Doel van de cursus. Opzet cursus SLAGEN!!!!!!!!!!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doel van de cursus. Opzet cursus 26-6-2013 SLAGEN!!!!!!!!!!!!"

Transcriptie

1 Doel van de cursus SLAGEN!!!!!!!!!!!! Opzet cursus Leren en herhalen (strakke planning) Ideale modus: 1 dag voorbereiden 1 dag aanwezig nalezen behandelde stof Op de dag belangrijke onderwerpen Valkuilen trainen Oefenvragen 1

2 Examen Aantal vragen: vragen Wft-HK (140 min) (incl. 20 vragen Beleggen) 18 vragen SEH (40 min) Totale duur: 3 uur Slaaggrens: resp. 42 en 12 vragen MC en open vragen (berekeningen) SEH en Wft Basis Voor de Erkenning is bezit van het Wft-diploma Basis (of ander daaraan gelijkgesteld diploma) vereist Indien geen Wft-diploma Basis aanwezig is, dan zijn er 2 keuzes: 1. Niets doen. SEH-diploma geldt als diploma Wft-Hypotheken 2. Registreren (kosteloos) als Erkende op termijn (en later alsnog aan de eisen voldoen) Introductie en werkafspraken 2

3 Opzet van de cursus Ook examenvragen over niet behandelde onderwerpen Toetstermen op Opgeven voor het examen na dag 1 Kennismeting vooraf Oefenvragen achteraf Oefenexamens op Examentraining Begrijpend (snel)lezen Via Lindenhaeghe nu ook te boeken: Online Snellezen Training Hoezo? Huidige situatie 1,5 miljard mensen moeten informatie verwerken om hun werk te kunnen doen Deze kenniswerkers spenderen minstens 2,5 uur per dag met het lezen, begrijpen, leren, analyseren en onthouden van: contracten artikelen s werk gerelateerde magazines vergaderingen en presentaties werk gerelateerde nieuws items 3

4 Huidige problematiek Probleem Effect Langzame lezer* Kost veel tijd Resultaat Minder tijd voor kerntaken Teveel leeswerk Leest niet alles Mist informatie Makkelijk afgeleid Herleest de stof Minder tijd voor kerntaken Kan informatie de volgende dag niet meer herinneren Gefrustreerd Kan de informatie niet gebruiken * De gemiddelde leessnelheid is 200 woorden per minuut. Om bij te blijven is een leestempo van 450 woorden per minuut nodig. Oplossing Kenniswerkers helpen om informatie sneller en beter te verwerken, met minder inspanning! Het effect voor u is: meer tijd kunnen besteden aan de belangrijke werkzaamheden een betere output hebben door beter en meer documenten te kunnen lezen Online Snellezen Training Als u sneller leest, wordt uw tekstbegrip niet lager! Snellezers lezen wel alles! Ga naar Lindenhaeghe.nl/snellezen Met kortingscode ET13SL ontvangt u 50 korting en betaalt u 199 voor de e-training in plaats van 249 Inhoudelijke vragen kunt u mailen naar 4

5 Programma dag 1 Woning kopen en financieren Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Hypotheekadvies Toezicht Hypotheekvormen Kennismeting dag 1 10 vragen 30 seconden bedenktijd per vraag Gebruik het antwoordformulier Het antwoordformulier na de kennismeting inleveren 14 Vraag 1 Welk document levert de executoriale titel op voor de geldverstrekker? a) De minuut b) De grosse c) De hypotheekakte d) De transportakte 15 5

6 Vraag 2 Wie is de hypotheeknemer? a) De geldgever b) De leningnemer c) De notaris d) De deurwaarder 16 Vraag 3 Bij de vaststelling van het maximaal te financieren bedrag wordt in een woonquotesysteem in eerste instantie a) een percentage genomen van het bruto-inkomen. b) het netto-inkomen verminderd met de kosten voor levensonderhoud. c) de inkomsten uit vermogen opgeteld bij het relevante inkomen. d) het bruto-inkomen verminderd met bijzondere vaste lasten. 17 Vraag 4 Worden hypothecaire kredieten geregistreerd bij het BKR? a) Ja, altijd b) Ja, maar dan alleen bij achterstanden c) Nee, nooit d) Nee, tenzij de leningnemer daarom verzoekt 18 6

7 Vraag 5 Wat is het kenmerk van een annuïteitenhypotheek? a) Vaste periodieke rentelast b) Vaste periodieke aflossing c) Vaste periodieke maandlast d) Vaste periodieke spaarpremie 19 Vraag 6 Hoe wordt in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen een verstrekking binnen de norm genoemd? a) Comply b) Explain c) LTI d) LTV 20 Vraag 7 Wat is GEEN vergunningseis in het kader van de Wft? a) Betrouwbaarheid b) Deskundigheid c) Financiële zekerheid d) Solvabiliteit 21 7

8 Vraag 8 Bij welke producten moet er een DVD worden uitgereikt? a) Hypotheken b) Complexe producten c) Hypotheken en complexe producten d) Impactvolle producten 22 Vraag 9 Om NHG te krijgen moet leningnemer a) Eigenaar zijn b) Gebruiker zijn c) Vruchtgebruiker zijn d) Eigenaar en gebruiker zijn 23 Vraag 10 Hoe worden de kosten genoemd voor het verkrijgen van NHG? a) Bereidstellingsprovisie b) Borgtochtprovisie c) Bonusprovisie d) Contragarantie 24 8

9 Einde kennismeting Antwoorden 1 B 6 A 2 A 7 D 3 A 8 C 4 B 9 D 5 C 10 B 26 Wat is een hypotheek? 1. Een zakelijk zekerheidrecht 2. op een registergoed 3. met een vorderingsrecht 4. bij voorrang op de opbrengst 9

10 Vaak gebruikte termen Klant hypotheekgever degene die het recht van hypotheek verstrekt geldnemer eigenaar van het huis debiteur (meestal) Bank hypotheeknemer hypotheekhouder degene die het recht van hypotheek verkrijgt geldgever crediteur Het koopproces Kopen of huren? Kopen Voordelen Bezitsvorming Fiscaal voordeel Nadelen Lastenrisico (rentestijging) Vermogensrisico Volgorderisico Relatief hoge verhuiskosten Huren Voordelen Relatief lage verhuiskosten Geen groot onderhoudskosten Nadelen Lastenrisico (huurstijging) Geen bezitsvorming 10

11 Vraag Eigenwoningbezitters hebben meer dan huurders te maken met soms sterk fluctuerende woonlasten. Hoe kan dit het best worden bestreden? Door: a) een variabele rente overeen te komen b) een lange rentevaste periode overeen te komen. c) een lange looptijd overeen te komen. d) een spaarhypotheek af te sluiten. Vraag Eigenwoningbezitters hebben meer dan huurders te maken met soms sterk fluctuerende woonlasten. Hoe kan dit het best worden bestreden? Door: a) een variabele rente overeen te komen b) een lange rentevaste periode overeen te komen. c) een lange looptijd overeen te komen. d) een spaarhypotheek af te sluiten. Woningmarkt Verkopersmarkt Verkoper heeft de macht Veel vraag, weinig aanbod Kopersmarkt Koper heeft de macht Weinig vraag, veel aanbod 11

12 Makelaar Verschillende soorten dienstverlening Bemiddelen bij aan/verkoop Bemiddelen bij verhuur Bemiddelen bij hypotheken Verrichten taxaties Courtage Certificering (RMT: theoretische kennis, praktijkvaardigheden, gedragscode, uren-eis) Vraag Huub koopt een klein verbouwd appartement voor v.o.n. De verkoper heeft voor de verkoop een makelaar ingeschakeld aan wie moet worden betaald. Bij de notaris bedragen de overdrachtskosten Huub is bij de notaris kwijt voor het vestigen van de hypotheek op de woning. Hoeveel overdrachtsbelasting ontvangt de belastingdienst? Antwoord Koopsom VON = = waarde woning + 2% + kosten overdracht (2.000) Waarde woning + 2% = Waarde woning = /1,02 = Overdrachtsbelasting = x 2% = EUR

13 Notaris Onpartijdig Controle echtheid en juistheid Bewaarfunctie aktes Minuut (authentieke akte) Grosse (gewaarmerkt kopie in naam der Koningin) biedt executoriale titel Vraag Wanneer vindt eigendomsoverdracht plaats? a) Transportakte b) Hypotheekakte c) Financiële afhandeling d) Inschrijving in openbare registers Vraag Wanneer vindt eigendomsoverdracht plaats? a) Transportakte b) Hypotheekakte c) Financiële afhandeling d) Inschrijving in openbare registers 13

14 Vraag I. Alleen de eerste hypotheekhouder heeft het recht van parate executie. II. Door het opnemen van een huurbeding in de hypotheekakte wordt verhuur van de woning onmogelijk gemaakt. a) Alleen I is juist b) Alleen II is juist c) Beide stellingen zijn juist d) Beide stellingen zijn onjuist Vraag I. Alleen de eerste hypotheekhouder heeft het recht van parate executie. II. Door het opnemen van een huurbeding in de hypotheekakte wordt verhuur van de woning onmogelijk gemaakt. a) Alleen I is juist b) Alleen II is juist c) Beide stellingen zijn juist d) Beide stellingen zijn onjuist Aanbieders Banken Hypotheekbanken Spaarbanken Verzekeraars Pensioenfondsen Bouwfondsen Overige (vakbonden, woningcoöperaties, werkgevers, familie) 14

15 Distributiekanalen Kantorennet banken Intermediair Onafhankelijke tussenpersonen Assurantietussenpersonen Makelaars Direct writers (via advertenties, mailings, telefoon, internet) Funding Banken (toevertrouwde gelden = retail funding) Hypotheekbanken (pandbrieven, onderhandse leningen) Spaarbanken (spaargeld) Verzekeraars/pensioenfondsen (pandbrieven, onderhandse leningen, winst projectontwikkeling, premies) Bouwfondsen (onderh. leningen, pandbrieven, winst projectontwik.) Geld aantrekken/uitzetten Matching: in aansluiting op aangetrokken gelden hypothecaire leningen uitzetten Funding Matching Middel voor verstrekker om winst te maken! 15

16 Vraag Hieronder volgt een voorbeeld van een vereenvoudigde balans van een hypothecaire geldgever. Uitgezet bedrag Aangetrokken middelen Dagelijks aanpasbare rente Rente aanpasbaar na 1-4 jaar Rente aanpasbaar na >5 jaar Totaal Stel, er is een rentestijging op de geld- en kapitaalmarkt. Wat is dan, in beginsel, het gevolg voor de marge van de geldgever? a) De marge zal afnemen. b) De marge zal toenemen. c) De marge zal gelijk blijven. Vraag Hieronder volgt een voorbeeld van een vereenvoudigde balans van een hypothecaire geldgever. Uitgezet bedrag Aangetrokken middelen Dagelijks aanpasbare rente Rente aanpasbaar na 1-4 jaar Rente aanpasbaar na >5 jaar Totaal Stel, er is een rentestijging op de geld- en kapitaalmarkt. Wat is dan, in beginsel, het gevolg voor de marge van de geldgever? a) De marge zal afnemen. b) De marge zal toenemen. c) De marge zal gelijk blijven. Hypotheekadvies Inventarisatie klantprofiel Analyse obv inventarisatie en bescheiden Rapportage passend en begrijpelijk Review herbeoordeling en evaluatie 16

17 Beoordelingsnormen Inkomsten Lasten (NIBUD) BKR-toetsing Taxatie NB. Bescheiden aanleveren! Bureau Krediet Registratie BKR verzorgt het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) Registratie betaalverleden van de afgelopen 5 jaar Slechts de deelnemer kan gegevens muteren 50 BKR-coderingen Code 1: aflossings- of schuldregeling na achterstandsituatie Code 2: de (restant) vordering is opeisbaar gesteld Code 3: 250 of meer afgeboekt Code 4: de kredietnemer bleek/blijkt onbereikbaar Code 5: er is preventieve betaalregeling getroffen 17

18 Voorbeeld BKR-overzicht Geregistreerde persoons-en adresgegevens Voorletters: A Voorvoegsel: Naam: PROEFPERSOON Geboortedatum: 13/08/1958 Laatst bekende adres: DODEWAARDLAAN EA TIEL Voorlaatst bekende adres: APPELGAARD AB TIEL Kredietsoornummedatuweek Contract- Bedrag Ingangs- Eind-datum Registratie- Code RK /10/2004 Nog niet 05/2006 A (17/09/2005) H (11/01/2006) AK /11/2011 Nog niet 46/2009 VK /10/ /06/ / (26/05/2007) HY A /08/ /05/ /2006 A (22/08/2006) 2 (01/10/2006) SR /02/ /01/ /2008 RO /01/ /04/ /2008 A (01/01/2008) 1 (01/01/2008) 3 (01/05/2008) 4(01/06/2008) Bijzonder Beheer Beslaglegging Loonbeslag Conservatoir beslag Executoriaal beslag Surséance van betaling/faillissement Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen Gedwongen verkoop Openbare verkoop Hypotheekhouder Parate executie Deurwaardersexploit Veiling Onderhandse verkoop Verzoek indienen bij rechtbank Roept belanghebbenden op te bieden Kan ook als veilingprocedure is gestart 18

19 Nationale Hypotheek Garantie WEW Borgstelling Dossiervorming Verliesdeclaratie Soorten NHG Maximale hypotheek Woonlastenfaciliteit Vraag I. De geldgever moet het WEW binnen 30 dagen inlichten nadat de geldnemer zes maandelijkse termijnen verschuldigd is gebleven. II. Een lening onder NHG mag bij nonbetaling onder bepaalde voorwaarden zonder toestemming van het WEW worden opgeëist. a) Alleen I is juist b) Alleen II is juist c) Beide stellingen zijn juist d) Beide stellingen zijn onjuist Vraag I. De geldgever moet het WEW binnen 30 dagen inlichten nadat de geldnemer zes maandelijkse termijnen verschuldigd is gebleven. II. Een lening onder NHG mag bij nonbetaling onder bepaalde voorwaarden zonder toestemming van het WEW worden opgeëist. a) Alleen I is juist b) Alleen II is juist c) Beide stellingen zijn juist d) Beide stellingen zijn onjuist 19

20 NHG: Algemeen Opvolger Gemeentegarantie Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) Repressief toezicht (controle achteraf) Borgstelling Voorwaarden en Normen ( ) NHG: Borgstelling Recht van 1e hypotheek bij dezelfde verstrekker (NHG niet noodzakelijk) Betreft eigen woning: binnen aangesloten gemeente niet verhuurd verzekerd obv herbouwwaarde Verplichte verpanding polissen Eisen hypotheekofferte Borgtochtprovisie: 0,85% (2013) Maximale verstrekking tot 105% van de marktwaarde van de woning. Wanneer er sprake is van een energiebesparende maatregelen is het 106% Er dient sprake te zijn van een directe aflossing tenzij er al een bestaande lening was per NHG: dossiervorming Geaccepteerde hypotheekofferte Kopie hypotheekakte Kopie notariële pandakte Kopie transportakte Kopieën stukken kosten verwerving Inkomensbescheiden (vast/structureel) Werkgeververklaring(en) Taxatierapport (<6 maanden) 20

21 Verliesdeclaratie Binnen 1 mnd verzoek tot betaling verlies door verstrekker aan WEW Verliescomponenten (zie boek) Na betaling vordering op geldnemer Indien geldnemer te goeder trouw finale kwijting Nieuwe lening onder NHG mogelijk Anders betalingsregeling volgens WSNP NHG: wanneer? NHG bij aankoop van woning, verbetering of oversluiting Max bij aankoop, per 1 juli naar Max bij oversluiting Afkoop erfpacht NHG: wanneer? NHG bij vergroting eigendom Relatiebeëindiging Afkoop erfpachtcanon Erfopvolging NHG bij kwaliteitsverbetering 1e hypotheek niet verplicht onder NHG Verstrekking o.b.v. marktwaarde (max. 106% bij energiebesparende investeringen) Altijd een depotverplichting 21

22 NHG: maximale hypotheek 1. Gebruik (hoogste) inkomen (+ 1/3 van het laagste inkomen) 2. Zoek woonquote in het tabel 3. Bereken te verwonen bedrag per maand ahv (beide) inkomen(s) 4. Breng CK-maandlast in mindering 5. Bereken maximale hypotheek ahv formule: financieringslast x factor NHG: woonlastenfaciliteit Voorkomen gedwongen verkoop Aanvullende borgtocht Bij echtscheiding, werkeloosheid, AO, overlijden partner Hypotheeklasten naar draagkracht Niet betaalde bovenop NHG-lening Tot maximaal 9% hoofdsom NHG Oefenvraag De heer Poortvliet wil een woning kopen. Hij vraagt aan een hypotheekadviseur hoeveel hij maximaal met NHG kan lenen. Op basis van een lening met een looptijd van 30 jaar en een hypotheekrente van 5% voor 10 jaar vast komt daar een bedrag uit. Tijdens het gesprek blijkt echter dat Poortvliet een doorlopend krediet heeft met een limiet van EUR ,- met een maandlast van EUR 300,00 Hoeveel minder kan de heer Poortvliet met NHG voor een woning lenen als gevolg van het doorlopend krediet? 22

23 Antwoord De maximale hypotheek = toegestane financierings(maand)last x annuïteitenfactor. De maandlast van de CK wordt in mindering gebracht op de toegestane maandlast. De verlaging van deze toegestane maandlast heeft als gevolg dat de maximale hypotheek wordt verlaagd met: 300 x 186,2816 (ann.factor) = Regelgeving Gedragscode Hyp. Financiers financiering aan consument ten behoeve van eigen woning in Europees land gelegen Wet op het financieel toezicht (Wft) gedragstoezicht en bescherming financiële ondernemingen bescherming van de consument implementatie Eur.richtlijnen GHF Offerte (informatievoorziening) Algemene voorwaarden Informatie over risico restschuld Woonquotes Bepaling toetsrente Vermogensinkomsten Lasten CK (2% kredietsom) Bij studieschuld 0,75% over oorspronkelijke schuld Comply/explain Anti-discriminatiebepaling 23

24 GHF Maximaal 105% van de marktwaarde als verstrekkingsnorm Maximaal 50% van de marktwaarde van de woning aflossingsvrij Inperking van de mogelijkheden voor gemotiveerde afwijking van de financieringsnorm (explain) 70 Wanneer explain? Restschuld na verkoop mag worden meegefinancierd bij aankoop andere woning Bij oversluiting, wanneer de consument blijft wonen in de woning mag er worden overschreden met de eventuele oversluitkosten Als de lasten van financiering minder bedragen dan 60% van de lasten obv maximale leencapaciteit 71 Afwijkingen aflossingsvrij deel 1. Bij oversluiting bij huidige financier of andere mits men blijft wonen op hetzelfde adres 2. Verpand vermogen salderen 3. Als de lasten minder bedragen dan 60% van de maximale leencapaciteit 72 24

25 Wet op het financieel toezicht Eisen aan dienstverlener (vergunning) Betrouwbaarheid (VOG) Deskundigheid Diploma (opleidingen & PE) Bedrijfsvoering (adequaat en integer) Verantw heden feitelijk leidinggevende Financiële zekerheid (BAV) Zorgplicht Transparantie Wft-proof advies Zorgplicht Klantprofiel/risicoprofiel Reproduceerbaarheid van advies Motivatie van advies Waarschuwen bij afwijken van advies Objectieve analyse (intermediair) Execution only Bewaarplicht Klachtenprocedure Transparantie Dienstverleningsdocument (DVD) Beloningstransparantie Gedeeltelijk provisieverbod (2013) Precontractuele kostentransparantie Kostenverklaring Inducementnorm Verbod op bonusprovisie schadeverzekeringen (2012) Doorlopende informatieplicht 25

26 WFt Vergunningstelsel Verbonden bemiddelaar Aangesloten instelling Verlicht regime kredietbemiddelaars Doorlopend toezicht door AFM Onderzoeken AFM 2007 (nulmeting) en 2010 Thema s: verantwoorde woonlasten oversluiten aflossen hypotheek afdekken risico s fiscaliteit rentevastperiode (alleen 2010) Bevindingen + verbeterpunten AFM Leidraden over advisering 1. De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies 2. Advies over verantwoorde woonlasten 3. Advies over opbouw van vermogen 4. Advies over de rentevastperiode 5. Advies over oversluiten 6. Advies over risicoverzekeringen 7. Fiscaliteit 26

27 Hypotheekvormen Aflossingsvormen Uitgestelde aflossing Directe aflossing Geen aflossing Directe/geen aflossing Directe aflossing Lineaire hypotheek Annuïteiten hypotheek Geen aflossing Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek 27

28 Uitgestelde aflossing Traditionele levenhypotheek Spaarhypotheek Beleggingsverzekeringshypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Beleggingshypotheek Effectenhypotheek Beleggingsrekeninghypotheek Lineaire hypotheek Rente Aflossing 0 30 Kenmerk: Vaste aflossing per maand Lineaire hypotheek R(ente) A(flossing) Hoofdsom: Rente: 5% 0 30 Wat is de maandlast in de 1 e termijn? R: ( x 5%)/12 = 833,33 A: /360 = 555,55 Totaal 1.388,88 28

29 Lineaire hypotheek R(ente) A(flossing) Hoofdsom: Rente: 5% 0 30 Wat is de maandlast in de 24 e termijn? Schuld: (23 x A) = R: ( x 5%)/12 = 780,09 A: /360 = 555,55 Totaal 1.335,64 Lineaire hypotheek R(ente) A(flossing) Hoofdsom: Rente: 5% 0 30 Wat is de last in de laatste termijn? Laatste aflossing = 555,55 R: (555,55 x 5%)/12 = 2,31 Totaal 557,86 Lineaire hypotheek R(ente) A(flossing) Hoofdsom: Rente: 5% 0 30 Wat is de rente over de hele looptijd? Rente 1 e termijn = 833,33 Rente 360 e termijn = 2,31 Gemiddelde rente = 835,64/2 Totaal: 417,82 x 360 =

30 Lineaire hypotheek Voordelen lineaire aflossing: Snelle vermogensvorming. Dalende lasten in loop der jaren. Lage totale hypotheeklasten. Nadelen lineaire aflossing: Hoge lasten in de beginjaren. Dalend fiscaal voordeel. Beperkt inflatievoordeel. Annuïteitenhypotheek Aflossing Rente 0 30 Kenmerk: Vast maandtermijn Annuïteitenhypotheek Aflossing Rente 0 30 Hoofdsom: Rente: 5% Wat kost deze hypotheek per maand? Hoofdsom = Maandlast Factor = 1.073,64 186,

31 Annuïteitenhypotheek Rente Aflossing 0 30 Wat is de restschuld in de 2 e maand? Rente + aflossing = 1.073,64 Rentebestanddeel: 833,33 -/- Aflossing: 240, ,31 = ,69 Hoofdsom: Rente: 5% Annuïteitenhypotheek Aflossing Rente 0 30 Wat is de rente in de 2 e maand? Restschuld 2 e maand: ,69 Hoofdsom: Rente: 5% Rente: 5% = 9.987,98 / 12 = 832,33 Afl.: 1.073,64-832,33 = 241,31 Annuïteitenhypotheek Aflossing Rente 0 30 Hoeveel rente betaal je in de laatste maand? Bonnetje BTW: 1.073,64 / 1, = 1.069,18 Rente: 1.073, ,18 = 4,46 Hoofdsom: Rente: 5% 31

32 Annuïteitenhypotheek Aflossing Rente 0 30 Wat is de rente over de hele looptijd? 1.073,64 x 360 = = Hoofdsom: Rente: 5% Annuïteitenhypotheek Aflossing Rente: 5,9% Rente 0 25 Klaas wil een maandlast van Hoeveel kan hij lenen? Hoofdsom = ,6901 Hoofdsom = ,62 Annuïteitenhypotheek Aflossing Rente: 5,9% Rente 0 30 Stel: CK van Hoeveel minder hypotheek wordt hierdoor verstrekt? Hoofdsom = ,5953 Hoofdsom =

33 Annuïteitenhypotheek Voordelen annuïtaire aflossing: Lage aanvangslasten. Veel inflatievoordeel. Nadelen annuïtaire aflossing: Nauwelijks vermogensvorming. Toenemende netto lasten. Relatief hoge rentelasten. Traditionele levenhypotheek Gemengde kapitaalverzekering Uitkering bij leven en overlijden Rendement: garantiedeel en winstbijschrijving (overrente- of mij.winstdeling) Winstbijschrijving (fictief rendement naar 60% hypotheekbedrag) Aflossing aan einde looptijd Premie gelijkblijvend (risico/spaar) Spaarhypotheek Verbeterde levenhypotheek Koppeling spaar- en hypotheekrente Dempend effect bij rentewijziging Gegarandeerd eindkapitaal Ander ORV-kapitaal mogelijk Bruto last risicopremie + spaarpremie rente looptijd 33

34 Beleggingsverzek.hypotheek Combinatie kapitaalverzekering en aflossingsvrije hypotheek Geen gegarandeerd rendement Spaarpremie in beleggingsfondsen Prognoserendement max. 8% Beleggingsprofiel noodzakelijk Hybride hypotheek Combinatie spaar- en beleggingsverzekeringshypotheek Switchen mogelijk Eventueel kosten voor switchen Spaardeel niet volledig gegarandeerd Bankspaarhypotheek Sinds 1 januari 2008 Sparen via geblokkeerde spaar en/of beleggingsrekening (SEW/BEW) Geen verplichte koppeling ORV Vormvereisten (KEW) Lage kostenstructuur Meer op dag 3 34

35 Beleggingshypotheek Vermogensopbouw in beleggingen Met een effectenhypotheek Direct beleggen in aandelen Effectenportefeuille Belast in box 3 Met beleggingsrekeninghypotheek Beleggen in fondsen Eenmalig/periodieke inleg Dubbel renterisico Aflossingsvrije hypotheek Alleen rente betalen Geen aflossing gedurende looptijd In principe aflossing laatste termijn Aflossingsvrije deel vaak gemaximeerd tov executiewaarde Bruto last rente looptijd Krediethypotheek Doorlopend krediet met woning als onderpand Kredietplafond Geen aflosverplichting Renteverrekening via krediet mogelijk Rente variabel of zeer kort Boetevrij aflossen (itt andere vormen) 35

36 Rentesoorten Nominale rente (offerterente) Tijdswaarde van geld (reële rente) Compensatie voor inflatie Risico-opslag (debiteurenrisico) Effectieve rente Gedragscode eis Rekeninghoudend met tijdstip betaling en afsluitkosten Rentesoorten Netto werkelijke rente Initiatief VEH Ook rekeninghoudend met belastingteruggave en ORV-premies Renteconstructies Rentemiddelingsconstructie Rentedrempelconstructie Overstapconstructie verg. rentebedenktijd vooraf Meeneem- en doorgeefconstructie verhuisrente Loonvastconstructie koppeling aan loonindex 36

37 Rentemiddelingsconstructie Rente op 1 januari 2009: 5% Rente op 1 januari 2010: 6% Rente op 1 januari 2011: 7% Rente op 1 januari 2012: 7,5% Wat is de rente bij een 10% aanpassing? ,5 ([7 x 5] ,5) : 10 = 5,55% Wat is de rente bij een 20% aanpassing? ,5 ([2 x5] ,5) : 5 = 6,1% Rentedrempelconstructie Rente op 1/1/2010: 7% Rente op 1/1/2011: 5% Rente op 1/1/2012: 9% Rentedrempels: 4% 8% (basisrente 6%) Wat is de rente in de jaren ? 1/1/2009 1/1/2010 1/1/2011 8% 6% 4% 7% 5% 9% Rente op 1/1/2010: 6% (binnen bandbreedte) Rente op 1/1/2011: 6% (binnen bandbreedte) Rente op 1/1/2012: 6 + 1% (overschrijding) = 7% Depotconstructies Depot bij nieuwbouw Depot bij bestaande bouw Bouwsparen (40/60 constructie) Bij Belastingen meer over bouwrente! 37

38 Bijzondere leningconstructies Uitgestelde aflossing Looptijd wordt niet verlengd Tophypotheken Financieringen boven 100% EW Rentemiddeling Bij verhoging de oude rente middelen met de marktrente Meerdere leningdelen samenvoegen Overbruggingskrediet Pos/neg hypotheekverklaring negatieve: geldlener belooft geldverstrekker het pand niet verder te bezwaren met een hypotheekrecht positieve: op verzoek van geldverstrekker onmiddellijk meewerken aan vestigen hypotheekrecht pand Notariële volmacht Vestiging hypotheek op beide Rentemiddeling Restant hoofdsom: Rente: 5,5% (nog 3 jaar) Nieuwe lening: Rente: 7,3% (5 jaar vast) Wat is de rente bij rentemiddeling? 5,5% 5,5% 5,5% 7,3% 7,3% ,3% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3% x 5,5% x 3 = x 7,3% x 2 = x 7,3% x 5 = : 5 = / x 100 = 6,65% 38

39 Secundaire voorwaarden 2e hypotheek onderhandse verhoging Notaris Bankhypotheek (inschrijfbedrag!) Extra aflossing 10% (GHF) -20% boetevrij Boeterente bij verkoop Geldigheidsduur offerte Bereidstellingsprovisie Rente op passeerdatum Offerterente Passeerrente (laagste bij passeren) Dalrente (laagste tot passeren) Verhuisfaciliteit Rente meenemen (eventueel doorgeven aan koper) Boeterente 1. Bepaal totaal renteverschil rekening houdend met boetevrij gedeelte 2. Bepaal factor in tabel aan de hand van renteverschil en restant jaren 3. CW-boete = Factor Rest. jaren x absoluut renteverschil 39

40 Vraag Piet heeft een hypotheek van tegen 8% nog 4 jaar. Huidige marktrente is 5%. 20% van de oorspronkelijke hoofdsom is boetevrij aflosbaar. Bereken de Contante Waarde van de boete. Antwoord Stap 1: bepaal renteverschil % = x 3% x 4 jaar = Stap 2: bepaal factor Bij 3% en 4 jaar: 3,7171 Stap 3: bepaal boete 3,7171 x = ,08 4 Vraag Een geldnemer wil zijn hypotheek oversluiten. De lening heeft een hoofdsom van en een rentevaste periode van 10 jaar, waarvan inmiddels precies 6 verstreken zijn. De rente van de lening is 7%. Op het moment van aflossing hanteert de betreffende geldgever de volgende tarieven voor soortgelijke leningen: 4 jaar vast 3% 6 jaar vast 4% 10 jaar vast 5% De geldgever hanteert bij de berekening van de kosten voor vervroegde aflossing de methode op basis van de oorspronkelijke rentevaste periode. De geldnemer mag 20% van de hoofdsom per jaar boetevrij aflossen. Wat is de boete voor vervroegde aflossing? 40

41 Antwoord % = Totaal renteverschil = x 2% x 4 jaren = Factor bij 2% en 4 jaren = 3, Boete: 3,8077/4 x = Einde dag 1 Voor volgende week: Aanmelden voor examen Nakijken stof dag 1 Oefenvragen beantwoorden en meenemen op lesdag 2 Voorbereiden hoofdstukken volgens studieschema 41

Wft Basisdeskundigheid. Cursusavond 4. Programma. Consumptief krediet Behandeling hoofdstukken 10 en 11

Wft Basisdeskundigheid. Cursusavond 4. Programma. Consumptief krediet Behandeling hoofdstukken 10 en 11 Wft Basisdeskundigheid Cursusavond 4 Programma Behandeling hoofdstukken 10 en 11 consumptief krediet hypothecair krediet Consumptief krediet Aflopend krediet Doorlopend krediet Rekening-courant krediet

Nadere informatie

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer X wil het huis van de heer Y kopen. Op 1 februari bereikt X mondeling overeenstemming met de heer Y over deze transactie. Op 8 februari wordt door

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2 1. Wat kenmerkt een zogenoemde verkopersmarkt? A. Een daling van de huurprijzen. B. Een relatief hoge hypotheekrente. C. Een stijging van de prijzen op de

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2015 (WF2)

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2015 (WF2) NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2015 (WF2) 1. Wat is een kenmerk van een zogenoemde verkopersmarkt? A. Een daling van de huurprijzen. B. Een relatief hoge hypotheekrente. C. Een stijging

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer Jansen wil het huis van de heer Pietersen kopen. Op 1 februari bereikt de heer Jansen mondeling overeenstemming met de heer Pietersen over deze

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013

Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Wijzigingen NHG en Kredietbeleid Florius per 1 januari 2013 Inleiding De wet- en regelgeving op het gebied van hypotheken verandert per 1 januari 2013. Hierdoor wijzigen ook de NHG normen en het kredietbeleid

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

HYPOTHEEK VAN A TOT Z

HYPOTHEEK VAN A TOT Z HYPOTHEEK VAN A TOT Z Als u een hypotheek wilt afsluiten, krijgt u veel informatie. De meeste zaken zijn bovendien best ingewikkeld. Helemaal als u er voor de eerste keer mee te maken krijgt. ABN AMRO

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken

Algemene informatie hypotheken Algemene informatie hypotheken A. Bepaling maximale leensom Het maximaal te lenen bedrag voor de aanschaf van een woning wordt bepaald door: 1. de waarde van de woning; 2. uw inkomen (totaal). De maximale

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Als u een woning koopt, zult u onvermijdelijk worden geconfronteerd met allerlei onbekende begrippen. Finalliance zet het voor u op een rij.

Als u een woning koopt, zult u onvermijdelijk worden geconfronteerd met allerlei onbekende begrippen. Finalliance zet het voor u op een rij. Als u een woning koopt, zult u onvermijdelijk worden geconfronteerd met allerlei onbekende begrippen. Finalliance zet het voor u op een rij. Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een huis, zoals vastgelegd

Nadere informatie

Woordenlijst hypotheken

Woordenlijst hypotheken Woordenlijst hypotheken BKR-registratie WOZ-waarde Rentemiddeling? Borgtochtprovisie NHG Courtage Aflossingsvorm Lineaire hypotheek? Woordenlijst hypotheken Tijdens je zoektocht naar een hypotheek kom

Nadere informatie

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND De heer IEXlezer Mevrouw IEXlezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND Dit advies is voor u gemaakt door: P. Betman Telefoon : 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekening maximale hypotheek Datum

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

E.F.A. (EerlijkFinancieelAdvies)

E.F.A. (EerlijkFinancieelAdvies) Hypotheken Hypotheek (uitleg hypotheektermen) De term hypotheek (letterlijk: onderpand) of hypothecaire lening wordt gebruikt in twee verschillende betekenissen. Deze hangen samen, maar moeten gescheiden

Nadere informatie

Aanvraag hypotheekofferte Direktbank. 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur. 2 Persoonlijke gegevens. 3 Burgerlijke staat

Aanvraag hypotheekofferte Direktbank. 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur. 2 Persoonlijke gegevens. 3 Burgerlijke staat Aanvraag hypotheekofferte Direktbank 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur Naam Adres Postcode en vestigingsplaats Telefoonnummer Faxnummer E-mail 2 Persoonlijke gegevens Naam/meisjesnaam

Nadere informatie

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007 Bank Februari 2007 Wonen Algemene informatie Wonen Bank Algemene informatie 1. Financiële consequenties en kosten 2 2. Fiscale gevolgen 2 3. Overheidsregelingen 3 4. Financieringsvormen 3 5. Rentesoorten

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Onderstaande berekeningen zijn gebaseerd op de acceptatiecriteria en de nieuwe beheercriteria zoals deze vanaf 2014 voor NHG gaan gelden:

Onderstaande berekeningen zijn gebaseerd op de acceptatiecriteria en de nieuwe beheercriteria zoals deze vanaf 2014 voor NHG gaan gelden: Berekeningen maximale hypotheken Onderstaande berekeningen zijn gebaseerd op de acceptatiecriteria en de nieuwe beheercriteria zoals deze vanaf 2014 voor NHG gaan gelden: Acceptatiecriteria De acceptatiecriteria

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Productinformatie. Aegon Hypotheken

Productinformatie. Aegon Hypotheken Productinformatie Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Productkenmerken Aegon Hypotheken 3 Aegon Annuïteiten Hypotheek 7 Aegon Lineaire Hypotheek 8 Aegon Bankspaarhypotheek 9 Aegon SpaarHypotheek 12 Aegon LevenHypotheek

Nadere informatie

Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners

Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners Bank of Scotland wordt Lloyds Bank en introduceert de Lloyds Bank Hypotheek Informatie voor businesspartners Amsterdam, 10 oktober 2014 1. Bank of Scotland wordt Lloyds Bank... 2 Aanleiding... 2 Overgangsperiode...

Nadere informatie

Veelgebruikte termen.

Veelgebruikte termen. Wij willen gaan samen Ik wil kleiner gaan Veelgebruikte termen. In de financiële wereld worden nogal eens termen gebruikt waarvan de betekenis je wellicht niet meteen bekend is. In dit document worden

Nadere informatie

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN 1.a Oversluiten Algemeen Vormt het eventueel oversluiten van de hypotheek een adequaat antwoord op de door de consument geuite

Nadere informatie

AEGON Hypotheken. Productinformatie

AEGON Hypotheken. Productinformatie AEGON Hypotheken Productinformatie Inhoudsopgave Productkenmerken AEGON Hypotheken 3 AEGON Annuïteiten Hypotheek 7 AEGON Bankspaarhypotheek 8 AEGON SpaarHypotheek 10 AEGON LevenHypotheek 13 AEGON Aflossingsvrije

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf

Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf Rente per maand 240 maanden 300 maanden 360 maanden 0,3333 165,0219 189,4525 209,4612 0,3417 163,5958 187,4857 206,9543 0,3500 162,1874 185,5486

Nadere informatie

Dit advies is voor u gemaakt door: Telefoon: 06-51137470 E-mail : pbetman@wanadoo.nl

Dit advies is voor u gemaakt door: Telefoon: 06-51137470 E-mail : pbetman@wanadoo.nl De heer A. Anvrager A Mevrouw A. Anvrager B Gaastralaan 70 7311 ZH Almere Dit advies is voor u gemaakt door: Patrick Betman Telefoon: 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekeningsdatum 2242004 Uitgangspunten

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Financieel advies

Inventarisatieformulier Financieel advies Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u dit formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij in het volgende gesprek gericht met

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Algemene gegevens Naam Voorvoegsels Roepnaam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Burgerlijke staat: 0 alleenstaand

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

Argenta. rentedaling per 11-02-2009

Argenta. rentedaling per 11-02-2009 Argenta rentedaling per 11-02-2009 De ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt zijn voor Argenta reden per 11-02-2009 de rentetarieven te verlagen. Alle rentetarieven en -acties kunt u terugvinden op

Nadere informatie

Veilig uw eigen droomhuis kopen

Veilig uw eigen droomhuis kopen Veilig uw eigen droomhuis kopen Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom. Waarschijnlijk de grootste aankoop in uw leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij de

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen Eeckhout & Slegt financieel adviseurs De hypotheekvormen Maandbedrag Lineaire hypotheek Maandlast Restschuld Rente (fiscaal aftrekbaar) Aflossing Lineaire hypotheek Voordelen u bouwt snel en veilig vermogen

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Het lijkt, door de uiteenlopende namen voor hypotheken, alsof er veel verschillende hypotheken zijn. Dit valt heel erg mee. Verreweg de meeste hypotheken die tegenwoordig

Nadere informatie

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries,

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hypotheekrapport Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hierbij ontvangt u het hypotheekrapport dat u op de website hyp-o-theek.nl heeft aangevraagd. Dit persoonlijke rapport is met de grootste zorg

Nadere informatie

Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV

Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Vuysters Financiële Diensten helpt bij een goed hypotheekadvies Het aangaan van een hypothecair krediet is een belangrijke beslissing. De kosten

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Handige tips bij aankoop woning

Handige tips bij aankoop woning Handige tips bij aankoop woning Uw eigen woning Voor veel mensen is een eigen woning de ultieme droom en waarschijnlijk de grootste aankoop in hun leven. Daarom is het van groot belang alles wat er bij

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Plus Hypotheek 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer?

Nadere informatie

Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen,hypotheken,bankspaarproducten, en andere financiële diensten.

Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen,hypotheken,bankspaarproducten, en andere financiële diensten. Waarom dit Document? Vanaf 01 januari 2009 is het wettelijk verplicht u een dienstenwijzer en een dienstverleningsdocument te overleggen. In het dienstverleningsdocument wordt o.a. de aard van de beloning

Nadere informatie

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop)

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen opgesteld. Het Ministerie van

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

SNS Beleggingsrekening Hypotheek

SNS Beleggingsrekening Hypotheek Advieswijzer Hypotheken Uitsluitend bestemd voor adviseurs SNS Beleggingsrekening Hypotheek De SNS Beleggingsrekening Hypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een beleggingsrekening.

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, kunt

Nadere informatie

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING

KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING KREDIETPROSPECTUS MAATWERK VASTE LENING Aanvraagprocedure Theodoor Gilissen Bankiers N.V. (hierna: de bank ) verstrekt in het algemeen slechts kredietfaciliteiten aan cliënten als tevens sprake is van

Nadere informatie

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Hypotheken VRIELING

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Hypotheken VRIELING Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken Hypotheken VRIELING A D V I E S G R O E P Vrieling Hypotheken Een hypotheek afsluiten is een belangrijke financiële beslissing.

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst van A tot Z

Verklarende woordenlijst van A tot Z Verklarende woordenlijst van A tot Z Afkoopwaarde Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van uw levensverzekering. Dit is de tot op dat moment opgebouwde waarde van uw verzekering

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Aflevering 5 - Advies over oversluiten

Aflevering 5 - Advies over oversluiten Aflevering 5 - Advies over oversluiten Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn grote invloed

Nadere informatie

Klantprofiel hypothecaire financiering

Klantprofiel hypothecaire financiering Klantprofiel hypothecaire financiering Conform onderstaand profiel is door Van Kroonenburg Advies met cliënt een adviesgesprek gevoerd, inzake een hypothecaire financiering. Ervaring van de klant m.b.t.

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Handboek hypotheken Execution only, you can do it!

Handboek hypotheken Execution only, you can do it! Handboek hypotheken Execution only, you can do it! Inhoud 1 De basis over hypotheken... 3 1.1 Maandlasten hypotheek... 3 1.2 Hypotheekvormen... 3 1.3 Hypotheekrente... 4 2 Hypotheek berekenen... 4 2.1

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.18-0811 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Inventariseren. Analyseren. Advies. Bemiddeling. Nazorg. Dienstverleningsdocument

Inventariseren. Analyseren. Advies. Bemiddeling. Nazorg. Dienstverleningsdocument Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een (hypothecaire) geldlening, een spaarplan, een levensverzekering of enig ander verzekeringsproduct. Ons kantoor kan u hierbij ondersteunen. Onze dienstverlening

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven. Aegon Hypotheken

Een hypotheek die past bij uw leven. Aegon Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 Aegon Annuiteiten Hypotheek 8 Aegon Lineaire Hypotheek 9 Aegon Bankspaarhypotheek 10 Aegon SpaarHypotheek

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Versie: 10-apr-17. Algemene brochure. Over hypotheken en alles wat daarbij hoort.

Versie: 10-apr-17. Algemene brochure. Over hypotheken en alles wat daarbij hoort. Versie: 10-apr-17 Algemene brochure. Over hypotheken en alles wat daarbij hoort. Inhoudsopgave Een Venn Hypotheek... 3 Wat is een hypotheek?... 3 Wat betekent een hypotheek van Venn Hypotheken voor u?...

Nadere informatie

Persoonlijk hypotheekadvies

Persoonlijk hypotheekadvies Persoonlijk hypotheekadvies Bestemd voor: Test Persoon & Test Partner Op 27-10-2015 samengesteld door: - Adviseur Tel: 024 8000 789 E-mail: info@bijbouwe.nl Wat lees je in dit adviesrapport? Waarom ontvang

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Verstandig een hypotheek kiezen

Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank in faillissement

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

Welkom bij de HypotheekSpecialist

Welkom bij de HypotheekSpecialist Welkom bij de HypotheekSpecialist Meepraten over hypotheken Als u een huis wilt kopen, hoef u niet alles te weten over hypotheken. Het is wel in uw voordeel als u over de belangrijkste basiskennis beschikt.

Nadere informatie

dienst verlenings document

dienst verlenings document dienst verlenings document S a n Gi o r g i l a a n 5 5644 DS Ei n d h o v e n Te l e f o o n 040-2155420 Fa x 040-2155429 w w w. v a n a v e z a a t h. c o m E-m a i l i n f o @ v a n a v e z a a t h.

Nadere informatie

Begrippenlijst. Courtage Aan een makelaar te betalen provisie bij een geslaagde aan- of verkooptransactie

Begrippenlijst. Courtage Aan een makelaar te betalen provisie bij een geslaagde aan- of verkooptransactie Begrippenlijst Administratiekosten De kosten die een geldverstrekker in rekening brengt voor het afsluiten van een hypotheekaanvraag. Dit bedrag is aftrekbaar bij uw jaarlijkse belastingaangifte. Afsluitprovisie

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Particulier krediet Examennummer: 69676 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Particulier krediet Examennummer: 69676 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Particulier krediet Examennummer: 69676 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie