In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633."

Transcriptie

1 Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en onze werkwijze. Wij hebben het document met veel zorg samengesteld. Als u vragen heeft na het doorlezen van het document, dan vernemen wij dit graag van u. Wie zijn wij? Financieel Adviesbureau Midden-Nederland B.V. is een onafhankelijk financiële dienstverlener die adviseert en bemiddelt in schade- en levensverzekeringen, (bank) spaarproducten, hypotheken, kredieten en pensioenen. Wij doen dit voor zowel particuliere als zakelijke relaties. Onze adresgegevens Financieel Adviesbureau Midden-Nederland B.V. Van t Hoffstraat AX NIJKERK In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer Bereikbaarheid U kunt ons op werkdagen tussen 9.00 uur en uur op de volgende manieren bereiken: Telefoon: (tevens in nood 24/7 te bereiken) Fax: Internet: U bent natuurlijk ook van harte welkom op ons kantoor. Ons kantoor is geopend vanaf 9.00 uur tot uur en wij beschikken over een ruime parkeergelegenheid. Adviseurs: Onze adviseurs zijn de heer Cees Kuijvenhoven en de heer Martijn Feikema. Beide adviseurs beschikken over alle benodigde diploma s om u te mogen adviseren. Ieder jaar volgen zij dan ook alle benodigde opleidingen in het kader van de Permanente Educatie. Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste voor u zijn: Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ons vergunning nummer Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Ons aansluitnummer bij het KiFid is Aan het indienen van een klacht zijn voor u als consument geen kosten verbonden. Stichting Erkenning Hypotheekadviseurs (SEH). Het SEHerkenningsnummer van Martijn Feikema is DAK intermediairscollectief. Het DAK intermediairscollectief is een initiatief van zelfstandige assurantietussenpersonen en financieel adviseurs. De doelstelling is de realisatie van een administratief orgaan ter bevordering van de onafhankelijkheid, efficiency en kostenbesparing voor professionele assurantiekantoren. DAK zorgt ervoor dat wij voor u via één agentschap toegang hebben tot vrijwel de gehele verzekering- en hypotheekmarkt. Dit geeft ons de vrijheid om het best bij u passende product te kunnen adviseren.

2 Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders, voor onze particuliere en zakelijke relaties. Wij mogen u van dienst zijn op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet, consumptief krediet, elektronisch geld, (bank)spaarrekeningen, betaalrekeningen, pensioenverzekeringen en premiepensioen vorderingen. Hoe komen wij tot een advies? Onze werkwijze Als basis van onze werkwijze maken wij samen met u een uitgebreide inventarisatie van uw huidige financiële situatie, uw wensen/doelen, uw kennis en risico bereidheid. Hoe ziet in het kort een advies traject er uit: Tijdens het eerste gesprek maken wij kennis met u en inventariseren aan de hand van een klantprofiel het volgende: Uw huidige financiële situatie Uw wensen/doelen Uw kennis en ervaring m.b.t. financiële producten en de financiële markt. De mate waarin u bepaalde risico s kunt en wenst te lopen Vervolgens verwerken wij deze gegevens in een analyse en gaan bekijken op welke manier(en) wij denken dat u uw wensen/doelen het beste kunt realiseren. Deze analyse wordt in een tweede en eventuele volgende gesprekken uitvoerig met u besproken en opties worden uitgelegd en onderbouwd door bijvoorbeeld offertes en berekeningen. Na afronding van het advies worden er met u afspraken gemaakt over de eventuele nazorg. Adviesvrij Ons kantoor heeft geen enkele verplichting en/of binding om verzekeringen en/of financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Ondernemersvrijheid Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer. Keuze van aanbieders De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Wij hebben de mogelijkheid om te kiezen uit zo n aanbieders die financiële producten aanbieden. Om deze aanbieders niet iedere keer allemaal mee te hoeven nemen in een advies, selecteren wij continue een aantal partijen waar wij zaken mee willen doen. Deze keuze maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie of rente onder, maar even zo belangrijk zijn de voorwaarden, kwaliteit, solvabiliteit, liquiditeit en onze ervaringen met de instelling. Denk daarbij aan hoe zij zich opstelt indien een beroep wordt gedaan op een uitkering. Middels deze manier van werken kunnen wij als een ongebonden, objectieve en integere bemiddelaar voor u optreden. Keuze van aanbieders particulieren schade Wij kunnen m.b.t. particuliere schadeverzekeringen zaken doen met bijna elke maatschappij in Nederland, maar doen primair zaken met de volgende Maatschappijen: Nationale Nederlanden, ASR, Aegon en DAK Volmacht. Wij hebben op basis van acceptatie, dekking, schadeafwikkeling en ervaring bewust voor deze Maatschappijen gekozen.

3 Hoe zit het met onze kosten? Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, verzekeringen, automatisering, opleidingen en vergunningen. Om u inzicht te geven in kosten, heeft de AFM heeft standaard documenten ontwikkeld die u bijgaand aantreft. Dit geeft u een beeld hoeveel u mogelijk voor het advies en de bemiddeling zal betalen en de bijbehorende dienstverlening van ons kantoor u kost. Voor een aantal adviezen hanteren wij een vast tarief. Deze tarieven hebben wij in onderstaande tabel verwerkt en gelden voor het jaar Overige adviezen vinden plaats op basis van gewerkte uren. Hypotheekverhoging binnen de inschrijving 750,= Hypotheekverhoging buiten de inschrijving 1.250,= Losse overlijdensrisicoverzekering zonder medisch traject * 1 275,= Uitvaart 275,= Wijzigen van de verpanding van een overlijdensrisico- of spaarverzekering 400,= Direct ingaand pensioen particulier 750,= Direct ingaande lijfrente particulier 750,= AOV 750,= Onderzoek verplichtstelling bedrijfstak pensioenfonds 1.000,= *1 Dit tarief geldt alleen als er geen medisch traject plaatsvindt. Wordt hier niet aan voldaan dan worden de extra werkzaamheden naast de fee in rekening gebracht tegen een tarief van 135,= per uur. Onze gehanteerde uurtarieven voor 2015: 135,= per uur voor hypotheek advies 135,= per uur voor lijfrente/pensioen advies voor een particulier 155,= per uur voor pensioen advies voor een ondernemer en/of bedrijf 135,= / 155,= per uur voor overig advies 85,= per uur voor administratieve afwikkelingen Alle bedragen zijn exclusief BTW. In veel gevallen geldt er een vrijstelling voor BTW. Jaarlijks worden onze tarieven beoordeeld en als nodig aangepast. In een aantal gevallen keert de maatschappij ons een doorlopende vergoeding uit. Dat is bedoeld om bepaalde doorlopende administratieve taken uit te voeren. De hoogte is een bepaald percentage van de premie (0% - 4%), het spaarkapitaal (0% - 0,5%) of de hoogte van een lening of het opgenomen krediet (0 % - 0,5%). Onze kosten worden u vooraf duidelijk en transparant voorgerekend. Iedere opdracht wordt bevestigd in een dienstenovereenkomst / opdrachtbevestiging. Om u een indicatie te geven van het aantal uren dat wij gemiddeld bezig zijn met advisering en bemiddeling verwijzen wij naar onderstaande tabel: Advisering van Aard van dienstverlening Indicatie van het aantal advies en bemiddeling uren Hypotheek starter Advisering, Bemiddeling Minimaal 15 uur Maximaal 17 uur Hypotheek doorstromer / oversluiten Advisering, Bemiddeling Minimaal 15 uur Maximaal 17 uur Oudedagsvoorziening particulier Advisering, Bemiddeling Minimaal 10 uur Maximaal 20 uur Oudedagsvoorziening IB-ondernemer Advisering, Bemiddeling Minimaal 10 uur Maximaal 25 uur Collectief pensioen en DGA pensioen Advisering, Bemiddeling Minimaal 20 uur Maximaal 40 uur

4 Uitleg bij de tabel: In de eerste kolom treft u de meest voorkomende adviezen aan. In de tweede kolom staat wat wij voor u kunnen betekenen. In de derde kolom treft u een inschatting aan van het minimale en maximale aantal uren dat wij met een advies bezig zijn. Dit zijn gemiddelden, die in uw situatie af kunnen wijken. U krijgt tijdig van ons bericht als het in uw geval af gaat wijken. Met u worden afspraken gemaakt wanneer kosten bij u in rekening worden gebracht. Het beheer en nazorg van uw hypotheek, pensioen of verzekering is een belangrijk onderdeel van het adviestraject. Er zijn verzekeringen / adviezen die veel nazorg vereisen en er zijn verzekeringen / adviezen die relatief weinig nazorg vergen. Wij bieden u hiervoor een serviceovereenkomst aan, dit is een verplichte overeenkomst zolang de verzekering, het pensioen(contract) of hypotheek bij ons kantoor in beheer is. De tarieven voor de serviceovereenkomsten zijn voor het jaar 2015: Hypotheek 2,50 per maand Overlijdensrisicoverzekering 2,50 per maand Lijfrente bankspaarrekening (opbouw) 2,50 per maand Pensioen ANW 4,50 per deelnemer per maand Pensioen collectief 11,25 per deelnemer per maand Pensioen DGA 33,75 per maand Arbeidsongeschiktheidsverzekering 33,75 per maand Alle bedragen zijn exclusief BTW en worden maandelijks van uw rekening geïncasseerd. Wij proberen u zoveel als mogelijk op de hoogte te houden van ontwikkelingen die mogelijk op u van toepassing zijn. Dit doen wij door middel van onze website, mailings en gesprekken. Als blijkt dat het advies aangepast moet worden, maken wij met u nieuwe afspraken over onze beloning. Voor overige schadeverzekeringen werken wij niet op factuurbasis. Voor het adviseren, administreren en het beheren van uw schadeverzekeringen ontvangen wij van de betreffende maatschappij een doorlopende vergoeding (provisie). Hiervoor worden ook uw schades door ons in behandeling genomen en behartigen wij hierin uw belangen. De hoogte van de doorlopende vergoeding hangt sterk af wat voor verzekering het betreft en bij welke Maatschappij deze wordt ondergebracht. Als u dat wenst kunnen wij u hiervan een opgave verstrekken. Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Een exemplaar daarvan treft u in dit document aan, staat op onze website en kunt u natuurlijk ook bij ons opvragen. Wij wijzen u erop, dat het aanvaarden van een opdracht voor Financieel Adviesbureau Midden-Nederland B.V. geen resultaatverplichting, doch slechts een inspanningsverplichting inhoudt. Beëindiging van de relatie U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt dan uw verzekeringsmaatschappij verzoeken om de lopende verzekeringen over te dragen naar een adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van de verzekeringen ligt bij ons, totdat een ander intermediair deze zorgplicht van ons overneemt.

5 Wat verwachten wij van u Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. Totaalbeeld Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle onderdelen bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld van uw gehele financiële huishouding te hebben. Wij verzoeken u daarin naar onze adviseurs open en eerlijk te zijn. Klantprofiel Zodra u ons de opdracht heeft gegeven om uw belangen te behartigen, starten wij met een grondige inventarisatie. Dit doen wij met behulp van een Klantprofiel. Dit klantprofiel vullen wij gezamenlijk in. Wijzigingen doorgeven Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw eigen situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een andere baan, een huwelijk, een geboorte, werkloos of arbeidsongeschikt worden. Als ondernemer, kunt u denken aan uitbreiding van het personeelsbestand, wijziging van juridische structuur, nieuwe producten die u vervaardigt, of uitbreiding van het wagenpark. Informatie doornemen Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen, zal het vaak gebeuren dat wij u informatie toesturen. Dit kan gaan over het product zelf, maar het gaat vaak ook over informatie die wij u wettelijk verplicht zijn te verstrekken. Wij vragen u al deze informatie aandachtig door te nemen en ons, als er vragen zijn, te raadplegen. Controle Wij verzoeken u om polissen en andere contracten na ontvangst altijd zelf goed te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook. Mocht het voorkomen dat er onduidelijkheden en/of onjuistheden in voorkomen, verzoeken wij u om ons hiervan per direct in kennis te stellen. Als u een klacht hebt Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. Dat kan ertoe leiden dat u een klacht hebt. Eerst de klacht kenbaar maken aan ons Indien u een klacht hebt, verzoeken wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen zij uw klacht snel kunnen verhelpen. U kunt er van uitgaan dat u op werkdagen binnen 48 uur na de melding van uw klacht uw een reactie binnen heeft. Maatschappij Gaat de klacht over een Maatschappij en/of product van een Maatschappij, dan zorgen wij ervoor dat dit bij de betreffende Directie bekend wordt gemaakt. De ervaring leert dat zij meestal binnen 1 maand een reactie hebben geformuleerd. Daarna eventueel naar het Klachteninstituut Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het kostenloze Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid) of als het om pensioen gaat, de Ombudsman pensioenen.

6 Hieronder zijn enkele diensten beschreven die wij u ook kunnen aanbieden. Begeleiding startende ondernemers Een startende ondernemer heeft vaak al zo veel aan zijn of haar hoofd tijdens de start van het bedrijf, dat moeilijke beslissingen over financiering, leasing en verzekeren vaak verkeerd of te laat worden genomen. Wij begeleiden geregeld starters en helpen met het opstellen van het ondernemingsplan, aanvragen van eventueel benodigde financiering en met de analyse van de benodigde verzekeringen. Second opinion Heeft u reeds verzekeringen en/of een hypotheek afgesloten, of offertes ontvangen van een andere financieel dienstverlener, dan kunt u bij ons ten allen tijde aankloppen voor een second opinion, zonder dat wij van u eisen dat de verzekeringen en/of hypotheek verplicht bij ons wordt ondergebracht. Scheiding Een scheiding is op zichzelf al erg vervelend en vaak erg duur, maar de impact hiervan op uw toekomstige financiële huishouding is vaak nog veel groter. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verkopen / uitkopen van de ex-partner als er sprake is van een eigen woning en het verdelen (verevenen) van de opgebouwde pensioenen tijden de huwelijkse periode. Ons kantoor heeft hier ruime ervaring mee en is graag bereid om u hierbij te begeleiden. Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in deze dienstenwijzer kunnen aangeven. Als u vragen hebt, aarzelt u dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.

7 Algemene leveringsvoorwaarden Financieel Adviesbureau Midden-Nederland BV versie 2015 Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Dienstverlener: Financieel Adviesbureau Midden-Nederland BV is gevestigd te Nijkerk aan de Van t Hoffstraat 4, 3863 AX, hierna te noemen FAMN. 1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon aan wie FAMN enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. 1.3 Opdracht: De door opdrachtgever aan FAMN verstrekte opdracht tot het geven van een advies of om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product. 1.4 Financieel Product: De hypotheek, pensioen, verzekering, belegging- of spaarrekening of het krediet waarover FAMN zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan FAMN zal bemiddelen. 1.5 Financiële Instelling: De partij bij wie het Financiële product wordt afgesloten en/of wordt ondergebracht. Artikel 2: Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten en opdrachten, waarbij FAMN optreedt als adviseur en/of bemiddelaar in de zin van de Wet op het Financieel Toezicht. 2.2 De contractspartij van FAMN is diegene met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Deze wederpartij wordt hierna aangeduid als opdrachtgever. Artikel 3: Uitvoering en communicatie 3.1 FAMN voert de opdracht met zorg uit, zoals dat van een redelijk handelend dienstverlener mag worden verwacht. 3.2 FAMN verstrekt haar adviezen uitsluitend schriftelijk of per Aan FAMN verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van FAMN, niet tot resultaatverplichtingen. 3.4 In het geval een opdrachtgever per bericht enig verzoek aan FAMN doet en binnen 3 werkdagen na verzending geen ontvangstbevestiging van (en medewerker van ) FAMN heeft ontvangen, dient het bericht als niet ontvangen te worden beschouwd. 3.5 Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever, door FAMN verstrekte informatie is vrijblijvend en kan nimmer worden beschouwd als een door FAMN gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens het tegendeel uit een mededeling van FAMN blijkt. 3.6 Het is FAMN, na overleg met opdrachtgever, toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden voor rekening en risico van opdrachtgever. Artikel 4: Beloning en betaling 4.1 Partijen maken onderling afspraken over de beloning. Deze afspraken worden vastgelegd in een dienstenovereenkomst en/of service overeenkomst. FAMN behoudt het recht om de overeengekomen beloning jaarlijks aan te passen conform de CBS-index voor regelingslonen van de zakelijke dienstverlening. 4.2 Betalingen door opdrachtgever dienen te worden gedaan, zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door FAMN voorgeschreven wijze, tenzij anders is overeengekomen of op de factuur is vermeld. 4.3 Indien opdrachtgever betalingen verricht middels automatische incasso, dan informeert FAMN opdrachtgever over de hoogte van het te incasseren bedrag en het moment waarop het plaatsvind. 4.4 Indien opdrachtgever de door FAMN in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan FAMN te voldoen, kan FAMN de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van alle kosten die dit met zich mee zal brengen, waaronder de buitengerechtelijke incassokosten. 4.5 Het bepaalde in dit artikel onder 1 t/m 4 is onverminderd van toepassing op eventuele voorschotten. 4.6 FAMN is gerechtigd haar dienstverlening op te schorten, indien opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan. 4.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van FAMN aanleiding geeft, is FAMN bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft. Artikel 5: Termijnen De door FAMN aangegeven termijn of termijnen waarbinnen zij de opdracht uitvoert, is nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen. Artikel 6: Medewerking door opdrachtgever Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan FAMN die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht en/of werkzaamheden. Indien noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet in overeenstemming met de gemaakte afspraken door opdrachtgever ter beschikking van FAMN zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn of haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is FAMN bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Dit ontslaat opdrachtgever niet tot het betalen en/of opschorten van eventuele betalingen.

8 Artikel 7: Aansprakelijkheid 7.1 Iedere aansprakelijkheid van FAMN, evenals van haar bestuurders, haar werknemers en de door FAMN bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot de directe schade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FAMN wordt uitgekeerd, inclusief het door FAMN te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de Beroepsaansprakelijkheids-verzekering verstrekt. 7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FAMN in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van FAMN alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door FAMN bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien FAMN geen honorarium voor haar dienstverlening aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van FAMN en de hare beperkt tot de door de Financiële Instelling aan de opdrachtgever in rekening gebrachte premie. 7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen. 7.4 FAMN is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen. 7.5 FAMN is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door FAMN gebruikte of ter beschikking gestelde software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door FAMN kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur. 7.6 FAMN is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de opdrachtgever aan FAMN verzonden ( )berichten FAMN niet hebben bereikt. 7.7 FAMN is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van FAMN, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan. 7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van FAMN voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten. Artikel 8: Overmacht 8.1 FAMN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor FAMN redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van FAMN ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden. 8.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van FAMN, geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van FAMN kan worden gevergd. Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens 9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partijen gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden. Deze verplichting geldt niet indien zij op grond van een Wettelijke plicht of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst bepaalde informatie dient vrij te geven. 9.2 Door de opdrachtgever aan FAMN verstrekte persoonsgegevens zullen door FAMN niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover FAMN op grond van de Wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken. Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen 10.1 Op deze en hieruit voortvloeiende overeenkomsten van FAMN is het Nederlandse recht van toepassing, mits vooraf met opdrachtgever is overeengekomen FAMN is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer Een geschil voortvloeiend uit adviezen, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. Artikel 11: Verval van recht Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens FAMN i.v.m. door FAMN verrichte werkzaamheden, vervallen 2 jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden en in ieder geval na verloop van 5 jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies. Artikel 12: Wijziging algemene voorwaarden FAMN is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval FAMN tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij de opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. De opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Als dan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien de opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door FAMN genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen. ALGEMENE VOORWAARDEN 3Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 3Assurantiën, gevestigd te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 9, 1507 XD Zaandam, hierna te noemen: 3Assurantiën De wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door VDS Hypotheken & Financiële Planning (KvK 60245948), gevestigd te Werkendam aan Van Randwijklaan 49,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Nationale Zorg & Beheer Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nationale Zorg & Beheer, gevestigd te Geldrop aan de Diepe Vaart 25, 5663AW, hierna te noemen: "NZB"

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN Kantoor Van Beek Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kantoor Van Beek, gevestigd te Grootebroek aan de Snoekstraat 29 1613JS, hierna te noemen: kantoor Van Beek De wederpartij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs

Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Algemene Voorwaarden Trésor Financieel Adviseurs Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Trésor Financieel Adviseurs, gevestigd te Hoofddorp aan de Henriette Roland Holstlaan 1, 2135 MZ, hierna

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN MEESTER & DE LANGE VERZEKERINGEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Meester & De Lange Verzekeringen, gevestigd te 8302 CC Emmeloord aan de Koningin Julianastraat 9,

Nadere informatie

2.1 Offertes en tarieven van Mediare Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1 Offertes en tarieven van Mediare Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Mediare Financieel Advies, gevestigd te Duiven aan de Zilverschoon 28b, 6922 GV Duiven, hierna te noemen: Mediare Financieel Advies. De wederpartij van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Folkertsma Financiële Diensten gevestigd te Franeker aan het Noord 42, postcode 8801 KR, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Poelhekke Hypotheek en Financiële Planning, gevestigd te Rotterdam aan de Catharina van Zoelenstraat 75, 3034SW te Rotterdam, hierna

Nadere informatie

voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. 1.2 Afwijzingen van en/of aanvulling op deze algemene voorwaarden binden AOV deskundigen.

voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard. 1.2 Afwijzingen van en/of aanvulling op deze algemene voorwaarden binden AOV deskundigen. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door AOV deskundigen.nl en haar samenwerkende intermediairs hierna te noemen AOV deskundigen.nl, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van AOV

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen

Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen Krijn Taconiskade 414 1087 HW Amsterdam Tel.: 020 3080453 Fax: 020 3080459 E-mail: info@oude-dag-pensioenteam.nl Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen

Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Verzekerings en Adviesburo Boeijen gevestigd teeersel aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Assurantietussenpersonen

Algemene Voorwaarden Assurantietussenpersonen ALGEMENE VOORWAARDEN ASSURANTIETUSSENPERSONEN 1.3.032016 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Wagtmans Verzekeringen BV, handelend onder de naam Wagtmans Verzekeringen, gevestigd te Rucphen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Horecadesk, gevestigd te Goes, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Horecadesk en alle voor

Nadere informatie

De financiële instelling is de partij bij wie het financiële product wordt afgesloten.

De financiële instelling is de partij bij wie het financiële product wordt afgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN ASSURANTIETUSSENPERSONEN 1.1.112009 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door PWVB B.V., handelend onder de naam Paul Wagtmans Verzekeringen & Bankzaken, gevestigd te Sprundel

Nadere informatie

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl

www.beershypotheken.nl info@beershypotheken.nl Algemene voorwaarden Beers Hypotheekadvies.,(artikel 1 t/m 11) Deze algemene voorwaarden worden vanaf 1 januari 2011 gehanteerd door Beers Hypotheekadvies, gevestigd te Den Helder aan de Middenweg 149,

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Bikerpolis.nl zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Bikerpolis.nl zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN BIKERPOLIS.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bikerpolis.nl, gevestigd te Ermelo aan de Kerklaan 10d 3851 JV, hierna te noemen: Bikerpolis.nl, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Vast & Zeker Advies (K.v.K. 09181054), gevestigd te Arnhem aan de Geitenkamp 7b, hierna te noemen:

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Geertsma assurantiën bv, gevestigd te Balk aan Eigen Haard 33 8561 EX, hierna te noemen: Geertsma,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Baartman Assurantiën B.V. gevestigd te Borne aan de Grotestraat 87, 7622 GC,hierna te noemen: Baartman

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Hypotheekfabriek gevestigd te Duiven aan de

Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Hypotheekfabriek gevestigd te Duiven aan de Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door De Hypotheekfabriek gevestigd te Duiven aan de Stenograaf 1 hierna te noemen: "tussenpersoon" en zijn mede

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. gevestigd te Amsterdam aan Plein 40-45 nr,1, postcode 1064SW en de met haar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Assurantiekantoor van Wijngaarden- Vinkeveen BV. Herenweg 169A 3645 DK Vinkeveen. AFM : 12005241 KiFid: 300.

Algemene voorwaarden. Assurantiekantoor van Wijngaarden- Vinkeveen BV. Herenweg 169A 3645 DK Vinkeveen. AFM : 12005241 KiFid: 300. Algemene voorwaarden Assurantiekantoor van Wijngaarden- Vinkeveen BV. Herenweg 169A 3645 DK Vinkeveen AFM : 12005241 KiFid: 300.002593 ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door

Nadere informatie

versie januari 2010 Algemene voorwaarden

versie januari 2010 Algemene voorwaarden versie januari 2010 Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Oord Assurantiën BV, gevestigd te Bergschenhoek aan de Noorderparklaan

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door, Krabbe Assurantiën gevestigd te Enschede aan de Oldenzaalsestraat 324, 7523 AH Enschede, hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Slegt Financiële Dienstverlening financieel adviseurs.gevestigd te Amsterdam aan Plein 40-45 nr,1, postcode 1064SW

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Financiële Dienstverlening Hoeijmakers Groep B.V. alsmede de aan haar gelieerde bedrijven.

Algemene Voorwaarden Financiële Dienstverlening Hoeijmakers Groep B.V. alsmede de aan haar gelieerde bedrijven. Algemene Voorwaarden Financiële Dienstverlening Hoeijmakers Groep B.V. alsmede de aan haar gelieerde bedrijven. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLANK ADVIES VERZEKERINGEN-HYPOTHEKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLANK ADVIES VERZEKERINGEN-HYPOTHEKEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLANK ADVIES VERZEKERINGEN-HYPOTHEKEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Blank Advies verzekeringen-hypotheken, gevestigd te Tilburg aan de Groenstraat 252, 5021

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Assurantiekantoor Van Montfort, gevestigd te Luyksgestel aan de Sengelsbroeksestraat 8, 5575 AN, hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Finsalus

Algemene voorwaarden Finsalus Algemene voorwaarden Finsalus Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Finsalus gevestigd aan de IJsselstraat 7, 7103 EG te Winterswijk, hierna te noemen: Finsalus, en zijn mede bedongen ten behoeve

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zuidstad Financiële Planning

Algemene voorwaarden Zuidstad Financiële Planning Algemene voorwaarden Zuidstad Financiële Planning Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Zuidstad Financiële Planning gevestigd te Rotterdam aan de Slinge 455, 3085 ES, hierna te noemen: Zuidstad

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE GROEP. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE GROEP. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE GROEP Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door eenmanszaak Advisie Groep / Hypotheek Advisie, gevestigd te Druten aan de Breuvenhof 55, 6651 SC, hierna te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012) ALGEMENE VOORWAARDEN TMA Consultancy Group BV (versie TMA-2012) Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door TMA Consultancy Group B.V., handelend onder TMA Consultancy, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg,

Nadere informatie

versie 10-02 Algemene voorwaarden

versie 10-02 Algemene voorwaarden versie 10-02 Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Janssen BML, gevestigd te Schaijk aan het Europaplein 23, 5374 BM,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Adviesgroep Van der Roest

Algemene voorwaarden. Adviesgroep Van der Roest Algemene voorwaarden Adviesgroep Van der Roest 1 Algemene Voorwaarden Adviesgroep Van der Roest Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Assurantiekantoor E. van der Roest BV, gevestigd te Huizen

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Dijkhof & Partners B.V. (K.v.K. 06079463), gevestigd te Enschede aan de Lasondersingel 105 7514BN,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AULMAN & HOOGWERF FINANCIEEL ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN AULMAN & HOOGWERF FINANCIEEL ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN AULMAN & HOOGWERF FINANCIEEL ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Aulman & Hoogwerf Financieel Advies, gevestigd te Barendrecht Bijdorp-Oost 5, 2992 LA, hierna te

Nadere informatie

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de BNMW Groep v.o.f. gevestigd De Giek 18 9206 AT te Drachten, hierna te noemen: BNMW Groep v.o.f.,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Sens Financiële Diensten, gevestigd te Vlaardingen aan de Edisonstraat 11, 3133 KG, hierna te noemen: Sens FD, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Toepasselijkheid Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Toepasselijkheid Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Van Zanten Assurantiën B.V., gevestigd te Zeeland aan de Kerkstraat 26, 5411 BA, hierna te noemen: Van Zanten, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Alklis Adviesgroep BV, h.o.d.n. Finenzo Alkmaar & Finenzo Hypotheken Alkmaar, gevestigd te Alkmaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bronsveld & Blok Financiële Planning vof, gevestigd te s-gravenzande aan de Veilingkade 7, 2694 BH, hierna te noemen: Bronsveld & Blok

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KEMPERMAN VERZEKERINGEN VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN KEMPERMAN VERZEKERINGEN VOF ALGEMENE VOORWAARDEN KEMPERMAN VERZEKERINGEN VOF Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kemperman Verzekeringen VOF, gevestigd te Wehl aan het Beatrixplein 1, 7031AJ, hierna te noemen: Kemperman,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kuyt & Westerduin Hypotheekadvies, gevestigd aan Arnold Spoelplein 101A, 2553 CG Den Haag, hierna te noemen: Kuyt & Westerduin Hypotheekadvies.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GANA ADVIESGROEP

ALGEMENE VOORWAARDEN GANA ADVIESGROEP ALGEMENE VOORWAARDEN GANA ADVIESGROEP Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Gana B.V., gevestigd te Nijmegen aan de Groesbeekseweg 23, hierna te noemen: Gana Adviesgroep, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door VFA Financieel Advies v.o.f., gevestigd te Eindhoven aan de Boutenslaan 8 en 5615 CW, hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en DVD

Algemene Voorwaarden en DVD Algemene Voorwaarden en DVD Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Van Zonneveld Hypotheken, gevestigd te Voorburg aan Park de Elsberg 4 en zijn mede bedongen ten behoeve

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. ALGEMENE VOORWAARDEN ARTOLI ADVIESGROEP Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Artoli Adviesgroep gevestigd te Veldhoven aan De Run 5101B, 5503LV, hierna te noemen: Artoli Adviesgroep en zijn

Nadere informatie

Artikel 1: Toepasselijkheid Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

Artikel 1: Toepasselijkheid Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Hypotheek Advies Centrum, gevestigd te Winterswijk aan de Stationsstraat 1, 7101 GH Winterswijk, hierna te noemen: Hypotheek Advies Centrum, en zijn mede

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Van Laar verzekeringen & hypotheken vof, gevestigd te Veenendaal aan de Einsteinstraat 29, 3902 HN,

Nadere informatie

Majoor & Hulshof Adviesgroep B.V.

Majoor & Hulshof Adviesgroep B.V. Majoor & Hulshof Adviesgroep B.V. Algemene voorwaarden model januari 2008 ALGEMENE VOORWAARDEN MAJOOR & HULSHOF ADVIESGROEP B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Majoor en Hulshof Adviesgroep

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Berkhof & Partners B.V. t.h.o.d.n. Van Zeeburg Assurantiën

ALGEMENE VOORWAARDEN Berkhof & Partners B.V. t.h.o.d.n. Van Zeeburg Assurantiën ALGEMENE VOORWAARDEN Berkhof & Partners B.V. t.h.o.d.n. Van Zeeburg Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Berkhof & Partners B.V. gevestigd te Hoenderloo aan de Krimweg 80, 7351

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Snelder Zijlstra Hypotheken BV, gevestigd te Haaksbergen aan de Eibergsestraat 44 b, 7481 HL, hierna te noemen: Snelder Zijlstra Hypotheken,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. Algemene voorwaarden Servion financiële dienstverlening Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Servion financiële dienstverlening V.O.F gevestigd te Wierden aan hetde Burg. J.C. v/d Bergplein

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. Algemene voorwaarden Klok Financiële Diensten Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Klok Financiële Diensten BV gevestigd te Vries aan de Vriezerweg 8d, 9482 TB te Groningen hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen

Algemene voorwaarden Assurantietussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nieuwe DAG Zekerheid B.V., gevestigd te Amsterdam aan de Daalwijkdreef 47, hierna te noemen: Nieuwe DAG Zekerheid, en zijn mede bedongen ten behoeve van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d!

Algemene Voorwaarden. Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs. u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Algemene Voorwaarden Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs u w s c h a k e l n a a r z e k e r h e i d! Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Thoma Exploitatie BV en haar

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN HELMHORST FINANCIËLE COACHING BV Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Helmhorst Financiële Coaching BV, gevestigd te (2224 TX) Noordwijk aan de Ankerplaats 2, hierna te

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoudsopgave Algemene voorwaarden BusinessCare & Insurance B.V. ------------------------------------------------------------------- 2 Artikel 1: Toepasselijkheid --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters WIE ZIJN WIJ Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien. Dienstenwijzer MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.nl 2 D I E N S T E N W I J Z E R Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van De Hypotheek Advies Partner BV zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van De Hypotheek Advies Partner BV zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden sinds 1-1-2008 gehanteerd door De Hypotheek Advies Partner BV met advieswinkels in Dinxperlo, Doesburg en Wehl, statutair gevestigd te Doesburg aan

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Buiten kantoortijden en in geval van nood zijn wij bereikbaar op telefoonnummer

Buiten kantoortijden en in geval van nood zijn wij bereikbaar op telefoonnummer Dienstenwijzer Mijn Financieel Advies Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag laten wij u zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Schol Verzekeringen B.V.

Schol Verzekeringen B.V. Schol Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken

Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken Dienstenwijzer Marinus Jansen Verzekeringen en Hypotheken Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: Toepasselijkheid

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1: Toepasselijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Bles & Van der Does Financiële Planning VOF, Bles & Van der Does Assurantiën BV en Bles & Van der Does Belastingadvies BV gevestigd

Nadere informatie

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens: Bereikbaarheid. Waarom een dienstenwijzer?

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens: Bereikbaarheid. Waarom een dienstenwijzer? Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bindend. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STRUIJS FINANCIAL PLANNING Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Struijs Financial Planning, gevestigd te Purmerend aan de Jaagweg 4 (1441 PA), hierna te noemen: SFP,

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

ACAM Assurantiën BV. Algemene voorwaarden ACAM

ACAM Assurantiën BV. Algemene voorwaarden ACAM Assurantiën BV Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN ASSURANTIEN BV Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Acam Assurantiën BV te Beneden-Leeuwen, 6658 EE, Past. Zijlmansstraat 1: hierna

Nadere informatie

2.3 Aan Selectkrediet verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Selectkrediet, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.3 Aan Selectkrediet verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Selectkrediet, niet tot resultaatsverplichtingen. Algemene Voorwaarden Selectkrediet Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Selectkrediet, gevestigd te Amersfoort aan de Algolweg 15, 3821 BG, hierna te noemen: "Selectkrediet", en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP Dienstenwijzer OHK Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Service Verzekerd - Algemene voorwaarden

Service Verzekerd - Algemene voorwaarden Service Verzekerd - Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Service Verzekerd BV Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Service Verzekerd bv, gevestigd te Amersfoort aan de Algolweg 15, 3821

Nadere informatie

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale

Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Dienstenwijzer Assurantiekantoor De Smale, Assurantiekantoor S. de Smale Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de Kredietadviseur, gevestigd te Putte aan de Atwepsestraat 127, 4645 BD, hierna te noemen: "de Kredietadviseur", en zijn mede bedongen

Nadere informatie

LIDMAATSCHAPPEN EN REGISTRATIES

LIDMAATSCHAPPEN EN REGISTRATIES Berkelstroom 65 2721 AG Zoetermeer T 085 201 23 13 E info@vdpol-advies.nl I www.vdpol-advies.nl DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in met name hypotheekadvies. Graag laten wij u zien wat onze

Nadere informatie

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer Hessels & Hessels Adviesgroep Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 100% Hypotheken BV, gevestigd te Dongen, Mgr. Poelsstraat 7 (5103 BD) en te Rijen, aan de Riekevoort

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv

Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Dienstenwijzer Smale Assurantiën en Advies bv Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw

Nadere informatie

van Weijen Verzekeringen B.V.

van Weijen Verzekeringen B.V. van Weijen Verzekeringen B.V. Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F.

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DRÖGE & TRANSPARANT

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DRÖGE & TRANSPARANT ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DRÖGE & TRANSPARANT Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Dröge & Transparant, gevestigd te Waddinxveen aan de Roosje Voshoeve 61 (2743 HP), hierna te noemen: D&T, en

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien.

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Hotmail.versie 4.0 particulier Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij

Nadere informatie

Dienstverleningsoverzicht Vos Verzekeringen

Dienstverleningsoverzicht Vos Verzekeringen Dienstverleningsoverzicht Vos Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in schadeverzekeringen financiële dienstverlening. Wij willen u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal.

Nadere informatie