Doel van de cursus. Opzet cursus SLAGEN!!!!!!!!!!!!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doel van de cursus. Opzet cursus 26-6-2013 SLAGEN!!!!!!!!!!!!"

Transcriptie

1 Doel van de cursus SLAGEN!!!!!!!!!!!! Opzet cursus Leren en herhalen (strakke planning) Ideale modus: 1 dag voorbereiden 1 dag aanwezig nalezen behandelde stof Op de dag belangrijke onderwerpen Valkuilen trainen Oefenvragen 1

2 Examen Aantal vragen: vragen Wft-HK (140 min) (incl. 20 vragen Beleggen) 18 vragen SEH (40 min) Totale duur: 3 uur Slaaggrens: resp. 42 en 12 vragen MC en open vragen (berekeningen) SEH en Wft Basis Voor de Erkenning is bezit van het Wft-diploma Basis (of ander daaraan gelijkgesteld diploma) vereist Indien geen Wft-diploma Basis aanwezig is, dan zijn er 2 keuzes: 1. Niets doen. SEH-diploma geldt als diploma Wft-Hypotheken 2. Registreren (kosteloos) als Erkende op termijn (en later alsnog aan de eisen voldoen) Introductie en werkafspraken 2

3 Opzet van de cursus Ook examenvragen over niet behandelde onderwerpen Toetstermen op Opgeven voor het examen na dag 1 Kennismeting vooraf Oefenvragen achteraf Oefenexamens op Examentraining Begrijpend (snel)lezen Via Lindenhaeghe nu ook te boeken: Online Snellezen Training Hoezo? Huidige situatie 1,5 miljard mensen moeten informatie verwerken om hun werk te kunnen doen Deze kenniswerkers spenderen minstens 2,5 uur per dag met het lezen, begrijpen, leren, analyseren en onthouden van: contracten artikelen s werk gerelateerde magazines vergaderingen en presentaties werk gerelateerde nieuws items 3

4 Huidige problematiek Probleem Effect Langzame lezer* Kost veel tijd Resultaat Minder tijd voor kerntaken Teveel leeswerk Leest niet alles Mist informatie Makkelijk afgeleid Herleest de stof Minder tijd voor kerntaken Kan informatie de volgende dag niet meer herinneren Gefrustreerd Kan de informatie niet gebruiken * De gemiddelde leessnelheid is 200 woorden per minuut. Om bij te blijven is een leestempo van 450 woorden per minuut nodig. Oplossing Kenniswerkers helpen om informatie sneller en beter te verwerken, met minder inspanning! Het effect voor u is: meer tijd kunnen besteden aan de belangrijke werkzaamheden een betere output hebben door beter en meer documenten te kunnen lezen Online Snellezen Training Als u sneller leest, wordt uw tekstbegrip niet lager! Snellezers lezen wel alles! Ga naar Lindenhaeghe.nl/snellezen Met kortingscode ET13SL ontvangt u 50 korting en betaalt u 199 voor de e-training in plaats van 249 Inhoudelijke vragen kunt u mailen naar 4

5 Programma dag 1 Woning kopen en financieren Nationale Hypotheek Garantie (NHG) Hypotheekadvies Toezicht Hypotheekvormen Kennismeting dag 1 10 vragen 30 seconden bedenktijd per vraag Gebruik het antwoordformulier Het antwoordformulier na de kennismeting inleveren 14 Vraag 1 Welk document levert de executoriale titel op voor de geldverstrekker? a) De minuut b) De grosse c) De hypotheekakte d) De transportakte 15 5

6 Vraag 2 Wie is de hypotheeknemer? a) De geldgever b) De leningnemer c) De notaris d) De deurwaarder 16 Vraag 3 Bij de vaststelling van het maximaal te financieren bedrag wordt in een woonquotesysteem in eerste instantie a) een percentage genomen van het bruto-inkomen. b) het netto-inkomen verminderd met de kosten voor levensonderhoud. c) de inkomsten uit vermogen opgeteld bij het relevante inkomen. d) het bruto-inkomen verminderd met bijzondere vaste lasten. 17 Vraag 4 Worden hypothecaire kredieten geregistreerd bij het BKR? a) Ja, altijd b) Ja, maar dan alleen bij achterstanden c) Nee, nooit d) Nee, tenzij de leningnemer daarom verzoekt 18 6

7 Vraag 5 Wat is het kenmerk van een annuïteitenhypotheek? a) Vaste periodieke rentelast b) Vaste periodieke aflossing c) Vaste periodieke maandlast d) Vaste periodieke spaarpremie 19 Vraag 6 Hoe wordt in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen een verstrekking binnen de norm genoemd? a) Comply b) Explain c) LTI d) LTV 20 Vraag 7 Wat is GEEN vergunningseis in het kader van de Wft? a) Betrouwbaarheid b) Deskundigheid c) Financiële zekerheid d) Solvabiliteit 21 7

8 Vraag 8 Bij welke producten moet er een DVD worden uitgereikt? a) Hypotheken b) Complexe producten c) Hypotheken en complexe producten d) Impactvolle producten 22 Vraag 9 Om NHG te krijgen moet leningnemer a) Eigenaar zijn b) Gebruiker zijn c) Vruchtgebruiker zijn d) Eigenaar en gebruiker zijn 23 Vraag 10 Hoe worden de kosten genoemd voor het verkrijgen van NHG? a) Bereidstellingsprovisie b) Borgtochtprovisie c) Bonusprovisie d) Contragarantie 24 8

9 Einde kennismeting Antwoorden 1 B 6 A 2 A 7 D 3 A 8 C 4 B 9 D 5 C 10 B 26 Wat is een hypotheek? 1. Een zakelijk zekerheidrecht 2. op een registergoed 3. met een vorderingsrecht 4. bij voorrang op de opbrengst 9

10 Vaak gebruikte termen Klant hypotheekgever degene die het recht van hypotheek verstrekt geldnemer eigenaar van het huis debiteur (meestal) Bank hypotheeknemer hypotheekhouder degene die het recht van hypotheek verkrijgt geldgever crediteur Het koopproces Kopen of huren? Kopen Voordelen Bezitsvorming Fiscaal voordeel Nadelen Lastenrisico (rentestijging) Vermogensrisico Volgorderisico Relatief hoge verhuiskosten Huren Voordelen Relatief lage verhuiskosten Geen groot onderhoudskosten Nadelen Lastenrisico (huurstijging) Geen bezitsvorming 10

11 Vraag Eigenwoningbezitters hebben meer dan huurders te maken met soms sterk fluctuerende woonlasten. Hoe kan dit het best worden bestreden? Door: a) een variabele rente overeen te komen b) een lange rentevaste periode overeen te komen. c) een lange looptijd overeen te komen. d) een spaarhypotheek af te sluiten. Vraag Eigenwoningbezitters hebben meer dan huurders te maken met soms sterk fluctuerende woonlasten. Hoe kan dit het best worden bestreden? Door: a) een variabele rente overeen te komen b) een lange rentevaste periode overeen te komen. c) een lange looptijd overeen te komen. d) een spaarhypotheek af te sluiten. Woningmarkt Verkopersmarkt Verkoper heeft de macht Veel vraag, weinig aanbod Kopersmarkt Koper heeft de macht Weinig vraag, veel aanbod 11

12 Makelaar Verschillende soorten dienstverlening Bemiddelen bij aan/verkoop Bemiddelen bij verhuur Bemiddelen bij hypotheken Verrichten taxaties Courtage Certificering (RMT: theoretische kennis, praktijkvaardigheden, gedragscode, uren-eis) Vraag Huub koopt een klein verbouwd appartement voor v.o.n. De verkoper heeft voor de verkoop een makelaar ingeschakeld aan wie moet worden betaald. Bij de notaris bedragen de overdrachtskosten Huub is bij de notaris kwijt voor het vestigen van de hypotheek op de woning. Hoeveel overdrachtsbelasting ontvangt de belastingdienst? Antwoord Koopsom VON = = waarde woning + 2% + kosten overdracht (2.000) Waarde woning + 2% = Waarde woning = /1,02 = Overdrachtsbelasting = x 2% = EUR

13 Notaris Onpartijdig Controle echtheid en juistheid Bewaarfunctie aktes Minuut (authentieke akte) Grosse (gewaarmerkt kopie in naam der Koningin) biedt executoriale titel Vraag Wanneer vindt eigendomsoverdracht plaats? a) Transportakte b) Hypotheekakte c) Financiële afhandeling d) Inschrijving in openbare registers Vraag Wanneer vindt eigendomsoverdracht plaats? a) Transportakte b) Hypotheekakte c) Financiële afhandeling d) Inschrijving in openbare registers 13

14 Vraag I. Alleen de eerste hypotheekhouder heeft het recht van parate executie. II. Door het opnemen van een huurbeding in de hypotheekakte wordt verhuur van de woning onmogelijk gemaakt. a) Alleen I is juist b) Alleen II is juist c) Beide stellingen zijn juist d) Beide stellingen zijn onjuist Vraag I. Alleen de eerste hypotheekhouder heeft het recht van parate executie. II. Door het opnemen van een huurbeding in de hypotheekakte wordt verhuur van de woning onmogelijk gemaakt. a) Alleen I is juist b) Alleen II is juist c) Beide stellingen zijn juist d) Beide stellingen zijn onjuist Aanbieders Banken Hypotheekbanken Spaarbanken Verzekeraars Pensioenfondsen Bouwfondsen Overige (vakbonden, woningcoöperaties, werkgevers, familie) 14

15 Distributiekanalen Kantorennet banken Intermediair Onafhankelijke tussenpersonen Assurantietussenpersonen Makelaars Direct writers (via advertenties, mailings, telefoon, internet) Funding Banken (toevertrouwde gelden = retail funding) Hypotheekbanken (pandbrieven, onderhandse leningen) Spaarbanken (spaargeld) Verzekeraars/pensioenfondsen (pandbrieven, onderhandse leningen, winst projectontwikkeling, premies) Bouwfondsen (onderh. leningen, pandbrieven, winst projectontwik.) Geld aantrekken/uitzetten Matching: in aansluiting op aangetrokken gelden hypothecaire leningen uitzetten Funding Matching Middel voor verstrekker om winst te maken! 15

16 Vraag Hieronder volgt een voorbeeld van een vereenvoudigde balans van een hypothecaire geldgever. Uitgezet bedrag Aangetrokken middelen Dagelijks aanpasbare rente Rente aanpasbaar na 1-4 jaar Rente aanpasbaar na >5 jaar Totaal Stel, er is een rentestijging op de geld- en kapitaalmarkt. Wat is dan, in beginsel, het gevolg voor de marge van de geldgever? a) De marge zal afnemen. b) De marge zal toenemen. c) De marge zal gelijk blijven. Vraag Hieronder volgt een voorbeeld van een vereenvoudigde balans van een hypothecaire geldgever. Uitgezet bedrag Aangetrokken middelen Dagelijks aanpasbare rente Rente aanpasbaar na 1-4 jaar Rente aanpasbaar na >5 jaar Totaal Stel, er is een rentestijging op de geld- en kapitaalmarkt. Wat is dan, in beginsel, het gevolg voor de marge van de geldgever? a) De marge zal afnemen. b) De marge zal toenemen. c) De marge zal gelijk blijven. Hypotheekadvies Inventarisatie klantprofiel Analyse obv inventarisatie en bescheiden Rapportage passend en begrijpelijk Review herbeoordeling en evaluatie 16

17 Beoordelingsnormen Inkomsten Lasten (NIBUD) BKR-toetsing Taxatie NB. Bescheiden aanleveren! Bureau Krediet Registratie BKR verzorgt het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) Registratie betaalverleden van de afgelopen 5 jaar Slechts de deelnemer kan gegevens muteren 50 BKR-coderingen Code 1: aflossings- of schuldregeling na achterstandsituatie Code 2: de (restant) vordering is opeisbaar gesteld Code 3: 250 of meer afgeboekt Code 4: de kredietnemer bleek/blijkt onbereikbaar Code 5: er is preventieve betaalregeling getroffen 17

18 Voorbeeld BKR-overzicht Geregistreerde persoons-en adresgegevens Voorletters: A Voorvoegsel: Naam: PROEFPERSOON Geboortedatum: 13/08/1958 Laatst bekende adres: DODEWAARDLAAN EA TIEL Voorlaatst bekende adres: APPELGAARD AB TIEL Kredietsoornummedatuweek Contract- Bedrag Ingangs- Eind-datum Registratie- Code RK /10/2004 Nog niet 05/2006 A (17/09/2005) H (11/01/2006) AK /11/2011 Nog niet 46/2009 VK /10/ /06/ / (26/05/2007) HY A /08/ /05/ /2006 A (22/08/2006) 2 (01/10/2006) SR /02/ /01/ /2008 RO /01/ /04/ /2008 A (01/01/2008) 1 (01/01/2008) 3 (01/05/2008) 4(01/06/2008) Bijzonder Beheer Beslaglegging Loonbeslag Conservatoir beslag Executoriaal beslag Surséance van betaling/faillissement Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen Gedwongen verkoop Openbare verkoop Hypotheekhouder Parate executie Deurwaardersexploit Veiling Onderhandse verkoop Verzoek indienen bij rechtbank Roept belanghebbenden op te bieden Kan ook als veilingprocedure is gestart 18

19 Nationale Hypotheek Garantie WEW Borgstelling Dossiervorming Verliesdeclaratie Soorten NHG Maximale hypotheek Woonlastenfaciliteit Vraag I. De geldgever moet het WEW binnen 30 dagen inlichten nadat de geldnemer zes maandelijkse termijnen verschuldigd is gebleven. II. Een lening onder NHG mag bij nonbetaling onder bepaalde voorwaarden zonder toestemming van het WEW worden opgeëist. a) Alleen I is juist b) Alleen II is juist c) Beide stellingen zijn juist d) Beide stellingen zijn onjuist Vraag I. De geldgever moet het WEW binnen 30 dagen inlichten nadat de geldnemer zes maandelijkse termijnen verschuldigd is gebleven. II. Een lening onder NHG mag bij nonbetaling onder bepaalde voorwaarden zonder toestemming van het WEW worden opgeëist. a) Alleen I is juist b) Alleen II is juist c) Beide stellingen zijn juist d) Beide stellingen zijn onjuist 19

20 NHG: Algemeen Opvolger Gemeentegarantie Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) Repressief toezicht (controle achteraf) Borgstelling Voorwaarden en Normen (www.nhg.nl ) NHG: Borgstelling Recht van 1e hypotheek bij dezelfde verstrekker (NHG niet noodzakelijk) Betreft eigen woning: binnen aangesloten gemeente niet verhuurd verzekerd obv herbouwwaarde Verplichte verpanding polissen Eisen hypotheekofferte Borgtochtprovisie: 0,85% (2013) Maximale verstrekking tot 105% van de marktwaarde van de woning. Wanneer er sprake is van een energiebesparende maatregelen is het 106% Er dient sprake te zijn van een directe aflossing tenzij er al een bestaande lening was per NHG: dossiervorming Geaccepteerde hypotheekofferte Kopie hypotheekakte Kopie notariële pandakte Kopie transportakte Kopieën stukken kosten verwerving Inkomensbescheiden (vast/structureel) Werkgeververklaring(en) Taxatierapport (<6 maanden) 20

21 Verliesdeclaratie Binnen 1 mnd verzoek tot betaling verlies door verstrekker aan WEW Verliescomponenten (zie boek) Na betaling vordering op geldnemer Indien geldnemer te goeder trouw finale kwijting Nieuwe lening onder NHG mogelijk Anders betalingsregeling volgens WSNP NHG: wanneer? NHG bij aankoop van woning, verbetering of oversluiting Max bij aankoop, per 1 juli naar Max bij oversluiting Afkoop erfpacht NHG: wanneer? NHG bij vergroting eigendom Relatiebeëindiging Afkoop erfpachtcanon Erfopvolging NHG bij kwaliteitsverbetering 1e hypotheek niet verplicht onder NHG Verstrekking o.b.v. marktwaarde (max. 106% bij energiebesparende investeringen) Altijd een depotverplichting 21

22 NHG: maximale hypotheek 1. Gebruik (hoogste) inkomen (+ 1/3 van het laagste inkomen) 2. Zoek woonquote in het tabel 3. Bereken te verwonen bedrag per maand ahv (beide) inkomen(s) 4. Breng CK-maandlast in mindering 5. Bereken maximale hypotheek ahv formule: financieringslast x factor NHG: woonlastenfaciliteit Voorkomen gedwongen verkoop Aanvullende borgtocht Bij echtscheiding, werkeloosheid, AO, overlijden partner Hypotheeklasten naar draagkracht Niet betaalde bovenop NHG-lening Tot maximaal 9% hoofdsom NHG Oefenvraag De heer Poortvliet wil een woning kopen. Hij vraagt aan een hypotheekadviseur hoeveel hij maximaal met NHG kan lenen. Op basis van een lening met een looptijd van 30 jaar en een hypotheekrente van 5% voor 10 jaar vast komt daar een bedrag uit. Tijdens het gesprek blijkt echter dat Poortvliet een doorlopend krediet heeft met een limiet van EUR ,- met een maandlast van EUR 300,00 Hoeveel minder kan de heer Poortvliet met NHG voor een woning lenen als gevolg van het doorlopend krediet? 22

23 Antwoord De maximale hypotheek = toegestane financierings(maand)last x annuïteitenfactor. De maandlast van de CK wordt in mindering gebracht op de toegestane maandlast. De verlaging van deze toegestane maandlast heeft als gevolg dat de maximale hypotheek wordt verlaagd met: 300 x 186,2816 (ann.factor) = Regelgeving Gedragscode Hyp. Financiers financiering aan consument ten behoeve van eigen woning in Europees land gelegen Wet op het financieel toezicht (Wft) gedragstoezicht en bescherming financiële ondernemingen bescherming van de consument implementatie Eur.richtlijnen GHF Offerte (informatievoorziening) Algemene voorwaarden Informatie over risico restschuld Woonquotes Bepaling toetsrente Vermogensinkomsten Lasten CK (2% kredietsom) Bij studieschuld 0,75% over oorspronkelijke schuld Comply/explain Anti-discriminatiebepaling 23

24 GHF Maximaal 105% van de marktwaarde als verstrekkingsnorm Maximaal 50% van de marktwaarde van de woning aflossingsvrij Inperking van de mogelijkheden voor gemotiveerde afwijking van de financieringsnorm (explain) 70 Wanneer explain? Restschuld na verkoop mag worden meegefinancierd bij aankoop andere woning Bij oversluiting, wanneer de consument blijft wonen in de woning mag er worden overschreden met de eventuele oversluitkosten Als de lasten van financiering minder bedragen dan 60% van de lasten obv maximale leencapaciteit 71 Afwijkingen aflossingsvrij deel 1. Bij oversluiting bij huidige financier of andere mits men blijft wonen op hetzelfde adres 2. Verpand vermogen salderen 3. Als de lasten minder bedragen dan 60% van de maximale leencapaciteit 72 24

25 Wet op het financieel toezicht Eisen aan dienstverlener (vergunning) Betrouwbaarheid (VOG) Deskundigheid Diploma (opleidingen & PE) Bedrijfsvoering (adequaat en integer) Verantw heden feitelijk leidinggevende Financiële zekerheid (BAV) Zorgplicht Transparantie Wft-proof advies Zorgplicht Klantprofiel/risicoprofiel Reproduceerbaarheid van advies Motivatie van advies Waarschuwen bij afwijken van advies Objectieve analyse (intermediair) Execution only Bewaarplicht Klachtenprocedure Transparantie Dienstverleningsdocument (DVD) Beloningstransparantie Gedeeltelijk provisieverbod (2013) Precontractuele kostentransparantie Kostenverklaring Inducementnorm Verbod op bonusprovisie schadeverzekeringen (2012) Doorlopende informatieplicht 25

26 WFt Vergunningstelsel Verbonden bemiddelaar Aangesloten instelling Verlicht regime kredietbemiddelaars Doorlopend toezicht door AFM Onderzoeken AFM 2007 (nulmeting) en 2010 Thema s: verantwoorde woonlasten oversluiten aflossen hypotheek afdekken risico s fiscaliteit rentevastperiode (alleen 2010) Bevindingen + verbeterpunten AFM Leidraden over advisering 1. De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies 2. Advies over verantwoorde woonlasten 3. Advies over opbouw van vermogen 4. Advies over de rentevastperiode 5. Advies over oversluiten 6. Advies over risicoverzekeringen 7. Fiscaliteit 26

27 Hypotheekvormen Aflossingsvormen Uitgestelde aflossing Directe aflossing Geen aflossing Directe/geen aflossing Directe aflossing Lineaire hypotheek Annuïteiten hypotheek Geen aflossing Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek 27

28 Uitgestelde aflossing Traditionele levenhypotheek Spaarhypotheek Beleggingsverzekeringshypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Beleggingshypotheek Effectenhypotheek Beleggingsrekeninghypotheek Lineaire hypotheek Rente Aflossing 0 30 Kenmerk: Vaste aflossing per maand Lineaire hypotheek R(ente) A(flossing) Hoofdsom: Rente: 5% 0 30 Wat is de maandlast in de 1 e termijn? R: ( x 5%)/12 = 833,33 A: /360 = 555,55 Totaal 1.388,88 28

29 Lineaire hypotheek R(ente) A(flossing) Hoofdsom: Rente: 5% 0 30 Wat is de maandlast in de 24 e termijn? Schuld: (23 x A) = R: ( x 5%)/12 = 780,09 A: /360 = 555,55 Totaal 1.335,64 Lineaire hypotheek R(ente) A(flossing) Hoofdsom: Rente: 5% 0 30 Wat is de last in de laatste termijn? Laatste aflossing = 555,55 R: (555,55 x 5%)/12 = 2,31 Totaal 557,86 Lineaire hypotheek R(ente) A(flossing) Hoofdsom: Rente: 5% 0 30 Wat is de rente over de hele looptijd? Rente 1 e termijn = 833,33 Rente 360 e termijn = 2,31 Gemiddelde rente = 835,64/2 Totaal: 417,82 x 360 =

30 Lineaire hypotheek Voordelen lineaire aflossing: Snelle vermogensvorming. Dalende lasten in loop der jaren. Lage totale hypotheeklasten. Nadelen lineaire aflossing: Hoge lasten in de beginjaren. Dalend fiscaal voordeel. Beperkt inflatievoordeel. Annuïteitenhypotheek Aflossing Rente 0 30 Kenmerk: Vast maandtermijn Annuïteitenhypotheek Aflossing Rente 0 30 Hoofdsom: Rente: 5% Wat kost deze hypotheek per maand? Hoofdsom = Maandlast Factor = 1.073,64 186,

31 Annuïteitenhypotheek Rente Aflossing 0 30 Wat is de restschuld in de 2 e maand? Rente + aflossing = 1.073,64 Rentebestanddeel: 833,33 -/- Aflossing: 240, ,31 = ,69 Hoofdsom: Rente: 5% Annuïteitenhypotheek Aflossing Rente 0 30 Wat is de rente in de 2 e maand? Restschuld 2 e maand: ,69 Hoofdsom: Rente: 5% Rente: 5% = 9.987,98 / 12 = 832,33 Afl.: 1.073,64-832,33 = 241,31 Annuïteitenhypotheek Aflossing Rente 0 30 Hoeveel rente betaal je in de laatste maand? Bonnetje BTW: 1.073,64 / 1, = 1.069,18 Rente: 1.073, ,18 = 4,46 Hoofdsom: Rente: 5% 31

32 Annuïteitenhypotheek Aflossing Rente 0 30 Wat is de rente over de hele looptijd? 1.073,64 x 360 = = Hoofdsom: Rente: 5% Annuïteitenhypotheek Aflossing Rente: 5,9% Rente 0 25 Klaas wil een maandlast van Hoeveel kan hij lenen? Hoofdsom = ,6901 Hoofdsom = ,62 Annuïteitenhypotheek Aflossing Rente: 5,9% Rente 0 30 Stel: CK van Hoeveel minder hypotheek wordt hierdoor verstrekt? Hoofdsom = ,5953 Hoofdsom =

33 Annuïteitenhypotheek Voordelen annuïtaire aflossing: Lage aanvangslasten. Veel inflatievoordeel. Nadelen annuïtaire aflossing: Nauwelijks vermogensvorming. Toenemende netto lasten. Relatief hoge rentelasten. Traditionele levenhypotheek Gemengde kapitaalverzekering Uitkering bij leven en overlijden Rendement: garantiedeel en winstbijschrijving (overrente- of mij.winstdeling) Winstbijschrijving (fictief rendement naar 60% hypotheekbedrag) Aflossing aan einde looptijd Premie gelijkblijvend (risico/spaar) Spaarhypotheek Verbeterde levenhypotheek Koppeling spaar- en hypotheekrente Dempend effect bij rentewijziging Gegarandeerd eindkapitaal Ander ORV-kapitaal mogelijk Bruto last risicopremie + spaarpremie rente looptijd 33

34 Beleggingsverzek.hypotheek Combinatie kapitaalverzekering en aflossingsvrije hypotheek Geen gegarandeerd rendement Spaarpremie in beleggingsfondsen Prognoserendement max. 8% Beleggingsprofiel noodzakelijk Hybride hypotheek Combinatie spaar- en beleggingsverzekeringshypotheek Switchen mogelijk Eventueel kosten voor switchen Spaardeel niet volledig gegarandeerd Bankspaarhypotheek Sinds 1 januari 2008 Sparen via geblokkeerde spaar en/of beleggingsrekening (SEW/BEW) Geen verplichte koppeling ORV Vormvereisten (KEW) Lage kostenstructuur Meer op dag 3 34

35 Beleggingshypotheek Vermogensopbouw in beleggingen Met een effectenhypotheek Direct beleggen in aandelen Effectenportefeuille Belast in box 3 Met beleggingsrekeninghypotheek Beleggen in fondsen Eenmalig/periodieke inleg Dubbel renterisico Aflossingsvrije hypotheek Alleen rente betalen Geen aflossing gedurende looptijd In principe aflossing laatste termijn Aflossingsvrije deel vaak gemaximeerd tov executiewaarde Bruto last rente looptijd Krediethypotheek Doorlopend krediet met woning als onderpand Kredietplafond Geen aflosverplichting Renteverrekening via krediet mogelijk Rente variabel of zeer kort Boetevrij aflossen (itt andere vormen) 35

36 Rentesoorten Nominale rente (offerterente) Tijdswaarde van geld (reële rente) Compensatie voor inflatie Risico-opslag (debiteurenrisico) Effectieve rente Gedragscode eis Rekeninghoudend met tijdstip betaling en afsluitkosten Rentesoorten Netto werkelijke rente Initiatief VEH Ook rekeninghoudend met belastingteruggave en ORV-premies Renteconstructies Rentemiddelingsconstructie Rentedrempelconstructie Overstapconstructie verg. rentebedenktijd vooraf Meeneem- en doorgeefconstructie verhuisrente Loonvastconstructie koppeling aan loonindex 36

37 Rentemiddelingsconstructie Rente op 1 januari 2009: 5% Rente op 1 januari 2010: 6% Rente op 1 januari 2011: 7% Rente op 1 januari 2012: 7,5% Wat is de rente bij een 10% aanpassing? ,5 ([7 x 5] ,5) : 10 = 5,55% Wat is de rente bij een 20% aanpassing? ,5 ([2 x5] ,5) : 5 = 6,1% Rentedrempelconstructie Rente op 1/1/2010: 7% Rente op 1/1/2011: 5% Rente op 1/1/2012: 9% Rentedrempels: 4% 8% (basisrente 6%) Wat is de rente in de jaren ? 1/1/2009 1/1/2010 1/1/2011 8% 6% 4% 7% 5% 9% Rente op 1/1/2010: 6% (binnen bandbreedte) Rente op 1/1/2011: 6% (binnen bandbreedte) Rente op 1/1/2012: 6 + 1% (overschrijding) = 7% Depotconstructies Depot bij nieuwbouw Depot bij bestaande bouw Bouwsparen (40/60 constructie) Bij Belastingen meer over bouwrente! 37

38 Bijzondere leningconstructies Uitgestelde aflossing Looptijd wordt niet verlengd Tophypotheken Financieringen boven 100% EW Rentemiddeling Bij verhoging de oude rente middelen met de marktrente Meerdere leningdelen samenvoegen Overbruggingskrediet Pos/neg hypotheekverklaring negatieve: geldlener belooft geldverstrekker het pand niet verder te bezwaren met een hypotheekrecht positieve: op verzoek van geldverstrekker onmiddellijk meewerken aan vestigen hypotheekrecht pand Notariële volmacht Vestiging hypotheek op beide Rentemiddeling Restant hoofdsom: Rente: 5,5% (nog 3 jaar) Nieuwe lening: Rente: 7,3% (5 jaar vast) Wat is de rente bij rentemiddeling? 5,5% 5,5% 5,5% 7,3% 7,3% ,3% 7,3% 7,3% 7,3% 7,3% x 5,5% x 3 = x 7,3% x 2 = x 7,3% x 5 = : 5 = / x 100 = 6,65% 38

39 Secundaire voorwaarden 2e hypotheek onderhandse verhoging Notaris Bankhypotheek (inschrijfbedrag!) Extra aflossing 10% (GHF) -20% boetevrij Boeterente bij verkoop Geldigheidsduur offerte Bereidstellingsprovisie Rente op passeerdatum Offerterente Passeerrente (laagste bij passeren) Dalrente (laagste tot passeren) Verhuisfaciliteit Rente meenemen (eventueel doorgeven aan koper) Boeterente 1. Bepaal totaal renteverschil rekening houdend met boetevrij gedeelte 2. Bepaal factor in tabel aan de hand van renteverschil en restant jaren 3. CW-boete = Factor Rest. jaren x absoluut renteverschil 39

40 Vraag Piet heeft een hypotheek van tegen 8% nog 4 jaar. Huidige marktrente is 5%. 20% van de oorspronkelijke hoofdsom is boetevrij aflosbaar. Bereken de Contante Waarde van de boete. Antwoord Stap 1: bepaal renteverschil % = x 3% x 4 jaar = Stap 2: bepaal factor Bij 3% en 4 jaar: 3,7171 Stap 3: bepaal boete 3,7171 x = ,08 4 Vraag Een geldnemer wil zijn hypotheek oversluiten. De lening heeft een hoofdsom van en een rentevaste periode van 10 jaar, waarvan inmiddels precies 6 verstreken zijn. De rente van de lening is 7%. Op het moment van aflossing hanteert de betreffende geldgever de volgende tarieven voor soortgelijke leningen: 4 jaar vast 3% 6 jaar vast 4% 10 jaar vast 5% De geldgever hanteert bij de berekening van de kosten voor vervroegde aflossing de methode op basis van de oorspronkelijke rentevaste periode. De geldnemer mag 20% van de hoofdsom per jaar boetevrij aflossen. Wat is de boete voor vervroegde aflossing? 40

41 Antwoord % = Totaal renteverschil = x 2% x 4 jaren = Factor bij 2% en 4 jaren = 3, Boete: 3,8077/4 x = Einde dag 1 Voor volgende week: Aanmelden voor examen Nakijken stof dag 1 Oefenvragen beantwoorden en meenemen op lesdag 2 Voorbereiden hoofdstukken volgens studieschema 41

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Acceptatiehandleiding 3 Acceptatienormen 4 Gedragscode Hypothecaire Financieringen 4 Uitzonderingen op gedragscode betreffende leencapaciteit 4 Leningen

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Aanvragers 4 2.2 Maximaal aantal aanvragers 4 2.3 Aansprakelijkheid 4 2.4 Borgstelling 4 2.5 Mede hoofdelijk schuldenaar

Nadere informatie

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea

De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea De hypotheek die bij u past. De Hypotheek van Centraal Beheer Achmea Inhoud Uw droomhuis kunnen kopen... 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Kies uit verschillende hypotheekvormen. 6 Hoeveel kunt u maximaal

Nadere informatie

Particulier krediet Examennummer: 69676 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Particulier krediet Examennummer: 69676 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Particulier krediet Examennummer: 69676 Datum: 24 maart 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24 Inhoudsopgave Hypotheekwijzer Inleiding Inleiding Organisatie Florius 1-1 1-1 De Hypotheken van Florius De Hypotheken van Florius Extra mogelijkheden 4-1 4-1 De Hypotheek Terugbetalen hypotheek Tweede

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011

ALGEMENE VOORWAARDEN. bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011 ALGEMENE VOORWAARDEN bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011 en DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING vastgesteld

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek CBVL 15/001 Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager 10 2.1.1 Kan iedereen een hypotheek krijgen? 10 2.2 De woning 10

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Advieswijzer FAC Hypotheken

Advieswijzer FAC Hypotheken Advieswijzer FAC Hypotheken Inhoudsopgave Inhoudsopgave......1 1. WIE ZIJN WIJ? 2 2. ADVIESWIJZER.. 2 A. Inventarisatiefase...2 B. Analysefase... 3 C. Adviesfase.. 3 D. Uitvoeringsfase.. 3 E. Nazorgfase...

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Eén serviceloket wordt steeds belangrijker JUNI 2015. 4 SEH PE 2015: het belang van budgetteren

Eén serviceloket wordt steeds belangrijker JUNI 2015. 4 SEH PE 2015: het belang van budgetteren Vakblad voor Erkend Hypotheekadviseurs JUNI 2015 Eén serviceloket wordt steeds belangrijker 4 SEH PE 2015: het belang van budgetteren 19 Gezond verstand ontbreekt bij norm maximale hypotheek 22 Hypotheek

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Een hypotheek,

Nadere informatie