HDN Sleutel tot efficiëntie in het hypotheekproces. Persmap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HDN Sleutel tot efficiëntie in het hypotheekproces. Persmap"

Transcriptie

1 HDN Sleutel tot efficiëntie in het hypotheekproces Persmap

2 Inhoud Persmap Wie is HDN 3 Wat is HDN 4 Diensten HDN 5 o Aanvraagbericht 5 o NHG bericht 6 o Portefeuillebericht 7 o Taxatieaanvraag en rapport 8 o Statusberichten 9 o Offerte bericht 10 o Levenbericht 11 o Documentbericht 12 o Krediet aanvraag bericht 13 HDN Index 14 Voordelen HDN 15 Organisatie HDN 16 Pers en communicatie 18 Persberichten 19 Vergaderschema 2010 / Projectplanning 2010 / Nieuwsbrief 22 Online media 23 2

3 Wie is HDN De coöperatieve vereniging HDN (Hypotheken Data Netwerk) is een initiatief van diverse hypotheek- en verzekeringsmaatschappijen met als doel te komen tot elektronische berichtenuitwisseling in de hypotheek adviesketen volgens uniforme standaarden. Inmiddels zijn alle grote hypotheekverstrekkers op HDN aangesloten. Wie maken gebruik van HDN Circa 35 hypotheek- en verzekeringsmaatschappijen Circa 20 landelijk werkende distributiepartijen Circa intermediairs Alle belangrijke adviespakketten De voordelen voor het intermediair Procesverbetering in de keten Kostenbesparing door foutloze offerteaanvragen Voorkeursbehandeling bij diverse maatschappijen voor het verwerken van HDNaanvragen Professionele ondersteuning Welke processen ondersteunt HDN Aanvragen van hypotheken, ORV s, Kredieten Status informatie over de aanvraag Actieve stukkenlijsten met statussen over dossiervorming Dossierstukken Rekening courant informatie 3

4 Wat is HDN HDN functioneert als een elektronische snelweg tussen intermediair, geldverstrekker, verzekeraar en taxatiebureau. HDN is een platform voor het aanvragen en ontvangen van hypotheekoffertes, levenpolissen en taxatierapporten, het ontvangen van statusupdates, versturen van dossierstukken en ontvangen van portefeuille overzichten. HDN zorgt ervoor dat het proces, van aanvraag tot beheer, gefaciliteerd wordt. Hierdoor wordt een efficiëntieslag behaald in de gehele keten. Bij diverse maatschappijen is aanleveren via HDN verplicht of hebben HDN aanragen voorrang bij de verwerking. Efficiënter werkproces met HDN Wanneer het intermediair via HDN een aanvraag stuurt naar een maatschappij, wordt deze altijd gevalideerd. De validatie zorgt ervoor dat de ontvangende partij alle gegevens binnenkrijgt, die zij nodig heeft. Daarmee stelt zij zichzelf in staat om de offerte, polis of het taxatierapport snel en foutloos via HDN te retourneren. In het acceptatieproces zorgt HDN ervoor dat de fax en postzegels overbodig worden. Het intermediair heeft de mogelijkheid om dossierstukken (zoals een paspoort) digitaal aan te leveren. HDN heeft voorrang Diverse bij HDN aangesloten organisaties, zoals hypotheekmaatschappijen, geven voorrang aan aanvragen die via HDN binnenkomen. Deze digitale route werkt aanzienlijk sneller dan een aanvraag per fax of post. Via HDN heeft het intermediair eerder een complete offerte, polis of taxatierapport binnen. De HDN Standaard HDN is de beheerder van de standaard. De standaard is een beschrijving van een berichtdefinitie op basis van XML. Hiermee is het mogelijk om, veilig, genormaliseerd en gevalideerd, digitaal te communiceren over hypotheekaanvragen en offertes. Het doel is volledige ketenintegratie tussen de bij diverse partijen gebruikte systemen. 4

5 Diensten HDN Aanvraagbericht In het hypotheekproces tussen adviseur en geldverstrekker is communicatie een belangrijk item. Om de communicatie op een makkelijke en efficiënte manier te bewerkstellingen heeft HDN doelgerichte berichten ontwikkeld ten behoeve van een efficiënt hypotheekproces voor alle partijen in de hypotheekmarkt. Het hypotheekproces begint bij de basis: Het advies. Geldverstrekkers ontvangen van intermediaire organisaties hypotheek aanvraagberichten (AX) vanuit de verschillende adviesapplicaties. De aanvraag is de basis van het hypotheekdossier en proces, en daarom is het van essentieel belang dat basisgegevens van het dossier in beginsel correct in de administratie van zowel de geldverstrekker als tussenpersoon zijn opgenomen. Dit bespaart in de verdere afwikkeling van het dossier veel tijd! Via de digitale, gestandaardiseerde snelweg van HDN worden de aanvragen gestructureerd in de systemen van de geldverstrekkers ingelezen, waardoor een doorlooptijd voor een offerte verkort wordt. Doelstelling Het hypotheek aanvraagbericht heeft als doel om op een efficiënte en snelle methode van aanvraag tot offerte te komen. Het hypotheek aanvraagbericht draagt bij aan deze doelstelling door dat de verwerking van een hypotheekaanvraag bij de geldverstrekker op een efficiënte, gestructureerde wijze kan plaats vinden. Voordelen Eenmalige invoer bij de bron, eenduidigheid in gegevens bij intermediair en geldverstrekker Aanlevering van minimaal vereiste aanvraaggegevens aan geldverstrekkers, dat via maatschappijspecifieke inrichting van het bericht gerealiseerd wordt Gestructureerd, digitaal en beveiligd aanvraagformulier conform eisen van geldverstrekker Straight Through Processing is realiseerbaar Digitale afwikkeling en archivering Snellere verwerkingstijden bij geldverstrekker Gunstige rentes behoren tot de mogelijkheden Eenduidige, gestandaardiseerde communicatie via een volledig beveiligd netwerk Partijen Het hypotheek aanvraagbericht wordt door alle gecertificeerde HDN leden ondersteund. Dit zijn zowel geldverstrekkers als adviesapplicaties. 5

6 NHG bericht In het hypotheekproces tussen adviseur en geldverstrekker is communicatie een belangrijk item. Om de communicatie op een makkelijke en efficiënte manier te bewerkstellingen heeft HDN doelgerichte berichten ontwikkeld ten behoeve van een efficiënt hypotheekproces voor alle partijen in de hypotheekmarkt. Het hypotheekproces begint bij de basis: Het advies. Tijdens het advies komt de vraag aan de orde of een hypotheek met of zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verstrekt kan worden. De uitkomst op deze vraag is eenvoudig te controleren door een toetsing op de site van NHG of in de adviesapplicaties waarin de regelgeving is opgenomen. Geldverstrekkers dienen na het verstrekken van een hypotheek met NHG dit te melden aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), daar zij garant staan voor de hypothecaire lening. Via de digitale, gestandaardiseerde snelweg van HDN worden de meldingen beveiligd en gestructureerd getransporteerd tussen de systemen van de geldverstrekkers en WEW, waardoor consistentie van gegevens bij de organisaties wordt gerealiseerd. Doelstelling Het NHG meldingsbericht heeft als doel om op een veilige efficiënte, correcte en snelle manier aanmeldingen, mutaties, afmeldingen en schademeldingen vanuit de geldverstrekkers aan de WEW te doen. Voordelen Invoer aan de bron, eenduidigheid in gegevens bij geldverstrekker en WEW Toetsinggegevens conform vereiste inhoud Voldoet aan de eisen van de melding van WEW Dubbele opvoer bij geldverstrekkers niet meer nodig Digitale afwikkeling en archivering Eenduidige, gestandaardiseerde communicatie via een volledig beveiligd netwerk Partijen Nationale Nederlanden, AEGON en Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen 6

7 Portefeuillebericht In het hypotheekproces tussen adviseur en geldverstrekker is communicatie een belangrijk item. Om de communicatie op een makkelijke en efficiënte manier te bewerkstellingen heeft HDN doelgerichte berichten ontwikkeld ten behoeve van een efficiënt hypotheekproces voor alle partijen in de hypotheekmarkt. Na het passeren en in beheer nemen van een hypotheek blijft er communicatie tussen intermediair en geldverstrekker plaats vinden. Provisie-uitkeringen en mutaties op leningen zijn enkele voorbeelden die tijdens het beheer van een hypotheekdossier plaats kunnen vinden. Om de communicatie over dit soort handelingen gestructureerd te laten plaats vinden is het portefeuillebericht (PX) ontwikkeld. Via de digitale, beveiligde en gestandaardiseerde snelweg van HDN kunnen handelingen op een dossier in beheer worden gecommuniceerd tussen de systemen van de geldverstrekkers en intermediairs, waardoor consistentie van gegevens bij de organisaties wordt gerealiseerd. Doelstelling Het Portefeuillebericht heeft als doel om communicatie op een efficiënte, correcte en snelle manier van handelingen in een dossier in beheer automatisch en gestructureerd te laten plaats vinden tussen intermediair en geldverstrekkers. Aan distributiezijde kunnen de beheergegevens van een dossier geautomatiseerd in de adviesapplicatie of het administratiesysteem verwerkt worden. Voordelen Automatische verwerking van de provisieboekingen in de administratiesystemen Consistentie tussen dossiergegevens bij intermediair en geldverstrekker Afwijkende uitkeringen kunnen worden voorzien van een toelichting (bijv. bij vervroegde aflossing) Intermediair wordt voorzien van meest recente dossier- en portefeuillegegevens Eenduidige, gestandaardiseerde communicatie via een volledig beveiligd netwerk Partijen BLG Hypotheken, MNF Bank en De Hypotheker 7

8 Taxatieaanvraag en -rapport In het hypotheekproces tussen adviseur en geldverstrekker is communicatie een belangrijk item. Om de communicatie op een makkelijke en efficiënte manier te bewerkstellingen heeft HDN doelgerichte berichten ontwikkeld ten behoeve van een efficiënt hypotheekproces voor alle partijen in de hypotheekmarkt. In het hypotheekproces is dossiervorming een belangrijk onderdeel. Eén van de belangrijkste peilers waarop hypotheekverstrekking plaats vindt is het onderpand. Het taxatierapport is een essentieel dossierstuk voor een geldverstrekker, waarbij aan betrouwbaarheid en authenticiteit een hoge waarde wordt gehecht. Om deze waarden te waarborgen, de snelheid te bevorderen en het gemak te dienen heeft HDN in dit aanvraagtraject twee berichten ontwikkeld: het Taxatie aanvraagbericht (TX) en het Documentbericht (DX). De taxatieaanvraag kan rechtstreeks vanuit de adviesapplicaties bij het intermediair of de mid-office van de geldverstrekker bij de taxerende organisaties worden ingediend. Het taxatierapport kan vervolgens vanuit de taxateur digitaal worden teruggestuurd en direct gekoppeld worden aan het dossier in het systeem van intermediair of geldverstrekker. Doelstelling Het Taxatie aanvraagbericht en Documentbericht hebben als doel om op een eenvoudige en snelle manier een taxatierapport vanuit de adviesapplicaties aan te vragen en het aangevraagde taxatierapport volledig digitaal vanuit de taxatieorganisaties te ontvangen. Tevens kunnen via een meegeleverde dataset de taxatiegegevens uit het rapport geautomatiseerd in de adviesapplicaties of mid-office van een geldverstrekker worden verwerkt. Voordelen Eenmalige opvoer aanvraaggegevens Digitale ontvangst van het taxatierapport Automatische aanpassing objectgegevens in de advies en mid-office applicatie Digitale afwikkeling en archivering Aanvraag mogelijk vanuit het intermediair als ook vanuit geldverstrekker Eenduidige, gestandaardiseerde communicatie via een volledig beveiligd netwerk Partijen Taxatheek, Intersoftware en Euroface 8

9 Statusberichten In het proces tussen adviseur en geldverstrekker is communicatie een belangrijk item. Om de communicatie op een makkelijke en efficiënte manier te bewerkstellingen heeft HDN doelgerichte berichten ontwikkeld voor een efficiënt hypotheekproces voor alle partijen in de hypotheekmarkt. Niets in het proces, van aanvraag tot het in beheer nemen van een dossier, draagt bij in een vlotte afwikkeling als communicatie. Elke partij is er bij gebaat om op de hoogte te zijn van de status van een dossier, zodat er de juiste acties uitgezet kunnen worden. Op dit moment zijn er verschillende niet eenduidige methodes om de statusinformatie te traceren, namelijk extranetten, telefoon en faxen. Uit het gebruikersonderzoek, die gehouden is onder 2000 intermediairs, is geconcludeerd dat het overgrote deel van de intermediairs deze niet gestructureerde media niet als toegevoegde waarde. Via de digitale, gestandaardiseerde snelweg van HDN wordt statusinformatie gestructureerd en geautomatiseerd vanuit systemen van de geldverstrekkers verzonden en in advies applicatie ingelezen en getoond, waardoor een enorme afname van telefonisch contact ontstaat. Doelstelling Het statusbericht heeft als doel om op een efficiënte en snelle methode op de hoogte te worden gebracht van gedetailleerde statusinformatie. Het statusbericht draagt bij aan deze doelstelling door dat de het statusbericht geldverstrekkerspecifiek inrichtbaar is en de tussen persoon direct en inhoudelijk de statusinformatie van zijn klantdossier kent. Voordelen Maatschappijspecifieke statussen zijn mogelijk Ook bij Levenaanvragen, Taxatieaanvragen en Kredietaanvragen wordt gebruik gemaakt van de statusinformatie Directe terugkoppeling omtrent een aanvraag van een hypotheek, krediet, taxatierapport of (levens) verzekering Minder (telefonische) contactmomenten tussen maatschappij en intermediair over de status van de aanvraag Synchronisatie van de systemen tussen maatschappij en intermediair Eenduidige, gestandaardiseerde communicatie via een volledig beveiligd netwerk Partijen Het hypotheek aanvraagbericht wordt door alle gecertificeerde HDN leden ondersteund. Dit zijn zowel geldverstrekkers als adviesapplicaties. 9

10 Offertebericht In het hypotheekproces tussen adviseur en geldverstrekker is communicatie een belangrijk item. Om de communicatie op een makkelijke en efficiënte manier te bewerkstellingen heeft HDN doelgerichte berichten ontwikkeld voor een efficiënt hypotheekproces voor alle partijen in de hypotheekmarkt. In het hypotheekproces wordt de ontvangen offerte (OX) vergeleken met de verzonden aanvraag. Uit ervaringscijfers blijkt, dat in meer dan 50% gevallen de gegevens van de offerte afwijkend zijn dan in de aanvraag door aanpassing c.q. correctie bij de geldverstrekker. Dit resulteert bij het intermediair voor handmatige vergelijking en correctie van de gegevens in de adviesapplicatie. Via de digitale, gestandaardiseerde snelweg van HDN kan via het offertebericht met dataset de gegevens van aanvragen en offerte gestructureerd en geautomatiseerd vergeleken en desgewenst gemuteerd worden in de adviesapplicatie. Doelstelling Het offertebericht heeft als doel om op een efficiënte, gestructureerde en snelle manier de offerte bij het intermediair te krijgen. Door toevoeging van een dataset, kan de adviesapplicatie op een snelle en eenvoudige manier overzichtelijk de offerte met de aanvraag vergelijken en de automatisch muteren. Dit levert efficiency op bij het intermediair! Voordelen voor de markt Synchronisatie van systemen geldverstrekker en intermediair Tijdsbesparing intermediair, door het geautomatiseerd afhandelen van de vergelijking Minder vragen van intermediairs via telefoon en/of Eenduidige, gestandaardiseerde communicatie via een volledig beveiligd netwerk Partijen Het offertebericht wordt door alle gecertificeerde HDN leden ondersteund. Dit zijn zowel geldverstrekkers als advies applicaties. 10

11 Levenbericht In het proces tussen adviseur en verzekeraar en/of geldverstrekker is communicatie een belangrijk item. Om de communicatie op een makkelijke en efficiënte manier te bewerkstellingen heeft HDN doelgerichte berichten ontwikkeld voor een efficiënt proces voor alle partijen in de hypotheekmarkt. Bij de advisering van een hypotheek wordt in de meeste gevallen een zekerheid geadviseerd. Deze zekerheid, in de vorm van een verzekering of bancair product, worden in het advies opgenomen. Veelal zal een aanvraag hiervoor separaat, via een extranet of aanvraagmodule, worden ingediend bij een maatschappij. In dit traject is invoer van gegevens veelal wederom noodzakelijk, waardoor dit tijdrovend en inefficiënt is. Tevens geldt dit voor losse verzekeringen. Via de digitale, gestandaardiseerde snelweg van HDN kunnen een premieberekening, offerte of contract vanuit de advies applicatie direct en gestructureerd worden aangevraagd, waarbij de geldverstrekkers de aanvraag automatisch in hun systemen kunnen verwerken. Doelstelling Het levenbericht heeft als doel om op een efficiënte en snelle methode een premieberekening, offerte of contract aan te vragen. Het levenbericht draagt bij aan deze doelstelling door dat de verwerking van een levenaanvraag bij de verzekeraar op een efficiënte, gestructureerde wijze kan plaats vinden. Voordelen voor de markt Het bericht voldoet aan eisen van het aanvraagformulier levensverzekering van het Verbond van Verzekeraars Aanlevering van minimaal vereiste aanvraaggegevens aan verzekeraars, dat via maatschappijspecifieke inrichting van het HDN schema gerealiseerd wordt Onderscheid in wat aangevraagd wordt mogelijk: Premieberekening, Offerte of Contract Tijdsbesparing intermediair, door het geautomatiseerd afhandelen van de vergelijking Eenmalige invoer bij de bron, eenduidigheid in gegevens bij intermediair en verzekeraar Straight Through Processing is realiseerbaar Digitale afwikkeling en archivering Snellere verwerkingstijden bij verzekeraars Eenduidige, gestandaardiseerde communicatie via een volledig beveiligd netwerk Partijen Reaal Verzekeringen, Euroface, Intersoftware en Unit4. 11

12 Documentbericht In het hypotheekproces tussen adviseur en geldverstrekker is communicatie een belangrijk item. Om de communicatie op een makkelijke en efficiënte manier te bewerkstellingen heeft HDN doelgerichte berichten ontwikkeld voor een efficiënt hypotheekproces voor alle partijen in de hypotheekmarkt. Het dynamische proces van dossierstukken verzamelen: Het opvragen van dossierstukken door maatschappijen en het aanleveren vanuit het intermediair van gevraagde stukken, is voor de gehele keten tijdrovend en inefficiënt. Waarom dossierstukken bij verschillende marktpartijen meerdere malen uitprinten en scannen? Via de digitale, gestandaardiseerde snelweg van HDN kan het vraag en antwoord spel gespeeld worden in dit proces en kunnen documenten op een gestructureerde, veilige en digitale manier tussen de partijen in de keten worden verzonden. Doelstelling De ontwikkelde documentberichten (DA & DX) hebben als doel dit dynamische proces van dossierstukken verzamelen tussen geldverstrekker en het intermediair te optimaliseren op een efficiënte, veilige, gestructureerd en digitale manier. Tevens heeft het als doel het intermediair van actuele informatie te voorzien omtrent dossierstukken. Voordelen voor de markt Directe terugkoppeling, kortom een up-to-date dossierstatus na insturen van dossierstukken Vanuit een eigen digitaal archief kunnen documenten digitaal verzonden worden. Geen print- en portokosten meer Minder (telefonische) contactmomenten tussen geldgever en intermediair over de status van stukken Stukken kunnen geautomatiseerd direct in documentmanagement systemen worden verwerkt Scannen van dossierstukken aan de bron Eenduidige, gestandaardiseerde communicatie via een volledig beveiligd netwerk Partijen Het proces paperless mortgage bevindt zich op dit moment in een pilot fase (De Hypothekers Associatie en Aegon). Tevens worden applicaties van inkoopcombinaties en adviesapplicaties aangepast om dit proces te faciliteren. Binnen AfinHyp van INFA worden deze documenten ondersteund. 12

13 Krediet aanvraagbericht In het proces tussen adviseur en kredietverstrekker is communicatie een belangrijk item. Om de communicatie op een makkelijke en efficiënte manier te bewerkstellingen heeft HDN doelgerichte berichten ontwikkeld voor een efficiënt kredietproces voor partijen in de markt. Op dit moment moeten de hypotheekbemiddelaars (circa 4000 aansluitingen) via extranetten dan wel via separate aanvraagapplicaties, kredieten aan vragen bij een kredietverstrekker. Het intermediair met meerdere applicaties werkt om financiële producten aan te vragen. Via de digitale, gestandaardiseerde snelweg van HDN worden de aanvragen gestructureerd in de systemen van de kredietverstrekkers ingelezen, waardoor een doorlooptijd voor een offerte verkort wordt. Doelstelling Het krediet aanvraagbericht heeft als doel om op een efficiënte en snelle methode doorlopende kredieten en persoonlijke leningen aan te vragen bij kredietverstrekkers vanuit de op HDN aangesloten hypothecaire intermediairs. Het krediet aanvraagbericht draagt bij aan deze doelstelling door dat de verwerking van een kredietaanvraag bij de kredietverstrekker op een efficiënte, gestructureerde wijze kan plaats vinden. Voordelen voor de markt Ontsluiting van kredietverstrekkers via een platform waarop 4000 hypothecair intermediairs, 20 distributiepartijen en 31 geldverstrekkers aanwezig zijn (nieuw afzetkanaal) Aanlevering van minimaal vereiste aanvraaggegevens aan kredietverstrekkers, dat via maatschappijspecifieke inrichting van het bericht gerealiseerd wordt Eenmalige invoer bij de bron, eenduidigheid in gegevens bij intermediair en kredietverstrekker Straight Through Processing is realiseerbaar Aansluiting op andere HDN berichten eenvoudig realiseerbaar (bijv. dossierberichten) Eenduidige gestandaardiseerde communicatie via een volledig beveiligd netwerk Partijen Kredietverstrekkers dan wel HDN leden zijn op dit moment de mogelijkheden van het krediet aanvraagbericht aan het inventariseren. 13

14 HDN Index Het meest in het oogspringende onderdeel van de nieuwe site is HDN Index. Volgens Robin Baks, vicevoorzitter van HDN, biedt de HDN Index zeer veel meerwaarde voor intermediairs, providers en geldverstrekkers die aangesloten zijn op HDN. De tool is uniek voor de financiële branche. Gebruikers kunnen alle trends en ontwikkelingen van de eigen portefeuille in kaart brengen. Daarnaast kan de eigen performance afgezet worden tegen de markt, zowel lokaal als landelijk. Ook diepteanalyses op het gebied van hypotheekvormen, rentevaste perioden, wel/geen NHG enz. zijn mogelijk. Doordat deze managementinformatie is gebaseerd op het HDN berichtenverkeer is de output zeer actueel, en vormt daarmee een waardevol middel om de business bij te sturen. 14

15 Voordelen HDN Hergebruik data / eenduidige invoer Tijdens het adviesgesprek voert de adviseur in zijn hypotheeksoftware veel klantgegevens in. Als dit advies leidt tot een offerteaanvraag, wordt met één druk op de knop de aanvraag digitaal verstuurd naar de inkoopcombinatie of maatschappij Geen verschillende manieren / mogelijkheden van invoeren Juistheid en volledigheid Het adviespakket controleert (valideert) direct de ingevoerde gegevens aan de specifieke eisen van de geldverstrekker. Hierdoor voldoet een aanvraag altijd aan de gestelde eisen Snelheid De aanvraag is direct binnen bij de ontvanger. Deze zal binnen 15 minuten de ontvangst digitaal bevestigen Foutkans vermindering Het intermediair hoeft slechts één keer de gegevens in te voeren De maatschappij heeft de aanvraag digitaal beschikbaar en kan de data direct inlezen in een offerte applicatie. Dit werkt sneller en minimaliseert de kans op fouten Kostenreductie Minder handelingen in minder tijd levert kostenbesparing op Diverse maatschappijen geven voorrang bij het verwerken van aanvragen via HDN Digitalisering als beleid Niet alleen offerte aanvragen, maar ook bijvoorbeeld de completering van dossiers gaat binnenkort digitaal verlopen. Door een aansluiting op HDN is het intermediair gereed om aan te haken op deze tijdwinnende en kostenbesparende innovaties Maatschappijen zijn gestart om aanleveren via HDN verplicht te stellen 15

16 Organisatie HDN HDN is een coöperatieve vereniging: HDN Beheer B.A. Zij bestaat uit circa 35 leden die zitting hebben in de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV heeft het bestuur van de vereniging overgedragen aan 8 personen: vier geldverstrekkers en vier landelijk werkende distributiepartijen. HDN heeft geen personeel in dienst. De dagelijkse werkzaamheden behorende bij bedrijfsvoering, ontwikkeling en beheer van de berichtstandaard en advies aan HDN gebruikers zijn uitbesteed aan Davinci Advies. De organisatie ziet er als volgt uit: Voorzitter HDN Vicevoorzitter HDN Penningmeester HDN Contract Manager HDN Manager HDN Marketing & Communicatie Standaard beheer, certificering Standaard beheer, certificering Projectmanager, account manager Roy van Diem (Obvion) Robin Baks (Eigen Huis Hypotheekservice) Pieter van der Wal (DHA) Wim Witteveen (Woontrust) Jeanne de Feber Ilse Huisman Jan Goedhart Raymond Bloot Arjen de Bake Het beheer en de ontwikkeling van de infrastructuur wordt verricht door CSNet. Naast het bestuur heeft de vereniging nog enkele andere organen die bijdragen aan een efficiënte en professionele bedrijfsvoering. Beleid Advies Commissie (BAC) De BAC geeft beleidsadviezen aan het HDN bestuur en is belangenbehartiger van de verschillende gebruikersgroepen. Deze commissie bestaat uit zes personen uit diverse organisaties in de hypothecaire keten. Te weten; twee maatschappijen, twee landelijk werkende distributiepartijen, één service provider en één softwareleverancier. Werkgroep Standaard De Werkgroep Standaard is verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en beheren van de HDN berichtstandaard. Deze werkgroep bestaat uit twaalf personen uit diverse organisaties in de hypothecaire keten. Te weten; zes maatschappijen, één landelijk werkende distributiepartij, twee consultancy bedrijven en drie softwareleveranciers. 16

17 HDN Gebruikersgroep De HDN gebruikersgroep komt twee maal per jaar bijeen. Deze bijeenkomsten zijn voor alle personen die gebruik maken van of werken met HDN en hebben voornamelijk als doel informatie te verschaffen en kennis en ervaringen uit te wisselen. 17

18 Pers en Communicatie Atlas Arena gebouw Azië Hoogoorddreef BA Amsterdam ZO Postbus DH, Amsterdam ZO Perscontact Mevr. I. Huisman E T +31 (0) F +31(0) / hdn groep HDN Helpdesk T +31(0) F +31(0)

19 Persberichten 19

20 Vergaderschema 2010/ Tijd Vergadering donderdag 23 september tot uur Gebruikersgroepvergadering dinsdag 14 september tot uur BVB Vergadering dinsdag 28 september gehele dag Hypovak vrijdag 8 oktober tot uur HDN Bestuur vrijdag 3 december tot uur HDN Strategiedag donderdag 11 november tot uur Ronde tafel gesprek vrijdag 26 november tot uur HDN Bestuur dinsdag 7 december tot uur BVB Vergadering 2011 Tijd Vergadering dinsdag 11 januari vrijdag 28 januari dinsdag 1 maart donderdag 10 maart donderdag 17 maart vrijdag 25 maart donderdag 21 april dinsdag 26 april vrijdag 20 mei dinsdag 24 mei dinsdag 21 juni vrijdag 15 juli dinsdag 16 augustus vrijdag 9 september tot uur BAC vergadering tot uur HDN Bestuur tot uur BAC tel. vergadering tot uur HDN Business platform tot uur Gebruikersgroepvergadering tot uur HDN Bestuur tot uur ALV tot uur BAC vergadering tot uur HDN Bestuur tot uur BAC beleidsdag tot uur BAC tel. vergadering tot uur HDN Bestuur tot uur BAC vergadering tot uur HDN Bestuur donderdag 15 september tot uur HDN Business platform donderdag 22 september tot uur Gebruikersgroepvergadering vrijdag 7 oktober tot uur HDN Bestuur strategiedag dinsdag 11 oktober vrijdag 4 november tot uur BAC tel. vergadering tot uur HDN Bestuur 20

21 Projectplanning 2010 /2011 Projectnaam Actuele fase Opleverdatum Paperless mortgage (DX/DA) Realisatie 1 november 2010 HDN.nl met HDN index Realisatie 1 september 2010 Consumptief krediet via HDN Realisatie 1 november 2010 De volgende berichten kunnen reeds worden gebruikt: Projectnaam Voordeel Offerte bericht met dataset (OX) Geautomatiseerde vergelijking van offerteaanvraag en offerte Taxatie bericht (TX/RX) Portefeuille bericht (PX) Track en Trace (SX) Leven bericht (LX) Bankgarantie bericht (BX) Digitaal uitwisselen van taxatieaanvragen en rapporten Digitaal uitwisselen van portefeuille overzichten t.b.v. provisieadminstratie Digitaal uitwisselen van statussen omtrent de aanvraag Het versturen en verwerken van verzekeringsproducten (bv losse spaarpolissen) Digitaal uitwisselen van bankgarantie aanvragen 21

22 Nieuwsbrief Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meldt u dan aan voor de HDN nieuwsbrief door een te sturen naar 22

23 Online media Voor meer informatie over HDN staan wij u graag te woord. Ook kunt u een kijkje nemen op onze webstie of op onze eigen HDN groep binnen LinkedIn. 23

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 DOEL

Nadere informatie

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE

HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN POORTWACHTER HANDLEIDING WEBAPPLICATIE HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. Inhoudsopgave 1 ALGEMENE BESCHRIJVING... 3 1.1 Doel

Nadere informatie

EUROFACE Financial Services B.V. - PEOPLE IN SOFTWARE - HDN in Finix

EUROFACE Financial Services B.V. - PEOPLE IN SOFTWARE - HDN in Finix HDN in Finix Datum : 1 Juli 2011 Versie : 2.0 Printdatum: 1-7-2011 10:45 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 : Starten met HDN binnen Finix... 3 2. 1. Invullen HDN gegevens binnen Finix...

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Releasenotes. 4 januari 2017

Releasenotes. 4 januari 2017 Releasenotes 4 januari 2017 Inhoud Algemeen... 4 Taak verantwoordelijke selecteren... 4 Volgorde aangepast... 4 WBP code toevoegen onder een organisatie... 4 Agenda... 4 Adres aanbrenger in afspraak te

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE AANVRAGEN CONSUMPTIEF KREDIET VIA FINIX

WERKINSTRUCTIE AANVRAGEN CONSUMPTIEF KREDIET VIA FINIX WERKINSTRUCTIE AANVRAGEN CONSUMPTIEF KREDIET VIA FINIX Dit document beschrijft het proces van het aanvragen van InterBank producten via HDN met Finix. We gaan er van uit dat er voldoende kennis is over

Nadere informatie

Het consumptief krediet is een lening die wordt gebruikt voor de aanschaf van producten of diensten voor alledaags gebruik. Dit zijn goederen met een

Het consumptief krediet is een lening die wordt gebruikt voor de aanschaf van producten of diensten voor alledaags gebruik. Dit zijn goederen met een 1 2 Het consumptief krediet is een lening die wordt gebruikt voor de aanschaf van producten of diensten voor alledaags gebruik. Dit zijn goederen met een beperkte houdbaarheid, zoals kleding, auto s en

Nadere informatie

Aanvulling op het standaard dienstverleningsdocument

Aanvulling op het standaard dienstverleningsdocument Aanvulling op het standaard dienstverleningsdocument Inleiding De hypotheekfabriek is op basis van de Wet op het financieel toezicht en de autoriteit financiële markten verplicht om u een standaard dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken

Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Koppeling met Elektronische Communicatie Hypotheken Haal het maximale uit uw aansluiting met Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH): de makkelijkste en snelste digitale weg tussen hypotheekverstrekker

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 31 januari 2017 Betreft Doorlooptijden hypotheekaanvragen

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 31 januari 2017 Betreft Doorlooptijden hypotheekaanvragen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR

GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR GEBRUIKERSHANDLEIDING TESTCASE GENERATOR VERSIE 1.0.0 MEI 2017 HDN 2017 1. Inleiding Testcase Generator Binnen het HDN platform worden er op regelmatige basis maatschappij specifieke schema s geactiveerd.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WIE ZIJN WIJ

DIENSTENWIJZER WIE ZIJN WIJ DIENSTENWIJZER Als u met ons in zee gaat is het goed dat u meer weet over ons kantoor en wat u van ons kunt verwachten. In deze dienstenwijzer geven we u hier duidelijkheid over. U vindt antwoorden op

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen voor u. Beoordelingstermijnen

Belangrijkste wijzigingen voor u. Beoordelingstermijnen AWI Beoordelen + 1 Inhoud Inleiding... 3 Beoordelingstermijn... 3 Proces beoordelen... 4 Handmatig naar beoordelen... 4 Weergave te beoordelen product... 4 Beoordelen output offerte... 4 Criteria voor

Nadere informatie

Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV

Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Vuysters Financiële Diensten helpt bij een goed hypotheekadvies Het aangaan van een hypothecair krediet is een belangrijke beslissing. De kosten

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden. Inhoudsopgave

Meest gestelde vragen en antwoorden. Inhoudsopgave Meest gestelde vragen en antwoorden Inhoudsopgave Door wie is Taxatieweb gebouwd?... 2 Voor wie is Taxatieweb beschikbaar?... 2 Hoe moet ik dit programma op mijn PC installeren?... 2 Waarom hoef ik nu

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTWIJZER Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat

Nadere informatie

Handleiding. Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling

Handleiding. Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling Handleiding Activeren en gebruik ABN AMRO koppeling Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016 INFORMATIEDOCUMENT INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016 Informatie over onze dienstverlening Midden Nederland Hypotheken B.V. vindt het belangrijk u vooraf een goed

Nadere informatie

Starterslening Hof van Twente

Starterslening Hof van Twente Gemeente Hof van Twente 2010-2011 Starterslening Hof van Twente Meer kansen voor starters op de koopwoningmarkt in Hof van Twente. w w w. h o f va n t w e n t e. n l Vanwege de hoge huizenprijzen is het

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Onze brochure op maat voor BlueBerry UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Onze brochure op maat voor BlueBerry UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Onze brochure op maat voor BlueBerry UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Dit is even een voorbeeld om te kijken of de e-mail doorkomt. UNIT4 Multivers Paperless Thuis in uw bedrijf

Nadere informatie

Handleiding koppeling Èfdécé met MijnREAAL voor Leven

Handleiding koppeling Èfdécé met MijnREAAL voor Leven Handleiding koppeling Èfdécé met MijnREAAL voor Leven Binnen de Èfdécé hypotheekadviessoftware van Unit4 is het nu mogelijk om via het HDN netwerk de in de hypotheeksoftware ingevoerde gegevens voor alleen

Nadere informatie

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0

COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 COLLECTIEF MUTEREN Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

HUIDIGE SITUATIE : GEWENSTE SITUATIE :

HUIDIGE SITUATIE : GEWENSTE SITUATIE : HUIDIGE SITUATIE : Het intermediair maakt gebruik van één van de bestaande CRM pla8orms (ANVA, CCS, DIAZ etc.). Deze CRM pla8orms zijn noodzakelijk voor de bestaande bedrijfsvoering, maar vormen een maandelijks

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

FAQ Taxatool. Versie 1.2 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 14-01-2013. Frequently Asked Questions/Veelgestelde vragen

FAQ Taxatool. Versie 1.2 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 14-01-2013. Frequently Asked Questions/Veelgestelde vragen FAQ Taxatool Versie 1.2 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 14-01-2013 Inhoud: Wie heeft Taxatool ontwikkeld? 3 Wanneer kan ik gebruik maken van Taxatool? 3 Wat kost het gebruik van Taxatool? 3 Moet ik een programma

Nadere informatie

Basis communicatie netwerk

Basis communicatie netwerk Basis communicatie netwerk In het Hypotheken Data Netwerk communiceert een tussenpersoon direct met een maatschappij. De tussenpersoon gebruikt hiervoor het pakket HDN Client. De maatschappij gebruikt

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Juni 2011 Dit onderzoek is in opdracht van Nedasco door TeuwenSchouten in samenwerking met InFinance uitgevoerd. Samenvatting De meeste (70%) assurantietussenpersonen

Nadere informatie

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven Een overzicht van de stand van zaken bij de banken Arnold Esser Managing Director bij ING Commercial Banking Amsterdam, 21 januari 2010 Inhoud

Nadere informatie

ienstverleningsdocument sdocument

ienstverleningsdocument sdocument Dienstverlening ienstverleningsdocument sdocument U heeft behoefte aan persoonlijk advies omtrent de mogelijke aanschaf van een (complex) financieel product. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen.

Nadere informatie

Offerteproces verzekeringen geautomatiseerd

Offerteproces verzekeringen geautomatiseerd Proteq, Zelf.nl Offerteproces verzekeringen geautomatiseerd Hoog rendement door uitgebreide personalisatie Polisaanvraag marketingtechnisch geoptimaliseerd Alle klantgegevens en contactmomenten in één

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Contactgegevens en openingstijden. Bezoekadres Oude Ebbingestraat 91 9712 HG Groningen. Postadres Postbus 1041 9701 BA Groningen

Contactgegevens en openingstijden. Bezoekadres Oude Ebbingestraat 91 9712 HG Groningen. Postadres Postbus 1041 9701 BA Groningen Contactgegevens en openingstijden Bezoekadres Oude Ebbingestraat 91 9712 HG Groningen Postadres Postbus 1041 9701 BA Groningen Telefoon 050 318 40 20 Fax 050 313 04 40 website email www.lagrohypotheken.nl

Nadere informatie

Basis communicatie netwerk

Basis communicatie netwerk Basis communicatie netwerk In het Hypotheken Data Netwerk communiceert een tussenpersoon direct met een maatschappij. De tussenpersoon gebruikt hiervoor het pakket HDN Basic. De maatschappij gebruikt het

Nadere informatie

ENNIA ONLINE. e-employer ONLINE PENSIOEN VOOR WERKGEVERS SNEL EN EFFICIENT

ENNIA ONLINE. e-employer ONLINE PENSIOEN VOOR WERKGEVERS SNEL EN EFFICIENT ENNIA ONLINE e-employer ONLINE PENSIOEN VOOR WERKGEVERS SNEL EN EFFICIENT DE KRACHT VAN ENNIA De solvabiliteit van ENNIA ligt ruim hoger dan de norm zoals die door de locale toezichthouders, de Bank van

Nadere informatie

Hypotheek voor starters Je eerste huis, je eerste hypotheek

Hypotheek voor starters Je eerste huis, je eerste hypotheek Hypotheek voor starters Je eerste huis, je eerste hypotheek Denk je over de aankoop van een huis? Marianne Croes Advies heeft veel ervaring met hypotheken voor starters. Of je nu een bestaande- of een

Nadere informatie

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Rijnmond Hypotheekwijzer BV Telefoon: 0102460000 Uw adviseur: Email adres: Ton Onder de Linden tonderdelinden@hypotheekwijzer.com Wat kunt u van de Hypotheekwijzer

Nadere informatie

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013

Aansluitnotitie. Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers. Versie 1.1 Mei 2013 Aansluitnotitie Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV) voor ondernemers Versie 1.1 Mei 2013 Financiële Rapportages Coöperatief B.A. Bijlmerdreef 24 ACT A.03.078 1102 CT Amsterdam Zuidoost I www.sbrbanken.nl

Nadere informatie

ADN-Berichtenverkeer. Versie SIVI

ADN-Berichtenverkeer. Versie SIVI -Berichtenverkeer Versie 20160301.1 SIVI INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 DOEL... 4 1.2 DOELGROEP... 4 1.3 OPZET... 4 2. -BERICHTENVERKEER... 5 2.1 HISTORISCHE CONTEXT... 5 2.2 DE WERKING VAN HET -BERICHTENVERKEER...

Nadere informatie

Januari 2017, versie 1.0

Januari 2017, versie 1.0 Januari 2017, versie 1.0 Handboek HDN Certificering 2017... 1 1. Inleiding... 3 1.1. Doel certificeren... 3 1.2. Welke partijen moeten zich certificeren?... 4 1.3. Wat valt er binnen de certificering?...

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES

Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES Invoice Processing CANON BUSINESS SERVICES Invoice Processing Marktinzicht Proces Steeds meer processen worden gedigitaliseerd. Wereldwijd worden er al meer dan 15 miljard facturen elektronisch verzonden

Nadere informatie

STAPPENPLAN HYPOTHEEKADVIESTRAJECT voor een onafhankelijk, objectief en deskundig hypotheekadvies op maat

STAPPENPLAN HYPOTHEEKADVIESTRAJECT voor een onafhankelijk, objectief en deskundig hypotheekadvies op maat STAPPENPLAN HYPOTHEEKADVIESTRAJECT voor een onafhankelijk, objectief en deskundig hypotheekadvies op maat Onze werkwijze is gericht op een goed passend advies. In alle fasen staat uw belang centraal. Ons

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Workshop ketenintegratie. Bram Doveren

Workshop ketenintegratie. Bram Doveren Workshop ketenintegratie Bram Doveren Colimbra Colimbra ontwikkelt en implementeert standaardoplossingen voor verzekeraars, Biedt innovatieve ICT-oplossingen voor complexe distributievraagstukken in de

Nadere informatie

AccountAnders Portal. Grenzeloos. gemak

AccountAnders Portal. Grenzeloos. gemak AccountAnders Portal Grenzeloos gemak Het AccountAnders Portal Als het gaat over uw financiële informatie zijn efficiëncy, veiligheid en continuïteit erg belangrijk. Met het AccountAnders Portal, uw persoonlijke

Nadere informatie

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES OPTIMALISATIERELEASE

FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES OPTIMALISATIERELEASE FASTER FORWARD ELEMENTS RELEASENOTES OPTIMALISATIERELEASE Inhoud HDN... 3 Update HDN schema s... 3 Zelf instellen of het AX-bericht een levensverzekering aanmaakt in dossier... 3 Dossier... 4 Dekking wordt

Nadere informatie

Handleiding Taxateur. www.taxatievalideren.nl

Handleiding Taxateur. www.taxatievalideren.nl Handleiding Taxateur www.taxatievalideren.nl V1.0 Page 1 of 13 Uitgiftedatum: 4-4-2011 Algemeen 3 - Algemeen 3 - Contactgegevens 3 - Wachtwoord wijzigen 3 - Uitloggen 3 Validatie aanvragen 4 Mijn taxaties

Nadere informatie

Inhoud. 1. Over TVI TVI voor u als adviseur TVI Indexatierapport Media Markt sparen Voordelen voor uw taxateurs 8

Inhoud. 1. Over TVI TVI voor u als adviseur TVI Indexatierapport Media Markt sparen Voordelen voor uw taxateurs 8 Inhoud Hoofdstuk blz. 1. Over TVI 3 2. TVI voor u als adviseur 4 3. TVI Indexatierapport 5 4. Media Markt sparen 7 5. Voordelen voor uw taxateurs 8 6. Aanmelden 9 Bijlage: I. TVI Bedrijfsreportage 2 1.

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Proces: Verkopen en afhandelen woningfinanciering (voorbeeldproces)

Proces: Verkopen en afhandelen woningfinanciering (voorbeeldproces) Pagina 1 Proces: Verkopen en afhandelen woningfinanciering (voorbeeldproces) Versie: 1.1 Ingangsdatum: 1 januari 2006 Leeswijzer Deze procesbeschrijving bestaat uit drie hoofdstukken: Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 2012.2 Getekend voor ontvangst: Katwijk,.(datum).. (handtekening 1) (handtekening 2).. Op alle diensten die door Binnendijk & Van Rijsbergen worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

Releasenotes versiebeheer en mutaties op hypotheken en meer optimalisaties

Releasenotes versiebeheer en mutaties op hypotheken en meer optimalisaties Releasenotes versiebeheer en mutaties op hypotheken en meer optimalisaties 6 december 2016 Inhoud Agenda... 3 Melding bij versturen lege uitnodiging... 3 Algemeen... 3 Soort document niet meer categorie

Nadere informatie

Samen voordelen delen. Dat is DAK

Samen voordelen delen. Dat is DAK Samen voordelen delen Dat is DAK Samen voordelen delen. Dat is DAK. DAK bewijst sinds 1981 de kracht van samen ondernemen. Dat maakt ons samen sterk en onafhankelijk. Gisteren, vandaag en morgen. Want

Nadere informatie

Eventueel kunt u met ons een afspraak buiten kantooruren maken.

Eventueel kunt u met ons een afspraak buiten kantooruren maken. Oude Ebbingestraat 91 9712 HG Groningen Postbus 1041 9701BA Groningen Telefoon: 050 318 40 20 Fax: 050 313 04 40 Internet: www.lagrohypotheken.nl Openingstijden : Maandag van 09:00 tot 17:30 Dinsdag van

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de consument van FlexGarant Assuradeuren in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT).

Informatiebrochure voor de consument van FlexGarant Assuradeuren in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Informatiebrochure voor de consument van FlexGarant Assuradeuren in het kader van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Inleiding Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet Financieel Toezicht van toepassing.

Nadere informatie

Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2014

Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2014 Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2014 Dienstverleningsdocument Algemeen Wie zijn wij Zorgeloosch BV.., handelend onder de naam Zorgeloosch is statutair gevestigd op het volgende adres: Neerlandia 2

Nadere informatie

Online Salarisopgave AOV voor werkgevers. Gebruikershandleiding. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

Online Salarisopgave AOV voor werkgevers. Gebruikershandleiding. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers Online Salarisopgave AOV voor werkgevers Gebruikershandleiding De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

November 2015. Munt TaxatieService

November 2015. Munt TaxatieService November 2015 Munt TaxatieService Inhoudsopgave 1. Wat zijn de kernwaarden van de Munt TaxatieService? 2. Hoe loopt het proces van de Munt TaxatieService? 3. Wie is de Taxatheek? 4. Wat is de visie van

Nadere informatie

FAQ Taxatool. Versie 1.1 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 10-1-2012. Frequently Asked Questions/Veelgestelde vragen

FAQ Taxatool. Versie 1.1 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 10-1-2012. Frequently Asked Questions/Veelgestelde vragen FAQ Taxatool Versie 1.1 Page 1 of 5 Uitgiftedatum: 10-1-2012 Inhoud: Wie heeft Taxatool ontwikkeld? 3 Wanneer kan ik gebruik maken van Taxatool? 3 Wat kost het gebruik van Taxatool? 3 Moet ik een programma

Nadere informatie

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties.

Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Contactgegevens en instructies voor aanlevering trade-transacties. Rabobank Nederland - Trade Services Contactgegevens Aanlevering trade-transacties Voor het aanleveren van transacties kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

Dienstenwijzer Homegarant

Dienstenwijzer Homegarant Dienstenwijzer Homegarant versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie is HomeGarant? 3. Onze bereikbaarheid 4. Onze diensten 5. Wat verwachten van wij u? 6. Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars

Nadere informatie

Advieswijzer. TAF Hypotheekdiensten

Advieswijzer. TAF Hypotheekdiensten Advieswijzer TAF Hypotheekdiensten Uw financieel adviseur is een samenwerking aangegaan met TAF Hypotheekdiensten. In deze advieswijzer vindt u alle informatie over TAF Hypotheekdiensten. TAF Hypotheekdiensten

Nadere informatie

Een zekere keuze! NATIONALE WAARBORG

Een zekere keuze! NATIONALE WAARBORG NATIONALE WAARBORG Een zekere keuze! Er zijn meerdere bankgarantieleveranciers op de markt. Maar er kan er maar één de juiste zijn voor u én uw cliënt. Neem een kijkje in deze brochure en oordeel zelf.

Nadere informatie

Inventariseren. Analyseren. Advies. Bemiddeling. Nazorg. Dienstverleningsdocument

Inventariseren. Analyseren. Advies. Bemiddeling. Nazorg. Dienstverleningsdocument Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een (hypothecaire) geldlening, een spaarplan, een levensverzekering of enig ander verzekeringsproduct. Ons kantoor kan u hierbij ondersteunen. Onze dienstverlening

Nadere informatie

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Cloud computing als administratieve dienstverlening Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Onderwerpen 1. Kort voorstellen 2. Verschillen traditioneel kantoor en accountantskantoor van de toekomst 3. Welke

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

Programma. 15.00 uur Echte e-facturatie voor accountants Door: Johan Schaeffer

Programma. 15.00 uur Echte e-facturatie voor accountants Door: Johan Schaeffer Welkom! Programma 15.00 uur Echte e-facturatie voor accountants Door: Johan Schaeffer 16:00 uur Pauze 16:20 uur Eenvoudig e-factureren met MUIS Software Door: Richard van Lieshout & Randy Voogel 16.35

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Dienstenwijzer. de financiële balie

Dienstenwijzer. de financiële balie Dienstenwijzer de financiële balie U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V.

Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. Toelichting specifieke diensten zoals genoemd in het Abonnement Financiële Planning Balans Onafhankelijke Financiële Dienstverlening B.V. BEHEER HYPOTHEEKOVEREENKOMST Archivering van documenten Wij archiveren

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Hypotheken Data Netwerk

Hypotheken Data Netwerk Memo ter informatie Aan Van Datum Onderwerp HDN gebruikersgroep HDN 22 juni 2012 Wrap-up HDN gebruikersdag werksessie: De financiële foto 1. Inleiding Op 21 juni jl. heeft de HDN gebruikersgroep een werksessie

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBMODULES ASSURANTIETUSSENPERSOON

HANDLEIDING WEBMODULES ASSURANTIETUSSENPERSOON HANDLEIDING WEBMODULES ASSURANTIETUSSENPERSOON Inhoudsopgave 1. Functionaliteiten: pagina 2 2. Systeem opstarten: pagina 3 3. Inloggen: pagina 4 4. Offerte/polis aanvragen: pagina 5 5. Zoeken naar offerte:

Nadere informatie

SBR in de bancaire praktijk

SBR in de bancaire praktijk SBR in de bancaire praktijk Presentatie voor het Jaarcongres ICT Accountancy Arnold Esser, Programma Manager SBR bij de ING Leiden, 29 september 2011 Inhoudsopgave 1. Historie SBR voor banken 2. Het 4

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

Ondernemingsdossier Horeca

Ondernemingsdossier Horeca Ondernemingsdossier Horeca Lastenvermindering door slimme gegevensuitwisseling November 2011 Arjen van den Dool Beleidsadviseur KHN (mede namens andere koploperbranches) Ondernemingsdossier 2 Huidige situatie

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie INFORMATIEDOCUMENT INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 9.1 1-3-2017 Informatie over onze dienstverlening Midden Nederland Hypotheken B.V. vindt het belangrijk u vooraf een goed

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Woningmarkt Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Het NWWI voor u als consument

Het NWWI voor u als consument Het NWWI voor u als consument Een taxatierapport is nodig voor de financiering van de aankoop van een woning, een verbouwing of het oversluiten van uw hypotheek. Belangrijke zaken waarbij u als consument

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheken

Dienstverleningsdocument Hypotheken Dienstverleningsdocument Hypotheken Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Dienstverleningsdocument Hypotheken Versie juni 2009 1

Nadere informatie

Inhoud. 1. Over TVI TVI voor u als taxateur Taxatool Voordelen voor woningcorporaties Laat valideren en spaar 7. 6.

Inhoud. 1. Over TVI TVI voor u als taxateur Taxatool Voordelen voor woningcorporaties Laat valideren en spaar 7. 6. Inhoud Hoofdstuk blz. 1. Over TVI 3 2. TVI voor u als taxateur 4 3. Taxatool 5 4. Voordelen voor woningcorporaties 6 5. Laat valideren en spaar 7 6. Aanmelden 8 Bijlage I. TVI Bedrijfsreportage 2 1. Over

Nadere informatie

Uw hypotheek oversluiten Kiezen voor lagere maandlasten

Uw hypotheek oversluiten Kiezen voor lagere maandlasten Uw hypotheek oversluiten Kiezen voor lagere maandlasten Vaste patronen zijn vaak flexibeler dan u denkt. Dat geldt niet alleen voor uw dagelijkse rituelen, maar ook voor uw maandelijkse uitgavenpatroon.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies

Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl. 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies Dienstenwijzer Briljant Advies B.V./Hypotheeksteun.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. In deze dienstenwijzer kunt u kennismaken met de diensten van Briljant Advies B.V. /Hypotheeksteun.nl. Naast de algemene

Nadere informatie

Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners

Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners Amsterdam, 10 oktober 2014 1. Bank of Scotland wordt Lloyds Bank... 2 Aanleiding... 2 Overgangsperiode...

Nadere informatie

Handleiding. Obvion AdviseursPortaal 1.0 HOE WIL JIJ WONEN?

Handleiding. Obvion AdviseursPortaal 1.0 HOE WIL JIJ WONEN? Handleiding Obvion AdviseursPortaal 1.0 HOE WIL JIJ WONEN? Obvion AdviseursPortaal Op 7 september 2015 introduceert Obvion haar nieuwe AdviseursPortaal: Obvion Adviseur. Dit nieuwe portaal is in co-creatie

Nadere informatie

Dienstverlening Hypotheekadvies 2014

Dienstverlening Hypotheekadvies 2014 Dienstverlening Hypotheekadvies 2014 Tarieven Hypotheek Menu De aanpak van de Vries en Partners BV Stap 1: Intake Stap 2: Oriëntatie en algemene informatie Stap 3: Advies op maat Stap 4: Offerte aanvragen

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

VVS Handleiding Webmodules Wagenparken en Autobedrijven

VVS Handleiding Webmodules Wagenparken en Autobedrijven VVS Handleiding Webmodules Wagenparken en Autobedrijven Juni 09 Handleiding webmodules Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. SYSTEEM OPSTARTEN 4 3. INLOGGEN 5 4. POLISOVERZICHT 6 5. PAKKETOVERZICHT

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006

ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS. - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 ONDERZOEK APPLICATIES WMO-LOKET ONDER LEVERANCIERS - functionaliteiten van ICT voor de Wmo en het Wmo-loket- Koudekerk aan den Rijn, december 2006 Niets van deze rapportage wordt verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Wij zijn CFSN Kredietendesk!

Wij zijn CFSN Kredietendesk! ONTDEK HET GEMAK EN DE SERVICE VAN CFSN KREDIETENDESK www.cfsn.nl 088-237 60 60 Wij zijn CFSN Kredietendesk! Dé onafhankelijke serviceprovider van Nederland Wie zijn wij? Met minder inspanning een beter

Nadere informatie

Dienstenwijzer. SURA assurantiën & Hypotheken Postbus 43 8080 AA Elburg. Tel: 06 50676262. E mail: info@su ra.nl Internet: www.su ra.

Dienstenwijzer. SURA assurantiën & Hypotheken Postbus 43 8080 AA Elburg. Tel: 06 50676262. E mail: info@su ra.nl Internet: www.su ra. Dienstenwijzer Inleiding 1 januari 2007 is de wet financiële dienstverlening WFD vervangen door de wet op het financieel toezicht WFT. Op de activiteiten van onze onderneming is de wet op het financieel

Nadere informatie

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland

Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Supplier Kit E-Facturatie Supplier Kit verzenden elektronische facturen voor leveranciers van SITA Nederland Introductie E-Facturatie Verschillende verzendopties E-Factuur vereisten en informatie 2 (5)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hypotheken

Dienstverleningsdocument Hypotheken Dienstverleningsdocument Hypotheken Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Dienstverleningsdocument Hypotheken Versie juni 2009 1

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2015

Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2015 Zorgeloosch Dienstverleningsdocument 2015 Dienstverleningsdocument Algemeen Wie zijn wij Zorgeloosch BV.., handelend onder de naam Zorgeloosch is statutair gevestigd op het volgende adres: Neerlandia 2

Nadere informatie

Afspraken buiten kantoortijden zijn ook mogelijk. Voor dringende zaken buiten kantoortijden kunt u ons bereiken op 06-55150027.

Afspraken buiten kantoortijden zijn ook mogelijk. Voor dringende zaken buiten kantoortijden kunt u ons bereiken op 06-55150027. Dienstverleningsdocument Zelfverzekerd De financiële dienstverlening van ons kantoor valt onder de regelgeving van de Wet Financieel Toezicht (WFT). Wij zijn in het bezit van een vergunning die afgegeven

Nadere informatie