- Tevens wordt gewerkt aan een budgetteringsproject

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Tevens wordt gewerkt aan een budgetteringsproject"

Transcriptie

1 Mondiaal Platform VERSLAG vergadering 12 april 2011 Aanwezig: Bertus Bauer, Gerda den Diejen, Mieke van Ee (verslag), Otto Hettinga, Angelique Jeulink, Diny Landeweerd, Cor de Leeuw, Janny Stolte, Henk Streppel, Hans Voorthuis Afw.: Peter Heijke, Edo Horstman, Bertus Stevens Opening Met extra welkom aan nieuwkomers: Gerda den Diejen (Vluchtelingenwerk Overijssel, locatie Twello), Otto Hettinga ( KlimaatNetwerkVoorst) Cor de Leeuw (Diaconie Protestantse Gemeente Wilp) Een rondje kennismaking Verslag 13 december 2010 wordt goedgekeurd. Naar aanleiding ervan komen aan de orde: de Dag van de Mensenrechten (zie verder bij bespreking werkplan 2011) Wereldmaaltijd (idem) Ieders activiteiten Vluchtelingenwerk: - Contact met Goed Wonen over voorlichting aan mensen van allochtone afkomst over klimaatbewust wonen/-leven. In een andere gemeente waar Gerda werkt is in samenwerking met een energiebedrijf een pakket energiezuinig wonen uitgedeeld (ook aan andere bijstandsgerechtigden) Nb Wellicht is op dit punt contact te leggen met het KlimaatNetwerkVoorst? - Tevens wordt gewerkt aan een budgetteringsproject - Bij het inburgerproces wordt gewerkt met een checklist De ene nationaliteit pakt zoiets weer gemakkelijker op dan de andere. - Voor activiteiten rond de Dag van de Mensenrechten 10 december zie bij agendapunt Werkplan10 december KlimaatNetwerkVoorst: Groep van nu 4 mensen, gegroeid uit initiatief van enkele bezoekers van The Age of Stupid filmavond die het Mondiaal Platform organiseerde. Twee sporen zijn opgestart (naast maandelijks een artikel in Voorster Nieuws): - Energiemeter is uitgezet bij huishoudens; tot nu toe in Twello, Voorst, De Vecht, Teuge. De bedoeling is alle kernen te bereiken. Via de diverse Dorpsbelangen. - Ad hoc commissie is van start gegaan die de opwekking van duurzame energie in de gemeente Voorst wil bevorderen. Doel: In 2030 de gemeente Voorst voor 50% zelfvoorzienend in onze energie behoefte.

2 Op 26 mei wordt een brede bijeenkomst belegd voor/met alle organisaties en burgers die zich met duurzame energie bezighouden. Na de zomer wil men een coöperatieve vereniging oprichten. Te beginnen met bv zonnepanelen op eigen dak. Kan uitbreiden, ook met andere vormen van energie. Wereldwinkel: - Ten tijde van de decembervergadering had de Wereldwinkel nog de optie open van tijdelijk huren van een pand op A-locatie. Uiteindelijk heeft het bestuur besloten dat niet te doen. Met name de randvoorwaarden waren moeilijk en voor de verhuurder onbespreekbaar (bv opzegtermijn van een maand). De wens van A-locatie blijft. - Heel aardig is het contact met (vele) maatschappelijke stagiaires. Zij werken mee bij de verkoop en zorgden enkele weken voor muziek op vrijdagavond. M.O.V. (Missie-, Ontwikkelings- en Vredeswerk): - De Franciscus en Clara Parochie telt 7 locaties; de M.O.V.-groepen werken per locatie, maar doen ook diverse zaken samen zoals bv de vastenactie. - De vele jaren gevoerde Solidaridad-actie in de Vastentijd is los van de kerk komen te staan. De diverse M.O.V.-groepen gaan evenwel op dezelfde voet verder. Het belang van wat er gebeurt niet alleen ginds, maar met name ook hier komt tot uiting in bv het gehanteerde model de Voetafdruk. - 9 juni bijeenkomst over Israël en de Palestijnse gebieden (zie bij ZWO) Diaconie Protestantse Gemeente Wilp De gemeenteleden kiezen mee de bestemmingen van collectes/acties. Zo is het lopende jaar Vluchtelingenwerk, zowel plaatselijk als landelijk, centraal gesteld. Daarnaast wordt meegewerkt in de landelijke Kerk-in-Actie projecten; dat is in de huidige 40dagen tijd de campagne: Ik zie je Samen met de Rotary wordt aan kinderen tussen 4 en 16 jaar uit gezinnen die het niet breed hebben, een dagje uit aangeboden. Dit jaar Hellendoorn. Z.W.O. (Zending, Werelddiakonaat, Ontwikkelingssamenwerking) van de Protestantse Gemeente Twello - P3W vrouwenwerk op Papua: interactief contact dwz dat er rechtstreeks contact is met de mensen van het project, soms met aanwezigheid hier. Voor 3 jaar zijn financiële afspraken gemaakt; voor dit jaar is het beloofde bedrag binnengehaald (o.a. talentenveiling) - Paasgroetenactie: groeten naar gevangenen zowel binnen als buiten Nederland

3 - Kerk-in-Actie projecten zoals nu in de 40dagen campagne - Op 9 juni een bijeenkomst over Israël en de Palestijnse gebieden; in het kader van de Wereldwijde Week voor Vrede in de Palestijnse gebieden en Israël. Evenals vorig jaar verhalen van mensen van beide kanten. Speciaal aandacht voor de Parents Circle: mensen die kinderen of andere familieleden hebben verloren door het geweld, zoeken samen een weg naar verzoening. Deze avond wordt georganiseerd samen met MOV en IKVPaxChristi M- en O-Europa werkgroep commissie Hongarije: Na meer dan twintig jaar wordt dit jaar het contact Twello-Szekszàrd beëindigd, althans als officieel kerkelijk contact. Vriendschappen blijven uiteraard bestaan. Begin juli wordt afgesloten met het bezoek van Szekszàrd aan Twello. Daarmee houdt de M- en O-Europawerkgroep ook op te bestaan. NIVON: - Landelijke organisatie met leden. - Het NIVON heeft 15 huizen, die worden gebruikt voor onder meer vakanties voor minder draagkrachtigen. - Er worden allerlei cursussen georganiseerd. IKVPaxChristi: - Dag van Europa 9 mei. Er zullen enkele artikelen worden aangeboden aan Voorster Nieuws. Boekentafel in de bibliotheek. Europa-vlag hangt bij het gemeentehuis. - Maatschappelijke stagiaires hebben verslag gemaakt van 15 gesprekken over Identiteit (o.a. de Nederlandse), met ook enkele vragen over Europa - 9 juni bijeenkomst over Israël en de Palestijnse gebieden (zie bij ZWO) NB Opbrengst Klompenfeest boekenstand gaat naar de Parents Circle - Collecte voor Stichting Vluchteling (kampen in het buitenland): 27 juni 3 juli - Vredesweek; uitwerking van thema 2011 Elk mens een veilig bestaan Gemeente: - Zwerfvuilactie 4-8 april. De gemeente was de voornaamste trekker. Het Platform nam een deel van de jurering op zich. Tien scholen deden mee en de geluiden daarover zijn positief. Angelique heeft nog contact met alle betrokken scholen: doet men verder in het jaar ook iets aan het zwerfvuil?

4 Werkplan 2011 Aan de al vastgestelde datumwijzigingen voegen we er nog een toe: 2 maart werd al 12 april; 13 april wordt een datum in het najaar. Zie hieronder de aantekeningen bij de discussie over de soort avond over ontwikkelingssamenwerking. Een aantal activiteiten is inmiddels verleden tijd. Volgen nog - de Europese Mobiliteitsweek met Groene Voetstappen link met de Bliksemactie van het KNV? O.V. dag: gratis buurtbus op zaterdag Cor bespreekt met de ledenvergadering in week 16 van de buschauffeurs of ze gratis willen rijden op de zondag Zondag fietstocht - Wereldvoedselmaaltijd; De ZWO zoekt contact met de groep van Bilal Uzun (Turkse origine) - 10 december Dag van de Rechten van de Mens Gerda zal contact opnemen met Amnesty International (Deventer?) of men iemand kan afstaan voor een handtekeningenactie voorheen bij Albert Heijn. Vanuit Vluchtelingenwerk zelf: aandacht zal worden gevraagd voor de rechten van de vluchtelingen - fototentoonstelling (komt deze ook in de gemeente Voorst?). Verder zal aan MAS-leerlingen worden gevraagd een presentatie te doen op scholen (met begeleiding van een vrijwilliger) over de situatie van vluchtelingen. En open staat dus nog de datum (uitstel van 13 april) over Ontwikkelingssamenwerking Zie hieronder de Aantekeningen bij de discussie hierover Discussie over invulling avond over ontwikkelingssamenwerking geen volledig verslag maar enkele aantekeningen; aanvulling is welkom - Met de aanblik die de wereld biedt, van Lybië tot Ivoorkust en Hongarije stelt Bertus de vragen: is honger de oorzaak van alle onrust? wat is er te doen? wat kan het Mondiaal Platform daaraan doen? - Goed om het evenwicht op te merken: er gebeurt ontzettend veel positiefs. Soms openbaar en zichtbaar, vaak ook niet. - Wat te doen als Mondiaal Platform? Diverse organisaties vertegenwoordigen al diverse werkwijzen: handel (Wereldwinkel); kringloop (Gered Gereedschap); microkredieten (Oikocredit); steun direct aan kleine projecten alsook via landelijke organen (ZWO / MOV); opleiding geven aan vluchtelingen zodat ze in thuisland kunnen werken (Vluchtelingenwerk) Voor een thema-avond was er het voorstel tot verdieping - waar zijn we eigenlijk mee bezig? Kijken naar mogelijkheden en hoe e.e.a. uitwerkt.

5 - Om te beginnen zouden we een beeld moeten hebben van hoe de lijnen lopen in de wereld van productie naar consumptie wààr is de mogelijkheid om, op lokaal niveau, iets te doen aan lijnen waar ze fout lopen. - Belangrijk is uiteraard dat we na zo n avond niet ontmoedigd naar huis gaan ( de problemen zijn zo groot en niet beet te pakken ). Inspiratie opdoen om verder te werken al dan niet met een bijstelling hier of daar. - We komen tot de conclusie dat een deskundige van buiten verder kan helpen. Namen van Aad vd Heuvel, Bert Koenders worden genoemd. Otto noemt een film nog niet uit met een helder commentaar. Hij zal zoeken naar namen. We besluiten 31 mei te laten vallen: meer voorbereidingstijd nodig. Misschien als thema voor 17 november waar een thema-avond staat? Datum hangt af van de mogelijkheden van een spreker Bezuinigingen Duidelijk is dat bij de huidige bezuinigingen ook ons werk niet onaangeroerd kan blijven. Dat ziet er nu zo uit: Werkbudget Mondiaal Platform gaat van naar euro Dit is een gelijk bedrag voor alle bestuurscommissies en adviesraden. Gered Gereedschap en Wereldwinkel beiden ontvangen jaarlijks een vast bedrag van 650 euro; daar gaat 25% van af Subsidie mondiaal beleid dwz op aanvraag vanuit particuliere initiatieven (waarover het Platform vervolgens adviseert) ten aanzien van 1) geldwerving voor projecten in 2 e of 3 e wereld of conflictgebieden 2) voorlichting over duurzaamheid (in alle facetten) 3) stimuleren internationale contacten die duurzaamheid versterken Deze subsidie, bedoelt als aanmoediging, vervalt geheel; bedrag euro Met name op het laatste punt tekenen wij protest aan. In najaar 2010 hebben we in een Ronde Tafel Gesprek ingesproken, samen met Wereldwinkel en Gered Gereedschap. Aan de orde was toen de opdracht van de Raad aan het College over de wijze waarop de benodigde 3 miljoen euro gevonden moet worden. Het voorstel inclusief genoemde bezuinigingen op ons terrein is aangenomen en het College is nu doende een en ander vorm te geven in de prioriteitennota. Dat is de basis voor de begroting 2012 die in het najaar moet worden vastgesteld. Inspreken kan nog op die prionota; Ronde Tafel Gesprek 6 juni a.s. We zullen dat ook doen. We beperken ons tot pleiten voor behoud van 50% van het subsidiebedrag Mondiaal Beleid, dus handhaven van zeg euro een vooral symbolisch bedrag, waarmee de gemeente Voorst toont de ramen naar de wereld voorbij Nijbroek en Klarenbeek open te houden. Wat verder ter tafel komt Bertus beveelt aan ter lezing het boek Zwaarden, paarden en ziektekiemen dat in de bibliotheek te lenen is Datum volgende vergadering Wijziging voorbehouden is de volgende datum voor organisatorisch overleg zoals in het werkplan genoemd: maandag 12 december. De datum voor de thematische avond ontwikkelingssamenwerking volgt dus nog.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Beleidsplan 2015-2016. Pagina 1 van 9 Voorwoord Het Beleidsplan 2015-2016 is evenals dat van voorgaande jaren geen opsomming van taken van de diaconie. Dit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bericht. Nieuwsbrief voor pakketrelaties november 2014

Bericht. Nieuwsbrief voor pakketrelaties november 2014 Bericht Bonegraafseweg 6 4051 CH Ochten Telefoon : 0344-642404 Telefax : 0344-644306 e-mail : info@dominass.nl Website : www.dominass.nl Nieuwsbrief voor pakketrelaties november 2014 1 Jan de Jongh, uw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Onderwerp: voortzetting lokale internationale ontwikkelingssamenwerking

Onderwerp: voortzetting lokale internationale ontwikkelingssamenwerking Secretariaat: E. Doornebal-Deenik, Maalkoppelweg 6, 4105 HH Culemborg E-mail: e.doornebal@live.nl Tel. 0345 515747 Rabo: 312596502 Aan de (leden van de) Raad van de gemeente Culemborg d.t.v. het College

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Tussenevaluatie Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs "Betrokkenheid is bereidheid je een beetje in elkaar te verdiepen. Dat is eigenlijk alles" Uitspraak van een

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Acta. Bijlage XI - III. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Acta. Bijlage XI - III. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage XI - III Rapport Deputaten Zending, Hulpverlening en Training Woord vooraf Zendingswerk is kerkenwerk.

Nadere informatie

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp Uitgave voor en door Teugenaren Jaargang 09 Editie 3 Januari 2015 Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp De Oudheidkundige Kring Voorst bestaat in 2015 40 jaar en organiseert daarom een

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar Zijn ze er niet, of zie je ze niet? Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar 28 Het initiatief van Europa om meer aandacht aan vrijwilligerswerk te geven en 2011 tot het Europese Jaar van de

Nadere informatie

De kracht van de mienskip

De kracht van de mienskip Jaarbericht 2012 De kracht van de mienskip Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de afnemende rol van de overheid en de toenemende verantwoordelijk heid van de burger/dorpsbewoner. Veel gebruikte

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie