DTP-er Beroepscompetentieprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DTP-er Beroepscompetentieprofiel"

Transcriptie

1 Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB DTP-er Beroepscompetentieprofiel

2 Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten Algemene informatie over het beroep Mogelijke functiebenamingen Beschrijving van het beroep Loopbaanperspectief Trends en innovaties Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep Beschrijving van de kerntaken Kerntaak 1 Bereidt de realisatie van de media-uiting voor Kerntaak 2 Realiseert de media-uiting Kerntaak 3 Gebruikt en beheert eigen hard- en software...16 Er bestaat in het Nederlands een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen worden. We zouden consequent kunnen werken met 'hij/zij' en 'zijn/haar', maar dat geeft een gedwongenheid die wij stilistisch niet verantwoord vinden. De personen die in dit stuk de handelingen verrichten of beschreven worden, kunnen in onze optiek net zo goed mannen zijn als vrouwen. Concept BCP DTP-er versie

3 Colofon Ontwikkeld door Verantwoording Savantis: Afdeling Ontwikkeling Opleidingen, Onderwijsdiensten en Examens Savantis in samenwerking met het bedrijfsleven. Vastgesteld door: Pragma Op: 28 juni 2010 Te: Woerden Brondocumenten Beroepscompetentieprofiel Grafisch vormgever (Savantis), 13 februari 2003 Beroepscompetentieprofiel Webdesigner/Multimediavormgever (Savantis), mei 2003 Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis 2008/2009 Sectorplan Reclame, Presentatie en Communicatie 2010 (Savantis) Diverse vacatures voor de functie DTP-er Kwalificatiedossier DTP-er, 16 december 2008 BCP DTP-er definitief

4 1 Algemene informatie over het beroep In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. 1.1 Mogelijke functiebenamingen DTP-er Technisch DTP-er Creatief DTP-er Digitaal vormgever Electronic publisher 1.2 Beschrijving van het beroep Werkomgeving Typerende beroepshouding De DTP-er werkt bij een bedrijf op het gebied van media en communicatie, zoals een communicatie-, reclame- of ontwerpbureau, een sign- of displaybedrijf, een drukkerij of een uitgeverij. Ook kan hij werkzaam zijn bij een ander type bedrijf met een eigen ontwerp/dtp-afdeling of kan hij werken als freelancer of zelfstandige. De DTP-er heeft een uitvoerende rol. Technische kennis en vaardigheden zijn daarbij onmisbaar. Daarnaast is creativiteit ook van belang. Zijn werkzaamheden voert hij zelfstandig uit in overleg met opdrachtgever en/of leidinggevende. De DTP-er voert zijn werkzaamheden resultaatgericht uit en richt zich hierbij op het behalen van de afgesproken kwaliteit. Wanneer zich problemen voordoen in de uitvoering van zijn werkzaamheden schat de DTP-er in of hij deze zelf oplost of dat overleg noodzakelijk is. Bij zijn werk houdt de DTP-er rekening met de wensen en eisen van de klant en communiceert hierover op de juiste wijze met de opdrachtgever en/of leidinggevende. Tenslotte is de DTP-er in staat flexibel in te spelen op tussentijdse wijzigingen in de opdracht en kan hij onder tijdsdruk werken. Dit is meer het geval wanneer hij werkt bij een bedrijf met voornamelijk externe opdrachtgevers (bureauzijde) dan wanneer hij vooral voor interne klanten werkt (klantzijde). Rol en verantwoordelijkheden Complexiteit De DTP-er voert zijn werk zelfstandig uit, waar nodig in overleg met een vormgever of ontwerper. De DTP-er is verantwoordelijk voor zijn eigen taken, maar de leidinggevende is eindverantwoordelijk voor het product of het project. Bij kleine opdrachten werkt een DTP-er grotendeels alleen aan een opdracht. Bij grote opdrachten werkt hij soms in een team waarin ook anderen aan hetzelfde product meewerken. Het beroep kenmerkt zich met name door uitvoerende werkzaamheden ten aanzien van het realiseren van BCP DTP-er definitief

5 producten. De DTP-er gaat hierbij uit van een uitvoerig ontwerp of vast stramien. Incidenteel is sprake van conceptuele werkzaamheden voor de DTP-er bij het zelf maken van (deel-)ontwerpen. De DTP-er moet bij de realisatie van zijn product voor meerdere zaken tegelijk zorgen. De diverse opmaakelementen brengt de DTP-er op een gegeven moment bij elkaar. Hierbij moet rekening worden gehouden met diverse technische vereisten en met de mogelijkheden van het drukproces en het gewenste resultaat. De DTP-er is vaak gelijktijdig met verschillende opdrachten bezig. Het is belangrijk dat hij hierbij het overzicht bewaart en prioriteiten kan stellen. Tijdens de uitvoering kunnen veranderingen optreden. De DTP-er moet hier adequaat op kunnen inspelen. Voor zijn werk heeft de DTP-er specifieke vakkennis nodig en zijn technische vaardigheden onmisbaar. De DTP-er moet de technische ontwikkelingen op het gebied van programmatuur en computers bijhouden om zijn werk in de toekomst te kunnen blijven uitoefenen. Wettelijke beroepsvereisten Branche vereisten Nederlands en (moderne) vreemde talen Nee. Nee. De DTP-er heeft de volgende Nederlandse taalvaardigheden: lezen De DTP-er moet een schriftelijke opdrachtbeschrijving kunnen lezen. luisteren De DTP-er moet gesproken instructies van zijn leidinggevende, opdrachtgever of collega s begrijpen en kunnen opvolgen. schrijven De DTP-er moet schriftelijk een toelichting op zijn ontwerp of realisatie kunnen geven. Daarnaast moet hij correct kunnen spellen en woorden op de juiste manier kunnen afbreken. spreken De DTP-er moet een korte presentatie kunnen geven van zijn ontwerp of voorstel, inclusief alternatieven. gesprekken voeren De DTP-er kan gesprekken voeren met zijn opdrachtgever, leidinggevende en collega s over de dagelijkse gang van zaken en zijn werkzaamheden. BCP DTP-er definitief

6 De DTP-er heeft de volgende Engelse taalvaardigheden: lezen De DTP-er kan informatie in het Engels lezen die nodig is voor de voorbereiding of realisatie van de media-uiting. schrijven De DTP-er kan eenvoudige Engelse werkgerelateerde brieven of s opstellen ten behoeve van contacten met buitenlandse relaties. spreken De DTP-er kan eenvoudige telefoongesprekken voeren met buitenlandse relaties over werkgerelateerde onderwerpen. Rekenen/ wiskunde De DTP-er heeft de volgende rekenvaardigheden: getallen/hoeveelheden, maten beeldmateriaal vergroten en verkleinen, benodigde resolutie bepalen in verhouding tot de grootte voorstel vertalen in een (typo-)grafisch verantwoorde toepassing ruimte en vorm ontwerp tekenen/construeren voorstel vertalen in een (typo-)grafisch verantwoorde toepassing gegevensverwerking, onzekerheid informatie t.b.v. de media-uiting ordenen en interpreteren maken van een planning (tijd inschatten) ordenen van informatie t.b.v. presentatie aan de klant ordenen van eigen bestanden en materialen verbanden, veranderingen beoordelen van de bestandsstructuur voor een specifieke mediatoepassing rekening houden met geheugen- en netwerkcapaciteit en snelheid van de computer 1.3 Loopbaanperspectief De DTP-er kan door werkervaring of opleiding (medivormgever niveau 4) doorgroeien naar de functie van grafisch vormgever. Afhankelijk van het type bedrijf waar de DTP-er werkt, kan deze ook door werkervaring of opleiding doorstromen naar een functie als accountmanager, calculator, planner of ordervoorbereider of naar de functie van leidinggevende van de afdeling. BCP DTP-er definitief

7 1.4 Trends en innovaties Hieronder worden relevante ontwikkelingen voor het beroep beschreven. Trends en innovaties geven aan in hoeverre het beroep nog kan veranderen onder invloed van vernieuwingen. Het gaat hierbij om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in wetgeving en overheidsregulering en ontwikkelingen in de beroepsuitoefening zelf (b.v. technologische veranderingen of marktontwikkelingen in de sector). BCP DTP-er definitief

8 Arbeidsmarkt Het aantal banen in de RPC-sector is tussen 1996 en 2004 jaarlijks gemiddeld met 3,5% gegroeid. (Arbeidsmarktadvies Savantis 2008/2009). Uit recent vacatureonderzoek (Vacatureonderzoek grafimediabranche, Kenniscentrum GOC, 2007) blijkt dat er veel vraag is naar DTP-ers in grafische bedrijven en reclame- /PR-bureaus, en dan vooral bij kleine bedrijven. Uit onderzoek onder schoolverlaters blijkt verder dat grafisch vormgevers ook veel op vacatures voor uitvoerende DTPfuncties solliciteren (Schoolverlaters grafimedia beroepsopleiding, Kenniscentrum GOC, 2005). De verwachting is dat de werkgelegenheid voor de grafische branche door de vergrijzing op langere termijn zal stijgen in verband met een toenemende vervangingsvraag. Dit geldt ook voor de DTP-er in grafische bedrijven. Meerdere signalen wijzen uit, dat de vervangingsvraag bij grafische bedrijven al toeneemt (Vacatureonderzoek grafimediabranche, Kenniscentrum GOC, 2007). Vergeleken met schooljaar 2006/2007 is het aantal leerbedrijven in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie met 19 procent gestegen (op 31 juli 2007 waren er ruim bedrijven erkend). Van het aantal erkende leerbedrijven in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie is de helft actief als leerbedrijf. Over het algemeen kunnen DTP-ers gemakkelijk aan een stageplaats komen. Alleen in Zeeland is dit moeilijker, zowel voor niveau 2 als 3 (Arbeidsmarktadvies Savantis 2008/2009). Bij ondervraging van 33 DTP-leerbedrijven in 2008 geeft 64 procent aan dat de behoefte aan DTP-ers het komend jaar gelijk blijft. 27 procent verwacht behoefte aan personeel te hebben ter uitbreiding, 8 procent ter vervanging. Wellicht dat door de kredietcrisis deze bedrijven inmiddels niet meer verwachten dat zij extra DTP-medewerkers nodig hebben. (Arbeidsmarktadvies Savantis 2008/2009). Op dit moment (oktober 2009) is het nog niet mogelijk definitieve uitspraken te doen over de gevolgen van de huidige kredietcrisis voor de werkgelegenheid van DTP-ers. Vanuit het bedrijvenpanel dat betrokken is geweest bij het opstellen van dit beroepscompetentieprofiel is naar voren gebracht dat zij merken dat er minder vraag is naar stagiairs, dat bedrijven moeten inkrimpen en dat DTP-ers door het overschot soms genoodzaakt zijn zzp-er te worden. Tegelijkertijd stelt men dat het op dit moment niet goed te voorspellen is hoe een en ander zich verder zal ontwikkelen. BCP DTP-er definitief

9 Wetgeving en regelgeving Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening Bij de vormgeving en realisatie van media-uitingen speelt wetgeving op het gebied van auteursrecht nu en in de toekomst een belangrijke rol. Daarnaast worden de arbeidsomstandigheden voor de DTP-er nu en in de toekomst van belang geacht. De regels betreffen ergonomie, veiligheid, milieu en werkdruk. Het is belangrijk dat de DTP-er op de hoogte is van de wet- en regelgeving op deze gebieden, zodat hij zijn werkzaamheden erop af kan stemmen. De laatste jaren ligt er meer nadruk op goed bestandsbeheer, omdat dit tijd- en dus kostenbesparend werkt. Bij een vervolgopdracht kan men de klant ook sneller bedienen. Belangrijke technologische ontwikkelingen van de laatste jaren zijn die op het gebied van crossmedia. Deze ontwikkelingen maken het mogelijk om vanuit één database meerdere media-uitingen te produceren. Vroeger speelde de DTP-er alleen een rol in de grafische productie. Door de ontwikkelingen op het gebied van crossmedia houdt de DTPer zich bezig met de realisatie van verschillende mediauitingen. Hij moet daarom kennis hebben van en kunnen werken met verschillende media-uitingen: behalve drukwerken printtoepassingen ook mediavormen als internet en DVD s. De DTP-er moet van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van media-uitingen op de hoogte blijven. Hij moet met name weten om te gaan met allerlei mediaspecifieke software. Voor een deel zal de DTP-er ook verantwoordelijk zijn voor het beheer van deze software, waarbij het o.a. gaat om het regelen van updates. BCP DTP-er definitief

10 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de kerntaken en werkprocessen kenmerkend voor het beroep. Een kerntaak is een kenmerkende taak binnen de beroepsuitoefening. Het betreft een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar omvang, tijdsbeslag, frequentie en/of belang. Een werkproces is een afgebakend onderdeel van een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind, heeft een resultaat en wordt kenmerkend herkend in de beroepspraktijk. De werkprocessen worden in handelingen beschreven opdat duidelijk is wat de beroepsbeoefening inhoudt. DTP-er Kerntaak Werkproces Kerntaak 1 Bereidt de realisatie van de media-uiting voor 1.1 Beoordeelt en interpreteert de opdracht 1.2 Organiseert zijn werkzaamheden 1.3 Maakt een deelontwerp voor een media-uiting 1.4 Maakt een voorstel voor de realisatie van de media-uiting Kerntaak 2 Realiseert de media-uiting 2.1 Verzamelt benodigde materialen en bestanden 2.2 Voert de realisatie uit 2.3 Archiveert bestanden en materialen Kerntaak 3 Gebruikt en beheert eigen hard- en software 3.1 Gebruikt en beheert eigen hard- en software BCP DTP-er definitief

11 3 Beschrijving van de kerntaken In dit hoofdstuk zijn de verschillende kerntaken in dit beroepscompetentieprofiel beschreven. Daarnaast worden in de rechterkolom de werkprocessen benoemd en resultaten die een werkproces moet opleveren 3.1 Kerntaak 1 Bereidt de realisatie van de media-uiting voor Kerntaak 1 Bereidt de realisatie van de media-uiting voor Beschrijving werkproces: De DTP-er ontvangt van de opdrachtgever (zijn leidinggevende en/of de klant) de opdracht tot het maken van gedrukte, geprinte of digitale media-uitingen, zoals een brochure, folder, poster, boek, advertenties, periodieken, verpakkingen of webpagina s. De opdracht bestaat uit een ontwerp of stramien waarin onder andere de stijl voor de media-uiting is vastgelegd. De DTP-er interpreteert de opdracht, controleert de aangeleverde data en overlegt met de opdrachtgever en/of collega s wanneer zaken niet duidelijk zijn. De DTP-er legt zijn beoordeling voor aan de opdrachtgever en/of collega s. Werkprocessen bij kerntaak Beoordeelt en interpreteert de opdracht Resultaat: De opdrachtbeschrijving is helder en compleet en afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. Vakkennis en vakvaardigheden: De DTP-er heeft kennis van: grafische en interactieve media-uitingen De DTP-er is vaardig in: mondeling en schriftelijk communiceren (met de opdrachtgever, leidinggevende en collega s) Beschrijving werkproces: 1.2 Organiseert zijn werkzaamheden De DTP-er bepaalt welke stappen hij moet nemen om te komen tot realisatie van de media-uiting binnen de kaders en randvoorwaarden van de opdracht. Ook schat hij de benodigde tijd in. Waar nodig overlegt hij hierbij met de opdrachtgever en/of collega s om problemen te voorkomen en/of op te lossen. Ook zorgt de DTP-er ervoor dat de juiste hulpmiddelen aanwezig zijn om te komen tot realisatie. Resultaat: Het werk is zodanig gepland, praktisch voorbereid en met betrokkenen afgestemd dat met de werkzaamheden kan worden begonnen. BCP DTP-er definitief

12 Vakkennis en vakvaardigheden De DTP-er heeft kennis van: - ontwikkelingen op zijn vakgebied - technieken, materialen en hulpmiddelen die in de branche worden toegepast Beschrijving werkproces: Soms is het ontwerp uit de opdracht niet gedetailleerd uitgewerkt in ontwerpen voor de deelproducten (de afzonderlijke media-uitingen). In dat geval maakt de DTP-er zelf een ontwerp voor de door hem te realiseren mediauiting. Dit doet hij op basis van de kaders van het totale ontwerp uit de opdracht van de opdrachtgever (zijn leidinggevende en/of de klant); waar nodig overlegt hij hierbij met de producent. Hij werkt een aantal ontwerpen voor de media-uiting uit en legt deze voor aan de opdrachtgever. Na goedkeuring door de opdrachtgever werkt hij het ontwerp uit. 1.3 Maakt een deelontwerp voor een media-uiting Resultaat: Een door de opdrachtgever goedgekeurd ontwerp voor een media-uiting passend binnen de kaders van het ontwerp uit de opdracht. Vakkennis en vakvaardigheden De DTP-er heeft kennis van: diverse hard- en softwaretoepassingen De DTP-er is vaardig in: het werken met grafische en aanverwante software Beschrijving werkproces: De DTP-er maakt op basis van het ontwerp voor de door hem te realiseren media-uiting een voorstel voor de uitwerking van de media-uiting. Hij bepaalt onder andere kleur, beeld, lay-out, typografie, geluid, interactie op basis van productspecificaties, en geeft deze in samenhang weer. Hij houdt hierbij rekening met eisen van uitvoerbaarheid en maakt optimaal gebruik van hulpmiddelen. Waar nodig overlegt hij met de opdrachtgever en/of collega s. De DTPer maakt een presentatie voor de opdrachtgever en verantwoordt gemaakte keuzes. Indien nodig, past hij het voorstel aan. 1.4 Maakt een voorstel voor de realisatie van de media-uiting Resultaat: Er is een passend en uitvoerbaar voorstel voor de realisatie van de media-uiting dat is goedgekeurd door de opdrachtgever. BCP DTP-er definitief

13 Vakkennis en vakvaardigheden De DTP-er heeft kennis van: mogelijkheden en onmogelijkheden van productiemethodes typografie kleurenleer De DTP er is vaardig in: rekenen gebruik van materialen en hulpmiddelen bij het vormgeven van een media-uiting toepassen van technieken voor het vormgeven van een media-uiting Toelichting: De DTP-er heeft te maken met de volgende keuzes en dilemma s: - probleem zelf oplossen versus probleem oplossen in overleg met leidinggevende. Dilemma zit in het afwegen: wanneer pleeg je wel overleg en wanneer niet; - voorstel en ontwerp passend binnen gestelde kaders versus voorstel en ontwerp perfect maken. Dilemma zit in het bepalen wanneer het werk goed genoeg is. De DTP-er gaat graag voor perfectie, maar het gaat om het uitvoeren van het werk binnen de kaders van de opdracht (planning, budget, etc.); - normen ten aanzien van accuraatheid, zorgvuldigheid, vakkundigheid ed. komen niet overeen met die van de opdrachtgever en/of het budget; - ontbrekende elementen (zoals teksten of foto s) worden later opgeleverd door de klant. BCP DTP-er definitief

14 3.2 Kerntaak 2 Realiseert de media-uiting Kerntaak 2 Realiseert de media-uiting Werkprocessen bij kerntaak 2 Beschrijving werkproces: 2.1 Bereidt de realisatie voor De DTP-er bereidt de realisatie van gedrukte, geprinte of digitale media-uitingen (zoals een brochure, folder, poster, boek, advertenties, periodieken, verpakkingen of webpagina s) voor door de benodigde materialen en bestanden te verzamelen. Hierbij let de DTP-er op het juiste formaat en de benodigde specificaties van de digitale bestanden. Hierbij respecteert hij (auteurs-)rechten en regelt eventueel toestemming voor gebruik. Daarnaast beoordeelt hij de materialen en bestanden op technische bruikbaarheid en bewerkt ze waar nodig, zodat ze wel technisch bruikbaar zijn. Ook beoordeelt hij materialen en bestanden op geschiktheid ten aanzien van de media-uiting en past ze eventueel aan. Hij gebruikt bij al deze werkzaamheden relevante software. Resultaat: De benodigde materialen en bestanden voor de realisatie zijn verzameld en voldoen aan de volgende eisen: - aangeleverd volgens vereiste specificaties; - rechtmatig te gebruiken. Vakkennis en vakvaardigheden: De DTP-er heeft kennis van: bestandsformaten in combinatie met de gebruikte software het auteursrecht De DTP-er is vaardig in: lezen en toepassen van Engelse informatie ten behoeve van de voorbereiding van de mediauiting werken met grafische en multimediasoftware Beschrijving werkproces: 2.2 Voert de realisatie uit De DTP-er voert de realisatie uit op basis van het goedgekeurde voorstel. Hij doet dit door de volgende vakdeskundige werkzaamheden uit te voeren: - tekst- en beeldelementen plaatsen en bewerken; - gegevens uit een database halen en verwerken; - kleur bewaken; - gebruikmaken van relevante software; - specificaties toepassen; - interactiviteit toepassen (alleen bij webdesign); - zorgen voor gebruiksvriendelijkheid (alleen bij webdesign); - testen van de werking van multimediatoepassingen. De DTP-er voert een eindcontrole uit en legt de realisatie ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever en voert zo nodig correcties uit. Vervolgens levert hij het bestand aan voor verdere productie of distributie/uploading. Zo nodig regelt hij de verdere productie. BCP DTP-er definitief

15 Resultaat: Er is een vakkundig gerealiseerde media-uiting die voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever en aan de technische specificaties. Vakkennis en vakvaardigheden De DTP-er heeft kennis van: mogelijkheden en onmogelijkheden van productiemethodes typografie kleurenleer De DTP-er is vaardig in: lezen van Engelse informatie ten behoeve van de realisatie van de media-uiting toepassen van technische specificaties rekenen werken met grafische en multimediasoftware Beschrijving werkproces: 2.3 Archiveert bestanden en materialen De DTP-er archiveert bestanden en materialen volgens richtlijnen, signaleert knelpunten bij het archiveren en meldt deze. Hij maakt regelmatig back-ups. Resultaat: Relevante bestanden en materialen zijn volgens de richtlijnen gearchiveerd, zodat deze zijn veiliggesteld en gemakkelijk zijn terug te vinden. Vakkennis en vakvaardigheden De DTP-er heeft kennis van: gebruik van opslagmedia De DTP-er is vaardig in: gebruikmaken van opslagmedia toepassen van back-uptechnieken Toelichting: De DTP-er heeft te maken met volgende keuzes en dilemma s: - Kwaliteit realisatie en beschikbare tijd Dilemma zit in de acceptatie van de te bereiken kwaliteit binnen de gestelde tijd. De kwaliteit kan altijd beter, maar je moet rekening houden met de te behalen kwaliteit binnen de beschikbare tijd. - Tijdsdruk De DTP-er moet ook onder tijdsdruk goed blijven functioneren. BCP DTP-er definitief

16 3.3 Kerntaak 3 Gebruikt en beheert eigen hard- en software Kerntaak 3 Gebruikt en beheert eigen hard- en software Werkprocessen bij kerntaak 3 Beschrijving werkproces: 1.3 Gebruikt en beheert eigen harden software De DTP-er gebruikt en beheert hard- en software voor DTP op de eigen werkplek. Hij houdt hierbij rekening met de mogelijkheden en beperkingen van het netwerk en werkt met de gangbare operating systems. Hij signaleert knelpunten in hard- en software en meldt deze. Resultaat: De hard- en software op de eigen werkplek functioneren goed. Vakkennis en vakvaardigheden De DTP-er heeft kennis van: mogelijkheden en beperkingen van het netwerk werking van grafische en multimedia hard- en software ontwikkelingen op het gebied van grafische en multimedia hard- en software De DTP-er is vaardig in: gebruikmaken van het operating system BCP DTP-er definitief

17 Competenties die nodig zijn om de kerntaken goed uit te voeren: competentie Samenwerken en overleggen Omschrijving De DTP-er is in staat om op adequate wijze samen te werken en te overleggen competentie met de opdrachtgever, zijn leidinggevende en collega s Criteria - stemt werkzaamheden af met de opdrachtgever en collega s - raadpleegt en informeert de opdrachtgever en collega s om problemen te voorkomen - neemt deel aan werkbesprekingen competentie Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Omschrijving De DTP-er is in staat de behoeften en verwachtingen van de klant te competentie interpreteren en hierbij aan te sluiten Criteria - overlegt met de opdrachtgever om de wensen te interpreteren - sluit aan bij de wensen van de opdrachtgever bij het maken van het ontwerp, het voorstel en de media-uiting - legt het ontwerp, het voorstel en de gerealiseerde media-uiting ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever - past ontwerp, voorstel en gerealiseerde media-uiting eventueel aan op basis van wensen van de opdrachtgever - legt de media-uiting ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever - verantwoordt gemaakte keuzes om klachten achteraf te voorkomen competentie Plannen en organiseren Omschrijving De DTP-er is in staat zijn werk adequaat te plannen en organiseren competentie Criteria - bepaalt de stappen die moeten worden genomen om zijn werk uit te voeren - schat de benodigde tijd in - houdt bij zijn planning rekening met beschikbare tijd - zorgt ervoor dat juiste hulpmiddelen tijdig aanwezig zijn - houdt rekening met prioriteiten bij zijn planning competentie Creatief handelen Omschrijving De DTP-er is in staat creatief te handelen bij het voorbereiden en realiseren van competentie een media-uiting Criteria - gebruikt creativiteit in de ontwikkeling van zijn ontwerpen en voorstellen en bij het realiseren van de media-uiting - volgt trends en ontwikkelingen binnen de grafische en multimediabranche competentie Instructies en procedures opvolgen Omschrijving De DTP-er is in staat op adequate wijze volgens richtlijnen en procedures te competentie werken Criteria - werkt volgens voorgeschreven procedures ten aanzien van het netwerk, zodat geen problemen ontstaan in het netwerkverkeer - werkt volgens de richtlijnen op het gebied van het auteursrecht - regelt eventueel toestemming voor gebruik van bestanden, zodat deze rechtmatig kunnen worden gebruikt - gebruikt de bestaande opslagstructuur en vereisten bij het archiveren van materialen en bestanden - werkt volgens de aangeleverde technische specificaties BCP DTP-er definitief

18 competentie Met druk en tegenslag omgaan Omschrijving De DTP-er is in staat effectief te blijven presteren onder druk competentie Criteria - presteert ook goed onder tijdsdruk - neemt de juiste maatregelen als de factor tijd in het gedrang komt competentie Kwaliteit leveren Omschrijving De DTP-er is in staat op adequate wijze zijn werkzaamheden uit te voeren ten competentie einde te voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau Criteria - test de werking van het multimediaproduct - controleert de specificaties van het product - voert zo nodig correcties door - werkt nauwkeurig en gestructureerd - signaleert knelpunten en meldt deze - voert een eindcontrole van het product uit competentie Materialen en middelen inzetten Omschrijving De DTP-er is in staat adequaat gebruik te maken van materialen en middelen competentie Criteria - gebruikt geschikte materialen en hulpmiddelen bij het maken van het ontwerp, het voorstel en de presentatie hiervan - verzamelt benodigde materialen en digitale bestanden - zorgt ervoor dat bestanden in het juiste formaat en met de juiste specificaties worden aangeleverd. - gebruikt grafische en multimediasoftware bij de voorbereiding en de realisatie van de media-uiting - maakt efficiënt gebruik van het operating system - beheert hard- en software op de eigen werkplek - signaleert knelpunten in hard- en softwaregebruik en meldt deze competentie Vakdeskundigheid Omschrijving De DTP-er is in staat vakdeskundigheid toe te passen bij de voorbereiding en competentie realisatie van de media-uiting Criteria - beoordeelt de opdracht op uitvoerbaarheid - controleert aangeleverde data en materialen op bruikbaarheid en bewerkt ze waar nodig - interpreteert de opdracht zodat helder is wat de opdrachtgever wenst - brengt samenhang aan in zijn keuzes voor zijn te realiseren media-uiting ten aanzien van onder andere kleur, beeld, lay-out, typografie, geluid en interactie op basis van productspecificaties - houdt bij zijn keuze rekening met eisen van uitvoerbaarheid - plaatst en bewerkt tekst- en beeldelementen op basis van het goedgekeurde voorstel - haalt zo nodig gegevens uit een database - past interactiviteit toe in de media-uiting - draagt zorg voor gebruiksvriendelijkheid van multimediaproducten - draagt zorg voor gestructureerde archivering van bestanden en materialen - bewaakt de huisstijl van product, dienst of bedrijf BCP DTP-er definitief

19 Competenties per kerntaak Competentie Kerntaak 1 Kerntaak 2 Kerntaak 3 Samenwerken en X X overleggen Op de behoeften en X X verwachtingen van de klant richten Plannen en organiseren X X Creatief handelen X X Instructies en X X procedures opvolgen Met druk en tegenslag X omgaan Kwaliteit leveren X X Materialen en middelen X X X inzetten Vakdeskundigheid X X X BCP DTP-er definitief

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Dossiercode: - Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep Deel

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Crebonummer: 90180, 90190 Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er

Landelijke Kwalificaties MBO. DTP-er Landelijke Kwalificaties MBO DTP-er Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel

Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Grafisch vormgever Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1

Nadere informatie

Multimediavormgever Beroepscompetentieprofiel

Multimediavormgever Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Multimediavormgever Beroepsprofiel Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten... 3 1 Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Mogelijke functiebenamingen...4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

Zorgmedewerker Schoonmaaksector Beroepscompetentieprofiel

Zorgmedewerker Schoonmaaksector Beroepscompetentieprofiel Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Zorgmedewerker Schoonmaaksector Beroepscompetentieprofiel Vastgesteld op 29 juni 2010 Inhoudsopgave definitieve versie...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten... 3 1 Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 4 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting Werkproces 1.1: Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever De mediavormgever grafisch ontvangt de opdracht voor het ontwerpen en realiseren van een

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Monteur Lichte Staalbouw Buitendienst Beroepstypering Monteur lichte staalbouw buitendienst Algemene informatie datum: 4 december 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting Werkproces 1.1: Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever De mediavormgever animatie/audiovisuele vormgeving ontvangt de opdracht voor het ontwerpen

Nadere informatie

Kerntaak 1 Ontwerpt de media-uiting 1.1 werkproces: Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever Omschrijving

Kerntaak 1 Ontwerpt de media-uiting 1.1 werkproces: Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever Omschrijving Kerntaak 1 Ontwerpt de media-uiting 1.1 werkproces: Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever Eenvoudige calculatie Engels lezen Engels schrijven Kennis van geldende marketing- en communicatietheorieën,

Nadere informatie

Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel

Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2

Nadere informatie

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting Werkproces 1.1: Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgever De mediavormgever art & design ontvangt de opdracht voor het ontwerpen en realiseren van

Nadere informatie

Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. 1. Beroepsprofiel Fijn constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Fijn constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 6 december 2002 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Kenniscentrum GOC Savantis Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Kunst, Cultuur en Media/ Techniek Branche: Media Beroepengroep: Mediavormgever Versie 2007-2008 Mediavormgever 2007-2008 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever Landelijke Kwalificaties MBO Mediavormgever Dossiercode: - Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2008-2009 Inhoudsopgave Inleiding Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

DTP-er Beroepscompetentieprofiel

DTP-er Beroepscompetentieprofiel DTP-er Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Wat is een beroepscompetentieprofiel?... 4 Wat is de functie van een beroepscompetentieprofiel?... 4 Waarom een format beroepscompetentieprofiel?...

Nadere informatie

Visual merchandising voor het beroep Presentatievormgever

Visual merchandising voor het beroep Presentatievormgever Evt logo van brancheorganisatie Evt logo van KBB Visual merchandising voor het beroep Presentatievormgever Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene

Nadere informatie

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser

1. Beroepsprofiel Constructiebankwerker/lasser Beroepstypering Constructiebankwerker / lasser Algemene informatie datum: 16 januari 2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel

Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel Assemblagetechnicus Beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2 Beschrijving van

Nadere informatie

Debriefing. planning

Debriefing. planning Kerntaak 1: Ontwerpt media-uiting werkprocessen en criteria bijbehorende competenties 1.1 beoordeelt opdracht en adviseert M. Analyseren heeft de informatie van de geanalyseerd door deze uiteen te rafelen

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast De gamedeveloper overlegt met het ontwikkelteam om de technische realisatie

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering Plaatconstructiewerker Algemene informatie datum: 31 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

CMV volleybaltrainer 2

CMV volleybaltrainer 2 MV volleybaltrainer 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende

Nadere informatie

1. Algemene informatie over kwalificatie

1. Algemene informatie over kwalificatie 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving Typerende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1

Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 Kwalificatieprofiel Schaatsbegeleider niveau 1 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving

Nadere informatie

Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder

Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder Keuzedeel mbo Renovatiewerkzaamheden voor de Schilder gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0090 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: De paritaire commissie

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie

Kwalificatie profiel Wielertrainer 2. Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Kwalificatie profiel Wielertrainer 2 Annelies Martijn Wieleracademie 2017-2020 Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever Landelijke Kwalificaties MBO Mediavormgever Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIFICATIEPROFIEL Inhoudsopgave 1. Algemene informatie over kwalificatie A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

voor experimenteerregeling 2005-2006

voor experimenteerregeling 2005-2006 Versie voor experimenteerregeling 2005-2006 Status: concept Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever Landelijke Kwalificaties MBO Mediavormgever Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 90400 Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009.

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Werkproces 1.1: Beglazingswerk voorbereiden De gezel glaszetter ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van beglazingswerkzaamheden.

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2

Kwalificatieprofiel Squash Trainer 2 walificatieprofiel Squash rainer 2 In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Kenniscentrum GOC Savantis VAPRO

Kenniscentrum GOC Savantis VAPRO Kenniscentrum GOC Savantis VAPRO Versie voor experimenteerregeling 2005-2006 Status: concept Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1

Nadere informatie

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen Detaillering proces-competentie-matrix Technicus Kerntaak 1 Ontwerpt producten of systemen 1.1 werkproces: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De technicus onderzoekt de behoeften van de doelgroep

Nadere informatie

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. 3D-tekenen. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0280

Keuzedeel mbo. 3D-tekenen. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0280 Keuzedeel mbo 3D-tekenen gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0280 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Raad van Toezicht KBB Vakopleiding Carrosseriebedrijf

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid

Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Kerntaak 2: Realiseert en bewerkt licht, beeld en/of geluid Werkproces 2.2: Verzamelt AV-materiaal en -apparatuur, bouwt deze op en na afloop weer af De verzamelt en controleert op aanwijzing van de Fotograaf

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever Landelijke Kwalificaties MBO Mediavormgever Crebonummer: 22086, 90403, 90413, 90424, 90401, 90411, 90421, 90404, 90414, 90423, 90402, 90412, 90422 Sector: Branche: Opleidingsdomein: Kunst, Cultuur en Media

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671 Keuzedeel mbo Casco Lijmwerk gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0671 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Digitale vaardigheden basis

Digitale vaardigheden basis Keuzedeel mbo Digitale vaardigheden basis gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0022 Penvoerder: Sectorkamer ICT en creatieve industrie Gevalideerd door: sectorkamer ICT en creatieve industrie

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken Keuzedeel mbo Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0015 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van

Beroepsprofiel Tekenaar-constructeur. Algemene informatie datum: versie: 01 Onder regie van Beroepscompetentieprofiel Tekenaar-constructeur Algemene informatie datum: 11-02-2004 versie: 01 Onder regie van Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever

Landelijke Kwalificaties MBO. Mediavormgever Landelijke Kwalificaties MBO Mediavormgever Crebonummer: 90400 Sector: Kunst, Cultuur en Media Branche: Media & Communicatiebranche Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Mediaredactie. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediaredactiemedewerker. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediaredactie. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediaredactiemedewerker. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediaredactiemedewerker Kwalificatiedossier mbo Mediaredactie Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: GOC, Savantis

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden Bij aanvang van zijn dienst neemt de de werkzaamheden door die zijn uitgevoerd door collega s van de vorige

Nadere informatie

Eerste Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3

Eerste Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel. Niveau 3 Eerste Motorfietstechnicus Beroepscompetentieprofiel Niveau 3 December 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 1. Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke gebruikte functiebenamingen...

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De monteur verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen, installatie-,

Nadere informatie

Servicedocument. Keuzedeel MBO. Digitale Vaardigheden gevorderd

Servicedocument. Keuzedeel MBO. Digitale Vaardigheden gevorderd Servicedocument Keuzedeel MBO Digitale Vaardigheden gevorderd 25-02-2016 Inhoud Kerntaken en werkprocessen... 3 D1-K1, Verzamelt informatie, gegevens en content... 4 D1-K1-W1, Wint digitale informatie

Nadere informatie

Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen

Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen Keuzedeel mbo Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0190 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: juni 2011 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

Logistiek in het MKB

Logistiek in het MKB Keuzedeel mbo Logistiek in het MKB gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0062 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Sectorkamer Mobiliteit,

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93860 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep Wat doet een contactcenter teamleider? Het werk van een contactcenter

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel

Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel Gamedeveloper Beroepscompetentieprofiel De gamedeveloper brengt een entertainmentwereld tot leven. Hij integreert animaties, grafische, audiovisuele en functionele componenten van verschillende bronnen

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

Werkplaatschef Schadeherstel Beroepscompetentieprofiel

Werkplaatschef Schadeherstel Beroepscompetentieprofiel Werkplaatschef Schadeherstel Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 5 Brondocumenten... 5 1 Algemene informatie over het beroep... 6 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 6 1.2 Beschrijving van

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq. Uit handboek beroepsprofielen metaal Dijk12-Juni 2001 Beroepstypering CNC-Plaatwerker 3D Algemene informatie datum: 17 januari 2003 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Nadere informatie

Persoonlijk opleiding plan

Persoonlijk opleiding plan Persoonlijk opleiding plan Een opdrachtgever adviseren Hem vertellen wat jou de beste optie lijkt. Het klopt dat ik deze competenties zo had ingevuld. Ik heb hiermee ervaring doordat ik vaak op forums

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Arbeidsparticipatie. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo

Keuzedeel mbo. Arbeidsparticipatie. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Keuzedeel mbo Arbeidsparticipatie behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting)

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Uitstromen: Calculator/onderhoudsspecialist (niveau 4) Uitvoerder (niveau 4) Ondernemer (niveau 4) Kleur- en interieuradviseur

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie