Garant wordt dit jaar 25. Dat verdient extra aandacht. Nieuwe boeken - Voorjaar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Garant wordt dit jaar 25. Dat verdient extra aandacht. Nieuwe boeken - Voorjaar 2015"

Transcriptie

1

2 25 Garant wordt dit jaar 25. Dat verdient extra aandacht. Mede daarom stelt Garant de Studieboekprijs in. Kijk op En er komen Garant25-Congressen, onder meer: Donderdag, 7 mei: Senioren in de maatschappij, soms moeilijk? Donderdag, 24 september: Autisme Donderdag, 15 oktober: Economische ideeën en hun realiteit Dinsdag, 20 oktober: Dyslexie door de levensloop Donderdag, 26 november: Omgaan met taalmoeilijkheden bij kinderen Andere congressen in voorbereiding Kijk op Nieuwe boeken - Voorjaar 2015 Garant is een algemeen-wetenschappelijke en informatieve uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek. Garant richt de aandacht vooral op boeken als studie-instrument. Dit is een ruim begrip: leer boeken voor opleidingen: universiteiten, hogescholen, informatieve boeken voor diverse beroepsgroepen: in opvoeding en onderwijs, gezondheidszorg, welzijnssector, bedrijven en organisaties, publicaties ten behoeve van wetenschap-op-zich: proefschriften, onderzoeksrapporten, congres- en symposiumverslagen, libri amicorum, boeken voor het brede, geschoolde publiek: ouders, patiënten, geïnteresseerden voor filosofie, geschiedenis, politiek, milieu, Het aanbod bestrijkt vrijwel het hele gamma van vakdisciplines en belangstellingsgebieden. De auteurs zijn verspreid over alle universiteiten en vele hogescholen, instellingen, organisaties, verenigingen, bedrijven enz. in Nederland en Vlaanderen. Een aantal uitgaven is internationaal. Deze catalogus Nieuwe boeken is een momentopname met publicaties die verschijnen of al verschenen in het Voorjaar Hij is ook te bekijken op De catalogus met alle leverbare titels is beschikbaar, in papieren versie of op Garant-Uitgevers nv BE Opgericht in 1990 Algemene directie: Huug Van Gompel België Somersstraat Antwerpen Tel.: Fax: wwwgarant-uitgevers.eu Nederland Koninginnelaan EB Apeldoorn Tel.: Fax: Verenigd Koninkrijk Garant / Central Books 99, Wallis Road London E9 5 LN Tel.: Fax: Verenigde Staten van Amerika Garant / International Specialized Book Services (ISBS) 920 NE 58th Ave Suite 300 Portland, OR Tel.: Fax:

3 Nieuwe boeken I Voorjaar 2015 Garant-Studieboekprijs Gezond eten, langer leven Het mediterrane model 6 Evidence-based voedingsleer Eten en weten 6 Gezond zwanger worden Van kinderwens tot kraambed 7 Van baby tot kleuter De veelzijdige en indrukwekkende ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar 7 Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Motorische ontwikkeling 8 Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Zintuiglijke ontwikkeling en lichamelijke factoren 9 Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Positieve ingesteldheid 9 Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen. Sociale, emotionele en morele ontwikkeling 10 Eindexamen Bikkels Overwin snel en eenvoudig je examenvrees 10 Ideeënboek Dyscalculie Helpen zit in onze natuur 11 De draad tussen ouder en kind Voor een gewone en buitengewone opvoeding 11 Kijk op de Nederlandse jeugd 12 ADAPTI Vragenlijst naar adaptieve vaardigheden voor jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis jaar 12 Cognitieve en fijnmotorische stimulatie bij jonge kinderen met autisme en een verstandelijke beperking Aangepaste en constructieve begeleiding 13 Sporen van de reiziger Opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen nader onderzocht 14 Dromen van een mooie oude dag ook voor mensen met een verstandelijke handicap 15 Asiel en detentie, waar een hulpverlener zijn grenzen bereikt Psychosociale ondersteuning van asielzoekers in een gesloten setting 15 Herstel van de pedagogische dimensie in de ontwikkeling van mens en wereld 16 Leraren, wat boeit jullie? Theoretisch en empirisch onderzoek naar roeping binnen het professioneel zelfverstaan 16 Informatiegebruik door schoolleiders en leerkrachten 17 Stages in het hoger onderwijs Opstap naar loopbaancompetenties 17 Methodological Challenges of Research on Student Learning 18 Macro-economie 19 Internationale economie 19 Wonen in Vlaanderen anno 2013 Bevindingen uit het Grote Woononderzoek 2013 gebundeld 20 De sleutel past niet meer op elke deur Dynamische gezinnen en flexibel wonen 20 Psychologie van de stad 21 Community Involvement in Heritage 22 Onveilige burger en bange politiek? Van 9/11 tot Edward Snowden en verder 23 3

4 Nieuwe boeken I Voorjaar 2015 Antisemitisme Actualiteit van een historische ontwikkeling 23 Edward Poppe, een heilige voor deze tijd 24 Schets voor een zelfanalyse 25 De weg is wijzer dan de wegwijzer 25 Woordenboek Filosofie 26 Francis Bacon twittert De nieuwe academie 26 De bricoleur en de dummies Een boek voor jonge denkers en dromers 27 Duurzaamheid en kunst Lessen voor de basisschool 27 A Practical Approach to Harmony of Jazz and Related Forms of Music for Piano 28 Bestsellers in Nederland Meertaligheid onder de loep 29 Stemstoornissen Handboek voor de klinische praktijk 30 Communiceren op uw gezondheid De stem van wetenschappers in het gezondheidsdebat 31 Op uw gezondheid 31 Psychoanalyse als seksuologie? Libido van gesel tot gezel 32 Tijdschriften ZL - Zacht Lawijd Literair-historisch tijdschrift 33 Passage Tijdschrift voor Europese literatuur en cultuur 33 Filosofie 33 Filosofie & Praktijk Praktische problemen in filosofisch perspectief 34 Kleio Tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur 34 Nieuw Meesterschap Praktijkgericht Onderzoek in Onderwijs en Opvoeding 34 School- en klaspraktijk 34 Zorgbreed Tijdschrift voor Integrale leerlingenzorg 35 Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk 35 Psychiatrie & Verpleging Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 35 De gids op maatschappelijk gebied 35 Ruimte & Maatschappij Vlaams-Nederlands tijdschrift voor ruimtelijke vraagstukken 36 Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 36 Garant Uitgeverscombinatie Maklu Garant Het Spinhuis richt de aandacht op alle vakgebieden Maklu heeft vooral juridische en bedrijfsorganisatorische publicaties Het Spinhuis is bij voorkeur actief binnen sociologie, antropologie, politicologie, geschiedenis, communicatiewetenschappen 4

5 Nieuwe boeken I Voorjaar 2015 Garant-Studieboekprijs 2015 Naar aanleiding van haar 25-jarig bestaan ( ) looft de uitgeverij de Garant-Studieboekprijs 2015 uit. Het doel van de prijs is meer aandacht te vestigen op het belang van het studieboek in het hoger onderwijs. Garant moedigt de ontwikkeling van nieuwe studieboeken uitdrukkelijk aan. Reglement 1. Hoogleraren, docenten, lectoren en andere lesgevers uit het hoger onderwijs worden uitgenodigd om een manuscript in te zenden. Niet bij een andere uitgever gepubliceerde studieboekmanuscripten, collegedictaten, cursusteksten, syllabi e.d. komen in aanmerking, uit alle disciplines en vakgebieden van universiteiten en hogescholen. Ook manuscripten ten behoeve van na- en bijscholing van afgestudeerden, ontwikkeld binnen de context van daartoe geschikte instellingen, organisaties en verenigingen, kunnen worden ingezonden. De auteur bepaalt geheel autonoom de inhoud van het manuscript. 2. Reeds bij Garant uitgegeven studieboeken dingen automatisch mee voor zover zij verschenen na 1 september Om als geldige inzending te worden geaccepteerd, moet het manuscript: - de uitgeverij bereiken op uiterlijk 31 mei 2015 per of per briefpost met toevoeging van digitale drager met de tekst; zie de onderstaande adresgegevens - een indicatie van de doelgroep(en) bevatten - niet noodzakelijk reeds alle eventuele illustraties inhouden - niet reeds opgemaakt zijn, maar de structuur ervan moet wel duidelijk zijn. 4. Door het eenvoudige feit van inzending verleent de auteur aan Garant het eerste recht om het manuscript, al dan niet bekroond, te publiceren volgens de gebruiken bij Garant, inclusief auteurshonorarium. Garant licht de auteur binnen de drie maanden na indiening van het manuscript in of al dan niet gebruik wordt gemaakt van dit eerste recht. 5. De Garant-Studieboekprijs 2015 bestaat uit een geldbedrag van 2015 en de publicatie van het manuscript door Garant, al dan niet na verdere bewerking, plus de jaarlijkse uitkering van een auteurshonorarium volgens de gebruiken bij Garant. 6. Uit alle inzendingen wordt een eerste selectie voor de prijs gemaakt door een interne commissie van Garant, die bestaat uit drie redacteuren, twee uitgevers en twee directieleden en die beslist bij meerderheid van stemmen. Deze eerste selectie bestaat uit een longlist van inzendingen, die daarna herleid wordt tot een shortlist van vijf genomineerden. De longlist en de shortlist worden openbaar gemaakt, onder meer via media. Uit de shortlist van genomineerden kiest een jury, bij meerderheid van stemmen, een winnaar. De jury bestaat uit de interne commissie van Garant en één of meer externe Nederlandse en/of Belgische specialisten uit de vakgebieden of aanverwante gebieden waartoe de genomineerden behoren. De uitslag wordt, net als de namen van de juryleden, uiterlijk in september 2015 bekend gemaakt, onder meer via media. 7. Door deelname verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement. Tevens houdt inzending de bereidheid in om het manuscript publicatieklaar te maken in overleg met de uitgevers en redacteuren van Garant. Voor meer informatie over de prijs: Voor meer informatie over Garant: Attentie: Inzendtermijn verlengd tot 31 mei 2015 Garant-Uitgevers nv Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen tel.: fax: Koninginnelaan 96, 7315 EB Apeldoorn tel.: fax:

6 Nieuwe boeken I Voorjaar 2015 Patrick Mullie Gezond eten, langer leven P. Mullie Gezond eten, langer leven Het mediterrane model ISBN NUR 893 A 16 x 24 cm ca. 200 blz. ca. 25,- verschijnt in april Er wordt veel geschreven over voeding, het ene al meer of minder waar dan het andere. Daarom moet orde op zaken worden gesteld. Praten en schrijven over voeding is inderdaad niet gemakkelijk. Velen houden van sensatie, zeker als dat financieel interessant is. Terwijl de wetenschap dat juist niet doet. Maar voeding is geen exacte wetenschap en iedereen heeft zowat zijn eigen wijsheid. Ik eet, dus ik weet. Voedingsdriehoeken, schijven, zandlopers volgen elkaar op als voedingsmodellen. En ze beweren allemaal goed en gezond te zijn. Maar wat is nu gezonde voeding? En welke wetenschappelijke zekerheden hebben we nog? Is bijvoorbeeld melk heilig of giftig? In dit boek neemt de auteur geen blad voor de mond. Hij stelt een eet- en leefmodel op dat beantwoordt aan de basiseisen die een model moet hebben: langer en langer gezond doen leven. Hij heeft ook een onderbouwd antwoord op veel voorkomende vragen over voeding. Het boek is verplichte lectuur voor iedereen die zich afvraagt of gezonde voeding in onze huidige maatschappij nog mogelijk is. Kortom, voor iedereen die inziet dat kennis en wetenschap essentieel zijn om gezond te eten, drinken en leven. Patrick Mullie Gezond eten, langer leven Het mediterrane model Waarom een nieuw model? Mediterrane voeding Voedingsvoorlichting: moeilijke oefening Mediterraan evenwicht Zijn vetten slecht? Over goede en slechte koolhydraten Overgewicht en obesitas, een epidemie Gezond vermageren Fastfood en softdrinks No milk today? Voeding en kanker, een ontgoocheling Mediterrane voeding en hartziekten Voedingsindustrie: eigen belang eerst Voedingsonderzoek, misschien wel, misschien niet. Patrick Mullie Evidence-based voedingsleer Patrick Mullie studeerde voedings- en dieetleer aan de Rega - school in Leuven en epidemiologie aan de Universiteit Maastricht. Hij werd doctor in de biomedische wetenschappen aan de KU Leuven. Momenteel doceert hij aan de Vrije Universiteit Brussel en aan de Erasmushogeschool in Brussel. Daarnaast is hij onderzoeksdirecteur bij het Koningin Astrid Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek, expert bij de Hoge Gezondheidsraad van België en research director bij het International Prevention Research Institute in Lyon. P. Mullie Evidence-based voedingsleer Eten en weten Patrick Mullie Evidence-based voedingsleer Eten en weten ISBN NUR 893 S 17 x 24 cm ca. 400 blz. geïllustreerd ca. 45,- verschijnt in april De voedingswetenschap is zeer complex. Boodschappen die bedacht zijn door marketingafdelingen van grote bedrijven en commerciële vermageringsdiëten, zaaien verwarring bij de consument. Ze vinden vaak al te gretig gehoor in de media. Was de voeding vroeger gezonder? Worden we langzaam maar zeker vergiftigd? Beschermt knoflook ons tegen chronische ziekten? Is aspartaam kankerverwekkend? Wat is er nu nog gezond? Verpakkingen van voedingsmiddelen staan vol cijfers en gegevens. Maar hoe moeten we die informatie interpreteren? De wetenschap wil er het fijne van weten. Wat is zeker waar en wat is zeker niet waar? Wat is misschien wel of niet waar? Op welke vragen heeft de wetenschap tot dusver geen antwoord? Misschien is ze zich van bepaalde vragen nog niet eens bewust? De auteur wil zoveel mogelijk vragen beantwoorden, evidence based, zodat de antwoorden juist zijn. Daarmee maakt hij komaf met onverantwoorde beweringen van voedingsgoeroes, misplaatste acties van marketinglieden enz. Het boek is dan ook bestemd voor iedereen die betrouwbare informatie wil hebben. 6

7 Nieuwe boeken I Voorjaar 2015 sis in te et en de en an lf. nt. le en -) prof. dr. Eric A.P. Steegers & drs. Anjo Geluk Gezond zwanger worden Voedingsvoorlichting Energie Eiwitten of proteïnes Vetten of lipiden Koolhydraten of gluciden Alcohol Vitamines Mineralen Flavonoïden Nubel en voedingsplanner Alternatieve voedingswijzen Overgewicht en obesitas Voeding en gezondheid Functionele voeding Voeding en sport Voedingsonderzoek Hot topics in de voeding Voeding en geschiedenis Voeding en cultuur Voeding en leeftijd. Patrick Mullie studeerde voedings- en dieetleer aan de Regaschool in Leuven en epidemiologie aan de Universiteit Maastricht. Hij werd doctor in de biomedische wetenschappen aan de KU Leuven. Momenteel doceert hij aan de Vrije Universiteit Brussel en aan de Erasmushogeschool in Brussel. Daarnaast is hij onderzoeksdirecteur bij het Koningin Astrid Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek, expert bij de Hoge Gezondheidsraad van België en research director bij het International Prevention Research Institute in Lyon. E.A.P. Steegers & A. Geluk m.m.v. Y. Jacquemyn Gezond zwanger worden Van kinderwens tot kraambed prof. dr. Eric A.P. Steegers & drs. Anjo Geluk Gezond zwanger worden Van kinderwens tot kraambed ISBN NUR 851 A 17 x 24 cm 324 blz. geïllustreerd vierkleurendruk 29,90 verschenen Van baby tot kleuter Van baby tot kleuter laat de lezer naar de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar kijken door de bril van een kinderarts, ontwikkelingspsycholoog, pedagoog, orthopedagoog, neurolinguïst, klinisch linguïst, psychotherapeut, klinisch psycholoog en een neerlandicus. Gezondheid, hechting, ontwikkeling van het jonge brein, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, ontwikkeling van het spelen en kinderopvang zijn de thema s die aan de orde komen. Daarbij komen vragen naar voren als: op welke manier kunnen volwassenen er thuis voor zorgen dat dagelijkse activiteiten rijke leerervaringen worden? Hoe kan een doorgaande lijn, passend bij jonge kinderen, ontworpen worden om de kwetsbare overgangen in het verloop van de dag beter te kunnen opvangen? Dit boek wil ouders en professionals die te maken hebben met baby s en peuters, mee laten kijken in de spreekkamer of onderzoeksruimte van verschillende vakspecialisten. Zo moet het boek een bijdrage leveren aan een gezonde en veilige ontwikkeling van baby s en peuters. Jan Hindrik Loonstra is opgeleid als neerlandicus en orthopedagoog. Hij werkte als leerkracht in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als orthopedagoog-generalist bij OCRN Specialistische Jeugd GGZ & Specialistische dyslexiezorg. Alle vrouwen en mannen met een kinderwens hopen op een gezonde baby. De basis daarvoor wordt echter Margrieta Mentink is opgeleid als logopedist en neurolinguïst. Zij is werkzaam als office manager bij University College Groningen. Daarvoor was zij lange eigenaar van een logopediepraktijk in de stad Groningen. Charlotte Rem is psycholoog niet in opleiding alleen tot gezondheidszorgpsycholoog. tijdens Zij is de binnen OCRN Specialistische Jeugd GGZ betrokken bij diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen. zwangerschap gelegd, maar ook in de tijd die daaraan voorafgaat. De zorg voor een kind begint daarom niet bij het eerste bezoek ISBN aan de verloskundige, maar al vóór de bevruchting en de zwangerschap, en heet preconceptiezorg. De kennis hierover heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen en vormt het uitgangspunt voor dit boek. Jan Hindrik Loonstra, Margrieta Mentink & Charlotte Rem (red.) Van baby tot kleuter De auteurs geven, vlot leesbaar, alle informatie, tal van tips en wetenswaardigheden om de kans op een gezonde baby te vergroten. Ook erfelijkheid, problemen met de vruchtbaarheid en de zwangerschap zelf komen aan bod. Moeder en vader worden doe je op die manier al een beetje voordat je zwanger bent. Preconceptiezorg Eerste weken van de zwangerschap Verloskundige zorg Biologieles, geslachtsorganen en hoe ze werken Erfelijkheid, erven en weer doorgeven En nu zwanger worden Het lukt nog niet, wat nu? Anders zwanger worden Leefstijl en werk Infecties Vorige zwangerschap Zwanger worden met een ziekte Gebruik van geneesmiddelen Zwanger Tussen twee zwangerschappen. Eric A.P. Steegers is hoogleraar Verloskunde en Prenatale Geneeskunde in het Erasmus MC in Rotterdam. Hij heeft verscheidene initiatieven genomen om de verloskundige zorg te verbeteren, bijvoorbeeld met preconceptiespreekuren. Anjo Geluk-Bleumink is publicist, verpleegkundige en socioloog. Yves Jacquemyn is hoofd van de Afdeling Gynaecologie van het UZ Antwerpen. J.H. Loonstra, M. Mentink & C. Rem (Red.) Van baby tot kleuter De veelzijdige en indrukwekkende ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar Van baby tot kleuter De veelzijdige en indrukwekkende ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar Jan Hindrik Loonstra, Margrieta Mentink & Charlotte Rem (red.) van baby tot kleuter 1.indd 1 12/01/15 08:52 ISBN NUR 854 W 16 x 24 cm 264 blz. geïllustreerd 29,- verschenen Door de bril van een kinderarts, ontwikkelingspsycholoog, pedagoog, orthopedagoog, neurolinguïst, klinisch linguïst, psychotherapeut, klinisch psycholoog en een neerlandicus kijkt de lezer 7

8 groeiboek analyse en motorische ontwikkeling DEF.indd 1 3/12/14 12:18 Nieuwe boeken I Voorjaar 2015 naar de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar. Gezondheid, hechting, ontwikkeling van het jonge brein, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, ontwikkeling van het spelen en kinderopvang zijn de thema s die aan de orde komen. Daarbij komen vragen naar voren als: op welke manier kunnen volwassenen er thuis voor zorgen dat dagelijkse activiteiten rijke leerervaringen worden? Hoe kan een doorgaande lijn, passend bij jonge kinderen, ontworpen worden om de kwetsbare overgangen in het verloop van de dag beter te kunnen opvangen? C. De Medts & R. Lambert Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen Motorische ontwikkeling Dit boek wil ouders en professionals die te maken hebben met baby s en peuters, laten meekijken in de spreekkamer of onderzoeksruimte van verschillende vakspecialisten. Zo moet het boek Groeiboek is een hulpmiddel bij de uitbouw van een zorgbeleid in de kleuterschool. Het is ontwikkeld voor de kleuterleidster en het zorgteam om extra zorg te bieden aan de kleuters die dat nodig hebben. Het handelingsgericht samenwerken en het zorgcontinuüm is het kader van waaruit een bijdrage leveren aan een gezonde en veilige ontwikkeling van wordt gewerkt. Groeiboek situeert zich op het niveau van verhoogde zorg en uitbreiding van zorg. Het concretiseert deze niveaus, in aansluiting op de diagnostische protocollen. baby s en peuters. De kleuterleidster signaleert haar bezorgdheid en maakt systematisch een analyse. Hiermee ontdekt ze de onderwijsbehoeften van de kleuter en komt ze tot doelgericht handelen. Verschillende hulpmiddelen, zoals een overzicht van mogelijke hypothesen, observatielijsten en ontwikkelingslijnen, helpen haar hierbij. Groeiboek ondersteunt op deze manier de systematiek en de continuïteit van de extra zorg in de kleuterschool. Dat leidt tot een gedeelde zorg met de ouders, de kleuterleidster, het zorgteam en de leerlingbegeleider. Groeiboek bestaat uit vier delen: Basisboek, Signaleren, Analyse en handelen en Continuïteit van de gedeelde J.P. Rake & G. van der Meulen: In de zorg. spreekkamer Deel 3: Analyse en handelen bestaat uit aparte domeinboeken die het denkkader concretiseren en suggesties van de kinderarts A. Bons: Er is een kindeke geboren... F. Withaar & A. doen naar interventies. Dit is het domeinboek Motorische ontwikkeling. De auteur van Groeiboek/Motorische ontwikkeling, Christine De Medts, is pedagogisch begeleider bij de Pedagogische Begeleidingsdienst het Bisdom Gent en praktijkassistent aan UGent. Ze werkte voor dit domeinboek samen Terpstra: Ontwikkeling van het brein M. Luinge: Taalontwikkeling R. Mombarg & B. Mombarg: Van 0-4: Motorische ontwik- met Reinilde Lambert, Coördinator Basisonderwijs van het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding regio Gent en eindredacteur/coördinator van de Groeiboek-reeks. keling F. Hassing-Geertsema & S. van Lenthe: Spelenderwijs: ISBN: over de ontwikkeling van het spelen J. Berenst: Ontluikende geletterdheid J. Doornenbal: En dan naar school... M. Deunk: Ongemerkt leren op de peuterspeelzaal en in het kinderdagverblijf. Jan Hindrik Loonstra, neerlandicus en orthopedagoog, is orthopedagoog-generalist bij OCRN Orthopedagogisch Centrum Regio Noord, Specialistische Jeugd GGZ & Specialistische dyslexiezorg, met diverse vestigingen in Nederland. Margrieta Mentink, logopedist en neurolinguïst, is office manager bij University College Groningen. Charlotte Rem is psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Zij is binnen OCRN Specialistische Jeugd GGZ betrokken bij diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen. GROEIBOEK Zorg- en volgsysteem voor kleuters Analyse en handelen Motorische ontwikkeling Christine De Medts Reinilde Lambert Zorg- en volgsysteem voor kleuters Analyse en handelen Motorische ontwikkeling ISBN NUR 841 S 21 x 29,7 cm 156 blz. geïllustreerd tweekleurendruk 32,50 verschenen Het domeinboek Motorische Ontwikkeling sluit aan bij ontwikkelingsdoelen binnen het leergebied lichamelijke opvoeding (bewegingsopvoeding). Het richt zich niet enkel tot de leerkracht bewegingsopvoeding, maar tot het volledige schoolteam. Het bewegingsgedrag van kleuters wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Motoriek is een facet in de ontwikkeling van het kind en geen op zich staand gegeven. De intuïtie van de leerkracht is van onschatbare waarde om het bewegingsgedrag in te schatten. Toch is er soms behoefte aan meer gesystematiseerde observatie. Bij 5% tot 15% van alle kinderen is er sprake van motorische achterstand. GPRC Guaranteed Peer Reviewed Content Voor daartoe aangewezen publicaties past Garant een procedure toe die leidt tot de toekenning van het GPRC-label Stabiliteit: statisch en dynamisch evenwicht Grootmotoriek Kleinmotoriek Schrijfmotoriek Aanvullende aspecten voor een goede bewegingsontwikkeling Rode draden. Christine De Medts is pedagogisch begeleider bij de Pedagogische Begeleidingsdienst in het Bisdom Gent en praktijkassistent aan de Universiteit Gent. Reinilde Lambert is coördinator Basisonderwijs van het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding regio Gent en eindredacteur/coördinator van de Groeiboek-reeks. 8

9 11/02/15 14:05 Nieuwe boeken I Voorjaar 2015 C. Devos & R. Lambert Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen M. Wouters & R. Lambert Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen GROEIBOEK Zorg- en volgsysteem voor kleuters Analyse en handelen Domeinboek Zintuiglijke ontwikkeling en lichamelijke factoren Zintuiglijke ontwikkeling en lichamelijke factoren Chantal Devos Reinilde Lambert Zorg- en volgsysteem voor kleuters Analyse en handelen Domeinboek Zintuiglijke ontwikkeling en lichamelijke factoren ISBN NUR 841 S 21 x 29,7 cm 252 blz. geïllustreerd tweekleurendruk 39,90 verschenen ISBN: ??-? GROEIBOEK Zorg- en volgsysteem voor kleuters Analyse en handelen Positieve ingesteldheid Positieve ingesteldheid Mieke Wouters Reinilde Lambert Zorg- en volgsysteem voor kleuters Analyse en handelen Positieve ingesteldheid ISBN NUR 841 S 21 x 29,7 cm ca. 130 blz. geïllustreerd tweekleurendruk ca. 25,- verschijnt in mei Er zijn heel wat lichamelijke factoren bij een kleuter die normaal moeten functioneren. Maar er kunnen ook beperkingen zijn. Ze kunnen bepalend zijn of minstens van invloed op de lichamelijke en/of mentale ontwikkeling van de kleuter. Dit boek bespreekt de extra zorg die hiervoor kan worden geboden. Het bekijkt de zintuiglijke ontwikkeling als een groeiproces waarbij vooral de neurologische ontwikkeling steeds meer mogelijkheden zal bieden om op zintuiglijk vlak genuanceerder en verfijnder waar te nemen. Referentiekaart Zintuiglijke ontwikkeling en Lichamelijke factoren (ZIN&LICH) Zintuiglijke Ontwikkeling Factoren die gezondheid beïnvloeden Ziekte en beperking Veiligheid voor kinderen. Chantal Devos, arts, is verbonden aan het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding regio Gent. Reinilde Lambert is coördinator Basisonderwijs van het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding regio Gent en eindredacteur/coördinator van de Groeiboek-reeks. De positieve ingesteldheid bij een kleuter is de basis of de motor voor ontwikkeling. Dit is het geheel van basiscompetenties op lichamelijk, emotioneel of persoonlijk dynamisch vlak. Het is tegelijk voorwaarde én doel van ontwikkeling. Wanneer beperkingen of omstandigheden de positieve ingesteldheid hypothekeren, moeten ze worden opgelost, omzeild of aanvaard. In wisselwerking met de omgeving wordt de positieve ingesteldheid versterkt en is verdere ontwikkeling mogelijk. Exploreren, spelen, ingaan op een aanbod, ervaringen opdoen, gebeurt dan opnieuw. Het boek helpt de leerkracht om beter af te stemmen op de totale persoon van die kleuter die een moeilijker ontwikkelingsproces doorloopt. Het gaat op zoek naar wat de kleuter basaal nodig heeft om de ontwikkeling weer op gang te brengen. Referentiekaart Positieve Ingesteldheid (POS) Positieve ingesteldheid Algemeen (Waarmee heeft het te maken? - Goede antwoorden en interventies) Positieve ingesteldheid vanuit de Basiscompetenties (Omschrijving - Communiceren - Creëren - Kennen - Kunnen - Genieten). Mieke Wouters is psycho-pedagogisch consulent in het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding in Hasselt. Zij was de eerste coördinator van de Groeiboek-reeks. Reinilde Lambert is coördinator Basisonderwijs van het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding regio Gent en eindredacteur/coördinator van de Groeiboek-reeks. 9

10 Nieuwe boeken I Voorjaar ??-? GROEIBOEK Zorg- en volgsysteem voor kleuters Analyse en handelen Sociaal-emotionele ontwikkeling M. Wouters & R. Lambert Groeiboek. Zorg- en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen Sociale, emotionele en morele ontwikkeling Mieke Wouters Reinilde Lambert Zorg- en volgsysteem voor kleuters Analyse en handelen Sociale, emotionele en morele ontwikkeling ISBN NUR 841 W 21 x 29,7 cm ca. 150 blz. geïllustreerd tweekleurendruk ca. 30,- verschijnt in juni Mieke Wouters is psycho-pedagogisch consulent in het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding in Hasselt. Zij was de eerste coördinator van de Groeiboek-reeks. Reinilde Lambert is coördinator Basisonderwijs van het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding regio Gent en eindredacteur/coördinator van de Groeiboek-reeks. I. Brugman & C. Groenendal Eindexamen Bikkels Overwin snel en eenvoudig je examenvrees Inke Brugman & Chantal Groenendal Eindexamen Bikkels Overwin snel en eenvoudig je examenvrees ISBN NUR 840 S 17 x 21 cm ca. 90 blz. + weblink geïllustreerd vierkleurendruk ca. 16,-/ vanaf 10 ex.: ca. 13,- verschijnt in april Zodra de kleuter naar school gaat, leert hij om te gaan met nieuwe uitdagingen op sociaal, emotioneel en moreel gebied. Hij leert vriendelijk zijn, zich aan spelregels en afspraken houden, zich invoegen bij de groep leeftijdsgenootjes en meedoen met groepsactiviteiten. Dat vraagt heel wat van de kleuter aan sociale redzaamheid, relationeel aanpassingsvermogen en adequate omgang met anderen. Zijn groei in taalontwikkeling en cognitieve ontwikkeling gaat samen met een verdere emotionele, sociale en morele ontwikkeling. Langzaam begrijpt de kleuter dat zijn woorden en gedrag ook gevolgen hebben voor anderen. Hij ervaart wat gevoelens zijn en beseft hoe hij kan omgaan met boosheid, verdriet en plezier delen. Hij leert bij frustraties eerst rustig te worden en na te denken vooraleer hij reageert en iets verkeerds zegt of doet naar anderen. Referentiekaart sociale, emotionele en morele ontwikkeling (SEM) Sociaal (Waarmee heeft het te maken? - Beoordeel de sociale basiscompetenties - Welke factoren beïnvloeden het probleem?) Emotioneel (Waarmee heeft het te maken? - Beoordeel de emotionele basiscompetenties - Welke factoren beïnvloeden het probleem?) Moreel (Waarmee heeft het te maken? - Beoordeel de morele basiscompetenties - Welke factoren beïnvloeden het probleem?). Zenuwachtig voor je (eind)examens? Slapeloze nachten, trillende knieën en bang voor een black-out? Examenvrees kun je snel en eenvoudig overwinnen in een aantal praktische stappen. Door nu serieus aandacht te besteden aan je stress voor het examen, haal je straks veel betere resultaten dan je ooit had gedacht. Dit boek is speciaal geschreven voor middelbare scholieren die voor het eindexamen of andere examens, proefwerken of belangrijke overhoringen staan. Het staat boordevol tips en trucs voor het goed leren plannen en organiseren van de eindexamenstof, motivatie, relativeren en ontspannen. De handige stappenplannen en werkbladen zijn ook beschikbaar via een website. Wat is examenvrees? Hoe voelt examenvrees? Terechte examenvrees Gezonde spanning? Vechten of vluchten Jouw examenaanpak Studievragenlijst SMART Examenvrees overwinnen Plannen, plannen, plannen Exameninventaris en planning Stap 1: Exameninventaris per vak Stap 2: Examenplanning per vak Stap 3: Examenplanning per week Jouw weekschema Op weg naar je examen Denken aan je examen GGGGG-denken Stressmeter Relativeren Jouw gedachten: bangmakers of niet? Je gedachten te lijf Waarom zo streng tegen jezelf? Gedachten uitdagen Bezwaren tegen gedachten uitdagen?! Te hoge eisen Goed studeren: toppers en floppers Examensuccesplan Toetsen gestructureerd aanpakken Examenvrees al minder? Jouw top 5 helpende gedachten Als het even niet lukt Adem met je buik Chillen Ontspannings- 10

Jan Hindrik Loonstra, Margrieta Mentink en Charlotte Rem Groningen, herfst 2014

Jan Hindrik Loonstra, Margrieta Mentink en Charlotte Rem Groningen, herfst 2014 Inleiding Op het moment dat één van de redacteuren gebeld wordt dat hij zojuist opa is geworden, komen wellicht de mooist denkbare emoties boven. Zijn gevoelens raken in een bijna extatische fase bij het

Nadere informatie

Onderzoekers: diverse onderzoekers, in binnen- en buitenland onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp, Dr. A. van der Putten & Drs. P.

Onderzoekers: diverse onderzoekers, in binnen- en buitenland onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp, Dr. A. van der Putten & Drs. P. Alle projecten richten zich op personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en staan onder leiding van Prof. Dr. C. Vlaskamp en/of Dr. A. van der Putten. Lopende projecten 1.

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

EXECUTIEVE FUNCTIES. Congres DONDERDAG 5 JUNI 2014 JAARBEURS UTRECHT

EXECUTIEVE FUNCTIES. Congres DONDERDAG 5 JUNI 2014 JAARBEURS UTRECHT EXECUTIEVE FUNCTIES Kinderen en adolescenten met problemen met inhibitie, cognitieve controle, emotieregulatie, werkgeheugen, motivatie en zelfregulatie thuis en op school Congres DONDERDAG 5 JUNI 2014

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Ontwikkelingsrisico s bij het opgroeien met triple X

Ontwikkelingsrisico s bij het opgroeien met triple X Ontwikkelingsrisico s bij het opgroeien met triple X Hanna Swaab Sophie van Rijn Suus van Rijn Hanna, Sophie en Suus werken op de afdeling orthopedagogiek van de universiteit Leiden en op het Ambulatorium.

Nadere informatie

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders

Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Zorg op maat voor het jonge kind en zijn ouders Wie zijn wij? Iedere ouder maakt zich wel eens zorgen om zijn kind. Eet mijn kind goed? Speelt hij genoeg met andere kinderen? Zijn die woedeaanvallen normaal?

Nadere informatie

De huid en het brein. Multidisciplinaire expertise bij ontwikkeling, leren en gedrag van kinderen en jongeren met neurofibromatose type 1

De huid en het brein. Multidisciplinaire expertise bij ontwikkeling, leren en gedrag van kinderen en jongeren met neurofibromatose type 1 De huid en het brein Multidisciplinaire expertise bij ontwikkeling, leren en gedrag van kinderen en jongeren met neurofibromatose type 1 Het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen

Nadere informatie

Doordat bewegen en uitvoeren van activiteiten moeilijker gaat, voelt een kind met DCD zich soms onzeker. Ook kan het activiteiten spannend vinden.

Doordat bewegen en uitvoeren van activiteiten moeilijker gaat, voelt een kind met DCD zich soms onzeker. Ook kan het activiteiten spannend vinden. Onlangs is uw kind gezien in het observatieteam en is de diagnose DCD gesteld. In deze folder leest u wat DCD is, wat de behandeling bij Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch inhoudt en hoe

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een autismespectrum stoornis. Donderdag 23 januari 2014 Jaarbeurs Utrecht

Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een autismespectrum stoornis. Donderdag 23 januari 2014 Jaarbeurs Utrecht Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een autismespectrum Congres stoornis Donderdag 23 januari 2014 Jaarbeurs Utrecht Ontwikkelingen in de behandeling van volwassenen met een AUTISMESPECTRUMSTOORNIS

Nadere informatie

G.V.Basisschool Hamont-Lo

G.V.Basisschool Hamont-Lo G.V.Basisschool Hamont-Lo Zorg onze schooleigen visie op BREDE zorg Als school hebben we de opdracht om met brede zorg te werken aan de ontplooiing van iedere leerling. Dat is één van de pijlers van het

Nadere informatie

. In een notendop. . Over de auteur (s)

. In een notendop. . Over de auteur (s) Boek : Zorgzame klas Psycho-educatie voor de basisschool Auteur : Peter 2010, Acco ISBN: 9789033482021 Bespreker : Peter Bauwens, vrijwillige medewerker vzw Die- s-lekti-kus Datum : oktober 2011. In een

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte

Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte NEUROLOGISCHE LEER- EN ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN Spieren en het brein Multidisciplinaire expertise over leren, ontwikkeling en gedrag van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een spierziekte Het centrum

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

Startrubriek Groeiboek 1

Startrubriek Groeiboek 1 Startrubriek Groeiboek 1 Groeiboek is een reeks van bronnenboeken die kunnen worden gebruikt ter inspiratie van zorg in de kleuterschool. Het is echter ook een volledig Zorgsysteem, enerzijds door zijn

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 11

Inhoud. Woord vooraf 11 Inhoud Woord vooraf 11 1 Typeringen van generaties 13 1.1 Wat is een generatie? 13 1.2 Wat is het realiteitsgehalte? 14 1.3 Veteranengeneratie (70-plussers) 15 1.4 Babyboomers (50 tot 70 jaar) 16 1.5 X-generatie

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Onderdeel van: Pagina 1 van 5 Inleiding In het pedagogisch kader staan onze uitgangspunten en basisdoelen die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen.

Nadere informatie

Goede zorg voor u en uw jonge kind. Wat kunnen we voor u betekenen?

Goede zorg voor u en uw jonge kind. Wat kunnen we voor u betekenen? Goede zorg voor u en uw jonge kind Wat kunnen we voor u betekenen? Voor wie? U bent ouder of verzorger van een kind in de leeftijd van 0 t/m 7 jaar. U maakt zich zorgen. Uw kind: heeft moeite met samenspelen

Nadere informatie

Prikkelverwerking. Problemen met (sensorische) informatieverwerking bij kinderen en adolescenten CONGRES DINSDAG 11 OKTOBER 2016 ANTROPIA DRIEBERGEN

Prikkelverwerking. Problemen met (sensorische) informatieverwerking bij kinderen en adolescenten CONGRES DINSDAG 11 OKTOBER 2016 ANTROPIA DRIEBERGEN Prikkelverwerking Problemen met (sensorische) informatieverwerking bij kinderen en adolescenten CONGRES DINSDAG 11 OKTOBER 2016 ANTROPIA DRIEBERGEN Prikkelverwerking Een goede prikkelverwerking is van

Nadere informatie

Diagnostiek de Ambelt. Resultaat boeken. de Ambelt. Ons aanbod 2014-2015

Diagnostiek de Ambelt. Resultaat boeken. de Ambelt. Ons aanbod 2014-2015 Diagnostiek de Ambelt 2014-2015 Ons aanbod Resultaat boeken. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Wie zijn wij?... 3 2. Aanbod Diagnostiek... 5 Consult gedragswetenschapper... 5 Traject Handelingsgerichte Diagnostiek...

Nadere informatie

Graduate School of Child Development and Education Welkom bij de mastervoorlichting van Orthopedagogiek

Graduate School of Child Development and Education Welkom bij de mastervoorlichting van Orthopedagogiek Graduate School of Child Development and Education Welkom bij de mastervoorlichting van Orthopedagogiek mastertraject in de Pedagogische wetenschappen Orthopedagogiek Prof. dr. S. Bögels Prof. dr. P.F.

Nadere informatie

Experts in diagnostiek

Experts in diagnostiek Experts in diagnostiek Het beste in een kind naar boven halen Elk kind heeft zijn eigen talenten. Dit betekent niet dat alle kinderen even goed mee kunnen komen op school. Sommige kinderen hebben onvoldoende

Nadere informatie

Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen

Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen 2015 Vorming Klare taal - duidelijk gesproken & geschreven taal Klare taal - duidelijk gesproken taal Datum (telkens dezelfde vorming op Doelgroep Locatie

Nadere informatie

Dementie Inzicht. Omgaan met de veranderingen bij mensen met dementie

Dementie Inzicht. Omgaan met de veranderingen bij mensen met dementie Dementie Inzicht Omgaan met de veranderingen bij mensen met dementie Colofon 2015 SAAM Uitgeverij, Hillegom Auteurs M. A. van der Ploeg A. J. de Mooij Illustraties E. E. ten Haaf Vormgeving Design4Media,

Nadere informatie

Universiteit. Brochure. Opleidingsinstituut Dageraad

Universiteit. Brochure. Opleidingsinstituut Dageraad Brochure Opleidingsinstituut Dageraad Universiteit Informatie Je zult je wel afvragen wie zoiets bedenkt en wie zo iets op de kaart wil zetten. Ik kan daar kort en krachtig over zijn: kijk op www.ruudvanlent.nl

Nadere informatie

Bewegen in perspectief Motorische activering bij personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

Bewegen in perspectief Motorische activering bij personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen Bewegen in perspectief Motorische activering bij personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen Dr. Annette van der Putten Afdeling orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Universitair Ambulatorium Groningen

Universitair Ambulatorium Groningen Universitair Ambulatorium Groningen Onderzoeks- en Expertisecentrum 1 2 Universitair Ambulatorium Groningen Een kennismaking Het Universitair Ambulatorium Groningen van de Rijksuniversiteit Groningen is

Nadere informatie

Deel 1: Positieve psychologie

Deel 1: Positieve psychologie Deel 1: Positieve psychologie Welkom bij: Positieve gezondheid. Jan Auke Walburg 2 Carla Leurs 3 4 Bloei Bloei is de ontwikkeling van het fysieke en mentaal vermogen. Welbevinden en gezondheid Verschillende

Nadere informatie

Congres Behandeling van verstoorde

Congres Behandeling van verstoorde Congres Behandeling van verstoorde hechting Bij kinderen Donderdag 19 september 2013, Jaarbeurs Utrecht Met onderwerpen als: De laatste ontwikkelingen op het gebied van verstoorde hechting bij kinderen

Nadere informatie

INFORMATIEVERSPREIDING EN -UITWISSELING

INFORMATIEVERSPREIDING EN -UITWISSELING NIEUWSBRIEF MULTIPLUS januari 2009 Is dit de eerste keer dat u onze nieuwsbrief ontvangt? Neem dan zeker onze vorige nieuwsbrieven eerst even door, ze zijn terug te vinden op http://www.multiplus.be/nieuwsbrief.php.

Nadere informatie

Motivatie en mogelijkheden van moeilijke mensen

Motivatie en mogelijkheden van moeilijke mensen Motivatie en mogelijkheden van moeilijke mensen Motivatie en mogelijkheden van moeilijke mensen Redactie: Arno van Dam en Niels Mulder Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó 2008 Bohn Stafleu van Loghum,

Nadere informatie

Kinderrevalidatie. Informatie voor ouders

Kinderrevalidatie. Informatie voor ouders Kinderrevalidatie Informatie voor ouders Kinderrevalidatie ViaReva is het centrum voor revalidatie voor volwassenen en jeugd in de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Wanneer uw kind een handicap of

Nadere informatie

Ouderschap in Ontwikkeling

Ouderschap in Ontwikkeling Ouderschap in Ontwikkeling Ouderschap in Ontwikkeling. De kracht van alledaags ouderschap. Carolien Gravesteijn Ouderschap in Ontwikkeling. De kracht van alledaags ouderschap. Carolien Gravesteijn Ouderschap

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE. Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis

KINDERGENEESKUNDE. Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis KINDERGENEESKUNDE Pedagogisch team Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis Inleiding De kinderafdeling en de kinderpoli in het Laurentius ziekenhuis beschikken over een pedagogisch team.

Nadere informatie

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar.

Kind en Jeugd GGZ. Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Kind en Jeugd GGZ Psychologische hulpverlening voor kinderen en jeugdigen tot 21 jaar. Team Kind en Jeugd heeft ervaring met de specifieke problematiek waarmee kinderen en jongeren kunnen kampen. Vraagt

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen

Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen Dit is de inleiding van de psycho-educatie modules. Aan de hand van deze modules geven we meer informatie over hoe autismespectrumstoornissen (ASS) zich uiten

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

Autisme Specialist. RINO Groep & Dr. Leo Kannerhuis

Autisme Specialist. RINO Groep & Dr. Leo Kannerhuis Autisme Specialist RINO Groep & Dr. Leo Kannerhuis Toepasbare kennis van autisme binnen bereik Het Dr. Leo Kannerhuis, Top GGZ behandelen kenniscentrum voor autisme en de RINO Groep werken samen aan de

Nadere informatie

Claudine Dietz

Claudine Dietz Claudine Dietz 24-11-2017 Klinisch psycholoog Onderzoek vroeg signalering autisme IMH specialist Altrecht Karakter Stuurgroep Bestuur Observatie / behandelgroep jonge kinderen Top expertise centrum infants

Nadere informatie

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH

Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Onderwijs & Onderzoek Interdisciplinair postgraduaat deskundige NAH Auteurs: Annemie Spooren (Hogeschool PXL) Els Knippenberg (Hogeschool PXL) Frederik Houben (Hogeschool PXL) 1 INDEX 1. Doelstellingen

Nadere informatie

visie, gedrag, overtuigingen, gevoelens, handelen, reflectie

visie, gedrag, overtuigingen, gevoelens, handelen, reflectie Boek : Auteur : Bespreker : Jo Dauwen Datum : juni 2010 Gedragsproblemen in scholen Het denken en handelen van leraren Kees van der Wolf en Tanja van Beukering, Acco ISBN: 9 789033 474989. In een notendop

Nadere informatie

Pubers van Nu! Praktijkboek voor iedereen die met pubers werkt. Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen

Pubers van Nu! Praktijkboek voor iedereen die met pubers werkt. Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen Pubers van Nu! Pubers van Nu! Praktijkboek voor iedereen die met pubers werkt Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Overzicht Groepsaanbod Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Waarom een groep of cursus? Waarom in een groep? Het kan zijn dat je het zelf prettiger vindt

Nadere informatie

Observatielijst peuters. Analyse doelen Jonge kind

Observatielijst peuters. Analyse doelen Jonge kind Observatielijst peuters Analyse doelen Jonge kind Mei 2016 Verantwoording 2016 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Mits de bron wordt vermeld, is het toegestaan zonder voorafgaande

Nadere informatie

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel

Nadere informatie

Zorgboekje. Kindgegevens

Zorgboekje. Kindgegevens Zorgboekje De pedagogisch medewerker vult dit boekje behorende bij het overdrachtdocument peuter kleuter in als er een zorgbehoefte bij het kind is gesignaleerd. Zij/ hij vult in wat van toepassing is

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB mensenkennis Ik vond het een meerwaarde om binnen te kijken in een andere keuken. Het is inhoudelijk een sterke opleiding, mede door de goede organisatie en begeleiding. Postmaster opleiding diagnostiek

Nadere informatie

Kinderneurologie.eu. Het foetaal alcohol syndroom. www.kinderneurologie.eu

Kinderneurologie.eu. Het foetaal alcohol syndroom. www.kinderneurologie.eu Het foetaal alcohol syndroom Wat is het foetaal alcohol syndroom? Het foetaal alcohol syndroom is een combinatie van aangeboren afwijkingen bij een baby die veroorzaakt zijn door alcohol gebruik van de

Nadere informatie

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar Overzicht bachelorcursussen Dit overzicht geeft een groot aantal bachelorcursussen weer die aandacht besteden cultuur en/of gender op het gebied van gezondheidszorg. Het overzicht betreft cursussen uit

Nadere informatie

De diep verstandelijk gehandicapte medemens

De diep verstandelijk gehandicapte medemens De diep verstandelijk gehandicapte medemens Eerste druk, mei 2012 2012 Wilte van Houten isbn: 978-90-484-2352-1 nur: 895 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Project Leerzorg. Achtergrond

Hoofdstuk 2. Project Leerzorg. Achtergrond Hoofdstuk Project Leerzorg Achtergrond 3 . Project Leerzorg - Achtergrond ONTSTAAN Het Project Leerzorg werd ingediend in antwoord op de oproep tot voorstellen voor netoverschrijdende en multidisciplinaire

Nadere informatie

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling

Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling Developmental Coordination Disorder (DCD) Informatie en behandeling Developmental Coordination Disorder Schrijven, met bestek eten, een bal vangen, een logisch verhaal vertellen of huiswerkopdrachten uitvoeren.

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

De ontwikkelingstrilogie

De ontwikkelingstrilogie De ontwikkelingstrilogie van Martine Delfos Een brede kijk op ontwikkeling Dr. Martine Delfos maakte naam met vele publicaties op het gebied van (ontwikkelings)psychologie. Ook geeft zij op regelmatige

Nadere informatie

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar De specialisten van De Jeugdpraktijk geven kinderen en jongeren de persoonlijke en professionele aandacht die vereist is. De

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Websites voor mentoren en leerlingen Inleiding

Websites voor mentoren en leerlingen Inleiding Websites voor mentoren en leerlingen Inleiding Internet is niet meer weg te denken uit het huidige onderwijs en biedt bovendien een bijna onuitputtelijke bron aan informatie en hulpmiddelen. Dit document

Nadere informatie

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Marianne Balfoort & Manon van den Ende - MOC t Kabouterhuis Willemien Duvekot - Ouder kind adviseur Ijburg en Zeeburgereiland Programma - Introductie - Wat

Nadere informatie

Lessen in geluk voor groep 7 en 8. www.gelukskoffer.nl

Lessen in geluk voor groep 7 en 8. www.gelukskoffer.nl Lessen in geluk voor groep 7 en 8 www.gelukskoffer.nl Ontstaan Gelukskoffer Vanuit Bedrijfsleven Gebaseerd op leidinggeven aan jezelf 1,5 jaar wetenschappelijk literatuuronderzoek Pilots op diverse scholen

Nadere informatie

SCOL Sociale Competentie Observatielijst. Analyse doelen Jonge kind

SCOL Sociale Competentie Observatielijst. Analyse doelen Jonge kind SCOL Sociale Competentie Observatielijst Analyse doelen Jonge kind Maart 2013 Verantwoording 2013 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Mits de bron wordt vermeld, is het toegestaan

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel mensen met een licht

Nadere informatie

Van je nachtmerries af

Van je nachtmerries af Van je nachtmerries af 2 van je nachtmerries af Dit boek, Van je nachtmerries af, is onderdeel van de reeks Protocollen voor de GGZ. Serie Protocollen voor de GGZ De boeken in de reeks Protocollen voor

Nadere informatie

Fysiotherapie voor kinderen. Afdeling Fysiotherapie

Fysiotherapie voor kinderen. Afdeling Fysiotherapie 00 Fysiotherapie voor kinderen Afdeling Fysiotherapie 1 Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer

Nadere informatie

Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017)

Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017) Richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen (2017) 2. Introductie slaapproblemen Deze introductie beschrijft de definitie van slaapproblemen en slaapstoornissen, de prevalentie en de gevolgen

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Als er eentje anders is

Als er eentje anders is Lenteforum Als er eentje anders is Stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen met een autismespectrumstoornis Woensdag 14 mei 2014 Forum staat voor marktplaats. Op deze forumdag willen we plaats

Nadere informatie

Herkennen van en omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking

Herkennen van en omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking Herkennen van en omgaan met mensen met een lichte verstandelijke beperking Doelgroep s Heeren Loo, Almere: Alle leeftijden: kinderen, jongeren & volwassenen (0 100 jaar) Alle niveaus van verstandelijke

Nadere informatie

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

EMMERTJES VULLEN. Pagina 1

EMMERTJES VULLEN. Pagina 1 EMMERTJES VULLEN Pagina 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 WAT IS EMMERTJES VULLEN: 3 DE KRACHT VAN EMMERTJES VULLEN (EV) VOOR KINDEREN 4 EMMERTJES VULLEN (EV): DE METHODE IN FASES 4 Fase 1: Leeftijd 3-4-5-6

Nadere informatie

Verwijzing naar de klinisch psycholoog

Verwijzing naar de klinisch psycholoog Verwijzing naar de klinisch psycholoog Deze folder geeft u informatie over de manier van werken van de klinisch psycholoog. Waar in deze folder gesproken wordt over u, kan het ook om uw kind gaan. Aan

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

STUDIEDAG 25 NOVEMBER 2016 Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 3.0

STUDIEDAG 25 NOVEMBER 2016 Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 3.0 TOELICHTING BIJ HET PROGRAMMA In 2007 koos 'De Cocon' om meer evidence-based te gaan werken. Tot midden 2009 zetten we hierin te kleine stapjes vooruit. Midden 2009 startte het E-project, waarbij we structureel

Nadere informatie

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Inleiding: De pedagogische begeleiding heeft voor volgende jaren de samenwerking tussen BaO en SO als prioriteit gekozen.

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

symposium Onderzoek de Jeugdhulp! Hoe wetenschap kinderen mee laat doen De uitdaging

symposium Onderzoek de Jeugdhulp! Hoe wetenschap kinderen mee laat doen De uitdaging Onderzoek de Jeugdhulp! symposium dinsdag 5 april 2016 van 13.00-17.00 uur in Theater De Nieuwe Kolk, Weierstraat 1 in Assen Hoe wetenschap kinderen mee laat doen Goede jeugdhulp is van onschatbaar belang

Nadere informatie

Samenvatting. Autismespectrumstoornissen

Samenvatting. Autismespectrumstoornissen Samenvatting Autismespectrumstoornissen Autismespectrumstoornissen zijn ontwikkelingsstoornissen die gekenmerkt worden door beperkingen in sociale omgang, de communicatie en de verbeelding. Ze gaan vaak

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie

Samen de Wereld Kleuren. Pedagogische visie Samen de Wereld Kleuren Pedagogische visie 2 SWK-Kinderopvang Samen de Wereld Kleuren Samen de Wereld Kleuren SWK-Kinderopvang: Samen de Wereld Kleuren Onze kinderopvangorganisaties hebben aandacht voor

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

DOEL. Informatie en weetjes over tweetalig en bicultureel opgroeien. Ontmoeting tussen ouders.

DOEL. Informatie en weetjes over tweetalig en bicultureel opgroeien. Ontmoeting tussen ouders. DOEL Informatie en weetjes over tweetalig en bicultureel opgroeien. Ontmoeting tussen ouders. INHOUD Kennismaking Speeddate Voorstelling Fevlado, het participatieproject en het onderwijsproject Workshop

Nadere informatie

CONGRES 6 NOVEMBER 2014

CONGRES 6 NOVEMBER 2014 Prikkelverwerking CONGRES Prikkelverwerkingsstoornissen bij kinderen en adolescenten met ASS, ADHD, ODD, CD, OCD, angst en hoogbegaafdheid Postillion Bunnik Utrecht 6 NOVEMBER 2014 prof.dr. Pieter Duker

Nadere informatie

expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care

expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care expertisecentrum Voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind Promens Care Welkom bij het expertisecentrum! Heeft u vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind? U bent welkom bij een

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

ZNA UKJA Afdeling Jong kind en gezin. Informatie voor patiënten

ZNA UKJA Afdeling Jong kind en gezin. Informatie voor patiënten ZNA UKJA Afdeling Jong kind en gezin Informatie voor patiënten 2 ZNA UKJA - Afdeling Jong kind en gezin ZNA UKJA - Afdeling Jong kind en gezin 3 Voor wie? Onze doelgroep betreft baby s, peuters en kleuters

Nadere informatie

3. Rouw en verliesverwerking

3. Rouw en verliesverwerking 3. Rouw en verliesverwerking 29 Voor de trainer De belangrijkste begrippen van dit gedeelte zijn: Grote verschillen tussen verschillende getroffenen Breuk in de levenslijn Rouw/Verliesverwerking/chronische

Nadere informatie

Catalogus UITGEVERIJ LICAP CVBA. basisonderwijs buitengewoon onderwijs. Guimardstraat 1 1040 Brussel www.licap.be

Catalogus UITGEVERIJ LICAP CVBA. basisonderwijs buitengewoon onderwijs. Guimardstraat 1 1040 Brussel www.licap.be Catalogus 2014 2015 basisonderwijs buitengewoon onderwijs Guimardstraat 1 1040 Brussel www.licap.be UITGEVERIJ LICAP CVBA Basis onderwijs Schoolagenda's 'Mijn eerste agenda' is een schoolagenda geschikt

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Rotterdamse Observatielijst Peuter Kleuter. Analyse doelen Jonge kind

Rotterdamse Observatielijst Peuter Kleuter. Analyse doelen Jonge kind Rotterdamse Observatielijst Peuter Kleuter Analyse doelen Jonge kind Maart 2013 Verantwoording 2013 SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede Mits de bron wordt vermeld, is het toegestaan

Nadere informatie

Algemene informatie Kinderopvang 0-4. November 2014

Algemene informatie Kinderopvang 0-4. November 2014 Algemene informatie Kinderopvang 0-4 November 2014 Voorwoord Positive Action wordt in Amerika met veel succes uitgevoerd. Het is een bewezen effectief programma dat positieve resultaten behaalt op zowel

Nadere informatie

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning

Kinderen. Samen op pad. Ondersteuning Kinderen Kinderen Samen op pad Kind zijn betekent de kans krijgen om je te ontwikkelen, te groeien, te ontdekken, te leren, te spelen en te sporten in een veilige omgeving. Sommige kinderen hebben bijzondere

Nadere informatie