IN VOLLE VAART VOORUIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN VOLLE VAART VOORUIT"

Transcriptie

1 IN VOLLE VAART VOORUIT

2 IN VOLLE VAART VOORUIT

3 HET LANDBOUWKREDIET: EEN UNIVERSELE BANK OP MENSENMAAT Het Landbouwkrediet heeft in zijn 70-jarig bestaan een hele weg afgelegd en is uitgegroeid tot een universele bank die een waardig alternatief vormt voor de grote banken. Vandaag is het Landbouw krediet een coöperatieve bank, die sterk lokaal verankerd is en de nadruk legt op een duurzame en persoonlijke relatie met de klanten. De waarden van het coöpe ratieve gedachtegoed heeft het Landbouwkrediet vertaald in het Fidelio-concept. Landbouwkrediet Bank vormt samen met Landbouwkrediet Verzekeringen, Europabank en Keytrade Bank een solide bancaire Groep die elk jaar nog verder groeit. Het Landbouwkrediet groeit en drukt steeds nadrukkelijker zijn duurzame stempel op de maatschappij waarin wij leven. Dit wordt in deze brochure gesymboliseerd door het opduiken van het logo van de bank in alledaagse situaties. De persoonlijke aanpak en het menselijke karakter van de bank spreken uit de foto s waarin eigen medewerkers van de bank de hoofdrol spelen. Zij willen op die manier hun betrokkenheid accentueren. De Groep Landbouwkrediet kende vooral de laatste jaren een spectaculaire groei. De laatste vier jaar werd het resultaat meer dan verviervoudigd en nemen het aantal klanten en het aantal medewerkers elk jaar toe. Deze opmerkelijke en opgemerkte groei valt niet toevallig samen met de intrede van het Franse Crédit Agricole in het aandeelhouderschap van de NV Landbouwkrediet, en dan vooral van de twee grenskassen, Crédit Agricole Nord de France en Crédit Agricole du Nord Est. Inderdaad, in augustus 2003 werd met de erkende coöpe - ratieve kassen Lanbokas en Agricaisse en het management een ambitieus strategisch plan uitgewerkt waarin begrippen als duurzame groei en een bank op mensenmaat sleutel elementen vormden. Werven, fideli seren, diversifiëren, moderniseren en professionaliseren waren hierbij de leidmotieven. De uitvoering van dit ambitieus plan, mede met de acquisitie van Europabank en Keytrade Bank, is na vier jaar bijna voltooid en de resultaten lopen ver voor op het toen beoogde meest optimistische schema. In 2007 werd een nieuw luik van dit groeiplan uitgevoerd, namelijk de eigen invulling van het Lanbouwkrediet-bankverzekeringsmodel. Dankzij enerzijds de oprichting van een eigen levensverzekeringsmaatschappij Landbouwkrediet Verzekeringen, voor de producten die gelieerd zijn aan bankproducten, zoals de schuld - saldoverzekering, en anderzijds het samenwerkings - akkoord met een belangrijke speler op de Belgische markt voor de commercialisatie van financiële verzekeringsproducten, is het Landbouwkrediet een volwaardige bankverzekeraar. Luc Versele CEO van het Landbouwkrediet 3

4 WIE ZIJN WIJ? De Groep Landbouwkrediet is samengesteld uit vier entiteiten, die 100% complementair zijn: de coöperatieve bank Landbouwkrediet en haar drie dochters, Landbouwkrediet Verzekeringen, de nichebank Europabank en de onlinebank Keytrade Bank. De Groep kan rekenen op de inzet van twee solide aandeelhouders, de Belgische coöperatieve Kassen, Lanbokas en Agricaisse (50 %), en het Franse Crédit Agricole (50%), die het Landbouwkrediet steunen in de realisatie van zijn ambities. Kerncijfers van de Groep Landbouwkrediet medewerkers 286 agentschappen cliënten coöperatoren Van links naar rechts: Tom Olinger, Luc Versele, Rik Duyck, Patrick Lewahert 5

5 WIE ZIJN WIJ? WIE ZIJN WIJ? De agentschappen van het Landbouwkrediet Landbouwkrediet Bank telt 251 agentschappen, verspreid over het hele land Landbouwkrediet Bank Het Landbouwkrediet is een Belgische retailbank, met een net van 251 kantoren, die gerund worden door zelfstandige kantoor directeurs. De bank werd in 1937 opgericht als een bancaire instelling (NILK) die zich specifiek tot de landbouwsector richtte. In de jaren zestig is het Landbouwkrediet een partnership aangegaan met de coöperatieve Kassen gevormd door landbouwvereni - gingen en landbouwers. In de jaren negentig werd de parastatale NILK geprivatiseerd en werd een Federatie van Kredietinstellingen gecreëerd tussen de coöperatieve Kassen Lanbokas en Agricaisse en de NV Landbouw - krediet. De coöperatieve Kassen werden de eerste aandeelhouder van het Landbouwkrediet. In 2003 kwam het Franse Crédit Agricole het aandeelhouderschap versterken. De huidige structuur van het aandeelhouderschap ziet er als volgt uit: 50% is in handen van de Belgische coöperatieve Kassen en 50 % in handen van het Franse Crédit Agricole (met een verdeling van 45 % voor de Regionale Kas Crédit Agricole Nord de France, 45 % voor de Regionale Kas Crédit Agricole Nord Est en 10 % voor Crédit Agricole SA). Vandaag is het Landbouwkrediet een solide bank die een ruim aanbod aan bancaire en verzekeringsproducten en -diensten aanbiedt. Het Landbouwkrediet is een coöperatieve bank op mensenmaat en heeft dan ook een aantal belangrijke waarden onderschreven die de bank toepast in haar dagelijks beleid: nabijheid, duurzaamheid, solidariteit, teamspirit, luisterbereidheid, hartelijkheid en professionalisme. Voortbouwend op dit coöperatieve karakter lanceerde de bank het concept Fidelio, dat de nadruk legt op een duurzame relatie met de klanten van de bank, niet alleen duurzaam in de tijd, maar ook kwalitatief duurzaam. Het Landbouwkrediet richt zich tot de landbouwers, de particulieren, de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen. De bank biedt een bijzondere knowhow en specifieke producten aan haar oorspronkelijke doelgroep, de landen tuinbouwers. Reeds van bij zijn oprichting is het Landbouwkrediet de financiële partner bij uitstek van de land- en tuinbouwwereld. De bank bevestigt die relatie niet alleen door haar kenniscentrum dat ze ten dienste van de sector stelt, maar ook door haar partnership met grote en kleinere landbouwevenementen, door de sociale rol die ze speelt met de steun aan wetenschappelijk onderzoek in de sector, door de initiatieven die ze neemt ter ondersteuning van het imago van de landbouwsector en vooral ook door het vernieuwende producten- en dienstenpakket dat ze de landbouwsector aanbiedt. Ook steeds meer particulieren kiezen het Landbouwkrediet als financiële partner, en dit dankzij het ruime en gevarieerde aanbod aan producten, de persoonlijke en hartelijke contacten, de professionele service, de bijzonder scherpe tarieven en dankzij het unieke Fidelioconcept. Sinds de zomer van 2006 is iedereen die op maatschappelijke aandelen van de coöperatieve Kassen van het Landbouwkrediet heeft ingeschreven, auto - matisch Fidelio-partner en kan hij genieten van een va riërende en interessante voordelenkorf. De zelfstandigen en kleine ondernemingen vormen sinds geruime tijd een belangrijke klantengroep voor de bank; het Landbouwkrediet biedt hen een op maat gesneden service en aangepaste producten. Het Landbouwkrediet besliste in 2007 om ook een specifiek project uit te werken voor de middelgrote ondernemingen en aldus deze groep klanten een nog betere service te verlenen. Landbouwkrediet Verzekeringen De jongste dochtermaatschappij van de Groep Landbouwkrediet werd niet verworven door een overname, maar wel door oprichting van een nieuwe eigen verze - keringsmaatschappij, met name Landbouwkrediet Verzekeringen. Deze maatschappij werd opgericht op 19 maart 2007 en is operationeel sinds september Sindsdien is het Landbouwkrediet een echte bankver - zekeraar. Landbouwkrediet Verzekeringen brengt enerzijds eigen schuldsaldoverzekeringen op de markt en verkoopt anderzijds financiële verzekeringsproducten (tak 21, tak 23 en tak 26) onder eigen naam. Hiervoor werd een distributieovereenkomst afgesloten met Axa Belgium. Dankzij de oprichting van Landbouwkrediet Verzekeringen, die gestoeld is op een doorgedreven informatisering, kan het Landbouwkrediet voortaan het totaalbeeld van het financiële profiel van zijn cliënten beter inschatten en zijn aanbod hierop afstemmen. 6 7

6 WIE ZIJN WIJ? WIE ZIJN WIJ? Europabank Europabank is de oudste van de drie dochters van het Landbouwkrediet: de bank werd opgericht in 1965 door de Amerikaanse holding "International Bank of Washington". De bank mikte van bij het ontstaan op commercieel goed gelegen agentschappen en is dus historisch gezien vooral een "stadsbank". Vandaag nog is Europabank alleen vertegenwoordigd in het centrum van bloeiende steden; haar oorspronkelijke actiedomein van Vlaanderen heeft ze de jongste jaren ook uitgebreid naar Wallonië. Europabank is een typische nichebank; ze is aanwezig in de steden, met een specifiek producten- en dienstengamma. Een van die typische producten is de leasing, die ze verkoopt via de in 1983 opgerichte leasingmaatschappij. Verder is de bank ook vrij uniek dankzij haar kaart - business die in de jaren 90 opgestart werd. Europabank is bovendien gespecialiseerd in consumentenkredieten. De complementariteit tussen het Landbouwkrediet en Europabank spreekt dus voor zich en de overname van Europabank door het Landbouwkrediet begin 2004 bleek dan ook een succes. Europabank is sindsdien blijven uitbreiden en haar kantorennet groeide van 28, het jaar van de overname, tot 35 in Europabank werkt, net zoals Keytrade Bank, autonoom en onder eigen naam. Daar waar mogelijk worden sy nergieën opgezet en worden de krachten gebundeld. Dit is vooral het geval voor de reglementaire projecten, maar ook voor meer commerciële werd al samengewerkt. Zo heeft Europabank in 2007, 4 selfbanks van het Landbouwkrediet, onder de merknaam Cash&More, laten installeren. Keytrade Bank In tegenstelling tot het Landbouwkrediet en Europabank heeft Keytrade Bank geen bankkantoren: ze oefent haar bank- en beursactiviteiten enkel en alleen uit via haar bijzonder performant en ultrabeveiligd online platform. Keytrade Bank kwam in 2005 de Groep Landbouwkrediet versterken en werd in maart 2007 een volle dochter van het Landbouwkrediet. Dankzij de overname van de onlinebank is de Groep Landbouwkrediet erin geslaagd haar activiteiten verder te diversifiëren. De vrij jonge internetbank kende van meet af aan een explosieve groei. Bij haar oprichting in 1998 was Keytrade de enige bank die in real time toegang gaf tot de US Stock Exchange. De formule was een schot in de roos en de groei ging jaar na jaar in stijgende lijn. Ook de jongste jaren, toen andere banken zich begonnen te inspireren op het model van Keytrade Bank en de concurrentie dus toenam, bleef de bank vooruitgang boeken en bleef zij de onbetwiste leider op de Belgische markt voor online beleggen. In 2007 verlieten de stichters van Keytrade Bank, zoals afgesproken, de bank en trad een nieuw Directiecomité aan. De nieuwe leiders bouwen voort op het succes van de stichters en versnellen de groei zelfs nog, dankzij sterke technologie, innoverende producten en uitbreiding van het gamma. Keytrade Bank biedt een geïntegreerd aanbod van online beurs- en bankdiensten. De bank geeft toegang tot de belangrijkste Europese en Amerikaanse beurzen. In 2007 heeft Keytrade Bank haar aanbod verder uitgebreid en evolueerde ze naar een volwaardige internetbank, waardoor ze een alternatief biedt voor de klassieke grote banken. Keytrade Bank biedt immers ook een zicht - rekening, een spaarrekening, een termijnrekening, bankkaarten,... aan. Begin 2008 lanceerde de bank met "KeyCapital Blue" het eerste volledig online spaarverzekeringsproduct. Met haar sterke beveiliging, haar lage tarieven, haar ruime aanbod en uniek online platform wil Keytrade Bank zich profi - leren als financiële supermarkt op het internet. 8 9

7 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Het Landbouwkrediet is een coöperatieve bank en draagt dan ook een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: duurzaamheid, solidariteit, teamspirit, luisterbereidheid, hartelijkheid, nabijheid en professionalisme. Die waarden wil de bank echt beleven en uitstralen op haar stakeholders. Het Landbouwkrediet is zich steeds bewust geweest van de rol die hij speelt in de maatschappij. De bank is er dan ook van overtuigd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en succesvolle bedrijfsvoering samengaan. Het MVO is uitgegroeid van een filosofie en een waaier van uiteenlopende initiatieven tot een geïntegreerd beleid, waarvan de effecten voelbaar zijn op de bedrijfsvloer en in het dagdagelijkse leven. Het Landbouwkrediet heeft de drie kernbegrippen van het MVO - People, Planet, Profit - ingeschreven in zijn strategische beleidsassen. Het MVO-beleid van het Landbouwkrediet wordt toegepast ten opzichte van alle stakeholders: de cliënten, de medewerkers, de maatschappij en de aandeelhouders. De cliënten Fidelio: een duurzame relatie In juni 2006 lanceerde het Landbouwkrediet het concept Fidelio, dat de duurzame relatie tussen de bank en haar coöperatoren onderstreept. Het Landbouwkrediet is immers een van de weinige Belgische banken die nog een echte coöperatieve verankering heeft. De bank besloot dan ook om dit aspect extra in de verf te zetten, onder de slogan "de bank met een hart voor u". Sindsdien is iedereen die op maatschappelijke aandelen van de coöperatieve Kassen van het Landbouwkrediet heeft ingeschreven, automatisch "Fidelio-klant". Om te tonen dat het de bank menens is met de duurzame relatie wordt een korf van voordelen aangeboden aan de coöperatoren of Fidelio-klanten van de bank. Het Fidelio-concept werd in 2007 nog verder uitgebreid, onder meer met voordelen op duurzame producten. Duurzame producten Meer dan de helft van de euro medium term notes waarop kan worden ingeschreven bij het Landbouwkrediet, wordt gelanceerd onder het label "Crelan FairPlay". Dit label biedt de cliënten de waarborg dat hun kapitaal belegd wordt in waarden die beantwoorden aan strikte duurzaamheidscriteria. 11

8 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Daarnaast werden de 5 LIS-bevekcompartimenten van Crédit Agricole Luxembourg die in België in exclusiviteit worden gecommercialiseerd door het Landbouwkrediet, omgevormd in duurzame compartimenten. Zowel de Crelan Fair Play-producten als de LIS-compartimenten zijn door het Forum Ethibel gecertificeerd. Dit is een duidelijk bewijs van de onafhankelijke aanpak die achter deze producten schuilgaat. Duurzame initiatieven Het Landbouwkrediet laat zijn betrokkenheid bij de toekomst van onze leefwereld en van onze planeet ook blijken door steun aan organisaties zoals het WWF (World Wildlife Fund) en CompenCO2. Dit is het eerste Belgische NGO-fonds dat de kans biedt om het schadelijk effect van bv. vliegtuigreizen op het milieu te compenseren door een bedrag te storten dat wordt gebruikt voor milieuprojecten in ontwikkelingslanden. De medewerkers De medewerkers van het Landbouwkrediet voelen dat de waarden die de bank uitdraagt naar haar aandeelhouders en haar cliënten, geen holle begrippen zijn. De waarden worden echt beleefd en dus pikken de medewerkers die waarden ook zelf op, waardoor ook zij, als belangrijke ambassadeurs van de bank, ze op hun beurt verder kunnen uitdragen. De bank heeft een beleid uitgestippeld dat streeft naar een verhoogd welzijn op het werk. In dat kader werden verschillende initiatieven genomen, gaande van coaching en opleiding tot communicatie en evenementen. De maatschappij Het Landbouwkrediet heeft als coöperatieve bank een belangrijke maatschappelijke rol te spelen en het neemt die rol dan ook ter harte. De bank heeft een beleid van maatschappelijke duurzame ontwikkeling uitgestippeld. Uitgaande van haar verankering in het rurale milieu en haar roots in de landbouwwereld besteedt de bank een bijzondere aandacht aan landbouw, milieu, sociale projecten, cultuur en sport. Landbouw Het Landbouwkrediet werd in het jaar 1937 opgericht als het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet, met als opdracht de kredieten aan de landbouw met staatswaarborg te steunen en te ontwikkelen, en meer in het bijzonder om te voorzien in de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van de landbouwers en de Belgische landbouwcoöperatieven. Vandaag, 70 jaar later, is het Landbouwkrediet uitgegroeid tot een universele bank die zich richt tot alle groepen van de bevolking. Toch wil het Landbouwkrediet een speciale aandacht blijven besteden aan zijn historische doelgroep. De bank is al jaren de belangrijkste partner van heel wat grote en kleinere landbouwbeurzen en evenementen verspreid over het hele land. Zo was het Landbouwkrediet in 2007 voor de 32ste keer hoofdsponsor van de beurs van Libramont en voor de 8ste keer van het Salon Agribex. Partner in wetenschappelijk onderzoek Het Landbouwkrediet vindt dat het zijn taak is om de landbouwsector te steunen, niet alleen door zijn aanwezigheid op alle belangrijke landbouwevenementen, maar ook door de bevordering van het wetenschappelijk en sociaal onderzoek van deze sector. De bank hoopt op die manier het imago van de sector een positieve impuls te bezorgen. De bank nam daartoe het voorbije jaar enkele opmerkelijke initiatieven. Zo was er de organisatie van een wetenschappelijk colloquium over de toekomst van de Belgische agribusiness. Tijdens dit colloquium werden innovatieve studies voorgesteld, uitgevoerd door de faculteiten bio-ingenieurs - wetenschappen van de universiteiten Gent en Gembloux. De bank reikte naar aanleiding van dit colloquium twee geldprijzen uit ter waarde van elk euro, voor de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek in de landbouwsector. Deze Prijs van het Landbouwkrediet wordt voortaan tweejaarlijks uitgereikt. Landbouwkrediet steunt ook een IWT-project (Innovatie door Wetenschap en Technologie) van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek dat de optimali - satie van de spuitapparatuur en -techniek in sierteelt - gewassen voor ogen heeft. Doelstelling is een efficiëntere gewasbescherming en een bijdrage tot een duurzamere sierteelt. Met de studie over het vertrouwen van de landbouwers in hun sector, gaat het Landbouwkrediet verder in de ingeslagen richting. De Vertrouwensindex van het Landbouwkrediet was de allereerste studie waarin gepeild werd naar het vertrouwen van de actieve landbouwactoren, en dit zowel in Vlaanderen als in Wallonië. De studie bracht enkele belangrijke economische, financiële en sociale aspecten van de landbouwsector aan het licht. Er werd ook gepeild naar de investeringen in hernieuwbare energieprojecten. Het Landbouwkrediet volgt de landbouwsector op de voet; voor de toekomstige tendensen zal de evolutie van de Vertrouwensindex van het Landbouwkrediet een barometer vormen voor de sector en voor de socioeconomische en politieke wereld. Hernieuwbare energie De trend naar hernieuwbare energie is belangrijk voor het milieu en biedt nieuwe mogelijkheden voor de sector. De bank heeft in de loop der jaren heel wat kennis en knowhow over de landbouwsector verzameld en ziet het dan ook als een belangrijke opdracht om die kennis met de sector te delen. Ook nu speelt ze een voortrekkersrol in de informatieverspreiding over hernieuwbare energie door de uitgifte van een folder voor de landbouwsector waarin de verschillende toepassingen van hernieuwbare energie op het land- en tuinbouwbedrijf worden toe - gelicht en getoetst op hun haalbaarheid. Tevens werd een mailbox 'bio-energie' gelanceerd om de geïnteresseerden een forum te bieden om van gedachten te wisselen over dit actuele thema. De bank financierde al verschillende landbouwprojecten in dat domein, gaande van zonnepanelen, energiebesparende schermdoeken tot warmtekrachtkoppelingsinstallaties voor serres, alsook een aantal biogasprojecten. Liefdadigheid Uitgaande van zijn coöperatieve waarden verleent het Landbouwkrediet zijn steun aan erkende Belgische organisaties of vzw's die dezelfde waarden onderschrijven als de bank. Zo heeft de bank in 2007 haar steun verleend (2.700 euro) aan het liefdadigheidswerk van "Accueil et Vie" (opvang- en huisvestingscentra voor mentaal gehandicapte volwassenen) en de Stichting Sint-Jan (verdediging van kansarmen). Het Landbouwkrediet, dat sterk verankerd is in het rurale milieu, steunt lokale organisaties of instellingen die met beperkte middelen streven naar betere levens - omstandigheden van personen met een handicap, langdurig zieke personen of kansarmen. De bank heeft met haar bijdrage van euro haar steun betuigd aan vzw Het Veer, een centrum voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen. De bank benadrukt in haar liefdadigheidsbeleid ook de integratie in de buurt en heeft in die optiek in euro geschonken aan de vzw La Braise, een instelling die gelegen is in de buurt van de hoofdzetel in Anderlecht. La Braise richt zich in België op personen die op volwassen leeftijd het slachtoffer zijn geworden van een traumatisch hersenletsel, opgelopen ten gevolge van een verkeersongeval, een val, een agressie of een hersenbloeding. Een van de doelstellingen van het liefdadigheidsbeleid van het Landbouwkrediet is om de medewerkers te betrekken bij de projecten die de bank steunt en om zo het engagement van de medewerkers te verhogen. Met die doelstelling voor ogen heeft de bank in 2007 voor het eerst deelgenomen aan de Bene-fiet(s)-tocht van München naar Brasschaat, onder peterschap van Jean Marie Pfaff. Een zestal medewerkers van de bank ondernamen de tocht voor het goede doel; het was voor hen een interessante, boeiende en leerrijke ervaring. Na afloop van de tocht heeft de bank alle deelnemers (zo'n 100 in het totaal) uitgenodigd op een "solidariteitsevent" op de hoofdzetel van de bank. Bij die gelegenheid werd de cheque van euro, waarvan hierboven sprake, overhandigd aan de Voorzitter van de vzw La Braise. Zo konden de personen die zich voor dit project geëngageerd hadden, persoonlijk kennismaken met de stuwende 12 13

9 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN krachten achter La Braise. Ook de steun aan de vzw "Het Veer" ging gepaard met een persoonlijk engagement, dit keer niet van de medewerkers van de bank, maar wel van de renners van de ploeg Landbouwkrediet, die naar aanleiding van een wedstrijd veldrijden in Sint-Niklaas, de gemeente waar "Het Veer" gevestigd is, hun startgeld afstonden voor dit project en zo het door de bank geschonken bedrag verhoogden. Milieu Het Landbouwkrediet besteedt een grote aandacht aan de milieuproblematiek. Zo nam de bank al verschillende initiatieven rond energiesparen en mobiliteit. In 2007 heeft de bank een offerte gevraagd aan verschillende energieleveranciers. Dit was een goede gelegenheid om een "foto scan" van het Landbouwkrediet te realiseren en dus een doorlichting te maken om het potentieel aan energiebesparing van de bank in kaart te brengen. Zo was bijvoorbeeld een aanzienlijke energiebesparing mogelijk door de verlichting van de drankautomaten uit te schakelen. Verder vroeg het Landbouwkrediet aan verschillende firma's om de verlichting van het hele gebouw onder de loep te nemen en te bestuderen in hoeverre het gebruik van alternatieve energieën, zoals warmtekrachtkoppeling en zonne-energie, mogelijk is. Het aantal uren dat de hoofdzetel dagelijks verlicht wordt, werd teruggeschroefd. Cultuur Het Landbouwkrediet heeft zich tot doel gesteld om jonge, ontluikende kunstenaars te steunen in hun ambities en richtte hiertoe in 1998 zijn eigen Galerie Dupuis op. De bank besliste in 2007 haar mecenaatsbeleid uit te breiden door steun aan enkele socio-culturele projecten. Galerie Dupuis In 2007 luidde de Galerie Dupuis van het Landbouwkrediet haar tiende cultureel seizoen in. Het cultuur - beleid van de bank is in al die jaren niet veranderd; de bank blijft haar oorspronkelijke filosofie trouw: met zijn mecenaat wil het Landbouwkrediet talentvolle kunstenaars de kans geven om hun werk te tonen aan het grote publiek én om, tijdens de voor hen georganiseerde vernissage, in contact te komen met andere artiesten. De Galerie Dupuis zelf heeft uiteraard wel een evolutie doorgemaakt: de aarzelende, enthousiasmerende ontdekkingstocht is uitgegroeid tot een Galerie met naam en faam, waar kunstenaars met trots komen exposeren en kunstliefhebbers zich haasten om erbij te zijn. Allerhande artiesten kregen reeds de kans om hun werken te tonen in de Galerie Dupuis: pottenbakkers, schilders, beeldhouwers, fotografen, Deze tentoonstellingen vormen een zoektocht naar de emoties van de deelnemende artiesten. Ze verruimen de horizons. Tijdens geleide bezoeken kunnen de medewerkers van de bank van gedachten wisselen met de kunstenaars. De bank vervult bij haar mecenaatsbeleid niet alleen een steunende en educatieve rol; ze koopt ook zelf regel matig werken aan, waarmee de werkruimtes op de hoofdzetel verfraaid worden. Dit alles draagt bij tot een verhoogd welzijn op het werk. Het cultureel bedrijfsabonnement In 2007 besloot de bank om aan alle medewerkers van de Groep Landbouwkrediet een cultureel bedrijfsabonnement aan te bieden, dat hen een heel seizoen lang verminderingen verleent op culturele voorstellingen aangeboden door de Music Hall Group. CultuurInvest De bank werd het voorbije jaar ook partner van Cultuur- Invest, dat kapitaal ter beschikking stelt van de cultuur in onze samenleving en op die manier nieuwe perspectieven biedt aan beloftevolle cultuurondernemers uit de muziekindustrie, de musicalsector, het boekbedrijf en de multimediawereld. Live Entertainment Foundation Met haar steun aan Live Entertainment Foundation (L.E.F.) wil de bank ook sociaal-culturele projecten een hart onder de riem steken. L.E.F. heeft zich als doel gesteld om cultuur toegankelijk te maken voor alle lagen van de bevolking en om talent van eigen bodem een kans te geven. Sport De sponsoring van de wielersport is voor het Landbouwkrediet de manier bij uitstek om de waarden waar de bank voor staat uit te dragen bij het grote publiek. De bank wil via de wielersponsoring dus niet alleen haar naambekendheid verhogen, maar ook een betekenis geven aan wie Landbouwkrediet is door aansluiting te zoeken bij een sport waar waarden als professionalisme, teamspirit, doorzettingsvermogen en solidariteit terugkomen. Via haar partnership met het wielrennen wil de bank ook een sociale rol vervullen; ze wil namelijk de kans geven aan jonge Belgische renners om zich te ontplooien en te groeien in de sport. Ook hier streeft de bank naar continuïteit en duurzaamheid: de bank is in het jaar 2000 in het wielrennen gestapt en heeft intussen een langetermijnrelatie met de ploeg en haar omkadering kunnen uitbouwen. Na de dopingperikelen die de voorbije jaren opgedoken zijn, heeft de bank haar ploeg niet in de steek gelaten, wel integendeel. Het Landbouwkrediet heeft zich tot doel gesteld om mee te werken aan een beter imago van de wielersport, dankzij een gericht aanwervingsbeleid, een professionele omkadering van de renners en vooral ook dankzij de gedrevenheid, de eerlijkheid en de integriteit van de teammanager, Gérard Bulens. Een beleid dat ook het Waalse Gewest en de Britse wielerfederatie niet is ontgaan; zij hebben de opleiding van hun meest beloftevolle jongeren aan de ploeg Landbouwkrediet toevertrouwd. Het partnership met de wielersport biedt het Landbouwkrediet ook de kans om de relaties met zijn verschillende stakeholders te versterken. Zowel Fidelio-klanten, als aandeelhouders, als relaties en medewerkers kregen in de loop van het wielerseizoen de kans om een belangrijke wedstrijd op een unieke manier te beleven. De verschillende evenementen die georganiseerd werden naar aanleiding van onder meer de Ronde van Vlaanderen, de Ronde van het Waalse Gewest,... kenden een groot succes. In 2008 blijft het Landbouwkrediet hoofdsponsor van de ploeg die zijn naam draagt. Trouw aan de filosofie telt de ploeg terug een aantal jonge Belgische beloftevolle renners, die omkaderd worden door enkele blijvers met ervaring. De ploeg trekt in 2008 met mountainbiker Filip Meirhaeghe en met 2 baanrenners naar de Olym - pische Spelen. Dankzij de komst van Sven Nys heeft het Landbouwkrediet vanaf 2008 ook een absolute topper in het veldrijden. De aandeelhouders Het Landbouwkrediet telt twee grote aandeelhoudersgroepen: enerzijds de coöperatieve Kassen Lanbokas en Agricaisse, die ook wel de Belgische aandeelhouders genoemd worden, en anderzijds het Franse Crédit Agricole, met hoofdzakelijk de twee Regionale Grenskassen van Crédit Agricole: Crédit Agricole Nord de France en Crédit Agricole Nord Est, ook wel de Franse aandeelhouders genoemd. Met de Belgische aandeelhouders onderhoudt het Landbouwkrediet een duurzame relatie die ontstaan is in de jaren 1960, toen de bank een partnership sloot met de coöperatieve Kassen. De Kassen werden opgericht om enerzijds fondsen te verzamelen en anderzijds waarborgen te verstrekken voor landbouwers die zelf onvoldoende garanties konden bieden voor een lening. Reeds van bij de oprichting was er dus zowel een eco nomische als een maatschappelijke functie. Toen het Landbouwkrediet in 1993 geprivatiseerd werd, waren de Kassen de eerste privé-aandeelhouders van de bank. Lanbokas en Agricaisse zijn de vaste waarden in het aandeelhouderschap van het Landbouwkrediet en zijn zelf de uitdragers van de coöperatieve waarden die de bank koestert. Het Franse Crédit Agricole is het aandeelhouderschap van de bank komen versterken in het jaar 2003; sindsdien zijn de groei en bloei van het Landbouwkrediet in sterk stijgende lijn gegaan. Het zijn de Franse Regionale Kassen van Crédit Agricole die al meer dan vier jaar aandeelhouder zijn van het Landbouwkrediet. Zij hebben een coöperatieve structuur en onderschrijven zelf ook het model van duurzaam ondernemen. Het is dan ook niet te verwonderen dat zij deze filosofie ook wensen uit te dragen bij het Landbouwkrediet. De relaties tussen de aandeelhouders zijn dus gestoeld op dezelfde waarden van duurzaamheid. Het management van het Landbouwkrediet hecht een bijzonder belang aan een goede samenwerking met de aandeelhouders en er werden in 2007 opnieuw een aantal initiatieven in die zin genomen. Zo werden de bestuurders van Lanbokas en Agricaisse uitgenodigd op een studiereis naar de streek van Crédit Agricole Nord Est. Omgekeerd kwamen weer enkele lokale Kassen van Crédit Agricole Nord Est en Crédit Agricole Nord de France op seminarie naar België. Ze werden telkens hartelijk ontvangen in de hoofdzetel van de bank. Dankzij dergelijke contacten groeit het wederzijdse respect en dat komt uiteraard ook de business ten goede

10 Deze brochure wordt in het Nederlands en in het Frans uitgegeven en werd gerealiseerd door het departement Institutionele en Interne Communicatie. De brochure is beschikbaar op en bij Peter Van Hout op het telefoonnummer 02/ of via Voor alle bijkomende inlichtingen kunt u zich wenden tot Isabelle D haeninck, verantwoordelijke Institutionele en Interne Communicatie 02/ of De foto s voor de brochure werden genomen door Luk Vander Plaetse, Merel t Hart en Edmond Waterplas. JNPrinting stond in voor het drukwerk. 16

11 Groep Landbouwkrediet Sylvain Dupuislaan Brussel Tel. 02/ Fax 02/

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw B R U S S E L, 22 s e p t e m b e r 2014 Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw De coöperatieve bank Crelan steunt innovatie in de landbouw via leerstoel aan

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

Een nieuwe coöperatieve bank is geboren: Crelan is haar naam

Een nieuwe coöperatieve bank is geboren: Crelan is haar naam B R U S S E L, 2 9 m a a r t 2 0 1 3 Een nieuwe coöperatieve bank is geboren: Crelan is haar naam Crelan, bankieren met gezond verstand Crelan, klaar voor een gigantische IT-operatie Landbouwkrediet en

Nadere informatie

nieuwe coöperatoren op 15 maand. Al 10 jaar dividend van 5% op maatschappelijke aandelen

nieuwe coöperatoren op 15 maand. Al 10 jaar dividend van 5% op maatschappelijke aandelen PERSBERICHT Brussel, 28 februari 2013 GROEP LANDBOUWKREDIET BOEKT IN 2012 EEN RESULTAAT VAN 73,4 MILJOEN EURO 100.000 nieuwe coöperatoren op 15 maand Al 10 jaar dividend van 5% op maatschappelijke aandelen

Nadere informatie

LANDBOUWKREDIET EN GEERT NOELS

LANDBOUWKREDIET EN GEERT NOELS PERSBERICHT Brussel, 15 oktober 2010 LANDBOUWKREDIET EN GEERT NOELS LANCEREN CRELAN FUND ECONOFUTURE Crelan Fund EconoFuture is de eerste bevek ontwikkeld en uitgegeven door Landbouwkrediet geïnspireerd

Nadere informatie

BOEKT WINST VAN 55,5 MILJOEN EURO. Voor het negende jaar op rij een nettodividend van 5 % voor de coöperatoren

BOEKT WINST VAN 55,5 MILJOEN EURO. Voor het negende jaar op rij een nettodividend van 5 % voor de coöperatoren PERSBERICHT Brussel, 29 februari 2012 GROEP LANDBOUWKREDIET BOEKT WINST VAN 55,5 MILJOEN EURO Voor het negende jaar op rij een nettodividend van 5 % voor de coöperatoren Landbouwkrediet en Centea smelten

Nadere informatie

Internationaal Crelan Symposium en uitreiking Crelan Awards 2013 op Agribex

Internationaal Crelan Symposium en uitreiking Crelan Awards 2013 op Agribex B R U S S E L, 6 D E C E M B E R 2013 Internationaal Crelan Symposium en uitreiking Crelan Awards 2013 op Agribex Ter gelegenheid van Agribex organiseerde Crelan in samenwerking met de Belgische Vereniging

Nadere informatie

Landbouwkrediet viert 75 ste verjaardag. Landbouwkrediet en Centea fusioneren op 4 april 2013 en heten vanaf die datum: Crelan

Landbouwkrediet viert 75 ste verjaardag. Landbouwkrediet en Centea fusioneren op 4 april 2013 en heten vanaf die datum: Crelan PERSBERICHT Brussel, 10 september 2012 EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR GROEP LANDBOUWKREDIET Landbouwkrediet viert 75 ste verjaardag Landbouwkrediet en Centea fusioneren op 4 april 2013 en heten vanaf die datum:

Nadere informatie

Crelan wordt een Belgische bank met een 100% coöperatieve verankering

Crelan wordt een Belgische bank met een 100% coöperatieve verankering B R U S S E L, 2 2 a p r i l 2 0 1 4 Crelan wordt een Belgische bank met een 100% coöperatieve verankering Een opmerkelijk groeiparcours voor Crelan De aandeelhouders van Crelan hebben een akkoord bereikt:

Nadere informatie

Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36%

Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36% B R U S S E L, 2 6 f e b r u a r i 2015 Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36% Crelan haalt 200 miljoen euro coöperatief kapitaal op en verwelkomt meer dan 25.000 nieuwe coöperanten

Nadere informatie

Groep Landbouwkrediet boekt winst van 55,5 miljoen Euro

Groep Landbouwkrediet boekt winst van 55,5 miljoen Euro Persbericht Groep Landbouwkrediet boekt winst van 55,5 miljoen Euro 29 februari 2012 Voor het negende jaar op rij een nettodividend van 5 % voor de coöperatoren. Landbouwkrediet en Centea smelten midden

Nadere informatie

GOVERNANCE BEGINSELEN GROEP LANDBOUWKREDIET

GOVERNANCE BEGINSELEN GROEP LANDBOUWKREDIET GOVERNANCE BEGINSELEN GROEP LANDBOUWKREDIET 1. Voorstelling van de Groep De geglobaliseerde Groep Landbouwkrediet, of de Bank, is samengesteld uit de NV Landbouwkrediet en haar erkende coöperatieve Kassen,

Nadere informatie

Vertrouwen Belgische land- en tuinbouwsector daalt Crelan steunt land- en tuinbouwers met gespecialiseerd advies en producten

Vertrouwen Belgische land- en tuinbouwsector daalt Crelan steunt land- en tuinbouwers met gespecialiseerd advies en producten B R U S S E L, 1 2 j u l i 2 0 1 6 Vertrouwen Belgische land- en tuinbouwsector daalt Crelan steunt land- en tuinbouwers met gespecialiseerd advies en producten In de aanloop naar de landbouwbeurs van

Nadere informatie

Crelan wordt partner van de Belgische atletieksport en van de nationale atletiekploeg

Crelan wordt partner van de Belgische atletieksport en van de nationale atletiekploeg B R U S S E L, 3 j u n i 2014 Crelan wordt partner van de Belgische atletieksport en van de nationale atletiekploeg Crelan wordt hoofdpartner van het project '4 x 400 meter'. Crelan wordt shirtsponsor

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel AANVULLING van 25/02/2014 op het prospectus voor het openbaar aanbod van maatschappelijke aandelen van 27/06/2013

Nadere informatie

69,6 miljoen euro voor belastingen.

69,6 miljoen euro voor belastingen. B R U S S E L, 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 7 Crelan Groep: mooie jaarwinst van 69,6 miljoen euro voor belastingen. Een dividend van 2,75 % voor de coöperanten Uitstekende solvabiliteit met nadruk op een

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Zo n bank had u niet meer verwacht

Zo n bank had u niet meer verwacht Zo n bank had u niet meer verwacht Zo n bank had u niet meer verwacht Woord vooraf 2 De Groep Landbouwkrediet in cijfers 6 De Groep Landbouwkrediet 10 Een bank voor iedereen 18 De dochterondernemingen

Nadere informatie

Het vertrouwen van de land- en tuinbouwers daalt, maar er is hoop voor de toekomst

Het vertrouwen van de land- en tuinbouwers daalt, maar er is hoop voor de toekomst B R U S S E L, 1 4 j u l i 2015 Het vertrouwen van de land- en tuinbouwers daalt, maar er is hoop voor de toekomst Crelan stelt de Vertrouwensindex Land- en Tuinbouwsector 2015 voor In aanloop van de landbouwbeurs

Nadere informatie

Daan Luijkx lanceert Team Earth - de meest duurzame wielerploeg ter wereld

Daan Luijkx lanceert Team Earth - de meest duurzame wielerploeg ter wereld Daan Luijkx lanceert Team Earth - de meest duurzame wielerploeg ter wereld GR8 Industries en Luijkx ontwikkelden houdbaar concept 4 oktober 2016 - Eind 2013 verliet Daan Luijkx het professionele wielerpeloton

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

Titre 01. Samen gaan we verder

Titre 01. Samen gaan we verder Titre 01 Samen gaan we verder 1 Inhoud 01 In een oogopslag 07 02 De Groep Landbouwkrediet 17 03 Landbouwkrediet en Centea, samen op weg naar een nieuwe bank 27 04 De coöperatieve bank van iedereen en voor

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

De Belg en duurzaam beleggen.

De Belg en duurzaam beleggen. De Belg en duurzaam beleggen. BANK & VERZEKERINGEN De Belg verkiest duurzame beleggingen ook al weet hij niet precies wat dat betekent Voorwoord Maatschappelijk verantwoord beleggen, duurzaam beleggen,

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

Persbericht van 6 november 2012

Persbericht van 6 november 2012 Persbericht van 6 november 2012 De raad van bestuur heeft eenparig het nieuw strategisch plan goedgekeurd dat door Paul Baeck werd voorgesteld na een grondige analyse tijdens de voorbije vijf maanden.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de overname van Citibank Belgium N.V. door Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE)

Vragen en antwoorden over de overname van Citibank Belgium N.V. door Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) Vragen en antwoorden over de overname van Citibank Belgium N.V. door Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) Kernpunten: Sinds 30 april 2012 maakt de bank voor particulieren Citibank Belgium N.V. deel uit van

Nadere informatie

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER KERNWAARDEN TRUSTPARTNERS ONAFHANKELIJK Trustpartners is een onafhankelijke vermogensbeheerder. Daarmee weet u zeker dat wij alleen uw belang behartigen.

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

IN 2012, BODART & GONAY VERANDERT VAN NAAM EN WORDT...

IN 2012, BODART & GONAY VERANDERT VAN NAAM EN WORDT... IN 2012, BODART & GONAY VERANDERT VAN NAAM EN WORDT... Een nieuwe naam, een nieuw logo Voor Bodart & Gonay wordt 2012 een jaar vol uitdagingen. De Luikse onderneming, die al meer dan 50 jaar de onbetwiste

Nadere informatie

GESCHIEDENIS 1898: 1959: 1989: 1995: 1999: 2007: 2009: 2010:

GESCHIEDENIS 1898: 1959: 1989: 1995: 1999: 2007: 2009: 2010: Kijk! dit doen wij. IDENTITY-KIT GESCHIEDENIS 1898: Start Drukkerij Wils - Wiels 1959: Oprichting vennootschap Drukkerij Ignace Wils pvba 1989: omvorming vennootschap naar Drukkerij Ignace Wils nv 1995:

Nadere informatie

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER KERNWAARDEN TRUSTPARTNERS ONAFHANKELIJK Trustpartners is een onafhankelijke vermogensbeheerder. Daarmee weet u zeker dat wij alleen uw belang behartigen.

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi

Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 83 November 2014 Studie naar Innovatiegerichtheid en arbeidsmarktpositie van IWT doctorandi Sarah Botterman (GFK Belgium) Colofon Wilt u meer weten

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

VVG. GolfVlaanderen.be. slagkrachtig & doelgericht. VVG Junior Golf. Carrièrebegeleiding

VVG. GolfVlaanderen.be. slagkrachtig & doelgericht. VVG Junior Golf. Carrièrebegeleiding Vlaamse Vereniging voor Golf VVG GolfVlaanderen.be slagkrachtig & doelgericht VVG Junior Golf Carrièrebegeleiding INLEIDING Wat na de Topsportschool? 18+ programma INHOUD Eens de speler de leeftijd van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Beleidsplan 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding De Stichting Return heeft als doel het bevorderen van de sociale samenhang

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Groep Landbouwkrediet Jaarverslag

Groep Landbouwkrediet Jaarverslag Groep Landbouwkrediet Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Groep Landbouwkrediet Woord vooraf 2 Organogram en Directiecomité Landbouwkrediet Bank 6 Kerncijfers 2009 van de Groep Landbouwkrediet 8 Voorstelling

Nadere informatie

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24%

Kerncijfers 2010. Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Evolutie aantal contracten overlijden in portefeuille +24% Kerncijfers 2010 Kerncijfers 2010 2 3 Evolutie verzekerde kapitalen in overlijden +23% Sinds 2000 heeft ZA Verzekeringen een meer dan verachtvoudiging gekend van de verzekerde kapitalen bij overlijden

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Geen stress voor Argenta-cliënten Argenta versterkt zijn kapitaal tot 1,149 mia euro. Hierdoor verhoogt de bancaire tier 1-ratio van 10,24 % naar 14,38

Nadere informatie

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken 1 sur 5 23/12/2014 14:54 Tag Archives: Werken CULTUUR, SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP, WERKEN CREATIEF WERKEN: SMART 2014/06/23 LEAVE A COMMENT Wat doe je als je van je talent je beroep wil maken wanneer er nog

Nadere informatie

Beleidslijnen

Beleidslijnen Beleidslijnen 2013-2014 De Spil is er klaar voor! Wij willen de komende 6 jaar gestaag werken aan de kwaliteit van onze werking zodat De Spil in Roeselare een cultuurcentrum van en voor iedere Roeselarenaar

Nadere informatie

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve BEES Coop is een project voor een coöperatieve, participatieve en niet commerciële supermarkt. Het iniatief wordt gedragen door burgers die een

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

REGLEMENT editie 2015

REGLEMENT editie 2015 1. De Farm Web Awards hebben tot doel het gebruik van internet en sociale media door landbouwers, tuinbouwers en veehouders aan te moedigen via de organisatie van een wedstrijdformule. De organisatie is

Nadere informatie

De coöperatie als ideale ondernemingsvorm voor de welzijns- en gezondheidssector

De coöperatie als ideale ondernemingsvorm voor de welzijns- en gezondheidssector De coöperatie als ideale ondernemingsvorm voor de welzijns- en gezondheidssector Een coöperatie is een manier van ondernemen die gericht is op samenwerking voor zaken die je op je eentje niet beter kan

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Financiering van Innovatie:

Financiering van Innovatie: WORKSHOP: Verbeter uw concurrentiepositie door steun voor onderzoek en ontwikkeling SPIROTECH BELGIUM, 22 April 2014 Financiering van Innovatie: Subsidies en Fiscale Stimuli LEYTON LEYTON GROEP Opgericht

Nadere informatie

jaarverslag 2005 GROEP LANDBOUWKREDIET DE CIJFERS ANDERS BEKEKEN

jaarverslag 2005 GROEP LANDBOUWKREDIET DE CIJFERS ANDERS BEKEKEN jaarverslag 2005 GROEP LANDBOUWKREDIET DE CIJFERS ANDERS BEKEKEN JAARVERSLAG 2005 Groep Landbouwkrediet Boodschap van de Voorzitter 10 Directiecomité 12 2005 in cijfers 16 01 Bestuursverslag 32 02 Identiteit

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

U bent sterk in uw vak, wij in kredieten. Welkom!

U bent sterk in uw vak, wij in kredieten. Welkom! U bent sterk in uw vak, wij in kredieten. Welkom! Betaal minder belastingen! Wilt u minder belastingen betalen? Wat een vraag. Als zelfstandige hebt u er alle voordeel bij om uw belastingen vooraf te betalen.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Visie en Beleid (samenvatting) MVO loont! Duurzaamheid is onontbeerlijk om onze planeet en maatschappij voor nu en op langere termijn leefbaar te houden. Maatschappelijk

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie.

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie. BEOORDELINGSELEMENTEN, BEOORDELINGSCRITERIA EN EVALUATIECRITERIA VAN DE SOCIAAL- CULTURELE ORGANISATIES MET EEN WERKING BINNEN SPECIFIEKE REGIO DECREET EN MEMORIE VAN TOELICHTING ARTIKEL 35, UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen NL samen naar de essentie 504452_DEXIA_tripyque_private_banking_NL.indd 3 11/19/10 8:44:20 AM Private Banking De essentie: een toekomst voor uw

Nadere informatie

De rol van banken in de economie

De rol van banken in de economie De rol van banken in de economie Bijdrage in het kader van de lancering van het boek Bankgeheim van Peter Devlies op 12 oktober 2016 ( Jan Locus) Caroline Ven, econoom en bestuurder van vennootschappen

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

1 BNP PARIBAS FORTIS AG INSURANCE SMART INVEST BON SRI EUROPE AANKONDIGING VAN CERTIFICATIE Aan de intekenaars, Aan het publiek, Forum ETHIBEL vzw i werd aangesteld door AG Insurance SA en BNP Paribas

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 Bedrijfsprofiel assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 De missie van Luyten Adviesgroep Een missie is het doel van de organisatie en

Nadere informatie

Perslunch «Eerste boekjaar en nieuwe huisstijl».

Perslunch «Eerste boekjaar en nieuwe huisstijl». Zaventem, 14 maart 2012 Perslunch «Eerste boekjaar en nieuwe huisstijl». 1. Resultaten 2011 Hoe gaat het met de nieuwe Systemat groep één jaar na de MBO? Op 31 maart 2012 wordt officieel het boekjaar 2011

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing Quickscan Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 26 augustus 2013 JH Business Promotions heeft

Nadere informatie

Banden smeden in een wereld in verandering

Banden smeden in een wereld in verandering HELP2HELP STEUNT HET SOCIAAL ENGAGEMENT VAN MEDEWERKERS. OPROEP VOOR PROJECTEN HELP2HELP 2015 Banden smeden in een wereld in verandering 2 Oproep voor projecten 2015 van 18 mei tot 18 juli Het programma

Nadere informatie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in KBC Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility of CSR)

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen met de Rabobank.

Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Ron Droste, commercieel directeur. Rabobank Den Haag en omgeving Rabobank en duurzaamheid Coöperatieve organisatievorm Klant- en maatschappelijk belang als uitgangspunt

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven.

Dat is de klassieke theorie waarbij eigen middelen en financiële steun van de familie bij de start van een onderneming, de doorslag geven. TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Infosessie Crowdfunding 14 november 2013 Dames en heren, Totnogtoe

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

Voka Open Bedrijvendag

Voka Open Bedrijvendag Voka Open Bedrijvendag Met je klas naar de Open Bedrijvendag en omgekeerd Inleiding voor de leerkracht Gefeliciteerd! Weldra ga je met de klas tijdens de Voka Openbedrijvendag op bezoek bij een onderneming.

Nadere informatie

TRANSPARANT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER

TRANSPARANT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER TRANSPARANT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER Beringen, 18 juni 2015 www.pldw.be - 1 - BELEGGEN VOLGENS UW WAARDEN TOEGANG TOT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER DOOR DE KRACHTEN VAN TWEE SPECIALISTEN TE BUNDELEN Meer dan

Nadere informatie

Wie zijn wij? 171 M 750 M KERNCIJFERS. Met betrekking tot Nord Europe Assurances. Crédit Mutuel Nord Europe. Groep Crédit Mutuel - CIC

Wie zijn wij? 171 M 750 M KERNCIJFERS. Met betrekking tot Nord Europe Assurances. Crédit Mutuel Nord Europe. Groep Crédit Mutuel - CIC Wie zijn wij? Nord Europe Life Luxembourg S.A. is een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij, opgericht in 2003, waarvan de producten beschikbaar zijn op de Belgische markt. KERNCIJFERS op 31 december

Nadere informatie

STUDIE. Faillissementen januari 2017

STUDIE. Faillissementen januari 2017 STUDIE Faillissementen januari 2017 01/02/2017 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Beleggen en de uitstoot van broeikasgassen 1 WAAROM MEET ACTIAM DE CO 2 -UITSTOOT VAN HAAR BELEGGINGEN? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende

Nadere informatie

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen financieren = werkgelegenheid en inkomen creëren In ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

TOP CAPITAL+ Uw spaargeld in goede handen. Maximaliseer het rendement van uw spaargeld en bescherm tegelijkertijd uw kapitaal.

TOP CAPITAL+ Uw spaargeld in goede handen. Maximaliseer het rendement van uw spaargeld en bescherm tegelijkertijd uw kapitaal. TOP CAPITAL+ Uw spaargeld in goede handen Maximaliseer het rendement van uw spaargeld en bescherm tegelijkertijd uw kapitaal www.amelife.lu DE VEILIGHEID VAN EEN LEVENSVERZEKERINGSCONTRACT BIJ AME LIFE

Nadere informatie

Beleidsprincipes. 1. Voorstelling. 2. Mission statement

Beleidsprincipes. 1. Voorstelling. 2. Mission statement 1. Voorstelling De geglobaliseerde Groep Crelan, hierna genoemd de Bank, is samengesteld uit de NV Crelan en CVBA CrelanCo, samen vormen zij een Federatie van Kredietinstellingen in de betekenis van het

Nadere informatie

Onze belangrijkste succesfactoren

Onze belangrijkste succesfactoren NL 01/2015 Onze belangrijkste succesfactoren Meest betrouwbare bedrijf Bij Balta weten we dat betrouwbare partners de sleutel tot succes zijn. Daarom streven we ernaar om voor al onze belanghebbenden de

Nadere informatie

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later.

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. UNIEK IN BELGIË TWINSTAR Tomorrow Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. 1 2 Levenslang een gegarandeerd extra maandelijks inkomen. Een innovatief product voor een inventieve generatie.

Nadere informatie

Hypothecair krediet: duurzame groei

Hypothecair krediet: duurzame groei Beroepsvereniging van het Krediet Persbericht Hypothecair krediet: duurzame groei Brussel, 6 mei 2011 In het eerste trimester van 2011 werden 24% meer hypothecaire kredieten verstrekt dan in het eerste

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen

RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen RAPPORT ENQUETE Verantwoord hout en papiergebruik bij Vlaamse lokale besturen Over de enquête Deze enquête werd verstuurd naar de milieudiensten van alle Vlaamse Steden en Gemeenten, alsook naar de duurzaamheidsambtenaren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding In dit jaarverslag worden de resultaten van de Stichting Return over

Nadere informatie

Teamspirit Eerbied Menselijk sportiviteit Engagement

Teamspirit Eerbied Menselijk sportiviteit Engagement Teamspirit Eerbied Menselijk sportiviteit Engagement Hoogkamerstraat 3 9140 Temse 03.771.38.25 contactformulier@hockeytemse.be www.hockeytemse.be www.hockeytemse.be Inhoud Welkom 2 Historiek 3 Hockey in

Nadere informatie

Het volledige interview van Dr. Ruja Ignatova in het magazine Forbes (mei 2015).

Het volledige interview van Dr. Ruja Ignatova in het magazine Forbes (mei 2015). Nieuwsbrief MyOnecoin.nl Maart 2016-03-15 Het volledige interview van Dr. Ruja Ignatova in het magazine Forbes (mei 2015). Mrs. Ignatova. Wat is Onecoin? Onecoin is een innovatieve virtuele Cryptovaluta

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME

Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007. Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME 2 Persbericht - Antwerpen, 2 juni 2017 DEME: UPDATE OVER DREDGING CYPRUS Naar

Nadere informatie

2. Structuur van het aandeelhouderschap en van de Groep Landbouwkrediet

2. Structuur van het aandeelhouderschap en van de Groep Landbouwkrediet GOVERNANCEPRINCIPES 1. Voorwoord Keytrade Bank maakt deel uit van de Groep Landbouwkrediet en haar activiteiten, werking en governancestructuur moeten in die logica worden gezien. Daarom zijn in dit document

Nadere informatie

1 AXA in België - november 2009 - www.axa.be. AXA in België

1 AXA in België - november 2009 - www.axa.be. AXA in België 1 AXA in België inhoud 1 wat doen we voor u? 3 2 een antwoord op maat 6 3 AXA anders bekeken 16 4 een verantwoorde onderneming 24 Alle cijfers in deze presentatie dateren van 31.12.2008 fotokrediet: Jacques

Nadere informatie