IN VOLLE VAART VOORUIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN VOLLE VAART VOORUIT"

Transcriptie

1 IN VOLLE VAART VOORUIT

2 IN VOLLE VAART VOORUIT

3 HET LANDBOUWKREDIET: EEN UNIVERSELE BANK OP MENSENMAAT Het Landbouwkrediet heeft in zijn 70-jarig bestaan een hele weg afgelegd en is uitgegroeid tot een universele bank die een waardig alternatief vormt voor de grote banken. Vandaag is het Landbouw krediet een coöperatieve bank, die sterk lokaal verankerd is en de nadruk legt op een duurzame en persoonlijke relatie met de klanten. De waarden van het coöpe ratieve gedachtegoed heeft het Landbouwkrediet vertaald in het Fidelio-concept. Landbouwkrediet Bank vormt samen met Landbouwkrediet Verzekeringen, Europabank en Keytrade Bank een solide bancaire Groep die elk jaar nog verder groeit. Het Landbouwkrediet groeit en drukt steeds nadrukkelijker zijn duurzame stempel op de maatschappij waarin wij leven. Dit wordt in deze brochure gesymboliseerd door het opduiken van het logo van de bank in alledaagse situaties. De persoonlijke aanpak en het menselijke karakter van de bank spreken uit de foto s waarin eigen medewerkers van de bank de hoofdrol spelen. Zij willen op die manier hun betrokkenheid accentueren. De Groep Landbouwkrediet kende vooral de laatste jaren een spectaculaire groei. De laatste vier jaar werd het resultaat meer dan verviervoudigd en nemen het aantal klanten en het aantal medewerkers elk jaar toe. Deze opmerkelijke en opgemerkte groei valt niet toevallig samen met de intrede van het Franse Crédit Agricole in het aandeelhouderschap van de NV Landbouwkrediet, en dan vooral van de twee grenskassen, Crédit Agricole Nord de France en Crédit Agricole du Nord Est. Inderdaad, in augustus 2003 werd met de erkende coöpe - ratieve kassen Lanbokas en Agricaisse en het management een ambitieus strategisch plan uitgewerkt waarin begrippen als duurzame groei en een bank op mensenmaat sleutel elementen vormden. Werven, fideli seren, diversifiëren, moderniseren en professionaliseren waren hierbij de leidmotieven. De uitvoering van dit ambitieus plan, mede met de acquisitie van Europabank en Keytrade Bank, is na vier jaar bijna voltooid en de resultaten lopen ver voor op het toen beoogde meest optimistische schema. In 2007 werd een nieuw luik van dit groeiplan uitgevoerd, namelijk de eigen invulling van het Lanbouwkrediet-bankverzekeringsmodel. Dankzij enerzijds de oprichting van een eigen levensverzekeringsmaatschappij Landbouwkrediet Verzekeringen, voor de producten die gelieerd zijn aan bankproducten, zoals de schuld - saldoverzekering, en anderzijds het samenwerkings - akkoord met een belangrijke speler op de Belgische markt voor de commercialisatie van financiële verzekeringsproducten, is het Landbouwkrediet een volwaardige bankverzekeraar. Luc Versele CEO van het Landbouwkrediet 3

4 WIE ZIJN WIJ? De Groep Landbouwkrediet is samengesteld uit vier entiteiten, die 100% complementair zijn: de coöperatieve bank Landbouwkrediet en haar drie dochters, Landbouwkrediet Verzekeringen, de nichebank Europabank en de onlinebank Keytrade Bank. De Groep kan rekenen op de inzet van twee solide aandeelhouders, de Belgische coöperatieve Kassen, Lanbokas en Agricaisse (50 %), en het Franse Crédit Agricole (50%), die het Landbouwkrediet steunen in de realisatie van zijn ambities. Kerncijfers van de Groep Landbouwkrediet medewerkers 286 agentschappen cliënten coöperatoren Van links naar rechts: Tom Olinger, Luc Versele, Rik Duyck, Patrick Lewahert 5

5 WIE ZIJN WIJ? WIE ZIJN WIJ? De agentschappen van het Landbouwkrediet Landbouwkrediet Bank telt 251 agentschappen, verspreid over het hele land Landbouwkrediet Bank Het Landbouwkrediet is een Belgische retailbank, met een net van 251 kantoren, die gerund worden door zelfstandige kantoor directeurs. De bank werd in 1937 opgericht als een bancaire instelling (NILK) die zich specifiek tot de landbouwsector richtte. In de jaren zestig is het Landbouwkrediet een partnership aangegaan met de coöperatieve Kassen gevormd door landbouwvereni - gingen en landbouwers. In de jaren negentig werd de parastatale NILK geprivatiseerd en werd een Federatie van Kredietinstellingen gecreëerd tussen de coöperatieve Kassen Lanbokas en Agricaisse en de NV Landbouw - krediet. De coöperatieve Kassen werden de eerste aandeelhouder van het Landbouwkrediet. In 2003 kwam het Franse Crédit Agricole het aandeelhouderschap versterken. De huidige structuur van het aandeelhouderschap ziet er als volgt uit: 50% is in handen van de Belgische coöperatieve Kassen en 50 % in handen van het Franse Crédit Agricole (met een verdeling van 45 % voor de Regionale Kas Crédit Agricole Nord de France, 45 % voor de Regionale Kas Crédit Agricole Nord Est en 10 % voor Crédit Agricole SA). Vandaag is het Landbouwkrediet een solide bank die een ruim aanbod aan bancaire en verzekeringsproducten en -diensten aanbiedt. Het Landbouwkrediet is een coöperatieve bank op mensenmaat en heeft dan ook een aantal belangrijke waarden onderschreven die de bank toepast in haar dagelijks beleid: nabijheid, duurzaamheid, solidariteit, teamspirit, luisterbereidheid, hartelijkheid en professionalisme. Voortbouwend op dit coöperatieve karakter lanceerde de bank het concept Fidelio, dat de nadruk legt op een duurzame relatie met de klanten van de bank, niet alleen duurzaam in de tijd, maar ook kwalitatief duurzaam. Het Landbouwkrediet richt zich tot de landbouwers, de particulieren, de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen. De bank biedt een bijzondere knowhow en specifieke producten aan haar oorspronkelijke doelgroep, de landen tuinbouwers. Reeds van bij zijn oprichting is het Landbouwkrediet de financiële partner bij uitstek van de land- en tuinbouwwereld. De bank bevestigt die relatie niet alleen door haar kenniscentrum dat ze ten dienste van de sector stelt, maar ook door haar partnership met grote en kleinere landbouwevenementen, door de sociale rol die ze speelt met de steun aan wetenschappelijk onderzoek in de sector, door de initiatieven die ze neemt ter ondersteuning van het imago van de landbouwsector en vooral ook door het vernieuwende producten- en dienstenpakket dat ze de landbouwsector aanbiedt. Ook steeds meer particulieren kiezen het Landbouwkrediet als financiële partner, en dit dankzij het ruime en gevarieerde aanbod aan producten, de persoonlijke en hartelijke contacten, de professionele service, de bijzonder scherpe tarieven en dankzij het unieke Fidelioconcept. Sinds de zomer van 2006 is iedereen die op maatschappelijke aandelen van de coöperatieve Kassen van het Landbouwkrediet heeft ingeschreven, auto - matisch Fidelio-partner en kan hij genieten van een va riërende en interessante voordelenkorf. De zelfstandigen en kleine ondernemingen vormen sinds geruime tijd een belangrijke klantengroep voor de bank; het Landbouwkrediet biedt hen een op maat gesneden service en aangepaste producten. Het Landbouwkrediet besliste in 2007 om ook een specifiek project uit te werken voor de middelgrote ondernemingen en aldus deze groep klanten een nog betere service te verlenen. Landbouwkrediet Verzekeringen De jongste dochtermaatschappij van de Groep Landbouwkrediet werd niet verworven door een overname, maar wel door oprichting van een nieuwe eigen verze - keringsmaatschappij, met name Landbouwkrediet Verzekeringen. Deze maatschappij werd opgericht op 19 maart 2007 en is operationeel sinds september Sindsdien is het Landbouwkrediet een echte bankver - zekeraar. Landbouwkrediet Verzekeringen brengt enerzijds eigen schuldsaldoverzekeringen op de markt en verkoopt anderzijds financiële verzekeringsproducten (tak 21, tak 23 en tak 26) onder eigen naam. Hiervoor werd een distributieovereenkomst afgesloten met Axa Belgium. Dankzij de oprichting van Landbouwkrediet Verzekeringen, die gestoeld is op een doorgedreven informatisering, kan het Landbouwkrediet voortaan het totaalbeeld van het financiële profiel van zijn cliënten beter inschatten en zijn aanbod hierop afstemmen. 6 7

6 WIE ZIJN WIJ? WIE ZIJN WIJ? Europabank Europabank is de oudste van de drie dochters van het Landbouwkrediet: de bank werd opgericht in 1965 door de Amerikaanse holding "International Bank of Washington". De bank mikte van bij het ontstaan op commercieel goed gelegen agentschappen en is dus historisch gezien vooral een "stadsbank". Vandaag nog is Europabank alleen vertegenwoordigd in het centrum van bloeiende steden; haar oorspronkelijke actiedomein van Vlaanderen heeft ze de jongste jaren ook uitgebreid naar Wallonië. Europabank is een typische nichebank; ze is aanwezig in de steden, met een specifiek producten- en dienstengamma. Een van die typische producten is de leasing, die ze verkoopt via de in 1983 opgerichte leasingmaatschappij. Verder is de bank ook vrij uniek dankzij haar kaart - business die in de jaren 90 opgestart werd. Europabank is bovendien gespecialiseerd in consumentenkredieten. De complementariteit tussen het Landbouwkrediet en Europabank spreekt dus voor zich en de overname van Europabank door het Landbouwkrediet begin 2004 bleek dan ook een succes. Europabank is sindsdien blijven uitbreiden en haar kantorennet groeide van 28, het jaar van de overname, tot 35 in Europabank werkt, net zoals Keytrade Bank, autonoom en onder eigen naam. Daar waar mogelijk worden sy nergieën opgezet en worden de krachten gebundeld. Dit is vooral het geval voor de reglementaire projecten, maar ook voor meer commerciële werd al samengewerkt. Zo heeft Europabank in 2007, 4 selfbanks van het Landbouwkrediet, onder de merknaam Cash&More, laten installeren. Keytrade Bank In tegenstelling tot het Landbouwkrediet en Europabank heeft Keytrade Bank geen bankkantoren: ze oefent haar bank- en beursactiviteiten enkel en alleen uit via haar bijzonder performant en ultrabeveiligd online platform. Keytrade Bank kwam in 2005 de Groep Landbouwkrediet versterken en werd in maart 2007 een volle dochter van het Landbouwkrediet. Dankzij de overname van de onlinebank is de Groep Landbouwkrediet erin geslaagd haar activiteiten verder te diversifiëren. De vrij jonge internetbank kende van meet af aan een explosieve groei. Bij haar oprichting in 1998 was Keytrade de enige bank die in real time toegang gaf tot de US Stock Exchange. De formule was een schot in de roos en de groei ging jaar na jaar in stijgende lijn. Ook de jongste jaren, toen andere banken zich begonnen te inspireren op het model van Keytrade Bank en de concurrentie dus toenam, bleef de bank vooruitgang boeken en bleef zij de onbetwiste leider op de Belgische markt voor online beleggen. In 2007 verlieten de stichters van Keytrade Bank, zoals afgesproken, de bank en trad een nieuw Directiecomité aan. De nieuwe leiders bouwen voort op het succes van de stichters en versnellen de groei zelfs nog, dankzij sterke technologie, innoverende producten en uitbreiding van het gamma. Keytrade Bank biedt een geïntegreerd aanbod van online beurs- en bankdiensten. De bank geeft toegang tot de belangrijkste Europese en Amerikaanse beurzen. In 2007 heeft Keytrade Bank haar aanbod verder uitgebreid en evolueerde ze naar een volwaardige internetbank, waardoor ze een alternatief biedt voor de klassieke grote banken. Keytrade Bank biedt immers ook een zicht - rekening, een spaarrekening, een termijnrekening, bankkaarten,... aan. Begin 2008 lanceerde de bank met "KeyCapital Blue" het eerste volledig online spaarverzekeringsproduct. Met haar sterke beveiliging, haar lage tarieven, haar ruime aanbod en uniek online platform wil Keytrade Bank zich profi - leren als financiële supermarkt op het internet. 8 9

7 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Het Landbouwkrediet is een coöperatieve bank en draagt dan ook een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: duurzaamheid, solidariteit, teamspirit, luisterbereidheid, hartelijkheid, nabijheid en professionalisme. Die waarden wil de bank echt beleven en uitstralen op haar stakeholders. Het Landbouwkrediet is zich steeds bewust geweest van de rol die hij speelt in de maatschappij. De bank is er dan ook van overtuigd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en succesvolle bedrijfsvoering samengaan. Het MVO is uitgegroeid van een filosofie en een waaier van uiteenlopende initiatieven tot een geïntegreerd beleid, waarvan de effecten voelbaar zijn op de bedrijfsvloer en in het dagdagelijkse leven. Het Landbouwkrediet heeft de drie kernbegrippen van het MVO - People, Planet, Profit - ingeschreven in zijn strategische beleidsassen. Het MVO-beleid van het Landbouwkrediet wordt toegepast ten opzichte van alle stakeholders: de cliënten, de medewerkers, de maatschappij en de aandeelhouders. De cliënten Fidelio: een duurzame relatie In juni 2006 lanceerde het Landbouwkrediet het concept Fidelio, dat de duurzame relatie tussen de bank en haar coöperatoren onderstreept. Het Landbouwkrediet is immers een van de weinige Belgische banken die nog een echte coöperatieve verankering heeft. De bank besloot dan ook om dit aspect extra in de verf te zetten, onder de slogan "de bank met een hart voor u". Sindsdien is iedereen die op maatschappelijke aandelen van de coöperatieve Kassen van het Landbouwkrediet heeft ingeschreven, automatisch "Fidelio-klant". Om te tonen dat het de bank menens is met de duurzame relatie wordt een korf van voordelen aangeboden aan de coöperatoren of Fidelio-klanten van de bank. Het Fidelio-concept werd in 2007 nog verder uitgebreid, onder meer met voordelen op duurzame producten. Duurzame producten Meer dan de helft van de euro medium term notes waarop kan worden ingeschreven bij het Landbouwkrediet, wordt gelanceerd onder het label "Crelan FairPlay". Dit label biedt de cliënten de waarborg dat hun kapitaal belegd wordt in waarden die beantwoorden aan strikte duurzaamheidscriteria. 11

8 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Daarnaast werden de 5 LIS-bevekcompartimenten van Crédit Agricole Luxembourg die in België in exclusiviteit worden gecommercialiseerd door het Landbouwkrediet, omgevormd in duurzame compartimenten. Zowel de Crelan Fair Play-producten als de LIS-compartimenten zijn door het Forum Ethibel gecertificeerd. Dit is een duidelijk bewijs van de onafhankelijke aanpak die achter deze producten schuilgaat. Duurzame initiatieven Het Landbouwkrediet laat zijn betrokkenheid bij de toekomst van onze leefwereld en van onze planeet ook blijken door steun aan organisaties zoals het WWF (World Wildlife Fund) en CompenCO2. Dit is het eerste Belgische NGO-fonds dat de kans biedt om het schadelijk effect van bv. vliegtuigreizen op het milieu te compenseren door een bedrag te storten dat wordt gebruikt voor milieuprojecten in ontwikkelingslanden. De medewerkers De medewerkers van het Landbouwkrediet voelen dat de waarden die de bank uitdraagt naar haar aandeelhouders en haar cliënten, geen holle begrippen zijn. De waarden worden echt beleefd en dus pikken de medewerkers die waarden ook zelf op, waardoor ook zij, als belangrijke ambassadeurs van de bank, ze op hun beurt verder kunnen uitdragen. De bank heeft een beleid uitgestippeld dat streeft naar een verhoogd welzijn op het werk. In dat kader werden verschillende initiatieven genomen, gaande van coaching en opleiding tot communicatie en evenementen. De maatschappij Het Landbouwkrediet heeft als coöperatieve bank een belangrijke maatschappelijke rol te spelen en het neemt die rol dan ook ter harte. De bank heeft een beleid van maatschappelijke duurzame ontwikkeling uitgestippeld. Uitgaande van haar verankering in het rurale milieu en haar roots in de landbouwwereld besteedt de bank een bijzondere aandacht aan landbouw, milieu, sociale projecten, cultuur en sport. Landbouw Het Landbouwkrediet werd in het jaar 1937 opgericht als het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet, met als opdracht de kredieten aan de landbouw met staatswaarborg te steunen en te ontwikkelen, en meer in het bijzonder om te voorzien in de financieringsbehoeften op korte en lange termijn van de landbouwers en de Belgische landbouwcoöperatieven. Vandaag, 70 jaar later, is het Landbouwkrediet uitgegroeid tot een universele bank die zich richt tot alle groepen van de bevolking. Toch wil het Landbouwkrediet een speciale aandacht blijven besteden aan zijn historische doelgroep. De bank is al jaren de belangrijkste partner van heel wat grote en kleinere landbouwbeurzen en evenementen verspreid over het hele land. Zo was het Landbouwkrediet in 2007 voor de 32ste keer hoofdsponsor van de beurs van Libramont en voor de 8ste keer van het Salon Agribex. Partner in wetenschappelijk onderzoek Het Landbouwkrediet vindt dat het zijn taak is om de landbouwsector te steunen, niet alleen door zijn aanwezigheid op alle belangrijke landbouwevenementen, maar ook door de bevordering van het wetenschappelijk en sociaal onderzoek van deze sector. De bank hoopt op die manier het imago van de sector een positieve impuls te bezorgen. De bank nam daartoe het voorbije jaar enkele opmerkelijke initiatieven. Zo was er de organisatie van een wetenschappelijk colloquium over de toekomst van de Belgische agribusiness. Tijdens dit colloquium werden innovatieve studies voorgesteld, uitgevoerd door de faculteiten bio-ingenieurs - wetenschappen van de universiteiten Gent en Gembloux. De bank reikte naar aanleiding van dit colloquium twee geldprijzen uit ter waarde van elk euro, voor de ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek in de landbouwsector. Deze Prijs van het Landbouwkrediet wordt voortaan tweejaarlijks uitgereikt. Landbouwkrediet steunt ook een IWT-project (Innovatie door Wetenschap en Technologie) van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek dat de optimali - satie van de spuitapparatuur en -techniek in sierteelt - gewassen voor ogen heeft. Doelstelling is een efficiëntere gewasbescherming en een bijdrage tot een duurzamere sierteelt. Met de studie over het vertrouwen van de landbouwers in hun sector, gaat het Landbouwkrediet verder in de ingeslagen richting. De Vertrouwensindex van het Landbouwkrediet was de allereerste studie waarin gepeild werd naar het vertrouwen van de actieve landbouwactoren, en dit zowel in Vlaanderen als in Wallonië. De studie bracht enkele belangrijke economische, financiële en sociale aspecten van de landbouwsector aan het licht. Er werd ook gepeild naar de investeringen in hernieuwbare energieprojecten. Het Landbouwkrediet volgt de landbouwsector op de voet; voor de toekomstige tendensen zal de evolutie van de Vertrouwensindex van het Landbouwkrediet een barometer vormen voor de sector en voor de socioeconomische en politieke wereld. Hernieuwbare energie De trend naar hernieuwbare energie is belangrijk voor het milieu en biedt nieuwe mogelijkheden voor de sector. De bank heeft in de loop der jaren heel wat kennis en knowhow over de landbouwsector verzameld en ziet het dan ook als een belangrijke opdracht om die kennis met de sector te delen. Ook nu speelt ze een voortrekkersrol in de informatieverspreiding over hernieuwbare energie door de uitgifte van een folder voor de landbouwsector waarin de verschillende toepassingen van hernieuwbare energie op het land- en tuinbouwbedrijf worden toe - gelicht en getoetst op hun haalbaarheid. Tevens werd een mailbox 'bio-energie' gelanceerd om de geïnteresseerden een forum te bieden om van gedachten te wisselen over dit actuele thema. De bank financierde al verschillende landbouwprojecten in dat domein, gaande van zonnepanelen, energiebesparende schermdoeken tot warmtekrachtkoppelingsinstallaties voor serres, alsook een aantal biogasprojecten. Liefdadigheid Uitgaande van zijn coöperatieve waarden verleent het Landbouwkrediet zijn steun aan erkende Belgische organisaties of vzw's die dezelfde waarden onderschrijven als de bank. Zo heeft de bank in 2007 haar steun verleend (2.700 euro) aan het liefdadigheidswerk van "Accueil et Vie" (opvang- en huisvestingscentra voor mentaal gehandicapte volwassenen) en de Stichting Sint-Jan (verdediging van kansarmen). Het Landbouwkrediet, dat sterk verankerd is in het rurale milieu, steunt lokale organisaties of instellingen die met beperkte middelen streven naar betere levens - omstandigheden van personen met een handicap, langdurig zieke personen of kansarmen. De bank heeft met haar bijdrage van euro haar steun betuigd aan vzw Het Veer, een centrum voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen. De bank benadrukt in haar liefdadigheidsbeleid ook de integratie in de buurt en heeft in die optiek in euro geschonken aan de vzw La Braise, een instelling die gelegen is in de buurt van de hoofdzetel in Anderlecht. La Braise richt zich in België op personen die op volwassen leeftijd het slachtoffer zijn geworden van een traumatisch hersenletsel, opgelopen ten gevolge van een verkeersongeval, een val, een agressie of een hersenbloeding. Een van de doelstellingen van het liefdadigheidsbeleid van het Landbouwkrediet is om de medewerkers te betrekken bij de projecten die de bank steunt en om zo het engagement van de medewerkers te verhogen. Met die doelstelling voor ogen heeft de bank in 2007 voor het eerst deelgenomen aan de Bene-fiet(s)-tocht van München naar Brasschaat, onder peterschap van Jean Marie Pfaff. Een zestal medewerkers van de bank ondernamen de tocht voor het goede doel; het was voor hen een interessante, boeiende en leerrijke ervaring. Na afloop van de tocht heeft de bank alle deelnemers (zo'n 100 in het totaal) uitgenodigd op een "solidariteitsevent" op de hoofdzetel van de bank. Bij die gelegenheid werd de cheque van euro, waarvan hierboven sprake, overhandigd aan de Voorzitter van de vzw La Braise. Zo konden de personen die zich voor dit project geëngageerd hadden, persoonlijk kennismaken met de stuwende 12 13

9 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN krachten achter La Braise. Ook de steun aan de vzw "Het Veer" ging gepaard met een persoonlijk engagement, dit keer niet van de medewerkers van de bank, maar wel van de renners van de ploeg Landbouwkrediet, die naar aanleiding van een wedstrijd veldrijden in Sint-Niklaas, de gemeente waar "Het Veer" gevestigd is, hun startgeld afstonden voor dit project en zo het door de bank geschonken bedrag verhoogden. Milieu Het Landbouwkrediet besteedt een grote aandacht aan de milieuproblematiek. Zo nam de bank al verschillende initiatieven rond energiesparen en mobiliteit. In 2007 heeft de bank een offerte gevraagd aan verschillende energieleveranciers. Dit was een goede gelegenheid om een "foto scan" van het Landbouwkrediet te realiseren en dus een doorlichting te maken om het potentieel aan energiebesparing van de bank in kaart te brengen. Zo was bijvoorbeeld een aanzienlijke energiebesparing mogelijk door de verlichting van de drankautomaten uit te schakelen. Verder vroeg het Landbouwkrediet aan verschillende firma's om de verlichting van het hele gebouw onder de loep te nemen en te bestuderen in hoeverre het gebruik van alternatieve energieën, zoals warmtekrachtkoppeling en zonne-energie, mogelijk is. Het aantal uren dat de hoofdzetel dagelijks verlicht wordt, werd teruggeschroefd. Cultuur Het Landbouwkrediet heeft zich tot doel gesteld om jonge, ontluikende kunstenaars te steunen in hun ambities en richtte hiertoe in 1998 zijn eigen Galerie Dupuis op. De bank besliste in 2007 haar mecenaatsbeleid uit te breiden door steun aan enkele socio-culturele projecten. Galerie Dupuis In 2007 luidde de Galerie Dupuis van het Landbouwkrediet haar tiende cultureel seizoen in. Het cultuur - beleid van de bank is in al die jaren niet veranderd; de bank blijft haar oorspronkelijke filosofie trouw: met zijn mecenaat wil het Landbouwkrediet talentvolle kunstenaars de kans geven om hun werk te tonen aan het grote publiek én om, tijdens de voor hen georganiseerde vernissage, in contact te komen met andere artiesten. De Galerie Dupuis zelf heeft uiteraard wel een evolutie doorgemaakt: de aarzelende, enthousiasmerende ontdekkingstocht is uitgegroeid tot een Galerie met naam en faam, waar kunstenaars met trots komen exposeren en kunstliefhebbers zich haasten om erbij te zijn. Allerhande artiesten kregen reeds de kans om hun werken te tonen in de Galerie Dupuis: pottenbakkers, schilders, beeldhouwers, fotografen, Deze tentoonstellingen vormen een zoektocht naar de emoties van de deelnemende artiesten. Ze verruimen de horizons. Tijdens geleide bezoeken kunnen de medewerkers van de bank van gedachten wisselen met de kunstenaars. De bank vervult bij haar mecenaatsbeleid niet alleen een steunende en educatieve rol; ze koopt ook zelf regel matig werken aan, waarmee de werkruimtes op de hoofdzetel verfraaid worden. Dit alles draagt bij tot een verhoogd welzijn op het werk. Het cultureel bedrijfsabonnement In 2007 besloot de bank om aan alle medewerkers van de Groep Landbouwkrediet een cultureel bedrijfsabonnement aan te bieden, dat hen een heel seizoen lang verminderingen verleent op culturele voorstellingen aangeboden door de Music Hall Group. CultuurInvest De bank werd het voorbije jaar ook partner van Cultuur- Invest, dat kapitaal ter beschikking stelt van de cultuur in onze samenleving en op die manier nieuwe perspectieven biedt aan beloftevolle cultuurondernemers uit de muziekindustrie, de musicalsector, het boekbedrijf en de multimediawereld. Live Entertainment Foundation Met haar steun aan Live Entertainment Foundation (L.E.F.) wil de bank ook sociaal-culturele projecten een hart onder de riem steken. L.E.F. heeft zich als doel gesteld om cultuur toegankelijk te maken voor alle lagen van de bevolking en om talent van eigen bodem een kans te geven. Sport De sponsoring van de wielersport is voor het Landbouwkrediet de manier bij uitstek om de waarden waar de bank voor staat uit te dragen bij het grote publiek. De bank wil via de wielersponsoring dus niet alleen haar naambekendheid verhogen, maar ook een betekenis geven aan wie Landbouwkrediet is door aansluiting te zoeken bij een sport waar waarden als professionalisme, teamspirit, doorzettingsvermogen en solidariteit terugkomen. Via haar partnership met het wielrennen wil de bank ook een sociale rol vervullen; ze wil namelijk de kans geven aan jonge Belgische renners om zich te ontplooien en te groeien in de sport. Ook hier streeft de bank naar continuïteit en duurzaamheid: de bank is in het jaar 2000 in het wielrennen gestapt en heeft intussen een langetermijnrelatie met de ploeg en haar omkadering kunnen uitbouwen. Na de dopingperikelen die de voorbije jaren opgedoken zijn, heeft de bank haar ploeg niet in de steek gelaten, wel integendeel. Het Landbouwkrediet heeft zich tot doel gesteld om mee te werken aan een beter imago van de wielersport, dankzij een gericht aanwervingsbeleid, een professionele omkadering van de renners en vooral ook dankzij de gedrevenheid, de eerlijkheid en de integriteit van de teammanager, Gérard Bulens. Een beleid dat ook het Waalse Gewest en de Britse wielerfederatie niet is ontgaan; zij hebben de opleiding van hun meest beloftevolle jongeren aan de ploeg Landbouwkrediet toevertrouwd. Het partnership met de wielersport biedt het Landbouwkrediet ook de kans om de relaties met zijn verschillende stakeholders te versterken. Zowel Fidelio-klanten, als aandeelhouders, als relaties en medewerkers kregen in de loop van het wielerseizoen de kans om een belangrijke wedstrijd op een unieke manier te beleven. De verschillende evenementen die georganiseerd werden naar aanleiding van onder meer de Ronde van Vlaanderen, de Ronde van het Waalse Gewest,... kenden een groot succes. In 2008 blijft het Landbouwkrediet hoofdsponsor van de ploeg die zijn naam draagt. Trouw aan de filosofie telt de ploeg terug een aantal jonge Belgische beloftevolle renners, die omkaderd worden door enkele blijvers met ervaring. De ploeg trekt in 2008 met mountainbiker Filip Meirhaeghe en met 2 baanrenners naar de Olym - pische Spelen. Dankzij de komst van Sven Nys heeft het Landbouwkrediet vanaf 2008 ook een absolute topper in het veldrijden. De aandeelhouders Het Landbouwkrediet telt twee grote aandeelhoudersgroepen: enerzijds de coöperatieve Kassen Lanbokas en Agricaisse, die ook wel de Belgische aandeelhouders genoemd worden, en anderzijds het Franse Crédit Agricole, met hoofdzakelijk de twee Regionale Grenskassen van Crédit Agricole: Crédit Agricole Nord de France en Crédit Agricole Nord Est, ook wel de Franse aandeelhouders genoemd. Met de Belgische aandeelhouders onderhoudt het Landbouwkrediet een duurzame relatie die ontstaan is in de jaren 1960, toen de bank een partnership sloot met de coöperatieve Kassen. De Kassen werden opgericht om enerzijds fondsen te verzamelen en anderzijds waarborgen te verstrekken voor landbouwers die zelf onvoldoende garanties konden bieden voor een lening. Reeds van bij de oprichting was er dus zowel een eco nomische als een maatschappelijke functie. Toen het Landbouwkrediet in 1993 geprivatiseerd werd, waren de Kassen de eerste privé-aandeelhouders van de bank. Lanbokas en Agricaisse zijn de vaste waarden in het aandeelhouderschap van het Landbouwkrediet en zijn zelf de uitdragers van de coöperatieve waarden die de bank koestert. Het Franse Crédit Agricole is het aandeelhouderschap van de bank komen versterken in het jaar 2003; sindsdien zijn de groei en bloei van het Landbouwkrediet in sterk stijgende lijn gegaan. Het zijn de Franse Regionale Kassen van Crédit Agricole die al meer dan vier jaar aandeelhouder zijn van het Landbouwkrediet. Zij hebben een coöperatieve structuur en onderschrijven zelf ook het model van duurzaam ondernemen. Het is dan ook niet te verwonderen dat zij deze filosofie ook wensen uit te dragen bij het Landbouwkrediet. De relaties tussen de aandeelhouders zijn dus gestoeld op dezelfde waarden van duurzaamheid. Het management van het Landbouwkrediet hecht een bijzonder belang aan een goede samenwerking met de aandeelhouders en er werden in 2007 opnieuw een aantal initiatieven in die zin genomen. Zo werden de bestuurders van Lanbokas en Agricaisse uitgenodigd op een studiereis naar de streek van Crédit Agricole Nord Est. Omgekeerd kwamen weer enkele lokale Kassen van Crédit Agricole Nord Est en Crédit Agricole Nord de France op seminarie naar België. Ze werden telkens hartelijk ontvangen in de hoofdzetel van de bank. Dankzij dergelijke contacten groeit het wederzijdse respect en dat komt uiteraard ook de business ten goede

10 Deze brochure wordt in het Nederlands en in het Frans uitgegeven en werd gerealiseerd door het departement Institutionele en Interne Communicatie. De brochure is beschikbaar op en bij Peter Van Hout op het telefoonnummer 02/ of via Voor alle bijkomende inlichtingen kunt u zich wenden tot Isabelle D haeninck, verantwoordelijke Institutionele en Interne Communicatie 02/ of De foto s voor de brochure werden genomen door Luk Vander Plaetse, Merel t Hart en Edmond Waterplas. JNPrinting stond in voor het drukwerk. 16

11 Groep Landbouwkrediet Sylvain Dupuislaan Brussel Tel. 02/ Fax 02/

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

GOVERNANCE BEGINSELEN GROEP LANDBOUWKREDIET

GOVERNANCE BEGINSELEN GROEP LANDBOUWKREDIET GOVERNANCE BEGINSELEN GROEP LANDBOUWKREDIET 1. Voorstelling van de Groep De geglobaliseerde Groep Landbouwkrediet, of de Bank, is samengesteld uit de NV Landbouwkrediet en haar erkende coöperatieve Kassen,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501 Jaarverslag 2012 KERNCIJFERS 2012 Financieel Participatie in KBC Groep 7,01 % Participatie in KBC Ancora 58,91 % Eigen vermogen (in euro) 1.376.792.028 Resultaat van het boekjaar (in euro) -29.385.435

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Een transparante kijk op duurzaam beleggen Inhoud Beleggen met eerbied voor onderlinge waarden Ethias volgt de strengste gedragscodes Ethias sluit zich

Nadere informatie

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking

Onze Groep. Over Triodos Bank. Duurzame bank van Europa. Over Triodos Bank. Triodos Investment Management. Triodos Bank Private Banking Onze Groep Zoek details over onze groep en de resultaten van onze drie belangrijkste bedrijfsonderdelen; sparen en kredieten via een netwerk van Europese vestigingen, beleggingsfinanciering en private

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep Jaarverslag 2007 Rabobank Groep Kerngegevens 2007 2006 2005 2004 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 570.503 556.455 506.573 483.574 Kredieten aan private cliënten 355.973

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep Jaarverslag 2007 Rabobank Groep Kerngegevens 2007 2006 2005 2004 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 570.503 556.455 506.573 483.574 Kredieten aan private cliënten 355.973

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2012

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2012 BNP Paribas Fortis NV Jaarverslag 2012 Inleiding Het Jaarverslag 2012 van BNP Paribas Fortis omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland

Jaarverslag 2012. Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland Jaarverslag 2012 Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland Inhoudstafel EXECUTIVE REPORT Voorwoord* 2 Waarden en profiel 4-7 Markante feiten

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 123 - herfst 2013 - www.triodos.be

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 123 - herfst 2013 - www.triodos.be DE KLEUR VAN GELD Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 123 - herfst 2013 - www.triodos.be THEMANUMMER 20 JAAR: ONDER- NEMERS OVER DE ECONOMIE VAN MORGEN FRANS DE CLERCK, OPRICHTER VAN TRIODOS IN BELGIË

Nadere informatie

De Belg en duurzaam beleggen.

De Belg en duurzaam beleggen. De Belg en duurzaam beleggen. BANK & VERZEKERINGEN De Belg verkiest duurzame beleggingen ook al weet hij niet precies wat dat betekent Voorwoord Maatschappelijk verantwoord beleggen, duurzaam beleggen,

Nadere informatie

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE de kleur Van geld EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE In dit nummer: meerwaarde voor social profit baanbrekend In bouwsector: Instapklare passiefwoningen filmklassiekers

Nadere informatie

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer 5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer INHOUD Wat is het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer? 3 Vijf jaar: een terugblik 5 Het Fonds in de praktijk: voorbeeldprojecten 12 Iedereen eco

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Jaarverslag 2008 ASN Bank Geld(t) vertrouwen? Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

inhoud 1. Voorwoord door de staatssecretaris... 4

inhoud 1. Voorwoord door de staatssecretaris... 4 jaarverslag 2006 jaarverslag 2006 inhoud 1. Voorwoord door de staatssecretaris... 4 2. Werkingsverslag en bijzonder verslag van het boekjaar 2006... 5 a. Statuten en doelstellingen... 5 b. Het Kringloopfonds

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoud. De dag van vandaag kent iedereen PROXIMEDIA.

Voorwoord. Inhoud. De dag van vandaag kent iedereen PROXIMEDIA. Voorwoord De dag van vandaag kent iedereen PROXIMEDIA. In maart 2004 benoemd tot "Ambassadrice des Gazelles bruxelloises" in de categorie van de KMO's, geselecteerd als één van de 6 finalisten in de wedstrijd

Nadere informatie

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN 1 NIET ALLE ONDERNEMINGEN ZIJN COÖPERATIES. MAAR ALLE COÖPERATIES ZIJN WEL DEGELIJK ONDERNEMINGEN. De coöperatieve onderneming bestaat in alle maten en vormen en is actief in de meest uiteenlopende domeinen.

Nadere informatie

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels Inhoud 004 VOORWOORD Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse regering Vlaams minister van Economie

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie