Ministerie van Financiën T.a.v. de minister, de heer mr.drs. J.C. de Jager Postbus EE DEN HAAG. Sliedrecht, 23 mei 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Financiën T.a.v. de minister, de heer mr.drs. J.C. de Jager Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Sliedrecht, 23 mei 2011"

Transcriptie

1 1 van 6 Ministerie van Financiën T.a.v. de minister, de heer mr.drs. J.C. de Jager Postbus EE DEN HAAG Sliedrecht, 23 mei 2011 Betreft: Brandbrief wegens enorme wantoestanden bij AFM en DNB, waarbij sprake is van groot onrecht en waarvan ons familiebedrijf met haar honderden personeelsleden en ca 250 gelieerde ondernemingen de dupe dreigen te worden Geachte heer De Jager, Zeer dringend verzoeken wij u onderstaande goed door te lezen en met (zo veel als mogelijke) spoed te behandelen. Er zijn nl. ongekende wanpraktijken aan de gang, die je zou verwachten binnen communistische regimes; regelrechte staatsterreur die een eerlijke ondernemer en veel daaraan gekoppelde ondernemers, stuk dreigt te maken. Vooraf even iets over ons grote familiebedrijf Cinjee Advies: - Ontstaan in 1998, gestart door M. Cinjee sr. (academisch niveau) en Marianne Dekker-Cinjee (HEAO-Bedrijfseconomie en Gecertificeerd Financieel Planner) - Nu bovenstaande 2 personen en nog 3 kinderen en externe financiële directeur in directie - Van huis uit gestart met niets, nu grootste onafhankelijk intermediair van Nederland: relaties (4% van de huishoudensmarkt) en ca. 275 medewerkers - Niveau van personeel is relatief hoog (veel HBO en academisch niveau, benodigde diploma s aanwezig)

2 2 van 6 - Filosofie is: creëren van een grote financiële supermarkt, door autonome groei en overname van kleine tussenpersonen, die de klantenkring overdragen aan Cinjee Advies; in 10 jaar tijd inmiddels 260 portefeuilles overgenomen, die alle centraal bediend worden - Supermarkt impliceert: een groot scala van producten tegen zeer concurrerende prijzen aanbieden aan een groot aantal cliënten - Normaalgesproken worden overnames gedaan op basis van termijnbetalingen (min. 6 jaar), zodat er geen contante investering nodig is om een overname te verrichten - Intensieve bewerking van de cliëntenkring middels goed opgeleide bel- en bezoekteams Wat is uniek aan Cinjee Advies: - Groei vanuit niets, door zeer intensieve toepassing van de direct marketing methode - Uitstekende processing die het mogelijk maakte in 1 jaar tijd ruim 50 portefeuilles over te nemen - Goede winstgevendheid en een moeilijke sector, gezien haar schaalvoordelen - Nieuw cross-sellingssysteem van DIN, waardoor klanten intensieve begeleiding hebben en tevens zeer scherp ingekochte premies kunnen afsluiten - Enorm netwerk om zich heen van samenwerkende (voormalige ) tussenpersonen, die op basis van termijnbetaling hun klantenkring (deels) hebben verkocht aan Cinjee Advies ASR, waar het probleem begon: Eind 2008 en 2009 deed Cinjee Advies op bijzonder grote schaal zaken met ASR op volmachtgebied. ASR Volmachtafdeling was op dat moment onze grootste zakenpartner. Volmacht in onze sector houdt kortgezegd in, dat een tussenpersoon premies incasseert, schades taxeert en uitkeert en per kwartaal achteraf verrekent. De schadepercentages (schadebedrag / premiebedrag) zijn de verantwoordelijkheid en het financiële risico van de verzekeraar. ASR Volmacht heeft begin 2009 met Cinjee Advies, als één van de grootste onafhankelijke intermediairs van Nederland, een deal gesloten tot verkoop van 5 sterren ASR-producten, waarbij Cinjee Advies al haar bestaande relaties (4% van de markt) en nieuwe klanten een premiestelling 10% goedkoper dan alle producten van concurrentverzekeraars mocht aanbieden. Cinjee Advies, zijnde een groot commercieel apparaat, ging en masse aan de slag met deze geweldige tool en sloot in 1 jaar tijd nieuwe polissen af, vertegenwoordigend een premiebedrag van ca. 4 miljoen.

3 3 van 6 De start van de volmacht en de opleiding van personeel alsmede wervingskosten, bedroegen ca. 1,5 miljoen, alles gericht op jarenlange samenwerking in en uitbouw van de volmacht. De kredietcrisis en het feit dat ASR in handen van de staat is komen te vallen, is o.i. aanleiding geweest voor het verbreken van de volmachtrelatie alsmede de daarmee in verband staande commerciële acties. Na een langdurig aanhoudende conflictsituatie over de bovengenoemde contractbreuk is door beide partijen uiteindelijk in maart van dit jaar de zaak geschikt. Vervelend is echter dat gedurende de conflictsituatie er veelvuldig publiciteit rondom Cinjee Advies is gerezen met negatieve uitwaaiereffecten: Een journalist van het Assurantiemagazine stortte zich op de affaire en vond het heerlijk om ongenuanceerd en vaak volledig eenzijdig het debacle van voorheen goudhaantje Cinjee Advies breed uit te meten. - Deze AM-journalist gebruikte vaak informatie waarover hij normaal gesproken niet over had kunnen beschikken (hoe kan dat?) en hij publiceerde vaak negatief eenzijdig en tevens vaak onjuist. - Volgende week gaat een brief naar de Raad van de Journalistiek wegens smaad en laster van de zijde van betreffende journalist - Door melding ASR en media komt AFM ca. oktober 2010 voor de eerste keer op bezoek. Het onderzoek wordt december 2010 afgesloten. Men heeft geen ongerechtigheden gevonden. Dat klopt ook, want wij hebben alles 100% eerlijk en vaktechnisch verantwoord gedaan. Een boete is ons dan ook niet opgelegd en het dossier was in beginsel gesloten. Dat bleek uit de gesprekken die de directie gevoerd heeft met de AFM. - Begin 2011 weet de stalkende journalist weer wat onzin omtrent ons te publiceren, waarin AFM aanleiding ziet om weer op de stoep te staan. Gedrag en houding AFM: Onze indruk van de AFM was altijd al bar slecht (afsnauwen aan de telefoon, hufterig gedrag, vergunningdossiers maandenlang niet verwerken, zelfs niet na vele aanmaningen) maar dit bezoek sloeg alles. Het tweede onaangekondigde bezoek van de AFM, nadat de vorige keer het dossier gesloten was, is in 1 woord AFSCHUWELIJK te noemen!!!!

4 4 van 6 De AFM-mensen gedroegen zich als de staatspolitie, ondervroegen mijn personeel op uiterst intimiderende wijze, namen alle originelen stukken incl. boekhoudingen van externe bedrijven die in ons bestand zitten, mee. Wij zijn werkelijk verbijsterd na het AFM-bezoek: hoe bestaat het in Nederland dat ondernemers, die 100% eerlijk werken, volledig kwalificeren en knokken voor hun klanten, door een stel machtswellustelingen op een dergelijke manier worden aangepakt. Schandalig, zeker gezien de daarna eindeloos voortgaande stroom van informatieverzoeken, die de directieleden al wekenlang volledig van haar werk houden en ons op enorm hoge adviseurskosten jagen. De AFM veroorzaakt dat (wegens haar intimidatie) mijn personeel niet goed meer functioneert met als direct gevolg dat de klant eronder lijdt. Keihardwerkende, eerlijke ondernemers, die risico s lopen, worden geterroriseerd door een stel incapabele, argwanende AFM-mensen, die door de ondernemer zelf via de belasting betaald worden: SCHANDALIG! Dit zeggen wij niet alleen, dit is de ervaring van de gehele branche. De AFM is een instantie die zichzelf overeind houdt door zichzelf van enorme klussen te voorzien, die haar jarenlang aan de gang houden: geldverspillingen ontzettend? onrechtvaardig richting de ondernemer. Na maandenlang spitten heeft de AFM nog steeds niets gevonden, er volgt een gesprek op het AFM-kantoor, waarbij AFM-medewerkers schreeuwend intimideren, en alle grenzen van fatsoen werden overschreden. Bizar is, dat je op niets te pakken bent en er toch zo wordt gedaan. Dan weet de AFM ons toch weer te treffen. In de eindeloze stroom aan informatieverzoeken blijkt 1 discutabele bijlage te ontbreken, terwijl de publicatie suggereert dat wij niet aan onze vakbekwaamheid voldoen en onze integriteit in het geding wordt gesteld. Waarvoor we hebben gewaarschuwd om niet te doen, gebeurt: AFM publiceert een dwangsom van 1000 per dag wegens te laat inleveren van een stuk, waarover interpretatieverschil bestond. Het wordt alsnog aangeleverd, maar het kwaad is al geschied. De ons achtervolgende AM-journalist heeft binnen een uur een artikel hieromtrent op het web, vol met spel- en interpretatiefouten gepubliceerd. In een eerder gesprek hadden wij zeer dringend bij de AFM verzocht om zorgvuldig met zaken om te gaan, zeker gezien de betreffende journalist. De realiteit begint duidelijk te worden:

5 5 van 6 De AFM beschadigt enorm, willens en wetens ons bedrijf. Ze terroriseert de directie en personeelsleden en heeft de mogelijkheid je in de media neer te laten halen, zonder dat je er iets tegen kunt doen. Verder legt ze uitgebreide informatieverzoeken neer met onhaalbare deadlines, waarna ze bij niet tijdig inleveren opnieuw met dwangsommen kan komen. Je staat machteloos, waarbij elke vorm van redelijkheid en billijkheid ontbreekt. Financieel kun je het niet veroorloven om constant peperdure advocaten in te zetten om deze pijlen af te weren. Je bent in oorlog met een door jouzelf betaalde staatsvijand, die over alle macht en alle middelen beschikt. De publicatie veroorzaakt een nieuw probleem: de Rabobank besluit vanuit bijzonder beheer eenzijdig ( na 10 jaar lange perfecte betalingen van rente en aflossing), haar kredietfaciliteit op te eisen binnen 3 maanden. Aangezien wij allemaal hoofdelijk hebben getekend en er privé en zakelijk (alles is verpand aan derden) er niets te halen valt, is deze ingreep onzinnig. Het bankwezen dat de Nederlandse ondernemer al gedurende 2 jaar volledig laat stikken trekt eenzijdig de stekker eruit! Om de ellende compleet te maken, gaat de DNB zich ook met ons dossier bemoeien, ingefluisterd door de AFM. Het in het verleden gesloten DNB-dossier gaat weer open. In een gesprek valt dit nader toe te lichten. We zitten in de situatie dat alle partijen zich voor 100% gaan indekken jegens ons. Aan ons de taak om uit deze slangenkuil te komen, in het belang van ons bedrijf, onze 275 trouwe medewerkers en de honderden gelieerde (oud)ondernemers. De herstructurering van ons bedrijf, sanering schulden e.d is in volle gang, onder begeleiding van enkel peperdure, zeer ervaren juridische specialisten Toen één van deze juristen verzuchtte (na weer een AFM-brief) dat we bij de AFM te maken hebben met een stel sadisten, was dat het signaal voor ons om deze brief aan u te richten. Doel van deze brief: Grijpt u alstublieft in! Wij hebben alles eerlijk gedaan, hebben moreel gezien het nodig gevonden alle schulden hoofdelijk, privé aan te gaan. We worden belaagd door peperdure juristen, eerst van ASR (daarmee begon de ellende) daarna van AFM, DNB en Rabo, die alleen maar bezig zijn zichzelf 100% in te dekken.

6 6 van 6 Er is sprake van minimaal 275 medewerkers, en 250 (voormalige) tussenpersonen, die schreeuwen om recht en het recht struikelt op de straten. KGB-achtige instanties als de AFM en de DNB maken het onmogelijk om als veelbelovend, winstgevend groeibedrijf met de klant bezig te zijn en bedreigen je continuïteit. De torenhoge noodzakelijke advieskosten eisen hun tol: salarissen en loonbelasting kunnen momenteel niet op tijd worden betaald, wat een extra probleem oplevert, nu weer met de fiscus en het personeel. Dringend verzoek: Nodig ons uit voor een gesprek, grijp a.u.b. in bij de AFM en de DNB. Dit kan echt niet langer. Wij zullen nu niet meer opgeven en desnoods op Europees niveau verder gaan. Om de geleden schade op te vangen en het bedrijf verder te laten groeien, is minimaal 7 miljoen nodig. De financieel directeur geeft graag uitleg bij de opbouw van dit bedrag. Wij zijn voorts van mening, dat u als overheid verantwoordelijk bent voor de onder u ressorterende bedrijfseenheden. Vanuit deze verantwoordelijkheid zouden we graag zien dat u borg staat voor een lening bij een bank. In afwachting van uw spoedige antwoord, hoogachtend, De directie van Cinjee Advies M. Cinjee jr., algemeen directeur C.c. Partijbureau s van CDA, SGP, PVV en VVD

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion Het Verzekeringsblad 97e jaargang 24 mei 2007 nr. 11 Vijf jaar Obvion Dexia-vonnis doorkruist Duisenberg-regeling Themakatern ICT & Internet Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Eigenlijk zijn we altijd

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

Datum: 20 juli 2006 Inzake: klacht De Witte/Koeleman/Roth

Datum: 20 juli 2006 Inzake: klacht De Witte/Koeleman/Roth Aan de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Utrecht de weledelgestrenge heer mr. H. Dulack Hieronymusplantsoen 12 3512 KV UTRECHT Correspondentieadres: LetselCash.nl B.V. Niasstraat 1

Nadere informatie

Bloemlezing reacties op. www.verteljebankdewaarheid.nl

Bloemlezing reacties op. www.verteljebankdewaarheid.nl Bloemlezing reacties op www.verteljebankdewaarheid.nl 1 Op de volgende pagina s zijn de reacties vermeld, die mensen op de site www.verteljebankdewaarheid.nl hebben geplaatst. De werkwijze was als volgt.

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl.

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den H aag P ostbus 20201 2500 EE D en

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Meer dan alleen cijfers

Meer dan alleen cijfers Meer dan alleen cijfers Oneerlijke concurrentie van oud werknemers De moderne boekhouder: geen last maar een lust Fraude met nota s incassobureau Maart 2015 - jaargang 2 - nummer 1 CijferMeester - maart

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 1 NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland 2 AGENDA 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft Geschoonde versie boetebesluit [ ] [.] Quotiënt Groep B.V. [..] [..] Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34 Kopie aan Telefoon E-mail Betreft Kienhuis Hoving N.V. t.a.v. mr. A. M. Gunckel

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren

Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Inbreng consultatie Toekomstgericht Bankieren Het probleem zit niet per se in het gedrag van bankiers maar in het hele kapitalistische systeem. Zolang we dit systeem houden, blijven de problemen bestaan.

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Ooms Financieel Adviseurs B.V.

Ooms Financieel Adviseurs B.V. Ooms Financieel Adviseurs B.V. - DIENSTENWIJZER VERSIE 17 JUNI 2014 - Onze kantoren zijn op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.30 uur. Adviesgesprekken kunnen op afspraak in de avonduren en op zaterdag

Nadere informatie

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

Samen met Academica. Financiële problemen neemt Academica voor u uit handen

Samen met Academica. Financiële problemen neemt Academica voor u uit handen Samen met Academica Financiële problemen neemt Academica voor u uit handen Academica is een adviescentrum dat informatie geeft en oplossingen biedt voor financiële vraagstukken. Vraagstukken die betrekking

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Reesultaat. De fiscale toekomst van de zeer zuinige auto! Kantoornieuws. Van Beek Kaas

Reesultaat. De fiscale toekomst van de zeer zuinige auto! Kantoornieuws. Van Beek Kaas Reesultaat is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reesultaat. Interview. In ons beroep is het vastleggen van de verrichte werkzaamheden steeds belangrij

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2015 4 Vijf redenen om nog in 2015 een elektrische of hybride auto te kopen 5 Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact 6

Nadere informatie

FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW

FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW Z O R G S E C T O R ONDERZOEK: SOCIAL MEDIA RISK MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR Twitter momenteel grootste gevaar 10 VRAGEN AAN Medisch directeur Thybout Moojen SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten

nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten FISCAAL Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Ronald van der Mark Thomas Wesselink 27 maart 2015 52249 Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer

Nadere informatie