DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V."

Transcriptie

1 DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V.

2 Geachte relatie, Ons kantoor hecht veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder andere de WFT (Wet op het Financieel Toezicht) van toepassing. De WFT eist dat wij u tijdig informeren over de aard en de reikwijdte van onze dienstverlening die wij u kunnen bieden en over de wijze en de hoogte van onze beloning. En dat sluit perfect aan bij onze wens om u door middel van onze dienstenwijzer nader kennis met ons te laten maken. Dit document informeert u over wie wij zijn, de manier waarop wij werken, waar wij voor staan (onze bedrijfsfilosofie), met wie wij samenwerken, hoe wij worden beloond en bij welke instanties wij (vrijwillig of verplicht) zijn aangesloten. Hierdoor weet u voorafgaand aan onze dienstverlening exact wat u van ons kunt verwachten. Wij vertrouwen erop hiermee inzicht te geven in onze professionele werkwijze en zien u graag voor langere tijd als relatie aan ons kantoor verbonden. Mochten er van uw zijde alsnog vragen of suggesties zijn dan horen wij dit graag. Met vriendelijke groet, Excellent Groep B.V. Raymond R. de Vries Directeur

3 Ons Kantoor Ons kantoor is opgericht in 1997, telt op dit moment 9 medewerkers en is sinds 2003 gevestigd op onderstaand adres. Onze dienstverlening bestaat uit het informeren en adviseren over en bemiddelen in financiële producten aan zowel particulieren als ondernemers op vele vakgebieden waaronder schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypotheken, vermogensvorming, werkgevers- en werknemersvoorzieningen. Excellent Groep De dienstenwijzer is van toepassing op de Excellent Groep B.V., bestaande uit: Excellent Adviseurs Noord-Holland B.V. Excellent Finance Noord-Holland B.V. Excellent Insurance Noord-Holland B.V. Naam en adres Onderstaand treft u de belangrijkste gegevens en bereikbaarheid van ons kantoor aan: Naam kantoor : Excellent Groep B.V. Kantooradres : Kerkgracht 3 Postcode en Vestigingsplaats : 1782 GJ Den Helder Postadres : Postbus 1024 Postcode en Vestigingsplaats : 1780 EA Den Helder Telefoon : Fax : Website : Openingstijden : Maandag t/m vrijdag van tot Registratie AFM Excellent Groep is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder de volgende nummers: Excellent Adviseurs Noord-Holland B.V Excellent Finance Noord-Holland B.V Excellent Insurance Noord-Holland B.V Registratie Handelsregister Excellent Groep is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder de volgende nummers: Excellent Adviseurs Noord-Holland B.V Excellent Finance Noord-Holland B.V Excellent Insurance Noord-Holland B.V

4 Onze bedrijfsfilosofie Wij geloven niet in een pur sang hypotheekadvies of een advies uitsluitend gericht op het sluiten van een financieel product. Hoewel woonlasten (hypotheek of huur) vaak een belangrijk onderdeel uitmaken van uw totale financiële huishouding zijn er veel meer zaken waar u bij het huren van een woning of de aankoop, verbouwing of herfinanciering van een woning rekening mee moet houden. Wij zien het als onze taak om u duidelijkheid te geven over alle belangrijke financiële risico s en gebeurtenissen die bij financiering van een woning, pensioen, inkomensverlies, vermogensopbouw en verzekering van uw eigendommen en aansprakelijkheden om de hoek komen kijken. Naar ons idee gaat een goed financieel advies dus verder dan alleen een bruto/netto berekening! In onderstaand overzicht wordt onze bedrijfsfilosofie schematisch uiteengezet. Tijdelijk verlof Ziekte (Pre) Pensioen UW WONING & HYPOTHEEK OF HUURSITUATIE & VERMOGEN Arbeids ongeschikt heid Studie kinderen Werkloos heid Overlijden Persoonlijk Financieel Plan (PFP) Door stil te staan bij bovenstaande gebeurtenissen krijgt u voorafgaand aan bijvoorbeeld de financiering van uw woning of andere financiële wensen en doelstellingen een helder overzicht van belangrijke scenario s en financiële risico s voor een langere periode. Zodoende komt u tijdens de looptijd van uw hypotheek of financieel plan niet snel voor verrassingen te staan. Wij noemen dit een Persoonlijk Financieel Plan (PFP). Natuurlijk is zo n plan een momentopname. In de toekomst kunnen zich allerlei zaken voordoen waardoor het Financieel Plan moet worden bijgesteld. Vandaar dat wij het belangrijk vinden om gedurende de looptijd van uw financieel plan regelmatig met u contact te hebben. Zodoende kunnen wij ervoor zorgen dat uw Persoonlijk Financieel Plan volledig up-to-date blijft.

5 Onze werkwijze Een Persoonlijk Financieel Plan valt of staat bij een goede inventarisatie van uw gegevens, uw risicobereidheid, uw kennis en ervaring, uw wensen en uw doelstellingen. Op basis van deze gegevens stellen wij een zgn. Klantprofiel op. Het Klantprofiel vormt de basis voor de totstandkoming van het uiteindelijk advies. In onderstaand overzicht wordt onze werkwijze schematisch uiteengezet; Inventariseren & Informeren Financiële positie Wensen - Doelstellingen Analyseren- en adviseren O.a. opstellen klantprofiel, toetsen, vergelijken Adviesgesprek O.a. presentatie van de adviezen Uitvoering advies Controle & Nazorg Onderhoud en service Abonnement voor uw financiële en verzekeringsproduken Motivatie keuze Op basis van het opgestelde Klantprofiel selecteren wij de meest passende oplossing uit het totale productenaanbod van onze financiële dienstverleners. In het uiteindelijk advies zullen wij onze keuzes motiveren en vastleggen. Indien het advies door ons wordt uitgewerkt zullen wij u regelmatig benaderen om te bekijken of er wijzigingen hebben plaatsgevonden in uw persoonlijke situatie. Dit kan namelijk aanleiding zijn om uw Persoonlijk Financieel Plan op onderdelen bij te stellen. Doen zich wijzigingen voor in uw persoonlijke situatie dan vragen wij u dit tijdig aan ons door te geven zodat u geen onnodige financiële risico s loopt.

6 Voor welk advies kunt u bij ons terecht? U kunt bij ons terecht voor advies, bemiddeling in en onderhoud van alle financiële producten waar wij in het kader van het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een vergunning voor hebben. Ook kunt u bij ons terecht voor advies over de fiscale en sociale wetgeving in Nederland. Wij zullen altijd proberen u hiermee zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor de volgende financiële diensten en producten beschikken wij over een vergunning: Financiële Dienst Product Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (Nationaal Regime) Betaalrekeningen Consumptief krediet Elektronisch geld Hypothecair krediet Levensverzekeringen en pensioenverzekeringen Schadeverzekeringen Spaarrekeningen Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen Nationaal Regime Mifid (o.a. beleggingsrekeningen) Voor advies en bemiddeling in producten welke vallen onder het toezicht in het kader van het zgn. Nationaal Regime Mifid kunt u bij ons terecht. Bij deze producten moet u denken aan een bankspaarhypotheek met beleggingsrekening (BEW), een beleggings- of effecthypotheek, een lijfrente beleggingsrekening of een losse beleggingsrekening allemaal op basis van model- en profielportefeuilles of beleggingsfondsen van de bank of beleggingsinstelling. Uw liquide vermogen kunt u beleggen met de kans op een hoger rendement. Bijvoorbeeld voor het aflossen van (een deel van) uw hypotheek of een aanvullend inkomen voor later. Aangezien beleggen ook met meer risico s gepaard kan gaan dient een belegging goed bij u te passen. Een belegging dient dus aan te sluiten bij uw persoonlijke risicoprofiel. Aan de hand van een vragenlijst wordt uw risicoprofiel vastgesteld op het gebied van uw financiële positie, risicobereidheid, ervaring en uw wensen en doelstellingen. Betaalrekeningen Een betaalrekening is een product waarmee u geld kunt aanhouden en girale betalingen kunt doen en ontvangen. In het kader van uw financieel plan kunnen wij u adviseren over betaalrekeningen. Consumptief krediet Indien u een consumptieve uitgave wil of moet financieren kunnen wij hierin voor u adviseren en bemiddelen. Vormen van consumptieve kredieten zijn bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Elektronisch geld Elektronisch geld wordt in de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) omschreven als een geldwaarde die is opgeslagen op een elektronische drager of een geldwaarde die op afstand, dat wil zeggen buiten de bank, is opgeslagen in een centrale rekeningadministratie. Een voorbeeld van een elektronische drager is een chipknip. Hypothecair krediet (Hypotheken) Bij het financieren van een huis of verbouwing, hoort een goed financieel plan. Naast uitleg over de verschillende hypotheekvormen zoals bijv. een aflossingsvrije-, (bank)spaar-, beleggings-, en levenhypotheek brengen wij voor u ook diverse gezinsrisico s in kaart. Zodoende kunt u een hypotheekvorm kiezen die past bij uw persoonlijke situatie, nu maar ook in de toekomst.

7 Levensverzekeringen en Pensioenverzekeringen Via levensverzekeringen kunt u sparen en/of beleggen voor later. Uiteraard kunt u een levensverzekering (kapitaalverzekering) sluiten ter aflossing van uw hypotheek of bijvoorbeeld ter aanvulling op uw inkomen vanaf pensioendatum (lijfrente- of pensioenverzekering). Ook kunt u een verzekering nemen die uitkeert bij overlijden om zo uw nabestaanden financieel goed verzorgd achter te laten. Omdat de premies, kosten en dekkingen voor iedere situatie anders zijn, adviseren wij u graag bij uw keuze. Schadeverzekeringen Hieronder vallen alle mogelijke particuliere- en zakelijke schadeverzekeringen waaronder de auto-, inboedel-/inventaris-, opstal-, aansprakelijkheid-, rechtsbijstand- en ongevallen verzekering. Verzekeringsoplossingen ter dekking van verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid vallen hier ook onder. Door de voortdurende verschraling van ons sociale zekerheidsstelsel dient u steeds meer zelf te regelen. Kosten in verband met ziekte of verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid zijn zaken waartegen u zich goed kunt beschermen, denk hierbij aan een ziektekosten-, woonlasten-, arbeidsongeschiktheid of werkloosheidsverzekering. Het maakt hierbij niet uit of u in loondienst bent of zelfstandig ondernemer; voor beiden bestaan diverse oplossingen. Wij selecteren de juiste producten bij uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. Spaarrekening Op het gebied van sparen zijn vele mogelijkheden te noemen. Denk hierbij aan sparen bij uw eigen bank of via een internet spaarrekening met een overwegend hogere rentevergoeding. Door alle voor en nadelen van de diverse spaarvarianten helder voor u uiteen te zetten kunt u gemakkelijker een keuze maken. Vaak geldt: hoe hoger de rente des te meer risico en voorwaarden aan de rekening zijn verbonden. Belangrijk hierbij is of de rekening valt onder het Nederlandse of een buitenlandse depositogarantieregeling en of uw spaargeld vrij opneembaar is. Adviesvrijheid, onafhankelijkheid en aandelenbelang Onafhankelijkheid Wij vinden het belangrijk u te informeren over het feit dat wij met geen enkele financiële instelling (bank, verzekeraar of vermogensbeheerder) contractuele verplichtingen hebben om specifiek, uitsluitend of procentueel de producten van die instelling in ons advies te betrekken. Aandelenbelang Tevens is er geen enkele financiële instelling welke in het bezit is van de aandelen van ons kantoor of beschikt over een andersoortig deelneming. Ook hebben wij geen deelneming in een bepaalde aanbieder. Adviesvrijheid Wij maken een analyse van uw persoonlijke situatie door gebruik te maken van gespecialiseerde adviessoftware. Hierdoor kunnen wij voor het eventueel afdekken van uw risico s en het opbouwen van vermogen een groot aantal op de markt verkrijgbare financiële producten van een groot aantal aanbieders vergelijken en zijn wij hiermee in staat een uitstekend advies te geven en uitstekende productoplossingen aan te bieden. Hierdoor kunnen wij u onafhankelijk adviseren en worden wij slechts beperkt door het aantal aanstellingen welke wij hebben bij de verschillende banken, verzekeraars en vermogensbeheerders.

8 Wat doen wij voor u? Om u een goed inzicht te geven in wat wij voor u doen, staat hieronder per dienst (hypotheken, krediet, verzekeringsportefeuille en financiële planning) het advies en adviesbemiddelingstraject gespecificeerd. ADVIES EN ADVIESBEMIDDELINGSTRAJECT HYPOTHEKEN Adviestraject 1. Informatie- en inventarisatiegesprek Wij inventariseren uw financiële situatie, uw risicobereidheid, uw financiële ervaring, uw wensen en doelstellingen. Daarnaast informeren wij u over de verschillende hypotheekvormen, levensverzekeringen, beleggingsproducten en andere financiële producten, voor zover in uw situatie van toepassing. 2. Analyse- en adviesfase Completeren gegevens, opstellen klantprofiel, adviesmotivatie en adviezen conform WFT, uitwerken risicoprofiel conform WFT en Nationaal Regime. Toetsingen en analyses maken in kader van haalbaarheid van uw wensen. Het onderzoeken en vergelijken van de premies, rentes en voorwaarden van hypotheek- en aflossingsmogelijkheden; Het onderzoeken en vergelijken van eventuele aanvullende voorzieningen gericht op het betaalbaar houden van de woonlasten ingeval van lang leven (pensioensituatie), arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. 3. Adviesgesprek en presentatie adviezen Doornemen van de voor- en nadelen van de verschillende opties waarbinnen uw wensen gerealiseerd kunnen worden. Doornemen van uw klantprofiel en de adviessamenvatting met uitgangspunten. Advisering en motivatie ten aanzien van de keuze van de af te sluiten hypotheek en/of andere financiële producten en van eventuele aanvullende voorzieningen gericht op het betaalbaar houden van de woonlasten ingeval van uw pensioensituatie, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Bemiddelingstraject 4. Administratieve Voorbereidingen en Implementatie Definitief advies opstellen, aanvragen offerte(s), voorbereiden aanvraag- en inschrijf formulieren; Regelen bankgarantie en/ of taxatierapport indien met u besproken; Voorbereiden noodzakelijke correspondentie en contacten met geldverstrekker, verzekeraar, beleggingsinstelling, notaris en de makelaar. 5. Offerte- en implementatiegesprek Doornemen en tekenen van het definitief advies, offerte(s), bankgarantie, overbrugging en alle overige benodigde formulieren. 6. Nazorgtraject Het controleren van de hypotheekakte, notarisafrekening en de verzorging van de contacten tussen de geldverstrekker en de notaris. Het begeleiden en onderhouden van de contacten tussen de diverse betrokkenen. Het controleren van de voortgang bij en documenten van alle betrokkenen. Administreren alle relevante gegevens in dossier en CRM systemen.

9 ADVIES EN ADVIESBEMIDDELINGSTRAJECT KREDIETEN Adviestraject 1. Informatie- en inventarisatiegesprek Wij inventariseren uw financiële situatie, uw risicobereidheid, uw financiële ervaring, uw wensen en doelstellingen. Daarnaast informeren wij u over de verschillende kredietvormen, levensverzekeringen, beleggingsproducten en andere financiële producten, voor zover in uw situatie van toepassing. 2. Analyse- en adviesfase Completeren gegevens, opstellen klantprofiel, adviesmotivatie en adviezen conform WFT, uitwerken risicoprofiel conform WFT en Nationaal Regime. Toetsingen en analyses maken in kader van haalbaarheid van uw wensen. Het onderzoeken en vergelijken van de premies, rentes en voorwaarden van krediet- en aflossingsmogelijkheden. Het onderzoeken en vergelijken van eventuele aanvullende voorzieningen gericht op het betaalbaar houden van de kredietlasten ingeval van lang leven (pensioensituatie), arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. 3. Adviesgesprek en presentatie adviezen Doornemen van de voor- en nadelen van de verschillende opties waarbinnen uw wensen gerealiseerd kunnen worden. Doornemen van uw klantprofiel en de adviessamenvatting met uitgangspunten. Advisering en motivatie ten aanzien van de keuze van het af te sluiten krediet en/of andere financiële producten en van eventuele aanvullende voorzieningen gericht op het betaalbaar houden van de kredietlasten ingeval van uw pensioensituatie, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Bemiddelingstraject 4. Administratieve voorbereidingen en implementatie Definitief advies opstellen, aanvragen offerte(s), voorbereiden aanvraag- en inschrijfformulieren. Voorbereiden noodzakelijke correspondentie en contacten met geldverstrekker, verzekeraar en beleggingsinstelling. 5. Offerte- en implementatiegesprek Doornemen en tekenen van het definitief advies, offerte(s) en alle overige benodigde formulieren. 6. Nazorgtraject Het controleren van de contract(en) en kredietafrekening. Het begeleiden en onderhouden van de contacten tussen de diverse betrokkenen. Het controleren van de voortgang bij en documenten van alle betrokkenen. Administreren van alle relevante gegevens.

10 ADVIES EN ADVIESBEMIDDELINGSTRAJECT VERZEKERINGSPORTEFEUILLE Adviestraject 1. Informatie- en Inventarisatiegesprek Wij inventariseren uw financiële situatie, uw risicobereidheid, uw financiële ervaring en uw wensen en doelstellingen. Wij inventariseren uw huidige verzekeringsportefeuille; Daarnaast informeren wij u over de verschillende verzekeringen, voor zover voor uw situatie van toepassing. 2. Analyse- en Adviesfase Toetsingen en uitgebreide analyses maken in kader van haalbaarheid van uw wensen; Het onderzoeken en vergelijken van de premies en voorwaarden; 3. Adviesgesprek en presentatie adviezen Doornemen van de voor- en nadelen van de verschillende opties waarbinnen uw wensen gerealiseerd kunnen worden. Advisering en motivatie ten aanzien van de keuze van de reeds door u afgesloten verzekeringen en motivatie met betrekking tot eventuele aanvullende of over te sluiten verzekeringen. Bemiddelingstraject 4. Administratieve Voorbereidingen en Implementatie Definitief advies opstellen, aanvragen offerte(s), voorbereiden aanvraag- en inschrijf formulieren; Voorbereiden noodzakelijke correspondentie en contacten met verzekeraars; Doornemen en tekenen definitief advies, offerte(s), en alle overige benodigde formulieren 5. Nazorgtraject Het controleren van de polissen, en alle relevante documenten. Het begeleiden en onderhouden van de contacten tussen de diverse betrokkenen. Het controleren van de voortgang bij en documenten van alle betrokkenen. Administreren alle relevante gegevens in dossier en CRM systemen. Begeleiden en afhandelen van schademeldingen richting verzekeraar en u.

11 ADVIES EN BEMIDDELINGSTRAJECT FINANCIËLE PLANNING Adviestraject 1. Informatie- en Inventarisatiegesprek Wij inventariseren uw financiële situatie, uw risicobereidheid, uw financiële ervaring en uw wensen en doelstellingen. Daarnaast informeren wij u over de verschillende hypotheekvormen, levensverzekeringen, beleggingsproducten en andere financiële producten, voor zover voor uw situatie van toepassing. 2. Analyse- en Adviesfase Completeren gegevens, opstellen klantprofiel, adviesmotivatie en adviezen conform Wft, uitwerken risicoprofiel conform Wft en Nationaal Regime. Toetsingen en uitgebreide analyses maken in kader van haalbaarheid van uw wensen en afdekken van uw inkomensrisico s bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensioen; Het onderzoeken en vergelijken van de premies, rentes en voorwaarden van hypotheek- en aflossingsmogelijkheden; Het onderzoeken en vergelijken van eventuele aanvullende voorzieningen gericht op het betaalbaar houden van de woonlasten ingeval van lang leven (pensioensituatie), arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. 3. Adviesgesprek en presentatie adviezen Doornemen van de voor- en nadelen van de verschillende opties waarbinnen uw wensen gerealiseerd kunnen worden. Doornemen van uw klantprofiel en de adviessamenvatting met uitgangspunten. Advisering en motivatie ten aanzien van de keuze van de af te sluiten hypotheek en/ of andere financiële producten en van eventuele aanvullende voorzieningen gericht op het betaalbaar houden van de woonlasten ingeval van uw pensioensituatie, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Bemiddelingstraject 4. Administratieve Voorbereidingen en Implementatie Definitief advies opstellen, aanvragen offerte(s), voorbereiden aanvraag- en inschrijf formulieren; Voorbereiden noodzakelijke correspondentie en contacten met geldverstrekker, verzekeraar en beleggingsinstelling, notaris, de makelaar; 5. Offerte- en implementatiegesprek Doornemen en tekenen definitief advies, offerte(s), bankgarantie, overbrugging en alle overige benodigde formulieren. 6. Nazorgtraject Het controleren van de financiële stukken, polissen, en alle relevante documenten. Het begeleiden en onderhouden van de contacten tussen de diverse betrokkenen. Het controleren van de voortgang bij en documenten van alle betrokkenen. Administreren alle relevante gegevens in dossier en CRM systemen.

12 Hoe worden wij beloond? De beloning voor onze dienstverlening aan u spreken we graag van te voren met u af. Zodoende kunnen zich achteraf geen verrassingen voordoen over de wijze waarop wij worden beloond dan wel de hoogte van onze verdiensten. De hoogte van onze verdiensten voor de verschillende dienstverleningstrajecten, uitgezonderd niet complexe producten, hebben wij vastgelegd in onze afzonderlijke tarievenlijst Onze beloning kan bestaan uit; provisie, die door de schade verzekeraar rechtstreeks aan ons wordt betaald. Deze provisie is afhankelijk van de hoogte van de betaalde verzekeringspremies. een vooraf afgesproken (vaste) prijs. Deze vaste prijs is afgestemd op een gemiddelde hoeveelheid uren die wij nodig hebben voor onze werkzaamheden bij het totale advies en bemiddelingstraject. U ontvangt dan van ons een factuur voor de afgesproken prijs. een uurtarief. Hiervan maken wij gebruik op het moment dat wij het aantal uren behorend bij de afgesproken dienstverlening en bijbehorende prijs overschrijden. U ontvangt dan van ons een overzicht en een factuur voor de meerprijs. een combinatie van deze beloningsvormen is dus ook mogelijk. Service en onderhoudsabonnement Voor onderhoud en service van uw hypotheek, uw financiële en verzekeringsprodukten en uw financieel plan, werken wij met een abonnement-systeem. Op grond hiervan heeft u recht op adviesuren gebaseerd op een gemiddeld aantal uren per jaar. U betaalt een maandelijkse bijdrage voor het door u gekozen service-abonnement. Opdrachtformulier en Algemene voorwaarden Om onze afspraken over de te verrichten werkzaamheden en hoogte van onze beloning vast te leggen werken wij met een opdrachtformulier en met algemene voorwaarden. Op deze opdrachtformulier (overigens tevens een wettelijke verplicht document vanaf 1 juli 2009) leggen wij de aard en omvang van uw opdracht voor onze dienstverlening vast, net als de hoogte en wijze van beloning voor onze werkzaamheden. Dit document zal door zowel u als door ons kantoor ondertekend worden. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn op verzoek op voorhand verkrijgbaar of u kunt deze downloaden op onze website.

13 Met welke financiële dienstverleners werken wij samen? Wij werken samen met nagenoeg alle banken, verzekeraars en financiële instellingen. Wat verwachten wij van u? Om ons werk goed te kunnen doen is het van essentieel belang dat u juiste en volledige gegevens (tijdig) aan ons verstrekt. Deze gegevens vormen namelijk de basis voor de totstandkoming van uw Persoonlijk Financieel Plan. Op basis van onjuiste of onvolledige informatie kunnen zich situaties voordoen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Daarnaast kunnen financiële dienstverleners op basis van hun voorwaarden eventueel uitkeringen weigeren, contracten verbreken of overeenkomsten niet erkennen. Ook vinden wij het erg belangrijk dat u wijzigingen in uw persoonlijke situatie alsmede wijzigingen van verzekerde zaken of bestemmingen van onroerend goed tijdig aan ons en/of de verzekeraar en geldverstrekker doorgeeft. U kunt hierbij denken aan situaties als verandering werkgever of dienstverband, gezinsuitbreiding, samenwonen, huwelijk, echtscheiding of beëindiging samenleving, overlijden, verhuizen etc. Alleen op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat uw Persoonlijk Financieel Plan up-to-date blijft. Onze deskundigheid en kwaliteitskenmerken Wij zijn als kantoor bij de volgende instellingen verplicht of vrijwillig aangemeld: Autoriteit Financiële Markten (AFM) Stichting Financiële Dienstverlening (St. FD) Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Schouten Insurance Serviceorganisatie Financiële Service Desk (FSD) College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) Ook zijn meerdere van onze adviseurs ingeschreven in de volgende registers: Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) Beëindiging relatie met ons kantoor Indien er omstandigheden zijn waardoor u niet meer van de diensten van ons kantoor gebruik kan of wilt maken dan heeft u het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende financiële dienstverleners verzoeken lopende verzekeringen, hypotheken of beleggingsrekeningen over te dragen naar een ander financieel advieskantoor van uw keuze. De genoemde producten blijven dan gewoon doorlopen waardoor het niet nodig is om financiële producten te moeten afkopen, premievrij maken of oversluiten. Mochten wij onverhoopt aanleiding hebben om de relatie met u te beëindigen dan zullen wij u dit tijdig en schriftelijk melden.

14 Klachtenprocedure Als u een klacht heeft over een afhandeling van uw dossier, over onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Wij hebben hiervoor een interne klachtenprocedure. Deze kunt u vinden op onze website. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijke Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is een door het ministerie van Financiën erkende geschilleninstantie. Wij zijn wettelijk verplicht ons bij deze instantie aan te melden en conformeren ons aan de werkwijze en het bindende advies. Deze KiFiD procedure voorziet in bemiddeling door de Ombudsman Financiële Dienstverlening. Hij gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor bemiddeling. Vooralsnog zal voor de fase Ombudsman geen klachtengeld worden geheven. Mocht de Ombudsman niet slagen in zijn bemiddeling, dan kan de klacht als geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Deze commissie werkt met Geschillenkamers met specialismen voor verzekeringen, bank- en hypotheekzaken, beleggingen en consumptief krediet. Momenteel is klachtengeld door de klager verschuldigd. Voor 2009 bedraagt het klachtengeld 50,- Wij zijn bij het KiFiD geregistreerd onder de volgende aansluitnummers: Excellent Adviseurs Noord-Holland B.V Excellent Finance Noord-Holland B.V Excellent Insurance Noord-Holland B.V Indien u meer informatie wilt hebben over de KiFiD, dan kunt u terecht op de website: Onze tarieven Onze dienstverlening bestaat uit advies, bemiddeling en nazorg. In onze tarievenlijst geven wij u inzicht in de kosten van onze dienstverlening met betrekking tot Hypotheken, Inkomen & Vermogen, Fiscalen - en administratieve diensten, Makelaardij en Kredieten. U heeft de mogelijkheid de kosten van onze dienstverlening te betalen door middel van een vooraf overeengekomen vast tarief of op basis van uurloon, waarbij u achteraf een factuur ontvangt van de gemaakte uren. Wanneer u in het bezit bent van een 3, 4 of 5 sterren Service abonnement, kunnen wij u een voordeliger tarief aanbieden. Van onze klanten met een service abonnement, is er bij ons meer informatie bekend, wat ons en u een besparing in tijd in de inventarisatie fase oplevert, deze besparing is voor u als klant.

15 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft Excellent Finance Noord-Holland B.V., Excellent Insurance Noord-Holland B.V. en Excellent Adviseurs Noord-Holland B.V., gevestigd te Den Helder, 1782 GJ aan de Kerkgracht 3, hierna te noemen: het Financieel Intermediair. 1.2 De wederpartij van het Financieel Intermediair betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met wie het Financieel Intermediair een overeenkomst heeft gesloten ofwel aan wie een offerte, berekeningen, (financieel) advies en / of aanbieding al dan niet in concept is gedaan. Al hoewel het om meerdere wederpartijen kan gaan wordt in het navolgende gesproken over De Opdrachtgever. 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk en / of iedere door het Financieel Intermediair aan de Opdrachtgever uitgebrachte (concept) offerte, advies en / of aanbieding alsmede op iedere tussen het Financieel Intermediair en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard ook. 2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. 2.3 Afwijkende Algemene Voorwaarden waarnaar de Opdrachtgever bij het afsluiten van een overeenkomst of anderszins verwijst, worden hierbij door het Financieel Intermediair integraal verworpen en uitdrukkelijk niet toepasselijk verklaard, behoudens het geval het Financieel Intermediair expliciet en onvoorwaardelijk deze afwijkende voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard. 3. Inhoud en uitvoering van de werkzaamheden 3.1 Alle door het Financieel Intermediair - al dan niet als concept uitgebrachte offertes, adviezen en / of aanbiedingen, alsmede de daarin door het Financieel Intermediair vermelde termijnen en tarieven zijn vrijblijvend, behoudens het geval dat het Financieel Intermediair met de Opdrachtgever expliciet en schriftelijk afwijkende condities heeft afgesproken.het Financieel Intermediair zal zich bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden in voorkomende gevallen inspannen om een specifiek resultaat ten behoeve de Opdrachtgever te bereiken, maar een garantie kan hiervoor niet worden afgegeven. 3.2 Het Financieel Intermediair heeft de bevoegdheid om een opdracht van de Opdrachtgever te weigeren zonder opgave van de daaraan ten grondslag liggende redenen. 3.3 In geval van digitale of elektronische verzoeken en / of aanvragen van de Opdrachtgever aan het Financieel Intermediair, is de Opdrachtgever gehouden te verifiëren dat de betreffende verzoeken en / of aanvragen het Financieel Intermediair hebben bereikt, indien de Opdrachtgever niet binnen 48 uur na verzending van dat bericht een ontvangstbevestiging heeft ontvangen van het Financieel Intermediair. 3.4 Elektronische en / of digitale, zij het op internet of anderszins, verstrekte informatie door het Financieel Intermediair is vrijblijvend van aard en kan niet worden beschouwd als een verstrekt advies, tenzij expliciet anders is bepaald. 4. Vergoedingen en betaling 4.1 Het Financieel Intermediair is gehouden om bij het sluiten van de overeenkomst met de Opdrachtgever af te spreken op welke wijze zijn werkzaamheden zullen worden vergoed. Deze vergoeding kan op provisiebasis worden berekend en op basis van een in rekening te brengen uurtarief of vast honorarium aan de Opdrachtgever, zij het dat een combinatie van beide ook mogelijk is. 4.2 Indien en voor zover de vergoeding voor de werkzaamheden van het Financieel Intermediair op provisiebasis wordt berekend, wordt het op basis daarvan verschuldigde bedrag zo mogelijk verrekend met een van enige derde partij door de Opdrachtgever te ontvangen bedrag of wordt dit bedrag verdisconteerd in de aan enige derde partij door de Opdrachtgever te betalen premie. 4.3 De administratie van het Financieel Intermediair geldt als basis voor de berekening van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen over de door het Financieel Intermediair verrichte werkzaamheden, behoudens bewijs van onjuistheid van de administratie. 4.4 Wijzigingen in de vergoedingen als gevolg van door de overheid opgelegde belastingen en/of heffingen worden aan de Opdrachtgever doorberekend. 4.5 Het Financieel Intermediair is bevoegd om de overeengekomen vergoedingen tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen en / of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van de door het Financieel Intermediair te verrichten werkzaamheden beïnvloeden. 4.6 Betalingen door de Opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na factuurdatum. De Opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van het Financieel Intermediair, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico. 4.7 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn een rentevergoeding van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het uitstaande factuurbedrag, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. 4.8 Na het verstrijken van de betalingstermijn zal een aanmaning verzonden worden, waarbij de Opdrachtgever een tweede betalingstermijn van 14 dagen wordt gegund. Indien de Opdrachtgever ook gedurende deze tweede termijn niet betaalt, is zij van rechtswege in verzuim en is zij naast voldoening van de factuur tevens vergoeding verschuldigd voor de buitengerechtelijke incassokosten volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. 4.9 Betalingen die door de Opdrachtgever worden verricht, komen in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen welke het langst openstaan, ook indien de Opdrachtgever een ander betalingskenmerk zou opgeven Indien een of meer facturen niet tijdig worden voldaan door de Opdrachtgever, kan het Financieel Intermediair zijn werkzaamheden opschorten, met dien verstande dat de Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte wordt gesteld. 5. Inschakeling derde partijen 5.1.i 5.1 Het Financieel Intermediair is bevoegd om bij uitvoering van werkzaamheden derde partijen in te schakelen indien en voor zover het Financieel Intermediair dit gezien de aard van de verstrekte opdracht noodzakelijk acht. Zo mogelijk zal het Financieel Intermediair hieromtrent de Opdrachtgever op voorhand informeren. 5.2 De kosten die gepaard gaan met het inschakelen van derde partijen zullen door het Financieel Intermediair aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden. 6. Informatieverstrekking door de Opdrachtgever 6.1. De Opdrachtgever is gehouden om al dan niet op verzoek alle relevante informatie te verstrekken aan het Financieel Intermediair die hij nodig heeft voor een zorgvuldige uitvoering van de in opdracht van de Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever aan het Financieel Intermediair verschafte informatie rust bij de Opdrachtgever Indien benodigde informatie, ook na een herhaald verzoek daartoe, niet door de Opdrachtgever wordt verstrekt, is het Financieel Intermediair bevoegd om over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de contractueel te verrichten werkzaamheden. 7. Beperking van aansprakelijkheid 7.1 Iedere aansprakelijkheid van het Financieel Intermediair, haar bestuurders en haar werknemers bij het uitbrengen van offertes, adviezen en / of aanbiedingen al dan niet in concept alsmede bij de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het Financieel Intermediair wordt uitgekeerd. 7.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheids-verzekering mocht plaats vinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot 2500,- of indien het door het Financieel Intermediair in rekening gebrachte factuurbedrag hoger is, tot een bedrag gelijk aan het factuurbedrag, zulks met een maximum van , De uitvoering door het Financieel Intermediair van de overeengekomen werkzaamheden vindt louter plaats ten behoeve van de Opdrachtgever. Aan de verrichte werkzaamheden kunnen door derden geen rechten worden ontleend. 7.4 De navolgende schade wordt door het Financieel Intermediair hierbij uitgesloten, behoudens indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens het Financieel Intermediair: - schade welke door de Opdrachtgever en / of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet tijdig door de Opdrachtgever verstrekte informatie, dan wel als gevolg van elektronische en / of digitale berichten die het Financieel Intermediair niet hebben bereikt; - schade die het gevolg is van fouten in door het Financieel Intermediair gebruikte computer software en / of andere computerprogrammatuur welke niet kan worden verhaald op de desbetreffende leverancier; - schade die het gevolg is van het door de Opdrachtgever, ondanks herhaalde aanmaning, onbetaald laten van door het Financieel Intermediair in rekening gebrachte premies voor door haar, na bemiddeling van het Financieel Intermediair afgesloten verzekeringen en / of andere overeenkomsten; - schade die een gevolg is van door het Financieel Intermediair op de voet van artikel 5 ingeschakelde derde partijen. 8. Overmacht 8.1. In gevallen van overmacht is het Financieel Intermediair niet gehouden tot nakoming van contractuele verplichtingen Onder overmacht worden die situaties begrepen waarin sprake is van buiten toedoen van het Financieel Intermediair ontstane essentiële veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen bestaande omstandigheden. Overmacht doet zich onder meer maar niet uitsluitend voor in geval van brand, werkstaking, oproer en oorlog, alsmede in geval van een toerekenbare tekortkoming door of bij ingeschakelde derde partijen. 9. Beëindiging en ontbinding overeenkomst 9.1 De Opdrachtgever en het Financieel Intermediair zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover de andere partij, ook na schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn / haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. 9.2 De Opdrachtgever is gehouden om betalings-verplichtingen na te komen die ontstaan zijn voor het tijdstip van ontbinding en/of die betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden. 9.3 De Opdrachtgever en het Financieel Intermediair zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of in surséance van betaling verkeert of voor zover sprake is van een rechtspersoon deze wordt geliquideerd of ontbonden. 9.4 Na het einde van de overeenkomst blijven deze Algemene Voorwaarden, voor zover mogelijk, van kracht. 10. Geheimhouding en privacy 10.1 Het Financieel Intermediair en de Opdrachtgever verplichten zich jegens elkaar om alle informatie geheim te houden, welke hen uit hoofde van de met elkaar gesloten overeenkomst bekend is of zal worden en waarvan bekend is of redelijkerwijs bekend kan zijn, dat deze informatie vertrouwelijk is Alle persoonsgegevens die door de Opdrachtgever aan het Financieel Intermediair worden verstrekt, zullen door het Financieel Intermediair niet worden gebruikt voor of worden verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de te verrichten contractuele werkzaamheden of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden informatieve brieven e.d. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige verzendlijst e.d. van het Financieel Intermediair, zal het Financieel Intermediair de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen De verplichtingen zoals vermeld onder 10.1 en 10.2 lijden uitzondering in het geval dat op grond van de wet en / of openbare orde de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie (zoals De Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten) dienen te worden verstrekt. 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 11.1 Op iedere door het Financieel Intermediair aan de Opdrachtgever uitgebrachte voorstel, offerte en / of aanbieding alsmede op iedere tussen het Financieel Intermediair en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst is Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt dientengevolge ook voor de uitleg en uitvoering van deze Algemene Voorwaarden Het Financieel Intermediair is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummers: Excellent Adviseurs Noord-Holland B.V.: , Excellent Insurance Noord-Holland B.V.: , Excellent Finance Noord-Holland B.V.: Alle geschillen tussen het Financieel Intermediair en de Opdrachtgever welke voortvloeien uit door deze verstrekte voorstellen, offertes en / of aanbiedingen evenals tussen het Financieel Intermediair en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, kan op verzoek van de Opdrachtgever ofwel voor bindend advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van KiFiD ofwel worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse civiele rechter Het Financieel Intermediair conformeert zich op voorhand niet aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies 12. Slotbepalingen 12.1 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen het Financieel Intermediair en de Opdrachtgever zijn overeengekomen Indien enige clausule van deze Algemene Voorwaarden nietig zou blijken, blijft alleen de betreffende clausule buiten toepassing en behouden alle overige clausules onverkort gelding.

DIENSTENWIJZER Huis & Leven Groep B.V

DIENSTENWIJZER Huis & Leven Groep B.V DIENSTENWIJZER Huis & Leven Groep B.V INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

Inleiding. Nieuwenhuijs Assurantiën

Inleiding. Nieuwenhuijs Assurantiën DIENSTENWIJZER Inleiding Voor u ligt de dienstenwijzer van Nieuwenhuijs Assurantiën. In deze dienstenwijzer informeren wij u graag over wie wij zijn en wat wij voor u kunnen betekenen. Ook treft u informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Leeneman Advies en Consultancy Pagina 1 van 6

Dienstenwijzer. Leeneman Advies en Consultancy Pagina 1 van 6 Dienstenwijzer Inleiding Ons kantoor hecht veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en vergoeding. Op de activiteiten die vallen onder de financiële dienstverlening is de

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 3. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 4

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 3. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 4 DIENSTENWIJZER Inhoudsopgave Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 3 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 4 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid en aandelenbelang Pagina 4 Kosten van

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. Dienstenwijzer Naast algemene informatie over vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling. Wie zijn wij? Bezoekadressen Markt 2a Rijksweg 130

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel...

1 Waarom deze dienstenwijzer... 3. 1.1 Algemeen... 3. 1.2 Dienstverleningsdocument... 3. 2 Over Summa... 3. 2.1 Algemeen profiel... Dienstenwijzer Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Summa... 3 2.1 Algemeen profiel... 3 2.2 Contactgegevens... 4 2.3 Algemene werkwijze...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS Artikel 1: Definities 1.1 Financiële Dienstverlener: Financiële Dienstverlener, zoals genoemd in het dienstverleningsdocument, hierna te noemen: FD.

Nadere informatie

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor

Inleiding. WFT Dienstenwijzer. Ons kantoor Dienstenwijzer Inleiding Onze bedrijfstak en de overheid hechten veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is de Wet op het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES

ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES ALGEMENE VOORWAARDEN SB GROEP VERZEKERINGEN EN SB GROEP ADVIES Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschappen SB Groep Verzekeringen B.V. en SB Groep Advies B.V., gevestigd te

Nadere informatie

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

In geval van nood kunt u buiten kantoortijden inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op. Dienstenwijzer Naast algemene informatie over vindt u in deze Dienstenwijzer uitgebreide informatie over onze dienstverlening en onze klachtenregeling. Wie zijn wij? Bezoekadres Correspondentieadres Tramstraat

Nadere informatie

Advieswijzer FAC Hypotheken

Advieswijzer FAC Hypotheken Advieswijzer FAC Hypotheken Inhoudsopgave Inhoudsopgave......1 1. WIE ZIJN WIJ? 2 2. ADVIESWIJZER.. 2 A. Inventarisatiefase...2 B. Analysefase... 3 C. Adviesfase.. 3 D. Uitvoeringsfase.. 3 E. Nazorgfase...

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten

Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten Versie 2014.5 Inhoudsopgave Dienstverleningswijzer Inleiding... 3 Dienstverleningsdocument... 4 Onze Dienstverlening... 4 Hoe worden wij beloond?...

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V.

DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Drieheer Verzekeringen B.V. DIENSTENWIJZER DRIEHEER VERZEKERINGEN B.V. Bezoekadres : Industrieweg 11, 8444 AS Heerenveen Postadressen : Postbus 108, 8440 AC Heerenveen Homepage : www.drieheer.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters.

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door te Heerlen. Middels deze Dienstenwijzer willen wij ons aan u voorstellen, u informeren over onze werkwijze en u laten zien wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Triki Beheer BV versie 13.7.1

DIENSTENWIJZER. Dienstenwijzer Triki Beheer BV versie 13.7.1 DIENSTENWIJZER Dienstenwijzer Wie zijn wij? Bezoekadres Ambachtweg 17 5731 AE Mierlo Correspondentieadres Postbus 71 5730 AB Mierlo Sinds 1996 is actief in Mierlo en omstreken op het gebied van Hypotheken,

Nadere informatie

advieswijzer Geachte relatie,

advieswijzer Geachte relatie, advieswijzer Geachte relatie, U heeft ervoor gekozen, of overweegt dit te doen, één of een aantal van uw belangen te laten behartigen door Oosthoek bedrijfsassurantiën b.v. Een goede beslissing: voor uw

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie