Verantwoorde leningen in een veranderende wereld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoorde leningen in een veranderende wereld"

Transcriptie

1 Verantwoorde leningen in een veranderende wereld De economische crisis heeft de afgelopen periode flink huisgehouden, met bezuinigingen, oplopende ontslagen en voor veel huishoudens een lager besteedbaar inkomen tot gevolg. Als antwoord op de steeds strengere regels van de bankensector zijn er nieuwe initiatieven ontstaan in de vorm van start-ups, kredietverstrekkers en alternatieve leenvormen voor consumenten. Het wordt zo steeds gebruikelijker om financiering te zoeken buiten de eigen bank om. Inmiddels begint de kredietmarkt geleidelijk aan weer aan te trekken. Steeds meer nadruk komt te liggen op het afsluiten van verantwoorde leningen, waarbij er ook oog is voor een vangnet. Kredietbeschermers en nazorg worden steeds belangrijker om te voorkomen dat consumenten in de toekomst in de betalingsproblemen komen. Zo kan de consument leven met het hart en lenen met het verstand. Inhoud 1. Ontwikkelingen in de markt 2. Waar in Nederland kun je lenen? 3. Alternatieve leenmogelijkheden 4. Verzekerd zijn van goede zorg 5. Wij kunnen je van dienst zijn In deze whitepaper vind je achtergrondinformatie over de ontwikkelingen op de kredietmarkt en de verschillende leenmogelijkheden in Nederland. Aan de hand hiervan kun je een weloverwogen keuze maken voor het vinden van een verantwoorde lening.

2 1. Ontwikkelingen in de markt rondom consumptief krediet Als gevolg van de economische crisis is de concurrentie in de Nederlandse bankensector de afgelopen jaren afgenomen. Staatsingrijpen en nationalisaties zorgden ervoor dat Nederlandse banken steeds meer activiteiten in het buitenland staakten en dat buitenlandse financiers zich uit Nederland hebben terugtrokken. Banken kregen te maken met verscherpte eisen rond hun eigen kapitaalbuffers. Deze moesten omhoog, waardoor banken zich genoodzaakt zagen hun balansen in te korten. Hierdoor zijn ze terughoudender geworden met het verstrekken van kredieten. Zo is sinds eind 2008 het maandelijks verstrekte consumptief krediet bijna gehalveerd naar 350 miljoen euro in september Toch lijkt het tij zich langzaam te keren. Na een periode van 5 jaar krimp begint de markt weer tekenen van herstel te vertonen. Banken maar ook internationale financiers tonen weer interesse in de Nederlandse kredietmarkt. Door wetswijzigingen op de hypotheekmarkt en verscherpt toezicht in de consumptief kredietmarkt, is de groeiverwachting weer positief. Hieraan gekoppeld groeit ook het consumentenvertrouwen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ligt het consumentenvertrouwen eind 2014 zelfs iets boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. De consumptief kredietmarkt Op de kredietmarkt voor consumptieve leningen hebben de aangescherpte kredietnormen voor spanning gezorgd. Banken verstrekken 82% minder consumptieve leningen dan 10 jaar geleden. Ondanks dat het aantal leningen flink is gekrompen, is het totaal uitstaand bedrag veel minder gedaald. Minder mensen lenen dus steeds meer geld. Volgens de meest recente cijfers van het CBS en De Nederlandsche Bank staat er in Nederland voor ruim 30 miljard euro aan consumptief krediet uit. De helft van deze uitstaande leningen bestaan uit dure leenvormen zoals roodstand op betaalrekeningen, creditcards en postorderkredieten. Voor de grootbanken is consumptief krediet niet de core business. Het heeft voor hen een hoger risicoprofiel waardoor ze meer kapitaal dienen aan te houden. Ze stellen zodoende hogere eisen aan het verstrekken van consumptief krediet en daarnaast hogere rentepercentages. Roodstand en achterstanden Door de verscherpte regelgeving gaan consumenten steeds vaker op zoek naar andere, makkelijke oplossingen. Zo is roodstand in tien jaar tijd verdubbeld. Volgens cijfers van het CBS stonden in 2014 Nederlandse consumenten in totaal ruim 12 miljard euro rood op hun betaalrekeningen. Veel consumenten realiseren zich niet dat bij roodstand vaak de maximale rente (momenteel 14 procent) wordt gehanteerd. Naast de groei in roodstand is er ook een toename van het aantal betalingsachterstanden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door baanverlies. Volgens het CBS hadden consumenten in 2013 een betalingsachterstand. Hetzelfde geldt voor achterstanden op de hypotheek. Eind 2013 hadden bijna woningeigenaren een betalingsachterstand, terwijl eerder dit jaar dit er nog ruim waren.

3 Hypotheekmarkt De afgelopen jaren zijn er diverse maatregelen doorgevoerd op de woningmarkt die van grote invloed waren op de structuur van de hypotheekmarkt. Zo is de hypotheekrenteaftrek beperkt en neemt de maximale hypotheek ieder jaar met 1 procentpunt af tot deze op 100% van de waarde van de woning ligt in Dit heeft tot gevolg dat veel consumenten een verbouwing niet meer kunnen meefinancieren in hun hypotheek. Hiervoor gaan zij steeds vaker opzoek naar alternatieven, in de vorm van donaties van ouders of het afsluiten van een consumptieve lening. Volgens het agendaconcept voor 2014 van de AFM ligt de hypotheekrente in Nederland internationaal gezien relatief hoog, ondanks het feit dat de hypotheekrente in ons land op dit moment op een historisch laag punt ligt. Daarbij is het aantal betalingsachterstanden op hypotheken de afgelopen tijd toegenomen, evenals het aantal gedwongen verkopen en aanspraken op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Volgens de toezichthouder is een mogelijke oorzaak van de relatief hoge rente, het gebrek aan concurrentie tussen de grote hypotheekverstrekkers. Dit is mede een gevolg van de staatssteun die drie van de vier grote aanbieders hebben ontvangen. Ook de noodzaak tot het opbouwen van hogere kapitaalbuffers ligt hieraan ten grondslag. Door nieuwe hypotheekregels zijn hypotheken eenvoudiger en overzichtelijker geworden. Hierdoor wordt de markt aantrekkelijker voor nieuwe toetreders waardoor Nederlandse en buitenlandse partijen de markt makkelijker kunnen betreden. Een voorbeeld van een nieuwe toetreder is het initiatief rondom de Munt Hypotheken, waarbij pensioenfondsen investeren in kapitaal voor het verstrekken van hypotheken. Oog op de toekomst De komende jaren zal de financiële sector zich sterker gaan richten op het centraal stellen van het klantbelang. De zorg, educatie en energie zijn slechts voorbeelden van sectoren waar de kosten de komende jaren verder zullen gaan stijgen. Door de daling van het aantal banen en de trends op het gebied van het flexibel werken, is de verwachting dat het aantal zelfstandig ondernemers alleen maar zal toenemen. Dit vraagt om oplossingen vanuit de markt. Denk hierbij aan leningen voor bij- of omscholing, zorg, de aanschaf van zonenergie en elektrische auto s, maar ook aan leenmogelijkheden voor zzp ers. Grote kansen zijn hiervoor weggelegd via de intermediairs. Banken hebben consumptieve kredietproducten van oudsher vaak als bijproduct beschouwd. Doordat de norm voor hypotheekleningen is verscherpt, is een deel van de hypotheekmarkt omgezet naar een consumptief kredietmarkt. Banken zijn door hun omvang veelal niet in staat om snel in te kunnen spelen op deze verandering. Ze zijn over het algemeen duurder dan kleinere financieringsmaatschappijen en langzamer in het beoordelen van kredieten. Om hun marktaandeel te behouden zullen banken in de consumptief kredietmarkt moeten stappen door samen te werken met intermediairs. Intermediairs werken namelijk veelal samen met een scala aan kleinere en grotere kredietaanbieders, zijn flexibel en in staat om snel kredieten te beoordelen.

4 2. Waar in Nederland kun je lenen? Geld lenen kan in verschillende leenvormen en op verschillende plekken. Voor veel consumenten ligt het uit gemak- en vertrouwensoverwegingen het meest voor de hand om bij de eigen bank een consumptief krediet af te sluiten. Toch hoeft dit niet altijd de beste optie te zijn. Het kan voorkomen dat de strengere eisen van je eigen bank de leenmogelijkheden beperken of dat je elders een gunstigere rente en of betere voorwaarden kan krijgen die beter bij jouw wensen aansluiten. Het kan dus zeker lonen om verschillende kredietverstrekkers met elkaar te vergelijken. Op de Nederlandse kredietmarkt zijn een groot aantal kredietverstrekkers actief. Zo worden er consumptieve kredieten afgesloten door: Banken De bankensector in Nederland is sterk geconcentreerd in vergelijking met andere Europese landen. Zo wordt de Nederlandse bankensector gedomineerd door vier grootbanken: de ING, Rabobank, ABN AMRO en SNS Bank. Deze banken hebben volgens cijfers uit het jaarverslag (2013) van De Nederlandsche Bank bijna 90% van de totale Nederlandse bancaire activa in handen. Voor veel consumenten blijft de eigen bank de meest vanzelfsprekende plek om geld te lenen, ook omdat de bank dit vaak eenvoudig maakt in de vorm van roodstand op een betaalrekening of een creditcard. Professionele kredietverstrekkers Ondanks het gemak om een lening bij je eigen bank af te sluiten, kan het lonen om eerst verder te kijken. In Nederland bestaat er naast de vier grootbanken een groot aanbod van betrouwbare kredietverstrekkers die diverse financiële producten aanbieden. Denk hierbij aan DEFAM, Interbank, Nationale-Nederland of De Nederlandse Voorschotbank. Een grote som geld lenen is echter geen kinderspel: er komt veel papierwerk bij kijken en kennis hebben van het leenstelsel en je eigen financiën is erg belangrijk. Hierdoor kan het verstandig zijn de hulp in te roepen van een intermediair. Intermediairs Een intermediair werkt samen met één of meer kredietverstrekkers en kan zien welke leenmogelijkheden er voor je zijn met jouw leencapaciteit. Alleen al het berekenen van deze leencapaciteit is ontzettend belangrijk, omdat een onjuiste of onvolledige berekening er voor kan zorgen dat je later in de financiële problemen komt. Daarbij kan je kiezen of je persoonlijk advies wil ontvangen of zelf een keuze wil maken uit de offertes zonder bijbehorend advies. Dat laatste heet execution only. De intermediair verzorgt dan alleen de administratieve afhandeling van de lening in samenwerking met de kredietverstrekker. Dit wordt vaak alleen aangeraden voor consumenten die kennis en ervaring hebben van het leenstelsel. Direct Writers Direct Writers zijn aanbieders die zonder tussenkomst van een tussenpersoon rechtstreeks met de klant zaken doen. Hierbij is het grote verschil dat ze minder fysiek aanwezig zijn: zaken worden voornamelijk via het internet en de post geregeld. Vaak zijn Direct Writers verzekeraars, maar op de hypotheekmarkt is er ook een tendens zichtbaar richting deze vorm van aanbieden. Het afsluiten van een hypotheek via een Direct Writer is echter alleen aan te raden als je zeer goede kennis hebt van de financiële producten en regels.

5 Vergelijkingssites Als hulpmiddel maken steeds meer mensen gebruik van vergelijkingswebsites om te beslissen welk financieel product ze waar aan moeten schaffen. Via deze websites is het mogelijk leningen te vergelijken en direct af te sluiten. De AFM adviseert consumenten echter om kritisch naar de aanbieder en de online vergelijkingsresultaten van een site te kijken, en resultaten van diverse sites weer met elkaar te vergelijken. Dit omdat er vaak nog te veel onduidelijk bestaat over de precieze werkwijze van vergelijkingssites, zoals hoe verdienmodellen eruit zien en hoe de vergelijkingen tot stand komen. Vaak zijn vergelijkingssites eigendom van een bank of kredietverstrekker of fungeren als tussenpersoon, hierdoor ontstaat er een onterecht beeld als onafhankelijke vergelijker.

6 3. Alternatieve leenmogelijkheden Naast de gangbare leenmogelijkheden zijn er ook alternatieve financieringsmogelijkheden. Door de economische crisis zijn er tal van nieuwe initiatieven ontstaan, als antwoord op de aanscherping van de regels vanuit de grootbanken. Zo is er de mogelijkheid via crowdfunding financiering te vinden of kan er onder goede afspraken worden geleend bij familie of vrienden. De alternatieve financieringsmogelijkheden buiten de grootbanken om zorgen uiteindelijk voor een gezondere markt door meer concurrentie. Tevens vragen ze om extra informatie rondom voorwaarden en risico's. Zo kennen ze allen hun eigen voor- en nadelen: Crowdfunding Bij crowdfunding vragen ondernemers of consumenten geld voor een bepaald project aan een grote groep investeerders, vaak via een platform zoals een site. Investeerders kunnen geld in het project stoppen in ruil voor rente. Deze manier van financiering groeit al enkele jaren explosief. In 2012 werd er met crowdfundprojecten nog 14 miljoen euro opgehaald, maar inmiddels zijn deze cijfers verviervoudigt tot 32 miljoen in 2013 en 63 miljoen in Dit blijkt uit cijfers van adviesbureau Douw&Koren. Ook wordt crowdfunding steeds vaker ingezet voor persoonlijke projecten. Doorlopend Krediet Een Doorlopend Krediet is een flexibele lening dat zich kenmerkt door vrijheid. Je betaalt maandelijks een minimaal bedrag bestaande uit een variabele rente en aflossing. Stel dat na een aflossing toch weer geldbehoefte ontstaat, dan biedt een Doorlopend Krediet de mogelijkheid afgelost saldo opnieuw op te nemen. Daarom staat de looptijd van een Doorlopend Krediet niet vast en heb je zelf in de hand hoelang de lening loopt. Huurkoop Huurkoop is een vorm van lenen die meestal wordt gezien in de autobranche, maar ook voorkomt in de kunstwereld. Bij huurkoop wordt er een vast termijn afgesproken waarin periodiek een aflossingsbedrag wordt betaald. Pas als alle termijnen zijn voldaan, word je officieel eigenaar van het product. Lenen van familie of vrienden Bij een onderhandse lening worden er afspraken gemaakt met één of meerdere geldverstrekkers binnen de persoonlijke sfeer, zoals een familielid of goede vriend. Doordat de lening vaak op basis van vertrouwen wordt verschaft, kunnen er gunstige leenvoorwaarden worden opgesteld. Zo kan de rente en de terugbetalingstermijn onderling worden afgesproken. Onderhandse leningen worden niet geregistreerd door het BKR. Hierdoor bestaat er geen enkel toezicht, terwijl dit alleen maar in het belang is van de consument. Zodoende vraagt het lenen van vrienden of familie een zekere voorzichtigheid, doordat de persoonlijke relatie onder druk kan komen te staan en er betalingsachterstanden kunnen ontstaan. Persoonlijke Lening Een Persoonlijke Lening kenmerkt zich door zekerheid. Bij het afsluiten van een Persoonlijke Lening wordt het bedrag in één keer geleend, onder een vaste looptijd en een vaste rente. Hierdoor weet je van tevoren altijd wat de kosten zijn en kom je niet voor verrassingen te staan. Iedere maand wordt er een vast bedrag aan rente en

7 aflossing gevraagd. Extra aflossen is mogelijk. Bij een aantal aanbieders kan dat boetevrij, maar niet altijd. Raadpleeg daarvoor de kredietvoorwaarden. Indien je de Persoonlijke Lening gebruikt voor de verbetering van je eigen huis, zoals een verbouwing of een nieuwe keuken, dan is de rente fiscaal aftrekbaar. Postorderkrediet Bij een postorderkrediet, ook wel verzendhuiskrediet genoemd, kan je producten kopen die per post of koerier worden afgeleverd. Hierbij is het vaak mogelijk om gespreid te betalen. Postorderkrediet is veruit de populairste vorm van krediet, maar door de hoge rente die wordt gevraagd ook de duurste. De maximale rente ligt vaak op 15%. In 2013 werd voor een gemiddeld jaarlijks bedrag van op afbetaling besteld bij postorderbedrijven. Roodstand en creditcards Steeds meer consumenten maken gebruik van roodstand op hun betaalrekening of creditcard. Vaak is dit niet alleen om tegenvallers op te vangen, maar wordt het steeds vaker een structurele behoefte. De gemiddelde roodstand is in 10 jaar tijd verdubbeld en opgelopen tot ruim euro. Roodstaan is geen verstandige keuze, doordat de kosten hoog zijn. Vaak wordt er zowel bij creditcards als bij roodstand op een betaalrekening de maximale rente van 15% gerekend. Lening oversluiten In sommige gevallen kan het lonen om je lening over te sluiten naar een andere intermediair of kredietvorm. Hiervoor bestaan verschillende praktische redenen die sterk afhankelijk zijn van jouw persoonlijke situatie en jouw doelstellingen. Voorop staat, dat het geld kan besparen of dat de nieuwe lening beter aansluit op je besteedbaar inkomen. Daarnaast kan een andere kredietverstrekker lagere rentes en/of betere voorwaarden hanteren, of wil je de Persoonlijke Lening omzetten in een Doorlopend Krediet of vice versa. Voorwaarden Wel zitten er voorwaarden verbonden aan een oversluiting. Zo mag er geen sprake zijn van een negatieve BKR registratie of een betalingsachterstand. Ook moet je de lasten van de nieuwe lening kunnen dragen. Dit toetst de kredietverstrekker door een berekening te maken van je inkomsten en vaste lasten. Als aan alle voorwaarden zijn voldaan en de kredietverstrekker akkoord gaat, kan met het nieuwe leenbedrag de oude lening worden afgelost. Afhankelijk van je kredietverstrekker kan hier een boete voor in rekening worden gebracht. Bereken zo goed of het wel goedkoper uitvalt om de lening over te sluiten. Ook is het van belang een betrouwbare kredietverstrekker te kiezen met goede voorwaarden die aansluiten bij jouw persoonlijke situatie.

8 4. Verzekerd zijn van goede zorg Een weloverwogen keuze maken voor een verantwoorde lening betekent ook voorbereid zijn op de toekomst. De meeste achterstanden ontstaan door een inkomstenterugval, vanwege een echtscheiding, werkloosheid, overlijden of langdurige ziekte. Onvoorziene gebeurtenissen wat iedereen kan overkomen. Gelukkig kan hier van te voren rekening mee worden gehouden. Bij verantwoord lenen hoort immers ook een verantwoord vangnet. Intermediairs bieden dit in de vorm van kredietbeschermers en kunnen je door hun jarenlange kennis en ervaring goed adviseren. Het belang van de klant staat hierbij altijd voorop. Het belang van advies Over een lening beslis je niet zomaar. Vaak heb je er goed over nagedacht, onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en heb je een aantal aanbieders met elkaar vergeleken. Toch komen er bij leningen vaak nog zaken kijken waar je van te voren niet aan hebt gedacht. Het belang van gedegen advies kan niet goed genoeg worden onderstreept. Adviseurs kunnen je helpen bij het kiezen van de juiste lening. Financieel advies is de afgelopen jaren een stuk professioneler geworden. Goed advies is eerlijk, betaalbaar, kwalitatief en persoonsgebonden en gaat verder dan inzicht geven in algemene product informatie. Doordat er een verandering optreedt in je maandelijkse vaste uitgaven, moet er rekening worden houden met eventuele inkomensrisico s. Samen met een adviseur kunnen deze risico s worden besproken, en kunnen al eventuele oplossingen worden aangedragen. Daarbij houdt de adviseur rekening met de betaalbaarheid van de lening, ook als je de pensioenleeftijd overschrijdt. Een adviseur kan door zijn kennis en ervaring goed in het oog houden welke kredieten het beste bij jouw bestedingsdoelen passen. Is het verstandig bestaande leningen over te sluiten? Of kan de lening worden opgesplitst in een deel Doorlopend Krediet en een deel Persoonlijke Lening? Kredietbeschermers Het is natuurlijk erg vervelend als er een lening is afgesloten en je onverwachts werkloos of arbeidsongeschikt wordt - of in het ergste geval zelfs komt te overlijden. Ineens kan het voorkomen dat je niet meer aan de maandelijkse rente en aflossing kan voldoen, met nare gevolgen van dien. Zo kunnen zware schulden ontstaan met incassobureaus en deurwaarders of in het geval van overlijden worden nabestaanden met de rekeningen geconfronteerd. Zulke situaties wil iedereen natuurlijk graag voorkomen en daarom kan het verstandig zijn een kredietbeschermer te overwegen. Een kredietbeschermer is een verzekering die wordt afgesloten bij een consumptief krediet. Het product verzekert je van het financiële risico van de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden. Dit kan in de vorm van één koopsom of via een maandelijkse afschrijving. Mocht het noodlot toeslaan, dan keert de verzekeraar maandelijks een bedrag uit waarmee je het maandbedrag van je lening kan blijven betalen. Bij overlijden keert de verzekeraar éénmalig een bedrag uit waarmee nabestaanden de lening (gedeeltelijk) af kunnen lossen. Intermediairs mogen geen specifieke kredietbeschermers adviseren aan consumenten die deze niet nodig hebben. De AFM heeft sinds 2008 de mogelijkheid om bemiddelaars aan te spreken op de kredietbeschermers, waaronder de koopsompolissen, en controleert hier streng op. Op deze manier word je niets

9 aangesmeerd en ontvang je alleen die kredietbescherming waar je ook echt wat aan hebt. Nazorg Als het hele kredietaanvraag- en advies proces is doorlopen en er weloverwogen een lening is afgesloten, betekent dit niet dat het proces ten einde is. Goede kredietverstrekkers en bemiddelaars zullen in contact met je blijven om in de gaten te houden of het aangeschafte product nog wel bij jouw persoonlijke situatie blijft passen. Is er een inkomstenterugval? Ontstaan er betalingsproblemen? Veranderen uw doelstellingen? Dit stukje zorg en controle wordt nazorg genoemd en staat in verbinding met de zorgplicht van financiële instellingen. Nazorg en zorgplicht zijn twee belangrijke termen, maar het verschil tussen de twee kan soms voor verwarring zorgen. Zorgplicht is verankerd in de wet en financiële instellingen zijn hierdoor verplicht om je klantgericht, transparant en eerlijk advies te geven. Nazorg is een essentieel onderdeel van de zorgplicht en een open norm. Dit betekent echter niet dat nazorg niet in de wet staat: het is zelfs verplicht om de klant op de hoogte te houden van productwijzigingen. In de praktijk is nazorg echter nog een stuk meer, maar deze verdere invulling verschilt per kredietverstrekker, vandaar de open norm. Zo bieden een aantal kredietverstrekkers en bemiddelaars gratis nazorg, om het belang ervan te onderstrepen. De AFM heeft door de jaren heen een invulling gegeven over wat er van instellingen verwacht mag worden betreffende de nazorg. De toezichthouder controleert ook of hier wel aan wordt voldaan.

10 Wij helpen je graag verder Deze whitepaper is een uitgave van Geldshop.nl B.V., de intermediair voor verantwoord lenen. Geldshop is een financiële dienstverlener met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Onze dienstverlening bestaat uit adviseren, bemiddelen en het geven van nazorg. Wij adviseren en bemiddelen momenteel in consumptief krediet en kredietbeschermers. Wij beginnen met je persoonlijke situatie. Want pas als we je situatie goed kennen, kunnen we je een passend en verantwoord financieel advies geven, dat rekening houdt met je huidige situatie en wensen, maar ook met de verwachtingen ten aanzien van de toekomst. Wil je meer informatie ontvangen of heb je vragen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via: of kijk op

Kredietbehoefte in crisistijd

Kredietbehoefte in crisistijd Kredietbehoefte in crisistijd U kunt het verschil maken voor uw klanten. In goede én in slechte tijden. De wereld om ons heen is in de afgelopen vijf jaar in rap tempo veranderd: we zitten midden in een

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de AFM en het Nibud Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Een lening kan soms uitkomst bieden. Maar geld lenen kan ook voor problemen zorgen. In deze folder van het Nationaal

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Consumptief Krediet

Beoordelingskader Dashboardmodule Consumptief Krediet Beoordelingskader Dashboardmodule Consumptief Krediet De Klantbelang Dashboardmodule Consumptief Krediet 20-20 bestaat uit de volgende onderdelen: I. Roodstanden II. Creditcards III. Informatieverstrekking

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

De module Consumptief Krediet bestaat uit de volgende onderdelen:

De module Consumptief Krediet bestaat uit de volgende onderdelen: Klantbelang Dashboardmodule Consumptief Krediet 0 In deze bijlage wordt een toelichting op en het scoreformat behorende bij de verschillende onderdelen van de Klantbelang Dashboardmodule Consumptief Krediet

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG rente rente Datum: 2 januari 2013 Terugblik renteontwikkeling 2012: de hypotheekmarkt is dood 2012 was een heel saai jaar. Er waren maar heel weinig wijzigingen in de hypotheekrentes. Je kunt wel zeggen

Nadere informatie

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken De huizenprijzen zijn in Nederland sinds 2008 flink gedaald. Dat is goed nieuws voor starters die een huis willen kopen.

Nadere informatie

klantinformatie document

klantinformatie document klantinformatie document Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent dan ook op geen enkele wijze aan dit document gebonden.

Nadere informatie

lenen Extra geld als u het nodig heeft

lenen Extra geld als u het nodig heeft lenen Extra geld als u het nodig heeft extra geld als u het nodig heeft De juiste lening kiezen Een verstandige lening past bij het doel en bij uw persoonlijke situatie. 04 Meer ruimte op of naast uw betaalrekening

Nadere informatie

DEFAM. Uw heldere keuze.

DEFAM. Uw heldere keuze. DEFAM. Uw heldere keuze. Bij DEFAM kunt u terecht voor alle consumptief kredietvormen, waarmee u kunt doen wat u graag wílt doen. Een consumptief krediet is bij DEFAM gemakkelijk en snel geregeld. Bovendien

Nadere informatie

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt leven zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud DEFAM. Specialist in verantwoord lenen. Bent u op zoek naar een geschikte lening van DEFAM of wilt u een lening aanvragen? Maak dan een

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt leven zoals u wilt uw lening onze specialiteit DEFAM. Specialist in verantwoord lenen. Let op! De informatie in deze brochure is niet toegesneden op uw persoonlijke situatie. Laat u goed informeren

Nadere informatie

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard Begrippenlijst A-Z Afbetaling Als u iets op afbetaling koopt, krijgt u uw aankoop direct mee. Vervolgens betaalt u het aankoopbedrag in termijnen terug. U wordt pas officieel eigenaar van uw aankoop zodra

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 maart 2010 Betreft Kamervragen Kruidvat

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 15 maart 2010 Betreft Kamervragen Kruidvat > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag FM/2010/3544 U Uw brief (kenmerk) 2010Z03508 2010Z03659 Datum 15 maart

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? Update Zomer 2017 Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen Raoul Wallenbergplein 5, Alphen aan den Rijn Lees meer op pagina 3 p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Nadere informatie

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand.

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. Trendrapport voor consument en markt Is de financiële consument roekeloos? Kernboodschap van dit trendrapport Een grote groep

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? Update Zomer 2017 Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen Maanlander 47, Amersfoort Lees meer op pagina 3 p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? p.7 Welke

Nadere informatie

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten.

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. Wie zijn wij? Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten. Wij zijn een onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

Loop geen onnodig risico. Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen

Loop geen onnodig risico. Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Verstandig Lenen Voor wie is deze folder? Je kent vast wel die reclames over geld lenen. Snel extra geld, dat klinkt

Nadere informatie

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen.

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Hypotheekgids 2014 Inleiding Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De wijzigingen op het gebied van hypotheek en wonen zijn

Nadere informatie

Verstandig een hypotheek kiezen

Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

FD0578 0305(i) Leningen

FD0578 0305(i) Leningen FD0578 0305(i) Leningen Bij OHRA houden we van duidelijkheid. Dat betekent: weinig kleine lettertjes, geen lange wachttijden en korte lijnen. Zo houden we het overzichtelijk en weet u direct waar u aan

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 06086213.

Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 06086213. Wie zijn wij? Premarce Advies B.V. is opgericht in 1998 door Marcel Exterkate. Hiervoor was Marcel in loondienst als adviseur bij Delta Loyd Verzekeringen. In 2004 is Esther Hasselerharm het kantoor komen

Nadere informatie

KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT

KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT Inventarisatie / algemeen 1. Beschikt u over spaartegoeden, effecten- of aandelenportefeuilles Ja, de omvang daarvan is minder dan 1.000. Ja, de

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? Update Zomer 2017 Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen Paltrokstraat 20, Zaandam Lees meer op pagina 3 p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? p.7 Welke

Nadere informatie

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt leven zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud 4 Welkom 5 Onze leningen Persoonlijke Lening Huiseigenaar Persoonlijk Lening Doorlopend Krediet Flex&Zeker Huiseigenaar Doorlopend Krediet

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Houd rekening met rentestijgingen

Houd rekening met rentestijgingen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig renterisico Houd rekening met rentestijgingen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die geld leent of gaat lenen.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2015Z14592

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Dit dienstverleningsdocument van DMF Krediet is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft tevens onze diensten die wij voor U als

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt leven zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt leven zoals u wilt uw lening onze specialiteit DEFAM. Specialist in verantwoord lenen. Let op! De informatie in deze brochure is niet toegesneden op uw persoonlijke situatie. Laat u goed informeren

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? Update Zomer 2017 Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen Weidstraat 16, IJsselstein Lees meer op pagina 3 p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? p.7 Welke

Nadere informatie

Welkom bij de HypotheekSpecialist

Welkom bij de HypotheekSpecialist Welkom bij de HypotheekSpecialist Meepraten over hypotheken Als u een huis wilt kopen, hoef u niet alles te weten over hypotheken. Het is wel in uw voordeel als u over de belangrijkste basiskennis beschikt.

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Welke soorten leningen zijn er? De meest voorkomende leningen zijn: Doorlopend krediet: je leent tot

Nadere informatie

Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen

Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Verstandig Lenen Loop geen onnodig risico Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Verstandig Lenen Voor wie is deze folder? Je kent vast wel die reclames over geld lenen. Extra geld, dat klinkt aantrekkelijk.

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Verstandig een hypotheek kiezen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Verstandig een hypotheek kiezen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een hypotheek wil afsluiten

Nadere informatie

Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek.

Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Hieronder de vergelijking tussen de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Inleiding: De genoemde vormen zijn voor starters de enige vormen die sinds 01-01-2013 leiden tot renteaftrek. Andere vormen,

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET. BIJ

Nadere informatie

Avéro Achmea. kredietproducten. informatie voor de particulier

Avéro Achmea. kredietproducten. informatie voor de particulier Avéro Achmea informatie voor de particulier méér financiële ruimte voor onvoorziene uitgaven en langgekoesterde wensen Soms komt een buitenkans onverwacht. Net als u een grote uitgave heeft gedaan, is

Nadere informatie

Informatiepakket. Wie is Freo? Freo Specialist in online lenen

Informatiepakket. Wie is Freo? Freo Specialist in online lenen fre.ifpk.01-04-15 Freo Specialist in online lenen Bij ons leent u tegen scherpe tarieven. Dit gebeurt op een eerlijke, zorgvuldige en verantwoorde manier. Met onze persoonlijke service en duidelijke voorwaarden

Nadere informatie

Uw hypotheek oversluiten Kiezen voor lagere maandlasten

Uw hypotheek oversluiten Kiezen voor lagere maandlasten Uw hypotheek oversluiten Kiezen voor lagere maandlasten Vaste patronen zijn vaak flexibeler dan u denkt. Dat geldt niet alleen voor uw dagelijkse rituelen, maar ook voor uw maandelijkse uitgavenpatroon.

Nadere informatie

Schuld op consumptief krediet in 2005 gedaald, roodstand toegenomen

Schuld op consumptief krediet in 2005 gedaald, roodstand toegenomen Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 22 september 26 Schuld op consumptief krediet in 2 gedaald, roodstand toegenomen ir. M.E. van Agtmaal-Wobma Centraal Bureau voor de Statistiek,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? De Bruyn Financieel Adviserus B.V. is een middelgrote onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen

Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Dienstenwijzer Visie Verzekeringen Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Visie Verzekeringen. In deze dienstenwijzer zetten wij uiteen waar Visie Verzekeringen voor staat en welke diensten zij verricht.

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Consumptief Krediet

Beoordelingskader Dashboardmodule Consumptief Krediet Beoordelingskader Dashboardmodule Consumptief Krediet De module Consumptief Krediet 0 bestaat uit de volgende onderdelen: I. Roodstanden II. Toegankelijkheid van informatie III. Betalingsachterstanden

Nadere informatie

CITROËN AUTOFINANCIERING

CITROËN AUTOFINANCIERING CITROËN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG CITROËN FINANCIAL SERVICES HELPT U GRAAG OP WEG U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen.

Nadere informatie

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst.

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst. Toelichting bij de VFN Gedragscode per 01-01-2012 Artikel 1, reikwijdte Dit artikel beoogt de reikwijdte van de VFN Gedragscode ten opzichte van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) vast te

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT. De Financiële Apotheek

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT. De Financiële Apotheek DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT [Dit dienstverleningsdocument is een precontractueel, wettelijk verplicht, document waarin onze dienstverlening staat beschreven] De Financiële Apotheek Postbus 3096 5203 DB

Nadere informatie

"ALLES OVER FINDIGO" Wie zijn wij?

ALLES OVER FINDIGO Wie zijn wij? "ALLES OVER FINDIGO" Voor u ligt de dienstenwijzer van Findigo Financiële Diensten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van

Nadere informatie

PE Plus Consumptief Krediet oefenexamen

PE Plus Consumptief Krediet oefenexamen PE Plus Consumptief Krediet oefenexamen Kennis Vraag 1 Miriam wil haar eigen kapperszaak beginnen. Aangezien ze geen eigen vermogen heeft, wil ze haar kapperszaak financieren met behulp van crowdfunding.

Nadere informatie

Defema BV T (0591) 67 68 96 Brochure en Dienstverleningsdocument Defema BV Waarom een lening of hypotheek via Defema Financieringen?

Defema BV T (0591) 67 68 96 Brochure en Dienstverleningsdocument Defema BV Waarom een lening of hypotheek via Defema Financieringen? Defema BV Defema Financieringen T (0591) 67 68 96 Defema Verzekeringen F (0591) 67 69 03 Defema Hypotheken E info@defema.nl Ermerweg 121 I www.defema.nl 7812 BD Emmen Brochure en Dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Wft Consumptief krediet oefenexamen

Wft Consumptief krediet oefenexamen Wft Consumptief krediet oefenexamen Kennis Vraag 1 De Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) heeft gedragsregels opgesteld om overkreditering te voorkomen. Wat schrijven deze regels

Nadere informatie

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door : Hobro Hypotheken & Assurantiën Paukenstraat 10 5402 HK Uden T 0413-251546 RABO 15.54.64.485 KvK 16059596 AFM 12008498 info@hb-hypotheek.nl www.hb-hypotheek.nl

Nadere informatie

Vergelijk uw. overlijdensrisicoverzekering. Nieuw Voor leden en niet-leden

Vergelijk uw. overlijdensrisicoverzekering. Nieuw Voor leden en niet-leden Vergelijk uw overlijdensrisicoverzekering Echt onafhankelijk vergelijken en eenvoudig afsluiten! Vergelijk en bespaar tot honderden euro s premie per jaar! Nieuw Voor leden en niet-leden Bespaar tot honderden

Nadere informatie

Verlening consumptief krediet in 2004 niet gegroeid

Verlening consumptief krediet in 2004 niet gegroeid Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 25 maart 2005 Verlening consumptief krediet in 2004 niet gegroeid ir. M.E. van Agtmaal-Wobma Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

De Independent Dienstenwijzer

De Independent Dienstenwijzer Wie zijn wij en wat doen wij voor onze klanten? OMDAT VERTROUWEN NIET VANZELFSPREKEND IS. Wie zijn wij? Independent Duinrand B.V. Ruysdaelplein 42 2282BJ Rijswijk Telefoon: 070-324 67 88 Fax: 070-415 05

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Aan de Laak B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Wouda 1 3825 MA Amersfoort Telefoon: 033 20 22 110 E-mail: amersfoort784@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/amersfoort/vathorst Twitter:

Nadere informatie

Krediet op creditcard

Krediet op creditcard Krediet op creditcard Met een krediet op uw creditcard kunt u de aankopen met uw RaboCard of Rabo GoldCard desgewenst gespreid terug betalen. En dan betaalt u natuurlijk alleen rente als u dat krediet

Nadere informatie

Hypotheek in barre tijden

Hypotheek in barre tijden Regelingen en voorzieningen CODE 4.2.2.52 Hypotheek in barre tijden bronnen www.veh.nl, persbericht d.d. 3.11.2012 Geldgids juni 2012 N.B. Sinds de publicatie van onderstaand artikel is er voor huiseigenaren

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst.

De VFN leden nemen jaarlijks deel aan een self assessment waarin de naleving van de code wordt getoetst. Toelichting bij de VFN Gedragscode per 01-01-2014 Artikel 1, reikwijdte Dit artikel beoogt de reikwijdte van de VFN Gedragscode ten opzichte van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) vast te

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Finance 4 Wheels. Dienstverleningsdocument

Finance 4 Wheels. Dienstverleningsdocument Finance 4 Wheels Dienstverleningsdocument U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document geven wij u graag informatie over ons bedrijf, onze werkwijze en dienstverlening

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL GEHEEL

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL GEHEEL SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL GEHEEL DE NAZORG MET ONS SERVICE ABONNEMENT Bij het zoeken naar de juiste hypotheek worden niet alleen veel gegevens gebruikt. Ook (en misschien wel met name) wordt maximaal

Nadere informatie

Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen

Loop geen onnodig risico. Verstandig Lenen Loop geen onnodig risico Verstandig Lenen Voor wie is deze folder? Je kent vast wel die reclames over geld lenen. Extra geld, dat klinkt aantrekkelijk. Toch kan lenen voor problemen zorgen: 100.000 huishoudens

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Voor je ligt een persoonlijk adviesrapport als resultaat van de door jou ingevulde checklist hypotheekgesprek. Op basis van je antwoorden vind je hieronder

Nadere informatie

CITROËN BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

CITROËN BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 , ALTIJD EEN PASSEND FINANCIERINGSVOORSTEL U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen. Dan kunt

Nadere informatie

Finance 4 Wheels. Dienstenwijzer Financieringsproducten

Finance 4 Wheels. Dienstenwijzer Financieringsproducten Finance 4 Wheels Dienstenwijzer Financieringsproducten Wie is Finance 4 Wheels? Finance 4 Wheels is een financiële dienstverlener die actief bemiddelt voor diverse financieringsmaatschappijen. Wij bemiddelen

Nadere informatie

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT UWGELDONLINE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE DECEMBER 2011 - Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. Welke hypotheek past bij mij? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Extra editie Risk Bulletin Florius

Extra editie Risk Bulletin Florius Extra editie Risk Bulletin Florius Mei 2013 In deze editie van het Risk Bulletin vragen we aandacht voor: 1. Creditscore als hulpmiddel voor aanvragen met en zonder NHG 2. Meefinancieren restschulden voor

Nadere informatie

Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel

Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel 1 Bij de koop van een woning krijgt de koopprijs veel aandacht. Natuurlijk is de prijs belangrijk. Maar de

Nadere informatie

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop)

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen opgesteld. Het Ministerie van

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop

Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop - Bosma en Kralt Advies V.O.F. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Nieuwe Zeeweg 64 Postbus 16 2200 AA NOORDWIJK Telefoon: 071 36 49 957 Fax: 071 36 49 380 E-mail: noordwijk670@hypotheekshop.nl Internet:

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Zodat u kunt wonen zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt wonen zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt wonen zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Credivance. Goed voor u en uw klant. Bent u op zoek naar een passende financieringsoplossing om uw woonwensen te realiseren? Zoekt u een

Nadere informatie

Van hypotheekadviseur naar totaaladviseur

Van hypotheekadviseur naar totaaladviseur Van hypotheekadviseur naar totaaladviseur Whitepaper voor hypotheekadviseurs die hun klanten op een verantwoorde manier willen blijven bedienen U biedt uw klanten graag een verantwoorde financieringsoplossing.

Nadere informatie

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst

Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Rabobank. Een bank met ideeën. Uw huis, uw hypotheek, uw financiële toekomst Lees deze brochure zorgvuldig door. U hebt uw droomhuis gevonden, een prachtig

Nadere informatie

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten?

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Kwaliteitscheck 1.)Verloop en tijdsduur Voordat je een hypotheek afsluit, moet de adviseur met jou een aantal stappen doorlopen. Hij moet jou van tevoren uitleggen welke stappen dat zijn. De stappen die

Nadere informatie