Preventieadviezen gevolgschade uitval regelapparatuur/ verstikkingsschade. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preventieadviezen gevolgschade uitval regelapparatuur/ verstikkingsschade. april 2015"

Transcriptie

1 Preventieadviezen gevolgschade uitval regelapparatuur/ verstikkingsschade april 2015

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Installaties 4 Keuring elektrische installatie 4 Overspanningsbeveiliging 4 Overbruggingsschakelaar 4 Noodstroomaggregaat 4 Alarmeringsapparatuur 4 3 Doormelding en ontvangst van alarmsignalen 6 Alarm via sirene, hoorn of lichtbron 6 Alarmsignaal via een telefoonkiezer 6 ADSL-splitter op alarmlijn 7 Alarmsignaal via IP 7 4 Belangrijke aandachtspunten 8 Stel zo kort mogelijke vertragingstijden in 8 Alarmdiscipline 8 Test uw alarminstallatie regelmatig 8 Bel de alarmmelder na onweer 8 Onderhoud en ouderdom 8 5 Tot slot 9 6 Overzicht van preventiemaatregelen 10 7 Adressen 11 2

3 1 Inleiding Agrarische bedrijven maken veelvuldig gebruik van elektronisch gestuurde systemen. Regelapparatuur zorgt ervoor dat installaties automatisch werken. Ventilatoren bijvoorbeeld draaien het juiste toerental waardoor luchtkleppen in een juiste stand komen. Regelapparatuur stuurt het complete klimaat- en voedingssysteem aan, inclusief gewenste verwarming en/of koeling. Volgens de Dierenwelzijnswet moeten intensieve veebedrijven (ook vogel- en visbedrijven) een goed werkend alarm- en noodsysteem hebben: een deugdelijk alarm is daarmee essentieel. Er zijn diverse alarmeringssystemen ontwikkeld om de agrariër bij uitval van zijn regelapparatuur te waarschuwen. Wanneer door een gebrek het alarmsignaal niet doorkomt en de gehele of gedeeltelijke veestapel sterft, is er naast de materiële schade vaak nog een veel grotere emotionele schade. Bedrijven kunnen een speciale verzekering afsluiten voor gevolgschade door verstikking ten gevolge van uitval van de regelapparatuur. Hierdoor kunnen zij onder bepaalde omstandigheden hun financiële schade beperken waarmee - in financieel opzicht - een catastrofe kan worden voorkomen. Het Verbond van Verzekeraars heeft een aantal vertegenwoordigers van de grootste Nederlandse agrarische verzekeringsmaatschappijen gevraagd oplossingen aan te dragen waardoor genoemde schades zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Die oplossingen behelzen onder andere de in dit document genoemde preventierichtlijnen. Deze richtlijnen hebben tot doel een bedrijfsvoering te realiseren waarin de kans op schade zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd. Het belang van preventie is aanzienlijk, zowel voor de agrariër als voor de verzekeringsmaatschappij. Agrariërs en installatiebedrijven kunnen de beschreven preventierichtlijnen gebruiken voor het opzetten en het onderhouden van een alarmeringssysteem rondom de regelapparatuur. Verzekeraars besteden van oudsher veel aandacht aan preventie met het doel schade te voorkomen waardoor ongerief bespaard blijft. Deze preventiebrochure is geschreven onder auspiciën van de Technische Commissie Schadepreventie van het Verbond van Verzekeraars, waarin experts van verschillende verzekeraars zijn verenigd. De inhoud van de brochure is ontleend aan verschillende bronnen, maar hoofdzakelijk gebaseerd op de ervaringen van de technische verzekeringsexperts in hun werkzaamheden. Dit document is mede tot stand gekomen door hulp van Adesys bv. Het Verbond bedankt Adesys voor haar samenwerking met de werkgroep Gevolgschade Uitval Regelapparatuur. Deze werkgroep maakt deel uit van de Technische Commissie Schadepreventie. Op de twee laatste bladzijden van deze brochure staat een overzicht van preventiemaatregelen en adres- en contactgegevens van een aantal betrokken organisaties. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de vervaardiging van deze brochure, aanvaardt het Verbond geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het treffen van maatregelen of het opvolgen van adviezen zoals vermeld in deze brochure. Een alarmmelder biedt geen 100% garantie tegen schade, maar is een hulpmiddel om schade te voorkomen. Neem voor specifieke vragen contact op met uw verzekeraar. Technische Commissie Schadepreventie, april

4 2 Installaties Installaties dienen altijd conform de geldende normen te worden aangelegd en nadien goed te worden onderhouden. Toch kan het gebeuren dat installaties defect raken door eigen gebrek of van buiten komend onheil. Daarom stellen verzekeraars aanvullende voorwaarden aan de uitvoering en het gebruik van regelapparatuur c.q. alarmeringsapparatuur. Keuring elektrische installatie Tot voor kort hadden energiebedrijven toezicht op de nieuwbouw, het gebruik en het onderhoud van elektrische installaties. Sinds de privatisering van de energiebedrijven en hun gewijzigde rol is dit geen taak meer van het energiebedrijf met als gevolg dat het aantal inspecties sterk is afgenomen. Voor elke nieuwe installatie is het voldoen aan de installatievoorschriften aan te tonen door het kunnen overleggen van een rapportage van de opleverinspectie conform NEN Voor in gebruik zijnde installaties dient de installatie-eigenaar zijn installatie en de aangesloten arbeidsmiddelen aantoonbaar periodiek te onderwerpen aan een veiligheidsinspectie volgens de NEN Voor werkgevers is dit een methode om aan te tonen dat zij voldoen aan het elektrotechnisch veiligheidsaspect genoemd in de Arbowet. Vervolgens is het belangrijk de afwijkingen vermeld in de rapportages van bovenstaande inspecties adequaat te repareren, zodat het risico voor mens en omgeving tot een minimum wordt beperkt (zie voor meer informatie de brochure Elektriciteit en Brandgevaar van het Verbond). Overspanningsbeveiliging Bij het gebruik van elektronische-, telecom- of andere data-apparatuur is een overspanningsbeveiliging een nuttige aanvulling die een groot aantal (inductie)schades kan voorkomen c.q. beperken. Het is essentieel dat er ook aandacht wordt besteed aan een potentiaalvereffening door middel van een goed aardingssysteem. Deze zorgt ervoor dat bij onweer geen al te grote spanningsverschillen kunnen ontstaan, waardoor schade beperkt kan blijven. Overbruggingsschakelaar Elke klimaatregelaar c.q. frequentieregelaar moet zijn voorzien van een overbruggingsschakelaar. Dit is een schakelaar waarmee de netspanning (indien voorhanden) direct om de regelaar heen op de ventilator gezet kan worden. De ventilator kan men dan handmatig 100% laten draaien. Zo kan verstikking van de dieren worden voorkomen. Bij toepassing van gelijkstroom ventilatoren mag maximaal 30% van de geldende norm voor de ventilatiecapaciteit bestaan uit deze ventilatoren. Reden: Op deze ventilatoren kan de netspanning niet direct worden geschakeld. Krachtstroom (400 volt) ventilatoren Op 400 volt ventilator eindgroepen mogen geen andere stroomverbruikers worden aangesloten. Noodstroomaggregaat Een noodstroomaggregaat is in principe geen onderdeel van de regelinstallatie, maar uitval daarvan kan onder bepaalde omstandigheden onder de verzekeringsdekking vallen (raadpleeg hierover altijd uw verzekeraar). Bij gebruik van een automatisch inkomend noodstroomaggregaat moet het in werking treden hiervan via het alarmcircuit worden gemeld. Een onderhoudscontract is noodzakelijk. Uw verzekeraar kan aanvullende voorwaarden stellen met betrekking tot bijvoorbeeld plaatsing, onderhoud, brandstofvoorraad en in- en uitschakelregels. Alarmeringsapparatuur Het alarmeringssysteem mag niet afhankelijk zijn van de netspanning maar moet onafhankelijk kunnen functioneren. Daarom dienen alarmkasten en telefoonkiezers te zijn 4

5 voorzien van een eigen accu met voldoende vermogen. Als de apparatuur geen automatisch bewakingssysteem heeft, moet deze wekelijks worden getest. In verband met slijtage worden accu s om de 2 jaar vervangen. Gebruik verbreekcontacten op de alarmingangen Bij gebruik van verbreekcontacten op de alarmingangen wordt kabelbreuk of slecht alarmcontact direct opgemerkt doordat automatisch een alarmmelding wordt gegeven. Er zijn ook elektronische systemen die reageren op weerstandswijzigingen in het circuit en dan alarmeren. In principe zijn deze nog betrouwbaarder maar ook gevoeliger waardoor de kans op ongewenste alarmering toeneemt. Een alarmsysteem treedt in werking zodra de regelapparatuur uitvalt, onjuist functioneert en/of het detectiesysteem wordt onderbroken. Detectiepunten 1. Bewaking van de netspanning a. 230-Volt ventilatoren: - bij uitval van elke ventilator eindgroep; - ook eindgroepen van mestbandbeluchtingsventilatoren detecteren als deze behoren tot de benodigde ventilatiecapaciteit. b. 400-Volt motoren en ventilatoren: - bij uitval van één van de 3 fasen; - bij uitval van de stuurspanning; - bij uitval thermisch relais. c. frequentieregelaars: - bij (thermische) uitval van de regelaar ( trippen ); - bij uitval van één van de 3 fasen. 2. Bewaking van temperatuur Per dierenverblijfruimte is er minimaal één voeler die bij ongewenste afwijkingen in de temperatuur alarmeert. Let op dat het onjuist functioneren van deze voeler eveneens tot een alarmmelding leidt. 5

6 3 Doormelding en ontvangst van alarmsignalen Alarm via sirene, hoorn of lichtbron De sirene, hoorn of het lichtbronsignaal moet op het gehele bedrijf goed waar te nemen zijn door een persoon die snel, doeltreffend en adequaat kan optreden. Indien niet op dit signaal wordt gereageerd, wordt na een korte vertraging het alarm doorgegeven via de telefoonkiezer. Alarmsignaal via een telefoonkiezer Beveilig de kiezer tegen overspanning aan de voeding- en signaalzijde. Beveilig bij ISDN ook het NT-kastje tegen overspanning. De alarmmelding gaat altijd naar minimaal twee telefoonnummers van één of meer personen. Deze personen treden met betrekking tot de alarmsituatie snel, doeltreffend en adequaat op. Bij voorkeur gaat de alarmmelding naar een semafoon (pieper) en, als niet binnen 5 minuten is gereageerd, naar een tweede telefoonnummer - bijvoorbeeld naar een GSM of telefoontoestel op een vaste lijn. Toelichting In Nederland zijn twee semafonieoperators actief: Euromessage en KPN. (Positieve noch negatieve) ervaringen met Euromessage zijn ons bekend. KPN exploiteert een netwerk met sterke zenders waardoor er een goede dekking is, vrij van congestieproblemen (overbelasting). De ontvangstgevoeligheid van semafoons in lagere prijsklassen laat soms te wensen over waardoor alarmoproepen gemist kunnen worden. Bezuinig daarom niet op de kwaliteit van de semafoon. Gebruik een semafoon die langdurig een sterk geluidssignaal uitzendt, gecombineerd met een trilfunctie en een herhaalfunctie zodat het alarm altijd wordt opgemerkt. Kies een semafoon die tevens een signaal geeft bij zenderverlies en/of bij een lege batterij. Hiermee wordt voorkomen dat men ongemerkt niet bereikbaar is. Doormelding van het alarm naar een semafoon geeft de meeste zekerheid van alarmontvangst. Doormelding naar (alleen) een GSM-toestel kan problemen opleveren. Het GSM-netwerk is NIET optimaal geschikt voor alarmdoormeldingen. (Semafoons zijn bijvoorbeeld verkrijgbaar via: Het abonnement loopt via KPN. Een semafoon is zeer betrouwbaar en geeft ook inpandig een goede ontvangst. Een semafoon is een ontvanger en geen zender, daarom stoort een semafoon niet op andere apparatuur). Doormelding naar een alarmcentrale is een derde mogelijkheid. Hiervoor gelden afzonderlijke regels (neem hiervoor contact op met uw verzekeraar). De kiezer wordt als eerste op het telefoonnet aangesloten, zodanig dat een alarmmelding altijd voorrang neemt op andere aangesloten toestellen. De kiezer dient te zijn voorzien van een automatische nummerherhaling. Toelichting: De kiezer kan niet controleren of de oproep correct en tijdig is ontvangen. De alarmmelder kan zo worden ingesteld dat binnen beperkte tijd terugbellen de goede ontvangst van de alarmmelding bevestigt. Ontvangt de kiezer deze bevestiging niet, dan zal automatisch een nieuwe oproep worden gestart naar het volgende oproepnummer. Stel de kiezer in op: Reset door terugbellen. Toelichting: Semafoons zijn alarmontvangers die niet in staat zijn een signaal ter bevestiging van de oproep terug te zenden. De kiezer heeft daarmee geen controle op de correcte en tijdige ontvangst van een oproep. Stel de telefoonkiezer zo in dat de ontvangst van de alarmboodschap wordt bevestigd door terugbellen binnen beperkte tijd. 6

7 De ISDN-centrale is voorzien van een noodstroomvoorziening en de alarmmelding neemt voorrang op alle uitgaande gesprekken. Het GSM-netwerk is onvoldoende betrouwbaar voor alarmmeldingen. Gebruik geen alarmkiezers die uitsluitend via GSM kunnen uitbellen. Alle accu s in het alarmcircuit worden minimaal één keer in de twee jaar vernieuwd. ADSL-splitter op alarmlijn Steeds vaker worden ADSL-splitters toegepast op telefoonlijnen waarop ook alarmmelders zijn aangesloten. Toelichting: Standaard ADSL-splitters hebben geen overspanningsbeveiliging en raken al snel beschadigd bij onweer. Hierdoor wordt de alarmering juist in de meest kritische situatie geblokkeerd. Beveiligde splitters zijn leverbaar bijvoorbeeld via Adésys en ASB-security. Alarmsignaal via IP Alarmdoormelding via IP is bijvoorbeeld mogelijk met DigiAlarm of via het ACC van Adésys. Een betrouwbare alarmmelding via IP voldoet aan de NPR Toelichting: Op vindt u meer informatie. Bij deze dienst wordt een IP-kiezer met GPRSback-up geleverd met 8 ingangen en een eigen noodstroomvoorziening. De meldingen gaan naar een meldkamer en deze neemt telefonisch actie richting de klant. De continue lijnbewaking via het Adésys Controle Centrum (kortweg ACC) is een internetapplicatie ter ondersteuning van de bewaking van technische installaties met een Octalarm-IP alarmmelder. Octalarm-IP alarmmelders versturen technische alarmen via het telefoonnet (vast of GSM) naar een telefoon of semafoon. Daarnaast kan een Octalarm-IP ook middels een UTP-kabel worden verbonden met een (vaak bestaand) internetmodem. Zodra deze verbinding is gemaakt, zal de Octalarm-IP zich koppelen aan het ACC. De verzekerde is altijd zelf verantwoordelijk voor doormelding en ontvangst van de alarmsignalen. 7

8 4 Belangrijke aandachtspunten Stel zo kort mogelijke vertragingstijden in In de alarmmelder, de telefoonkiezer en bij individuele oproepnummers kunnen vertragingstijden worden ingesteld. De optelsom van alle ingestelde vertragingstijden plus de tijd die een gewaarschuwd persoon nodig heeft voor de alarmopvolging mag nooit zo lang zijn dat een adequate reactie niet meer mogelijk is. Onder vertragingstijd wordt verstaan de tijd die de melder nodig heeft om een oproep te doen inclusief de terugbeltijd. Stel geen langere vertragingstijden in dan strikt noodzakelijk. De verzekerde moet zorgen dat hij/zij bij een alarmmelding altijd snel, doeltreffend en adequaat optreedt. Alarmdiscipline Een goede beveiliging van een bedrijf betekent dat de juiste combinatie van maatregelen wordt getroffen. Hierbij is onder andere het goed installeren, het regelmatig testen, een juiste discipline in de alarmopvolging en tot slot de correcte bediening van de installatie belangrijk. Regel de alarmopvolging op eenduidige wijze. Laat niet iedereen de alarmmelder resetten en bedienen, maar laat dit uitsluitend doen door aangewezen en risicobewuste mensen. Controleer of de telefoonkiezertoets en de gewenste alarm-toetsen zijn ingeschakeld als u het bedrijf verlaat. Test uw alarminstallatie regelmatig Bij voorkeur wordt dit gedaan door wekelijks een echte alarmsituatie te creëren. Als dat niet mogelijk is of ongewenst, gebruik dan wekelijks de testfunctie van de betreffende alarmmelder. Bent u enige tijd onbereikbaar geweest door een uitgeschakelde semafoon of GSM, controleer dan zelf de status van uw alarmmelder door deze te bellen. Onbereikbaar zijn van semafoon of GSM kan worden veroorzaakt door een lege batterij of slechte ontvangst. Dit laatste komt vooral voor in de buurt van de grenzen met België en Duitsland. (zie ook hieronder Bel de alarmmelder na onweer ). Het testen van de accu s is bijzonder belangrijk. Doe dit door de netspanning van de betreffende apparaten af te halen. Registreer ook op welke datum accu s zijn aangeschaft. Als er geen automatische accustatusbewaking is, worden de accu s om de twee jaar vervangen. Let bij aankoop van nieuwe accu s eventueel op de houdbaarheidsdatum. Bel de alarmmelder na onweer Veel alarmmelders (telefoonkiezers) zijn voorzien van overspanningsbeveiligingen op ingangen en uitgangen waardoor de kans op beschadiging door inductie als gevolg van een blikseminslag minimaal is. De doormelding kan echter ook geblokkeerd raken door bijvoorbeeld een defecte telefoonlijn of telefooncentrale. Dit kunt u eenvoudig controleren door direct na onweer de kiezer op te bellen. De kiezer zal de oproep beantwoorden met de actuele alarmstatus, ook wanneer er geen alarm is. Antwoordt de kiezer niet, dan is er iets mis en kunt u er vanuit gaan dat er geen oproep zal komen als er daadwerkelijk een alarm optreedt. Controleer in dit geval regelmatig fysiek of op andere wijze de leefomstandigheden van de dieren totdat de alarminstallatie is gerepareerd. Onderhoud en ouderdom Sluit een contract af met een erkend installateur voor een jaarlijks onderhoud. Er geldt geen vaste termijn ten aanzien van de ouderdom van de apparatuur. De apparatuur is verouderd als onderdelen niet meer verkrijgbaar zijn in het reguliere verkoopkanaal. In dat geval moet u de apparatuur gaan vervangen. 8

9 5 Tot slot De richtlijnen en maatregelen in deze folder gelden in hun algemeenheid voor de meeste toepassingen van alarmsystemen. Maak echter bij elk punt de afweging of dit ook voor uw situatie geldt. Bepaalde gebruikssituaties vereisen afwijkende programmeringen. Lees daarom de gebruiksaanwijzing van uw alarmsysteem aandachtig door voor alternatieve mogelijkheden. Neem in geval van vragen contact op met uw installateur. Op de volgende bladzijde staat een overzicht van de in dit document genoemde preventiemaatregelen. Op de laatste bladzijde staan adres- en contactgegevens van een aantal betrokken organisaties. Er zijn geavanceerde beveiligingen van installatie en communicatielijnen mogelijk, zoals de DigiAlarmservice van ASB-Security. Stem uw specifieke wensen af met uw installateur. U kunt ook altijd contact opnemen met uw verzekeraar. 9

10 6 Overzicht van preventiemaatregelen Installatie Keuring elektrische installatie Onderhoud installatie Potentiaalvereffening Overbruggingsschakelaar op ventilatoren (ten minste op 70% van de ventilatiecapaciteit) Noodstroom op alarmeringssysteem Noodstroomaccu s elke 2 jaar vervangen Verbreekcontacten gebruiken op alarmingangen Geen andere stroomverbruikers op eindgroepen 400 V Detectiepunten Inkomen van automatisch noodstroomaggregaat Bij 230 V uitval van netspanning (op ventilator eindgroepen) Bij 400 V uitval van fase (of stuurspanning of door thermische beveiliging op ventilatoren) Uitval van frequentieregelaar Temperatuur Doormelding Overspanningsbeveiliging op voeding- en signaalzijde kiezer Gebruik bij voorkeur een analoge telefoonlijn voor de alarmverbinding Gebruik verschillende providers voor alarmlijn en huistelefoon Overspanningsbeveiliging op NT-kastje Alarmdoormelding naar ten minste 2 personen, bij voorkeur via semafoon en vervolgens naar huis- of GSM-telefoon Kiezer als eerste aansluiten Kiezer voorzien van automatische nummerherhaling Kiezer instellen op Reset door terugbellen ISDN-centrale voorzien van noodstroomvoorziening ISDN-centrale neemt te allen tijde voorrang Accu s van ISDN-centrale elke 2 jaar vervangen Back-up van de alarmkiezer via GPRS, GSM of IP Gebruik een beveiligde ADSL-splitter op telefoonlijnen waarop ook alarmmelders zijn aangesloten 10

11 7 Adressen Verbond van Verzekeraars Bezoekadres Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag Postadres Postbus 93450, 2509 AL Den Haag T I KPN Postbus G Groningen T F I (Zakelijk: Midden- en Kleinbedrijf. trefwoord Semafonie) Unie van elektrotechnische ondernemers (UNETO), sectie bliksembeveiliging Postbus AD Zoetermeer T F E I Kiwa NCP Groningenweg PV Gouda T E I Euromessage B.V. Industrieweg MA IJsselstein T F E I DigiAlarm/ASB-Security Boschdijk CL Eindhoven T F E I Voor vragen m.b.t. Bouwbesluit en/of Wet Milieubeheer Rijksoverheid Postbus EA Den Haag T I Adesys BV Molenweer NR Wateringen T F E T 11

Preventierichtlijnen gevolgschade uitval regelaparatuur/ verstikkingsschade

Preventierichtlijnen gevolgschade uitval regelaparatuur/ verstikkingsschade Preventierichtlijnen gevolgschade uitval regelaparatuur/ verstikkingsschade Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland, maart 2005 Inleiding Agrarische bedrijven maken veelvuldig gebruik

Nadere informatie

11 april Glasvezel en Klimaat-alarminstallatie op agrarische bedrijven

11 april Glasvezel en Klimaat-alarminstallatie op agrarische bedrijven 11 april 2017 Glasvezel en Klimaat-alarminstallatie op agrarische bedrijven Even voorstellen Maick Arendsen (Zuid Nederland A1 ) Senior Risicodeskundige rr Expertise Service Center Delta Lloyd Email :

Nadere informatie

Octalarm-T. Industriële telefonische alarmmelders. Betrouwbare alarmmelders voor het analoge, ISDN- en GSM-netwerk

Octalarm-T. Industriële telefonische alarmmelders. Betrouwbare alarmmelders voor het analoge, ISDN- en GSM-netwerk Octalarm-T Industriële telefonische alarmmelders Betrouwbare alarmmelders voor het analoge, ISDN- en GSM-netwerk Octalarm-T: betrouwbare industriële alarmmelders We leven in een tijd van ongekende technologische

Nadere informatie

Sport Alarm en Communicatie Centrale

Sport Alarm en Communicatie Centrale Sport Alarm en Communicatie Centrale SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

NPS-16 Burenalarmeringssysteem

NPS-16 Burenalarmeringssysteem Handleiding voor Alphatronics B.V. de gebruiker NPS-16 Burenalarmeringssysteem Burenalarmeringssysteem Revisie A Uitgave 10-1998 Alphatronics B.V. (MDK) INHOUD INHOUD... Pagina 1 Introductie... Pagina

Nadere informatie

Handleiding GSM kiezer V2.03

Handleiding GSM kiezer V2.03 Voor GSM kiezers geleverd vanaf augustus 2014 Plaatsen SIM kaart / Installatie PIN code van SIM kaart uitschakelen. Let erop dat de SIM kaart voldoende bel- en SMS-tegoed heeft. Tijdens opstartfase van

Nadere informatie

GSM TELEFOONMODULE. GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING GSM TELEFOONMODULE

GSM TELEFOONMODULE. GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING GSM TELEFOONMODULE GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING Algemeen: Deze 12 / 24 volt GSM telefoon module is gemonteerd in een metalen behuizing en is geschikt voor het GSM 900 en 1800 net. De te bellen telefoonnummers worden

Nadere informatie

MPL Alarm en Communicatie Centrale

MPL Alarm en Communicatie Centrale MPL Alarm en Communicatie Centrale MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE CARETECH GLORIA

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE CARETECH GLORIA INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE CARETECH GLORIA Geachte mevrouw/mijnheer, Het Personen Hulpoproep systeem CARETECH GLORIA van Caretech is een gebruiksvriendelijk, alert en paraat systeem. Het garandeert

Nadere informatie

Instellingen Octalarm IP voor AgroAlarm Satelliet

Instellingen Octalarm IP voor AgroAlarm Satelliet Verkort overzicht verplichte instellingen AgroAlarm Start instellen vanuit de fabrieksinstelling. Indien onderwerp en instelling niet worden benoemd kan de standaard fabrieksinstelling blijven staan. Hoofdmenu

Nadere informatie

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net Algemeen Deze dienstbeschrijving omvat de specifieke kenmerken van de dienst DigiAlarm.net van ASB-Security BV, hierna te noemen ASB. Inleiding Wat biedt de dienst DigiAlarm.net DigiAlarm.net is een alarmtransmissiedienst

Nadere informatie

Personenalarmering. Altijd verzekerd van hulp

Personenalarmering. Altijd verzekerd van hulp Personenalarmering Altijd verzekerd van hulp Personenalarmering is een hulpsysteem dat ervoor zorgt dat u in geval van nood dag en nacht hulp kunt inroepen. Bent u inwoner van Driebergen, dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding

Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding ( V1.2 17/03/98 ) PRODUCT CODE : LFFP801 FP800 Gebruikershandleiding V1.2 Wat te doen in geval van brandalarm. Uitschakelen akoestisch alarm Druk op toets

Nadere informatie

OVEREENKOMST PERSOONSALARMERING

OVEREENKOMST PERSOONSALARMERING OVEREENKOMST PERSOONSALARMERING Artikel 1 Onderwerp van overeenkomst Aanbieder verzorgt voor de klant de dienstverlening m.b.t. persoonsalarmering, te weten: 1.1 Het invoeren van relevante gegevens van

Nadere informatie

Instellingen Octalarm IP satelliet

Instellingen Octalarm IP satelliet Algemeen Om het Octalarm IP meldingen te laten versturen naar de eurocross alarmcentrale is er een protocol in de alarmmelder toegevoegd. Ditzelfde protocol is in de UMO geïmplementeerd, de alarmafhandeling

Nadere informatie

Instellingen Octalarm IP voor AgroAlarm Satelliet

Instellingen Octalarm IP voor AgroAlarm Satelliet Versie 2.1, 4 mei 2016 Verkort overzicht verplichte instellingen AgroAlarm Start instellen vanuit de fabrieksinstelling. Indien onderwerp en instelling niet worden benoemd kan de standaard fabrieksinstelling

Nadere informatie

Voorwaarden STMR personenalarmering

Voorwaarden STMR personenalarmering Voorwaarden STMR personenalarmering Artikel 1 Apparatuur a. STMR verhuurt aan de klant alarmeringsapparatuur die bestaat uit een alarmeringsapparaat en draadloze alarmzender. b. STMR installeert en onderhoudt

Nadere informatie

EM8670 Draadloze buitensirene

EM8670 Draadloze buitensirene EM8670 Draadloze buitensirene 2 NEDERLANDS EM8670 - Draadloze buitensirene Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Instellingen... 2 2.1 Antisabotage schakelaar... 3 2.2 Jumper (groep) instellingen... 3

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt security

Mobile2connect. Ontzorgt security Mobile2connect Ontzorgt security MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Aantekeningen. Voorwoord

Aantekeningen. Voorwoord Voorwoord Dank u voor het aanschaffen van dit SMS Alarm pakket. Wij garanderen een hoge kwaliteit en veel gebruiksgemak, zaken die bij ons bedrijf voorop staan. SMSCOM International BV is dé specialist

Nadere informatie

6.3 Indien PLUIS Beveiligingsdiensten levert aan Opdrachtgever, draagt zij zorg voor het aansluiten van het Beveiligingssysteem op de Alarm-

6.3 Indien PLUIS Beveiligingsdiensten levert aan Opdrachtgever, draagt zij zorg voor het aansluiten van het Beveiligingssysteem op de Alarm- ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: (a) PLUIS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLUIS B.V. (b) Opdrachtgever:

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

Aantekeningen. Voorwoord

Aantekeningen. Voorwoord Voorwoord Aantekeningen Dank u voor het aanschaffen van dit SMS Alarm pakket. Wij garanderen een hoge kwaliteit en veel gebruiksgemak, zaken die bij ons bedrijf voorop staan. is dé specialist op het gebied

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE BOSCH HTS 50 / 52 / 61 / 62

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE BOSCH HTS 50 / 52 / 61 / 62 INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE BOSCH HTS 50 / 52 / 61 / 62 Geachte mevrouw/mijnheer, Het Personen Hulpoproep systeem HTS 50 / 52 / 61 / 62 van Bosch is een gebruiksvriendelijk, alert en paraat systeem.

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE BOSCH HTS 3000 / 3100

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE BOSCH HTS 3000 / 3100 INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE BOSCH HTS 3000 / 3100 Geachte mevrouw/mijnheer, Het Personen Hulpoproep systeem HTS3000 / HTS3100 van Bosch is een gebruiksvriendelijk, alert en paraat systeem. Het

Nadere informatie

Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen

Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen 2 Easy Series inbraakcentrale Betrouwbare beveiliging vereenvoudigd Toegevoegde waarde voor uw innovatieve

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC

NL Manual GSM module RC-GBT8448BC V1.1. Handleiding GSM RC-GBT8448BC Handleiding GSM RC-GBT8448BC 1. Omschrijving: De RC-GBT8448BC is een GSM interface die een niet meer aanwezige standaard PSTN lijn of nieuwe VoIP lijn, middels een Simkaart (niet meegeleverd) omzet naar

Nadere informatie

Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2. Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm.

Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2. Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm. Handleiding GSM kiezer TKGSM-431 versie 13V1.2 Afmeting breedte circa 20,4 cm hoogte circa 14 cm. Werking GSM kiezer TKGSM-431 Kiezer werkt op 12 Volt max 30mA (voeding niet meegeleverd) Aantal ingangen

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE

VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE Aanwijzingen voor de Gebruiker Alphatronics B.V. copyright 1991, Nijkerk INTRODUCTIE Uw inbraaksignaleringsinstallatie heeft als hart een Visonic MAX-5 alarmcentrale. Op dit

Nadere informatie

2.0 Een nieuwe RFID-tag aanmelden

2.0 Een nieuwe RFID-tag aanmelden EM8620 RFID-Tag 2 NEDERLANDS EM8620 RFID-Tag Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Een nieuwe RFID-tag aanmelden... 2 3.0 RFID-tag... 2 4.0 Uitschakelen via de RFID-tag... 3 5.0 Opslaan SMS-nummer voor

Nadere informatie

2.0 Een nieuwe RFID-tag aanmelden

2.0 Een nieuwe RFID-tag aanmelden EM8620 RFID-Tag 2 NEDERLANDS EM8620 RFID-Tag Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Een nieuwe RFID-tag aanmelden... 2 3.0 RFID-tag... 3 4.0 Uitschakelen via de RFID-tag...

Nadere informatie

Nieuwe SCM clausules voor (bestel)auto s

Nieuwe SCM clausules voor (bestel)auto s Nieuwe SCM clausules voor (bestel)auto s P1420 SCM startonderbreker VbV/SCM startonderbreker met eigen autorisatie. P1421 SCM alarmsysteem VbV/SCM alarmsysteem met eigen autorisatie. P1422 SCM alarmsysteem

Nadere informatie

NEN-EN-IEC 62305. De norm voor bliksembeveiliging uitgelegd

NEN-EN-IEC 62305. De norm voor bliksembeveiliging uitgelegd NEN-EN-IEC 62305 De norm voor bliksembeveiliging uitgelegd NEN-EN-IEC 62305 Sinds 1 januari 2009 is NEN-EN-IEC 62305 voor bliksembeveiliging van kracht, met voor Nederland de aanvulling NPR 1014. De norm

Nadere informatie

EM8670-R1 Draadloze buitensirene

EM8670-R1 Draadloze buitensirene EM8670-R1 Draadloze buitensirene 2 NEDERLANDS EM8670-R1 - Draadloze buitensirene Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Instellingen... 2 2.1 Antisabotage schakelaar... 3 2.2 Jumper instellingen... 3 2.2.1

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE ESTAFETTE PAS-Euro. Geachte mevrouw/mijnheer,

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE ESTAFETTE PAS-Euro. Geachte mevrouw/mijnheer, INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VAN DE ESTAFETTE PAS-Euro Geachte mevrouw/mijnheer, Het Personen Hulpoproep Systeem PAS Euro AM / FM van Estafette is een gebruiksvriendelijk, alert en paraat systeem. Het

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor Egardia Huiscentrale (model GATE-01) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Specificaties Voedingsspanning 7-32 Vdc GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 MHz Werkingstemperatuur -20 C tot + 55 C Gewicht 220 gr Afmetingen

Nadere informatie

AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING

AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING Handleiding AC-239 1. Beschrijving Uw AC-239 is een economische en veelzijdige alarmcontroller uitgerust met twee beveiligingszones en ingebouwde deurbel.

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Folder alarmeringabonnement. Alarmerings- abonnement

Folder alarmeringabonnement. Alarmerings- abonnement Folder alarmeringabonnement Alarmerings- abonnement Datum: februari 2013 1. Inleiding U overweegt van het alarmeringsabonnement gebruik te maken. Als u dit abonnement afsluit, kunt u bij calamiteiten contact

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING AD-40 ALARM DIALER

GEBRUIKSAANWIJZING AD-40 ALARM DIALER GEBRUIKSAANWIJZING AD-40 ALARM DIALER Deze handleiding is te gebruiken vanaf software versie 2.3 AANSLUITINGEN Pagina 2 Het aansluiten van de alarm- en afmeldknoppen wordt gedaan door middel van een Matrix.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST PERSONENALARMERING STICHTING PERSONENALARMERING HOEKSCHE WAARD

HUUROVEREENKOMST PERSONENALARMERING STICHTING PERSONENALARMERING HOEKSCHE WAARD HUUROVEREENKOMST PERSONENALARMERING STICHTING PERSONENALARMERING HOEKSCHE WAARD Ondergetekenden : Stichting Personenalarmering Hoeksche Waard (hierna te noemen) SPHW, gevestigd te gemeente Binnenmaas en

Nadere informatie

EM8621 Afstandsbediening

EM8621 Afstandsbediening EM8621 Afstandsbediening 2 NEDERLANDS EM8621 - Afstandsbediening Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Voorkant afstandsbediening... 3 3.0 Alarm inschakelen... 3 4.0 Alarm uitschakelen... 4 5.0 Thuis

Nadere informatie

SD1 ALARMKIEZER PROGRAMMERING

SD1 ALARMKIEZER PROGRAMMERING SD1 ALARMKIEZER PROGRAMMERING INHOUD Hoofdstuk Titel Pagina 12. Problemen oplossen De SD-1 kiest niet het nummer wat ik geprogrammeerd heb. Het nummer is niet juist gekozen Controleer of het te kiezen

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BMC-V

Brandmeldcentrale BMC-V Brandmeldcentrale BMC-V Beknopte gebruikers handleiding Gebruiksaanwijzing voor brandmeldcentrale Handleiding / gebruik Logboek Handleiding onderhoud Versie 0805-1 Beknopte gebruiksaanwijzing Brandmeldcentrale

Nadere informatie

Folder alarmeringabonnement. Alarmerings- abonnement

Folder alarmeringabonnement. Alarmerings- abonnement Folder alarmeringabonnement Alarmerings- abonnement Datum: december 2014 1. Inleiding U overweegt van het alarmeringsabonnement gebruik te maken. Als u dit abonnement afsluit, kunt u bij calamiteiten contact

Nadere informatie

Innovative Security Solutions ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING

Innovative Security Solutions ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING CAMERA ALARM 1. Sterkens Security, uw partner voor al uw beveiliging 2. Servicegarantie 3. Meldkamer 4. Videoverificatie via meldkamer TOEGANG

Nadere informatie

EM8690-R1 Draadloze rookmelder

EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690 R1 Draadloze rookmelder 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 LED indicator... 3 3.0 Instellingen... 3 3.1 Eerste gebruik... 3 3.2 Zelf test... 3 3.3

Nadere informatie

Problemen oplossen met NummerWeergave

Problemen oplossen met NummerWeergave Problemen oplossen met NummerWeergave Deze handleiding is bedoeld om u op weg te helpen als NummerWeergave bij u niet werkt. Met onderstaand stappenplan kunt u zelf proberen de problemen op te lossen.

Nadere informatie

EM8622 Draadloos bedieningspaneel

EM8622 Draadloos bedieningspaneel EM8622 Draadloos bedieningspaneel 2 NEDERLANDS EM8622 - Draadloos bedieningspaneel Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 3 1.2 Voorkant bedieningspaneel... 3 1.3 Binnenkant

Nadere informatie

EM8665 Draadloze trillingsmelder

EM8665 Draadloze trillingsmelder EM8665 Draadloze trillingsmelder EM8665 Draadloze trillingsmelder 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Voorkant... 3 1.3 Binnenkant... 3 2.0 Gevoeligheid

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen

Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen NL Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e-domotica koppelen Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie...2 1.1 Koppelen met

Nadere informatie

NP1050.09 GEBRUIKERS HANDLEIDING BRANDMELDCENTRALE BMC-708

NP1050.09 GEBRUIKERS HANDLEIDING BRANDMELDCENTRALE BMC-708 NP1050.09 GEBRUIKERS HANDLEIDING BRANDMELDCENTRALE BMC-708 April 2002 Brandmeldcentrale 708 Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

EM8660 Draadloos deur/raamcontact

EM8660 Draadloos deur/raamcontact EM8660 Draadloos deur/raamcontact 2 NEDERLANDS EM8660 - Draadloos deur/raamcontact Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 voorkant deur/raam contact... 2 3.0 Binnenkant deur/raam contact... 3 3.1 Anti

Nadere informatie

EM8675 Binnen sirene met flitslamp

EM8675 Binnen sirene met flitslamp EM8675 Binnen sirene met flitslamp 2 NEDERLANDS EM8675 - Binnen sirene met flitslamp Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 2 3.0 Functies... 3 4.0 Aanmelden op het alarmsysteem... 3 5.0 De

Nadere informatie

EM8690-R1 Draadloze rookmelder

EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690-R1 Draadloze rookmelder 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 LED indicator... 3 3.0 Instellingen... 3 3.1 Eerste gebruik... 3 3.2 Zelf test... 3 3.3

Nadere informatie

EM8676 Binnen sirene met flitslamp

EM8676 Binnen sirene met flitslamp EM8676 Binnen sirene met flitslamp EM8676 - Binnen sirene met flitslamp 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 2 3.0 Functies... 3 4.0 Aanmelden op het alarmsysteem... 3 5.0 Gebruik

Nadere informatie

De zorgcentrale Een veilig gevoel thuis!

De zorgcentrale Een veilig gevoel thuis! De zorgcentrale Een veilig gevoel thuis! uw nie WGK_folder148,5x210_zorgencentra.indd 1 24/03/15 14:04 U wil zelfstandig thuis blijven wonen maar u wil er zeker van zijn dat u in een crisissituatie meteen

Nadere informatie

MPL Firewall. Wel zo veilig!

MPL Firewall. Wel zo veilig! MPL Firewall Wel zo veilig! MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig en eenvoudig

Nadere informatie

Belangrijkste kenmerken: 1. Ondersteuning van GSM- en PSTN-netwerken 2. Quad-band: 850/900/1800/1900 MHz 3. Registratie van 2 voiceberichten (elk

Belangrijkste kenmerken: 1. Ondersteuning van GSM- en PSTN-netwerken 2. Quad-band: 850/900/1800/1900 MHz 3. Registratie van 2 voiceberichten (elk ARTIKEL: GSM-4IN Belangrijkste kenmerken: 1. Ondersteuning van GSM- en PSTN-netwerken 2. Quad-band: 850/900/1800/1900 MHz 3. Registratie van 2 voiceberichten (elk max. 1 minuut) 4. 20 nummers in het geheugen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING AD-2 ALARM DIALER

GEBRUIKSAANWIJZING AD-2 ALARM DIALER GEBRUIKSAANWIJZING AD-2 ALARM DIALER WERKING Iedere alarm ingang heeft een bijbehorend telefoonnummer een meldtekst en een afmeldcode. Wordt er een alarm gedetecteerd (kortstondig maakcontact of verbreekcontact)

Nadere informatie

WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK

WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK WEESVEILIG TEGEN BRAND EN INBRAAK WeesVeilig beveiligt WeesVeilig zorgt voor een goed gevoel WeesVeilig weet waar men op moet letten als het gaat om het voorkomen van brand en inbraak. Een modern alarmsysteem

Nadere informatie

1. Contract X Trace Zeker+ SMC V12

1. Contract X Trace Zeker+ SMC V12 1. Contract X Trace Zeker+ SMC V12 Security Monitoring Centre BV, gevestigd te Tiel Hoog Kellenseweg 2, 4004 JB Tiel.Tel. 0344 78900, Fax 0344 789. Hierna te noemen SMC De vragen met een dienen minimaal

Nadere informatie

De zorgcentrale: altijd een veilig gevoel

De zorgcentrale: altijd een veilig gevoel De zorgcentrale: altijd een veilig gevoel nieuw Mobiele alarmering en dwaaldetectie U wil zelfstandig thuis blijven wonen maar u wil er zeker van zijn dat u in een crisissituatie meteen hulp krijgt? Meer

Nadere informatie

Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm

Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm LET OP DAT U GEEN STOPCONTACT GEBRUIKT DAT KAN WORDEN UITGEZET DOOR BIJVOORBEELD EEN VERDEELSTEKKER OF EEN AFSTANDBEDIENING.. Gebruiksaanwijzing per 1 augustus 2013 1.

Nadere informatie

Draadloze 30 groepen beveiligingscentrale

Draadloze 30 groepen beveiligingscentrale Draadloze 30 groepen beveiligingscentrale NCP nr. IQA01503-CCS Alphatronics b.v. versie 1.1./26 januari 2005 Geleverd door Alphatronics b.v. Watergoorweg 71 3861 MA NIJKERK wwww.alphatronics.nl Nieuw:

Nadere informatie

Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm

Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm Persoonsalarm Alarmoproep Valalarm LET OP DAT U GEEN STOPCONTACT GEBRUIKT DAT KAN WORDEN UITGEZET DOOR BIJVOORBEELD EEN VERDEELSTEKKER OF EEN AFSTANDBEDIENING. Gebruiksaanwijzing per 1 Januari 2014 1.

Nadere informatie

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from

EM8676 Binnen sirene met flitslamp. Downloaded from EM8676 Binnen sirene met flitslamp EM8676 - Binnen sirene met flitslamp 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Algemeen... 2 3.0 Functies... 3 4.0 Aanmelden op het alarmsysteem... 3 5.0 Gebruik

Nadere informatie

Noodoproep Installatie

Noodoproep Installatie Noodoproep Installatie GEBRUIKSAANWIJZING 2010-2011 1. Gebruik en toepassingen Uw oproepsysteem zorgt ervoor dat u een hulpoproep doet uitgaan op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om de telefoon

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

EM8621 Afstandsbediening

EM8621 Afstandsbediening EM8621 Afstandsbediening 2 NEDERLANDS EM8621 Afstandsbediening Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Voorkant afstandsbediening... 3 3.0 Alarm inschakelen... 3 4.0 Alarm

Nadere informatie

EM8660 Draadloos deur/raamcontact

EM8660 Draadloos deur/raamcontact EM8660 Draadloos deur/raamcontact 2 NEDERLANDS EM8660 - Draadloos deur/raamcontact Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 voorkant deur/raam contact... 3 3.0 Binnenkant

Nadere informatie

GSMS USB GSM/GPRS - SMS Melder Versie 20 e.v.

GSMS USB GSM/GPRS - SMS Melder Versie 20 e.v. GSMS 3000 USB GSM/GPRS - SMS Melder Versie 20 e.v. Telesignal Europe BV Accustraat 27 A 3903 LX Veenendaal Tel. 0318-522233 Fax. 0318-510573 Email: info@telesignal.com 1 Algemeen De GSMS 3000 is een professionele

Nadere informatie

Versie: juni installatiehandleiding. Alarmlicht LXA-8A

Versie: juni installatiehandleiding. Alarmlicht LXA-8A installatiehandleiding Alarmlicht LXA-8A INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 088 383 88 38 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

De beste Technologie voor uw Veiligheid

De beste Technologie voor uw Veiligheid De beste Technologie voor uw Veiligheid B.V.V.O. Goedgekeurd (Beroepsvereniging Voor de Verzekeringensondernemingen) Onder de volgende nummers: MetaSystem S.p.A. Via Galimberti, 8 42100 Reggio Emilia ITALY

Nadere informatie

Nieuw: de PowerMax Plus centrale

Nieuw: de PowerMax Plus centrale Nieuw: de PowerMax Plus centrale Inleiding Nog meer gemak, nog meer mogelijkheden en nog meer flexibiliteit voor zowel de installateur als eindgebruiker. Dit alles gaat volledig op voor de nieuwe PowerMax

Nadere informatie

NPR 8136. Alarmtransmissie over IP. September 28, 2012 Hilversum, ASPO. NPR 8136 Alarmtransmissie over IP 1

NPR 8136. Alarmtransmissie over IP. September 28, 2012 Hilversum, ASPO. NPR 8136 Alarmtransmissie over IP 1 NPR 8136 Alarmtransmissie over IP Juli 3, 2012 September 28, 2012 Hilversum, ASPO NPR 8136 Alarmtransmissie over IP 1 Taakgroep Alarmtransmissie even voorstellen Iwan Debets (voorzitter) Monique Bosboom

Nadere informatie

NEDERLANDS. SAS-ALARM100 1x Alarmeenheid 6x Deur-/raamsensoren 2x Afstandsbedieningen

NEDERLANDS. SAS-ALARM100 1x Alarmeenheid 6x Deur-/raamsensoren 2x Afstandsbedieningen Inleiding: Multifunctioneel plug and play draadloos alarmsysteem. Eenvoudige en snelle installatie. Het werkt op batterijen en maakt transformatoren en kabels dus overbodig. Beveiligt huizen, kantoren,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding TC - 6 Telecontroller Algemene informatie TC - 6 Met de TC-6 telecontroller is het mogelijk om op afstand via de telefoonlijn een 6- tal elektrische apparaten

Nadere informatie

Snelle Installatiegids

Snelle Installatiegids Snelle Installatiegids Life is a journey Welkom bij Tunstall Thuis, uw garantie dat hulp dichtbij is, 24 uur per dag. Als de Lifeline Vi unit geïnstalleerd is, kunt u met een simpele druk op de knop van

Nadere informatie

GT909NL. Gebruikershandleiding

GT909NL. Gebruikershandleiding GT909NL Gebruikershandleiding Rhodelta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +31 102927461 Fax + 31 104795755 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl 1.0 HANDZENDER OMSCHRIJVING GT889 GT969CH GT889: handzender

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801

GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801 GEBRUIKERS HANDLEIDING TD8401 EN TD8801 INLEIDING De TD8401 en TD8801 is een UNIVERSEEL toepasbare, vrij programmeerbare telefoonkiezer. De kiezer kan berichten doorgeven aan professionele meldkamers,

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

Presentatie IP alarmering. Adesys BV

Presentatie IP alarmering. Adesys BV Presentatie IP alarmering Adesys BV Inhoud presentatie Introductie Adesys Trends in telecom Verzekeringsaspecten Uitleg Octalarm-IP concept Aansluiten en instellen Toekomst Hoe van start gaan Wie is er

Nadere informatie

Alles onder controle. Gebruikershandleiding Alarmcentrale

Alles onder controle. Gebruikershandleiding Alarmcentrale Alles onder controle Gebruikershandleiding Alarmcentrale a l a r m c e n t r a l e 0 1 6 5-5 5 5 5 5 4 w w w. a l a r m c o n t r o l. n l Alarm Control Nederland Alarm Control Nederland (ACN) is een betrouwbare

Nadere informatie

Draadloos alarmsysteem. alarm assortiment

Draadloos alarmsysteem. alarm assortiment Draadloos alarmsysteem alarm assortiment Protexial io Draadloos alarmsysteem In Protexial io is het beste van de huidige alarmtechnologie samengebracht. Met Somfy biedt u een op maat gemaakt beveiligingssysteem

Nadere informatie

Quattrovox V en V Plus

Quattrovox V en V Plus Quattrovox V en V Plus Extra instellingen Gebruiksaanwijzing Inhoud Extra instellingen Quattrovox V en V Plus............... 3 2 Extra instellingen programmeren..................... 2. Toegangscode tot

Nadere informatie

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing

Weergave Oproeper. gebruiksaanwijzing PROFOON PCI-27B Weergave Oproeper gebruiksaanwijzing INTRODUCTIE Met de Profoon PCI-27B kunt u zien door wie u gebeld wordt. Naar keuze kunt u zo ongewenste telefoontjes onbeantwoord laten en alleen de

Nadere informatie

EM8665 Draadloze trillingsmelder

EM8665 Draadloze trillingsmelder EM8665 Draadloze trillingsmelder 2 NEDERLANDS EM8665 Draadloze trillingsmelder Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Voorkant... 3 1.3 Binnenkant... 3 2.0 Gevoeligheid

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

Alarmlicht met sirene

Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene BXA-8 INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 088 383

Nadere informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889.

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. COBRA 889 INLEIDING Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. De belangrijkste vernieuwing in deze 889-serie bestaat uit het systeem, dat de herkenningscode van de afstandsbediening

Nadere informatie