HDN Sleutel tot efficiëntie in het hypotheekproces. Persmap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HDN Sleutel tot efficiëntie in het hypotheekproces. Persmap"

Transcriptie

1 HDN Sleutel tot efficiëntie in het hypotheekproces Persmap

2 Inhoud Persmap Wie is HDN 3 Wat is HDN 4 Diensten HDN 5 o Aanvraagbericht 5 o NHG bericht 6 o Portefeuillebericht 7 o Taxatieaanvraag en rapport 8 o Statusberichten 9 o Offerte bericht 10 o Levenbericht 11 o Documentbericht 12 o Krediet aanvraag bericht 13 HDN Index 14 Voordelen HDN 15 Organisatie HDN 16 Pers en communicatie 18 Persberichten 19 Vergaderschema 2010 / Projectplanning 2010 / Nieuwsbrief 22 Online media 23 2

3 Wie is HDN De coöperatieve vereniging HDN (Hypotheken Data Netwerk) is een initiatief van diverse hypotheek- en verzekeringsmaatschappijen met als doel te komen tot elektronische berichtenuitwisseling in de hypotheek adviesketen volgens uniforme standaarden. Inmiddels zijn alle grote hypotheekverstrekkers op HDN aangesloten. Wie maken gebruik van HDN Circa 35 hypotheek- en verzekeringsmaatschappijen Circa 20 landelijk werkende distributiepartijen Circa intermediairs Alle belangrijke adviespakketten De voordelen voor het intermediair Procesverbetering in de keten Kostenbesparing door foutloze offerteaanvragen Voorkeursbehandeling bij diverse maatschappijen voor het verwerken van HDNaanvragen Professionele ondersteuning Welke processen ondersteunt HDN Aanvragen van hypotheken, ORV s, Kredieten Status informatie over de aanvraag Actieve stukkenlijsten met statussen over dossiervorming Dossierstukken Rekening courant informatie 3

4 Wat is HDN HDN functioneert als een elektronische snelweg tussen intermediair, geldverstrekker, verzekeraar en taxatiebureau. HDN is een platform voor het aanvragen en ontvangen van hypotheekoffertes, levenpolissen en taxatierapporten, het ontvangen van statusupdates, versturen van dossierstukken en ontvangen van portefeuille overzichten. HDN zorgt ervoor dat het proces, van aanvraag tot beheer, gefaciliteerd wordt. Hierdoor wordt een efficiëntieslag behaald in de gehele keten. Bij diverse maatschappijen is aanleveren via HDN verplicht of hebben HDN aanragen voorrang bij de verwerking. Efficiënter werkproces met HDN Wanneer het intermediair via HDN een aanvraag stuurt naar een maatschappij, wordt deze altijd gevalideerd. De validatie zorgt ervoor dat de ontvangende partij alle gegevens binnenkrijgt, die zij nodig heeft. Daarmee stelt zij zichzelf in staat om de offerte, polis of het taxatierapport snel en foutloos via HDN te retourneren. In het acceptatieproces zorgt HDN ervoor dat de fax en postzegels overbodig worden. Het intermediair heeft de mogelijkheid om dossierstukken (zoals een paspoort) digitaal aan te leveren. HDN heeft voorrang Diverse bij HDN aangesloten organisaties, zoals hypotheekmaatschappijen, geven voorrang aan aanvragen die via HDN binnenkomen. Deze digitale route werkt aanzienlijk sneller dan een aanvraag per fax of post. Via HDN heeft het intermediair eerder een complete offerte, polis of taxatierapport binnen. De HDN Standaard HDN is de beheerder van de standaard. De standaard is een beschrijving van een berichtdefinitie op basis van XML. Hiermee is het mogelijk om, veilig, genormaliseerd en gevalideerd, digitaal te communiceren over hypotheekaanvragen en offertes. Het doel is volledige ketenintegratie tussen de bij diverse partijen gebruikte systemen. 4

5 Diensten HDN Aanvraagbericht In het hypotheekproces tussen adviseur en geldverstrekker is communicatie een belangrijk item. Om de communicatie op een makkelijke en efficiënte manier te bewerkstellingen heeft HDN doelgerichte berichten ontwikkeld ten behoeve van een efficiënt hypotheekproces voor alle partijen in de hypotheekmarkt. Het hypotheekproces begint bij de basis: Het advies. Geldverstrekkers ontvangen van intermediaire organisaties hypotheek aanvraagberichten (AX) vanuit de verschillende adviesapplicaties. De aanvraag is de basis van het hypotheekdossier en proces, en daarom is het van essentieel belang dat basisgegevens van het dossier in beginsel correct in de administratie van zowel de geldverstrekker als tussenpersoon zijn opgenomen. Dit bespaart in de verdere afwikkeling van het dossier veel tijd! Via de digitale, gestandaardiseerde snelweg van HDN worden de aanvragen gestructureerd in de systemen van de geldverstrekkers ingelezen, waardoor een doorlooptijd voor een offerte verkort wordt. Doelstelling Het hypotheek aanvraagbericht heeft als doel om op een efficiënte en snelle methode van aanvraag tot offerte te komen. Het hypotheek aanvraagbericht draagt bij aan deze doelstelling door dat de verwerking van een hypotheekaanvraag bij de geldverstrekker op een efficiënte, gestructureerde wijze kan plaats vinden. Voordelen Eenmalige invoer bij de bron, eenduidigheid in gegevens bij intermediair en geldverstrekker Aanlevering van minimaal vereiste aanvraaggegevens aan geldverstrekkers, dat via maatschappijspecifieke inrichting van het bericht gerealiseerd wordt Gestructureerd, digitaal en beveiligd aanvraagformulier conform eisen van geldverstrekker Straight Through Processing is realiseerbaar Digitale afwikkeling en archivering Snellere verwerkingstijden bij geldverstrekker Gunstige rentes behoren tot de mogelijkheden Eenduidige, gestandaardiseerde communicatie via een volledig beveiligd netwerk Partijen Het hypotheek aanvraagbericht wordt door alle gecertificeerde HDN leden ondersteund. Dit zijn zowel geldverstrekkers als adviesapplicaties. 5

6 NHG bericht In het hypotheekproces tussen adviseur en geldverstrekker is communicatie een belangrijk item. Om de communicatie op een makkelijke en efficiënte manier te bewerkstellingen heeft HDN doelgerichte berichten ontwikkeld ten behoeve van een efficiënt hypotheekproces voor alle partijen in de hypotheekmarkt. Het hypotheekproces begint bij de basis: Het advies. Tijdens het advies komt de vraag aan de orde of een hypotheek met of zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verstrekt kan worden. De uitkomst op deze vraag is eenvoudig te controleren door een toetsing op de site van NHG of in de adviesapplicaties waarin de regelgeving is opgenomen. Geldverstrekkers dienen na het verstrekken van een hypotheek met NHG dit te melden aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), daar zij garant staan voor de hypothecaire lening. Via de digitale, gestandaardiseerde snelweg van HDN worden de meldingen beveiligd en gestructureerd getransporteerd tussen de systemen van de geldverstrekkers en WEW, waardoor consistentie van gegevens bij de organisaties wordt gerealiseerd. Doelstelling Het NHG meldingsbericht heeft als doel om op een veilige efficiënte, correcte en snelle manier aanmeldingen, mutaties, afmeldingen en schademeldingen vanuit de geldverstrekkers aan de WEW te doen. Voordelen Invoer aan de bron, eenduidigheid in gegevens bij geldverstrekker en WEW Toetsinggegevens conform vereiste inhoud Voldoet aan de eisen van de melding van WEW Dubbele opvoer bij geldverstrekkers niet meer nodig Digitale afwikkeling en archivering Eenduidige, gestandaardiseerde communicatie via een volledig beveiligd netwerk Partijen Nationale Nederlanden, AEGON en Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen 6

7 Portefeuillebericht In het hypotheekproces tussen adviseur en geldverstrekker is communicatie een belangrijk item. Om de communicatie op een makkelijke en efficiënte manier te bewerkstellingen heeft HDN doelgerichte berichten ontwikkeld ten behoeve van een efficiënt hypotheekproces voor alle partijen in de hypotheekmarkt. Na het passeren en in beheer nemen van een hypotheek blijft er communicatie tussen intermediair en geldverstrekker plaats vinden. Provisie-uitkeringen en mutaties op leningen zijn enkele voorbeelden die tijdens het beheer van een hypotheekdossier plaats kunnen vinden. Om de communicatie over dit soort handelingen gestructureerd te laten plaats vinden is het portefeuillebericht (PX) ontwikkeld. Via de digitale, beveiligde en gestandaardiseerde snelweg van HDN kunnen handelingen op een dossier in beheer worden gecommuniceerd tussen de systemen van de geldverstrekkers en intermediairs, waardoor consistentie van gegevens bij de organisaties wordt gerealiseerd. Doelstelling Het Portefeuillebericht heeft als doel om communicatie op een efficiënte, correcte en snelle manier van handelingen in een dossier in beheer automatisch en gestructureerd te laten plaats vinden tussen intermediair en geldverstrekkers. Aan distributiezijde kunnen de beheergegevens van een dossier geautomatiseerd in de adviesapplicatie of het administratiesysteem verwerkt worden. Voordelen Automatische verwerking van de provisieboekingen in de administratiesystemen Consistentie tussen dossiergegevens bij intermediair en geldverstrekker Afwijkende uitkeringen kunnen worden voorzien van een toelichting (bijv. bij vervroegde aflossing) Intermediair wordt voorzien van meest recente dossier- en portefeuillegegevens Eenduidige, gestandaardiseerde communicatie via een volledig beveiligd netwerk Partijen BLG Hypotheken, MNF Bank en De Hypotheker 7

8 Taxatieaanvraag en -rapport In het hypotheekproces tussen adviseur en geldverstrekker is communicatie een belangrijk item. Om de communicatie op een makkelijke en efficiënte manier te bewerkstellingen heeft HDN doelgerichte berichten ontwikkeld ten behoeve van een efficiënt hypotheekproces voor alle partijen in de hypotheekmarkt. In het hypotheekproces is dossiervorming een belangrijk onderdeel. Eén van de belangrijkste peilers waarop hypotheekverstrekking plaats vindt is het onderpand. Het taxatierapport is een essentieel dossierstuk voor een geldverstrekker, waarbij aan betrouwbaarheid en authenticiteit een hoge waarde wordt gehecht. Om deze waarden te waarborgen, de snelheid te bevorderen en het gemak te dienen heeft HDN in dit aanvraagtraject twee berichten ontwikkeld: het Taxatie aanvraagbericht (TX) en het Documentbericht (DX). De taxatieaanvraag kan rechtstreeks vanuit de adviesapplicaties bij het intermediair of de mid-office van de geldverstrekker bij de taxerende organisaties worden ingediend. Het taxatierapport kan vervolgens vanuit de taxateur digitaal worden teruggestuurd en direct gekoppeld worden aan het dossier in het systeem van intermediair of geldverstrekker. Doelstelling Het Taxatie aanvraagbericht en Documentbericht hebben als doel om op een eenvoudige en snelle manier een taxatierapport vanuit de adviesapplicaties aan te vragen en het aangevraagde taxatierapport volledig digitaal vanuit de taxatieorganisaties te ontvangen. Tevens kunnen via een meegeleverde dataset de taxatiegegevens uit het rapport geautomatiseerd in de adviesapplicaties of mid-office van een geldverstrekker worden verwerkt. Voordelen Eenmalige opvoer aanvraaggegevens Digitale ontvangst van het taxatierapport Automatische aanpassing objectgegevens in de advies en mid-office applicatie Digitale afwikkeling en archivering Aanvraag mogelijk vanuit het intermediair als ook vanuit geldverstrekker Eenduidige, gestandaardiseerde communicatie via een volledig beveiligd netwerk Partijen Taxatheek, Intersoftware en Euroface 8

9 Statusberichten In het proces tussen adviseur en geldverstrekker is communicatie een belangrijk item. Om de communicatie op een makkelijke en efficiënte manier te bewerkstellingen heeft HDN doelgerichte berichten ontwikkeld voor een efficiënt hypotheekproces voor alle partijen in de hypotheekmarkt. Niets in het proces, van aanvraag tot het in beheer nemen van een dossier, draagt bij in een vlotte afwikkeling als communicatie. Elke partij is er bij gebaat om op de hoogte te zijn van de status van een dossier, zodat er de juiste acties uitgezet kunnen worden. Op dit moment zijn er verschillende niet eenduidige methodes om de statusinformatie te traceren, namelijk extranetten, telefoon en faxen. Uit het gebruikersonderzoek, die gehouden is onder 2000 intermediairs, is geconcludeerd dat het overgrote deel van de intermediairs deze niet gestructureerde media niet als toegevoegde waarde. Via de digitale, gestandaardiseerde snelweg van HDN wordt statusinformatie gestructureerd en geautomatiseerd vanuit systemen van de geldverstrekkers verzonden en in advies applicatie ingelezen en getoond, waardoor een enorme afname van telefonisch contact ontstaat. Doelstelling Het statusbericht heeft als doel om op een efficiënte en snelle methode op de hoogte te worden gebracht van gedetailleerde statusinformatie. Het statusbericht draagt bij aan deze doelstelling door dat de het statusbericht geldverstrekkerspecifiek inrichtbaar is en de tussen persoon direct en inhoudelijk de statusinformatie van zijn klantdossier kent. Voordelen Maatschappijspecifieke statussen zijn mogelijk Ook bij Levenaanvragen, Taxatieaanvragen en Kredietaanvragen wordt gebruik gemaakt van de statusinformatie Directe terugkoppeling omtrent een aanvraag van een hypotheek, krediet, taxatierapport of (levens) verzekering Minder (telefonische) contactmomenten tussen maatschappij en intermediair over de status van de aanvraag Synchronisatie van de systemen tussen maatschappij en intermediair Eenduidige, gestandaardiseerde communicatie via een volledig beveiligd netwerk Partijen Het hypotheek aanvraagbericht wordt door alle gecertificeerde HDN leden ondersteund. Dit zijn zowel geldverstrekkers als adviesapplicaties. 9

10 Offertebericht In het hypotheekproces tussen adviseur en geldverstrekker is communicatie een belangrijk item. Om de communicatie op een makkelijke en efficiënte manier te bewerkstellingen heeft HDN doelgerichte berichten ontwikkeld voor een efficiënt hypotheekproces voor alle partijen in de hypotheekmarkt. In het hypotheekproces wordt de ontvangen offerte (OX) vergeleken met de verzonden aanvraag. Uit ervaringscijfers blijkt, dat in meer dan 50% gevallen de gegevens van de offerte afwijkend zijn dan in de aanvraag door aanpassing c.q. correctie bij de geldverstrekker. Dit resulteert bij het intermediair voor handmatige vergelijking en correctie van de gegevens in de adviesapplicatie. Via de digitale, gestandaardiseerde snelweg van HDN kan via het offertebericht met dataset de gegevens van aanvragen en offerte gestructureerd en geautomatiseerd vergeleken en desgewenst gemuteerd worden in de adviesapplicatie. Doelstelling Het offertebericht heeft als doel om op een efficiënte, gestructureerde en snelle manier de offerte bij het intermediair te krijgen. Door toevoeging van een dataset, kan de adviesapplicatie op een snelle en eenvoudige manier overzichtelijk de offerte met de aanvraag vergelijken en de automatisch muteren. Dit levert efficiency op bij het intermediair! Voordelen voor de markt Synchronisatie van systemen geldverstrekker en intermediair Tijdsbesparing intermediair, door het geautomatiseerd afhandelen van de vergelijking Minder vragen van intermediairs via telefoon en/of Eenduidige, gestandaardiseerde communicatie via een volledig beveiligd netwerk Partijen Het offertebericht wordt door alle gecertificeerde HDN leden ondersteund. Dit zijn zowel geldverstrekkers als advies applicaties. 10

11 Levenbericht In het proces tussen adviseur en verzekeraar en/of geldverstrekker is communicatie een belangrijk item. Om de communicatie op een makkelijke en efficiënte manier te bewerkstellingen heeft HDN doelgerichte berichten ontwikkeld voor een efficiënt proces voor alle partijen in de hypotheekmarkt. Bij de advisering van een hypotheek wordt in de meeste gevallen een zekerheid geadviseerd. Deze zekerheid, in de vorm van een verzekering of bancair product, worden in het advies opgenomen. Veelal zal een aanvraag hiervoor separaat, via een extranet of aanvraagmodule, worden ingediend bij een maatschappij. In dit traject is invoer van gegevens veelal wederom noodzakelijk, waardoor dit tijdrovend en inefficiënt is. Tevens geldt dit voor losse verzekeringen. Via de digitale, gestandaardiseerde snelweg van HDN kunnen een premieberekening, offerte of contract vanuit de advies applicatie direct en gestructureerd worden aangevraagd, waarbij de geldverstrekkers de aanvraag automatisch in hun systemen kunnen verwerken. Doelstelling Het levenbericht heeft als doel om op een efficiënte en snelle methode een premieberekening, offerte of contract aan te vragen. Het levenbericht draagt bij aan deze doelstelling door dat de verwerking van een levenaanvraag bij de verzekeraar op een efficiënte, gestructureerde wijze kan plaats vinden. Voordelen voor de markt Het bericht voldoet aan eisen van het aanvraagformulier levensverzekering van het Verbond van Verzekeraars Aanlevering van minimaal vereiste aanvraaggegevens aan verzekeraars, dat via maatschappijspecifieke inrichting van het HDN schema gerealiseerd wordt Onderscheid in wat aangevraagd wordt mogelijk: Premieberekening, Offerte of Contract Tijdsbesparing intermediair, door het geautomatiseerd afhandelen van de vergelijking Eenmalige invoer bij de bron, eenduidigheid in gegevens bij intermediair en verzekeraar Straight Through Processing is realiseerbaar Digitale afwikkeling en archivering Snellere verwerkingstijden bij verzekeraars Eenduidige, gestandaardiseerde communicatie via een volledig beveiligd netwerk Partijen Reaal Verzekeringen, Euroface, Intersoftware en Unit4. 11

12 Documentbericht In het hypotheekproces tussen adviseur en geldverstrekker is communicatie een belangrijk item. Om de communicatie op een makkelijke en efficiënte manier te bewerkstellingen heeft HDN doelgerichte berichten ontwikkeld voor een efficiënt hypotheekproces voor alle partijen in de hypotheekmarkt. Het dynamische proces van dossierstukken verzamelen: Het opvragen van dossierstukken door maatschappijen en het aanleveren vanuit het intermediair van gevraagde stukken, is voor de gehele keten tijdrovend en inefficiënt. Waarom dossierstukken bij verschillende marktpartijen meerdere malen uitprinten en scannen? Via de digitale, gestandaardiseerde snelweg van HDN kan het vraag en antwoord spel gespeeld worden in dit proces en kunnen documenten op een gestructureerde, veilige en digitale manier tussen de partijen in de keten worden verzonden. Doelstelling De ontwikkelde documentberichten (DA & DX) hebben als doel dit dynamische proces van dossierstukken verzamelen tussen geldverstrekker en het intermediair te optimaliseren op een efficiënte, veilige, gestructureerd en digitale manier. Tevens heeft het als doel het intermediair van actuele informatie te voorzien omtrent dossierstukken. Voordelen voor de markt Directe terugkoppeling, kortom een up-to-date dossierstatus na insturen van dossierstukken Vanuit een eigen digitaal archief kunnen documenten digitaal verzonden worden. Geen print- en portokosten meer Minder (telefonische) contactmomenten tussen geldgever en intermediair over de status van stukken Stukken kunnen geautomatiseerd direct in documentmanagement systemen worden verwerkt Scannen van dossierstukken aan de bron Eenduidige, gestandaardiseerde communicatie via een volledig beveiligd netwerk Partijen Het proces paperless mortgage bevindt zich op dit moment in een pilot fase (De Hypothekers Associatie en Aegon). Tevens worden applicaties van inkoopcombinaties en adviesapplicaties aangepast om dit proces te faciliteren. Binnen AfinHyp van INFA worden deze documenten ondersteund. 12

13 Krediet aanvraagbericht In het proces tussen adviseur en kredietverstrekker is communicatie een belangrijk item. Om de communicatie op een makkelijke en efficiënte manier te bewerkstellingen heeft HDN doelgerichte berichten ontwikkeld voor een efficiënt kredietproces voor partijen in de markt. Op dit moment moeten de hypotheekbemiddelaars (circa 4000 aansluitingen) via extranetten dan wel via separate aanvraagapplicaties, kredieten aan vragen bij een kredietverstrekker. Het intermediair met meerdere applicaties werkt om financiële producten aan te vragen. Via de digitale, gestandaardiseerde snelweg van HDN worden de aanvragen gestructureerd in de systemen van de kredietverstrekkers ingelezen, waardoor een doorlooptijd voor een offerte verkort wordt. Doelstelling Het krediet aanvraagbericht heeft als doel om op een efficiënte en snelle methode doorlopende kredieten en persoonlijke leningen aan te vragen bij kredietverstrekkers vanuit de op HDN aangesloten hypothecaire intermediairs. Het krediet aanvraagbericht draagt bij aan deze doelstelling door dat de verwerking van een kredietaanvraag bij de kredietverstrekker op een efficiënte, gestructureerde wijze kan plaats vinden. Voordelen voor de markt Ontsluiting van kredietverstrekkers via een platform waarop 4000 hypothecair intermediairs, 20 distributiepartijen en 31 geldverstrekkers aanwezig zijn (nieuw afzetkanaal) Aanlevering van minimaal vereiste aanvraaggegevens aan kredietverstrekkers, dat via maatschappijspecifieke inrichting van het bericht gerealiseerd wordt Eenmalige invoer bij de bron, eenduidigheid in gegevens bij intermediair en kredietverstrekker Straight Through Processing is realiseerbaar Aansluiting op andere HDN berichten eenvoudig realiseerbaar (bijv. dossierberichten) Eenduidige gestandaardiseerde communicatie via een volledig beveiligd netwerk Partijen Kredietverstrekkers dan wel HDN leden zijn op dit moment de mogelijkheden van het krediet aanvraagbericht aan het inventariseren. 13

14 HDN Index Het meest in het oogspringende onderdeel van de nieuwe site is HDN Index. Volgens Robin Baks, vicevoorzitter van HDN, biedt de HDN Index zeer veel meerwaarde voor intermediairs, providers en geldverstrekkers die aangesloten zijn op HDN. De tool is uniek voor de financiële branche. Gebruikers kunnen alle trends en ontwikkelingen van de eigen portefeuille in kaart brengen. Daarnaast kan de eigen performance afgezet worden tegen de markt, zowel lokaal als landelijk. Ook diepteanalyses op het gebied van hypotheekvormen, rentevaste perioden, wel/geen NHG enz. zijn mogelijk. Doordat deze managementinformatie is gebaseerd op het HDN berichtenverkeer is de output zeer actueel, en vormt daarmee een waardevol middel om de business bij te sturen. 14

15 Voordelen HDN Hergebruik data / eenduidige invoer Tijdens het adviesgesprek voert de adviseur in zijn hypotheeksoftware veel klantgegevens in. Als dit advies leidt tot een offerteaanvraag, wordt met één druk op de knop de aanvraag digitaal verstuurd naar de inkoopcombinatie of maatschappij Geen verschillende manieren / mogelijkheden van invoeren Juistheid en volledigheid Het adviespakket controleert (valideert) direct de ingevoerde gegevens aan de specifieke eisen van de geldverstrekker. Hierdoor voldoet een aanvraag altijd aan de gestelde eisen Snelheid De aanvraag is direct binnen bij de ontvanger. Deze zal binnen 15 minuten de ontvangst digitaal bevestigen Foutkans vermindering Het intermediair hoeft slechts één keer de gegevens in te voeren De maatschappij heeft de aanvraag digitaal beschikbaar en kan de data direct inlezen in een offerte applicatie. Dit werkt sneller en minimaliseert de kans op fouten Kostenreductie Minder handelingen in minder tijd levert kostenbesparing op Diverse maatschappijen geven voorrang bij het verwerken van aanvragen via HDN Digitalisering als beleid Niet alleen offerte aanvragen, maar ook bijvoorbeeld de completering van dossiers gaat binnenkort digitaal verlopen. Door een aansluiting op HDN is het intermediair gereed om aan te haken op deze tijdwinnende en kostenbesparende innovaties Maatschappijen zijn gestart om aanleveren via HDN verplicht te stellen 15

16 Organisatie HDN HDN is een coöperatieve vereniging: HDN Beheer B.A. Zij bestaat uit circa 35 leden die zitting hebben in de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV heeft het bestuur van de vereniging overgedragen aan 8 personen: vier geldverstrekkers en vier landelijk werkende distributiepartijen. HDN heeft geen personeel in dienst. De dagelijkse werkzaamheden behorende bij bedrijfsvoering, ontwikkeling en beheer van de berichtstandaard en advies aan HDN gebruikers zijn uitbesteed aan Davinci Advies. De organisatie ziet er als volgt uit: Voorzitter HDN Vicevoorzitter HDN Penningmeester HDN Contract Manager HDN Manager HDN Marketing & Communicatie Standaard beheer, certificering Standaard beheer, certificering Projectmanager, account manager Roy van Diem (Obvion) Robin Baks (Eigen Huis Hypotheekservice) Pieter van der Wal (DHA) Wim Witteveen (Woontrust) Jeanne de Feber Ilse Huisman Jan Goedhart Raymond Bloot Arjen de Bake Het beheer en de ontwikkeling van de infrastructuur wordt verricht door CSNet. Naast het bestuur heeft de vereniging nog enkele andere organen die bijdragen aan een efficiënte en professionele bedrijfsvoering. Beleid Advies Commissie (BAC) De BAC geeft beleidsadviezen aan het HDN bestuur en is belangenbehartiger van de verschillende gebruikersgroepen. Deze commissie bestaat uit zes personen uit diverse organisaties in de hypothecaire keten. Te weten; twee maatschappijen, twee landelijk werkende distributiepartijen, één service provider en één softwareleverancier. Werkgroep Standaard De Werkgroep Standaard is verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en beheren van de HDN berichtstandaard. Deze werkgroep bestaat uit twaalf personen uit diverse organisaties in de hypothecaire keten. Te weten; zes maatschappijen, één landelijk werkende distributiepartij, twee consultancy bedrijven en drie softwareleveranciers. 16

17 HDN Gebruikersgroep De HDN gebruikersgroep komt twee maal per jaar bijeen. Deze bijeenkomsten zijn voor alle personen die gebruik maken van of werken met HDN en hebben voornamelijk als doel informatie te verschaffen en kennis en ervaringen uit te wisselen. 17

18 Pers en Communicatie Atlas Arena gebouw Azië Hoogoorddreef BA Amsterdam ZO Postbus DH, Amsterdam ZO Perscontact Mevr. I. Huisman E T +31 (0) F +31(0) / hdn groep HDN Helpdesk T +31(0) F +31(0)

19 Persberichten 19

20 Vergaderschema 2010/ Tijd Vergadering donderdag 23 september tot uur Gebruikersgroepvergadering dinsdag 14 september tot uur BVB Vergadering dinsdag 28 september gehele dag Hypovak vrijdag 8 oktober tot uur HDN Bestuur vrijdag 3 december tot uur HDN Strategiedag donderdag 11 november tot uur Ronde tafel gesprek vrijdag 26 november tot uur HDN Bestuur dinsdag 7 december tot uur BVB Vergadering 2011 Tijd Vergadering dinsdag 11 januari vrijdag 28 januari dinsdag 1 maart donderdag 10 maart donderdag 17 maart vrijdag 25 maart donderdag 21 april dinsdag 26 april vrijdag 20 mei dinsdag 24 mei dinsdag 21 juni vrijdag 15 juli dinsdag 16 augustus vrijdag 9 september tot uur BAC vergadering tot uur HDN Bestuur tot uur BAC tel. vergadering tot uur HDN Business platform tot uur Gebruikersgroepvergadering tot uur HDN Bestuur tot uur ALV tot uur BAC vergadering tot uur HDN Bestuur tot uur BAC beleidsdag tot uur BAC tel. vergadering tot uur HDN Bestuur tot uur BAC vergadering tot uur HDN Bestuur donderdag 15 september tot uur HDN Business platform donderdag 22 september tot uur Gebruikersgroepvergadering vrijdag 7 oktober tot uur HDN Bestuur strategiedag dinsdag 11 oktober vrijdag 4 november tot uur BAC tel. vergadering tot uur HDN Bestuur 20

21 Projectplanning 2010 /2011 Projectnaam Actuele fase Opleverdatum Paperless mortgage (DX/DA) Realisatie 1 november 2010 HDN.nl met HDN index Realisatie 1 september 2010 Consumptief krediet via HDN Realisatie 1 november 2010 De volgende berichten kunnen reeds worden gebruikt: Projectnaam Voordeel Offerte bericht met dataset (OX) Geautomatiseerde vergelijking van offerteaanvraag en offerte Taxatie bericht (TX/RX) Portefeuille bericht (PX) Track en Trace (SX) Leven bericht (LX) Bankgarantie bericht (BX) Digitaal uitwisselen van taxatieaanvragen en rapporten Digitaal uitwisselen van portefeuille overzichten t.b.v. provisieadminstratie Digitaal uitwisselen van statussen omtrent de aanvraag Het versturen en verwerken van verzekeringsproducten (bv losse spaarpolissen) Digitaal uitwisselen van bankgarantie aanvragen 21

22 Nieuwsbrief Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u dan aan voor de HDN nieuwsbrief door een te sturen naar 22

23 Online media Voor meer informatie over HDN staan wij u graag te woord. Ook kunt u een kijkje nemen op onze webstie of op onze eigen HDN groep binnen LinkedIn. 23

HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek. Datum 10-12-2014. Versie 1.0.

HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie. Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek. Datum 10-12-2014. Versie 1.0. HDN JAARPLAN 2015 (VERKORTE VERSIE) Document Referentie Informatie Auteur(s) Arjen de Bake / Burny Verbeek Datum 10-12-2014 Versie 1.0 Status Definitief Versie Datum Auteur Status Omschrijving 0.1 19-11-2014

Nadere informatie

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar november 2014 / jaargang 4 CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar Justin Schlee, strategisch directeur ANVA Dubbelinterview Klaar om het nieuwe ANVA uit te rollen De directie van ANVA legt uit

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

Webservice meldingen ProUrl

Webservice meldingen ProUrl Productinformatie REMS REMS Algemeen REMS CloudComputing Systeem REMS CC systeem user REMS OnSite systeem user ControlPanel Verwerking Connectivity Auditing Organize Webservice meldingen ProUrl CRM Relaties

Nadere informatie

Nieuwe generatie ERP-Software. FreeSupplierPortal Informatiedocument

Nieuwe generatie ERP-Software. FreeSupplierPortal Informatiedocument FreeSupplierPortal Informatiedocument Inhoud Inleiding...3 Elektronisch berichtenverkeer...4 Catalogi-beheer...5 Uitnodigen leveranciers op de FreeSupplierPortal...8 Aanmelden op de FreeSupplierPortal

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

Een kopzorg minder. Digi-ZSM betekent meer efficiency voor alle partijen. N 1/2010

Een kopzorg minder. Digi-ZSM betekent meer efficiency voor alle partijen. N 1/2010 N 1/2010 Een kopzorg minder Digi-ZSM betekent meer efficiency voor alle partijen. De stroom papierwerk moet en kan veel minder, daar werken wij hard aan. Sander te Wierik van I-Signaal Wij bedienen bijna

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

Advieswijzer FAC Hypotheken

Advieswijzer FAC Hypotheken Advieswijzer FAC Hypotheken Inhoudsopgave Inhoudsopgave......1 1. WIE ZIJN WIJ? 2 2. ADVIESWIJZER.. 2 A. Inventarisatiefase...2 B. Analysefase... 3 C. Adviesfase.. 3 D. Uitvoeringsfase.. 3 E. Nazorgfase...

Nadere informatie

Implementatieplan Bibliotheek.nl

Implementatieplan Bibliotheek.nl Implementatieplan Bibliotheek.nl Van idee naar toepassing in de praktijk Versie: 1.0 Datum: 31 Augustus 2010 1 1 IMPLEMENTATIE VISIE BIBLIOTHEEK.NL... 3 1.1 MISSIE VAN BIBLIOTHEEK.NL: OPENBARE BIBLIOTHEKEN

Nadere informatie

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Naam: Studentnummer: 506867 Collegejaar: 2011/2012 Semester: Tweede semester Begeleidend docent: L.G. Rijnberg Arvum Accountants,

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Het team van de TDA groep is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. De persoonlijke situatie en wensen van u als klant staan in onze werkwijze centraal.

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V.

DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V. DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V. Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties

CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties CRM software het kloppend hart voor fondsenwervende organisaties Oktober 2013 Copyright Bluedesk CRM Samenvatting Fondsenwervende organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan de toestroom van financiële

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten

Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Begrotingswijzer 2011 2012 Informatiediensten en ICT-services speciaal voor gemeenten Verbindt de overheid 1 Ontwikkelingen e-overheid 4 Basisregistraties Basisregistratie Gebouwen (BAG) 8 GBA als basisregistratie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT FINANCIERINGSHUIS KREDIETEN B.V. Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand

Nadere informatie

ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters

ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters Onze Dienstverlening V1, 2013 Pagina 1 Onze Dienstverlening V1, 2014 Inleiding Financiële Meesters Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet

Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet InterBank N.V., Entrada 600 36-7514-423 D/1207 Prospectus en overige productinformatie Doorlopend Hypotheek Krediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet

Nadere informatie