Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten"

Transcriptie

1 Jaargang 27 juli/augustus 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis 25 IN DIT NUMMER: Wijkvereniging de Zonnesteen met de bestuursmededeling en agenda op pag. 4 Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten AED's in Helmond en Brouwhuis. Over hulp bij ernstige hartfalen staat meer op pag. 5 Groot onderhoud asfaltverharding Rivierensingel, meer hierover op pag. 7 Een terugblik op de Boerenmért op pag. 9 Harmonie en Drumband Amicitia benoemde Jan Hendriks tot zijn erelid voor zijn bewezen diensten, op pag.10 Verkeersgedrag Brouwhuisse jeugd weer veel beter, dit op pag dit vakantienummer bevat natuurlijk veel meer. De redactie wenst u een prettige vakantie en veel leesplezier. Op 10 juli heeft de klok van de Brouwhuisse kerk voor het laatst geluid om op te roepen naar de kerk te gaan. Dat voelde voor velen als wordt het hart uit het oude dorp gesneden. Het was een emotioneel beladen laatste viering, een gewone mis als elke zondag. Het koor deed zijn uiterste best doen om een mooie mis te zingen Aan het einde van de viering werd het H. Sacrament discreet de kerk uitgedragen en is de sluiting van de kerk in Brouwhuis definitief. Wat er verder met het kerkgebouw gaat gebeuren is nog onduidelijk, dit zal ongetwijfeld in komende maanden/jaren duidelijk worden. Wat wel duidelijk is dat er geen kerkdiensten meer worden gehouden en dat het geen kerk meer zal zijn. En dat zal nooit echt kunnen wennen De Corridor ook digitaal op Op actueel altijd de laatste berichten!!! Redactieadres: De Corridor - JEKERSTRAAT MK Helmond-Brouwhuis -

2 AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA Natuurtuin De Robbert gaat dit jaar ook weer op enkele zondagen open. Een rustiek plekje voor een wandelingetje tussen weilandjes vol bloemen en vlinders over bruggetjes en door schaduwrijke bosjes. Ook zijn er tijdens de open zondagen vrijwilligers die vragen beantwoorden over de tuin en over de bijen die zulke heerlijke honing leveren. De Natuurtuin De Robbert is op de volgende zondagen open van uur tot uur. Zondag 17 juli van uur uur Zondag 21 augustus van uur uur De Natuurtuin De Robbert in Helmond is te vinden op het einde van de Vinkelaan/Kemenadelaan. Staand op de parkeerplaats in de Kemenadelaan ziet men de ingang van de tuin. Vanaf de Uiverlaan zijn er ook richting aanwijzingsborden. De tuin is het hele jaar door op zaterdag open van 9.00 uur uur. Vooraankondiging 3 e gigantische spectaculaire autocross in Brouwhuis Op 18 september vindt er ter hoogte van de Weyerweg en Weyerbeemd voor de derde keer een autocross plaats, georganiseerd door autocrossclub De Turfracers uit Liessel in samenwerking met jeugdcarnavalsvereniging de Brouwhaasjes en carnavalsvereniging De Brouwhazen. Evenals voorafgaande ja- ren bestaat ook nu weer de mogelijkheid om zelf ook eens deel te nemen aan dit spektakel. Je hebt hiervoor geen licentie nodig. Er komt een speciale klasse voor mensen die mee willen doen zonder startlicentie. Meedoen kan heel simpel met een auto van de sloop en enkele houten balken. Het reglement van deze klasse kunt u vinden op afdeling balkenklasse. Om alvast wat sfeerindrukken te krijgen kijk eens op: eventuele inlichtingen: of bel na uur naar pag. 2

3 Democratie. Pinnig Het Nederlandse woord democratie stamt af van de Griekse woorden (dèmos), volk en (krateo), heersen, regeren en betekent dus letterlijk volksheerschappij. Dit houdt in dat het volk zelf stemt over de wetten en besluiten, zoals in het oude Griekenland. In een democratie is de bevolking soeverein en is alle autoriteit gebaseerd op de (minstens de theoretische) instemming van het volk. We kennen twee vormen van democratie, de directie en de representatieve vorm. De directe democratie is de oorspronkelijke vorm van democratie; iedereen die aan een bepaalde wet of besluit moet gehoorzamen, kan in gelijke mate meebeslissen bij de totstandkoming daarvan. Om praktische redenen was deze vorm lange tijd niet werkbaar en ontstond de representatieve democratie als praktische oplossing bij het groeien van het aantal mensen binnen de democratie. Het was lange tijd niet mogelijk dat iedereen direct over elk onderwerp kon mee beslissen. Deze laatste vorm wordt ook we de parlementaire democratie genoemd. Door de huidige communicatie technologie is het echter eenvoudig mogelijk om te stemmen via internet of gsm, waardoor een directe democratie opnieuw mogelijk is geworden. Directe democratie in de moderne betekenis van het woord duidt op instrumenten waarbij opnieuw de volledige bevolking direct de macht uitoefent op besluiten van Regering en lokaal op die van de gemeente. Zo n directie democratie biedt vele mogelijkheden voor de burgers in een land, provincie of stad om invloed uit te oefenen op de besluiten die genomen moeten worden of waarvan men vindt dat die genomen zouden moeten worden. Een directie democratie waarbij de burgers rechtstreeks wel of niet instemmen met voorstellen van regering, provincie of gemeente is voor bestuurders in dit land een ramp. Mocht een bestuurder over dit onderwerp al de discussie willen aangaan dan gaat dat heel voorzichtig en weet men de ander alleen maar te wijzen op de gevaren namelijk dat de burgers in dit land, of deze stad toch niet weet waar het nu precies over gaat. De burger in dit land is te dom om te begrijpen waar het over gaat, dus houdt men maar wat graag een parlement en gemeenteraad op het pluche. Om toch het ongenoegen bij burgers een beetje te sussen en ze de schijn te geven dat ze wel iets te zeggen hebben, hebben deze bestuurders bedacht dat het goed is om aan burgerparticipatie te doen. Er worden hier en daar wat advies- en wijkraden opgericht die de schijn krijgen dat ze ook nog iets te vertellen hebben. Feitelijk hebben al deze raden geen bal te zeggen en doen bestuurders toch wat ze zelf goed vinden met een blik op de volgende verkiezingen. Bij een directe democratie moeten bestuurders met de kracht van argumenten een voorstel door het volk heen loodsen, bij onze huidige parlementaire (representatieve) democratie geldt alleen de kracht van het aantal stemmen in het parlement of gemeenteraad met daaraan gekoppeld een ijzeren partij discipline, want tegen een voorstel van je eigen minister of wethouder stemmen levert bij de volgende verkiezingen geen plaats meer op op de kieslijst. Een directe democratie zou binnen Helmond binnen afzienbare tijd een hele reeks plannen naar de prullenbak verwijzen, onder andere een nieuw stadion op Berkendonk, het kappen van het BZOB-bos, maar ook de eigenlijk onaanvaardbare bezuinigingen op de voorzieningen voor ouderen. Een ander voordeel van een directie democratie is het voorkomen van onzin wetgeving zoals het Scheepvaartverkeersbesluit Berkendonk 2009 waarin een algeheel vaarverbod gedurende het gehele jaar is ingesteld voor door spierkracht voortbewogen schepen (mijn zoon in zijn opblaasbootje)! Pinnig Belangrijke telefoonnummers Corridor niet ontvangen Stadswacht - zwerfafval en graffiti Klanteninformatie - vernielingen Milieuklachtenlijn Klantencontactcentrum Provinciale Milieudienst (klachten stankoverlast) Milieudienst Eindhoven, vestiging Helmond 0492, Informatielijn gemeente Helmond Kringloopwinkel Politienummer, algemeen (buiten kantooruren) Maatschappelijk Werk Brouwhuis - Rijpelberg Milieustraat Helmond ma t/m vr , za Woningbouw Compaen Woonpartners Plasticafval zakken info Wijkraad Brouwhuis pag. 3

4 Wijkvereniging De Zonnesteen AGENDA WIJKGEBOUW 1ste dinsdag van de maand kienen. Op dinsdag 6 september kunt u weer volop genieten van een avondje kienen. Agenda weekactiviteiten Maandag: Seniorengym Kaarten maken Lolbroeken Weight Watchers Gaudeamus Dinsdag: Weight Watchers Lolbroeken Biljarten Woensdag: Schaken Schilderclub Donderdag: Rikken jokeren Handwerken Sjoelen Zangkoor repetitie Bestuursvergadering 1ste donderdag v/d maand Bestuursvergadering wijkraad 2e donderdag v/d maand uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Bestuursmededeling Beste Leden, We zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste leden, dus als u interesse heeft in een van de onderstaande functies reageer: penningmeester overige bestuursleden voor o.a. de PR Het bestuur vergadert eens per maand en regelt daarnaast nog zaken vanuit huis. Heb je belangstelling, ervaring, wil je deze opdoen, of meer informatie over één van de functies, laat het zo spoedig mogelijk weten via mail: We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op voor een uitnodiging op de eerstvolgende bestuursvergadering! We hopen op uw reactie om Wijkvereniging De Zonnesteen met al haar activiteiten nog beter te kunnen maken in 2011! René Denkers Secretaris Wijkgebouw De Zonnesteen Geopend als er geplande activiteiten zijn. Op maandag-, dinsdag-, soms woensdag- en donderdagmiddag. (Op andere dagdelen incidenteel.) Het adres is: Rijnlaan 91. Tel Uit veiligheidsoverwegingen heeft het gebouw geen brievenbus. Post, bestemd voor de Stichting Beheer Wijkgebouw De Zonnesteen, kunt u sturen naar: Postbus 6100, 5700 EV Helmond Post, bestemd voor Wijkvereniging De Zonnesteen, kunt u sturen naar of bezorgen op De Middenloop JD Helmond. Wilt u een activiteit organiseren in Wijkgebouw De Zonnesteen. Neemt u dan contact op met de heer Toon van Beers, tel De Wijkvereniging De Zonnesteen is ook bereikbaar via onze website: dezonnesteenhelmond.nl Heeft u nog leuke originele ideeën laat het ons gewoon even weten via de website. Vrijdag: Linedance volwassenen uur Lidmaatschap Het lidmaatschap van onze wijkvereniging bedraagt.15 per jaar per gezin. Alleenstaande ouderen ( 60+) betalen.15 per jaar. Bent u nog geen lid, maar wilt u dat wel worden, dan kunt u zich aanmelden door een (inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier vindt u in het informatierekje naast de bar in het gebouw. Een telefoontje naar onze ledenadministratie, Joop Vis tel: kan natuurlijk ook. Secretariaat René Denkers tel: De Zonnesteen organiseert najaarsbeurs Zaterdag 24 september uur Babyartikelen kinderkleding en speelgoedbeurs in wijkgebouw de Zonnesteen Voor deze beurs kunt u babyartikelen kinderkleding en speelgoed inleveren. Een klantnummer en richtlijnen en verdere verloop kunt u ophalen in het wijkgebouw, Rijnlaan 91 op; Dinsdag 13 september van Donderdag 15 september van pag. 4

5 Bericht van de Wijkraad Rabobank Ambassadeur Geld voor de wijk, idee uit de wijk Laten ze zich nu ook al voor het karretje van de Rabobank spannen? Ik zie het u bij wijze van spreken al denken. Het antwoord is simpel. Als het erom gaat op de een of andere manier een subsidie binnen te halen voor Brouwhuis dan wel. En daar gaat het om als we het over het nieuwe product de Rabobank ambassadeur hebben. De Rabobank wil dichtbij en betrokken zijn, kernwaarden die voortkomen uit het coöperatie gedachtegoed van de bank. Om die woorden kracht bij te zetten heeft de Rabobank voor Helmond in totaal ,-- euro beschikbaar gesteld. Daarom hebben we volmondig ja gezegd toen de Rabobank ons vroeg om als wijkraad te helpen om dit product te promoten. Dit doen we bijvoorbeeld door dit stukje in de Corridor, maar ook door het ophangen van posters in de wijkcentra, de bibliotheek en winkelcentrum Brouwhorst. De Rabobank ambassadeurs gaan helpen om dit geld goed te besteden. De ambassadeur is een medewerker van de Rabobank, vaak woonachtig in de wijk zelf, maar zeker betrokken bij de wijk, die betrokken is bij het aanwijzen van projecten die de wijk versterken. Voor Brouwhuis is dit Lisette Michielsen, opgegroeid in de buurt van t Pleintje, bekend bij de oud- Brouwhuizenaren. Om dit geld ook daadwerkelijk te besteden aan projecten die een blijvende, tastbare- bijdrage leveren aan de wijk, is de Rabobank op zoek naar goede ideeën. Iedereen kan een idee indienen bij Lisette, de Rabobank ambassadeur. Dit kunt u het beste doen door een aanvraagformulier in te vullen dat te vinden is op: Mocht u niet in staat zijn om dit via de website te doen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen ervoor zorgen dat het idee bij Lisette terecht komt. Zelf hebben we het idee om t Pleintje te verlevendigen, wellicht heeft u een leuker, be- ter, interessanter, grappiger, kunstzinniger, muzikaler, verzin t maar, idee. Mocht u denken wie is die Lisette dan? Ze stelt zich, samen met de ambassadeurs van andere wijken voor op bovengenoemde website. Wijkraad Brouwhuis AED s in Helmond-Noord, -Oost en Brouwhuis. 6-minutenzones in de woonwijken van Helmond. Hoe eerder gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt bij ernstig hartfalen, des te groter de kans dat iemand het overleeft. In veel woonwijken is daarvoor nog geen AED (Automatic Externe Defibrillator) aanwezig, terwijl ze juist daar cruciaal zijn. In juni plaatste Woonpartners daarom AED s in Helmond-Noord, Brouwhuis en Helmond-Oost. Tot voor kort waren er in Helmond alleen in het centrum geregistreerde AED s beschikbaar voor noodsituaties. Buiten het centrum was het dus haast onmogelijk om binnen 6 minuten een AED beschikbaar te hebben voor een slachtoffer. De Huurders Belangen Vereniging Woonpartners opperde het idee om AED s beschikbaar te stellen in de wijken waar Woonpartners veel woningen verhuurt. AED-Alert De AED s zijn opgehangen bij Residentie Brouwhorst (Brouwhuis/Rijpelberg), Tjerk Hiddestraat (Beisterveld/Pronto) en Mercuriuslaan (Helmond- Noord). Daarmee zijn Helmond- Noord, Brouwhuis en Helmond- Oost nu 6-minutenzones: zones waarin als 112 wordt gebeld, iemand direct kan starten met reanimeren en het slachtoffer binnen 6 minuten een eerste shock met de AED kan krijgen. De AED s hangen in afgesloten kastjes, op openbaar toegankelijke plaatsen. Ze zijn aangemeld bij AED-Alert, een systeem dat slachtoffer, burgerhulpverlener en AED samenbrengt. Na het uitsturen van de ambulance zoek AED-Alert rondom de locatie van het slachtoffer naar geregistreerde burgerhulpverleners. Zij krijgen een sms met de locatie van het slachtoffer en een code om de dichtstbijzijnde AED uit de kast te halen. Iedereen die in het bezit is van een certificaat reanimatie en AEDbediener kan zich aanmelden bij AED-Alert: nl. Op staan alle NRR-erkende opleidingsinstituten. Op het kantoor van Woonpartners aan de Kasteel Traverse hing al een geregistreerde AED. Woonpartners steekt daarnaast veel energie in het opleiden van medewerkers. pag. 5

6 Groot onderhoud asfaltverharding Rivierensingel Op de Rivierensingel gaat de gemeente Helmond groot onderhoud uitvoeren aan de asfaltverharding van de rijbaan. Het betreft het gedeelte tussen de Deurneseweg tot aan de Lavendelheide. De werkzaamheden die de gemeente Helmond gaan uitvoeren bestaan uit het frezen van een laag asfalt van de rijbaan. Vervolgens worden er 2 nieuwe lagen asfalt aangebracht. Op het gedeelte van de Rivierensingel tussen de Deurneseweg en de Maaslaan wordt een geluidsreducerende deklaag toegepast. Het totale werk wordt in 4 fases uitgevoerd, waarbij de volgende fases worden onderscheiden: Fase 1: Rivierensingel vanaf Deurneseweg tot en met het kruispunt Bieschbos. Fase 2: Rivierensingel vanaf kruispunt Biesbosch tot en met het kruispunt Elbeplantsoen (m.u.v. kruispunt met de Maaslaan) Fase 3: Rivierensingel vanaf kruispunt Elbeplantsoen tot aan de fietsaansluiting Rijntjesdijk (net voor het kruispunt met de Bruhezerweg) Fase 4: Rivierensingel vanaf de fietsaansluiting Rijntjesdijk tot aan het kruispunt Lavendelheide. Duur van het werk: Op 22 augustus (week 34) wordt er gestart met de werkzaamheden van fase 1 en 4. Deze fases worden tegelijkertijd uitgevoerd en duren in totaal ca. 4 weken. In week 37 starten we met fase 2. Deze fase duurt ca. 3 weken. In week 39 starten we met de laatste fase, fase 3. Deze fase duurt ca. 2 weken. In week 41 zijn we klaar met deze fase. Er zal een omleidingsroute worden ingesteld middels de gebruikelijke gele omleidingsborden. Tijdens de werkzaamheden zal het crematorium bereikbaar blijven. Hiervoor wordt de parallelbaan Rivierensingel gebruikt en zal het fiets-voetpad tussen de Rivierensingel en de Meanderlaan tijdelijk geschikt gemaakt worden voor autoverkeer. X-factor winnares Rochelle komt uit Brouwhuis Ze is negentien jaar, heeft de liefste glimlach van Helmond en komt uit Brouwhuis. Ik heb het over Rochelle, winnares van X-factor Na enkele voorrondes,live optredens en de finale, nu al een gevierd artieste. Op de tweede pinksterdag,13 juni werd zij gehuldigd door burgermeester Fons Jacobs, die haar terecht de trots van Helmond noemde. Er werden wel veel mensen verwacht voor de huldiging in het Warandepark, maar dat er zoveel zouden komen, geschat wordt op ruim 4000, verwachtte niemand. Rochelle, die tijdens de X-factor periode bekend werd met Tina Turners Symply the best, liet ook duidelijk horen wààrom zij had gewonnen. Haar stem galmde door het park toen zij enkele liedjes ging zingen. Maar als je de mensenmassa ziet voordat zij opkwam zou je denken bij een concert van U2 te zijn. En het applaus en gejuich was er niet minder om. Hoe favoriet zij momenteel is bleek wel uit het feit dat er tijdens het uitdelen van de handtekening zeker veel belangstelling was. Ook vanuit de media, er liepen zeker wel ruim 8 persfotografen rond om maar te zwijgen over de belangstelling van de grote media.sbs- 6, Omroep Brabant, ED-pers. Ze waren allemaal aanwezig en wachtten rustig op hun beurt om maar even te mogen praten met Rochelle. Maar de artieste had niet veel tijd, ze moest nog even even naar Hilversum voor interviews bij RTL-boulevard en daarna naar radio 538.Maar eerst de fans. Dus ging zij verder met handtekeningen uitdelen. Ook wilde iedereen graag met haar op de foto.maar de plicht roept en na ruim 3 kwartier verdween zij alweer via de ingang van het restaurant in het Warande park om daarna weg te rijden naar haar volgende optreden en interviews. In een van de volgende nummers van de Corridor heb ik een uitgebreid gesprek met Rochelle, dus we houden U op de hoogte.. Hans Choufoer pag. 7

7 En wéér was het prachtig weer tijdens de 29e Boeremèrt. Na een jaar van voorbereidingen kon de 29e Boeremèrt van start gaan. In alle vroegte werden de kramen opgebouwd en kwamen de standhouders één voor één binnendruppelen in Brouwhuis. Tijdens de officiele opening van de Boeremèrt werd er eerst afscheid genomen van Pastoor Peerke die na 27 jaar trouwe dienst-baarheid voor de parochie Brouwhuis met emeritaat gaat, toen dit gebeurd was kon het feest beginnen, de Brandeleros uit Brandevoort maakte er op het podium ook meteen een mooie show van. De optredens die werden verzorgd op het pleintje trokken veel bekijks met als uitsmijter aan het einde van de middag One2Party die er een echt Brouwhuis feestje van maakte. De gehele dag door konden de bezoekers genieten van de vele oude ambachten, hobbyisten en muziekgroepen. Ook de Roofvogelshow stond weer op z n oude vertrouwde plaats en trok heel veel kijkers. Natuurlijk kwamen de bezoekers ook niets te kort op het gebied van eten en drinken, dat was er op de Boeremèrt weer voldoende. Het aantal bezoekers dat dit jaar de Boeremèrt bezocht ligt tussen 19 en 20 duizend waardoor het tot één van de grote evenementen behoort in de regio. Ook voor de kinderen was er dit jaar van alles te doen, zo waren er de kinderspelen en de kabelbaan van de Scouting. Coverband De Directie die er een wervelendende show van maakte, het bleef op het pleintje dan ook druk tot aan het einde van de avond. We kunnen terug kijken op weer een geslaagde Boeremèrt in Brouwhuis. Met vertrouwen zijn we daarom ook al weer bezig met de voorbereidingen voor de 30e Boeremèrt die volgend jaar weer op 1e Pinksterdag 27 mei zal plaatsvinden. Het bestuur van de Boeremèrt wil daarom ook alle verenigingen en hun vrijwilligers bedanken voor het slagen van deze 29e Boeremèrt, maar het belangrijkste zijn natuurlijk de bezoekers die naar de Boeremèrt komen en zo de verenigingen van Brouwhuis steunen. Tot 27 mei 2012, de 30e Boeremèrt Brouwhuis Vanaf uur was het podium op het pleintje voor de pag. 9

8 Harmonie en Drumband Amicitia JAN HENDRIKS ERELID AMICITIA Jan Hendriks is benoemd tot Erelid van Harmonie en Drumband Amicitia. Dit vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging. Jan is op 1 september 1992 lid geworden van Amicitia. Ruim 19 jaar is hij dus al (zeer intensief!) betrokken bij Amicitia. De langste tijd als secretaris. Maar ook is hij van 1998 tot 2001 drie jaar voorzitter geweest totdat ik hem op 13 februari 2001 als voorzitter mocht opvolgen. Wat Jan in al die jaren voor de vereniging gedaan heeft daar zou ik vele pagina s over kunnen schrijven. En dat dan alleen nog maar over de periode dat ik zelf bij de vereniging ben. Een kleine greep uit zijn verdiensten wil ik u echter niet onthouden: Jan was en is nog steeds de grote organisator van Amicitia. Naast de concerten, serenades etc. moeten natuurlijk genoemd worden de jaarlijks terugkerende rommelmarkt en de Amicitiadag. Maar ook voor onze reizen naar het buitenland was hij de initiatiefnemer en organisator. Zoals in september 2008 onze reis naar Zielona Gora in Polen en in december 2008 en 2010 de Kerstconcerten in het Belgische Mechelen. Naast zijn organisatorisch vermogen was hij bovendien een perfecte secretaris en een zeer gewaardeerde adviseur van het bestuur. Jan stopt als secretaris Een paar jaar geleden al heeft Jan aangegeven dat hij wilde stoppen met het secretariaatswerk. Maar telkens (op ons aandringen uiteraard) stelde hij het uit. Ruim voor de Algemene Leden Vergadering van dit jaar gaf hij echter aan dat hij besloten had er nu definitief mee te stoppen. Zeer begrijpelijk. Maar het betekende wel dat een brok aan ervaring het bestuur van Amicitia ging verlaten. Om nog maar niet te spreken over de hoeveelheid werk, die normaal door Jan werd verzet en die nu op het bordje van het bestuur terecht kwam. Een opvolger voor Jan was er niet en is er nog steeds niet. Máár we zijn Jan gelukkig bij Amicitia niet kwijt. Jan is niet verloren voor Amicitia. Hij wil bij de vereniging betrokken blijven maar dan als trekker van de activiteitencommissie. Een rol waarvoor hij in de wieg gelegd is. Een rol die precies bij hem past. Erelid Jan heeft in al die jaren zoveel voor de vereniging gedaan dat hij daar speciaal voor beloond moest worden. Daarom heeft het bestuur, conform artikel 5 van de statuten van de vereniging, tijdens de Algemene Leden Vergadering van 22 februari 2011 Jan Hendriks voorgedragen om hem te benoemen tot Erelid van Harmonie en Drumband Amicitia. Dit voor zijn grote verdiensten voor de vereniging. Onder groot applaus werd dit voorstel aangenomen en konden we hem gaan feliciteren. Bij zo n eervolle onderscheiding hoort natuurlijk een cadeau. Dat hebben we hem echter pas op zondag 26 juni overhandigd, tijdens onze jaarlijkse Amicitia- Dag. Aan het einde van onze muzikale rondgang door Brouwhuis en Rijpelberg hebben we Jan een fraaie oorkonde overhandigd en uiteraard een mooi cadeau als dank van ons allen. Beste Jan, nogmaals proficiat met de toekenning van de hoogste onderscheiding die Amicitia kent en oprechte dank voor je tomeloze inzet! Wim Klerkx (voorzitter) pag. 10

9 Harmonie en Drumband Amicitia Bewoners van Brouwhuis en Rijpelberg in het zonnetje gezet Zondag, de 26 juni, het was schitterend weer en er was van alles te doen in Helmond zoals levende standbeelden in de kasteeltuin, koopzondag, beachvolleybal en noem maar op. Maar er was een evenement dat vooral in Brouwhuis opviel. Wat men ook aan het doen was in Brouwhuis, je kon er niet omheen en dat was weer de jaarlijkse Amicitia-dag. Elk jaar rijdt er een cabrio-bus door ons Brouwhuis met veel, héél veel muziek. Dus ook weer dit jaar. Er werden weer veel serenades gebracht aan de mensen die dit jaar uitzonderlijk hadden gepresteerd of ergens voor waren gehuldigd of onderscheiden. Men begon op de Zeelenweg bij de wijkraad van Brouwhuis. Daarna reed de bus door naar de Drechtstraat waar mevrouw Klaassen Verhees een serenade kreeg vanwege haar Koninklijke onderscheiding voor haar vele vrijwilligerswerk. Kort daarna vertrok de muzikale bus naar de Rijpelberg waar mevrouw van Loon haar serenade ontving. Mevrouw van Loon, voorzitster van de KBO in Brouwhuis ontving dit voor haar werk en de zilveren vrijwilligerssterren die uitgedeeld waren aan leden van de KBO. Voorts reed de bus naar residentie Brouwhorst, waar echtpaar v/d Zanden een muzikale felicitatie kreeg omdat zij 60 jaar getrouwd waren. En alsof dat nog niet genoeg was werden er twee bezoeken afgelegd een in de Jekerstraat en vervolgens in de Eemstraat, naar twee medewerkers van de Corridor, Wim Vogels en Nico Veltkamp. Beiden zijn dit jaar onderscheiden als lid in de Oranje van Nassau. Ten slotte eindigde de bus met muzikanten bij familie van de Broek wat tevens de eindplaats was. Daar werden nog eens drie jubilarissen gehuldigd en 20 mensen die geslaagd waren voor hun diploma. De muzikanten hadden hun best weer gedaan, iedereen was tevreden. Het was een jaarlijks evenement dat Amicita zeker in de picture zette want vele dagen erna werd er nog volop gesproken deze dag. Er werd zelfs geopperd om dit vaker te doen, want de mensen in de residentie Brouwhorst en Rivierenhof vonden het geweldig, zo n muziekje bij hun voordeur. En dat is ook de bedoeling. Een trotse Wim Klerkx vertelde dat zoiets een geweldig gevoel gaf om met de muzikanten op pad te gaan en mensen te eren. Vooral als ze niets vermoeden en wij ineens voor hun deur staan om muziek te maken. Die gezichten van verbazing, dat vind ik prachtig. En daar doen we het voor. Hans Choufoer Kat & Hond Beste dierenvrienden. De vraag: Frans, kan mijn hond in een hondenpension als ik met vakantie ben? Wie een huisdier heeft, wordt ieder jaar opnieuw geconfronteerd met de vraag waar laat ik mijn hond of ander huisdier tijdens mijn vakantie. Als het enigszins mogelijk is, kunt u uw hond meenemen op vakantie, maar in veel gevallen zal dat niet gaan. Dus een van de mogelijkheden is het verblijf in een hondenpension. De meeste honden passen zich tamelijk snel aan in een hondenpension, maar er bestaan natuurlijk ook honden die treuren om de afwezigheid van hun baas. Dat zijn dan honden die weinig eten en dan in conditie achteruitgaan. Zulke dieren kunnen beter op een andere manier ondergebracht worden. B.v. bij een kennis, of ze kunnen in de vertrouwde omgeving blijven waar ze door een bekende kunnen worden verzorgd. Alleen een gezonde hond mag in een hondenpension worden ondergebracht. Bovendien is het zo dat uw hond tegen verschillende hondenziekten moet zijn ingeënt en is voorzien van een chip of tatoeage waaruit zijn of haar identiteit blijkt. Reserveer heel tijdig een plaatsje, want in het vakantieseizoen zijn veel hondenpensions vol. Vraag of u van te voren een keer mag komen kijken en bespreek dan de mogelijkheden die voor uw hond het beste zijn. Is uw hond ook welkom als hij bepaalde medicijnen moet slikken en krijgt hij hetzelfde voedsel als thuis? U kunt ook informeren of het mogelijk is dat uw hond zijn eigen hondenmand bij zich mag hebben; dat is namelijk niet overal toegestaan. Wij wensen u een prettige vakantie. Frans en Betsie Rijnlaan 142 Telefoonnummer pag. 11

10 Zomaar een dagje in Dierenkliniek Brouwhuis (138) Een nieuwe huisgenoot Al tijden had mijn dochter mij aan mijn kop lopen zeuren: Pap, mag ik een pony? Denkend aan mijn eigen jeugd en aan de vele, vele uren die de verzorging van een eigen paard met zich meebrengt was ik, al druiste het tegen mijn eigen gevoelens in, toch telkens sterk genoeg geweest om geduldig uit te leggen dat de verzorging van een eigen paard écht enige uren per dag kostte... en dan had je er nog niet eens op gezeten. Natuurlijk bedacht ik me daarbij ook dat de kans reëel was dat, nadat het nieuwe er vanaf was, vervolgens ikzelf degene was die die uren daarin zou moeten stoppen. Dochterlief had naast haar brugklas haar tijd namelijk ook nog hard nodig voor een aantal andere hobby s en haar vriendinnen. Nu gunde ik mijn dochter dat alles echt van harte, echter mijn eigen leven als eigenaar van een dierenkliniek en een aantal aanverwante werkzaamheden was echt onverenigbaar met die dagelijkse tijdsinvestering. Een onverbiddelijk neen was dus steevast het antwoord. Nadat dochterlief had ingezien dat deze weg een soort sleuren aan een dood paard was kwam ze bijna een jaar geleden op het idee om dan maar te vragen of zij een jong poesje mocht hebben. Een tijdlang heb ik dat nog weten tegen te houden maar op een gegeven moment bleek het op de brugklas best wel aardig te gaan en vond ik wel dat een tegenprestatie op zijn plaats was. Ik sputterde nog wel dat ik betwijfelde of zij wel tijd had om de kattenbak schoon te houden en dat een kat ook dagelijks aandacht nodig had, maar wist eigenlijk al dat ik kansloos was. Aangezien zij eind november jarig zou worden leek me dat dan wel een gepast verjaardagskado. In ieder geval bedong ik dat zij op internet eens goed ging uitzoeken wat voor een kat zij wilde hebben en dat ik er alleen mee in zou stemmen als het een kat was die een bijzonder leuk karakter had. Uiteraard vond zij vervolgens een kat waarvan alleen in de VS een fokker voor handen was dus begon ik maar een beetje bij te sturen. Vanuit mijn praktijk kende ik een fokker die Oosterse Korthaar katten fokte. Dit ras staat vanwege het karakter bekend als De Hond onder de Katten. Erg sociaal, levendig en een schitterende atletische, statige gestalte met bijzonder mooie kleur ogen. Dus maar eens een afspraak gemaakt en met mijn dochter naar hem toegegaan. Bij het zien van al die leuke katten die onmiddellijk kwamen kijken welke vreemde snoeshanen er nu weer in hun huis kwamen, waren we beiden direkt verkocht. Het enige nadeel was dat er een wachtlijst was voor kittens en dat de poes die in aanmerking kwam nog niet eens zwanger was... De dracht zou zo n 63 dagen duren en daarna zouden we ons kitten pas krijgen op een leeftijd van 14 weken, dus al met al bijna een half jaar na haar verjaardag. Maar dat mocht de pret niet drukken! Ik zal u besparen hoe vaak ik te horen heb gekregen: Pap, wanneer komt Savannah (zo was het kitten door mijn dochter gedoopt) nou, en natuurlijk moesten we op kraamvisite en daarna nóg een paar keer om te bewonderen hoe goed Savannah groeide maar op een gegeven moment was het zover en kwam de fokker ons kitten tezamen met verkoopovereenkomst, stamboompapieren én met een heel aantal goede adviezen, brengen. Wat een feest! Ik moet zeggen dat ik sindsdien zelf ook helemaal verkocht was. Wat een verschrikkelijk leuk diertje; nieuwsgierig, onbevreesd, zich totaal op zijn gemak voelend bij alles en iedereen. Alleen Reza, de herdershond, dat moest even wennen. Maar ook dat was een kwestie van slechts enkele dagen. De fokker had ons al gewaarschuwd, dat Savannah wel hééél erg ADHD was en dat was niets te veel gezegd. Een uur spelen met een propje papier, eindeloos op een vlieg jagend en altijd nét even eerder op de stoel springen die je voor jezelf had uitgezocht en zo kan ik blijven doorgaan. Volgende keer: De oorpoliep van Savannah en alles voor de gezondheid van een jong kitten. Geert Moorman, dierenarts Dierenkliniek Brouwhuis Wilt u meer weten over Dierenkliniek Brouwhuis zie dan ook pag. 12

11 Verkeersexamen Verkeersgedrag Brouwhuissejeugd weer veel beter De verkeersbonzen zijn weer gehuldigd in het Helmondse Kasteel, dit jaar waren er veertien scholieren met n foutloos resultaat waarvan drie uit Brouwhuis. Leerlingen uit groep 7 en 8 van de Helmondse basisscholen namen in april deel aan het verkeersexamen. Er zijn 23 kinderen gezakt voor het praktisch examen; vorig jaar waren dat er nog 49. Het gemiddeld aantal fouten per leerling bedroeg dit keer 1,6 tegen 1,9 vorig jaar en Links op de foto Mathijs Gommans, rechts Keanu Haenen en in het midden - BrigittaHendriks - als verkeersouder. 3,2 in Ook zijn er dit jaar 14 verkeersbonzen, dat zijn kinderen die zowel voor het theoretisch als het praktisch examen geen fouten hebben gemaakt. In Brouwhuis zijn er op BS. de Vlier twee verkeersbonzen dit jaar, te weten Mathijs Gommans en Keanu Haenen. Amy v.d. Waarsenburg was de verkeersbons op BS de Korenaar, en daar zijn ze op deze scholen maar wat trots op. Woensdag 9 juni zijn de veertien gehuldigd in het Helmondse Kasteel. Uit handen van verkeerswethouder Peter Tielemans en voorzitter Jan van der Zanden van VVN Helmond kregen ze een oorkonde en een medaille. Ook in Brouwhuis kunnen scholieren ter voorbereiding op het verkeersexamen vaste oefenroutes rijden. Ook krijgen ze een dvd met daarop informatie over verkeersregels, verkeerssituaties en -nieuw- de technische kenmerken van een fiets. Het vooraf oefenen werpt vruchten af. Het verkeersgedrag van de jeugd lijkt duidelijk te verbeteren. Het aantal verkeersbonzen is verdubbeld en het aantal afgekeurde fietsen met de helft verminderd. Het verkeersexamen, elk jaar weer een fikse klus voor VVN- Helmond, verliep wederom gesmeerd. Dat komt door onze de geoliede organisatie en de vele vrijwilligers, zegt de voorzitter. pag. 13

12 Thijs v.d. Reek Middenloop JC Helmond woonpartners.nl Telefonisch bereikbaar via: Compaen (0492) Woonpartners (0492) pag. 14 Bericht van uw buurtbeheerder Beste bewoners van Brouwhuis, Hondenpoep De campagne tegen overlast van de hondenpoep in Brouwhuis was een succes. Er ligt op dit moment fors minder hondenpoep. Beste hondenbezitters uit Brouwhuis: BEDANKT!! Vakantie Wanneer u dit leest, hebben de kinderen allemaal weer minstens zes weken vrij: een welverdiende schoolvakantie na een jaar van hard werken. Er breekt dan een rustigere periode aan in de wijk, met minder bedrijvigheid. Natuurlijk zijn er dan wel mensen op straat, maar er is geen drukte van schoolgaande kinderen en veel minder mensen vertrekken s morgens vroeg naar het werk om tegen de avond weer terug te keren. Ook de bouwvakperiode maakt dat het een stuk rustiger is in de wijk. Dit voegt aan het vakantiegevoel wel wat toe, vind ik. Het is een mooie tijd om uw batterij weer op laden. Te rustig? De een kan genieten van de vakantie, terwijl de ander het juist zo fijn vindt om in het ritme van alledag te leven. Hoe u het ook ervaart, ook dit is een periode die komt en weer gaat. Ieder jaar worden er in de vakantieperiode adviezen en tips gegeven die te maken hebben met het voorkomen van diefstal. Een ervan wil ik graag benoemen; het belang van de bewoonde indruk die een woning maakt. Als een woning verlaten oogt, kan dat voor diegene die daar op uit is aanleiding geven om in te breken. Een verzorgde tuin en een lege brievenbus zijn dus heel belangrijk. Het idee dat er iemand thuis is, houdt ongewenste gasten buitenshuis. Saamhorigheid Ik kan me zo voorstellen dat uw buren het erg prettig vinden als u uw voortuin netjes houdt. Dit oogt prettig maar dit geeft ook een gevoel van saamhorigheid. Het gevoel van: laten we samen de straat netjes houden. Als dit gevoel heerst in uw straat, dan noemen we dat sociale samenhang. Het houdt in dat buren voor elkaar iets over hebben, en voor elkaar een oogje in het zeil houden. Deze samenhang kan de sociale controle weer ten goede komen. Onderzoek heeft uitgewezen dat er minder wordt ingebroken in buurten waar een grote sociale samenhang is. Ik wens u een fijne vakantie toe! Tot ziens in de wijk! Met vriendelijke groeten, Thijs v.d. Reek, Buurtbeheerder Middenloop JC Telefonisch bereikbaar via: Compaen: (0492) Woonpartners: (0492) Nieuws van kinderdagverblijf Okapi Vorige keer hebben we al aangegeven u iets te vertellen over het thema eten en drinken op de babygroep. Eten en drinken is op het kinderdagverblijf een belangrijk onderdeel van de dag. Met een baby op schoot of gezellig aan tafel. Voor jonge baby s is het onderwerp eten en drinken nog te weinig concreet. Voor hen zeiden we een versje op tijdens het geven van de fles. Voor de oudere baby s en dreumesen waren er verschillende activiteiten. Zo was er de activiteit boodschappen doen. Hierbij kregen de kinderen een tas om boodschappen in te doen. In de groep lagen verschillende lege verpakkingen en imitatie levensmiddelen. De pedagogische medewerker speelde in eerste instantie het spel voor door te doen alsof ze boodschappen ging doen. Op deze manier lokte men het kind uit tot spel en imiteren. Je zag ook inderdaad dat kinderen mee gingen spelen door bijvoorbeeld boodschappen te brengen aan de pedagogische medewerker, maar ook door het in en uitladen van de boodschappen. Door alles te benoemen stimuleer je de taalontwikkeling. Een andere erg leuke activiteit was het spelen met gekookte spaghetti. De kinderen zaten aan tafel en kregen allemaal een kleine portie gekookte spaghetti voor zich. De reacties van de kinderen waren heel wisselend, sommigen wilden er niets van weten en anderen werden helemaal enthousiast en gingen volop ontdekken. Erg leuk en stimulerend voor de motorische ontwikkeling. Ook in de babygroep stond gedurende het thema een boek centraal. Voor het thema eten en drinken was dat het boek Eten van Liesbet Slegers. Het kind in het boekje zit in een kinderstoel, krijgt een slabber om en eet zelf een boterham van een bordje. Verder drinkt het kind zelf uit een beker en eet yoghurt met een lepel. Hele alledaagse maar vooral herkenbare situaties voor de kinderen. Leuk dus om samen te lezen en de plaatjes te benoemen. Tot zover weer nieuws vanuit Okapi, we wensen u een prettige vakantie toe! Groetjes team Okapi

13 Landelijk initiatief Burendag 2011 Burendag is een Landelijk initiatief om de samenhang in buurten te versterken. Het Oranje Fonds en Douwe Egberts zijn in 2005 gestart met dit initiatief en in 2010 deden er meer dan 1 miljoen mensen mee. Op zaterdag 24 september worden er in verschillende buurten en wijken in Nederland activiteiten uitgevoerd om de buren nader tot elkaar te brengen. Deze activiteiten variëren van buurtontbijtjes, zeskampen, wijkschoonmaakacties tot speelmiddag. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar er is erg veel wat je samen met je buren kunt doen. Om je op weg te helpen kun je een financiële bijdrage aanvragen van maximaal 500 bij het Oranje Fonds. Vrijwilligerscentrale Helmond heeft dit jaar als doel om actief burgerschap te bevorderen en om tijdens burendag alle inwoners van Helmond, voor één dag, buren van elkaar te maken. Wij gaan inwoners van Helmond, (vrijwilligers)organisaties en verenigingen helpen bij het opzetten van burendag. Dit doen we door: - Hulp bij het bedenken van een leuke activiteit, - Hulp bij het aanvragen van de financiële bijdrage, - Ondersteuning bij het opzetten van burendag, - Hulp bij de werving van vrijwilligers, - Eventuele samenwerking zoeken met organisaties. Aanvragen van de financiële bijdrage kan tot 3 september. Het Oranje Fonds stelt 1,5 miljoen beschikbaar en op = op, dus wees er snel bij. Wilt u als inwoner van Helmond deelnemen aan Burendag of vanuit uw organisatie of vereniging; kijk dan op voor informatie of neem contact op met Vrijwilligerscentrale Helmond is het Europees jaar van de vrijwilliger en in Helmond besteedt de vrijwilligerscentrale Helmond daar aandacht aan door middel van de sterren van nl. Elke vrijwilliger in Helmond wordt dit jaar extra gewaardeerd en dat laat de vrijwilligerscentrale zien met een ster. Deze sterren worden tijdens Burendag uitgedeeld aan de vrijwilligers die hebben geholpen bij de organisatie van Burendag. Dus meld uw activiteit aan bij de vrijwilligerscentrale en dan komt een ambassadeur de sterren uitreiken. Aanmelden kan via de mail of telefonisch. Voor meer informatie Marieke Arts, Projectmedewerker Vrijwilligerscentrale Helmond, telefoon adres: Goed idee voor Burendag is 500,= waard! Een gezellige straatspeeldag met lekkere hapjes, een workshop Zumba voor alle buurtkinderen, of nieuwe aardbeienplantjes in de buurtmoestuin? Het kan allemaal tijdens Burendag op zaterdag 24 september. Het thema dit jaar is: Koppen bij elkaar. Tot 500,= voor een goed idee Het Oranje Fonds en Douwe Egberts nodigen alle buurtbewoners uit om de koppen bij elkaar te steken en leuke ideeën voor Burendag te verzinnen en te organiseren! Het Oranje Fonds stelt tot maximaal 500 per Burendagactiviteit beschikbaar. Wees er snel bij want op=op! Bezoek de inspiratietour Om iedereen van tips & tools te voorzien gaan we het land in! Tot 8 juli doet de Koppen bij elkaar inspiratietour diverse locaties aan. Daar kan iedereen terecht voor gratis Burendag inspiratiemateriaal, handige tips en goede ideeën. Meer weten? Kijk op voor de leukste ideeën en een handige toolkit. Ook kan hier eventueel geld worden aangevraagd. Bekijk hier waar en wanneer de Koppen bij elkaar inspiratietour bij u in de buurt is. pag. 16

14 Hertenlaan momenteel iets verbeterd, maar niet veel Toen er een tijd geleden de bomen werden gesnoeid op de Hertenlaan, was iedereen in rep en roer. Toegegeven, het snoeien werd volg; het plekje waar de honden toen wel erg letterlijk genomen. uitgelaten moesten worden blijft Ze werden gekort tot 3 meter en is poepvrij. Geen drol te bekennen, in tegenstelling met de hoogte. Het was geen gezicht. Tevens was er een grote commotie ontstaan door de nieuwe de afgeknotte bomen? Ik ben op grond ernaast. Maar wat nu met honden uitlaatstrook. De in- en 28 juni eens gaan kijken naar de uitgang van deze poeplokatie Hertenlaan en heb aangebeld was midden op de weg waar de bij enkele bewoners om hun auto s rakelings langs de ingang mening te vragen. De algemene van deze uitlaatstrook reden reactie was; ja de bomen hebben nu een pruikje op maar het als ze de Hertenlaan in wilden. De mensen klaagden steen en worden geen bomen meer. Daar been. Vanwege de gevaarlijke zijn ze te veel voor afgekapt. En, ligging wordt deze uitlaatplaats aldus een andere bewoner, het bijna niet gebruikt. Nu laat men zijn nu enkele stammen met de honden uit op het braakliggende stukje groen dat aan Helemaal boom worden ze niet een beetje groen aan de zijkant. deze uitlaatstrook grenst. Ge- meer en dat is best wel zonde. Er is hier al zo weinig groen en het beetje dat er is, is ook niet om naar huis te schrijven. Van de uitlaatplaats kan je niet spreken als zijnde groene begroeiing, volgens een andere bewoonster, en wat er staat bij het smalle stroompje water is veelal onkruid. Neem nu daarbij nog de onveilige situatie van het drollenveld en je houdt niet veel over om te spreken van herstel of verbetering in de Hertenlaan. Erger nog is volgens een bewoonster dat de waarde van het huis iets gedaald is. Waar blijf je dan als bewoner van de Hertenlaan? De telefoontjes naar de gemeente leveren ook geen bevrediging op, er wordt gezegd dat er geen nieuwe bomen of begroeiing komt en aan het stukje uitlaatgebied wordt niets gedaan. Wat kan je dan nog meer doen? De bewoners zijn het inmiddels zat en kijken nu of er nog iets anders gedaan kan worden om hun onvrede te laten. Als er iets nieuws is, hou ik u als trouwe lezer van ons wijkblad natuurlijk op de hoogte maar een ding hebben we wel geleerd van deze gemeentelijke activiteiten, de natuur herstelt zich ook na dat (ogenschijnlijk) onervaren snoeiers aan de gang zijn geweest in de Hertenlaan. Hans Choufoer pag. 17

15 Voorlichting in Rivierenhof steeds beter verzorgd Een van de pluspunten in het Rivierenhof is het feit dat de bewoners steeds beter worden voorgelicht. In juni was er weer een voorlichting en dit keer was het de brandweer die het verhaal moest doen. Er werd gepraat over de beveiliging en wat te doen bij brand. Neem bijvoorbeeld de brandmelder. Het is van het hoogste belang dat deze aanwezig is in de huizen en appartementen. En wat te denken van brandblussers? Of een automatische brandmelder aan de muur. Er worden ook nog tips gegeven over wat te doen bij een eventuele vlam in de pan. Veel mensen denken de vlam te doven met water, maar dat is de grootste fout die men kan maken. Als er water over de pan wordt gegooid ontstaat er een soort vlamexplosie. De juiste actie is het deksel op de pan te leggen. Maar dat valt niet mee als men een beetje in paniek raakt bij een vuur in de keuken. En dat geldt niet alleen bij een vuuroven ; ook bij een elektrische oven kan er iets gebeuren. Het is dus van het grootste belang dat als men aan het koken is, men het wel in de gaten houdt en niet wegloopt, aldus Hans Grassen, commandeur van de brandweer afdeling Brandevoort. Ook liet hij de mensen zien hoe om te gaan met een blusdeken. Daarna wees hij op de punten zoals de nooduitgangen, waar er een blusdeken hing in het gebouw. Tot slot wees hij erop dat er veel ongelukjes thuis gebeuren. Denk maar eens aan kerstmis met brandende kaarsen, roken op plaatsen waar je in slaap kunt vallen, zoals de bank of erger nog, in de slaapkamer. Ook is het niet onverstandig om een lijstje te maken met telefoonnummers die je kunt bellen in geval van nood. Denk maar aan de brandweer, politie of ziekenhuis. (evt. de ambulancedienst).dit zijn allemaal speciale aandachtspunten die erg belangrijk kunnen zijn. Toen de voorlichter klaar was met zijn verhaal kwamen er veel vragen van mensen die er toch te weinig van af wisten. Maar een voordeel is dat er regelmatig zulke voorlichtingsdagen gehouden worden. Een ongelukje zit in een klein hoekje, of zie ik dat verkeerd? Het is aan U om zichzelf af te vragen hoe Uw woonsituatie is en of er voldoende beveiliging aanwezig is. Voor raad en advies kunt U altijd terecht bij de brandweer. Hans Choufoer Kabouter Brouwbergje vertelt Van de week was ik aan het wandelen op de Brouwhuise Heide toen ik wat sufferig met mijn gezicht in een spinnenweb liep dat tussen twee struiken laag boven de grond gesponnen was.het was een plakkerig gevoel en het kostte me heel wat moeite om, al zeg ik het zelf, mijn fraaie kabouterbaardje te ontdoen van de plakkerige draden waaruit het web was gemaakt. Natuurlijk was ik benieuwd welke spin deze onbedoelde hinderlaag voor me gespannen had. Na even te hebben rondgekeken zag ik dat het een kruisspin was. Zijn naam heeft deze spin te danken aan de tekening van een groot kruis op zijn rug. Ze keek me behoorlijk nijdig aan en siste : Nou bedankt hoor, kan ik weer opnieuw beginnen met weven van mijn web. Dat is ook een heel karwei dus kon ik me haar boosheid wel indenken. De spin begint er mee om een aantal raam- of spandraden vast te maken aan takjes en blaadjes. Daaraan moet haar web komen te hangen. Dan maakt ze de spaakdraden en een klein spiraaltje midden in het web. Daarna maakt ze de hoofdspiraal. Die is gemaakt van, niet kleverige, spindraden. Zo komt de spin weer aan de buitenkant van haar web terecht. Nu moet ze weer terug naar het centrum van haar web. Ze loopt terug naar binnen over de hoofdspiraal waarbij ze de spindraad opeet en tegelijkertijd vervangt door lijmdraden. Op die manier voorkomt ze dat ze in haar eigen val trapt. Daarna is het geduldig wachten totdat haar toekomstig slachtoffer in het web belandt. Dan wordt de spin gewaarschuwd door de trillingen in het web dat ze beet heeft. Ze gaat naar haar gevangene toe, bijt hem en spuit verterend sap bij haar prooi naar binnen. Dan is het wachten tot haar prooi van binnen helemaal is opgelost. Dan komt de spin terug en zuigt de verteerde inhoud naar binnen. Eigenlijk raar als je bedenkt dat het verteringsproces bij spinnen helemaal uitwendig verloopt, terwijl het bij ons kabouters en bij jullie mensen allemaal inwendig gebeurt. Nu ik toch over spinnen aan het vertellen ben, wil ik er nog wat meer over kwijt. Het zijn best interessante dieren die er allerlei vangstmethoden op na houden. De kruisspin is een spin die een zogenaamd wielweb maakt. Maar er zijn nog wel meer spinnen die een web maken. Als je `s morgens vroeg over een met dauw bedekte struik of haag kijkt, zie je de glinsterende trechtervormige webben van de trechterspin die zich schuil houdt in de trechter die zich aan het eind van het vlakke web bevindt. Er zijn ook spinnen die helemaal geen web gebruiken maar zo snel zijn dat ze een prooi lopend kunnen vangen. Een voorbeeld hiervan is de wolfspin die in Nederland heel veel voorkomt. Je kunt ze vaak aantreffen terwijl ze over de kale grond of tussen de begroeiing op jacht zijn of zitten te zonnen. Het is een spin die gemakkelijk te herkennen is omdat ze haar vier voorpoten heel strak twee aan twee naast elkaar houdt. Bovendien draagt het vrouwtje dikwijls een witgrijs ei pakketje dat duidelijk opvalt. En dan hebben we nog de lijmspuiter. Dat is helemaal een sluipmoordenaar. Deze spin speelt het klaar om haar toekomstig eten te besluipen tot een afstand van zes millimeter zonder daarbij op te vallen. Dan schiet ze vanuit spinklieren plakkerige draden over het niets vermoedende diertje dat hierdoor verlamd raakt en zo weerloos aan de spin is overgeleverd. Als laatste bijzonderheid wil ik nog graag vermelden dat veel vrouwtjesspinnen de gewoonte hebben om hun mannetje tijdens of na de paring op te vreten. Daarom bieden, bij sommige soorten, de mannetjes hun vrouwtje een cadeautje aan in de vorm van een ingesponnen insect. Zo hopen ze het er levend vanaf te brengen. Maar de natuur houdt er een harde economie op na. Hebben de mannetjes hun taak verricht dan zijn ze alleen nog maar goed om op te vreten. Gelukkig is het bij kabouters en mensen anders geregeld. Toch? pag. 20

16 Wzc Rivierenhof Wonen,zorg en recreatie Alles onder een dak In de zomermaanden gaan dankzij de inzet van onze vrijwilligers de meeste activiteiten door. De volgende activiteiten zijn ook voor u georganiseerd in de maanden juli, augustus en september. Woensdag 20 juli Koffieuurtje Bij deze bijeenkomst zal het management team, ondersteund door de cliëntenraad, u graag te woord staan. Wij horen graag wat de behoeftes zijn vanuit de wijk wat betreft zorg en activiteiten. Daarom nodigen wij u ook heel graag uit om deze met ons te bespreken. Aanvang uur Donderdag 21 juli Luister- en klassieke muziek Aanvang uur Waar: 2 e etage (dagverzorging) Woensdag 17 augustus Koffie-uurtje Bij deze bijeenkomst zal het management team ondersteund door clientenraad u graag te woord staan. Wij horen graag wat de behoeftes zijn vanuit de wijk wat betreft zorg en activiteiten. Daarom nodigen wij u ook heel graag uit om deze met ons te bespreken. Aanvang uur Donderdag 18 augustus Filmavond Aanvang uur Entree 1.00 Woonzorgcentrum Rivierenhof organiseert een Brabantse middag Deze middag vindt plaats op 3 september. Met muziek, Brabantse lekkernijen en vele kraampjes. Ook is er een loterij met leuke prijzen. Aanvang: uur Entree: Gratis Wij willen u allen van harte uitnodigen voor deze gezellige middag Woonzorgcentrum Rivierenhof Hof Bruheze NP Helmond Vrijdag 22 juli Spellenmiddag Wilt u graag een spel doen maar u heeft geen medespelers? Loop gerust binnen er is altijd iemand die mee wil doen. Aanvang uur. Zaterdag 23 juli Kerkdienst. Aanvang uur. Donderdag 4 en 18 augustus Luister- en klassieke muziek Aanvang uur Waar : 2 e etage(dagverzorging) Vrijdag 5 augustus Zingend het weekend in. Gezellige meezingavond met Nederlandstalig liedjes Aanvang uur Dinsdag 9 augustus Maandelijkse prijskienavond Aanvang uur Zaterdag 27 augustus Kerkdienst. Aanvang uur. Donderdag 1,15 en 29 september Luister- en klassieke muziek Aanvang uur Waar: 2 e etage (dagverzorging.) Vrijdag 2 september Zingend het weekend in. Gezellige meezingavond met Nederlandstalige liedjes Aanvang uur Zaterdag 3 september Een gezellige Brabantse middag. Met muziek, Brabantse lekkernijen en vele kraampjes. U bent allen van harte uitgenodigd om onze middag te komen bezoeken. Aanvang uur Entree: gratis Donderdag 8 september Lianora Verkoop van nachtkleding en lingerie Aanvang uur Dinsdag 13 september Maandelijkse prijskienavond Aanvang uur De activiteiten vinden plaats in het restaurant / ontmoetingsruimte.mocht het elders plaats vinden dan staat dat bij de activiteiten vermeld. We hopen u zeker bij een van onze activiteiten te zien. U bent van harte welkom. Anja van Bergen Activiteitenbegeleidster Wzc Rivierenhof pag. 21

17 Wilt u iets weten, heeft u ideeën of wilt u ook vrijwilliger worden stuur een naar Jan Fieggen (secretaris) Nieuwsbrief juli Bakhuis De Willig Dit is onze laatste nieuwsbrief voor de vakantie. We willen u graag vertellen hoe onze bakdag op zondag 19 juni is verlopen en willen u ook melden dat we a.s. zondag 17 juli weer een nieuwe bakdag hebben gepland in uw Bakhuis De Willig ; we gaan dan weer biologisch SPELT brood bakken. Verslag van onze bakdag op Vaderdag zondag 19 juni Onze bakdag op Vaderdag was een succes! We hebben veel nieuwe gezichten gezien; senioren, volwassenen en veel ouders met kinderen. We hadden aangekondigd dat we op die dag alleen SPELT brood zouden gaan bakken. Er was hiervoor veel belangstelling en bezoekers keken toe hoe dit brood werd gemaakt en stelden hierover veel vragen. Tijdens het deeg maken hebben we uitgelegd wat het verschil is tussen brood gemaakt van tarwemeel en brood gemaakt van biologisch geteeld speltmeel en verteld waarom dit laatste brood veel gezonder is om te eten. Onze bakker Leo Hübner liet zien hoe men het beste speltdeeg kan kneden en heeft uitgelegd waarom dat op een bepaalde manier moet worden gedaan. en we hebben tussendoor veel over spelt kunnen vertellen en vragen hierover kunnen beantwoorden. Op deze bakdag hebben we ook onze nieuwe rijskast in gebruik genomen die heel goed bleek te werken. Ook hebben we kleine broodjes gebakken zodat mensen konden proeven en hebben we voor de liefhebbers wat appelflappen gebakken. Om te proeven hadden we kleine kadetjes gebakken. Voor liefhebbers werden er ook appelflappen gebakken. Het speltbrood dat op die dag werd gebakken konden mensen kopen om zelf thuis te ervaren hoe zo n ouderwets gemaakt brood smaakt. Helaas hebben we aan een aantal mensen nee moeten verkopen. Wilt u meer weten over spelt en speltbrood stuur dan een naar bakhuisdewillig.nl en we sturen u informatie over spelt toe. Onze nieuwe bakdag is op 17 juli De regelmatige lezers van de Corridor weten inmiddels dat wij elke derde zondag van de maand onze vaste bakdag hebben bij het bakhuis (augustus geen bakdag). Iedereen kan dan ons 300 jaar oude Brauwse monument - Bakhuis De Willig - aan de Zeelenweg 30 (tegenover Rivierensingel 298) in Helmond-Brouwhuis bekijken en zien hoe men vroeger brood bakte: onze oven wordt met klein hout gestookt, we kneden deeg op de ouderwetse manier met de hand, laten het rijzen en bakken het daarna in de warmgestookte oven. Kom kijken, meebeleven, proeven en vragen stellen over wat u ziet. Gezien de belangstelling zullen we ook deze bakdag alleen biologisch speltbrood bakken. Het deeg van dit speltbrood maken we alleen van natuurlijke ingrediënten: biologisch speltmeel, water, gist, zout, honing en olijfolie. Het biologische speltmeel is ook per brood (700 gr. met recept) bij ons te koop. We hebben voor 2011 de volgende data ingepland: Zondag 17 juli, zondag 20 november, zondag 18 september, zondag 18 december en zondag 23 oktober (i.v.m. vakanties in augustus geen bakdag) Vrijwilligers Als u het leuk vindt om ons te helpen en om het bakhuis nog meer bekendheid te geven, activiteiten te organiseren, te bakken, iets willen klussen, gastvrouw te zijn, etc. schrijf ons dan een . We nemen dan contact met u op om te horen wat u wilt doen. Bezoek ons bakhuis; het is gezellig en leerzaam! Koffie en thee staan klaar. Als we extra themadagen organiseren zullen we dit in de Corridor aankondigen pag. 22

18 Leren windsurfen? Kom naar het zomersurfen van WindSurfing Berkendonk! Altijd al willen leren windsurfen? Een keer de wind in je zeil willen voelen? Grijp je kans en doe mee met het zomersurfen van WindSurfing Berkendonk. Tijdens de zomervakantie is het vanaf 13 juli a.s. op 6 opeenvolgende woensdagmiddagen mogelijk kennis te maken met de windsurfsport. Iedereen van jong tot oud is welkom om tussen en uur gratis deel te nemen aan o.a. een van de proeflessen. De proeflessen van WSB beginnen op de kant, als je nog fris bent en je alles goed in je op kunt nemen. Na de theoretische uitleg wordt er op de simulator geoefend. Voer je de 4 basisstappen van windsurfen goed uit, dan volgt een balansoefening op de plank, daarna begint het echte surfen. Sinds WSB is begonnen met het organiseren van windsurfopleidingen op CWO (Commissie Watersport Opleidingen) niveau loopt het storm bij de vereniging aan de Berkendonk en zijn er reeds talloze opleidingen afgerond. Tijdens de CWO I opleiding krijg je onder andere te maken met hoe je het zeil moet optuigen, een stukje veiligheid op het water en leer je hoe je zelfstandig de plas over kunt surfen. Door deelname aan een pro- ject van het NOC/NSF heeft de vereniging dit jaar al bezoek gehad van vele scholen uit Helmond en Deurne en hebben al meer dan 200 kinderen in het voorjaar kennis kunnen maken met een watersport die uniek is voor deze regio. Door de groei die de vereniging het afgelopen jaar heeft meegemaakt is WSB Helmond de grootst groeiende watersportvereniging van Nederland. WindSurfing Berkendonk heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in de toekomst en is onder andere in het bezit van 22 nieuwe beginnerboards met kinderzeiltjes die voorzien zijn van een dunne aluminium mast. Hiermee kunnen kinderen op een snelle en verantwoorde manier leren windsurfen. Uiteraard zijn ook volwassenen van harte welkom bij het zomersurfen en de (proef)lessen. Ook voor volwassenen is voldoende geschikt beginnermateriaal aanwezig. Wil je ook leren surfen of ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan op woensdagmiddag tijdens de zomervakantie tussen en uur naar het zomersurfen aan de Berkendonkse plas aan de Raktweg te Helmond. Voor meer informatie kun je alvast surfen naar of een mailtje sturen naar pag. 23

19 Jibb bevordering en promoten van sport Wellicht heeft u nog nooit van Jibb gehoord, ik tot voor kort ook niet. Ik kwam in contact met de heer Ad van Ham, de coördinator, die de contacten legt met scholen en verenigingen om sport te promoten, vooral bij jeugd. Via hem kwam ik in gesprek met Manon Theeuwen, 22 jaar en combinatiefunctionaris die de sport met de jeugd uitvoert. Zij vertelt: Wij zijn een organisatie die sporten stimuleert en bevordert bij de jeugd. Veel jongelui hebben geen interesse omdat zij er niet veel mee te maken krijgen of omdat zij niet weten wat de spelregels zijn. Wij zijn ervoor om samen met hen de sporten te beoefenen en als zij het dan leuk vinden, willen ze misschien wel mee doen bij een vereniging. Momenteel doen we het met de jeugd op scholen. We gaan dan een paar keer in de sporthal spelen en soms een paar keer op een sportveld. Momenteel zijn we bezig op het veld bij Bruheze. Daar spelen we soms rugby, voetbal of honkbal. Is het slecht weer dan zijn we binnen te vinden in een hal, waar we dan gaan volleyballen of een andere sport beoefenen. Momenteel word ik bijgestaan door Robin Hammecher, dat is een maatschappelijke stagiair. Mijn opleiding aan de sporthogeschool heb ik afgerond. Iedereen die met de jeugd aan het werk gaat, heeft een sportopleiding. Het is geweldig om met de jeugd bezig te zijn en soms haal je de sportievelingen er zo uit. Of je ziet iemand die fanatiek bezig is en je merkt dat die er aanleg voor heeft of er veel zin in heeft. Dan is het de uitdaging voor ons om zo n persoon op een vereniging te krijgen. Als dat lukt heb je iets bereikt en dat geeft ons een goed gevoel. Tegenwoordig zitten de jongelui veel achter de computer al moet ik eerlijk zeggen dat dit wel minder wordt. Als ze dan op een gegeven moment mee doen met een sport op een sportveld en ook nog onder schooltijd, zijn ze vaak niet te houden. Ze hebben dan een echt vrij gevoel en zijn uitgelaten. Oké, je hebt er ook wat moeilijker gevallen bij en je moet soms drie of vier keer iets zeggen voor ze het ook doen, maar dat heb je vaker. Ik ben ook niet te beroerd om iemand die niet wil luisteren eens aan te pakken met een lichte straf. Dan laat ik hem of haar naar de kant komen en moeten ze daar 5 minuten blijven zitten. Als ze dan zien dat de andere kinderen plezier hebben met wat ze op dat moment aan het doen zijn, draaien ze meestal wel bij en de volgende keer luisteren ze wel. Onze bedoeling is om zoveel mogelijk jeugd van straat af te houden of achter de computer weg te houden en te laten bewegen. Tot nu toe lukt dat erg goed. En dat is de bedoeling, want daar zijn we voor pag. 24

20 Anna: Park dag 26 juli op het plein voor het Annatheater Van tot uur.... Anna voorspraak voor vrijgezelle vrouwen die een man zoeken Publiek werken in het Kunstproject van buro -Smeulders-Smolders... Wij hebben een vliegend tapijt waarmee wij ons verplaatsen.... Met het vliegen tapijt zoeken wij verbeelding en levendigheid. Het vliegend tapijt hangt 26 juli boven het Annatheater in de Annawijk. Op de grond, voor op het plein van het Annatheater stationeren wij onze travelsleeper, ons tijdelijk mobiel werkstation. Onder het Vliegend tapijt werken wij aan Park. Park is evenzo een denkbeeldig iets. Park als werkwoord? Park in je hoofd? Park staat buiten alles? Park staat voor ons als vrije tijd, rust, je gedachte de vrije loop laten gaan. Even andere dingen doen. In Park kun je flaneren en gezien worden. Er zijn paden waar je kunt blijven lopen. Park is 24 uur aanwezig. Op de naamdag van Anna 26 juli zoeken wij contact met mensen. Daarom nodigen wij ieder uit die de naamdag van Anna mee wil vieren. Anna staat voor het vinden van een partner. Meestal zijn het vrouwen die de naamdag van Anna vieren, maar mannen en jongens zijn wat ons betreft ook welkom. Wij gaan park inzetten bij Anna. Een wensput waar ieder een wens kan deponeren? Een modeshow voor Anna s? Ochtendgloren gefilmd in de Annawijk? Natuurlijk zijn alle Anna s van harte welkom. Wij willen graag kennismaken en zoeken in een kort interview/gesprek naar verbeelding. Wie niet kan komen, kan via mail of tel. SMS een wens doorgeven, die wij deponeren in de wensput. Tel / Mail. pag. 25

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Jaargang 25 september 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER Wijkvereniging de Zonnesteen met de agenda en mededelingen

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Nieuws uit het Verre Westen

Nieuws uit het Verre Westen Nieuws uit het Verre Westen Uitgave Bewonersorganisatie Oud Mathenesse & Het Witte Dorp Bulgaarsestraat 4 3028 BB Rotterdam bewoners@boomhwd.nl www.boomhwd.nl Afscheid raadsman Wim van Nieuwenhuize compliment!

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Kijk ook eens op: www.oerle.info

Kijk ook eens op: www.oerle.info TomTom is de weg kwijt Tapas eten in Alegria Stem op VIDO KVO wordt VKS Oersprong naar Luxemburg Eerste prijswinnaar van de crypto! Bijzondere foto s gevraagd Kijk ook eens op: www.oerle.info Jaargang

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Wethouder luidt Moatien officieel in

Wethouder luidt Moatien officieel in jaargang 6 - nummer 21 maart 2015 www.steenwijkwest.nl www.facebook.com/ WijkvisieSteenwijkWest2025 Wees er snel bij! Wethouder luidt Moatien officieel in 21 maart: Repair Café Boterweg (pagina 6) Kleine

Nadere informatie

Studenten organiseren activiteiten voor Schilderswijkers door Anna Vrins

Studenten organiseren activiteiten voor Schilderswijkers door Anna Vrins schilders wijkkrant NR: 2, JAARGANG 5, APRIL 2014 Studenten organiseren activiteiten voor Schilderswijkers door Anna Vrins Wij, studenten van de Academie van de Stad organiseren activiteiten voor de bewoners

Nadere informatie

Burgerparticipatie ten Top!!!

Burgerparticipatie ten Top!!! CWO meisjes beginnen bruisend Wijkfeest Stichting Ipse de Bruggen Vrijwilligers varen mee met Andante Pagina 4 Pagina 6 Pagina 11 De BabberGratis huis-aan-huis-blad voor Babberspolder en Vlaardinger Ambacht

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik 1973-2013 foto 35 jarig KBO feest Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank 1565.21.466 uitgave: december 2013 Artikelen in dit afdelingsnieuws - Een zalig

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

REDACTIE VAN DE. Wijkblad De Graven Es jaargang 17 December 2013 nummer 101. Beste mensen,

REDACTIE VAN DE. Wijkblad De Graven Es jaargang 17 December 2013 nummer 101. Beste mensen, Wijkblad De Graven Es jaargang 17 December 2013 nummer 101 VAN DE REDACTIE Beste mensen, Voor je het weet is het jaar al weer om en staan de feestdagen voor de deur. Altijd een drukke, hectische tijd,

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

Deze maand in *Je Meent Het*

Deze maand in *Je Meent Het* Colofon Deze maand in *Je Meent Het* Kunst kijken in de Meent pag. 7 Tentoonstelling was wederom een groot success Jaarwisseling vuurwerk. pag. 11 De kinderen worden gewaarschuwd.. UED: nieuwkomer in het

Nadere informatie

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 IN DIT NUMMER: Update van Aan tafel +1 Lokale zonnestroom beschikbaar Buurtkracht ontdekt diverse initiatieven in de wijk Wateroverlast?

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Bewoners Vereniging Schiedam-West

Bewoners Vereniging Schiedam-West Adres Sticker Bewoners Vereniging Schiedam-West BVSW-blad voor leden en belangstellenden 4e kwartaal.2008 Gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig 2009 Voorwoord: - voorzitter...blz. 3 Uitnodiging Nieuwjaars

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie