Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woongarant. Hypotheekbeschermingsplan 2012"

Transcriptie

1 Woongarant Hypotheekbeschermingsplan 2012

2 Uw Woonplezier beschermd! Het kopen van een eigen huis is vaak één van de grootste investeringen en in de meeste gevallen de grootste financiële verplichting die u aangaat. Met behulp van uw adviseur van De Hypotheker heeft u uiteraard een weloverwogen keuze gemaakt tussen een aantal hypotheekvarianten. Dat zit wel goed. Echter, sommige gebeurtenissen in het leven zijn niet te kiezen. Te denken valt aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Met een steeds soberder wordend sociaal klimaat in Nederland en steeds meer verantwoordelijkheid die bij u wordt neergelegd door de overheid is het steeds vaker noodzakelijk om zelf voorzieningen te treffen om een inkomensterugval als gevolg van bovengenoemde omstandigheden op te vangen. Voor bovengenoemde zaken kunt u zich eenvoudig verzekeren bij De Hypotheker, namelijk met het Hypotheekbeschermingsplan van Woongarant. Dit plan kent een maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Daarnaast biedt Woongarant ook een overlijdensrisicoverzekering. Het Hypotheekbeschermingsplan niet voor niets de meest geadviseerde hypotheekbescherming van Nederland Het Hypotheekbeschermingsplan in het kort Het Hypotheekbeschermingsplan is een woonlastenbeschermingsverzekering die u gedurende maximaal de volledige looptijd van de hypotheek behoedt voor financiële problemen wanneer u te maken krijgt met langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid. Een maandelijkse uitkering zorgt ervoor dat de woonlasten worden opgevangen en hierdoor komt de betaling van de maandelijkse hypothecaire lasten niet in gevaar en loopt u niet het risico dat uw huis verkocht moet worden. Meer gedetailleerde informatie leest u in de algemene verzekeringsvoorwaarden. 2

3 Ziek/Arbeidsongeschikt Langdurig ziek of arbeidsongeschikt Uw gezondheid heeft u nooit helemaal zelf in de hand. Een ongeluk zit nu eenmaal in een klein hoekje en wat begint als een pijntje, leidt soms tot langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan een inkomensterugval tot gevolg hebben en met zo n inkomensterugval dalen uw maandlasten helaas niet. Met het Hypotheekbeschermingsplan hoeft u zich hier geen zorgen over te maken. Tot maar liefst 360 maanden kunt u rekenen op een aanvullende uitkering van het Hypotheekbeschermingsplan die u heeft afgestemd op uw maandlasten. Dat is in ieder geval een hele zorg minder. Bij langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid daalt uw inkomen aanzienlijk. Neem zelf maatregelen! Voor wie? U bent een werknemer in loondienst of zelfstandig ondernemer U bent tussen de 18 en 60 jaar oud U woont in Nederland U werkt minimaal 18 uur per week Wanneer keert de verzekering uit? Indien u voor minimaal 35% langdurig ziek of arbeidsongeschikt wordt verklaard conform de voorwaarden, ontvangt u maandelijks een uitkering Tijdens de door u gekozen eigen risicoperiode ontvangt u geen uitkering Wat is o.a. niet verzekerd? Een bij het afsluiten bestaande klacht die niet meer herstelt Hoe lang keert de verzekering uit? De verzekering keert uit tot maximaal het einde van de looptijd van de verzekering met een maximum van 360 maanden (na aftrek van de door u gekozen eigen risico periode) Gratis voorlopige dekking Met het Hypotheekbeschermingsplan bent u gratis verzekerd voor arbeidsongeschiktheid vanaf het moment dat u de aanvraag ondertekent Stel uw Hypotheekbeschermingsplan op maat samen Wilt u een volledige uitkering bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid, omdat er voor u collectief via de werkgever onvoldoende of niets is geregeld? Of kiest u voor een pro-rata (gedeeltelijke) uitkering van het verzekerd bedrag, omdat u via de werkgever al aanvullend verzekerd bent? Wilt u dat het UWV (enkel voor werknemers in loondienst) de mate van arbeidsongeschiktheid vast stelt? Of kiest u voor een maatschappij beoordeling, bijvoorbeeld omdat u zelfstandig ondernemer bent of part-time werkt? inkomen Gezond aan het werk Landurig ziek, arbeidsongeschikt of werkloos 3

4 Werkloos In de praktijk blijkt dat mensen die werkloos raken (tijdelijk) verward en emotioneel kunnen zijn. Het vangnet WW biedt tijdelijk (maximaal 5 jaar) even rust voor wat betreft de financierings- c.q. woonlasten. Wanneer men even de tijd krijgt om tot bezinning te komen en daarna kan gaan solliciteren zonder teveel financiële druk blijkt dat men gemakkelijker weer aan het werk komt dan wanneer men gehaast en onder druk naar een nieuwe baan moet zoeken. Daarvoor dient de WW dekking. Voor wie? U bent een werknemer in loondienst U bent tussen de 18 en 60 jaar oud U woont in Nederland U werkt minimaal 16 uur per week Wanneer keert de verzekering uit? Indien u tijdens een contract van bepaalde duur of onbepaalde duur ontslagen wordt Indien u minimaal 5 uur per maand werkloos bent Wat is o.a. niet verzekerd? Een ontslag waarvan u bij het aangaan van de verzekering al op de hoogte was Een gebeurtenis binnen de eerste 3 maanden na het afsluiten van de verzekering Een gebeurtenis binnen de eerste 6 maanden dat u bij een werkgever in dienst bent Onvrijwillige werkloosheid, bijvoorbeeld door diefstal of fraude Het niet verlengen van een arbeidscontract voor bepaalde duur door de werkgever Hoe lang keert de verzekering uit? De verzekering keert per werkloosheid maximaal 36 maanden aaneengesloten uit. De uitkering is vrijgesteld van belasting. Overlijden De overlijdensrisicoverzekering/ nabestaandenrente Bij het onderwerp overlijden wil men eigenlijk nooit te lang stilstaan. U wilt gewoon dat dingen goed geregeld zijn. U verzekert zich heel eenvoudig met de overlijdensrisicoverzekering van Woongarant. De overlijdensrisicoverzekering van Woongarant keert bij overlijden het door u gekozen geldbedrag uit. U kunt ook kiezen voor een maandelijkse uitkering. Met dit bedrag kunnen uw nabestaanden (gedeeltelijk) de hypotheek aflossen. Voor wie? U bent tussen de 18 en 70 jaar oud U woont in Nederland Wat kan ik verzekeren? U kiest zelf of samen met uw adviseur de hoogte van het te verzekeren bedrag. De hoogte van het te verzekeren bedrag is niet alleen afhankelijk van de hoogte van uw hypotheekschuld, maar ook van uw gezinssituatie en de fase waarin uw gezin zich bevindt zijn medebepalend. U kunt uiteraard ook een maandlast verzekeren. Omdat deze zaken niet exact zijn te voorspellen, heeft Woongarant in de overlijdensrisicoverzekering een aantal herzieningsmomenten ingebouwd. Op deze momenten kunt u het verzekerd bedrag aanpassen aan de nieuwe situatie tot maximaal het bedrag bij aanvang van de verzekering, zonder gezondheidsvragen. Herzieningsmomenten zijn bijvoorbeeld het einde van een rentevaste-periode en het aangaan of oversluiten van een (nieuwe) hypotheek. Wat is o.a. niet verzekerd? Overlijden door zelfmoord binnen de eerste twee jaar na het aangaan van de verzekering is uitgesloten. Gratis voorlopige dekking Vanaf het moment dat u de aanvraag ondertekent, heeft u een gratis voorlopige dekking. De verzekering is pas definitief na medische acceptatie. 4

5 Redenen voor u om bescherming van Woongarant te kiezen: omdat u niet kunt voorspellen wat de toekomst u gaat brengen omdat uw inkomen daalt als u langdurig ziek wordt of uw baan verliest omdat uw hypotheek en andere vaste lasten niet dalen bij een inkomensterugval omdat u met zeer professionele partijen in zee gaat die uw belangen ook wanneer het (even) tegen zit optimaal zullen behartigen omdat Woongarant een uitstekende dekking biedt bij langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden omdat u uw eigen verzekering kunt samenstellen, geheel naar úw wensen omdat u de verzekering ook in de toekomst flexibel kunt blijven aanpassen aan uw situatie kortom omdat u nu en in de toekomst zorgeloos wilt blijven wonen Premiebetaling Hypotheekbeschermingsplan U kunt de premie voor het Hypotheek beschermingsplan maandelijks of via een koopsom voldoen. Ook de combinatie van koopsom en maandpremie is mogelijk. U betaalt dan voor het eerste deel van de looptijd een koopsom en daarna wordt de verzekering voortgezet in een maandpremie. U bepaalt zelf hoe hoog uw eerste koopsomstorting is. Uw adviseur kan vervolgens heel eenvoudig uitrekenen hoeveel maanden looptijd dat bedrag vertegenwoordigt en dus wanneer de maandpremie zal starten. Fiscus De premie voor de dekking arbeidsongeschiktheid is fiscaal aftrekbaar als uitgave voor inkomensvoorzieningen. De fiscus betaalt hierdoor indirect een groot deel van de premie. Eventuele uitkeringen moet u dan wel bij de belastingdienst opgeven als inkomen. Trekt u de premie niet af, dan is de uitkering onbelast. De premies voor de dekkingen werkloosheid en ernstige aandoeningen zijn niet fiscaal aftrekbaar en een eventuele uitkering is dan ook onbelast. Altijd beschermd Met de bescherming van Woongarant kunt u altijd veilig en beschermd wonen, zelfs als u verhuist of uw hypotheek oversluit. Uw verzekering verhuist gewoon mee! Wilt u de verzekering stopzetten omdat u bijvoorbeeld geen woonlasten meer heeft, vervroegd met pensioen gaat of verhuist naar het buitenland, dan is dit vanzelfsprekend geen probleem. Bovendien biedt Woongarant u de mogelijkheid om ieder jaar de verzekering stop te zetten, ongeacht de reden hiervoor. Meer gedetailleerde informatie leest u in de algemene verzekeringsvoorwaarden. Overlijdensrisicoverzekering U kunt de premie voor de overlijdensrisicoverzekering maandelijks, jaarlijks of via een koopsom voldoen. Ook de combinatie van koopsom en maandpremie is mogelijk. U betaalt dan voor het eerste deel van de looptijd een koopsom en daarna wordt de verzekering voortgezet in een maandpremie. 5

6 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening ten behoeve van cliënten van De Hypotheker. De opgebouwde expertise stelt ons in staat om bijzondere producten en diensten te bedenken, selecteren en te ontwikkelen die het beste passen bij de behoeftes van de cliënten van De Hypotheker. De te verzekeren risico s brengt Woongarant onder bij diverse Nederlandse verzekeraars. Advieskwaliteit Sinds 1999 biedt Woongarant producten waarmee cliënten zich kunnen beschermen tegen inkomensdaling als gevolg van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden. Uitgangspunt is daarbij altijd geweest dat een cliënt een goed en betrouwbaar advies geboden krijgt, onder andere door het gebruik van professionele berekeningsprogramma s voor inkomensdaling. Kwaliteit producten Woongarant vult de betrouwbaarheid in door strenge eisen te stellen aan de producten, een beleid dat vanaf aanvang is vastgelegd in Inkoopcriteria betalingsbescherming (op verzoek verkrijgbaar). Dit beleid uit zich in de volgende essentiële productkenmerken: lange uitkeringsduren passende arbeid en beroepsarbeid de keuzemogelijkheid voor een al dan niet fiscaal aftrekbare (eenmalige) premie de advies- en begeleidingsvergoeding is pas aan het einde van de looptijd van de verzekering verdiend. Bij voortijdige beëindiging wordt het restant van de koopsom (dus inclusief de nog niet verdiende provisie) gerestitueerd aan de cliënt de herzieningsmogelijkheden de Consumentenbond, die het product van Woongarant als beste heeft bestempeld. Bij langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid daalt uw inkomen aanzienlijk. Het Hypotheekbeschermingsplan van Woongarant betaalt uw verzekerde hypotheeklasten! Let op: Woongarant brengt het Hypotheekbeschermingsplan bij 2 verschillende risicodragers onder, hetgeen kleine verschillen met zich mee kan brengen in bijvoorbeeld de voorlopige dekking en de uitkeringsduur van de ww verzekering. Raadpleeg te allen tijde uw adviseur van De Hypotheker voor de exacte verschillen en sla de voorwaarden erop na. Deze hoge normen betekenen dat we al jarenlang over zich positief onderscheidende producten beschikken. Dit wordt onderschreven door 6

7 Schade bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Woongarant heeft criteria opgesteld waaraan een verzekeraar zich dient te conformeren. Voor schaderegeling is in het document Inkoopcriteria het volgende opgenomen: Een onafhankelijke en objectieve schadebeoordeling Schadebeoordeling en afhandeling is het meest essentiële onderdeel van het verzekeringsproduct De voorwaarden dienen geen ruimte te laten voor discussie of verkeerde interpretatie Eventuele schade uitkeringen mogen niet geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van andere uitkeringen of inkomsten Bij enige twijfel over schadebeoordeling zal, na toestemming van verzekerde, Woongarant een bemiddelende taak innemen waarbij verzekeraar zich heeft verplicht volledig openheid van zaken te geven met betrekking tot het schadedossier Bij WW dient men volledig werkloos te zijn, onvrijwillig en een volledige WW uitkering te ontvangen van het UWV De overheid en uw werkgever bieden onvoldoende opvang als het mis gaat. Wie betaalt dan uw woonlasten? 7

8 Woongarant Naast Hypotheekbeschermingsproducten heeft Woongarant meerdere producten rond huis, inkomen en gezin. Opstalverzekering Verbouw Eigen Woning Verzekering Inboedelverzekering Buitenshuisverzekering Studentenverzekering Aansprakelijkheidsverzekering Rechtsbijstandverzekering Kopersbescherming Bankgarantie Bankgarantiebescherming Overbruggingskrediet Bouwkundige keuring Energie keuring Energiebesparingsplan Preventiepakket Ongevallenverzekering Uitvaartverzekering Autoverzekering Oldtimerverzekering Motorverzekering Doorlopende Reisverzekering Pleziervaartuigverzekering Caravanverzekering De verzekeringsproducten staan omschreven in de brochure Verzekeringen van Woongarant of kijk op onze internetsite Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan Woongarant geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Vraag uw adviseur naar de van toepassing zijnde voorwaarden of kijk op Woongarant Postbus CR Den Haag 8 HB

Woongarant. Verzekeringen 2012

Woongarant. Verzekeringen 2012 Woongarant Verzekeringen 2012 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening ten behoeve van cliënten van De Hypotheker. De opgebouwde expertise stelt

Nadere informatie

Woongarant. Verzekeringen 2015

Woongarant. Verzekeringen 2015 Woongarant Verzekeringen 2015 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De opgebouwde expertise stelt ons in staat om excellente producten en diensten

Nadere informatie

Woongarant. Verzekeringen 2014

Woongarant. Verzekeringen 2014 Woongarant Verzekeringen 2014 Woongarant Woongarant staat garant voor onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. De opgebouwde expertise stelt ons in staat om excellente producten en diensten

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Ooms Financieel Adviseurs B.V.

Ooms Financieel Adviseurs B.V. Ooms Financieel Adviseurs B.V. - DIENSTENWIJZER VERSIE 17 JUNI 2014 - Onze kantoren zijn op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 17.30 uur. Adviesgesprekken kunnen op afspraak in de avonduren en op zaterdag

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZELFSTANDIGEN zijn bijna nooit ziek? stichting zzp nederland SOMMIGE RISICO'S KUN JE BETER AFDEKKEN 1e druk december 2013 Copyright 2013 ZZP Nederland BV Niets uit deze

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl 1 Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl Vormgeving en druk: Match2Print Drukwerkmanagement www.match2print.nl 2e

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Verzekeren. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank.

Verzekeren. Een bankrekening is zo gewoon. Het is tijd voor de Rabobank. Verzekeren Een bankrekening is zo gewoon Het is tijd voor de Rabobank. Goed verzekerd via de Rabobank U woont in een prettig huis, u rijdt in een mooie auto, u verzamelt antiek en u gaat graag op reis.

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V.

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. www.afab.nl Deze cliëntenbrochure geeft een beschrijving van de diensten die AFAB Geldservice B.V. (AFAB) voor u kan verrichten. Daarnaast geeft de brochure informatie

Nadere informatie

Geachte cliënt, A. Inleiding

Geachte cliënt, A. Inleiding Fiën Adviesgroep Rijsenburg B.V. Hoofdstraat 118-120 3972 LD Driebergen-Rijsenburg www.fien.nl Tel: 0343-518561 Fax: 0343-518669 info@fien.nl Geachte cliënt, A. Inleiding 1. Financiële dienstverleners

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE.

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE. Het Vermogenshuys De vastberaden partner Financiële Dienstverlening helder in kaart Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE Het Vermogenshuys Voorstraat 6 3281 AV Numansdorp. Het Vermogenshuys INSURANCE

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

HMIGeurts bv. s h. s y. n h. a t. a & u p. t i ë e k e. Hartelijkwelkom bijassurantiën H.M.Geurts B.V.! Ons kantoor. De diensten die wij u leveren (])

HMIGeurts bv. s h. s y. n h. a t. a & u p. t i ë e k e. Hartelijkwelkom bijassurantiën H.M.Geurts B.V.! Ons kantoor. De diensten die wij u leveren (]) ;> Nieuwstraat 22-24 - 6431 KT postbus 129-6430 AC Hoensbroek tel.: 045 5211668-5221090 fax: 0455630275 E-mail: info@geurts-bv.nl a & HMIGeurts bv s h s y u p r 0 a t n h t i ë e k e n n postrekening 101

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

HGS administratie- en assurantiekantoor

HGS administratie- en assurantiekantoor HGS administratie- en assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V.

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Drieheer Verzekeringen B.V. DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Bezoekadres : Industrieweg 11, 8444 AS Heerenveen Postadressen : Postbus 108, 8440 AC Heerenveen Homepage : www.drieheer.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie