Meer doen dan kwijtschelden. Karel Schiffer verlaat NHG: EN VERDER CROSS CHANNEL KLANTBEDIENING HYPE OF STRAKS NIET MEER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer doen dan kwijtschelden. Karel Schiffer verlaat NHG: EN VERDER CROSS CHANNEL KLANTBEDIENING HYPE OF STRAKS NIET MEER"

Transcriptie

1 JUNI JAARGANG 13 3 Karel Schiffer verlaat NHG: Meer doen dan kwijtschelden van restschuld EN VERDER CROSS CHANNEL KLANTBEDIENING HYPE OF STRAKS NIET MEER WEG TE DENKEN? KANDIDATEN STRUIKELEN OVER NIEUWE WFT-EXAMENS RESULTATEN NU BEKEND HUWELIJKSVERMOGENSRECHT DE EIGEN WONING

2 Hypotheek Actuele beschrijving van het hypotheekrecht Sinds de eerste druk is Hypotheek een voor professionals onmisbaar naslagwerk in de adviespraktijk geworden. Het boek is nu geactualiseerd en bespreekt alle belangrijke jurisprudentie en literatuur omtrent het hypotheekrecht van de afgelopen jaren. Ook de ontwikkelingen rondom wetsvoorstel zijn verwerkt - over het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van executoriale verkoop van onroerende zaken. Daarnaast staat de auteur uitgebreider dan voorheen stil bij ontwikkelingen in het Europese recht en maakt hij een vergelijking van het hypotheekrecht van de ons omringende landen. De nieuwe uitgave van Hypotheek is opnieuw een onmisbaar boek voor iedere professional die op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen in het Nederlandse hypotheekrecht. Auteur: prof.mr. W.G. Huijgen Serieinformatie Monografieën BW De afzonderlijke delen van de serie vormen gezamenlijk een compleet en onderling samenhangend commentaar op het burgerlijk recht. Elke monografie handelt over een afgerond onderwerp. Zo ontstaat een losdelig handboek; ideaal om het gehele burgerlijk recht te doorgronden. Druk: 5 ISBN: ISBN e-book: Verschijningsdatum: 31 januari 2014 Aantal pagina s: 128 Prijs: 42,50 shop.kluwer.nl in onze shop bestelt u zonder verzendkosten

3 Inhoud Interviews/Achtergrond De HypotheekAdviseur is een informatief vakblad voor alle geïnteresseerden in de markt van hypotheken en hypotheek adviezen. Een deskundige redactie, en wisselende specialisten uit het werkveld, informeren de lezer over actuele ontwikkelingen, visies en achtergronden. Daarnaast leveren de Stichting Keurmerk Hypotheekbemiddeling en de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs vaste bijdragen. De HypotheekAdviseur verschijnt zes keer per jaar. Uitgevers Karin Sok Vaste medewerkers Harrie-Jan van Nunen (hoofdredacteur), Gidget Brugman, Rosali de Hart, Ernst Loendersloot, Lodewijk van Meel, Robert Paling, Sander Roos, Wink Sabée en Ramón Wernsen Basisvormgeving H2R Vormgeving & Communicatie, Deventer Vormgeving colorscan BV, Voorhout - Abonnementenadministratie Kluwer Customer Service Postbus AW Deventer Tel: (0570) Verschijnt 6 maal per jaar Jaarabonnement 160 incl. BTW Studentenabonnement 80 incl. BTW Losse nummers 34 Schriftelijke annulering van abonnementen is mogelijk tot 3 maanden voor het begin van het nieuwe abonnementjaar. Redactieadres Postbus 23, 7400 GA Deventer Tel Fax Druk- en bindwerk Williams Lea, Hoofddorp Advertentie-acquisitie Kluwer Postbus 23, 7400 GA Deventer Tel: Fax: Media-order Anja Wanink Tel: Fax: Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Kluwer B.V., gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 6 januari 2003 onder depotnummer 3/2003. Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever deswege geen aansprakelijkheid ISSN: Reprorecht: Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voorzover het maken van fotokopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 december 2002, Sth. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3051, 2130 KB) 06 Pleitbezorger eigenwoningbezit zwaait af. Een interview met Karel Schiffer 30 Kandidaten struikelen massaal over nieuwe Wft-examens Vakinformatie of 36-maandstermijn? Hoe zit het eigenlijk? 24 Rente is laag maar hypotheekrente is relatief hoog! 34 Contract is contract ook na provisieverbod, of niet? 46 Hulp aan cliënten met (voorzienbare) betalingsachterstand EN VERDER 20 Lifestyle 29 Uit de (niet) dagelijkse praktijk 45 Varia 52 Notarieel 10 Omzetting van een beleggings- KEW 14 Cross channel klantbediening. Hype of straks niet meer weg te denken? 38 Haal meer uit jezelf, je bedrijf en je klant 54 De eigen woning en het huwelijksvermogensrecht Hyponieuws DE HYPOTHEEKADVISEUR 3 JUNI 2014

4 Verhuurderheffing Fiscaal actueel (deel 17) Fiscaal Actueel Actuele onderwerpen Praktisch en helder geschreven Veel voorbeelden en schema s Kernachtig Deze boekenserie behandelt actuele fiscale onderwerpen op een bondige en praktijkgerichte wijze. Fiscaal Actueel informeert u hoe u in de praktijk met veranderende wetgeving omgaat. 20% korting bij abonnement Reeds verschenen De herziene eigenwoningregeling (ISBN ) De aftrekbeperking van bovenmatige deelnemingsrente (ISBN ) Het nieuwe BV-recht (ISBN ) Autobelastingen (ISBN ) Geefwet (ISBN ) Fiscale stimuleringsmaatregelen innovatie (ISBN ) Werkkostenregeling (ISBN ) Actualiteiten overdrachtsbelasting (ISBN ) Bedrijfsopvolging voor de IB-ondernemer en de DGA sinds 2010 (ISBN ) De herziene successiewet 1956 (ISBN ) Fiscale aspecten van kredietderivaten en (synthetische) securitisatie (ISBN ) De in 2013 geïntroduceerde verhuurderheffing is alweer achterhaald en aangepast. Wat betekent dit voor u? Lees alles over de vernieuwde verhuurderheffing in deze fiscaal actueel uitgave. Dit boek behandelt op een praktische manier en met voorbeelden de verhuurderheffing. De auteur besteedt aandacht aan wat er onder een huurwoning wordt verstaan, bij wie de huurwoning voor de verhuurderheffing in aanmerking wordt genomen, voor welk bedrag en tegen welk tarief. Auteur: mr. M.D. Bosch Druk: 1 ISBN: Aantal pagina s: 140 Prijs: 32,94 Ook als e-book leverbaar Bestellen of meer informatie? Ga naar

5 VOORWOORD 1 april Uit een recent onderzoek van Achmea blijkt dat adviseurs mondjesmaat bereid zijn veranderingen door te voeren. Ik denk dat dit niet alleen voor adviseurs geldt, maar ook voor banken. Soms is een spiegel nodig, voordat men bereid is te veranderen. Ik neem u terug naar 1 april van dit jaar. Zoals ieder jaar hadden we ook dit jaar een grap bedacht. Middels een persbericht werd gecommuniceerd dat wij een bank in Nederland bereid hadden gevonden, om financieringen te verstrekken tot 139% marktwaarde ter financiering van het verkoopverlies. Het maakte daarbij niet uit wie de oorspronkelijke geldverstrekker was. De enige voorwaarde was dat de totale lening op het inkomen verantwoord zou zijn. De 139% was feitelijk een willekeurig getal, maar de snelle rekenaars vonden het overeenkomen met 104% + 35%. Adviseurs die dit product wilden opnemen werden uitgenodigd zich aan te melden, onder de voorwaarde dat ze een adviesrapport overlegden, waaruit bleek hoe ze in de praktijk met verkoopverlies omgingen. Het duurde niet lang of zowel de telefoon, als de mailbox ontplofte bijna. In recordtijd ontvingen we bijna 100 adviesrapporten en nog meer vragen via telefoon en mail. Het niet hebben van een oplossing voor verkoopverlies, is blijkbaar een groot probleem binnen de dagelijkse adviespraktijk. Als bedenker van een grap is het natuurlijk leuk als mensen er vol ingaan. Het werd nog leuker toen ook de pers er actief melding van maakte in hun dagelijkse nieuwsbrieven en op hun websites. De stroom reacties nam verder toe en daarnaast werden we ineens benaderd door accountmanagers en directies van banken, omdat ook zij het fijne er van wilden weten. Uiteindelijk komt het moment dat je eenieder moet vertellen dat het nieuwsfeit niet echt is, maar dat er sprake is van een 1-april-grap. Voor sommigen is dat een moment van teleurstelling, de meesten konden er (gelukkig) om lachen. Maar wat niemand wist, was dat er achter deze grap wel degelijk een serieuze bedoeling zat. Al meer dan een jaar voeren we een lobby voor het verlieskrediet. Een verlieskrediet is feitelijk een aanvullende persoonlijke lening voor het verkoopverlies met een looptijd van 10 jaar, welke naast de nieuwe hypotheek wordt afgesloten, met dien verstande dat het krediet wordt getoetst op de nieuwe woonlasten. Met het verlieskrediet maakt het niet uit, wie de oorspronkelijke financier is. De nieuwe woonhuisfinanciering kan gewoon met NHG worden afgesloten en er geldt geen maximum t.o.v. de LTV (In dat opzicht was de 1-apriloplossing nog beperkt tot 35% van de marktwaarde!). In de praktijk liepen we tegen twee zaken aan. Ten eerste vonden adviseurs het horizontaal financieren vreemd of onlogisch, aan de andere kant bleven banken het krediet toetsen tegen 2% van de kredietlast in plaats van tegen de werkelijke last van gemiddeld zo n 1,2%. Ondanks de vele voordelen bleken banken en adviseurs niet veranderingsgezind. Als gevolg van de grap gingen niet alleen adviseurs de oplossing omarmen, ook banken stonden ineens open voor deze nieuwe oplossing. De (in het verleden door hun afgeschoten) nieuwe financieringswijze werd nu wel als een goede oplossing voor het financieren van verkoopverlies gezien. Met als gevolg dat het verlieskrediet tegenwoordig wel op werkelijke lasten getoetst mag worden. Mission accomplished zouden de Engelsen zeggen, maar zonder de spiegel was het denk ik niet gelukt! En voor die adviseurs die toch nog een beetje boos op me zijn -omdat ze al hun relaties middels social media direct hadden geïnformeerd- wil ik zeggen: sorry, maar het was voor een goed doel! Ik wens u een fijne zomertijd! Harrie-Jan van Nunen MFP, Hoofdredacteur DE HYPOTHEEKADVISEUR 5 JUNI 2014

6 Karel Schiffer: Na zo n tijd is het ook logisch dat je het gevoel krijgt dat iemand anders een keer het stokje mag overnemen. JUNI DE HYPOTHEEKADVISEUR

7 INTERVIEW NHG boegbeeld Karel Schiffer Pleitbezorger eigenwoningbezit zwaait af Ruim 20 jaar was Karel Schiffer het boegbeeld van de Nationale Hypotheek Garantie. De voorman heeft het waarborgfonds per 1 mei verlaten in de overtuiging dat bij een nieuwe tijd een nieuwe leider hoort. En dat wat betreft het stimuleren van eigenwoningbezit het kind niet met het badwater weggegooid moet worden. TEKST ROBERT PALING FOTOGRAFIE ARCHIEF NHG Hoewel binnen de organisatie al een jaar eerder bekend was dat Schiffer op zou stappen, kwam de aankondiging een paar maanden geleden voor de buitenwacht toch redelijk onverwacht. Tot dat moment verscheen Mister NHG vrijwel wekelijks in de (vak)pers met een boodschap over de rol van het waarborgfonds of met zijn visie op de woningmarkt. In de officiële verklaring stelde het fonds dat Schiffer zijn doel had bereikt met de vangnetregeling die nu meer dan ooit zijn waarde bewees. Een ander mocht nu vorm gaan geven aan de toekomstige ontwikkeling van het fonds. Daags voor zijn afscheid neemt Karel Schiffer uitgebreid de tijd om een toelichting te geven op zijn besluit. En die lijkt ook wel op zijn plaats. Want waarom bij bewezen succes van het eerste model niet zelf vorm geven aan een opvolger? Een betere ervaringsdeskundige is er niet zou je zeggen en de leeftijd (58) kan ook niet het probleem zijn. Toch denkt Schiffer daar anders over. Voordat de NHG van start ging ben ik er ook nog vier jaar bij het ministerie van VROM bij betrokken geweest. Ik heb al met al toch aardig de 25 jaar vol gemaakt. In al die jaren ben ik altijd heel energiek voor het fonds bezig geweest, maar na zo n tijd is het ook logisch dat DE HYPOTHEEKADVISEUR 7 JUNI 2014

8 zorgt dat mechanisme ervoor dat slecht 45% van de inwoners een eigen woning heeft. Daarmee bungelt Duitsland onderaan de lijst van de 27 EU landen! Schiffer stelt echter wel te begrijpen dat de overheid met de kennis van nu het financiële risico op de woningmarkt wil inperken. Daar waren wij ook voor opgericht. Alleen stond niemand stil bij de gevolgen van een dusdanig grote economische crisis zoals we die nu gehad hebben. Dat besef is er Eigen woning moet ook voor mensen uit middenstandsmilieu bereikbaar blijven nu gelukkig wel vanuit het oogpunt van risicomanagement voor de BV Nederland. Maar we moeten wel oppassen dat we het kind niet met het badwater weggooien. De yuppen onder ons organiseren het wel maar voor mensen met gewone banen betekent het gedwongen meebrengen van eigen geld ook dat ze eerst in een dure huurwoning moeten gaan zitten, waarvoor ze vaak meer moeten betalen dan ze aan maandlasten voor een koopwoning kwijt zouden zijn. `Onze meerwaarde kan er ook uit bestaan door mensen te helpen dat ze langer in hun huis kunnen blijven wonen.` je het gevoel krijgt dat iemand anders een keer het stokje mag overnemen. Daarbij speelt ook mee dat het fonds na 20 redelijk stabiele jaren door de kredietcrisis in een hele andere omgeving is terechtgekomen. Kroonjuweel Daarmee doelt Schiffer op de andere manier waarop in zijn ogen tegen eigenwoningbezit en de financiering ervan wordt aangekeken. Decennialang was het de gewoonste zaak van de wereld om zoveel mogelijk te financieren zonder dat de mensen ook maar een gulden of euro aan eigen financiering inbrachten. Regelingen als de hypotheekrenteaftrek of de NHG werden beschouwd als kroonjuweel. Je kon zoveel lenen omdat de financiering verzekerd was. Nu wordt het kennelijk steeds normaler gevonden dat je niet meer volledig je woning kunt financieren. Als je daar als overheid voor de toekomst aan vasthoudt, wordt de toegankelijkheid van de woningmarkt kleiner. Je moet dan eerst gaan sparen voordat je iets kunt gaan kopen. In Duitsland Arbeidsmarkt Schiffer pleit voor het tot stand komen van een Nota eigenwoningbezit 2014/2015. Vooral de flexibilisering van de arbeidsmarkt maakt een nieuwe visie van het kabinet volgens hem noodzakelijk. Toen ik begon bij de NHG had 80% van de werknemers nog een vaste aanstelling en was deze voor de helft van die mensen ook een soort levensverzekering. Je ging ergens in vaste dienst en daar bleef je tot je pensioen. De hypotheekverstrekking was ook helemaal gebaseerd op dat klassieke plaatje. Maar een eigen huis heeft ook altijd een belangrijke rol gespeeld in de vermogensvorming voor na de pensionering. En ook in relatie tot de zorg die op latere leeftijd meestal nodig is. De eigen woning mag geen instrument worden alleen voor de rijke mensen, maar moet ook voor mensen uit een middenstandsmilieu beschikbaar blijven. Dat is een persoonlijke drive van me. Ik ben voor zoveel mogelijk gelijkheid, ook als het om wonen gaat. Mensen met een lager inkomen hebben ook recht op vermogensopbouw. Er zijn hier in Nederland geen eerste of tweederangsburgers. Jonge mensen moeten zelf kunnen beslissen hoe ze willen wonen. Daar hangen heel andere individuele keuze mee samen. Sommige mensen steken doelbewust al het geld dat ze verdienen in hun huis; anderen gaan liever op vakantie. Schiffer gaat er vooralsnog vanuit dat het kabinet geen nieuwe maatregelen gaat nemen op woongebied. Het woonak- JUNI DE HYPOTHEEKADVISEUR

9 INTERVIEW koord zit volgens hem in beton gegoten. Maar dat geeft ook de ruimte om eens na te denken over de ideologie van het stimuleren van de eigen woning zoals we die sinds eind jaren 50 in ons land hebben. Ik vind het belangrijk om dat in de lucht te houden al moet je ook niet al te vaak je oude stokpaardjes berijden. Spotlights Vooralsnog verlaat Schiffer echter even de spotlights waarin hij de afgelopen decennia veelvuldig was te vinden. Als spreker op congressen, als columnist in dagblad Metro, als deskundige in Tros Radar. Die rol moeten we echter niet overdrijven, vindt hij. Wij zijn een kleine organisatie tussen markt en overheid. Dat betekent vooral veel zelf doen. Deze organisatie heeft een CEO die niet alle golfbanen en jachthavens kent. Golfen zul je me ook straks niet zien doen. Ik vind de balletjes te klein. Tot de laatste snik blijft hij betrokken bij het fonds, onder meer voor de overdracht van werkzaamheden aan zijn opvolger Arjen Gielen. De laatste paar jaar waren niet de meest rustige voor NHG. Naarmate de economische crisis voortduurde moest het fonds meer uitkeren voor verlieslatende woningverkopen. Er werden bovendien vraagtekens gezet bij de solvabiliteit aangezien de gemiddelde woningprijs in de afgelopen jaren tot wel een kwart is gedaald. De twijfels werden versterkt toen NHG haar voorwaarden en normen per 1 januari aanscherpte. Schiffer: Het beeld dat wij strenger zijn geworden klopt niet, we zijn juist soepeler geworden. We zijn er niet alleen voor de boekhoudkundige afwikkeling van schulden. Onze meerwaarde kan er ook uit bestaan door mensen te helpen dat ze langer in hun huis kunnen blijven wonen. Het tweede uitgangspunt is dat we wel goed zijn, maar niet gek. Wij kennen ook de geluiden dat de faciliteit bij scheiding misbruikt wordt. Ik kan me echter niet voorstellen dat financieel adviseurs op grote schaal voorstellen aan hun klanten om te gaan scheiden om zo van verkoopverlies af te komen. Die verhalen bleken dan ook al snel een broodje aap. Maar we hebben wel gezegd dat we die gevallen die met misbruik en fraude te maken hebben eruit gaan trekken. We zijn geen pinautomaat. Je moet aantonen dat verkoop noodzakelijk is. Daarmee voorkomen we dat het fonds onnodig wordt aangesproken. En tegelijkertijd zagen we ook veel mensen die gingen scheiden en van hun bank niet de hypotheek in hun eentje mochten voortzetten. Terwijl die mensen vaak konden aantonen dat ze het wel konden betalen. Dankzij de inkomenstoets hebben we al honderden mensen kunnen helpen die in hun eigen woning willen blijven wonen. Dat veel hypotheekadviseurs maar ook sommige aanbieders moeite hebben met de nieuwe werkwijze, wijt Schiffer aan de snelheid waarmee de inkomenstoets is ingevoerd. Die snelheid heeft ervoor gezorgd dat het instrument nog niet goed bij iedereen tussen de oren zit. Sommigen waren bezorgd dat er eigenaren tussen wal en schip zouden raken als NHG vast zou houden aan voortzetting van een hypotheek waarop al achterstand was ontstaan. Die zorgen zijn volgens Schiffer onterecht, omdat NHG goed op deze gevallen let. We zijn er niet om mensen in de shit te helpen. In theorie kunnen er omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat mensen ondanks een positieve inkomenstoets toch niet langer de lasten op kunnen brengen. Met die gevallen zijn wij enorm bezig. Van de 17 concrete klachten die naar aanleiding van de Tros Radar uitzending over deze problematiek naar voren zijn gekomen, is ¾ alsnog opgelost in samenspraak met de geldverstrekker. Aan vier zaken wordt nog gewerkt. Urgentie Toch blijft de urgentie waarmee deze maatregel is ingevoerd opvallend. Volgens Schiffer is het fonds echter kerngezond. Het fonds is er om schades te betalen. Daar is het voor opgericht en het werkt zoals het moet werken. We worden nu alleen voor het eerst geconfronteerd met een andere schadepraktijk, namelijk dat de getallen oplopen. En door een toenemend volume worden zaken goed zichtbaar. Feit is dat heel veel mensen in de problemen zitten en daarvoor een uitweg zoeken. Wij wilden meer doen dan het kwijtschelden Je kon zoveel lenen omdat de financiering verzekerd was van een restschuld, we willen mensen helpen hun woning te behouden. Daarbij zijn we streng maar rechtvaardig. Ik geef het je te doen als je rond de 30 bent, een paar kleine kinderen hebt en geconfronteerd wordt met een restschuld van Dat bepaalt de rest van je leven. De vraag is of het geven van een garantie op hypotheken nog wel van deze tijd is. Neem alleen de door Schiffer zelf gememoreerde flexibilisering van de arbeidsmarkt. Juist daarom wordt NHG alleen maar meer van deze tijd. Wil je mensen de ruimte geven om voor een eigen huis te kiezen dan is hypotheekgarantie bij uitstek het instrument om dat op een verantwoorde wijze te doen. Onderzoek leert dat 75% van de Nederlanders nog steeds een eigen woning wil, terwijl 60% er daadwerkelijk eentje heeft. Met het vertrouwen in de woningmarkt zit het dus helemaal niet slecht. Daarbij speelt denk ik wel een rol dat er enige rust is. Minister Blok is wel even klaar. Stevig ingrijpen heeft ook als voordeel dat je sneller de bodem raakt en er sneller weer sprake is van stabilisering. De woningmarkt haakt langzaam maar zeker weer aan. DE HYPOTHEEKADVISEUR 9 JUNI 2014

10 Wat te doen met spaarproducten voor aflossing: Omzetting van een beleggings-kew Spaarproducten voor de aflossing van de eigenwoningschuld zijn er in allerlei soorten en maten. Eén van de producten is de in fiscaal jargon zo genoemde kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Binnen die categorie spaarproducten kennen we twee hoofdstromen: de KEW met gegarandeerde kapitalen en de KEW op beleggingsbasis. Zeker bij deze laatste categorie - de beleggings- KEW - is al langere tijd sprake van uitstroom. Daarmee bedoel ik te zeggen dat veel verzekeringnemers van beleggings-kew s hun verzekering zijn gaan omzetten in, in fiscale zin, soortgelijke producten. Daarbij moet gedacht worden aan de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW). Waar moet nu bij een dergelijke omzetting aan gedacht worden. Daarop ga ik in deze bijdrage in. Inleiding KEW s, SEW s en BEW s zijn tegenwoordig niet meer te sluiten, althans niet voor nieuwrecht eigenwoningschulden. Met ingang van 2013 geldt immers de nieuwe eigenwoningregeling en geldt voor nieuwrecht eigenwoningschulden (art a Wet IB 2001) de aflossingseis. Logischerwijs zag de wetgever onder het nieuwe recht geen toegevoegde waarde meer voor de aflossingsinstrumenten KEW, SEW en BEW. Voor bestaande eigenwoningschulden (art. 10bis.1 Wet IB 2001) ligt dat anders. Nu voor dergelijke eigenwoningschulden de fiscale aflossingseis niet geldt, kunnen voor deze schulden de KEW, SEW en BEW nog zinvol zijn. Maar dan moet je wel al over een dergelijk spaarproduct beschikken. Wie wél een bestaande eigenwoningschuld heeft, maar geen KEW, SEW of BEW kan vandaag de dag ook géén KEW, SEW of BEW meer sluiten. Wat dat betreft is de poort dicht. Alleen in bijzondere gevallen kan een spaarproduct dat niet is aan te merken als KEW, SEW of BEW herleven als KEW, SEW en BEW (art. 10bis.2, art. 10bis.2a en art. 10bis.2b Wet IB 2001). Wat wel kan is het oversluiten van een bestaande KEW, SEW of BEW. Daardoor ontstaat in feite geen nieuw spaarproduct maar wordt het spaarproduct bij dezelfde of een andere uitvoerder gecontinueerd. Ten minste, als er in de overeenkomst een voortzettingsclausule is opgenomen. Deze voorwaarde bepaalt in feite dat het nieuwe spaarproduct in fiscaalrechtelijke zin geacht wordt de voortzetting te zijn van het oude spaarproduct. In civieljuridische zin is er natuurlijk wel degelijk sprake van een nieuw product - er is ten- JUNI DE HYPOTHEEKADVISEUR

11 SPAARPRODUCTEN Wie zich bij het oversluiten niet aan de spelregels houdt, ziet zijn spaarproduct fictief tot uitkering komen slotte een nieuwe overeenkomst gesloten - maar voor de fiscale wetgeving wordt dit genegeerd. De Wet IB 2001 maakt deze fiscaal geruisloze voortzetting ook mogelijk (art. 10bis.8 Wet IB 2001). Wettelijke spelregels bij omzetting Een KEW kan dus worden overgesloten. Dit kan in de vorm van een nieuwe KEW, een nieuwe SEW of een nieuw BEW. Deze omzetting van de KEW in een andere KEW, een SEW of een BEW mag dan wel mogelijk zijn, er zijn hierbij wel wettelijke spelregels in acht te nemen. In de basis komen deze wettelijke spelregels op het volgende neer: de voor de KEW overeengekomen looptijd mag bij het oversluiten niet worden verlengd; en de per 31 december 2012 (of eigenlijk 31 maart 2013) gegarandeerde kapitalen mogen niet worden verhoogd. Wie zich bij het oversluiten niet aan deze spelregels houdt, ziet zijn spaarproduct fictief tot uitkering komen. Dat houdt in dat het in het spaarproduct aanwezige rentebestanddeel op dat moment progressief in de belastingheffing van box 1 wordt betrokken. Omdat het product niet echt tot uitkering komt - althans niet vanzelf - verhuist het product voor de fiscale behandeling van box 1 naar box 3. Omdat de uitvoerder ter zake van deze fictieve uitkering geen inhoudingsplicht heeft voor de belastingheffing, zal de belastingplichtige deze belasting zelf uit eigen zak moeten betalen. Als hij dat geld niet heeft, kan hij de uitvoerder natuurlijk verzoeken het spaarproduct af te kopen. Dit kan tot problemen leiden als het product verpand is. Dit alles zal in de praktijk (hopelijk) veelal theorie zijn, want we streven er natuurlijk allemaal naar dat het overgangsrecht voor de bestaande spaarproducten niet verloren gaat. Met andere woorden: dat de KEW, de SEW of het BEW niet fictief tot uitkering komt. Omzetten beleggings-kew in SEW of BEW Op het eerste oog lijken de wettelijke spelregels niet al te ingewikkeld. Houdt de einddatum van het oorspronkelijke product in de gaten, zorg ervoor dat de gegarandeerde kapitalen niet worden verhoogd en je bent veilig. Lastiger wordt het echter als we te maken hebben met een beleggings- KEW. Bij een beleggingsverzekering is er immers geen gegarandeerd kapitaal. In dat geval wordt de toets aangelegd op de premie. Deze mag niet toenemen. Gebeurt dit wel, dan komt het spaarproduct fictief tot uitkering. Bij een verzekering valt een onderscheid te maken tussen een spaarpremie en een overlijdensrisicopremie. Bij een SEW of een BEW is er feitelijk alleen maar een spaardeel. De vraag doet zich voor of bij voortzetting van de KEW-beleggingsverzekering in een SEW of BEW de volledige premie als uitgangspunt mag worden genomen voor de vervolgstortingen op de SEW of dat de inleg geschoond moet worden van de premie voor het overlijdensrisicodeel binnen de KEW-beleggingsverzekering. De Kennisgroep verzekeringsproducten van de belastingdienst heeft aangegeven dat de totaalpremie voor de KEW-beleggingsverzekering het uitgangspunt mag vormen voor de inleg op de SEW. 1 Maar wat nu als er naast de SEW of BEW een losse overlijdensrisicoverzekering wordt gesloten? DE HYPOTHEEKADVISEUR 11 JUNI 2014

12 Bij een verzekering valt een onderscheid te maken tussen een spaarpremie en een overlijdensrisicopremie Voorbeeld In dat geval zal de periodieke inleg op de SEW of het BEW gecorrigeerd moeten worden met de premie voor deze overlijdensrisicoverzekering. De maximaal toegestane inleg op de SEW of het BEW is dan de oude premie voor de KEW minus de premie voor de overlijdensrisicoverzekering. (Zie voorbeeld) Jaap heeft een beleggings-kew. Hij betaalt hiervoor een maandelijkse premie van 200. Binnen de verzekering is een vast overlijdensrisicokapitaal verzekerd van Op enig moment besluit hij zijn hypotheek om te zetten in een bankspaarhypotheek. De maximale maandelijkse inleg op de SEW bedraagt dan ook 200. Als de inleg hoger zou zijn, dan komt het spaarproduct fictief tot uitkering. Het opgebouwde rentebestanddeel wordt in dat geval progressief belast. Tegelijkertijd met het oversluiten van de hypotheek sluit Jaap een losse overlijdensrisicoverzekering. De premie die hij hiervoor betaalt, bedraagt 30 per maand. De maximale inleg op de SEW moet nu gecorrigeerd worden met de voor deze losse overlijdensrisicoverzekering verschuldigde periodieke premie. De maximale inleg op de SEW wordt dus verlaagd naar 170. Wijziging overlijdensrisicodekking binnen beleggings-kew Omzetten van een beleggings-kew in - vooral - een SEW zien we in de praktijk heel regelmatig voorkomen. Maar het is natuurlijk niet de enige te bewandelen route. In het kader van hersteladviezen rondom beleggingsverzekeringen zien we ook heel regelmatig dat de overlijdensrisicodekking binnen een beleggingsverzekering wordt aangepast. Als er binnen de beleggings-kew een vaste overlijdensrisicodekking is overeengekomen -die wordt verlaagd of wordt vervangen door een de dekking van premierestitutie- vindt er binnen de totaalpremie die voor de KEW verschuldigd is, een verschuiving plaats van overlijdensrisicopremie naar spaarpremie. Dit heeft geen gevolgen voor het overgangsrecht als de totaalpremie maar niet toeneemt en de overlijdensrisicodekking gebruikelijk is. Als er binnen een beleggings-kew sprake is van bijvoorbeeld een vaste overlijdensrisicodekking van en deze wordt vervangen door de dekking van premierestitutie bij overlijden, waarbij het bedrag van de periodiek en in totaal verschuldigde premie niet toeneemt, blijft het overgangsrecht gelden. Van een KEW met één verzekeringnemer naar een SEW met twee rekeninghouders Bij het oversluiten van een KEW in een SEW speelt verder nog het volgende. Partners kunnen gebruik maken van de dubbele uitkeringsvrijstelling door beide partners op de KEW aan te wijzen als begunstigde op de einddatum van de KEW. Dat de KEW mogelijk maar één verzekeringnemer heeft, is daarbij niet relevant. Maar een SEW kent geen begunstiging. Als er voor de KEW slechts één verzekeringnemer is, kan alleen deze verzekeringnemer het product voortzetten als SEW. Er kan dan geen gebruik meer worden gemaakt van een dubbele deblokkeringsvrijstelling. De deblokkering op de einddatum van de SEW wordt immers toegerekend aan de rekeninghouder; niet mede aan zijn partner. Het is in de regel ook niet mogelijk om de rekening dan maar te splitsen. Dat impliceert immers gedeeltelijke overdracht van de SEW (of de KEW) aan de partner en daar staat de Wet IB JUNI DE HYPOTHEEKADVISEUR

13 SPAARPRODUCTEN 2001 aan in de weg. Een dergelijke overdracht is alleen mogelijk als deze plaatsvindt in het kader van het aangaan of de beëindiging van partnerschap. In alle andere gevallen is de SEW niet om te zetten in een product met twee rekeninghouders. In de regel is in deze situatie de bankspaarhypotheek dan ook niet het aangewezen financiële product. Mr. Ruben Stam werkzaam bij het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van Nationale-Nederlanden Bank Het artikel is op persoonlijke titel geschreven. Omzetting andere kapitaalverzekering in KEW, SEW of BEW Het is, zoals we hiervoor hebben gezien, mogelijk om een bestaande KEW om te zetten in een andere KEW, een SEW of een BEW. Maar veel beleggingsverzekering hebben niet het fiscale etiket KEW. Is het voor deze kapitaalverzekeringen dan nog wel mogelijk om een omzetting te bewerkstelligen naar het regime van de KEW, de SEW en het BEW? Het antwoord daarop luidt ontkennend. Bij de inwerkingtreding van herziene eigenwoningregeling per 1 januari 2013 is verzekeringnemers een beperkte periode gegund - tot in principe 1 april om hun lopende kapitaalverzekering om te zetten in een KEW. Als dat niet is gebeurd, is het plaatsen van het KEW-etiket nu niet meer mogelijk, laat staan de omzetting van het spaarproduct in een SEW of een BEW. Die poort is inmiddels potdicht. Slot In de praktijk worden veel beleggings-kew s omgezet. Dat kan verband houden met hersteladviezen voor beleggingsverzekeringen maar het initiatief kan natuurlijk ook van de verzekeringnemer(s) zelf uitgaan. In alle gevallen is waakzaamheid geboden. Wat te allen tijde voorkomen moet worden is dat een fictieve uitkering wordt geconstateerd, omdat er in dat geval afgerekend moet worden met de belastingdienst over het in het product schuilgaande rentebestanddeel. De in acht te nemen wettelijke spelregels zijn over het algemeen gelukkig niet al te ingewikkeld. In deze bijdrage heb ik een aantal mogelijke knelpunten beschreven. Natuurlijk zijn er nog vele variaties te bedenken en (helaas) is ook niet voor elke situatie direct een passend antwoord beschikbaar. Gelukkig is in verreweg de meeste gevallen goed te leven met de wettelijke spelregels. Voetnoten 1 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW d.d. 31 juli 2013, V&A DE HYPOTHEEKADVISEUR 13 JUNI 2014

14 Hype of straks niet meer weg te denken? Cross channel klantbediening Sommige marktpartijen weten het zeker: op middellange termijn is er geen consument meer die blanco een adviesgesprek ingaat om zich over hypotheken te laten informeren. Klanten zullen geen behoefte hebben aan een advies van begin tot eind. Hooguit willen zij nog wat opheldering op detailpunten en wellicht de bevestiging dat zij op het punt staan de juiste beslissing te nemen. Een visie die bepaald niet gedeeld wordt door veel onafhankelijke adviseurs. Mensen komen niet bij hen binnen met een gerichte financiële vraag, maar willen weten wat nodig is om de hypotheeklasten nu en in de toekomst te kunnen dragen. Ook als zich onvoorziene situaties voordoen. De financiële dienstverlener die zoekt naar de koers die leidt naar een profijtelijk en duurzaam bedrijfsmodel ontvangt signalen die het niet makkelijker maken om een gerichte strategie te bepalen. Niet alleen de verschillende toekomstvisies staan vaak haaks op elkaar, maar ook de organisaties die meedenken met de adviseur bieden totaal tegengestelde handvatten. Zo meent de AFM de adviseurs tegemoet te komen door te benadrukken dat ook het verstrekken van een deeladvies in het belang van de klant kan zijn. Terwijl een stichting als de SEH het niet meer van deze tijd vindt om te volstaan met een (totaal) hypotheekadvies alleen en haar keurmerk heeft omgedoopt tot Erkend Financieel Adviseur. Samen met verenigingen als de VPPF is zij van mening dat de klant meer dan ooit behoefte heeft aan een bredere advisering. In deze tijden zoekt een consument zekerheid en wil hij de financiële consequenties inzichtelijk krijgen van zaken als samenwonen, trouwen, gezin, echtscheiding, werk, ontslag, pensioen en zorg. Kortom: mensen zitten te wachten op integraal advies. Zoals bekend heeft SEH de daad bij het woord gevoegd en dienen de van origine in hypotheken gespecialiseerde adviseurs een aanzienlijk bredere opleiding af te ronden om hun keurmerk te behouden. Tegelijkertijd trekt de AFM door het land met seminars gewijd aan het thema advies op maat. De toezichthouder legt de deelnemers uit dat integraal advies niet altijd de verplichte route hoeft te zijn. Het gaat erom dat de adviseur aan de klantvraag beantwoordt. Klein vraagje? Dan is een kort antwoord genoeg, om het extreem te stellen. In JUNI DE HYPOTHEEKADVISEUR

15 HYPONIEUWS Cross channel is een vorm van concurrentie die het waard is om nauwlettend te volgen en ervan te leren elk geval hoeft de adviseur niet de hele financiële positie van de klant door te lichten als die daar geen behoefte aan heeft en alleen wil weten of een overlijdensrisicoverzekering een goede oplossing zou zijn. Sommige adviseurs zijn blij met deze moderne uitleg van de Wft-regels door de toezichthouder. Anderen zien het als een regelrechte aanslag op hun beroepsethiek. Mensen hebben er behoefte aan hun volledige financiële situatie in een gesprek, dus face to face, door te nemen, is de stellige overtuiging van de directievoorzitter van RegioBank, Hans van den Bor. Niet voor niets hebben niet alleen wij, maar ook de zogenoemde kleine adviseurs dit jaar de Hypothekenaward gewonnen. Een duidelijker bewijs dat zijn visie de juiste is, is er volgens hem niet. Voor het eerst dit jaar heeft niet een vakjury maar de consument de winnaar bepaald. Daardoor is de prijs enorm gestegen in waarde. En dat geldt volgens hem zeker als het om grote beslissingen gaat, zoals het afsluiten van een hypotheek. De consument hecht er bijzonder veel waarde aan om zijn financiële zaken te kunnen bespreken met iemand die op de hoogte is van de lokale situatie. Zij spreken letterlijk en figuurlijk dezelfde taal en dat geeft vertrouwen. Veel hypotheekaanbieders zien dat heel anders en ontwikkelen websites waarop potentiële klanten zich niet alleen kunnen oriënteren, maar aan de digitale hand genomen worden om stapje voor stapje de best bij hen passende hypotheek te kunnen vinden en soms zelfs met een druk op de knop kunnen afsluiten. Zij zijn aanhangers van de gedachte dat de meeste mensen geen zin meer hebben om de agenda te trekken en een lang gesprek met een adviseur in te plannen. Zij willen op de momenten die hun uitkomen de verschillende hypotheekopties inventariseren en daaruit een keuze kunnen maken. Natuurlijk komen er dan vragen op, maar het is voldoende als er dan contact gelegd kan worden met een adviseur om die even beantwoord te krijgen. Waarna de klant zijn zelfwerkzaamheid kan voortzetten. Aanbieders zijn op dit moment hard bezig deze multichannel infrastructuur gestalte te geven. Het gaat dan niet alleen om grootbanken als ABN Amro en Rabobank, maar ook om partijen die dichter staan bij de onafhankelijke hypotheekadviseur. Ik zie dat eigenlijk alle geldverstrekkers, waaronder ook de verzekeraars die sterk marktaandeel aan het winnen zijn, zich met deze ontwikkeling bezighouden, zegt Patrick Ruijs, managing partner VODW. En dat ligt ook voor de hand. Cross channel klantbediening is niet geboren op de tekentafel van consultants of aanbieders, maar komt vanuit de vraagkant. Consumenten gebruiken steeds meer kanalen naast en door elkaar. Ruijs voorziet niet dat online het hele adviestraject gaat afdekken, maar daar gaat ongetwijfeld wel de nadruk op liggen. Tussendoor zal de klant dan persoonlijk contact zoeken. Ik kan me voorstellen dat als iemand voor het eerst een huis koopt, hij graag aan tafel gaat zitten om zich door een adviseur te laten informeren. Een volgende keer, bij verhuizing of na afloop van de rentevastperiode, gebruikt hij die ervaring thuis achter de computer. DE HYPOTHEEKADVISEUR 15 JUNI 2014

16 Van steeds groter belang wordt het om de klant qua kennis vóór te blijven Prijs/kwaliteit Het vorenstaande laat zien hoe verschillend gedacht wordt over de toekomst van de adviessector. De kans lijkt echter groot dat de werkelijkheid ergens in het midden zal liggen. SEH en VPPF hebben gelijk als zij stellen dat huishoudens idealiter het beste af zijn met een integraal advies, bestaande uit een nulmeting, repareren van zekerheidsgaten en periodieke updates. De vraag is alleen welk percentage van de bevolking zich financieel een dergelijk advies kan veroorloven. De geldverstrekkers die inzetten op de mondigheid van de consument hebben een punt als zij stellen dat de hedendaagse consument zoveel mogelijk zelf aan het roer wil staan. Daar staat de algemeen geldende wet tegenover dat des te meer iemand zich in de materie verdiept, het aantal vragen en onzekerheden toeneemt. Hier is dan de vraag welk percentage van de consumenten sterk genoeg in de schoenen staat om zelf knopen door te hakken. In beide gevallen zal het gaan om minderheden, zodat er voor de adviseurs een grote vijver overblijft om in te vissen. De hamvraag is dan in welk aas de vissen willen bijten. Dat is ongetwijfeld in dat van de hengelaars met de beste prijs/kwaliteitsverhouding. Dat is de topic waarop de concurrentie binnen de advieswereld zich zal toespitsen en daarin zal de cross channel klantbediening ongetwijfeld een belangrijke rol gaan spelen. De doorontwikkeling van dergelijke platforms zal immers voor een groot deel de adviesprijs gaan bepalen. Sinds de inwerkingtreding van het provisieverbod moeten aanbieders hun advies- en distributiekosten apart in rekening brengen. Het laat zich raden dat die kosten aanzienlijk teruggebracht worden als de klant het leeuwendeel van het werk verricht en de adviseur slechts hoeft te raadplegen voor gerichte vragen. Op kwaliteitsgebied is belangrijk op welke wijze beantwoord kan worden aan de gemakvraag van de klant. Zo vinden aanbieders het essentieel dat klanten niet lastig gevallen worden met antwoorden die zij zelf al hebben gevonden. Patrick Ruijs daarover: De kunst is om alle kanalen zo goed te verbinden dat de klant niet het gevoel heeft dat er sprake is van hiaten of dubbelingen in het adviesproces. De proef op de som zal plaatsvinden in het persoonlijk gesprek. Daar moet de consument tot de slotsom komen dat dit gesprek echt waarde voor hem heeft gehad. Dat daar zaken naar voren zijn gekomen waaraan hij zelf niet heeft gedacht en hem voordeel bieden. Dat betekent, dat aanbieders niet kunnen volstaan met zich te focussen op de techniek. Zij zullen ook moeten investeren in kwaliteitverbetering van hun adviseurs. De omslag van verkoopgesprek naar adviesgesprek hebben de meeste geldverstrekkers inmiddels wel gemaakt. Van steeds groter belang wordt het om de klant qua kennis vóór te blijven. Financiële planning wordt immers online steeds toegankelijker voor grote groepen consumenten die zelf de regie willen voeren. De informatie en het aantal tools daarvoor blijft voorlopig nog groeien. Adviseurs moeten daar pro actief op reageren om niet in de situatie te komen dat klanten tijdens het gesprek de indruk krijgen dat daar een aantal stapjes terug wordt gezet. En dat zij als het ware hun financiële situatie weer opnieuw moeten gaan uitleggen aan de adviseur. Voor de hypotheekadviseur die niet over een dergelijke grootschalige technologie beschikt geldt JUNI DE HYPOTHEEKADVISEUR

17 HYPONIEUWS in grote lijnen hetzelfde. Ook RegioBank die inzet op het persoonlijke gesprek met de consument ervaart, aldus Van den Bos dat de klanten zich online georiënteerd hebben en beter voorbereid dan voorheen het kantoor binnenstappen. Daardoor verloopt het adviesgesprek efficiënter. In de prijsconcurrentie kan de adviseur de kosten drukken door klanten te vragen zoveel mogelijk gegevens met betrekking tot hun financiën in kaart te brengen. De ervaring leert overigens dat consumenten dat graag doen, omdat zij zo het gevoel hebben dat zij meer grip krijgen op hun financiële situatie. De consument die hecht aan objectief advies zal zich wenden tot een onafhankelijk adviseur. Maar ook dan moet ervan uitgegaan worden dat die consument zich intussen op het scherm grondig georiënteerd heeft. Ook hier geldt voor de adviseur hetzelfde als voor de cross channelende aanbieder, namelijk dat de consument al een groot deel van de kennis zelf heeft verworven. In de woorden van Patrick Ruijs: De adviseur moet dus niet aankomen met een les in de basisbeginselen, om het zo uit te drukken. De klant zal dan al snel het idee krijgen dat hij iets te horen krijgt wat hij zelf allang wist. En dan zal hij niet graag bereid zijn de portemonnee te trekken om apart voor dat advies te gaan betalen. Daarnaast zit de klant er ook niet op te wachten dat de adviseur nog eens dunnetjes over gaat doen wat de klant zelf al onderzocht heeft. Het is lang geen uitgemaakte zaak dat de cross channel distributiestrategie van aanbieders de adviesmarkt gaat overnemen. Het is wel een vorm van concurrentie die het waard is om nauwlettend te volgen en ervan te leren. Jan Aikens DE HYPOTHEEKADVISEUR 17 JUNI 2014

18 (Echt)scheiding en hypotheekrenteaftrek deel of 36-maandstermijn? Hoe zit dat eigenlijk? Wordt er binnenkort gescheiden en heeft uw klant een eigen woning? Dan spelen er een aantal zaken rondom de hypotheekrenteaftrek, waar u rekening mee mag houden tijdens en na het (echt-)scheidingproces. Hieronder vindt u meer over de scheidingsregeling, de verhuisregeling en de consequenties hiervan op de hypotheekrenteaftrek bij echtscheiding. Dit artikel sluit aan op deel 1 en 2 van de serie Eigen Woning en Scheiding eerder gepubliceerd in dit blad. Scheidingsregeling en hypotheekrenteaftrek Het kan wenselijk zijn dat één van de ex-partners, bij scheiding, voorlopig in de eigen woning blijft wonen, bijvoorbeeld in het belang van de kinderen. Gezien de huidige woningmarkt wordt er vaak voor deze oplossing gekozen. De (hoofdelijke) aansprakelijkheid van de hypotheek blijft dan voorlopig nog op naam van beide partijen staan. De regel hierbij is, dat als er één partner in de woning blijft wonen, de vertrokken partner nog maximaal 24 maanden zijn of haar deel van de hypotheekrente kan aftrekken. Aanvang scheidingsregeling Eén van partners woont echter niet meer in de echtelijke woning, maar is nog steeds 50% eigenaar van de woning. Hij mag dus nog twee jaar zijn deel van de hypotheekrente fiscaal in mindering brengen van zijn of haar belastbare inkomen. Vaak wordt gedacht dat de datum waarop de (echt)scheiding wordt ingeschreven in de Registers van de Burgerlijke Stand, de datum is waarop de 24 maanden hypotheekrenteaftrek ingaan. Deze termijn gaat echter in op het moment dat de vertrokken partner is ingeschreven op zijn nieuwe woonadres zoals bekend in de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeente waarin men woonachtig is. JUNI DE HYPOTHEEKADVISEUR

19 HUWELIJKSVERMOGENSRECHT Als er één partner in woning blijft wonen, kan de vertrokken partner nog maximaal 24 maanden zijn/haar deel van hypotheekrente aftrekken Corné Bertens Erik Baijens Scheidingsregeling in de praktijk: een voorbeeld Menno is vanaf 1 september 2013 ingeschreven op zijn nieuwe woonadres. Hij heeft nog samen met Anita een eigen woning. De hypotheekrente mag hij dus tot 31 augustus 2015, volledig in aftrek brengen van het belastbaar inkomen in box 1. Na 31 augustus 2015 vervalt de hypotheekrenteaftrek voor Menno. De aftrek blijft voor Anita van kracht. Zij woont immers nog in de eigen woning. 50% van de hypotheekrente is niet aftrekbaar. Dit kan voor beiden een lastenverhoging met zich meebrengen. Eén van de ex-partners betaalt de volledige hypotheekrente In de praktijk gebeurt het regelmatig dat de expartner die in de echtelijke woning verblijft, de volledige hypotheeklasten voldoet. Eigenlijk betaalt deze ex-partner de hypotheeklasten van het deel van de echtelijke woning van de andere elders wonende (ex-)partner. De belastingdienst ziet dit als partneralimentatie in natura. De elders wonende partner zal in de belastingopgave inkomstenbelasting dit als partneralimentatie moeten aangeven. In beginsel heeft dit geen consequenties, immers de partneralimentatie wordt fiscaal belast en de hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar. Alleen deze aftrekbaarheid vervalt na 24 maanden, dan ontstaat de situatie dat de partneralimentatie fiscaal belast is, maar de hypotheekrente niet meer aftrekbaar als gevolg van de scheidingsregeling. Deze regeling is adviesgevoelig en vraagt maatwerkoplossingen. Verhuisregeling en hypotheekrenteaftrek Als de partner die het huis nog bewoont, toch besluit om de eigen woning te verlaten en deze te koop te zetten, dan geldt de verhuisregeling. De hypotheekrente mag dan in mindering worden gebracht van het inkomen van beide partners. Hierbij moet wel de eigenwoningregeling van kracht blijven voor een periode van uiterlijk 36 maanden (tot en met het belastingjaar 2014, daarna 24 maanden na het kalenderjaar waarin de partijen de woning hebben verlaten en de woning in de verkoop staat. Verhuisregeling in de praktijk: een voorbeeld Uitgaande van het vorige voorbeeld van Menno en Anita, verlaat Anita de woning per 1 maart De hypotheekrente zou dan in principe aftrekbaar zijn tot 31 december Menno is echter per 1 september 2013 ingeschreven op zijn nieuwe woonadres. De mogelijkheid tot hypotheekrenteaftrek is nu tot uiterlijk 31 december 2016 van kracht. Voor Menno gaat de termijn in dit geval lopen per 1 januari Voor Anita gaat de termijn in per 1 januari Dit bewijst maar weer eens dat deze complexe materie het werkterrein is van een hypotheekadviseur en financieel planner. Corné Bertens en Erik Baijens Settlement Echtscheidingspraktijk Meer informatie: DE HYPOTHEEKADVISEUR 19 JUNI 2014

20 L I F E Vrouwen bestormen carrière sector nog Kijk uit voor JUNI DE HYPOTHEEKADVISEUR

Eén serviceloket wordt steeds belangrijker JUNI 2015. 4 SEH PE 2015: het belang van budgetteren

Eén serviceloket wordt steeds belangrijker JUNI 2015. 4 SEH PE 2015: het belang van budgetteren Vakblad voor Erkend Hypotheekadviseurs JUNI 2015 Eén serviceloket wordt steeds belangrijker 4 SEH PE 2015: het belang van budgetteren 19 Gezond verstand ontbreekt bij norm maximale hypotheek 22 Hypotheek

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Monique Sueters. Over de sprong in

Monique Sueters. Over de sprong in 03 103e jaargang 22 maart 2013 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Roland van der Vorst: De angst regeert Weten verzekeraars wat hun klanten willen? Babyboomers aan de slag met

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop J A A R G A N G 1 0 N U M M E R 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 22014 Schrijf in eenvoudige taal Actief betrokken bij toekomst FFP Bij de FFP gaat het niet om productverkoop De beste planners zijn echte mensen-mensen

Nadere informatie

nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten

nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten FISCAAL Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2015 4 Vijf redenen om nog in 2015 een elektrische of hybride auto te kopen 5 Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact 6

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

Verantwoord lenen. Verantwoord lenen? Zo doe je dat. www.wijzeringeldzaken.nl/verantwoordlenen

Verantwoord lenen. Verantwoord lenen? Zo doe je dat. www.wijzeringeldzaken.nl/verantwoordlenen december 2008 Verantwoord lenen Hoe leen je verantwoord? Financiële huishouden in balans In de schulden, en nu? Wie controleert de kredietverstrekkers? Je denkt erover een lening af te sluiten. Prima,

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2009-2010 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft zijn werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs

Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs Het Verzekeringsblad 97e jaargang 15 maart 2007 nr. 6 Verwarring bij aanmelden KiFiD Klant wil keuze bij hypotheek Guido Witpen en Hans Wilkes (NIA) Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs www.vbnet.nl

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

REALITEITEN 2 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE

REALITEITEN 2 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE REALITEITEN 2 NIEUWSBRIEF VOOR FINANCIEEL ADVISEURS. 2013 WAAR MOET IK ZIJN ALS IK MEER WIL WETEN OVER DE VAAK VERGETEN VRAGEN CAMPAGNE? > zie pagina 4 ZONDER HERSTELADVIES KOMT DE KLANT NIET IN ACTIE

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet

Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet mei / juni 2006 Service Level Agreement: fundament voor collectief pensioencontract Nabestaanden ondernemers hebben soms het nakijken De nieuwe Pensioenwet 3 4 5 Verder o.a. in dit nummer WIA Pensioen

Nadere informatie

Sibylla Bantema, directeur Hypotheken Aegon: Vergroting van marktaandeel is niet ons doel

Sibylla Bantema, directeur Hypotheken Aegon: Vergroting van marktaandeel is niet ons doel Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 3 april 2014 zie ook: www.nvm.nl Kamerfracties over hun speerpunten in 2014 2 Schimmige praktijken van huurbemiddelaars 7 Sibylla Bantema,

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion Het Verzekeringsblad 97e jaargang 24 mei 2007 nr. 11 Vijf jaar Obvion Dexia-vonnis doorkruist Duisenberg-regeling Themakatern ICT & Internet Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Eigenlijk zijn we altijd

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie