Inleiding. Verklaring van de iconen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Verklaring van de iconen"

Transcriptie

1 Inleiding De vragenlijstmodule van PlanCare Dossier maakt het mogelijk zelf vragenlijsten of inventarisaties te definiëren. In deze handleiding wordt beschreven hoe een vragenlijst wordt gemaakt en onderhouden en wat de verschillende vraagtypen zijn. Onderstaand schema positioneert de handleiding in het grotere geheel en geeft de verbanden aan. Cliënt Indicatie Contract Inschrijving Planning Zorg Productieverantwoording Declaratie Overig Cliëntdossier raadplegen Nieuwe cliënt aanmelden (handmatig / uit AW33) (AZR wachtlijst) AZR Berichtenverkeer Importeren AZR Berichtenverkeer Indicatie verwerken Contract koppelen aan ZZP Contract koppelen aan Arrangementen Mutatie Planning van aan- en afwezigheid SQL Zorgplan Zorgplanrapportage NVZ knoppenset Verblijfsdagen en tijdelijke afwezigheid Aan- en afwezigheidsregistratie (dagdelen) Bevriezen en vaststellen productie Aanmaken facturen Managementinformatie Contactpersonen beheren AZR berichtenverkeer Exporteren Wachtlijstbeheer Module zorgplanning FarmedRX MIC Tijdverantwoording (uren) Berichtenverkeer (AW 319 en CAK berichtenverkeer) Wordintegratie Verklaring van de iconen Er wordt belangrijke informatie medegedeeld Er wordt een tip gegeven Er wordt een voorbeeld uitgewerkt of een toelichting gegeven

2 Inhoudsopgave Vragenlijstmodule... 4 SE Backoffice... 4 Vragenlijsten onderhouden... 6 Rapporten... 6 Statussen doelen... 7 Statussen afspraken... 7 Categorieën beheren... 8 SE Backoffice Toegankelijkheid... 9 Aanmaken discipline Zoekveld Vragenlijst openen Kopieer vragenlijst Nieuwe vragenlijst Vraag toevoegen Tekstveld Memoveld Keuzelijst Ja/Nee Keuzerondje Meerkeuze Subvraag Aanvultekst Infoveld Datum Beheer tabbladen Vragenlijst Overzicht vragen Eigenschappen Afspraken en Doelen Aanvullende tabbladen Vragenlijst beschikbaar stellen aan de gebruikers Rapporten opstellen Pagina 2

3 Nieuw rapport aanmaken Vragenlijst invullen Pagina 3

4 Vragenlijstmodule De Vragenlijstmodule van PlanCare Dossier biedt de mogelijkheid op een eenvoudige wijze vragenlijsten of inventarisaties samen te stellen. De moeilijkheid zit hem niet zozeer in het vormgeven van de vragenlijst als wel in het opstellen van een slimme vragenlijst die logisch is opgebouwd en die eventueel handige vraagsprongen bevat. Zo is het verstandig per vraag te beoordelen met welk vraagtype de vraag moet worden opgesteld. Tevens is het mogelijk een selectie van de vragenlijst op een andere tabblad terug te laten komen. Ook kunnen vragen zichtbaar worden gemaakt in het zorgplan of kan er een afspraak bij worden vastgesteld. Bij het gebruik van de vragenlijstmodule worden drie niveaus onderscheiden: - Applicatiebeheerder verzorgt de basisinstellingen, zoals categorieën en toegankelijkheid - Beheerder opstellen van de vragenlijsten - Gebruiker invullen van de vragenlijst Voor beide beheersniveaus en voor de gebruiker is een afzonderlijke handleiding beschikbaar. De vragenlijstmodule kan afzonderlijk gebruikt worden, maar ook in combinatie met het individueel cliëntplan (ICP) binnen PlanCare Dossier. Onderstaand schema geeft de relatie tussen de verschillende onderdelen aan. cliëntkaart vragenlijst zorgplan rapportage = info uit vragenlijst = info uit zorgplan agenda SE Backoffice Pagina 4

5 Los van het aanmaken van een nieuwe vragenlijst kan er een aantal zaken geregeld worden ten behoeve van het gebruik van de vragenlijsten. Onder menu optie Stamgegevens/SE Backoffice wordt toegang verkregen tot het onderhoud en beheer. De volgende zaken met betrekking tot de vragenlijstmodule kunnen hier geregeld worden: - Vragenlijsten onderhouden - Rapporten - Statussen doelen - Statussen afspraken - Categorieën beheren Het onderhoud aan de SE-database vindt plaats onder menu item Stamgegevens/SE Backoffice. Het scherm Onderhoud PCD SE bevat de volgende categorieën: - AZR - Vragenlijstmodule - Zorgplan - Agenda - Toegankelijkheid - Overig Pagina 5

6 Vragenlijsten onderhouden Het beheer van de vragenlijstmodule Vindt plaats onder menu optie SE Backoffice. Het aanmaken van een nieuwe vragenlijst wordt beschreven in het onderdeel Nieuwe vragenlijst, verderop in deze handleiding. Rapporten Aanmaken van rapporten. Pagina 6

7 Statussen doelen Aan de status van de doelen kunnen meer items worden toegevoegd. Statussen afspraken Aan de status van de afspraken kunnen meer items worden toegevoegd. Pagina 7

8 Categorieën beheren De vragenlijsten worden ondergebracht in categorieën, dit om ze logisch te ordenen, maar ook om (per categorie) rechten toe te kunnen passen zodat niet alle vragenlijsten voor elke gebruiker beschikbaar zijn. De disciplines worden aangemaakt onder Toegankelijkheid. Klik op Categorieën beheren. De categorieën worden getoond. Er kunnen nieuwe categorieën worden toegevoegd door op de knop met het groene plusje te klikken. De volgende opties worden aangegeven: Naam categorie Code Gerelateerd aan zorgplan Aantal actueel Aantal concept Nog een categorie toevoegen Kies en herkenbare naam voor de categorie Facultatief Komt terug in In principe is er 1 vragenlijst actueel Aansluitend kan nog een categorie worden toegevoegd zonder dit scherm opnieuw te hoeven openen Door op het plusje voor een categorie te klikken wordt getoond welke vragenlijsten zich onder die categorie bevinden. In onderstaand voorbeeld heeft categorie ConceptVragenlijsten twee vragenlijsten, namelijk Persoonlijk Plan V&V en KorteDemo Intake V&V. Pagina 8

9 Door in de regel van de gewenste categorie op het icoon met de poppetjes onder Beveiliging te klikken kunnen rechten aan disciplines worden toegekend. Klik op een veld in de kolom Permissie van de discipline waarvan de rechten bepaald moeten worden. Er verschijnt een keuzetabel met de verschillende mogelijkheden. Selecteer de gewenste combinatie van rechten voor de bewuste discipline. Klik op Opslaan wanneer alle rechten zijn toegekend. SE Backoffice Toegankelijkheid Onder Toegankelijkheid worden de disciplines aangemaakt en onderhouden. Deze disciplines worden gebruikt ten behoeve van de verschillende onderdelen van PlanCare-nieuw die gebruik maken van de SE database. Pagina 9

10 Aanmaken discipline Ga in het scherm Onderhoud PCD SE naar het onderdeel Toegankelijkheid en klik op Disciplines. Klik op de knop met het groene plusje. Vul de naam van de nieuwe discipline in en klik op Opslaan (nog een discipline toevoegen) of Opslaan en sluiten (niet meer disciplines toevoegen). Het veld Omschrijving is verplicht. Pagina 10

11 1 3 2 Voer de volgende handelingen uit om een gebruiker aan een discipline te koppelen: 1. Selecteer een discipline 2. Selecteer een gebruiker (gebruik eventueel het zoekveld) 3. Breng de geselecteerde gebruiker naar rechts door op de pijl te klikken Klik wanneer alle handelingen in dit scherm zijn verricht op Opslaan of Opslaan en sluiten boven in het scherm om de aanpassingen op te slaan. Zoekveld Het bovenste veld bij Beschikbare gebruikers en Gekoppelde gebruikers is een zoekveld. Hier kan (een deel van) de naam worden ingetypt. Het zoeken wordt direct toegepast, wat inhoudt dat de naam niet volledig hoeft te worden ingegeven. Ook hoeft niet met de beginletter te worden begonnen, als de ingevoerde zoekterm maar wel de logische lettervolgorde van de gezochte naam bevat. Pagina 11

12 Vragenlijst openen Wanneer en vragenlijst wordt geopend, wordt eerst gevraagd de juiste categorie te kiezen. Welke categorieën er voor een gebruiker beschikbaar zijn en wat deze met de vragenlijst mag doen is bepaald door de autorisatie op de categorie. Door een categorie te selecteren, worden rechts in het scherm de voor deze categorie beschikbare vragenlijsten getoond. Pagina 12

13 In het getoonde voorbeeld heeft categorie V&V een vragenlijst, namelijk Persoonlijk Plan V&V Cordaan. Om vragenlijsten aan te maken of aan te passen moeten de rechten voor deze categorie ingesteld zijn. Dit wordt geregeld door de applicatiebeheerder en is beschreven in een afzonderlijke handleiding. Zijn de rechten niet ingesteld, dan verschijnt onderstaande melding. Neem in dat geval contact op met de applicatiebeheerder van PlanCare Dossier. Kopieer vragenlijst Een vragenlijst kan volledig nieuw worden opgebouwd, maar het is ook mogelijk een reeds eerder aangemaakte vragenlijst te kopiëren en als uitgangspunt te gebruiken voor een nieuwe lijst Pagina 13

14 Voer de volgende handelingen uit: 1. Selecteer de te kopiëren vragenlijst 2. Klik op de knop Kopieer vragenlijst 3. Geef de nieuwe vragenlijst een naam en geef aan welke onderdelen gekopieerd moeten worden De volgende opties kunnen worden aangegeven: Categorieën in vragenlijst Vragen in vragenlijst Tabbladen Vragen in tabbladen Relateer vragenlijst aan bron vragenlijst Categorieën kopiëren Vragen kopiëren (alleen bij categorieën kopiëren) Tabbladen kopiëren Vragen kopiëren (alleen bij tabbladen kopiëren) Nieuwe vragenlijst heeft mogelijkheid antwoorden uit de oorspronkelijke over te nemen (versiebeheer) Klik, nadat alle handelingen zijn verricht, op Opslaan en de nieuwe vragenlijst wordt toegevoegd. Nieuwe vragenlijst Het beheer van de vragenlijstmodule vindt plaats onder menu optie SE Backoffice. Klik op Vragenlijsten onderhouden. Pagina 14

15 Eerder aangemaakte vragenlijsten worden getoond. Door middel van de navigatieknoppen links van de vragenlijsten kunnen deze worden onderhouden, of worden nieuwe vragenlijsten aangemaakt. Overzicht van de navigatieknoppen: Insert Nieuwe vragenlijst toevoegen Update Bewerken Delete Verwijderen vragenlijst. Dit is alleen mogelijk wanneer een vragenlijst de status Concept heeft en wanneer deze niet is ingevuld. Overzicht vragenlijsten cliënt toont xxx Kopieer vragenlijst Het is mogelijk een vragenlijst te kopiëren en deze als uitgangspunt voor een volgende vragenlijst te gebruiken. Importeer vragenlijst Een vragenlijst importeren die door iemand anders gemaakt is. Exporteer vragenlijst Een vragenlijst exporteren, bijvoorbeeld t.b.v. een andere organisatie. Klik op de knop Insert om een nieuwe vragenlijst aan te maken. Aan een vragenlijst wordt een aantal kenmerken meegegeven. Selecteer vragenlijst categorie Naam Kies de categorie waaronder de vragenlijst terugkomt Deze komt terug in Pagina 15

16 Omschrijving Status Versie Zorgvisiemodel Bestemd voor Ingangsdatum Einddatum Vraagcode tonen Lettertype Tabblad concept zorgvragen en afspraken tonen Tabblad doelen en afspraken tonen Deze komt terug in - Concept - Actueel - Historisch NB De beheerder kan de statuslijst aanpassen of aanvullen Versiebeheer van de vragenlijst Keuze uit beschikbare zorgvisiemodellen NB Kunnen door de beheerder onderhouden worden - Personeel (nog niet in gebruik) - Cliënt, gebruik vragenlijst in cliëntdossier Datum beschikbaarheid vragenlijst Datum einde beschikbaarheid vragenlijst Tonen vraagcode voorafgaand aan de vraag Maak een keuze uit de beschikbare lettertypes Maakt deel uit van de 4 standaard tabbladen, maar hoeft niet getoond te worden Maakt deel uit van de 4 standaard tabbladen Klik op Opslaan om de vragenlijst aan te maken. Klik dubbel op de regel van de vragenlijst om de vragen aan te maken. In het volgende scherm wordt bovenin een nieuw op te bouwen boomstructuur de naam van de vragenlijst getoond. Klik op de knop Insert en benoem de eerste Categorie. Pagina 16

17 De naam van een categorie kan worden aangepast door er met rechts op te klikken en vervolgens op Hernoemen te klikken. Het veld met de naam van de categorie wordt actief en de naam kan worden aangepast. Een nieuwe vraag of categorie worden toegevoegd op de plek onder het veld dat in de boomstructuur geselecteerd is. De volgorde kan later altijd nog worden aangepast. Klik nogmaals op de knop Insert. Elke volgende maal zal worden gevraagd of er een categorie of een vraag moet worden toegevoegd. Selecteer eerst de naam van de vragenlijst (bovenste item) om een nieuwe categorie op het juiste niveau toe te voegen. Klik vervolgens op de knop met het groene kruisje en kies voor Categorie. Deze wordt nu niet op het niveau van de vraag toegevoegd, maar een niveau hoger. Vervolgens kunnen hier weer vragen onder aangemaakt worden. Onderstaand worden alle beschikbare vraagtypen kort toegelicht. Begonnen wordt met een toelichting bij het scherm Vraag toevoegen, omdat de meeste functionaliteit bij elk vraagtype terugkomt. Vraag toevoegen Het scherm Vraag toevoegen is voor elk vraagtype gelijk. Daarom wordt eerst een algemene toelichting gegeven bij de verschillende opties. Pagina 17

18 Vraag Print tekst Vraagcode Invulhulp Vraagtype Categorie Wegingsfactor Volgende vraag Toelichting Zichtbaar in zorgplan Toon afspraakknop Verplicht Volgende vraag Omschrijving van de vraag Tekst die getoond wordt bij het afdrukken Kenmerk dat aan de vraag wordt meegegeven (optioneel) Toelichting of instructie bij het invullen van het antwoord (opmaak van de tekst mogelijk) Soort vraag Categorie (binnen deze vragenlijst) waartoe de vraag behoort Weging die aan de verschillende antwoorden wordt meegegeven Mogelijkheid een vraagsprong aan te geven Mogelijkheid bij het gekozen antwoord een toelichting te geven Mogelijkheid een zorgvraag aan te maken Per vraag kan worden aangegeven of er een afspraak kan worden gemaakt Vraag moet worden beantwoord om naar de volgende vraag te gaan Standaard optie, bij de laatste vraag wordt de optie Einde vragenlijst gekozen Wanneer een vraag is toegevoegd en deze wordt geselecteerd in de boomstructuur, dan verschijnen de kenmerken van deze vraag rechts in het scherm. Pagina 18

19 In dit scherm kunnen aanpassingen aan de vraag worden gedaan zonder dat daar eerst weer het onderhoudsscherm Toevoegen vraag moet worden geopend. Tekstveld Een Tekstveld is een invoerveld van 1 regel waar vrije tekst kan worden ingevuld. Het is niet mogelijk de ingevulde tekst op te maken. Pagina 19

20 De vraag komt als volgt terug in de vragenlijst: Memoveld In een Memoveld kan vrije tekst over meerdere regels worden ingevuld. De ingevulde tekst kan worden opgemaakt. De vraag komt als volgt terug in de vragenlijst: Keuzelijst Bij een keuzelijst (naslagtabel) kan uit meerdere antwoordmogelijkheden worden gekozen, echter, er kan maar één antwoord worden aangegeven. Pagina 20

21 Nadat de vraag is geformuleerd verschijnt een scherm waarin de antwoordmogelijkheden aangemaakt worden. Klik op de knop met het groene plusje links boven in het scherm om een nieuwe antwoordmogelijkheid toe te voegen. Herhaal dit voor elk nieuw antwoord. Zijn alle mogelijkheden aangegeven, klik dan op Opslaan. Pagina 21

22 Ook kan een vraagsprong per gekozen antwoord worden aangegeven (kies een vraag bij Volgende vraag). Zo kan bij antwoord 1 worden vervolgd met vraag X, terwijl bij antwoord 2 wordt verdergegaan met vraag Y. De Volgende vraag die bij de hoofdvraag Keuzelijst wordt aangegeven is leidend voor de vervolgstap bij de antwoordmogelijkheid. Bij de onderliggende vraag is de optie Volgende vraag niet actief. De antwoordmogelijkheden worden in het scherm getoond en kunnen worden aangepast door op een antwoord te klikken en de tekst aan te passen. De vraag komt als volgt terug in de vragenlijst: Ja/Nee Bij de Ja/nee vraag kan worden gekozen uit twee antwoordmogelijkheden. Pagina 22

23 De antwoordmogelijkheden kunnen eventueel een uitgebreider omschrijving meekrijgen dan alleen Ja of Nee. Het gewenste antwoord wordt in de vragenlijstmodule aangevinkt. De antwoordmogelijkheden worden in het scherm getoond en kunnen worden aangepast door op een antwoord te klikken en door de tekst aan te passen. De vraag komt als volgt terug in de vragenlijst: Pagina 23

24 Keuzerondje Bij het keuzerondje (radiobutton) kan, in tegenstelling tot de meerkeuzevraag, maar één antwoord worden gekozen. Nadat op Opslaan is geklikt kunnen de keuzemogelijkheden worden ingevoerd. Klik steeds eerst op de knop met het groene plusje alvorens en nieuwe keuzemogelijkheid in te voeren. Pagina 24

25 Afhankelijk van het gegeven antwoord kan met een specifieke vraag worden vervolgd (vraagsprong). Let op dat per antwoordmogelijkheid moet worden aangegeven wat de volgende vraag wordt die beantwoord moet worden. De vraag komt als volgt terug in de vragenlijst (er is tevens een toelichting bij het antwoord gegeven): Pagina 25

26 Meerkeuze Bij een meerkeuzevraag kunnen meerdere antwoorden worden aangevinkt, dit in tegenstelling tot het keuzerondje. Het verschil tussen beide is te herkennen aan de vorm van het invulvakje: meerkeuze is vierkant, keuzerondje is rond. Vul de gegevens in en klik op Opslaan. Vervolgens kunnen de antwoordmogelijkheden worden ingevoerd. Pagina 26

27 Klik voor elke nieuwe antwoordmogelijkheid op de knop met het groene plusje. Bij een meerkeuzevraag kunnen bij de verschillende antwoordmogelijkheden subvragen worden geformuleerd (zie bij onderdeel Subvraag). Pagina 27

28 De vraag komt als volgt terug in de vragenlijst: Xxx Subvraag Een subvraag kan alleen bij een antwoordmogelijkheid van een meerkeuzevraag worden gebruikt. Voer de volgende handelingen uit om subvragen te maken en te koppelen: 1. Maak een of meer subvragen aan in de boomstructuur onder(!) de meerkeuzevraag waar deze bij hoort/horen. Pagina 28

29 2. Ga naar de meerkeuzevraag en open het antwoord waar de subvraag aan gekoppeld moet worden (dubbelklikken op het antwoord). 3. Plaats een vinkje bij Subvragen. Het volgende scherm wordt geopend: 4. Selecteer de (sub)vraag die aan de gekozen antwoordmogelijkheid moet worden gekoppeld. Pagina 29

30 Let op, in de keuzetabel die getoond wordt worden alleen de vragen getoond die onder de geselecteerde meerkeuzevraag staan. Soms moet worden gescrold omdat niet alle vragen getoond worden. Is de juiste subvraag geselecteerd, klik dan op de knop met het plusje, rechts van het keuzeveld. De koppeling is nu tot stand gebracht. Sluit het venster. In de regel van de antwoordmogelijkheid is een vinkje geplaatst bij het antwoord met de subvraag. Herhaal deze handelingen eventueel bij andere antwoorden. 5. Geef bij de meerkeuzevraag aan dat de volgende vraag die beantwoord moet worden niet de subvraag is, maar de eerste vraag die logisch volgt op de meerkeuzevraag. De vraag komt als volgt terug in de vragenlijst: Pagina 30

31 Let op! Volgende vraag bij Subvraag In veel gevallen zal op een vraag de volgende vraag in de lijst volgen. Zijn er een of meer subvragen tussengevoegd, dan is het zaak goed te letten op de vraagsprong die gemaakt moet worden. Is de volgorde van de vragen bijvoorbeeld als volgt: Vraag 6 (Meerkeuze) Subvraag 1 Vraag 7 Dan moet de volgende vraag bij Vraag 6 niet standaard Volgende vraag zijn, want dat is de subvraag. Deze wordt benaderd via een antwoordmogelijkheid. Dus op Vraag 6 volgt Vraag 7. Op de subvraag moet ook worden aangegeven wat de volgende vraag moet zijn. Vaak zal dit de oorspronkelijke Meerkeuzevraag zijn, zodat er eventueel nog een ander antwoord kan worden gegeven. NB Is een subvraag een gesloten vraag (bijvoorbeeld type keuzerondje), dan moet de volgende vraag worden aangegeven bij elke antwoordmogelijkheid en dus niet bij de vraag op zich! Is zowel bij Vraag 6 als bij Subvraag 1 de optie Volgende vraag aangegeven, dan komt men in een loop terecht waar men niet meer uit komt. Aanvultekst Pagina 31

32 De vraag komt als volgt terug in de vragenlijst: Xxx Infoveld Bij vraagtype Infoveld wordt geen vraag gesteld en kan geen antwoord worden gegeven. Het dient om een toelichting of instructie te geven bij het invullen van de vragenlijst. Met het infoveld kan bijvoorbeeld een nieuwe categorie worden ingeleid, of een slotconclusie worden gegeven. Pagina 32

33 De vraag komt als volgt terug in de vragenlijst: xx Datum Wanneer om een datum wordt gevraagd wordt deze ingevuld in een datumveld. De vraag komt als volgt terug in de vragenlijst: Pagina 33

34 De datum kan direct, gescheiden door koppeltekens, worden ingetypt, of deze kan met de kalenderoptie worden gekozen. Pagina 34

35 Beheer tabbladen De vragenlijst kent meerdere tabbladen, waarvan er drie standaard zijn, een optioneel is en anderen kunnen worden toegevoegd. Vragenlijst Op dit tabblad worden de vragen voorgelegd en kunnen deze worden beantwoord. Overzicht vragen Het tweede tabblad toont een overzicht van alle (ingevulde) vragen. Vanuit dit tabblad kan naar het invulscherm van een vraag worden gesprongen door op de vraag te klikken. Eigenschappen Het tabblad Eigenschappen toont een aantal gegevens van de betreffende vragenlijst. Hier wordt ook bepaald wat de status van een vragenlijst is. Deze is pas beschikbaar voor de gebruiker wanneer de status niet meer Concept, maar Actueel is. Pagina 35

36 Afspraken en Doelen Het tabblad Afspraken en Doelen is optioneel en wordt geactiveerd bij het aanmaken van een nieuwe vragenlijst. De afspraken en doelen rond het zorg- of ondersteuningsplan worden hier geformuleerd. Aanvullende tabbladen Behalve de standaard en optionele tabbladen kunnen ook eigen tabbladen worden gedefinieerd. Op deze tabbladen wordt een selectie van de beantwoorde vragen weergegeven. Heeft een vragenlijst bijvoorbeeld 40 vragen, dan kan er voor worden gekozen 20 vragen met betrekking tot een bepaald onderwerp op een afzonderlijk tabblad terug te laten komen. Deze selectie kan dan weer afzonderlijk als overzicht geraadpleegd en geprint worden. Pagina 36

37 Klik om een tabblad aan te maken op het icoon betreffende vragenlijst. in de kolom Beheer tabbladen van de Klik op de knop Insert en geef een naam voor he tabblad op. Klik op Opslaan Selecteer vervolgens in de onderste helft van het scherm de vragen en voeg deze toe. Kies en vraag en klik op de knop met het plusje om de vraag toe te voegen. Pagina 37

38 Een vraag kan maar een keer worden toegevoegd, dus een gekozen vraag zal niet meer in de keuzelijst voorkomen. Voeg eventueel op dezelfde wijze meerdere tabbladen toe. Pagina 38

39 Vragenlijst beschikbaar stellen aan de gebruikers De vragenlijst wordt altijd in status Concept ontwikkeld. Zolang de lijst deze status heeft is deze niet zichtbaar voor de gebruikers. Door de status op Actueel te zetten wordt deze beschikbaar. 1. Ga naar Vragenlijsten onderhouden. 2. Selecteer de vragenlijst (NB NIET dubbelklikken, want dat opent het onderhoudsscherm van de vragenlijst) en klik op de knop Update. 3. Pas de status aan van Concept naar Actueel. 4. Klik op Opslaan. De status is nu gewijzigd in Actueel. NB Een vragenlijst die Actueel is gemaakt kan niet meer worden teruggezet naar Concept en dus niet meer worden aangepast. Pagina 39

40 De gebruiker kan de vragenlijst benaderen door op het dossier van de cliënt op de knop Vragenlijstmodule te klikken. Het volgende scherm wordt geopend: Klik op de knop Insert en selecteer de vragenlijst. Bevestig met de knop Selecteer. Pagina 40

41 Rapporten opstellen De gegevens die in en vragenlijst zijn ingevuld kunnen door middel van een rapport worden opgeroepen en afgedrukt. Deze rapporten worden door de organisatie zelf opgesteld. Dit vindt eenmalig plaats, een gebruiker kan dus niet zelf een overzicht samenstellen op het moment dat hij/zijn een rapport oproept. Klik op de knop Rapporten opstellen in het onderhoudsscherm van de vragenlijsten. Een bestaand rapport wordt geopend door het te selecteren en op de knop View te klikken, of door dubbel te klikken op de naam van het rapport. Nieuw rapport aanmaken Klik op de knop Insert (Nieuw rapport maken) en geeft het rapport een naam. Klik op Opslaan. Het scherm Vragen koppelen aan rapport wordt geopend. Pagina 41

42 Kies de vragenlijst waaruit de vragen (en antwoorden) in het rapport moeten worden opgenomen. Er kunnen vragen uit meerdere vragenlijsten worden opgenomen in een rapport. De vragen van de gekozen vragenlijst worden in het rechterdeel van het scherm getoond. De rapportstructuur wordt opgebouwd aan de hand van koppen waar de vragen gerubriceerd onder komen te liggen. Klik op de knop Insert (Kop toevoegen). Geef de rubriek een naam en voeg eventueel een koptekst toe. Pagina 42

43 Moeten er meerdere koppen worden toegevoegd, plaats dan een vinkje voor Nog een kop toevoegen. Klik op Opslaan en voeg eventueel een volgende kop toe. De vragen worden gekoppeld door deze vanuit het rechterscherm onder een kop in het linkerscherm te slepen. Een geel pijltje geeft tijdens het slepen aan waar de vraag terecht gaat komen. Staat het pijltje voor een kop of voor een vraag, dan zal de nieuwe vraag daaronder geplaatst worden. Een vraag kan altijd naar een andere plaats in de lijst worden gesleept om zo de volgorde aan te passen. Een vraag wordt verwijderd door deze te selecteren en op de knop Delete te klikken. Wanneer het rapport gereed is kan het onderhoudsscherm worden afgesloten door op het kruisje rechts boven in het scherm te klikken. Het rapport is nu toegevoegd aan de lijst met reeds bestaande rapporten. Het rapport is nu voor de gebruiker beschikbaar onder de betreffende vragenlijst en wordt teruggevonden onder de opgegeven naam van het rapport in de rubriek Zelf gedefinieerd. Pagina 43

44 Vragenlijst invullen Er kan maar een vragenlijst actueel zijn. Is er reeds een actuele vragenlijst en wordt er een nieuwe aangemaakt, dan krijgt de huidige actuele vragenlijst de status historisch. Pagina 44

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding PlanCare 2 Mijn PlanCare. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier

Handleiding PlanCare 2 Mijn PlanCare. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare 2 Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici ICP Vragenlijstmodule Medicatie (FarmedRX) MIC Zorginhoudelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning

Onderstaand schema toont de handleidingen in het grote geheel en geeft de verbanden aan. Planning. Module zorgplanning Inleiding Vanaf 1 juni 2009 is het gebruik van het BurgerServiceNummer (BSN) in de zorg verplicht. Deze handleiding beschrijft de reguliere bevraging van de cliëntgegevens zoals deze binnen PlanCare Dossier

Nadere informatie

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Zorgplanning en verantwoording (met: website en PDA) Inhoud

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Zorgplanning en verantwoording (met: website en PDA) Inhoud Inhoud Procesbeschrijving... 2 Voorwaarden toegangsrechten... 3 Vastleggen zorgafspraken... 4 Aanmaken mutaties... 4 Koppel producten aan mutaties... 4 Aanmaken zorgtaak... 5 Plannen van zorg... 7 Per

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.11 Tijdverantwoording. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2... 3 Leesmodus... 3 Schrijfmodus... 4 Verantwoording... 5 Wijzigen van een verantwoording... 8 Bevriezen en vrijgeven... 8 PlanCare Dossier V11.11 - Pagina 1 van 8 Inleiding

Nadere informatie

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda.

Boekingen gemaakt in de Agenda zijn 1:1 zichtbaar in het Planbord, andersom zijn boekingen gemaakt in het Planbord direct beschikbaar in de Agenda. Agenda In Timewax is de plannings informatie zowel per resource als per project beschikbaar. In de agenda zijn alle gemaakte boekingen zichtbaar. De weergave van de agenda kan worden aangepast aan de behoefte

Nadere informatie

Handleiding VSO Vragendatabank

Handleiding VSO Vragendatabank Handleiding VSO Vragendatabank Versie 1.1 5-7-2010 Rik Langerak Inhoud VSO Vragendatabank... 3 Vragen bibliotheek... 4 Vragen aanmaken... 4 Een vraag in voorvertoning bekijken... 7 Een vraag bewerken...

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Platform Bewegen en Sport. Korte instructie website

Platform Bewegen en Sport. Korte instructie website Platform Bewegen en Sport Korte instructie website Auteur : STIPP Datum : 11 januari 2015 Versie : 2.0 Instructies Opbouw De website is als volgt opgebouwd: THEMA S Modules Lessen Documenten Teksten De

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Milieuvergunningen in FMIS

Milieuvergunningen in FMIS Milieuvergunningen in FMIS 1. Algemeen Elk schooldomein dient verplicht over één of meerdere milieuvergunningen te beschikken. Deze vergunningen zijn gekoppeld aan een domein zelf of aan bepaalde installaties;

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Handleiding om uw website/webshop aan te passen

Handleiding om uw website/webshop aan te passen Handleiding om uw website/webshop aan te passen ONDERWERP PAGINA 1. Hoe moet ik inloggen in het beheer? 2 2. Hoe pas ik een bestaande pagina aan? 2 3. Hoe plaats ik een afbeelding? 3 4. Hoe maak ik een

Nadere informatie

Allereerst moet u de gewenste Intramed PLUS verslagleggingsrichtlijn(en) downloaden van de website.

Allereerst moet u de gewenste Intramed PLUS verslagleggingsrichtlijn(en) downloaden van de website. Hoofdstuk 1 Intramed PLUS in gebruik nemen (fysiotherapie) Als u een Intramed PLUS licentie heeft, kunt u gebruik maken van specifieke verslagleggingsrichtlijnen. Dit zijn onder andere verslagleggingsrichtlijnen

Nadere informatie

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams...

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams... Documentatie Arbitrage Deze handleiding geeft houvast voor het gebruik van LISA ter ondersteuning van de arbitrage/scheidsrechterscommissie. In LISA is de autorisatie arbitrage nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2

HANDLEIDING FRIREC. Versie 1.2.2 HANDLEIDING FRIREC Versie 1.2.2 Handleiding Frirec voor Windows receptuurprogramma Gefeliciteerd met de aanschaf van FRIREC. Het Programma FRIREC FRIREC is een programma dat speciaal is ontwikkeld voor

Nadere informatie

ITware. Itware gebruikershandleiding

ITware. Itware gebruikershandleiding Itware gebruikershandleiding Werking ITware kort samengevat: ITware is een hulpprogramma voor uw webwinkel. Producten kunnen op éénvoudige wijze, al dan niet automatisch, worden geplaatst en onderhouden.

Nadere informatie

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Inrichten PlanCare Dossier ZorgPlanning. Inhoud

PlanCare Dossier ZorgPlanning versie 1.8 Inrichten PlanCare Dossier ZorgPlanning. Inhoud Inhoud Inloggen als beheerder... 2 Basisinstellingen verbindingen... 2 Aanmaken routes... 3 Filteren van routes... 4 Beheren weergave taken... 6 Beheren algemene weergave... 10 Beheren gebruikers... 12

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

Support website WATCH

Support website WATCH Support website WATCH Op support.watch-projectbeheer.nl is de support website van WATCH te vinden. Elke klant kan hier inloggen met zijn klantcode en wachtwoord. Figuur 1 WATCH support inlogscherm Na inloggen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

PlanCare 2 Backoffice. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici

PlanCare 2 Backoffice. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.3. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici Backoffice Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Organisatie inrichten... 4 2.1 Organisatiestructuur...

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Utwente, [Publish Date] Versie: 0.1, Statusdocument: Concept, Auteur: Laurens Smit ii Revisie Datum Versie Status Omschrijving Auteur Reviews Datum Versie Problemen

Nadere informatie

Training Kit Planning en icalendar

Training Kit Planning en icalendar Training Kit Planning en icalendar Versie: December 2011, Revisie 2 Coachview.net: 2.4 Auteur(s): Remy Remery Dé nieuwe manier van samenwerken Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 DOELSTELLING... 3 MODULES...

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Handleiding Plannen Expert

Handleiding Plannen Expert 2014 Handleiding Plannen Expert Opdrachten roosteren en competenties Staff Support B.V. ROI-Online / Staff 22-12-2014 Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor gebruikers van de module Plannen Expert.

Nadere informatie

Handleiding. Meldingen module. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding.

Handleiding. Meldingen module. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Handleiding Meldingen module Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Overzicht van de mogelijkheden... 2 1.1

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

Aanmaken afspraken in Newbase & de agenda

Aanmaken afspraken in Newbase & de agenda Aanmaken afspraken in Newbase & de agenda Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Darts. Versie 1.21 23 september 2010 Reinier Vos. CS Engineering Brugweg 56 Postbus 235 2740 AE Waddinxveen

Darts. Versie 1.21 23 september 2010 Reinier Vos. CS Engineering Brugweg 56 Postbus 235 2740 AE Waddinxveen Darts Versie 1.21 23 september 2010 Reinier Vos CS Engineering Brugweg 56 Postbus 235 2740 AE Waddinxveen Inhoud HOOFDSTUK 1 - INLEIDING... 3 1.1 DOEL VAN DIT DOCUMENT... 3 1.2 DOELGROEP VOOR DIT DOCUMENT...

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Instructie module Beheren bedrijfsgegevens Client Export door exporteur

Instructie module Beheren bedrijfsgegevens Client Export door exporteur Instructie module Beheren bedrijfsgegevens Client Export door exporteur Inhoudsopgave Startscherm Client Export...2 Beheren bedrijfsgegevens - Basisgegevens relatie...3 Beheren bedrijfsgegevens - Export

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Toegangsrechten omschrijvingen

Toegangsrechten omschrijvingen Toegangsrechten omschrijvingen Onderstaand overzicht geeft aan waar de te autoriseren functies zijn terug te vinden in PlanCare Dossier. Het is geen volledig overzicht omdat geen klantspecifieke functies

Nadere informatie

Instructie module Beheren bedrijfsgegevens Client Export door exporteur Inhoudsopgave Instructie module Beheren bedrijfsgegevens Client Export door exporteur... 1 Inhoudsopgave... 1 Startscherm Client

Nadere informatie

BAN PD Personeelsdiensten Van der Feltszpark 3 9401 HM Assen +31 (0) 59 23 30 990 www.banpd.nl info@banpd.nl. Handleiding Vacatures

BAN PD Personeelsdiensten Van der Feltszpark 3 9401 HM Assen +31 (0) 59 23 30 990 www.banpd.nl info@banpd.nl. Handleiding Vacatures Handleiding Vacatures 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aanmelden...3 Vacature toevoegen...4 Mijn Content...6 2 Inleiding Deze handleiding is bestemd voor de gebruikers die vacatures toevoegen en bewerken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Handleiding. Verlinde Net@Price Website

Handleiding. Verlinde Net@Price Website Handleiding Verlinde Net@Price Website Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1. Maak een nieuwe configuratie 4 Hoofdstuk 2. Bekijk een bestaande configuratie 13 Hoofdstuk 3. Levertijden 13 1 Inleiding De

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

Systeembeheerder Module

Systeembeheerder Module Systeembeheerder Module I Systeembeheerder Module Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Systeembeheerder module 1 1.1 Applicatie... 2 1.2 Database... Basis 4 1.3 Brieven... en Rapporten 7 1.4 Actielijst... 8 1.5 Beveiliging...

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Training aanmaken in SOL

Training aanmaken in SOL Training aanmaken in SOL Inhoudsopgave Training aanmaken in SOL... 3 Vooraf... 4 Aan de slag... 5 Aanmaken training... 5 Doel van deze training... 6 Formulier maken... 7 Restricties aan jouw training...

Nadere informatie

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker Handleiding gebruik Basispoort XML Maker 1 / 10 Basispoort - Handleiding XML Maker Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Downloaden en gebruiken... 3 1.3 Importeren bestand... 3 1.4 Nieuw bestand...

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand Symagic Resource Manager Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Toegang... 4 2. Beschikbaarheid... 5 2.1 Beschikbaarheidpatroon aanmaken...

Nadere informatie

Ga naar de inhoud van je arrangement Sleep het contentelement 'video' naar de juiste plaats in je arrangement.

Ga naar de inhoud van je arrangement Sleep het contentelement 'video' naar de juiste plaats in je arrangement. Een filmpje opnemen in je arrangement Ga naar de inhoud van je arrangement Sleep het contentelement 'video' naar de juiste plaats in je arrangement. Er opent zich een popup-scherm. Ga nu in je browser

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING BEGRAAFPLAATS ADMINISTRATIE MANAGER VERSIE 6.1 NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE 1. 1. De applicatie starten... 3 2. Grafkaarten raadplegen... 4 Zoeken op rechthebbende:... 5 Zoeken op

Nadere informatie

Handleiding Snel aan de slag

Handleiding Snel aan de slag Handleiding Snel aan de slag Copyright Solutionsite BV 2007-11-29 1 of 16 Inhoudsopgaven. Indeling hoofdscherm... 3 Verschillende processen (invalshoeken)... 5 Het onderhoudscherm... 10 Snel zoeken en

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTEN

HANDLEIDING RAPPORTEN HANDLEIDING RAPPORTEN Versie 2.0 dd 13/10/2014 Versie 2.1 dd 03/04/2015 Inhoudstabel VAN START MET DE RAPPORTEN... 2 1 EEN TOETS TOEVOEGEN... 3 MOGELIJKHEID 1: PROEVEN PER KLAS... 3 MOGELIJKHEID 2: INVOEREN

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

Agenda. Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak. De volgende schermen zijn beschikbaar:

Agenda. Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak. De volgende schermen zijn beschikbaar: Module Functie Kaart Kantoorbeheer Agenda UR09070460 Agenda Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak De volgende schermen zijn beschikbaar: 1. Kalender

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

MediaMyne Lite handleiding. Deze handleiding bevat alle informatie over het gebruik van MediaMyne Lite

MediaMyne Lite handleiding. Deze handleiding bevat alle informatie over het gebruik van MediaMyne Lite R MediaMyne Lite handleiding Deze handleiding bevat alle informatie over het gebruik van MediaMyne Lite Starten met MediaMyne 3 MediaMyne opstarten MediaMyne is een webbased applicatie die in elke browser

Nadere informatie

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base.

Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Handleiding V-Base Dit document bevat een beknopte handleiding voor het gebruik van de Windows versie van V-Base. Inhoud 1. starten V-Base... 2 2. zoeken / toevoegen personen... 3 3. inzending (reçu) en

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Dauwland Kompas Venstertoelichting

Dauwland Kompas Venstertoelichting Dauwland Kompas Venstertoelichting Dossiervenster Kompas start met het Dossiervenster geopend. Ga met de muis over de icoontjes en de tooltips geven aan welke functie het icoontje heeft. Achter de namen

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

In drie stappen Aangetekende post versturen met MijnPost

In drie stappen Aangetekende post versturen met MijnPost In drie stappen Aangetekende post versturen met MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Zoals de verzending van uw Aangetekende post. Met

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Starthandleiding LVS2000 Sint Maartenschool. Inhoud. Starthandleiding LVS2000 - Leerkrachten

Starthandleiding LVS2000 Sint Maartenschool. Inhoud. Starthandleiding LVS2000 - Leerkrachten Starthandleiding LVS2000 Sint Maartenschool Inhoud 1. Starten LVS2000 2. Selectiefilter maken 3. Afdrukvoorbeeld en afdrukken 4. Onderdelen of programma sluiten 5. Journaal 6. LVS 7. Handelingsplan 8.

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20

Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20 Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2013 1 Inhoud Legal Eagle archiveren vanaf versie 2.20... 1 Vooraf.... 3 1. Archiveerfuncties...

Nadere informatie

Agenda-items maken Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010

Agenda-items maken Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 Auteur : Reint Endendijk Versie : 1.0 Datum : 22 juni 2010 2 In de module Agenda & Planning onderscheiden we drie typen agenda-items. Algemene agenda-items Planning-items Afspraak-items In de maandagenda

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

In vier stappen Aangetekende post versturen met MijnPost

In vier stappen Aangetekende post versturen met MijnPost In vier stappen Aangetekende post versturen met MijnPost MijnPost is een online omgeving waar u snel en gemakkelijk gratis al uw postzaken kunt regelen. Zoals de verzending van uw Aangetekende post. Met

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Managementrapportages

Central Station. Handleiding Managementrapportages Central Station Handleiding Managementrapportages Versie: 2, september 2011 Central Station Handleiding Managementrapportages Pagina 2 van 19 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Doel van deze

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Vragenlijsten, tevredenheidsonderzoeken en metingen

Vragenlijsten, tevredenheidsonderzoeken en metingen Vragenlijsten, tevredenheidsonderzoeken en metingen Inhoudsopgave Vragenlijsten... 1 Wijzigen vragenlijst... 2 Vragenlijstcreator... 2 Metingcreator... 6 Inleiding:... 6 De werking:... 6 Tevredenheidsonderzoek...

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

3 Leerling speelt. Handleiding app: http://www.earz.nl/assets/downloads/earz-handleiding_app.pdf (2 A4's)

3 Leerling speelt. Handleiding app: http://www.earz.nl/assets/downloads/earz-handleiding_app.pdf (2 A4's) HANDLEIDING DOCENTEN www.earz.nl info@earz.nl Deze handleiding mag zonder toestemming worden gekopieerd en vermenigvuldigd. Wat is Earz Earz is een laagdrempelige manier om via internet muzikale vaardigheden

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Inhoudsopgave V2.02 2

Inhoudsopgave V2.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

Handleiding Gravity Forms

Handleiding Gravity Forms Handleiding Gravity Forms Deze handleiding gaat in op het maken van formulieren via Gravity Forms binnen WordPress. Ter voorbeeld wordt een formulier gemaakt voor het inzenden van hulp vragen voor Gravity

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

Online. Handleiding gebruiker. Online by Bizon Software Pagina 1 van 8

Online. Handleiding gebruiker. Online by Bizon Software Pagina 1 van 8 Online Handleiding gebruiker Online by Bizon Software Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Online... 4 2.1 Browsers... 4 2.2 Aanmelden - Afmelden... 4 2.3 Basisscherm... 4 2.4 Functie omschrijving...

Nadere informatie