Condition monitoring in optima forma. Het Kamstrup inspectiesysteem voor gasstations

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Condition monitoring in optima forma. Het Kamstrup inspectiesysteem voor gasstations"

Transcriptie

1 Condition monitoring in optima forma Het Kamstrup inspectiesysteem voor gasstations

2 Het Kamstrup inspectiesysteem voor gasstations. Gasstations vormen een cruciaal onderdeel van gastransport- en gasdistributienetten. Veiligheid, betrouwbaarheid en leverings zekerheid staan of vallen met het functioneren van gasstations en hun componenten. Daarom besteedt de gassector veel tijd en zorg aan inspectie en onderhoud van gasstations. De traditionele inspectiemethoden voor gasstations kennen een aantal nadelen. Zo moet voor het testen van componenten en regelstraten tijdelijk worden ingegrepen in het functioneren van het gasstation en vaak moeten instellingen worden gewijzigd. Verder geeft handmatig testen onnauwkeurige meetresultaten, die bovendien persoonsafhankelijk zijn. De tests zijn daardoor niet reproduceerbaar. Ook is er kans op menselijke fouten, bijvoorbeeld bij het overnemen van gegevens of als men na de test zou vergeten om componenten weer in de bedrijfsstand te plaatsen. En bovendien: een beter inzicht in het functioneren van componenten zou de weg vrijmaken voor een meer economische aanpak van inspecties, onderhoud en reparatie. De traditionele inspectiemethoden leveren deze kennisvermeerdering echter niet of nauwelijks. Kamstrup ontwikkelde een nieuw test- en inspectie systeem voor gasstations. Hierbij zijn de genoemde nadelen opgeheven. Maar het nieuwe systeem heeft meer belangrijke pluspunten. Een aantal grote energiedistributiebedrijven in Duitsland, België en Nederland is al geheel of gedeel te lijk op het systeem overgestapt. Ook andere energiebedrijven tonen veel belangstelling voor deze vernieuwende technologie. Hoe werkt het Kamstrup inspectiesysteem voor gasstations? Kamstrup ontwikkelde voor de inspectie van gasstations het draagbare PLEXOR -testapparaat. Daarnaast heeft de inspecteur van gasstations de beschikking over een handheld computer (PDA) waarop een module is geïnstalleerd van het CONNEXION - softwarepakket, dat speciaal voor het uitvoeren van inspecties is ontwikkeld. Om de werking van een gasstation te testen sluit de inspecteur het PLEXOR -testapparaat aan op de verschillende test- en meetposities van het gasstation. Deze posities zijn voorzien van permanente, speciaal ontwikkelde systeemkoppelingen. Hierop sluit de inspecteur snel en gemakkelijk het PLEXOR -testapparaat aan met behulp van flexibele slangen met wartelmoeren. De CONNEXION -software leidt de inspecteur stap voor stap door de voorgeschreven testprocedure. Deze procedure is in de software vastgelegd, geheel conform de bedrijfseigen procedures van het energiebedrijf en de specificaties van het betreffende station. De testresultaten worden zonder menselijke tussenkomst, draadloos, naar de PDA verzonden. Het softwarepakket begeleidt ook de voorgeschreven visuele inspectie van het gasstation. De inspecteur doorloopt de controlelijst die het programma aanbiedt en voert de resultaten van de controles handmatig in, aan de hand van eenduidige codes. Deze aanpak levert veel betrouwbaarder en nauwkeuriger resultaten op dan de traditionele inspectiemethoden. De software van de PDA vergelijkt bij de inspectie de actuele conditie van de installatie met de gewenste toestand. De gegevens over de gewenste toestand zijn per station bij de inrichting van het systeem in CONNEXION ingevoerd. Op basis van de informatie die het inspectiesysteem levert, neemt de inspecteur beslissingen over eventuele aanvullende inspectiehandelingen. Alle inspectieresultaten van de verschillende stations en van de verschillende inspecteurs worden verzameld in een centrale database. Daarmee ontstaat een bron van waardevolle stuurinformatie voor onderhoud, reparatie, structurele vervanging of aanpassing van componenten en voor het wijzigen van inspectieprocedures of frequenties. Functietest Visuele controle Kamstrup Inspectiesysteem voor gasstations Beveiligde systeemkoppelingen PLEXOR Connexion -software P D A Toepassing van het Kamstrup inspectiesysteem voor gas stations vereist dat gasstations voorzien zijn van speciale systeemkoppelingen op een aantal test- en meetposities. Deze permanente systeemkoppelingen maken het de inspecteur mogelijk, het PLEXOR -testapparaat snel, gemakkelijk en veilig aan te sluiten. Het aanbrengen van de permanente systeemkoppelingen vereist een investering die meer dan wordt terugverdiend door een lager tijdbeslag bij inspecties. Maar dat is niet het grootste winstpunt. Belangrijker is dat het Kamstrup inspectiesysteem veel nauwkeuriger, uitgebreider en objectiever inspectieresultaten oplevert dan de traditionele inspectie methoden. Dat leidt tot een beter inzicht in de onderhoudstoestand van stations en componenten en vormt daarmee de basis voor besparingen in onderhoud en reparatie. De CONNEXION -software kan worden geïntegreerd in alle bedrijfs managementsystemen. Het Kamstrup inspectiesysteem past in alle gangbare onderhoudsmethodieken en maakt desgewenst de weg vrij naar toestandsafhankelijk onderhoud Kamstrup introduceerde eind jaren negentig het nieuwe inspectiesysteem voor gasstations in de Nederlandse gasindustrie. De ervaringen die inmiddels binnen en buiten Nederland zijn opgedaan leren dat het systeem de beheers- en onderhoudskosten voor de gasinfrastructuur substantieel verlaagt. De besparing komt zowel voort uit een afnemend tijdsbeslag voor inspecties als door betere mogelijkheden voor centrale sturing en bewaking. Kamstrup werkt sinds de introductie van het inspectiesysteem permanent aan een verdere ontwikkeling, uitbreiding en optimalisering. Dit gebeurt in nauw overleg met de gasdistributiebedrijven. In de afgelopen drie jaar zijn opnieuw belangrijke verbeteringen gerealiseerd. D e s k t o p P C Stamgegevens Beoogde toestand Afkeurcriteria Inspectieprocedure B e d r i j f s - b e h e e r - s y s t e e m Voordelen van het Kamstrup inspectie systeem voor gasstations: Verlaging van de exploitatiekosten, zowel door tijds - besparing bij de inspecties als door betere sturingsmogelijkheden en bewaking. De kosten voor inspectie en onderhoud dalen aanzienlijk. De kwaliteit van de inspecties neemt toe; inspecties verlopen grotendeels persoonsonafhankelijk, objectief en gestandaardiseerd. Op naspeurbare wijze is aantoonbaar dat inspecties hebben plaatsgevonden, waar, wanneer en met welke resultaten. En met welke apparatuur de resultaten zijn verkregen. Geschikt om componenten te testen op fabrikantspecificatie. De kans op vergissingen is veel kleiner. De inspecteur voert direct, ter plaatse, de gegevens van de visuele inspectie in. Ook deze gegevens hoeven dus later op kantoor niet nog eens te worden overgenomen. Dit levert een belangrijke tijdsbesparing op. Past in alle onderhoudsstrategieën en maakt desgewenst de weg vrij voor een verantwoorde invoering van toestandsafhankelijk onderhoud. Kwaliteitsborging is objectief tegenover derden aantoonbaar. De uitgebreide software maakt trendanalyses mogelijk. Dit bevordert installatieverbeteringen, een beter onder - bouwde vervanging en aankoop van componenten en het onderhoudsarm maken van installatieontwerpen.

3 Hoe ziet het PLEXOR -testapparaat er uit? Het PLEXOR -testapparaat. Plaats voor sticker om de kalibratiestatus aantoonbaar te maken Het PLEXOR -testapparaat wordt geleverd in een handzame, slag- en stootvaste koffer. Om een gasstation te testen sluit de inspecteur het PLEXOR - testapparaat met flexibele, RVS stalen slangen aan op het De tests zijn reproduceerbaar. De verkregen testresultaten zijn onafhankelijk van de inspecteur die het PLEXOR -testapparaat bedient. De betreffende componenten hoeven voor de tests niet te worden gedemonteerd. Bovendien zijn technische of Slag- en stootvaste behuizing (IP67 in gesloten toestand) Opbergvak voor documentatie (bijvoorbeeld geplastificeerde instructiekaarten) station en doorloopt hij de voorgeschreven procedure. De apparatuur slaat alle resultaten van tests en visuele inspectie automatisch op. Na de inspectie wordt het testapparaat los gekoppeld en meegenomen naar het volgende gasstation. Het PLEXOR -testapparaat is ontworpen om alle belang rijke onderdelen van een gasstation te testen: veiligheden (zowel di- functionele ingrepen in de installatie overbodig en hoeven de instellingen van componenten zoals gasdrukregelaars en veiligheden niet te worden gewijzigd. Het PLEXOR -testapparaat is leverbaar in twee druk bereiken: van 0 tot 16 bar en van 10 tot 100 bar. Alle in de gastransporten gasdistributiesector voorkomende drukken worden dus met Robuuste en veilige snelkoppelingen voor het aansluiten van de flexibele, RVS slangen; van links naar rechts: inlaatzijde (pe), afblaas buiten het gasstation, testdruk, uitlaatzijde (pa) rect als indirect werkend), afblaasveiligheden, gasdrukregelaars, de apparatuur gedekt. kogelkranen en vlinder kleppen. Al deze componenten kunnen worden beproefd op ingestelde waarde, lekdichtheid (ook kwantitatief) en kwaliteit van functioneren. Geïntegreerde RF-module voor draadloze verbinding met de PDA Batterijcompartiment Functiekiezer Starthendel Externe voedingsdruk regelaar EVDR 16 Het PLEXOR -testapparaat is leverbaar in twee drukbereiken: van 0 tot 16 bar en van 10 tot 100 bar. De externe voedingsdruk regelaar EVDR 16 maakt het mogelijk om het PLEXOR -testapparaat met een drukbereik van 0 tot 16 bar aan te sluiten op gasstations met een inlaatdruk tussen 16 en 100 bar en een uitlaatdruk tot 16 bar. De EVDR 16 wordt aangesloten door middel van de beveiligde meetkoppeling BMA 05. Opbergkoffer voor slangen en EVDR 16 Slag- en stootvaste opbergkoffer voor de flexibele RVS slangen en de externe voedingsdrukregelaar EVDR 16. De opbergkoffer heeft dezelfde afmetingen als de behuizing van het PLEXOR -testapparaat Digitale precisiemano meter voor het meten van de uitlaatdruk, testdruk en lekkage Digitale precisiemanometer (optioneel) voor het meten van de druk aan de inlaatzijde van het gasstation

4 Het aansluiten van het PLEXOR -testapparaat. DVGW-typekeurcertificaat voor BDA en BMA BDA 10 Beveiligde diagnosekoppeling voor plaatsing in de stuurleiding naar de ; heeft geïn tegreerde driewegklep en ruime doorlaat. Doordat de aansluitpoorten in lijn liggen, verloopt het installeren van deze koppeling in de stuurleiding moeiteloos, ook bij montage in bestaande gasstations. Het PLEXOR -testapparaat wordt op een gasstation aangesloten met speciaal ontwikkelde, veilige systeemkoppelingen. Deze systeemkoppelingen bestaan uit twee delen. Het ene deel is permanent geïnstalleerd op de meet- en testposities in het gasstation. Het andere deel is via een flexibele, RVS slang ver- Er zijn twee typen systeemkoppelingen: de BDA, de beveiligde diagnosekoppeling; de BMA, de beveiligde meetkoppeling. De BDA combineert een koppelfunctie met een geïntegreerde Naar veiligheid (open) Naar uitlaatzijde van regelstraat (open) BMA 04 Beveiligde meetkoppeling voor plaatsing op de uitlaatzijde van het gasstation. bonden met het PLEXOR -testapparaat. Een wartelmoer zorgt voor gemakkelijk en veilig koppelen en drie wegklep. Bij het aankoppelen verbreekt de BDA de normale verbinding en brengt zij de verbinding tussen het PLEXOR - testapparaat en de beoogde installatie component tot stand Bedrijfsstand BMA 18 Beveiligde diagnosekoppeling voor plaatsing in de stuurleiding naar de of monitorregelaar; heeft een geïntegreerde driewegklep en een grotere doorlaat dan BDA 10. Ook bij deze koppeling is het installeren eenvoudig. loskoppelen. Bij het koppelen en loskoppelen kan geen gas ontsnappen en de permanente geïnstalleerde systeemkoppelingen keren bij het loskoppelen auto matisch terug in de bedrijfsstand. De verschillende meet- en testposities in een station hebben elk hun eigen dia meter en schroefdraad. Vergis- (break before make). De driewegklepfunctie maakt het dus mogelijk om de veiligheden in het gasstation te isoleren en daarop via het PLEXOR -testapparaat een testdruk aan te brengen en het functioneren van de veiligheid te testen. Ook het tweede type systeemkoppeling, de BMA, verbindt het PLEXOR -test- Naar veiligheid (open) Naar uitlaatzijde van regelstraat (gesloten) BMA 05 Beveiligde meetkoppeling voor plaatsing op de inlaatzijde van het gasstation; uitsluitend voor het aansluiten van de externe voedingsdrukregelaar EVDR 16 en van het PLEXOR -testapparaat met een inlaatdruk tussen 10 en 100 bar. BMA 10 Beveiligde meetkoppeling voor plaatsing op de inlaatzijde van het gasstation; wordt toegepast voor het voeden van het PLEXOR -testapparaat. singen bij het aansluiten van de flexibele slangen zijn dus volledig uitgesloten. apparaat veilig en efficiënt met posities op de in- en uitlaatzijde van het gas station. Omdat het hier om meetposities gaat, ontbreekt de driewegfunctie. De permanent in de gasstations aangebrachte systeemkoppelingen zijn zó gedimensioneerd dat zij de doorstromingsweerstand niet verhogen. Naar PLEXOR -testapparaat (open) Gekoppelde stand De BDA combineert een veilige koppelfunctie met een geïntegreerde driewegklep. Bij afkoppelen keert de BDA automatisch terug in de bedrijfsstand.

5 Hoe wordt het setpoint van een veiligheid nauwkeurig gemeten? Het PLEXOR -testapparaat heeft een bijzonder test- en meet systeem plotselinge beweging van het membraan een discontinuïteit in de voor de en van gas stations. Als de inspecteur drukstijging. De digitale manometer van het PLEXOR -testapparaat 3 het PLEXOR -testapparaat aansluit, verbreekt de beveiligde registreert deze discontinuïteit en meet de bijbehorende druk. diagnoseaansluiting BDA de verbinding tussen de veiligheid en de uitlaatzijde van het gasstation. De veiligheid wordt via de flexibele, RVS slang verbonden met het PLEXOR -testapparaat. Om te voorkomen dat de veiligheid ongewenst aanspreekt, zorgt het testsysteem van het PLEXOR -test apparaat dat de veiligheid in eerste Op deze wijze kan heel nauwkeurig worden vastgesteld bij welke druk de veiligheid in werking treedt. De digitale manometer meet niet alleen de discontinuïteit in het drukverloop, maar ook andere drukwaarden vóór en na het instantie onder de uitlaatdruk blijft staan. aanspreken van de veiligheid. De grafische weergave van deze 18 waarden geeft nuttige informatie over de toestand van de geteste Bij het testen verhoogt het PLEXOR -testapparaat automatisch de druk op de veiligheid. Dit gebeurt heel geleidelijk en gestandaardiseerd: met een relatieve druk stijging van maximaal 1,5 procent per seconde. Zodra de veiligheid aanspreekt, veroorzaakt de veiligheid. Dit toestands diagram biedt inzicht in de technische toestand van dat moment. Vergelijking van een dergelijk toestandsdiagram met eerdere diagrammen geeft inzicht in het lange termijngedrag van de veiligheid. Het PLEXOR -testapparaat voert de bovengenoemde functionele tests in belangrijke mate uit volgens de normen EN en DIN 3381 Welke functionele tests kan het PLEXOR -testapparaat uitvoeren? 1. De sluitdruk van de gasdrukregelaar 2. Lekdichtheid van de gasdrukregelaar bij sluitdruk 3. De geregelde waarde van de gasdrukregelaar 4. Het overnamepunt van de monitorregelaar (niet afgebeeld) 5. De aanspreekdruk (maximumwaarde) van de hoofd Het meetsysteem van het PLEXOR -testapparaat is toepasbaar voor alle fabricaten en alle typen veiligheden. De voorziening in het PLEXOR -testapparaat die de relatieve drukstijging van maximaal 1,5 procent per seconde teweegbrengt, is nauwkeurig gekalibreerd. De druk stijging is dus sterk gestandaardiseerd en is tevens volledig onafhankelijk van de begindruk. De nauwkeurigheid van de digitale manometers en de mate van reproduceerbaarheid van de drukstijging waarborgen de objectiviteit van tests met het PLEXOR -testapparaat. Naast belangrijke voordelen als nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en objectiviteit heeft het PLEXOR -testapparaat nog andere belangrijke pluspunten ten opzichte van de traditionele testmethoden. Zo verhoogt men bij de traditionele methoden de druk in het uitlaatgedeelte van het gasstation, veelal door het setpoint van de gasdrukregelaar hoger in te stellen of door een kogelkraan in een bypassleiding te openen. Bij het testen met het PLEXOR - testapparaat verandert de druk in het uitlaatgedeelte niet. Daardoor is het ook niet nodig om de verhoogde druk in het uitlaatgedeelte naderhand weer te verlagen door af te blazen. Bij twee of meer en in een gasstation kan het testen van de ene veiligheid onmogelijk leiden tot het aanspreken van de tweede veiligheid. Bij traditionele tests kan dit wél gebeuren, waarmee belangrijke informatie verloren zou gaan. Ook is het bij toepassing van het PLEXOR -testapparaat niet nodig het setpoint van de gasdrukregelaar te verstellen; ook dit sluit de kans op het verlies van belangrijke informatie uit. Verder kan het PLEXOR -testapparaat lekkage van het membraan en van het membraanhuis van de niet alleen detecteren maar ook kwantificeren. Voor gefundeerde conclusies over de technische staat van een veiligheid is het raadzaam om meerdere tests achtereen te doen. De tweede, derde en eventuele vierde test geven informatie over de reproduceerbaarheid van het setpoint. De mate waarin de eerste test afwijkt van de overige tests geeft nuttige informatie over de toestand van de smeermiddelen en het plakken van de rubber onderdelen in de veiligheid. Is de spreiding van de gemeten waarden groter dan de nauwkeurigheidsklasse die de fabrikant opgeeft, dan is mogelijk het mechanisme van de veiligheid beschadigd. 6. De aanspreekdruk (minimumwaarde) van de hoofd 7. De inwendige lekdichtheid van de hoofd 8. De lekdichtheid van het membraan van de hoofd 9. De aanspreekdruk (maximumwaarde) van de tweede 10. De aanspreekdruk (minimumwaarde) van de tweede 11. De inwendige lekdichtheid van de tweede 12. De lekdichtheid van het membraan van de tweede 13. De aanspreekdruk van de afblaasveiligheid 14. De sluitdruk van de afblaasveiligheid 15. De lekdichtheid van de afblaasveiligheid 16. De lekdichtheid van de inlaatafsluiter 17. De lekdichtheid van de uitlaatafsluiter 18. De lekdichtheid van het PLEXOR -testapparaat zelf

6 Softwarepakket CONNEXION drie complementaire modules. Connexion CONNEXION -software MANAGER Server 1 Stamgegevens Beoogde toestand Functionele controle INSPECTOR ï Beheer van gasstationgegevens en inspectieprocedures Afkeurcriteria Inspectieprocedure Visuele controle Synchronisatie van bestanden / Updaten inspectie resultaten DIAGNOSTICS Server 2 Weergeven van toestandsdiagrammen en trenddiagrammen Het CONNEXION -softwarepakket bestaat uit drie modules Een belangrijk onderdeel van het Kamstrup inspectie systeem De resultaten van de functionele inspectie van het gasstation CONNEXION kent drie verschillende modules: MANAGER, De belangrijkste kenmerken van het CONNEXION -software- voor gasstations is het CONNEXION -softwarepakket. worden ter verdere verwerking opgeslagen in een handheld INSPECTOR en DIAGNOSTICS. Elke gebruiker van CONNEXION pakket: CONNEXION stuurt zowel de visuele als de functionele in- computer (PDA). De verzending geschiedt draadloos, zonder heeft zijn eigen module, samenhangend met de functie van Ontwikkeld voor toepassing in combinatie met het spectie, zorgt voor opslag van alle inspectieresultaten en de tussenkomst van de inspecteur, wat eventuele overnamefouten betrokkene binnen het energiebedrijf. PLEXOR -testapparaat. presentatie hiervan ten behoeve van de verschillende organisa- uitsluit. De resultaten van de visuele inspectie voert de inspec- Geschikt voor het uitvoeren van functionele inspecties torische stuurniveaus. teur handmatig in, aan de hand van eenduidige codes. De module MANAGER is onder andere bedoeld voor het van componenten. De identiteit en overige gegevens Beide inspecties moeten gestandaardiseerd verlopen. Daarom beheren van inspectieprocedures en van gegevensbestanden van componenten kunnen worden geregistreerd. leidt het CONNEXION -softwarepakket de inspecteur stap voor van gasstations. Een energiebedrijf kan per type gasstation Voert inspecties verregaand geautomatiseerd uit op stap door de voorgeschreven inspectieprocedure. Deze proce- of regelstraat een inspectieprocedure vastleggen en deze basis van de door het energiebedrijf gehanteerde proce- dure is in de software vastgelegd. Het gaat hierbij niet alleen invoeren in MANAGER. dures. om de algemene bedrijfseigen procedures die het betreffende De module INSPECTOR is bestemd voor de inspecteur van Verschaft een hoge mate van uniformiteit en efficiëntie energiebedrijf voor inspecties hanteert, maar ook om de speci- gasstations. INSPECTOR leidt de inspecteur door alle uit te bij het uitvoeren van inspecties. fieke procedures voor en specificaties van het betreffende sta- voeren handelingen, in de volgorde die voor het betreffende Kent een handelinggeoriënteerde (geen componentge- tion. Daarmee wordt de toestand van de installaties nauwkeu- station is vastgelegd. INSPECTOR presenteert direct de meet- oriënteerde) structuur, waardoor integratie met bestaan- rig en geheel conform de wensen van het energiebedrijf in data uit de tests met het PLEXOR -testapparaat. de bedrijfsmanagementsystemen probleemloos verloopt. kaart gebracht. De module DIAGNOSTICS levert nauwkeurige, grafische weer- Heeft XML-bestandsformaat waardoor systeemintegratie gaven van de meetdata als functie van de tijd. Dat geeft in- eenvoudiger is. zicht in de conditie van componenten van gasstations en maakt nadere analyses mogelijk.

7 INSPECTOR: voor zorgvuldig veldwerk. De module INSPECTOR is bestemd voor de inspecteur in het veld. INSPECTOR wordt daarom geleverd in de vorm van een robuuste en explosieveilige handheld computer (PDA), die gebruikt wordt in samenhang met het draagbare PLEXOR -testapparaat. INSPECTOR :24 ok Gasstation Kamstrup 100 mbar dubbel Kamstrup 30 mbar dubbel Kamstrup 100 mbar enkel Kamstrup 30 mbar enkel Zoek: Regelstraat Straat 1 Straat 2 Parameters Pe min 1,5 bar Pe max 8 bar V1 dm3 V2 dm3 Menu Hoofdmenu INSPECTOR Inspectie Gasstation Regelstraat INSPECTOR :40 ok Kamstrup 100 mbar dubbel Controle visueel Controlelijst Scheidingafsluiter Ja Nee N.v.t. SA1 Bereikbaar SA3 Uitwendige lek SA4 Draaibaar SA5 Straatpot SA6 Bord/Paal/Tegel Menu Volgende Voorbeeldscherm visuele inspectie gasstation INSPECTOR :30 ok Straat 1 VAK Lekwaarde intern Instructie Sluit slang aan op beinvloeding VAK Menu Volgende Voorbeeld van hultekst bij functietest INSPECTOR :35 ok Straat 1 Drukmeeting Lekwaarde intern VAK Meting lekwaarde Lekwaarde (/min): Actuele druk: Vorige meting n.v.t. Geen meting Menu 0,0 mbar -1,4 mbar Afkeurgrenzen Min.: -0,5 mbar/min Max.: 0,5 mbar/min Voorbeeld van meting bij functietest INSPECTOR leidt de inspecteur door middel van instructies en dialoogvensters stap voor stap door de inspectieprocedure. Dat maakt de inspecties volledig reproduceerbaar. Verder ondersteunt de software de inspecteur door middel van hulpteksten. Het energiebedrijf kan de inspectieprocedure per station instellen. Via conditiecodes, optie- en controlelijsten bewaakt de software een eenduidige gegevensinvoer. Het goed leesbare aanraakscherm van de PDA zorgt voor een eenvoudige gebruikers interface. Meetdata uit tests met het PLEXOR -testapparaat worden door INSPECTOR ten behoeve van de inspectiewerkzaamheden direct gepresenteerd. INSPECTOR communiceert draadloos met het PLEXOR -testapparaat en met de centrale computer waarop MANAGER draait. Verdere kenmerken van de module INSPECTOR: INSPECTOR initieert de metingen die bij tests met het PLEXOR -testapparaat moeten worden uitgevoerd. Dit vereenvoudigt de inspecties in hoge mate. Het programma slaat de inspectieresultaten van regelstraten automatisch op, zonder tussenkomst van de inspecteur. De inspecteur voert alleen de resultaten van visuele controles handmatig in. De programmatuur vergelijkt de inspectieresultaten met de ingebrachte afkeurcriteria. Bij afkeuring volgt een melding en kan de inspectie na beëindiging van de inspectieprocedure worden herhaald. Weergave van de resultaten van de huidige en voorgaande inspectie. INSPECTOR voorziet de inspectieresultaten van tijd en datum. Ook de identiteit van het gebruikte PLEXOR -testapparaat wordt aan de inspectieresultaten gekoppeld (traceerbaarheid). De module INSPECTOR kan de inrichting van de software, inspectieprocedures, gegevens van gasstations en afkeurcriteria niet wijzigen; dit kan uitsluitend met de module MANAGER. INSPECTOR kent geen opstartprocedure en is na inschakeling van de computer dus direct beschikbaar. Tussentijds afsluiten van INSPECTOR bij inspectierondes is niet nodig. De module INSPECTOR wordt geleverd in de vorm van een robuuste en explosieveilige handheld computer (zone 2 conform ATEX Ex II 3G EEx nl IIC T4). Daardoor is INSPECTOR zeer geschikt voor gebruik in gasstations.

8 DIAGNOSTICS: haal meer uit uw cijfermateriaal! Met behulp van de module DIAGNOSTICS kunnen selecties worden gemaakt uit de meetdata die bij functionele inspecties zijn verkregen. DIAGNOSTICS importeert de geselecteerde data en geeft deze grafisch weer in een toestanddiagram. Deze grafische weergave geeft inzicht in de toestand van een gasstation, regelstraat of component. De belangrijkste kenmerken van de module DIAGNOSTICS zijn: Importeren en toepassen van afkeurgrenzen die zijn Regelstraat vóór onderhoud Regelstraat ná onderhoud Importeren van geselecteerde meetdata is heel eenvoudig, vastgelegd voor een regelstraat. 1. Geregelde waarde van de gasdrukregelaar 12. Geregelde waarde van de gasdrukregelaar waarbij selectie plaatsvindt door middel van een script. Uitgebreide zoomfunctie. 2. Sluitdruk van de gasdrukregelaar (drukstijging door lek) 13. Sluitdruk van de gasdrukregelaar De geselecteerde meetdata kunnen grafisch worden Opslag van data voor toestands- en trenddiagrammen in 3. Openen regelkraan 14. Openen regelkraan weergegeven. De grafische weergaven leveren waardevolle Oracle of Microsoft Access databaseformaat. 4. Sluitdruk van de gasdrukregelaar (drukstijging door lek) 15. Sluitdruk van de gasdrukregelaar informatie over het functioneren van componenten. 5. Lekdichtheid van de gasdrukregelaar bij sluitdruk 16. Lekdichtheid van de gasdrukregelaar bij sluitdruk Toestandsdiagrammen van verschillende tijdstippen DIAGNOSTICS maakt het selecteren en importeren van data (drukstijging door lek) 17. Testen aanspreekdruk (maximumwaarde) van de hoofd- kunnen in één grafische weergave worden gepresenteerd. voor toestands- en trenddiagrammen mogelijk op basis van 6. Testen aanspreekdruk (maximumwaarde) van de hoofd- Zo n trenddiagram maakt op simpele wijze trendanalyses verschillende selectiecriteria. Daarmee wordt vastgelegd welke 18. Testen aanspreekdruk (minimumwaarde) van de hoofd- mogelijk voor de toestand van een component of groep meetdata als data voor toestands- of trenddiagrammen in de 7. Testen aanspreekdruk (minimumwaarde) van de hoofd- van componenten. Toestands- en trenddiagrammen database van DIAGNOSTICS worden opgeslagen. 19. Lekdichtheid van het membraan van de hoofdveiligheids- kunnen op basis van datum worden geselecteerd. Bijvoorbeeld: bij een meting van de maximum aanspreekdruk van 8. Lekdichtheid van het membraan van de hoofdveiligheids- inrichting Het programma kan de toestandsdiagrammen van een is gedefinieerd dat de meetgegevens inrichting (drukstijging door lek) 20. Testen aanspreekdruk (maximumwaarde) van de tweede de regelstraten van één gasstation samenvoegen tot van 20 seconden vóór tot 5 seconden ná het vallen van 9. Testen aanspreekdruk (maximumwaarde) van de tweede één grafiek. Deze functie maakt het mogelijk om het de veiligheid moeten worden opgeslagen in de database. 21. Testen aanspreekdruk (minimumwaarde) van de tweede functioneren van de regelstraten van een gasstation De gevraagde data worden uit de desbetreffende meetdata 10. Testen aanspreekdruk (minimumwaarde) van de tweede onderling te vergelijken. geselecteerd. De selectiecriteria kunnen per inspectieprocedure 22. Lekdichtheid tweede Afkeurgrenzen en normwaarden kunnen in het toestands- worden aangemaakt, omdat elke inspectieprocedure specifieke 11. Lekdichtheid tweede diagram worden weergegeven. inspectiehandelingen kent.

9 MANAGER: het totaaloverzicht. Server ï ï ï ï ï ï Tientallen eenheden van de module INSPECTOR kunnen worden aangestuurd met de module MANAGER De module MANAGER is bedoeld voor gebruik door de manager. In MANAGER komen de gegevens samen van alle gasstations, regelstraten en componenten van alle inspecteurs. Het softwarepakket CONNEXION wordt ingericht vanuit MANAGER. Ook beheert de module inspectieprocedures, gegevens van gasstations en afkeurcriteria. MANAGER brengt bedrijfsspecifieke inspectieprocedures en methodieken in de programmatuur in en beheert essentiële gegevens van het PLEXOR -testapparaat, zoals serienummers en kalibratiedata. MANAGER is zó gestructureerd dat gegevens door een minimum aan handelingen ingevoerd kunnen worden. De hoofdkenmerken van de module MANAGER zijn: Geschikt voor het inrichten van het softwarepakket CONNEXION en het beheren van inspectieprocedures, gegevens van gasstations en afkeurcriteria. Bedrijfsspecifieke inspectieprocedures en methodieken kunnen worden ingebracht. Verzorgt de communicatie met de softwaremodule INSPECTOR, desgewenst via een draadloze verbinding. Beheert de essentiële gegevens van het PLEXOR -testapparaat, zoals serienummers en kalibratiedata. Controleert de status van inspecties en signaleert of inspecties wel of niet zijn uitgevoerd of afgerond. Heeft voldoende capaciteit voor het aansturen van tientallen eenheden van de softwaremodule INSPECTOR. Gebruikershandleidingskaarten voor PLEXOR -testapparaat en CONNEXION -softwarepakket

10 ONDERHOUDSBEHEERSOFTWARE Server 3 Server 4 Aanmaken van werkorders / Toevoegen inspectieresultaten CONNEXION INSPECTIE MANAGEMENT Functionele controle Systeemintegratie met bedrijfsmanagementsystemen. ï Visuele controle INSPECTOR Locale desktop PC Synchronisatie van bestanden / Updaten inspectie resultaten Server 1 MANAGER Beheer van gasstationgegevens en inspectieprocedures Stamgegevens Beoogde toestand Afkeurcriteria Inspectieprocedure ANALYSE Server 2 DIAGNOSTICS Weergeven van toestandsdiagrammen en trenddiagrammen CONNEXION is te gebruiken in combinatie met alle bedrijfsmanagementsystemen. Door deze systeemintegratie is uitwisseling mogelijk van gegevens van gasstations en inspectieresultaten tussen het bedrijfsmanagementsysteem en CONNEXION. Het gebruikte bestandsformaat is XML (extensible Markup Language). XML Schema Definition bestanden (XSD) zijn beschikbaar, voor een eenduidige beschrijving van de opbouw en informatie van de XML-bestanden. Het gebruik van XML-bestanden en XSD-bestanden maakt systeemintegratie van CONNEXION met een bedrijfsmanagementsysteem relatief eenvoudig. De te inspecteren objecten en bijbehorende meetpunten kunnen desgewenst in de inspectieprocedure worden opgenomen. Daardoor herkent software voor onderhoudsbeheer eenvoudig de resultaten van een meetpunt. Server 1: XML-bestand met inspectieprocedures. Server 2: Bestanden met meetdata. Server 3: XML-bestanden met identiteitsgegevens en technische gegevens van de gasstations en met inspectieresultaten. Wordt gebruikt door het onderhoudsbeheersysteem en door de synchronisatiesoftware. Server 4: Database met gegevens voor het onderhoudsbeheersysteem. Gasstationsgegevens: De onderhoudsbeheersoftware beheert de technische en identiteitsgegevens van de gasstations (gasstationsgegevens). Na het aanmaken van de werkopdrachten worden de gegevens in een XML-bestand op server 3 opgeslagen. Inspectieprocedures: De softwaremodule MANAGER beheert de inspectieprocedures. De te inspecteren objecten en de bijbehorende meetpunten uit het onderhoudsbeheersysteem worden vastgelegd in de inspectieprocedure. Hierdoor kunnen de verschillende systemen de afkeurgrenzen en de inspectieresultaten identificeren. Synchroniseren: Het synchroniseren van de gegevens vindt plaats tussen de PDA en de verschillende servers. De inspectieresultaten worden vanuit de PDA op server 3 opgeslagen. Het onderhoudsbeheersysteem kan vervolgens deze inspectieresultaten toevoegen aan de database op server 4. De gasstationsgegevens en inspectieprocedures worden naar de PDA verstuurd. De bestanden met meetdata worden op server 2 opgeslagen, waarna de module DIAGNOSTICS deze in zijn database kan importeren.

11 Kamstrup b.v. Postbus 109 NL-6980 AC Doesburg Leigraafseweg 4 NL-6983 BP Doesburg TEL: +31 (0) FAX: +31 (0) DD02201BRNL/05.06/Rev.A1

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20891 21 november 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 14 november 2011, nr.

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen

Logicworks CRM. Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Een complete CRM oplossing voor kleine en middelgrote ondernemingen Logicworks CRM Customer Relationship Management Het creëren én behouden van goede klantrelaties is van essentieel belang voor uw bedrijf.

Nadere informatie

Whitepaper. Web to print in de Cloud

Whitepaper. Web to print in de Cloud Whitepaper Web to print in de Cloud Albert Noppen en Roelof Janssen, Media Alliantie Juni 2011 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. INLEIDING 3 2. MARKETING RESOURCE MANAGEMENT 4 2.1 Organisaties willen meer

Nadere informatie

FINANCIËle ADMINISTRATIE

FINANCIËle ADMINISTRATIE FINANCIËle ADMINISTRATIE Inhoudsopgave Inhoudsopgave Basis financieel imuis Professionele administratieve software 3 De belangrijkste argumenten om voor imuis te kiezen 3 Starten met imuis 4 Algemene kenmerken

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten 's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten Aan de slag met de BarTender Application Suite Overzicht, installatie, en basisgebruik (Nederlandse versie)

Nadere informatie

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing

8/2 GroupWise. 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Mail & Messaging 8/2 GroupWise 8/2.1 GroupWise als groupwareoplossing Als bijzondere toepassing voor de communicatie in netwerken (het werken in groepen) moet beslist het product GroupWise van Novell worden

Nadere informatie

#2 Priva productcatalogus CREATING A CLIMATE FOR GROWTH

#2 Priva productcatalogus CREATING A CLIMATE FOR GROWTH #2 Priva productcatalogus CREATING A CLIMATE FOR GROWTH Voor u ligt de productcatalogus van Priva. Deze catalogus geeft een overzicht van tuinbouw gerelateerde producten en diensten die Priva uw bedrijf

Nadere informatie

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt

Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Projectplan Centraal Asbest Informatiepunt Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie. INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Aanleiding...

Nadere informatie

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst workplace services 3 Een EFFICIËNTE ict-werkplek is het halve werk Het IT Service Centrum, kennis uit ervaring 3 Het IT Service Centrum heeft ervaring met

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS)

OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) OpenIMS 4.2 Content Management Server (CMS) Inhoudsopgave 1 OpenIMS Content Management Server (CMS)... 3 2 Waarom OpenIMS Content Management Server... 4 3 Content management... 5 3.1 Beheer via webbrowser...

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

De zakelijke voordelen van rijke internetapplicaties

De zakelijke voordelen van rijke internetapplicaties White Paper De zakelijke voordelen van rijke internetapplicaties Samenvatting Adobe kan buigen op een jarenlange ervaring in het leveren van technologieën die de manier waarop mensen met ideeën en informatie

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Logging Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR),

Nadere informatie

Technische informatie digitaal toegankelijk

Technische informatie digitaal toegankelijk Digitaliseren Registreren Technische informatie digitaal toegankelijk Uniformeren Voorkant 3.1.doc als digitale 1 kwaliteit belangrijk is Hartelijk bedankt voor uw interesse in PRM Service BV Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen ing. A.H.J. Venhorst 7 oktober 2003 Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen Rapportage betreffende ondersteuning aan betrokken overheden inzake toezicht bij veilige herstart naar achterliggende oorzaken

Nadere informatie