Dienstverleningsdocument Hypotheek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstverleningsdocument Hypotheek"

Transcriptie

1 Dienstverleningsdocument Hypotheek Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u, voorafgaand aan het afnemen van een financieel product, een beschrijving aan van onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Deze informatie treft u hier aan. WIE ZIJN WIJ? De Groene Hypotheekadviseurs is een volledig onafhankelijk adviesbureau, waarbij wij samenwerken met een breed scala van banken en verzekeringsmaatschappijen. Hierbij hebben we als één van de weinige kantoren specifieke kennis inzake groene en duurzame hypotheken. Indien u belang hecht aan het groene/duurzame karakter van de aanbieder zullen wij ook op dit punt een volledig passend advies voor uw situatie uitwerken. Anders dan anderen Omdat we bij het samenstellen van een financiering wél rekening houden met zaken als, zorg voor het milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en streven naar een duurzame samenleving, onderscheiden wij ons duidelijk van de andere aanbieders. Gespecialiseerde adviseurs Onze adviseurs hebben veel kennis over en ervaring met hypotheken, pensioenen, sparen en beleggen. Daarnaast hebben ze ook alle benodigde opleidingen gevolgd om u van een uitstekend advies op maat te voorzien. In de bijlage vindt u een korte persoonlijke presentatie. Anders dan onze naam doet vermoeden, kunt u bij ons niet alleen terecht voor een duurzaam hypotheekadvies, maar ook voor adviezen over een duurzame invulling van uw pensioen, sparen, beleggen en verzekeren. Doordat wij met veel banken en verzekeringsmaatschappijen samenwerken, kunnen we voor u een objectief advies op maat geven. Onze sterke punten: Zeer concurrerende tarieven Uitstekende voorwaarden Een onafhankelijk en objectief advies Begeleiding van A tot Z Een duurzame invulling van uw hypotheek

2 WAT IS ONZE WERKWIJZE? Een hypotheek is, in de meeste gevallen, een complex financieel product. Het is daarom van groot belang dat uw adviseur een goed inzicht krijgt in uw volledige financiële situatie. Tijdens het eerste adviesgesprek wordt aan de hand van een inventarisatieformulier en een persoonlijk profiel alle relevante informatie zeer uitvoerig met u doorgesproken en schriftelijk vastgelegd. Daarnaast komt onder andere de hoogte van de maximaal (verantwoorde!) financiering aan bod en worden de mogelijkheden voor de rentetarieven, de verschillende hypotheekvormen en de daarmee corresponderende maandlasten besproken. Ook komen zaken als het risico van overlijden en inkomensachteruitgang ten gevolge van arbeidsongeschiktheid en/of werkeloosheid ter sprake. Vanzelfsprekend is er tijdens dit gesprek voldoende gelegenheid uw vragen te stellen. Aan de hand van uw wensen en mogelijkheden zullen wij een passende hypotheekoplossing uitwerken, waarbij wij ook een groot aantal verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. U ontvangt van ons een schriftelijk uitgewerkte eerste opzet van het advies met informatie over de (financiële) haalbaarheid van uw gewenste hypotheek en één of meer berekeningen voor de bijbehorende maandlasten. Als u besluit samen met ons het gehele advies- en bemiddelingstraject te doorlopen, dan vragen we u onze dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen. U ontvangt vervolgens van ons de maatwerkberekening, waarin we u naast het uitgebreid advies over de hypotheek, de gekozen hypotheekvorm, de termijn van rentevast periode en de geadviseerde voorzieningen om de risico s van overlijden, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid financieel te beperken, ook de door ons geselecteerde maatschappij(en) presenteren. Uiteindelijk zal de officiële offerte bij de geldverstrekker van uw keuze worden aangevraagd. U ontvangt de offerte en alle bijbehorende informatie, zodat u in alle rust alles nog eens grondig kunt doorlezen. Nadat de offerte nog eens uitgebreid persoonlijk door ons is toegelicht, en al uw vragen beantwoord zijn, wordt de offerte getekend en maken we afspraken over het verzamelen van de overige benodigde stukken. Uw adviseur zal op een verdere correcte afhandeling toezien. Uw adviseur kan u, indien gewenst, ondersteunen in het vervolgtraject, zoals aanvraag taxatie, keuze notaris, regelen bankgarantie en overbruggingskrediet en invullen van de (voorlopige) aangifte Inkomstenbelasting. Gemachtigd te bemiddelen in: Hypotheken Levensverzekeringen Schadeverzekeringen Beleggingsverzekeringen Consumptief krediet Pensioen 3 e pijler (lijfrente)

3 HOE WORDEN WIJ BELOOND? De basis van elke goede relatie en samenwerking is vertrouwen. Als u aan het begin van het traject geen goed gevoel heeft bij onze dienstverlening, dan rekenen wij u geen kosten. Het eerste gesprek is daarom altijd gratis. Aan het vervolg zijn kosten verbonden. Voordat wij aan een opdracht beginnen, geven we u een indicatie van de dienstverlening en de kosten die hieraan verbonden zijn. Dit wordt door ons ook schriftelijk gecommuniceerd in onze dienstverleningsovereenkomst. Op het moment dat meerwerk ontstaat, ten opzichte van de aangenomen opdracht, stellen wij u op de hoogte van de financiële consequenties hiervan. In plaats van provisie, spreken wij met u een tarief (vaste fee) af voor onze dienstverlening. Dit kan op basis van het aantal uren of via een standaardtarief. Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie, rente of inleg. Met ingang van 1 januari 2013 werken wij voor alle aangeboden producten (ook schadeverzekeringen) volledig provisieloos. Zo garanderen wij onze onafhankelijkheid en betaalt u nooit meer dan afgesproken. In onderstaande tabel ziet u de vaste tarieven die wij hanteren voor hypotheek gebonden diensten: Hypothecaire Diensten Tijdbesteding Vast tarief Hypotheek bij aankoop woning ,- Hypotheek bij aankoop woning, met fiscale voortzetting 2 e hypotheek / verhoging bestaande hypotheek Overbruggingskrediet Oversluiten hypotheek Oversluiten hypotheek, met fiscale voortzetting Startershypotheek bij aankoop woning ,- 750,- 500, ,- 750,- Het bedrag wat u betaalt voor onze bemiddeling van uw hypotheek is fiscaal aftrekbaar. Mocht u onverhoopt de getekende opdracht intrekken, dan rekenen we u 500,- (excl. btw) voor de gemaakte uren en reeds verrichte werkzaamheden.

4 NAZORG Wij willen u graag ook na het passeren van uw hypotheek een goede service en dienstverlening bieden. Alleen niet iedereen heeft hier behoefte aan. Om u de tijd en aandacht te geven die aansluit op uw eigen behoefte, presenteren wij u een drietal service abonnementsvormen. Service Abonnement Basis - 5,50 per maand en begeleiding op het moment van renteherziening. en begeleiding bij belangrijke fiscale- of productwijzigingen. Eén keer per twee jaar een telefonisch onderhoud. Hierin wordt bekeken of de gekozen producten nog aansluiten op uw actuele persoonlijke situatie. U ontvangt 10 keer per jaar een nieuwsbrief, met belangrijke en relevante informatie. Service Abonnement Extra - 12,50 per maand U ontvangt de service uit het basis abonnement, aangevuld met: Eén keer per twee jaar een persoonlijk onderhoud 20% korting op toekomstige advies- en bemiddelingsprovisie Service Abonnement Extra Compleet - 22,50 per maand Dit abonnement is van toepassing indien u besluit ook het verzekeringspakket via ons kantoor af te sluiten. U kunt via ons kantoor de volgende verzekeringen afsluiten: WA-verzekering, inboedel-, opstal-, rechtsbijstand-, (doorlopende) reisverzekering en de verzekeringen voor uw auto of motor. De verzekeringen worden u dan volledig provisieloos aangeboden. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de reguliere premies. Indien u niet kiest voor een service abonnement, gaan wij ervan uit dat u geen behoefte heeft aan nazorg. Uiteraard kunt u wel altijd bij ons terecht voor vragen over uw afgesloten producten.

5 BELANGRIJK Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen van ons kantoor, of om een bepaald financieel product met een financiële instelling te sluiten. KLACHTEN Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid Postbus AG Den Haag Ons aansluitnummer bij Kifid is PERSOONSGEGEVENS Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zullen wij gegevens van u als klant opslaan. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. TOEZICHTHOUDER AFM De AFM houdt, krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op EEN DUURZAAM HYPOTHEEKADVIES IS... Rekening houden met mens, milieu en maatschappij Volledig passend bij uw financiële situatie Maximale inzet voor uw belang Eerlijk en transparant Ook na het afsluiten service en begeleiding krijgen Niet duurder

6 CONTACTGEGEVENS De Groene Hypotheekadviseurs Landjuweel PG VEENENDAAL Telefoon: of Fax: Mail: Website: Postadres: Postbus AT Veenendaal KvK registratienummer:

7 Johan Bekendam Vestiging: Veenendaal Werkgebied: Nederland Leeftijd: 56 jaar Burgerlijke status: Gehuwd Contactgegevens: Telefoon: Mail: of Gediplomeerd en gemachtigd te bemiddelen in: Hypotheken Levensverzekeringen Schadeverzekeringen Beleggingsverzekeringen Pensioenen Consumptief krediet Een korte persoonlijke introductie: Tot het jaar 2000 heb ik met name in de onderwijswereld gewerkt als beleidsadviseur voor besturen en directies van een groot aantal scholen. Tussen 1992 en 2000 was ik verantwoordelijk voor het bestuursbureau van een aantal besturen voor speciaal onderwijs. Ergens in 1999 heb ik mijzelf de vraag gesteld of ik een nieuwe uitdaging wilde aangaan. Voorwaarde voor een nieuwe carrière was de mogelijkheid om veel persoonlijke contacten in het werk te hebben en dienstverlenend te kunnen werken. Ik ben als financieel adviseur gestart, waarbij Persoonlijke Financiële Planning voor cliënten het uitgangspunt was. Nadat ik dit werk een aantal jaren in loondienst had gedaan (o.a. bij de Hypotheker) groeide de ambitie om het werk als zelfstandig ondernemer voort te zetten. In 2006 kwam ik via Ron Miché in aanraking met de Groene Hypotheekadviseurs. Ron heeft het bedrijf in 2000 opgericht. Dit contact resulteerde in mijn toetreding tot de Groene Hypotheekadviseurs. We bleken dezelfde opvattingen te hebben over de wijze, waarop de taak van financieel adviseur ingevuld dient te worden. Persoonlijke betrokkenheid, service, het belang van de cliënt op de 1e plaats, eerlijk, transparant, niet provisie-gedreven advies zijn de kernwaarden van die aanpak. Waarbij natuurlijk ook voldaan wordt aan de eisen, die aan een deskundig adviseur gesteld mogen worden. In de periode van 2000 tot 2007 heb ik een flink aantal opleidingen gedaan, zodat ik de kwalificaties kreeg om als Erkend Hypotheekadviseur en Erkend Hypothecair Planner te mogen werken. Ik ben nog steeds actief aan de studie. Mijn drijfveer in het werk is het persoonlijk contact met mensen. Iedere cliënt brengt een eigen verhaal mee, dat bepalend is voor de persoonlijke wensen rond een hypotheek of een andere financiële vraag. Ik vind het bijzonder om in al die verschillende situaties samen met de cliënt een passende oplossing te vinden. Mijn werk verveelt dan ook geen moment!

8 Andere hobbies: Lezen, schaken, tuinen, hardlopen (marathons en een enkele keer nog een stukje verder) Ik hoop u binnenkort persoonlijk te ontmoeten. twee reacties van cliënten van Johan: Nadat ik genoodzaakt was om mijn woning te verkopen, moest ik een goed en degelijk advies hebben om mijn bestaande hypotheek om te zetten naar een nieuwe hypotheek die op dat moment beter bij mijn situatie paste. De Groene Hypotheekadviseurs heeft mij perfect, degelijk en tot in de puntjes geholpen en ondersteunt. Tijdens mijn scheiding kwamen er zoveel dingen op mij af waarbij ik een goed en betrouwbaar advies nodig had. Johan Bekendam heeft ons geweldig geholpen, prima geïnformeerd en is letterlijk tot het uiterste gegaan om alles te regelen en ons te helpen. Top... Fred Dunnewijk Wij hebben in het voorjaar van 2012 aangeklopt bij een drietal hypotheekverstrekkers en bij De Groene Hypotheekadviseurs ten behoeve van de aankoop van een nieuwe woning. Daarbij was onze wens om naar een duurzamere hypotheek over te stappen. De kwaliteit van de adviezen en de dienstverlening van de hypotheekverstrekkers liep erg sterk uiteen. Wij kunnen volmondig zeggen dat De Groene Hypotheekadviseurs met kop en schouders boven de anderen uit stak. Wij zijn geholpen door Johan Bekendam. Zijn advies was transparant, realistisch en ook compleet, in die zin dat de gehele financiële positie van ons gezin gedurende de looptijd van de hypotheek voor zover mogelijk in kaart werd gebracht. Hij heeft zorgvuldig geluisterd naar onze wensen, goed doorgevraagd en hij heeft alle informatie vertaald naar realistische mogelijkheden. Naast de inhoudelijke kwaliteit van het advies willen wij zijn inzet, servicegerichtheid en snelheid roemen. Bijvoorbeeld: voor wéér een net wat andere berekening konden we telkens weer aankloppen en meestal was die er dezelfde dag nog. Ook de volgorde en timing van alle benodigde handelingen waren bij Johan geheel onder controle. De Groene Hypotheekadviseurs heeft door deze bemiddeling bij ons veel druk en stress weggenomen. Ons nieuwe huis is naar tevredenheid gefinancierd en de afwikkeling van de hypotheekakte is zonder problemen verlopen. Marjolein en Anton