In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633."

Transcriptie

1 Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en onze werkwijze. Wij hebben het document met veel zorg samengesteld. Als u vragen heeft na het doorlezen van het document, dan vernemen wij dit graag van u. Wie zijn wij? Financieel Adviesbureau Midden-Nederland B.V. is een onafhankelijk financiële dienstverlener die adviseert en bemiddelt in schade- en levensverzekeringen, (bank) spaarproducten, hypotheken, kredieten en pensioenen. Wij doen dit voor zowel particuliere als zakelijke relaties. Onze adresgegevens Financieel Adviesbureau Midden-Nederland B.V. Van t Hoffstraat AX NIJKERK In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer Bereikbaarheid U kunt ons op werkdagen tussen 9.00 uur en uur op de volgende manieren bereiken: Telefoon: (tevens in nood 24/7 te bereiken) Fax: Internet: U bent natuurlijk ook van harte welkom op ons kantoor. Ons kantoor is geopend vanaf 9.00 uur tot uur en wij beschikken over een ruime parkeergelegenheid. Adviseurs: Onze adviseurs zijn de heer Cees Kuijvenhoven en de heer Martijn Feikema. Beide adviseurs beschikken over alle benodigde diploma s om u te mogen adviseren. Ieder jaar volgen zij dan ook alle benodigde opleidingen in het kader van de Permanente Educatie. Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste voor u zijn: Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ons vergunning nummer Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Ons aansluitnummer bij het KiFid is Aan het indienen van een klacht zijn voor u als consument geen kosten verbonden. Stichting Erkenning Hypotheekadviseurs (SEH). Het SEHerkenningsnummer van Martijn Feikema is DAK intermediairscollectief. Het DAK intermediairscollectief is een initiatief van zelfstandige assurantietussenpersonen en financieel adviseurs. De doelstelling is de realisatie van een administratief orgaan ter bevordering van de onafhankelijkheid, efficiency en kostenbesparing voor professionele assurantiekantoren. DAK zorgt ervoor dat wij voor u via één agentschap toegang hebben tot vrijwel de gehele verzekering- en hypotheekmarkt. Dit geeft ons de vrijheid om het best bij u passende product te kunnen adviseren.

2 Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders, voor onze particuliere en zakelijke relaties. Wij mogen u van dienst zijn op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet, consumptief krediet, elektronisch geld, (bank)spaarrekeningen, betaalrekeningen, pensioenverzekeringen en premiepensioen vorderingen. Hoe komen wij tot een advies? Onze werkwijze Als basis van onze werkwijze maken wij samen met u een uitgebreide inventarisatie van uw huidige financiële situatie, uw wensen/doelen, uw kennis en risico bereidheid. Hoe ziet in het kort een advies traject er uit: Tijdens het eerste gesprek maken wij kennis met u en inventariseren aan de hand van een klantprofiel het volgende: Uw huidige financiële situatie Uw wensen/doelen Uw kennis en ervaring m.b.t. financiële producten en de financiële markt. De mate waarin u bepaalde risico s kunt en wenst te lopen Vervolgens verwerken wij deze gegevens in een analyse en gaan bekijken op welke manier(en) wij denken dat u uw wensen/doelen het beste kunt realiseren. Deze analyse wordt in een tweede en eventuele volgende gesprekken uitvoerig met u besproken en opties worden uitgelegd en onderbouwd door bijvoorbeeld offertes en berekeningen. Na afronding van het advies worden er met u afspraken gemaakt over de eventuele nazorg. Adviesvrij Ons kantoor heeft geen enkele verplichting en/of binding om verzekeringen en/of financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Ondernemersvrijheid Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer. Keuze van aanbieders De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Wij hebben de mogelijkheid om te kiezen uit zo n aanbieders die financiële producten aanbieden. Om deze aanbieders niet iedere keer allemaal mee te hoeven nemen in een advies, selecteren wij continue een aantal partijen waar wij zaken mee willen doen. Deze keuze maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie of rente onder, maar even zo belangrijk zijn de voorwaarden, kwaliteit, solvabiliteit, liquiditeit en onze ervaringen met de instelling. Denk daarbij aan hoe zij zich opstelt indien een beroep wordt gedaan op een uitkering. Middels deze manier van werken kunnen wij als een ongebonden, objectieve en integere bemiddelaar voor u optreden. Keuze van aanbieders particulieren schade Wij kunnen m.b.t. particuliere schadeverzekeringen zaken doen met bijna elke maatschappij in Nederland, maar doen primair zaken met de volgende Maatschappijen: Nationale Nederlanden, ASR, Aegon en DAK Volmacht. Wij hebben op basis van acceptatie, dekking, schadeafwikkeling en ervaring bewust voor deze Maatschappijen gekozen.

3 Hoe zit het met onze kosten? Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, verzekeringen, automatisering, opleidingen en vergunningen. Om u inzicht te geven in kosten, heeft de AFM heeft standaard documenten ontwikkeld die u bijgaand aantreft. Dit geeft u een beeld hoeveel u mogelijk voor het advies en de bemiddeling zal betalen en de bijbehorende dienstverlening van ons kantoor u kost. Voor een aantal adviezen hanteren wij een vast tarief. Deze tarieven hebben wij in onderstaande tabel verwerkt en gelden voor het jaar Overige adviezen vinden plaats op basis van gewerkte uren. Hypotheekverhoging binnen de inschrijving 750,= Hypotheekverhoging buiten de inschrijving 1.250,= Losse overlijdensrisicoverzekering zonder medisch traject * 1 275,= Uitvaart 275,= Wijzigen van de verpanding van een overlijdensrisico- of spaarverzekering 400,= Direct ingaand pensioen particulier 750,= Direct ingaande lijfrente particulier 750,= AOV 750,= Onderzoek verplichtstelling bedrijfstak pensioenfonds 1.000,= *1 Dit tarief geldt alleen als er geen medisch traject plaatsvindt. Wordt hier niet aan voldaan dan worden de extra werkzaamheden naast de fee in rekening gebracht tegen een tarief van 135,= per uur. Onze gehanteerde uurtarieven voor 2015: 135,= per uur voor hypotheek advies 135,= per uur voor lijfrente/pensioen advies voor een particulier 155,= per uur voor pensioen advies voor een ondernemer en/of bedrijf 135,= / 155,= per uur voor overig advies 85,= per uur voor administratieve afwikkelingen Alle bedragen zijn exclusief BTW. In veel gevallen geldt er een vrijstelling voor BTW. Jaarlijks worden onze tarieven beoordeeld en als nodig aangepast. In een aantal gevallen keert de maatschappij ons een doorlopende vergoeding uit. Dat is bedoeld om bepaalde doorlopende administratieve taken uit te voeren. De hoogte is een bepaald percentage van de premie (0% - 4%), het spaarkapitaal (0% - 0,5%) of de hoogte van een lening of het opgenomen krediet (0 % - 0,5%). Onze kosten worden u vooraf duidelijk en transparant voorgerekend. Iedere opdracht wordt bevestigd in een dienstenovereenkomst / opdrachtbevestiging. Om u een indicatie te geven van het aantal uren dat wij gemiddeld bezig zijn met advisering en bemiddeling verwijzen wij naar onderstaande tabel: Advisering van Aard van dienstverlening Indicatie van het aantal advies en bemiddeling uren Hypotheek starter Advisering, Bemiddeling Minimaal 15 uur Maximaal 17 uur Hypotheek doorstromer / oversluiten Advisering, Bemiddeling Minimaal 15 uur Maximaal 17 uur Oudedagsvoorziening particulier Advisering, Bemiddeling Minimaal 10 uur Maximaal 20 uur Oudedagsvoorziening IB-ondernemer Advisering, Bemiddeling Minimaal 10 uur Maximaal 25 uur Collectief pensioen en DGA pensioen Advisering, Bemiddeling Minimaal 20 uur Maximaal 40 uur

4 Uitleg bij de tabel: In de eerste kolom treft u de meest voorkomende adviezen aan. In de tweede kolom staat wat wij voor u kunnen betekenen. In de derde kolom treft u een inschatting aan van het minimale en maximale aantal uren dat wij met een advies bezig zijn. Dit zijn gemiddelden, die in uw situatie af kunnen wijken. U krijgt tijdig van ons bericht als het in uw geval af gaat wijken. Met u worden afspraken gemaakt wanneer kosten bij u in rekening worden gebracht. Het beheer en nazorg van uw hypotheek, pensioen of verzekering is een belangrijk onderdeel van het adviestraject. Er zijn verzekeringen / adviezen die veel nazorg vereisen en er zijn verzekeringen / adviezen die relatief weinig nazorg vergen. Wij bieden u hiervoor een serviceovereenkomst aan, dit is een verplichte overeenkomst zolang de verzekering, het pensioen(contract) of hypotheek bij ons kantoor in beheer is. De tarieven voor de serviceovereenkomsten zijn voor het jaar 2015: Hypotheek 2,50 per maand Overlijdensrisicoverzekering 2,50 per maand Lijfrente bankspaarrekening (opbouw) 2,50 per maand Pensioen ANW 4,50 per deelnemer per maand Pensioen collectief 11,25 per deelnemer per maand Pensioen DGA 33,75 per maand Arbeidsongeschiktheidsverzekering 33,75 per maand Alle bedragen zijn exclusief BTW en worden maandelijks van uw rekening geïncasseerd. Wij proberen u zoveel als mogelijk op de hoogte te houden van ontwikkelingen die mogelijk op u van toepassing zijn. Dit doen wij door middel van onze website, mailings en gesprekken. Als blijkt dat het advies aangepast moet worden, maken wij met u nieuwe afspraken over onze beloning. Voor overige schadeverzekeringen werken wij niet op factuurbasis. Voor het adviseren, administreren en het beheren van uw schadeverzekeringen ontvangen wij van de betreffende maatschappij een doorlopende vergoeding (provisie). Hiervoor worden ook uw schades door ons in behandeling genomen en behartigen wij hierin uw belangen. De hoogte van de doorlopende vergoeding hangt sterk af wat voor verzekering het betreft en bij welke Maatschappij deze wordt ondergebracht. Als u dat wenst kunnen wij u hiervan een opgave verstrekken. Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Een exemplaar daarvan treft u in dit document aan, staat op onze website en kunt u natuurlijk ook bij ons opvragen. Wij wijzen u erop, dat het aanvaarden van een opdracht voor Financieel Adviesbureau Midden-Nederland B.V. geen resultaatverplichting, doch slechts een inspanningsverplichting inhoudt. Beëindiging van de relatie U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt dan uw verzekeringsmaatschappij verzoeken om de lopende verzekeringen over te dragen naar een adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van de verzekeringen ligt bij ons, totdat een ander intermediair deze zorgplicht van ons overneemt.

5 Wat verwachten wij van u Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. Totaalbeeld Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle onderdelen bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld van uw gehele financiële huishouding te hebben. Wij verzoeken u daarin naar onze adviseurs open en eerlijk te zijn. Klantprofiel Zodra u ons de opdracht heeft gegeven om uw belangen te behartigen, starten wij met een grondige inventarisatie. Dit doen wij met behulp van een Klantprofiel. Dit klantprofiel vullen wij gezamenlijk in. Wijzigingen doorgeven Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw eigen situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden. Als ondernemer, kunt u denken aan uitbreiding van het personeelsbestand, wijziging van juridische structuur, nieuwe producten die u vervaardigt, of uitbreiding van het wagenpark. Informatie doornemen Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen, zal het vaak gebeuren dat wij u informatie toesturen. Dit kan gaan over het product zelf, maar het gaat vaak ook over informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te verstrekken. Wij vragen u al deze informatie aandachtig door te nemen en ons, als er vragen zijn, te raadplegen. Controle Wij verzoeken u om polissen en andere contracten na ontvangst altijd zelf goed te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook. Mocht het voorkomen dat er onduidelijkheden en/of onjuistheden in voorkomen, verzoeken wij u om ons hiervan per direct in kennis te stellen. Als u een klacht hebt Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. Dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt. Eerst de klacht kenbaar maken aan ons Indien u een klacht hebt, verzoeken wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen zij uw klacht snel kunnen verhelpen. U kunt er van uitgaan dat u op werkdagen binnen 48 uur na de melding van uw klacht uw een reactie binnen heeft. Maatschappij Gaat de klacht over een Maatschappij en/of product van een Maatschappij, dan zorgen wij ervoor dat dit bij de betreffende Directie bekend wordt gemaakt. De ervaring leert dat zij meestal binnen 1 maand een reactie hebben geformuleerd. Daarna eventueel naar het Klachteninstituut Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het kostenloze Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid) of als het om pensioen gaat, de Ombudsman pensioenen.

6 Hieronder zijn enkele diensten beschreven die wij u ook kunnen aanbieden. Begeleiding startende ondernemers Een startende ondernemer heeft vaak al zo veel aan zijn of haar hoofd tijdens de start van het bedrijf, dat moeilijke beslissingen over financiering, leasing en verzekeren vaak verkeerd of te laat worden genomen. Wij begeleiden geregeld starters en helpen met het opstellen van het ondernemingsplan, aanvragen van eventueel benodigde financiering en met de analyse van de benodigde verzekeringen. Second opinion Heeft u reeds verzekeringen en/of een hypotheek afgesloten, of offertes ontvangen van een andere financieel dienstverlener, dan kunt u bij ons ten allen tijde aankloppen voor een second opinion, zonder dat wij van u eisen dat de verzekeringen en/of hypotheek verplicht bij ons wordt ondergebracht. Scheiding Een scheiding is op zichzelf al erg vervelend en vaak erg duur, maar de impact hiervan op uw toekomstige financiële huishouding is vaak nog veel groter. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verkopen / uitkopen van de ex-partner als er sprake is van een eigen woning en het verdelen (verevenen) van de opgebouwde pensioenen tijden de huwelijkse periode. Ons kantoor heeft hier ruime ervaring mee en is graag bereid om u hierbij te begeleiden. Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Als u vragen hebt, aarzelt u dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.

7 Algemene leveringsvoorwaarden Financieel Adviesbureau Midden-Nederland BV versie 2015 Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Dienstverlener: Financieel Adviesbureau Midden-Nederland BV is gevestigd te Nijkerk aan de Van t Hoffstraat 4, 3863 AX, hierna te noemen FAMN. 1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon aan wie FAMN enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. 1.3 Opdracht: De door opdrachtgever aan FAMN verstrekte opdracht tot het geven van een advies of om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product. 1.4 Financieel Product: De hypotheek, pensioen, verzekering, belegging- of spaarrekening of het krediet waarover FAMN zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan FAMN zal bemiddelen. 1.5 Financiële Instelling: De partij bij wie het Financiële product wordt afgesloten en/of wordt ondergebracht. Artikel 2: Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten en opdrachten, waarbij FAMN optreedt als adviseur en/of bemiddelaar in de zin van de Wet op het Financieel Toezicht. 2.2 De contractspartij van FAMN is diegene met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Deze wederpartij wordt hierna aangeduid als opdrachtgever. Artikel 3: Uitvoering en communicatie 3.1 FAMN voert de opdracht met zorg uit, zoals dat van een redelijk handelend dienstverlener mag worden verwacht. 3.2 FAMN verstrekt haar adviezen uitsluitend schriftelijk of per Aan FAMN verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van FAMN, niet tot resultaatverplichtingen. 3.4 In het geval een opdrachtgever per bericht enig verzoek aan FAMN doet en binnen 3 werkdagen na verzending geen ontvangstbevestiging van (en medewerker van ) FAMN heeft ontvangen, dient het bericht als niet ontvangen te worden beschouwd. 3.5 Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever, door FAMN verstrekte informatie is vrijblijvend en kan nimmer worden beschouwd als een door FAMN gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens het tegendeel uit een mededeling van FAMN blijkt. 3.6 Het is FAMN, na overleg met opdrachtgever, toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden voor rekening en risico van opdrachtgever. Artikel 4: Beloning en betaling 4.1 Partijen maken onderling afspraken over de beloning. Deze afspraken worden vastgelegd in een dienstenovereenkomst en/of service overeenkomst. FAMN behoudt het recht om de overeengekomen beloning jaarlijks aan te passen conform de CBS-index voor regelingslonen van de zakelijke dienstverlening. 4.2 Betalingen door opdrachtgever dienen te worden gedaan, zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door FAMN voorgeschreven wijze, tenzij anders is overeengekomen of op de factuur is vermeld. 4.3 Indien opdrachtgever betalingen verricht middels automatische incasso, dan informeert FAMN opdrachtgever over de hoogte van het te incasseren bedrag en het moment waarop het plaatsvind. 4.4 Indien opdrachtgever de door FAMN in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan FAMN te voldoen, kan FAMN de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van alle kosten die dit met zich mee zal brengen, waaronder de buitengerechtelijke incassokosten. 4.5 Het bepaalde in dit artikel onder 1 t/m 4 is onverminderd van toepassing op eventuele voorschotten. 4.6 FAMN is gerechtigd haar dienstverlening op te schorten, indien opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan. 4.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van FAMN aanleiding geeft, is FAMN bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft. Artikel 5: Termijnen De door FAMN aangegeven termijn of termijnen waarbinnen zij de opdracht uitvoert, is nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen. Artikel 6: Medewerking door opdrachtgever Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan FAMN die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht en/of werkzaamheden. Indien noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet in overeenstemming met de gemaakte afspraken door opdrachtgever ter beschikking van FAMN zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn of haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is FAMN bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Dit ontslaat opdrachtgever niet tot het betalen en/of opschorten van eventuele betalingen.

8 Artikel 7: Aansprakelijkheid 7.1 Iedere aansprakelijkheid van FAMN, evenals van haar bestuurders, haar werknemers en de door FAMN bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot de directe schade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FAMN wordt uitgekeerd, inclusief het door FAMN te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de Beroepsaansprakelijkheids-verzekering verstrekt. 7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FAMN in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van FAMN alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door FAMN bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien FAMN geen honorarium voor haar dienstverlening aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van FAMN en de hare beperkt tot de door de Financiële Instelling aan de opdrachtgever in rekening gebrachte premie. 7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen. 7.4 FAMN is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen. 7.5 FAMN is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door FAMN gebruikte of ter beschikking gestelde software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door FAMN kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur. 7.6 FAMN is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de opdrachtgever aan FAMN verzonden ( )berichten FAMN niet hebben bereikt. 7.7 FAMN is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van FAMN, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan. 7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van FAMN voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten. Artikel 8: Overmacht 8.1 FAMN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor FAMN redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van FAMN ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. 8.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van FAMN, geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van FAMN kan worden gevergd. Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens 9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partijen gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden. Deze verplichting geldt niet indien zij op grond van een Wettelijke plicht of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst bepaalde informatie dient vrij te geven. 9.2 Door de opdrachtgever aan FAMN verstrekte persoonsgegevens zullen door FAMN niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover FAMN op grond van de Wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken. Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen 10.1 Op deze en hieruit voortvloeiende overeenkomsten van FAMN is het Nederlandse recht van toepassing, mits vooraf met opdrachtgever is overeengekomen FAMN is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer Een geschil voortvloeiend uit adviezen, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. Artikel 11: Verval van recht Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens FAMN i.v.m. door FAMN verrichte werkzaamheden, vervallen 2 jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden en in ieder geval na verloop van 5 jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies. Artikel 12: Wijziging algemene voorwaarden FAMN is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval FAMN tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij de opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. De opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Als dan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien de opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door FAMN genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.