De eerste baan, en dan?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De eerste baan, en dan?"

Transcriptie

1 JA ARGANG 1 OK TOBER 2007 NR 5 De eerste baan, en dan? Interview met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kabinet te traag met aanpak personeelsproblemen Advies nodig bij de volgende loopbaanstap?

2 Meevallers? Lastenverlichting? Begrotingstekort? Koopkrachtdaling? De rijksbegroting zorgt ieder jaar voor verrassingen. Wat betekent dat voor uw nanciën? CNV Verzekeringen helpt u met het maken van uw persoonlijke begrotingscheck. Prinsjesdag 2007 Hoe houdt ú grip op uw financiën? Uw persoonlijke begrotingscheck Wij zetten uw meevallers en tegenvallers voor u op een rijtje. U krijgt inzicht welke mogelijkheden er voor u zijn. Zo houdt u grip op uw nanciën. En heeft u de rust en ruimte om te doen wat u echt graag wilt. Meevallers en tegenvallers op een rijtje De regering verhoogt de arbeidskorting. U krijgt meer aftrek waardoor het besteedbare inkomen kan stijgen. De kinderbijslag gaat omlaag en dat kan voor u een tegenvaller zijn. De huurtoeslag stijgt. Dat is wellicht weer een mooie meevaller voor u! Op prinsjesdag zijn natuurlijk meer maatregelen aangekondigd die invloed hebben op uw persoonlijke nanciën. Laat de adviseur van CNV Verzekeringen u helpen met het opmaken van uw nanciële balans in een persoonlijke begrotingscheck. Benut uw lidmaatschap Maak een vrijblijvende afspraak met een adviseur van CNV Verzekeringen. Stuur de ingevulde antwoordkaart vandaag nog terug. De adviseur neemt dan binnenkort contact met u op voor het maken van een afspraak bij u thuis. InhoudInterview met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 12 De eerste baan, en dan? Voorpagina: Net afgestudeerd en vol goede moed aan de eerste baan begonnen. Waar loop je in die begintijd tegenaan en hoe houd jij je werk interessant? Kabinet te traag met aanpak personeelsproblemen zorg en overheid a n t w o o r d k a a r t Ja, ik wil graag grip op mijn nanciën. Bel mij voor een afspraak. Achternaam: Voorletters: Geb.datum: man vrouw Adres: Postcode+woonplaats: Tel.nr.werk: Tel.nr.privé: Houd mij op de hoogte van de producten en diensten van CNV Verzekeringen. adres: Uw persoonsgegevens gebruiken wij binnen AEGON Nederland voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, marketing activiteiten, fraudepreventie, statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Door het invullen van uw gegevens geeft u ons uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens over uw CNV-lidmaatschap. Mocht u verder geen informatie meer willen ontvangen, dan kunt u dit schriftelijk aan ons melden door een brief te sturen aan: CNV Verzekeringen, antwoordnummer 3333, 3430 VC Nieuwegein. In open envelop zonder postzegel sturen naar: CNV Verzekeringen, t.a.v. Merel de Bruin, Antwoordnummer 3333, 3430 VC Nieuwegein CPZ0710 Hebt u nog vragen? Bel ons tijdens kantooruren op: Bezoek onze vernieuwde website: Of stuur een naar: CNV Verzekeringen is een initiatief van het CNV in samenwerking met AEGON. CNV Verzekeringen is een handelsnaam van AEGON Bank Bemiddeling B.V., onderdeel van AEGON. AEGON Bank Bemiddeling B.V. is statutair gevestigd te Den Haag, handels registernummer en als bemiddelaar geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer Reacties 6 Kort 8 Certificering ondermijnt 16 controletaak douane Terug naar één cao in 17 de Kinderopvang Splitsing energiebedrijven 19 goed voor personeel of niet? Ontslagplan? De groeten! 20 Gezond ouder worden door 24 aanpassen levensstijl Advies nodig bij de volgende 30 loopbaanstap? Regio en Vereniging 32 Ledenvoordelen, adressen, 34 contributie en colofon Rubrieken Mijn Column 5 Mijn Vraag 11 Mijn Goed Recht 21 Mijn Beroep 25 Mijn Wereld 27 Mijn Bond 31 MijnVakbond.NL oktober 2007

3 ntmoeting aan de Top, Verkiezing Jonge ambtenaar 2007: Wie int de publieksprijs? Waar ligt jouw grootste uitdaging? Bij et Rijk, de Gemeenten, de Provincies of de Waterschappen, He rimaat van de politiek, Mobiliteit bij de overheid, Het gaat r niet om wie je bent, maar wie je kent! Of andersom, Een in ernationale carriere bij de overheid, ICT bij de overheid, elijk hebben? Gelijk krijgen! Ben jij geschikt voor de overeid? De kracht van Frisse blikken, Een crash course Creatief enken, Masterclass Gebiedsontwikkeling bij de overheid, Ontoeting aan de Top, Verkiezing Jonge ambtenaar 2007: Wie wint e publieksprijs? Waar ligt jouw grootste uitdaging? Bij het ijk, de Gemeenten, de Provincies of de Waterschappen, Het pr aat van de politiek, Mobiliteit bij de overheid, Het gaat er iet om wie je bent, maar wie je kent! Of andersom, Een inter ationale carriere bij de overheid, ICT bij de overheid, Geli ebben? Gelijk krijgen! Ben jij geschikt voor de overheid? De racht van Frisse blikken, Een crash course Creatief denken, asterclass Gebiedsontwikkeling bij de overheid, Ontmoeting a e Top, 30 Verkiezing november Jonge ambtenaar 1 december 2007: Wie wint 2007 de publieks rijs? Waar ligt jouw grootste uitdaging? Bij het Rijk, de Ge eenten, World de Provincies Forum Convention of de Waterschappen, Center, Het Den primaat Haagvan d olitiek, Mobiliteit bij de overheid, Het gaat er niet om wie e bent, maar wie je kent! Of andersom, Een internationale ca iere bij de overheid, ICT bij de overheid, Gelijk hebben? Ge ijk krijgen! Ben jij geschikt voor de overheid? De kracht va risse blikken, Een crash course Creatief denken, Masterclass ebiedsontwikkeling bij de overheid, Ontmoeting aan de Top, erkiezing Jonge ambtenaar 2007: Wie wint de publieksprijs? aar ligt jouw grootste uitdaging? Bij het Rijk, de Gemeenten e Provincies of de Waterschappen, Het primaat van de politie obiliteit bij de overheid, Het gaat er niet om wie je bent, aar wie je kent! Of andersom, Een internationale carriere bi e overheid, ICT bij de overheid, Gelijk hebben? Gelijk krijen! Ben jij geschikt voor de overheid? De kracht van Frisse likken, Een crash course Creatief denken, Masterclass Gebied ntwikkeling bij de overheid, Ontmoeting aan de Top, Verkiezi onge ambtenaar 2007: Wie wint de publieksprijs? Waar ligt jo rootste uitdaging? Bij het Rijk, de Gemeenten, de Provincies f de Waterschappen, Het primaat van de politiek, Mobiliteit ij de Contentpartners: overheid, Het Mediapartners: gaat er niet om wie je bent, maar wie je ent! Of andersom, Een internationale carriere bij de overhei CT bij de overheid, Gelijk hebben? Gelijk krijgen! Ben jij eschikt voor de overheid? De kracht van Frisse blikken, Een Vrijdag 30 november en zaterdag 1 december 2007 vindt de vijfde Carrièrebeurs Overheid plaats in het World Forum Convention Center in Den Haag. Voor alle studenten, starters en (young) professionals met interesse in een baan bij de overheid is de Carrièrebeurs Overheid dé plek om in contact te komen met potentiële werkgevers. Naast de gevarieerde beursvloer wordt een veelzijdig congresprogramma aangeboden. Deze zijn gratis bij te wonen. Het congresprogramma bestaat o.a. uit de volgende workshops: - Netwerken en Lobbyen - Een internationale carrière bij de overheid - Een crash-course Creatief denken Daarnaast wordt er onder leiding van Debat.nl gedebatteerd over bijvoorbeeld Mobiliteit bij de Overheid, Het primaat van de politiek. Op beide dagen vindt de interactieve discussie Ontmoeting aan de top plaats. Gespreksleider Jeroen Smit gaat in gesprek met bekende politici en prominente topambtenaren over hun loopbaan, (politieke) keuzes en toekomstplannen. Kijk voor een actueel overzicht en een uitgebreid congresprogramma op Ben jij geïnteresseerd in een baan bij de overheid? De voorregistratie opent 1 oktober. Ga naar en registreer je gratis voor! De eerste U weet vast nog wel hoe het was, de eerste dag in uw eerste baan. Een beetje gespannen en zenuwachtig misschien. Hoe zullen mijn nieuwe collega s mij ontvangen? En met veel goede zin: nu gaat het echt beginnen! Dan komt al snel het besef dat de praktijk vaak anders is dan het beeld dat tijdens de opleiding is neergezet. Je hebt geleerd om een vak uit te oefenen, maar krijgt in de praktijk met allerlei randverschijnselen te maken als organisatiecultuur, regeltjes en de waan van de dag. Het gekke is dat het gros van de medewerkers daar binnen een jaar aan gewend is. Gelukkig zijn er genoeg mensen die vragen blijven stellen. Dat merken we onder meer bij bijeenkomsten van CNV Publieke Zaak over beroepsinhoud. De roep om investeren in kwaliteit in plaats van steeds meer bureaucratie wordt steeds harder. En even leek het erop dat dit soort geluiden bij de politiek ook door begonnen te dringen. Zo hoorde ik tijdens de verkiezingen voortdurend: Geen stopwatchcultuur meer in de zorg. Maar toen ik vol verwachting de troonrede aanhoorde, dacht ik: Waar zijn deze beloftes gebleven? CNV Publieke Zaak verwachtte nu eindelijk eens investeringen in medewerkers, maar niets van dat alles. Er staan duizenden banen op de tocht bij TNT, bij KPN, in de Thuiszorg, bij het Rijk. Naast banenverlies hebben we te maken met lastige cao-onderhandelingen. Het is zeker niet zo dat overal de vlag uit kan. Jonge mensen enthousiast maken voor de sector en personeel gemotiveerd houden. Investeren in kwaliteit. Daar moet het om gaan! Zodat ook degenen die nu van school komen gemotiveerd beginnen en daar ontvangen worden door enthousiaste collega s. (foto Michiel de Ruiter) baan Paul Koeslag, voorzitter Mijn Column MijnVakbond.NL oktober 2007

4 Reacties Wij zijn altijd benieuwd naar uw mening. Dus: wilt u reageren op een artikel? Graag! Mail naar: Schrijven kan ook. Stuur dan een briefje naar: MijnVakbond.NL, t.a.v. De Redactie, Postbus 84500, 2508 AM Den Haag. De redactie behoudt zich het recht voor reacties in te korten en / of te redigeren. Wat vindt u ervan? Werkgevers moeten niet weer hun zin krijgen Ik hoop, nee verwacht, dat het CNV ten aanzien van de versoepeling van het ontslagrecht niet een positie kiest die er toe leidt dat werkgevers weer hun zin krijgen. Als een werkgever in goede tijden iemand aanneemt, dan moet het niet zo zijn dat hij in slechte tijden deze werknemer zomaar kan ontslaan. Poot stijf houden dus. J.C. Astro Meer richten op flexibiliteit De vakbond biedt niets voor jongeren. Alle acties zijn gericht op het riant houden van de arbeidsvoorwaarden van oudere werknemers. Jongeren moeten uit een misplaatste solidariteit nog jaren meebetalen aan VUT-regelingen, maar moeten als het tegenzit tot hun zeventigste werken om een fooi (pensioen) te ontvangen. De vakbond en de dingen waar zij voor strijden zijn niet meer van deze tijd en totaal niet in het belang van de jongere werknemers. Men zou zich meer moeten richten op flexibiliteit en perspectief in arbeid. Dus niet meer op het aantal dienstjaren, maar op kwaliteiten, talenten en vooral een minder star loongebouw! Petra via forum op Reactie van de redactie: Dit is een beeld dat bij veel jongeren lijkt te bestaan. Veel van de activiteiten van bonden zijn erop gericht de regelingen voor werknemers te behouden. Het behouden van deze regelingen zorgt ervoor dat ook jongeren die kunnen gebruiken als zij ouder worden. Overigens zijn veel riante regelingen al gesneuveld omdat de samenleving vergrijst en voorzieningen onbetaalbaar worden als we niets doen. De rekening komt dan bij de jongere generaties terecht. Zo ook bij vroegpensioen. Vroegpensioen is in feite afgeschaft. Iedereen moet langer doorwerken, ook de oudere werknemers. Jongeren betalen nu alleen nog voor het overgangsrecht. De prijs zou veel hoger zijn als vroegpensioen in stand was gehouden. Kortom we kijken wel degelijk naar de belangen van jongeren. Dat varieert van het regelen van stageplaatsen in de cao, ondersteuning van HBO-V-studenten tot het behoud van WW-rechten voor jongeren (het vorige kabinet wilde dat afschaffen). Op kun je nog meer lezen wat wij voor jongeren doen. Bescherm de economisch zwakkere Wij moeten de economisch zwakkere partij (werknemers) blijven beschermen tegen een sterkere partij (werkgevers). Een goed voorbeeld is hiervan het nu nog goed in Nederland geregelde ontslagrecht waarbij de werknemers door de overheid en het recht beschermd worden. Als werkgevers van het kabinet de vrijheid krijgen om van de bestaande regels af te wijken, dan zouden zij in feite de macht krijgen om bij conflicten alle regels overboord te zetten. Gijs van Nieuwaal Je reinste minachting Gedwongen worden onvolledige zorg te verlenen, altijd op moeten komen draven op vrije dagen omdat er weer eens iemand ziek is of niet is komen opdagen, verplichte vergaderingen overdag moeten bijwonen als je in de nachtdienst zit enz. Maar dan nog het ergste: al vanaf het begin van dit jaar zonder geldige cao. Dat is toch gewoon je reinste minachting of ben ik nou gek? Mariëlle via forum op Met de stelling: Ik ga akkoord met minder salarisverhoging als dat geld door mijn werkgever wordt geïnvesteerd in milieuvriendelijke projecten was 11 procent van de respondenten het eens, 89 procent het oneens Volledige Nieuwe stelling: Als starter ben je het beste af in de publieke sector Bent u het hiermee eens of oneens? Sms uw standpunt naar 4411 en vermeld dan CNV EENS of CNV ONEENS. Ook op internet kunt u uw mening kwijt. Surf dan naar en klik op de poll-knop. De uitslag wordt gepubliceerd in het volgende nummer. Minder salarisverhoging voor een beter milieu? Ontmoedig gebruik auto van de zaak Een bonus voor carpoolen zal zeker niet helpen en is niet goed te controleren. De heilige koe laat men ten koste van alles rijden. Terwille van de files en het milieu zal het gebruik van de auto van de zaak sterk moeten worden ontmoedigd danwel afgeschaft. Een verhoging van de bijtelling naar 45 procent zou voldoende zijn. Het netto-bedrag benadert hiermee de totale kosten van een privé-auto. Ook is een kilometerheffing dan niet nodig. Een loonaanpassing is eventueel wel reëel. J.H. Platen, Spijkenisse OV-vergoeding Natuurlijk moeten de werkgevers ook hun steen bijdragen aan behoud van het milieu door bijvoorbeeld dienstreizen met de trein te laten maken in plaats van met een vliegtuig, geen papier te verspillen e.d. Dit kun je echter niet in een cao kwijt. Wat wel in de cao kan, is een volledige vergoeding van reiskosten die met het openbaar vervoer zijn gemaakt en minder vergoeding voor reizen per auto. Ik vind niet dat milieudingen betaald moeten worden uit minder salarisverhoging. M.Niekerk via forum op Collectieve aanpak We zijn hard op weg met onze westerse rijkdom en daarbij horende eisen om de aarde te verwoesten. Toch wil ik niet dat mijn werkgever in groene projecten investeert van mijn centen. Dit gigantische probleem moet collectief aangepakt worden en niet alleen door werknemers! Anneke de Jong MijnVakbond.NL oktober 2007 MijnVakbond.NL oktober 2007

5 Kort Ontslagvergoeding via stamrecht niet meer gekort op uitkering De ontslagvergoeding die maandelijks wordt uitbetaald via een stamrecht wordt niet meer gekort op de uitkering. Dit blijkt uit een brief van het ministerie van SZW op 11 september jl. aan de Tweede Kamer. Het gaat hierbij om een ontslagvergoeding die door de werkgever ten bate van de werknemer is aangekocht bij een verzekeringsmaatschappij. Het CNV heeft zich sterk gemaakt voor deze zaak. Gratis voorlichtingskrant over Bijbanen CNV Jongeren brengt weer de jaarlijkse gratis voorlichtingskrant uit over rechten en plichten rond een bijbaan. Jongeren die voor het eerst geld gaan verdienen, hebben vaak vragen over solliciteren en over de belasting die ze moeten betalen. Daarom vindt CNV Jongeren dat het belangrijk is goed te weten waar ze recht op hebben. Bij veel scholieren met een bijbaan is bijvoorbeeld niet bekend dat ze belasting terug kunnen vragen met een Tj-biljet. De voorlichtingskrant wordt onder meer verspreid op scholen en jongerencentra. De Bijbaankrant is aan te vragen op Heeft u behoefte aan een werkcoach? De sectie Toegepast Onderzoek van het UMCG onderzoekt in opdracht van CNV Publieke Zaak de behoefte aan de functie van werkcoach binnen verzorgingshuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg. Een werkcoach is een werknemer ouder dan 45 jaar die begeleidingstaken heeft. Verzorgenden en verpleegkundigen kunnen daarvoor in november een vragenlijst ontvangen. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld. Hulpeloos zonder computer Ongeveer één op de drie werknemers is hulpeloos zonder de computer. Ook heeft nog maar één op de tien werknemers géén computer nodig om het werk te kunnen doen, de rest komt in de problemen als het digitale medium uitvalt. Een ontslagen werknemer die een ontslagvergoeding meekrijgt, heeft de keuze. Of de ontslagvergoeding wordt ineens ontvangen, of de werknemer (laat) een stamrecht kopen bij een verzekeringsmaatschappij waarbij regelmatig geld wordt uitgekeerd. Fiscaal-technisch is deze tweede optie vaak voordeliger. In 2005 heeft de Centrale Raad van Beroep echter bepaald dat een stamrechtuitkering beschouwd moet worden als inkomen uit (vroegere) arbeid. Hierdoor wordt de stamrechtuitkering gekort op de IOAWuitkering (voor oudere werklozen) en op de Toeslagenwet-uitkering. Dit is in 2005 voor het CNV reden geweest tot protest. Op grond van de IOAW en de Toeslagenwet worden eenmalige ontslagvergoedingen niet aangemerkt als inkomen uit arbeid. Maar hoe het zit met een stamrecht dat wordt verkregen uit dezelfde ontslagvergoeding, bleef lange tijd onduidelijk. Tot nu toe is door het UWV en gemeenten geen eenduidig beleid gevoerd. Het CNV gaat er vanuit dat de vergoeding via stamrecht nu niet meer wordt gekort op de uitkering. Maand van de spiritualiteit Er is een groeiende behoefte aan inspiratie en zingeving. Met de Maand van de Spiritualiteit willen omroepvereniging KRO, Uitgeverij Ten Have en Dagblad Trouw inspelen op deze behoefte. De Maand van de Spiritualiteit vindt dit jaar plaats van 27 oktober tot en met 23 november en heeft als thema Hartstocht. In deze periode is een groot aantal evenementen rond dit thema georganiseerd door de initiatiefnemers en een aantal aangesloten organisaties waaronder het CNV. Op zaterdag 27 oktober vindt de openingsmanifestatie van de Maand van de Spiritualiteit plaats in Amsterdam. De hele dag staat in het teken van het Hart, waarbij de verschillende zintuigen worden geprikkeld. Op maandag 19 november vindt het symposium Spiritualiteit werkt! plaats in Den Haag met medewerking van onder andere Yvon van Houdt, bestuurder van de CNV Vakcentrale. Dat blijkt uit een door De Telegraaf gepubliceerd onderzoek van Trendbox. Volgens zeven van de tien werknemers kan het werk dan absoluut niet meer gedaan worden en 21 procent is van mening, dat het werk veel moeilijker en trager wordt. Tot de groep werknemers die een computer gebruikt, behoren vooral 25- tot 35-jarigen, hoger opgeleiden en ambtenaren. Zodra er een computer aan te pas komt, is er meestal ook gelijk toegang tot internet. De afhankelijkheid daarvan is wat minder groot; ruim een kwart van deze digi-werknemers kan prima aan de slag zonder het wereldwijde web. Aanpak laaggeletterdheid in de SW Zo n anderhalf miljoen volwassenen, waarvan zo n werknemers hebben moeite met lezen en schrijven. Tussen de en van hen werken in de SW. Sommige SW-bedrijven proberen hieraan iets te doen via scholingsplannen. Ook het A&O-fonds werkt aan een meerjarenplan waarin aandacht is voor opsporing van het probleem. Managers op de werkvloer hebben een belangrijke taak om het lees- of schrijfprobleem van hun werknemers bespreekbaar te maken. Vervolgens kan men deze zogeheten laaggeletterden wijzen op cursussen en aanvullende scholing aanvragen. Veel werkgevers zijn zich er niet van bewust dat zich in hun eigen bedrijf laaggeletterden bevinden en tot welke (grote) problemen dit kan leiden. Deze werknemers kunnen bijvoorbeeld niet goed instructies voor een nieuwe machine of veiligheidsvoorschriften lezen, met alle gevolgen van dien. Laaggeletterdheid is een onderschat probleem dat vaak in de taboesfeer zit, meent CNVvoorzitter René Paas. Dat kan anders. Door alfabetisering vergroot je de kansen van mensen op de arbeidsmarkt. Prijswinnaars van Wat wilt u? -onderzoek Voor meer informatie kijk op CNV Publieke Zaak heeft de afgelopen maanden een groot onderzoek gehouden onder alle leden. Zoals stond vermeld in MijnVakbond.NL nummer 2 maakten de deelnemers die voor eind juni reageerden, kans op een leuke prijs. Mevrouw Van Vuuren-De Jong uit Sleeuwijk, de heer Veld uit Assen en de heer Van Vlodrop uit Maastricht zijn de gelukkige prijswinnaars. Zij winnen een belevenis naar keuze ter waarde van 200 euro. De resultaten van het ledenonderzoek zullen in de loop van 2008 bekend worden gemaakt via MijnVakbond.NL. Jouwvakbond.nl wordt MijnVakbond.NL Vanaf 1 januari 2008 is te vinden onder Kijk dan hier voor nieuws en ontwikkelingen over werken in de zorg. Want: Jouw vakbond = Mijn vakbond = CNV Publieke Zaak MijnVakbond.NL oktober 2007 MijnVakbond.NL oktober 2007

6 Met de juiste bagage vooruit Om uw doel te bereiken, heeft u de juiste bagage nodig. SBI zorgt hiervoor. Leren door te ervaren. Ontplooien uit betrokkenheid. Gericht op het verbeteren en vernieuwen van mens, organisatie en samenleving. Dat is de kern van het SBI. Het adviseren, begeleiden en trainen van ondernemingsraden is daarbij onze kernactiviteit, maar wij stellen ons op als een partner voor de gehele organisatie. Altijd vanuit de gedachte dat goed functioneren van een organisatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van OR, management en medewerkers. Iedereen wil immers vooruit. Mijn Vraag Heeft u een vraag over uw werk, cao, inkomen of het bondslidmaatschap? Leg deze dan voor aan de juridisch medewerkers en bestuurders van CNV Publieke Zaak op het regiokantoor bij u in de buurt. Zie voor de ( )adressen en telefoonnummers pagina 34. Onze deskundigen geven u antwoord! * *Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Iedereen heeft wel eens een conflict op het werk. Meestal komt u daar wel uit. Maar er zijn ook situaties die u niet alleen kunt oplossen. Dan is er Vitamine CNV. Niet alleen op het werk, maar ook privé. Want als lid van CNV Publieke Zaak heeft u een uitgebreide, gratis rechtsbijstandsverzekering. Voor meer informatie kijk op Postbus AB Doorn tel Het Vitamine CNV Rechtshulp Pakket Wilt u ook meer uit uw organisatie halen en een stap vooruit maken? Vraag dan nu onze nieuwe brochure 2008 aan met een compleet overzicht van alle trainingen, zowel maatwerk als open inschrijving. Of neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek waarbij we u er graag van overtuigen dat voor bescherming en zekerheid op maat! Vraag 1 Hoe regel ik ouderschapsverlof? Als u ten minste een jaar in dienst bent van een werkgever en een kind jonger dan acht jaar verzorgt, dan mag u ouderschapsverlof opnemen. De standaardregeling is dat u dertien keer de helft van de wekelijkse arbeidsduur mag opnemen gedurende ten hoogste zes maanden. Stel: u werkt 36 uur. Dan heeft u recht op dertien keer 18 uur ouderschapsverlof, zes maanden lang. Als u wilt, kunt u met uw werkgever bespreken dat u minder uren verlof opneemt gedurende een langere periode dan zes maanden. Het verlof hoeft ook niet in een keer opgenomen te worden. U vraagt het aan door twee maanden voor aanvang van het gewenste ouderschapsverlof een verzoek te sturen naar uw werkgever waarin u aangeeft wanneer het ingaat, voor hoe lang en op welke dag(en) u het verlof opneemt. Na het ouderschapsverlof gelden de oorspronkelijke contracturen weer. 2 Vraag Ik ben afgewezen na een interne sollicitatie en ben het hier niet mee eens. Wat kan ik doen? Een werkgever mag zelf bepalen wie hij aanneemt. Naast functie-eisen zoals de juiste kennis en vaardigheden (diploma of werkervaring) kunnen ook bijvoorbeeld persoonlijke eigenschappen (vriendelijkheid of lef) of belastbaarheid (fysiek of mentaal) een rol spelen. U kunt met uw werkgever van mening verschillen of u wel of niet over de functie-eisen beschikt. De uiteindelijke beslissing ligt echter bij de werkgever. Als u echter vermoedt dat er sprake is van discriminatie waardoor u de functie niet heeft gekregen, neem dan contact op met uw regiokantoor. Dit mag namelijk niet. 3 Vraag Hoe kom ik aan mijn cao? De werkgever moet een exemplaar van de geldende cao aan (nieuwe) medewerkers verstrekken. Dit is veelal ook zo bepaald in de cao. Er moet altijd een inzage-exemplaar bij Personeelszaken liggen. De teksten van cao s die CNV Publieke Zaak afsluit, zijn te vinden via onze website Via de knop cao-nieuws kunt u het overzicht van alle cao s vinden. Daarnaast kunt u via de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de meeste algemeen verbindend verklaarde cao s vinden (www.minszw.nl). 4 Vraag Mijn partner heeft een arbeidsconflict, maar is geen lid van CNV Publieke Zaak. Ik wel, kunt u haar helpen? Het vakbondslidmaatschap is persoonsgebonden wanneer er vragen of problemen zijn over arbeid en inkomen. Uw partner kan in deze kwesties dus niet door ons geholpen worden. Daarentegen kunnen u en uw partner (voor zover deze zelf geen betaalde baan heeft) en kinderen wel gebruikmaken van de CNV Rechtsbijstandverzekering voor juridische kwesties in de privé-sfeer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw regiokantoor. Zie pagina 34 voor de adressen en telefoonnummers. 5 Vraag Voor aanvang van mijn nieuwe baan heb ik een opzegtermijn van twee maanden. Mag ik mijn overgebleven verlofuren opnemen of moet ik die laten uitbetalen? Het is gebruikelijk dat u de resterende vakantiedagen in uw opzegperiode kunt opnemen. Maar dit mag niet leiden tot organisatorische problemen binnen de organisatie. Daarom moet u dit bespreken met uw werkgever. Deze moet de mogelijkheid hebben om op een verantwoorde manier uw vertrek te kunnen opvangen. Mocht het, na overleg, niet mogelijk zijn om in de opzegtermijn nog vakantie-uren of -dagen op te nemen, dan worden die bij het einde van het dienstverband uitbetaald. Dit bedrag is gelijk aan het loon, inclusief vakantiebijslag en een eventuele dertiende maand (naar rato). Het is namelijk de bedoeling dat u bij de volgende werkgever de mogelijkheid hebt om de uitbetaalde vakantiedagen als onbetaald verlof op te nemen. MijnVakbond.NL oktober

7 De eerste baan, en dan? Je bent net afgestudeerd en vol goede moed aan de eerste baan begonnen. Misschien heb je hiervoor wel een bijbaantje gehad, maar dit is toch echt anders. Waar loop je in die begintijd tegenaan en hoe houd jij je werk interessant? CNV Publieke Zaak is adviseur en coach bij deze prangende vragen. Tekst: Marianne Kruit V eel starters zijn onzeker wanneer ze aan hun eerste baan beginnen. Helaas zijn er maar weinig bedrijven en organisaties waar een uitgebreid inwerkprogramma bestaat. Meestal blijft het beperkt tot een kennismakingsronde, een korte uitleg over de werkzaamheden en dan: aan de slag! Een voltijdbaan is een grote omschakeling. Geef jezelf daarom de kans en de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie. Als scholier of student had je meer vrijheid. Nu moet je iedere dag vroeg opstaan en vaak reizen naar de werkplek in een andere plaats. Geef prioriteit aan het werk. Je zult geen goede indruk bij de nieuwe collega s achterlaten als je s ochtends gapend achter de computer zit. Laat zien dat je gemotiveerd bent. Gebruik juist deze tijd om fouten te maken, te leren, ervaring op te doen. Als starter zul je merken dat in de praktijk dingen anders gaan dan zoals je hebt geleerd tijdens de opleiding. Geef niet meteen kritiek op een afwijkende werkwijze. Collega s kunnen dit als een aanval beschouwen en dat maakt de werkrelatie er niet beter op. Zeg dus niet dat ze het anders moeten doen, maar vraag waarom ze het zo doen. Wees niet bang om te laten zien dat je iets niet weet. Zeker wanneer je niet goed ingewerkt wordt, is het niet vreemd om domme vragen te stellen. Alles is nog nieuw, vraag nu de dingen die je niet weet. Doe niet net alsof alles al gesneden koek is. Gebruik die eerste weken om vragen te stellen, veel vragen te stellen. Elke organisatie is anders en elke organisatie heeft z n eigen gewoontes en gebruiken. Probeer een organisatieschema te pakken te krijgen, of praat met een collega die al langer bij het bedrijf werkt. Misschien merk je dat het je duizelt van de afkortingen. Schrijf dan alles op wat je hoort en leg je eigen bedrijfswoordenboek aan. Zoek de uitdagingen Uit een onderzoek van Ad Rem Young Professionals van september 2007 Het is vooral belangrijk plezier te hebben in werk blijkt dat maar liefst 90 procent van de starters snel weg is bij een eerste baan. Ook uit eerdere onderzoeken van bijvoorbeeld Intermediair blijkt dat starters niet lang bij hun eerste werkgever in dienst blijven. Zaak is om controle te krijgen over je eigen loopbaan. Soms wordt een functie tijdens het sollicitatiegesprek mooier voorgespiegeld dan het in werkelijkheid is. Als je hierover ontevreden bent, wacht dan niet af en ga in gesprek met de leidinggevende. Ga op zoek naar taken of verantwoordelijkheden die het werk interessanter, leuker en 12 MijnVakbond.NL oktober 2007 MijnVakbond.NL oktober

8 Inge Roes (25), Verpleegkundige in de wijk in Arnhem Al vanaf de eerste dag dat ik hier kwam te werken, vorig jaar september, geniet ik. Het verbaast me hoe leuk het werk is. Het is (foto Jelte Huizinga) een heel zelfstandige baan met veel verantwoording. Precies wat ik zocht. Ik ben heel warm ontvangen door mijn collega s. Zij waren blij dat een jong iemand het team kwam versterken. Over het algemeen zijn zij wat ouder en vinden ze het leuk dat een net afgestudeerd iemand frisse ideeën meeneemt. Ze staan er helemaal voor open. Wat me wel verbaasde was dat ik vanuit mijn opleiding en stages gewend was volgens een bepaalde systematiek te werken, die ze hier niet gebruiken. Het gezondheidspatroon van Gordon bijvoorbeeld, dat ik vanaf dag één op de opleiding kreeg voorgeschoteld. Hiermee stel Het verbaast me hoe leuk het werk is je cliënten heel gerichte vragen om erachter te komen wat iemand mankeert en daar stel je je verpleegdoelen op af. Ik mis dit, want het is een stuk toetsbare professionaliteit. Je moet keuzes kunnen verantwoorden, omdat de overheid kwaliteit van zorg eist. We praten wel over de voordelen ervan in het team, maar het beleid wordt van bovenaf vastgesteld. uitdagender maken en probeer leerdoelen te stellen. Ervaren collega s vormen vaak een schat aan informatie van wie je veel kunt leren. Misschien is het mogelijk om binnen het bedrijf een cursus te volgen. Veel bedrijven bieden werknemers de mogelijkheid om (externe) opleidingen te volgen. Een functioneringsgesprek is een uitgelezen kans om dit te bespreken met de leidinggevende. Loopbaanplanning Sommige starters maken een strategische keuze over waar ze per se willen werken. Anderen blijven bij het bedrijf waar ze zijn afgestudeerd of accepteren een baan zonder na te denken over de langere termijn. Door voor jezelf helder te hebben wat je carrièredoelen zijn op de (middel)lange termijn, kun je betere keuzes maken. Laat de toekomst niet afhangen van de werkgever. Neem het heft in eigen handen. Wil jij ervaring opdoen bij meerdere bedrijven? Ga dan zelf op zoek naar een interessante tweede baan. Maak gebruik van je netwerk. Heb je het naar je zin bij je werkgever en heb je het gevoel nog niet uitgeleerd te zijn? Wees dan assertief en stap zelf naar de leidinggevende toe om te overleggen wat te doen. Als je nog geen idee hebt van wat je uiteindelijk wilt bereiken, laat je dan niet gek maken door alleen maar aan je CV te denken. Het kan nooit kwaad om een loopbaanbegeleider of coach in te schakelen. CNV Publieke Zaak werkt nauw samen met loopbaanadviesbureau Kans. Kans biedt diensten zoals Loopbaancoaching: voor mensen die zich willen bezinnen over een volgende loopbaanstap. Kijk voor meer informatie op pagina 30 van deze MijnVakbond.NL. De adviseurs kunnen je helpen om jouw kwaliteiten en competenties op een rij te zetten. Uiteindelijk draait het om de vragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Flexibel contract Wanneer je begint aan je eerste baan, krijg je tegenwoordig altijd een tijdelijk contract. De meeste starters vinden dit ook juist prettig. Het geeft de mogelijkheid om even de kat uit de boom te kijken. In principe is het zo dat een tijdelijk contract afloopt, tenzij de werkgever aangeeft het contract te willen verlengen. In totaal mag de werkgever drie tijdelijke contracten geven binnen een periode van 36 maanden. Dit onder voorwaarde dat er in de cao hierover geen andere afspraken zijn gemaakt. Het CNV maakt zich sterk voor de positie van mensen met een tijdelijk contract. Zo is het heel belangrijk dat ook mensen met een tijdelijk contract de mogelijkheid tot scholing krijgen. Daarnaast vindt het CNV dat tijdelijke werknemers twee maanden voor het aflopen van het contract te horen moeten krijgen of het contract verlengd wordt of niet. Meer tips voor flexwerkers staan op de site Michael Tangeman (34), Medewerker servicedesk gemeente Delft Toen ik nog bedrijfseconomie studeerde, kwam ik een advertentie tegen waar iemand voor de dienst maatschappelijke zorg werd gezocht. Dit was dicht bij mijn huis en dat was eigenlijk reden om te solliciteren. In de praktijk bleek deze functie nogal tegen te vallen. Het omvatte heel veel administratief werk en er was geen klik met mijn directe collega. Ik ben toen eens gaan nadenken over wat ik nou echt leuk vond. Computers hadden altijd al mijn interesse en daarom begon ik met een ICT-studie. Vervolgens ben ik eens gaan praten binnen de gemeente en zo kwam ik op de ICT-afdeling uit. Ik ben samen met twee anderen verantwoordelijk voor het computerbeheer van basisscholen. Het leukst is de diversiteit. Geen Je krijgt een veel bredere kijk op wat er in de stad gebeurt dag is het zelfde. Wat ook leuk is aan het werken voor een gemeente is dat je een veel bredere kijk krijgt op wat er in de stad gebeurt. Soms weet je al eerder van bijvoorbeeld bouwplannen voordat het officieel naar buiten wordt gebracht. Wat aantrekkelijk is voor starters is dat het instapsalaris relatief hoog is. Ook bevallen de flexuren mij erg goed en heb ik ouderschapsverlof. Ik heb me aangemeld bij het Landelijk Comité voor hbo-v van CNV Publieke Zaak, omdat de zorgsector niet echt is gericht op het positioneren van hbo-v ers. Ik vind het belangrijk om op het niveau te werken waarvoor ik heb gestudeerd. Het is goed om je te organiseren en samen ergens voor te staan. Er is een ding dat me erg tegenvalt in mijn werk en dat is alle administratieve rompslomp. Hoeveel tijd er niet zit in het aanvragen van indicaties; alles draait om geld. Dit is zo jammer. Maar de cliëntencontacten zou ik niet meer willen missen. Besef dat het vooral heel belangrijk is om plezier te hebben in je werk. Leer collega s kennen en help bijvoorbeeld bij het houden van borrels. Of misschien is er een personeelsvereniging die uitjes en bijeenkomsten organiseert en jouw inzet goed kan gebruiken. Werk is namelijk meer dan alleen geld verdienen. Op de website staan testen waarmee je kunt onderzoeken wat jij belangrijk vindt op je werk. Daarnaast organiseert het CNV de cursus Je eerste baan. In deze cursus krijg je meer informatie over arbeidsvoorwaarden, cao en bedrijfscultuur. Kijk ook op: Ondertussen ben ik weer bezig met een nieuwe opleiding voor software engineering, want ik wil niet tot mijn 65ste op de servicedesk blijven werken. Die studie wordt meebetaald door mijn werkgever. Minder prettig vind ik de wisselingen van het personeel. Dit komt ook omdat de doorgroeimogelijkheden op de ICT-afdeling vrij beperkt zijn. Ik zie dat als collega s niet verder komen ze buiten de gemeente naar een functie gaan kijken. Ik ga nu eerst mijn diploma halen en dan zou ik het wel leuk vinden om projecten te leiden. 14 MijnVakbond.NL oktober 2007 MijnVakbond.NL oktober

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen JA ARGANG 1 AUGUSTUS 2007 NR 4 Groen werken Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen rsc Flesje. Luiers. Pensioen? Nu de baby

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4 JAARGANG 5 december 2012 NR 4 MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN CNV Belastingservice EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Buschauffeur = trots! Advertentie Inhoud Algemeen Reacties 6-7 Kort nieuws 8-9 - 14 Vereniging

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

Weg met papieren rompslomp

Weg met papieren rompslomp 11 okt 2013 De krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche Inhoudsopgave De BCT komt eraan (vervolg pag 1) 2 Eerste taxilerarendag druk bezocht 2 Taxisector staat onder druk 3 De boordcomputer

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

UWV. Alles inclusief! magazine. 3 Weg van de WSW!

UWV. Alles inclusief! magazine. 3 Weg van de WSW! 3 Weg van de WSW! Marieke Suurendonk-Land, administratief medewerkster, via de Gemeente Amsterdam ruim vier jaar als SW-gedetacheerde aan het werk bij Mentrum. Zit héél erg op haar plek en plukt de dag.

Nadere informatie

Aandacht. snoeien en saneren. ontslagbrief op je vakantieadres. voor je naaste. robotisering? hebben

Aandacht. snoeien en saneren. ontslagbrief op je vakantieadres. voor je naaste. robotisering? hebben magazine van cgmv vakorganisatie Aandacht hebben voor je naaste interview met interim-bestuurder derk vermeer over snoeien en saneren robotisering? prima, maar niet ten koste van de mens ontslagbrief op

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

flexibele toekomst van

flexibele toekomst van september 2014 jaargang 7 #03 clink magazine van cgmv vakorganisatie flexibele toekomst van de de arbeidsmarkt facto geo meetdienst doet wat farao s al deden: maatvoering van de openbare ruimte Gerhard

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie