Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak. Landelijk programma bestrijding autokraak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak. Landelijk programma bestrijding autokraak"

Transcriptie

1 Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak Landelijk programma bestrijding autokraak

2 Woord vooraf Autokraak is een van de meest voorkomende vormen van criminaliteit. Auto-inbraken geven een gevoel van onveiligheid. Daarom is een daling van de cijfers van dit delict van groot belang voor de verbetering van de subjectieve, maar ook van de objectieve veiligheid. Het aantal auto-inbraken dat jaarlijks wordt gepleegd moet omlaag. Een structurele en integrale aanpak is hiervoor cruciaal. Dit handboek geeft u handvatten om de aanpak van autokraak in uw gemeente of verzorgingsgebied op een goede manier te organiseren. Hoe is het handboek tot stand gekomen? Dit document is een product van een werkgroep van het landelijk programma Publiek Private Samenwerking bij de aanpak van autokraak, met deelname van de landelijk coördinator van dat programma, de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc), Verzekeringsbureau bestrijding Voertuigcriminaliteit (VbV), het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland. De handreiking uit 2010 van de regio Utrecht, een adviesdocument van een landelijke werkgroep van de politie uit 2009, en de handreiking Aanpak van autokraak in gemeenten van het CCV uit 2006 zijn samengevoegd en getoetst aan de ontwikkelingen van de laatste jaren 2011, 2012 en Dit handboek heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het is de bedoeling om dit document een levend document te laten zijn. UTRECHT, 1 oktober 2013 Voor vragen en informatie: mr. drs. R.E. Karg MPM Landelijk coördinator Veel Voorkomende Criminaliteit gebied Autokraak M:

3 Inhoudsopgave Woord vooraf 2 Inleiding op het thema AUTOKRAAK 4 1. Stappenplan 6 2. Maatregelen Communicatie Preventieve interventies Omgeving Slimmer toezicht en handhaving 9 3. Tips/ checklist Contactinformatie 13 Bijlagen: Bijlage 1: Toelichting stappenplan 14 Bijlage 2: Verdieping maatregelen : Communicatie maatregelen : Preventieve interventies/ maatregelen : Omgevingsmaatregelen : Slimmer toezichts- en handhavingsmaatregelen 27 Bijlage 3: Parkeerschijf/ ijskrabber 35 Bijlage 4: Preventieve maatregel autokluisje 36 Bijlage 5: Preventie: voorbeeldbrief aan bewoners 38 Bijlage 6: Preventie: voorbeeldbrief aan automobilisten 40 Bijlage 7: Twee posters autokraak 42 3

4 Inleiding op het thema AUTOKRAAK AUTOKRAAK (autoinbraak) Uit Losse spullen zoals: tas, jas, laptop, navigatie etc. Vanaf Ingebouwde apparatuur zoals: airbag, navigatie, koplamp, kentekenplaat etc. NB: bepaalde vormen van autokraak zijn bovenregionaal of (inter)nationaal van aard en vergen een navenante aanpak. Aanpak Autokraak, een noodzakelijk inspanning om: - Het forse aantal auto-inbraken terug te brengen - Ergernis en psychische schade voor de burgers te beperken (één op de vijftien automobilisten wordt met autokraak geconfronteerd) - Onveiligheidsgevoel te verkleinen of te voorkomen - Grote financiële ( 438 miljoen per jaar) en maatschappelijke schade terug te brengen - De pakkans te vergroten en daarmee preventief te werken - Autoinbrekers niet nog geweldadiger te laten worden - Mobiel banditisme, professionele bendes en veelplegers aan te pakken - De burgers gewoon te laten genieten van het bezit van hun auto - Maatschappelijke ordening in Nederland volledig tot zijn recht laten komen Wie zijn onze partners? 1. Eenheden van de Nationale Politie en collegae politiefunctionarissen 2. Gemeenten w.o. Stadstoezicht en Milieudiensten 3. Openbaar Ministerie 4. Ministerie van V&J 5. Burgers, individueel en georganiseerd 6. Beheerders en exploitanten van (bedrijven) terreinen, parkeergarages 4

5 7. CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) 8. Meld Misdaad Anoniem 9. ANWB 10. Particuliere beveiligingsbedrijven 11. Winkeliers (verenigingen) 12. Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit 13. Verzekeraars, waaronder het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit 14. Belastingdienst 15. Bovag 16. Rai De doelstelling is om alle partijen in de samenwerking te betrekken. Daartoe afspraken te maken en deze vast te leggen. Het gaat om het concretiseren van de inspanningen van een ieder, het aanwijzen van probleemeigenaren en concrete trekkers en het vaststellen van tijdslijnen. Uiteindelijke doelstelling eind 2014 ( bij te stellen in 2015) Autokraak landelijk terugdringen met 20%, gemeten van 2014 t.o.v naar aangifte en schadelast. 5

6 1. Stappenplan Dit stappenplan geeft een overzicht van de te nemen stappen die nodig zijn om het probleem van auto-inbraken integraal en structureel aan te pakken. Deze stappen zijn vooral bedoeld als leidraad voor het vormen van een projectplan. Stap 1: Creëren bestuurlijk draagvlak - bestuurlijk draagvlak creëren voor de aanpak van auto-inbraken - prioriteren binnen lokale driehoek Stap 2: Analyseren probleem en aanpak - inzichtelijk maken van het lokale probleem en de huidige aanpak - de politie maakt een lokale kwalitatieve analyse (hotspots, hottimes, partners) en in samenwerking met de gemeente wordt een overzicht van mogelijke oorzaken gemaakt Stap 3: Afstemmen partners - afstemmingsoverleg gemeente, politie en openbaar ministerie (in het driehoeksoverleg/districtscollege) Stap 4: Doelen opstellen - doelstellingen opstellen, regisseur gemeente - schouw organiseren met (mogelijke) partners Stap 5: Koppelen oorzaken-maatregelen (planvorming) - oorzaken koppelen aan maatregelen met de doelenboom Stap 6: Vastleggen afspraken en goedkeuren bestuur (regie) - afstemmingsoverleg tussen gemeente, politie, openbaar ministerie en eventuele andere partners - invullen doelstelling en probleemstelling in het wijkarrangement - goedkeuring op bestuurlijk niveau voor de uitvoering Stap 7: Uitvoeren plannen - uitvoeren van opgestelde plannen Stap 8: Monitoren en evalueren - periodiek ontwikkelingen monitoren - periodiek evalueren van de aanpak Stap 9: Bijsturen - inspelen op de ontwikkelingen Deze stappen worden in bijlage 1 verder uitgewerkt. 6

7 2. Maatregelen In dit gedeelte presenteren we maatregelen die kunnen bijdragen aan de aanpak van auto-inbraken. Dit handboek heeft zoals gezegd niet de pretentie volledig te zijn. Ook is het niet de bedoeling u aan te zetten om maatregelen klakkeloos over te nemen maar om de gedachten te bepalen en elkaar op ideeën te brengen. Het is en het blijft zaak om een eigen selectie van mogelijke aanpakken te maken en die in een concreet plan van aanpak te verwerken, toegeschreven op de gebiedsgebonden omstandigheden. Aandachtpunten per maatregel zijn: - de schaal: is de best practice geschikt voor een kleine, middelgrote of grote hotspot? - de termijn: wat is de invoertijd van een best practice? - hoeveel bedragen de kosten? - welke partners zijn nodig? Het is zaak om zoveel als mogelijk een set van elkaar versterkende maatregelen te creëren met maatregelen die ingrijpen op de verschillende oorzaakfactoren (dader, slachtoffer, omgeving). De effectiviteit van de aanpak wordt natuurlijk hoger als de activiteiten meer in het dagelijks werk (processen) zijn ingebed. Eenmalige spectaculaire acties zijn goed, maar duurzame borging is beter. De maatregelen hebben we hierna gecategoriseerd in de volgende vier groepen:: 2.1 Communicatie (13 maatregelen) 2.2 Preventieve interventies (4 maatregelen) 2.3 Omgeving (9 maatregelen) 2.4 Slimmer toezicht en handhaving (14 maatregelen) Deze maatregelen worden in bijlage 2 aan de orde gesteld. 2.1 Communicatie Communicatie speelt een grote rol bij het aanpakken van auto-inbraak. Interne communicatie bij de gemeente, politie als OM is van belang, omdat er binnen de eigen organisatie op verschillende niveaus draagvlak voor de aanpak nodig is. Maar ook externe communicatie speelt een zeer belangrijke rol bij bewustwording en het creëren van draagvlak. Het vestigen van de aandacht op de problematiek, bijvoorbeeld in lokale media, via internet of op andere wijze draagt hieraan bij. Door helder te communiceren over het probleem en de aanpak ervan, wordt zowel intern als extern draagvlak gecreëerd, dit is een belangrijke stap voor het laten slagen van de aanpak. Bewustwording is dus een onmisbaar onderdeel van de aanpak van onder andere auto-inbraken en loopt als een rode draad door de aanpak heen. Maatregelen: Maatregel 1: Verbeteren communicatie met burgers, private partijen en veiligheidsprofessionals. Maatregel 2: Gebruik website om burgers te informeren Maatregel 3: De burger als bondgenoot: burgernet 7

8 Maatregel 4: Opzetten actie bel 112 Maatregel 5: Borden en spandoeken Maatregel 6: Controleacties Maatregel 7: Uitreiken foldermateriaal Maatregel 8: Parkeerschijf Maatregel 9: Hangkaarten Maatregel 10: Aansluiten bij de regionale communicatiecampagne autokraak Maatregel 11: Opzetten van Burgernet Maatregel 12: Inzet lokale media Maatregel 13: Informatie verstrekken aan ondernemers en bewoners Deze maatregelen worden in bijlage 2.1 verder uitgewerkt. 2.2 Preventieve interventies Preventie is een belangrijk beïnvloedingsveld bij auto-inbraken. Door preventieve interventies kunnen auto-inbraken in grote mate voorkomen worden. Er is geen schade, dader of enige vorm van leed. Hoe nuttig preventie ook is, tegelijk is het een moeilijk onderwerp. Het is makkelijker gezegd dan gedaan om auto-inbraken helemaal te voorkomen. Maatregelen: Maatregel 1: Aanpassen parkeerautomaten Maatregel 2: Wegslepen van auto s met waardevolle goederen Maatregel 3: Aanpak diefstal kentekenplaten Maatregel 4: Inzetten SelectaDNA Deze maatregelen worden in bijlage 2.2. verder uitgewerkt. 2.3 Omgeving Voor de aanpak van autokraak is het belangrijk om de omgeving in kaart te brengen. Een goede manier voor het in kaart brengen van de omgeving is het benoemen van hotspots. Hotspots zijn plekken of parkeerplaatsen waar dagelijks veel auto s staan. De fysieke eigenschappen en inrichting van deze locaties kunnen een rol spelen bij de aantrekkelijkheid voor de potentiële auto-inbreker. Auto-inbrekers maken een afweging tussen de kans dat ze gepakt worden en de potentiële winst die gemaakt kan worden. Locaties met veel toegangsmogelijkheden, met gebrekkige zichtlijnen en slechte stallingen waar geen toezicht is en waar veel auto s staan, zijn bijna natuurlijke hotspots omdat de pakkans zeer laag is. Het is van belang een goede afweging te maken tussen het belemmeren van de potentiële inbreker en de omstandigheden voor de eigenaar van de auto. Weinig toegangswegen betekent een lager risico op auto-inbraken, maar een hoger risico op geïrriteerde bezoekers, die om moeten lopen om bij hun auto te komen. 8

9 Maatregelen: Maatregel 1: Parkeermogelijkheden dicht bij woning Maatregel 2: Zorg voor goede verlichting Maatregel 3: Onderhoud groenvoorziening en verwijdering obstakels Maatregel 4: Voldoende toezicht door aanleg bij doorgaande route Maatregel 5: Compartimentering parkeervakken Maatregel 6: Beperking aantal toegangswegen Maatregel 7: Inrichting parkeergarages Maatregel 8: Structurele schouw Maatregel 9: Omgeving scannen en in kaart brengen Deze maatregelen worden in bijlage 2.3 verder uitgewerkt. 2.4 Slimmer toezicht en handhaving De kwaliteit van toezicht en handhaving biedt mogelijkheden tot verbetering. Op hotspots van auto-inbraken, maar ook van overige strafbare feiten ligt er een kans om een stap naar effectiever toezicht te maken en het rendement van de opsporing te verhogen. Op veel plaatsen zijn er volop kansen om bijvoorbeeld de afstemming tussen de ketenpartners en burgers te verbeteren als het gaat om het toezicht. Vaak weten burgers en andere partners onvoldoende waar ze op moeten letten en wat relevant is om te melden aan de gemeente of politie. De opsporing van daders van auto-inbraken krijgt een impuls door het (opsporings) gericht inzetten van Burgernet of van technische hulpmiddelen zoals (mobiel) cameratoezicht en lokauto s. Veel VVC-delicten worden gepleegd door veelplegers. Door aan te sluiten op bestaande aanpakken van veelplegers, o.a. door prioritering op operationeel niveau, kan de aanpak van veelplegers aangescherpt worden. Natuurlijk is er ook sprake van gelegenheidsplegers, jeugdbendes en zelf mobiel banditisme door professionele landelijke of internationaal opererende bendes. De aanpak zal mede hierop gebaseerd moeten zijn. Maatregelen: Maatregel 1: Buurtpreventie Maatregel 2: Vergroten surveillance op hot-spots Maatregel 3: Stimuleren bewaakte alternatieven Maatregel 4: Cameratoezicht Maatregel 5: Aanpak first-offenders Maatregel 6: Aanpak Italiaanse methode Maatregel 7: Aanpakken van veelplegers Maatregel 8: Aanpakken kopstukken en jeugdige veelplegers Maatregel 9: Collectief toegangsverbod parkeergarages Maatregel 10: Inzet lokauto tegen autokrakers Maatregel 11: Intelligente camera s Maatregel 12: Mobiele camera s Maatregel 13: Betrekken van hondenbezitters Maatregel 14: Betrekken van ondernemers en verenigingen Deze maatregelen worden in bijlage 2.4 verder uitgewerkt. 9

10 3. Tips/checklist Algemeen Projectorganisatie Wijs gezamenlijk een projectleider/coördinator aan die de uitvoering coördineert en de nodige contacten legt. Zorg dat deze een vervanger heeft. Stel een projectgroep samen vanuit diverse disciplines: gemeente, politie, bedrijfsleven. Afhankelijk van de omstandigheden en mogelijkheden worden partners, ook externe, erbij betrokken. In onderstaande samenwerkingmatrix is te zien welke rollen aan de samenwerkende partners zouden kunnen worden toebedeeld. Samenwerkingsmatrix (regie bijvoorbeeld door gemeentelijke afdeling integrale veiligheid) toezicht communicatie beheer sponsoring opsporing Stadstoezichthouders x x Parkeerpolitie x x BPZ surveillance x x Wijkagenten x x Bike-team leden x x Regionale/lokale x radio Beheerders camping x x x x Beheerders. x x x x parkeerterreinen VVV x x Verzekeringsmaatsch x x Afd. comm gemeente x Relevante bedrijven x x x Openbaar Ministerie x Afdeling Misdaad x x Analyse Rechercheurs x Wachtcommandanten x x Wijk-/buurtkranten x Vrijwillige politie x x Lijst is uiteraard naar eigen inzicht aan te vullen. Communicatie Intensief investeren in de gedragsverandering van autobezitters. Ophangen van posters, verspreiden van posters en zoeken van mediapubliciteit. Plaats preventieborden op bedreigde locaties. Partners zoals toezichthouders, parkeerwachters, vrijwillige politie, etc. zijn geïnformeerd en werken aan het plan van aanpak mee. Er zijn voldoende voorlichtingsmiddelen in voorraad. 10

11 Ook de surveillanceauto is voorzien van uit te reiken preventieberichten als buit aangetroffen in uw auto. Op de hotspots worden de preventieberichten uitgedeeld. Folders worden uitgereikt/gebruikt. Er worden folders uitgezet op diverse relevante locaties. Op de campings/bungalowparken/recreatieparken/in hotels/worden folders en posters uitgereikt. Er worden mediadagen gepland, waarbij extra aandacht komt in regionale en lokale kranten over autocriminaliteit. De lokale kabelkrant plaatst een onderwerp over autocriminaliteit. Mogelijk kan ook een onderwerp op de lokale tv verzorgd worden Tips Intensieve bewaking van grote parkeergarages en parkeerterreinen Samenwerking met de particuliere beveiligingsbureaus. Er wordt zoveel mogelijk gericht toezicht uitgeoefend, door parkeertoezicht, extra surveillance, politiestudenten, etc. Inzet van een spotauto op wisselende plaatsen (op de hot-spot) tegen de autokrakende veelplegers. Voorzien van een buitenlands kenteken blijken spotauto s een verhoogde kans te lopen om opengebroken te worden. Zie verder bijlage 2.4 maatregel 10 en het uitstekend geschikte Algemeen Document Autokraak van politie Amsterdam-Amstelland. Het gebruik van een spotauto met technische observatiemiddelen: camera en recorder. Gebruik van objecten als laptop en/of navigatieapparatuur met een peilbaken of GPS en RF. Het actueel houden van een lijst met veelplegers (Top 100-lijst). Maak afspraken met justitie over de behandeling van veelplegers. Draag onverbeterlijke recidiverende autokrakers voor, voor adequate snelle behandeling en zwaardere straffen. Stel een scenario vast en zie toe op adequate uitvoering van hoe de vrijgekomen veelplegers te behandelen. Gerichte aanpak van de heling, door controles uit te voeren bij opkopers etc. Het concept tegenhouden bestaat uit verschillende elementen. Het gaat om het creatief inzetten van maatregelen door de politie (en partners) en het openbaar ministerie, om zo gedrag en omstandigheden te beïnvloeden om criminaliteit te voorkomen. Dus om de diefstal onaantrekkelijk te maken door: Actief benaderen en waarschuwen van veelplegers. Oplossen problemen van veelplegers (inzet externe sociale partners) Veelplegers voorrang te geven in het justitiële en rechterlijke traject en bij de tenuitvoerlegging van nog openstaande (gevangenis)straffen. Civiele vorderingen op daders uit te voeren, neem hierin mee de schade aan de spotauto s. Preventief veiligstellen van auto s met buit. Er zijn met justitie afspraken gemaakt over de inzet van de spotauto en justitiële opvolging. De collega s zijn goed voorgelicht over hoe met een spotauto gewerkt moet worden. 11

12 Er wordt een actuele lijst met bekende autokrakers bijgehouden. De autokrakers/veelplegers worden actief benaderd. Zij krijgen bijvoorbeeld een brief op het huisadres. In de briefing van de teams worden zij vermeld met bijzonderheden. Zij krijgen voorrang in het justitiële traject. Ook krijgen zij voorrang bij de ten uitvoerlegging van de nog openstaande (gevangenis)straffen. Civiele vorderingen op autokrakers/ veelplegers worden uitgevoerd. Door politie veiligstellen van auto s met buit (project AutoGuard). Na constatering wordt het voertuig aan een politiebureau veiliggesteld en daar kan de eigenaar dit weer ophalen. Betrokkene krijgt dan een reprimande en een preventieadvies. Actie ook in het kader van shaming. Politie intern Benoem intern een projectleider. Houdt dagelijks bij in het district waar wordt ingebroken. Informeer de collega s in het district, structureel o.a. via briefing. Aangiftes via internet worden hierin meegenomen. Op intranet staat wekelijks een artikel over autocriminaliteit. Hierin wordt de stand van zaken vermeld (thermometer). Ook wordt informatie vermeld over verdachte voertuigen, m.o., sporen, buit, veelplegers, e.d. Samenwerking met de Technische Recherche vindt plaats. Aangetroffen sporen in auto s (achtergebleven) worden naar de TR gestuurd. De lijst met autokrakers en/of veelplegers is beschikbaar. Benadruk het goed en volledig gebruik van het bedrijfsprocessensysteem. Correcte invoer, levert betere informatie! Gebruik de systemen! : Sommige collega s houden te weinig gegevens bij in BVH. Bij verdachte situaties worden er geen kentekens ingevoerd, zodat hierop niet gezocht kan worden in het systeem. Benut de technische mogelijkheden: Men is soms niet goed op de hoogte van de mogelijkheden van b.v. ontvreemde GSM s uit auto s. Als aangevers abonnementen hebben, is het eenvoudig om printlijsten op te vragen of de GSM te tappen. Dit geeft zicht op verdachte(n). Samenwerking met de Technische Recherche (Forensische Opsporing) In vele gevallen komt de TR niet ter plaatste bij een voertuig waarin is ingebroken. Toch is het juist van belang om in het kader van het project afspraken te maken met de TR bijvoorbeeld over het veiligstellen van aangetroffen sporen in een auto. Mocht in de auto iets aangetroffen zijn van de verdachte kan dit worden veiliggesteld door de door de TR geïnstrueerde BPZ en naderhand worden onderzoek door de TR. Inzet van een zogenaamde DNA-kit is aan te raden. Bij auto-inbraken wordt regelmatig een vermoedelijk door de verdachte achtergelaten DNA-spoor aangetroffen, zoals een sigarettenpeuk, een blikje, flesje bier. De teams werken mee aan het uitvoeren van preventieve maatregelen. Ook het bike-team doet zoveel mogelijk mee, evenals surveillanten en/of politiestudenten. 12

13 4. Contactinformatie Landelijk Programma Anderen Landelijk coördinator Publiek Private samenwerking aanpak autokraak Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit Verzekeringsbureau bestrijding Voertuigcriminaliteit Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Bureau Regionaal Veiligheids Strategie Midden-Nederland Portefeuillehouder VVC c.q. Ondermijning c.q. High Impact Crime, eventueel projectleider aanpak autokraak politie van de politie-eenheden: - Noord-Nederland - Oost-Nederland - Midden-Nederland - Noord-Holland - Amsterdam - Den Haag - Rotterdam - Oost-Brabant - Zeeland-West-Brabant - Limburg - Landelijke eenheid Veiligheidsfunctionarissen van Gemeenten Officieren van Justitie Partners in private organisatie Ondernemers Burgers 13

14 Bijlage 1: Toelichting stappenplan Stap 1: Creëren bestuurlijk draagvlak Door op bestuurlijk niveau draagvlak te creëren wordt de eerste stap gezet voor een integrale aanpak. Zorg ervoor dat de aanpak van autokraak is opgenomen in het IVP, zodat de aanpak vooraf al geborgd is. De ervaring bij de projectgemeenten leert dat het bij het prioriteren van autokraak van belang is om rekening te houden met de beleidscycli van de gemeente en politie. Zo kunnen beslissingen en maatregelen die in het plan van aanpak worden opgesteld sneller genomen worden. Door autokraak te integreren in het IVP van de gemeente en het activiteitenplan van de politie kan dat probleem worden ondervangen. Tijdens een lokaal politieoverleg of driehoeksoverleg kan de wijkchef van de politie of de ambtenaar Integrale Veiligheid van de gemeente, de aanpak van autokraak bespreekbaar maken. Daarbij kan aan de hand van actuele cijfers de urgentie voor de aanpak worden onderbouwd. Van belang is om ook het OM tijdig te betrekken, zeker wanneer op basis van de probleemanalyse maatregelen worden gekozen, dient dit met het OM besproken te worden opdat later geen verrassingen kunnen ontstaan over bijvoorbeeld de toelaatbaarheid van ingezette middelen of dat justitiële opvolging te lang uitblijft. Het verdient aanbeveling ervoor te zorgen dat ook zorg- en hulpinstanties in relevante gevallen in staat zijn direct hun specialiteit in te zetten om de dader bij te staan om verdere criminele activiteiten te voorkomen. Stap 2: Analyseren probleem en aanpak De volgende stap is het inzichtelijk maken van het probleem. Maak een overzicht van alle mogelijke oorzaken van het probleem. Oorzaken kunnen per gemeente verschillen. Voor een adequate aanpak is het van belang om een helder beeld te hebben van de lokale problematiek. Daarbij is het ook belangrijk om de huidige aanpak op dit thema in kaart te brengen. De politie kan zorgen voor een lokale kwalitatieve analyse. In de analyse wordt op basis van politiegegevens een beschrijving gegeven van de hotspots, de hottimes, de dader(groepen), de slachtoffers en de doelwitten/objecten. NB Inzicht in de daderprofielen: is/zijn het de junk(s) dan wel jongeren of is het de professionele ingevlogen criminele bende? Inzicht in bewegingen van dadergroepen (wat doen ze als we ze hier bestrijden, waar gaan ze dan heen?) Nogal bepalend voor welke set van maatregelen gekozen moet worden. De volgende landelijke partijen kunnen uw eigen inzichten aanvullen: LIV (Landelijk Informatiecentum Voertuigcriminalteit) (Samenwerkingsverband van politie, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) ); Landelijke Politiemonitor Bevolking; Verbond van Verzekeraars via VbV; Afdelingen Misdaadanalyse / Informatieve Ondersteuning; Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc). 14

15 Maak daarnaast een overzicht van alle (lokale) partners die betrokken zijn, of zouden kunnen worden, bij dit thema. Ga hierbij na wat de rol van deze partner kan zijn en wat het belang van deze partner is. Door de belangen van alle betrokken partners inzichtelijk te maken kan een win-win situatie gerealiseerd worden. Dit is de beste basis voor een samenwerkingsverband, partners worden dan stakeholders. Stap 3: Afstemmen partners Het doel van het afstemmingsoverleg is het bepalen van een gemeenschappelijke lokale doelstelling (en eventuele subdoelstellingen) en het maken van afspraken met betrekking tot de aanpak. Houd hierbij rekening met regionale doelstellingen. Stap 4: Doelen opstellen Bespreek het thema, de aanleiding en de achtergronden van de aanpak met de stakeholders. Het organiseren van een schouw kan duidelijkheid en inzicht geven in het lokale probleem. Benadruk de gemeenschappelijke belangen en de specifieke rollen die de stakeholders hebben in de aanpak. Essentieel hierbij is het maken van een taakverdeling en het opstellen van een tijdspad. De stakeholders kunnen vanuit eigen visie een voorstel voor maatregelen in de aanpak doen. De doelstellingen dienen, bij voorkeur, geformuleerd te zijn conform het SMART-principe. SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.. Stap 5: Koppelen oorzaken-maatregelen (planvorming) De stap die volgt op het afstemmingsoverleg is de planvorming. Bij deze stap wordt het daadwerkelijke plan van aanpak opgesteld op basis van de overeengekomen afspraken en (sub)doelstellingen. Hierin is het van belang dat de oorzaken duidelijk beschreven worden. Met de doelenboom kan hierbij een keuze gemaakt worden voor effectieve maatregelen. Een goede integrale aanpak bevat een mix van maatregelen waarmee verschillende oorzaken (dader, slachtoffer, omgeving) worden aangepakt. Veel best practices versterken elkaar. De gemeente is, in haar regierol, verantwoordelijk voor het opstellen van het plan van aanpak. Stap 6: Vastleggen afspraken en goedkeuren bestuur (regie) Hierin wordt een nieuw afstemmingsoverleg gepland waarin het plan van aanpak wordt voorgelegd aan de stakeholders, en waarbij op bestuurlijk niveau goedkeuring wordt gegeven voor de uitvoering. Tevens kunnen doelstelling, probleemstelling, afspraken en verantwoordelijkheden per stakeholder worden gemaakt. Stap 7: Uitvoeren plannen Vervolgens gaat men aan de slag met de uitvoering van de aanpak op basis van het in het plan van aanpak beschreven tijdspad. Het is verstandig om regionaal te melden dat men aan de slag gaat op het gekozen thema. Wanneer andere gemeenten ook kiezen om op dit thema te investeren, kunnen ze elkaar daarbij mogelijk ondersteunen. 15

16 Stap 8: Monitoren en evalueren Door de gemaakte stappen en de daarmee behaalde resultaten periodiek te evalueren, kan worden bepaald welke maatregelen op lokaal niveau effect hebben, en welke maatregelen eventueel minder effectief zijn. Bij stap 8 kan hier op gestuurd worden. Stap 9: Bijsturen Bij deze stap is het zaak om in te spelen op de ontwikkelingen. Dit kan aan de hand van de cijfers die periodiek worden gepresenteerd. Bijlage 2: Verdieping maatregelen Bijlage 2.1: Communicatie maatregelen Maatregel 1: Verbeteren communicatie met burgers, private partijen en veiligheidsprofessionals. Communicatie speelt een zeer belangrijke rol bij bewustwording en het creëren van draagvlak. Het vestigen van de aandacht op de problematiek, bijvoorbeeld in lokale media, via internet, een bijeenkomst of op andere wijze draagt hieraan bij. Door helder te communiceren over het probleem en de aanpak ervan, wordt zowel intern als extern draagvlak gecreëerd, dit is een belangrijke stap voor het laten slagen van de aanpak. Bewustwording is dus een onmisbaar onderdeel van de aanpak van onder andere auto-inbraken en loopt als een rode draad door de aanpak heen. Bewustzijn burgers vergroten Door middel van de media kunnen de burgers op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van auto-inbraken. In de lokale/regionale krant kunnen bijvoorbeeld cijfers worden vermeld van het aantal auto-inbraken in de maand ervoor. Hierdoor worden burgers geïnformeerd over de stand van zaken en het is een geheugensteuntje om niet te vergeten de waardevolle spullen uit de auto te halen. Dit heeft niet alleen een positief effect op het bewustzijn van de burger om de waardevolle eigendommen uit de auto te halen, maar het is ook een middel om te laten zien dat de verschillende partners zich bezighouden met het probleem, bijvoorbeeld wanneer de cijfers een daling laten zien. Wanneer de burger ziet dat er écht iets aan het probleem gedaan wordt, zal zij eerder geneigd zijn de waardevolle eigendommen uit de auto te halen. Communicatie Een belangrijk doel is het vertrouwen van de burger in de overheid te vergroten. Door via een campagne op eenduidige wijze met de burger te communiceren over de aanpak van Veel Voorkomende Criminaliteit, maken we, als ketenpartners, helder dat we het probleem serieus nemen. Daarnaast is ook de samenwerking met en de eigen verantwoordelijkheid van de burger een belangrijk punt. Burgers kunnen zelf veel doen om hun leefomgeving veiliger te maken. Communicatie maakt de inspanningen zichtbaar die de samenwerkende partijen verrichten om auto-inbraak terug te dringen maar vooral om autobezitters te laten zien dat zij zelf een rol spelen in het creëren van een veilige woonomgeving. 16

17 Communicatie tussen de burgers, gemeente en politie is ook zeer belangrijk. Wanneer burgers zich niet bewust zijn van wat zij kunnen doen tegen het probleem, zal er niets gebeuren. Een manier om burgers te bereiken is aan te sluiten bij de regionale communicatiecampagne. Middelen die hieruit voort zijn gekomen zijn flyers, posters, spandoeken, borden etc. Positief aan deze communicatiecampagne is onder andere dat het regionaal ingezet gaat worden. Hierdoor zijn de materialen herkenbaar in de rest van de regio en dat zal een positieve uitwerking hebben op het bewustzijn van de burger. Maatregel 2: Gebruik website om burgers te informeren De website en sociale media kunnen ingezet worden om de burgers te informeren over de aanpak van de gemeente en de politie. De website en de sociale media kunnen ingezet worden als informatiemiddel en tevens als waarschuwingsmiddel richting de burger. Als er op bepaalde plaatsen inbraken hebben plaatsgevonden, kan dit via deze middelen gecommuniceerd worden zodat burgers ook via deze media gewaarschuwd worden. Daarnaast kunnen burgers via de sociale media ook meldingen doen van verdachte situaties. Maatregel 3: De burger als bondgenoot Door middel van burgernet kunnen burgers gealarmeerd worden bij bijvoorbeeld een melding van auto-inbraak. Tevens kunnen zij preventief gewaarschuwd worden voor auto-inbraken. Daarbij kan burgernet ook ingezet worden bij het opsporen en pakken van de daders. Maatregel 4: Opzetten actie bel 112 Om de pakkans van auto-inbrekers te vergroten is het belangrijk dat burgers 112 bellen zodra ze een verdachte situatie zien. Dat 112 gebeld kan worden bij verdachte situaties is vaak niet bekend bij burgers en door deze actie zal de drempel voor de burger lager worden om 112 te bellen. Hierdoor ontvangt de politie meer informatie waarmee de pakkans van de daders vergroot wordt. Maatregel 5: Borden en spandoeken Op plekken waar in een relatief korte periode veel kraken zijn gepleegd (hot-spots) kan door middel van een groot spandoek aandacht worden gevraagd voor de problematiek. Winkeliers kunnen de actie ondersteunen door met posters, deurstickers of op andere wijze aandacht te vragen voor de actie. Op parkeerplaatsen waar veel mensen komen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, zoals toeristische trekpleisters, kan de boodschap duidelijk worden gemaakt aan de hand van een pictogram. Maatregel 6: Controleacties Tijdens deze controleacties wordt gekeken of auto s afgesloten zijn en of kostbare voorwerpen verwijderd zijn. Autobezitters die dit vergeten zijn, worden direct aangesproken en geattendeerd op de gevaren. Het controleteam kan check- 17

18 bonnetjes gebruiken. Op deze bonnetjes geeft de controleur aan of de auto PRIMA (afgesloten en geen buit in zicht) of FOUT (niet afgesloten of buit in zicht) is. De controleur plaatst de bon vervolgens achter de ruitenwisser. De acties moeten het publiek attenderen op het eigen nonchalante gedrag. Door alle auto s (PRIMA en FOUT) van een bon te voorzien, wordt voorkomen dat de bonnen een gemakkelijke markering vormen voor inbrekers. Maatregel 7: Uitreiken foldermateriaal Politie en gemeente kunnen samen een folder met preventieve tips opstellen. De folder kan op hot-spots, in de buurtgelegen horeca of huis aan huis worden aangeboden. Tips die in de folder kunnen worden opgenomen zijn: - Parkeer uw auto in het licht en in het zicht van omliggende bebouwing of op een plaats waar veel mensen komen. - Niets erin, niets eruit! Laat geen waardevolle spullen achter in uw auto. Denk ook aan houders, snoeren en opladers. - Toch spullen achterlaten? Gebruik dan een VbV-SCM goedgekeurd autokluisje. - Controleer met de hand of uw auto goed afgesloten is. Wijs in de folder ook op het belang van het doen van aangifte na een auto-inbraak. Zo wordt het probleem bij de politie zichtbaar en kunnen adequate maatregelen getroffen worden. Maatregel 8: Parkeerschijf Parkeerschijven uitdelen aan de burger met aan de voorkant een waarschuwende tekening die de burger en de inbreker attendeert op inbraak gevaren. Op de achterzijde van de parkeerschijf staan tips voor de bestuurder om de kans op autoinbraak te verminderen. De voordelen van deze parkeerschijf is dat deze langdurig mee gaat en iedereen er één in de auto kan hebben. Maatregel 9: Hangkaarten Fluorescerende kaartjes uitdelen die burgers in de auto kunnen opgehangen. Op de voorkant van de kaartjes staat de tekst: Deze auto is leeg. De achterzijde van de hanger wijst de bestuurder nog eens op de gevaren die zijn auto loopt en welke voorzorgsmaatregelen de burger zelf kan nemen. De hanger heeft twee grote voordelen. Het wijst bestuurders bij het verlaten van hun voertuig op het risico van auto-inbraak. Daarnaast maakt het potentiële inbrekers duidelijk dat er uit de betreffende wagen niets te halen valt. Maatregel 10: Aansluiten bij de regionale communicatiecampagne autokraak De focus van communicatie ligt op preventie. Communiceren op de hotspots, op díe plekken waar mensen risico lopen is het allerbelangrijkst. Communicatie via massamedia, zoals het naar buiten brengen van resultaten en successen, kan ook ingezet worden. Door free publicity te genereren door het actief benaderen van de media, wordt de campagne verlengd en is er meer en langer aandacht voor de boodschap. Voor het slagen van preventie is communicatie richting autobezitters heel belangrijk. Zij hebben zoals gezegd een rol in de veiligheid van hun auto; een auto wordt 18

19 opengebroken voor de buit, zichtbaar of niet. Als je zelf je auto leeghaalt, is de kans dat je slachtoffer wordt van auto-inbraak aanzienlijk kleiner. Een belangrijk deel van de communicatie is daarom gericht op voorlichting; het geven van tips en handelingsperspectief. Tegelijkertijd is het belangrijk om ook repressie, handhaving en toezicht niet uit het oog te verliezen bij communicatie. Hierdoor kan er duidelijk worden wat er door de ketenpartners gedaan wordt om auto-inbraken tegen te gaan. Wanneer er enkel over preventie gecommuniceerd wordt, kunnen inwoners de indruk krijgen dat het hún probleem is. Kernboodschap campagne Inbraak in uw auto is onacceptabel. Diefstal pakken wij hard aan. Politie, gemeente, parkeergarages en openbaar ministerie werken nauw samen om auto-inbraak terug te dringen. Ook u kunt wat doen aan het voorkomen van inbraak. Verreweg de meeste auto s worden namelijk opengebroken omdat er buit valt te halen. Neem consequent uw laptop, navigatiemiddelen en geluidsapparatuur mee. Dan daalt de kans op buit (en daarmee op schade) aanzienlijk. Belangrijk: - Beschikbare middelen van de communicatiecampagne zijn spiegelhangers, folders, posters, metalen bordjes en banieren. - Op de hotspots kan er geflyerd worden, het liefst in combinatie met een handhavingsanctie van de politie. - Op tijdelijke hotspots kunnen banieren opgehangen worden en op structurele hotspots kan één (of meer) metalen bord geplaatst worden. - Op het wijkbureau, het gemeentehuis of het politiebureau kunnen folders en posters geplaatst worden. - Communicatie richting de media kan gedaan worden door middel van een persbericht over de start van de campagne. - Er kan een startmanifestatie georganiseerd worden, waarbij bijvoorbeeld de burgemeester en/of de wethouder de aftrap doet voor de campagne. - Afstemmen van de start van campagne s moet. Gemeente en politie (wijkteam en communicatie), zodat eventuele handhavingsacties afgestemd kunnen worden op de campagne. Daarnaast is het aan te raden de campagne in te zetten op een piekmoment van het aantal auto-inbraken. Maatregel 11: Opzetten van Burgernet Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed signalement. Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. 19

20 Burgernet is een manier om de burger te betrekken bij de aanpak en opsporing van strafbare feiten. Door de burgers op deze wijze te voorzien van informatie kunnen ze gericht letten op verdachten en de politie hierover een tip geven. Dit versterkt de pakkans op heterdaad (heterdaadkracht), het aantal meldingen neemt immers toe. Burgernet kan hierdoor helpen om onder andere autokrakers op te sporen en aan te houden. Tevens is het belangrijk burgers ervan doordacht te maken dat wanneer zij 112 bellen, het melden van misdaad ook anoniem kan. Het komt voor dat burgers geen melding durven te doen, mogelijk uit angst voor represailles van de dadergroep. Wanneer burgers niet meer bang zijn de politie in te schakelen, wanneer zij een misdrijf zien, leidt dit tot een grotere opsporingskans en tot een daling van het aantal auto-inbraken. Belangrijk: - Het zou kunnen gebeuren dat burgers die een melding krijgen via burgernet zelf de straat op gaan om eigen rechter te gaan spelen, hier moet voor worden gewaakt. - Uiteraard hoeft burgernet niet alleen gebruikt te worden bij auto-inbraken. In een aantal gemeenten loopt burgernet al en is het succesvol. Het kan gebruikt worden bij verschillende vormen van criminaliteit. Maatregel 12: Inzet lokale media Het af en toe plaatsen van een persbericht over controles op het gebied van autoinbraken in de lokale/ regionale krant of op internet, kan leiden tot een afname van het aantal auto-inbraken. Dit kan preventief zijn, dus vóór de controle, maar het kunnen ook resultaten zijn van een al uitgevoerde controle of postactie. Door middel van de media kunnen de burgers op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van auto-inbraken. In de lokale/regionale krant kunnen bijvoorbeeld cijfers worden vermeld van het aantal auto-inbraken in de maand ervoor. Hierdoor worden burgers geïnformeerd over de stand van zaken en het is een geheugensteuntje om niet te vergeten de waardevolle spullen uit de auto te halen. Dit heeft niet alleen een positief effect op het bewustzijn van de burger om de waardevolle eigendommen uit de auto te halen, maar het is ook een middel om te laten zien dat de verschillende partners zich bezighouden met het probleem, bijvoorbeeld wanneer de cijfers een daling laten zien. Wanneer de burger ziet dat er écht iets aan het probleem gedaan wordt, zal zij eerder geneigd zijn de waardevolle eigendommen uit de auto te halen. Belangrijk: - Plaats deze aankondigingen/situatieschets niet te vaak. Wanneer de berichtgeving te frequent is, kunnen mensen hun interesse verliezen. - Bekijk het aantal unieke hits op de internetsite van de gemeente. Wanneer dit laag is, is het misschien beter om te kiezen voor een bericht in de lokale krant. - Het gebruik van de media is free publicity : er kunnen veel mensen/doelgroepen bereikt worden, tegen lage kosten. 20

Georganiseerde autodiefstal Bouwsteen voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012

Georganiseerde autodiefstal Bouwsteen voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012 Georganiseerde autodiefstal Bouwsteen voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012 Georganiseerde autodiefstal Een onderzoek naar het in georganiseerd verband stelen en verhandelen van personenauto s of onderdelen

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

Handboek KVO-B versie 2.0

Handboek KVO-B versie 2.0 Handboek KVO-B versie 2.0 Handboek voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bestaande Bedrijventerreinen Vastgesteld door de Stuurgroep Veilig Ondernemen van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

MASTERPLAN VERMOGENSCRIMINALITEIT

MASTERPLAN VERMOGENSCRIMINALITEIT MASTERPLAN VERMOGENSCRIMINALITEIT Beste collega, Hierbij treft u het Masterplan bestuurlijke aanpak Vermogenscriminaliteit aan. Een plan dat is opgesteld door en voor de vijf grootste Brabantse steden

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST Een inventarisatie naar het gebruik van sociale media door overheid(sinstellingen) en gemeenten bij. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht,

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk

veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk veiligheid door samenwerken handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit Het instrument in de praktijk handboek bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit handboek bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM)

Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Handreiking Veilig Incidenten Melden (VIM) Voorwoord Deze handreiking is bedoeld om ggz-instellingen praktische aanbevelingen te bieden voor het veilig melden van incidenten en aan te geven onder welke

Nadere informatie

(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27

(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27 SOM (Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27 Definitie Overlast: Overlast is een subjectieve beleving waarbij handelingen van anderen als

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen Plan van aanpak overlastgevende jeugdgroepen 1 Inhoud 1.Inleiding 2 2.Analyse huidige aanpak jeugdoverlast in Deventer 3 2.1.Gebruikte definities 3 2.2.Gegevens gebiedscan politie 4 2.3.Huidige aanpak

Nadere informatie

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Gemeenten kunnen een belangrijke initiërende en ondersteunende

Nadere informatie

Omdat de samenleving eraan toe is. Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie

Omdat de samenleving eraan toe is. Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie Omdat de samenleving eraan toe is 1 Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie Bascole Omdat de samenleving eraan toe is Naar een lokaal contextgedreven,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 11 juni 2014 De vaste

Nadere informatie

Notitie Integrale aanpak hennepteelt

Notitie Integrale aanpak hennepteelt Notitie Integrale aanpak hennepteelt 1. Inleiding De afgelopen twee decennia heeft de illegale hennepteelt in Nederland een grote vlucht genomen. Zoals reeds is geconstateerd in de cannabisbrief van april

Nadere informatie

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief NL-Alert testrapport Datum 29 september 2011 Status Definitief Colofon Dienstnaam NL-Alert Versienummer 1.0 Organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Pagina

Nadere informatie

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Toolkit jeugdoverlast Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Praktijkteam jeugd & overlast Kennemerland November 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzicht mogelijkheden

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

HOE KUNNEN GEMEENTEN DE ZELFREDZAAMHEID VAN BURGERS BEVORDEREN?

HOE KUNNEN GEMEENTEN DE ZELFREDZAAMHEID VAN BURGERS BEVORDEREN? HOE KUNNEN GEMEENTEN DE ZELFREDZAAMHEID VAN BURGERS BEVORDEREN? Rapportage literatuuronderzoek door Mariëlle Jansen Referentie MJN Utrecht, januari 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD Hoe kunnen

Nadere informatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie

Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie Werkboek De knop om! Vergroot het energiebewustzijn in uw organisatie en helpt u bij het opzetten van gedragsveranderingscampagnes

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak 1 Inleiding Het verbeteren van de veiligheid in de stad is en blijft de hoogste prioriteit van de gemeente

Nadere informatie

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners Voorwoord Collega s, dienaars van de publieke zaak, Trots bieden wij u deze gezamenlijke BZK-VNG-productie aan.

Nadere informatie

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid Publiek-private samenwerking in maatschappelijke veiligheid Naar een improvisatiemodel 1 februari 2012 Prof. Dr. Cor van Montfort Prof. Dr. Gabriel van den Brink Dr. Martin Schulz Drs. Nicole Maalsté 1

Nadere informatie

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S.

Sleuren. sturen. Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie. Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie Prof.dr P.W. Tops Dr. M. van Duin P. van Os Prof.dr. S. Zouridis of Sleuren sturen Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

Nadere informatie

Ongewenste uitstroom in de strafrechtketen

Ongewenste uitstroom in de strafrechtketen Ongewenste uitstroom in de strafrechtketen Oorzaken en oplossingen Utrecht, 20 maart 2013 GV216/rapport def. Andersson Elffers Felix Maliebaan 16 postbus 85198 3508 AD Utrecht telefoon 030 236 3030 telefax

Nadere informatie

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM

PERSPECTIEF OP 2015. Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM PERSPECTIEF OP 2015 Een zichtbaar, merkbaar en herkenbaar OM 3 Perspectief op 2015 OPENBAAR MINISTERIE PERSPECTIEF OP 2015 1. Inleiding 3 2. Rol en positie OM: effectiviteit, selectiviteit en doelmatigheid

Nadere informatie