Condition monitoring in optima forma. Het Kamstrup inspectiesysteem voor gasstations

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Condition monitoring in optima forma. Het Kamstrup inspectiesysteem voor gasstations"

Transcriptie

1 Condition monitoring in optima forma Het Kamstrup inspectiesysteem voor gasstations

2 Het Kamstrup inspectiesysteem voor gasstations. Gasstations vormen een cruciaal onderdeel van gastransport- en gasdistributienetten. Veiligheid, betrouwbaarheid en leverings zekerheid staan of vallen met het functioneren van gasstations en hun componenten. Daarom besteedt de gassector veel tijd en zorg aan inspectie en onderhoud van gasstations. De traditionele inspectiemethoden voor gasstations kennen een aantal nadelen. Zo moet voor het testen van componenten en regelstraten tijdelijk worden ingegrepen in het functioneren van het gasstation en vaak moeten instellingen worden gewijzigd. Verder geeft handmatig testen onnauwkeurige meetresultaten, die bovendien persoonsafhankelijk zijn. De tests zijn daardoor niet reproduceerbaar. Ook is er kans op menselijke fouten, bijvoorbeeld bij het overnemen van gegevens of als men na de test zou vergeten om componenten weer in de bedrijfsstand te plaatsen. En bovendien: een beter inzicht in het functioneren van componenten zou de weg vrijmaken voor een meer economische aanpak van inspecties, onderhoud en reparatie. De traditionele inspectiemethoden leveren deze kennisvermeerdering echter niet of nauwelijks. Kamstrup ontwikkelde een nieuw test- en inspectie systeem voor gasstations. Hierbij zijn de genoemde nadelen opgeheven. Maar het nieuwe systeem heeft meer belangrijke pluspunten. Een aantal grote energiedistributiebedrijven in Duitsland, België en Nederland is al geheel of gedeel te lijk op het systeem overgestapt. Ook andere energiebedrijven tonen veel belangstelling voor deze vernieuwende technologie. Hoe werkt het Kamstrup inspectiesysteem voor gasstations? Kamstrup ontwikkelde voor de inspectie van gasstations het draagbare PLEXOR -testapparaat. Daarnaast heeft de inspecteur van gasstations de beschikking over een handheld computer (PDA) waarop een module is geïnstalleerd van het CONNEXION - softwarepakket, dat speciaal voor het uitvoeren van inspecties is ontwikkeld. Om de werking van een gasstation te testen sluit de inspecteur het PLEXOR -testapparaat aan op de verschillende test- en meetposities van het gasstation. Deze posities zijn voorzien van permanente, speciaal ontwikkelde systeemkoppelingen. Hierop sluit de inspecteur snel en gemakkelijk het PLEXOR -testapparaat aan met behulp van flexibele slangen met wartelmoeren. De CONNEXION -software leidt de inspecteur stap voor stap door de voorgeschreven testprocedure. Deze procedure is in de software vastgelegd, geheel conform de bedrijfseigen procedures van het energiebedrijf en de specificaties van het betreffende station. De testresultaten worden zonder menselijke tussenkomst, draadloos, naar de PDA verzonden. Het softwarepakket begeleidt ook de voorgeschreven visuele inspectie van het gasstation. De inspecteur doorloopt de controlelijst die het programma aanbiedt en voert de resultaten van de controles handmatig in, aan de hand van eenduidige codes. Deze aanpak levert veel betrouwbaarder en nauwkeuriger resultaten op dan de traditionele inspectiemethoden. De software van de PDA vergelijkt bij de inspectie de actuele conditie van de installatie met de gewenste toestand. De gegevens over de gewenste toestand zijn per station bij de inrichting van het systeem in CONNEXION ingevoerd. Op basis van de informatie die het inspectiesysteem levert, neemt de inspecteur beslissingen over eventuele aanvullende inspectiehandelingen. Alle inspectieresultaten van de verschillende stations en van de verschillende inspecteurs worden verzameld in een centrale database. Daarmee ontstaat een bron van waardevolle stuurinformatie voor onderhoud, reparatie, structurele vervanging of aanpassing van componenten en voor het wijzigen van inspectieprocedures of frequenties. Functietest Visuele controle Kamstrup Inspectiesysteem voor gasstations Beveiligde systeemkoppelingen PLEXOR Connexion -software P D A Toepassing van het Kamstrup inspectiesysteem voor gas stations vereist dat gasstations voorzien zijn van speciale systeemkoppelingen op een aantal test- en meetposities. Deze permanente systeemkoppelingen maken het de inspecteur mogelijk, het PLEXOR -testapparaat snel, gemakkelijk en veilig aan te sluiten. Het aanbrengen van de permanente systeemkoppelingen vereist een investering die meer dan wordt terugverdiend door een lager tijdbeslag bij inspecties. Maar dat is niet het grootste winstpunt. Belangrijker is dat het Kamstrup inspectiesysteem veel nauwkeuriger, uitgebreider en objectiever inspectieresultaten oplevert dan de traditionele inspectie methoden. Dat leidt tot een beter inzicht in de onderhoudstoestand van stations en componenten en vormt daarmee de basis voor besparingen in onderhoud en reparatie. De CONNEXION -software kan worden geïntegreerd in alle bedrijfs managementsystemen. Het Kamstrup inspectiesysteem past in alle gangbare onderhoudsmethodieken en maakt desgewenst de weg vrij naar toestandsafhankelijk onderhoud Kamstrup introduceerde eind jaren negentig het nieuwe inspectiesysteem voor gasstations in de Nederlandse gasindustrie. De ervaringen die inmiddels binnen en buiten Nederland zijn opgedaan leren dat het systeem de beheers- en onderhoudskosten voor de gasinfrastructuur substantieel verlaagt. De besparing komt zowel voort uit een afnemend tijdsbeslag voor inspecties als door betere mogelijkheden voor centrale sturing en bewaking. Kamstrup werkt sinds de introductie van het inspectiesysteem permanent aan een verdere ontwikkeling, uitbreiding en optimalisering. Dit gebeurt in nauw overleg met de gasdistributiebedrijven. In de afgelopen drie jaar zijn opnieuw belangrijke verbeteringen gerealiseerd. D e s k t o p P C Stamgegevens Beoogde toestand Afkeurcriteria Inspectieprocedure B e d r i j f s - b e h e e r - s y s t e e m Voordelen van het Kamstrup inspectie systeem voor gasstations: Verlaging van de exploitatiekosten, zowel door tijds - besparing bij de inspecties als door betere sturingsmogelijkheden en bewaking. De kosten voor inspectie en onderhoud dalen aanzienlijk. De kwaliteit van de inspecties neemt toe; inspecties verlopen grotendeels persoonsonafhankelijk, objectief en gestandaardiseerd. Op naspeurbare wijze is aantoonbaar dat inspecties hebben plaatsgevonden, waar, wanneer en met welke resultaten. En met welke apparatuur de resultaten zijn verkregen. Geschikt om componenten te testen op fabrikantspecificatie. De kans op vergissingen is veel kleiner. De inspecteur voert direct, ter plaatse, de gegevens van de visuele inspectie in. Ook deze gegevens hoeven dus later op kantoor niet nog eens te worden overgenomen. Dit levert een belangrijke tijdsbesparing op. Past in alle onderhoudsstrategieën en maakt desgewenst de weg vrij voor een verantwoorde invoering van toestandsafhankelijk onderhoud. Kwaliteitsborging is objectief tegenover derden aantoonbaar. De uitgebreide software maakt trendanalyses mogelijk. Dit bevordert installatieverbeteringen, een beter onder - bouwde vervanging en aankoop van componenten en het onderhoudsarm maken van installatieontwerpen.

3 Hoe ziet het PLEXOR -testapparaat er uit? Het PLEXOR -testapparaat. Plaats voor sticker om de kalibratiestatus aantoonbaar te maken Het PLEXOR -testapparaat wordt geleverd in een handzame, slag- en stootvaste koffer. Om een gasstation te testen sluit de inspecteur het PLEXOR - testapparaat met flexibele, RVS stalen slangen aan op het De tests zijn reproduceerbaar. De verkregen testresultaten zijn onafhankelijk van de inspecteur die het PLEXOR -testapparaat bedient. De betreffende componenten hoeven voor de tests niet te worden gedemonteerd. Bovendien zijn technische of Slag- en stootvaste behuizing (IP67 in gesloten toestand) Opbergvak voor documentatie (bijvoorbeeld geplastificeerde instructiekaarten) station en doorloopt hij de voorgeschreven procedure. De apparatuur slaat alle resultaten van tests en visuele inspectie automatisch op. Na de inspectie wordt het testapparaat los gekoppeld en meegenomen naar het volgende gasstation. Het PLEXOR -testapparaat is ontworpen om alle belang rijke onderdelen van een gasstation te testen: veiligheden (zowel di- functionele ingrepen in de installatie overbodig en hoeven de instellingen van componenten zoals gasdrukregelaars en veiligheden niet te worden gewijzigd. Het PLEXOR -testapparaat is leverbaar in twee druk bereiken: van 0 tot 16 bar en van 10 tot 100 bar. Alle in de gastransporten gasdistributiesector voorkomende drukken worden dus met Robuuste en veilige snelkoppelingen voor het aansluiten van de flexibele, RVS slangen; van links naar rechts: inlaatzijde (pe), afblaas buiten het gasstation, testdruk, uitlaatzijde (pa) rect als indirect werkend), afblaasveiligheden, gasdrukregelaars, de apparatuur gedekt. kogelkranen en vlinder kleppen. Al deze componenten kunnen worden beproefd op ingestelde waarde, lekdichtheid (ook kwantitatief) en kwaliteit van functioneren. Geïntegreerde RF-module voor draadloze verbinding met de PDA Batterijcompartiment Functiekiezer Starthendel Externe voedingsdruk regelaar EVDR 16 Het PLEXOR -testapparaat is leverbaar in twee drukbereiken: van 0 tot 16 bar en van 10 tot 100 bar. De externe voedingsdruk regelaar EVDR 16 maakt het mogelijk om het PLEXOR -testapparaat met een drukbereik van 0 tot 16 bar aan te sluiten op gasstations met een inlaatdruk tussen 16 en 100 bar en een uitlaatdruk tot 16 bar. De EVDR 16 wordt aangesloten door middel van de beveiligde meetkoppeling BMA 05. Opbergkoffer voor slangen en EVDR 16 Slag- en stootvaste opbergkoffer voor de flexibele RVS slangen en de externe voedingsdrukregelaar EVDR 16. De opbergkoffer heeft dezelfde afmetingen als de behuizing van het PLEXOR -testapparaat Digitale precisiemano meter voor het meten van de uitlaatdruk, testdruk en lekkage Digitale precisiemanometer (optioneel) voor het meten van de druk aan de inlaatzijde van het gasstation

4 Het aansluiten van het PLEXOR -testapparaat. DVGW-typekeurcertificaat voor BDA en BMA BDA 10 Beveiligde diagnosekoppeling voor plaatsing in de stuurleiding naar de ; heeft geïn tegreerde driewegklep en ruime doorlaat. Doordat de aansluitpoorten in lijn liggen, verloopt het installeren van deze koppeling in de stuurleiding moeiteloos, ook bij montage in bestaande gasstations. Het PLEXOR -testapparaat wordt op een gasstation aangesloten met speciaal ontwikkelde, veilige systeemkoppelingen. Deze systeemkoppelingen bestaan uit twee delen. Het ene deel is permanent geïnstalleerd op de meet- en testposities in het gasstation. Het andere deel is via een flexibele, RVS slang ver- Er zijn twee typen systeemkoppelingen: de BDA, de beveiligde diagnosekoppeling; de BMA, de beveiligde meetkoppeling. De BDA combineert een koppelfunctie met een geïntegreerde Naar veiligheid (open) Naar uitlaatzijde van regelstraat (open) BMA 04 Beveiligde meetkoppeling voor plaatsing op de uitlaatzijde van het gasstation. bonden met het PLEXOR -testapparaat. Een wartelmoer zorgt voor gemakkelijk en veilig koppelen en drie wegklep. Bij het aankoppelen verbreekt de BDA de normale verbinding en brengt zij de verbinding tussen het PLEXOR - testapparaat en de beoogde installatie component tot stand Bedrijfsstand BMA 18 Beveiligde diagnosekoppeling voor plaatsing in de stuurleiding naar de of monitorregelaar; heeft een geïntegreerde driewegklep en een grotere doorlaat dan BDA 10. Ook bij deze koppeling is het installeren eenvoudig. loskoppelen. Bij het koppelen en loskoppelen kan geen gas ontsnappen en de permanente geïnstalleerde systeemkoppelingen keren bij het loskoppelen auto matisch terug in de bedrijfsstand. De verschillende meet- en testposities in een station hebben elk hun eigen dia meter en schroefdraad. Vergis- (break before make). De driewegklepfunctie maakt het dus mogelijk om de veiligheden in het gasstation te isoleren en daarop via het PLEXOR -testapparaat een testdruk aan te brengen en het functioneren van de veiligheid te testen. Ook het tweede type systeemkoppeling, de BMA, verbindt het PLEXOR -test- Naar veiligheid (open) Naar uitlaatzijde van regelstraat (gesloten) BMA 05 Beveiligde meetkoppeling voor plaatsing op de inlaatzijde van het gasstation; uitsluitend voor het aansluiten van de externe voedingsdrukregelaar EVDR 16 en van het PLEXOR -testapparaat met een inlaatdruk tussen 10 en 100 bar. BMA 10 Beveiligde meetkoppeling voor plaatsing op de inlaatzijde van het gasstation; wordt toegepast voor het voeden van het PLEXOR -testapparaat. singen bij het aansluiten van de flexibele slangen zijn dus volledig uitgesloten. apparaat veilig en efficiënt met posities op de in- en uitlaatzijde van het gas station. Omdat het hier om meetposities gaat, ontbreekt de driewegfunctie. De permanent in de gasstations aangebrachte systeemkoppelingen zijn zó gedimensioneerd dat zij de doorstromingsweerstand niet verhogen. Naar PLEXOR -testapparaat (open) Gekoppelde stand De BDA combineert een veilige koppelfunctie met een geïntegreerde driewegklep. Bij afkoppelen keert de BDA automatisch terug in de bedrijfsstand.

5 Hoe wordt het setpoint van een veiligheid nauwkeurig gemeten? Het PLEXOR -testapparaat heeft een bijzonder test- en meet systeem plotselinge beweging van het membraan een discontinuïteit in de voor de en van gas stations. Als de inspecteur drukstijging. De digitale manometer van het PLEXOR -testapparaat 3 het PLEXOR -testapparaat aansluit, verbreekt de beveiligde registreert deze discontinuïteit en meet de bijbehorende druk. diagnoseaansluiting BDA de verbinding tussen de veiligheid en de uitlaatzijde van het gasstation. De veiligheid wordt via de flexibele, RVS slang verbonden met het PLEXOR -testapparaat. Om te voorkomen dat de veiligheid ongewenst aanspreekt, zorgt het testsysteem van het PLEXOR -test apparaat dat de veiligheid in eerste Op deze wijze kan heel nauwkeurig worden vastgesteld bij welke druk de veiligheid in werking treedt. De digitale manometer meet niet alleen de discontinuïteit in het drukverloop, maar ook andere drukwaarden vóór en na het instantie onder de uitlaatdruk blijft staan. aanspreken van de veiligheid. De grafische weergave van deze 18 waarden geeft nuttige informatie over de toestand van de geteste Bij het testen verhoogt het PLEXOR -testapparaat automatisch de druk op de veiligheid. Dit gebeurt heel geleidelijk en gestandaardiseerd: met een relatieve druk stijging van maximaal 1,5 procent per seconde. Zodra de veiligheid aanspreekt, veroorzaakt de veiligheid. Dit toestands diagram biedt inzicht in de technische toestand van dat moment. Vergelijking van een dergelijk toestandsdiagram met eerdere diagrammen geeft inzicht in het lange termijngedrag van de veiligheid. Het PLEXOR -testapparaat voert de bovengenoemde functionele tests in belangrijke mate uit volgens de normen EN en DIN 3381 Welke functionele tests kan het PLEXOR -testapparaat uitvoeren? 1. De sluitdruk van de gasdrukregelaar 2. Lekdichtheid van de gasdrukregelaar bij sluitdruk 3. De geregelde waarde van de gasdrukregelaar 4. Het overnamepunt van de monitorregelaar (niet afgebeeld) 5. De aanspreekdruk (maximumwaarde) van de hoofd Het meetsysteem van het PLEXOR -testapparaat is toepasbaar voor alle fabricaten en alle typen veiligheden. De voorziening in het PLEXOR -testapparaat die de relatieve drukstijging van maximaal 1,5 procent per seconde teweegbrengt, is nauwkeurig gekalibreerd. De druk stijging is dus sterk gestandaardiseerd en is tevens volledig onafhankelijk van de begindruk. De nauwkeurigheid van de digitale manometers en de mate van reproduceerbaarheid van de drukstijging waarborgen de objectiviteit van tests met het PLEXOR -testapparaat. Naast belangrijke voordelen als nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en objectiviteit heeft het PLEXOR -testapparaat nog andere belangrijke pluspunten ten opzichte van de traditionele testmethoden. Zo verhoogt men bij de traditionele methoden de druk in het uitlaatgedeelte van het gasstation, veelal door het setpoint van de gasdrukregelaar hoger in te stellen of door een kogelkraan in een bypassleiding te openen. Bij het testen met het PLEXOR - testapparaat verandert de druk in het uitlaatgedeelte niet. Daardoor is het ook niet nodig om de verhoogde druk in het uitlaatgedeelte naderhand weer te verlagen door af te blazen. Bij twee of meer en in een gasstation kan het testen van de ene veiligheid onmogelijk leiden tot het aanspreken van de tweede veiligheid. Bij traditionele tests kan dit wél gebeuren, waarmee belangrijke informatie verloren zou gaan. Ook is het bij toepassing van het PLEXOR -testapparaat niet nodig het setpoint van de gasdrukregelaar te verstellen; ook dit sluit de kans op het verlies van belangrijke informatie uit. Verder kan het PLEXOR -testapparaat lekkage van het membraan en van het membraanhuis van de niet alleen detecteren maar ook kwantificeren. Voor gefundeerde conclusies over de technische staat van een veiligheid is het raadzaam om meerdere tests achtereen te doen. De tweede, derde en eventuele vierde test geven informatie over de reproduceerbaarheid van het setpoint. De mate waarin de eerste test afwijkt van de overige tests geeft nuttige informatie over de toestand van de smeermiddelen en het plakken van de rubber onderdelen in de veiligheid. Is de spreiding van de gemeten waarden groter dan de nauwkeurigheidsklasse die de fabrikant opgeeft, dan is mogelijk het mechanisme van de veiligheid beschadigd. 6. De aanspreekdruk (minimumwaarde) van de hoofd 7. De inwendige lekdichtheid van de hoofd 8. De lekdichtheid van het membraan van de hoofd 9. De aanspreekdruk (maximumwaarde) van de tweede 10. De aanspreekdruk (minimumwaarde) van de tweede 11. De inwendige lekdichtheid van de tweede 12. De lekdichtheid van het membraan van de tweede 13. De aanspreekdruk van de afblaasveiligheid 14. De sluitdruk van de afblaasveiligheid 15. De lekdichtheid van de afblaasveiligheid 16. De lekdichtheid van de inlaatafsluiter 17. De lekdichtheid van de uitlaatafsluiter 18. De lekdichtheid van het PLEXOR -testapparaat zelf

6 Softwarepakket CONNEXION drie complementaire modules. Connexion CONNEXION -software MANAGER Server 1 Stamgegevens Beoogde toestand Functionele controle INSPECTOR ï Beheer van gasstationgegevens en inspectieprocedures Afkeurcriteria Inspectieprocedure Visuele controle Synchronisatie van bestanden / Updaten inspectie resultaten DIAGNOSTICS Server 2 Weergeven van toestandsdiagrammen en trenddiagrammen Het CONNEXION -softwarepakket bestaat uit drie modules Een belangrijk onderdeel van het Kamstrup inspectie systeem De resultaten van de functionele inspectie van het gasstation CONNEXION kent drie verschillende modules: MANAGER, De belangrijkste kenmerken van het CONNEXION -software- voor gasstations is het CONNEXION -softwarepakket. worden ter verdere verwerking opgeslagen in een handheld INSPECTOR en DIAGNOSTICS. Elke gebruiker van CONNEXION pakket: CONNEXION stuurt zowel de visuele als de functionele in- computer (PDA). De verzending geschiedt draadloos, zonder heeft zijn eigen module, samenhangend met de functie van Ontwikkeld voor toepassing in combinatie met het spectie, zorgt voor opslag van alle inspectieresultaten en de tussenkomst van de inspecteur, wat eventuele overnamefouten betrokkene binnen het energiebedrijf. PLEXOR -testapparaat. presentatie hiervan ten behoeve van de verschillende organisa- uitsluit. De resultaten van de visuele inspectie voert de inspec- Geschikt voor het uitvoeren van functionele inspecties torische stuurniveaus. teur handmatig in, aan de hand van eenduidige codes. De module MANAGER is onder andere bedoeld voor het van componenten. De identiteit en overige gegevens Beide inspecties moeten gestandaardiseerd verlopen. Daarom beheren van inspectieprocedures en van gegevensbestanden van componenten kunnen worden geregistreerd. leidt het CONNEXION -softwarepakket de inspecteur stap voor van gasstations. Een energiebedrijf kan per type gasstation Voert inspecties verregaand geautomatiseerd uit op stap door de voorgeschreven inspectieprocedure. Deze proce- of regelstraat een inspectieprocedure vastleggen en deze basis van de door het energiebedrijf gehanteerde proce- dure is in de software vastgelegd. Het gaat hierbij niet alleen invoeren in MANAGER. dures. om de algemene bedrijfseigen procedures die het betreffende De module INSPECTOR is bestemd voor de inspecteur van Verschaft een hoge mate van uniformiteit en efficiëntie energiebedrijf voor inspecties hanteert, maar ook om de speci- gasstations. INSPECTOR leidt de inspecteur door alle uit te bij het uitvoeren van inspecties. fieke procedures voor en specificaties van het betreffende sta- voeren handelingen, in de volgorde die voor het betreffende Kent een handelinggeoriënteerde (geen componentge- tion. Daarmee wordt de toestand van de installaties nauwkeu- station is vastgelegd. INSPECTOR presenteert direct de meet- oriënteerde) structuur, waardoor integratie met bestaan- rig en geheel conform de wensen van het energiebedrijf in data uit de tests met het PLEXOR -testapparaat. de bedrijfsmanagementsystemen probleemloos verloopt. kaart gebracht. De module DIAGNOSTICS levert nauwkeurige, grafische weer- Heeft XML-bestandsformaat waardoor systeemintegratie gaven van de meetdata als functie van de tijd. Dat geeft in- eenvoudiger is. zicht in de conditie van componenten van gasstations en maakt nadere analyses mogelijk.

7 INSPECTOR: voor zorgvuldig veldwerk. De module INSPECTOR is bestemd voor de inspecteur in het veld. INSPECTOR wordt daarom geleverd in de vorm van een robuuste en explosieveilige handheld computer (PDA), die gebruikt wordt in samenhang met het draagbare PLEXOR -testapparaat. INSPECTOR :24 ok Gasstation Kamstrup 100 mbar dubbel Kamstrup 30 mbar dubbel Kamstrup 100 mbar enkel Kamstrup 30 mbar enkel Zoek: Regelstraat Straat 1 Straat 2 Parameters Pe min 1,5 bar Pe max 8 bar V1 dm3 V2 dm3 Menu Hoofdmenu INSPECTOR Inspectie Gasstation Regelstraat INSPECTOR :40 ok Kamstrup 100 mbar dubbel Controle visueel Controlelijst Scheidingafsluiter Ja Nee N.v.t. SA1 Bereikbaar SA3 Uitwendige lek SA4 Draaibaar SA5 Straatpot SA6 Bord/Paal/Tegel Menu Volgende Voorbeeldscherm visuele inspectie gasstation INSPECTOR :30 ok Straat 1 VAK Lekwaarde intern Instructie Sluit slang aan op beinvloeding VAK Menu Volgende Voorbeeld van hultekst bij functietest INSPECTOR :35 ok Straat 1 Drukmeeting Lekwaarde intern VAK Meting lekwaarde Lekwaarde (/min): Actuele druk: Vorige meting n.v.t. Geen meting Menu 0,0 mbar -1,4 mbar Afkeurgrenzen Min.: -0,5 mbar/min Max.: 0,5 mbar/min Voorbeeld van meting bij functietest INSPECTOR leidt de inspecteur door middel van instructies en dialoogvensters stap voor stap door de inspectieprocedure. Dat maakt de inspecties volledig reproduceerbaar. Verder ondersteunt de software de inspecteur door middel van hulpteksten. Het energiebedrijf kan de inspectieprocedure per station instellen. Via conditiecodes, optie- en controlelijsten bewaakt de software een eenduidige gegevensinvoer. Het goed leesbare aanraakscherm van de PDA zorgt voor een eenvoudige gebruikers interface. Meetdata uit tests met het PLEXOR -testapparaat worden door INSPECTOR ten behoeve van de inspectiewerkzaamheden direct gepresenteerd. INSPECTOR communiceert draadloos met het PLEXOR -testapparaat en met de centrale computer waarop MANAGER draait. Verdere kenmerken van de module INSPECTOR: INSPECTOR initieert de metingen die bij tests met het PLEXOR -testapparaat moeten worden uitgevoerd. Dit vereenvoudigt de inspecties in hoge mate. Het programma slaat de inspectieresultaten van regelstraten automatisch op, zonder tussenkomst van de inspecteur. De inspecteur voert alleen de resultaten van visuele controles handmatig in. De programmatuur vergelijkt de inspectieresultaten met de ingebrachte afkeurcriteria. Bij afkeuring volgt een melding en kan de inspectie na beëindiging van de inspectieprocedure worden herhaald. Weergave van de resultaten van de huidige en voorgaande inspectie. INSPECTOR voorziet de inspectieresultaten van tijd en datum. Ook de identiteit van het gebruikte PLEXOR -testapparaat wordt aan de inspectieresultaten gekoppeld (traceerbaarheid). De module INSPECTOR kan de inrichting van de software, inspectieprocedures, gegevens van gasstations en afkeurcriteria niet wijzigen; dit kan uitsluitend met de module MANAGER. INSPECTOR kent geen opstartprocedure en is na inschakeling van de computer dus direct beschikbaar. Tussentijds afsluiten van INSPECTOR bij inspectierondes is niet nodig. De module INSPECTOR wordt geleverd in de vorm van een robuuste en explosieveilige handheld computer (zone 2 conform ATEX Ex II 3G EEx nl IIC T4). Daardoor is INSPECTOR zeer geschikt voor gebruik in gasstations.

8 DIAGNOSTICS: haal meer uit uw cijfermateriaal! Met behulp van de module DIAGNOSTICS kunnen selecties worden gemaakt uit de meetdata die bij functionele inspecties zijn verkregen. DIAGNOSTICS importeert de geselecteerde data en geeft deze grafisch weer in een toestanddiagram. Deze grafische weergave geeft inzicht in de toestand van een gasstation, regelstraat of component. De belangrijkste kenmerken van de module DIAGNOSTICS zijn: Importeren en toepassen van afkeurgrenzen die zijn Regelstraat vóór onderhoud Regelstraat ná onderhoud Importeren van geselecteerde meetdata is heel eenvoudig, vastgelegd voor een regelstraat. 1. Geregelde waarde van de gasdrukregelaar 12. Geregelde waarde van de gasdrukregelaar waarbij selectie plaatsvindt door middel van een script. Uitgebreide zoomfunctie. 2. Sluitdruk van de gasdrukregelaar (drukstijging door lek) 13. Sluitdruk van de gasdrukregelaar De geselecteerde meetdata kunnen grafisch worden Opslag van data voor toestands- en trenddiagrammen in 3. Openen regelkraan 14. Openen regelkraan weergegeven. De grafische weergaven leveren waardevolle Oracle of Microsoft Access databaseformaat. 4. Sluitdruk van de gasdrukregelaar (drukstijging door lek) 15. Sluitdruk van de gasdrukregelaar informatie over het functioneren van componenten. 5. Lekdichtheid van de gasdrukregelaar bij sluitdruk 16. Lekdichtheid van de gasdrukregelaar bij sluitdruk Toestandsdiagrammen van verschillende tijdstippen DIAGNOSTICS maakt het selecteren en importeren van data (drukstijging door lek) 17. Testen aanspreekdruk (maximumwaarde) van de hoofd- kunnen in één grafische weergave worden gepresenteerd. voor toestands- en trenddiagrammen mogelijk op basis van 6. Testen aanspreekdruk (maximumwaarde) van de hoofd- Zo n trenddiagram maakt op simpele wijze trendanalyses verschillende selectiecriteria. Daarmee wordt vastgelegd welke 18. Testen aanspreekdruk (minimumwaarde) van de hoofd- mogelijk voor de toestand van een component of groep meetdata als data voor toestands- of trenddiagrammen in de 7. Testen aanspreekdruk (minimumwaarde) van de hoofd- van componenten. Toestands- en trenddiagrammen database van DIAGNOSTICS worden opgeslagen. 19. Lekdichtheid van het membraan van de hoofdveiligheids- kunnen op basis van datum worden geselecteerd. Bijvoorbeeld: bij een meting van de maximum aanspreekdruk van 8. Lekdichtheid van het membraan van de hoofdveiligheids- inrichting Het programma kan de toestandsdiagrammen van een is gedefinieerd dat de meetgegevens inrichting (drukstijging door lek) 20. Testen aanspreekdruk (maximumwaarde) van de tweede de regelstraten van één gasstation samenvoegen tot van 20 seconden vóór tot 5 seconden ná het vallen van 9. Testen aanspreekdruk (maximumwaarde) van de tweede één grafiek. Deze functie maakt het mogelijk om het de veiligheid moeten worden opgeslagen in de database. 21. Testen aanspreekdruk (minimumwaarde) van de tweede functioneren van de regelstraten van een gasstation De gevraagde data worden uit de desbetreffende meetdata 10. Testen aanspreekdruk (minimumwaarde) van de tweede onderling te vergelijken. geselecteerd. De selectiecriteria kunnen per inspectieprocedure 22. Lekdichtheid tweede Afkeurgrenzen en normwaarden kunnen in het toestands- worden aangemaakt, omdat elke inspectieprocedure specifieke 11. Lekdichtheid tweede diagram worden weergegeven. inspectiehandelingen kent.

9 MANAGER: het totaaloverzicht. Server ï ï ï ï ï ï Tientallen eenheden van de module INSPECTOR kunnen worden aangestuurd met de module MANAGER De module MANAGER is bedoeld voor gebruik door de manager. In MANAGER komen de gegevens samen van alle gasstations, regelstraten en componenten van alle inspecteurs. Het softwarepakket CONNEXION wordt ingericht vanuit MANAGER. Ook beheert de module inspectieprocedures, gegevens van gasstations en afkeurcriteria. MANAGER brengt bedrijfsspecifieke inspectieprocedures en methodieken in de programmatuur in en beheert essentiële gegevens van het PLEXOR -testapparaat, zoals serienummers en kalibratiedata. MANAGER is zó gestructureerd dat gegevens door een minimum aan handelingen ingevoerd kunnen worden. De hoofdkenmerken van de module MANAGER zijn: Geschikt voor het inrichten van het softwarepakket CONNEXION en het beheren van inspectieprocedures, gegevens van gasstations en afkeurcriteria. Bedrijfsspecifieke inspectieprocedures en methodieken kunnen worden ingebracht. Verzorgt de communicatie met de softwaremodule INSPECTOR, desgewenst via een draadloze verbinding. Beheert de essentiële gegevens van het PLEXOR -testapparaat, zoals serienummers en kalibratiedata. Controleert de status van inspecties en signaleert of inspecties wel of niet zijn uitgevoerd of afgerond. Heeft voldoende capaciteit voor het aansturen van tientallen eenheden van de softwaremodule INSPECTOR. Gebruikershandleidingskaarten voor PLEXOR -testapparaat en CONNEXION -softwarepakket

10 ONDERHOUDSBEHEERSOFTWARE Server 3 Server 4 Aanmaken van werkorders / Toevoegen inspectieresultaten CONNEXION INSPECTIE MANAGEMENT Functionele controle Systeemintegratie met bedrijfsmanagementsystemen. ï Visuele controle INSPECTOR Locale desktop PC Synchronisatie van bestanden / Updaten inspectie resultaten Server 1 MANAGER Beheer van gasstationgegevens en inspectieprocedures Stamgegevens Beoogde toestand Afkeurcriteria Inspectieprocedure ANALYSE Server 2 DIAGNOSTICS Weergeven van toestandsdiagrammen en trenddiagrammen CONNEXION is te gebruiken in combinatie met alle bedrijfsmanagementsystemen. Door deze systeemintegratie is uitwisseling mogelijk van gegevens van gasstations en inspectieresultaten tussen het bedrijfsmanagementsysteem en CONNEXION. Het gebruikte bestandsformaat is XML (extensible Markup Language). XML Schema Definition bestanden (XSD) zijn beschikbaar, voor een eenduidige beschrijving van de opbouw en informatie van de XML-bestanden. Het gebruik van XML-bestanden en XSD-bestanden maakt systeemintegratie van CONNEXION met een bedrijfsmanagementsysteem relatief eenvoudig. De te inspecteren objecten en bijbehorende meetpunten kunnen desgewenst in de inspectieprocedure worden opgenomen. Daardoor herkent software voor onderhoudsbeheer eenvoudig de resultaten van een meetpunt. Server 1: XML-bestand met inspectieprocedures. Server 2: Bestanden met meetdata. Server 3: XML-bestanden met identiteitsgegevens en technische gegevens van de gasstations en met inspectieresultaten. Wordt gebruikt door het onderhoudsbeheersysteem en door de synchronisatiesoftware. Server 4: Database met gegevens voor het onderhoudsbeheersysteem. Gasstationsgegevens: De onderhoudsbeheersoftware beheert de technische en identiteitsgegevens van de gasstations (gasstationsgegevens). Na het aanmaken van de werkopdrachten worden de gegevens in een XML-bestand op server 3 opgeslagen. Inspectieprocedures: De softwaremodule MANAGER beheert de inspectieprocedures. De te inspecteren objecten en de bijbehorende meetpunten uit het onderhoudsbeheersysteem worden vastgelegd in de inspectieprocedure. Hierdoor kunnen de verschillende systemen de afkeurgrenzen en de inspectieresultaten identificeren. Synchroniseren: Het synchroniseren van de gegevens vindt plaats tussen de PDA en de verschillende servers. De inspectieresultaten worden vanuit de PDA op server 3 opgeslagen. Het onderhoudsbeheersysteem kan vervolgens deze inspectieresultaten toevoegen aan de database op server 4. De gasstationsgegevens en inspectieprocedures worden naar de PDA verstuurd. De bestanden met meetdata worden op server 2 opgeslagen, waarna de module DIAGNOSTICS deze in zijn database kan importeren.

11 Kamstrup b.v. Postbus 109 NL-6980 AC Doesburg Leigraafseweg 4 NL-6983 BP Doesburg TEL: +31 (0) FAX: +31 (0) DD02201BRNL/05.06/Rev.A1

CONNEXION - COMMUNICATOR

CONNEXION - COMMUNICATOR Kamstrup b.v. P.O. Box 109 NL-6980 AC DOESBURG Leigraafseweg 4 NL-6983 BP DOESBURG T: +31 (0) 313-47 19 98 F: +31 (0) 313-47 32 90 kamstrup@kamstrup.nl www.kamstrup.nl 2 CONNEXION COMMUNICATOR DDO2110GHNL

Nadere informatie

Efficiency in dienst van veiligheid. Met het Kamstrup inspectiesysteem voor gasstations

Efficiency in dienst van veiligheid. Met het Kamstrup inspectiesysteem voor gasstations Efficiency in dienst van veiligheid Met het Kamstrup inspectiesysteem voor gasstations Gasdrukregel- en meetstation De Nederlandse gasindustrie kenmerkt zich door strenge eisen op het gebied van veiligheid.

Nadere informatie

Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding BDA 10

Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding BDA 10 BDA 10 Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens de beveiligde diagnosekoppeling BDA 10 te monteren en te gebruiken. Bij het niet naleven van deze handleiding vervalt de aanspraak op garantie. 1 Introductie

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

VASP Geavanceerde management- en controlesoftware. World leaders in process control.

VASP Geavanceerde management- en controlesoftware. World leaders in process control. VASP Geavanceerde management- en controlesoftware World leaders in process control. Integrale beheersing van uw gehele proces Binnen veel industriële en commerciële processen zijn de juiste omgevingscondities

Nadere informatie

Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding BDA 04

Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding BDA 04 Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding BDA 04 Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens de beveiligde diagnosekoppeling BDA 04 te monteren en te gebruiken. Bij het niet naleven van deze handleiding

Nadere informatie

+31 (0) E:

+31 (0) E: Manometer serie PCE-P15 / 30 / 50 hogedruk manometer met RS-232-interface en software, voor positieve, negatieve en differentiële druk, geschikt voor lucht en gassen, 4 modellen Wij bieden u een hoogwaardige

Nadere informatie

Opstarthandleiding PATlink Pro(Plus)

Opstarthandleiding PATlink Pro(Plus) Opstarthandleiding PATlink Pro(Plus) Introductie Gefeliciteerd met de aanschaf van de Metrel apparatentester, inclusief de PATlink Pro (plus) software. Deze meertalige software, waaronder Nederlands is

Nadere informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie Inhoudsopgave 1 Wat is d-basics Creditline?... 3 2 Verzamelen van informatie...

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Uw eigen vragen maakt u eenmaal aan en kunt u gebruiken bij elke inspectie.

Uw eigen vragen maakt u eenmaal aan en kunt u gebruiken bij elke inspectie. Vanaf deze versie is het mogelijk uw inspectie uit te breiden met eigen vragen, uw eigen vragen kunt u koppelen aan bijvoorbeeld de vloeren, daken, gevels of installaties. Uw eigen vragen maakt u eenmaal

Nadere informatie

BEFDSS. Het Belgische uitwisselingsformaat voor onderzoekgegevens afkomstig van visueel rioolonderzoek. 1/12/2006 1 / 6

BEFDSS. Het Belgische uitwisselingsformaat voor onderzoekgegevens afkomstig van visueel rioolonderzoek. 1/12/2006 1 / 6 Het Belgische uitwisselingsformaat voor onderzoekgegevens afkomstig van visueel rioolonderzoek. 1/12/2006 1 / 6 Inhoudstafel... 1 1 Voorwoord... 3 2 De samenstelling van het uitwisselingsformaat... 4 3

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Xerox Externe diensten Een stap in de goede richting

Xerox Externe diensten Een stap in de goede richting Xerox Externe diensten Een stap in de goede richting Problemen onderzoeken Apparaatgegevens beoordelen Problemen oplossen Beveiliging van klant gegarandeerd 701P41700 Overzicht Externe diensten Info over

Nadere informatie

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS GROUNDWATER IS OUR BUSINESS Diver-NETZ BEHEER UW DATA IN 3 STAPPEN Diver-NETZ is een compleet draadloos systeem voor het effectief en efficiënt beheren van grond- en oppervlaktewatermeetnetten. Diver-NETZ

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Diensten noodverlichting

Diensten noodverlichting Diensten tot uw dienst Een waar u op kunt rekenen als het moet: een kwestie van onberispelijke kwaliteit. Niet alleen de kwaliteit van het product, maar ook die van de inbedrijfstelling en het onderhoud

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

KWALITEIT EN VEILIGHEID Licht aan het eind van de tunnel Kwaliteitscontrole van starre optieken

KWALITEIT EN VEILIGHEID Licht aan het eind van de tunnel Kwaliteitscontrole van starre optieken KWALITEIT EN VEILIGHEID Licht aan het eind van de tunnel Kwaliteitscontrole van starre optieken Ondanks eerdere rapporten blijkt uit een follow-up onderzoek van IGZ (2207) dat de kwaliteitsborging van

Nadere informatie

UNIFORM-Pocket PC Handleiding

UNIFORM-Pocket PC Handleiding UNIFORM-Pocket PC Handleiding Inhoud 1. Installatie UNIFORM Pocket PC... 3 2. Handleiding UNIFORM Pocket PC... 5 2.1 Attentielijst... 5 2.2 Dierkaart... 7 2.3 Registraties... 10 2.4 Synchroniseren... 10

Nadere informatie

Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding BDA 04

Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding BDA 04 Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding BDA 04 Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens de beveiligde diagnosekoppeling BDA 04 te monteren en te gebruiken. Bij het niet naleven van deze handleiding

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIE NIS UPDATE 2015-Q3-02 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2015 Van Brug Software B.V. Niets uit deze

Nadere informatie

Diver Telemetrie. Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie

Diver Telemetrie. Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie Telemetrie Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie Maximaliseer datakwaliteit Verminder operationele kosten Near real-time informatie -NETZ BEHEER 3 UW DATA IN STAPPEN Introductie -NETZ

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

E-Fax. Gebruikers handleiding

E-Fax. Gebruikers handleiding E-Fax Gebruikers handleiding Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Fax-over-IP (T.38)... 4 2.1 Introductie... 4 2.2 Achterliggende techniek... 4 2.3 Procedures... 5 2.4 Installatie en benodigdheden... 5 2.5 Tarieven...

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4 Updatehandleiding versie 2.14 Administratie- en leerlingvolgsysteem LVS2000 Inhoud van dit document: Updateprocedure in vogelvlucht... 2 Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3 Stap 2: Controle vooraf...

Nadere informatie

Handleiding bij de Booktest Generator

Handleiding bij de Booktest Generator Handleiding bij de Booktest Generator Het programma voor het maken van toetsen bij boeken. (c) 2005/2009 Visiria Uitgeversmaatschappij Twisk Inleiding Onze dank voor het aanvragen van de Booktest Generator.

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Temperatuur - luchtvochtigheid PCE-1 WMS Uitbreidbaar temperatuur en vochtigheid - Meetsysteem bijvoorbeeld Magazijn of Productie hal (maximaal 100 meetpunten worden bewaakt) Het meetsysteem voor magazijn

Nadere informatie

Content Management Made Easy

Content Management Made Easy Content Management Made Easy Content management is voor bedrijven van doorslaggevend belang. Het op de juiste manier inzetten van het beschikbare kapitaal en personeel is de sleutel tot een rendabele onderneming.

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

FileFrame Integratie emailcampagne management

FileFrame Integratie emailcampagne management FileFrame Integratie emailcampagne management 4orange, 2013 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Fileframe integratie emailcampagne management Onderdeel van campagne management Inhoud

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

Energiebeheer op afstand

Energiebeheer op afstand Energiebeheer > > > OP AFSTAND Draadloze elektriciteitsmeters > Draadloze pulstransmitters Onderstations met Ethernet en GPRS/UMTS WEBBased datacollectiesysteem Overzichtelijke rapporten Multi-site Energiebeheer

Nadere informatie

Installatie Handleiding TechControl

Installatie Handleiding TechControl Installatie Handleiding TechControl Maneffic Solutions Vincent Schuurhuis Versie 1.01 Plaats de CD in het CD-Rom station van de computer, de installatie zal automatisch gestart worden. Indien u de installatie

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

Overzicht printeract, Xerox Externe diensten

Overzicht printeract, Xerox Externe diensten Overzicht printeract, Xerox Externe diensten 701P28660 Overzicht printeract, Xerox Externe diensten Een stap in de goede richting Problemen onderzoeken Apparaatgegevens beoordelen Problemen oplossen Beveiliging

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

ipad integratie in het onderhoud

ipad integratie in het onderhoud Maximo Comes To You ipad integratie in het onderhoud Door: Marcel Staring 2013 IBM Corporation Agenda 1. Waarom Mobiel Werken? 2. Wat houdt Mobiel Werken in? Praktisch Technisch 3. MAXIMO Mobiel vs. MAXIMO

Nadere informatie

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4 Handleiding Measure App Versienummer:1.4 Datum: 14-12-2015 Voorwoord Hartelijk dank voor de aanschaf van de Measure App. M App zal u en uw collega s in staat stellen om begeleid in te meten of na te meten.

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Facto minifmis

Installatiehandleiding. Facto minifmis Installatiehandleiding Facto minifmis 1. Installatie Facto MiniFMIS 1.1 Achtergrond Facto MiniFMIS biedt facilitaire organisaties een eenvoudige en gebruikersvriendelijke hulpmiddel bij het uitvoeren van

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

Wi-Fi installatie. Inleiding

Wi-Fi installatie. Inleiding Wi-Fi installatie Inleiding De Solar Wi-Fi module is een data logging module. Met de functie plug & play kan de WiFi module eenvoudig informatie van uw PV-installatie verzamelen. Met de geïntegreerde Wi-

Nadere informatie

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl 1 / 7 Captain Reader De e-captain reader is een applicatie om een automatische koppeling tussen Microsoft Word en e-captain tot stand te brengen. Zo kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens uit e-captain

Nadere informatie

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein.

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. Fibaro is een complete en krachtige oplossing voor het monitoren, beheren en intelligent automatiseren

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning

Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning Veel gestelde vragen over de Kenteken Herkenning Hieronder vindt u een opsomming van de vragen die ons de afgelopen tijd gesteld zijn: Uit welke modules bestaat het systeem? Hoe is de werking van het systeem

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

Development Partner. Partner of the year 2010 Partner of the year 2011. Configuratiehandleiding. Xerox Device Agent

Development Partner. Partner of the year 2010 Partner of the year 2011. Configuratiehandleiding. Xerox Device Agent Partner of the year 2010 Partner of the year 2011 Development Partner Configuratiehandleiding Xerox Device Agent Wat is de Xerox Device Agent (XDA)? XDA detecteert en controleert afdrukapparaten, in het

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010)

Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel2007 en 2010) 1 Voor het melden van een transactie anders dan een girale overboeking of een money transfer, kunt u deze

Nadere informatie

GS1 Data Source. Invoeren en wijzigen van gegevens met Excel

GS1 Data Source. Invoeren en wijzigen van gegevens met Excel GS1 Data Source Invoeren en wijzigen van gegevens met Excel 1 Gebruik van Excel In de GS1 Data Source webinterface kunt u eenvoudig met Excel gegevens van meerdere artikelen tegelijk vastleggen, toevoegen

Nadere informatie

Handleiding voor installatie en gebruik van

Handleiding voor installatie en gebruik van Handleiding voor installatie en gebruik van Opticon OPN-2001 Data Collector Inhoud pakket: - OPN-2001 - USB Communicatie kabel - Neckstrap Voordat u kunt communiceren met de OPN-2001 dient u de volgende

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today?

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today? mymanualsolarapp - Inleiding De manual versie is speciaal gemaakt voor zonnesysteem eigenaren die hun pc niet de hele dag aan willen laten staan of geen computer gekoppelde inverter systemen hebben. Door

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Bi-LINK Version 1.0

Gebruikershandleiding Bi-LINK Version 1.0 Gebruikershandleiding Bi-LINK Version 1.0 (1) INSTALLEREN (2) GEGEVENS UPLOADEN (3) GEGEVENS BEKIJKEN (4) EEN PARAMETER MAKEN (5) EEN PARAMETER BEWERKEN (6) DEELNEMEN AAN EEN PROGRAMMA (7) WERKEN MET UW

Nadere informatie

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure...

1. Inleiding. 1. Inleiding... 1. 1.1. Installatieprocedure...2. 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3. 1.2. Licentieprocedure... 1. Inleiding... 1 1.1. Installatieprocedure...2 1.1.1. De installatie van LisCAD 5.0... 3 1.2. Licentieprocedure...8 1.2.1. Introductie... 8 1.2.2. Evaluatielicenties... 8 1.2.3. Het bestellen van een

Nadere informatie

Productinformatie. ORION-VS Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS)

Productinformatie. ORION-VS Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS) Productinformatie Hotraco Agri BV Stationsstraat 142 5963 AC Hegelsom Tel +31 (0)77 327 50 20 Fax +31 (0)77 327 50 21 info@hotraco.com www.hotraco.com Klimaatcomputer met centrale regelingen (SIRIUS) Klimaatcomputer

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Emeris Log oplossing. Sleutel functies en voordelen

Emeris Log oplossing. Sleutel functies en voordelen Emeris Log oplossing Met de Emeris Log-oplossing kunt u de consumptie van een watermeter 24 uur per dag controleren. Het is eenvoudig te installeren en voorkomt dure IT-projecten. Het concept bestaat uit

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Instructie: Gebruik van de Mobile Keys App

Instructie: Gebruik van de Mobile Keys App Instructie: Gebruik van de Mobile Keys App Documentversie: 5-juli-2013 Benodigdheden voorafgaand Voordat u gebruik kunt maken van de Mobile Keys App, dient u in bezit te zijn van het volgende: een smartphone

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Installatie Handleiding Extra Werkstation

Installatie Handleiding Extra Werkstation Installatie Handleiding Extra Werkstation CA3000 Versie 2.9 Postbus 218 5150 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Inhoudsopgave 1 Installatieprocedure

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

Nedap Varkens Prestatie Test

Nedap Varkens Prestatie Test Complete oplossingen voor varkenshouderij Nedap biedt middels elektronische individuele dieridentificatie efficiënte en slimme oplossingen voor dierverzorging in de gehele varkenshouderij. Nedap Varkens

Nadere informatie

Secutest SII+ praktische handleiding

Secutest SII+ praktische handleiding Secutest SII+ praktische handleiding NEN3140 versie Tool Care Nederland BV Griendweg 57 Tel: 078-6732062 Fax: 078-6735778 Uitgave 2011 www.secutester.nl info@toolcare.nl 2 3 Inhoud Pagina: Bediening &

Nadere informatie

Supportdesk Pro Basis Instructie

Supportdesk Pro Basis Instructie Supportdesk Pro Basis Instructie Inhoudsopgave 1 Supportdesk Pro 2 1 Inleiding 2 2 Werkwijze 2 2 Zaken 3 2.1 Introductie 3 2.2 Zaken beheren 3 2.3 Handmatig invoeren zaken basis 4 2.4 Verwerken zaken 4

Nadere informatie

Procedure voor het verkrijgen van een Excel werklijst op basis van een ontvangen gedcom bestand

Procedure voor het verkrijgen van een Excel werklijst op basis van een ontvangen gedcom bestand Het probleem bij het samenvoegen van stamboom bestanden is dat er geen «automatische» methode bestaat of, naar mijn mening, geprogrammeerd kan worden, die via het importeren van een gedcom bestand of welke

Nadere informatie

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank

d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank d-basics Creditline, nieuw bestandsformaat Deutsche Bank Vanaf 7 april 2015 moeten debiteurengegevens in een aangepast bestandsformaat naar Deutsche Bank ABF worden gestuurd. Deze instructie beschrijft

Nadere informatie

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane SQL beheerder. Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane SQL beheerder Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane SQL beheerder?... 3 Kenmerken van de software... 3 De juiste SQL server editie voor uw organisatie... 3 SQL Server 2008 Express...

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Communiceren met PC Leden

Handleiding Digitaal Communiceren met PC Leden Handleiding Digitaal Communiceren met PC Leden 1 SPORTTAAL PC LEDEN...2 1.4 INLEIDING SPORTTAAL...2 2 PC LEDEN INRICHTEN VOOR SPORTTAAL...3 2.4 PC LEDEN VERSIE...3 2.5 BONDSINFORMATIE OM TE KUNNEN COMMUNICEREN...3

Nadere informatie

Paxton Aanwezigheid tool

Paxton Aanwezigheid tool Paxton Aanwezigheid tool Wat is het? De Paxton aanwezigheid tool is een uitgebreide versie van de Who's.in en Clocked.in HTML pagina. Met deze tool is het mogelijk om de personen die aanwezig zijn duidelijk

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Vectron Commander 7 koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 4 maart 2013 Definitief Carol Esmeijer Inleiding In document wordt de koppeling tussen

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie

Verlofregistratie. Installatie

Verlofregistratie. Installatie Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007)

Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) Handleiding voor het maken van XML-bestanden ten behoeve van DiginBFT (Excel 2007) 1. Inleiding DiginBFT, de digitale indiening van financiële verantwoordingsdocumenten van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken.

Installatie. Klik vervolgens op OK om verder te gaan met de installatie. Om verder te gaan met de installatie kunt op op Volgende klikken. Installatie De client software van Backup+ kan worden gedownload op de Internet Limburg website. Kijk hiervoor op http://www.ilimburg.nl/downloads. Na het downloaden en openen van het backup+.exe bestand

Nadere informatie

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Hoe gaat het in zijn werk? 3 Wanneer kunt u aan de slag met e-uur en UBplus? 4 1. Terminologie 5 2. Gegevens binnen UBplus

Nadere informatie

Aan de slag. Deze snelgids is voor de ClickToPhone software versie 83 of hoger.

Aan de slag. Deze snelgids is voor de ClickToPhone software versie 83 of hoger. Aan de slag Deze snelgids omschrijft hoe de ClickToPhone software moet worden geïnstalleerd, de Bluetooth hardware met de telefoon moet worden gekoppeld en hoe een gebruikersniveau moet worden gekozen.

Nadere informatie

GASTEC QA Keuringseis 191 Maximum debiet beveiligingskleppen

GASTEC QA Keuringseis 191 Maximum debiet beveiligingskleppen Januari 2001 GASTEC QA Keuringseis 191 Maximum debiet beveiligingskleppen COLOFON GASTEC NV, Centrum voor Gastechnologie, werkt voor energiebedrijven, fabrikanten en andere opdrachtgevers met behoefte

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie

REGELSYSTEEM CORROVENTA

REGELSYSTEEM CORROVENTA CORROVENTA REGELSYSTEEM Aansturing, regeling en controle voor alle soorten droogprocessen, zowel bij het verhelpen van waterschade als bij vaste installaties. 80 www.corroventa.nl www.corroventa.nl 81

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Zo eenvoudig kan energie besparen zijn!

Zo eenvoudig kan energie besparen zijn! AAN 70 W Zo eenvoudig kan energie besparen zijn! AAN 70 W AAN 13 W Stand-by 3 W UIT 0 W AAN 60 kw Easy control met het Legrand Energy Management Network Dat is gemakkelijk schakelen met Legrand! Een nieuw

Nadere informatie

Het blijvend belang van faxverkeer De functie van een Fax Server Hoe werkt een Fax Server?

Het blijvend belang van faxverkeer De functie van een Fax Server Hoe werkt een Fax Server? DE FAX SERVER ISDN Het blijvend belang van faxverkeer Faxverkeer vervult een belangrijke rol in de zakelijke communicatie. De fax heeft een aantal voordelen boven e-mail. De belangrijkste daarvan zijn

Nadere informatie