Garant wordt dit jaar 25. Dat verdient extra aandacht. Nieuwe boeken - Voorjaar 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Garant wordt dit jaar 25. Dat verdient extra aandacht. Nieuwe boeken - Voorjaar 2015"

Transcriptie

1

2 25 Garant wordt dit jaar 25. Dat verdient extra aandacht. Mede daarom stelt Garant de Studieboekprijs in. Kijk op En er komen Garant25-Congressen, onder meer: Donderdag, 7 mei: Senioren in de maatschappij, soms moeilijk? Donderdag, 24 september: Autisme Donderdag, 15 oktober: Economische ideeën en hun realiteit Dinsdag, 20 oktober: Dyslexie door de levensloop Donderdag, 26 november: Omgaan met taalmoeilijkheden bij kinderen Andere congressen in voorbereiding Kijk op Nieuwe boeken - Voorjaar 2015 Garant is een algemeen-wetenschappelijke en informatieve uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek. Garant richt de aandacht vooral op boeken als studie-instrument. Dit is een ruim begrip: leer boeken voor opleidingen: universiteiten, hogescholen, informatieve boeken voor diverse beroepsgroepen: in opvoeding en onderwijs, gezondheidszorg, welzijnssector, bedrijven en organisaties, publicaties ten behoeve van wetenschap-op-zich: proefschriften, onderzoeksrapporten, congres- en symposiumverslagen, libri amicorum, boeken voor het brede, geschoolde publiek: ouders, patiënten, geïnteresseerden voor filosofie, geschiedenis, politiek, milieu, Het aanbod bestrijkt vrijwel het hele gamma van vakdisciplines en belangstellingsgebieden. De auteurs zijn verspreid over alle universiteiten en vele hogescholen, instellingen, organisaties, verenigingen, bedrijven enz. in Nederland en Vlaanderen. Een aantal uitgaven is internationaal. Deze catalogus Nieuwe boeken is een momentopname met publicaties die verschijnen of al verschenen in het Voorjaar Hij is ook te bekijken op De catalogus met alle leverbare titels is beschikbaar, in papieren versie of op Garant-Uitgevers nv BE Opgericht in 1990 Algemene directie: Huug Van Gompel België Somersstraat Antwerpen Tel.: Fax: wwwgarant-uitgevers.eu Nederland Koninginnelaan EB Apeldoorn Tel.: Fax: Verenigd Koninkrijk Garant / Central Books 99, Wallis Road London E9 5 LN Tel.: Fax: Verenigde Staten van Amerika Garant / International Specialized Book Services (ISBS) 920 NE 58th Ave Suite 300 Portland, OR Tel.: Fax:

3 Nieuwe boeken I Voorjaar 2015 Garant-Studieboekprijs Gezond eten, langer leven Het mediterrane model 6 Evidence-based voedingsleer Eten en weten 6 Gezond zwanger worden Van kinderwens tot kraambed 7 Van baby tot kleuter De veelzijdige en indrukwekkende ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar 7 Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Motorische ontwikkeling 8 Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Zintuiglijke ontwikkeling en lichamelijke factoren 9 Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Positieve ingesteldheid 9 Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Sociale, emotionele en morele ontwikkeling 10 Eindexamen Bikkels Overwin snel en eenvoudig je examenvrees 10 Ideeënboek Dyscalculie Helpen zit in onze natuur 11 De draad tussen ouder en kind Voor een gewone en buitengewone opvoeding 11 Kijk op de Nederlandse jeugd 12 ADAPTI Vragenlijst naar adaptieve vaardigheden voor jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis jaar 12 Cognitieve en fijnmotorische stimulatie bij jonge kinderen met autisme en een verstandelijke beperking Aangepaste en constructieve begeleiding 13 Sporen van de reiziger Opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen nader onderzocht 14 Dromen van een mooie oude dag ook voor mensen met een verstandelijke handicap 15 Asiel en detentie, waar een hulpverlener zijn grenzen bereikt Psychosociale ondersteuning van asielzoekers in een gesloten setting 15 Herstel van de pedagogische dimensie in de ontwikkeling van mens en wereld 16 Leraren, wat boeit jullie? Theoretisch en empirisch onderzoek naar roeping binnen het professioneel zelfverstaan 16 Informatiegebruik door schoolleiders en leerkrachten 17 Stages in het hoger onderwijs Opstap naar loopbaancompetenties 17 Methodological Challenges of Research on Student Learning 18 Macro-economie 19 Internationale economie 19 Wonen in Vlaanderen anno 2013 Bevindingen uit het Grote Woononderzoek 2013 gebundeld 20 De sleutel past niet meer op elke deur Dynamische gezinnen en flexibel wonen 20 Psychologie van de stad 21 Community Involvement in Heritage 22 Onveilige burger en bange politiek? Van 9/11 tot Edward Snowden en verder 23 3

4 Nieuwe boeken I Voorjaar 2015 Antisemitisme Actualiteit van een historische ontwikkeling 23 Edward Poppe, een heilige voor deze tijd 24 Schets voor een zelfanalyse 25 De weg is wijzer dan de wegwijzer 25 Woordenboek Filosofie 26 Francis Bacon twittert De nieuwe academie 26 De bricoleur en de dummies Een boek voor jonge denkers en dromers 27 Duurzaamheid en kunst Lessen voor de basisschool 27 A Practical Approach to Harmony of Jazz and Related Forms of Music for Piano 28 Bestsellers in Nederland Meertaligheid onder de loep 29 Stemstoornissen Handboek voor de klinische praktijk 30 Communiceren op uw gezondheid De stem van wetenschappers in het gezondheidsdebat 31 Op uw gezondheid 31 Psychoanalyse als seksuologie? Libido van gesel tot gezel 32 Tijdschriften ZL - Zacht Lawijd Literair-historisch tijdschrift 33 Passage Tijdschrift voor Europese literatuur en cultuur 33 Filosofie 33 Filosofie & Praktijk Praktische problemen in filosofisch perspectief 34 Kleio Tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur 34 Nieuw Meesterschap Praktijkgericht Onderzoek in Onderwijs en Opvoeding 34 School- en klaspraktijk 34 Zorgbreed Tijdschrift voor Integrale leerlingenzorg 35 Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk 35 Psychiatrie & Verpleging Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 35 De gids op maatschappelijk gebied 35 Ruimte & Maatschappij Vlaams-Nederlands tijdschrift voor ruimtelijke vraagstukken 36 Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 36 Garant Uitgeverscombinatie Maklu Garant Het Spinhuis richt de aandacht op alle vakgebieden Maklu heeft vooral juridische en bedrijfsorganisatorische publicaties Het Spinhuis is bij voorkeur actief binnen sociologie, antropologie, politicologie, geschiedenis, communicatiewetenschappen 4

5 Nieuwe boeken I Voorjaar 2015 Garant-Studieboekprijs 2015 Naar aanleiding van haar 25-jarig bestaan ( ) looft de uitgeverij de Garant-Studieboekprijs 2015 uit. Het doel van de prijs is meer aandacht te vestigen op het belang van het studieboek in het hoger onderwijs. Garant moedigt de ontwikkeling van nieuwe studieboeken uitdrukkelijk aan. Reglement 1. Hoogleraren, docenten, lectoren en andere lesgevers uit het hoger onderwijs worden uitgenodigd om een manuscript in te zenden. Niet bij een andere uitgever gepubliceerde studieboekmanuscripten, collegedictaten, cursusteksten, syllabi e.d. komen in aanmerking, uit alle disciplines en vakgebieden van universiteiten en hogescholen. Ook manuscripten ten behoeve van na- en bijscholing van afgestudeerden, ontwikkeld binnen de context van daartoe geschikte instellingen, organisaties en verenigingen, kunnen worden ingezonden. De auteur bepaalt geheel autonoom de inhoud van het manuscript. 2. Reeds bij Garant uitgegeven studieboeken dingen automatisch mee voor zover zij verschenen na 1 september Om als geldige inzending te worden geaccepteerd, moet het manuscript: - de uitgeverij bereiken op uiterlijk 31 mei 2015 per of per briefpost met toevoeging van digitale drager met de tekst; zie de onderstaande adresgegevens - een indicatie van de doelgroep(en) bevatten - niet noodzakelijk reeds alle eventuele illustraties inhouden - niet reeds opgemaakt zijn, maar de structuur ervan moet wel duidelijk zijn. 4. Door het eenvoudige feit van inzending verleent de auteur aan Garant het eerste recht om het manuscript, al dan niet bekroond, te publiceren volgens de gebruiken bij Garant, inclusief auteurshonorarium. Garant licht de auteur binnen de drie maanden na indiening van het manuscript in of al dan niet gebruik wordt gemaakt van dit eerste recht. 5. De Garant-Studieboekprijs 2015 bestaat uit een geldbedrag van 2015 en de publicatie van het manuscript door Garant, al dan niet na verdere bewerking, plus de jaarlijkse uitkering van een auteurshonorarium volgens de gebruiken bij Garant. 6. Uit alle inzendingen wordt een eerste selectie voor de prijs gemaakt door een interne commissie van Garant, die bestaat uit drie redacteuren, twee uitgevers en twee directieleden en die beslist bij meerderheid van stemmen. Deze eerste selectie bestaat uit een longlist van inzendingen, die daarna herleid wordt tot een shortlist van vijf genomineerden. De longlist en de shortlist worden openbaar gemaakt, onder meer via media. Uit de shortlist van genomineerden kiest een jury, bij meerderheid van stemmen, een winnaar. De jury bestaat uit de interne commissie van Garant en één of meer externe Nederlandse en/of Belgische specialisten uit de vakgebieden of aanverwante gebieden waartoe de genomineerden behoren. De uitslag wordt, net als de namen van de juryleden, uiterlijk in september 2015 bekend gemaakt, onder meer via media. 7. Door deelname verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement. Tevens houdt inzending de bereidheid in om het manuscript publicatieklaar te maken in overleg met de uitgevers en redacteuren van Garant. Voor meer informatie over de prijs: Voor meer informatie over Garant: Attentie: Inzendtermijn verlengd tot 31 mei 2015 Garant-Uitgevers nv Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen tel.: fax: Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn tel.: fax:

6 Nieuwe boeken I Voorjaar 2015 Patrick Mullie Gezond eten, langer leven P. Mullie Gezond eten, langer leven Het mediterrane model ISBN NUR 893 A 16 x 24 cm ca. 200 blz. ca. 25,- verschijnt in april Er wordt veel geschreven over voeding, het ene al meer of minder waar dan het andere. Daarom moet orde op zaken worden gesteld. Praten en schrijven over voeding is inderdaad niet gemakkelijk. Velen houden van sensatie, zeker als dat financieel interessant is. Terwijl de wetenschap dat juist niet doet. Maar voeding is geen exacte wetenschap en iedereen heeft zowat zijn eigen wijsheid. Ik eet, dus ik weet. Voedingsdriehoeken, schijven, zandlopers volgen elkaar op als voedingsmodellen. En ze beweren allemaal goed en gezond te zijn. Maar wat is nu gezonde voeding? En welke wetenschappelijke zekerheden hebben we nog? Is bijvoorbeeld melk heilig of giftig? In dit boek neemt de auteur geen blad voor de mond. Hij stelt een eet- en leefmodel op dat beantwoordt aan de basiseisen die een model moet hebben: langer en langer gezond doen leven. Hij heeft ook een onderbouwd antwoord op veel voorkomende vragen over voeding. Het boek is verplichte lectuur voor iedereen die zich afvraagt of gezonde voeding in onze huidige maatschappij nog mogelijk is. Kortom, voor iedereen die inziet dat kennis en wetenschap essentieel zijn om gezond te eten, drinken en leven. Patrick Mullie Gezond eten, langer leven Het mediterrane model Waarom een nieuw model? Mediterrane voeding Voedingsvoorlichting: moeilijke oefening Mediterraan evenwicht Zijn vetten slecht? Over goede en slechte koolhydraten Overgewicht en obesitas, een epidemie Gezond vermageren Fastfood en softdrinks No milk today? Voeding en kanker, een ontgoocheling Mediterrane voeding en hartziekten Voedingsindustrie: eigen belang eerst Voedingsonderzoek, misschien wel, misschien niet. Patrick Mullie Evidence-based voedingsleer Patrick Mullie studeerde voedings- en dieetleer aan de Rega - school in Leuven en epidemiologie aan de Universiteit Maastricht. Hij werd doctor in de biomedische wetenschappen aan de KU Leuven. Momenteel doceert hij aan de Vrije Universiteit Brussel en aan de Erasmushogeschool in Brussel. Daarnaast is hij onderzoeksdirecteur bij het Koningin Astrid Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek, expert bij de Hoge Gezondheidsraad van België en research director bij het International Prevention Research Institute in Lyon. P. Mullie Evidence-based voedingsleer Eten en weten Patrick Mullie Evidence-based voedingsleer Eten en weten ISBN NUR 893 S 17 x 24 cm ca. 400 blz. geïllustreerd ca. 45,- verschijnt in april De voedingswetenschap is zeer complex. Boodschappen die bedacht zijn door marketingafdelingen van grote bedrijven en commerciële vermageringsdiëten, zaaien verwarring bij de consument. Ze vinden vaak al te gretig gehoor in de media. Was de voeding vroeger gezonder? Worden we langzaam maar zeker vergiftigd? Beschermt knoflook ons tegen chronische ziekten? Is aspartaam kankerverwekkend? Wat is er nu nog gezond? Verpakkingen van voedingsmiddelen staan vol cijfers en gegevens. Maar hoe moeten we die informatie interpreteren? De wetenschap wil er het fijne van weten. Wat is zeker waar en wat is zeker niet waar? Wat is misschien wel of niet waar? Op welke vragen heeft de wetenschap tot dusver geen antwoord? Misschien is ze zich van bepaalde vragen nog niet eens bewust? De auteur wil zoveel mogelijk vragen beantwoorden, evidence based, zodat de antwoorden juist zijn. Daarmee maakt hij komaf met onverantwoorde beweringen van voedingsgoeroes, misplaatste acties van marketinglieden enz. Het boek is dan ook bestemd voor iedereen die betrouwbare informatie wil hebben. 6

7 Nieuwe boeken I Voorjaar 2015 sis in te et en de en an lf. nt. le en -) prof. dr. Eric A.P. Steegers & drs. Anjo Geluk Gezond zwanger worden Voedingsvoorlichting Energie Eiwitten of proteïnes Vetten of lipiden Koolhydraten of gluciden Alcohol Vitamines Mineralen Flavonoïden Nubel en voedingsplanner Alternatieve voedingswijzen Overgewicht en obesitas Voeding en gezondheid Functionele voeding Voeding en sport Voedingsonderzoek Hot topics in de voeding Voeding en geschiedenis Voeding en cultuur Voeding en leeftijd. Patrick Mullie studeerde voedings- en dieetleer aan de Regaschool in Leuven en epidemiologie aan de Universiteit Maastricht. Hij werd doctor in de biomedische wetenschappen aan de KU Leuven. Momenteel doceert hij aan de Vrije Universiteit Brussel en aan de Erasmushogeschool in Brussel. Daarnaast is hij onderzoeksdirecteur bij het Koningin Astrid Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek, expert bij de Hoge Gezondheidsraad van België en research director bij het International Prevention Research Institute in Lyon. E.A.P. Steegers & A. Geluk m.m.v. Y. Jacquemyn Gezond zwanger worden Van kinderwens tot kraambed prof. dr. Eric A.P. Steegers & drs. Anjo Geluk Gezond zwanger worden Van kinderwens tot kraambed ISBN NUR 851 A 17 x 24 cm 324 blz. geïllustreerd vierkleurendruk 29,90 verschenen Van baby tot kleuter Van baby tot kleuter laat de lezer naar de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar kijken door de bril van een kinderarts, ontwikkelingspsycholoog, pedagoog, orthopedagoog, neurolinguïst, klinisch linguïst, psychotherapeut, klinisch psycholoog en een neerlandicus. Gezondheid, hechting, ontwikkeling van het jonge brein, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, ontwikkeling van het spelen en kinderopvang zijn de thema s die aan de orde komen. Daarbij komen vragen naar voren als: op welke manier kunnen volwassenen er thuis voor zorgen dat dagelijkse activiteiten rijke leerervaringen worden? Hoe kan een doorgaande lijn, passend bij jonge kinderen, ontworpen worden om de kwetsbare overgangen in het verloop van de dag beter te kunnen opvangen? Dit boek wil ouders en professionals die te maken hebben met baby s en peuters, mee laten kijken in de spreekkamer of onderzoeksruimte van verschillende vakspecialisten. Zo moet het boek een bijdrage leveren aan een gezonde en veilige ontwikkeling van baby s en peuters. Jan Hindrik Loonstra is opgeleid als neerlandicus en orthopedagoog. Hij werkte als leerkracht in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als orthopedagoog-generalist bij OCRN Specialistische Jeugd GGZ & Specialistische dyslexiezorg. Alle vrouwen en mannen met een kinderwens hopen op een gezonde baby. De basis daarvoor wordt echter Margrieta Mentink is opgeleid als logopedist en neurolinguïst. Zij is werkzaam als office manager bij University College Groningen. Daarvoor was zij lange eigenaar van een logopediepraktijk in de stad Groningen. Charlotte Rem is psycholoog niet in opleiding alleen tot gezondheidszorgpsycholoog. tijdens Zij is de binnen OCRN Specialistische Jeugd GGZ betrokken bij diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen. zwangerschap gelegd, maar ook in de tijd die daaraan voorafgaat. De zorg voor een kind begint daarom niet bij het eerste bezoek ISBN aan de verloskundige, maar al vóór de bevruchting en de zwangerschap, en heet preconceptiezorg. De kennis hierover heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen en vormt het uitgangspunt voor dit boek. Jan Hindrik Loonstra, Margrieta Mentink & Charlotte Rem (red.) Van baby tot kleuter De auteurs geven, vlot leesbaar, alle informatie, tal van tips en wetenswaardigheden om de kans op een gezonde baby te vergroten. Ook erfelijkheid, problemen met de vruchtbaarheid en de zwangerschap zelf komen aan bod. Moeder en vader worden doe je op die manier al een beetje voordat je zwanger bent. Preconceptiezorg Eerste weken van de zwangerschap Verloskundige zorg Biologieles, geslachtsorganen en hoe ze werken Erfelijkheid, erven en weer doorgeven En nu zwanger worden Het lukt nog niet, wat nu? Anders zwanger worden Leefstijl en werk Infecties Vorige zwangerschap Zwanger worden met een ziekte Gebruik van geneesmiddelen Zwanger Tussen twee zwangerschappen. Eric A.P. Steegers is hoogleraar Verloskunde en Prenatale Geneeskunde in het Erasmus MC in Rotterdam. Hij heeft verscheidene initiatieven genomen om de verloskundige zorg te verbeteren, bijvoorbeeld met preconceptiespreekuren. Anjo Geluk-Bleumink is publicist, verpleegkundige en socioloog. Yves Jacquemyn is hoofd van de Afdeling Gynaecologie van het UZ Antwerpen. J.H. Loonstra, M. Mentink & C. Rem (Red.) Van baby tot kleuter De veelzijdige en indrukwekkende ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar Van baby tot kleuter De veelzijdige en indrukwekkende ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar Jan Hindrik Loonstra, Margrieta Mentink & Charlotte Rem (red.) van baby tot kleuter 1.indd 1 12/01/15 08:52 ISBN NUR 854 W 16 x 24 cm 264 blz. geïllustreerd 29,- verschenen Door de bril van een kinderarts, ontwikkelingspsycholoog, pedagoog, orthopedagoog, neurolinguïst, klinisch linguïst, psychotherapeut, klinisch psycholoog en een neerlandicus kijkt de lezer 7

8 groeiboek analyse en motorische ontwikkeling DEF.indd 1 3/12/14 12:18 Nieuwe boeken I Voorjaar 2015 naar de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar. Gezondheid, hechting, ontwikkeling van het jonge brein, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, ontwikkeling van het spelen en kinderopvang zijn de thema s die aan de orde komen. Daarbij komen vragen naar voren als: op welke manier kunnen volwassenen er thuis voor zorgen dat dagelijkse activiteiten rijke leerervaringen worden? Hoe kan een doorgaande lijn, passend bij jonge kinderen, ontworpen worden om de kwetsbare overgangen in het verloop van de dag beter te kunnen opvangen? C. De Medts & R. Lambert Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen Motorische ontwikkeling Dit boek wil ouders en professionals die te maken hebben met baby s en peuters, laten meekijken in de spreekkamer of onderzoeksruimte van verschillende vakspecialisten. Zo moet het boek Groeiboek is een hulpmiddel bij de uitbouw van een zorgbeleid in de kleuterschool. Het is ontwikkeld voor de kleuterleidster en het zorgteam om extra zorg te bieden aan de kleuters die dat nodig hebben. Het handelingsgericht samenwerken en het zorgcontinuüm is het kader van waaruit een bijdrage leveren aan een gezonde en veilige ontwikkeling van wordt gewerkt. Groeiboek situeert zich op het niveau van verhoogde zorg en uitbreiding van zorg. Het concretiseert deze niveaus, in aansluiting op de diagnostische protocollen. baby s en peuters. De kleuterleidster signaleert haar bezorgdheid en maakt systematisch een analyse. Hiermee ontdekt ze de onderwijsbehoeften van de kleuter en komt ze tot doelgericht handelen. Verschillende hulpmiddelen, zoals een overzicht van mogelijke hypothesen, observatielijsten en ontwikkelingslijnen, helpen haar hierbij. Groeiboek ondersteunt op deze manier de systematiek en de continuïteit van de extra zorg in de kleuterschool. Dat leidt tot een gedeelde zorg met de ouders, de kleuterleidster, het zorgteam en de leerlingbegeleider. Groeiboek bestaat uit vier delen: Basisboek, Signaleren, Analyse en handelen en Continuïteit van de gedeelde J.P. Rake & G. van der Meulen: In de zorg. spreekkamer Deel 3: Analyse en handelen bestaat uit aparte domeinboeken die het denkkader concretiseren en suggesties van de kinderarts A. Bons: Er is een kindeke geboren... F. Withaar & A. doen naar interventies. Dit is het domeinboek Motorische ontwikkeling. De auteur van Groeiboek/Motorische ontwikkeling, Christine De Medts, is pedagogisch begeleider bij de Pedagogische Begeleidingsdienst het Bisdom Gent en praktijkassistent aan UGent. Ze werkte voor dit domeinboek samen Terpstra: Ontwikkeling van het brein M. Luinge: Taalontwikkeling R. Mombarg & B. Mombarg: Van 0-4: Motorische ontwik- met Reinilde Lambert, Coördinator Basisonderwijs van het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding regio Gent en eindredacteur/coördinator van de Groeiboek-reeks. keling F. Hassing-Geertsema & S. van Lenthe: Spelenderwijs: ISBN: over de ontwikkeling van het spelen J. Berenst: Ontluikende geletterdheid J. Doornenbal: En dan naar school... M. Deunk: Ongemerkt leren op de peuterspeelzaal en in het kinderdagverblijf. Jan Hindrik Loonstra, neerlandicus en orthopedagoog, is orthopedagoog-generalist bij OCRN Orthopedagogisch Centrum Regio Noord, Specialistische Jeugd GGZ & Specialistische dyslexiezorg, met diverse vestigingen in Nederland. Margrieta Mentink, logopedist en neurolinguïst, is office manager bij University College Groningen. Charlotte Rem is psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Zij is binnen OCRN Specialistische Jeugd GGZ betrokken bij diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen. GROEIBOEK Zorg- en volgsysteem voor kleuters Analyse en handelen Motorische ontwikkeling Christine De Medts Reinilde Lambert Zorg- en volgsysteem voor kleuters Analyse en handelen Motorische ontwikkeling ISBN NUR 841 S 21 x 29,7 cm 156 blz. geïllustreerd tweekleurendruk 32,50 verschenen Het domeinboek Motorische Ontwikkeling sluit aan bij ontwikkelingsdoelen binnen het leergebied lichamelijke opvoeding (bewegingsopvoeding). Het richt zich niet enkel tot de leerkracht bewegingsopvoeding, maar tot het volledige schoolteam. Het bewegingsgedrag van kleuters wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Motoriek is een facet in de ontwikkeling van het kind en geen op zich staand gegeven. De intuïtie van de leerkracht is van onschatbare waarde om het bewegingsgedrag in te schatten. Toch is er soms behoefte aan meer gesystematiseerde observatie. Bij 5% tot 15% van alle kinderen is er sprake van motorische achterstand. GPRC Guaranteed Peer Reviewed Content Voor daartoe aangewezen publicaties past Garant een procedure toe die leidt tot de toekenning van het GPRC-label Stabiliteit: statisch en dynamisch evenwicht Grootmotoriek Kleinmotoriek Schrijfmotoriek Aanvullende aspecten voor een goede bewegingsontwikkeling Rode draden. Christine De Medts is pedagogisch begeleider bij de Pedagogische Begeleidingsdienst in het Bisdom Gent en praktijkassistent aan de Universiteit Gent. Reinilde Lambert is coördinator Basisonderwijs van het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding regio Gent en eindredacteur/coördinator van de Groeiboek-reeks. 8

9 11/02/15 14:05 Nieuwe boeken I Voorjaar 2015 C. Devos & R. Lambert Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen M. Wouters & R. Lambert Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen GROEIBOEK Zorg- en volgsysteem voor kleuters Analyse en handelen Domeinboek Zintuiglijke ontwikkeling en lichamelijke factoren Zintuiglijke ontwikkeling en lichamelijke factoren Chantal Devos Reinilde Lambert Zorg- en volgsysteem voor kleuters Analyse en handelen Domeinboek Zintuiglijke ontwikkeling en lichamelijke factoren ISBN NUR 841 S 21 x 29,7 cm 252 blz. geïllustreerd tweekleurendruk 39,90 verschenen ISBN: ??-? GROEIBOEK Zorg- en volgsysteem voor kleuters Analyse en handelen Positieve ingesteldheid Positieve ingesteldheid Mieke Wouters Reinilde Lambert Zorg- en volgsysteem voor kleuters Analyse en handelen Positieve ingesteldheid ISBN NUR 841 S 21 x 29,7 cm ca. 130 blz. geïllustreerd tweekleurendruk ca. 25,- verschijnt in mei Er zijn heel wat lichamelijke factoren bij een kleuter die normaal moeten functioneren. Maar er kunnen ook beperkingen zijn. Ze kunnen bepalend zijn of minstens van invloed op de lichamelijke en/of mentale ontwikkeling van de kleuter. Dit boek bespreekt de extra zorg die hiervoor kan worden geboden. Het bekijkt de zintuiglijke ontwikkeling als een groeiproces waarbij vooral de neurologische ontwikkeling steeds meer mogelijkheden zal bieden om op zintuiglijk vlak genuanceerder en verfijnder waar te nemen. Referentiekaart Zintuiglijke ontwikkeling en Lichamelijke factoren (ZIN&LICH) Zintuiglijke Ontwikkeling Factoren die gezondheid beïnvloeden Ziekte en beperking Veiligheid voor kinderen. Chantal Devos, arts, is verbonden aan het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding regio Gent. Reinilde Lambert is coördinator Basisonderwijs van het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding regio Gent en eindredacteur/coördinator van de Groeiboek-reeks. De positieve ingesteldheid bij een kleuter is de basis of de motor voor ontwikkeling. Dit is het geheel van basiscompetenties op lichamelijk, emotioneel of persoonlijk dynamisch vlak. Het is tegelijk voorwaarde én doel van ontwikkeling. Wanneer beperkingen of omstandigheden de positieve ingesteldheid hypothekeren, moeten ze worden opgelost, omzeild of aanvaard. In wisselwerking met de omgeving wordt de positieve ingesteldheid versterkt en is verdere ontwikkeling mogelijk. Exploreren, spelen, ingaan op een aanbod, ervaringen opdoen, gebeurt dan opnieuw. Het boek helpt de leerkracht om beter af te stemmen op de totale persoon van die kleuter die een moeilijker ontwikkelingsproces doorloopt. Het gaat op zoek naar wat de kleuter basaal nodig heeft om de ontwikkeling weer op gang te brengen. Referentiekaart Positieve Ingesteldheid (POS) Positieve ingesteldheid Algemeen (Waarmee heeft het te maken? - Goede antwoorden en interventies) Positieve ingesteldheid vanuit de Basiscompetenties (Omschrijving - Communiceren - Creëren - Kennen - Kunnen - Genieten). Mieke Wouters is psycho-pedagogisch consulent in het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding in Hasselt. Zij was de eerste coördinator van de Groeiboek-reeks. Reinilde Lambert is coördinator Basisonderwijs van het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding regio Gent en eindredacteur/coördinator van de Groeiboek-reeks. 9

10 Nieuwe boeken I Voorjaar ??-? GROEIBOEK Zorg- en volgsysteem voor kleuters Analyse en handelen Sociaal-emotionele ontwikkeling M. Wouters & R. Lambert Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen Sociale, emotionele en morele ontwikkeling Mieke Wouters Reinilde Lambert Zorg- en volgsysteem voor kleuters Analyse en handelen Sociale, emotionele en morele ontwikkeling ISBN NUR 841 W 21 x 29,7 cm ca. 150 blz. geïllustreerd tweekleurendruk ca. 30,- verschijnt in juni Mieke Wouters is psycho-pedagogisch consulent in het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding in Hasselt. Zij was de eerste coördinator van de Groeiboek-reeks. Reinilde Lambert is coördinator Basisonderwijs van het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding regio Gent en eindredacteur/coördinator van de Groeiboek-reeks. I. Brugman & C. Groenendal Eindexamen Bikkels Overwin snel en eenvoudig je examenvrees Inke Brugman & Chantal Groenendal Eindexamen Bikkels Overwin snel en eenvoudig je examenvrees ISBN NUR 840 S 17 x 21 cm ca. 90 blz. + weblink geïllustreerd vierkleurendruk ca. 16,-/ vanaf 10 ex.: ca. 13,- verschijnt in april Zodra de kleuter naar school gaat, leert hij om te gaan met nieuwe uitdagingen op sociaal, emotioneel en moreel gebied. Hij leert vriendelijk zijn, zich aan spelregels en afspraken houden, zich invoegen bij de groep leeftijdsgenootjes en meedoen met groepsactiviteiten. Dat vraagt heel wat van de kleuter aan sociale redzaamheid, relationeel aanpassingsvermogen en adequate omgang met anderen. Zijn groei in taalontwikkeling en cognitieve ontwikkeling gaat samen met een verdere emotionele, sociale en morele ontwikkeling. Langzaam begrijpt de kleuter dat zijn woorden en gedrag ook gevolgen hebben voor anderen. Hij ervaart wat gevoelens zijn en beseft hoe hij kan omgaan met boosheid, verdriet en plezier delen. Hij leert bij frustraties eerst rustig te worden en na te denken vooraleer hij reageert en iets verkeerds zegt of doet naar anderen. Referentiekaart sociale, emotionele en morele ontwikkeling (SEM) Sociaal (Waarmee heeft het te maken? - Beoordeel de sociale basiscompetenties - Welke factoren beïnvloeden het probleem?) Emotioneel (Waarmee heeft het te maken? - Beoordeel de emotionele basiscompetenties - Welke factoren beïnvloeden het probleem?) Moreel (Waarmee heeft het te maken? - Beoordeel de morele basiscompetenties - Welke factoren beïnvloeden het probleem?). Zenuwachtig voor je (eind)examens? Slapeloze nachten, trillende knieën en bang voor een black-out? Examenvrees kun je snel en eenvoudig overwinnen in een aantal praktische stappen. Door nu serieus aandacht te besteden aan je stress voor het examen, haal je straks veel betere resultaten dan je ooit had gedacht. Dit boek is speciaal geschreven voor middelbare scholieren die voor het eindexamen of andere examens, proefwerken of belangrijke overhoringen staan. Het staat boordevol tips en trucs voor het goed leren plannen en organiseren van de eindexamenstof, motivatie, relativeren en ontspannen. De handige stappenplannen en werkbladen zijn ook beschikbaar via een website. Wat is examenvrees? Hoe voelt examenvrees? Terechte examenvrees Gezonde spanning? Vechten of vluchten Jouw examenaanpak Studievragenlijst SMART Examenvrees overwinnen Plannen, plannen, plannen Exameninventaris en planning Stap 1: Exameninventaris per vak Stap 2: Examenplanning per vak Stap 3: Examenplanning per week Jouw weekschema Op weg naar je examen Denken aan je examen GGGGG-denken Stressmeter Relativeren Jouw gedachten: bangmakers of niet? Je gedachten te lijf Waarom zo streng tegen jezelf? Gedachten uitdagen Bezwaren tegen gedachten uitdagen?! Te hoge eisen Goed studeren: toppers en floppers Examensuccesplan Toetsen gestructureerd aanpakken Examenvrees al minder? Jouw top 5 helpende gedachten Als het even niet lukt Adem met je buik Chillen Ontspannings- 10

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid

Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Een jeugdzorgakkoord: geestelijk fit naar zelfstandige volwassenheid Best bewezen zorg voor jeugd, duurzaam georganiseerd naar elk jaar beter. Voorwoord Deze notitie werd geschreven naar aanleiding van

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke

handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke Goed genoeg opvoederschap handreiking voor ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking Ans de Jong, Barbara Stremmelaar, Janneke Looij amerpoort werkt Goed genoeg opvoederschap handreiking

Nadere informatie

Weerbaar bij veranderingen

Weerbaar bij veranderingen Weerbaar bij veranderingen naar een levensloopbenadering voor mensen met een autisme spectrum stoornis. Intreerede, (in verkorte vorm) uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector Levensloopbegeleiding

Nadere informatie

Ontmoeting en Dialoog

Ontmoeting en Dialoog Ontmoeting en Dialoog Onderzoek naar intercultureel werken, om voortijdige uitval van Turkse cliënten met een verstandelijke beperking te voorkomen, tijdens de opvoedingsondersteuning vanuit Pedagogische

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs»

«Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» «Online mediawijsheid en het inclusief en buitengewoon onderwijs» Fondation Travail- Université Analyse van de educatieve noden betreffende digitale media in het inclusief en buitengewoon onderwijs: de

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand Goed voorbereid naar school Samen aan de slag met taalachterstand Inhoud Interviews Jan Paantjens, wethouder maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Halderberge: Het ITJ rapport was een soort gratis

Nadere informatie

Weetwinkel BERICHTEN. Verdere informatie: http://www.medilex.nl/congressen/jeugdgroepen#/congres. Seksueel misbruik in de jeugdzorg

Weetwinkel BERICHTEN. Verdere informatie: http://www.medilex.nl/congressen/jeugdgroepen#/congres. Seksueel misbruik in de jeugdzorg Weetwinkel BERICHTEN Wie is de baas op straat? Hoe gaat u als professional de strijd aan met overlastgevende en/of criminele jeugdgroepen? Wanneer weet u dat er meer aan de hand is dan slechts overlast?

Nadere informatie

een rijk programma voor ieder kind advies

een rijk programma voor ieder kind advies een rijk programma voor ieder kind advies Een rijk programma voor ieder kind Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter vanuit bekeken Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter juni 2015 Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter Vanuit autisme bekeken Juni 2015 Colofon Deze publicatie is gebaseerd op het onderzoek

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

VAN HOREN ZEGGEN. Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5

VAN HOREN ZEGGEN. Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5 VAN HOREN ZEGGEN Slechthorendheid en werk Interview Marc Marschark Congres Joining forces 5 jaargang 48 oktober 2007 INHOUD 4 NIEUWS 6 REPORTAGE Het Audiologisch Centrum van het UMC St. Radboud was in

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman

Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid. Zo zelf- redzaam. Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid Zo zelf- redzaam Jennie Mast Evianne Wijenberg Mirella Minkman Zo zelfredzaam Een overzicht van instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Werken met ernstig meervoudig beperkten

Werken met ernstig meervoudig beperkten Werken met ernstig meervoudig beperkten - Een informatiepakket voor zorgverleners die voor het eerst in aanraking komen met ernstig meervoudig beperkten - Auteur: Begeleiders: Lobke van Breukelen Bert

Nadere informatie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie www.stsn.nl TSC Contact Mobiliteit Leerlingenvervoer 15 Afscheid van school...en dan? 28 Autorijden & epilepsie 30 Temple Grandin, het voordeel van autisme 32 nummer 108 herfst 2009 Dagelijks bestuur STSN

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Welkom! Beste collega,

Welkom! Beste collega, Programmaboekje 1 2 Inhoudsopgave Welkom p. 4 Aanmelden p. 5 Programma p. 6 Informatie activiteiten en sprekers p. 7 RENN4-sprekers p. 7 Gastsprekers p.31 Posterpresentaties p.38 Blokkenschema programma

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie