nieuwe personeelstrainingsprogramma. U zal dan onmiddellijk aan de top van de S.H.I.T.-lijst geplaatst worden. De verantwoordelijke managers zijn speciaal opgeleid & bezitten specifieke vaardigheden om er op toe te zien dat u alle S.H.I.T. krijgt die u onder handen kunt nemen. Werknemers die hun deel van de S.H.I.T. niet opnemen zullen in speciale Departemental Employee Evaluation Programs, de zogenaamde D.E.E.P.S.H.I.T., opgenomen worden. Werknemers die het D.E.E.P.S.H.I.T.- programma niet ernstig nemen worden doorgestuurd naar Employee Attitude Training (E.A.T.S.H.I.T.). Omdat de beleidsverantwoordelijken, voordat zij in hun huidige functie zijn getreden, al meer dan hun deel van de S.H.I.T. ondergingen, worden zij vrijgesteld van S.H.I.T., daar zij reeds verzadigd zijn. Indien u denkt reeds voldoende S.H.I.T. te hebben verworven, bent u wellicht geïnteresseerd & komt u zeker in aanmerking voor de specifieke JOB-training van collegae. Uw naam kan dan toegevoegd worden aan de lijst Basic Understanding Lecture List, B.U.L.L.S.H.I.T. Diegenen die al de mond vol hebben van B.U.L.L.S.H.I.T. zullen zeker de S.H.I.T.-jobs verwerven. Deze personen kunnen solliciteren voor de functie van Director Of Intensity Programming (D.I.P.S.H.I.T.). Indien u verdere vragen hebt betreffende het nieuwe personeelstrainingsprogramma S.H.I.T., kan u zich wenden tot the Head Of Training Special High Intensity Training, H.O.T.S.H.I.T. Met gewaardeerde groeten & dank voor het aandachtig lezen van deze aankondiging van het nieuwe perso neelstrainingsprogramma Objectief Vanwege de Boss In General Special High Intensity Training, B.I.G.S.H.I.T. P.S.: Ik stel voor een coördinerende cel voor S.H.I.T. op te richten, samengesteld uit personen van de Human Engineering and Development Staff (S.H.I.T.H.E.A.D.S.), om een soepele & algemene implementatie van dit S.H.I.T.-programma mogelijk te maken. Vrijwilligers, dus toekomstige S.H.I.T.H.E.A.D.S., kunnen zich onmiddellijk melden en mogen rekenen op onze welgemeende sympathie. een bijdrage van Willy Eemans, een kenner... mail naar: t avond(t)uur januari 2004

6 VÉRO RIGOLE Cursist in de kijker... REKEN ME MAAR BIJ DE POSITIVO S WIE DE WEG BEWANDELT MOET NET ALS HET WATER AANVAARDEN WAAR HIJ ZICH BEVINDT... Dit citaat van Lao Tzu zuigt onmiddellijk al mijn aandacht op bij een verkennende tocht op de site van Véronique Rigole. Trots als ik ben, was ik niet zomaar van plan op te biechten dat deze man me volslagen onbekend is. Een half uurtje surfen leverde al snel beeld en uitleg op: Lao Tzu blijkt de stichter te zijn van het taoïsme en dat bracht me tot een volgende zoektocht die me wou inleiden in de Chinese filosofie. Lezers die een aardig woordje Chinees spreken, zullen beamen dat tao weg betekent. Volgens het taoïsme is alles in perfecte harmonie, een harmonie die echter in voortdurende verandering is. Het taoïsme erkent dat alles zijn tegendeel heeft, dat bovendien niets kan bestaan zonder dat tegendeel. Tao is de juiste weg, de juiste manier van leven, leven in overeenstemming met de werkzame kracht die het leven en heelal in stand houdt. En die kracht wordt tao genoemd, de weg, de waarheid, het leven. Niet alleen maakt dit citaat me nieuwsgierig naar meer (ik ben namelijk nogal leergierig en verkeer in steeds groter wordende verbazing hoe beperkt mijn algemene kennis slechts blijkt te zijn), dit citaat toont tevens een deel van Véronique dat ik niet kende, hoewel ik deze kunstenares reeds enkele jaren geleden voor de eerste maal ontmoette op de avondschool toen ze samen met mezelf de GPB opleiding volgde. Tijd voor een gesprek met Véro Rigole... EEN VOORTDURENDE INTERACTIE TUSSEN WERK EN TOESCHOUWER, DAT IS TOCH IEDERE KUNSTENAAR ZIJN ULTIEME DOEL Véronique Rigole volgt momenteel het eerste jaar Italiaans, na wat ze noemt een studie-sabbatperiode van 2 jaar. De keuze om Italiaans te studeren heeft niet alleen te maken met haar voorliefde voor de taal maar ook met het feit dat ze de afgelopen jaren heel veel contact had met Italië. Véro ziet zichzelf als a contemporary artist en rekent zich bij de positivo s. Ze studeerde plastische kunsten aan het Sint Lucas te Gent, publiciteit aan het Sint Lucas te Brussel en schilderkunst en specialisatie aan de academie te Wetteren. Haar werken behoren tot het meditatief spiritueel genre met als hoofdnoot schildersdoeken en/of panelen die ze bewerkt met acrylverf en diverse materialen en dit bij voorkeur op vrij groot formaat, omdat ze op die manier een grotere vrijheid ervaart. Tijdens een virtuele wandeling langs de diverse galeries op haar site merk je onmiddellijk op dat thema s zoals kracht, het spirituele, macht en het wezen op zich haar het meest bekoren. Met haar werk probeert Véro een positieve kracht aan te spreken bij de toeschouwers, met als uiteindelijk doel een voortdurende interactie op te bouwen tussen haar werk en haar publiek. Opvallend zijn de vrouwenreeksen, t avond(t)uur januari 2004 mail naar:

7 VÉRO RIGOLE & haar engelen van de nieuwe tijd die er voor een leek zoals mezelf de verschillende elementen na- uitzien als portretten van vrouwen. Het zijn echter geen portretten, aldus Véronique, maar metaforen. Mijn vrouwenreeksen zijn de engelen van de nieuwe tijd, met boodschappen voor wie ze wil begrijpen, uitnodigend om werkelijk zichzelf te zijn, om werkelijk te leven, om je eigen weg te gaan. Hoewel schilders (veilige?) grijs dien een andere functie vervullen en een eigen leven gaan leiden. Nog een verrijking voor mezelf en voor mijn algemene kennis was de term mail-art die Véro me introduceerde: mail-art is de nieuwste trend in de kunstwereld, waarbij kunstenaars op projecten reageren en nieuwe projecten voorstellen wat resulteert in het opsturen van kleine en zwartwaarden verkiezen in kunstwerken over gans de wereld. hun werk, werkt Véronique heel kleurrijk, want de kracht van kleuren, zo stelt ze, wordt Wie net als mij na een eerste verkennende tocht zin heeft gekregen nog altijd sterk onderkend: in meer van dit alles, kan een kleuren beïnvloeden nochtans in sterke mate onze gesteldheid. kijkje nemen op de site van Véro Rigole, die de hoofdvogel was Het toepassen van collagetechnieken van Clickx februari 2003 en die (foto s, papier, veertjes, zand, ) biedt dan weer een extra dimensie aan het platte vlak van een schildersdoek. Ook letters bovendien genomineerd werd door Clickx als site van het jaar Daar vind je tevens een overzicht van haar tentoonstellingen, en woorden zijn de laatste jaren komende projecten, publicaties, haar ding : ieder kan voor zich een eigen betekenis geven aan de teksten. Bovendien geeft herhaling van woorden een bepaalde ritmiek galerijen, nominaties en biografie. (door Lesley Arens) aan haar werk en dit in harmonie met gebruikte kleuren en beelden. Hoewel schilderen haar grootste passie blijft, laten ook installaties Véronique niet onverschillig: installaties geven het voordeel dat je uit het platte vlak kan treden en dat je dimensioneel kan werken. Afhankelijk van het project maak ik meestal ter plaatse de opbouw wat op zich een zeer verruimende ervaring is. Installaties zijn heel tijdelijk en verdwijnen na het desbetreffende project waarbij ze als het ware uit elkaar vallen en waar Kan ik spreken als kunstenaar van inspiratie, ik zou het eerder geleiding noemen, het medium dat het medium gebruikt om het elementaire te tonen. Verder dan het eerste beeld ligt de werkelijke boodschap. Een boodschap in een geestelijke context, die een bewustzijnsverruiming teweeg kan brengen. De zichtbare wereld als draagster van geestelijke waarden, van een geestelijke boodschap. Kleur geladen met betekenis, hoopvol, positief. Duidelijke omtreklijnen en vereenvoudiging om de oppervlakkigheid te doorbreken. Atelier:Grote Reukens Destelbergen HEEL VEEL KLEUR, KRACHT, POSITIEVE BOODSCHAPPEN & BEWUST- MAKING! atelierbezoek op afspraak: 09/ / mail naar: t avond(t)uur januari 2004

8 PANTA RHEI Naam van onze scholengroep... of niet? In een land hier niet zo ver vandaan Met man en kroost er heen gegaan En o wee, wat ik daar toen zag Op die stralende herfstdag Liefje, geef jij s avonds dan geen les? Jawel, mijn schat, voor de cursisten in de bres! Ach zo, maar heet jouw school niet panta rhei? Inderdaad, het is zoals je zei Sta me toe dat ik daarover dub, want panta rhei is een B E A C H C L U B ( d o o r E r i k a J a n s s e n s ) Onze avondschool behoort tot scholengroep 22, panta rhei. Erika Janssens, leerkrachte Engels en vooral haar man uiten na hun laatste vakantie echter hun bezorgdheid hieromtrent... t avond(t)uur januari 2004 mail naar:

9 INCOMING MAIL... In de standaard van 5 januari 2004 meldde het Amerikaans internetbeveiligingsbedrijf MessageLabs dat in december 2003 de meerderheid van het verkeer uit ongewenste berichten of zogeheten spam bestond. De grote verandering in 2003 was de opkomst van computervirussen zoals SoBig. Deze virussen installeren zich op de harde schijf van nietsvermoedende computergebruikers, vanwaar ze de verspreiding van spam versnellen. Volgens MessageLabs waren afgelopen jaar twee op drie spam mails afkomstig van geïnfecteerde pc s. (bron: standby, krant van de Standaard) Willy Eemans kreeg onlangs volgende in zijn inbox... Er is een nieuw virus in omloop, genaamd WERK. Indien je WERK toegestuurd krijgt van je baas of je collega s via mag je dit onder geen beding openen. Dit virus helpt je privé-leven kompleet naar de knoppen. Als je toch in contact moest komen met dit virus, doe dan onmiddellijk je jas aan en ga met 2 goede vrienden naar het café, bestel 3 pinten, herhaal dit 24 maal en je zult zien dat WERK volledig uit je brein gedeleted is. Stuur deze boodschap naar minstens 5 vrienden door. Indien je geen 5 vrienden hebt, betekent dit dat WERK reeds toegeslagen heeft en je volledige leven in zijn greep heeft. Dit virus is dodelijk. Let goed op en neem de nodige voorzorgsmaatregelen. mail naar: Gelukkig krijgt de redactie naast spam ook prachtige gedichten in de mailbox. Onderstaand meesterwerkje werd geschreven door Frank De Wildeman, die samen met zijn vrouwtje Martine Spaans EK 2 volgt bij Barbara Van Hecke in de campus Evergem. Qué tal el calor en el amor? Por DWF, un famoso poeta de amor El amor sin olor ni color, seco y soso, pobre y miserable, -la emoción algodón, verdad-, lo siento, no tiene corazón. El rojo fuego de paja, queda también doble nada, -ay, quérido homonal sexual, qué mal! amor muriendo en coche crujiendo o en sucias camas (de una persona con tres patas), no puede tener el amor, siempre apagando el calor de la candela guapa, Lo cual puede crecer, poco a poco, con alegría y sangría, bailando y hablando, puede calentar más a mayor, puede tener el secreto, - joh, bellas artes descubrir el calor en amor!- Ahora la moraleja seriosa de poema : amor es encontrarse por sorpresa, -hombre, hay tanto que ver!-, probar entender la curiosa misteriosa mujer, El amor de la pareja queda una excursión entre nadar y esquiar, dar y tomar (copas o besos) muy más que menos siempre juntos decidir, con respeto al interés propio hacer amistad como bandido, Para terminar ahora esta canción de corazón : probar la bebida de la vida, prudente por primera vez este fino Jerez, entonces beber juntos por una grande botella, glotón, la cerveza fresca y después, fuerte cantando, ir juntos ó en bicicleta ó, más rápido en Vespa (de amor). P.D: No tenga en cuenta las faltas p.f., la libertad poética, verdad? Dedicado a todos mis compañeros estudiantes y a mi profesora muy divertida t avond(t)uur januari 2004

10 BUROTICA... Patrick Wynants, coördinator van de opleiding burotica maakte deze enquête op om nieuwe cursisten te lokken voor de tweede semester... ENQUÊTE BUROTICA: ANTWOORD MET AKKOORD OF NIET AKKOORD 1. Ik denk dat lessen over computer enkel voor begaafde mensen bestemd zijn. akkoord of niet akkoord 2. Eén inspanning is voor mij al één inspanning te veel. akkoord of niet akkoord 3. Men zegt wel dat men nooit te oud is om te leren, maar na je 40 ste is het toch al genoeg geweest akkoord of niet akkoord 4. Ik vind dat de moderne tijden nog weinig interessants te bieden hebben. akkoord of niet akkoord 5. Om echt gemotiveerd te werken met een computer moet je een beloning krijgen. akkoord of niet akkoord 6. De technologie is niet geschikt voor jan met de pet. akkoord of niet akkoord 7. Volwassen zijn betekent stoppen met leren. akkoord of niet akkoord 8. Het leven kan echt geen verrassingen meer bieden. akkoord of niet akkoord 9. Een vrouw en technologie zijn twee tegengestelde begrippen. akkoord of niet akkoord 10. Leergierigheid is een ziekte. akkoord of niet akkoord TESTRESULTATEN Als je meer dan 2 x NIET AKKOORD hebt geantwoord, overweeg dan een opleiding Burotica (computer thuis en op het werk) bij de avondschool in de Schoonmeersstraat te Gent met vestigingen in Gent, Brakel, Herzele, Geraardsbergen, Melle, Zottegem, Evergem en Wetteren. Als je meer dan 5 x NIET AKKOORD hebt geantwoord, schrijf je dan zeker in voor een opleiding Burotica (computer thuis en op het werk) bij de avondschool in de Schoonmeersstraat te Gent met vestigingen in Gent, Brakel, Herzele, Geraardsbergen, Melle, Zottegem, Evergem en Wetteren. Als je meer dan 9 x NIET AKKOORD hebt geantwoord, dan had je al van vorig jaar moeten inschrijven voor een opleiding Burotica (computer thuis en op het werk) bij de avondschool in de Schoonmeersstraat te Gent met vestigingen in Gent, Brakel, Herzele, Geraardsbergen, Melle, Zottegem, Evergem en Wetteren. OILSTERSJE OITSPRAUKEN Het moet niet altijd West-Vlaams zijn. As ge zotj problemen emmen me annen nieven compjoeter, kekt iesjt ier isj. Cursor: Pinkend strepken Bold: Vetjeg Italic: Schiejf Underline: Me e strepken onder Save: Smetj da dor ieverants da ge t nog kentj vedromvinn Shut down: a moil! Uitloggen: A schip afkoisen Username: Oe idje-goi, maaneken View: Isj bezing Delete: Smetj mor in de voilbak Icon: Prentjn Floppy disk: Plotjn da ger instekt Hard disk: Ploot da der al inzitj Keyboard: Plank met knopkes Options: Wa keej allemool doeng Print: Iet op papier zetn, da da pa toek isj ka leizn Replace all: Groeite koois Format C:\: Nog groeitere koos Crash: Pataat Click: Dagen Double click: Nog isj dagen Cut and paste: Een kolaasj mooken Attachment: Iet da ter oon angt Backspace: Achterooit wegdoeng Laptop: Ver op anne schoeit Microsoft: Serjeezn bucht Windows ME: Program ver a maching omzjiep telpen Apple: Vedn dest Browser: Kerjezenezemosterdpot Chatten: Kaffeklasj Dot: Poentjn At: En a me e krolleken Escape: Wegloeipen Help: Legd-oit oe da ge t zelf kentj doeng Internet: Café dad-oagelek ni echt bestoot Tab: Door komme pintjes oit Home: Noroois Insert: Iet tisse plekken Print screen: Op papier zetn wa da ter op annen tv of op a scheirm stoot Ctrl-Alt-Del: Ver as a maching nimmer wilt loisteren met dank aan een rasechte ajuin, Willy Eemans t avond(t)uur januari 2004 mail naar:

11 ... OMDAT LACHEN GEZOND IS! SPREEKT CHRISTINE, CAMPUSVERANTWOORDELIJKE EVERGEM EN LEERKRACHTE BUROTICA UIT ERVARING? Na internet voor beginners, nu ook internet voor gevorderden (door Christine De Clercq) Cursist: Ik kan geen ontvangen? Leraar: Welke software gebruikt u? Cursist: Wat bedoelt u? Leraar: (zucht) Waar krijgt u uw binnen? Cursist: Op mijn computer. Cursist: Is het internet ook op zondag geopend? Leraar: Hoe kan ik u helpen? Cursist: Ik ben mijn eerste aan het schrijven. Leraar: Oké, en wat is het probleem? Cursist: Ik krijg wel de letter a. Maar hoe zet ik dat rondje eromheen? Cursist: Het internet is erg langzaam, Kunnen jullie het niet opnieuw opstarten? Cursist: Ik heb geen computer thuis. Is het internet ook in boekvorm verkrijgbaar? Cursist: Ik kan geen versturen. Is het internet soms vol? Cursist: Ik kan geen versturen. Leraar: Vertel me wat u doet om het te versturen? Cursist: Ik schrijf het op een stukje papier, doe het in de gleuf van de computer en druk op verzenden mail naar: t avond(t)uur januari 2004

12 NICOLE DE SMET, DOCENTE GPB EN BEWAKINGSAGENTE Ook Nicole De Smet, leerkracht in de GPB bleek avond(t)uurlijk aangelegd te zijn. Zij nam contact op met de redactie en toonde zich bereid in het avond(t)uur te springen Nicole De Smet begon na haar studies Psychologische & Pedagogische wetenschappen in het onderwijs. Een keuze die reeds lang gemaakt was, zo blijkt: een voortreffelijke onderwijzeres in het eerste leerjaar en een minder dynamische persoon voor de klas in het tweede leerjaar overtuigden Nicole ervan dat het onderwijs haar nodig had: zij zou de juffrouwen leren lesgeven. En dat is precies wat ze momenteel doet in de avondschool: algemene didactiek, vakdidactiek, mediakunde & stagebegeleiding in het volwassenenonderwijs met cursisten die net als haar de stap naar het onderwijs willen zetten. Aanvankelijk onderging Nicole echter hetzelfde lot zoals veel beginnende leerkrachten: boordevol idealen in het onderwijs gesprongen, maar behoorlijk ontgoocheld door het gebrek aan motivatie bij de studenten. Veel hangt natuurlijk af van de richting en/of school waar je terecht komt. Nicole startte haar loopbaan in de normaalschool, toen nog de enige richting Hoger Onderwijs die beperkt was tot 2 jaar, waarin hoofdzakelijk studenten terechtkwamen die na voorgaande mislukkingen uit andere opleidingen toch nog een diploma wilden halen. Bovendien kreeg deze ambitieuze dame haar dagen niet gevuld met het onderwijs! Als dochter van zelfstandige ouders telt een werkweek namelijk 100 uur. Tijd voor een uitdaging En die vond ze buiten het onderwijs: Gedurende één jaar gaf ze les in de Koninklijke Rijkswachtschool en vervolgens was ze vijf jaar actief als rekrutering-, selectie- en opleidingsverantwoordelijke bij Barco. Maar de zin om voor een klasgroep te staan bleef kriebelen: vandaar dat ze de overstap maakte naar Jouret Management Center, een consultingbedrijf waar ze advies gaf aan HR managers en waar ze medewerkers en chefs management- en communicatievaardigheden bijbracht. Na een loopbaan vol uitdagingen en afwisseling keerde Nicole terug naar haar eerste liefde, het onderwijs, en daar mag ze wat haar cursisten betreft best nog wat blijven hangen. TIJD VOOR EEN UITDAGING! Als Nicole niet voor de klas staat, kan je haar naar eigen zeggen vinden op één of ander muziekevenement: samen met twee partners heeft ze namelijk een heus bedrijf opgericht dat instaat voor de security op evenementen en festivals, waardoor ze kind aan huis is bij een aantal grote sterren, althans dat werd me ingefluisterd door een aantal van haar studenten. Dat kan verklaren waarom ze al eens te laat opdaagt voor een les op zaterdagochtend. Een uit de hand gelopen hobby, noemt ze het zelf. t avond(t)uur januari 2004 mail naar:

13 NICOLE DE SMET e e n u n i e k e c o m b i n a t i e Samen met een 130-tal medewerkers kan je haar terugvinden op heel wat concerten en festivals in het Sportpaleis en de Elisabethzaal te Antwerpen, de Capitole en de Vooruit in Gent, de Brabanthallen te Leuven, Axion Beach, Pukkelpop, Werchter Classic en vele anderen. Op die manier kreeg ze al de kans een Irish Coffee te drinken met Bryan Adams (door hem zelf geserveerd) in zijn kleedkamer en krijgt ze steevast een zoen van Koen en Kris vóór elk optreden van Clouseau zingt. Paul Mc Cartney, na het concert, begeleiden naar zijn hotel, zal ook altijd een speciale herinnering blijven. Een tikje op het achterwerk krijgen van de gemaskerde gitarist van Slipknot deed haar toch eerder kippenvel krijgen. (door Lesley Arens en Nicole De Smet) OP DIE MANIER BLIJFT VOOR NICOLE EEN WERKWEEK 100 UREN TELLEN... Nicole met een Irish Coffee, zonder Bryan Adams mail naar: DE TIJD IS EEN GROTE LERAAR DIE HELAAS AL ZIJN LEERLINGEN DOODT HECTOR BERLIOZ HET BELANG VAN HIËRARCHIE IN DE AVONDSCHOOL De directeur van de avondschool en twee van zijn dingscoördinatoren, gaan samen lunchen in een restau- opleirant vlakbij de avondschool. Onderweg vinden ze voor het gebouw van het CTL een oude olielamp. Ze wrijven erover en een geest komt tevoorschijn. Normaal mag de persoon die me oproept drie wensen doen, maar omdat jullie met zijn drieën zijn, mogen jullie er elk eentje doen. De eerste opleidingscoördinator duwt de andere twee weg en roept Ik eerst! Ik wil vanaf nu op een ongerept strand zitten en voor eeuwig en altijd vakantie hebben, zonder zorgen! En hop... de eerste opleidingscoördinator is onmiddelijk verdwenen. Vervolgens doet de andere coördinator een stap naar voor en zegt Ik wil, terwijl ik van een piña colada nip op een strand in Tahiti liggen samen met de vrouw van mijn dromen. En hop, ook hij is verdwenen. Nu is het jouw beurt, zegt de geest tegen de directeur en Hans zegt: Ik wil dat die twee straks na lunchtijd gewoon weer op school aan het werk zijn! Moraal van het verhaal: laat altijd Hans Martens eerst aan het woord! t avond(t)uur januari 2004

14 HAN VAN DYCK Cursist in de kijker... Han Van Dyck is 25 jaar, vroedvrouw en studente GPB. Ze is van Antwerpse origine, woont gedeeltelijk in Geel, gedeeltelijk in Brussel, werkt in Brussel en studeert in Gent. Dit allegaartje licht reeds een kleine sluier op van haar hyperkinetische persoonlijkheid. Nicole De Smet sprak met Han, één van haar cursisten. Leest u mee? Han kende een niet zo eenvoudige schooltijd: ze werd door meerdere leerkrachten bestempeld als een leerlinge die niet luisterde, een leerlinge, die weeral eens niet wilde meewerken Uiteraard allemaal met de beste bedoelingen, maar had men toen geweten dat Han een ADHD-patiënte was, dan had alles helemaal anders kunnen lopen. Het was zijzelf die dit ontdekte, veel eerder dan haar omgeving, die haar ervaarde als een moeilijk kind. Dat ervaren onbegrip zou echter wel haar verdere toekomst bepalen. Han koos zeer gericht een sociaal gericht beroep, waarbij ze bovendien niet gebonden zou zijn aan één land. Een beroep waarbij ze zich overal ter wereld even nuttig kon maken. Ze koos voor de driejarige opleiding van vroedvrouw, een sinds 1995 volledig nieuwe opleiding, naast verpleegkunde. Haar grote ambitie was en is om ontwikkelingswerk te doen. Op aanraden van een dokter startte ze haar carrière in het St. Pietersziekenhuis in de Brusselse Marollen. Hier krijgt ze een goede voorbereiding op het ontwikkelingswerk. Ze noemt het zelf ontwikkelingswerk in België. V R O E D V R O U W I N D E M A R O L L E N... IK NOEM HET ONTWIKKELINGSWERK IN BELGIË HAN VAN DYCK, GPB STUDENTE MET EEN DUIDELIJK TOEKOMSTBEELD Ze wordt er geconfronteerd met alle probleemgevallen uit onze eigen maatschappij: aids- en drugsmama s; daklozen, illegalen, moeders met allerlei ziektes: SOA, hepathitis, Han heeft het er wel moeilijk mee dat ze hier enkel betrokken is bij de bevalling en nadien niets meer hoort of ziet van moeder en kind. Wel krijgt ze heel wat dankbaarheid van haar patiënten, die haar waarderen omwille van haar menselijke benadering. Ooit zei een mama, na een zeer medisch, technisch, traumatische bevalling dat haar menselijke benadering het verschil kan maken in het hart van duizenden moeders. Dat is het, waarvoor ze het allemaal doet Iedere beslissing, iedere keuze die Han maakt blijft een verdere stap in de richting van haar grote droom: ontwikkelingswerk. Op 1 maart 2004 start ze een nieuwe fase in haar carrière. Ze vertrekt voor een aantal jaar naar de Kanaaleilanden. Hier kan ze als vroedvrouw het totaalaspect van de job ervaren: pre-natala begeleiding; zelf bevallingen doen, ook risicobevallingen; en een post-natale thuisbegeleiding. Dit zal een veel zelfstandigere manier van werken inhouden: opnieuw een goede voorbereiding op de verdere toekomst Alhoewel Han een vroedvrouw is en blijft, in hart en nieren, beseft ze ook zeer goed dat dit beroep ontzettend zwaar is, zowel fysiek als mentaal. Vandaar dat ze ooit de overstap zou willen wagen naar het onderwijs. Ze kan gepassioneerd over haar beroep vertellen. Ze weet als geen ander dat het onderwijs nood heeft aan vakbekwame mensen, met oog voor de eigenheid van het individu. Zo hoopt Han ooit haar ervaringen te kunnen overdragen naar een volgende generatie en op die manier een degelijke bijdrage te leveren aan het onderwijs (door Nicole De Smet) t avond(t)uur januari 2004 mail naar:

15 TANIA SANSPEUR toont hoe een volslanke dame zich best kan kleden Tania, mama van Jarne en Jade is net als Han cursiste GPB. Mensen met beroepservaring & een GPB diploma op zak hebben volgens haar een spreekwoordelijke stapje voor op iemand uit het regentaat. Het grootste deel van onze GPB groep kan bij elk lesonderwerp een concreet voorbeeld uit het beroepsleven aanhalen en dat levert de meest interessante en meest leerzame lessen op. Zelf was Tania altijd tewerkgesteld als styliste (dameskleding, lingerie en kinderkleding), ze maakte destijds kledij in leer voor Danny Klein ( zangeres bij Vaya con Dios, je weet wel what s a woman when a man ), tekende patronen voor de lingeriecollectie van AF van De Vorst en stak zelfs een drietal vriendinnen van haar in een betoverende bruidsjurk. We laten Tania zelf aan het woord CREATIVITEIT WORDT NIET NOODZAKELIJK AFGEREMD DOOR PC GEBRUIK Na mijn opleiding kleding volgde ik 2 jaar specialisatie patronen en creatie. Ik zat in hetzelfde jaar als Elke Hoste, een patronenmaakster die inmiddels bekendheid geniet in het modemilieu. Tegelijkertijd volgde ik in avondonderwijs een zesjarige opleiding modeontwerp. Jaren later ben ik tevens een passie gaan ontwikkelen voor computers: op die manier volgde ik ondermeer een opleiding corel draw en ontdekte zo dat creativiteit niet noodzakelijk afgeremd wordt door PC gebruik. Ik volgde ondermeer een cursus webdesign en volgde vorig jaar zelfs een cursus computertechnicus waar ik zowel hardware als software problemen leerde oplossen. DE GPB LEERKRACHTEN ZIJN ONZE VOORBEELDEN: ZIJ DOEN DAT HEEL GOED EN ALS WIJ DAT OOK GOED DOEN, IS HET VOORAL DANKZIJ HEN Momenteel werk ik als interim-kracht bij VDAB productontwikkeling confectie, waar ik vanuit Oudenaarde het web- PDM systeem met alle deelbewerkingen aan het opstellen ben en dit op de server in Hasselt. Bij het opzetten van dat systeem komt zowel mijn technische kennis uit de kleding als mijn PC kennis me goed van pas. Het web- PDM systeem, ontwikkeld door Gerber technologie is een databank opvraagbaar via het internet. Alle werkvolgorden, zowel van deeloefeningen als van kledingstukken, worden op de server geplaatst. Die werkvolgorden bevatten naast schriftelijke uitleg ook tekeningen van hoe de stukken geplaatst moeten worden. Hieraan wordt tenslotte een overzicht toegevoegd van de patroondelen en snijdata, eveneens opvraagbaar via het internet. Bedoeling van dit systeem is studenten en mensen uit het bedrijfsleven te stimuleren tot een grotere zelfstandigheid en flexibiliteit. Enkele grote Belgische bedrijven werken met het web PDM systeem omdat hierdoor voor hen minder tijd verloren gaat: ze staan in onmiddellijk contact met hun fabrikanten overal ter wereld. Tekeningen, fiches en patronen zijn onmiddellijk opvraagbaar waardoor verschepen en verzenden overbodig wordt. Om hiermee te kunnen werken is uiteraard de nodige software noodzakelijk. Gelukkig is het web-pdm systeem zeer goed te beveiligen. Met dit systeem wil ook VDAB haar cursisten voorbereiden op het beroepsleven. LES VOLGEN VIND IK LEUK EN IK ZOU GRAAG HEBBEN DAT MIJN LEERLINGEN DAT OOK ZO ERVAREN. Vroeger maakte ik al mijn kleren zelf en hoewel ik graag ook nu nog creaties zou maken voor mezelf en voor mijn kinderen, heb ik daar werkelijk geen tijd meer voor: full time job, 2 kleine rakkers én mail naar: t avond(t)uur januari 2004

16 TANIA SANSPEUR Cursist in de kijker IK HEB NOG KLEDING GEMAAKT VOOR DANNY KLEIN (VAYA CON DIOS). een GPB opleiding vult je week reeds meer dan voldoende! Wel heb ik destijds kledij gemaakt voor Danny Klein van Vaya con Dios, kledij die ik echter niet zelf ontworpen heb. Op één van de foto ss in dit artikel kan je me trouwens zien in een avondkleed, door mezelf gemaakt en mijn vriendin in haar trouwkleed, eveneens door mezelf ontworpen. Het is daarom, mijns inziens, de taak van opleidingscentra en scholen om in te spelen op deze behoefte in de kledingindustrie. Er is dus nog veel werk aan de winkel in de toekomst Wat de toekomst voor mezelf in petto heeft, moet ik nog wat afwachten Zoals ik reeds zei, werk ik momenteel bij de VDAB: daar ben ik ook instructeurs stikken aan het opleiden om met het web-pdm systeem te werken. Gelukkig heb ik in mijn GPB opleiding al heel wat ervaring opgedaan. Zo heb ik onlangs les gegeven over de volslanke dame en hoe zij aan figuurcorrectie kan doen door kleding. Hiernaast vinden jullie alvast een aantal waardevolle tips. (door Tania Sanspeur) ER WORDEN MOMENTEEL WEER MEER MENSEN IN DE CONFECTIE GEVRAAGD, MAAR DAN WEL MENSEN DIE ZELFSTANDIG, PROBLEEMOPLOSSEND EN CREATIEF KUNNEN WERKEN. Vandaag worden in België opnieuw meer mensen gevraagd in de confectie (vooral in de patroonafdeling): de sector is duidelijk aan een kleine heropleving toe en dit is volgens mij te danken aan het feit dat een aantal mensen uit het bedrijfsleven in het openbaar de gedachte - dat confectie in België volledig zou verdwijnen - rechtgezet hebben. Het is wel zo dat er voornamelijk vraag is naar mensen die zelfstandig, probleemoplossend en creatief kunnen werken. Het werk dat de stiksters vroeger van dageraad tot het vallen van de avond deden is nu verhuisd naar het buitenland. Ontwikkeling van nieuwe modellen en patronen daarentegen blijft hier. DE STIKSTER DIE VAN S MORGENS VROEG TOT S AVONDS LAAT HETZELFDE WERK DEED AAN EEN SPOEDTEMPO IS VERLEDEN TIJD. DIT WERK GAAT NAAR HET BUITENLAND. ONTWIKKELING VAN NIEUWE MODELLEN EN PATRONEN HOUDT MEN LIEVER IN BELGIË. HET IS DUS DE TAAK VAN OPLEIDINGSCENTRA EN SCHOLEN OM IN TE SPELEN OP DEZE BEHOEFTE VAN DE INDUSTRIE. t avond(t)uur januari 2004 mail naar:

17 TANIA SANSPEUR Cursist in de kijker T I P S O M E E N V O L S L A N K E V R O U W S L A N K E R T E D O E N L I J K E N. ü rechte of licht uitkerende lijn ü ingenomen. (niet te breed, niet ü donkere kleuren slanken af. ü ingestikte en ingestreken plooien. (geen losse plooien) ü geen brede rokken met rimpels ü geen cirkelrokken ü eerder lange rokken (liefst niet boven de knie). Lange kledingstukken rekken het silhouet uit en ze verslanken. te smal!) ü smalle ceintuur ü kleine onopvallende zakken ü geen mouwloze bloezen, eerder korte/lange mouwen ü geen pofmouwen, vleermuis of uitgediepte mouwen ü geen verbrede schouders en Gebruik donkere kleuren voor de zwaarste lichaamsdelen en fleur op zachte kleuren. ü Geen te felle kleuren tenzij om de aandacht van de zwaarste delen af te leiden. Vb: bij brede heupen om de aandacht naar de smalle schouders af te leiden. ü schuine zakken verslanken de heupen schouderpatjes. ü v- hals. (heeft een uitrekkend effect) ü kleine kragen ü kleine knopen en sluitingen (geen dubbele overkruis) ü fijne en soepel vallende stoffen ü onopvallende naden en siernaden (fijne stoffen in verschillende (in lengterichting) lagen boven elkaar gedragen) ü naden in V vorm leiden de ü onopvallende, kleine aandacht af van zware heupen bedrukkingen ü fijne rimpels onder platstuk ü strepen in lengterichting heeft (geen zware fronsen) een afslankend effect. GEZOCHT: ERGONOMISCH PERSONEEL mail naar: t avond(t)uur januari 2004

18 WIM BRAEM Cursist in de kijker... Eind november werd in Oudenaarde voor de tweede maal de mooiste jongen van Vlaanderen gezocht en gevonden. Meer nog, zijn naam is Wim Braem, 28 jaar, afkomstig uit Gent én hij volgt Spaans bij Barbara Van Hecke in de avondschool te Gent. Tijd voor een gesprek met deze vrijgezel En wat blijkt? Wim is helemaal niet aan zijn proefstuk toe met deze verkiezing! VOOR 6500 EURO WIL IK BEST WEL EENS IN MIJN ZWEMBROEK RONDPARADEREN! t Avond(t)uur: Misschien kunnen we best starten met een woordje uitleg over jezelf. Wie ben je? Wat doe je? Wim Braem: Wel, ik ben 28, woon in Gent en volgde Germaanse talen aan de RUG. Momenteel geef ik les binnen de vervangingspool. Voordien stond ik in het volwassenenonderwijs binnen de VDAB en in een vorig leven was ik zelfs vertegenwoordiger in alcohol (Smirnoff e.d.) Ik hou van uitdagingen en wil zoveel mogelijk dingen beleven. Mijn motto: Leven en laten leven! En niet onbelangrijk, ik ben nog vrijgezel ;-) t Avond(t)uur: Waarom heb je deelgenomen aan deze verkiezing? Wim Braem: Anderhalf jaar terug nam ik reeds deel aan Mister Belgium, dit op aanraden van Christian Nolens, de organisator van die verkiezing. Zelf had ik wel nood aan een nieuwe uitdaging en eerlijk gezegd wilde ik best wel goedkoop op reis gaan (de twintig finalisten zouden sowieso op reis gaan voor foto shoots en repetities). Op de preselectie waren ongeveer 150 kandidaten aanwezig, dus je moest op heel korte tijd echt het beste van jezelf kunnen laten zien. Tot mijn verbazing werd ik geselecteerd en eindigde uiteindelijk op de vierde plaats. Ik kijk hierop terug als een fijne ervaring en het is alleszins voor herhaling vatbaar. t Avond(t)uur: Hoe verliep heel die verkiezing eigenlijk? Gaat het er net zoals bij de vrouwen nogal vijandig aan toe? Want de media hebben ons bij Miss Belgian Beauty en Miss Belgium een beeld voorgespiegeld van een bende jaloerse jongedames Wim Braem: In juli was er een preselectie, waar een vijftigtal kandidaten weerhouden werden. Op de halve finale in augustus werden uiteindelijk 20 finalisten geselecteerd. De finale vond plaats 28 november in Salons Mantovani in Oudenaarde. Gedurende die maanden is het de bedoeling dat je aan zoveel mogelijk activiteiten deelneemt en dat je promotie maakt (de zogenaamde actes de présence ), waarop je dan ook beoordeeld wordt. De finale zelf bestaat uit 3 delen: een defilé (in kostuum, zwembroek, vrijetijdskledij, ), een eigen act en een gesprek met de jury. Voorafgaandelijk is er reeds een gesprek met de vakjury, waarin getoetst wordt naar de kennis van en opinie over actualiteit bij de finalisten. Tegenwoordig moet een miss en dus ook een mister ook over behoorlijk wat brains beschikken, en niet alleen over een schoon muileken (zoals ze dat in Gent zeggen). t avond(t)uur januari 2004 mail naar:

19 WIM BRAEM Mister Vlaanderen of Mister Avondschool t Avond(t)uur: Er liepen bij de verkiezing waarschijnlijk een heleboel BV s rond. Heb je de kans gehad met een aantal van hen te spreken. Misschien een leuke anekdote voor de lezers? Wim Braem: Zoals ik reeds zei, nam ik in het verleden al deel aan Mister Belgium, waardoor ik reeds aan de aanwezigheid van BV s op feestjes ben gaan wennen. Er kwam een interview met Luc Alloo en de mediamadammen kwamen bij ons op bezoek. Enige tijd geleden heb ik nog freelance voor een tijdschrift gewerkt waarbij ik af en toe een interview afnam van BV s. Zo herinner ik me nog heel goed mijn interview met Deborah Ostrega (ter gelegenheid van de nieuwe cd van Lords of Acid ) omwille van haar (toch wel heel brede) kijk op het leven.(noot van de redactie: mensen die ooit een live optreden van Lords of acid bijwoonden, zullen instemmend knikken) t Avond(t)uur: Hoe schatte je zelf jouw kansen in? Wie van de medekandidaten zag je zelf als jouw grootste concurrent? Wim Braem: Als je al wat ervaring hebt in zo n verkiezingen, heb je het voordeel dat je alles veel meer kan relativeren en dat je de situatie beter kan inschatten. Ik rekende mezelf wel in de top 3, en dit vooral omdat de meeste kandidaten nog heel jong waren en omdat velen onzelfzeker en onwennig op het podium stonden. Ik voelde zelf ook wel aan dat ik reeds veel geleerd had uit mijn deelname aan mister Belgium. Persoonlijk dacht ik dat Ken Verelst veel kans maakte, omdat hij zowat de traditionele uitstraling van een mister had volgens mij, maar hij eindigde slechts op de zesde plaats. Het kan verkeren t Avond(t)uur: Zou jij een deelname aan deze verkiezing aanraden aan andere jongens? Waarom wel/ niet? Wim Braem: Het is sowieso een toffe ervaring. Je leert heel wat nieuwe mensen kennen, je gaat naar feestjes, waar je anders moeilijk op uitgenodigd wordt, je moet jezelf op verschillende manieren bewijzen, je krijgt meer podiumvastheid door de vele actes de presence. Mensen die willen werken aan hun zelfzekerheid raad ik zo n verkiezing wel aan, ja. mail naar: t avond(t)uur januari 2004

20 WIM BRAEM Mister Vlaanderen of Mister Avondschool Ik zie eigenlijk weinig redenen om niet mee te doen, omdat ik vind dat je uit elke ervaring positieve dingen kan halen. t Avond(t)uur: Wat zat er eigenlijk in de prijzenpot? Wim Braem: Die prijzenpot was zeker niet mis: een skireis, een reischeque, een dvd-speler, microgolfoven, vele cadeaubons, noem maar op Kortom voor een totaal van 6500 euro. Daarvoor wil ik al eens in mijn zwembroek rondparaderen. Volgend jaar ga ik bovendien mee op reis met de nieuwe lichting finalisten van Mister Vlaanderen t Avond(t)uur: Wat is jouw precieze taak? Heb je veel verplichtingen nu als Mister Vlaanderen? Wim Braem: Het is nu mijn taak gedurende één jaar Vlaanderen te vertegenwoordigen. Concreet betekent dit dat ik bepaalde festiviteiten zal bijwonen, in verscheidene jury s zal zetelen, enkele fotoshoots en defilés zal doen en bijtijds een gastoptreden zal verzorgen. Zelf zal ik het niet nalaten, als de kans zich voordoet, om me voor een goed initiatief in te zetten. Mijn act op de finale was trouwens een persiflage op het actualiteitenmagazine Telefacts, waarbij ik een ludieke reportage en een serieuze reportage vooraf ingeblikt had. Met de serieuze reportage wou ik de aandacht vestigen op de het project van mevr. Mireille Broeders, die zich al 8 jaar inzet voor de mishandelde windhonden in Spanje. Ik ken Mireille al van toen ze met haar project Greyhounds in nood begon en besloot om van mijn deelname gebruik te maken om haar initiatief nog es extra in de verf te zetten. Toeval wou dat ze net een kalender uitgebracht hadden in samenwerking met heel wat BV s, dus het item was (en is nog steeds) behoorlijk hot. Zo bleef mijn deelname niet enkel beperkt tot een schoonheidswedstrijd die het jammer genoeg meestal wel is. DE EERSTE KEER DAT IK BARBARA VAN HECKE ZAG, DACHT IK WOW, WAT EEN BABE t Avond(t)uur: Ik las op een site dat je momenteel leraar Duits bent. Er zitten waarschijnlijk ook wel meisjes in jouw klas. Geen problemen? Wim Braem: Laten we stellen dat de leerlingen nu wel heel enthousiast naar de les Duits komen. Meestal zijn de reacties heel positief, ook van collega s, wat minder evident is. Als je aan zo n wedstrijd deelneemt én in het onderwijs staat, kan je je al aan negatieve reacties verwachten. t Avond(t)uur: Momenteel volg je Spaans op de avondschool. Vanwaar die voorliefde voor Spaans? Wim Braem: Een vijftal jaar geleden heb ik gedurende enkele maanden privé-les gegeven in Malaga en sindsdien ben ik verknocht aan alles wat Spaans is of met de Spaanse cultuur te maken heeft (jammer genoeg houden ze er nogal vreemde gebruiken op na als het om dieren gaat, maar dit buiten beschouwing gelaten). Ik denk er soms aan daar te gaan werken en wonen, vandaar mijn keuze eerst enkele jaren avondcursussen Spaans te volgen. t Avond(t)uur: Je krijgt les van Barbara Van Hecke. Valt dat een beetje mee? NIET ONBELANGRIJK... IK BEN NOG VRIJGEZEL! Wim Braem: Met Barbara klikte het al vanaf het eerste moment dat ik haar zag, ik ga bij nieuwe mensen meestal af op mijn gevoel en dat gevoel zat wel meteen goed bij haar (de eerste keer dacht ik Wow, wat een babe! ) maar dat heeft mijn visie over haar niet beïnvloed ). Haar stijl van lesgeven bevalt me wel, vooral omdat die heel sterk aanleunt bij mijn manier van lesgeven. Barbara is iemand die heel breeddenkend is en respect heeft voor ieders mening, zonder zichzelf te verloochenen, iets wat haar sterk typeert en wat ik zeer apprecieer. Een echte aanwinst voor de school en een voorbeeld voor toekomstige leerkrachten, absoluut! En dat meen ik uit de grond van mijn hart. (door Lesley Arens) t avond(t)uur januari 2004 mail naar:

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Denk niet dat school alleen maar tijdverlies is

Denk niet dat school alleen maar tijdverlies is Yves Vanderhaeghe (afstudeerjaar 1988) Denk niet dat school alleen maar tijdverlies is interview: Steven Pynaert (5 e economie moderne talen) Richting: Wetenschappen Jaar afstuderen: 1988 Later diploma:

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

RIJSCHOOL. Wat moet je doen?

RIJSCHOOL. Wat moet je doen? RIJSCHOOL Christina, Alfonso, Tai en Linda willen leren autorijden. Ze hebben het theoretische examen al afgelegd. Nu willen ze oefenen voor het praktijkexamen. Ze zoeken een rijschool. Jij helpt hen.

Nadere informatie

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Dit portret gaat over H., een vrouw die met een evoluerende spierziekte nog lang voor de klas heeft gestaan in het lager

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

Wie zijn jouw vrienden? Opdracht:

Wie zijn jouw vrienden? Opdracht: Wie zijn jouw vrienden? Opdracht: 1. Maak een spinnenweb van jouw belangrijkste vrienden. 2. Schrijf er telkens bij waar je die vriend hebt leren kennen. 3. Schrijf de meest positieve eigenschap als vriend

Nadere informatie

droom ervan een kerk te kunnen bouwen MADRID_versie2.indb 58 10/09/12 20:38

droom ervan een kerk te kunnen bouwen MADRID_versie2.indb 58 10/09/12 20:38 58 Ik droom ervan een kerk te kunnen bouwen MADRID_versie2.indb 58 10/09/12 20:38 MADRID_versie2.indb 59 10/09/12 20:38 59 Kimberly Hamers, stagiair-architecte, is op 21-jarige leeftijd gevormd na een

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Welke krachten en drempels ervaren deelnemers door de workshops van Artability in Thessaloniki?

Welke krachten en drempels ervaren deelnemers door de workshops van Artability in Thessaloniki? 7. Bijlage Resultaten enquête Welke krachten en drempels ervaren deelnemers door de workshops van Artability in Thessaloniki? 1. Waarom ben je aan het project begonnen? (Για ποιό λόγο ξεκίνθςεσ να ςυμμετζχεισ

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN!

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! Carine Vos Richting-Wijzer Advies Zwolle augustus 2011 Carine Vos Pagina 2 Voorwoord In mijn bedrijf Richting-Wijzer Advies kom ik

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Jonge ambtenaar van het jaar

Jonge ambtenaar van het jaar Verkiezing opent vele deuren voor Katherine Diaz Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motiva Winnares Katherine Diaz vertelt over haar motivatie voor het werk, bewustwording tijdens en kansen na het

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB december 2013

Nieuwsbrief SHIB december 2013 Nieuwsbrief SHIB december 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB Terug- en vooruitblik Als maakster van deze nieuwsbrief sta ik verbaasd, het

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

David Van Reybrouck (1971) is cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver van non-fictie, theater en poëzie.

David Van Reybrouck (1971) is cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver van non-fictie, theater en poëzie. Mohamed El Bachiri is een Marokkaanse Belg, moslim en Molenbekenaar. Hij is ook de man van Loubna Lafquiri, zijn grote liefde en moeder van zijn kinderen, die op 22 maart 2016 bij de aanslagen in Brussel

Nadere informatie

Afsluiting kinderjury 2013

Afsluiting kinderjury 2013 Afsluiting kinderjury 2013 Schrijverbezoek: Gerard van Gemert 1. Kastor en Tim Wanneer bent u begonnen met schrijven? Gerard van Gemert is in 2005 begonnen met schrijven toen hij met zijn dochters een

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid: interviewschema

Ouderbetrokkenheid: interviewschema Ouderbetrokkenheid: interviewschema Contactinformatie: Prof. dr. Johan van Braak, Lien Ghysens en Ruben Vanderlinde Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent Inleiding Met dit interview willen we meer

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

6 In Beeld. Bieke Depoorter

6 In Beeld. Bieke Depoorter 6 In Beeld Bieke Depoorter De 25-jarige fotografe Bieke Depoorter uit Ingooigem besloot pas in het laatste jaar middelbaar, tot verrassing van velen, om fotografie te gaan studeren. Ze trok naar het Kask

Nadere informatie

https://www.linkedin.com/in/alessandra-locoro / https://www.linkedin.com/in/urgamal-baterdene/

https://www.linkedin.com/in/alessandra-locoro / https://www.linkedin.com/in/urgamal-baterdene/ Hallo! Ik ben Alessandra Locoro Na een aantal jaren in administratieve functies gewerkt te hebben zocht ik een nieuwe uitdaging. De logistieke sector staat niet stil en een opleiding bediende internationale

Nadere informatie

Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend.

Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend. Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend. Eerste druk, 2014 2014 Johanna de Vos isbn: 9789048432172 nur: 728 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel

Nadere informatie

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen.

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen. Dino en het ei Bibliografie: Demyttenaere, B. (2004). Dino en het ei. Antwerpen: Standaard. Thema: niet alles is steeds wat het lijkt, illusies Korte inhoud: Elke nacht staat er een groot wit ei tussen

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Een verhaal van Femke

Een verhaal van Femke Wordt u geprikkeld door deze afbeelding en wilt u graag te weten komen wat er achter schuilt? Lees dan... Een verhaal van Femke Ik ben Jasmien en vertel u een verhaal. Het is geen verhaal over, maar een

Nadere informatie

Over ALS spreken. Inhoud. Wat is ALS? 1. Waardoor wordt ALS veroorzaakt? 1. Wat doet ALS met een patiënt? 1. Hoe kan je jouw vriend(in) bijstaan?

Over ALS spreken. Inhoud. Wat is ALS? 1. Waardoor wordt ALS veroorzaakt? 1. Wat doet ALS met een patiënt? 1. Hoe kan je jouw vriend(in) bijstaan? Inhoud Over ALS spreken Wat is ALS? 1 Waardoor wordt ALS veroorzaakt? 1 Wat doet ALS met een patiënt? 1 Hoe kan je jouw vriend(in) bijstaan? 2 voor vrienden Wanneer de vader of moeder van je vriend(in)

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Anna en Alex nemen het op tegen de valsemunters

Anna en Alex nemen het op tegen de valsemunters Anna en Alex nemen het op tegen de valsemunters Anna en Alex zijn klasgenoten en heel goede vrienden. Ze komen altijd in de meest angstaanjagende situaties terecht en samen hebben ze al heel wat spannende

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

21ST CENTURY SKILLS. Bewijsstukken. Kristel Pire www.kristel-dd.com

21ST CENTURY SKILLS. Bewijsstukken. Kristel Pire www.kristel-dd.com 21ST CENTURY SKILLS Bewijsstukken Kristel Pire www.kristel-dd.com Table of Contents Samen Werken... 3 Bewijs... 3 Toelichting... 3 Probleemoplossend vermogen... 4 Bewijs... 4 Toelichting... 4 Ict-geletterdheid...

Nadere informatie

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman Zeesteen Janneke Holwarda roman De wereld verzaakt; in het dorp van mijn ouders zijn de bladeren rood. Buson 1980 Ze is de jongste. En de vreemdste. Moeder had het zelf gezegd toen de tantes op bezoek

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Interview Han van der Maas

Interview Han van der Maas Interview Han van der Maas Voor mij is programmeren een essentiële tool, zoals hamer en spijkers voor een timmerman 272 Interview Hoe ben je zelf geïnteresseerd geraakt in programmeren? Pas op de universiteit,

Nadere informatie

Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection

Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection 1 Beste docent, Binnenkort gaat u samen met uw klas naar de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection. Deze lesbrief

Nadere informatie

Computer Club Weesp. Zomer

Computer Club Weesp. Zomer Zomer Computer Club Weesp 2011 De Computer Club Weesp is een Vereniging die is opgericht door vijf enthousiaste vrijwilligers die veel vrije tijd hebben gestoken in het op zetten van een club voor de minder

Nadere informatie

Jeroen Neef: betontimmerman met diploma

Jeroen Neef: betontimmerman met diploma bouwen Magazine over loopbaanontwikkeling en vaktechniek voor werknemers in de bouw en infra nr. 2 april 2011 Jeroen Neef: betontimmerman met diploma Prefab fundering met IJB Smartfoot Uitvoerder Cees

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl

Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken. coaching en energetische therapie. www.pranakompas.nl Nieuwsbrief 2015-3: Een nieuw jaar nieuwe kansen en 9 tips die je helpen je doelen te bereiken coaching en energetische therapie www.pranakompas.nl Een nieuw jaar nieuwe kansen! 9 Tips die je helpen je

Nadere informatie

Lucy heeft een ballon

Lucy heeft een ballon Caro Kindercoach & begeleiding Maasdijk 16 4283 GA Giessen 0620380336 info@carokindercoach.nl www.carokindercoach.nl heeft een ballon Handleiding Doelgroep: Kinderen van 3 tot 6 jaar. Doel van het lezen

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005 Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen uitgave 2005 Steeds meer kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkels over echtscheiding. Scheiden kan niet zomaar, je moet heel veel regels

Nadere informatie

Ooit de parels van de Gedichtenwedstrijd 2015

Ooit de parels van de Gedichtenwedstrijd 2015 Ooit de parels van de Gedichtenwedstrijd 2015 Een organisatie van de bib & Davidsfonds Hoeilaart De laureaten Categorie 8 & 9-jarigen - Eervolle vermelding Heel lang geleden Ooit was ik zo mooi. ik zat

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Ontmoeting. gezondnu.nl

Ontmoeting. gezondnu.nl Ger van der Gaast (64) weet sinds 2010 dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Inmiddels woont hij in een verpleeghuis in Utrecht. Als voormalig docent verpleegkunde volgt Ger zijn eigen zorg kritisch.

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

Jouw superrelatie start nu!

Jouw superrelatie start nu! Jouw superrelatie start nu! Inleiding Herinner jij je je eerste liefde nog? Was je ook zo ontzettend verliefd? Je kon aan niets anders meer denken. Je hoofd en hart stroomden helemaal over. Je had de meest

Nadere informatie

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten!

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten! 2 portfolio Lisa Van Damme Lisa Van Damme begon, geïnspireerd door sociaal geëngageerde fotografen, op 17-jarige leeftijd aan een studie fotografie. Voor haar is fotografie meer dan een doel; het is eerst

Nadere informatie

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N Personen Pa Ma Kind 1 Kind 2 Dominee Vrouw van de Dominee Zondagsschooljuf Man van de zondagsschooljuf Buurman Smit Buurvrouw Smit Het Ding (speelt wel mee,

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Hasmik Matevosyan, mode-onderzoekster Mode-industrie zonder verspilling Hasmik Matevosyan (1987) studeerde

Nadere informatie

meest geweldige beslissing de basis van je hele business speels avontuur

meest geweldige beslissing de basis van je hele business speels avontuur Proficiat! Dit is de meest geweldige beslissing die je kon nemen om jouw business te doen uitgroeien van een zaadje (lees: passie) naar een tuin vol bloemen (lees : fulltime inkomen). Echt waar. Dit wordt

Nadere informatie

Gekrabbeld. We zijn dit chirojaar zeer goed gestart! Ons nieuwe. grasveld achter de lokalen is bijna speelklaar en we

Gekrabbeld. We zijn dit chirojaar zeer goed gestart! Ons nieuwe. grasveld achter de lokalen is bijna speelklaar en we ! 2 Gekrabbeld Hallo chirowieten en ouders We zijn dit chirojaar zeer goed gestart! Ons nieuwe grasveld achter de lokalen is bijna speelklaar en we mochten weer tal van nieuwe leden verwelkomen. Hopelijk

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne>

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Hoe zou jij reageren als er plots een inkbiegel op je afkwam? Is een maalplak een geschikt instrument om frieten te bakken?

Hoe zou jij reageren als er plots een inkbiegel op je afkwam? Is een maalplak een geschikt instrument om frieten te bakken? TAANTAFEIR 23 STAP 1 1. Beantwoord de volgende vragen. Kan jij met je auto rijden als de bjel kapot is? Wat zou je ervan denken als je een torenwachter zou zijn? Hoe snel ben je als je de 100 meter loopt

Nadere informatie

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn?

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Bij deze preek is geen powerpoint

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

foto s sina willmann haar mannetje

foto s sina willmann haar mannetje foto s sina willmann Sina Willmann staat haar mannetje De wereld van quadraces staat bij het brede publiek voornamelijk bekend als een echte mannenwereld. Er zijn echter ook dames die hun mannetje weten

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen.

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen? Is het mijn schuld? Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa of mama? Waarom hebben mijn ouders elk een

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Mijn artfiact 3. Proces 4. Mijn beoordelingsblad en presentatie 5. Autotic Selfie eindproduct (ware grootte) 6

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Mijn artfiact 3. Proces 4. Mijn beoordelingsblad en presentatie 5. Autotic Selfie eindproduct (ware grootte) 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Mijn artfiact 3 Proces 4 Mijn beoordelingsblad en presentatie 5 Autotic Selfie eindproduct (ware grootte) 6 2 Autobiotic Selfie Inleiding De autobiotic selfie heeft mij heel

Nadere informatie

UITDAGING 5: Justine helpt de buren

UITDAGING 5: Justine helpt de buren Dit werkblaadje is van... UITDAGING 5: Justine helpt de buren Solidariteit in je eigen omgeving Individuele oefening Heb jij al eens iemand geholpen? Schrijf op wat je deed om die persoon te helpen. Voorbeeld:

Nadere informatie

Mannenberoepen, vrouwenberoepen of beroepen voor mannen en vrouwen?

Mannenberoepen, vrouwenberoepen of beroepen voor mannen en vrouwen? Mannenberoepen, vrouwenberoepen of beroepen voor mannen en vrouwen? MANNELIJKE VROEDVROUW bron: De Standaard, 2008-03-01 en De metro job deluxe, 2011-09-30 Enkele reacties van mannelijke vroedvrouwen:

Nadere informatie

Reality Reeks Verwerkingsopdrachten. Mooi meisje Verliefd op een loverboy

Reality Reeks Verwerkingsopdrachten. Mooi meisje Verliefd op een loverboy Reality Reeks Verwerkingsopdrachten Mooi meisje Verliefd op een loverboy Lees blz. 3. Woont Laura in de stad of op het platteland? Hoe weet je dat? Lees blz. 5 en 7. Woont Laura s oma al lang op de boerderij?

Nadere informatie

Is jouw doel om ze te overtuigen ook in Nederland te komen wonen? Nee hoor; ik ga ze gewoon kennis laten maken; verder niets.

Is jouw doel om ze te overtuigen ook in Nederland te komen wonen? Nee hoor; ik ga ze gewoon kennis laten maken; verder niets. Een stedentrip is wat Giga (28) het liefste doet tijdens zijn vakanties: het lijstje van steden die hij dit jaar nog gaat bezoeken is enorm; Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Antwerpen, Brugge, Gent, Praag,

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Nieuwsbrief Amigos maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Voorwoord Beste Amigos, Terwijl wij hier in Nederland al weer helemaal het gevoel krijgen in het voorjaar te zijn beland, hebben de bursalen in Guatemala

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen.

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen? Is het mijn schuld? Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa of mama? Waarom hebben mijn ouders elk een

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Waarom volgen mensen avondschool?

Waarom volgen mensen avondschool? Waarom volgen mensen avondschool? Dagonderwijs is niets voor jou, want je werkt, je wil werken, je gezondheid laat het niet toe? Er kunnen veel redenen zijn waarom je wil studeren volgens een ritme dat

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Spaans voor beginners www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050

Nadere informatie

9 Communicatie-tools. voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie

9 Communicatie-tools. voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie 9 Communicatie-tools voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie Maar één persoon Je hebt maar een persoon nodig om nieuwe ervaringen te introduceren VOORWOORD Geen enkel

Nadere informatie