Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING. - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar)"

Transcriptie

1 - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in EUR: gratis (zie 6.1) 1.3 Creditrente (tarieven op jaarbasis, jaarlijks berekend) - Girorekening: 0,00% - GiroPlus Rekening (zichtrekening met bankkaart): 0,00% - Jovo Girorekening: 0,25% 1.4 Debetrente (tarieven op jaarbasis, per kwartaal berekend) - Girorekening, Giroplus Rekening, Jovo Girorekening: met geoorloofde debetstand: 10,50% met ongeoorloofde debetstand: 11,50% 1.5 Valutadatum - stortingen en afhalingen: dagvalutering - geautomatiseerde betalingen: dagvalutering 1.6 Kaarten VDK-kaart - Bancontact/Mister Cash + Maestro: voor nieuwe aanvragen: gratis tot eind volgend jaar voor bestaande kaarten: 20,00 EUR / jaar Jovo-kaart (12 tot 24 jaar) - Bancontact/Mister Cash + Maestro: gratis Visa-kaart (Visa Classic, vanaf 18 jaar) - voor nieuwe aanvragen: eerste twee jaar gratis - voor bestaande kaarten: eerste kaart: 22,00 EUR / jaar bijkomende kaart: 17,00 EUR / jaar Occasionele kosten - vervangen kaart: 5,00 EUR - aanvraag nieuwe pincode: 2,50 EUR Kosten bij betaling met kaart VDK- en Jovokaart: - Bancontact/Mister Cash (enkel in België): gratis - Maestro: geldautomaten (ATM): - in EUR: gratis - vreemde deviezen en/of buiten Eurozone: * wisselprovisie: 1,40% * betalingscommissie: 0,25% + 2,50 EUR (niet voor SEK) (max. 9,99 EUR) handelszaken (POS): - in EUR: gratis - vreemde deviezen en/of buiten Eurozone: * wisselprovisie: 1,40% * betalingscommissie: 0,25% + 1,00 EUR (niet voor SEK) (max. 5,00 EUR) Visa-kaart: geldautomaten (ATM): - in EUR: betalingscommissie: 1,00% (min. 3,00 EUR) - vreemde deviezen: * wisselprovisie: 1,40% * betalingscommissie: 1,00% + 3,00 EUR manual cash in een bank: - in EUR: betalingscommissie: 1,00% + 6,00 EUR - vreemde deviezen: * wisselprovisie: 1,40% * betalingscommissie: 1,00% + 6,00 EUR handelszaken (POS): - in EUR: gratis - vreemde deviezen: wisselprovisie: 1,40% Kosten bij betaling met Bancontact App: gratis (*) (*) Voor het gebruik van de toepassing is een BC/MC kaart vereist. De cliënt draagt zelf de kosten in verband met de aankoop, installatie en de werking van zijn mobiel toestel en de Bancontact-app. De kosten die door de netwerkaanbieder worden aangerekend voor de toegang tot internet via het mobiel toestel voor het gebruik van de Bancontact-app zijn eveneens ten laste van de cliënt. 1.7 Cheques - Belgische cheque: uitgifte: gratis inning: gratis * tweede aanbieding geweigerde cheque: 15,00 EUR - Circulaire cheque: uitgifte: * per cheque verstuurd aan begunstigde: 1,60 EUR * per cheque afgegeven aan opdrachtgever: 1,00 EUR inning: gratis - Buitenlandse cheque: zie Ingifte van pasmunt - minder dan 100 muntstukken: gratis - per volledige schijf van 100 muntstukken: 0,30 EUR 1.9 Gebruik van een nachtkluis: gratis 1.10 Basisbankdienst: gratis 1.11 Transactierekening: 3,00 EUR/afhaling - creditrente: geen - debetrente: geen - portokosten: geen

2 - 2 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar) II. SPAARREKENINGEN 2.1 Beheerskosten: geen kosten 2.2 Creditrente (tarieven op jaarbasis, jaarlijks berekend) SpaarPlus Rekening - basisintrest: 0,10% - getrouwheidspremie: 0,10% Jovo Spaarrekening - basisintrest: 0,20% - getrouwheidspremie: 0,50% Rentespaarrekening - basisintrest: 0,10% - getrouwheidspremie: 0,20% Voorwaarde: minimum saldo EUR Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, wordt de vergoeding van de SpaarPlus Rekening toegepast E-Spaarrekening - Indien saldo EUR: basisintrest: 0,20% getrouwheidspremie: 0,50% - Indien saldo > EUR: basisintrest: 0,10% getrouwheidspremie: 0,50% 2.3 Modaliteiten basisintrest - Basisintrest wordt berekend op het saldo, rekening houdend met het aantal uitgestane kalenderdagen. - De deposito s brengen basisintrest op vanaf de kalenderdag volgend op de dag van de storting en brengen geen basisintrest meer op vanaf de dag van de afhaling - De basisintrest wordt na het verstrijken van elk kalenderjaar met valutadatum 1 januari op de spaarrekening bijgeboekt. - Het tarief van de basisintrest is niet gegarandeerd. Elke tariefwijziging is onmiddellijk van toepassing op alle uitstaande kapitalen. 2.4 Modaliteiten getrouwheidspremie - Getrouwheidspremie wordt toegekend op alle bedragen die gedurende een getrouwheidsperiode van twaalf opeenvolgende maanden op dezelfde spaarrekening behouden blijven. - De getrouwheidspremie begint te lopen vanaf de kalenderdag die volgt op de dag van de storting. Afhalingen worden aangerekend op de bedragen waarvoor de premieverwerving het minst ver gevorderd is. - De getrouwheidspremie is verworven twaalf maanden nadat de getrouwheidsperiode begint te lopen. Driemaandelijks worden de verworven getrouwheidspremies in rekening gebracht. De getrouwheidspremies verworven tijdens het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal worden respectievelijk met valutadatum 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari volgend op dat kwartaal op de rekening bijgeboekt. De bijgeboekte intresten komen zelf ook in aanmerking voor getrouwheidspremie voor zover ze twaalf maanden op de rekening behouden blijven. - Het premietarief dat van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een nieuwe getrouwheidsperiode blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode en is gedurende deze periode gegarandeerd. Een beschrijving van de modaliteiten voor de intrestberekening van de gereglementeerde spaardeposito s van VDK Spaarbank is opgenomen in het document Essentiële spaardersinformatie, beschikbaar in elke VDK-vestiging en consulteerbaar op de website. III. BRIEFWISSELING - Rekeninguittreksels giro-, spaar-, effecten- en Comfortrekeningen: Ongeacht de frequentie: dagelijks, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks via Print omatic: onbeperkt gratis (*) via onbeperkt gratis (*) (**) wekelijks ter beschikking in VDK-vestiging: * vestiging met Print omatic-toestel: 2,50 EUR/kwartaal * vestiging zonder Print omatic-toestel: gratis verzending per post: portokosten (***) (*) De rekeninguittreksels zijn drie maanden lang ter beschikking; na deze periode worden ze automatisch per post opgestuurd met aanrekening van de portokosten of bezorgd via indien de cliënt beschikt over een abonnement. (**) Voor het gebruik van is een BC/MC kaart vereist. (***) Portokosten worden na elk kwartaal aangerekend. kortetermijn- en termijnrekeningen: gratis - Administratieve kost om postbedeling van rekeninguittreksels en saldobevestigingen te beletten: 25,00 EUR - Jaarlijks overzicht effectenrekening in kantoor (jaarlijks): 25,00 EUR via gratis (*) per post: gratis (*) Voor het gebruik van is een BC/MC kaart vereist. IV. TERMIJNREKENING 4.1 Kortetermijnrekening - creditrentevoet: aan marktvoorwaarden volgens looptijd en bedrag - minimumbedrag: EUR - looptijd: minder dan 1 jaar 4.2 Comfortrekening - creditrentevoet: volgens looptijd en gekozen type - minimumbedrag: EUR - looptijd: minimum 1 jaar - maximum 20 jaar

3 - 3 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar) 4.3 Termijnrekeningen - nominale bruto-intrest: termijnrekening 1 jaar: 0,30% termijnrekening 2 jaar: 0,45% termijnrekening 3 jaar: 0,60% termijnrekening 4 jaar: 0,70% termijnrekening 5 jaar: 0,80% termijnrekening 6 jaar: 0,90% - minimumbedrag: 200 EUR - tussentijdse intrest: op jaarlijkse vervaldag 4.4 Spaarbons - nominale bruto-intrest: spaarbon 1 jaar: 0,30% spaarbon 2 jaar: 0,45% spaarbon 3 jaar: 0,60% spaarbon 4 jaar: 0,70% spaarbon 5 jaar: 0,80% spaarbon 6 jaar: 0,90% spaarbon 7 jaar: - eerste drie jaar: 1,00% - volgende twee jaar: 1,10% - laatste twee jaar: 1,20% beleggingsbon 3 jaar: 0,60% (kapitalisatievoeten: 1 jaar 0,45%; 2 jaar 0,30%) beleggingsbon 5 jaar: 0,80% (kapitalisatievoeten: 1 jaar 0,70%; 2 jaar 0,60%; 3 jaar 0,45%; 4 jaar 0,30%) - minimumbedrag: 200 EUR V. BUITENLANDSE BANKBILJETTEN Voor niet-courante bankbiljetten wordt zowel bij aan- als verkoop een behandelingskost aangerekend van 1% op het bedrag in tegenwaarde euro (met een minimum van 5 EUR). Voor gedetailleerde info kunt u terecht in de VDK-vestigingen. VI. INTERNATIONALE BETALINGEN 6.1 Overschrijvingen De vermelde tarieven zijn standaardtarieven die veronderstellen dat uw betaalopdracht automatisch verwerkbaar is. Als uw betaalopdracht ingevolge onjuiste of onvolledige gegevens niet volgens de normale procedure verwerkbaar is, worden extra interventiekosten aangerekend. De bank van de begunstigde kan kosten aanrekenen als ze moet tussenkomen om de instructies m.b.t. de begunstigde te verbeteren (verkeerde rekening, verschillende naam enz.), vraag om informatie in het kader van de witwaswetgeving. Die kosten zijn niet op voorhand bekend en worden doorgerekend aan de opdrachtgever. De bedragen slaan enkel op de kosten aangerekend door de binnenlandse correspondent (= binnenlandse kost). De buitenlandse bank kan ook nog eigen kosten aanrekenen, naar keuze ten laste van de begunstigde of de opdrachtgever (= buitenlandse kost). De aangerekende wisselkoers is gebaseerd op de tarieven van de internationale wisselmarkten. Kostencodes: SHA (shared): gedeelde kosten, opdrachtgever en begunstigde betalen de kosten aangerekend door hun eigen bank OUR (our): alle kosten ten laste van de opdrachtgever, geen kosten voor de begunstigde BEN (beneficiary): alle kosten ten laste van de begunstigde Geografische zones: EER-zone: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inbegrepen Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion), Giekenland, Hongarije, Ierland, Ijsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inbegrepen Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inbegrepen de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla), Tjechische republiek, Verenigd Koninkrijk (inbegrepen Gibraltar en Noord-Ierland), Zweden. SEPA-zone: EER-zone + Mayotte, Monaco, Saint Pierre en Miquelon, Zwitserland Europese overschrijving (SEPA-overschrijving) - Voorwaarden: in EUR begunstigde in de SEPA-zone gebruik van correcte IBAN en BIC van de begunstigde kostencode SHA - Kosten: gratis Europees gereglementeerde overschrijving - Voorwaarden conform de Europese verordening 260/2012: in EUR of SEK naar Zweden of in RON naar Roemenië begunstigde in de EER-zone gebruik van correcte IBAN en BIC van de begunstigde naam van de begunstigde is verplicht kostencode SHA - Kosten: gratis Internationale overschrijving - Voorwaarden: begunstigde buiten de SEPA-zone - Kosten: SHA: 0,121% op het bedrag OUR: 0,121% op het bedrag + buitenlandse kost afhankelijk van de correspondent BEN: geen kosten Overschrijvingen ontvangen uit het buitenland - Europese overschrijving: gratis - Europees gereglementeerde overschrijving: gratis - Internationale overschrijving: 0,121% op het bedrag van de verrichting (min. 7,26 EUR, max. 121,00 EUR) Termijnen - betalingen naar het buitenland: max. 4 bankwerkdagen vanaf de uitvoeringsdatum - betalingen vanuit het buitenland: max. 1 bankwerkdag na ontvangst van de fondsen

4 - 4 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar) Waardedatum - betalingen naar het buitenland: dag van de uitvoering - betalingen vanuit het buitenland: dag van beschikbaarheid van de fondsen 6.2 Cheques - uitgifte: 0,121% op het bedrag + toeslag transferkosten 6,05 EUR + toeslag portokosten 4,84 EUR - inning: incassoprovisie: min. 18,15 EUR (tot tegenwaarde EUR) max. 131,89 EUR (vanaf tegenwaarde EUR) buitenlandse pensioencheque: gratis buitenlandse cheque geweigerd: min. 18,15 EUR - dossierkosten: kosten van de correspondent (OUR) aan kostprijs 6.3 Betalingen met kaart: zie Maestro en Visa-kaart VII. CONSUMENTENKREDIET Een informatiefiche betreffende Europese standaardinformatie inzake consumentenkredieten is gratis beschikbaar na een kredietaanvraag. VIII. HYPOTHECAIR KREDIET Een prospectus over het hypothecair krediet is beschikbaar in de VDK-vestigingen. IX. SAFES - huurprijs: type 1 (afm. 110 x 300 x 525 mm): 30,00 EUR / jaar type 2 (afm. 165 x 300 x 525 mm): 40,00 EUR / jaar type 3 (afm. 220 x 300 x 525 mm): 50,00 EUR / jaar type 4 (afm. 330 x 300 x 525 mm): 60,00 EUR / jaar type 5 (afm. 550 x 600 x 525 mm): 90,00 EUR / jaar type 6 (afm. 550 x 300 x 525 mm): 75,00 EUR / jaar - openboren safe: 250,00 EUR - opzoeken code: 125,00 EUR X. VERRICHTINGEN OP AFSTAND - Self'oMatic (zelfbankieren): gratis - VDK-Foon (telefoonbankieren): gratis (*) - (internetbankieren): gratis (*) (**) eerste VDK-kaartlezer: gratis bijkomende VDK-kaartlezer: 15,00 EUR - (bankieren met tablet/smartphone): gratis (*) (**) (*) Enkel de telefoonverbinding is ten laste van de cliënt. (**) Voor het gebruik is een BC/MC kaart vereist. XI. EFFECTENREKENING 11.1 Makelaarslonen Beursorders Euronext Brussel, Amsterdam, Parijs - aandelen, warrants, vastgoedcertificaten,trackers, beleggingsfondsen, certificaten van buitenl. aandelen: 0,80% 9,92 EUR 4,96 EUR 0,03% - obligaties (Staatsbons, olo's, bedrijfsobligaties): _ 0,50% 9,92 EUR 4,96 EUR 0,03% - VVPR-strips: 2,50% toekennings- en inschrijvingsrechten: 2,50% Openbare veiling - aandelen: 0,80% 9,92 EUR _ 4,96 EUR 0,30% - obligaties, kasbons: 0,50% 9,92 EUR _ 4,96 EUR 0,80% Buitenlandse beursorders: 0,60%(**) _ 30,99 EUR 4,96 EUR - (*) als % van de tegenwaarde (**) vermeerderd met de ons aangerekende buitenlandse kost Bijkomende kosten - beurstaks: aandelen, rechten: max. 0,27%/800 EUR obligaties: max. 0,09%/650 EUR OLO's: vrijgesteld - wettelijke buitenlandse belastingen: Frankrijk: 0,02% bij aankoop bepaalde aandelen Griekenland: 0,15% bij verkoop Verenigd Koninkrijk: 0,50% bij aankoop Ierland: 1,00% bij aankoop 11.2 Transfereren van effecten - inkomende transfer: alle door VDK aanvaarde effecten: gratis - uitgaande transfer: naar een effectenrekening bij VDK: gratis naar een andere financiële instelling: 50,00 EUR per waardecode (isin-code )(*) (*) eventuele correspondentkosten ten laste van cliënt 11.3 Vermindering/recuperatie bronheffing (bij uitbetaling dividenden en intresten): 50,00 EUR 11.4 Specifieke dienstverlening - terugbetaling effecten: gratis (*) - couponbetalingen van effecten: gratis (*) - omruilingen: gratis (*) - corporate actions: gratis (*) - op naam stellen van effecten: 50,00 EUR per ISIN-code - overdracht van effecten op naam: _ 50,00 EUR per ISIN-code

5 - 5 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar) - aanmaken attest voor deelname aan algemene vergadering: 15,00 EUR per attest per ISIN-code (*) Kosten aan VDK aangerekend door haar correspondenten, worden doorgerekend aan de cliënt. XII. PENSIOENSPAARREKENING - kosten bij overdracht pensioenspaarrekening naar andere financiële instelling: 50,00 EUR - briefwisseling: gratis XIII. KOSTENAANREKENING VOOR SPECIFIEKE DIENSTVERLENING 13.1 Attesten, duplicaten,... Voor de aflevering van attesten en duplicaten gelden volgende tarieven: - duplicaat van een dagafschrift (per aanvraag met max. 5 dagafschriften per aanvraag): 15,00 EUR - duplicaten CODA-bestanden: bewegingen laatste twee maanden: gratis bewegingen tot max. twee jaar terug (per rekening): 15,00 EUR - historiek van een rekening (per rekening per kalenderjaar waarvoor de historiek gevraagd): 15,00 EUR - fiscaal attest (niet voor woonkredieten waarvan de kredietakte verleden is vanaf 01/01/1995): 15,00 EUR - duplicaat fiscaal attest: 15,00 EUR - vervolledigen gedrukte verklaringen: 15,00 EUR - alle andere attesten: 15,00 EUR - aangetekende zendingen: 15,00 EUR - verklaring derde-beslagene: 45,00 EUR 13.2 Inlichtingen - inlichtingen aan OCMW, bewindvoerders, notarissen, advocaten (per rekening per jaar waarvoor gegevens gevraagd worden): 15,00 EUR - inlichtingen aan revisoren: 50,00 EUR - waardering in het kader van nalatenschappen, schenkingen e.a.: effecten/waardecode: 30,00 EUR per waardecode 13.3 Slapende rekeningen - opzoekingen in het kader van slapende rekeningen (per titularis): 10% van het totale saldo (max. 200 EUR) 13.4 Vervroegde terugbetaling spaarbons, termijnrekeningen, comfortrekening Per vervroegd terugbetaalde rekening wordt een dossierkost aangerekend van 0,75% op de netto terugbetalingswaarde met een minimum van15,00 EUR en een maximum van 125,00 EUR Huurwaarborgen - jaarlijkse commissie huurwaarborg via een bankwaarborg: 15,00 EUR (excl. index) 13.6 Niet correct geïdentificeerde titularissen - per rekening: 2,50 EUR per kwartaal 13.7 Opzoekingen - vragen naar eindbestemming overschrijving: aanrekening kosten van correspondent min. 15,00 EUR per verrichting - vragen i.v.m. verificatie kaarttransactie: 15,00 EUR 13.8 FATCA - dienstverlening m.b.t. US-persons: 150,00 EUR per jaar Bijkomende en/of gepersonaliseerde inlichtingen, onder meer inzake kredieten, kunnen in de VDK-vestigingen of aan de loketten worden bekomen. VDK heeft het recht haar tarieven te wijzigen. De wijzigingen worden opgenomen in een aangepaste tarieflijst. Om te weten of u over de meest recente tarieflijst beschikt (cfr. datum), kunt u contact opnemen met uw VDK-vestiging. Alle tarieven zijn inclusief BTW (indien toepasselijk).

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING - 1 - Tarief in voege op 2 januari 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 118 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 skosten

Nadere informatie

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) I. ZICHTREKENING In voege op 27/05/2015 opening afsluiting aanrekening ifv de gekozen formule 1 2. Verrichtingen

Nadere informatie

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen Geactualiseerd op 17 augustus 2015 Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I van het Wetboek van economisch recht van 23

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 03-08-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015 Beobank NV/SA Maatschappelijke zetel: Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel Tel. 02/626.51.11 BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel IBAN: BE77 9545 4622 6142 BIC: CTBKBEBX FSMA 19688 A TARIEVEN Geldig vanaf

Nadere informatie

Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik

Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702,

Nadere informatie

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN)

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) Indien van toepassing is in onze tarieven 21% BTW begrepen. Bijkomende

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van kracht op augustus 5 In deze folder vindt u een overzicht van de tarieven die betrekking hebben tot: Zichtrekening

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) (*5) Ongelimiteerd aantal papieren of

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent Onze kosten in één oogopslag Wilt u voordelig bankieren? Dan bent u bij ING Luxembourg aan

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Inhoud Rekeningen 4 Standaardelementen 4 Debet- en creditrente voor een zichtrekening zonder

Nadere informatie

Informatie over kosten en voorwaarden

Informatie over kosten en voorwaarden Informatie over kosten en voorwaarden In deze folder vindt u de tarieven voor de producten en diensten aangeboden door Bank J.Van Breda & C. Transparant. Alle tarieven zijn inclusief BTW. Waar BTW van

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC

Nadere informatie

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT START2BANK ZICHTREKENING Bijlage 2 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de opening en het gebruik

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT ZICHTREKENINGEN Bijlage 1 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft het gebruik door een klant van

Nadere informatie

Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing op 23-03-2015

Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing op 23-03-2015 Tarief van de voornaamste beleggingsverrichtingen van toepassing op 23-03-2015 I. BEVEKS Een uitgebreide selectie van Beveks zijn ook verhandelbaar via Belfius Direct Net en Belfius Direct Net Business.

Nadere informatie

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen. Internationale betalingen 2 2. Wisseltermijnverrichtingen 6 3. Tarieven voor uitgaande buitenlandse betalingen

Nadere informatie

Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015

Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015 Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen 01.01.2015 1 Inhoud Orders in fondsen van BNP Paribas Investment Partners 3 Beursorders 6 Kasbons & Certificaten 8 Uitbetaling van coupons en kapitaal

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003

ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 ombudsman Ombudsdienst voor de financiële sector jaarverslag 2003 3 4 8 8 9 10 Woord vooraf 2003 FIN-NET Het Ombudscollege Basisbankdienst Gedragscode 12 14 16 18 19 20 20 21 21 22 23 27 29 29 30 32 Zichtrekeningen

Nadere informatie

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA?

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? professionelen Naar één markt voor betalingen Inhoud Intro 3 De Europese Richtlijn 5 Europese normen voor het betalingsverkeer 8 SEPA en PSD: de gevolgen

Nadere informatie