REISGIDS. Handboek voor het opzetten van een lokaal duurzaam energiebedrijf. Concept versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REISGIDS. Handboek voor het opzetten van een lokaal duurzaam energiebedrijf. Concept versie"

Transcriptie

1 REISGIDS Handboek voor het opzetten van een lokaal duurzaam energiebedrijf Concept versie Amsterdam, 10 februari 2011

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Quotes Deel 1: Reis en reisgenoten op 10 februari Route reis 1 februari Reis naar initiatieven op 10 februari Heerhugowaard: Stad van de Zon Leeuwarden: zon op appartmenten VVE Goutum, Biomassa bij Nije Bosma Zathe Biddinghuizen: Windpark Kubbeweg BV Amsterdam Oosterdokseiland: aardwarmte 1.3 Initiatiefnemers aan het woord Deel 2: Concept reisgids 2.1 Geschiedenis en actualiteit 2.2 Stappenplan 2.3 Technieken Warmte Elektriciteit 2.4 Financiering 2.5 Algemene vraagstukken en knelpunten 2.6 Lijst met initiatieven in binnen- en buitenland 2.7 Parelverhalen Deel 3: Na de reis op 10 februari april uitreiking P- NUTS Awards 3.2 Plannen, ideeën, inzichten 3

4 Voorwoord Lokaal duurzame energie opwekken en afnemen het kan (al lang)! Vandaag gaan we op reis. Langs mooie inspirerende voorbeelden van lokale duurzame energiebedrijven. Om te bekijken wat er al is, om de reisgenoten te leren kennen en om ook het speelveld alvast te verkennen en hier en daar wat tactieken te bespreken. Leven op eeuwige energie. Onafhankelijk van fossiele energie en zonder de internationale conflicten en de vervuiling die met het opwekken, transporteren, gebruik en conflicten gepaard gaat. Het wereldwijde energievraagstuk lost op! Over 100 jaar zijn de huidige voorraden fossiele energie op (inclusief uranium). Een wereldwijd vraagstuk vraagt om een wereldwijde aanpak, op lokaal niveau! Om kosten te besparen, vanwege gezondheid van mens, dier en milieu of om onafhankelijk te zijn. Energie produceren én afnemen. Met je buren, met de Vereniging van Eigenaren, met andere bedrijven op je bedrijventerrein, als school, winkelier of ziekenhuis. De mogelijkheden zijn legio. De voorbeelden ook. Voor je ligt het concepthandboek voor een lokaal duurzaam energiebedrijf dat aangevuld met vragen en opmerkingen uit de praktijk, van jullie, in april 2011 uitkomt. Met alle informatie die nodig is om een lokaal duurzaam energiebedrijf succesvol op te richten. Graag vragen we iedereen die dit concept in handen krijgt mee te denken met wat er in de versie van april 2011 moet komen. Er zijn er nu 40 van gemaakt. In april 2011 drukken we er 1.000! Wat is eigenlijk een lokaal duurzaam energiebedrijf (LDEB)? Zie de definitie elders in dit boek (in 2.8 Parelverhalen )! Maar geef vooral je mening! Hoeveel LDEB s zijn er eigenlijk? Wij denken dat er ongeveer 100 waren in Netjes verdeeld over de vier energiebronnen zon, wind, aardwarmte en biomassa. Om het wereldenergievraagstuk op te lossen zijn er voor Nederland waarschijnlijk nog 400 kapitaalintensieve LDEB's nodig die elektriciteit uit zeewind halen en warmte diep uit de aarde. En nog eens 500 LDEB's die mest en andere biomassa gebruiken. En nog eens LDEB's die lokaal elektriciteit halen uit zonnedaken. En nog eens die kleinschalig warmte van het dak of uit de aarde halen. Dus worden er de komende veertig jaar zo n LDEB s opgericht om zo'n 16 miljoen Nederlanders van energie te voorzien. Dus werk aan de winkel! Goede reis! Pauline Westendorp Projectleider Wij krijgen Kippen 4

5 QUOTES Wij willen het snipperhout dat voorheen van Texel werd afgevoerd nu houden om daarmee een woonwijk te verwarmen, Brendan de Graaf We gaan niet alleen ons eigen bedrijf verduurzamen, maar ook een school, een zwembad en een sporthal Leon Ammerlaan tuinder uit Pijnacker Het zijn burgers of bedrijven, en ze willen allemaal graag de energievoorziening in hun eigen hand houden. Jan Schouw, ondernemer Prosumeren als nieuw fenomeen is wat deze beweging van duurzame energiebedrijven mogelijk maakt. Herman Wijfels Met het opraken van fossiele bronnen worden mensen steeds creatiever en zo komen er technische en financieringsmogelijkheden om lokaal duurzame energie op te wekken Gerwin Verschuur, Directeur, Energiebedrijf Thermo Bello BV, Culemborg Het mijnwater project brengt de verbondenheid en respect voor het mijnwater ook weer helemaal terug Riet de Wit, wethouder Heerlen Als burgers meer betrokken raken kan je duurzame energievoorzieningen veel efficiënter opzetten. En als je betrokken raakt wordt je bewuster en neem je een rol in de kringloop van energievoorziening. Edgar Wortmann Onze inwoners hebben opeens veel meer belangstelling om energieprojecten tot uitvoering te brengen, Siebe Terpstra, wethouder Ferwedariel We willen graag op lange termijn maatschappelijk meerwaarde creeren, Bert Krikke, Triodos Bank Deze bedrijven delen binnen hun initiatieven de winsten? Ik doe een beroep op uw ondernemerschap en rentmeesterschap dat u deze doelen stevig omarmt Ernst Vuyk, Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) 5

6 Deel 1 Reis en Reisgenoten 10 februari 11 6

7 1.1 Route reis 10 februari 2011 Route Ontvangst Bagels&Beans Parnassusweg 218, Amsterdam Vertrek naar Heerhugowaard Aankomst Heerhugowaard Stad van de Zon presentatie en architectuurwandeling Zonneboilers voor tapwater en zonnecellen tbv elektra Reint Mellema, Citymarketing Vertrek naar Leeuwarden In bus: lunch Aankomst Leeuwarden Zonnestroominstallatie door Vereniging Van Eigenaren; Technische hobbels (rijksmonument), organisatorische en financiële hobbels (Job Swens) Vertrek naar Goutum, Nij Bosma zathe (koeienmest) Aankomst Goutum, Nij Bosma zathe Jan Bloemerd, Energie uit biomassa (koeienmest) Vertrek naar Windpark Kubbeweg BV Aankomst Kubbeweg Gert- Jan van Tilburg van Windpark Kubbeweg BV Vertrek naar Amsterdam Oosterdokseiland Aankomst Oosterdokseiland Diner La Place Bezoek aardwarmte centrale: warmte koude opslag Bjorn Kouwenhoven (Cofely) Afsluiting Wie gaan we bezoeken Lokale opwekkers van duurzame energie voor wonen, werken en vervoer. Het ideale lokale duurzame energiebedrijf voldoet aan onderstaande punten: Lokale bron, productie en afzet Meerdere afnemers Duurzame bron (aarde, wind, zon of biomassa) Energie voor verwarming, elektriciteit of vervoer Rechtspersoon is opgericht/bedrijf is in werking Kostendekkend met winstpercentage voor continuïteit (subsidies als SDE,VAMIL toegestaan) Afnemers hebben 51% van de zeggenschap over het energiebedrijf Selectie van de belangrijkste bewezen technieken Warmte: zonneboiler, warmtepomp, plantaardige olie, bio- enthanol, biogas (uit riool of compost), afvalcentrale, geothermie; Elektriciteit: direct gebruik van zon, zonnepaneel (PV), windmolen klein en groot, plantaardige olie, bio- ethanol, biogas (uit riool of compost); Vervoer: elektriciteit, plantaardige olie, bio- ethanol, biogas (uit riool of compost), biodiesel. 7

8 1.2 TE BEZOEKEN INITIATIEVEN 10 FEBRUARI 2011!""#!$%&'((#)* (++&*, Heerhugowaard: Stad van de Zon De gridstructuur van de polder van Heerhugowaard is de basis voor de stedelijke ontwikkelingen van de stad.!"#$%&'()%*+,*&-(,%'.),$/'%++0&%$11),* Verk P B T L S!"#$%&"'()*+,'%)-""'+.!"#$%&&"'+ De artistimpression met rode,!"#$%&&"')!"#$%&&"'( groene, blauwe loper is de brug!"#$%&&"'* van verleden naar heden en de kapstok (visie) voor alle structuurplannen. De verkeersstructuur laat zien dat de Middenweg, oorspronkelijk dé ontsluiting van Heerhugowaard voor gemotoriseerd verkeer nú de belangrijkste ontsluiting is voor langzaam verkeer vanuit de Stad van de Zon naar het Stadshart. Dit betreft een zeer 'duurzame' ontwikkeling en een hoop (fossiele) energie- besparing, omdat de bewoners eerder met de fiets in het Stadshart zijn dan met de auto. /%%# Waarom ligt het carré van de Stad van de Zon diagonaal in de gridstructuur van de polder? Dat heeft te maken met zongericht verkavelen, om zoveel 1 mogelijk gebruik te kunnen maken van zon- en licht! Scholen kunnen over 20 jaar zeer eenvoudig worden herontwikkeld in eengezinswoningen./)*01)20*"0,'2 en appartementen. Het Park en Strand van Luna hebben alles te maken met duurzaam recreëren in de eigen stad in plaats van het Noordzeestrand (beperkt zeer #%-70=>:::0('2-2&"2 het autoverkeer 3 1''#?-"2-2&"2 naar de kust), koolzuurassimilatie, waterkwaliteit, de drie windmolens. Ambities: Stedenbouwkundige kwaliteit Sociale kwaliteit Balansrood, groenenblauw Waterkwaliteit geschikt om in te zwemmen Gesloten grondbalans CO2 emissie neutrale wijk Latere ambities: Het systeem Heerhugowaard is in 2030 CO2 neutraal CradletoCradle(C2C)filosofie Heerhugowaard duurzaam ()/"# #";#")/-"'"1"#B0"20B/#)2* 6'B ()2*"3+ "20C-"/BD)*"2 #";#")/-"1"01''#?-"2-2&"2 PV zonnepanelen in de Stad van de Zon: European Sun Cities project: doel is CO2- reductie implementatie van PV PV: Photo Voltaïc zonne panels (van zonlicht naar electriciteit) Sun Cities project 5 MegaWatt Aandeel Stad van de Zon 3,75 MW Het carré Stad van de Zon (2,45 MW) is grootste PV- woningbouwproject ter wereld 8

9 Hoe wil Heerhugowaard haar doelstelling bereiken 2030? Gebruik maken van de energie die in Heerhugowaard zelf is op te wekken. Denk daarbij aan: Windenergie Zonne- energie Warmte koude opslag Geo- thermie Biogas!"#$%&'()*+,(&,( &%$&%&)-,&$$ én / én scenario Trias energetica + Roadmap 2011: 6% duurzame / alternatieve energie 2012:100 % slimme energie meters - (in ieder huis) 2013: EPL : > 9,5 standaard - (Energie Prestatie op Locatie) 2020: 25% PV op alle daken EPC : - 30% vergeleken met wettelijk vereist - (Energie Prestatie Coëfficiënt) Zongerichte verkaveling: > 80% C2C : + 30% - wettelijke vereiste WKO 5% per jaar - (Warmte/Koude Opslag) 90 MW Windenergie (+) Gebouwde omgeving 50% zuiniger Specifieke project afspraken 9

10 Leeuwarden: zonnestroom op appartementen 15 kw zonnestroom- installatie op gemeenschappelijk dak van appartementengebouw Inleiding 10 bewoners van het appartementengebouw Wilhelminastate (rijksmonument) willen gezamenlijk, als beheersvereniging Doorzon van de Wilhelminastate (hierna: Doorzon ), een zonne- energiesysteem van 14,9 kw plaatsen op het dak van het gebouw. Hiervoor heeft Doorzon een SDE subsidie toegekend gekregen. De stroom zal geleverd worden aan de gemeenschappelijke voorzieningen, en verrekend worden met de eigenaren. De verwachte jaaropbrengst van het zonnestroomsysteem ligt onder het gemiddelde jaargebruik van de gemeenschappelijke ruimte. Eventueel tijdelijk overschot aan zonnestroom zal teruggeleverd worden aan het net, en gesaldeerd worden met stroomafname op momenten dat er geen zonnestroom geproduceerd wordt. Probleem: teruglevering energie te hoog Bij nader onderzoek blijkt dat de kans bestaat, dat deze teruglevering hoger zal zijn dan het door de energiebedrijven gehanteerde maximum van kwh. Voor dit overschot zal het energiebedrijf in het gunstigste geval 0,09 per kwh betalen. Dit is ong. 0,14 per kwh minder, dan bij saldering. Hierdoor dreigt Doorzon een deel van de opbrengst voor de zonnestroom mis te lopen, waardoor het gehele project in gevaar komt. Directe levering aan de appartementen van de deelnemers is te duur, of (buitenom) niet toegestaan. Omdat de eigenaren geen eigen dak hebben, en vanuit het gemeenschappelijke dak dus niet terug kunnen of mogen leveren aan de verschillende zelfstandige appartementen, kunnen zij geen gebruik maken van de salderingsruimte van kwh per deelnemer. Daarmee zijn bewoners van woningen zonder eigen dak achtergesteld ten opzicht van bewoners van woningen met een eigen dak. Oplossing De oplossing wordt gezocht in een virtuele saldering per deelnemer. Daarbij zal per deelnemer een evenredig deel van de vanuit het gezamenlijk systeem teruggeleverde stroom gesaldeerd worden met het eigen stroomgebruik van die deelnemer. Door de opbrengst te salderen met het gebruik van de 10 eigenaren van de deelsystemen ontstaat een salderingsruimte van kwh per jaar ipv kwh per jaar. Voorbeeld: eigenaar A heeft in 2011 een stroomgebruik van kwh. Eigenaar A bezit 15% van het gemeenschappelijke zonnestroomsysteem. Het gemeenschappelijke zonnestroomsysteem levert in kwh terug aan het net. Daarvan is 15% van eigenaar A: kwh. Het energiebedrijf verrekent deze kwh met de afname van eigenaar A en brengt = kwh in rekening Essent heeft aangegeven dit experiment met Doorzon niet aan te willen gaan. Greenchoice heeft toegezegd dit experiment wel te willen doen. Daartoe zullen VvE bewoners over moeten stappen op Greenchoice. Andere optie is samenwerking met het distributiebedrijf. Dit wordt nog onderzocht. Het risico ligt bij de interpretatie van de fiscus: als deze meent dat hier sprake is van levering, dan zal over de gesaldeerde stroom energiebelasting betaald moeten worden, waardoor het project alsnog onrendabel wordt. De Gemeente heeft daarom besloten garant te staan voor de eventuele heffing van de energiebelasting over de via het net zelf- geleverde stroom. De gemeente ondersteunt het project, omdat het probleem van Doorzon een algemeen probleem zal worden voor woningbouw met gemeenschappelijke daken, en omdat de oplossing de weg kan openen naar grootschalige uitrol van zonne- energie in de gestapelde bouw en met name bij woningbouwcorporaties. 10

11 Status Voor het zonnestroomsysteem van de Stichting Doorzon is een subsidie toegekend. AgentschapNL is akkoord gegaan met een naamswijziging in Beheersvereniging Doorzon. Doorzon heeft een offerte ontvangen voor realisatie van het systeem. Financiering komt van de bewoners zelf. De gemeente heeft zich garant gesteld voor eventuele verliezen door het niet mogen zelfleveren via het net. Het energiebedrijf Essent heeft zich bereid verklaard met Doorzon dit experiment aan te gaan. Mochten de onderhandelingen fout lopen, dan heeft Greenchoice aangegeven dit project over te willen nemen. Daartoe zullen de deelnemers dan wel over moeten stappen op Greenchoice. Kosten Het betreft de installatie van een 14,9 kw zonne- energiesysteem. De kosten voor het gehele systeem zijn ,-. Het systeem wordt gefinancierd door de deelnemers zelf. Inkomsten bestaan uit SDE ( 0,325 / kwh) en teruglevering / verminderde eigen vraag ( 0,225 / kwh). Er wordt door de SDE uitgegaan van een opbrengst van 0,85 kwh / W. Het systeem van Doorzon moet dus per jaar kwh opbrengen. Dit resulteert in jaarlijkse inkomsten van ong ,-. Hiermee kan in 15 jaar het systeem (incl. rente) afbetaald worden. Bij onvoldoende eigengebruik (te grote ongelijktijdigheid van opwekking van zonnestroom en vraag vanuit het huis) kan de teruglevering hoger worden dan 5000 kwh per jaar Bij 0 eigengebruik zal Doorzon voor maximaal kwh geen 0,225 / kwh ontvangen maar 0,053 / kwh. Daarmee loopt zij mogelijk maximaal ong ,- per jaar mis. Over de totale looptijd kan dit oplopen tot maximaal (meer dan 30% van de projectkosten) Projectleiding FourStar: Installateur: Gemeente / regio: Sjoerd Hoekstra (voorzitter Doorzon) Klaas Hoekstra (The Sunfactory) Job Swens (aanjager 50 MW Sinnestream Fryslan) Betrokken partijen Beheersvereniging Doorzon van de Wilhelminastate, The SunFactory, Gemeente Leeuwarden, Essent, Enexis, Greenchoice Rol gemeente / regio Ondersteuning bij het vinden van een oplossing voor mogelijke overmatige teruglevering. Garantiestelling voor btw en energiebelasting bij zelflevering via het net. Doel voor gemeente Oplossen van problemen met regelgeving bij plaatsing van zonne- energiesystemen op gemeenschappelijke daken. 11

12 Goutum: Biomassa bij Nije Bosma Zathe 12

13 Wat is mestvergisting? Mestvergisting vindt plaats in een afgesloten tank of silo. In de vergister wordt de mest gedurende een bepaalde tijd vergist. Bij het vergisten van de mest zetten de van nature aanwezige bacteriën de organische stof om in brandbaar biogas. Dit gas wordt opgevangen in een gaszak boven in de vergister. Het biogas bestaat voor het grootste deel uit methaan (60%). Dit brandbare gas is te gebruiken voor opwekking van elektriciteit. Dit wordt gedaan met een warmtekrachtkoppelinginstallatie (wkk) die het omzet in warmte en elektriciteit. De stroom kan men gebruiken op het eigen bedrijf. De stroom die overblijft wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet als groene stroom. Temperatuur De meeste vergisters voor veehouders zijn mesofiele vergisters. De vergisters worden verwarmd tot 37 graden Celsius, dit om het vergistingsproces sneller te laten verlopen. De mest verblijft bij mesofiele vergisters van 15 tot 40 dagen in de vergister. Bij thermofiele vergisting wordt de vergister verwarmd tot 55 graden Celsius. Daardoor verloopt het proces nog sneller, dit heeft als voordeel dat de mest korter in de vergister hoeft te blijven (10 20 dagen). Op deze manier kan er meer mest vergist worden, en is er meer energieproductie. Digestaat Na vergisting blijft vergiste mest over, ook wel digestaat genoemd. Door de afbraak van de organische stof bevat het digestaat circa 25% minder organische stof dan de oorspronkelijke mest. De mest wordt dunner maar alle mineralen (stikstof, fosfaat, kalium enz.) blijven in het digestaat aanwezig. Door het vergisten wordt een deel van de organisch gebonden stikstof omgezet in minerale stikstof hierdoor is de stikstof in de mest sneller opneembaar voor de plant. Hierdoor lijkt de vergiste mest meer op kunstmest en kan het een besparing in het kunstmest gebruik geven. Vergister op Nij Bosma Zathe Op Nij Bosma Zathe is een propstroomvergister aanwezig. Bij een propstroomvergister wordt aan de voorkant van de tank de mest ingepompt en aan de achterkant er weer uit. De mest beweegt zich als een prop door de tank. Hierdoor is de verblijftijd van de mest in de tank goed te sturen. De vergister heeft een inhoud van 80 m3. De mest heeft een verblijftijd van ongeveer 28 dagen. Per jaar kan er ruim 1000 m3 mest vergist worden, wat resulteert tot KWh Onderzoeken op Nij Bosma Zathe Co- vergisting Op Nij Bosma Zathe zijn verschillende onderzoeken gedaan met betrekking tot mestvergisting. Onder andere een onderzoek over co- vergistingsproducten. Zoals in de tabel hieronder te zien is, is dat de biogasproductie met co- producten vele malen hoger is dan alleen met mest. Hierbij worden mest en co- producten vermengt, en gezamenlijk vergist. Onderstaand een grafiek van co- vergistingsproducten. Een deel ervan is op Nij Bosma Zathe uitgetest. 13

14 Niet alle producten die in de tabel staan mogen gebruikt worden als co- vergistingsproduct. Het co- vergistingsproduct moet op de zogenaamde Witte Lijst staan. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft een Witte Lijst opgesteld met schone co- producten. Deze producten mogen wel worden toegevoegd aan de mest. Brandstofcel Op Nij Bosma Zathe is er ook een proef geweest met de brandstofcel. De brandstofcel is een andere optie voor de langere termijn in plaats van een gasmotor om elektriciteit uit biogas te produceren. Een brandstofcel heeft een rendement van 55%. Voor een gasmotor met generator ligt dat op hooguit 38%. Het zal echter nog wel 5 tot 10 jaar duren voor dergelijke cellen economisch rendabel zijn voor de praktijk. Toekomstplannen mestvergisters Nij Bosma Zathe Nij Bosma Zathe is op zoek naar een hoger rendement van de energie uit de mestvergister. Bij traditioneel mestvergisten wordt alleen de groene stroom benut (ca 35-38% benutting). Nij Bosma Zathe wil dit rendement verhogen door ook de resterende energie te benutten. Er zullen op Nij Bosma Zathe drie mestvergisters bij komen van elk 1100 m3. De eerste vergister zal de opgewekte stroom met een wkk aan het elektriciteitsnet leveren, en met de warmte die de wkk opwekt zal gebruik worden om alle drie vergisters op temperatuur te houden. De tweede vergister zal een deel van het opgewekte biogas via Essent leveren aan de woonwijk Techum, wat dicht bij Nij Bosma Zathe ligt. Het andere deel zal gebruikt worden om met de wkk stroom op te wekken. Deze stroom wordt ook geleverd aan het elektriciteitsnet. De warmte die bij de opwekking van stroom vrijkomt gaat ook naar de woonwijk Techum, wat dan gebruikt wordt om de huizen te verwarmen. Dit wordt gedaan, omdat de warmte die wkk opwekt, anders niet gebruikt wordt, dus krijgt de wkk nu een hoger rendement. 14

15 Van de derde vergister zal het biogas wat er geproduceerd wordt, opwaarderen naar autogas. Dit wordt dan geleverd aan een Delta Oil tankstation wat dicht bij Nij Bosma Zathe ligt. Hier kan dan autogas getankt worden. Deze plannen worden uitgevoerd als de MEP- subsidie op groene stroom toegekend wordt. Als dit niet het geval is, dan gaat de geplande uitbreiding van de drie mestvergisters niet door. Mestvergisting project North Sea Bio Energy Dit project wordt medegefinancierd door: Senter Novem Provinsje Fryslân Interreg Project "North Sea Bio Energy" Samenwerkingsverband SNN En door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) 15

16 Biddinghuizen: Windpark Kubbeweg BV De eerste paal Wie: Op ludieke wijze alle ondernemers van de Kubbeweg Wat: Slaan van de eerste paal van het windmolenpark Wanneer: Dinsdag 23 augustus Hoe laat: 14:45 uur Waar: Kubbeweg 17, Biddinghuizen Persbericht, augustus 2005: Biddinghuizen krijgt grootste particuliere windmolenpark van Nederland De ondernemers aan de Kubbeweg in Biddinghuizen slaan op dinsdag 23 augustus de eerste paal van het grootste particuliere windmolenpark in Nederland. Aan de Kubbeweg zullen in totaal 17 molens verrijzen, en die zijn goed voor 34 megawatt. Dat is genoeg om huishoudens per jaar van stroom te voorzien (de gemeente Dronten telt huishoudens). Tot nu toe waren zulke grote windmolenparken alleen mogelijk in samenwerking met energiebedrijven. Na tien jaar van voorbereidingen en onderhandelingen is het zover; de bouw van de zeventien windmolens in Biddinghuizen gaat van start. Aan weerszijden van de Kubbeweg is een ontsluitingsweg aangelegd waarover het materiaal aangeleverd kan worden. De bouw belooft een heel spektakel te worden, want de 70 meter hoge molens moeten op zeker 350 vrachtwagens vervoerd worden. Het is de planning dat de molens op 1 januari 2006 volop draaien. Groene stroom te koop Het is de bedoeling dat als de molens met de wieken in de wind De cijfers op een rij: staan, iedereen zich kan inschrijven voor de groene stroom van het Windmolentype: Vestas V80 Kubbewegpark. Via de website van het windpark is dat zo geregeld. Naast windmolenbezitters worden de boeren dus samen ook een Aantal: 17 energiebedrijf. En dat is mogelijk dankzij de liberalisering van de Parkvernogen: 34 megawatt energiemarkt. Huishoudens: per jaar Mensen die stroom gaan kopen van het windpark aan de Kubbeweg zijn altijd verzekerd van stroom, ook als het niet waait. Dat is te Ashoogte: 70 meter danken aan de Windunie, een particuliere coöperatie van Beton: kuub windmoleneigenaren. De Windunie heeft namens haar leden een Staal: 600 ton contract bij de reguliere energiebedrijven en die zorgen dat er altijd stroom is. Wat uniek is aan het windmolenpark van de Kubbeweg is dat de spanning direct op het Heipalen: 272 stuks (4 km) hoogspanningsnet wordt geleverd. Kabels: 40 kilometer Alle andere particuliere windmolenparken in Nederland leveren via kabels de spanning aan een onderstation van een energiebedrijf. Eén van die onderstations staat bijvoorbeeld langs de Dronterweg tussen Lelystad en Dronten. Maar de ondernemers van de Kubbeweg vonden de aansluitingskosten voor dat station veel te hoog en daarop besloten zij een eigen onderstation te bouwen. Eerst gaat de spanning naar een transformator, die maakt de spanning geschikt voor het hoogspanningsnet. De spanning wordt omgezet van de 23 kilovolt die de molens leveren naar 150 kilovolt die er op de hoogspanningskabels staat). Daarna gaat de spanning door het onderstation, die het doorgeeft aan de hoogspanningskabels en tenslotte komt het bij ons uit het stopcontact. 16

17 Interview Frits Iordens, Windpark Kubbeweg Oprichting windpark Kubbeweg Elf jaar voor de officiële opening van het windpark ontstonden de eerste ideeën aan de Kubbeweg om iets met windenergie te gaan doen. In 1995 wilde Gert Jan van Tilburg, een van de bewoners, zijn 'kleine' solitaire Lagerweij molen vervangen door een grotere. Dat kon toen nog, maar daar ging zijn voorkeur niet naar uit. Vanuit zijn functie bij de Stichting Ontwikkeling Windenergie vond Van Tilburg dat gemeentes een visie moesten ontwikkelen over windmolenlocaties en lijnopstellingen, om zo de wildgroei aan turbines tegen te gaan. De gemeente Dronten heeft dat als eerste opgepakt. Van Tilburg polste een aantal buren en die bleken enthousiast. "Ik vergeet het nooit," vertelt oud- buurman Jan Wybe Schurer. "Gert Jan was aan het uien rooien en ik ging eens kijken hoe het ging. Toen begon hij erover en zei dat het prachtig zou zijn als de hele weg een molen achter in het land kon zetten. Zo is het begonnen." Na de eerste brainstorm waren ook de andere bewoners aan de weg meteen overstag. Schurer: "Die eenheid en eensgezindheid binnen de club dat is van essentieel belang, anders wordt het nooit wat." Na het ontstaan van het idee zijn de twaalf agrariërs van de Kubbeweg tien jaar bezig geweest met de voorbereiding, de vergunningen aanvragen, de ontheffingen regelen, de aanpassingen van het bestemmingsplan en de bezwaarprocedures. Uiteindelijk stonden in juni 2006 de molens met de wieken in de wind en werd het park officieel geopend. Net als het park werd dat groots aangepakt met twee dagen feest. Uiteindelijk zijn er 17 molens geplaatst. Techniek De techniek is als volgt. Zie ook plaatje. Aan de kubbeweg liggen een aantal boerderijen met een lap grond aan de achterkant. Helemaal achteraan dat land zijn twee rijen met windmolens geplaatst. Een ondergrondse kabel verbind de molens aan elkaar en deze kabels leiden naar een onderstation wat ze ook zelf hebben laten plaatsen. Via dit onderstation wordt de energie omgezet in elektronen en gaan ze het net op. De energie wordt dus verkocht en komt in dit geval terecht bij Essent. Volgens Frits is er een verkeerd beeld over LDEB. Nl dat de energie zelf gebruikt moet worden, maar het kan ook naar het net geleverd worden. Welke partijen zijn betrokken geweest bij de oprichting? Stichting ontwikkeling windenergie. Deze partij is de projectontwikkelaar geweest. Een van de boeren had al een klein molentje en is de geestelijke vader van dit project. Welke rol heeft de lokale overheid gespeeld bij de totstandkoming van windpark Kubbeweg? Bij het moment van oprichting speelde duurzaamheid nog niet zon belangrijke rol als ze dat nu doet. De gemeente speelde ook nog geen rol toen windpark Kubbeweg in de startblokken stond. De gemeente heeft niet gestimuleerd maar is wel belangrijk geweest aangezien zij subsidies hebben gegeven en een participatieregeling hebben gestart tegelijkertijd. Wat zijn jullie missie en visie? Missie en visie is afkomstig uit landbouwbelang en niet uit duurzaamheid. Het idee is om de akkerbouwbedrijven te versterken. Boeren hebben vaak lappen met grond, die niet altijd optimaal worden benut. Door het plaatsen van een windmolen op hun land kunnen ze ook aan de molen verdienen. Zo hebben ze extra inkomsten. En aangezien je niet van boeren een flinke investering kan vragen, is de investering volledig door de bank gefinancierd. Wat zijn de doelstellingen? Doel is windmolens onderhouden en vervangen door nieuwe. Het is niet mogelijk om het project uit te breiden en dat is ook niet het streven. Dus de continuïteit is het belangrijkste doel. 17

18 Welke organisatievorm kenmerkt windpark Kubbeweg? Organisatievorm is een B.V. aangezien een rechtspersoon nodig is om overeenkomsten te sluiten en subsidies te verkrijgen. Tevens was dit ook de meest geschikte vorm aangezien de boeren als aandeelhouders fungeren. Hoe is windpark Kubbeweg gefinancierd? De financiering is 100% door de bank gefinancierd. 17 molens hebben 45 miljoen gekost samen. Wat is hun visie op winst maken? Visie op winst maken. Alle boeren zijn aandeelhouder zoals te zien is op het plaatje. De winst die Kubbeweg maakt wordt als dividend aan de aandeelhouders verstrekt. Dus niet om nieuwe molens te plaatsen. Welke investering(en) hebben jullie moeten plegen? Er is 45 miljoen euro in de molens geïnvesteerd. Wat moet ik me voorstellen bij de terugverdientijd van zo n investering? De terugverdientijd van deze molens is ongeveer 9 jaar. Er wordt ook al winst gemaakt. Wat maakt windpark Kubbeweg nou succesvol? Het succes ligt hem voornamelijk in het open gebied waarin de windmolens gevestigd zijn. Beschikbaarheid is tevens een belangrijke term in de windenergie. Dit betekend dat als het waait, de molens ook daadwerkelijk kunnen produceren. Dit is ook een belangrijke succesfactor. Wat staat het succes van windpark Kubbeweg in de weg? Terreinruwheid. Dit is de hoeveelheid obstakels in het gebied, zoals (in oplopende ruwheid) water, grasland, graanakker, verspreide bebouwing, bomen, huizen en flats en de dichtheid ervan. De terreinruwheid heeft een remmende werking op de wind. 18

19 1.2.5 Amsterdam Oosterdokseiland: aardwarmte 19

20 20

21 21

22 22

23 Naam project Initiatiefnemer Doel Korte geschiedenis/context Oosterdokseiland Amsterdam De BV Ode: een BV met daarin een belegger, de gemeente Amsterdam en de ontwikkelaar Bouwfonds MAB. Lokaal warmte en koude opwekken ten behoeve van kantoor, bibliotheek en appartementen De gemeente Amsterdam nam in het stedenbouwkundig programma van eisen voor het Oosterdokseiland strenge milieunormen opgelegd. Het project is een mix van openbare functies (Openbare Bibliotheek Amsterdam en Conservatorium van Amsterdam), commerciële functies (hotel, kantoren, winkels en leisure) en woonfuncties (sociale woningen en luxe woningen). De gemeente wilde voor het Oosterdokseiland een duurzame energieoplossing met een substantiële energiebesparing: 30% t.o.v. de energieprestatie- eisen die in die tijd (jaar 2000) golden. Organisatiestructuur energiebedrijf Vraag naar energie Bron van energie Eigenaar van de systemen is Cofely Energy Outsourcing BV Cofely BV is ook exploitant. Warmte uit de aarde, plantaardige olie Korte technische schets Warmte- en koudebronnen, afleverstations, warmtepompen en een verwarmingsketel, leidingen tussen afnemers, bronnen en van en naar de energiecentrale. Om pieken in het verbruik op te vangen wordt een ketel ingezet op plantaardige olie welke 10% van de warmte kan realiseren. Bijkomend voordeel van deze brandstofketel is een vermindering van explosiegevaar waardoor de ketel in een ruimte op de begane grond geplaatst kan worden. De energietarieven zijn gemiddeld 5% tot 10% lager dan de stadsverwarmingtarieven elders in Amsterdam. De eindgebruikers hebben duurzame verwarming en koeling. Uiteindelijk is m2 vloeroppervlak aangesloten op het Warmte koude systeem. Totale investeringskosten Financiers Exploitatiebegroting Exploitatie Bankier Status Eigendom netwerk Eigendom apparatuur Aandeel van de investering bij eindgebruikers Planning Communicatie Belangrijkste tip Overige opmerkingen Meer info op site Contactpersoon met naw gegevens nvt (via Cofely) Cofely BV installatie gereed, gebouwen deels in gebruik, deels in aanbouw Beheer Cofely BV Cofely BV Geen Aanbesteding 2005, realisatie 2007 Borg dat een duurzame installatie niet alleen op papier duurzaam is, maar zich in de praktijk bewijst. Kies een structuur welke die zekerheid geeft gdfsuez.nl 23

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 Marktonderzoek Lokale 2011 Duurzame Energiebedrijven Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 1 Managementsamenvatting Klimaatverandering is al heel lang een hot item, maar de laatste jaren begint

Nadere informatie

Afnemers hebben 51% van de zeggenschap over het energiebedrijf

Afnemers hebben 51% van de zeggenschap over het energiebedrijf Lokale bron Lokale productie Lokale afzet Meerdere afnemers Duurzame bron (aarde, wind, zon of biomassa) Afnemers hebben 51% van de zeggenschap over het energiebedrijf Energie voor verwarming Energie voor

Nadere informatie

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB)

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) VISIE HEETEC Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) Stichting Duurzaam Heeten www.duurzaamheeten.nl 19 maart 2011 Bladzijde 1 van 14 Inhoud Inleiding 2 Doelstellingen.... 3 Uitgangspunten.

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen

Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Schone energie van lokale bronnen Ondernemingsplan Energiecooperatie Zuiderlicht Start Vanuit het Olympisch Gebied Meedoen is belangrijker dan winnen Schone energie van lokale bronnen Versie 3, Amsterdam, november 2012 Status definitief

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

REGIO S IN DE SPOTLIGHTS

REGIO S IN DE SPOTLIGHTS REGIO S IN DE SPOTLIGHTS P-NUTS AWARDS 2015 527 Lokale bron Lokale productie Lokale afzet Meerdere afnemers Duurzame bron (aarde, wind, zon of biomassa) Afnemers hebben 51% van de zeggenschap over het

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Voorwoord In dit e-boek vindt u een. die gaat over energie en een die energie geeft. toegepast. De burger is hierbij betrokken

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD

PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD PROGRAMMA DUURZAAMHEID HEERHUGOWAARD 11-4-2012 2012 2015 Definitief Energieneutraal in 2030. Dit is en blijft de doelstelling van gemeente Heerhugowaard. En evenals in de voorgaande beleidsperiode vormt

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

Duurzame (wind)energie voor Datacenters

Duurzame (wind)energie voor Datacenters Duurzame (wind)energie voor Datacenters In opdracht voor GreenIT Amsterdam Student: Kevin van Sante Clean Tech Hogeschool van Amsterdam Domein Techniek Opleiding Technische bedrijfskunde (TBK) Postbus

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE SEARCH KNOWLEDGE

ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE SEARCH KNOWLEDGE ANNE-MARIE RAKHORST NIEUWE ENERGIE d n a l r Nede iele s s o f t e na h ijdperk t SEARCH KNOWLEDGE Binnen 25 jaar onafhankelijk van fossiele brandstoffen, laten we daar onze energie in stoppen! Anne-Marie

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie.

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie. Stappenplan om te komen tot oprichting van een lokale energie coöperatie (LEC). Inhoud: 1: De voorfase 2: Hoe organiseren? 3: De opstart van de LEC 4: Na oprichting 5: Bezint eer ge begint 6: Drie belangrijke

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie