JAARVERSLAG 2013 EEN NATIONALE ICT-INFRASTRUCTUUR VOOR WETENSCHAP EN BEDRIJFSLEVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 EEN NATIONALE ICT-INFRASTRUCTUUR VOOR WETENSCHAP EN BEDRIJFSLEVEN"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 EEN NATIONALE ICT-INFRASTRUCTUUR VOOR WETENSCHAP EN BEDRIJFSLEVEN

2 INHOUDSOPGAVE WAT SURFSARA IN 2013 REALISEERDE 1 Het jaar in vogelvlucht 3 Computationele astrofysica Simon Portegies Zwart 6 Simulaties van complexe stromingen Jens Harting 8 2 Innovatief onderzoek dankzij toegenomen rekenkracht 10 Genetisch onderzoek Danielle Posthuma 14 Preventieve tandheelkunde Egija Zaura 16 Nanofotonica Spinelli en Van Lare 18 Elektronenstructuur van materialen Gilles de Wijs 20 3 Big Data legt de basis voor Big Science 22 Moleculaire epidemiologie Bas Heijmans 26 MOOC introductie Grid-computing 28 Tekstanalyse van tweets Erik Tjong Kim Sang 30 Information retrieval Tom Kenter 32 4 In de wolken 34 Georeferencing Jan Hartmann 39 Taal- en cultuuranalyse Marc Kemps-Snijders 41 Cryo-electron tomografie Max Maletta 43 5 Inzicht in complexe datasets dankzij visualisatie 45 Onderzoek naar wolkvorming Harm Jonker 48 6 Snelle datacenternetwerken 50 7 Innoveren met HPC: kansen voor het bedrijfsleven 52 Dacolt Ferry Tap 56 Culgi Jan-Willem Handgraaf 58 8 Groen en krachtig 60 Publicaties 64

3 1 HET JAAR IN VOGELVLUCHT Hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek doet een steeds groter beroep op grootschalige rekenkracht en dataopslag. SURFsara speelt hierop in door de wetenschap en het bedrijfsleven een compleet pakket aan diensten, expertise en ondersteuning te bieden op het gebied van High Performance Computing (HPC), Data, Visualisatie en Cloud Services. De nieuwe nationale supercomputer Cartesius vormt in dit verband een substantiële versterking van de nationale ICT-onderzoeksinfrastructuur. > 3 SURFSARA Jaarverslag 2013 Ondertekening van de fusiedocumenten door de bestuursvoorzitters van stichting SURF en stichting SARA. Op de foto staand van links naar rechts Anwar Osseyran, Wim Liebrand, Edwin van der Zalm. Zittend van links naar rechts Sijbolt Noorda en Amandus Lundqvist.

4 Meer slagkracht door samenwerking binnen SURF Sinds de fusie tussen Stichting SURF en Stichting SARA begin 2013 is SURFsara onderdeel van de SURF-organisatie. Hierdoor zijn de nationale activiteiten van SURFsara en de bijbehorende infrastructuur verankerd in de ICT-samen wer kingsorganisatie van het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek. Dat brengt ons nog dichter bij onze belangrijkste gebruikers, de universiteiten en hogescholen. Een van de grootste voordelen is een betere afstemming met de andere werkmaatschappijen van SURF, zo dat we ons gezamenlijke aanbod beter kunnen laten aansluiten op de wensen en behoeften van de gebruikers. De samen werking stelt ons ook in staat om gezamenlijk diensten aan te bieden. Voor het veld, de universiteiten en hogescholen, is deze samenwerking een logische stap. SURFsara is binnen SURF de partij die zich sterk concentreert op de levering van geavanceerde diensten op het gebied van computing, dataopslag en data-analyse, cloud en visualisatie. SURF richtte zich voorheen vooral op de innovatie en minder op de exploitatie van diensten. In 2013 heeft SURF een herstructureringsproject gestart, waarin de activiteiten van SURF en haar werkmaatschappijen worden herijkt. Daarbij wordt de holding (de moedermaatschappij) in omvang teruggebracht en komen de innovatieprojecten en levering van diensten bij de werkmaatschappijen (SURFmarket, SURFnet, SURFsara en SURFshare) te liggen. Op die manier sluit de dienstverlening direct aan op de behoeften van de gebruikers. Terug in de top-500 met Cartesius In de zomer van 2013 is de nieuwe nationale supercomputer Cartesius officieel in gebruik genomen door staatssecretaris Dekker (OCW). De komst van Cartesius heeft geleid tot een aanzienlijke vergroting van de computing capaciteit; de peak performance van de nieuwe supercomputer was medio 2013 circa 270 TFlop/s, vier keer zo veel als de capaciteit van de vorige supercomputer Huygens. Die capaciteitstoename sluit aan bij de voortdurend groeiende behoefte aan grootschalige rekenkracht binnen de onderzoeksgemeenschap. Ter versterking van de kenniseconomie vindt SURFsara het van groot belang dat onderzoek waarbij veel rekenkracht nodig is, ook in Neder land kan worden uitgevoerd. Met de komst van Cartesius is Nederland weer terug in de top- 500 voor supercomputers: in november 2013 stond Cartesius op plaats 184 in de wereldranglijst (binnen Europa staat het systeem op de 48 ste plaats). Dat is weliswaar niet aan de top, maar de mogelijkheden zijn sterk toegenomen en onderzoekers maken intensief gebruik van het systeem. In 2014 zal Cartesius door verdere uitbreidingen de grens van één PFlop/s door breken. De uitbreidingen verlopen volgens een duurzaam scenario van on-demand groei, waarbij de capaciteit van het systeem gelijke tred houdt met de behoeften van de onderzoekers. Nieuw datacenter Een belangrijke mijlpaal in 2013 was de overeenkomst met de TelecityGroup. Dit bedrijf gaat op Amsterdam Science Park een nieuw datacenter ontwikkelen, dat medio 2016 wordt opgeleverd. Binnen dit datacenter wordt een nationaal data center voor de nationale ICT-infrastructuur gehuisvest, dat specifiek ontworpen is om te voldoen aan de hoge eisen van HPC en duur zaamheid. SURFsara heeft in de afgelopen jaren verschillende scenario s onderzocht, waaronder de mogelijkheid om zelf een datacenter te bouwen. Maar uit het vooronderzoek is gebleken dat meedoen met een grote partij economisch het meest aantrekkelijk is. Aansluitend is een tender uitgeschreven, waaruit de aanbieding van TelecityGroup als beste naar voren kwam. 4 SURFSARA Jaarverslag 2013

5 5 SURFSARA Jaarverslag 2013 In het nieuwe datacenter krijgt SURFsara het exclusieve ge - bruik van twee verdiepingen. In totaal kan SURFsara beschikken over meer dan 800 m 2 datavloeroppervlak. SURFsara heeft er verder voor gekozen om het nationale datacenter flexibel op te zetten en de capaciteit on demand te kunnen uitbreiden. Dit maakt het mogelijk de nieuwste ICT-ontwik kelingen en innovaties duurzaam en kosteneffectief toe te passen. Technology transfer SURFsara zet zich al geruime tijd in voor technology transfer: kennisoverdracht van kennisinstituten, zoals universiteiten en hogescholen, naar het bedrijfsleven. Op de achtergrond speelt daarbij het idee dat het geld dat de overheid investeert in kennis, op macro-economisch niveau kan worden terugverdiend. Bedrijven kunnen onder specifieke voorwaarden (in een precompetitieve context) rekenkracht en andere HPC-faciliteiten van SURFsara afnemen. Met een nieuw programma van het ministerie van Economische Zaken (EZ) kan SURFsara ook in de komende jaren bedrijven blijven ondersteunen bij kansrijke innovatietrajecten. SURFsara heeft in het kader van deze subsidie goede afspraken gemaakt met het ministerie van EZ ter versterking van het topsectorenbeleid en het ICT-doorbraakproject De Ambitieuze MKB-er innoveert met ICT. Enerzijds helpen deze programma s bedrijven om hun concurrentiepositie te versterken, anderzijds scheppen ze de mogelijkheid voor universiteiten en hogescholen om allianties met bedrijven aan te gaan. SURFsara richt zich op twee speerpunten: de inzet van HPC-technologie voor simulatie en modellering, en het benutten van de mogelijkheden van Big Data. Volumegroei onderzoeksdata SURFsara heeft in 2013 een sterke groei gezien van het volume aan opgeslagen onderzoeksdata: dit is toegenomen van 7,5 PetaByte naar ruim 12 PetaByte. De grootste datastromen zijn afkomstig van de Large Hadron Collider (van CERN) en LOFAR, maar ook de life sciences en de taalwetenschappen maken in toenemende mate gebruik van de voorzieningen. De exponentiële groei van het volume aan opgeslagen data stelt uitdagingen op verschillende terreinen. Daarbij gaat het om data custody (data op een duurzame manier opslaan), maar ook om data curation (zorgen dat de data zuiver blijft) en data stewardship (high-level beleid over de beste manier om data te managen en te exploiteren). SURFsara werkt samen met andere partijen aan het ontwikkelen van modellen voor duurzaam databeheer. Community cloud Cloud-omgevingen worden steeds belangrijker, ook bij het hoger onderwijs en in de onderzoekswereld. In 2013 is de zogenoemde Service Cloud van start gegaan, die onderzoekers in staat stelt bepaalde (web)services voor langere tijd te laten draaien. Daarnaast zet SURFsara zich al geruime tijd in voor community clouds; de komst van SURFsara binnen SURF heeft dat in een stroomversnelling gebracht. In 2013 is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een federatieve cloud voor de onderwijs- en onderzoeksgemeenschap. In het voorjaar van 2014 komt de eerste dienst beschikbaar: SURFdrive, een online dienst voor personal storage voor universiteiten en hogescholen. Dat is een goed voorbeeld van de meerwaarde van de samenwerking tussen de twee werkmaatschappijen: SURFnet en SURFsara, en de onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Uiteindelijk heeft SURFsara een federatieve opzet van de gehele ICT-infrastructuur bij instellingen in het wetenschappelijk en hoger onderwijs voor ogen.

6 CASE 1 CARTESIUS EN DE WITTE DWERGEN Hoe komt het dat het oppervlak van een witte dwerg zo veel zware metalen bevat? Om deze vraag te beantwoorden, moest hoogleraar computationele astrofysica prof. dr. Simon Portegies Zwart met zijn promovendi het volledige zonnestelsel simuleren, met alle planeten en planetoïden. Het project is zowel een sterrenkundige als een computationele uitdaging: het leverde de onderzoekers de Wim Nieuwpoort Award 2013 op. Deze award wordt jaarlijks uitgereikt aan het team wetenschappers dat optimaal gebruik maakt van de nationale supercomputer bij SURFsara. COMPUTATIONELE ASTROFYSICA SIMON PORTEGIES ZWART Ons zonnestelsel bestaat uit een ster (de zon), een klein aantal planeten en een paar honderdduizend brokstukken: de planetoïden. Dat zijn brokken steen van een paar kilometer in doorsnee met een eigen baan om de zon, zegt Portegies Zwart (Universiteit Leiden). Door de zwaartekracht interageren die brokstukken met elkaar. Planetoïden hebben een heel zwakke zwaartekracht, maar in de ruimte speelt die toch een rol. Vooral als ze banen hebben waardoor ze dicht bij elkaar komen, is die zwaartekracht van belang. Schaalprobleem Onderzoekers die de interactie tussen planetoïden willen berekenen, worden geconfronteerd met een enorm schaalprobleem, zowel in de ruimte als in de tijd. Je moet namelijk het gehele zonnestelsel in je berekening betrekken, legt Portegies Zwart uit. Tegelijkertijd praat je bij botsingen over een schaal van enkele kilometers. In de tijd heb je aan de ene kant de levensduur van het zonnestelsel, 4,5 miljard jaar. Maar een ontmoeting tussen twee planetoïden speelt zich af op een tijdschaal van ongeveer 10 seconden. Daarmee loop je tegen de grenzen aan van wat een computer kan verwerken. Twee doelstellingen Met dit onderzoek heeft de onderzoeksgroep van Portegies Zwart twee doelstellingen, een sterrenkundige en een computationele: We kijken naar witte dwergen, sintels van sterren. Het blijkt dat de oppervlakte daarvan heel rijk is aan bepaalde zware metalen, zoals ijzer, tin en lood. Die zouden eigenlijk al lang in die ster weggezonken moeten zijn. Een mogelijke verklaring is dat er sprake is van een constante toestroom van zware metalen vanuit de ruimte. Die planetoïden zouden daar verantwoordelijk voor kunnen zijn: of ze komen direct in botsing met de ster, of ze komen met 6 SURFSARA Jaarverslag 2013

7 elkaar in botsing en het gruis regent vervolgens op de ster. Dat onderzoeken we nu. De computationele doelstelling is dat de onderzoekers dit zo efficiënt mogelijk willen uitrekenen met gebruikmaking van de rekenkracht van een supercomputer. We zijn in staat ge weest om de code te schalen en heel efficiënt op Cartesius te draaien, aldus Portegies Zwart. Dat werkt inmiddels, dus nu kunnen we aan de slag met de sterrenkundige vragen. Dat is een langlopend onderzoek, we zijn op dit moment bezig met een berekening die al bijna een jaar loopt. is een van de prettigste instituten om mee te werken. Het is een allround High Performance Computing centrum. Juist datgene wat er omheen zit de support is heel belangrijk voor mij. Alleen maar een snelle bak neerzetten is niet voldoende. Prof. dr. Wim Nieuwpoort en prof. dr. Simon Portegies Zwart tijdens de uitreiking van de Wim Nieuwpoort Award Allround Portegies Zwart vindt SURFsara een fijn instituut om mee samen te werken: Ze zijn snel, responsief en ze hebben expertise in huis over de apparatuur. Ik reken ook veel op grote supercomputers in het buitenland, maar SURFsara 7 SURFSARA Jaarverslag 2013

8 CASE 2 HET BLOED KRUIPT WAAR HET NIET GAAN KAN Hoe kun je gezonde rode bloedlichamen scheiden van zieke? Hoe kun je de stroming van complexe vloeistoffen in zeer dunne buizen of haarvaten bevorderen? Alles wat met stroming te maken heeft, vormt het onderzoeksterrein van prof. dr. Jens Harting, universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Eindhoven. Voor zijn simulaties van stromingsmodellen en bloedcellen maakt hij gebruik van de supercomputer Cartesius bij SURFsara. SIMULATIES VAN COMPLEXE STROMINGEN JENS HARTING op de beweging en stroming van het bloed. Om de relevante parameters te kunnen bestuderen hebben we veel eenvoudige simulaties gedaan met één of enkele cellen. Nu willen we gaan werken met 3D-simulaties met duizenden cellen om complexe stromingsprocessen te kunnen simuleren. Bloed heeft een bijzondere samenstelling, aldus Harting: Het bestaat voor 45% uit rode bloedlichamen, de rest is voor het grootste deel bloedplasma. Bloed is dan ook geen normale vloeistof, we noemen het een complex fluid. Zo n complex fluid heeft bijzondere eigenschappen, bijvoorbeeld op het gebied van de stromingssnelheid en de viscositeit. Die eigenschappen zijn belangrijk als je onderzoek doet naar de stroming van bloed door zeer dunne haarvaten. Plastic zak Harting onderzoekt ook de eigenschappen van individuele rode bloedlichamen: Een bloedlichaam is geen harde bol, je kunt het vergelijken met een gevulde plastic zak of een gelkussen: het is flexibel en je kunt het vervormen. Je kunt rode bloedlichamen nabootsen in een laboratorium en op die manier hun eigenschappen bestuderen. Maar wij werken met simulaties en proberen te begrijpen wat de invloed is van de eigenschappen van rode bloedlichamen Cartesius Harting heeft in het afgelopen jaar voorbereidende simulaties doorgerekend op Cartesius: zijn onderzoek vergt bijzonder veel rekenkracht. Voor ons nieuwe onderzoek vragen wij een substantieel deel van de jaarlijkse capaciteit van Cartesius aan. Dat moet zijn vorm nog krijgen en daarbij werken we nauw samen met medewerkers van SURFsara. Ze helpen bij de aanvraag, maar ze helpen ook bij het optimaliseren van de code of het oplossen van technische problemen. 8 SURFSARA Jaarverslag 2013

9 Toepassingen Meer kennis over de stromingseigenschappen van bloed en rode bloedlichamen brengt allerlei toepassingen dichterbij. We proberen onder meer na te gaan of het mogelijk is om op basis van deze eigenschappen zieke en gezonde bloedlichamen te sorteren en te scheiden, vertelt Harting. Bij een gezond bloedlichaam heeft de viscositeit binnen de cel een bepaalde waarde. Maar als iemand malaria heeft, gaat de viscositeit omhoog en veranderen de eigenschappen van zo n cel. Dat gegeven kun je gebruiken in een stromingsveld om zieke en gezonde cellen te sorteren. Een andere toepassing is de ontwikkeling van artificiële cellen die een rol kunnen hebben bij het transporteren van medicijnen. Die kunstmatige cellen zouden gevuld kunnen worden met een medicijn, waardoor je ervoor kunt zorgen dat de concentratie van dat medicijn op bepaalde plaatsen heel hoog is, bijvoorbeeld dicht bij het hart. Op die manier kan medicatie heel gericht worden toegediend. Rode bloedlichaampjes kunnen worden beschreven als vaste bolvormige lichamen die kunnen overlappen onder repulsieve interacties. Dit is op te vatten als een versimpeld model voor celdeformatie waarmee we miljoenen cellen op een supercomputer kunnen simuleren. Met dit model kunnen simulaties op een schaal ter grootte van millimeters worden uitgevoerd. Hoge resolutie 2D-simulaties van vesikels (blaasjes gevuld met vocht) als modellen voor rode bloedlichaampjes geven gedetailleerd inzicht in de hydrodynamische en mechanische interacties tussen individuele cellen. In dit voorbeeld zijn afbeeldingen opgenomen uit een simulatie van zes vesikels die door een nauwe doorgang worden geduwd. (Bron: arxiv: ). 9 SURFSARA Jaarverslag 2013

10 2 INNOVATIEF ONDERZOEK DANKZIJ TOEGENOMEN REKENKRACHT De nieuwste technologie koppelen aan de vragen van onderzoekers binnen de academische gemeen - schap en het bedrijfsleven. Dat is een van de belangrijkste uitdagingen waar SURFsara voor staat. Met de komst van de nieuwe nationale supercomputer Cartesius is de rekenkracht waarover onderzoekers kunnen beschikken, sterk toege nomen. De on-demand groei van Cartesius en het gebruik van energiezuinige componenten stelt SURFsara bovendien in staat om die rekenkracht zo groen mogelijk te realiseren. Daarmee kan Cartesius een hoge notering verwerven in de Green500, de wereldranglijst van de meest energie-efficiënte supercomputers. Daarnaast voorziet het nationale rekencluster Lisa in rekencapaciteit voor applicaties die niet direct een supercomputer nodig hebben. > 10 SURFSARA Jaarverslag 2013

11 Ingebruikname Cartesius Hoewel Cartesius al enige weken daarvoor in gebruik was bij early birds vond de officiële inauguratie plaats op 14 juni Op die dag nam staatssecretaris Dekker (OCW) Cartesius officieel in gebruik door het geven van een symbolische rekenopdracht. De nieuwe nationale supercomputer is in financieel opzicht mogelijk gemaakt door SURF, met bijdragen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken. Drs. Sander Dekker, staatssecretaris OCW. GEBRUIK CARTESIUS PER WETENSCHAPSGEBIED Computational Chemistry 31,81% Computational Fluid Dynamics 18,24% Earth and Climate Science 24,13% Life Sciences Bioinformatics 6,2% Condensed Matter Physics 6,91% Astronomy and Cosmology 11,15% Life Sciences Computational Biology 1,28% Other 0,28% Cartesius is de snelste supercomputer van Nederland; hij is keer sneller dan een gemiddelde pc. Staatssecretaris Dekker onderstreepte het belang van het nieuwe systeem voor de onderzoeksgemeenschap én het bedrijfsleven: Cartesius stelt onze wetenschappers in staat om tot belangrijke nieuwe wetenschappelijke inzichten te komen, en misschien wel doorbraken te forceren. Maar dat niet alleen: bedrijven staan te popelen om die doorbraken te transformeren tot innovaties die voor miljoenen omzet kunnen zorgen. De nieuwe supercomputer is dan ook van groot belang voor onze kennis economie. De ingebruikname van Cartesius vond plaats tijdens het sym posium Computing of the Future dat SURFsara voor die gelegenheid had georganiseerd. In de ochtend lieten onderzoekers zien welke bijdragen Cartesius kan leveren aan het verkrijgen van snelle en nieuwe onderzoeksresultaten. In de middag lag de nadruk meer op de organisatorische en internationale context van de supercomputer. Ook de technology transfer tussen wetenschap en bedrijfsleven kreeg daarbij veel aandacht. Uitbreiding Cartesius met GPGPU s Cartesius groeit geleidelijk naar de uiteindelijke capaciteit toe. Die groei gaat on demand, waarbij de wensen en eisen van de onderzoekers centraal staan. Eind 2013 is besloten om Cartesius uit te breiden met GPGPU s (General-Purpose Graphics Processing Units). Deze zogenoemde accelerators combineren de rekenkracht van grafische kaarten (GPU s) met die van CPU s. Vooral onderzoekers binnen de moleculaire dynamica, astrofysica en klimatologie kunnen profijt hebben van deze innovatieve processors. Rekenen op GPGPU s zorgt voor aanzienlijke versnellingen en bespaart dus tijd en energie. 11 SURFSARA Jaarverslag 2013

12 Dick Fens, directeur Bull Nederland, en SURFsara-directeur Anwar Osseyran. In 2013 is geïnventariseerd hoeveel belangstelling er bin - nen de doelgroep was voor een uitbreiding met GPGPU s en wat het belang daarvan voor de wetenschap was. Het resultaat van deze inventarisatie heeft ertoe geleid om met Bull, de leveran cier van Cartesius, in gesprek te gaan over deze uitbreiding. Eind 2013 is een tijdelijk test systeem in werking gesteld. In het voorjaar van 2014 worden de nieuwste NVIDIA-processors geïnstalleerd. De uitbreiding omvat 66 compute nodes met in totaal 132 GPGPU s. De totale peak performance van Cartesius wordt hiermee met ruim 200 TFlop/s uitgebreid tot ongeveer 470 TFlop/s. In de loop van 2014 zal Cartesius zijn uiteindelijke capaciteit van meer dan 1 PFlop/s bereiken. Ook die uitbreiding zal weer on demand en in nauw overleg met de onderzoeksgemeenschap plaatsvinden. Het precieze moment hangt mede af van het moment waarop de leverancier de benodigde hardware kan leveren. Deze aanpak zorgt ervoor dat SURFsara steeds over de nieuwste technologieën kan beschikken. GEBRUIK VAN HET DEEL VAN LISA DAT LANDELIJK BESCHIKBAAR IS VIA NWO Universiteit Leiden 20,77% TU Delft 18,99% Radboud Universiteit 16,80% Universiteit Twente 10,89% Rijksuniversiteit Groningen 9,16% Universiteit Utrecht 7,99% Technische Universiteit Eindhoven 5,37% Vrije Universiteit Amsterdam 5,00% Erasmus Universiteit Rotterdam 4,84% Wageningen UR 0,19% Lisa: Center of competence Ook de overige systemen die deel uitmaken van de infrastructuur van SURFsara worden voortdurend aangepast aan de veranderende behoeften van de onderzoeksgemeenschap. Dat geldt ook voor Lisa, het belangrijkste rekencluster van SURFsara. Lisa is een belangrijk instrument voor onderzoekers die omvangrijke berekeningen willen uitvoeren, maar die niet de specifieke eigenschappen van een supercomputer nodig hebben. Het nationaal rekencluster Lisa voorziet enerzijds in de landelijke behoefte aan dergelijke rekencapaciteit, anderzijds zijn er partijen die een aandeel hebben in het systeem: de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU). Dit heeft tot gevolg dat Lisa bestaat uit een groot aantal componenten die op verschillende momenten zijn geïnstalleerd. Eind 2013 heeft een aanzienlijk deel van deze componenten het einde van de onderhoudscyclus bereikt. In 2014 zal het cluster daarom een upgrade ondergaan, conform de eisen van de gebruikers. 12 SURFSARA Jaarverslag 2013

13 Ook bij Lisa worden innovatieve technologieën ingezet om de performance te vergroten. Daarbij gaat het om de inzet van Intel Xeon Phi-processors, die geleverd worden door Dell. De Xeon Phi is een zogenoemde many core processor: waar de meer traditionele processors 10 of 12 cores (rekenkernen) bevatten, is dat bij de Xeon Phi ongeveer 60 cores. Ook dat is een manier (naast de GPGPU s) om het draaien van applicaties te versnellen. Het is de bedoeling dat SURFsara een Center of competence wordt waar het gaat om het gebruik van deze technologie. Infrastructuur toegankelijk maken De systemen kunnen steeds meer, maar vragen in sommige gevallen ook meer van de gebruikers. Hoewel SURFsara ernaar streeft de toegang zo laagdrempelig mogelijk te houden, zijn ondersteuning en opleidingen onontbeerlijk. Ook de ondersteuning wordt zo veel mogelijk ingericht vanuit de wensen van de gebruikers. SURFsara kijkt onder meer naar de 25 meest gebruikte applicaties op een systeem en onderzoekt hoe deze applicaties zo goed en parallel mogelijk kunnen worden ingezet. Soms leggen onderzoekers zelf hun applicaties voor aan SURFsara om te laten onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn. Daarnaast is er uiteraard een helpdesk met ondersteuning voor het oplossen van reguliere problemen. SURFsara organiseert regelmatig cursussen om onderzoekers te leren optimaal van de (nieuwe) systemen gebruik te maken. Zo organiseert SURFsara cursussen over parallellisatie. Ook is er in 2013 weer een HPC-cursus over Lisa gehouden, waarbij gebruikers best practices kunnen uitwisselen. Dat stelt hen in staat om te profiteren van ervaringen en toepassingen die andere gebruikers hebben bedacht of ontwikkeld. Deze cursussen, waarin de deelnemers de gelegenheid krijgen echt de diepte in te gaan, trekken veel belangstellenden. Grensoverschrijdend onderzoek Onderzoek kent geen grenzen: de nationale rekencentra in Europa werken nauw samen. Die samenwerking krijgt onder meer gestalte binnen PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe). PRACE biedt toegang tot een HPC-infrastructuur van wereldklasse, waarin de Europese Tier-0- en Tier-1-supercomputers zijn opgenomen. Dit stelt onderzoekers in staat om te rekenen op supercomputers in andere Europese landen; ze kunnen dan terecht op die supercomputer die het beste bij hun applicatie past. Elk deelnemend rekencentrum stelt rekentijd beschikbaar (5-10%) voor buitenlandse onderzoekers en wisselt die rekentijd uit met andere centra. In 2013 hebben in dat kader verschillende buitenlandse onderzoekers gebruik gemaakt van Cartesius. Daarnaast kunnen onderzoekers rekentijd aanvragen op de Europese Tier-0-supercomputers in het kader van PRACE. Ook in Europees verband ziet men het belang van de samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven als het gaat om innovatie. PRACE heeft hier een speciaal programma voor geïntroduceerd: SHAPE. Dit programma wil kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) stimuleren meer gebruik te maken van HPC-toepassingen bij hun productontwikkeling en voorziet deze ondernemingen van de benodigde expertise. Een ander Europees programma is Fortissimo, eveneens gericht op de inzet van High Performance Computing binnen het mkb. Meer over dit programma leest u in het hoofdstuk over Innoveren met HPC (zie pagina 52). 13 SURFSARA Jaarverslag 2013

14 CASE 3 GENETISCHE OORZAKEN VAN PSYCHIATRISCHE ZIEKTES Kennis over de relatie tussen genetische varianten en psychiatrische aandoeningen neemt snel toe. Met duizenden varianten die betrokken kunnen zijn bij één enkele aandoening blijkt die relatie echter veel complexer te zijn dan tot voor kort werd aangenomen. Met behulp van computationele analyse vergroten genetici hun inzicht in het relatieve belang van genetische varianten. Het onderzoeksteam van prof. dr. Danielle Posthuma, hoogleraar psychiatrische genetica aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), maakt daarbij intensief gebruik van het rekencluster Lisa bij SURFsara. GENETISCH ONDERZOEK DANIELLE POSTHUMA Sinds een paar jaar weten we dat psychiatrische ziektes door heel veel varianten worden veroorzaakt, zegt Posthuma. Vroeger dachten we dat één gen verantwoordelijk was voor depressie, maar nu weten we dat het er minstens duizend zijn, misschien wel achtduizend. Dat geldt voor alle aandoeningen die we onderzocht hebben, zoals depressie, schizofrenie, autisme en ADHD. Maar dat betekent ook dat elke individuele variant maar een klein effect heeft. Iemand met een depressie heeft ook niet alle genvarianten die we associëren met depressie, maar misschien een paar honderd. Dat maakt het lastig om alle relevante genen in kaart te brengen. Omvangrijke datasets Voor het onderzoek werken de VUonderzoekers samen in internationale consortia. Binnen die consortia worden omvangrijke datasets gedeeld, aldus Posthuma: Onze grootste dataset is die voor schizofrenie, waarin gegevens van patiënten en controles (gezonde personen) zijn opgenomen. Van elke controle hebben we één miljoen genetische varianten gemeten. Voor de analyse hebben dan ook veel rekencapaciteit nodig. Bij SURFsara gebruiken we het rekencluster Lisa voor statistische analyses: we kijken per gemeten variant of die vaker in patiënten voorkomt dan in controles. Daarnaast doen we op Lisa ook ge - a vanceerdere analyses, bijvoorbeeld naar de interactie tussen verschillende genetische varianten en naar het effect van meerdere varianten uit hetzelfde biologische pathway. Uitbreiding van Lisa De samenwerking met SURFsara is intensief, stelt Posthuma: In 2006 zijn we begonnen met rekenen op projectbasis. Maar onze behoefte aan rekenkracht werd al snel groter. 14 SURFSARA Jaarverslag 2013

15 Op een gegeven moment hebben we met subsidie van NWO een uitbreiding op het Lisa-cluster kunnen financieren. Sindsdien werken we structureel met SURFsara samen. Maar we groeien qua capaciteit uit ons jasje, de schaal waarop we onze analyses doen groeit sneller dan de infrastructuur. We breiden Lisa verder uit, we hebben inmiddels zelf een TeraByte-server aangekocht en zijn bezig met het aankopen van een high memory node. Onze investeringen in Lisa zijn nodig om de omvangrijke datasets in het geheugen te kunnen laden en te analyseren. varianten die bij een psychiatrische aandoening betrokken zijn. Als we weten welke genen betrokken zijn bij een aandoening, weten we nog niet hoe dat werkt. Dat is de volgende uitdaging: we moeten de stap maken van een statistisch verband naar een causaal verband. Van statistiek tot therapie Begin 2014 hebben de onderzoekers bij de VU opnieuw een forse subsidie van NWO ontvangen. Ook in 2014 gaan we weer veel rekenen op Lisa, zegt Posthuma. Een van de doelen is nieuwe methodes te ontwikkelen om meer inzicht te krijgen in het relatieve belang van de duizenden genetische 15 SURFSARA Jaarverslag 2013

16 CASE 4 SHOTGUN SEQUENCING VOOR MEER INZICHT IN MONDGEZONDHEID Bij tandheelkunde denkt de gemiddelde leek niet direct aan High Performance Computing. Maar schijn bedriegt: sinds 2006 maakt sequencing, waarbij bacteriën worden geïdentificeerd aan de hand van genetische informatie, deel uit van de gereedschapskist van de tandheelkundig onderzoeker. Dr. Egija Zaura, verbonden aan de afdeling preventieve tandheelkunde bij Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), een samenwerkingsverband van UvA en VU, vertelt over de ontwikkelingen. PREVENTIEVE TANDHEELKUNDE EGIJA ZAURA Oorspronkelijk werkten de onderzoekers bij ACTA met eenvoudige in vitro modellen, maar die aanpak gaf onvoldoende inzicht in de complexe interactie van bacteriën in de mond. We zijn toen gaan onderzoeken welke tools daarvoor beschikbaar zijn, zegt Zaura. In 2006 kwam de techniek 454 pyrosequencing beschikbaar, die het mogelijk maakt miljoenen bacteriën parallel te sequencen. Op basis daarvan kun je vaststellen welke bacteriën zich in de mond van een patiënt bevinden en in welke verhoudingen. Wij waren wereldwijd de eerste om die techniek toe te passen op klinische monsters in de tandheelkunde. Human Microbiome Project Omdat deze techniek zo veelbelovend was, wilde ACTA zelf analyses kunnen uitvoeren, aldus Zaura: In 2010 hebben we contact gelegd met SURFsara en zijn we gestart met analyses. We maken gebruik van kennis die ontwikkeld is binnen het Human Microbiome Project (HMP), waarbij de bacteriële samen stelling op allerlei plekken in het men selijk lichaam in kaart wordt gebracht. Daarbinnen wordt veel open sourcemateriaal ontwikkeld. Wij maken gebruik van een zogenoemde pipeline (een hulpmiddel bij sequencing), die is ontwikkeld binnen het HMP. Die pipeline is geïnstalleerd op het rekencluster Lisa bij SURFsara en stelt ons onder meer in staat om grafische analyses uit te voeren. Metagenoom Sinds 2011 heeft ACTA een eigen bioinformaticus in dienst. Dat was nodig, want de hoeveelheid data neemt alleen maar toe: Behalve de analyse met behulp van het 16S rrna-gen, waarmee je bacteriën kunt identificeren, doen we tegenwoordig ook aan shotgun sequencing, vertelt Zaura. We halen een monster als het ware door de gehakt molen en analyseren kleine 16 SURFSARA Jaarverslag 2013

17 stukjes van alle aanwezige genen. Al die stukjes worden gesequenced en dat levert een zogenoemd metagenoom op. Aan de hand daarvan kunnen we ook functies van bacteriën vaststellen. We onder zoeken bijvoorbeeld het verschil in eigenschappen van bacteriën uit een monster met cariës of parodontitis en bacteriën uit een gezonde mond. Figure 3. Salivary microbiome data by Candida load. Samenwerking Door de grote hoeveelheid data die shotgun sequencing oplevert, wordt dataverwerking (en dus rekenkracht) steeds belangrijker, maar ook data opslag is cruciaal voor het onderzoek van ACTA. Naast het rekencluster Lisa maakt ACTA dan ook gebruik van dataopslagfacili teiten bij SURFsara. Zaura: De lijnen zijn heel kort en de mensen bij SURFsara denken goed met ons mee. Ook in de beginfase, toen we bezig waren met het opzetten van een plan van aanpak, hebben we veel onder steuning gekregen. De medewerkers zijn erg behulpzaam en creatief in het vinden van oplossingen. Kraneveld EA, Buijs MJ, Bonder MJ, Visser M, et al. (2012) The Relation between Oral Candida Load and Bacterial Microbiome Profiles in Dutch Older Adults. PLoS ONE 7(8): e doi: /journal.pone Salivary microbiome data is plotted as OTU-based Principal Component Analysis (PCA) plot by Candida load in A) all subjects (N = 82) and in B) dentate subjects only (N = 34). Samples are colored by Candida load: green - low, blue - medium and red - high Candida load. Arrow indicates the main PC direction between low and high Candida load samples. 17 SURFSARA Jaarverslag 2013

18 CASE 5 ZONNECELLEN VERBETEREN MET NANOSTRUCTUREN De efficiency van zonnecellen verbeteren en tegelijkertijd de kosten beperken: dat is de missie van Piero Spinelli (postdoc) en Claire van Lare (PhD-student) bij AMOLF. Ze maken gebruik van hoge resolutie simulaties om het optimale patroon van nanodeeltjes op een zonnecel te berekenen. NANOFOTONICA SPINELLI EN VAN LARE Spinelli en Van Lare werken allebei mee in het onderzoeksprogramma van prof. dr. Albert Polman. Het onderzoeksthema van deze groep is nanofotonica: de beheersing, het begrip en de toepassing van licht op nanoschaal. Ons werk bestaat enerzijds uit experimenten en anderzijds uit theorievorming en simulaties, legt Spinelli uit. We doen beide. Bij AMOLF maken we gebruik van nanotechnieken om nanodeeltjes toe te voegen aan zonnecellen. Maar we willen ook de fysica erachter begrijpen en meer leren over de manier waarop we licht in zonnecellen kunnen vangen. Daarvoor hebben we simulaties nodig, en voor simulaties gebruiken we het rekencluster Lisa bij SURFsara. Hoe vang je licht? De uitdaging waarvoor Spinelli en Van Lare staan is een manier te vinden om licht te vangen in een zonnecel. Van Lare: Om kosten te besparen, maken we de cellen zo dun mogelijk. Maar als je een zonnecel dun maakt, absorbeert hij minder licht, omdat het licht er doorheen gaat. Daarom voegen we nanodeeltjes toe: zij verspreiden het licht en stel - len ons in staat licht in de cel te vangen. Optimaal patroon Simulaties helpen om de optimale geometrie voor nanodeeltjes te vinden, stelt Spinelli: We kunnen het formaat van de deeltjes veranderen of de manier waarop ze op de zonnecel worden aangebracht. Als we het beste patroon hebben vastgesteld, bouwen we de zonnecel. De simulaties hebben een driedimensionale opbouw met alle lagen die gebruikt worden in een echte zonnecel, zegt Van Lare: We voegen de nanodeeltjes toe en we simuleren wat er gebeurt als het licht in de cel valt. We hebben het rekencluster Lisa nodig voor deze omvangrijke simulaties, want ze gaan de capaciteiten van onze eigen systemen te boven. Dat geldt voor zowel de geheugenopslag als de rekenkracht. Meer efficiency, lagere kosten Volgens Spinelli zijn de resultaten tot nu toe veelbelovend: Door het optimale patroon van nanodeeltjes te gebruiken, 18 SURFSARA Jaarverslag 2013

19 kunnen we de efficiency van een zonnecel met een paar procent verhogen, bijvoorbeeld van 20% to 22%. Dat lijkt misschien niet veel, maar in de wereld van de zonnecellen is dat heel wat. Maar het gaat niet alleen om efficiency: Ons onderzoek maakt het mogelijk zonnecellen te ontwikkelen die veel dunner zijn, omdat het licht erin wordt gevangen, zegt Van Lare. Die cellen bevatten minder materiaal en zijn daardoor goedkoper, terwijl de efficiency gelijk blijft. 19 SURFSARA Jaarverslag 2013

20 CASE 6 VAN ELEKTRONENSTRUCTUUR TOT WATERSTOFCEL Hoe kun je magnetische materialen inzetten bij de productie van waterstof? Hoe kun je waterstof opslaan zonder zware opslagtanks te gebruiken? Dit zijn twee vragen die de aandacht hebben van prof. dr. Robert de Groot en dr. ir. Gilles de Wijs van de onderzoeksgroep Electronic Structure of Materials (ESM) bij de Radboud Universiteit Nijmegen: Werk je vanuit de kwantumtheorie en wil je materiaaleigenschappen zo nauwkeurig mogelijk doorrekenen, dan kom je bij ons terecht. ELEKTRONENSTRUCTUUR VAN MATERIALEN GILLES DE WIJS De onderzoeksgroep ESM doet onder leiding van professor Rob de Groot veel materiaalonderzoek op het gebied van de elektronenstructuur. Wij kijken wat de eigenschappen van een materiaal zijn en gaan na of we die eigenschappen kunnen doorrekenen en begrijpen vanuit de elektronenstructuur, zegt De Wijs. Via de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) vervullen we de rol van nationaal centrum, samen met onze zustergroep van de Universiteit Twente. We staan dus open voor natuurkundige vragen van andere onderzoeksgroepen. Vaak gaat het om vragen die met energie te maken hebben. Denk aan onderzoek naar materialen die gebruikt worden in zonnecellen of magneto-calorische materialen voor nieuwe generatie koelkasten. Magnetische eigenschappen Een van de onderzoeksthema s concentreert zich op materialen die op zich niet magnetisch zijn, maar die (a) Elektron-spindichtheid van het rutheniumoxide oppervlak [RuO 2 (112)] en (b) het oppervlak met een zuurstof erop geadsorbeerd. Grijze en zwarte bollen representeren ruthenium en zuurstof respectievelijk. Het omkeren van de spins aan het oppervlak levert het impulsmoment nodig om O 2 in z n magnetische grondtoestand te maken. 20 SURFSARA Jaarverslag 2013

ZELFS ALS JE DE GROOTSTE SUPERCOMPUTER HELEMAAL VOOR JEZELF ZOU HEBBEN, IS HET UITVOEREN VAN DE GEWENSTE BEREKENINGEN NAGENOEG ONMOGELIJK

ZELFS ALS JE DE GROOTSTE SUPERCOMPUTER HELEMAAL VOOR JEZELF ZOU HEBBEN, IS HET UITVOEREN VAN DE GEWENSTE BEREKENINGEN NAGENOEG ONMOGELIJK 02 BEST PRACTICE Experimenteren met toetsen in de cloud 4 CONNECTED Internationaal onderzoek esalsa combineert gebruik supercomputers 8 SPOTLIGHT SURF bouwt winkel voor clouddiensten 12 Magazine over ICT

Nadere informatie

NIEUWS. High Performance Computing in de Cloud komt van de grond. 3 Asimptote: software en. 4 Optimaliseren van een. 5 Hoogwatervoorspelling

NIEUWS. High Performance Computing in de Cloud komt van de grond. 3 Asimptote: software en. 4 Optimaliseren van een. 5 Hoogwatervoorspelling NIEUWS nr. 14 november 2012 INHOUDSOPGAVE 3 Asimptote: software en diensten voor energietechniek 4 Optimaliseren van een projectenportfolio High Performance Computing in de Cloud komt van de grond Cloud

Nadere informatie

De Big Data revolutie Kansen, uitdagingen en visie

De Big Data revolutie Kansen, uitdagingen en visie De Big Data revolutie Kansen, uitdagingen en visie Big Data Fujitsu Big Data als ultiem wapen in de concurrentiestrijd De concurrentiekracht van een onderneming valt of staat met de kwaliteit en snelheid

Nadere informatie

De bakens verzetten. Trendrapport 2012 Wetenschappelijk Technische Raad

De bakens verzetten. Trendrapport 2012 Wetenschappelijk Technische Raad De bakens verzetten Trendrapport 2012 Wetenschappelijk Technische Raad voorwoord Vier jaar geleden verscheen het vijfde WTR Trendrapport, ICT fundament voor vernieuwing. In zijn voorwoord stelde mijn voorganger

Nadere informatie

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening.

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening. In samenwerkingen met datacenterworks september 2009 management Basisbouwblokken maken het datacenter energievoorziening De impact van overheidsregulering koeling Freonvrij koelen van datacenters en verder

Nadere informatie

Naar een discipline-onafhankelijk DANS

Naar een discipline-onafhankelijk DANS Naar een discipline-onafhankelijk DANS Visienota voor de DANS-strategie 2011-2015 Peter Doorn Data Archiving and Networked Services Den Haag, Juni 2010 Samenvatting Uitgangspositie en vooruitblik DANS

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

ict oplossingen 4Tips veilige dataopslag van groot belang MAKE A START AT LEVI9.COM OR CALL 020 67 0 1 947 Innovatie Ontwikkelingen in de zorg

ict oplossingen 4Tips veilige dataopslag van groot belang MAKE A START AT LEVI9.COM OR CALL 020 67 0 1 947 Innovatie Ontwikkelingen in de zorg dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Hacken De risico s zo veel mogelijk beperken Zorg op afstand Hoe wordt de

Nadere informatie

PROF. DR. IR. REMKO HELMS. Datasafari: exploreren om te innoveren

PROF. DR. IR. REMKO HELMS. Datasafari: exploreren om te innoveren PROF. DR. IR. REMKO HELMS Datasafari: exploreren om te innoveren prof. dr. ir. Remko W. Helms Datasafari: exploreren om te innoveren Open Universiteit www.ou.nl Copyright Remko W. Helms, 2015 All rights

Nadere informatie

THE BIG. data center BOOK

THE BIG. data center BOOK THE BIG data center BOOK 2 0 1 3 / 2 0 1 4 3 4 T H E B I G D A T A C E N T E R B O O K Datacenter AMS-5 van Telecity Group 2 0 1 3 / 2 0 1 4 5 REALITY CHECK Visies, trends en ontwikkelingen in informatiemanagement

Nadere informatie

THE BIG. data center BOOK

THE BIG. data center BOOK THE BIG data center BOOK 3 Datacenter AMS-5 van Telecity Group 4 T H E B I G D A T A C E N T E R B O O K 5 REALITY CHECK redactioneel Arnoud van Gemeren Ferry Waterkamp Eén pot nat Visies, trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid M a m u t M a g a z i n e H e r f s t 2 0 0 9 E e n k l a n t e n t i j d s c h r i f t g e r i c h t o p h e t v e r e e n v o u d i g e n v a n u w w e r k d a g Focus op winstgevendheid Software+Services

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde

De alumni van Natuurkunde vertellen. Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde De alumni van Natuurkunde vertellen Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Van de afgestudeerde natuurkundigen

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden.

De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden. Zomer 2010 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 29 De rol van de zorgverzekeraar verschuift van administratiekantoor naar belangenbehartiger van verzekerden.

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Digitaal werken, flexibel leven pagina 4 Werken in de wolken pagina 9 Hoe duurzaam kan ICT

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Winter 2014 / 2015 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 38 s Heeren Loo Zorggroep investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Bas Bijl, Programmamanager

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Kosten voor de baat. Valorisation Grant De STW-variant van de Nederlandse SBIR

Kosten voor de baat. Valorisation Grant De STW-variant van de Nederlandse SBIR Kosten voor de baat #02 _ De Valorisation Grant als springplank voor academische bedrijvigheid Technologiestichting STW _ april 2011 De Valorisation Grant is een programma voor het creëren van nieuwe high-tech

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

ICT FOM-instituten AMOLF, NIKHEF en Rijnhuizen

ICT FOM-instituten AMOLF, NIKHEF en Rijnhuizen ICT FOM-instituten AMOLF, NIKHEF en Rijnhuizen Inleiding In een zich snel ontwikkelende wereld waarin de informatie- en telecommunicatietechnologie niet meer zijn weg te denken, zijn de ICT-ers binnen

Nadere informatie

Beste lezer, Lieve lezer, Redactioneel

Beste lezer, Lieve lezer, Redactioneel The Hitchhiker s Guide to the Galaxy Jaargang 11 oktober 2013 Nummer 42 Eureka! is een uit gave van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen & studievereniging De Leidsche Flesch en wordt gemaakt

Nadere informatie

Impact van de cloud. Resultaten Hostingonderzoek 2012. Datacenters missen strategie voor luchtstroommanagement. verslag dcw/bicsi voorjaarscongres:

Impact van de cloud. Resultaten Hostingonderzoek 2012. Datacenters missen strategie voor luchtstroommanagement. verslag dcw/bicsi voorjaarscongres: verslag dcw/bicsi voorjaarscongres: Impact van de cloud onderzoek Resultaten Hostingonderzoek 2012 koeling Datacenters missen strategie voor luchtstroommanagement dcw juni 2012 in samenwerking met: advancing

Nadere informatie

Business Intelligence

Business Intelligence C In dit nummer: on TAC tueel Business Intelligence jaargang 3 nummer 3 november 2001 pag 1 Business Intelligence pag 2 De waarde van een datawarehouse pag 3 C/TAC-Align blijft vakman in SAP pag 4 Informatiesessie

Nadere informatie