NOTITIE. 1 Inleiding. 2 Bouwkundige maatregelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTITIE. 1 Inleiding. 2 Bouwkundige maatregelen"

Transcriptie

1 NOTITIE Project Nieuwbouw Van Lodenstein College Barneveld Datum 7 juni 2011 Onderwerp Conceptenstudie Status Definitief 1 Inleiding Voor de nieuwbouw van het Van Lodenstein College te Barneveld worden in deze conceptenstudie een viertal concepten benoemd waarmee het schoolgebouw op temperatuur en fris gehouden kan worden. De concepten sorteren de mogelijkheden om te verwarmen, te koelen en te ventileren. Met deze concepten kan voldaan worden aan de ambities van het Van Lodenstein College, namelijk: functionaliteit; flexibiliteit; beheersbaarheid; duurzaamheid. In hoofdstuk 3 worden de concepten benoemd en in hoofdstuk 4 met elkaar vergeleken. Bij het doorrekenen van de concepten is uitgegaan van Standaard bouwfysische schilwaarden. In hoofdstuk 2 worden de effecten zichtbaar gemaakt van verbeterde schilwaarden op de exploitatie en de CO 2 -emissie. 2 Bouwkundige maatregelen In dit hoofdstuk worden de effecten van schilverbetering inzichtelijk gemaakt. De berekeningen in deze conceptenstudie zijn gebaseerd op de schilwaarden overeenkomstig tabel 2.1. tabel 2.1 Schilwaarden Rc-waarde muur m²k/w 3,0 Rc-waarde vloer en dak m²k/w 4,0 U-waarde raam W/m²K 1,8 ZTA-waarde glas [-] 0,3 Massa vloerconstructie kg/m² De schilwaarden zijn toereikend om te voldoen aan de wettelijke eisen. In dit hoofdstuk worden de effecten van schilverbetering (zowel van de muren als van de vloer en het dak) op de exploitatie en de CO 2 -emissie inzichtelijk gemaakt. In onderstaande tabel is weergegeven wat het effect is van een verhoogde warmteweerstand (Rc) van de muur en een verlaagde warmtedoorgangscoëfficiënt (U) van het raam (glas en kozijn). De schilwaarden van de referentie zijn benoemd in tabel 2.1 en vormen de basis voor de verdere berekeningen in deze conceptenstudie. In tabel 2.2 worden de verbeterde Rc- en U-waarden afzonderlijk en gecombineerd inzichtelijk gemaakt. tabel 2.2 Verbeterde schilwaarden Referentie Rc = 5 m²k/w U = 1,1 W/m²K Rc = 5 m²k/w U = 1,1 W/m²K Exploitatie /jaar , , , ,- Exploitatievoordeel /jaar 2.000, , ,- CO 2-emissie Ton/jaar CO 2-reductie Ton/jaar hp202nv 1

2 3 Concepten Om het schoolgebouw te kunnen verwarmen/koelen en te ventileren, zijn er vier integrale concepten samengesteld. 1 Basis Dit concept voldoet aan de wettelijke eisen. Verwarmen gebeurt door middel van HR-ketels en ventileren door centrale mechanische luchttoevoer en centrale mechanische luchtafvoer (gebalanceerde ventilatie). Koeling ontbreekt. 2 Basis + koeling Aan concept 1, basis, is koeling toegevoegd. De koeling gebeurt door een compressiekoelmachine. 3 Warmtepomp met warmte-/koudeopslag (wko) De warmte en koude wordt door middel van de warmtepomp met bodemopslag voorzien. HR-ketels zijn aan dit concept toegevoegd voor de piekmomenten en de warmwatervoorziening. Koeling gebeurt door de bodemopslag. 4 TNO-ventilatieconcept en warmtepomp. De toevoerlucht wordt per lokaal door middel van units toegevoerd en centraal afgezogen. De warmtepomp haalt de warmte uit de retourlucht. Verwarmen gebeurt door de warmtepomp en HR-ketels. Voor de koeling kan de warmtepomp gebruikt worden, maar zal ook een compressiekoelmachine nodig zijn. 3.1 Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) Het benodigde energiegebruik (Qpres,tot) mag nooit hoger zijn dan het toelaatbare energiegebruik (Qpres,toel) voor de desbetreffende gebouwfunctie. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de maximale hoogte van het toelaatbare energiegebruik. Doel van deze normering is het energiegebruik en de CO 2 -emissie in de gebouwde omgeving te verminderen. Voor de concepten, benoemd in onderstaande paragrafen, wordt het dimensieloze verhoudingsgetal gegeven van Qpres,tot / Qpres,toel. 3.2 Ruimtebeslag In onderstaande tabel is het ruimtebeslag weergegeven. De geel gearceerde gedeelten zijn conceptafhankelijk. tabel 3.1 Ruimtebehoefte werktuigkundige installaties Ruimte Inhoud Afmetingen (b x d x h) Gasmeteropstelling en/of warmtemeter Ketelruimte Techniekruimte koude (concept 1, 2 en 4) Techniekruimten ventilatie school (concept 1 tot en met 3) Techniekruimte ventilatie sporthal Techniekruimte ventilatie (concept 4) Techniekruimte, warmte-/koudeopslag (concept 3) HR-ketels, verdelers, buffervat en dergelijke Oppervlakte (m 2 ) Voorwaarden 2,0 x 1,6 3,2 Gelegen op de begane grond, direct van buiten bereikbaar, 6 meter verwijderd van trafo en HKL. Nader te bepalen 20 Wand of dak voorzien van plofluik. Rookgasafvoer door dak. Koelmachine 6 x 4 24 Kan gecombineerd worden met ketelruimte. Condensors opstellen op dak. Lbk, regelkasten, kanalen Lbk, regelkasten, kanalen Regelkasten, TSA, buffervat TSA, warmtepomp, verdelers, regelkast en dergelijke 15 x 6 2 x 90 Direct grenzend aan schacht. 10 x 5 1 x 50 Direct grenzend aan schacht. Nader te bepalen 25 Nader te bepalen 90 Gelegen in de kelder, toegang van buiten. Geluidsproductie hp202nv

3 Ventilatieruimte per lokaal (concept 4) Techniekruimte afzuiging school (concept 4) Toevoerunit verse lucht Lbk, afzuiging met geïntegreerde warmtepomp Minimale benodigde hoogte = 0,4 Het plafond wordt op overdruk gezet. Per lokaal of verblijfsruimte een afgesloten plafond. 15 x 6 1 x 50 Direct grenzend aan schacht. Watermeteropstelling 1,2 x 1,6 1,9 Gelegen op begane grond nabij entree. Drinkwaterdrukverhoging Nader te bepalen 1,5 Gelegen aangrenzend aan de watermeteropstelling. Technische schachten Dakafzuigventilatoren Ten behoeve van verdeling installaties. Twee stuks naast lbk-ruimten. Voor afzuiging sanitaire ruimten. Nader te bepalen Elk 8,5 Dit oppervlak, per verdieping boven elkaar aanbrengen en eindigend in een lbk-ruimte. Nader te bepalen Op dak Direct boven de schachten. tabel 3.2 Ruimtebehoefte elektrotechnische installaties Ruimte Inhoud Afmetingen (b x d x h) Transformatorruimte Trafo, aansluiting energiebedrijf Oppervlakte (m 2 ) Voorwaarden 3 x 4 x 2,5 12 Op begane grond, van buiten toegankelijk. Kelder van 1 meter diep. Inkoopruimte Aansluiting energiebedrijf 3 x 3 x 2,5 9 Direct tegen traforuimte, van buiten toegankelijk. Kelder van 1 meter diep. Hoofdverdeelinrichting (HKL) Verdeelinrichtingen licht/kracht Zwakstroomruimte MER Hoofdverdeelinrichting 3 x 2 x 2,4 6 Gelegen op de begane grond nabij de transformatorruimte. Verdeelinrichtingen voor de elektrotechnische installaties Centrale apparatuur ten behoeve van inbraakbeveiliging, toegangscontrole en brandmeldcentrale. Opstelling patchkasten, servers en dergelijke 1,5 x 0,6 x 2,4 Elk 0,9 Op elke bouwlaag een kast met dubbele deuren. 2 x 0,5 x 2,4 1 Gelegen op de begane grond. Voorzien van dubbele deuren. 5 x 4 x 3 20 Wellicht voorzien van computervloer. Centraal in het gebouw gelegen in verband met maximale lengte. SER Patchkasten 3 x 2 x 3 6 Opnemen per verdieping. 3.3 Concept 1: basis (Q/Q = 0,922) Het basisconcept is de traditionele manier van verwarmen en ventileren. Verwarmen gebeurt door HR-ketels en het ventileren door middel van centrale mechanische toevoer en centrale mechanische afvoer. Op het dak of in de technische ruimte wordt de luchtbehandelingskast geplaatst met daarin opgenomen de warmteterugwinning. De HR-ketels worden in de technische ruimte geplaatst. De installatietechnische uitgangspunten zijn opgenomen in tabel hp202nv 3

4 tabel 3.3 Werktuigbouwkundige installatie Verwarmingstoestel [-] HR-107 ketel Warmteafgiftesysteem [-] Vloerverwarming Warm tapwater [-] HR-ketel met cv-boiler Ventilatieconcept [-] Gebalanceerde mechanische ventilatie Ventilatiedebiet m³/h Elektrotechnische installatie Geïnstalleerd vermogen verlichting W/m² 12 Aanwezigheidsdetectie [-] Ja, meer dan 70% b.v.o. In dit concept is geen koeling opgenomen. 3.4 Concept 2: basis + koeling (Q/Q = 0,982) Dit concept is gebaseerd op concept 1, aangevuld met een koelmachine. Door toepassing van een koelmachine is het binnenmilieu behaaglijker. Tevens stijgen zowel de investerings- als de exploitatiekosten. De installatietechnische uitgangspunten zijn opgenomen in tabel 3.4. tabel 3.4 Werktuigbouwkundige installatie Preferent verwarmingstoestel [-] HR-107 ketel Preferente koudeopwekking [-] Compressiekoelmachine Warmte- en koudeafgiftesysteem [-] Vloerverwarming/-koeling Warm tapwater [-] HR-ketel met cv-boiler Ventilatieconcept [-] Gebalanceerde mechanische ventilatie Ventilatiedebiet m³/h Elektrotechnische installatie Geïnstalleerd vermogen verlichting W/m² 12 Aanwezigheidsdetectie [-] Ja, meer dan 70% b.v.o. 3.5 Concept 3: warmtepomp met warmte- en koudeopslag (Q/Q = 0,702) Algemeen Door gebruik te maken van een seizoensmatige opslag van warmte en koude in de bodem,\ kan op een efficiënte, duurzame manier worden voorzien in de warmte- en koudevraag. De toepassing van warmte-/koudeopslag (wko) geeft een forse besparing op het fossiele energieverbruik voor verwarming en koeling, vergeleken bij toepassing van een verwarmingsketel en koelmachine hp202nv

5 De werking van het systeem kan als volgt worden samengevat. s Winters wordt winterkoude opgeslagen in de koude bron. Deze koude bron levert koeling tijdens de zomerdag. s Zomers wordt de warmte die uit de gebouwen wordt weggekoeld, opgeslagen in de warme bron. Deze warmte wordt in de winter gebruikt als warmtebron voor de warmtepomp. De warme en koude bron vormen samen één brondoublet. De meerjarige energiebalans, het saldo van warmte- en koudelevering, dient in evenwicht te zijn om de leveringscapaciteit te waarborgen. figuur 3.1 Schematische voorstelling werking energieopslag Inzet warmtepomp Met het water uit de koude bron kan direct worden gekoeld. De warmte uit de warme bron kan worden gebruikt om gebouwen te verwarmen. Dit laatste is mogelijk door de inzet van een warmtepomp. De laagtemperatuurwarmte uit de warme bron wordt door de warmtepomp opgewaardeerd naar een hoger temperatuurniveau, zodat het geschikt is voor gebouwverwarming. Laagtemperatuurverwarming (ltv) is hierbij een voorwaarde voor de inzet van de warmtepomp. Energiebalans in de bodem Een energieopslagsysteem is in balans wanneer de hoeveelheid (voor koeling) onttrokken koude gelijk is aan de hoeveelheid geladen koude (namelijk door de warme bron geleverde warmte). In scholen is de verwarmingsvraag groter dan de koelvraag. Zodoende zal de bodem netto afkoelen. Deze onbalans is te corrigeren met een droge koeler. Deze regeneratie heeft twee functies. Winterdag: aanvullend laden van koude in de koude bron van de energieopslaginstallatie. Zomerdag: afvoeren van condensorwarmte van de warmtepomp waarmee de pieken in de koudevraag worden geleverd. De condensorwarmte, die wordt afgeblazen naar de buitenlucht, kan geen opwarming van de energieopslaginstallatie veroorzaken. In de onderstaande tabel staan de installatietechnische uitgangspunten. tabel 3.5 Werktuigbouwkundige installatie Preferent verwarmingstoestel [-] Warmtepomp Niet-preferent verwarmingstoestel [-] HR-107 ketel Preferente koudeopwekking [-] Bodemopslag en warmtepomp Warmte- en koudeafgiftesysteem [-] Vloerverwarming/-koeling Warm tapwater [-] HR-ketel met cv-boiler Ventilatieconcept [-] Gebalanceerde mechanische ventilatie Ventilatiedebiet m³/h hp202nv 5

6 Elektrotechnische installatie Geïnstalleerd vermogen verlichting W/m² 12 Aanwezigheidsdetectie [-] Ja, meer dan 70% b.v.o. 3.6 Concept 4: TNO-ventilatieconcept en warmtepomp (Q/Q = 0,814) Het vierde concept is gebaseerd op het door TNO ontwikkelde ventilatieconcept. Verse buitenlucht wordt door middel van toevoerventilatoren in de gevel per leslokaal of vertrek toegevoerd. De verse lucht wordt door middel van overdruk via het plenum boven het verlaagde plafond via perforaties in het plafond, gelijkmatig verdeeld over het lokaal. De retourlucht wordt aansluitend overgestort naar de gangen of afgevoerd naar buiten door middel van op te nemen gevel-/raamroosters. tabel 3.6 Werktuigbouwkundige installatie Preferent verwarmingstoestel [-] Warmtepomp Niet-preferent verwarmingstoestel [-] HR-107 ketel Preferente koudeopwekking [-] Compressiekoelmachine Niet-preferente koudeopwekking [-] Warmtepomp Warmte- en koudeafgiftesysteem [-] Vloerverwarming/-koeling Warm tapwater [-] HR-ketel met cv-boiler Ventilatieconcept [-] TNO-ventilatieconcept. Ventilatiedebiet m³/h Elektrotechnische installatie Geïnstalleerd vermogen verlichting W/m² 12 Aanwezigheidsdetectie [-] Ja, meer dan 70% b.v.o. 4 Concepten beoordeling tabel 4.1 Gedefinieerde pakketten 1 Basis 2 Basis + koeling 3 Warmtepomp + wko 4 TNO-toevoer + warmtepomp Qpres,tot / Qpres,toel Technische installaties Ventilatie Gebalanceerd met wtw Gebalanceerd met wtw Gebalanceerd met wtw Mechanische toevoer per lokaal, centrale mechanische afzuiging Opwekking warmte HR-ketels HR-ketels Warmtepomp met wko Warmtepomp en HR-ketel Opwekking koude - Koelmachine Warmtepomp met wko Koelmachine Afgifte warmte/koude Vloerverwarming Vloerverwarming Vloerverwarming Vloerverwarming Toelichting op de gedefinieerde pakketten Om een eerlijke vergelijking te krijgen tussen de concepten, is concept 2: basis met koeling, als referentie gebruikt. Ten opzichte van concept 2, zorgt de warmtepomp met wko voor een EPC-verlaging van 29% en concept 4 voor een EPC-verlaging van 17%. De warmtepomp met warmte-/koudeopslag beantwoordt aan de gewenste EPC-verlaging van 20% hp202nv

7 4.1 Economisch vergelijk Investering tabel 4.2 Voorontwerpraming investering per pakket Raming investering 1 Basis 2 Basis + koeling 3 Warmtepomp + wko 4 TNO-toevoer + warmtepomp Werktuigbouwkundige installatie Elektrotechnische installatie , , , , , , , ,- Bouwkundige kosten P.M. P.M. P.M. P.M. Meerkosten inducerend plafond P.M. Subtotaal , , , ,- Onvoorzien (15%) , , , ,- Totaal , , , ,- Meerinvestering , ,- Totaal /m² 299,- 337,- 360,- 346,- Toelichting op de voorontwerpraming De bouwkundige kosten zijn niet meegenomen in de raming. De meerinvestering is ten opzichte van concept 2, basis met koeling. De meerkosten voor het inducerend plafond dat noodzakelijk is bij concept 4, zijn niet meegenomen. Belangrijk is om de meerkosten voor het inducerend plafond bij concept 4, helder te hebben om conclusies te verbinden aan tabel 4.2. Concept 3, warmtepomp + wko, vraagt de grootste investering. Dit dient echter integraal met de exploitatie beoordeeld te worden Exploitatie en ETVT De exploitatiekosten zijn gebaseerd op de volgende eenheidsprijzen. tabel 4.3 Eenheidsprijzen energie Concept 1 en 2 Concept 3 en 4 Aardgas /m³ 0,42 0,60 Elektriciteit /kwh 0,09 0,09 De eenheidsprijzen zijn gebaseerd op de jaarlijkse afname. Hoe groter de afnamehoeveelheid, hoe lager de eenheidsprijs. In de onderstaande tabel zijn de exploitatielasten per concept aangegeven hp202nv 7

8 tabel 4.4 Exploitatielasten 1 Basis 2 Basis + koeling 3 Warmtepomp + wko 4 TNO-toevoer met warmtepomp retourlucht Aardgas /jaar , , , ,- Elektriciteit /jaar , , , ,- Onderhoudskosten /jaar 2.600, , , ,- Totale exploitatie /jaar , , , ,- Besparing ten opzichte van basis + koeling /jaar , ,- ETVT Jaar 10 8 Toelichting op de exploitatielasten De terugverdientijd is eenvoudig. Dit wil zeggen dat de stijging van energiekosten, het verdisconteren van de jaarlijkse cashflow, de kapitaalslasten en de eventuele herinvesteringen niet meegenomen zijn. Bij het berekenen van de terugverdientijd van concept 4 is geen rekening gehouden met de meerinvestering voor het inducerend plafond. De exploitatielasten bij concept 3 zijn het laagst. De terugverdientijd is echter hoger dan bij concept 4. De lagere exploitatielasten zijn een blijvend voordeel ten opzichte van concept Duurzaamheid Energiegebruik en CO 2 -emissie In onderstaande figuur is het primaire energieverbruik per concept gevisualiseerd. Primair energieverbruik GJ/jaar verlichting koeling pompen tapwaterverwarming ventilatoren ruimteverwarming Basis 2.Basis + koeling 3.WP + WKO 4.TNO + Wpretourlucht figuur 4.1 Primair energieverbruik hp202nv

9 Gelieerd aan het primaire energieverbruik is de CO 2 -emissie. Deze is in figuur 4.2 weergegeven. CO2 emissie uitstoot ton CO2/jaar Basis 2.Basis + koeling 3.WP + WKO 4.TNO + Wpretourlucht Aardgas Elektriciteit figuur 4.2 CO 2-emissie per concept Toelichting op het primaire energieverbruik Het basisconcept met koeling heeft het hoogste primaire energiegebruik door de conventionele manier van warmte- en koudeopwekking. Ten opzichte van het basisconcept is dit te verklaren door het extra energiegebruik door koeling. De keuze voor concept 3, warmtepomp met wko, geeft de laagste benodigde primaire energie. Overeenkomstig paragraaf 4.1 zijn de exploitatielasten bij dit concept het laagst. Concept 3 is dan ook de duurzaamste keuze. Ing. H. van Prooijen 11712hp202nv 9

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Interactie tussen gevelisolatie, ventilatiesystemen en capaciteit warmtepompsystemen Per 1 januari 2015 worden de EPCeisen aangescherpt. Voor woningen

Nadere informatie

Rapport. Opdrachtgever: Gemeente Mill en St. Hubert Postbus 10001 5430 CA Cuijk. Documentnummer: 20140075-R04. Projectnaam:

Rapport. Opdrachtgever: Gemeente Mill en St. Hubert Postbus 10001 5430 CA Cuijk. Documentnummer: 20140075-R04. Projectnaam: Adviseurs & Ingenieurs Opdrachtgever: Gemeente Mill en St. Hubert Postbus 10001 5430 CA Cuijk Documentnummer: 20140075-R04 Projectnaam: Gemeente Mill, onderzoek CV- en E- installatie. Datum: 9-12-2014

Nadere informatie

Concepten voor nieuwbouw woningen EPC 0,4. 20 september 2013 Han Verheul

Concepten voor nieuwbouw woningen EPC 0,4. 20 september 2013 Han Verheul Concepten voor nieuwbouw woningen EPC,4 2 september 213 Han Verheul Concepten voor EPC,4 Concept 1: isolatie Rc = 5, HR-WTW en PV; Concept 2: warmtevraagbeperking, Rc = 7, zonneboiler en HR-WTW; Concept

Nadere informatie

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten Concepten EPC 0.4 Om een EPC 0.4 te realiseren voor de referentiewoningen zijn er verschillende concepten ontwikkeld die onderling verschillen op de wijze van ventileren en verwarmen. Aan de basis van

Nadere informatie

Miel Karthaus Martijn de Gier

Miel Karthaus Martijn de Gier Miel Karthaus Martijn de Gier Fig 1 1/5 13 3 5 1 17 12 11 18 2 11 31 16 15 12 14 8 7 4 6 22 21 20 19 9 10 e versus WarmBouwen 8 Verhouding tussen warmteweerstand en warmtestroomdichtheid

Nadere informatie

Referentiegebouwen utiliteitsbouw

Referentiegebouwen utiliteitsbouw EPN en Nieuwbouw Referentiegebouwen utiliteitsbouw Gezondheidszorg 7.000m² Het voorbeeld betreft een verpleeghuis dat is voorzien van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. Een warmtepomp zorgt

Nadere informatie

Leidschenhof Den Haag. Uitgebreide omschrijving WKO

Leidschenhof Den Haag. Uitgebreide omschrijving WKO Leidschenhof Den Haag Uitgebreide omschrijving WKO Het project Leidschenhof te Leidschenveen is een zorgcomplex met appartementen dat in opdracht van WoonInvest is ontwikkeld. Het gebouw bestaat uit de

Nadere informatie

Kenniscentrum InfoMil Energiebesparing bij een sportclub

Kenniscentrum InfoMil Energiebesparing bij een sportclub Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Energiebesparing bij een sportclub 23 januari 2017 Inhoudsopgave Energiebesparing bij een sportclub 3 Energiezuinige sportveldverlichting 3 Opwekken

Nadere informatie

Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII

Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII Stichting Spaarnesant 04 februari 2014 9X3803 Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-5697701 Fax info@amsterdam.royalhaskoning.com

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Beta Testbedrijf E. van Dijk 007 Kleveringweg 12 2616 LZ Delft info@vabi.nl Delft, 8 februari 2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: Opdrachtgever BV A. Bee Projectgegevens: Voorbeeldproject

Nadere informatie

All-electric woningconcept

All-electric woningconcept All-electric woningconcept Kwalitatieve en kwantitatieve vergelijking tussen 3 energieconcepten Robbert van Rijswijk Merosch Inhoud 1. Voorstellen 2. Vergelijking energieconcepten 3. Uitwerking all-electric

Nadere informatie

installatie-arm ontwerpen verleden tijd?

installatie-arm ontwerpen verleden tijd? installatie-arm ontwerpen verleden tijd? 1 situatie tot enkele jaren geleden was duurzaamheid bij klimaatinstallaties comfort en vooral energiebesparing de koplopers bij het besparen op het energie waren

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN 4 juli 2007 19:11 uur Blz. 1 / 8 cursus Luc Volders - 2-7-2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: FB Projectgegevens: testpand 1234AB Software: EPA-W Kernel 1.09 07-06-2007 Vabi Software

Nadere informatie

Kleinschalige energetische renovatie

Kleinschalige energetische renovatie Kleinschalige energetische renovatie Kantoor plus bovenwoning van label G naar A+ de Haas & Partners Adviseurs Duurzaam Gebouwde Omgeving Van componenten naar concept Bouwkundig Ventilatie Installaties

Nadere informatie

Notitie 20091271-02 Gelijkwaardigheidsverklaring ClimaLevel voor NEN 2916 en NEN 5128 Opzet van onderzoek en resultaten

Notitie 20091271-02 Gelijkwaardigheidsverklaring ClimaLevel voor NEN 2916 en NEN 5128 Opzet van onderzoek en resultaten Notitie 0097-0 Gelijkwaardigheidsverklaring ClimaLevel voor NEN 96 en NEN 58 Opzet van onderzoek en resultaten Datum Referentie Behandeld door 4 februari 0 0097-0 M. Ritmeijer/LSC Opzet Climalevel klimaatsysteem

Nadere informatie

4 Energiebesparingsadvies

4 Energiebesparingsadvies 4 Energiebesparingsadvies 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het energiebesparingsadvies voor het gebouw gepresenteerd. Allereerst wordt een inventarisatie gegeven van de reeds getroffen en onderzochte

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079

Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079 Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079 Uitgangspunt Bestaand, oorspronkelijk gebouw had als gebruik een mix aan functies. Dit waren

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Energie-Index Woningen Meerkeuzevragen Casus. Alle tekeningen en foto s zijn ter plekke gecontroleerd in de betreffende woningen.

Voorbeeldexamen Energie-Index Woningen Meerkeuzevragen Casus. Alle tekeningen en foto s zijn ter plekke gecontroleerd in de betreffende woningen. Voorbeeldexamen Energie-Index Woningen Meerkeuzevragen Casus Alle tekeningen en foto s zijn ter plekke gecontroleerd in de betreffende woningen. Vraag 1 tot en 10 hebben betrekking op woning 1. Hieronder

Nadere informatie

Omschrijving. EPC 0-woning Leek, Groningen, Projectsamenvatting

Omschrijving. EPC 0-woning Leek, Groningen, Projectsamenvatting EPC 0-woning Leek, Groningen, 2009 Omschrijving Deze demonstratiewoning voor duurzaam, energieneutraal en levensloopbestendig bouwen met zijn EPC = 0, gebruik van zonne-energie en aardwarmte en gebruik

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 Milieu - Aandacht in de tijd 2/31

Nadere informatie

Installatie overzicht bij EPC-concepten

Installatie overzicht bij EPC-concepten Installatie overzicht bij EPC-concepten Dit boekje geeft een overzicht van de belangrijkste installaties zoals die nu op de markt aanwezig zijn. PelserHartman probeert u een zo volledig mogelijk overzicht

Nadere informatie

nergiebesparing in de ICT

nergiebesparing in de ICT nergiebesparing in de ICT Een koud kunstje? 10 April Green IT Energy Solutions Niels Sijpheer 3671 Meter (Q=m.g.h) 100 kg massa en 1 kwh arbeid: Hoe hoog kom ik? A Minder dan100 meter B Tussen 100 en 1000

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 UITGANGSPUNTEN BEREKENING 3 1.1. Gegevens 3 1.2. Indeling gebouw 3 1.2.1. Bouwkundige gegevens 4 1.3. Werktuigbouwkundige installaties 4 1.3.1. Verwarming 4 1.3.2. Koeling

Nadere informatie

2.1 Resumé Ref UN01 (Referentiegebouw)... 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref UN01 (Referentiegebouw)... 5

2.1 Resumé Ref UN01 (Referentiegebouw)... 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref UN01 (Referentiegebouw)... 5 Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 Resultaten... 3 2.1 Resumé Ref UN01 (Referentiegebouw)... 3 3 Gebouwoverzicht... 5 3.1 Gebouwgegevens Ref UN01 (Referentiegebouw)... 5 3.2 Ruimten bouwlaag 1... 5

Nadere informatie

System integrator. ing. Ad van der Aa Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV

System integrator. ing. Ad van der Aa Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV System integrator ing. Ad van der Aa Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV Huidige praktijk Gezond EPC DuBo A a n n e m e r Afgifte (St. LTV) Installateur Warmteverlies en koellast Regeltechniek Warmtepompen

Nadere informatie

Opwekking duurzame energie en terugverdientijden. Niek Tramper

Opwekking duurzame energie en terugverdientijden. Niek Tramper en terugverdientijden Niek Tramper en terugverdientijden Zonneboiler geeft warm tapwater Zonnepanelen geven elektriciteit Warmtepomp geeft verwarming Pelletkachel geeft verwarming Zonneboiler Uitgangspunt:

Nadere informatie

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?,

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, ir. F.W. (Freek) den Dulk Nieuwe eis per 1 januari 2006 EPC 0,8 Herziening norm: NEN 5128:2004 Energieprestatie van woonfuncties en

Nadere informatie

Energieprestatie. metalen gevelelementen in EP berekening Ubouw. 3, 10 en 17 november 2008 VMRG bijeenkomst. door Peter Vierveijzer

Energieprestatie. metalen gevelelementen in EP berekening Ubouw. 3, 10 en 17 november 2008 VMRG bijeenkomst. door Peter Vierveijzer Energieprestatie metalen gevelelementen in EP berekening Ubouw 3, 10 en 17 november 2008 VMRG bijeenkomst door Peter Vierveijzer aanleiding Denkt u projecten te missen doordat houten en kunststof kozijnen

Nadere informatie

DUBO. Energiebesparing in het kantoorpand van HVL Dordrecht

DUBO. Energiebesparing in het kantoorpand van HVL Dordrecht 1 Energiebesparing in het kantoorpand van HVL Dordrecht 2 Voor het energiegebruik zijn de belangrijke punten: - Beperk energieverliezen - Voorkom onnodig energiegebruik - Gebruik zoveel mogelijk oneindige

Nadere informatie

Mogelijkheden voor aardgasloze Benedenbuurt

Mogelijkheden voor aardgasloze Benedenbuurt Notitie Contactpersoon Harry de Brauw Datum 14 juni 2017 Kenmerk N001-1246856HBA-rvb-V01-NL Mogelijkheden voor aardgasloze Benedenbuurt De aanstaande rioolvervanging in de Benedenbuurt is aanleiding voor

Nadere informatie

BENG en Bodemenergie Projectervaringen utiliteitbouw. 6 november 2016 Ir. Esther Gerritsen Techniplan Adviseurs

BENG en Bodemenergie Projectervaringen utiliteitbouw. 6 november 2016 Ir. Esther Gerritsen Techniplan Adviseurs BENG en Bodemenergie Projectervaringen utiliteitbouw 6 november 2016 Ir. Esther Gerritsen Techniplan Adviseurs Techniplan Adviseurs Installatieadviseur Advies & engineering Duurzaamheid & innovatie Realisatie

Nadere informatie

Appartementencomplex

Appartementencomplex Buiten Zonwering 14900 11300 8400 5800 2900 14900 11300 8400 5800 2900 14900 11300 8400 5800 2900 14900 11300 8400 5800 2900 14900 11300 8400 5800 2900 Referentiegebouwen EPG Appartementencomplex Appartementen

Nadere informatie

Samenvatting bevindingen Energiescan

Samenvatting bevindingen Energiescan techniplan adviseurs bv R A A D G E V E N D I N G E N I E U R S B U R E A U SIH-103X1-E-MV002A blad 1 van 6 Status: CONCEPT Project : Hogeschool Windesheim Zwolle Onderwerp : Samenvatting bevindingen Energiescan

Nadere informatie

Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 12-07-331 appartementen Voorthuizen - appartementen basis 0,60 Algemene gegevens projectomschrijving appartementen variant basis adres postcode / plaats bouwar categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden

Nadere informatie

Passief Bouwen in de praktijk

Passief Bouwen in de praktijk Passief Bouwen in de praktijk Velve-Lindenhof: van idee tot realisatie ir. H.J.J. (Harm) Valk / ing. A.F. (André) Kruithof adviseur Energie & Duurzaamheid Programma Projectomschrijving Ontwerpvisie Bouwfysische

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe

energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Hoe komt energielabel tot stand Relatie (of niet!)

Nadere informatie

Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] 736 woongeb. 26 app Halfweg - Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren F2 0,79 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren variant F2 straat /

Nadere informatie

Grote verscheidenheid aan projecten in functie en omvang

Grote verscheidenheid aan projecten in functie en omvang Grote verscheidenheid aan projecten in functie en omvang Brede school Langedijk Ervaring met onderwijs en onderwijsgebouwen Brede School tzand Nominatie Scholenbouwprijs 2009 Kreileroord Brede school Klaverblad

Nadere informatie

RENOVATIE KANTOOR NOTITIE ENERGIEBESPARING EN INVESTERINGEN INHOUDSPOGAVE

RENOVATIE KANTOOR NOTITIE ENERGIEBESPARING EN INVESTERINGEN INHOUDSPOGAVE RENOVATIE KANTOOR NOTITIE ENERGIEBESPARING EN INVESTERINGEN INHOUDSPOGAVE SAMENVATTING 0. INLEIDING 1. ISOLATIE 2. INSTALLATIE 3. RAMEN EN KOZIJNEN 4. ZONWERING EN KOELING 5. VERLICHTING DIA duurzame auteur:

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 2/25 3/25 1. Praktijk van het verleden

Nadere informatie

Inhoud van de presentatie

Inhoud van de presentatie Inhoud Inhoud van de presentatie Duurzaam bouwen met staal Concepten voor energiebesparend bouwen met lichtgewicht constructies Toepassing PCM in vloeren, wanden en plafonds Energieconcept Wilo in Zaandam

Nadere informatie

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam GREEN PACKAGE Energie uit de lucht - 100% duurzaam Het comfort van vloerverwarming, koeling en warmtapwater in een duurzaam energiesysteem voor bij u thuis. Frisse Lucht Green Package, duurzame energie

Nadere informatie

Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies

Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies 2013 Inleiding In het kader van de CO 2 prestatieladder is een ketenanalyse uitgevoerd naar de CO 2 productie door verwarming

Nadere informatie

Rapportage energielabel. Kantoorpand Molensteijn PT De Meern

Rapportage energielabel. Kantoorpand Molensteijn PT De Meern Rapportage energielabel Kantoorpand Molensteijn 60 3454 PT De Meern EPA-U Energielabel Datum inspectie : 16-07-2015 Datum rapportage : 12-08-2015 Status rapportage : definitief Objectgegevens Aard gebouw

Nadere informatie

Trias energetica. Verdiepende opdracht

Trias energetica. Verdiepende opdracht 2015 Trias energetica Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel kun je meer leren over de Trias energetica, een strategie voor het bereiken van een zo duurzaam mogelijke energievoorziening. Pagina

Nadere informatie

Uitgevoerd door: Caubergh Huygen, Lowexnet

Uitgevoerd door: Caubergh Huygen, Lowexnet Uitgevoerd door: Caubergh Huygen, Lowexnet In opdracht van Platform energietransitie Gebouwde Omgeving, Innovatiewerkgroep, 2007 Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 2. Het concept 3 - - - - - - 3. Contouren voor

Nadere informatie

ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN

ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN Wim van den Bogerd HOGERE DOEL Woonwijken met gezonde, energiezuinige en kwalitatief hoogstaande woningen waar het fantastisch wonen is! PROGRAMMA

Nadere informatie

Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw

Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw project Patch 22, Buiksloterham Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Programma Bureau Klimaat en Energie Voor u ligt de Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw. Deze is door

Nadere informatie

Rijswijk -Informatiecentrum 9 december 2013 bert nagtegaal

Rijswijk -Informatiecentrum 9 december 2013 bert nagtegaal Rijswijk -Informatiecentrum 9 december 2013 bert nagtegaal Geworteld wonen 9 DECEMBER e.v. Wat verstaan de potentiele bewoners onder duurzaamheid vinden de bewoners belangrijk als het gaat om duurzaamheid

Nadere informatie

Duurzame woningverbetering

Duurzame woningverbetering Duurzame woningverbetering Op weg naar energieneutraal Houten, 20 februari 2017 Kees Stap Gemiddelde energierekening Maandrekening Gemiddeld energieverbruik jaar 15% 1500 m3 aardgas 5% 80% verwarming warmwater

Nadere informatie

Energieprestatie van gebouwen

Energieprestatie van gebouwen Energieprestatie van gebouwen NEN 7120 en energieconcepten 2012 ing. Lars van de Kamp Nieman Raadgevende Ingenieurs Eerste ervaring NEN 7120 NEN 7120 Een verzwaring? Voor en nadelen standaard rijtjeswoning

Nadere informatie

Hoe kan ik de restwarmte van datacenters hergebruiken? APAC Airconditioning Martijn Kolk

Hoe kan ik de restwarmte van datacenters hergebruiken? APAC Airconditioning Martijn Kolk Hoe kan ik de restwarmte van datacenters hergebruiken? APAC Airconditioning Martijn Kolk De APAC groep staat voor persoonlijke en betrouwbare dienstverlening. Met meer dan 25 jaar ervaring zijn wij uitgegroeid

Nadere informatie

Energie uit oppervlaktewater

Energie uit oppervlaktewater Energie uit oppervlaktewater Thema: De theoretische benadering Dr. ir. Kees Wisse Ir. Kundert de Wit DWA installatie en energieadvies Inhoud Open en gesloten, diep, ondiep Installatieconcepten Vereenvoudigde

Nadere informatie

Bouwfysica van Passief Bouwen in houtskeletbouw

Bouwfysica van Passief Bouwen in houtskeletbouw Bouwfysica van Passief Bouwen in houtskeletbouw Projectseminar Velve-Lindenhof ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Nieman Raadgevende Ingenieurs Inleiding Nieman Raadgevende Ingenieurs

Nadere informatie

Energieneutraal via de Passief bouwen route

Energieneutraal via de Passief bouwen route Energieneutraal via de Passief bouwen route ing. J.J.P. (Jan Pieter) van Dalen Slotsymposium 14 september 2015 Verbouw monument Verbouw van een monument Monument als bedoeld in art. 1 onder d (Monumentenwet

Nadere informatie

Adviesbureau Becks B.V. RAPPORTAGE DUURZAME OPTIES ELEKTROTECHNISCHE & WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES. Ten behoeve van:

Adviesbureau Becks B.V. RAPPORTAGE DUURZAME OPTIES ELEKTROTECHNISCHE & WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES. Ten behoeve van: Adviesbureau Becks B.V. Ketelaarskampweg 9 T 073-6579030 5222 AL s-hertogenbosch I www.becks.nl RAPPORTAGE DUURZAME OPTIES Ten behoeve van: Multi Functioneel Centrum te Geldermalsen In opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Den Haag Klimaatneutraal Een grote ambitie die past bij een grote stad

Den Haag Klimaatneutraal Een grote ambitie die past bij een grote stad Den Haag Klimaatneutraal Een grote ambitie die past bij een grote stad Ramses Blauw Intechno Ingenieursburo & Henry Terlouw Beleidsmedewerker Klimaat Den Haag VNG Congres 26 november 2008 Presentatie Energiebesparing

Nadere informatie

0,60. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,60. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen (Rooding) - Algemene gegevens projectomschrijving variant adres Molweg 28 postcode / plaats 3784 VC Terschuur bouwar 2014 categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 gebruiksfunctie

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

SABOP Deel B. Installatie concepten en EPC berekeningen. Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 2 december 2011 om 13.00

SABOP Deel B. Installatie concepten en EPC berekeningen. Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 2 december 2011 om 13.00 SABOP Deel B Installatie concepten en EPC berekeningen Beroepsproduct: Groep: SABOP B WH11b2 Periode: Blok H1.2 Ingeleverd op: Vrijdag 2 december 2011 om 13.00 Projectleden: Luuk de Jong(10071482), Sergio

Nadere informatie

Ke u ze p l a n e n e rg i e - e n i n stallatieconcept. K e i z e r l i b e l Te r B o r c h 2 9 n o v e m b e r

Ke u ze p l a n e n e rg i e - e n i n stallatieconcept. K e i z e r l i b e l Te r B o r c h 2 9 n o v e m b e r Ke u ze p l a n e n e rg i e - e n i n stallatieconcept K e i z e r l i b e l Te r B o r c h 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 7 C o n t a c t g e g e v e n s BV Bouwbedrijf KOOI Appingedam Kanaalweg 4 9902 AN

Nadere informatie

Energietransitie Caldomus

Energietransitie Caldomus Energietransitie Caldomus Werkwijze transitieplan Bottom-up aanpak Gebouw centraal Gebouw- en gebiedgebonden maatregelen Participatie Transparante werkwijze Uitnodiging tot participatie: actief of passief

Nadere informatie

Invulinstructie Energie Prestatie Gebouwen (EPG) Scholen Concept Klimaatgroep Holland, type CP oktober 2016

Invulinstructie Energie Prestatie Gebouwen (EPG) Scholen Concept Klimaatgroep Holland, type CP oktober 2016 Invulinstructie Energie Prestatie Gebouwen (EPG) Klimaatgroep Holland, type CP15 32 Inhoud: - Inleiding pagina 1 - Invulinstructie pagina 2 en 3 Inleiding Klimaatgroep Holland brengt sinds kort de vernieuwde

Nadere informatie

Wonen in De Bron. Comfortabel en energiezuinig wonen 2 december 2009 Renate van Paassen Willem Bastein

Wonen in De Bron. Comfortabel en energiezuinig wonen 2 december 2009 Renate van Paassen Willem Bastein Wonen in De Bron Comfortabel en energiezuinig wonen 2 december 2009 Renate van Paassen Willem Bastein Onderwerpen Introductie Installaties in uw woning Warmte- en koudeopslag Warmtepomp Ventilatie VENDU

Nadere informatie

Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten

Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten verbruiken. Hoe we werken De woning krijgt als het ware

Nadere informatie

Eindtermen en toetsmatrijs: examen energieprestatiecertificaat bestaande utiliteitsbouw

Eindtermen en toetsmatrijs: examen energieprestatiecertificaat bestaande utiliteitsbouw Eindtermen en toetsmatrijs: examen energieprestatiecertificaat bestaande utiliteitsbouw Vastgesteld door de EPA-examencommissie en goedgekeurd door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

invoer BINK EPC-W bij toepassing van Uniec.eu

invoer BINK EPC-W bij toepassing van Uniec.eu Algemeen Met Uniec.eu kunnen alle installaties die zijn voorzien van gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen opnieuw berekend worden. In de praktijk zijn dit altijd individuele installaties. Uniec.eu

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

WelWonen Energie uit eigen bodem. Eindeloos... Ing E A J Weenink 0499-486310 www.betonson.com

WelWonen Energie uit eigen bodem. Eindeloos... Ing E A J Weenink 0499-486310 www.betonson.com WelWonen Energie uit eigen bodem. Eindeloos... Ing E A J Weenink 0499-486310 www.betonson.com WelWonen Ontwikkeld door Betonson Trends en ontwikkelingen: Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)

Nadere informatie

Verwarming, koeling, warm water en ventilatie in uw woning

Verwarming, koeling, warm water en ventilatie in uw woning Verwarming, koeling, warm water en ventilatie in uw woning Uw woning is aangesloten op een collectief, duurzaam energiesysteem. Deze installatie verwarmt in de winter, koelt in de zomer en zorgt voor warm

Nadere informatie

Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw

Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw Juni 2012 E I D I BS SU Wil je met me bouwen? Gemeente Amsterdam /zelfbouw Voor u ligt de Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw. Deze is door de gemeente Amsterdam speciaal

Nadere informatie

Bij het opstellen van deze notitie zijn de volgende relevante documenten als uitgangspunten gehanteerd:

Bij het opstellen van deze notitie zijn de volgende relevante documenten als uitgangspunten gehanteerd: Project: Brede School Rijswijk Projectnr.: 6.053 Datum: 20 februari 2017 Betreft: Startnotitie Duurzaamheid en Installatieconcept 1. UITGANGSPUNTEN Bij het opstellen van deze notitie zijn de volgende relevante

Nadere informatie

2.1 Resumé Ref WN81 (Referentiewoning)... 3. 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref WN81 (Referentiewoning)...

2.1 Resumé Ref WN81 (Referentiewoning)... 3. 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref WN81 (Referentiewoning)... Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 Resultaten... 3 2.1 Resumé Ref WN81 (Referentiewoning)... 3 3 Gebouwoverzicht... 5 3.1 Gebouwgegevens Ref WN81 (Referentiewoning)... 5 3.2 Ruimten bouwlaag 1... 5

Nadere informatie

DE PEETERSSCHOOL VERNIEUWBOUW 2011-2012. 1e REACTIE OP VO 12-12-2011 G R E E N T E A M B O U W

DE PEETERSSCHOOL VERNIEUWBOUW 2011-2012. 1e REACTIE OP VO 12-12-2011 G R E E N T E A M B O U W DE PEETERSSCHOOL VERNIEUWBOUW 2011-2012 1e REACTIE OP VO INLEIDING Voor u ligt een eerste verkenning van mogelijkheden tbv de vernieuwbouw van de St. Peeterschool te Amsterdam waarbij door het bestuur

Nadere informatie

Passief Bouwen: waarom en hoe?

Passief Bouwen: waarom en hoe? Passief Bouwen: waarom en hoe? Ontwerpen en bouwen vanuit een visie ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Passief Bouwen Kenmerken o hoogwaardige thermische schil o goed comfort

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. UITGANGSPUNTEN BEREKENING 3 2.1. Gegevens 3 2.2. Indeling gebouw 3 2.2.1. Bouwkundige gegevens 4 2.3. Werktuigbouwkundige installaties 5 2.3.1. Verwarming 5 2.3.2.

Nadere informatie

Klimaatinstallatie gemeentehuis Moerdijk: achtergronden en verbeteringen. 29 september 2011 Linda Deutz & Jaap de Knegt

Klimaatinstallatie gemeentehuis Moerdijk: achtergronden en verbeteringen. 29 september 2011 Linda Deutz & Jaap de Knegt : achtergronden en verbeteringen 1 Linda Deutz & Jaap de Knegt Onderwerpen van deze presentatie Aanleiding van het onderzoek Het gebouw: kenmerken en installaties Functionele inspectie & bevindingen Plan

Nadere informatie

Functioneren van WKO installaties

Functioneren van WKO installaties Functioneren van WKO installaties Het belang van goed beheer Klaasjan van der Maas Unica Ecopower Arjan van Bon Royal HaskoningDHV Vragen 1. Hoe ziet de nieuwe wetgeving en certificering eruit? 2. Hoe

Nadere informatie

WOONLASTEN 4 15. Zijn de maandlasten voor huur + energie in een Passiefhuis lager dan in een normale woning? 4

WOONLASTEN 4 15. Zijn de maandlasten voor huur + energie in een Passiefhuis lager dan in een normale woning? 4 PASSIEFHUIZEN COLUMBUSKWARTIER ALMERE VEEL GESTELDE VRAGEN PASSIEFHUIZEN EN WONEN IN EEN PASSIEFHUIS 2 1. Wat is een Passiefhuis? 2 2. Wat is het voordeel van een Passiefhuis? 2 3. Wat zijn bewonerservaringen

Nadere informatie

Energietransitie. Bouw op onze kennis

Energietransitie. Bouw op onze kennis Energietransitie Bouw op onze kennis Programma Introductie Energieverbruik van een woning Energieverbruik in de praktijk Energieneutraal + Opslag van energie Bewoner centraal Wat doen wij? Een greep uit

Nadere informatie

Opnameformulier woningen voor EP-certificaat

Opnameformulier woningen voor EP-certificaat Opnameformulier woningen voor EP-certificaat Hieronder worden de opnameformulieren gegeven die een EPA-adviseur nodig heeft om een opname van de woning op papier te kunnen verrichten. Om het opnameformulier

Nadere informatie

Projectomschrijving. Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang

Projectomschrijving. Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang Projectomschrijving Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam Inhoudsopgave 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang 2. Bouwkundige aspecten Constructie Gevelbekleding Dakbedekking 3. Technische

Nadere informatie

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE o o o o Portaal (6x) Bo-Ex Stanleylaan Bo-Ex Livingstonelaan Isolatie Geen Wel Wel Glas enkel Dubbel Dubbel

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Onderdeel Casus ingevuld opnameformulier. Algemene projectgegevens Projectnaam: Woning Jansen Kenmerk: Adres: Guido Gezellelaan Huisnummer: 00 Postcode: 2624

Nadere informatie

BEVINDINGEN ENERGIECONCEPT ORANGERIE VAN KASTEEL AMSTENRADE Aan: Mevrouw L. van Lidth de Jeude-d'Ansembourg en Arjan Oosterhof

BEVINDINGEN ENERGIECONCEPT ORANGERIE VAN KASTEEL AMSTENRADE Aan: Mevrouw L. van Lidth de Jeude-d'Ansembourg en Arjan Oosterhof BEVINDINGEN ENERGIECONCEPT ORANGERIE VAN KASTEEL AMSTENRADE Aan: Mevrouw L. van Lidth de Jeude-d'Ansembourg en Arjan Oosterhof Van: Kamiel Jansen en Jörg Blass [NIBE] Datum: 18-01-2015 (laatste aanpassingen

Nadere informatie

invoer NPR 5129 V2.1 bij toepassing van Uniec.eu

invoer NPR 5129 V2.1 bij toepassing van Uniec.eu Algemeen Met Uniec.eu kunnen alle installaties die zijn voorzien van gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen opnieuw berekend worden. In de praktijk zijn dit altijd individuele installaties. Uniec.eu

Nadere informatie

2020: 8 miljoen woningen belasten ons milieu onevenredig zwaar?

2020: 8 miljoen woningen belasten ons milieu onevenredig zwaar? Erik Franke Franke Architekten 1 oktober 2008 Den Haag 2008: 7 miljoen woningen belasten ons milieu onevenredig zwaar! 2020: 8 miljoen woningen belasten ons milieu onevenredig zwaar? 2020: 4,3 miljoen

Nadere informatie

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk: Adres: Postcode: Klantnaam: Contactpersoon: Datum woning bezoek: 3817PR-45 Hobbemastraat 3817 PR Plaats: Amersfoort

Nadere informatie

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Als facilitair manager bent u verantwoordelijk voor de huisvesting. Daarmee ook voor het energiegebruik van de huisvesting. In deze

Nadere informatie

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas.

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas. Project: woningen Maasbommel Datum: april 2014 Onderwerp: jaarrapportage nr. 4 Inleiding Eind februari 2013 zijn de drie woning in Maasbommel opgeleverd aan de huurders van Woonstichting De Kernen. Deze

Nadere informatie

van schets naar definitief ontwerp gebruikersindeling klimaat daglicht energie interieurconcept poort als entree achtergevel plein als verbinding

van schets naar definitief ontwerp gebruikersindeling klimaat daglicht energie interieurconcept poort als entree achtergevel plein als verbinding de brede reus van schets naar definitief ontwerp gebruikersindeling klimaat daglicht energie interieurconcept poort als entree achtergevel plein als verbinding planning van schets naar definitief ontwerp

Nadere informatie

Bouwbesluitgegevens en EPG woning familie Nies aan de Kulertseweg te Deurne. projectnummer ARCHES 121113 projectnummer Phoenix 13-745

Bouwbesluitgegevens en EPG woning familie Nies aan de Kulertseweg te Deurne. projectnummer ARCHES 121113 projectnummer Phoenix 13-745 Bouwbesluitgegevens en EPG woning familie Nies aan de Kulertseweg te Deurne projectnummer ARCHES 121113 projectnummer Phoenix 13-745 16 april 2013 INLEIDING Op verzoek van is door gegevenscontrole en berekeningen

Nadere informatie

Een nieuwe woning in Zoetermeer 32 woningen in Oosterheem Groene Hart fase 2

Een nieuwe woning in Zoetermeer 32 woningen in Oosterheem Groene Hart fase 2 KLIMAATGARANT Een nieuwe woning in Zoetermeer 32 woningen in Oosterheem Groene Hart fase 2 De energie van morgen vandaag in huis Een energieneutrale woning: het kan! De verkoop van de woningen in het project

Nadere informatie

EPG-norm (NEN 7120): Wijzigingen voor utiliteitsbouw

EPG-norm (NEN 7120): Wijzigingen voor utiliteitsbouw EPG-norm (NEN 7120): Wijzigingen voor utiliteitsbouw >> Als het gaat om energie en klimaat Met de aanwijzing van NEN 7120 in het Bouwbesluit 2012, voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen,

Nadere informatie

Energielabel en Bodemenergie

Energielabel en Bodemenergie Energielabel en Bodemenergie 27 juni 2017 Masterclass WKO Installaties Paul Gerats Adviseur energie SweBru Bureau organisatie Ingenieursbureau voor binnenklimaat en technische installaties sinds 1956,

Nadere informatie

Duurzaam bouwen Gebouw & Techniek. MFC Noordbroek

Duurzaam bouwen Gebouw & Techniek. MFC Noordbroek Duurzaam bouwen Gebouw & Techniek MFC Noordbroek mei 013 Wat is duurzaam bouwen? 1 Minimaliseer energievraag Benut vrijkomende energiestromen 3 Pas duurzame energie toe Maak efficiënt gebruik van fossiele

Nadere informatie

appartementwoningen E/E = 0.887

appartementwoningen E/E = 0.887 Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\WORKSD~1\REFERE~1\OPGELE~1\AFROND~1\RESULT~1\EMG&BE~1\EMG\APPA... Projectomschrijving : appartementwoningen Omschrijving bouwwerk : AgentschapNL referentiewoningen

Nadere informatie

Gevolgen van BENG-eisen op de gevel en het binnenklimaat 2 november 2016 Esther Gerritsen

Gevolgen van BENG-eisen op de gevel en het binnenklimaat 2 november 2016 Esther Gerritsen Gevolgen van BENG-eisen op de gevel en het binnenklimaat 2 november 2016 Esther Gerritsen Techniplan Adviseurs Installatieadviseur Advies & engineering Duurzaamheid & innovatie Realisatie & exploitatie

Nadere informatie

EPC berekening. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel

EPC berekening. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel Nieuwbouwkantoorpand Demostraat,Tiel EPC berekening Adresgegevens Fokkerstraat 39, 3905 KV Veenendaal Postbus 1152, 3900 BD Veenendaal T 0318-75 78 88 F 0318-75 78 87 info@enerpro.nl www.enerpro.nl Voorbeeldbedrijf

Nadere informatie