HANDLEIDING DPM TT 570-serie manometer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING DPM TT 570-serie manometer"

Transcriptie

1 HANDLEIDING DPM TT 570-serie manometer

2 INHOUD 1. GEBRUIKSBEPERKINGEN BEDIENINGSTOETSEN DISPLAY AKOESTISCH SIGNAAL SIGNAAL IN REFERENTIE RS-232 POORT MEETMODE AUTO ZERO BATTERIJ LOW BEREIKSELECTIE FAST/SLOW DRUKAANSLUITINGEN HANDMATIG LOGGEN ALLEEN VOOR LUCHTSNELHEIDSMEETINSTRUMENTEN UP EN DOWN MENU GEBRUIK VAN HET OPTIEMENU GEGEVENS DOWNLOADEN ACCESSOIRES ONDERHOUD KALIBRATIE FABRIEK DEFAULT SETTINGS SPECIFICATIES GARANTIEVOORWAARDEN COPYRIGHT SERVICEDIENSTEN VAN EURO-INDEX...9 1

3 1. GEBRUIKSBEPERKINGEN De TT 570-serie instrumenten zijn bedoeld voor metingen van lage drukken (en drukverschillen) in en rond luchtbehandelingssystemen, lagedruksystemen en voor gebruik met een pitotbuis, wanneer luchtsnelheidsmetingen worden uitgevoerd. Ze zijn niet geschikt voor metingen in een vloeibaar medium en mogen niet worden gebruikt met bijtende, giftige of andere gevaarlijke gassen. De instrumenten zijn niet Vlam beproefd of Intrinsiek Veilig en mogen consequent niet worden gebruikt in ruimtes waar een explosiegevaar kan ontstaan. Tijdens normaal gebruik kunnen kleine hoeveelheden lucht (typisch minder dan 0,1ml/min) door het systeem in- en uitstromen en het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker op de consequenties van lekkage te letten, voordat de toepassing van het instrument voor een bijzonder doel wordt bepaald. 2. BEDIENINGSTOETSEN ENABLE: ON: OFF: SLOW: FAST: RANGE: STORE: MENU: UP/DOWN: ZERO: ENTER: Bescherming tegen per ongeluk aan- en uitzetten van het instrument. Wordt samen met de enable-toets gebruikt om het instrument aan te zetten. Wordt samen met de enable-toets gebruikt om het instrument uit te zetten. Voert een middeling uit van de gemeten drukwaarde. Tijd constant slow 1 = 5 seconden. Slow 2 = 10 seconden. Versnelt de responstijd op aangebrachte drukverschillen. Selectie van de eenheden en bereik. Alleen één bereik (c.q. eenheid) kan worden gemeten op een opgegeven tijd. Wordt gebruikt bij het handmatig opslaan van uitlezingen. Opties worden geactiveerd om de geschikte functies te selecteren voordat een meting wordt uitgevoerd. (Zie Paragraaf Menu) Om de achtergrondverlichting te gebruiken, selecteert u een geschikte functie tijdens het menugebruik. Voert een handmatige nulkalibratie uit. Accepteert opdrachten vanuit het menugebruik. 3. DISPLAY Wanneer het instrument wordt aangezet, verschijnt het volgende op de display: MODEL NUMBER: SERIAL NUMBER: VERSION: DATE: TT5XXXX XXXX XXXX XXXX Gevolgd door: Auto zero Fat 0.0 Pa

4 1. Wanneer de auto zero handmatig is geselecteerd of wanneer de auto zero automatisch plaatsvindt, dan verschijnt auto zero op de display tot de cyclus compleet is. Wanneer het instrument bezig is met auto zero, wordt het batterijniveau gecontroleerd. Wanneer het batterijniveau laag is, dan is het nodig de batterij te vervangen of de accu op te laden. 2. Daar de TT 570 een auto range instrument is veranderen de resolutie en decimale punten afhankelijk van welke druk wordt aangeboden. 3. De display laat zien in welke meetmode het instrument staat. Druk op de slow-toets om de meetmode te wijzigen. 4. De display laat de meeteenheden zien. Om de meeteenheid te wijzigen druk op de range-toets. 5. Aantal opgeslagen uitlezingen (Tot 1400 uitlezingen kunnen worden opgeslagen). 4. AKOESTISCH SIGNAAL Hoorbaar wanneer een toets wordt ingedrukt, terwijl het instrument aanstaat. Zorgt voor extra zekerheid. 5. SIGNAAL IN EN REFERENTIE Drukpoorten, het instrument reageert alleen bij verschillen tussen de aanwezige druk bij de twee input-poorten. (Zie tabel 1.1 op pagina 5) 6. RS 232-POORT Ligt tussen de twee drukpoorten. 7. MEETMODE Inschakelen: Druk de enable-toets in en houd deze ingedrukt. Druk vervolgens tegelijkertijd op de on-toets. Laat de toetsen los, wanneer op de display het eerste bericht verschijnt. (Zie display) Uitschakelen: Druk de enable-toets in en houd deze ingedrukt. Druk vervolgens tegelijkertijd op de off-toets. Laat de toetsen los als de meter uit is. 8. AUTOZERO De autozero cyclus begint te werken zodra het instrument wordt ingeschakeld. Dit is een vaste fabrieksinstelling met één minuut tijdsinterval. Zie gebruikers-set up om de tijd te wijzigen. Het instrument bevat een miniatuur solenoïde klep dat de druksensoren afsluit tijdens autozero. De klep laat twee duidelijk hoorbare klikgeluiden horen wat de start en eind aangeeft van het autozero-proces. 9. BATTERIJ LOW Wanneer de batterij/accu spanning van het instrument onder de 7,5 Volt komt, verschijnt batterij low op de display, nadat de autozero in werking is. Dit functioneert als een waarschuwing dat de meetresultaten niet meer betrouwbaar zijn, omdat de batterijspanning te laag is. 10. BEREIKSELECTIE Selecteer het bereik door opeenvolgend op de range-toets te drukken totdat het geschikte bereik wordt getoond. De correcte resolutie en de decimale punt worden getoond overeenkomstig de aangeboden druk. (Zie tabel 1.1 op pagina 5) 3

5 11. FAST/SLOW Sommige druksystemen en luchtsnelheidssystemen kunnen fluctuaties in de druk veroorzaken. Druk de slow-toets in en verifieer of de slow-indicatie op de display verschijnt. 12. DRUKAANSLUITINGEN A. Voor een stabiele meting: sluit druk aan op SIGNAL IN. Laat de referentie open, dus de atmosfeer. Uitlezingen kunnen positief of negatief zijn, afhankelijk of het systeem boven of onder de atmosferische druk is. B. Meetschijven: sluit STROOMOPWAARTS-AANSLUITING aan op SIGNAL IN. STROOMAFWAARTS-AANSLUITING aansluiten op REFERENTIE. Drukuitlezingen zijn dan altijd positief. C. Stroming: sluit + AANSLUITING aan op SIGNAL in en - AANSLUITING op REFERENTIE. Drukuitlezingen zullen altijd positief zijn. D. Inlaatconissen: sluit AANSLUITING aan op SIGNAL in door T -stukjes te gebruiken en de ringvormige AANSLUITING samen te voegen. Laat de REFERENTIE open (de atmosfeer) en wees zeker dat de open poort is beschermd tegen grote luchtbeweging veroorzaakt door de inkomende luchtstroom. Drukuitlezingen zijn dan altijd negatief. 13. HANDMATIG LOGGING Om een uitlezing op te slaan druk op de store-toets. De uitlezing op de display wordt gelogd en de geheugenteller wordt één voor één groter. 14. ALLEEN VOOR LUCHTSNELHEIDSMEETINSTRUMENTEN A. Statische pitotbuis: sluit de TOTALE DRUKUITGANG aan op SIGNAL in. SLUIT STATI- SCHE DRUKUITGANG aan op REFERENTIE. De totale druk wordt waargenomen aan de opening van het puntje van de pitotbuis. Het puntje van de pitotbuis moet direct in de toekomende luchtstroom liggen. Uitlezingen zijn altijd positief. Wanneer een negatieve uitlezing wordt verkregen, kan er een lek of blokkade zijn in één van de slangen of de pitotbuizen zijn op de verkeerde manier aangesloten. Het luchtsnelheidsbereik wordt gekalibreerd door standaard lucht 1000 mbar/16ºc. Voor niet standaard luchtcondities moet er worden gecorrigeerd. De barometrische druk en temperatuur worden via de menu-toets ingesteld. B. Volume Flow Standaarden: sluit de + UITGANG aan op de SIGNAL in en de UITGANG aan op de REFERENTIE. Raadpleeg de technische literatuur van het instrument door de fabrikant om de correctiefactor te verkrijgen. Gebruik deze factor via de menu-toets. Belangrijke opmerking: bij gebruik van deze factor bij hetinstrument moet het X 10 zijn. Bijvoorbeeld wanneer de factor 36 is dan is de input 360. (zie tabel 1.1 hoe de correcte factor wordt ingevoerd). Afhankelijk van het model instrument zijn de uitlezingen in liters/sec of m 3 /uur, deze zijn altijd positief. Wanneer de uitlezing buiten de meetwaarde vallen kan er een lek of blokkade zitten in één van de slangen of ze kunnen op de verkeerde manier zijn aangesloten. 15. UP EN DOWN Beide toetsen brengen de achtergrondverlichting in werking en selecteren de geschikte functie tijdens het menugebruik. 4

6 16. MENU Door op de menu-toets te drukken verschijnt op de display het volgende: Set Temp/Pressure (alleen van toepassing op snelheidsinstrument) Set K-Factor (alleen van toepassing op snelheidsinstrument) Start Recording Review Results PC Connection Clear Memory Exit Gebruik de up - en down-toetsen om door het menu te lopen of wanneer op een gegeven moment een fout wordt gemaakt op voorwaarde dat de enter-toets niet is ingedrukt. Druk op de menu-toets om het instrument terug te laten keren naar zijn meetmode of om opnieuw te starten. (Behalve voor de clear memory). Gelieve de setup opties in kaart te brengen. 17. GEBRUIK VAN HET OPTIEMENU Gebruik de pijltjes-toets om door het menu te gaan of om nieuwe geschikte settings te plaatsen. De enter-toets accepteert dan de gekozen opdracht. Tabel 1.1 * Alleen voor snelheidsmeter ** RS 232-kabel en software extra Schakel instrument aan. Druk op de menutoets. Het optie menu staat op de display * Set temp * Set K- Start Bekijk ** PC Wis factor opnemen resultaten connectie geheugen Enter Enter Enter Enter Enter LET OP! Als deze optie is gekozen, Voer nieuwe Voer nieuwe Voer minuten in In de display Sluit de RS-232 zullen alle temp. in d.m.v K-factor in d.m.v d.m.v de staan 4 regels plug aan opgeslagen de pijltoetsen de pijltoetsen pijltoetsen opgeslagen waarden na waarden. De verificatie K-factor is x10 Enter 5 e regel laat het Enter worden de actuele gemiddelde zien gewist. waarde van de voorgaande Voer sec. in d.m.v waarden. Dubbelklik op de pijltoetsen icoon op desktop computer Enter Enter Enter Als verschillende Uploaden vanaf Door het eenheden zijn seriële poort drukken op opgeslagen, zal menuknop Voer nieuwe Instrument begint de gemiddelde Bewaar bestand druk in d.m.v met opslaan in de regel de in txt formaat de pijltoetsen meetmode verschillende eenheden tonen Enter Om het opslaan Enter Open bestand te stoppen druk in kladblok op menutoets Enter Terug naar Terug naar Terug naar Terug naar Terug naar terug naar menu menu menu menu menu menu Om het menu te verlaten, gebruik de pijltoetsen naar exit, enter. 5

7 6 Handleiding DPM TT 570-serie manometers 18. GEGEVENS DOWNLOADEN Er zijn twee manieren om de gegevens te downloaden. 1. PC-Connectie Sluit de RS232-plug aan op het instrument en monteer de 9 weg D type connector aan de seriële poort van de PC. Wees er zeker van dat de software op de PC is geïnstalleerd. Wees er zeker van dat het instrument aan staat en het in de PC-Connectiemode verkeert. Klik dubbel op de icoon (onder het kopje manometer upload). Het bericht komt te voorschijn dat de gegevens overdracht succesvol is. Hier dienen de gegevens te worden opgeslagen onder de bestandsnaam. Wees er zeker van dat het bestand is opgeslagen onder het TXTformaat. Klik op het bestand en open met het blocnoteprogramma. De gegevens worden nu in het formaat getoond. Tijd Datum Gemeten Eenheid van Waarde Meting. 2. RS 232 Connectie Sluit de RS232-plug aan op het instrument en monteer de 25 pollige D type-connector aan de thermische printer.* Volg de instructies welke bij de thermische printer zijn meegeleverd. Merk op dat de baudrate is ingesteld op 9600 bits van het instrument. De gegevens moeten in het volgende formaat zijn geprint. Tijd Datum Gemeten Eenheid van Waarde Meting. 19. ACCESSOIRES PC Connectie: RS232-kabel met 9 pollige D type-connector en downloading software. Thermische printer. RS232-kabel met 25 pollige D type connector. Gebruik alleen originele accessoires van DP Measurement. Indien er andere accessoires worden gebruikt of de downloading software incorrect wordt gebruikt, vervalt de garantie op het instrument en de accessoires. Alle kosten worden in rekening gebracht voor herstelling. 20. ONDERHOUD Er kunnen geen onderdelen door de gebruiker zelf worden vervangen in de TT-Serie micromanometers met uitzondering van de batterijen. Wanneer het instrument is beschadigd of onderhoud is vereist, wordt geadviseerd het naar EURO-INDEX te zenden. Behalve uitgebreide service- en kalibratie diensten van EURO-INDEX is het ook mogelijk om uw meetinstrument even snel te laten controleren. Denkt u bijvoorbeeld aan de volgende situaties: Door een val of intensief gebruik van het meetinstrument twijfelt men aan de juiste aanwijzing; Een meetpunt is voor een bepaalde toepassing erg belangrijk; U wenst alleen een prijsopgave voor de reparatie van uw meetinstrument. 21. KALIBRATIE Alle TT-Serie instrumenten zijn volgens Nationale Standaarden gekalibreerd. Het verdient aanbeveling de meter tenminste eens per jaar te laten kalibreren, te laten onderhouden en indien nodig te laten justeren bij EURO-INDEX b.v., omdat hier alle fabriek- en kalibratie gegevens aanwezig zijn om de drukmeter optimaal te onderhouden en te justeren.

8 22. FABRIEK DEFAULT SETTINGS 1. Stel CLOCK SET op Europese formaat. 2. Auto zero Instrument zal elke 60 seconden auto zeroën. Deze tijdopname kan toenemen of afnemen afhankelijk van de applicatie of het kan uitgezet worden door 0 in te toetsen. Merk op dat de specificatie van het instrument is gebaseerd op elke 60 seconden. Dit heeft geen invloed op de handmatige zero. 3. Uitschakeltijd stellen op 0 (instrument gaat dan niet uit). Auto uitschakelen, wanneer geen toetsen worden ingedrukt gedurende enige tijd gaat het instrument uit. 4. Temperatuur en Barometrisch stellen op 16ºC en 1000 mbar.* 5. K Factor stellen op 16,5 (x 10) = 1651 pt 6. Achtergrondverlichtingsperiode instellen op 15 seconden. (Bij aangesloten adapter blijft achtergrondverlichting aan.) 7. RS232 Resultaat tijd stellen op 0 (draagt geen enkele gegevens over). Gegevens kunnen op elke ingestelde tijd in seconden worden overgedragen. Bits vermogen stellen op 9600 voor thermische printers. 8. Uitgang Deze settings kunnen door de gebruiker worden veranderd als default settings. Druk gelijkertijd op de Enter, Enable en de On-toets totdat het gebruikersmenu op de display verschijnt. Tabel 1.2 Gebruikers menu *Alleen voor snelheidsmeters. Stel tijd in Auto zero Switch off Temp/ K-factor Backlight RS232 time period pressure period uitslag period Enter Enter Enter Enter Enter Enter Enter Stel minuten in Stel tijd in Stel tijd in Stel temp. in Stel K-factor in Stel tijd in Stel tijd in d.m.v. pijltoetsen d.m.v. pijltoetsen d.m.v. pijltoetsen d.m.v. pijltoetsen d.m.v. pijltoetsen d.m.v. d.m.v. pijltoetsen pijltoetsen Enter Enter Enter Enter K-factor is x10 Enter Enter de actuele waarde Stel uren in Stel druk in d.m.v. pijltoetsen d.m.v. pijltoetsen Enter Enter Enter Stel dag in d.m.v. pijltoetsen Enter Stel maand in d.m.v. pijltoetsen Enter Stel jaar in d.m.v. pijltoetsen Enter Naar menu Naar menu Naar menu Naar menu Naar menu Naar menu Naar menu Om het menu te verlaten Naar exit d.m.v pijltoetsen Enter 7

9 23. SPECIFICATIES Luchtdruk (automatisch bereik) Pa: 0-99,9 1,00-9,99 1,00 kpa - 7,00 kpa mm H2O: 0-0,999 1,00-9,99 10,0-99, in H2O: 0-0,999 1,00-9,99 10,0-30,0 mbar: 0-0,999 1,00-9,99 10,0-70,0 Luchtsnelheid (automatisch bereik) meter/sec: 1,00-9,99 10,0-99,9 ft/min: Luchthoeveelheid (automatisch bereik) liters/sec: 0-0,999 1,00-9,99 10,0-99, max. m 3 /uur: 0-0,999 1,00-9,99 10,0-99, max. Nauwkeurigheid: bij 20ºC Luchtdruk: aflezingen < 100 counts ± 2 digits Luchtsnelheid: aflezingen > 100 counts 1% van aflezing ± 1 digit Liters/sec: aflezingen < 100 counts ± 2 digits m 3 /uur: aflezingen > 100 counts 1% van aflezing ± 1 digit Temperatuurbereikcoëfficient: beter dan 0,1%/ºC (ieder bereik). Nulafwijking: (1 minuut opwarmen) Te verwaarlozen door automatische nulstelling. Als nulstelling is ingesteld, 1 minuut interval. Nulstelling nauwkeurigheid: ± 1 digit (ieder bereik) Positie effect: (iedere 45º verandering) 0,1 pascal typical Interface: RS232 (baud rate 9600) Datalogging: tot 1400 voor ieder model. Handmatig of automatisch (van 1 sec tot 59,99 min. interval). Software: Downloadmeetgegevens naar PC in de basisvorm (optioneel). Voeding: batterijen (MN1604, PP3), oplaadbare (8,4 V, 120 mah) Gebruiksduur batterijen: 50 uur*, oplaadbaar 15 uur* *(RS232 niet aangesloten) Drukbeveiliging/drukverschil: 15 kpa Systeemlekkage: 0,1 ml/minuut bij 5 kpa Bedrijfstemperatuur: -5 ºC tot 45 ºC Opslagtemperatuur: -5 ºC tot 50 ºC Afmeting (L x B x D): 185 x 92 x 45 mm Gewicht: 450 gram inclusief batterijen 8

10 24. GARANTIEVOORWAARDEN Dit instrument wordt geleverd met één jaar garantie op materiaal- of productiedefecten in overeenstemming met de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie. Op uw verzoek zenden wij u deze voorwaarden toe. Tijdens de garantieperiode behoudt de producent het recht om het product te repareren of te vervangen. Mocht u om welke reden dan ook het instrument terug willen sturen voor reparatie of vervanging, maak dan voorafgaand afspraken met de plaatselijke distributeur van wie u het gekocht hebt. Vergeet niet een rapport bij te sluiten waarin u de redenen beschrijft voor het terugsturen (gevonden gebrek). Gebruik voor het retour zenden alleen de originele verpakking. Eventuele schade die veroorzaakt wordt tijdens het vervoer vanwege het feit dat het instrument niet in de originele verpakking zat, zal in rekening worden gebracht van de klant. 25. COPYRIGHT De inhoud van deze handleiding mag niet worden overgenomen in welke vorm dan ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de producent. Onze producten zijn gepatenteerd en onze logo s zijn geregistreerd. Wij behouden het recht om specificaties en prijzen te wijzigen met het oog op technologische verbeteringen of ontwikkelingen. 26. DE SERVICEDIENSTEN VAN EURO-INDEX Onderhoud en kalibratie van meetinstrumenten EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratielaboratorium. Hier worden de meetinstrumenten uit het assortiment preventief onderhouden, gerepareerd, gekalibreerd en indien nodig gejusteerd. Het service- en kalibratielaboratorium van EURO-INDEX is verdeeld in verschillende disciplines, gebaseerd op het soort meetinstrument en de gemeten grootheden. Druk Gasanalyse Temperatuur (inclusief infrarood temperatuurmeting en thermografie) Elektrische grootheden Gasdetectie Luchtsnelheid en luchthoeveelheid Waarom een kalibratiecertificaat? Een kalibratiecertifi caat vermeldt hoeveel een meetinstrument afwijkt ten opzichte van onze, naar (inter)nationale standaarden herleidbare, kalibratiemiddelen. Bij de meetresultaten op het certifi caat wordt tevens vermeld of het meetinstrument voldoet aan de specifi caties die door de fabrikant zijn opgegeven. Zonder kalibratiecertifi caat kunt u er vanuit gaan dat de meter voldoet aan de fabrieksspecifi caties, maar aantonen kunt u dit niet. Een testcertifi caat van de fabrikant is te beknopt om de lineairiteit aan te tonen en is niet geregistreerd op naam (wat wel degelijk een vereiste is). 9

11 KWS KWS is een uniek servicesysteem van EURO-INDEX voor uw meetinstrumenten met periodiek onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten. De prijs staat vast voor de levensduur van het instrument (mits de KWS behandeling volgens herkalibratieadvies periodiek wordt uitgevoerd in het EURO-INDEX kalibratielaboratorium) Geen arbeidsloon bij de KWS behandeling Kalibratie voor justage (voorkalibratie) indien mogelijk Indien nodig justage en (na)kalibratie Reparatie en preventief onderhoud Gratis oproep met het advies voor herkalibratie Controle op functionaliteit van het instrument Vijf jaar historie voor alle gegevens 10% korting op onderdelen Serienummerregistratie Franco retourlevering EUROcal certificaat Bij het EUROcal certifi caat krijgt u een kalibratiecertifi caat met een meetrapport. Preventief onderhoud en reparatie zijn hierbij niet inbegrepen. RvA accreditatie Het kalibratielaboratorium van EURO-INDEX beschikt sinds 21 augustus 1997 over een RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC Deze accreditatie geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecifi ceerd in de scope bij accreditatienummer K105 op Testen meetinstrumenten voor grootheden die deel uitmaken van de gespecifi ceerde scope, kunnen worden voorzien van een RvA kalibratiecertifi caat. De metingen worden uitgevoerd met standaarden waarvan de herleidbaarheid naar (inter)nationale standaarden, ten overstaan van de Raad voor Accreditatie, is aangetoond. In het Multilateral Agreement zijn de meeste Europese landen overeengekomen elkaars accreditaties te accepteren. Hierdoor is een RvA kalibratiecertifi caat internationaal geaccepteerd. Bovendien wordt op een RvA kalibratiecertifi caat de meetonzekerheid van de gerapporteerde meetresultaten vermeld. Verhuur van meetinstrumenten EURO-INDEX biedt een assortiment meetinstrumenten te huur aan. Na deskundig advies van onze productspecialisten, wordt bepaald welk instrument u nodig heeft voor uw specifi eke werkzaamheden. De instrumenten worden compleet met accessoires geleverd, inclusief herleidbaar kalibratiecertifi caat. Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX NL

12 België Leuvensesteenweg Zaventem Tel: (0) Fax: (0) Nederland Rivium 2e straat LG Capelle a/d IJssel Tel: (0) Fax: (0)

HANDLEIDING BLAUWE LIJN EUROprinter infrarood

HANDLEIDING BLAUWE LIJN EUROprinter infrarood HANDLEIDING BLAUWE LIJN EUROprinter infrarood INHOUD 1. AAN- EN UITSCHAKELEN VAN HET APPARAAT...2 2. PRINTERPAPIER PLAATSEN...2 3. BATTERIJEN...3 4. INSTELLINGEN PRINTER...3 5. GEBRUIK IN COMBINATIE MET

Nadere informatie

DPM TT serie HANDLEIDING. instrumenten bv maatwerk in meten

DPM TT serie HANDLEIDING. instrumenten bv maatwerk in meten DPM TT serie HANDLEIDING instrumenten bv maatwerk in meten TT serie Inhoud 1. Gebruiksbeperkingen...2 2. Bedieningstoetsen...2 3. displaybeschrijving...3 4. functies...4 5. Gebruik van het optiemenu...6

Nadere informatie

HANDLEIDING BLAUWE LIJN RHT-serie. temperatuur- en luchtvochtigheidmeters

HANDLEIDING BLAUWE LIJN RHT-serie. temperatuur- en luchtvochtigheidmeters HANDLEIDING BLAUWE LIJN RHT-serie temperatuur- en luchtvochtigheidmeters INHOUD 1. KENMERKEN... 2 2. BEDIENING EN WERKWIJZE... 2 2.1. Batterij... 2 2.2. Temperatuurverloop... 2 2.3. Aan- en uitzetten van

Nadere informatie

SECUTEST BASE VEILIGHEIDS BASE10 DE NIEUWE SECUTEST VEILIG EN EFFICIËNT TESTEN VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN

SECUTEST BASE VEILIGHEIDS BASE10 DE NIEUWE SECUTEST VEILIG EN EFFICIËNT TESTEN VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN DE NIEUWE SECUTEST SECUTEST BASE VEILIGHEIDS BASE10 VEILIG EN EFFICIËNT TESTEN VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN Elektrische apparaten volgens NEN3140 Incl. verlengkabels en (P) RCD s Medische apparaten

Nadere informatie

HANDLEIDING Airflow LCA301 vleugelrad anemometer

HANDLEIDING Airflow LCA301 vleugelrad anemometer HANDLEIDING Airflow LCA301 vleugelrad anemometer INHOUD 1. ALGEMENE BESCHRIJVING... 2 2. VEILIGHEID... 2 3. OVER DE LCA301... 2 3.1 Het plaatsen van de batterij... 2 3.2 LCD Display... 2 3.3 Auto Shut

Nadere informatie

Database Memory HANDLEIDING

Database Memory HANDLEIDING Database Memory HANDLEIDING Handleiding BLAUWE LIJN Database Memory INHOUDSOPGAVE 1. OVER DEZE HANDLEIDING... 2 2. KLANTGEGEVENS... 2 2.1. Invoeren van klantgegevens... 2 2.2. Klantgevens aanmaken/bewerken...

Nadere informatie

EUROsoft. Software HANDLEIDING

EUROsoft. Software HANDLEIDING EUROsoft Software HANDLEIDING Handleiding BLAUWE LIJN EUROsoft software INHOUDSOPGAVE 1. INSTALLATIE... 2 1.1. Besturingssysteem... 2 1.2. De installatie (Windows XP)... 2 1.3. De installatie ongedaan

Nadere informatie

HANDLEIDING BLAUWE LIJN EUROsoft software

HANDLEIDING BLAUWE LIJN EUROsoft software HANDLEIDING BLAUWE LIJN EUROsoft software INHOUD 1. INSTALLATIE... 2 1.1. De installatie... 2 1.2. De installatie ongedaan maken... 2 2. PROGRAMMABESCHRIJVING... 3 2.1. Bedieningspaneel... 3 2.1.1. Display

Nadere informatie

BIMETAAL THERMOMETERS THERMOMÈTRES BIMÉTALLIQUES

BIMETAAL THERMOMETERS THERMOMÈTRES BIMÉTALLIQUES STATIONAIRE THERMOMETERS DIGITALE TEMPERATUURMETERS THERMOMÈTRES STATIONNAIRES THERMOMÈTRES DIGITAUX Algemene informatie / Information générale Standaard stationaire thermometers kunnen worden voorzien

Nadere informatie

KAN DE HITTE AAN. EN STOF, WATER EN EEN VAL VAN 3 METER. Introductie van de nieuwe 62 Max infraroodthermometers van Fluke.

KAN DE HITTE AAN. EN STOF, WATER EN EEN VAL VAN 3 METER. Introductie van de nieuwe 62 Max infraroodthermometers van Fluke. KAN DE HITTE AAN. EN STOF, WATER EN EEN VAL VAN 3 METER. Introductie van de nieuwe 62 Max infraroodthermometers van Fluke. Stof- en waterdicht: Conform beschermingsklasse IP54 en dus stof- en waterdicht.

Nadere informatie

HANDLEIDING BLAUWE LIJN GSP-1 gaslekzoeker

HANDLEIDING BLAUWE LIJN GSP-1 gaslekzoeker HANDLEIDING BLAUWE LIJN GSP-1 gaslekzoeker INHOUD 1. OMSCHRIJVING APPARAAT... 2 2. TECHNISCHE GEGEVENS... 2 3. MEETWERKING... 3 4. INSTELLING VAN AKOESTISCH ALARM... 3 5. OPLADEN VAN DE ACCU... 4 6. VEILIGHEIDSASPECTEN...

Nadere informatie

HANDLEIDING BLAUWE LIJN GSP-3 (flex) gaslekzoekers

HANDLEIDING BLAUWE LIJN GSP-3 (flex) gaslekzoekers HANDLEIDING BLAUWE LIJN GSP-3 (flex) gaslekzoekers GSP 3 fl ex GSP 3 HANDLEIDING BLAUWE LIJN GSP-3 (flex) gaslekzoekers INHOUD 1. OMSCHRIJVING VAN HET TOESTEL... 2 2. WERKING VAN HET TOESTEL... 2 2.1 Inschakelen

Nadere informatie

STATIONAIRE MANOMETERS MANOMÈTRES STATIONNAIRES

STATIONAIRE MANOMETERS MANOMÈTRES STATIONNAIRES Algemene informatie / Information générale Stationaire manometers kunnen worden voorzien van uw bedrijfslogo. Prijzen op aanvraag. KWS (kalibratie) is mogelijk op stationaire manometers tot 25 bar (code

Nadere informatie

Technical data sheet EX-TEC HS 680

Technical data sheet EX-TEC HS 680 Technical data sheet EX-TEC HS 680 Device data Dimensions (W x D x H) Weight approx. 148 x 57 x 205 mm approx. 148 x 57 x 253 mm with supporting bracket approx. 1000 g, depending on equipment Certificates

Nadere informatie

Klein formaat, grote prestaties AMP-25-EUR AC/DC TRMS Mini-Stroomtang

Klein formaat, grote prestaties AMP-25-EUR AC/DC TRMS Mini-Stroomtang Herfst/winter 2015 Periode: 01.09.2015 31.12.2015 Informatie over de nieuwste producten en acties van BehaAmprobe. Klein formaat, grote prestaties AMP25EUR AC/DC TRMS MiniStroomtang Kabels zoeken opnieuw

Nadere informatie

GSP-3 (flex) Gaslekzoeker HANDLEIDING

GSP-3 (flex) Gaslekzoeker HANDLEIDING GSP-3 (flex) Gaslekzoeker HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING VAN HET TOESTEL... 2 2. WERKING VAN HET TOESTEL... 2 2.1. Inschakelen en nulstelling... 2 2.2. Lekzoeken... 2 2.3. Uitschakelen... 3

Nadere informatie

HANDLEIDING BLAUWE LIJN S K(D) temperatuurmeters

HANDLEIDING BLAUWE LIJN S K(D) temperatuurmeters HANDLEIDING BLAUWE LIJN S2600-12K(D) temperatuurmeters S2600-12KD S2600-12K INHOUD 1. BELANGRIJK... 2 2. NEN-EN 50379:2004... 2 3. BEDIENING EN WERKWIJZE... 2 3.1. Batterij... 2 3.2. Temperatuurverloop...

Nadere informatie

HANDLEIDING BLAUWE LIJN Afpersset tot 1 bar en Afpersset tot 10 bar

HANDLEIDING BLAUWE LIJN Afpersset tot 1 bar en Afpersset tot 10 bar HANDLEIDING BLAUWE LIJN Afpersset tot 1 bar en Afpersset tot 10 bar INHOUD 1. DE DRUKADAPTER... 2 1.1. Functionaliteit... 2 1.2. Montage van de drukadapter op de S2600- en S4600-serie drukmeters... 2 2.

Nadere informatie

AMP-300-EUR-serie. TRMS-stroomtangen voor motoronderhoud De moderne evolutie van de professionele stroomtang. Kenmerken van de.

AMP-300-EUR-serie. TRMS-stroomtangen voor motoronderhoud De moderne evolutie van de professionele stroomtang. Kenmerken van de. AMP-300--serie TRMS-stroomtangen voor motoronderhoud De moderne evolutie van de professionele stroomtang De AMP-300--serie True-RMS-stroomtangen van Beha-Amprobe biedt een compleet scala van meetfuncties

Nadere informatie

DE FLUKE 805 TRILLINGSMETER

DE FLUKE 805 TRILLINGSMETER DE FLUKE 805 TRILLINGSMETER Vergeet eetet de pennen. Gebruik een METER. De Fluke 805 is geen trillingsmeetpen; het is een meter. Een meter van Fluke die de verwarring bij het meten van trillingen elimineert,

Nadere informatie

AMP-200-EUR-serie TRMS-stroomtangen De moderne evolutie van de professionele stroomtang

AMP-200-EUR-serie TRMS-stroomtangen De moderne evolutie van de professionele stroomtang AMP-200-EUR-serie TRMS-stroomtangen De moderne evolutie van de professionele stroomtang De 600A-TRMS-stroomtangen AMP-210-EUR en AMP-220-EUR van Beha-Amprobe bieden een compleet scala van meetfuncties

Nadere informatie

BLAUWE LIJN S K(D) temperatuurmeters

BLAUWE LIJN S K(D) temperatuurmeters BLAUWE LIJN S2600-12K(D) temperatuurmeters Displayverlichting Geschikt voor alle K-type thermokoppels Eén of twee temperatuurkanalen Meten van temperatuurverschillen (S2600-12KD) Holdfunctie MIN- / MAX-functie

Nadere informatie

HANDLEIDING Honeywell MultiPro multigasmonitor

HANDLEIDING Honeywell MultiPro multigasmonitor HANDLEIDING Honeywell MultiPro multigasmonitor INHOUD 1. GEBRUIKTE CONVENTIES... 2 2. AANBEVELINGEN... 2 3. AAN-/UITZETTEN VAN DE MULTIPRO... 4 3.1 Aanzetten van de MultiPro... 4 3.2 Uitzetten van de MultiPro...

Nadere informatie

MIT200-gamma Digitale/Analoge Isolatieweerstand- en Continuïteitstesters

MIT200-gamma Digitale/Analoge Isolatieweerstand- en Continuïteitstesters Digitale/Analoge Isolatieweerstand- en Continuïteitstesters MIT200-gamma Digitale/Analoge Isolatieweerstand- en Continuïteitstesters n Testen van isolatieweerstand tot 1000 MΩ n Continuïteitstesten bij

Nadere informatie

Onze producten en aanbiedingen

Onze producten en aanbiedingen Onze producten en aanbiedingen Voorjaar/zomer 01-03-2017-30-06-2017 Speciale starterset 2100-Alpha spannings- en doorbeltester IR-710-EUR infraroodthermometer AM-500-EUR digitale multimeter Beha-Amprobe

Nadere informatie

Fluke Connect - modules Technische gegevens

Fluke Connect - modules Technische gegevens Fluke Connect - modules Technische gegevens De flexibiliteit om uw eigen wireless systeem te bouwen zoals u het wilt wanneer u het wilt. De Fluke 3000 FC wireless meetinstrumenten vormen een team en de

Nadere informatie

Fluke / Draagbare-apparatentesters

Fluke / Draagbare-apparatentesters Fluke 6200-2/6500-2 Draagbare-apparatentesters Technische gegevens Voer iedere dag meer tests uit De compacte lichtgewichtoplossing die werkt met één druk op een toets. De Fluke 6200-2 en 6500-2 PAT-testers

Nadere informatie

HANDLEIDING Airflow LoFlo balometer

HANDLEIDING Airflow LoFlo balometer HANDLEIDING Airflow LoFlo balometer INHOUD 1. SPECIFICATIES...2 2. ALGEMENE BESCHRIJVING...2 3. BEDIENINGSINSTRUCTIES...2 4. VEILIGHEID...3 5. INSTRUMENT SET-UP EN OPSLAG...3 6. OVER DE DISPLAY VAN DE

Nadere informatie

Fluke 287 en 289 digitale multimeters

Fluke 287 en 289 digitale multimeters Fluke 287 en 289 digitale multimeters Onze meest geavanceerde multimeters met logfunctie kunnen u waardevolle tijd besparen Vind kleine oorzaken voordat ze grote problemen opleveren De Fluke 287 en 289

Nadere informatie

Fluke-meetinstrumenten met ATEX-certificering voor explosiegevaarlijke omgevingen

Fluke-meetinstrumenten met ATEX-certificering voor explosiegevaarlijke omgevingen Fluke-meetinstrumenten met ATEX-certificering voor explosiegevaarlijke omgevingen Intrinsiek veilige multimeteren proceskalibrators Conform aan ATEX Intrinsiek veilige Fluke-instrumenten voor metingen

Nadere informatie

PROTÉGÉ ZM ENKELGASMONITOR

PROTÉGÉ ZM ENKELGASMONITOR PROTÉGÉ ZM ENKELGASMONITOR HET BESCHERMEN VAN UW PERSONEEL WORDT STEEDS MAKKELIJKER. PROTÉGÉ ZM ENKELGASMONITOR Scott Safety kondigt de introductie aan van de Protégé ZM gasmonitor; een makkelijk te gebruiken,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Drukmeter PCE-P01/P05

GEBRUIKSAANWIJZING Drukmeter PCE-P01/P05 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Drukmeter PCE-P01/P05

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

HANDLEIDING Honeywell ToxiPro gasmonitor

HANDLEIDING Honeywell ToxiPro gasmonitor HANDLEIDING Honeywell ToxiPro gasmonitor INHOUD 1. GEBRUIKTE CONVENTIES... 2 2. AANBEVELINGEN... 2 3. OVERZICHT... 3 3.1 Methodes voor monstername... 4 3.2 Sensoren... 4 3.2.1 Sensor bereik en resoluties...

Nadere informatie

HANDLEIDING SenseAir psense (RH) draagbare CO2-meter

HANDLEIDING SenseAir psense (RH) draagbare CO2-meter HANDLEIDING SenseAir psense (RH) draagbare CO2-meter INHOUD 1. INLEIDING... 2 2. KENMERKEN... 2 3. STROOMVOORZIENING... 2 4. HET INSTRUMENT... 3 4.1. LCD-scherm... 3 4.2. Druktoetsenpaneel... 4 5. BEDIENING...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Manometer voor differentiële druk PCE-910 / PCE-917 (voor lucht, niet-corrosieve vloeistoffen en gassen)

GEBRUIKSAANWIJZING Manometer voor differentiële druk PCE-910 / PCE-917 (voor lucht, niet-corrosieve vloeistoffen en gassen) PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon+31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Manometer voor differentiële

Nadere informatie

FlowTemp ST Digitale waterhoeveelheid- en temperatuurmeter

FlowTemp ST Digitale waterhoeveelheid- en temperatuurmeter FlowTemp ST Digitale waterhoeveelheid- en temperatuurmeter Handleiding BLAUWE LIJN FlowTemp ST digitale waterhoeveelheid- en temperatuurmeter INHOUDSOPGAVE 1. OVER DEZE HANDLEIDING... 2 2. VEILIGHEID...

Nadere informatie

HANDLEIDING BLAUWE LIJN S K(D) temperatuurmeters

HANDLEIDING BLAUWE LIJN S K(D) temperatuurmeters HANDLEIDING BLAUWE LIJN S2600-12K(D) temperatuurmeters BELGIË Leuvensesteenweg 607 1930 Zaventem T : 02-757 92 44 F : 02-757 92 64 www.euro-index.be verkoop@euro-index.be NEDERLAND Rivium 2e straat 12

Nadere informatie

Rookgasmeter Instrument afgebeeld schaal 1:1

Rookgasmeter Instrument afgebeeld schaal 1:1 BLUE YZER ST Rookgasmeter Instrument afgebeeld schaal 1:1 Veel moderne cv-installaties worden voor optimale werking en veiligheid afgesteld op CO 2 (kooldioxide). Hiervoor is meting van de samenstelling

Nadere informatie

Parameter Min. Typisch Max. Eenheid. Meetbereik met meegeleverde type-2 thermistor probe ºC. Kabellengte meegeleverde thermistor probe 100 cm

Parameter Min. Typisch Max. Eenheid. Meetbereik met meegeleverde type-2 thermistor probe ºC. Kabellengte meegeleverde thermistor probe 100 cm EL-USB-TP-LCD: thermistor logger met display, -40 ºC tot +125 ºC Bestel on-line bij Vego VOF, levering naar Nederland en Vlaanderen Slechts 82,88 (prijs exclusief 21 % BTW en verzending) EL-USB-TP-LCD:

Nadere informatie

Druk(verschil)meters. S2600-serie S4600-serie S4600 ST-serie Accessoires

Druk(verschil)meters. S2600-serie S4600-serie S4600 ST-serie Accessoires Druk(verschil)meters S2600-serie S4600-serie S4600 ST-serie Accessoires 3 De BLAUWE LIJN druk(verschil)meters zijn onderverdeeld in de S2600-serie, de S4600-serie en de S4600 ST-serie. Deze instrumenten

Nadere informatie

Fluke 370 FC-serie wireless True-RMS-AC/ DC-stroomtangen

Fluke 370 FC-serie wireless True-RMS-AC/ DC-stroomtangen TECHNISCHE GEGEVENS Fluke 370 FC-serie wireless True-RMS-AC/ DC-stroomtangen LOGGEN VAN METINGEN EN TRENDREGISTRATIE Resultaten wireless zenden via de Fluke Connect - app voor het uitvoeren van metingen

Nadere informatie

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T 7 Serie Digitale thermometers Temp7 Temp7 PT100 Temp7 NTC Temp7 K/T Voor Pt100 RTD elektrodes 0,1 C van -99,9 tot +199,9 C / 1 C van -200 tot +999 C Voor NTC 30K elektrodes 0,1 C van -50,0 tot +150,0 C

Nadere informatie

Fluke 805 trillingsmeter

Fluke 805 trillingsmeter Fluke 805 trillingsmeter Technische gegevens De betrouwbare, reproduceerbare, nauwkeurige methode om lagers en algemene trillingsniveaus te controleren. Neem vol vertrouwen go/no-go -beslissingen. De Fluke

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

HANDLEIDING BLAUWE LIJN S2600-serie druk(verschil)meters

HANDLEIDING BLAUWE LIJN S2600-serie druk(verschil)meters HANDLEIDING BLAUWE LIJN S2600-serie druk(verschil)meters S2601 S2680 Druk aansluitingen LCD met displayverlichting Beschermholster met geïntegreerde magneet Escapetoets Entertoets Holdtoets Keuzetoets

Nadere informatie

BLAUWE LIJN S2600-serie druk(verschil)meters

BLAUWE LIJN S2600-serie druk(verschil)meters BLAUWE LIJN S2600-serie druk(verschil)meters Displayverlichting Eenvoudige bediening Temperatuurcompensatie Geen positie-effect Beschermholster met magneten Automatische nulstelling na opstarten en handmatige

Nadere informatie

VT04, VT04A en VT02 visuele infraroodthermometers

VT04, VT04A en VT02 visuele infraroodthermometers VT04, VT04A en VT02 visuele infraroodthermometers Technische gegevens Problemen onmiddellijk opsporen! Elimineer de noodzaak om meerdere temperatuurmetingen uit te voeren. Visuele infraroodthermometers

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Handleiding voor demonstratie multimeter

Handleiding voor demonstratie multimeter Handleiding voor demonstratie multimeter 24.06.18 3867.70 Omschrijving: Deze demonstratie multimeter is special ontworpen voor educatieve doeleinden en kan de volgende eenheden meten: spanning, stroom.

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Manometer serie PCE-P15 / 30 / 50 hogedruk manometer met RS-232-interface en software, voor positieve, negatieve en differentiële druk, geschikt voor lucht en gassen, 4 modellen Wij bieden u een hoogwaardige

Nadere informatie

die werkt met één druk op de toets

die werkt met één druk op de toets De compacte lichtgewichtoplossing die werkt met één druk op de toets Testen van draagbare apparaten De Fluke 6000-2 PAT-testers Fluke 6200-2 en 6500-2 Test meer apparaten per dag De Fluke 6200-2 en 6500-2

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Pitotbuis Anemometer PCE-HVAC 2 anemometer volgens het meetprincipe met een Pitotbuis achtergrondverlichting LCD meting van luchtsnelheid, luchtdruk, luchtstroom en omgevingstemperatuur / meetwaardegeheugen

Nadere informatie

Fluke 1660-serie Multifunctionele installatietesters

Fluke 1660-serie Multifunctionele installatietesters TECHNISCHE GEGEVENS Fluke 1660-serie Multifunctionele installatietesters De nieuwe Fluke 1660-serie installatietesters zijn de enige installatietesters die schade aan aangesloten apparaten helpen voorkomen

Nadere informatie

SECUTEST BASE VEILIGHEIDS BASE10 DE NIEUWE SECUTEST VEILIG EN EFFICIËNT TESTEN VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN

SECUTEST BASE VEILIGHEIDS BASE10 DE NIEUWE SECUTEST VEILIG EN EFFICIËNT TESTEN VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN DE NIEUWE SECUTEST SECUTEST BASE VEILIGHEIDS BASE10 VEILIG EN EFFICIËNT TESTEN VAN ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN Elektrische apparaten volgens NEN3140 Incl. verlengkabels en (P) RCD s Medische apparaten

Nadere informatie

HI93501 HI HI HI HI draagbare thermometers HANDLEIDING

HI93501 HI HI HI HI draagbare thermometers HANDLEIDING HI93501 HI935001 HI935004 HI935007 HI935008 draagbare thermometers HANDLEIDING BESTE KLANT Bedankt dat u voor een product van Hanna Instruments koos. Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u dit

Nadere informatie

Correlator for the computer-assisted

Correlator for the computer-assisted Correlator for the computer-assisted SeCorr 08 detection of leaks SeCorr 08 The handy and lightweight correlator for effortless work and listening to signals on the receiver suitable for use in all weather.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Marsden Weegindicator. Stimag B.V. Meer en Duin 64a 2163 HC Lisse tel. (023) fax.

GEBRUIKSAANWIJZING. Marsden Weegindicator. Stimag B.V. Meer en Duin 64a 2163 HC Lisse tel. (023) fax. GEBRUIKSAANWIJZING Marsden Weegindicator Stimag B.V. info@stimag.nl Meer en Duin 64a 2163 HC Lisse tel. (023) 562 62 65 fax. (023) 562 97 44 Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen Inhoudsopgave

Nadere informatie

TOERENTAL ADAPTER MGT-300

TOERENTAL ADAPTER MGT-300 TOERENTAL ADAPTER nl/ta- pag.: 1 Afstand van garanties en beperking van aansprakelijkheid Ondanks dat het personeel van Autec - VLT Equipment zeer zorgvuldig is geweest bij de voorbereidingen van deze

Nadere informatie

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL

Innovative Growing Solutions. Datalogger DL-1. software-versie: 1.xx. Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL Innovative Growing Solutions Datalogger DL-1 software-versie: 1.xx Uitgifte datum: 01-09-2015 HANDLEIDING WWW.TECHGROW.NL DL-1 Datalogger gebruikershandleiding Bedankt voor het aanschaffen van de TechGrow

Nadere informatie

SOLAR I-V Rel. 1.01 20/07/10

SOLAR I-V Rel. 1.01 20/07/10 PV single phase certifier and I-V curve checker Pag 1 of 5 1. SOLAR I-V MAIN FEATURES SOLAR I-V: use as PV certifier SOLAR I-V performs all tests on Single phase PV plants by using of SOLAR-02 remote unit

Nadere informatie

TiS10, TiS20, TiS40, TiS45, TiS50, TiS55, TiS60, TiS65 Warmtebeeldcamera s

TiS10, TiS20, TiS40, TiS45, TiS50, TiS55, TiS60, TiS65 Warmtebeeldcamera s TECHNISCHE GEGEVENS TiS10, TiS20, TiS40, TiS45, TiS50, TiS55, TiS60, TiS65 Warmtebeeldcamera s Built with Compatibel met de Fluke Connect Mobile App De Fluke Performanceserie Gebouwd voor prestaties, met

Nadere informatie

AT-7000-EUR geavanceerde kabelzoeker

AT-7000-EUR geavanceerde kabelzoeker AT-7000-EUR geavanceerde kabelzoeker Kabels zoeken opnieuw uitgevonden Nauwkeurige resultaten binnen enkele minuten met nieuwe functies en technologieën die het zoeken van kabels en het identificeren van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding (NL)

Gebruikershandleiding (NL) PROcross V2 A-106 Gebruikershandleiding (NL) 2 PROcross V2 A-106 Aansluiten van de sensoren Achterkant: Infrarood / magnetisch Temperatuur 1 batterij (type: CR2450) RPM (extra gevoelig) RPM (normaal) Vervangen

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Precisie Dynamometer PCE-LFG-Serie Precisie Dynamometer voor spannings- en drukkrachtmeting / met 5 verschillende meetpunten / RS-232 en USB-interface / software voor data-analyse De Precisie Dynamometer

Nadere informatie

Fluke 805 FC Trillingsmeter

Fluke 805 FC Trillingsmeter Fluke 805 FC Trillingsmeter Technische gegevens Nu compatibel met Fluke Connect Mobile App De betrouwbare, reproduceerbare, nauwkeurige methode om lagers en algemene trillingsniveaus te controleren. Neem

Nadere informatie

Fluke 279 FC thermische multimeter

Fluke 279 FC thermische multimeter TECHNISCHE GEGEVENS Fluke 279 FC thermische multimeter CAMERA Ingebouwde warmtebeeldcamera DISPLAY Het LCD-kleurenscherm biedt heldere en scherpe meetwaarden iflex Breid uw meetmogelijkheden uit. U kunt

Nadere informatie

Handleiding BLAUWE LIJN CAPBs INHOUDSOPGAVE

Handleiding BLAUWE LIJN CAPBs INHOUDSOPGAVE CAPBs HANDLEIDING Handleiding BLAUWE LIJN CAPBs INHOUDSOPGAVE 1. OVER DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING... 2 2. VEILIGHEIDSINFORMATIE... 2 2.1. Waarschuwingen en gevaarklassen... 2 2.2. Reglementair gebruik...

Nadere informatie

NIEUW. Extra functionaliteit, sneller testen, en nog steeds zeer robuust

NIEUW. Extra functionaliteit, sneller testen, en nog steeds zeer robuust Extra functionaliteit, sneller testen, en nog steeds zeer robuust Met de Fluke 1650-serie multifunctionele testers kunt u testen conform NEN 1010, NEN 3140 en EN61557 NIEUW Geschikt voor Type B aardlekschakelaar

Nadere informatie

TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00. Uitgifte datum: 01-11-2014

TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00. Uitgifte datum: 01-11-2014 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 meter aangeschaft.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-T237

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-T237 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon+31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-T237 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Secutest SII+ praktische handleiding

Secutest SII+ praktische handleiding Secutest SII+ praktische handleiding NEN3140 versie Tool Care Nederland BV Griendweg 57 Tel: 078-6732062 Fax: 078-6735778 Uitgave 2011 www.secutester.nl info@toolcare.nl 2 3 Inhoud Pagina: Bediening &

Nadere informatie

EURO YZER STx. Een compleet instrument voor het afstellen en onderhouden van cv-installaties. Serviceanalyser

EURO YZER STx. Een compleet instrument voor het afstellen en onderhouden van cv-installaties. Serviceanalyser EURO YZER STx Serviceanalyser Een compleet instrument voor het afstellen en onderhouden van cv-installaties. Rookgasanalyser, temperatuur- en druk(verschil)meter in één Compatibel met EuroSoft mobile software

Nadere informatie

LCA-301. Schoepenrad anemometer. Art.nr.: OPC1304. Versie: 1.1 NL

LCA-301. Schoepenrad anemometer. Art.nr.: OPC1304. Versie: 1.1 NL LCA-301 Schoepenrad anemometer Art.nr.: Versie: 1.1 NL Lege pagina Versie: 1.1 NL Datum: 12-10-2012 Pagina: 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Introductie... 4 2. Batterij informatie... 4 3. Auto

Nadere informatie

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Aantal druktoetsen: 4 stuks met de volgende functies: On/off toets voor in- en uitschakelen, toets 1 laagste vermogen, 2 midden stand, 3 max.

Nadere informatie

HardheidsTester HLJ - 2100. Art. Nr. 906.804. Gebruiksaanwijzing

HardheidsTester HLJ - 2100. Art. Nr. 906.804. Gebruiksaanwijzing HardheidsTester HLJ - 2100 Art. Nr. 906.804 Gebruiksaanwijzing Lees alle instructies in deze handleiding voor gebruik aandachtig door en volg ze nauwkeurig op. Bewaar deze handleiding voor eventuele raadpleging.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Model A Stroom / Voltage Kalibrator

Gebruikershandleiding. Model A Stroom / Voltage Kalibrator Gebruikershandleiding Model 412355A Stroom / Voltage Kalibrator Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech Stroom/ Voltage Kalibrator. Het Model 412355A kan stroom en voltage meten en opsporen.

Nadere informatie

BLAUWE LIJN S K(D) temperatuurmeters

BLAUWE LIJN S K(D) temperatuurmeters BLAUWE LIJN S2600-12K(D) temperatuurmeters Displayverlichting Geschikt voor alle K-type thermokoppels Eén of twee temperatuurkanalen Meten van temperatuurverschillen (S2600-12KD) Holdfunctie MIN/MAX-functie

Nadere informatie

inhoud 1. Lees dit eerst... 2 2. Kenmerken... 2

inhoud 1. Lees dit eerst... 2 2. Kenmerken... 2 inhoud 1. Lees dit eerst... 2 2. Kenmerken... 2 3. Werkwijze... 3 3.1 Batterijen... 3 3.2 Temperatuurverloop... 3 3.3 Aan- en uitzetten... 3 3.4 Rendementsmeting... 3 3.5 Trekmeting... 3 3.6 Printen...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Precisie krachtmeter PCE-FB serie Precisie krachtmeter voor kracht en drukkracht / interne Mini SD kaart geheugen / grafische display / alarm meting / PEAK functie / USB-interface / software meegeleverd

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing PCE-123

Gebruiksaanwijzing PCE-123 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede Nederland Tel.: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 430 36 46 info@pcebenelux.nl PCE-123 Eigenschappen: 1. 4-20mA (belasting 1KΩ, voeding 24V) 2. 0-100.00mV, 0-1.000V,

Nadere informatie

MR-TEMPERATUURLOGGER HANDLEIDING VERSIE 4.40.04

MR-TEMPERATUURLOGGER HANDLEIDING VERSIE 4.40.04 MR-TEMPERATUURLOGGER HANDLEIDING VERSIE 4.40.04 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van software 2 2. Communicatie tussen de PC en de logger 3 3. Programmeren van de logger 3 3.1 Algemene instellingen 3 3.2

Nadere informatie

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning,

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) M (Menu oproepen/ Submenu) (3) (Vorige / Terugspoelen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Model 412355A Stroom / Voltage Kalibrator

Gebruikershandleiding. Model 412355A Stroom / Voltage Kalibrator Gebruikershandleiding Model 412355 Stroom / Voltage Kalibrator Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech Stroom/ Voltage Kalibrator. Het Model 412355 kan stroom en voltage meten en opsporen.

Nadere informatie

PVCHECKs Rel /09/15

PVCHECKs Rel /09/15 Meter for safety, functionality and performance on PV plants Pag 1 of 6 The multifunction instrument PVCHECKs performs prompt and safe electrical checks required for a PV system (DC section) and controls

Nadere informatie

STATIONAIRE MANOMETERS MANOMÈTRES STATIONNAIRES

STATIONAIRE MANOMETERS MANOMÈTRES STATIONNAIRES Algemene informatie / Information générale Stationaire manometers kunnen worden voorzien van uw bedrijfslogo. Prijzen op aanvraag. KWS (kalibratie) is mogelijk op stationaire manometers tot 60 bar (code

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 63

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 63 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter

Nadere informatie

Fluke 3000 FC serie meetinstrumenten Technische gegevens

Fluke 3000 FC serie meetinstrumenten Technische gegevens Fluke 3000 FC serie meetinstrumenten Technische gegevens Nu compatibel met Fluke Connect Mobile App Begin vandaag nog met het bouwen van het systeem van meetinstrumenten van morgen, met de digitale multimeter

Nadere informatie

Configuratie Temperatuurlogger

Configuratie Temperatuurlogger Configuratie Temperatuurlogger Lascar 1 Tinbergenlaan 1 3401 MT IJsselstein Postbus 46 3400 AA IJsselstein T 030 281 44 11 F 030 281 44 44 E algemeen@spruyt-hillen.nl Configuratie temperatuurlogger EL-USB-2-LCD:

Nadere informatie

Alfanet PC-interface 2e gen.

Alfanet PC-interface 2e gen. Alfanet PC-interface 2e gen. Hardware Gebruiksaanwijzing Omschrijving : Alfanet PC-interface met real-time klok Doc.nr.: 020310 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 8 Versie: V1.2 Bestand: Do020310 Alfanet

Nadere informatie

Voorbeeld kalibratie procedure voor drukmeters

Voorbeeld kalibratie procedure voor drukmeters Technische Commissie Drukmeting Voorbeeld kalibratie procedure voor drukmeters INHOUD 1 Inleiding 2 2 Uitwerking kalibratieprocedure 3 3 Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 4 4 Modelcertificaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001

Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001 Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001 Inhoud 1 Veiligheid 2 Uitleg toetsen 3 Instellingen parameters 4 Basis functies 5 Technische gegevens 6 Afmetingen 7 Foutmeldingen 8 Garantie 1.

Nadere informatie

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN WILE 27 VOCHTIGHEIDSMETER NL Bedieningsvoorschriften Meegeleverd in de verpakking - Wile 27 vochtigheidsmeter - Gebruiksaanwijzing - 9 V 6F22

Nadere informatie

T90/T110/T130/T150 Spannings- en doorbeltesters

T90/T110/T130/T150 Spannings- en doorbeltesters T90/T110/T130/T150 Spannings- en doorbeltesters Robuuste, hoogwaardige testers geven snel testresultaten, op de manier die u het beste uitkomt Alle elektriciens zouden een tweepolige tester moeten hebben.

Nadere informatie

Handleiding Approach S1

Handleiding Approach S1 Handleiding Approach S1 Introductie Waarschuwing Raadpleeg de belangrijke veiligheid- en productinformatie brochure in de doos voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie. Wanneer het toestel

Nadere informatie

CA2010 Handleiding Digitale Alcoholmeter

CA2010 Handleiding Digitale Alcoholmeter CA2010 Handleiding Digitale Alcoholmeter Onderdelen Mondstuk Uitgang adem (Niet afdekken) LCD Scherm Aan/Uit Schakelaar Lichtnet Aansluiting Batterij Compartiment (Achterkant) Deze meter is bestemd om

Nadere informatie

Gebruikershandleiding vochtmeter FMW * * FMW Vochtmeter. Gebruiksaanwijzing Versie 3.13 VOCHTMETERS

Gebruikershandleiding vochtmeter FMW * * FMW Vochtmeter. Gebruiksaanwijzing Versie 3.13 VOCHTMETERS 28.07.999 Gebruikershandleiding vochtmeter FMW *28.07.999* FMW Vochtmeter Gebruiksaanwijzing Versie 3.13 VOCHTMETERS Voorwoord Gefeliciteerd met de aankoop van de FMW microprocessor gestuurde vochtmeter.

Nadere informatie

Gas Detection Systems

Gas Detection Systems Gas Detection Systems The Invisible Danger Safety devices and protective measures against hazardous gases and vapours are becoming more and more important. Increasing appreciation of the problem combined

Nadere informatie

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding

Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding Hanwell temperatuur / vocht logger handleiding De Hanwell temperatuur / vochtigheid datalogger Hanwell Hanlog32USB software (W200) USB set up communicatie kabel Y055 Verschillende mogelijkheden: -starten

Nadere informatie